Changeset 2585


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2012, 9:14:13 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  • Property gtp:pluralfix deleted
  r2554 r2585  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2012-03-07 06:38+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2012-03-07 06:38+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2012-04-22 09:13+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2012-04-22 09:12+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2121"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2222"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  23 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2424
  2525#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:134
   
  262262msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  263263
  264 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1065
   264#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1067
  265265#: ../gtk/gtkentry.c:892 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
  266 #: ../gtk/gtktoolbar.c:614 ../gtk/gtkviewport.c:155
   266#: ../gtk/gtktoolbar.c:616 ../gtk/gtkviewport.c:155
  267267msgid "Shadow type"
  268268msgstr "Вид сянка"
   
  315315"отделено."
  316316
  317 #: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:473
   317#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
  318318msgid "Style context"
  319319msgstr "Контекст за стила"
  320320
  321 #: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
   321#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:475
  322322msgid "GtkStyleContext to get style from"
  323323msgstr "GtkStyleContext, от който да се вземе стилът"
   
  339339msgstr "Брой колони в таблицата"
  340340
  341 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1388
   341#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1391
  342342msgid "Row spacing"
  343343msgstr "Разредката между редове"
  344344
  345 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1389
   345#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1392
  346346msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  347347msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  348348
  349 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1395
   349#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1398
  350350msgid "Column spacing"
  351351msgstr "Разредката между колони"
  352352
  353 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1396
   353#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1399
  354354msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  355355msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
  356356
  357 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:250
  358 #: ../gtk/gtktoolbar.c:564 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
   357#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:252
   358#: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
  359359msgid "Homogeneous"
  360360msgstr "Еднакво големи"
   
  364364msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
  365365
  366 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1416
   366#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1419
  367367msgid "Left attachment"
  368368msgstr "Ляво прикачване"
  369369
  370 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1417 ../gtk/gtkmenu.c:726
   370#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1420 ../gtk/gtkmenu.c:727
  371371msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  372372msgstr ""
   
  382382"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
  383383
  384 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1423
   384#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1426
  385385msgid "Top attachment"
  386386msgstr "Горно прикачване"
   
  395395msgstr "Долно прикачване"
  396396
  397 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:750
   397#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:751
  398398msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
  399399msgstr ""
   
  606606
  607607#: ../gtk/gtkaction.c:220 ../gtk/gtkactiongroup.c:226 ../gtk/gtkprinter.c:123
  608 #: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:250
   608#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:255
  609609msgid "Name"
  610610msgstr "Име"
   
  615615
  616616#: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:288
  617 #: ../gtk/gtkframe.c:169 ../gtk/gtklabel.c:726 ../gtk/gtkmenuitem.c:375
  618 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
   617#: ../gtk/gtkframe.c:170 ../gtk/gtklabel.c:726 ../gtk/gtkmenuitem.c:375
   618#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1588
  619619msgid "Label"
  620620msgstr "Етикет"
   
  798798
  799799#: ../gtk/gtkadjustment.c:121 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:136
  800 #: ../gtk/gtkscalebutton.c:218 ../gtk/gtkspinbutton.c:377
   800#: ../gtk/gtkscalebutton.c:218 ../gtk/gtkspinbutton.c:379
  801801msgid "Value"
  802802msgstr "Стойност"
   
  10191019msgstr "Стандартният текст, който се появява, когато няма програми"
  10201020
  1021 #: ../gtk/gtkapplication.c:754
   1021#: ../gtk/gtkapplication.c:757
  10221022msgid "Register session"
  10231023msgstr "Регистриране на сесията"
  10241024
  1025 #: ../gtk/gtkapplication.c:755
   1025#: ../gtk/gtkapplication.c:758
  10261026msgid "Register with the session manager"
  10271027msgstr "Регистриране към управлението на сесиите"
  10281028
  1029 #: ../gtk/gtkapplication.c:760
   1029#: ../gtk/gtkapplication.c:763
  10301030msgid "Application menu"
  10311031msgstr "Меню на програмата"
  10321032
  1033 #: ../gtk/gtkapplication.c:761
   1033#: ../gtk/gtkapplication.c:764
  10341034msgid "The GMenuModel for the application menu"
  10351035msgstr "Обектът GMenuModel за менюто на програмата"
  10361036
  1037 #: ../gtk/gtkapplication.c:767
   1037#: ../gtk/gtkapplication.c:770
  10381038msgid "Menubar"
  10391039msgstr "Лента на менюто"
  10401040
  1041 #: ../gtk/gtkapplication.c:768
   1041#: ../gtk/gtkapplication.c:771
  10421042msgid "The GMenuModel for the menubar"
  10431043msgstr "Обектът GMenuMode за лентата на менюто"
  10441044
  1045 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:952
   1045#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:995
  10461046msgid "Show a menubar"
  10471047msgstr "Лента за менюта"
  10481048
  1049 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:953
   1049#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:996
  10501050msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
  10511051msgstr ""
   
  10691069msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  10701070
  1071 #: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1049 ../gtk/gtkmenu.c:763
   1071#: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1051 ../gtk/gtkmenu.c:764
  10721072#: ../gtk/gtkmenuitem.c:438
  10731073msgid "Arrow Scaling"
   
  12331233msgstr "Ако е истина, дъщерният елемент няма да се преоразмерява хомогенно"
  12341234
  1235 #: ../gtk/gtkbox.c:240 ../gtk/gtkcellareabox.c:315 ../gtk/gtkexpander.c:312
   1235#: ../gtk/gtkbox.c:242 ../gtk/gtkcellareabox.c:315 ../gtk/gtkexpander.c:312
  12361236#: ../gtk/gtkiconview.c:510 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
  12371237msgid "Spacing"
  12381238msgstr "Разредка"
  12391239
  1240 #: ../gtk/gtkbox.c:241
   1240#: ../gtk/gtkbox.c:243
  12411241msgid "The amount of space between children"
  12421242msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  12431243
  1244 #: ../gtk/gtkbox.c:251
   1244#: ../gtk/gtkbox.c:253
  12451245msgid "Whether the children should all be the same size"
  12461246msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  12471247
  1248 #: ../gtk/gtkbox.c:271 ../gtk/gtkcellareabox.c:335 ../gtk/gtktoolbar.c:556
  1249 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1652 ../gtk/gtktoolpalette.c:1069
   1248#: ../gtk/gtkbox.c:273 ../gtk/gtkcellareabox.c:335 ../gtk/gtktoolbar.c:558
   1249#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1648 ../gtk/gtktoolpalette.c:1069
  12501250#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
  12511251msgid "Expand"
  12521252msgstr "Разширяване"
  12531253
  1254 #: ../gtk/gtkbox.c:272
   1254#: ../gtk/gtkbox.c:274
  12551255msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
  12561256msgstr ""
   
  12581258"нараства"
  12591259
  1260 #: ../gtk/gtkbox.c:288 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1659
   1260#: ../gtk/gtkbox.c:290 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1655
  12611261msgid "Fill"
  12621262msgstr "Запълване"
  12631263
  1264 #: ../gtk/gtkbox.c:289
   1264#: ../gtk/gtkbox.c:291
  12651265msgid ""
  12661266"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
   
  12701270"елемента или да се остави като разстояние"
  12711271
  1272 #: ../gtk/gtkbox.c:296 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:167
   1272#: ../gtk/gtkbox.c:298 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:167
  12731273msgid "Padding"
  12741274msgstr "Отстъп"
  12751275
  1276 #: ../gtk/gtkbox.c:297
   1276#: ../gtk/gtkbox.c:299
  12771277msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
  12781278msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
  12791279
  1280 #: ../gtk/gtkbox.c:303
   1280#: ../gtk/gtkbox.c:305
  12811281msgid "Pack type"
  12821282msgstr "Вид пакетиране"
  12831283
  1284 #: ../gtk/gtkbox.c:304
   1284#: ../gtk/gtkbox.c:306
  12851285msgid ""
  12861286"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
   
  12901290"началото или края на контейнера"
  12911291
  1292 #: ../gtk/gtkbox.c:310 ../gtk/gtknotebook.c:765 ../gtk/gtkpaned.c:347
  1293 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1673
   1292#: ../gtk/gtkbox.c:312 ../gtk/gtknotebook.c:767 ../gtk/gtkpaned.c:348
   1293#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1669
  12941294msgid "Position"
  12951295msgstr "Позиция"
  12961296
  1297 #: ../gtk/gtkbox.c:311 ../gtk/gtknotebook.c:766
   1297#: ../gtk/gtkbox.c:313 ../gtk/gtknotebook.c:768
  12981298msgid "The index of the child in the parent"
  12991299msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
   
  13391339"показваният"
  13401340
  1341 #: ../gtk/gtkbutton.c:259 ../gtk/gtkcombobox.c:855
   1341#: ../gtk/gtkbutton.c:259 ../gtk/gtkcombobox.c:857
  13421342#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:425
  13431343msgid "Focus on click"
   
  18221822msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  18231823
  1824 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:922
   1824#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:924
  18251825msgid "Has Entry"
  18261826msgstr "Съдържание"
   
  19411941
  19421942#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:224 ../gtk/gtkprogressbar.c:150
  1943 #: ../gtk/gtkrange.c:431
   1943#: ../gtk/gtkrange.c:429
  19441944msgid "Inverted"
  19451945msgstr "Обърнат"
   
  19491949msgstr "Обратна посока на растеж на лентата за прогрес"
  19501950
  1951 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:423
  1952 #: ../gtk/gtkscalebutton.c:237 ../gtk/gtkspinbutton.c:316
   1951#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:421
   1952#: ../gtk/gtkscalebutton.c:237 ../gtk/gtkspinbutton.c:318
  19531953msgid "Adjustment"
  19541954msgstr "Стъпка"
  19551955
  1956 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkspinbutton.c:317
   1956#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkspinbutton.c:319
  19571957msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
  19581958msgstr "Стъпка, която съдържа стойността на брояча"
   
  19621962msgstr "Скорост на нарастване"
  19631963
  1964 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130 ../gtk/gtkspinbutton.c:325
   1964#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130 ../gtk/gtkspinbutton.c:327
  19651965msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
  19661966msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
  19671967
  19681968#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:294
  1969 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:334
   1969#: ../gtk/gtkspinbutton.c:336
  19701970msgid "Digits"
  19711971msgstr "Цифри"
  19721972
  1973 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkspinbutton.c:335
   1973#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkspinbutton.c:337
  19741974msgid "The number of decimal places to display"
  19751975msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се покажат"
  19761976
  19771977#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:126 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
  1978 #: ../gtk/gtkmenu.c:553 ../gtk/gtkspinner.c:114 ../gtk/gtkswitch.c:933
  1979 #: ../gtk/gtktoggleaction.c:131 ../gtk/gtktogglebutton.c:176
   1978#: ../gtk/gtkmenu.c:554 ../gtk/gtkspinner.c:114 ../gtk/gtkswitch.c:910
   1979#: ../gtk/gtktoggleaction.c:131 ../gtk/gtktogglebutton.c:173
  19801980#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:125
  19811981msgid "Active"
   
  22352235"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  22362236
  2237 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:596 ../gtk/gtkcombobox.c:744
   2237#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:596 ../gtk/gtkcombobox.c:746
  22382238msgid "Wrap width"
  22392239msgstr "Широчина за пренасяне"
   
  24342434msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  24352435
  2436 #: ../gtk/gtkcellview.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:1008
   2436#: ../gtk/gtkcellview.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:1010
  24372437#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:446 ../gtk/gtkiconview.c:635
  24382438#: ../gtk/gtktreemenu.c:327 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:426
   
  24402440msgstr "Зона за клетки"
  24412441
  2442 #: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1009
   2442#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1011
  24432443#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:447 ../gtk/gtkiconview.c:636
  24442444#: ../gtk/gtktreemenu.c:328 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:427
   
  24872487msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
  24882488
  2489 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128 ../gtk/gtktogglebutton.c:184
   2489#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128 ../gtk/gtktogglebutton.c:181
  24902490msgid "Inconsistent"
  24912491msgstr "Неопределимост"
   
  25512551msgstr "Дали да се избира и прозрачност"
  25522552
  2553 #: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:232 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:675
   2553#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:258 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:675
  25542554msgid "Show editor"
  25552555msgstr "Показване на редактора"
   
  25752575msgstr "Дали цветовите полета могат да се избират"
  25762576
  2577 #: ../gtk/gtkcombobox.c:727
   2577#: ../gtk/gtkcombobox.c:729
  25782578msgid "ComboBox model"
  25792579msgstr "Модел на падащото меню"
  25802580
  2581 #: ../gtk/gtkcombobox.c:728
   2581#: ../gtk/gtkcombobox.c:730
  25822582msgid "The model for the combo box"
  25832583msgstr "Моделът на падащото меню"
  25842584
  2585 #: ../gtk/gtkcombobox.c:745
   2585#: ../gtk/gtkcombobox.c:747
  25862586msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  25872587msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  25882588
  2589 #: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtktreemenu.c:381
   2589#: ../gtk/gtkcombobox.c:769 ../gtk/gtktreemenu.c:381
  25902590msgid "Row span column"
  25912591msgstr "Колона за редовете"
  25922592
  2593 #: ../gtk/gtkcombobox.c:768 ../gtk/gtktreemenu.c:382
   2593#: ../gtk/gtkcombobox.c:770 ../gtk/gtktreemenu.c:382
  25942594msgid "TreeModel column containing the row span values"
  25952595msgstr ""
  25962596"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  25972597
  2598 #: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtktreemenu.c:402
   2598#: ../gtk/gtkcombobox.c:791 ../gtk/gtktreemenu.c:402
  25992599msgid "Column span column"
  26002600msgstr "Колона за колоните"
  26012601
  2602 #: ../gtk/gtkcombobox.c:790 ../gtk/gtktreemenu.c:403
   2602#: ../gtk/gtkcombobox.c:792 ../gtk/gtktreemenu.c:403
  26032603msgid "TreeModel column containing the column span values"
  26042604msgstr ""
  26052605"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  26062606
  2607 #: ../gtk/gtkcombobox.c:811
   2607#: ../gtk/gtkcombobox.c:813
  26082608msgid "Active item"
  26092609msgstr "Активен елемент"
  26102610
  2611 #: ../gtk/gtkcombobox.c:812
   2611#: ../gtk/gtkcombobox.c:814
  26122612msgid "The item which is currently active"
  26132613msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  26142614
  2615 #: ../gtk/gtkcombobox.c:831 ../gtk/gtkuimanager.c:482
   2615#: ../gtk/gtkcombobox.c:833 ../gtk/gtkuimanager.c:482
  26162616msgid "Add tearoffs to menus"
  26172617msgstr "Откъсване на менютата"
  26182618
  2619 #: ../gtk/gtkcombobox.c:832
   2619#: ../gtk/gtkcombobox.c:834
  26202620msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  26212621msgstr "Дали менютата да могат да се откъсват"
  26222622
  2623 #: ../gtk/gtkcombobox.c:847 ../gtk/gtkentry.c:783
   2623#: ../gtk/gtkcombobox.c:849 ../gtk/gtkentry.c:783
  26242624msgid "Has Frame"
  26252625msgstr "С рамка"
  26262626
  2627 #: ../gtk/gtkcombobox.c:848
   2627#: ../gtk/gtkcombobox.c:850
  26282628msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  26292629msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  26302630
  2631 #: ../gtk/gtkcombobox.c:856
   2631#: ../gtk/gtkcombobox.c:858
  26322632msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  26332633msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  26342634
  2635 #: ../gtk/gtkcombobox.c:871 ../gtk/gtkmenu.c:608
   2635#: ../gtk/gtkcombobox.c:873 ../gtk/gtkmenu.c:609
  26362636msgid "Tearoff Title"
  26372637msgstr "Заглавие за откъснато"
  26382638
  2639 #: ../gtk/gtkcombobox.c:872
   2639#: ../gtk/gtkcombobox.c:874
  26402640msgid ""
  26412641"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  26452645"изскачащ прозорец е отделен"
  26462646
  2647 #: ../gtk/gtkcombobox.c:889
   2647#: ../gtk/gtkcombobox.c:891
  26482648msgid "Popup shown"
  26492649msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  26502650
  2651 #: ../gtk/gtkcombobox.c:890
   2651#: ../gtk/gtkcombobox.c:892
  26522652msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  26532653msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  26542654
  2655 #: ../gtk/gtkcombobox.c:906
   2655#: ../gtk/gtkcombobox.c:908
  26562656msgid "Button Sensitivity"
  26572657msgstr "Чувствителност на бутона"
  26582658
  2659 #: ../gtk/gtkcombobox.c:907
   2659#: ../gtk/gtkcombobox.c:909
  26602660msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
  26612661msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
  26622662
  2663 #: ../gtk/gtkcombobox.c:923
   2663#: ../gtk/gtkcombobox.c:925
  26642664msgid "Whether combo box has an entry"
  26652665msgstr "Дали падащото меню има поле за въвеждане"
  26662666
  2667 #: ../gtk/gtkcombobox.c:938
   2667#: ../gtk/gtkcombobox.c:940
  26682668msgid "Entry Text Column"
  26692669msgstr "Колона за текст"
  26702670
  2671 #: ../gtk/gtkcombobox.c:939
   2671#: ../gtk/gtkcombobox.c:941
  26722672msgid ""
  26732673"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
   
  26772677"когато менюто е създадено с настройка #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
  26782678
  2679 #: ../gtk/gtkcombobox.c:956
   2679#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
  26802680msgid "ID Column"
  26812681msgstr "Колона за идентификатор"
  26822682
  2683 #: ../gtk/gtkcombobox.c:957
   2683#: ../gtk/gtkcombobox.c:959
  26842684msgid ""
  26852685"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
   
  26892689"стойностите в модела"
  26902690
  2691 #: ../gtk/gtkcombobox.c:972
   2691#: ../gtk/gtkcombobox.c:974
  26922692msgid "Active id"
  26932693msgstr "Активен идентификатор"
  26942694
  2695 #: ../gtk/gtkcombobox.c:973
   2695#: ../gtk/gtkcombobox.c:975
  26962696msgid "The value of the id column for the active row"
  26972697msgstr "Стойността на колоната за идентификатор за активния ред"
  26982698
  2699 #: ../gtk/gtkcombobox.c:988
   2699#: ../gtk/gtkcombobox.c:990
  27002700msgid "Popup Fixed Width"
  27012701msgstr "Фиксирана широчина на изскачащ прозорец"
  27022702
  2703 #: ../gtk/gtkcombobox.c:989
   2703#: ../gtk/gtkcombobox.c:991
  27042704msgid ""
  27052705"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
   
  27092709"заделената широчина на падащото меню "
  27102710
  2711 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1015
   2711#: ../gtk/gtkcombobox.c:1017
  27122712msgid "Appears as list"
  27132713msgstr "Като списък"
  27142714
  2715 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1016
   2715#: ../gtk/gtkcombobox.c:1018
  27162716msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  27172717msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  27182718
  2719 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1032
   2719#: ../gtk/gtkcombobox.c:1034
  27202720msgid "Arrow Size"
  27212721msgstr "Размер на стрелката"
  27222722
  2723 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1033
   2723#: ../gtk/gtkcombobox.c:1035
  27242724msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  27252725msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  27262726
  2727 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1050
   2727#: ../gtk/gtkcombobox.c:1052
  27282728msgid "The amount of space used by the arrow"
  27292729msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  27302730
  2731 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1066
   2731#: ../gtk/gtkcombobox.c:1068
  27322732msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  27332733msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
  27342734
  2735 #: ../gtk/gtkcontainer.c:456
   2735#: ../gtk/gtkcontainer.c:460
  27362736msgid "Resize mode"
  27372737msgstr "Режим на промяна на размера"
  27382738
  2739 #: ../gtk/gtkcontainer.c:457
   2739#: ../gtk/gtkcontainer.c:461
  27402740msgid "Specify how resize events are handled"
  27412741msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
  27422742
  2743 #: ../gtk/gtkcontainer.c:464
   2743#: ../gtk/gtkcontainer.c:468
  27442744msgid "Border width"
  27452745msgstr "Широчина на рамка"
  27462746
  2747 #: ../gtk/gtkcontainer.c:465
   2747#: ../gtk/gtkcontainer.c:469
  27482748msgid "The width of the empty border outside the containers children"
  27492749msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
  27502750
  2751 #: ../gtk/gtkcontainer.c:473
   2751#: ../gtk/gtkcontainer.c:477
  27522752msgid "Child"
  27532753msgstr "Дъщерен елемент"
  27542754
  2755 #: ../gtk/gtkcontainer.c:474
   2755#: ../gtk/gtkcontainer.c:478
  27562756msgid "Can be used to add a new child to the container"
  27572757msgstr ""
  27582758"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
  27592759
  2760 #: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:168
   2760#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:159
  27612761msgid "Subproperties"
  27622762msgstr "Подсвойства"
  27632763
  2764 #: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:169
   2764#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:160
  27652765msgid "The list of subproperties"
  27662766msgstr "Списъкът с подсвойствата"
  27672767
  2768 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
   2768#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:189
   2769msgid "Animated"
   2770msgstr "Анимиране"
   2771
   2772#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:190
   2773msgid "Set if the value can be animated"
   2774msgstr "Задаване, ако стойността може да се анимира"
   2775
   2776#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:196
  27692777msgid "ID"
  27702778msgstr "Идентификатор"
  27712779
  2772 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
   2780#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:197
  27732781msgid "The numeric id for quick access"
  27742782msgstr "Цифровият идентификатор за бърз достъп"
  27752783
  2776 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:244
  2777 msgid "Specified type"
  2778 msgstr "Указан вид"
  2779 
  2780 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:245
  2781 msgid "The type of values after parsing"
  2782 msgstr "Видът на стойностите след анализ"
  2783 
  2784 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:251
  2785 msgid "Computed type"
  2786 msgstr "Изчислен вид"
  2787 
  2788 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:252
  2789 msgid "The type of values after style lookup"
  2790 msgstr "Видът на стойностите след преглед на стиловете"
  2791 
  2792 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:258
   2784#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:203
  27932785msgid "Inherit"
  27942786msgstr "Наследяване"
  27952787
  2796 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:259
   2788#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:204
  27972789msgid "Set if the value is inherited by default"
  27982790msgstr "Задаване, ако стойността стандартно се наследява"
  27992791
  2800 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:265
   2792#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:210
  28012793msgid "Initial value"
  28022794msgstr "Първоначална стойност"
  28032795
  2804 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:266
   2796#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:211
  28052797msgid "The initial specified value used for this property"
  28062798msgstr "Първоначално указаната стойност за това свойство"
   
  33183310msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  33193311
  3320 #: ../gtk/gtkexpander.c:322 ../gtk/gtkframe.c:204 ../gtk/gtktoolbutton.c:253
  3321 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
   3312#: ../gtk/gtkexpander.c:322 ../gtk/gtkframe.c:205 ../gtk/gtktoolbutton.c:253
   3313#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1595
  33223314msgid "Label widget"
  33233315msgstr "Графичен обект „Етикет“"
   
  33463338msgstr "Дали разширителят ще променя размерите на обхващащия прозорец"
  33473339
  3348 #: ../gtk/gtkexpander.c:353 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
   3340#: ../gtk/gtkexpander.c:353 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1623
  33493341#: ../gtk/gtktreeview.c:1194
  33503342msgid "Expander Size"
  33513343msgstr "Големина на разширителя"
  33523344
  3353 #: ../gtk/gtkexpander.c:354 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
   3345#: ../gtk/gtkexpander.c:354 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
  33543346#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
  33553347msgid "Size of the expander arrow"
   
  35523544msgstr "Дали елементът за преглед на текста е включен или не"
  35533545
  3554 #: ../gtk/gtkframe.c:170
   3546#: ../gtk/gtkframe.c:171
  35553547msgid "Text of the frame's label"
  35563548msgstr "Текст на етикет на рамката"
  35573549
  3558 #: ../gtk/gtkframe.c:177
   3550#: ../gtk/gtkframe.c:178
  35593551msgid "Label xalign"
  35603552msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
  35613553
  3562 #: ../gtk/gtkframe.c:178
   3554#: ../gtk/gtkframe.c:179
  35633555msgid "The horizontal alignment of the label"
  35643556msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
  35653557
  3566 #: ../gtk/gtkframe.c:186
   3558#: ../gtk/gtkframe.c:187
  35673559msgid "Label yalign"
  35683560msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
  35693561
  3570 #: ../gtk/gtkframe.c:187
   3562#: ../gtk/gtkframe.c:188
  35713563msgid "The vertical alignment of the label"
  35723564msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
  35733565
  3574 #: ../gtk/gtkframe.c:195
   3566#: ../gtk/gtkframe.c:196
  35753567msgid "Frame shadow"
  35763568msgstr "Сянка на рамка"
  35773569
  3578 #: ../gtk/gtkframe.c:196
   3570#: ../gtk/gtkframe.c:197
  35793571msgid "Appearance of the frame border"
  35803572msgstr "Вид на рамката"
  35813573
  3582 #: ../gtk/gtkframe.c:205
   3574#: ../gtk/gtkframe.c:206
  35833575msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
  35843576msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  35853577
  3586 #: ../gtk/gtkgrid.c:1402
   3578#: ../gtk/gtkgrid.c:1405
  35873579msgid "Row Homogeneous"
  35883580msgstr "Еднаква височина"
  35893581
  3590 #: ../gtk/gtkgrid.c:1403
   3582#: ../gtk/gtkgrid.c:1406
  35913583msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
  35923584msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина"
  35933585
  3594 #: ../gtk/gtkgrid.c:1409
   3586#: ../gtk/gtkgrid.c:1412
  35953587msgid "Column Homogeneous"
  35963588msgstr "Еднакво широки"
  35973589
  3598 #: ../gtk/gtkgrid.c:1410
   3590#: ../gtk/gtkgrid.c:1413
  35993591msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
  36003592msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви широчина"
  36013593
  3602 #: ../gtk/gtkgrid.c:1424
   3594#: ../gtk/gtkgrid.c:1427
  36033595msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
  36043596msgstr ""
  36053597"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  36063598
  3607 #: ../gtk/gtkgrid.c:1430 ../gtk/gtklayout.c:672 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
   3599#: ../gtk/gtkgrid.c:1433 ../gtk/gtklayout.c:672 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
  36083600msgid "Width"
  36093601msgstr "Широчина"
  36103602
  3611 #: ../gtk/gtkgrid.c:1431
   3603#: ../gtk/gtkgrid.c:1434
  36123604msgid "The number of columns that a child spans"
  36133605msgstr "Брой колони заети от елемента"
  36143606
  3615 #: ../gtk/gtkgrid.c:1437 ../gtk/gtklayout.c:681
   3607#: ../gtk/gtkgrid.c:1440 ../gtk/gtklayout.c:681
  36163608msgid "Height"
  36173609msgstr "Височина"
  36183610
  3619 #: ../gtk/gtkgrid.c:1438
   3611#: ../gtk/gtkgrid.c:1441
  36203612msgid "The number of rows that a child spans"
  36213613msgstr "Брой редове заети от елемента"
   
  37823774msgstr "Набор икони за показване"
  37833775
  3784 #: ../gtk/gtkimage.c:249 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:531
   3776#: ../gtk/gtkimage.c:249 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:533
  37853777#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1007
  37863778msgid "Icon size"
   
  38353827"в менюто"
  38363828
  3837 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:207 ../gtk/gtkmenu.c:568
   3829#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:207 ../gtk/gtkmenu.c:569
  38383830msgid "Accel Group"
  38393831msgstr "Група с клавишни комбинации"
   
  38653857
  38663858#: ../gtk/gtkinvisible.c:101 ../gtk/gtkmountoperation.c:170
  3867 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:289 ../gtk/gtkstylecontext.c:442
   3859#: ../gtk/gtkstatusicon.c:289 ../gtk/gtkstylecontext.c:440
  38683860#: ../gtk/gtkwindow.c:786
  38693861msgid "Screen"
   
  40754067msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  40764068
  4077 #: ../gtk/gtkmenubar.c:224 ../gtk/gtktoolbar.c:581
   4069#: ../gtk/gtkmenubar.c:224 ../gtk/gtktoolbar.c:583
  40784070msgid "Internal padding"
  40794071msgstr "Вътрешно пространство"
   
  40834075msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
  40844076
  4085 #: ../gtk/gtkmenu.c:554
   4077#: ../gtk/gtkmenu.c:555
  40864078msgid "The currently selected menu item"
  40874079msgstr "Текущо избраният елемент от меню"
  40884080
  4089 #: ../gtk/gtkmenu.c:569
   4081#: ../gtk/gtkmenu.c:570
  40904082msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
  40914083msgstr "Група с клавишни комбинации за менюто"
  40924084
  4093 #: ../gtk/gtkmenu.c:583 ../gtk/gtkmenuitem.c:360
   4085#: ../gtk/gtkmenu.c:584 ../gtk/gtkmenuitem.c:360
  40944086msgid "Accel Path"
  40954087msgstr "Път за клавишна комбинация"
  40964088
  4097 #: ../gtk/gtkmenu.c:584
   4089#: ../gtk/gtkmenu.c:585
  40984090msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
  40994091msgstr ""
   
  41014093"елементи-деца"
  41024094
  4103 #: ../gtk/gtkmenu.c:600
   4095#: ../gtk/gtkmenu.c:601
  41044096msgid "Attach Widget"
  41054097msgstr "Графичен обект за скачване"
  41064098
  4107 #: ../gtk/gtkmenu.c:601
   4099#: ../gtk/gtkmenu.c:602
  41084100msgid "The widget the menu is attached to"
  41094101msgstr "Графичният елемент, към който е скачено менюто"
  41104102
  4111 #: ../gtk/gtkmenu.c:609
   4103#: ../gtk/gtkmenu.c:610
  41124104msgid ""
  41134105"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
   
  41174109"е откъснато"
  41184110
  4119 #: ../gtk/gtkmenu.c:623
   4111#: ../gtk/gtkmenu.c:624
  41204112msgid "Tearoff State"
  41214113msgstr "Откъснато"
  41224114
  4123 #: ../gtk/gtkmenu.c:624
   4115#: ../gtk/gtkmenu.c:625
  41244116msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
  41254117msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
  41264118
  4127 #: ../gtk/gtkmenu.c:638
   4119#: ../gtk/gtkmenu.c:639
  41284120msgid "Monitor"
  41294121msgstr "Монитор"
  41304122
  4131 #: ../gtk/gtkmenu.c:639
   4123#: ../gtk/gtkmenu.c:640
  41324124msgid "The monitor the menu will be popped up on"
  41334125msgstr "Мониторът, на който ще се появи това меню"
  41344126
  4135 #: ../gtk/gtkmenu.c:645
   4127#: ../gtk/gtkmenu.c:646
  41364128msgid "Vertical Padding"
  41374129msgstr "Вертикален отстъп"
  41384130
  4139 #: ../gtk/gtkmenu.c:646
   4131#: ../gtk/gtkmenu.c:647
  41404132msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
  41414133msgstr "Допълнително място над и под менюто"
  41424134
  4143 #: ../gtk/gtkmenu.c:668
   4135#: ../gtk/gtkmenu.c:669
  41444136msgid "Reserve Toggle Size"
  41454137msgstr "Резервиране на място за превключване"
  41464138
  4147 #: ../gtk/gtkmenu.c:669
   4139#: ../gtk/gtkmenu.c:670
  41484140msgid ""
  41494141"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
   
  41534145"в менюто"
  41544146
  4155 #: ../gtk/gtkmenu.c:675
   4147#: ../gtk/gtkmenu.c:676
  41564148msgid "Horizontal Padding"
  41574149msgstr "Хоризонтален отстъп"
  41584150
  4159 #: ../gtk/gtkmenu.c:676
   4151#: ../gtk/gtkmenu.c:677
  41604152msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
  41614153msgstr "Допълнително място отляво и отдясно на менюто"
  41624154
  4163 #: ../gtk/gtkmenu.c:684
   4155#: ../gtk/gtkmenu.c:685
  41644156msgid "Vertical Offset"
  41654157msgstr "Вертикален отстъп"
  41664158
  4167 #: ../gtk/gtkmenu.c:685
   4159#: ../gtk/gtkmenu.c:686
  41684160msgid ""
  41694161"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  41734165"вертикално"
  41744166
  4175 #: ../gtk/gtkmenu.c:693
   4167#: ../gtk/gtkmenu.c:694
  41764168msgid "Horizontal Offset"
  41774169msgstr "Хоризонтален отстъп"
  41784170
  4179 #: ../gtk/gtkmenu.c:694
   4171#: ../gtk/gtkmenu.c:695
  41804172msgid ""
  41814173"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  41854177"хоризонтално"
  41864178
  4187 #: ../gtk/gtkmenu.c:702
   4179#: ../gtk/gtkmenu.c:703
  41884180msgid "Double Arrows"
  41894181msgstr "Двойни стрелки"
  41904182
  4191 #: ../gtk/gtkmenu.c:703
   4183#: ../gtk/gtkmenu.c:704
  41924184msgid "When scrolling, always show both arrows."
  41934185msgstr "При придвижване винаги да се показват двете стрелки."
  41944186
  4195 #: ../gtk/gtkmenu.c:716
   4187#: ../gtk/gtkmenu.c:717
  41964188msgid "Arrow Placement"
  41974189msgstr "Място на стрелките"
  41984190
  4199 #: ../gtk/gtkmenu.c:717
   4191#: ../gtk/gtkmenu.c:718
  42004192msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
  42014193msgstr "Указва къде да се поставят стрелките за предвижване"
  42024194
  4203 #: ../gtk/gtkmenu.c:725
   4195#: ../gtk/gtkmenu.c:726
  42044196msgid "Left Attach"
  42054197msgstr "Ляво прикрепяне"
  42064198
  4207 #: ../gtk/gtkmenu.c:733
   4199#: ../gtk/gtkmenu.c:734
  42084200msgid "Right Attach"
  42094201msgstr "Дясно прикрепяне"
  42104202
  4211 #: ../gtk/gtkmenu.c:734
   4203#: ../gtk/gtkmenu.c:735
  42124204msgid "The column number to attach the right side of the child to"
  42134205msgstr ""
   
  42154207"елемент"
  42164208
  4217 #: ../gtk/gtkmenu.c:741
   4209#: ../gtk/gtkmenu.c:742
  42184210msgid "Top Attach"
  42194211msgstr "Горно прикрепяне"
  42204212
  4221 #: ../gtk/gtkmenu.c:742
   4213#: ../gtk/gtkmenu.c:743
  42224214msgid "The row number to attach the top of the child to"
  42234215msgstr ""
  42244216"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
  42254217
  4226 #: ../gtk/gtkmenu.c:749
   4218#: ../gtk/gtkmenu.c:750
  42274219msgid "Bottom Attach"
  42284220msgstr "Долно прикрепяне"
  42294221
  4230 #: ../gtk/gtkmenu.c:764
   4222#: ../gtk/gtkmenu.c:765
  42314223msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
  42324224msgstr "Произволна константа за мащабирането на стрелките за предвижване"
   
  43834375"графичния обект в пиксели"
  43844376
  4385 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:154 ../gtk/gtkstylecontext.c:465
   4377#: ../gtk/gtkmountoperation.c:154 ../gtk/gtkstylecontext.c:463
  43864378msgid "Parent"
  43874379msgstr "Родител"
   
  44034395msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец."
  44044396
  4405 #: ../gtk/gtknotebook.c:690
   4397#: ../gtk/gtknotebook.c:692
  44064398msgid "Page"
  44074399msgstr "Страница"
  44084400
  4409 #: ../gtk/gtknotebook.c:691
   4401#: ../gtk/gtknotebook.c:693
  44104402msgid "The index of the current page"
  44114403msgstr "Индексът на текущата страница"
  44124404
  4413 #: ../gtk/gtknotebook.c:699
   4405#: ../gtk/gtknotebook.c:701
  44144406msgid "Tab Position"
  44154407msgstr "Положение на табовете"
  44164408
  4417 #: ../gtk/gtknotebook.c:700
   4409#: ../gtk/gtknotebook.c:702
  44184410msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
  44194411msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
  44204412
  4421 #: ../gtk/gtknotebook.c:707
   4413#: ../gtk/gtknotebook.c:709
  44224414msgid "Show Tabs"
  44234415msgstr "Показване на табове"
  44244416
  44254417# FIXME
  4426 #: ../gtk/gtknotebook.c:708
   4418#: ../gtk/gtknotebook.c:710
  44274419msgid "Whether tabs should be shown"
  44284420msgstr "Дали да се показват табовете"
  44294421
  4430 #: ../gtk/gtknotebook.c:714
   4422#: ../gtk/gtknotebook.c:716
  44314423msgid "Show Border"
  44324424msgstr "Рамки"
  44334425
  4434 #: ../gtk/gtknotebook.c:715
   4426#: ../gtk/gtknotebook.c:717
  44354427msgid "Whether the border should be shown"
  44364428msgstr "Дали да се показват рамките"
  44374429
  4438 #: ../gtk/gtknotebook.c:721
   4430#: ../gtk/gtknotebook.c:723
  44394431msgid "Scrollable"
  44404432msgstr "Може да се придвижва"
  44414433
  4442 #: ../gtk/gtknotebook.c:722
   4434#: ../gtk/gtknotebook.c:724
  44434435msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
  44444436msgstr ""
   
  44464438"отколкото свободното екранно място"
  44474439
  4448 #: ../gtk/gtknotebook.c:728
   4440#: ../gtk/gtknotebook.c:730
  44494441msgid "Enable Popup"
  44504442msgstr "Изскачащи менюта"
  44514443
  4452 #: ../gtk/gtknotebook.c:729
   4444#: ../gtk/gtknotebook.c:731
  44534445msgid ""
  44544446"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
   
  44584450"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
  44594451
  4460 #: ../gtk/gtknotebook.c:743
   4452#: ../gtk/gtknotebook.c:745
  44614453msgid "Group Name"
  44624454msgstr "Име на група"
  44634455
  4464 #: ../gtk/gtknotebook.c:744
   4456#: ../gtk/gtknotebook.c:746
  44654457msgid "Group name for tab drag and drop"
  44664458msgstr "Име на група за влачене и пускане"
  44674459
  4468 #: ../gtk/gtknotebook.c:751
   4460#: ../gtk/gtknotebook.c:753
  44694461msgid "Tab label"
  44704462msgstr "Текст на таба"
  44714463
  4472 #: ../gtk/gtknotebook.c:752
   4464#: ../gtk/gtknotebook.c:754
  44734465msgid "The string displayed on the child's tab label"
  44744466msgstr "Низът на етикета на таба на дъщерния елемент"
  44754467
  4476 #: ../gtk/gtknotebook.c:758
   4468#: ../gtk/gtknotebook.c:760
  44774469msgid "Menu label"
  44784470msgstr "Етикет на менюто"
  44794471
  4480 #: ../gtk/gtknotebook.c:759
   4472#: ../gtk/gtknotebook.c:761
  44814473msgid "The string displayed in the child's menu entry"
  44824474msgstr "Низът в елемента в менюто за поделемента"
  44834475
  4484 #: ../gtk/gtknotebook.c:772
   4476#: ../gtk/gtknotebook.c:774
  44854477msgid "Tab expand"
  44864478msgstr "Разширяване на таба"
  44874479
  4488 #: ../gtk/gtknotebook.c:773
   4480#: ../gtk/gtknotebook.c:775
  44894481msgid "Whether to expand the child's tab"
  44904482msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да се разширява или не"
  44914483
  4492 #: ../gtk/gtknotebook.c:779
   4484#: ../gtk/gtknotebook.c:781
  44934485msgid "Tab fill"
  44944486msgstr "Допълване на таба"
  44954487
  4496 #: ../gtk/gtknotebook.c:780
   4488#: ../gtk/gtknotebook.c:782
  44974489msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
  44984490msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
  44994491
  4500 #: ../gtk/gtknotebook.c:787
   4492#: ../gtk/gtknotebook.c:789
  45014493msgid "Tab reorderable"
  45024494msgstr "Преподредими табове"
  45034495
  4504 #: ../gtk/gtknotebook.c:788
   4496#: ../gtk/gtknotebook.c:790
  45054497msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
  45064498msgstr "Дали табовете могат да се преподреждат от потребителя или не"
  45074499
  4508 #: ../gtk/gtknotebook.c:794
   4500#: ../gtk/gtknotebook.c:796
  45094501msgid "Tab detachable"
  45104502msgstr "Отделими табове"
  45114503
  4512 #: ../gtk/gtknotebook.c:795
   4504#: ../gtk/gtknotebook.c:797
  45134505msgid "Whether the tab is detachable"
  45144506msgstr "Дали табът може да се отделя"
  45154507
  4516 #: ../gtk/gtknotebook.c:810 ../gtk/gtkscrollbar.c:102
   4508#: ../gtk/gtknotebook.c:812 ../gtk/gtkscrollbar.c:102
  45174509msgid "Secondary backward stepper"
  45184510msgstr "Втора стрелка назад"
  45194511
  4520 #: ../gtk/gtknotebook.c:811
   4512#: ../gtk/gtknotebook.c:813
  45214513msgid ""
  45224514"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
  45234515msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
  45244516
  4525 #: ../gtk/gtknotebook.c:826 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
   4517#: ../gtk/gtknotebook.c:828 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
  45264518msgid "Secondary forward stepper"
  45274519msgstr "Втора стрелка напред"
  45284520
  4529 #: ../gtk/gtknotebook.c:827
   4521#: ../gtk/gtknotebook.c:829
  45304522msgid ""
  45314523"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
  45324524msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
  45334525
  4534 #: ../gtk/gtknotebook.c:841 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
   4526#: ../gtk/gtknotebook.c:843 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
  45354527msgid "Backward stepper"
  45364528msgstr "Стрелка назад"
  45374529
  4538 #: ../gtk/gtknotebook.c:842 ../gtk/gtkscrollbar.c:89
   4530#: ../gtk/gtknotebook.c:844 ../gtk/gtkscrollbar.c:89
  45394531msgid "Display the standard backward arrow button"
  45404532msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка назад"
  45414533
  4542 #: ../gtk/gtknotebook.c:856 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
   4534#: ../gtk/gtknotebook.c:858 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
  45434535msgid "Forward stepper"
  45444536msgstr "Стрелка напред"
  45454537
  4546 #: ../gtk/gtknotebook.c:857 ../gtk/gtkscrollbar.c:96
   4538#: ../gtk/gtknotebook.c:859 ../gtk/gtkscrollbar.c:96
  45474539msgid "Display the standard forward arrow button"
  45484540msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка напред"
  45494541
  4550 #: ../gtk/gtknotebook.c:871
   4542#: ../gtk/gtknotebook.c:873
  45514543msgid "Tab overlap"
  45524544msgstr "Припокриване на табовете"
  45534545
  4554 #: ../gtk/gtknotebook.c:872
   4546#: ../gtk/gtknotebook.c:874
  45554547msgid "Size of tab overlap area"
  45564548msgstr "Размер на припокриването на табовете"
  45574549
  4558 #: ../gtk/gtknotebook.c:887
   4550#: ../gtk/gtknotebook.c:889
  45594551msgid "Tab curvature"
  45604552msgstr "Заобляне на табовете"
  45614553
  4562 #: ../gtk/gtknotebook.c:888
   4554#: ../gtk/gtknotebook.c:890
  45634555msgid "Size of tab curvature"
  45644556msgstr "Размер на заоблянето на табовете"
  45654557
  4566 #: ../gtk/gtknotebook.c:904
   4558#: ../gtk/gtknotebook.c:906
  45674559msgid "Arrow spacing"
  45684560msgstr "Разредка около стрелката"
  45694561
  4570 #: ../gtk/gtknotebook.c:905
   4562#: ../gtk/gtknotebook.c:907
  45714563msgid "Scroll arrow spacing"
  45724564msgstr "Разстояние около стрелката за предвижване"
  45734565
  4574 #: ../gtk/gtknotebook.c:921
   4566#: ../gtk/gtknotebook.c:923
  45754567msgid "Initial gap"
  45764568msgstr "Начален отстъп"
  45774569
  4578 #: ../gtk/gtknotebook.c:922
   4570#: ../gtk/gtknotebook.c:924
  45794571msgid "Initial gap before the first tab"
  45804572msgstr "Началният отстъп пред първия таб"
  45814573
  4582 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:651
   4574#: ../gtk/gtknumerableicon.c:652
  45834575msgid "Icon's count"
  45844576msgstr "Брой икони"
  45854577
  4586 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:652
   4578#: ../gtk/gtknumerableicon.c:653
  45874579msgid "The count of the emblem currently displayed"
  45884580msgstr "Броят на текущо показаната емблема"
  45894581
  4590 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:658
   4582#: ../gtk/gtknumerableicon.c:659
  45914583msgid "Icon's label"
  45924584msgstr "Етикет икона"
  45934585
  4594 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:659
   4586#: ../gtk/gtknumerableicon.c:660
  45954587msgid "The label to be displayed over the icon"
  45964588msgstr "Етикетът, който да се изпише върху иконата"
  45974589
  4598 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:665
   4590#: ../gtk/gtknumerableicon.c:666
  45994591msgid "Icon's style context"
  46004592msgstr "Стилов контекст на иконата"
  46014593
  4602 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:666
   4594#: ../gtk/gtknumerableicon.c:667
  46034595msgid "The style context to theme the icon appearance"
  46044596msgstr "Стилов контекст към темата за външния вид на иконата"
  46054597
  4606 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:672
   4598#: ../gtk/gtknumerableicon.c:673
  46074599msgid "Background icon"
  46084600msgstr "Фонова икона"
  46094601
  4610 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:673
   4602#: ../gtk/gtknumerableicon.c:674
  46114603msgid "The icon for the number emblem background"
  46124604msgstr "Иконата за фона с емблемата за броя"
  46134605
  4614 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:679
   4606#: ../gtk/gtknumerableicon.c:680
  46154607msgid "Background icon name"
  46164608msgstr "Име на фонова икона"
  46174609
  4618 #: ../gtk/gtknumerableicon.c:680
   4610#: ../gtk/gtknumerableicon.c:681
  46194611msgid "The icon name for the number emblem background"
  46204612msgstr "Името на иконата за фона с емблемата за броя"
   
  46294621msgstr "Ориентация на елемента"
  46304622
  4631 #: ../gtk/gtkpaned.c:348
   4623#: ../gtk/gtkpaned.c:349
  46324624msgid ""
  46334625"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
   
  46364628"горния край)"
  46374629
  4638 #: ../gtk/gtkpaned.c:357
   4630#: ../gtk/gtkpaned.c:358
  46394631msgid "Position Set"
  46404632msgstr "Задаване на позиция"
  46414633
  4642 #: ../gtk/gtkpaned.c:358
   4634#: ../gtk/gtkpaned.c:359
  46434635msgid "TRUE if the Position property should be used"
  46444636msgstr "Истина, ако ще се използва свойството „позиция“"
  46454637
  4646 #: ../gtk/gtkpaned.c:364
   4638#: ../gtk/gtkpaned.c:365
  46474639msgid "Handle Size"
  46484640msgstr "Размер на манипулатора"
  46494641
  4650 #: ../gtk/gtkpaned.c:365
   4642#: ../gtk/gtkpaned.c:366
  46514643msgid "Width of handle"
  46524644msgstr "Широчина на манипулатора"
  46534645
  4654 #: ../gtk/gtkpaned.c:381
   4646#: ../gtk/gtkpaned.c:382
  46554647msgid "Minimal Position"
  46564648msgstr "Минимална позиция"
  46574649
  4658 #: ../gtk/gtkpaned.c:382
   4650#: ../gtk/gtkpaned.c:383
  46594651msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
  46604652msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
  46614653
  4662 #: ../gtk/gtkpaned.c:399
   4654#: ../gtk/gtkpaned.c:400
  46634655msgid "Maximal Position"
  46644656msgstr "Максимална позиция"
  46654657
  4666 #: ../gtk/gtkpaned.c:400
   4658#: ../gtk/gtkpaned.c:401
  46674659msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
  46684660msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
  46694661
  4670 #: ../gtk/gtkpaned.c:417
   4662#: ../gtk/gtkpaned.c:418
  46714663msgid "Resize"
  46724664msgstr "Променлив размер"
  46734665
  4674 #: ../gtk/gtkpaned.c:418
   4666#: ../gtk/gtkpaned.c:419
  46754667msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
  46764668msgstr ""
   
  46784670"обект"
  46794671
  4680 #: ../gtk/gtkpaned.c:433
   4672#: ../gtk/gtkpaned.c:434
  46814673msgid "Shrink"
  46824674msgstr "Смаляване"
  46834675
  4684 #: ../gtk/gtkpaned.c:434
   4676#: ../gtk/gtkpaned.c:435
  46854677msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
  46864678msgstr "Ако е истина, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
   
  51635155msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този бутон."
  51645156
  5165 #: ../gtk/gtkrange.c:424
   5157#: ../gtk/gtkrange.c:422
  51665158msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
  51675159msgstr ""
  51685160"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
  51695161
  5170 #: ../gtk/gtkrange.c:432
   5162#: ../gtk/gtkrange.c:430
  51715163msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
  51725164msgstr "Обръщане на посоката, при която стойността се увеличава"
  51735165
  5174 #: ../gtk/gtkrange.c:439
   5166#: ../gtk/gtkrange.c:437
  51755167msgid "Lower stepper sensitivity"
  51765168msgstr "Чувствителност на стрелката надолу"
  51775169
  5178 #: ../gtk/gtkrange.c:440
   5170#: ../gtk/gtkrange.c:438
  51795171msgid ""
  51805172"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
   
  51845176"интервала"
  51855177
  5186 #: ../gtk/gtkrange.c:448
   5178#: ../gtk/gtkrange.c:446
  51875179msgid "Upper stepper sensitivity"
  51885180msgstr "Чувствителност на стрелката нагоре"
  51895181
  5190 #: ../gtk/gtkrange.c:449
   5182#: ../gtk/gtkrange.c:447
  51915183msgid ""
  51925184"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
   
  51965188"интервала"
  51975189
  5198 #: ../gtk/gtkrange.c:466
   5190#: ../gtk/gtkrange.c:464
  51995191msgid "Show Fill Level"
  52005192msgstr "Показване на нивото на запълване"
  52015193
  5202 #: ../gtk/gtkrange.c:467
   5194#: ../gtk/gtkrange.c:465
  52035195msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
  52045196msgstr "Дали да се показва индикатор за запълването върху жлеба на скалата."
  52055197
  5206 #: ../gtk/gtkrange.c:483
   5198#: ../gtk/gtkrange.c:481
  52075199msgid "Restrict to Fill Level"
  52085200msgstr "Ограничаване до нивото на запълване"
  52095201
  5210 #: ../gtk/gtkrange.c:484
   5202#: ../gtk/gtkrange.c:482
  52115203msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
  52125204msgstr "Дали горната граница да се ограничи до нивото на запълване."
  52135205
  5214 #: ../gtk/gtkrange.c:499
   5206#: ../gtk/gtkrange.c:497
  52155207msgid "Fill Level"
  52165208msgstr "Ниво на запълване"
  52175209
  5218 #: ../gtk/gtkrange.c:500
   5210#: ../gtk/gtkrange.c:498
  52195211msgid "The fill level."
  52205212msgstr "Нивото на запълване."
  52215213
  5222 #: ../gtk/gtkrange.c:517
   5214#: ../gtk/gtkrange.c:515
  52235215msgid "Round Digits"
  52245216msgstr "Закръгляване"
  52255217
  5226 #: ../gtk/gtkrange.c:518
   5218#: ../gtk/gtkrange.c:516
  52275219msgid "The number of digits to round the value to."
  52285220msgstr "Брой цифри при закръгляване."
  52295221
  5230 #: ../gtk/gtkrange.c:526 ../gtk/gtkswitch.c:968
   5222#: ../gtk/gtkrange.c:524 ../gtk/gtkswitch.c:945
  52315223msgid "Slider Width"
  52325224msgstr "Широчина на плъзгач"
  52335225
  5234 #: ../gtk/gtkrange.c:527
   5226#: ../gtk/gtkrange.c:525
  52355227msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
  52365228msgstr "Широчина на лентата за придвижване или плъзгача за мащабирането"
  52375229
  5238 #: ../gtk/gtkrange.c:534
   5230#: ../gtk/gtkrange.c:532
  52395231msgid "Trough Border"
  52405232msgstr "Рамка на жлеба на скалата"
  52415233
  5242 #: ../gtk/gtkrange.c:535
   5234#: ../gtk/gtkrange.c:533
  52435235msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
  52445236msgstr ""
  52455237"Разстояние между плъзгача/стрелките и външното вдаване на жлеба на скалата"
  52465238
  5247 #: ../gtk/gtkrange.c:542
   5239#: ../gtk/gtkrange.c:540
  52485240msgid "Stepper Size"
  52495241msgstr "Големина на стрелките"
  52505242
  5251 #: ../gtk/gtkrange.c:543
   5243#: ../gtk/gtkrange.c:541
  52525244msgid "Length of step buttons at ends"
  52535245msgstr "Дължина на бутоните на позициите по краищата"
  52545246
  5255 #: ../gtk/gtkrange.c:556
   5247#: ../gtk/gtkrange.c:554
  52565248msgid "Stepper Spacing"
  52575249msgstr "Разстояние около стрелките"
  52585250
  5259 #: ../gtk/gtkrange.c:557
   5251#: ../gtk/gtkrange.c:555
  52605252msgid "Spacing between step buttons and thumb"
  52615253msgstr "Разстояние между бутоните на позициите и плъзгача"
  52625254
  5263 #: ../gtk/gtkrange.c:564
   5255#: ../gtk/gtkrange.c:562
  52645256msgid "Arrow X Displacement"
  52655257msgstr "Отместване на стрелката по X "
  52665258
  5267 #: ../gtk/gtkrange.c:565
   5259#: ../gtk/gtkrange.c:563
  52685260msgid ""
  52695261"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  52715263"На какво разстояние по X да се премества стрелката при натискане на бутона"
  52725264
  5273 #: ../gtk/gtkrange.c:572
   5265#: ../gtk/gtkrange.c:570
  52745266msgid "Arrow Y Displacement"
  52755267msgstr "Отместване на стрелката по Y"
  52765268
  5277 #: ../gtk/gtkrange.c:573
   5269#: ../gtk/gtkrange.c:571
  52785270msgid ""
  52795271"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  52815273"На какво разстояние по Y да се премества стрелката при натискане на бутона"
  52825274
  5283 #: ../gtk/gtkrange.c:589
   5275#: ../gtk/gtkrange.c:587
  52845276msgid "Trough Under Steppers"
  52855277msgstr "Жлеб под стрелките"
  52865278
  5287 #: ../gtk/gtkrange.c:590
   5279#: ../gtk/gtkrange.c:588
  52885280msgid ""
  52895281"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
   
  52935285"стрелките и отстоянията"
  52945286
  5295 #: ../gtk/gtkrange.c:603
   5287#: ../gtk/gtkrange.c:601
  52965288msgid "Arrow scaling"
  52975289msgstr "Разрешаване на мащабиране"
  52985290
  5299 #: ../gtk/gtkrange.c:604
   5291#: ../gtk/gtkrange.c:602
  53005292msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
  53015293msgstr "Разрешаване на мащабиране на размера на бутона за предвижване"
   
  63236315"големината на групата"
  63246316
  6325 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:324
   6317#: ../gtk/gtkspinbutton.c:326
  63266318msgid "Climb Rate"
  63276319msgstr "Скорост на нарастване"
  63286320
  6329 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:344
   6321#: ../gtk/gtkspinbutton.c:346
  63306322msgid "Snap to Ticks"
  63316323msgstr "Придържане към стъпките"
  63326324
  6333 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:345
   6325#: ../gtk/gtkspinbutton.c:347
  63346326msgid ""
  63356327"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
   
  63376329msgstr "Дали невалидните стойности ще се закръглят към най-близката стъпка"
  63386330
  6339 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:352
   6331#: ../gtk/gtkspinbutton.c:354
  63406332msgid "Numeric"
  63416333msgstr "Само цифри"
  63426334
  6343 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:353
   6335#: ../gtk/gtkspinbutton.c:355
  63446336msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
  63456337msgstr "Дали нецифровите знаци ще бъдат игнорирани"
  63466338
  6347 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:360
   6339#: ../gtk/gtkspinbutton.c:362
  63486340msgid "Wrap"
  63496341msgstr "Превъртане"
  63506342
  6351 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:361
   6343#: ../gtk/gtkspinbutton.c:363
  63526344msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
  63536345msgstr "Дали броячът ще превърта при достигане на своя лимит"
  63546346
  6355 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:368
   6347#: ../gtk/gtkspinbutton.c:370
  63566348msgid "Update Policy"
  63576349msgstr "Политика на актуализиране"
  63586350
  6359 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:369
   6351#: ../gtk/gtkspinbutton.c:371
  63606352msgid ""
  63616353"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
  63626354msgstr "Дали броячът ще се обновява винаги или само при правилна стойност"
  63636355
  6364 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:378
   6356#: ../gtk/gtkspinbutton.c:380
  63656357msgid "Reads the current value, or sets a new value"
  63666358msgstr "Четене на текущата стойност или задаване на нова"
  63676359
  6368 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:387
   6360#: ../gtk/gtkspinbutton.c:389
  63696361msgid "Style of bevel around the spin button"
  63706362msgstr "Стил на вдаването около брояча"
   
  64266418msgstr "Заглавието на тази икона за панела"
  64276419
  6428 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:443
   6420#: ../gtk/gtkstylecontext.c:441
  64296421msgid "The associated GdkScreen"
  64306422msgstr "Свързаната структура GdkScreen"
  64316423
  6432 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:449
   6424#: ../gtk/gtkstylecontext.c:447
  64336425msgid "Direction"
  64346426msgstr "Посока"
  64356427
  6436 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:450 ../gtk/gtktexttag.c:282
   6428#: ../gtk/gtkstylecontext.c:448 ../gtk/gtktexttag.c:282
  64376429msgid "Text direction"
  64386430msgstr "Посока на текст"
  64396431
  6440 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:466
   6432#: ../gtk/gtkstylecontext.c:464
  64416433msgid "The parent style context"
  64426434msgstr "Стилов контекст на родителя"
   
  64586450msgstr "Видът на стойността върната от GtkStyleContext"
  64596451
  6460 #: ../gtk/gtkswitch.c:934
   6452#: ../gtk/gtkswitch.c:911
  64616453msgid "Whether the switch is on or off"
  64626454msgstr "Дали ключът е включен или не"
  64636455
  6464 #: ../gtk/gtkswitch.c:969
   6456#: ../gtk/gtkswitch.c:946
  64656457msgid "The minimum width of the handle"
  64666458msgstr "Минималната широчина на манипулатора"
   
  68736865msgstr "Цвят, с който ще се подчертават грешките"
  68746866
  6875 #: ../gtk/gtkthemingengine.c:251
   6867#: ../gtk/gtkthemingengine.c:256
  68766868msgid "Theming engine name"
  68776869msgstr "Име на ядро за теми"
   
  68916883msgstr "Дали превключването да бъде активно или не"
  68926884
  6893 #: ../gtk/gtktogglebutton.c:177 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:126
   6885#: ../gtk/gtktogglebutton.c:174 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:126
  68946886msgid "If the toggle button should be pressed in"
  68956887msgstr "Дали бутонът за превключване да бъде натиснат или не"
  68966888
  6897 #: ../gtk/gtktogglebutton.c:185
   6889#: ../gtk/gtktogglebutton.c:182
  68986890msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
  68996891msgstr "Ако бутонът за превключване е в „междинно“ състояние"
  69006892
  6901 #: ../gtk/gtktogglebutton.c:192
   6893#: ../gtk/gtktogglebutton.c:189
  69026894msgid "Draw Indicator"
  69036895msgstr "Изчертаване на индикатор"
  69046896
  6905 #: ../gtk/gtktogglebutton.c:193
   6897#: ../gtk/gtktogglebutton.c:190
  69066898msgid "If the toggle part of the button is displayed"
  69076899msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
  69086900
  6909 #: ../gtk/gtktoolbar.c:502 ../gtk/gtktoolpalette.c:1037
   6901#: ../gtk/gtktoolbar.c:504 ../gtk/gtktoolpalette.c:1037
  69106902msgid "Toolbar Style"
  69116903msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  69126904
  6913 #: ../gtk/gtktoolbar.c:503
   6905#: ../gtk/gtktoolbar.c:505
  69146906msgid "How to draw the toolbar"
  69156907msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
  69166908
  6917 #: ../gtk/gtktoolbar.c:510
   6909#: ../gtk/gtktoolbar.c:512
  69186910msgid "Show Arrow"
  69196911msgstr "Показване на стрелка"
  69206912
  6921 #: ../gtk/gtktoolbar.c:511
   6913#: ../gtk/gtktoolbar.c:513
  69226914msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
  69236915msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
  69246916
  6925 #: ../gtk/gtktoolbar.c:532
   6917#: ../gtk/gtktoolbar.c:534
  69266918msgid "Size of icons in this toolbar"
  69276919msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
  69286920
  6929 #: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:1023
   6921#: ../gtk/gtktoolbar.c:549 ../gtk/gtktoolpalette.c:1023
  69306922msgid "Icon size set"
  69316923msgstr "Размер на икона"
  69326924
  6933 #: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
   6925#: ../gtk/gtktoolbar.c:550 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
  69346926msgid "Whether the icon-size property has been set"
  69356927msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
  69366928
  6937 #: ../gtk/gtktoolbar.c:557
   6929#: ../gtk/gtktoolbar.c:559
  69386930msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
  69396931msgstr ""
  69406932"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  69416933
  6942 #: ../gtk/gtktoolbar.c:565 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
   6934#: ../gtk/gtktoolbar.c:567 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1642
  69436935msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  69446936msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
  69456937
  6946 #: ../gtk/gtktoolbar.c:572
   6938#: ../gtk/gtktoolbar.c:574
  69476939msgid "Spacer size"
  69486940msgstr "Размер на разделителя"
  69496941
  6950 #: ../gtk/gtktoolbar.c:573
   6942#: ../gtk/gtktoolbar.c:575
  69516943msgid "Size of spacers"
  69526944msgstr "Размер на разделителите"
  69536945
  6954 #: ../gtk/gtktoolbar.c:582
   6946#: ../gtk/gtktoolbar.c:584
  69556947msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
  69566948msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
  69576949
  6958 #: ../gtk/gtktoolbar.c:590
   6950#: ../gtk/gtktoolbar.c:592
  69596951msgid "Maximum child expand"
  69606952msgstr "Максимално разширяване на дъщерен елемент"
  69616953
  6962 #: ../gtk/gtktoolbar.c:591
   6954#: ../gtk/gtktoolbar.c:593
  69636955msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
  69646956msgstr "Максималното място, което ще бъде отделено на разширим елемент"
  69656957
  6966 #: ../gtk/gtktoolbar.c:599
   6958#: ../gtk/gtktoolbar.c:601
  69676959msgid "Space style"
  69686960msgstr "Стил на разделители"
  69696961
  6970 #: ../gtk/gtktoolbar.c:600
   6962#: ../gtk/gtktoolbar.c:602
  69716963msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
  69726964msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
  69736965
  6974 #: ../gtk/gtktoolbar.c:607
   6966#: ../gtk/gtktoolbar.c:609
  69756967msgid "Button relief"
  69766968msgstr "Вдаване на бутон"
  69776969
  6978 #: ../gtk/gtktoolbar.c:608
   6970#: ../gtk/gtktoolbar.c:610
  69796971msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
  69806972msgstr "Вид на вдаването на бутоните"
  69816973
  6982 #: ../gtk/gtktoolbar.c:615
   6974#: ../gtk/gtktoolbar.c:617
  69836975msgid "Style of bevel around the toolbar"
  69846976msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
   
  70407032"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
  70417033
  7042 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
   7034#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1589
  70437035msgid "The human-readable title of this item group"
  70447036msgstr "Човешко описание на заглавието на групата обекти"
  70457037
  7046 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
   7038#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
  70477039msgid "A widget to display in place of the usual label"
  70487040msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет"
  70497041
  7050 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1606
   7042#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1602
  70517043msgid "Collapsed"
  70527044msgstr "Затворена"
  70537045
  7054 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1607
   7046#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1603
  70557047msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
  70567048msgstr "Дали групата е затворена, а елементите ѝ — скрити"
  70577049
  7058 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1613
   7050#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1609
  70597051msgid "ellipsize"
  70607052msgstr "съкращаване"
  70617053
  7062 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
   7054#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1610
  70637055msgid "Ellipsize for item group headers"
  70647056msgstr "Съкращаване на заглавията на групите с елементи"
  70657057
  7066 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1620
   7058#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1616
  70677059msgid "Header Relief"
  70687060msgstr "Релеф на заглавието"
  70697061
  7070 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1621
   7062#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1617
  70717063msgid "Relief of the group header button"
  70727064msgstr "Релеф на бутона за заглавието на групата"
  70737065
  7074 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1636
   7066#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
  70757067msgid "Header Spacing"
  70767068msgstr "Отстъп на заглавието"
  70777069
  7078 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1637
   7070#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
  70797071msgid "Spacing between expander arrow and caption"
  70807072msgstr "Разстояние между стрелката за разширяване и заглавието"
  70817073
  7082 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653
   7074#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1649
  70837075msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
  70847076msgstr ""
  70857077"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато групата расте"
  70867078
  7087 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
   7079#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1656
  70887080msgid "Whether the item should fill the available space"
  70897081msgstr "Дали елементът да запълва наличното пространство"
  70907082
  7091 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1666
   7083#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1662
  70927084msgid "New Row"
  70937085msgstr "Нов ред"
  70947086
  7095 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1667
   7087#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1663
  70967088msgid "Whether the item should start a new row"
  70977089msgstr "Дали елементът да започва нов ред"
  70987090
  7099 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
   7091#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1670
  71007092msgid "Position of the item within this group"
  71017093msgstr "Позиция на елемента в групата"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.