Changeset 2556


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2012, 7:04:01 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: документация на 100%

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/documentation/gedit/bg.po

  r2555 r2556  
  44# This file is distributed under the same license as the gedit-help package.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005
   6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
  67# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011, 2012.
  7 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
  88#
  99msgid ""
   
  1111"Project-Id-Version: gedit help master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2012-03-18 19:17+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2012-03-25 23:14+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2012-03-27 07:02+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2012-03-27 07:01+0300\n"
  1515"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  106106"gui></guiseq>."
  107107msgstr ""
   108"Изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Шрифт и "
   109"цветове</gui></guiseq>."
  108110
  109111#: ../C/gedit-change-color-scheme.page:21(item/p)
   
  134136msgstr ""
  135137"Инструкции за инсталиране на потребителски цветови схеми, както и примери, "
  136 "които можете да изтеглите и използвате, можете да намерите в <link href=\\"
  137 "\"http://live.gnome.org/GtkSourceView/StyleSchemes\\\">Уикито на gedit</"
  138 "link>."
   138"които можете да изтеглите и използвате, можете да намерите в <link href="
   139"\"http://live.gnome.org/GtkSourceView/StyleSchemes\">Уикито на gedit</link>."
  139140
  140141#: ../C/gedit-change-default-font.page:16(page/title)
   
  159160"key></keyseq>."
  160161msgstr ""
   162"Изберете <keyseq><key>Редактиране</key><key>Настройки</key><key>Шрифт и "
   163"цветове</key></keyseq>."
  161164
  162165#: ../C/gedit-change-default-font.page:26(item/p)
   
  467470"locate and open your desired files."
  468471msgstr ""
  469 "Това ще активира режима <gui>файлов браузър</gui> в <app>страничния панел</"
   472"Това ще активира режима <em>файлов браузър</em> в <app>страничния панел</"
  470473"app>. После можете да използвате бутоните за навигация в горната част на "
  471474"панела, за да намерите и отворите вашите файлове."
   
  617620#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:37(item/p)
  618621msgid "Click <gui>Open</gui>."
  619 msgstr ""
   622msgstr "Натиснете <gui>Отваряне</gui>."
  620623
  621624#: ../C/gedit-open-on-server.page:31(page/p)
   
  682685"guiseq>."
  683686msgstr ""
   687"Стартирайте <app>gconf-editor</app> и изберете <guiseq><gui>apps</"
   688"gui><gui>gedit-2</gui><gui>preferences</gui><gui>ui</gui><gui>recents</gui></"
   689"guiseq>."
  684690
  685691#: ../C/gedit-open-recent.page:26(item/p)
   
  747753"Preferences</gui><gui>Plugins</gui><gui>Bookmarks</gui></guiseq>."
  748754msgstr ""
   755"За да включите приставката за отметки, изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
   756"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Отметки</gui></guiseq>."
  749757
  750758#: ../C/gedit-plugins-bookmarks.page:26(steps/title)
   
  767775"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Toggle Bookmark</gui></guiseq>."
  768776msgstr ""
   777"Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>B</key></keyseq> или "
   778"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Отметка</gui></guiseq>."
  769779
  770780#: ../C/gedit-plugins-bookmarks.page:36(steps/title)
   
  819829"gui><gui>Plugins</gui><gui>Bracket Completion</gui></guiseq>."
  820830msgstr ""
   831"За да включите приставката, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
   832"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Затварящи скоби</gui></"
   833"guiseq>."
  821834
  822835#: ../C/gedit-plugins-bracket-comp.page:21(note/p)
   
  880893#: ../C/gedit-plugins-change-case.page:27(item/p)
  881894msgid "Select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Change Case</gui></guiseq>"
  882 msgstr ""
   895msgstr "Изберете <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Смяна на регистъра</gui></guiseq>"
  883896
  884897#: ../C/gedit-plugins-change-case.page:28(item/p)
   
  11321145"guiseq>."
  11331146msgstr ""
  1134 "За да включите приставката <placeholder-1/>, изберете "
   1147"За да включите приставката <app>Избор на цвят</app>, изберете "
  11351148"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  11361149"gui><gui>Избор на цвят</gui></guiseq>."
   
  11671180msgid ""
  11681181"Your mouse pointer will change appearance, and will look like an eyedropper."
  1169 msgstr "Показалеца на мишката ще се промени - ще изглежда на капкомер."
   1182msgstr "Показалеца на мишката ще се промени ще изглежда на капкомер."
  11701183
  11711184#: ../C/gedit-plugins-color-picker.page:36(item/p)
   
  13401353"Приставката <app>Табло</app> предоставя бърз достъп до последно и най-често "
  13411354"отваряни файлове. За да включите тази приставка, изберете "
  1342 "<keyseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  1343 "gui><gui>Табло</gui></keyseq>. Ще е необходимо рестартиране на <app>gedit</"
   1355"<keyseq><key>Редактиране</key><key>Настройки</key><key>Приставки</"
   1356"key><key>Табло</key></keyseq>. Ще е необходимо рестартиране на <app>gedit</"
  13441357"app>, за да се включи приставката."
  13451358
   
  13491362"you to search for files that may not appear in the list of files."
  13501363msgstr ""
  1351 "<app>Табло<app>-то има и прозорец за <gui>Търсене</gui>, който ви позволява "
   1364"<app>Табло</app>-то има и прозорец за <gui>Търсене</gui>, който ви позволява "
  13521365"да търсите в списъка с файлове."
  13531366
   
  13571370
  13581371#: ../C/gedit-plugins-dashboard.page:30(section/p)
  1359 #, fuzzy
  13601372msgid ""
  13611373"The dashboard will initially display a shortcut for an <gui>empty document</"
   
  13641376"that file."
  13651377msgstr ""
  1366 "Първоначално ще видите препратка към <placeholder-1/> и седем от последно "
  1367 "отваряните файлове. Щракнете <placeholder-2/>, за да създадете нов файл. "
   1378"Първоначално ще видите препратка към <gui>празен документ</gui> и седем от "
   1379"последно отваряните файлове. Щракнете препратката, за да създадете нов файл. "
  13681380"Щракнете върху някой от другите файлове, за да го отворите."
  13691381
   
  13731385
  13741386#: ../C/gedit-plugins-dashboard.page:38(section/p)
  1375 #, fuzzy
  13761387msgid ""
  13771388"Similarly, the dashboard displays a shortcut for an <gui>empty document </"
   
  13801391"that file."
  13811392msgstr ""
  1382 "Подобно, таблото показва препратка към <placeholder-1/> и седем от най-често "
  1383 "отваряните файлове. Щракнете <placeholder-2/>, за да създадете нов файл. "
  1384 "Щракнете върху някой от другите файлове, за да го отворите."
   1393"Подобно, таблото показва препратка към <gui>празен документ</gui> и седем от "
   1394"най-често отваряните файлове. Щракнете препратката, за да създадете нов "
   1395"файл. Щракнете върху някой от другите файлове, за да го отворите."
  13851396
  13861397#: ../C/gedit-plugins-dashboard.page:43(note/p)
  1387 #, fuzzy
  13881398msgid ""
  13891399"Once activated, the <app>dashboard</app> will be displayed by default when "
   
  13921402"<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>."
  13931403msgstr ""
  1394 "След включване на приставката, <placeholder-1/> ще се показва по "
   1404"След включване на приставката, <app>Табло</app>-то ще се показва по "
  13951405"подразбиране при стартиране на <app>gedit</app>. Също можете да отворите "
  1396 "<placeholder-3/> като изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Нов</gui></"
   1406"<app>Табло</app>-то като изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Нов</gui></"
  13971407"guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>."
  13981408
   
  14061416
  14071417#: ../C/gedit-plugins-doc-stats.page:21(page/p)
  1408 #, fuzzy
  14091418msgid ""
  14101419"The <em>Document Statistics</em> plugin can show you various statistics "
   
  14131422"Statisics</gui></guiseq>."
  14141423msgstr ""
  1415 "Приставката <placeholder-1/> може да ви покаже разнообразна информация за "
  1416 "текущия документ. За да включите тази приставка, изберете "
   1424"Приставката <em>Статистика за документа</em> може да ви покаже разнообразна "
   1425"информация за текущия документ. За да включите тази приставка, изберете "
  14171426"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  1418 "gui><placeholder-5/></guiseq>."
   1427"gui><gui>Статистика за документа</gui></guiseq>."
  14191428
  14201429#: ../C/gedit-plugins-doc-stats.page:24(section/title)
   
  14231432
  14241433#: ../C/gedit-plugins-doc-stats.page:26(section/p)
  1425 #, fuzzy
  14261434msgid ""
  14271435"Once the plugin is enabled, use it by selecting <guiseq><gui>Tools</"
   
  14311439msgstr ""
  14321440"След като приставката е включена, използвайте я като изберете "
  1433 "<guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. Информацията за вашия "
  1434 "документ ще се покаже в прозорец, като включва брой думи, линии, знаци, думи "
  1435 "без интервали и размер на файла в байтове."
   1441"<guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Статистика за документа</gui></guiseq>. "
   1442"Информацията за вашия документ ще се покаже в прозорец, като включва брой "
   1443"думи, линии, знаци, думи без интервали и размер на файла в байтове."
  14361444
  14371445#: ../C/gedit-plugins-doc-stats.page:28(section/p)
  1438 #, fuzzy
  14391446msgid ""
  14401447"You can also use <em>Document Statistics</em> to show you information about "
   
  14451452"portion of text that you highlighted."
  14461453msgstr ""
  1447 "Също можете да използвате <placeholder-1/>, за да видите информация за откъс "
  1448 "от вашия документ. За да направите това, изберете текста, който искате да се "
  1449 "анализира и после изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/></"
  1450 "guiseq>. <app>gedit</app> ще покаже информация както за целия документ, така "
  1451 "и за избрания текст."
   1454"Също можете да използвате приставката <em>Статистика за документа</em>, за "
   1455"да видите информация за откъс от вашия документ. За да направите това, "
   1456"изберете текста, който искате да се анализира и после изберете "
   1457"<guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Статистика за документа</gui></guiseq>. "
   1458"<app>gedit</app> ще покаже информация както за целия документ, така и за "
   1459"избрания текст."
  14521460
  14531461#: ../C/gedit-plugins-draw-spaces.page:13(info/desc)
   
  14601468
  14611469#: ../C/gedit-plugins-draw-spaces.page:18(page/p)
  1462 #, fuzzy
  14631470msgid ""
  14641471"The <app>Draw Spaces</app> plugin is a simple plugin that can mark spaces, "
   
  14671474"document, and can apply spacing strategies more consistently."
  14681475msgstr ""
  1469 "Приставката <placeholder-1/>е проста приставка, която може да изобразява "
  1470 "шпации, табулатори и други видове празни полета с видим маркер. След "
  1471 "изобразяването на празните полета, можете по-лесно да видите начина, по "
  1472 "който те са използвани във вашите документи."
   1476"Приставката <app>Изобразяване на шпации</app> е проста приставка, която може "
   1477"да изобразява шпации, табулатори и други видове празни полета с видим "
   1478"маркер. След изобразяването на празните полета, можете по-лесно да видите "
   1479"начина, по който те са използвани във вашите документи."
  14731480
  14741481#: ../C/gedit-plugins-draw-spaces.page:23(page/p)
  1475 #, fuzzy
  14761482msgid ""
  14771483"To enable this plugin, select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui> "
   
  14811487msgstr ""
  14821488"Можете да включите приставката като изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  1483 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><placeholder-4/></guiseq>. След "
  1484 "като включите приставката, можете да я настроите като я отбележите и "
  1485 "натиснете бутона <gui>Настройки</gui>."
   1489"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Изобразяване на шпации</"
   1490"gui></guiseq>. След като включите приставката, можете да я настроите като я "
   1491"отбележите и натиснете бутона <gui>Настройки</gui>."
  14861492
  14871493#: ../C/gedit-plugins-draw-spaces.page:27(list/title)
   
  15431549
  15441550#: ../C/gedit-plugins-external-tools.page:24(page/p)
  1545 #, fuzzy
  15461551msgid ""
  15471552"The <em>External Tools</em> plugin can help simplify repetitive tasks. "
   
  15521557"gui><gui>External Tools</gui></guiseq>."
  15531558msgstr ""
  1554 "Приставката <placeholder-1/> може да улесни повтарящи се задачи. Разширява "
  1555 "възможностите на <app>gedit</app> като ви позволява да изпълнявате скриптове "
  1556 "върху вашите работни файлове. Така <app>gedit</app> взаимодейства с други "
  1557 "програми на вашия компютър. За да включите приставката <placeholder-4/>, "
  1558 "изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  1559 "gui><placeholder-8/></guiseq>."
   1559"Приставката <em>Външни инструменти</em> може да улесни повтарящи се задачи. "
   1560"Разширява възможностите на <app>gedit</app> като ви позволява да изпълнявате "
   1561"скриптове върху вашите работни файлове. Така <app>gedit</app> взаимодейства "
   1562"с други програми на вашия компютър. За да включите приставката, изберете "
   1563"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   1564"gui><gui>Външни инструменти</gui></guiseq>."
  15601565
  15611566#: ../C/gedit-plugins-external-tools.page:27(section/title)
   
  15641569
  15651570#: ../C/gedit-plugins-external-tools.page:29(section/p)
  1566 #, fuzzy
  15671571msgid ""
  15681572"Once you have enabled the plugin, you will need to configure it to suit your "
   
  15711575msgstr ""
  15721576"След като включите приставката, трябва да я настроите според вашите "
  1573 "предпочитания. Настройките са достъпни като изберете <guiseq><placeholder-1/"
  1574 "><placeholder-2/></guiseq>."
   1577"предпочитания. Настройките са достъпни като изберете "
   1578"<guiseq><gui>Инструменти</gui>Външни инструменти<gui></gui></guiseq>."
  15751579
  15761580#: ../C/gedit-plugins-external-tools.page:31(note/p)
   
  15931597
  15941598#: ../C/gedit-plugins-file-browser.page:21(page/p)
  1595 #, fuzzy
  15961599msgid ""
  15971600"Depending on how you use <app>gedit</app>, you may find it helpful to use "
   
  16011604msgstr ""
  16021605"В зависимост от това как използвате <app>gedit</app>, може да ви е полезно "
  1603 "да използвате приставката <placeholder-2/>. Тази приставка вгражда "
  1604 "<placeholder-3/> в страничния панел, като ви дава бърз достъп до вашите "
  1605 "често използвани файлове."
   1606"да използвате приставката <app>Панел на файловия браузър</app>. Тази "
   1607"приставка вгражда <app>Панел на файловия браузър</app> в страничния панел, "
   1608"като ви дава бърз достъп до вашите често използвани файлове."
  16061609
  16071610#: ../C/gedit-plugins-file-browser.page:23(page/p)
   
  16111614"guiseq>."
  16121615msgstr ""
   1616"Можете да включите <gui>Страничния панел</gui> като изберете "
   1617"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   1618"gui><gui>Панел на файловия браузър</gui></guiseq>."
  16131619
  16141620#: ../C/gedit-plugins-file-browser.page:27(section/p)
  1615 #, fuzzy
  16161621msgid ""
  16171622"To activate and use the <gui>side pane</gui>, select <guiseq><gui>View</"
   
  16191624"click on the <gui>file-browser</gui> icon at the bottom of the pane."
  16201625msgstr ""
  1621 "За да активирате и използвате <placeholder-1/>, изберете "
  1622 "<guiseq><gui>Изглед</gui><app>Страничен панел</app></guiseq> (или просто "
   1626"За да активирате и използвате <app>Страничен панел</app>, изберете "
   1627"<guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Страничен панел</gui></guiseq> (или просто "
  16231628"натиснете <key>F9</key>) и после натиснете иконата <gui>файлов браузър</gui> "
  16241629"в долната част на панела."
   
  16331638
  16341639#: ../C/gedit-plugins-insert-date-time.page:22(page/p)
  1635 #, fuzzy
  16361640msgid ""
  16371641"As this name of this plugin suggests, the <gui>Insert Date/Time</gui> plugin "
   
  16421646"guiseq>."
  16431647msgstr ""
  1644 "Както името предполага, приставката <placeholder-1/> ви позволява да "
  1645 "вмъкнете дата и/или време на текущата позиция на курсора. За да включите "
  1646 "тази приставка, изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</"
  1647 "gui><gui>Приставки</gui><placeholder-5/></guiseq>. За да използвате "
  1648 "приставката, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</gui><placeholder-7/></"
  1649 "guiseq>."
   1648"Както името предполага, приставката <app>Вмъкване на дата/време</app> ви "
   1649"позволява да вмъкнете дата и/или време на текущата позиция на курсора. За да "
   1650"включите тази приставка, изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
   1651"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Вмъкване на дата/време</"
   1652"gui></guiseq>. За да използвате приставката, натиснете "
   1653"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Вмъкване на дата/време</gui></guiseq>."
  16501654
  16511655#: ../C/gedit-plugins-insert-date-time.page:24(page/p)
  1652 #, fuzzy
  16531656msgid ""
  16541657"By default, the <gui>Insert Date/Time</gui> plugin will prompt you to choose "
   
  16581661"Date/Time</gui><gui>Configure</gui></guiseq>."
  16591662msgstr ""
  1660 "По подразбиране, приставката <placeholder-1/> всеки път ще ви напомня да "
  1661 "изберете предпочитан формат за дата/време. Въпреки това можете да изберете "
  1662 "подразбиращ се формат за дата и време като изберете "
   1663"По подразбиране, приставката <app>Вмъкване на дата/време</app> всеки път ще "
   1664"ви напомня да изберете предпочитан формат за дата/време. Въпреки това можете "
   1665"да изберете подразбиращ се формат за дата и време като изберете "
  16631666"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  1664 "gui><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
   1667"gui><gui>Вмъкване на дата/време</gui><gui>Настройки</gui></guiseq>."
  16651668
  16661669#: ../C/gedit-plugins-install.page:15(info/desc)
   
  16731676
  16741677#: ../C/gedit-plugins-install.page:20(page/p)
  1675 #, fuzzy
  16761678msgid ""
  16771679"Installing third-party plugins gives you extra functionality that isn't "
   
  16841686"функционалност, която не е включена в стандартните приставки на <app>gedit</"
  16851687"app> както и в допълнителните приставки от пакета <app>gedit-plugins</app>. "
  1686 "Списък с приставките можете да намерите на <placeholder-3/>."
   1688"Списък с приставките можете да намерите <link href=\"http://live.gnome.org/"
   1689"Gedit/Plugins#third_party\">тук</link>"
  16871690
  16881691#: ../C/gedit-plugins-install.page:27(page/p)
   
  16951698
  16961699#: ../C/gedit-plugins-install.page:31(item/p)
  1697 #, fuzzy
  16981700msgid ""
  16991701"You can usually download a plugin from the plugin's website, but may need to "
   
  17041706msgstr ""
  17051707"Обикновено можете да изтеглите приставка от нейния уеб сайт, но може да се "
  1706 "наложи да използвате приложение за управление на версиите като "
  1707 "<placeholder-1/>, <placeholder-2/> или <placeholder-3/>. Прочете "
  1708 "ръководството на приставката относно информация как да се сдобиете с нея."
   1708"наложи да използвате приложение за управление на версиите като <app>git</"
   1709"app>, <app>bazaar</app> или <app>subversion</app>. Прочете ръководството на "
   1710"приставката относно информация как да се сдобиете с нея."
  17091711
  17101712#: ../C/gedit-plugins-install.page:36(item/p)
  1711 #, fuzzy
  17121713msgid ""
  17131714"Place the plugin files into the <file>/home/<var>username</var>/.local/share/"
  17141715"gedit/plugins</file> directory."
  1715 msgstr "Копирайте файловете на приставката в папката <placeholder-1/>."
   1716msgstr ""
   1717"Копирайте файловете на приставката в папката <file>/home/<var>име на "
   1718"потребител</var>/.local/share/gedit/plugins</file>"
  17161719
  17171720#: ../C/gedit-plugins-install.page:39(item/p)
  1718 #, fuzzy
  17191721msgid "Of course, replace the word <var>username</var> with your own username."
  1720 msgstr "Заменете думата <placeholder-1/> с вашето собствено потребителско име."
   1722msgstr ""
   1723"Заменете думата <var>име на потребител</var> с вашето собствено "
   1724"потребителско име."
  17211725
  17221726#: ../C/gedit-plugins-install.page:41(item/p)
  1723 #, fuzzy
  17241727msgid ""
  17251728"After you have placed the plugin files into the correct directory, the "
   
  17301733"След като сте копирали файловете в правилната папка, приставката ще се появи "
  17311734"в менюто „Настройки“. За да включите приставката, изберете "
  1732 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  1733 "gui><placeholder-4/></guiseq>."
   1735"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>"
   1736"[Име на приставката]</gui></guiseq>."
  17341737
  17351738#: ../C/gedit-plugins-install.page:45(item/p)
   
  17441747
  17451748#: ../C/gedit-plugins-install.page:52(note/p)
  1746 #, fuzzy
  17471749msgid ""
  17481750"The <file>.local</file> directory is hidden by default. To view it and other "
   
  17501752"guiseq>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
  17511753msgstr ""
  1752 "Трябва да се показват скритите файлове, за да видите папката <placeholder-1/"
  1753 ">. За да видите я видите, натиснете <guiseq><gui>Изглед</gui><placeholder-3/"
  1754 "></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
   1754"Трябва да се показват скритите файлове, за да видите папката <file>.local</"
   1755"file>. За да я видите, натиснете <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Показване на "
   1756"скритите файлове</gui></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</"
   1757"key></keyseq>."
  17551758
  17561759#: ../C/gedit-plugins-install.page:59(note/p)
  1757 #, fuzzy
  17581760msgid ""
  17591761"If the directory <file>.local/share/gedit/plugins/</file> is not present on "
  17601762"your system, you will need to create it."
  17611763msgstr ""
  1762 "Ако папката <placeholder-1/> я няма на вашата система, ще трябва да я "
  1763 ъздадете."
   1764"Ако папката <file>.local/share/gedit/plugins/</file> я няма на вашата "
   1765истема, ще трябва да я създадете."
  17641766
  17651767#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:13(info/desc)
   
  17721774
  17731775#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:18(page/p)
  1774 #, fuzzy
  17751776msgid ""
  17761777"The <app>Join/Split Lines</app> plugin can join shorter lines into one "
  17771778"longer line, or can split a long line into multiple shorter lines."
  17781779msgstr ""
  1779 "Приставката <placeholder-1/> може да обедини по-къси редове в дълъг или да "
  1780 "раздели дълъг ред на няколко по-къси."
   1780"Приставката <app>Съединяване/Разделяне на линии</app> може да обедини по-"
   1781"къси редове в дълъг или да раздели дълъг ред на няколко по-къси."
  17811782
  17821783#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:21(page/p)
   
  17851786"<gui>Plugins</gui><gui>Join/Split Lines</gui></guiseq>."
  17861787msgstr ""
   1788"За да включите приставката, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
   1789"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Съединяване/Разделяне на "
   1790"линии</gui></guiseq>."
  17871791
  17881792#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:25(steps/title)
   
  17911795
  17921796#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:26(item/p)
  1793 #, fuzzy
  17941797msgid ""
  17951798"Select the lines that you want to join. To do this, you can use the mouse, "
   
  18021805
  18031806#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:30(item/p)
  1804 #, fuzzy
  18051807msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>."
  18061808msgstr "Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>."
   
  18241826msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>J</key></keyseq>."
  18251827msgstr ""
   1828"Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>J</key></keyseq>."
  18261829
  18271830#: ../C/gedit-plugins-join-split-lines.page:41(item/p)
   
  18441847
  18451848#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:21(page/p)
  1846 #, fuzzy
  18471849msgid ""
  18481850"The <app>Modelines</app> plugin allows <app>gedit</app> to analyze the lines "
   
  18521854"app> text editors."
  18531855msgstr ""
  1854 "Приставката <placeholder-1/> позволява на <app>gedit</app> да анализира "
  1855 "линиите на текст в началото и края на файл и да му приложи различни "
  1856 "форматиращи схеми. Приставката <placeholder-3/> поддържа опции използвани от "
  1857 "текстовите редактори <placeholder-4/>, <placeholder-5/> и <placeholder-6/>."
   1856"Приставката <app>Линии за режима</app> позволява на <app>gedit</app> да "
   1857"анализира линиите на текст в началото и края на файл и да му приложи "
   1858"различни форматиращи схеми. Приставката поддържа опции използвани от "
   1859"текстовите редактори <app>Emacs</app>, <app>Kate</app> и <app>Vim</app>."
  18581860
  18591861#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:23(page/p)
   
  18621864"gui><gui>Preferences</gui><gui>Plugins</gui><gui>Modelines</gui></guiseq>."
  18631865msgstr ""
   1866"За да включите приставката <app>Линии на режима</app>, натиснете "
   1867"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   1868"gui><gui>Линии на режима</gui></guiseq>."
  18641869
  18651870#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:26(section/title)
   
  18681873
  18691874#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:27(section/p)
  1870 #, fuzzy
  18711875msgid "The following options can be set using <app>gedit</app> modelines:"
  18721876msgstr "Могат да се зададат следните опции чрез <app>gedit</app>:"
   
  19051909
  19061910#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:42(section/p)
  1907 #, fuzzy
  19081911msgid ""
  19091912"The first two lines of a document are scanned for <app>Emacs</app> "
   
  19121915msgstr ""
  19131916"Първите две линии на документ се анализират за линии на режима на "
  1914 "<placeholder-1/>. <app>gedit</app> поддържа следните опции на <placeholder-3/"
  1915 ">:"
   1917"<app>Emacs</app>. <app>gedit</app> поддържа следните опции на <app>Emacs</"
   1918"app>:"
  19161919
  19171920#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:44(item/p)
   
  19371940"link>."
  19381941msgstr ""
   1942"За повече информация за режима на <app>Emacs</app> посетете <link href="
   1943"\"http://www.gnu.org/software/emacs/manual/emacs.html\">Ръководството на GNU "
   1944"Emacs</link>."
  19391945
  19401946#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:53(section/title)
   
  19431949
  19441950#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:55(section/p)
  1945 #, fuzzy
  19461951msgid ""
  19471952"The first and last ten lines a document are scanned for <app>Kate</app> "
   
  19501955msgstr ""
  19511956"Анализират се първите и последните десет линии на документ за линии на "
  1952 "режима на <placeholder-1/>. <app>gedit</app> поддържа следните опции на "
  1953 "<placeholder-3/>:"
   1957"режима на <app>Kate</app>. <app>gedit</app> поддържа следните опции на "
   1958"<app>Kate</app>:"
  19541959
  19551960#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:58(item/p)
   
  19741979
  19751980#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:65(section/p)
  1976 #, fuzzy
  19771981msgid ""
  19781982"For more information about <app>Kate</app> modelines, visit the <link href="
  19791983"\"http://kate-editor.org/\">Kate website</link>."
  19801984msgstr ""
  1981 "За повече информация относно линии на режима на <placeholder-1/>, посетете "
  1982 "<placeholder-2/>."
   1985"За повече информация относно линии на режима на <app>Kate</app>, посетете "
   1986"<link href=\"http://kate-editor.org/\">сайта на Kate</link>."
  19831987
  19841988#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:69(section/title)
   
  19871991
  19881992#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:70(section/p)
  1989 #, fuzzy
  19901993msgid ""
  19911994"The first and last three lines a document are scanned for <app>Vim</app> "
   
  19931996"modeline options:"
  19941997msgstr ""
  1995 "Анализират се първите и последните 3 реда на документ за <placeholder-1/>. "
  1996 "<app>gedit</app> поддържа следните опции на <placeholder-3/>:"
   1998"Анализират се първите и последните 3 реда на документ за <app>Vim</app>. "
   1999"<app>gedit</app> поддържа следните опции на <app>Vim</app>:"
  19972000
  19982001#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:73(item/p)
   
  20172020
  20182021#: ../C/gedit-plugins-modelines.page:80(section/p)
  2019 #, fuzzy
  20202022msgid ""
  20212023"For more information on <app>Vim</app> modelines, visit the <link href="
  20222024"\"http://www.vim.org/\">Vim website</link>."
  20232025msgstr ""
  2024 "За повече информация относно линии на режима на <placeholder-1/>, посетете "
  2025 "<placeholder-2/>."
   2026"За повече информация относно линии на режима на <app>Vim</app>, посетете "
   2027"<link href=\"http://www.vim.org/\">сайта на Vim</link>."
  20262028
  20272029#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:11(credit/years)
   
  20382040
  20392041#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:19(page/p)
  2040 #, fuzzy
  20412042msgid ""
  20422043"The <app>Multi Edit</app> plugin allows you to edit a document in multiple "
   
  20452046"Preferences</gui><gui>Plugins</gui><gui>Multi Edit</gui></guiseq>."
  20462047msgstr ""
  2047 "Приставката <placeholder-1/> ви позволява да редактирате документ на "
  2048 "множество места едновременно. Това може да е полезно, когато трябва да "
  2049 "свършите досадни редакторски задачи. За да включите приставката, изберете "
  2050 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2051 "gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2048"Приставката <app>Множествено редактиране</app> ви позволява да редактирате "
   2049"документ на множество места едновременно. Това може да е полезно, когато "
   2050"трябва да свършите досадни редакторски задачи. За да включите приставката, "
   2051"изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   2052"gui><gui>Множествено редактиране</gui></guiseq>."
  20522053
  20532054#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:24(page/p)
  2054 #, fuzzy
  20552055msgid ""
  20562056"After you have enabled the plugin, turn-on Multi Edit mode by pressing "
   
  20612061"След като включите приставката, включете режима „Множествено редактиране“ "
  20622062"като натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>C</key></keyseq> "
  2063 "или изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><placeholder-5/></guiseq>. Можете "
  2064 "да изберете местата във вашия документ, които искате да редактирате."
   2063"или изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Множествено редактиране</"
   2064"gui></guiseq>. Можете да изберете местата във вашия документ, които искате "
   2065"да редактирате."
  20652066
  20662067#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:29(page/p)
   
  20732074
  20742075#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:32(item/p)
  2075 #, fuzzy
  20762076msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>."
  20772077msgstr "Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>."
  20782078
  20792079#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:33(item/p)
  2080 #, fuzzy
  20812080msgid ""
  20822081"Move to your next editing point, and press <keyseq><key>Ctrl</key> <key>E</"
   
  20992098
  21002099#: ../C/gedit-plugins-multi-edit.page:42(page/p)
  2101 #, fuzzy
  21022100msgid ""
  21032101"To remove editing points, press the <key>Esc</key> key. This will remove all "
   
  21182116
  21192117#: ../C/gedit-plugins-pyconsole.page:17(page/p)
  2120 #, fuzzy
  21212118msgid ""
  21222119"You can add a Python console to the bottom pane, allowing you to test Python "
   
  21262123msgstr ""
  21272124"Можете да добавите конзола на Питон в долния панел, която ви позволява да "
  2128 "изпробвате Питон скриптове, без да напускате <app>gedit</app>. За да "
   2125"изпробвате скриптове на Питон, без да напускате <app>gedit</app>. За да "
  21292126"включите конзолата на Питон, изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  2130 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2127"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Конзола на Питон</gui></"
   2128"guiseq>."
  21312129
  21322130#: ../C/gedit-plugins-pyconsole.page:19(page/p)
  2133 #, fuzzy
  21342131msgid ""
  21352132"Once the Python console is enabled, you can open it by selecting "
   
  21382135msgstr ""
  21392136"Щом конзолата на Питон е включена, можете да я отворите като натиснете "
  2140 "<guiseq><gui>Изглед</gui><placeholder-2/></guiseq> или просто като "
   2137"<guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Долен панел</gui></guiseq> или просто като "
  21412138"натиснете  <keyseq><key>Shift</key><key>F9</key></keyseq>."
  21422139
  21432140#: ../C/gedit-plugins-pyconsole.page:21(note/p)
  2144 #, fuzzy
  21452141msgid ""
  21462142"If you have also enabled the <gui>Embeded Terminal</gui> plugin, the "
  21472143"<gui>Python Console</gui> will appear as a separate tab in the bottom pane."
  21482144msgstr ""
  2149 "Ако също сте включили приставката <placeholder-1/>, <placeholder-2/> ще се "
  2150 "покаже в отделен раздел в долния панел."
   2145"Ако също сте включили приставката <gui>Вграден терминал</gui>, <gui>Вграден "
   2146"терминал</gui> ще се покаже в отделен раздел в долния панел."
  21512147
  21522148#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:13(info/desc)
   
  21592155
  21602156#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:18(page/p)
  2161 #, fuzzy
  21622157msgid ""
  21632158"As the name of this plugin would imply, the <app>Quick Open</app> plugin "
   
  21662161"gui><gui>Plugins</gui><gui>Quick Open</gui></guiseq>."
  21672162msgstr ""
  2168 "Както името подсказва, приставката <placeholder-1/> помага за по-бързо "
  2169 "отваряне на файлове. За да използвате приставката, изберете "
   2163"Както името подсказва, приставката <app>Бързо отваряне</app> помага за по-"
   2164"бързо отваряне на файлове. За да използвате приставката, изберете "
  21702165"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2171 "gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2166"gui><gui>Бързо отваряне</gui></guiseq>."
  21722167
  21732168#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:23(page/p)
   
  21762171
  21772172#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:26(item/p)
  2178 #, fuzzy
  21792173msgid ""
  21802174"Open the <app>Quick Open</app> dialog by pressing <keyseq><key> Ctrl</"
   
  21822176"gui><gui>Quick Open</gui></guiseq>."
  21832177msgstr ""
  2184 "Отворете прозореца на <placeholder-1/> като натиснете <keyseq><key>Ctrl</"
  2185 "key><key>Alt</key><key>O</key></keyseq> или като изберете <guiseq><gui>Файл</"
  2186 "gui><placeholder-6/></guiseq>."
   2178"Отворете прозореца на <app>Бързо отваряне</app> като натиснете "
   2179"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>O</key></keyseq> или като изберете "
   2180"<guiseq><gui>Файл</gui><gui>Бързо отваряне</gui></guiseq>."
  21872181
  21882182#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:29(item/p)
  2189 #, fuzzy
  21902183msgid "The <gui>Quick Open</gui> file dialog will appear."
  2191 msgstr "Ще се покаже прозорецът <placeholder-1/>."
   2184msgstr "Ще се покаже прозорецът <gui>Бързо отваряне</gui>."
  21922185
  21932186#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:30(item/p)
   
  21962189
  21972190#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:32(item/p)
  2198 #, fuzzy
  21992191msgid ""
  22002192"To select several individual files, hold down your <key>Ctrl</key> key while "
   
  22052197
  22062198#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:34(item/p)
  2207 #, fuzzy
  22082199msgid ""
  22092200"To select a group of files, click on the first file that you want to open, "
   
  22152206
  22162207#: ../C/gedit-plugins-quick-open.page:40(note/p)
  2217 #, fuzzy
  22182208msgid ""
  22192209"The <app>Quick Open</app> plugin will only display files that you have "
  22202210"previously opened."
  22212211msgstr ""
  2222 "Приставката <placeholder-1/> ще показва само файлове, които вече сте "
  2223 "отваряли."
   2212"Приставката <app>Бързо отваряне</app> ще показва само файлове, които вече "
   2213"сте отваряли."
  22242214
  22252215#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:13(info/desc)
   
  22322222
  22332223#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:18(page/p)
  2234 #, fuzzy
  22352224msgid ""
  22362225"The <app>Session Saver</app> plugin saves groups of files together so that "
   
  22392228"Saver</gui></guiseq>."
  22402229msgstr ""
  2241 "Приставката <placeholder-1/> запазва всички текущо отворени документи. За да "
  2242 "включите приставката натиснете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</"
  2243 "gui><gui>Приставки</gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2230"Приставката <app>Запазване на сесия</app> запазва всички текущо отворени "
   2231"документи. За да включите приставката натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
   2232"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Запазване на сесия</gui></"
   2233"guiseq>."
  22442234
  22452235#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:24(steps/title)
   
  22522242"session</gui></guiseq>."
  22532243msgstr ""
   2244"Изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазени сесии</gui><gui>Запазване на "
   2245"текущата сесия</gui></guiseq>."
  22542246
  22552247#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:27(item/p)
  2256 #, fuzzy
  22572248msgid "Type a session name in the <gui>Save session</gui> dialog box."
  2258 msgstr "Въведете име в прозореца <placeholder-1/>."
   2249msgstr "Въведете име в прозореца <gui>Запазване на сесия</gui>."
  22592250
  22602251#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:29(item/p)
  22612252msgid "Click <gui>Save</gui>."
  2262 msgstr ""
   2253msgstr "Натиснете <gui>Запазване</gui>."
  22632254
  22642255#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:33(steps/title)
   
  22672258
  22682259#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:34(item/p)
  2269 #, fuzzy
  22702260msgid "Select <guiseq><gui>File</gui><gui>Saved Sessions</gui></guiseq>."
  2271 msgstr "Изберете <guiseq><gui>Файл</gui><placeholder-2/></guiseq>."
   2261msgstr "Изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазени сесии</gui></guiseq>."
  22722262
  22732263#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:36(item/p)
   
  22842274"sessions</gui></guiseq>."
  22852275msgstr ""
   2276"Изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазени сесии</gui><gui>Управление на "
   2277"запазени сесии</gui></guiseq>."
  22862278
  22872279#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:43(item/p)
   
  22912283#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:45(item/p)
  22922284msgid "Click <gui>Delete</gui>."
  2293 msgstr ""
   2285msgstr "Натиснете <gui>Запазване</gui>."
  22942286
  22952287#: ../C/gedit-plugins-session-saver.page:47(item/p)
  2296 #, fuzzy
  22972288msgid ""
  22982289"The session name will still be listed in your list of sessions until you "
   
  23122303
  23132304#: ../C/gedit-plugins-snippets-guide.page:16(page/p)
  2314 #, fuzzy
  23152305msgid ""
  23162306"<app>Snippets</app> provide a convenient way of inserting repetitive "
   
  23202310"This can make writing code easier and faster."
  23212311msgstr ""
  2322 "Приставката <placeholder-1/> предоставя удобен начин за вмъкване на еднакви "
  2323 "части код във вашите документи. Например, HTML изрезка за етикета <code><!"
  2324 "[CDATA[<img>]]></code> ще вмъкне отварящ и затварящ етикет, както и "
  2325 "фиксирани места, на които можете да въведете атрибути за изображение. По "
  2326 "този начин писането на код може да стане по-лесно и бързо."
   2312"Приставката <app>Изрезки/app> предоставя удобен начин за вмъкване на еднакви "
   2313"части код във вашите документи. Например, HTML изрезка за етикета <code>&lt;"
   2314"img&gt;</code> ще вмъкне отварящ и затварящ етикет, както и фиксирани места, "
   2315"на които можете да въведете атрибути за изображение. По този начин писането "
   2316"на код може да стане по-лесно и бързо."
  23272317
  23282318#: ../C/gedit-plugins-snippets-guide.page:22(page/p)
   
  23312321"<gui>Preferences</gui><gui>Plugins</gui><gui>Snippets</gui></guiseq>."
  23322322msgstr ""
   2323"За да включите приставката <app>Изрезки</app>, натиснете "
   2324"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   2325"gui><gui>Изрезки</gui></guiseq>."
  23332326
  23342327#: ../C/gedit-plugins-snippets-guide.page:26(section/title)
   
  23462339"md5='1f02c599b116ed209e6fb79e3e63b9ca'"
  23472340msgstr ""
   2341"external ref='figures/gedit-html-snippet.png' "
   2342"md5='1f02c599b116ed209e6fb79e3e63b9ca'"
  23482343
  23492344#: ../C/gedit-plugins-snippets.page:16(info/desc)
   
  23862381
  23872382#: ../C/gedit-plugins-snippets.page:41(item/p)
  2388 #, fuzzy
  23892383msgid ""
  23902384"Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Manage Snippets</gui></guiseq>. Review "
   
  23922386"snippets that you think might be useful for you."
  23932387msgstr ""
  2394 "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. Прегледайте "
  2395 "изрезките, които са налични за вашия език или синтаксис. Намерете някои "
  2396 "прости изрезки, които смятате, че ще ви бъдат от полза."
   2388"Изберете <guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Управление на изрезки</gui></"
   2389"guiseq>. Прегледайте изрезките, които са налични за вашия език или "
   2390"синтаксис. Намерете някои прости изрезки, които смятате, че ще ви бъдат от "
   2391"полза."
  23972392
  23982393#: ../C/gedit-plugins-snippets.page:45(item/p)
   
  24012396
  24022397#: ../C/gedit-plugins-snippets.page:46(item/p)
  2403 #, fuzzy
  24042398msgid ""
  24052399"For example, if you set the syntax to <em>HTML</em>, type <code>head </"
  24062400"code>, and press the <key>Tab</key> key, you should see something like this:"
  24072401msgstr ""
  2408 "Например, ако зададете синтаксиса на <placeholder-1/>, въведете "
  2409 "<placeholder-2/> и натиснете клавиша <key>Tab</key>, ще видите нещо подобно:"
   2402"Например, ако зададете синтаксиса на <em>HTML</em>, въведете <code>head</"
   2403"code> и натиснете клавиша <key>Tab</key>, ще видите нещо подобно:"
  24102404
  24112405#: ../C/gedit-plugins-snippets.page:51(page/code)
   
  24202414"        "
  24212415msgstr ""
   2416"\n"
   2417"        &lt;head&gt;\n"
   2418"          &lt;meta http-equiv=\"Content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /&gt;\n"
   2419"          &lt;title&gt;Page Title&lt;/title&gt;\n"
   2420"          \n"
   2421"        &lt;/head&gt;\n"
   2422"        "
  24222423
  24232424#: ../C/gedit-plugins-sort.page:16(info/desc)
   
  24362437
  24372438#: ../C/gedit-plugins-sort.page:23(note/p)
  2438 #, fuzzy
  24392439msgid ""
  24402440"You cannot use the <gui>Undo</gui> feature to correct a <gui>Sort</gui> "
   
  24442444"gui><gui>Revert</gui></guiseq>."
  24452445msgstr ""
  2446 "Не може да върнете действието на <placeholder-2/>  чрез <placeholder-1/> "
  2447 "така че трябва да запазите файла преди да извършвате подреждане. За да "
   2446"Не може да върнете действието на <gui>Подреждане</gui> чрез <gui>Отмяна</"
   2447"gui> така че трябва да запазите файла преди да извършвате подреждане. За да "
  24482448"върнете запазената версия на файла, след такава операция, изберете "
  2449 "<guiseq><gui>Файл</gui><placeholder-4/></guiseq>."
   2449"<guiseq><gui>Файл</gui><gui>Връщане</gui></guiseq>."
  24502450
  24512451#: ../C/gedit-plugins-sort.page:25(page/p)
   
  24542454"gui><gui>Preferences</gui><gui>Plugins</gui><gui>Sort</gui></guiseq>."
  24552455msgstr ""
   2456"За да включите приставката <app>Подреждане</app>, натиснете "
   2457"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   2458"gui><gui>Подреждане</gui></guiseq>."
  24562459
  24572460#: ../C/gedit-plugins-sort.page:27(page/p)
  2458 #, fuzzy
  24592461msgid ""
  24602462"After you have enabled the <gui>Sort</gui> plugin, use it by selecting the "
   
  24622464"gui><gui>Sort</gui></guiseq>."
  24632465msgstr ""
  2464 "След като включите приставката <placeholder-1/>, използвайте я като изберете "
  2465 "редовете, които искате да се подредят и после натиснете "
  2466 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><placeholder-3/></guiseq>."
   2466"След като включите приставката <gui>Подреждане</gui>, използвайте я като "
   2467"изберете редовете, които искате да се подредят и после натиснете "
   2468"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Подреждане</gui></guiseq>."
  24672469
  24682470#: ../C/gedit-plugins-sort.page:29(page/p)
   
  24752477
  24762478#: ../C/gedit-plugins-sort.page:31(item/p)
  2477 #, fuzzy
  24782479msgid ""
  24792480"<em>Reverse order</em> will arrange the text in reverse alphabetical order."
  2480 msgstr "<placeholder-1/> ще подреди текста в обратен азбучен ред."
   2481msgstr "<em>Обратен ред</em> ще подреди текста в обратен азбучен ред."
  24812482
  24822483#: ../C/gedit-plugins-sort.page:32(item/p)
  2483 #, fuzzy
  24842484msgid "<em>Remove duplicates</em> will remove duplicate values from the list."
  2485 msgstr "<placeholder-1/> ще премахне повтарящите се стойности от списъка."
   2485msgstr ""
   2486"<em>Премахване на повтарящи се</em> ще премахне повтарящите се стойности от "
   2487"списъка."
  24862488
  24872489#: ../C/gedit-plugins-sort.page:33(item/p)
  2488 #, fuzzy
  24892490msgid "<em>Ignore case</em> will ignore case sensitivity."
  24902491msgstr ""
  2491 "<placeholder-1/>ще игнорира регистъра на знаците (главни или малки букви)."
   2492"<em>Игнориране на главни/малки</em> ще игнорира регистъра на знаците (главни "
   2493"или малки букви)."
  24922494
  24932495#: ../C/gedit-plugins-sort.page:34(item/p)
  2494 #, fuzzy
  24952496msgid ""
  24962497"To have the sort ignore the characters at the start of the lines, set the "
   
  24992500msgstr ""
  25002501"За игнориране на знаци в началото на линиите, задайте първия знак, който "
  2501 "трябва да се използва за подреждане в полето <placeholder-1/>."
   2502"трябва да се използва за подреждане в полето <em>Започване от колона</em>."
  25022503
  25032504#: ../C/gedit-plugins-sort.page:36(page/p)
  2504 #, fuzzy
  25052505msgid "To perform the sort operation, click <gui>Sort</gui>."
  2506 msgstr "За да се извърши операцията по подреждане, натиснете <placeholder-1/>."
   2506msgstr ""
   2507"За да се извърши операцията по подреждане, натиснете <gui>Подреждане</gui>."
  25072508
  25082509#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
   
  25162517"md5='4b800d370193ac0ed8db9eb33b86e11c'"
  25172518msgstr ""
   2519"external ref='figures/gedit-side-pane3.png' "
   2520"md5='4b800d370193ac0ed8db9eb33b86e11c'"
  25182521
  25192522#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:16(info/desc)
   
  25272530
  25282531#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:21(page/p)
  2529 #, fuzzy
  25302532msgid ""
  25312533"The <app>Tag List</app> plugin allows you to insert common tags and special "
   
  25332535"tags and special characters for HTML, XHTML, XSLT, XUL and LaTeX."
  25342536msgstr ""
  2535 "Приставката <placeholder-1/> ви позволява да вмъквате често използвани "
  2536 "етикети и специални знаци от списък в страничния панел. Приставката може да "
  2537 "вмъква етикети и специални знаци за HTML, XHTML, XSLT, XUL и LaTeX."
   2537"Приставката <app>Списък с етикети</app> ви позволява да вмъквате често "
   2538"използвани етикети и специални знаци от списък в страничния панел. "
   2539"Приставката може да вмъква етикети и специални знаци за HTML, XHTML, XSLT, "
   2540"XUL и LaTeX."
  25382541
  25392542#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:24(section/title)
   
  25422545
  25432546#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:26(section/p)
  2544 #, fuzzy
  25452547msgid ""
  25462548"To use the <app>Tag List</app> plugin, you will need to enable the plugin, "
  25472549"and then activate the tag-list portion of the side pane."
  25482550msgstr ""
  2549 "За да използвате приставката <placeholder-1/> трябва да я включите и да "
  2550 "активирате списъка с етикети в страничния панел."
   2551"За да използвате приставката <app>Списък с етикети</app> трябва да я "
   2552"включите и да активирате списъка с етикети в страничния панел."
  25512553
  25522554#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:29(section/title)
   
  25552557
  25562558#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:30(section/p)
  2557 #, fuzzy
  25582559msgid ""
  25592560"You can activate the plugin by selecting <guiseq><gui>Edit</"
   
  25642565msgstr ""
  25652566"Можете да включите приставката като изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  2566 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><placeholder-4/></guiseq>. След "
  2567 "като включите приставката, можете да я използвате като изберете "
  2568 "<guiseq><gui>Изглед</gui><app>Страничен панел</app></guiseq> или като "
  2569 "натиснете <key>F9</key>."
   2567"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><app>Списък с етикети</app></"
   2568"guiseq>. След като включите приставката, можете да я използвате като "
   2569"изберете <guiseq><gui>Изглед</gui><app>Страничен панел</app></guiseq> или "
   2570"като натиснете <key>F9</key>."
  25702571
  25712572#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:32(section/p)
  2572 #, fuzzy
  25732573msgid ""
  25742574"The side pane initially shows a list of open documents, so to view and use "
   
  25772577msgstr ""
  25782578"Първоначално страничният панел показва списък с отворените документи, така "
  2579 "че, за да видите <placeholder-1/>, трябва да щракнете на раздела с икона „+“ "
  2580 "в страничния панел. Иконата ще изглежда подобно на тази:"
   2579"че, за да видите <app>Списък с етикети</app>, трябва да щракнете на раздела "
   2580"с икона „+“ в страничния панел. Иконата ще изглежда подобно на тази:"
  25812581
  25822582#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:39(section/title)
   
  25852585
  25862586#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:41(section/p)
  2587 #, fuzzy
  25882587msgid ""
  25892588"The <app>tag list</app> uses a drop-down menu to let you choose from the "
   
  25912590"gui>."
  25922591msgstr ""
  2593 "<placeholder-1/> използва падащо меню, от което можете да изберете измежду "
  2594 "различни видове етикети. Например една от опциите е <placeholder-2/>."
   2592"<app>Списък с етикети</app> използва падащо меню, от което можете да "
   2593"изберете измежду различни видове етикети. Например една от опциите е "
   2594"<gui>HTML — етикети</gui>."
  25952595
  25962596#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:43(section/p)
   
  26332633
  26342634#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:57(note/p)
  2635 #, fuzzy
  26362635msgid ""
  26372636"You can also insert a tag by pressing <key>Return</key> or "
   
  26422641
  26432642#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:58(note/p)
  2644 #, fuzzy
  26452643msgid ""
  26462644"Pressing the <key>Return</key> key will insert the tag at the cursor "
   
  26522650"курсора и после ще върне фокуса върху документа. Натискането на "
  26532651"<keyseq><key>Shift</key><key>Enter</key></keyseq> ще вмъкне етикета в "
  2654 "позицията на курсора, но ще остави фокуса върху <placeholder-4/>."
   2652"позицията на курсора, но ще остави фокуса върху <app>Списъка с етикети</app>."
  26552653
  26562654#: ../C/gedit-plugins-tag-list.page:60(note/p)
  2657 #, fuzzy
  26582655msgid ""
  26592656"You can see a preview of what text will be inserted for each tag and special "
   
  26622659msgstr ""
  26632660"Можете предварително да видите какъв текст ще бъде вмъкнат като натиснете "
  2664 "думата <placeholder-1/> в долната част на страничния панел."
   2661"думата <gui>Преглед</gui> в долната част на страничния панел."
  26652662
  26662663#: ../C/gedit-plugins-terminal.page:13(info/desc)
   
  26732670
  26742671#: ../C/gedit-plugins-terminal.page:18(page/p)
  2675 #, fuzzy
  26762672msgid ""
  26772673"<app>gedit</app> makes it possible to include an embedded version of "
   
  26802676"needed software, or test your program without leaving <app>gedit</app>."
  26812677msgstr ""
  2682 "Можете да използвате <placeholder-2/> - вграден терминал в <app>gedit</app>. "
  2683 "Това ще ви позволи да изпълнявате скриптове, да инсталирате софтуер или да "
  2684 "тествате вашата програма без да напускате <app>gedit</app>."
   2678"Можете да използвате <app>Терминал на GNOME</app> — вграден терминал в "
   2679"<app>gedit</app>. Това ще ви позволи да изпълнявате скриптове, да "
   2680"инсталирате софтуер или да тествате вашата програма без да напускате "
   2681"<app>gedit</app>."
  26852682
  26862683#: ../C/gedit-plugins-terminal.page:20(page/p)
   
  26892686"gui><gui>Plugins</gui><gui>Embedded Terminal</gui></guiseq>."
  26902687msgstr ""
   2688"За да включите приставката, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
   2689"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Вграден терминал</gui></"
   2690"guiseq>."
  26912691
  26922692#: ../C/gedit-plugins-terminal.page:22(page/p)
  2693 #, fuzzy
  26942693msgid ""
  26952694"Once you have enabled the plugin, add the terminal to the bottom pane by "
   
  26982697msgstr ""
  26992698"След като включите приставката, добавете терминал в долния панел като "
  2700 "изберете <guiseq><gui>Изглед</gui><placeholder-2/></guiseq> или просто "
   2699"изберете <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Долен панел</gui></guiseq> или просто "
  27012700"натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
  27022701
   
  27102709
  27112710#: ../C/gedit-plugins-text-size.page:19(page/p)
  2712 #, fuzzy
  27132711msgid ""
  27142712"The text size plugin allows you to temporarily change the text size in "
   
  27202718"<app>gedit</app>, без да се променят настройките на текущо избрания шрифт. "
  27212719"За да включите приставката, изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  2722 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2720"gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Размер на текста</gui></"
   2721"guiseq>."
  27232722
  27242723#: ../C/gedit-plugins-text-size.page:25(list/title)
   
  27312730
  27322731#: ../C/gedit-plugins-text-size.page:27(item/p)
  2733 #, fuzzy
  27342732msgid ""
  27352733"To <em>increase</em> the text size, select <keyseq><key>Ctrl</key> <key>+</"
  27362734"key></keyseq>."
  27372735msgstr ""
  2738 "За <placeholder-1/>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>."
   2736"За <em>увеличаване</em>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></"
   2737"keyseq>."
  27392738
  27402739#: ../C/gedit-plugins-text-size.page:29(item/p)
  2741 #, fuzzy
  27422740msgid ""
  27432741"To <em>decrease</em> the text size, select <keyseq><key>Ctrl</key> <key>-</"
  27442742"key></keyseq>."
  27452743msgstr ""
  2746 "За <placeholder-1/>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
   2744"За <em>намаляване</em>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></"
   2745"keyseq>."
  27472746
  27482747#: ../C/gedit-plugins-text-size.page:31(item/p)
  2749 #, fuzzy
  27502748msgid ""
  27512749"To <em>reset</em> the text size to the default size, select "
  27522750"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>."
  27532751msgstr ""
  2754 "За <placeholder-1/> на промените, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</"
   2752"За <em>отмяна</em> на промените, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</"
  27552753"key></keyseq>."
  27562754
   
  27642762
  27652763#: ../C/gedit-plugins-word-completion.page:23(page/p)
  2766 #, fuzzy
  27672764msgid ""
  27682765"The <app>Word Completion</app> plugin can speed up your editing by "
   
  27712768"Completion</gui></guiseq>."
  27722769msgstr ""
  2773 "Приставката <placeholder-1/> може да ускори редактирането като предлага "
  2774 "довършване на думи докато ги пишете. За да включите приставката изберете "
  2775 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2776 "gui><placeholder-5/></guiseq>."
   2770"Приставката <app>Довършване на дума</app> може да ускори редактирането като "
   2771"предлага довършване на думи докато ги пишете. За да включите приставката "
   2772"изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
   2773"gui><gui>Довършване на дума</gui></guiseq>."
  27772774
  27782775#: ../C/gedit-plugins-word-completion.page:28(page/p)
  2779 #, fuzzy
  27802776msgid ""
  27812777"While editing, the <app>Word Completion</app> plugin will automatically "
   
  27852781"format."
  27862782msgstr ""
  2787 "Приставката <placeholder-1/> автоматично ще покаже списък с думи, които "
  2788 "започват с буквите, които вече сте въвели. Предложените думи са базирани на "
  2789 "думи, които са срещнати на други места из документа или предварително "
  2790 "зададени думи, ако формата на документа е разпознат."
   2783"Приставката <app>Довършване на дума</app> автоматично ще покаже списък с "
   2784"думи, които започват с буквите, които вече сте въвели. Предложените думи са "
   2785"базирани на думи, които са срещнати на други места из документа или "
   2786"предварително зададени думи, ако формата на документа е разпознат."
  27912787
  27922788#: ../C/gedit-plugins-word-completion.page:34(page/p)
  2793 #, fuzzy
  27942789msgid ""
  27952790"To insert a suggested word, double-click on it in the pop-up list or press "
   
  28082803msgctxt "_"
  28092804msgid "external ref='reverse-collate.png' md5='__failed__'"
  2810 msgstr ""
   2805msgstr "external ref='reverse-collate.png' md5='__failed__'"
  28112806
  28122807#: ../C/gedit-printing-order.page:10(credit/name)
   
  28342829msgstr ""
  28352830"Обикновено печатащите устройства първо отпечатват първата страница първа, а "
  2836 "последната - последна, така че страниците са отпечатани в обратен ред, "
   2831"последната последна, така че страниците са отпечатани в обратен ред, "
  28372832"когато ги вземете."
  28382833
   
  28432838#: ../C/gedit-printing-order.page:32(item/p)
  28442839msgid "<guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq>"
  2845 msgstr ""
   2840msgstr "<guiseq><gui>Файл</gui><gui>Печат</gui></guiseq>"
  28462841
  28472842#: ../C/gedit-printing-order.page:33(item/p)
  2848 #, fuzzy
  28492843msgid ""
  28502844"In the <gui>General</gui> tab of the Print window under <em>Copies</em>, "
  28512845"check <gui>Reverse</gui>. The last page will be printed first, and so on."
  28522846msgstr ""
  2853 "В раздела <placeholder-1/> под <placeholder-2/>, отбележете <placeholder-3/"
  2854 ">. Последната страница ще бъде отпечатана първа и т.н."
   2847"В раздела <gui>Общи</gui> под <em>Разпечатки</em>, отбележете <gui>Обратен "
   2848"ред</gui>. Последната страница ще бъде отпечатана първа и т.н."
  28552849
  28562850#: ../C/gedit-printing-order.page:38(section/title)
   
  28762870#: ../C/gedit-printing-order.page:50(item/p)
  28772871msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq>"
  2878 msgstr ""
   2872msgstr "Натиснете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Печат</gui></guiseq>"
  28792873
  28802874#: ../C/gedit-printing-order.page:51(item/p)
  2881 #, fuzzy
  28822875msgid ""
  28832876"In the <gui>General</gui> tab of the Print window under <em>Copies</em> "
  28842877"check <gui>Collate</gui>."
  28852878msgstr ""
  2886 "В раздела <placeholder-1/> под <placeholder-2/> отбележете <placeholder-3/>."
   2879"В раздела <gui>Общи</gui> под <em>Разпечатки</em> отбележете "
   2880"<gui>Последователно подреждане</gui>."
  28872881
  28882882#: ../C/gedit-printing.page:16(page/title) ../C/index.page:44(section/title)
   
  28912885
  28922886#: ../C/gedit-printing.page:19(note/p)
  2893 #, fuzzy
  28942887msgid ""
  28952888"Printing with <app>gedit</app> requires that you have connected and "
   
  28982891msgstr ""
  28992892"Печатането с <app>gedit</app> изисква свързан и настроен принтер. Ако не сте "
  2900 "направили това, моля консултирайте се с помощната документация за печат на "
  2901 "вашата работна среда."
   2893"направили това, консултирайте се с помощната документация за печат на вашата "
   2894"работна среда."
  29022895
  29032896#: ../C/gedit-printing.page:22(page/p)
  2904 #, fuzzy
  29052897msgid ""
  29062898"<app>gedit</app> allows you to both print output to a file, as well as "
   
  29112903"<app>gedit</app> ви позволява да печатате към файл, както и на хартия. Преди "
  29122904"да отпечатате вашия документ, можете да видите как ще бъде отпечатан с "
  2913 "функцията <placeholder-2/>."
   2905"функцията <gui>Преглед за печат</gui>."
  29142906
  29152907#: ../C/gedit-printing.page:25(section/title)
   
  29222914
  29232915#: ../C/gedit-printing.page:31(section/p)
  2924 #, fuzzy
  29252916msgid ""
  29262917"You can also use <app>gedit</app> to print to a file. To do so, select "
   
  29282919msgstr ""
  29292920"Също можете да използвате <app>gedit</app>, за да печатате към файл. За да "
  2930 "направите това, изберете <guiseq><gui>Файл</gui><placeholder-3/"
  2931 "><placeholder-4/></guiseq>."
   2921"направите това, изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Печат…</gui><gui>Печат "
   2922"към файл</gui></guiseq>."
  29322923
  29332924#: ../C/gedit-printing.page:32(section/p)
   
  29542945msgctxt "_"
  29552946msgid "external ref='print-select.png' md5='__failed__'"
  2956 msgstr ""
   2947msgstr "external ref='print-select.png' md5='__failed__'"
  29572948
  29582949#: ../C/gedit-printing-select.page:18(page/title)
   
  29662957#: ../C/gedit-printing-select.page:24(item/p)
  29672958msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui> Print...</gui></guiseq>"
  2968 msgstr ""
   2959msgstr "Натиснете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Печат…</gui></guiseq>"
  29692960
  29702961#: ../C/gedit-printing-select.page:25(item/p)
  2971 #, fuzzy
  29722962msgid ""
  29732963"In the <gui>General</gui> tab in the Print window choose <gui>Pages</gui> "
  29742964"from the <gui>Range</gui> section."
  29752965msgstr ""
  2976 раздела <placeholder-1/>, подраздел <placeholder-3/>, изберете "
  2977 "<placeholder-2/>."
   2966таба <gui>Общи</gui> на прозореца за печат, изберете <gui>Страници</gui> "
   2967"от раздела <gui>Обхват</gui>."
  29782968
  29792969#: ../C/gedit-printing-select.page:26(item/p)
   
  29862976
  29872977#: ../C/gedit-printing-select.page:31(note/p)
  2988 #, fuzzy
  29892978msgid ""
  29902979"For example, if you enter \"1,3,5-7,9\" in the <gui>Pages</gui> textbox, "
  29912980"pages 1,3,5,6,7 and 9 will be printed."
  29922981msgstr ""
  2993 "Например, ако въведете „1,3,5-7,9“ в полето <placeholder-1/>, ще бъдат "
   2982"Например, ако въведете „1,3,5-7,9“ в полето <gui>Страници</gui>, ще бъдат "
  29942983"отпечатани страници 1,3,5,6,7 и 9."
  29952984
   
  30042993"md5='3f101415d3b97ca8b0e81dc3cc1a6bd7'"
  30052994msgstr ""
   2995"external ref='figures/gedit3-screenshot.png' "
   2996"md5='3f101415d3b97ca8b0e81dc3cc1a6bd7'"
  30062997
  30072998#: ../C/gedit-quickstart.page:16(page/title)
  30082999msgid "Get started with gedit"
  3009 msgstr "Първи стъпки"
   3000msgstr "Първи стъпки в gedit"
  30103001
  30113002#: ../C/gedit-quickstart.page:17(page/p)
  3012 #, fuzzy
  30133003msgid ""
  30143004"<app>gedit</app> is a full-featured text editor for the GNOME desktop "
   
  30233013
  30243014#: ../C/gedit-quickstart.page:21(page/p)
  3025 #, fuzzy
  30263015msgid ""
  30273016"Once <app>gedit</app> launches, you can start writing right away. To save "
   
  30293018msgstr ""
  30303019"Щом <app>gedit</app> се стартира, можете да започнете да пишете веднага. За "
  3031 "да запазите вашия документ просто натиснете <placeholder-2/>."
   3020"да запазите вашия документ просто натиснете <gui>Запазване</gui>."
  30323021
  30333022#: ../C/gedit-quickstart.page:23(page/p)
  3034 #, fuzzy
  30353023msgid ""
  30363024"To learn about additional <app>gedit</app> features and to get assistance "
   
  30393027msgstr ""
  30403028"За да научите повече относно допълнителните функции на <app>gedit</app> и да "
  3041 "започнете да извършвате по-сложни задачи, разгледайте <placeholder-2/> на "
  3042 "<app>gedit</app>."
   3029"започнете да извършвате по-сложни задачи, разгледайте <link xref=\"index"
   3030"\">другата информация</link> за <app>gedit</app>."
  30433031
  30443032#: ../C/gedit-replace.page:20(page/title)
   
  30473035
  30483036#: ../C/gedit-replace.page:22(page/p)
  3049 #, fuzzy
  30503037msgid ""
  30513038"Editing text can be time consuming. To save time, <app>gedit</app> includes "
   
  30543041msgstr ""
  30553042"Обработката на текст може да отнеме много време. За да спестите време, "
  3056 "<app>gedit</app> има функция за <placeholder-2/>, която ви помага да "
   3043"<app>gedit</app> има функция за <gui>Замяна</gui>, която ви помага да "
  30573044"намерите и замените откъси текст."
  30583045
   
  30623049
  30633050#: ../C/gedit-replace.page:26(item/p)
  3064 #, fuzzy
  30653051msgid ""
  30663052"Open the Replace tool by clicking <guiseq><gui>Search</gui><gui>Replace</"
  30673053"gui></guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
  30683054msgstr ""
  3069 "Отворете инструмента Замяна като натиснете <guiseq><placeholder-1/"
  3070 "><placeholder-2/></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</"
   3055"Отворете инструмента Замяна като натиснете <guiseq><gui>Търсене</"
   3056"gui><gui>Замяна…</gui></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</"
  30713057"key></keyseq>."
  30723058
   
  30863072
  30873073#: ../C/gedit-replace.page:32(item/p)
  3088 #, fuzzy
  30893074msgid ""
  30903075"To replace <em>only</em> the next matching portion of text, click "
  30913076"<gui>Replace</gui>."
  30923077msgstr ""
  3093 "За да се замени <placeholder-1/> следващата поява на текста, натиснете "
  3094 "<placeholder-2/>."
   3078"За да се замени <em>само</em> следващата поява на текста, натиснете "
   3079"<gui>Замяна</gui>."
  30953080
  30963081#: ../C/gedit-replace.page:33(item/p)
  3097 #, fuzzy
  30983082msgid ""
  30993083"To replace <em>all occurrences</em> of the searched-for text, click "
  31003084"<gui>Replace All</gui>."
  31013085msgstr ""
  3102 "За да се заменят <placeholder-1/> на текста, натиснете <placeholder-2/>."
   3086"За да се заменят <em>всички появи</em> на текста, натиснете <gui>Замяна на "
   3087"всички</gui>."
  31033088
  31043089#: ../C/gedit-replace.page:39(note/p)
  3105 #, fuzzy
  31063090msgid ""
  31073091"Use the <gui>Replace All</gui> function with care. <gui>Replace All</gui> "
   
  31093093"portions of text where the replace function will be performed."
  31103094msgstr ""
  3111 "Използвайте <placeholder-1/> внимателно. <placeholder-2/> работи с целия "
  3112 "файл и не оцветява части от текста, в които ще се извърши замяната."
   3095"Използвайте функцията <gui>Замяна на всички</gui> внимателно. Тя работи с "
   3096"целия файл и не оцветява части от текста, в които ще се извърши замяната."
  31133097
  31143098#: ../C/gedit-replace.page:43(section/title)
   
  31213105
  31223106#: ../C/gedit-replace.page:47(item/p)
  3123 #, fuzzy
  31243107msgid ""
  31253108"The <em>Match case</em> option allows you to specify whether you want your "
   
  31273110"case-sensitive. If not, searches will not be case-sensitive."
  31283111msgstr ""
  3129 "Опцията <placeholder-1/> позволява да изберете дали вашето търсене да е "
  3130 "чувствително към регистъра на знаците (главни или малки букви). Ако тази "
  3131 "опция е включена, търсенето ще е чувствително към регистъра. В противен "
  3132 "случай регистърът на знаците няма да е от значение."
   3112"Опцията <em>Зачитане на главни/малки</em> позволява да изберете дали вашето "
   3113"търсене да е чувствително към регистъра на знаците (главни или малки букви). "
   3114"Ако тази опция е включена, търсенето ще е чувствително към регистъра. В "
   3115"противен случай регистърът на знаците няма да е от значение."
  31333116
  31343117#: ../C/gedit-replace.page:50(item/title)
   
  31373120
  31383121#: ../C/gedit-replace.page:51(item/p)
  3139 #, fuzzy
  31403122msgid ""
  31413123"Use this option to search for a specific word without including fragments of "
   
  31463128"Използвайте тази опция за търсене на конкретна дума, която не е част от "
  31473129"други думи. Например, ако сте търсили за думата „шок“ с тази опция включена, "
  3148 "думата „шок“ ще съвпадне, но думите „<placeholder-1/>“ и „арти<placeholder-2/"
  3149 ">“ няма да съвпаднат."
   3130"думата „шок“ ще съвпадне, но думите „<em>шок</em>олад“ и „арти<em>шок</em>“ "
   3131"няма да съвпаднат."
  31503132
  31513133#: ../C/gedit-replace.page:54(item/title)
   
  31633145#: ../C/gedit-replace.page:58(item/title)
  31643146msgid "Wrap around"
  3165 msgstr "След края - от началото"
   3147msgstr "След края от началото"
  31663148
  31673149#: ../C/gedit-replace.page:59(item/p)
  3168 #, fuzzy
  31693150msgid ""
  31703151"With the <app>wrap around</app> option enabled, <app>gedit</app> will re-"
   
  31733154"across your entire file."
  31743155msgstr ""
  3175 "Ако опцията <placeholder-1/> е включена, <app>gedit</app> ще започне "
  3176 "търсенето/замяната от началото на файла, когато достигне края на файла. Така "
  3177 "се гарантира, че търсенето/замяната е извършена на целия файл."
   3156"Ако опцията <app>След края — от началото</app> е включена, <app>gedit</app> "
   3157"ще започне търсенето/замяната от началото на файла, когато достигне края на "
   3158"файла. Така се гарантира, че търсенето/замяната са извършени в целия файл."
  31783159
  31793160#: ../C/gedit-save-file.page:14(page/title)
   
  31823163
  31833164#: ../C/gedit-save-file.page:16(page/p)
  3184 #, fuzzy
  31853165msgid ""
  31863166"To save a file in <app>gedit</app>, click on the disk-drive icon with the "
   
  31903170msgstr ""
  31913171"За да запазите файл в <app>gedit</app>, натиснете иконата, която изглежда на "
  3192 "шкаф със стрелка сочеща надолу и с думата <placeholder-2/> до нея. Също "
  3193 "можете да изберете <guiseq><gui>Файл</gui><placeholder-4/></guiseq> или "
   3172"шкаф със стрелка сочеща надолу и с думата <gui>Запазване</gui> до нея. Също "
   3173"можете да изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазване</gui></guiseq> или "
  31943174"просто да натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>."
  31953175
  31963176#: ../C/gedit-save-file.page:17(page/p)
  3197 #, fuzzy
  31983177msgid ""
  31993178"If you are saving a new file, the <gui>Save File</gui> dialog will appear, "
   
  32013180"would like the file to be saved."
  32023181msgstr ""
  3203 "Ако запазвате нов файл ще се покаже прозорецът <placeholder-1/>. Трябва да "
  3204 "въведете име на файла и да изберете папка, в която да го запазите."
   3182"Ако запазвате нов файл ще се покаже прозорецът <gui>Запазване на файл</gui>. "
   3183"Трябва да въведете име на файла и да изберете папка, в която да го запазите."
  32053184
  32063185#: ../C/gedit-search.page:20(page/title)
   
  32213200
  32223201#: ../C/gedit-search.page:27(item/p)
  3223 #, fuzzy
  32243202msgid ""
  32253203"Open the <gui style=\"menu\">search window</gui> by clicking "
   
  32283206"the start of the <gui>search window</gui>."
  32293207msgstr ""
  3230 "Отворете <placeholder-1/> като натиснете <guiseq><placeholder-2/"
  3231 "><placeholder-3/></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</"
  3232 "key></keyseq>. Вашият курсор ще бъде преместен в началото на <placeholder-1/"
  3233 ">."
   3208"Отворете <gui style=\"menu\">прозореца за търсене</gui><placeholder-1/> като "
   3209"натиснете <guiseq><gui>Търсене</gui><gui>Търсене…</gui></guiseq> или "
   3210"натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>. Вашият курсор ще "
   3211"бъде преместен в началото на <gui>прозореца за търсене</gui>"
  32343212
  32353213#: ../C/gedit-search.page:32(item/p)
  3236 #, fuzzy
  32373214msgid "Type the text you wish to search for in the <gui>search window</gui>."
  3238 msgstr "Въведете текста, който искате да откриете в <placeholder-1/>."
   3215msgstr ""
   3216"Въведете текста, който искате да откриете в прозореца <gui>Замяна</gui>."
  32393217
  32403218#: ../C/gedit-search.page:34(item/p)
  3241 #, fuzzy
  32423219msgid ""
  32433220"As you type, <app>gedit</app> will begin highlighting the portions of text "
   
  32523229
  32533230#: ../C/gedit-search.page:41(item/p)
  3254 #, fuzzy
  32553231msgid ""
  32563232"Click on the <gui>up</gui> or <gui>down</gui> facing arrows next to the "
  32573233"<gui>search window</gui>"
  32583234msgstr ""
  3259 "Щракнете върху стрелките сочещи <placeholder-1/> или <placeholder-2/> до "
  3260 "<placeholder-3/>"
   3235"Щракнете върху стрелките сочещи <gui>нагоре</gui> или <gui>надолу</gui> до "
   3236"<gui>прозореца за търсене</gui>"
  32613237
  32623238#: ../C/gedit-search.page:43(item/p)
  3263 #, fuzzy
  32643239msgid ""
  32653240"Press the <key>up arrow</key> or <key>down arrow</key> keys on your keyboard"
   
  32723247"key><key>Shift</key><key>G</key></keyseq>."
  32733248msgstr ""
   3249"Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq> или <keyseq> "
   3250"<key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>G</key></keyseq>."
  32743251
  32753252#: ../C/gedit-search.page:47(item/p)
  3276 #, fuzzy
  32773253msgid ""
  32783254"Press the <key>Ctrl</key> and use your mouse or touchpad's <key>scroll</key> "
   
  32803256msgstr ""
  32813257"Натиснете клавиша <key>Ctrl</key> и използвайте мишката или функцията на "
  3282 "тъчпада за <placeholder-2/>, за да се придвижвате през текста."
   3258"тъчпада за <key>придвижване</key>, за да се придвижвате през текста."
  32833259
  32843260#: ../C/gedit-search.page:52(page/p)
  3285 #, fuzzy
  32863261msgid ""
  32873262"To close the <gui>search window</gui>, press either <key>Esc</key> or "
   
  32903265"cursor to the current position in the search results."
  32913266msgstr ""
  3292 "За да затворите <placeholder-1/>, натиснете клавиша <key>Esc</key> или "
  3293 "<key>Enter</key>. С <key>Esc</key> курсорът ще се върне на позицията, на "
  3294 "която е бил преди да започнете търсенето. С <key>Enter</key> курсора ще "
  3295 "върне на позицията на текущо намерения резултат."
   3267"За да затворите <gui>прозореца за търсене</gui>, натиснете клавиша <key>Esc</"
   3268"key> или <key>Enter</key>. С <key>Esc</key> курсорът ще се върне на "
   3269"позицията, на която е бил преди да започнете търсенето. С <key>Enter</key> "
   3270"курсора ще върне на позицията на текущо намерения резултат."
  32963271
  32973272#: ../C/gedit-search.page:58(list/title)
   
  33003275
  33013276#: ../C/gedit-search.page:59(item/p)
  3302 #, fuzzy
  33033277msgid ""
  33043278"If you highlight a portion of text with your mouse, and then press "
   
  33103284
  33113285#: ../C/gedit-search.page:62(item/p)
  3312 #, fuzzy
  33133286msgid ""
  33143287"For advanced search options, you can click on the <gui>Magnifying Glass</"
   
  33163289"search window."
  33173290msgstr ""
  3318 "За допълнителни опции за търсене можете да натиснете иконата <placeholder-1/"
  3319 "> в прозореца за търсене или да щракнете с десния бутон в прозореца за "
   3291"За допълнителни опции за търсене можете да натиснете иконата <gui>Лупата</"
   3292"gui> в прозореца за търсене или да щракнете с десния бутон в прозореца за "
  33203293"търсене."
  33213294
  33223295#: ../C/gedit-search.page:65(item/p)
  3323 #, fuzzy
  33243296msgid ""
  33253297"The text that you've searched for will remain highlighted by gedit, even "
   
  33293301msgstr ""
  33303302"Текстът, който търсите ще остане оцветен, дори след като сте завършили "
  3331 "търсенето си. За да премахнете оцветяването, натиснете "
  3332 "<guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq> или натиснете "
   3303"търсенето си. За да премахнете оцветяването, натиснете <guiseq><gui>Търсене</"
   3304"gui><gui>Изчистване на оцветяването</gui></guiseq> или натиснете "
  33333305"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>K</key></keyseq>."
  33343306
   
  33543326
  33553327#: ../C/gedit-shortcut-keys.page:29(page/p)
  3356 #, fuzzy
  33573328msgid ""
  33583329"Use <gui>shortcut keys</gui> to perform common tasks more quickly than with "
   
  33603331"shortcut keys."
  33613332msgstr ""
  3362 "Използвайте <placeholder-1/>, за да извършвате често използвани задачи по-"
  3363 "бързо отколкото с мишката и менютата. Следните таблици описват всички бързи "
  3364 "клавиши на  <placeholder-2/>."
   3333"Използвайте <gui>бързите клавиши</gui>, за да извършвате често използвани "
   3334"задачи по-бързо отколкото с мишката и менютата. Следните таблици описват "
   3335"всички бързи клавиши на  <app>gedit</app>."
  33653336
  33663337#: ../C/gedit-shortcut-keys.page:53(table/title)
   
  35713542#: ../C/gedit-shortcut-keys.page:176(td/p)
  35723543msgid "Show / hide the bottom pane."
  3573 msgstr "Показване / скриване на долният панел"
   3544msgstr "Показване/скриване на долния панел"
  35743545
  35753546#: ../C/gedit-shortcut-keys.page:176(td/p)
   
  36823653
  36833654#: ../C/gedit-spellcheck.page:16(page/p)
  3684 #, fuzzy
  36853655msgid ""
  36863656"Using the spell-check feature in <app>gedit</app> requires that you first "
   
  36923662"приставката за проверка на правопис. За да включите приставката, изберете "
  36933663"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  3694 "gui><placeholder-5/></guiseq>."
   3664"gui><gui>Проверка на правописа</gui></guiseq>."
  36953665
  36963666#: ../C/gedit-spellcheck.page:22(note/p)
  3697 #, fuzzy
  36983667msgid ""
  36993668"Select <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Autocheck Spelling</gui></guiseq> to "
  37003669"make <app>gedit</app> highlight spelling errors while you type."
  37013670msgstr ""
  3702 "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>, така че "
  3703 "<app>gedit</app> да оцветява правописните грешки докато пишете."
   3671"Изберете <guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Проверка на правописа…</gui></"
   3672"guiseq>, така че <app>gedit</app> да оцветява правописните грешки докато "
   3673"пишете."
  37043674
  37053675#: ../C/gedit-syntax-highlighting.page:14(page/title)
   
  37233693
  37243694#: ../C/gedit-syntax-highlighting.page:20(section/p)
  3725 #, fuzzy
  37263695msgid ""
  37273696"If your syntax or language is not highlighted upon startup, you can select "
   
  37323701msgstr ""
  37333702"Ако вашият синтаксис или език не е оцветен при стартирането, можете да "
  3734 "изберете подходящия такъв като натиснете <guiseq><gui>Изглед</"
  3735 "gui><placeholder-2/></guiseq> и после изберете желания синтаксис. Също "
  3736 "можете да изберете синтаксиса от списъка в долната част на прозореца на "
  3737 "<app>gedit</app>."
   3703"изберете подходящия такъв като натиснете <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Режим "
   3704"на оцветяване</gui></guiseq> и после изберете желания синтаксис. Също можете "
   3705"да изберете синтаксиса от списъка в долната част на прозореца на <app>gedit</"
   3706"app>."
  37383707
  37393708#: ../C/gedit-tabs-moving.page:19(page/title)
   
  38043773
  38053774#: ../C/gedit-tabs-moving.page:52(section/p)
  3806 #, fuzzy
  38073775msgid ""
  38083776"or, while the tab to be moved is open, choose <guiseq><gui>Documents </"
  38093777"gui><gui>Move to New Window</gui></guiseq>"
  3810 msgstr "или натиснете <guiseq><placeholder-1/></guiseq>"
   3778msgstr ""
   3779"или натиснете <guiseq><gui>Документи</gui><gui>Преминаване към нов прозорец</"
   3780"gui></guiseq>"
  38113781
  38123782#: ../C/gedit-tabs-moving.page:56(note/p)
   
  38753845
  38763846#: ../C/gedit-tabs.page:31(section/p)
  3877 #, fuzzy
  38783847msgid ""
  38793848"To remove a tab, click the <guiseq><gui>X</gui></guiseq> on the tab's right "
   
  38813850"key><key>W</key></keyseq>"
  38823851msgstr ""
  3883 "За да затворите раздел, натиснете <guiseq><placeholder-1/></guiseq> в "
  3884 "дясната част на раздела. За да затворите всички раздели, натиснете "
   3852"За да затворите раздел, натиснете <guiseq><gui>X</gui></guiseq> в дясната "
   3853"част на раздела. За да затворите всички раздели, натиснете "
  38853854"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>W</key></keyseq>"
  38863855
   
  38903859
  38913860#: ../C/gedit-undo-recent-action.page:28(page/p)
  3892 #, fuzzy
  38933861msgid ""
  38943862"We all make mistakes. Even <app>gedit</app> users make mistakes. "
   
  39003868"За щастие <app>gedit</app> улеснява поправката им. За да отмените действие в "
  39013869"<app>gedit</app>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq> или "
  3902 "натиснете <guiseq><gui>Редактиране</gui><placeholder-7/>/guiseq>."
   3870"натиснете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Отмяна</gui></guiseq>."
  39033871
  39043872#: ../C/gedit-undo-recent-action.page:30(page/p)
  3905 #, fuzzy
  39063873msgid ""
  39073874"<app>gedit</app> will undo one action every time you press "
   
  39113878"<app>gedit</app> ще отменя по едно действие всеки път, когато натиснете "
  39123879"<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq> или изберете "
  3913 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><placeholder-5/></guiseq>."
   3880"<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Отмяна</gui></guiseq>."
  39143881
  39153882#: ../C/gedit-view-open-files-in-sidepane.page:19(page/title)
   
  39373904msgstr ""
  39383905"За да видите списък на отворените файлове в страничен панел, натиснете "
  3939 "<guiseq><gui>Изглед</gui><app>Страничен панел</app></guiseq>. Ще се покаже "
   3906"<guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Страничен панел</gui></guiseq>. Ще се покаже "
  39403907"панел от лявата страна на работното поле със списък на всички отворени "
  39413908"файлове. Щракването върху файл в страничния панел ще покаже съдържанието му "
   
  39433910
  39443911#: ../C/gedit-view-open-files-in-sidepane.page:25(page/p)
  3945 #, fuzzy
  39463912msgid ""
  39473913"The side pane also contains a <app>File Browser</app> view. If the pane "
   
  39513917"view."
  39523918msgstr ""
  3953 "Страничният панел също съдържа <placeholder-1/>. Ако панелът показва "
  3954 "съдържанието на папка вместо отворените файлове, натиснете <placeholder-2/> "
  3955 "в долната част на панела, за да се превключи в изглед на <placeholder-3/>."
   3919"Страничният панел също съдържа <app>Файлов браузър</app>. Ако панелът "
   3920"показва съдържанието на папка вместо отворените файлове, натиснете <media "
   3921"type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gedit-side-pane2.png"
   3922"\">иконата за документи</media> в долната част на панела, за да се превключи "
   3923"в изглед на <app>Документи</app>."
  39563924
  39573925#: ../C/gedit-view-open-files-in-sidepane.page:28(note/p)
   
  39743942"external ref='figures/gedit-icon.png' md5='a7174de2671462e1ac4f80a82ad09184'"
  39753943msgstr ""
   3944"external ref='figures/gedit-icon.png' md5='a7174de2671462e1ac4f80a82ad09184'"
  39763945
  39773946#: ../C/index.page:7(info/title)
  39783947msgctxt "link"
  39793948msgid "gedit Text Editor"
  3980 msgstr "gedit - Текстов редактор"
   3949msgstr "gedit Текстов редактор"
  39813950
  39823951#: ../C/index.page:8(info/title)
  39833952msgctxt "text"
  39843953msgid "gedit Text Editor"
  3985 msgstr "gedit - Текстов редактор"
   3954msgstr "gedit Текстов редактор"
  39863955
  39873956#: ../C/index.page:21(page/title)
   
  39903959"media> gedit Text Editor"
  39913960msgstr ""
   3961"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" src=\"figures/gedit-icon.png\"></"
   3962"media> gedit — Текстов редактор"
  39923963
  39933964#: ../C/index.page:26(page/p)
  3994 #, fuzzy
  39953965msgid ""
  39963966"Welcome to the <app>gedit</app> help guide. For a quick introduction into "
   
  40023972"Добре дошли в ръководството на <app>gedit</app>. За бързо въвеждане в "
  40033973"основните възможности на <app>gedit</app>, както и в някои бързи клавиши, "
  4004 "посетете страниците <placeholder-3/> и <placeholder-4/>."
   3974"посетете страниците <link xref=\"gedit-quickstart\">Първи стъпки в gedit</"
   3975"link> и <link xref=\"gedit-shortcut-keys\">Бързи клавиши</link>."
  40053976
  40063977#: ../C/index.page:28(page/p)
   
  40233994msgid "gedit Plugins"
  40243995msgstr "Приставки"
  4025 
  4026 #~ msgid "jwcampbell@gmail.com"
  4027 #~ msgstr "jwcampbell@gmail.com"
  4028 
  4029 #~ msgid "<placeholder-1/> gedit Text Editor"
  4030 #~ msgstr "<placeholder-1/> gedit - Текстов редактор"
  4031 
  4032 #~ msgid "gedit"
  4033 #~ msgstr "gedit"
  4034 
  4035 #~ msgid "gedit's"
  4036 #~ msgstr "на gedit"
  4037 
  4038 #~ msgid "dneelyep@gmail.com"
  4039 #~ msgstr "dneelyep@gmail.com"
  4040 
  4041 #~ msgid "View"
  4042 #~ msgstr "Изглед"
  4043 
  4044 #~ msgid "Side Pane"
  4045 #~ msgstr "Страничен панел"
  4046 
  4047 #~ msgid "File Browser"
  4048 #~ msgstr "Файлов браузър"
  4049 
  4050 #~ msgid "documents icon"
  4051 #~ msgstr "икона за документи"
  4052 
  4053 #~ msgid "Documents"
  4054 #~ msgstr "Документи"
  4055 
  4056 #~ msgid "Ctrl"
  4057 #~ msgstr "Ctrl"
  4058 
  4059 #~ msgid "Z"
  4060 #~ msgstr "Z"
  4061 
  4062 #~ msgid "Edit"
  4063 #~ msgstr "Редактиране"
  4064 
  4065 #~ msgid "Undo"
  4066 #~ msgstr "Отмяна"
  4067 
  4068 #~ msgid "N"
  4069 #~ msgstr "N"
  4070 
  4071 #~ msgid "X"
  4072 #~ msgstr "X"
  4073 
  4074 #~ msgid "Shift"
  4075 #~ msgstr "Shift"
  4076 
  4077 #~ msgid "W"
  4078 #~ msgstr "W"
  4079 
  4080 #~ msgid "Move to New Window"
  4081 #~ msgstr "Преминаване към нов прозорец"
  4082 
  4083 #~ msgid "Highlight Mode"
  4084 #~ msgstr "Режим на оцветяване"
  4085 
  4086 #~ msgid "Preferences"
  4087 #~ msgstr "Настройки"
  4088 
  4089 #~ msgid "Plugins"
  4090 #~ msgstr "Приставки"
  4091 
  4092 #~ msgid "Spell Checker"
  4093 #~ msgstr "Проверка на правописа"
  4094 
  4095 #~ msgid "Tools"
  4096 #~ msgstr "Инструменти"
  4097 
  4098 #~ msgid "Autocheck Spelling"
  4099 #~ msgstr "Автоматична проверка на правописа"
  4100 
  4101 #~ msgid "shortcut keys"
  4102 #~ msgstr "бързи клавиши"
  4103 
  4104 #~ msgid "n"
  4105 #~ msgstr "n"
  4106 
  4107 #~ msgid "Alt + <placeholder-1/>"
  4108 #~ msgstr "Alt + <placeholder-1/>"
  4109 
  4110 #~ msgid "search window"
  4111 #~ msgstr "прозорец за търсене"
  4112 
  4113 #~ msgid "Search"
  4114 #~ msgstr "Търсене"
  4115 
  4116 #~ msgid "Find"
  4117 #~ msgstr "Търсене"
  4118 
  4119 #~ msgid "F"
  4120 #~ msgstr "F"
  4121 
  4122 #~ msgid "up"
  4123 #~ msgstr "нагоре"
  4124 
  4125 #~ msgid "down"
  4126 #~ msgstr "надолу"
  4127 
  4128 #~ msgid "up arrow"
  4129 #~ msgstr "стрелка нагоре"
  4130 
  4131 #~ msgid "down arrow"
  4132 #~ msgstr "стрелка надолу"
  4133 
  4134 #~ msgid "G"
  4135 #~ msgstr "G"
  4136 
  4137 #~ msgid ""
  4138 #~ "Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq> or "
  4139 #~ "<keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></keyseq>."
  4140 #~ msgstr ""
  4141 #~ "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq> или "
  4142 #~ "<keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></keyseq>."
  4143 
  4144 #~ msgid "scroll"
  4145 #~ msgstr "превъртане"
  4146 
  4147 #~ msgid "Esc"
  4148 #~ msgstr "Esc"
  4149 
  4150 #~ msgid "Enter"
  4151 #~ msgstr "Enter"
  4152 
  4153 #~ msgid "Magnifying Glass"
  4154 #~ msgstr "Лупа"
  4155 
  4156 #~ msgid "Clear Highlight"
  4157 #~ msgstr "Изчистване на оцветяването"
  4158 
  4159 #~ msgid "K"
  4160 #~ msgstr "K"
  4161 
  4162 #~ msgid "Save"
  4163 #~ msgstr "Запазване"
  4164 
  4165 #~ msgid "File"
  4166 #~ msgstr "Файл"
  4167 
  4168 #~ msgid "S"
  4169 #~ msgstr "S"
  4170 
  4171 #~ msgid "Save File"
  4172 #~ msgstr "Запазване на файл"
  4173 
  4174 #~ msgid "Replace"
  4175 #~ msgstr "Замяна"
  4176 
  4177 #~ msgid "H"
  4178 #~ msgstr "H"
  4179 
  4180 #~ msgid "only"
  4181 #~ msgstr "само"
  4182 
  4183 #~ msgid "all occurrences"
  4184 #~ msgstr "всички появи"
  4185 
  4186 #~ msgid "Replace All"
  4187 #~ msgstr "Замяна на всички"
  4188 
  4189 #~ msgid "and"
  4190 #~ msgstr "шок"
  4191 
  4192 #~ msgid "wrap around"
  4193 #~ msgstr "след края - от началото"
  4194 
  4195 #~ msgid "the other portions"
  4196 #~ msgstr "другите раздели"
  4197 
  4198 #~ msgid "philbull@gmail.com"
  4199 #~ msgstr "philbull@gmail.com"
  4200 
  4201 #~ msgid "Print..."
  4202 #~ msgstr "Печат…"
  4203 
  4204 #~ msgid "Click <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  4205 #~ msgstr "Натиснете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  4206 
  4207 #~ msgid "General"
  4208 #~ msgstr "Общи"
  4209 
  4210 #~ msgid "Pages"
  4211 #~ msgstr "Страници"
  4212 
  4213 #~ msgid "Range"
  4214 #~ msgstr "Обхват"
  4215 
  4216 #~ msgid "Print Preview"
  4217 #~ msgstr "Преглед за печат"
  4218 
  4219 #~ msgid "Print"
  4220 #~ msgstr "Печат"
  4221 
  4222 #~ msgid "Print to File"
  4223 #~ msgstr "Печат на хартия"
  4224 
  4225 #~ msgid "Copies"
  4226 #~ msgstr "Разпечатки"
  4227 
  4228 #~ msgid "ch3pjw@bath.ac.uk"
  4229 #~ msgstr "ch3pjw@bath.ac.uk"
  4230 
  4231 #~ msgid "Word Completion"
  4232 #~ msgstr "Довършване на дума"
  4233 
  4234 #~ msgid "Alt"
  4235 #~ msgstr "Alt"
  4236 
  4237 #~ msgid "Num"
  4238 #~ msgstr "цифра"
  4239 
  4240 #~ msgid "increase"
  4241 #~ msgstr "увеличаване"
  4242 
  4243 #~ msgid "+"
  4244 #~ msgstr "+"
  4245 
  4246 #~ msgid "decrease"
  4247 #~ msgstr "намаляване"
  4248 
  4249 #~ msgid "-"
  4250 #~ msgstr "-"
  4251 
  4252 #~ msgid "reset"
  4253 #~ msgstr "изчистване"
  4254 
  4255 #~ msgid "0"
  4256 #~ msgstr "0"
  4257 
  4258 #~ msgid "Gnome Terminal"
  4259 #~ msgstr "Терминал на GNOME"
  4260 
  4261 #~ msgid "Embedded Terminal"
  4262 #~ msgstr "Вграден терминал"
  4263 
  4264 #~ msgid ""
  4265 #~ "To enable this plugin, select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  4266 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4267 #~ msgstr ""
  4268 #~ "За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-1/"
  4269 #~ "><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4270 
  4271 #~ msgid "Bottom Pane"
  4272 #~ msgstr "Долен панел"
  4273 
  4274 #~ msgid "Tag List"
  4275 #~ msgstr "Списък с етикети"
  4276 
  4277 #~ msgid "tag list"
  4278 #~ msgstr "списък с етикети"
  4279 
  4280 #~ msgid "HTML - Tags"
  4281 #~ msgstr "Елементи на HTML"
  4282 
  4283 #~ msgid "Return"
  4284 #~ msgstr "Return"
  4285 
  4286 #~ msgid "tag-list"
  4287 #~ msgstr "списък с етикети"
  4288 
  4289 #~ msgid "Preview"
  4290 #~ msgstr "Преглед за печат"
  4291 
  4292 #~ msgid "Revert"
  4293 #~ msgstr "Връщане"
  4294 
  4295 #~ msgid ""
  4296 #~ "To enable the <placeholder-1/> plugin, select <guiseq><placeholder-2/"
  4297 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4298 #~ msgstr ""
  4299 #~ "За да включите приставката <placeholder-1/>, изберете "
  4300 #~ "<guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></"
  4301 #~ "guiseq>."
  4302 
  4303 #~ msgid "Reverse order"
  4304 #~ msgstr "Отпечатване в обратен ред"
  4305 
  4306 #~ msgid "Remove duplicates"
  4307 #~ msgstr "Премахване на повтарящите се"
  4308 
  4309 #~ msgid "Ignore case"
  4310 #~ msgstr "Игнориране на малки/главни"
  4311 
  4312 #~ msgid "Start at"
  4313 #~ msgstr "Започване от колона"
  4314 
  4315 #~ msgid "Gedit"
  4316 #~ msgstr "Gedit"
  4317 
  4318 #~ msgid "Manage Snippets"
  4319 #~ msgstr "Изрезки"
  4320 
  4321 #~ msgid "HTML"
  4322 #~ msgstr "HTML"
  4323 
  4324 #~ msgid "head"
  4325 #~ msgstr "заглавна част"
  4326 
  4327 #~ msgid "Tab"
  4328 #~ msgstr "Табулатор"
  4329 
  4330 #~ msgid "Saved Sessions"
  4331 #~ msgstr "Запазени сесии"
  4332 
  4333 #~ msgid "Save current session"
  4334 #~ msgstr "Запазване на текущата сесия"
  4335 
  4336 #~ msgid ""
  4337 #~ "Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq>."
  4338 #~ msgstr ""
  4339 #~ "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></"
  4340 #~ "guiseq>."
  4341 
  4342 #~ msgid "Save session"
  4343 #~ msgstr "Запазване на сесия"
  4344 
  4345 #~ msgid "Click <placeholder-1/>."
  4346 #~ msgstr "Натиснете <placeholder-1/>."
  4347 
  4348 #~ msgid "Manage saved sessions"
  4349 #~ msgstr "Управление на запазени сесии"
  4350 
  4351 #~ msgid "Delete"
  4352 #~ msgstr "Изтриване"
  4353 
  4354 #~ msgid "Close"
  4355 #~ msgstr "Затваряне"
  4356 
  4357 #~ msgid "Quick Open"
  4358 #~ msgstr "Бързо отваряне"
  4359 
  4360 #~ msgid "O"
  4361 #~ msgstr "O"
  4362 
  4363 #~ msgid "Open"
  4364 #~ msgstr "Отваряне"
  4365 
  4366 #~ msgid "Python Console"
  4367 #~ msgstr "Конзола на Питон"
  4368 
  4369 #~ msgid "Embeded Terminal"
  4370 #~ msgstr "Вграден терминал"
  4371 
  4372 #~ msgid "Multi Edit"
  4373 #~ msgstr "Множествено редактиране"
  4374 
  4375 #~ msgid "C"
  4376 #~ msgstr "C"
  4377 
  4378 #~ msgid "Multi Edit Mode"
  4379 #~ msgstr "Множествено редактиране"
  4380 
  4381 #~ msgid "E"
  4382 #~ msgstr "E"
  4383 
  4384 #~ msgid "Emacs"
  4385 #~ msgstr "Emacs"
  4386 
  4387 #~ msgid "Kate"
  4388 #~ msgstr "Kate"
  4389 
  4390 #~ msgid "Vim"
  4391 #~ msgstr "Vim"
  4392 
  4393 #~ msgid "GNU Emacs Manual"
  4394 #~ msgstr "Ръководство на GNU Emacs"
  4395 
  4396 #~ msgid "Kate website"
  4397 #~ msgstr "Уеб страници на Kate"
  4398 
  4399 #~ msgid "Vim website"
  4400 #~ msgstr "Сайт на Vim"
  4401 
  4402 #~ msgid "Join/Split Lines"
  4403 #~ msgstr "Съединяване/Разделяне на редове"
  4404 
  4405 #~ msgid "Up Arrow"
  4406 #~ msgstr "Стрелка нагоре"
  4407 
  4408 #~ msgid "Down Arrow"
  4409 #~ msgstr "Стрелка надолу"
  4410 
  4411 #~ msgid "J"
  4412 #~ msgstr "J"
  4413 
  4414 #~ msgid ""
  4415 #~ "Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  4416 #~ msgstr ""
  4417 #~ "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></"
  4418 #~ "keyseq>."
  4419 
  4420 #~ msgid "gedit-plugins"
  4421 #~ msgstr "приставки"
  4422 
  4423 #~ msgid "kept here"
  4424 #~ msgstr "държани тук"
  4425 
  4426 #~ msgid "git"
  4427 #~ msgstr "git"
  4428 
  4429 #~ msgid "bazaar"
  4430 #~ msgstr "bazaar"
  4431 
  4432 #~ msgid "subversion"
  4433 #~ msgstr "subversion"
  4434 
  4435 #~ msgid "username"
  4436 #~ msgstr "име на потребителя"
  4437 
  4438 #~ msgid "/home/<placeholder-1/>/.local/share/gedit/plugins"
  4439 #~ msgstr "/home/<placeholder-1/>/.local/share/gedit/plugins"
  4440 
  4441 #~ msgid "[Name of Plugin]"
  4442 #~ msgstr "[Име на приставка]"
  4443 
  4444 #~ msgid ".local"
  4445 #~ msgstr ".local"
  4446 
  4447 #~ msgid "Show Hidden Files"
  4448 #~ msgstr "Показване на скритите файлове"
  4449 
  4450 #~ msgid ".local/share/gedit/plugins/"
  4451 #~ msgstr ".local/share/gedit/plugins/"
  4452 
  4453 #~ msgid "Insert Date/Time"
  4454 #~ msgstr "Вмъкване на дата/време"
  4455 
  4456 #~ msgid "Insert Date and Time"
  4457 #~ msgstr "Вмъкване на дата/време"
  4458 
  4459 #~ msgid "Configure"
  4460 #~ msgstr "Настройки"
  4461 
  4462 #~ msgid "File Browser pane"
  4463 #~ msgstr "Панел на файловия браузър"
  4464 
  4465 #~ msgid "file browser"
  4466 #~ msgstr "Панел на файловия браузър"
  4467 
  4468 #~ msgid "File Browser Pane"
  4469 #~ msgstr "Панел на файловия браузър"
  4470 
  4471 #~ msgid ""
  4472 #~ "You can enable the <placeholder-1/> by selecting <guiseq><placeholder-2/"
  4473 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4474 #~ msgstr ""
  4475 #~ "Можете да включите <placeholder-1/> като изберете <guiseq><placeholder-2/"
  4476 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4477 
  4478 #~ msgid "side pane"
  4479 #~ msgstr "страничен панел"
  4480 
  4481 #~ msgid "Side pane"
  4482 #~ msgstr "Страничен панел"
  4483 
  4484 #~ msgid "file-browser"
  4485 #~ msgstr "файлов браузър"
  4486 
  4487 #~ msgid "External Tools"
  4488 #~ msgstr "Външни инструменти"
  4489 
  4490 #~ msgid "Manage External Tools"
  4491 #~ msgstr "Външни инструменти"
  4492 
  4493 #~ msgid "Draw Spaces"
  4494 #~ msgstr "Изобразяване на шпации"
  4495 
  4496 #~ msgid "Document Statistics"
  4497 #~ msgstr "Статистика за документа"
  4498 
  4499 #~ msgid "Document Statisics"
  4500 #~ msgstr "Статистика за документа"
  4501 
  4502 #~ msgid "dashboard"
  4503 #~ msgstr "Табло"
  4504 
  4505 #~ msgid "empty document"
  4506 #~ msgstr "празен документ"
  4507 
  4508 #~ msgid "New"
  4509 #~ msgstr "Нов"
  4510 
  4511 #~ msgid "."
  4512 #~ msgstr "."
  4513 
  4514 #~ msgid "foo"
  4515 #~ msgstr "foo"
  4516 
  4517 #~ msgid "/ <placeholder-1/>"
  4518 #~ msgstr "/ <placeholder-1/>"
  4519 
  4520 #~ msgid "bar"
  4521 #~ msgstr "bar"
  4522 
  4523 #~ msgid "or"
  4524 #~ msgstr "или"
  4525 
  4526 #~ msgid "g"
  4527 #~ msgstr "g"
  4528 
  4529 #~ msgid "b"
  4530 #~ msgstr "b"
  4531 
  4532 #~ msgid "bookmark"
  4533 #~ msgstr "bookmark"
  4534 
  4535 #~ msgid "color picker"
  4536 #~ msgstr "Избор на цвят"
  4537 
  4538 #~ msgid "Color Picker"
  4539 #~ msgstr "Избор на цвят"
  4540 
  4541 #~ msgid "Pick Color..."
  4542 #~ msgstr "Избор на цвят…"
  4543 
  4544 #~ msgid "Insert"
  4545 #~ msgstr "Вмъкване"
  4546 
  4547 #~ msgid "Save color here"
  4548 #~ msgstr "Запазване на цветова схема"
  4549 
  4550 #~ msgid "code comment"
  4551 #~ msgstr "Коментиране на код"
  4552 
  4553 #~ msgid "Comment Code"
  4554 #~ msgstr "Коментиране на кода"
  4555 
  4556 #~ msgid "M"
  4557 #~ msgstr "M"
  4558 
  4559 #~ msgid "Uncomment Code"
  4560 #~ msgstr "Премахване на коментара"
  4561 
  4562 #~ msgid "Status bar"
  4563 #~ msgstr "Лента за състоянието"
  4564 
  4565 #~ msgid "gedit-code-assistance"
  4566 #~ msgstr "Помощник при програмиране"
  4567 
  4568 #~ msgid "Code Assistance"
  4569 #~ msgstr "Помощник при програмиране"
  4570 
  4571 #~ msgid "make"
  4572 #~ msgstr "make"
  4573 
  4574 #~ msgid ""
  4575 #~ "This assumes the reader knows how to use gedit in general. By the end of "
  4576 #~ "this page, the reader will be able to use the character map plugin to "
  4577 #~ "insert characters into their documents."
  4578 #~ msgstr ""
  4579 #~ "Предполага се, че потребителят като цяло знае как се работи с gedit. След "
  4580 #~ "прочитането на тази страница потребителят ще знае как да използва "
  4581 #~ "приставката, за да вмъква знаци в документа."
  4582 
  4583 #~ msgid "Character Map"
  4584 #~ msgstr "Таблица със знаци"
  4585 
  4586 #~ msgid "Side Panel"
  4587 #~ msgstr "Страничен панел"
  4588 
  4589 #~ msgid "Change Case"
  4590 #~ msgstr "Смяна на регистъра"
  4591 
  4592 #~ msgid "Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  4593 #~ msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  4594 
  4595 #~ msgid "Invert Case"
  4596 #~ msgstr "Обръщане на регистъра"
  4597 
  4598 #~ msgid "Title Case"
  4599 #~ msgstr "Регистър за заглавие"
  4600 
  4601 #~ msgid "Bracket Completion"
  4602 #~ msgstr "Затварящи скоби"
  4603 
  4604 #~ msgid ""
  4605 #~ "To enable the plugin, select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  4606 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4607 #~ msgstr ""
  4608 #~ "За да включите приставката <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  4609 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4610 
  4611 #~ msgid ""
  4612 #~ "To enable the bookmark plugin, select <guiseq><placeholder-1/"
  4613 #~ "><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4614 #~ msgstr ""
  4615 #~ "За да включите приставката за отметките, натиснете <guiseq><placeholder-1/"
  4616 #~ "><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4617 
  4618 #~ msgid "B"
  4619 #~ msgstr "B"
  4620 
  4621 #~ msgid "Toggle Bookmark"
  4622 #~ msgstr "Отметка"
  4623 
  4624 #~ msgid ""
  4625 #~ "Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>, "
  4626 #~ "or click <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4627 #~ msgstr ""
  4628 #~ "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></"
  4629 #~ "keyseq> или <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4630 
  4631 #~ msgid "Go to Next Bookmark"
  4632 #~ msgstr "Към следващата отметка"
  4633 
  4634 #~ msgid "Go to Previous Bookmark"
  4635 #~ msgstr "Към предишната отметка"
  4636 
  4637 #~ msgid "gconf-editor"
  4638 #~ msgstr "gconf-editor"
  4639 
  4640 #~ msgid "apps"
  4641 #~ msgstr "програми"
  4642 
  4643 #~ msgid "gedit-2"
  4644 #~ msgstr "gedit-2"
  4645 
  4646 #~ msgid "preferences"
  4647 #~ msgstr "настройки"
  4648 
  4649 #~ msgid "ui"
  4650 #~ msgstr "потребителски интерфейс"
  4651 
  4652 #~ msgid "recents"
  4653 #~ msgstr "скорошни"
  4654 
  4655 #~ msgid ""
  4656 #~ "Launch <placeholder-1/> and select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/"
  4657 #~ "><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  4658 #~ msgstr ""
  4659 #~ "Стартирайте <placeholder-1/> и изберете <guiseq><placeholder-2/"
  4660 #~ "><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></"
  4661 #~ "guiseq>."
  4662 
  4663 #~ msgid "max_recents"
  4664 #~ msgstr "Брой скорошни"
  4665 
  4666 #~ msgid "Open Files"
  4667 #~ msgstr "Отваряне на файлове"
  4668 
  4669 #~ msgid "Pencil"
  4670 #~ msgstr "Молив"
  4671 
  4672 #~ msgid "gvfs"
  4673 #~ msgstr "gvfs"
  4674 
  4675 #~ msgid "Cancel"
  4676 #~ msgstr "Отмяна"
  4677 
  4678 #~ msgid "file"
  4679 #~ msgstr "файл"
  4680 
  4681 #~ msgid "menu bar"
  4682 #~ msgstr "лента за меню"
  4683 
  4684 #~ msgid "tab bar"
  4685 #~ msgstr "лента с табове"
  4686 
  4687 #~ msgid "tool bar"
  4688 #~ msgstr "лента с инструменти"
  4689 
  4690 #~ msgid "Fullscreen"
  4691 #~ msgstr "Работа на цял екран"
  4692 
  4693 #~ msgid "F11"
  4694 #~ msgstr "F11"
  4695 
  4696 #~ msgid "PgUp"
  4697 #~ msgstr "PgUp"
  4698 
  4699 #~ msgid "PgDn"
  4700 #~ msgstr "PgDn"
  4701 
  4702 #~ msgid "Leave Fullscreen"
  4703 #~ msgstr "Изход от цял екран"
  4704 
  4705 #~ msgid "sudo"
  4706 #~ msgstr "sudo"
  4707 
  4708 #~ msgid "Font &amp; Colors"
  4709 #~ msgstr "Шрифт и цветове"
  4710 
  4711 #~ msgid ""
  4712 #~ "Select <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  4713 #~ msgstr ""
  4714 #~ "Изберете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></"
  4715 #~ "keyseq>."
  4716 
  4717 #~ msgid "Select"
  4718 #~ msgstr "Избор"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.