Changeset 257


Ignore:
Timestamp:
Oct 6, 2005, 5:18:39 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени.

Location:
extras
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/banshee.HEAD.bg.po

  r254 r257  
  1010"Project-Id-Version: banshee\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-10-06 02:10+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-10-06 10:57+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-10-06 14:12+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-10-06 14:12+0300\n"
  1414"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../data/banshee.desktop.in.in.h:1 ../data/glade/player.glade.h:6
   
  5151"prefixed zero)."
  5252msgstr ""
  53 "Формат за създаване на файлови имена/папки за извлечените песни, внесената музика и т.н. "
  54 "Форматът е относителен към папката за музика на Banshee. Не пишете абсолютен път!"
  55 "Възможни елементи: %artist%,·%album%,·%title%,·%track_number%,·%"
  56 "track_count%,·%track_number_nz%·(без начална нули в началото),·%track_count_nz%·(без нули в началото)."
   53"Формат за създаване на файлови имена/папки за извлечените песни, внесената "
   54"музика и т.н. Форматът е относителен към папката за музика на Banshee. Не "
   55"пишете абсолютен път!Възможни елементи: %artist%,·%album%,·%title%,·%"
   56"track_number%,·%track_count%,·%track_number_nz%·(без начална нули в "
   57"началото),·%track_count_nz%·(без нули в началото)."
  5758
  5859#: ../data/banshee.schemas.in.h:6
   
  175176"Please take a moment to give your iPod a name."
  176177msgstr ""
  177 "Banshee засече, че за пръв път включвате към компютъра iPod. "
  178 "Отделете момент да го наименувате."
   178"Banshee засече, че за пръв път включвате към компютъра iPod. Отделете момент "
   179"да го наименувате."
  179180
  180181#: ../data/glade/newipod.glade.h:4
   
  681682"by reporting this error. Thank you in advance!"
  682683msgstr ""
  683 "Това може да се дължи на грешка в програмирането. Помогнете ни да направим Banshee по-добра "
  684 "програма и докладвайте тази грешка. Благодарим предварително!"
   684"Това може да се дължи на грешка в програмирането. Помогнете ни да направим "
   685"Banshee по-добра програма и докладвайте тази грешка. Благодарим "
   686"предварително!"
  685687
  686688#: ../src/ExceptionDialog.cs:99
   
  819821"\n"
  820822msgstr ""
  821 "Изпълняват се множество операции. Може да спрете текущата или всички операции.\n"
   823"Изпълняват се множество операции. Може да спрете текущата или всички "
   824"операции.\n"
  822825"\n"
  823826
   
  10891092"изберете да го направите друг път.\n"
  10901093"\n"
  1091 "Автоматичното внасяне или внасянето на голяма папка може да отнеме много време, "
  1092 "затова бъдете търпеливи."
   1094"Автоматичното внасяне или внасянето на голяма папка може да отнеме много "
   1095"време, затова бъдете търпеливи."
  10931096
  10941097#: ../src/PlayerInterface.cs:452
   
  11281131"cause incompatability with iTunes!"
  11291132msgstr ""
  1130 "Направихте промени на Вашия iPod. Изберете метод за обновяване на съдържанието му.\n"
   1133"Направихте промени на Вашия iPod. Изберете метод за обновяване на "
   1134"съдържанието му.\n"
  11311135"\n"
  1132 "<i>Синхронизиране на библиотека</i>: синхронизиране на библиотеката на Banshee с iPod\n"
  1133 "<i>Запазване на ръчните промени</i>: запазване само на ръчните промени, който сте направили\n"
   1136"<i>Синхронизиране на библиотека</i>: синхронизиране на библиотеката на "
   1137"Banshee с iPod\n"
   1138"<i>Запазване на ръчните промени</i>: запазване само на ръчните промени, "
   1139"който сте направили\n"
  11341140"\n"
  1135 "<b>Внимание:</b> Действията ще променят или изтрият съществуващото съдържание на iPod-а и може да "
  1136 "причинят несъвместимост с iTunes!"
   1141"<b>Внимание:</b> Действията ще променят или изтрият съществуващото "
   1142"съдържание на iPod-а и може да причинят несъвместимост с iTunes!"
  11371143
  11381144#: ../src/PlayerInterface.cs:1168 ../src/PlayerInterface.cs:1196
   
  11811187#, csharp-format
  11821188msgid "Are you sure you want to remove the selected song from your library?"
   1189msgid_plural ""
  11831190"Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
  11841191"library?"
  1185 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от библиотеката си?"
  1186 "Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от библиотеката си?"
   1192msgstr[0] ""
   1193"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от библиотеката си?"
   1194msgstr[1] ""
   1195"Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни от "
   1196"библиотеката си?"
  11871197
  11881198#: ../src/PlayerInterface.cs:1374
   
  12291239#, csharp-format
  12301240msgid "{0} Play"
  1231 msgstr ""
   1241msgid_plural "{0} Plays"
   1242msgstr[0] ""
   1243msgstr[1] ""
  12321244
  12331245#: ../src/PlaylistView.cs:78
   
  13701382msgstr "Файл: {0}"
  13711383
   1384#~ msgid ""
   1385#~ "Are you sure you want to remove the selected song from your library?Are "
   1386#~ "you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
   1387#~ "library?"
   1388#~ msgstr ""
   1389#~ "Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраната песен от библиотеката "
   1390#~ "си?Сигурни ли сте, че искате да премахнете избраните <b>({0})</b> песни "
   1391#~ "от библиотеката си?"
 • extras/gnome-screensaver.HEAD.bg.po

  r255 r257  
  99"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-06 10:58+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-06 14:05+0300\n"
  1212"PO-Revision-Date: 2005-10-06 12:06+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
   
  5959"black."
  6060msgstr ""
  61 "Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди монитора да покаже черен екран"
   61"Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди монитора да "
   62"покаже черен екран"
  6263
  6364#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
   
  9293"power-saves."
  9394msgstr ""
  94 "Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди да се активира енергоспестителната функция "
  95 "на монитора."
   95"Колко минути след активирането на предпазителя на екрана, преди да се "
   96"активира енергоспестителната функция на монитора."
  9697
  9798#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
   
  100101"powers down."
  101102msgstr ""
  102 "Броят минути след активирането на предпазителя на екрана, преди мониторът да се изключи."
   103"Броят минути след активирането на предпазителя на екрана, преди мониторът да "
   104"се изключи."
  103105
  104106#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
 • extras/gnome-user-share.HEAD.bg.po

  r256 r257  
  99"Project-Id-Version: gnome-user-share\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-06 10:59+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-06 12:10+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-06 14:16+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-10-06 14:15+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
  1515"MIME-Version: 1.0\n"
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bitPlural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1819
  1920#: ../desktop_gnome_file_sharing.schemas.in.h:1
   
  3435"\"always\"."
  3536msgstr ""
  36 "Кога да се пита за пароли. Възможите опции са: never(никога), on_write(при "
  37 "запис), always(винаги)"
   37"Кога да се пита за пароли. Възможите опции са: „never“ (никога), "
   38"„on_write“ (при запис), „always“ (винаги)"
  3839
  3940#: ../desktop_gnome_file_sharing.schemas.in.h:4
   
  8687msgid "%s's public files"
  8788msgstr "Публичните файлове на %s"
  88 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.