Changeset 262


Ignore:
Timestamp:
Oct 22, 2005, 4:25:22 PM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции:

 • Стандартизация на „Заслуги“ (затваря: #6)
 • Българизирани кавички
 • Оправени няколко обърнати словореда

(drivel/extras) Коригирани грешки:

 • Правилен адрес на BTS-а (затваря: #15)
 • Коригирани дублираните ускорители (затваря: #32)
 • „Интернет“ с главна буква (затваря: #34)
 • Променен .desktop (затваря: #46)

(geyes/gnome-applets/help) Компилира се чисто.

(gip/sharp) Пълен превод на версия 1.5.

(synaptic/sharp) Актуализиран превод:

 • „Позволено“ е променено на „Активно“ (затваря: 121)
 • Изглежда #147 съм го оправил в предни ревизии

(tuxpaint/non-gtk) Пълен превод на новата версия.

(localepurge/debian) Добавям го (временно) за всеки случай.

Съгласно договорка със Сашо преди време ще имам грижата сам да подавам
всички преводи на програми, които не са в хранлилището на GNOME.
Оттук нататък ще оставям и низовете, които са obsolete.

--This line, and those below, will be ignored--

A fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po
A extras/drivel.drivel-2-0.bg.po
A help/gnome-applets/geyes
A help/gnome-applets/geyes/applets-geyes.HEAD.bg.po
M sharp/gip.bg.po
M sharp/synaptic.bg.po
A non-gtk/tuxpaint.bg.po
A non-gtk/debian/localepurge.bg.po

Files:
6 added
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • sharp/gip.bg.po

  r158 r262  
  11# Bulgarian translation of gip.
  2 # Copyright (C) 2005 THE gip'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gip package.
  44# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
   
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2005-05-20 20:08+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-08-23 11:40+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-10-22 14:46+0300\n"
  1414"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  4141"by Samuel Abels"
  4242msgstr ""
  43 "Gip, калкулаторът за Internet протокола за работната среда GNOME, е написан "
  44 "и издаден под условията на GPL (Общия Публичен Лиценз на GNU, версия 2)\n"
   43"Gip, калкулаторът за Internet протокола за работната среда GNOME, е написан и издаден под условията на GPL (Общия Публичен Лиценз на GNU, версия 2)\n"
  4544"от Samuel Abels"
  4645
   
  112111#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:34
  113112msgid "Subnetted using prefixlength:"
  114 msgstr ""
   113msgstr "Разделени на подмрежи с префикс:"
  115114
  116115#: ../src/gui_ipv4_subnet_splitter.cc:35
   
  157156msgid "Subnet Mask"
  158157msgstr "Маска на подмрежа"
   158
 • sharp/synaptic.bg.po

  r27 r262  
  11# Bulgarian translation of Synaptic.
  2 # Copyright (C) 2004, Vladimir Petkov
   2# Copyright (C) 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the Synaptic package.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
   
  1212"Project-Id-Version: synaptic trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2005-07-03 14:25+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2005-07-03 17:10+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2005-10-21 16:14+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2005-10-21 16:23+0300\n"
  1616"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  2323#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "admin"
   
  196196msgstr "Конвертиран от RPM с Alien"
  197197
   198#. TRANSLATORS: Ubuntu translations section
   199#: ../common/sections_trans.cc:82
   200msgid "Internationalization and localization"
   201msgstr "Интернационализация и локализация"
   202
  198203#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non-US"
  199204#. Export to the outside of the USA is not allowed
  200205#. or restricted
  201 #: ../common/sections_trans.cc:85 ../common/sections_trans.cc:103
  202 #: ../common/sections_trans.cc:107
   206#: ../common/sections_trans.cc:87 ../common/sections_trans.cc:105
   207#: ../common/sections_trans.cc:109
  203208msgid "Restricted On Export"
  204209msgstr "Забранени за износ от САЩ"
  205210
  206211#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non free"
  207 #: ../common/sections_trans.cc:87 ../common/sections_trans.cc:104
   212#: ../common/sections_trans.cc:89 ../common/sections_trans.cc:106
  208213msgid "non free"
  209214msgstr "non free"
   
  211216#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "contrib"
  212217#. Free software that depends on non-free software
  213 #: ../common/sections_trans.cc:90 ../common/sections_trans.cc:108
   218#: ../common/sections_trans.cc:92 ../common/sections_trans.cc:110
  214219msgid "contrib"
  215220msgstr "contrib"
   
  418423"продължите инсталацията от следващото устройство, затворете този прозорец."
  419424
  420 #: ../common/rpackage.cc:199
   425#: ../common/rpackage.cc:196
  421426msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
  422 msgstr "Списъкът на инсталираните файлове е наличен единствено за инсталираните "
   427msgstr ""
   428"Списъкът на инсталираните файлове е наличен единствено за инсталираните "
  423429"пакети"
  424430
  425 #: ../common/rpackage.cc:398
   431#: ../common/rpackage.cc:395
  426432msgid "or dependency"
  427433msgstr "или зависимост"
  428434
  429 #: ../common/rpackage.cc:512
   435#: ../common/rpackage.cc:509
  430436#, c-format
  431437msgid ""
   
  444450#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  445451#. "apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
  446 #: ../common/rpackage.cc:549
   452#: ../common/rpackage.cc:546
  447453#, c-format
  448454msgid "\t%s %s but %s is to be installed"
   
  451457#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  452458#. "Depends: apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
  453 #: ../common/rpackage.cc:555
   459#: ../common/rpackage.cc:552
  454460#, c-format
  455461msgid " %s: %s %s but %s is to be installed"
   
  458464#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  459465#. "apt 0.5.4 but it is not installable"
  460 #: ../common/rpackage.cc:565
   466#: ../common/rpackage.cc:562
  461467#, c-format
  462468msgid "\t%s %s but it is not installable"
   
  465471#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  466472#. "apt but it is a virtual package"
  467 #: ../common/rpackage.cc:577
   473#: ../common/rpackage.cc:574
  468474#, c-format
  469475msgid "\t%s but it is a virtual package"
   
  472478#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  473479#. "Depends: apt but it is a virtual package"
  474 #: ../common/rpackage.cc:582
   480#: ../common/rpackage.cc:579
  475481#, c-format
  476482msgid "%s: %s but it is a virtual package"
   
  479485#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  480486#. "apt but it is not going to be installed"
  481 #: ../common/rpackage.cc:587
   487#: ../common/rpackage.cc:584
  482488#, c-format
  483489msgid "\t%s but it is not going to be installed"
   
  486492#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
  487493#. "Depends: apt but it is not going to be installed"
  488 #: ../common/rpackage.cc:592
   494#: ../common/rpackage.cc:589
  489495#, c-format
  490496msgid "%s: %s but it is not going to be installed"
  491497msgstr "%s: %s, но няма да бъде инсталиран"
  492498
  493 #: ../common/rpackage.cc:611
   499#: ../common/rpackage.cc:608
  494500msgid " or"
  495501msgstr " или"
  496502
  497 #: ../common/rpackage.cc:893
   503#: ../common/rpackage.cc:890
  498504msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
  499505msgstr "Невалиден запис във файла за настройки, няма заглавна част"
  500506
  501 #: ../common/rpackage.cc:1274
   507#: ../common/rpackage.cc:1271
  502508msgid "Marked for installation"
  503509msgstr "Избрани за инсталация"
  504510
  505 #: ../common/rpackage.cc:1275
   511#: ../common/rpackage.cc:1272
  506512msgid "Marked for re-installation"
  507513msgstr "Избрани за преинсталация"
  508514
  509 #: ../common/rpackage.cc:1276
   515#: ../common/rpackage.cc:1273
  510516msgid "Marked for upgrade"
  511517msgstr "Избрани за актуализиране"
  512518
  513 #: ../common/rpackage.cc:1277
   519#: ../common/rpackage.cc:1274
  514520msgid "Marked for downgrade"
  515521msgstr "Избрани за връщане към стара версия"
  516522
  517 #: ../common/rpackage.cc:1278
   523#: ../common/rpackage.cc:1275
  518524msgid "Marked for removal"
  519525msgstr "Избрани за премахване"
  520526
  521 #: ../common/rpackage.cc:1279
   527#: ../common/rpackage.cc:1276
  522528msgid "Marked for complete removal"
  523529msgstr "Избрани за пълно премахване"
  524530
  525 #: ../common/rpackage.cc:1280 ../common/rpackageview.cc:123
   531#: ../common/rpackage.cc:1277 ../common/rpackageview.cc:123
  526532#: ../gtk/window_filters.glade.h:33
  527533msgid "Not installed"
  528534msgstr "Не са инсталирани"
  529535
  530 #: ../common/rpackage.cc:1281
   536#: ../common/rpackage.cc:1278
  531537msgid "Not installed (locked)"
  532538msgstr "Не са инсталирани (заключени)"
  533539
  534 #: ../common/rpackage.cc:1282 ../common/rpackageview.cc:118
   540#: ../common/rpackage.cc:1279 ../common/rpackageview.cc:118
  535541#: ../gtk/window_filters.glade.h:25
  536542msgid "Installed"
  537543msgstr "Инсталирани"
  538544
  539 #: ../common/rpackage.cc:1283 ../common/rpackageview.cc:138
   545#: ../common/rpackage.cc:1280 ../common/rpackageview.cc:138
  540546#: ../gtk/gsynaptic.cc:531
  541547msgid "Installed (upgradable)"
  542548msgstr "Инсталирани (могат да бъдат актуализирани)"
  543549
  544 #: ../common/rpackage.cc:1284
   550#: ../common/rpackage.cc:1281
  545551msgid "Installed (locked to the current version)"
  546552msgstr "Инсталирани (заключени към текущата си версия)"
  547553
  548 #: ../common/rpackage.cc:1285 ../common/rpackageview.cc:422
   554#: ../common/rpackage.cc:1282 ../common/rpackageview.cc:422
  549555#: ../gtk/window_filters.glade.h:11
  550556msgid "Broken"
  551557msgstr "Развалени"
  552558
  553 #: ../common/rpackage.cc:1286
   559#: ../common/rpackage.cc:1283
  554560msgid "Not installed (new in repository)"
  555561msgstr "Не са инсталирани (нови в хранилището)"
   
  597603#: ../common/rpackagecache.cc:82
  598604msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
  599 msgstr "Списъкът с пакетите или файлът за състоянията им не могат да бъдат "
   605msgstr ""
   606"Списъкът с пакетите или файлът за състоянията им не могат да бъдат "
  600607"анализирани или отворени."
  601608
   
  610617
  611618#: ../common/rpackagefilter.cc:45 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
  612 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:969 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
   619#: ../gtk/rgmainwindow.cc:975 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
  613620#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:94 ../gtk/window_main.glade.h:18
  614621#: ../gtk/window_filters.glade.h:15 ../gtk/rgfiltermanager.h:67
   
  652659
  653660#: ../common/rpackagefilter.cc:62 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46
  654 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:841 ../gtk/window_filters.glade.h:54
   661#: ../gtk/rgmainwindow.cc:847 ../gtk/window_filters.glade.h:54
  655662msgid "Section"
  656663msgstr "Раздел"
   
  709716"или удостоверени. Тези хранилища са пренебрегнати."
  710717
  711 #: ../common/rpackagelister.cc:1325 ../common/rpackagelister.cc:1331
   718#: ../common/rpackagelister.cc:1330 ../common/rpackagelister.cc:1336
  712719#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:342
  713720msgid "Ignoring invalid record(s) in sources.list file!"
   
  718725#. one is a detailed error message that
  719726#. is provided by apt
  720 #: ../common/rpackagelister.cc:1379
   727#: ../common/rpackagelister.cc:1389
  721728#, c-format
  722729msgid ""
   
  729736"\n"
  730737
  731 #: ../common/rpackagelister.cc:1403
   738#: ../common/rpackagelister.cc:1413
  732739msgid "Some of the packages could not be retrieved from the server(s).\n"
  733740msgstr "Някои от пакетите не можаха да бъдат изтеглени от сървър(ите).\n"
  734741
  735 #: ../common/rpackagelister.cc:1406
   742#: ../common/rpackagelister.cc:1416
  736743msgid "Do you want to continue, ignoring these packages?"
  737744msgstr "Искате ли да продължите, пренебрегвайки тези пакети?"
  738745
  739 #: ../common/rpackagelister.cc:1413
   746#: ../common/rpackagelister.cc:1423
  740747msgid "Unable to correct missing packages"
  741748msgstr "Липсващите пакети не могат да бъдат поправени"
  742749
  743750#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following ESSENTIAL packages:</b>\n");
  744 #: ../common/rpackagelister.cc:1553
   751#: ../common/rpackagelister.cc:1563
  745752msgid ""
  746753"\n"
   
  751758
  752759#. _logEntry += _("\n<b>Downgraded the following packages:</b>\n");
  753 #: ../common/rpackagelister.cc:1562
   760#: ../common/rpackagelister.cc:1572
  754761msgid ""
  755762"\n"
   
  760767
  761768#. _logEntry += _("\n<b>Completely removed the following packages:</b>\n");
  762 #: ../common/rpackagelister.cc:1571
   769#: ../common/rpackagelister.cc:1581
  763770msgid ""
  764771"\n"
   
  769776
  770777#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following packages:</b>\n");
  771 #: ../common/rpackagelister.cc:1580
   778#: ../common/rpackagelister.cc:1590
  772779msgid ""
  773780"\n"
   
  778785
  779786#. _logEntry += _("\n<b>Upgraded the following packages:</b>\n");
  780 #: ../common/rpackagelister.cc:1589
   787#: ../common/rpackagelister.cc:1599
  781788msgid ""
  782789"\n"
   
  787794
  788795#. _logEntry += _("\n<b>Installed the following packages:</b>\n");
  789 #: ../common/rpackagelister.cc:1600
   796#: ../common/rpackagelister.cc:1610
  790797msgid ""
  791798"\n"
   
  796803
  797804#. _logEntry += _("\n<b>Reinstalled the following packages:</b>\n");
  798 #: ../common/rpackagelister.cc:1610
   805#: ../common/rpackagelister.cc:1620
  799806msgid ""
  800807"\n"
   
  804811"Преинсталирани са следните пакети:\n"
  805812
  806 #: ../common/rpackagelister.cc:1627
   813#: ../common/rpackagelister.cc:1637
  807814msgid "Unable to lock the download directory"
  808815msgstr "Папката за изтеглянията не може да бъде заключена"
  809816
  810 #: ../common/rpackagelister.cc:1705
   817#: ../common/rpackagelister.cc:1715
  811818#, c-format
  812819msgid "Line %u too long in markings file."
  813820msgstr "Ред %u във файла с избраните пакети е твърде дълъг."
  814821
  815 #: ../common/rpackagelister.cc:1719 ../common/rpackagelister.cc:1723
   822#: ../common/rpackagelister.cc:1729 ../common/rpackagelister.cc:1733
  816823#, c-format
  817824msgid "Malformed line %u in markings file"
  818825msgstr "Грешно форматиран ред %u във файла с избраните пакети"
  819826
  820 #: ../common/rpackagelister.cc:1735
   827#: ../common/rpackagelister.cc:1745
  821828msgid "Setting markings..."
  822829msgstr "Настройване на избраните пакети..."
   
  893900msgstr "За актуализиране (основни)"
  894901
  895 #: ../common/rsources.cc:69 ../gtk/rgmainwindow.cc:1983
  896 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2672 ../gtk/rgmainwindow.cc:2757
  897 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2926
   902#: ../common/rsources.cc:69 ../gtk/rgmainwindow.cc:1989
   903#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2652 ../gtk/rgmainwindow.cc:2737
   904#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2906
  898905#, c-format
  899906msgid "Can't read %s"
   
  974981#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:11
  975982msgid "This behavior can be changed in the preferences later."
  976 msgstr "Това поведение може да бъде променено по-късно в настройките на програмата."
   983msgstr ""
   984"Това поведение може да бъде променено по-късно в настройките на програмата."
  977985
  978986#: ../gtk/gsynaptic.cc:70
   
  10311039#: ../gtk/gsynaptic.cc:82
  10321040msgid "--add-cdrom Add a cdrom at startup (needs path for cdrom)\n"
  1033 msgstr "--add-cdrom Добавяне на cdrom при стартиране (необходим е път до cdrom)\n"
   1041msgstr ""
   1042"--add-cdrom Добавяне на cdrom при стартиране (необходим е път до cdrom)\n"
  10341043
  10351044#: ../gtk/gsynaptic.cc:83
   
  10451054"There is another synaptic running in interactive mode. Please close it "
  10461055"first. "
  1047 msgstr ""
  1048 "Вече има стартиран Synaptic в диалогов режим, първо го затворете."
   1056msgstr "Вече има стартиран Synaptic в диалогов режим, първо го затворете."
  10491057
  10501058#: ../gtk/gsynaptic.cc:332
   
  10911099msgstr "Заслуги"
  10921100
   1101#. skipTaskbar(true);
  10931102#: ../gtk/rgaboutpanel.cc:81 ../gtk/window_about.glade.h:4
  10941103msgid "About Synaptic"
  10951104msgstr "Относно Synaptic"
  10961105
  1097 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:55
   1106#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:53
  10981107msgid "Package changes"
  10991108msgstr "Промени в пакета"
  11001109
  1101 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:66
  1102 msgid "Purge"
  1103 msgstr "Прочистване"
  1104 
  1105 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:151 ../gtk/rgsummarywindow.cc:96
   1110#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:91 ../gtk/rgsummarywindow.cc:96
  11061111msgid "Warning"
  11071112msgstr "Предупреждение"
  11081113
  1109 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:152 ../gtk/rgsummarywindow.cc:97
   1114#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:92 ../gtk/rgsummarywindow.cc:97
  11101115msgid ""
  11111116"You are about to install software that <b>can't be authenticated</b>! Doing "
   
  11171122"повреди или контролира системата ви."
  11181123
  1119 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:163 ../gtk/rgsummarywindow.cc:109
   1124#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:103 ../gtk/rgsummarywindow.cc:109
  11201125msgid "NOT AUTHENTICATED"
  11211126msgstr "НЕ СА УДОСТОВЕРЕНИ"
  11221127
  11231128#. removed
  1124 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:178
   1129#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:114
  11251130msgid "To be removed"
  11261131msgstr "Ще бъдат премахнати"
  11271132
  1128 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:197
   1133#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:131
  11291134msgid "To be downgraded"
  11301135msgstr "Ще бъдат върнати към стара версия"
  11311136
  1132 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:211 ../gtk/rgsummarywindow.cc:190
   1137#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:143 ../gtk/rgsummarywindow.cc:190
  11331138msgid "To be installed"
  11341139msgstr "Ще бъдат инсталирани"
  11351140
  1136 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:224 ../gtk/rgsummarywindow.cc:178
   1141#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:155 ../gtk/rgsummarywindow.cc:178
  11371142msgid "To be upgraded"
  11381143msgstr "Ще бъдат актуализирани"
  11391144
  1140 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:237 ../gtk/rgsummarywindow.cc:202
   1145#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:167 ../gtk/rgsummarywindow.cc:202
  11411146msgid "To be re-installed"
  11421147msgstr "Ще бъдат преинсталирани"
  11431148
  1144 #: ../gtk/rgchangeswindow.cc:249
   1149#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:178
  11451150msgid "To be kept"
  11461151msgstr "Няма да бъдат променени"
  11471152
  1148 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:60 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:71
  1149 #, c-format
  1150 msgid "Preparing for removal %s"
  1151 msgstr "Подготовка за премахване на %s"
  1152 
  1153 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:61
  1154 #, c-format
  1155 msgid "Removing %s"
  1156 msgstr "Премахване на %s"
  1157 
  1158 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:62 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:73
  1159 #, c-format
  1160 msgid "Removed %s"
  1161 msgstr "%s е премахнат"
  1162 
  1163 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:72 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:81
  1164 #, c-format
  1165 msgid "Removing with config %s"
  1166 msgstr "Напълно премахване на %s"
  1167 
  1168 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:74 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:82
  1169 #, c-format
  1170 msgid "Removed with config %s"
  1171 msgstr "%s е напълно премахнат"
  1172 
  1173 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:91 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:104
  1174 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:119
  1175 #, c-format
  1176 msgid "Preparing %s"
  1177 msgstr "Подготовка на %s"
  1178 
  1179 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:92 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:106
  1180 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:120 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:122
  1181 #, c-format
  1182 msgid "Unpacking %s"
  1183 msgstr "Разархивиране на %s"
  1184 
  1185 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:93 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:107
  1186 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:123
  1187 #, c-format
  1188 msgid "Configuring %s"
  1189 msgstr "Конфигуриране на %s"
  1190 
  1191 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:94 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:108
  1192 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:124
  1193 #, c-format
  1194 msgid "Installed %s"
  1195 msgstr "%s е инсталиран"
  1196 
  1197 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:105 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:121
  1198 #, c-format
  1199 msgid "Installing %s"
  1200 msgstr "Инсталиране на %s"
  1201 
  1202 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:291
   1153#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:217
  12031154#, c-format
  12041155msgid ""
   
  12091160"„%s“?"
  12101161
  1211 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:292
   1162#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:218
  12121163#, c-format
  12131164msgid ""
   
  12221173"поддържащия пакета? "
  12231174
  1224 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:436 ../gtk/rginstallprogress.cc:284
   1175#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:365 ../gtk/rginstallprogress.cc:284
  12251176#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:160
  12261177msgid "Applying Changes"
  12271178msgstr "Прилагане на промените"
  12281179
  1229 #. error from dpkg
  1230 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:530
   1180#. error from dpkg, needs to be parsed different
   1181#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:463
  12311182#, c-format
  12321183msgid "Error in package %s"
  12331184msgstr "Грешка в пакет %s"
  12341185
  1235 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:695 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:698
   1186#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:598 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:601
  12361187msgid "Changes applied"
  12371188msgstr "Промените са приложени"
  12381189
  1239 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:754
   1190#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:657
  12401191msgid ""
  12411192"The marked changes are now being applied. This can take some time. Please "
   
  12451196"време, изчакайте."
  12461197
  1247 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:759
   1198#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:662
  12481199msgid "Installing and removing software"
  12491200msgstr "Инсталиране и премахване на пакети"
  12501201
  1251 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:761
   1202#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:664
  12521203msgid "Removing software"
  12531204msgstr "Премахване на пакети"
  12541205
  1255 #: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:763
   1206#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:666
  12561207msgid "Installing software"
  12571208msgstr "Инсталиране на пакети"
   
  12651216msgstr "Име на пакета"
  12661217
  1267 #: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:862
   1218#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:868
  12681219msgid "Component"
  12691220msgstr "Компонент"
  12701221
  1271 #: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:884
   1222#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:890
  12721223msgid "Installed Version"
  12731224msgstr "Инсталирана версия"
   
  12851236msgstr "Размер на пакета за изтегляне"
  12861237
  1287 #: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:377 ../gtk/rgmainwindow.cc:1654
   1238#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:377 ../gtk/rgmainwindow.cc:1660
  12881239#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:104
  12891240msgid "An error occurred while saving configurations."
   
  13341285msgstr "Подробности"
  13351286
  1336 #: ../gtk/rgfetchprogress.cc:100 ../gtk/rgmainwindow.cc:926
   1287#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:100 ../gtk/rgmainwindow.cc:932
  13371288msgid "Size"
  13381289msgstr "Размер"
  13391290
  1340 #: ../gtk/rgfetchprogress.cc:107 ../gtk/rgmainwindow.cc:819
   1291#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:107 ../gtk/rgmainwindow.cc:825
  13411292msgid "Package"
  13421293msgstr "Пакет"
   
  13551306"Поставете диска, надписан:\n"
  13561307"%s\n"
  1357 "в устройство·%s"
   1308"в устройство %s"
  13581309
  13591310#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:317
   
  14391390"%s"
  14401391
  1441 #: ../gtk/rglogview.cc:267
   1392#: ../gtk/rglogview.cc:278
  14421393msgid "Not found"
  14431394msgstr "Не е намерен"
  14441395
  1445 #: ../gtk/rglogview.cc:269
   1396#: ../gtk/rglogview.cc:280
  14461397msgid ""
  14471398"Expression was found, please see the list on the left for matching entries."
  14481399msgstr "Изразът е намерен, вижте списъка вляво за съвпадащи записи."
  14491400
  1450 #: ../gtk/rgpkgdetails.cc:107
   1401#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:106
  14511402#, c-format
  14521403msgid "%s Properties"
   
  14571408#. e.g. "0.56 (unstable)"
  14581409#. "0.53.4 (testing)"
  1459 #: ../gtk/rgpkgdetails.cc:165
   1410#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:164
  14601411#, c-format
  14611412msgid "%s (%s)"
  14621413msgstr "%s (%s)"
  14631414
  1464 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:147
   1415#: ../gtk/rgmainwindow.cc:150
  14651416msgid "All"
  14661417msgstr "Всички"
  14671418
  1468 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:334 ../gtk/window_main.glade.h:29
   1419#: ../gtk/rgmainwindow.cc:340 ../gtk/window_main.glade.h:29
  14691420#: ../gtk/window_details.glade.h:19
  14701421msgid "No package is selected.\n"
  14711422msgstr "Няма избрани пакети.\n"
  14721423
  1473 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:437
   1424#: ../gtk/rgmainwindow.cc:443
  14741425#, c-format
  14751426msgid "Select the version of %s that should be forced for installation"
  14761427msgstr "Изберете версията на %s, която трябва да бъде инсталирана принудително"
  14771428
  1478 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:439
   1429#: ../gtk/rgmainwindow.cc:445
  14791430msgid ""
  14801431"The package manager always selects the most applicable version available. If "
   
  14871438
  14881439#. TRANSLATORS: Column header for the column "Status" in the package list
  1489 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:784
   1440#: ../gtk/rgmainwindow.cc:790
  14901441msgid "S"
  14911442msgstr "С"
  14921443
  1493 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:905
   1444#: ../gtk/rgmainwindow.cc:911
  14941445msgid "Latest Version"
  14951446msgstr "Последна версия"
  14961447
  1497 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:947
   1448#: ../gtk/rgmainwindow.cc:953
  14981449msgid "Download"
  14991450msgstr "Изтегляне"
  15001451
  1501 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1202
   1452#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1208
  15021453msgid ""
  15031454"Reload the package information to become informed about new, removed or "
   
  15071458"актуализирани пакети."
  15081459
  1509 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1208
   1460#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1214
  15101461msgid "Mark all possible upgrades"
  15111462msgstr "Избиране на всички възможни актуализации"
  15121463
  1513 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1212 ../gtk/window_summary.glade.h:5
   1464#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1218 ../gtk/window_summary.glade.h:5
  15141465msgid "Apply all marked changes"
  15151466msgstr "Прилагане на всички избрани промени"
  15161467
  1517 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1391
   1468#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1397
  15181469msgid "Unmark"
  15191470msgstr "Премахване на избора"
  15201471
  1521 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1399
   1472#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1405
  15221473msgid "Mark for Installation"
  15231474msgstr "Избиране за инсталация"
  15241475
  1525 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1407
   1476#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1413
  15261477msgid "Mark for Reinstallation"
  15271478msgstr "Избиране за преинсталация"
  15281479
  1529 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1416
   1480#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1422
  15301481msgid "Mark for Upgrade"
  15311482msgstr "Избиране за актуализиране"
  15321483
  1533 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1424
   1484#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1430
  15341485msgid "Mark for Removal"
  15351486msgstr "Избиране за премахване"
  15361487
  1537 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1433
   1488#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1439
  15381489msgid "Mark for Complete Removal"
  15391490msgstr "Избиране за напълно премахване"
  15401491
  1541 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1445
   1492#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1451
  15421493msgid "Remove Including Orphaned Dependencies"
  15431494msgstr "Премахване, включително осиротелите зависими пакети"
  15441495
  1545 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1457
   1496#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1463
  15461497msgid "Hold Current Version"
  15471498msgstr "Задържане на текущата версия"
  15481499
  1549 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1466 ../gtk/window_main.glade.h:31
   1500#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1472 ../gtk/window_main.glade.h:31
  15501501#: ../gtk/window_filters.glade.h:48
  15511502msgid "Properties"
  15521503msgstr "Подробности"
  15531504
  1554 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1478
   1505#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1484
  15551506msgid "Mark Recommended for Installation"
  15561507msgstr "Избиране на препоръчаните пакети за инсталация"
  15571508
  1558 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1482
   1509#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1488
  15591510msgid "Mark Suggested for Installation"
  15601511msgstr "Избиране на предложените пакети за инсталация"
  15611512
  1562 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1567
   1513#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1573
  15631514msgid ""
  15641515"Removing this package may render the system unusable.\n"
   
  15681519"Сигурни ли сте, че искате да направите това?"
  15691520
  1570 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1603
   1521#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1609
  15711522#, c-format
  15721523msgid ""
   
  15771528"актуализиране, %i за премахване; %s ще бъдат освободени"
  15781529
  1579 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1609
   1530#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1615
  15801531#, c-format
  15811532msgid ""
   
  15861537"актуализиране, %i за премахване; %s ще бъдат заети"
  15871538
  1588 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1615
   1539#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1621
  15891540#, c-format
  15901541msgid ""
   
  15951546"актуализиране, %i за премахване"
  15961547
  1597 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1671
   1548#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1677
  15981549#, c-format
  15991550msgid ""
   
  16011552"\n"
  16021553"Use the \"Broken\" filter to locate it."
   1554msgid_plural ""
  16031555"You have %i broken packages on your system!\n"
  16041556"\n"
  16051557"Use the \"Broken\" filter to locate them."
  1606 msgstr ""
   1558msgstr[0] ""
  16071559"Имате %d развален пакет на вашата система!\n"
  16081560"\n"
  16091561"Използвайте филтъра „Развалени“, за да го намерите."
   1562msgstr[1] ""
  16101563"Имате %i развалени пакета на вашата система!\n"
  16111564"\n"
  16121565"Използвайте филтъра „Развалени“, за да ги намерите."
  16131566
  1614 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1834
   1567#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1840
  16151568msgid "Downloading changelog"
  16161569msgstr "Изтегляне на дневника с промените"
  16171570
  1618 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1835
   1571#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1841
  16191572msgid ""
  16201573"The changelog contains information about the changes and closed bugs in each "
   
  16251578
  16261579#. TRANSLATORS: Title of the changelog dialog - %s is the name of the package
  1627 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1848
   1580#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1854
  16281581#, c-format
  16291582msgid "%s Changelog"
  16301583msgstr "Дневник с промените на %s"
  16311584
  1632 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1936
   1585#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1942
  16331586msgid "Do you want to add another CD-ROM?"
  16341587msgstr "Искате ли да добавите друг CD-ROM?"
  16351588
  1636 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:1970 ../gtk/rgmainwindow.cc:2026
   1589#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1976 ../gtk/rgmainwindow.cc:2032
  16371590msgid "Open changes"
  16381591msgstr "Отваряне на промените"
  16391592
  1640 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2007 ../gtk/rgmainwindow.cc:2590
  1641 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2726 ../gtk/rgmainwindow.cc:2903
   1593#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2013 ../gtk/rgmainwindow.cc:2570
   1594#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2706 ../gtk/rgmainwindow.cc:2883
  16421595#, c-format
  16431596msgid "Can't write %s"
  16441597msgstr "Не може да бъде запазен %s"
  16451598
  1646 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2033
   1599#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2039
  16471600msgid "Save full state, not only changes"
  16481601msgstr "Запазване на пълното състояние, не само на промените"
  16491602
  1650 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2122 ../gtk/rgrepositorywin.cc:120
  1651 #: ../gtk/window_repositories.glade.h:3
  1652 msgid "Repositories"
  1653 msgstr "Хранилища"
  1654 
  1655 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2133
  1656 msgid ""
  1657 "<big><b>Building repository dialog</b></big>\n"
  1658 "\n"
  1659 "Please wait."
  1660 msgstr ""
  1661 "<big><b>Изграждане на диалоговия прозорец за хранилищата</b></big>\n"
  1662 "\n"
  1663 "Изчакайте."
  1664 
  1665 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2177
   1603#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2157
  16661604msgid "Repositories changed"
  16671605msgstr "Хранилищата са променени"
   
  16701608#. a repostiory (sources.list entry) a reload (apt-get udpate) is
  16711609#. needed then
  1672 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2181
   1610#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2161
  16731611msgid ""
  16741612"The repository information has changed. You have to click on the \"Reload\" "
   
  16781616"„Презареждане“, за да имат ефект промените."
  16791617
  1680 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2192
   1618#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2172
  16811619msgid "Never show this message again"
  16821620msgstr "Това съобщение да не бъде показвано отново"
  16831621
  1684 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2246
   1622#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2226
  16851623#, c-format
  16861624msgid "Found %i packages"
  16871625msgstr "Намерени са %i пакета"
  16881626
  1689 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2287
   1627#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2267
  16901628msgid "Starting help viewer..."
  16911629msgstr "Стартиране на програмата за помощ..."
  16921630
  1693 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2307
   1631#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2287
  16941632msgid ""
  16951633"No help viewer is installed!\n"
   
  17111649"папката „synaptic/html“."
  17121650
  1713 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2456
   1651#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2436
  17141652msgid ""
  17151653"Cannot start configuration tool!\n"
   
  17171655msgstr ""
  17181656"Инструментът за настройки не може да бъде стартиран!\n"
  1719 "Трябва да инсталирате пакета·„libgnome2-perl“."
  1720 
  1721 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2462
   1657"Трябва да инсталирате пакета „libgnome2-perl“."
   1658
   1659#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2442
  17221660msgid "Starting package configuration tool..."
  17231661msgstr "Стартиране на инструмента за настройки..."
  17241662
  17251663#. cout << "RGMainWindow::pkgHelpClicked()" << endl;
  1726 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2477
   1664#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2457
  17271665msgid "Starting package documentation viewer..."
  17281666msgstr "Стартиране на пакета за преглед на документацията..."
  17291667
  1730 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2489
   1668#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2469
  17311669msgid ""
  17321670"You have to install the package \"dwww\" to browse the documentation of a "
   
  17361674"даден пакет"
  17371675
  1738 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2554
   1676#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2534
  17391677msgid ""
  17401678"Could not apply changes!\n"
   
  17441682"Първо трябва да поправите развалените пакети."
  17451683
  1746 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2575
   1684#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2555
  17471685msgid "Applying marked changes. This may take a while..."
  17481686msgstr "Прилагане на избраните промени. Това може да отнеме известно време..."
  17491687
  1750 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2579
   1688#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2559
  17511689msgid "Downloading package files"
  17521690msgstr "Изтегляне на пакетите"
  17531691
  1754 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2580
   1692#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2560
  17551693msgid "The package files will be cached locally for installation."
  17561694msgstr "Пакетните файлове ще бъдат кеширани локално за инсталация."
  17571695
  1758 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2655
   1696#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2635
  17591697msgid "Do you want to quit Synaptic?"
  17601698msgstr "Искате ли да излезете от Synaptic?"
  17611699
  1762 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2711
   1700#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2691
  17631701msgid "Downloading package information"
  17641702msgstr "Изтегляне на информация за пакетите"
  17651703
  1766 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2712
   1704#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2692
  17671705msgid ""
  17681706"The repositories will be checked for new, removed or upgraded software "
   
  17711709"Хранилищата ще бъдат проверени за нови, премахнати или актуализирани пакети."
  17721710
  1773 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2715
   1711#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2695
  17741712msgid "Reloading package information..."
  17751713msgstr "Презареждане на информацията за пакетите..."
  17761714
  1777 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2782
   1715#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2762
  17781716msgid "Failed to resolve dependency problems!"
  17791717msgstr "Неуспех при решаването на проблемите със зависимостите!"
  17801718
  1781 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2784
   1719#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2764
  17821720msgid "Successfully fixed dependency problems"
  17831721msgstr "Проблемите със зависимостите са поправени успешно"
  17841722
  1785 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2800
   1723#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2780
  17861724msgid ""
  17871725"Could not upgrade the system!\n"
   
  17911729"Първо поправете развалените пакети."
  17921730
  1793 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2849
   1731#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2829
  17941732msgid "Marking all available upgrades..."
  17951733msgstr "Избиране на всички налични пакети за актуализиране..."
  17961734
  1797 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2867
   1735#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2847
  17981736msgid "Successfully marked available upgrades"
  17991737msgstr "Всички налични актуализации са избрани успешно"
  18001738
  1801 #: ../gtk/rgmainwindow.cc:2869
   1739#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2849
  18021740msgid "Failed to mark all available upgrades!"
  18031741msgstr "Неуспех при избирането на всички налични пакети за актуализиране!"
   
  18131751" Пакетите в този компонент не са поддържани. Сигурни ли сте?"
  18141752
   1753#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:120 ../gtk/window_repositories.glade.h:3
   1754msgid "Repositories"
   1755msgstr "Хранилища"
   1756
  18151757#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:144
  18161758msgid "Enabled"
  1817 msgstr "Разрешено"
   1759msgstr "Активно"
  18181760
  18191761#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:154
   
  18691811#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:165
  18701812msgid "<b>To be completely removed (including configuration files)</b>"
  1871 msgstr "<b>Ще бъдат премахнати напълно (включително конфигурационните файлове)</b>"
   1813msgstr ""
   1814"<b>Ще бъдат премахнати напълно (включително конфигурационните файлове)</b>"
  18721815
  18731816#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:217
   
  18981841#, c-format
  18991842msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be upgraded to version <i>%s</i>\n"
  1900 msgstr "<b>%s</b> (версия <i>%s</i>) ще бъде актуализиран до версия <i>%s</i>\n"
   1843msgstr ""
   1844"<b>%s</b> (версия <i>%s</i>) ще бъде актуализиран до версия <i>%s</i>\n"
  19011845
  19021846#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:307
   
  20281972#. happens when e.g. a package has no installed version (or no
  20291973#. downloadable version)
  2030 #: ../gtk/rggladewindow.cc:89 ../gtk/rggladewindow.cc:107
   1974#: ../gtk/rggladewindow.cc:90 ../gtk/rggladewindow.cc:108
  20311975msgid "N/A"
  20321976msgstr "Няма"
  20331977
  2034 #: ../gtk/rgfindwindow.cc:128
   1978#: ../gtk/rgfindwindow.cc:129
  20351979msgid "Find"
  20361980msgstr "Търсене"
   
  23652309#: ../gtk/window_about.glade.h:6
  23662310msgid "Debtag support is enabled."
  2367 msgstr "Поддръжката на Debtag е разрешена."
   2311msgstr "Поддръжката на Debtag е активирана."
  23682312
  23692313#: ../gtk/window_about.glade.h:7
   
  24472391#: ../gtk/window_about.glade.h:33
  24482392msgid "translators-credits"
  2449 msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
   2393msgstr ""
   2394"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
  24502395"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  24512396"\n"
   
  25732518#: ../gtk/window_preferences.glade.h:20
  25742519msgid "Ask to quit after the changes have been applied successfully"
  2575 msgstr "Предлага да бъде спряна програмата, след като всички промени са приложени "
   2520msgstr ""
   2521"Предлага да бъде спряна програмата, след като всички промени са приложени "
  25762522"успешно"
  25772523
   
  28112757msgid ""
  28122758"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Enter the label of the CD-ROM</span>"
  2813 msgstr ""
  2814 "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Въведете етикета на CD-ROM</span>"
   2759msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">Въведете етикета на CD-ROM</span>"
  28152760
  28162761#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:3
   
  28282773#: ../gtk/window_setopt.glade.h:1
  28292774msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Set an internal option</span>"
  2830 msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Поставяне на вътрешна опция</span>"
   2775msgstr ""
   2776"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Поставяне на вътрешна опция</span>"
  28312777
  28322778#: ../gtk/window_setopt.glade.h:2
   
  29612907#: ../gtk/window_filters.glade.h:28
  29622908msgid "Installed packages that are upgradable to a later upstream version"
  2963 msgstr "Инсталирани пакети, които могат да бъдат актуализирани до следваща основна "
   2909msgstr ""
   2910"Инсталирани пакети, които могат да бъдат актуализирани до следваща основна "
  29642911"версия"
  29652912
   
  31003047#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:2
  31013048msgid "Automatically close after the changes have been successfully applied"
  3102 msgstr "Автоматично затваряне на прозореца след успешното прилагане на промените"
   3049msgstr ""
   3050"Автоматично затваряне на прозореца след успешното прилагане на промените"
  31033051
  31043052#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:3
   
  31083056#: ../gtk/window_rginstall_progress_msgs.glade.h:1
  31093057msgid "Extra output was generated during Package Manager operation"
  3110 msgstr "Генерирани са допълнителни съобщения при операцията на мениджъра на пакети"
   3058msgstr ""
   3059"Генерирани са допълнителни съобщения при операцията на мениджъра на пакети"
  31113060
  31123061#: ../gtk/window_tasks.glade.h:1
   
  32213170msgstr ""
  32223171"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Неуспех при избирането на всички "
  3223 "пакети·за инсталация или актуализиране</span>\n"
   3172"пакети за инсталация или актуализиране</span>\n"
  32243173"\n"
  32253174"Следните пакети имат неразрешими зависимости. Уверете се, че всички нужни "
   
  33553304msgstr "История на инсталирани, актуализирани и премахнати софтуерни пакети."
  33563305
  3357 #~ msgid "could not open recommends file %s"
  3358 #~ msgstr "Не може да бъде отворен файлът с препоръчвани пакети %s"
  3359 
  3360 #~ msgid "Bad regular expression '%s' in Recommends file."
  3361 #~ msgstr "Неправилен регулярен израз „%s“ във файла с препоръчвани пакети."
  3362 
  3363 #~ msgid "Internal Error: Couldn't fork gzip. Please report."
  3364 #~ msgstr "Вътрешна грешка: невъзможно стартиране на gzip. Моля, докладвайте."
  3365 
  3366 #~ msgid "Internal Error: couldn't fork bzip2. Please report."
  3367 #~ msgstr "Вътрешна грешка: couldn't fork bzip2. Моля, докладвайте."
  3368 
  3369 #~ msgid "Normal"
  3370 #~ msgstr "Обикновено"
  3371 
  3372 #~ msgid "Critical"
  3373 #~ msgstr "Критично"
  3374 
  3375 #~ msgid "Security"
  3376 #~ msgstr "Сигурност"
  3377 
  3378 #, fuzzy
  3379 #~ msgid "Installation finished"
  3380 #~ msgstr "Инсталирани файлове"
  3381 
  3382 #~ msgid "Temporary Files"
  3383 #~ msgstr "Временни файлове"
  3384 
  3385 #, fuzzy
  3386 #~ msgid "Dependencies of"
  3387 #~ msgstr "Зависимости"
  3388 
  3389 #, fuzzy
  3390 #~ msgid "Origion"
  3391 #~ msgstr "Произход"
  3392 
  3393 #, fuzzy
   3306#~ msgid "Purge"
   3307#~ msgstr "Прочистване"
   3308
   3309#~ msgid "Preparing for removal %s"
   3310#~ msgstr "Подготовка за премахване на %s"
   3311
   3312#~ msgid "Removing %s"
   3313#~ msgstr "Премахване на %s"
   3314
   3315#~ msgid "Removed %s"
   3316#~ msgstr "%s е премахнат"
   3317
   3318#~ msgid "Removing with config %s"
   3319#~ msgstr "Напълно премахване на %s"
   3320
   3321#~ msgid "Removed with config %s"
   3322#~ msgstr "%s е напълно премахнат"
   3323
   3324#~ msgid "Preparing %s"
   3325#~ msgstr "Подготовка на %s"
   3326
   3327#~ msgid "Unpacking %s"
   3328#~ msgstr "Разархивиране на %s"
   3329
   3330#~ msgid "Configuring %s"
   3331#~ msgstr "Конфигуриране на %s"
   3332
   3333#~ msgid "Installed %s"
   3334#~ msgstr "%s е инсталиран"
   3335
   3336#~ msgid "Installing %s"
   3337#~ msgstr "Инсталиране на %s"
   3338
  33943339#~ msgid ""
  3395 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Configuration file changed</span>\n"
   3340#~ "<big><b>Building repository dialog</b></big>\n"
  33963341#~ "\n"
  3397 #~ "Secondary Text"
   3342#~ "Please wait."
  33983343#~ msgstr ""
  3399 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Избиране на допълнителните изискани "
  3400 #~ "промени?</span>"
  3401 
  3402 #~ msgid "ignore"
  3403 #~ msgstr "игнориране"
  3404 
  3405 #~ msgid "<b>Distribution</b>"
  3406 #~ msgstr "<b>Дистрибуция</b>"
  3407 
  3408 #~ msgid ""
  3409 #~ "<b>Note:</b> The package information must be reloaded and all marked "
  3410 #~ "changes will be lost. Make sure you apply your changes first."
  3411 #~ msgstr ""
  3412 #~ "<b>Забележка:</b> Информациятя за пакетите трябва да бъде презаредена и "
  3413 #~ "затова·всички избрани промени ще се загубят. Моля, приложете избраните "
  3414 #~ "промени, преди това."
  3415 
  3416 #~ msgid "Default archive: "
  3417 #~ msgstr "Стандартен архив:"
  3418 
  3419 #~ msgid "Expert"
  3420 #~ msgstr "Експерт"
  3421 
  3422 #~ msgid ""
   3344#~ "<big><b>Изграждане на диалоговия прозорец за хранилищата</b></big>\n"
  34233345#~ "\n"
  3424 #~ "The following packages are DOWNGRADED:\n"
  3425 #~ msgstr ""
  3426 #~ "\n"
  3427 #~ "Следните пакети са върнати към по-стара версия:\n"
  3428 
  3429 #~ msgid ""
  3430 #~ "\n"
  3431 #~ "The following packages are removed:\n"
  3432 #~ msgstr ""
  3433 #~ "\n"
  3434 #~ "Следните пакети са премахнати:\n"
  3435 
  3436 #~ msgid ""
  3437 #~ "\n"
  3438 #~ "The following packages are upgraded:\n"
  3439 #~ msgstr ""
  3440 #~ "\n"
  3441 #~ "Следните пакети са актуализирани:\n"
  3442 
  3443 #~ msgid ""
  3444 #~ "\n"
  3445 #~ "The following packages are installed:\n"
  3446 #~ msgstr ""
  3447 #~ "\n"
  3448 #~ "Следните пакети са инсталирани:\n"
  3449 
  3450 #~ msgid ""
  3451 #~ "\n"
  3452 #~ "The following packages are re-installed:\n"
  3453 #~ msgstr ""
  3454 #~ "\n"
  3455 #~ "Следните пакети са преинсталирани:\n"
  3456 
  3457 #~ msgid "View Commit Log"
  3458 #~ msgstr "Преглед на дневника/журнала на подавания"
  3459 
  3460 #~ msgid "%s is/will be installed"
  3461 #~ msgstr "%s е/ще бъде инсталиран"
  3462 
  3463 #~ msgid "package is not installable"
  3464 #~ msgstr "пакетът не подлежи на инсталиране"
  3465 
  3466 #~ msgid "package is a virtual package"
  3467 #~ msgstr "пакетът е виртуален"
  3468 
  3469 #~ msgid "package is/will not be installed"
  3470 #~ msgstr "пакетът е/няма да бъде инсталиран"
  3471 
  3472 #~ msgid "dependency is satisfied"
  3473 #~ msgstr "зависимостите са удволетворени"
  3474 
  3475 #, fuzzy
  3476 #~ msgid "To be not upgraded"
  3477 #~ msgstr "Ще бъдат осъвременени"
  3478 
  3479 #~ msgid ""
  3480 #~ "<b><big>The grafical user interface (xlib) does not support your chosen "
  3481 #~ "language environment</big></b>\n"
  3482 #~ "\n"
  3483 #~ "Synaptic can crash if you decide to continue with unchanged localisation "
  3484 #~ "preferences. Language values like \"fr_FR.iso8859-15@euro\" are not "
  3485 #~ "supported. Use values like \"fr_FR\" or \"fr_FR@euro\" for your "
  3486 #~ "language.\n"
  3487 #~ "\n"
  3488 #~ "Contact the mailing list for comments or help:\n"
  3489 #~ "<i>synaptic-devel@nongnu.org</i> \n"
  3490 #~ "Include the output of the \"locale\" command in your email."
  3491 #~ msgstr ""
  3492 #~ "<b><big>Графичният потребителски интерфейс (xlib) не поддържа избраната "
  3493 #~ "от Вас езикова среда</big></b>\n"
  3494 #~ "\n"
  3495 #~ "Synaptic може да блокира ако решите да продължите без да промените "
  3496 #~ "локалните настройки. Моля, използвайте настройки като „fr_FR“ или "
  3497 #~ "„fr_FR@euro“. Не използвайте настройки като „fr_FR.iso8859-15@euro“.\n"
  3498 #~ "\n"
  3499 #~ "Свържете се с пощенския списък за коментари или помощ:\n"
  3500 #~ "<i>synaptic-devel@nongnu.org</i>·\n"
  3501 #~ "Включете изходът от командата „locale“ във Вашето писмо."
  3502 
  3503 #~ msgid "Save changes"
  3504 #~ msgstr "Запазване на промените"
  3505 
  3506 #~ msgid "Refresh the list of known packages"
  3507 #~ msgstr "Осъвременяване на списъка на познатите пакети"
  3508 
  3509 #~ msgid "Downloading Index Files"
  3510 #~ msgstr "Изтегляне на списъците с пакетите"
  3511 
  3512 #~ msgid "Refreshing package list..."
  3513 #~ msgstr "Презареждане на списъкът с пакетите..."
  3514 
  3515 #~ msgid "To be kept back"
  3516 #~ msgstr "Няма да бъдат променени"
  3517 
  3518 #~ msgid "Alphabet"
  3519 #~ msgstr "Азбучна подредба"
  3520 
  3521 #~ msgid "Release"
  3522 #~ msgstr "Пускане"
  3523 
  3524 #~ msgid "<b>Single Files:</b>"
  3525 #~ msgstr "<b>Отделни файлове:</b>"
  3526 
  3527 #~ msgid "<b>Total Progress:</b>"
  3528 #~ msgstr "<b>Общ прогрес:</b>"
   3346#~ "Изчакайте."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.