Changeset 2546


Ignore:
Timestamp:
Mar 25, 2012, 7:32:51 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

network-manager-applet: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/network-manager-applet.master.bg.po

  r2524 r2546  
  1111"Project-Id-Version: network-manager-applet master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2012-03-12 06:42+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2012-03-12 06:42+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2012-03-25 19:25+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2012-03-25 19:25+0300\n"
  1515"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
  2222
  2323#: ../nm-applet.desktop.in.h:1
   
  9292#: ../src/applet-device-bt.c:174 ../src/applet-device-cdma.c:399
  9393#: ../src/applet-device-gsm.c:446 ../src/applet-device-wired.c:240
  94 #: ../src/applet-device-wifi.c:875 ../src/applet-device-wimax.c:279
   94#: ../src/applet-device-wifi.c:864 ../src/applet-device-wimax.c:279
  9595msgid "Available"
  9696msgstr "Налични мрежи"
   
  105105#: ../src/applet-device-bt.c:204 ../src/applet-device-cdma.c:445
  106106#: ../src/applet-device-gsm.c:492 ../src/applet-device-wired.c:273
  107 #: ../src/applet-device-wifi.c:1278 ../src/applet-device-wimax.c:427
   107#: ../src/applet-device-wifi.c:1268 ../src/applet-device-wimax.c:427
  108108msgid "Connection Established"
  109109msgstr "Връзката е осъществена"
   
  133133#: ../src/applet-device-bt.c:240 ../src/applet-device-cdma.c:490
  134134#: ../src/applet-device-gsm.c:537 ../src/applet-device-wimax.c:473
  135 #: ../src/applet.c:2484
   135#: ../src/applet.c:2503
  136136#, c-format
  137137msgid "Requesting a network address for '%s'..."
   
  150150
  151151#: ../src/applet-device-cdma.c:345 ../src/applet-device-gsm.c:392
  152 #: ../src/applet-dialogs.c:425
   152#: ../src/applet-dialogs.c:424
  153153#, c-format
  154154msgid "Mobile Broadband (%s)"
   
  158158#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:379
  159159#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:4
  160 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1511
   160#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1510
  161161msgid "Mobile Broadband"
  162162msgstr "Мобилна връзка"
   
  326326
  327327#. Notify user of unmanaged or unavailable device
  328 #: ../src/applet-device-wired.c:232 ../src/applet.c:1490
   328#: ../src/applet-device-wired.c:232 ../src/applet.c:1509
  329329msgid "disconnected"
  330330msgstr "връзката е прекъсната"
   
  375375msgstr "(нищо)"
  376376
  377 #: ../src/applet-device-wifi.c:803
   377#: ../src/applet-device-wifi.c:792
  378378#, c-format
  379379msgid "Wireless Networks (%s)"
  380380msgstr "Безжични мрежи (%s)"
  381381
  382 #: ../src/applet-device-wifi.c:805
   382#: ../src/applet-device-wifi.c:794
  383383#, c-format
  384384msgid "Wireless Network (%s)"
  385385msgstr "Безжична мрежа (%s)"
  386386
  387 #: ../src/applet-device-wifi.c:807
   387#: ../src/applet-device-wifi.c:796
  388388msgid "Wireless Network"
  389389msgid_plural "Wireless Networks"
   
  391391msgstr[1] "Безжични мрежи"
  392392
  393 #: ../src/applet-device-wifi.c:840
   393#: ../src/applet-device-wifi.c:829
  394394msgid "wireless is disabled"
  395395msgstr "безжичното устройство е забранено"
  396396
  397 #: ../src/applet-device-wifi.c:841
   397#: ../src/applet-device-wifi.c:830
  398398msgid "wireless is disabled by hardware switch"
  399399msgstr "безжичното устройство е забранено чрез хардуерен ключ"
  400400
  401 #: ../src/applet-device-wifi.c:902
   401#: ../src/applet-device-wifi.c:891
  402402msgid "More networks"
  403403msgstr "Още мрежи"
  404404
  405 #: ../src/applet-device-wifi.c:1081
   405#: ../src/applet-device-wifi.c:1071
  406406msgid "Wireless Networks Available"
  407407msgstr "Достъпна е безжична мрежа"
  408408
  409 #: ../src/applet-device-wifi.c:1082
   409#: ../src/applet-device-wifi.c:1072
  410410msgid "Use the network menu to connect to a wireless network"
  411411msgstr "Използвайте менюто с наличните мрежи, за да се свържете"
  412412
  413 #: ../src/applet-device-wifi.c:1085 ../src/applet.c:906
   413#: ../src/applet-device-wifi.c:1075 ../src/applet.c:925
  414414msgid "Don't show this message again"
  415415msgstr "Това съобщение да не се показва повече"
  416416
  417 #: ../src/applet-device-wifi.c:1277
   417#: ../src/applet-device-wifi.c:1267
  418418#, c-format
  419419msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
  420420msgstr "Свързани сте към безжичната мрежа „%s“."
  421421
  422 #: ../src/applet-device-wifi.c:1308
   422#: ../src/applet-device-wifi.c:1298
  423423#, c-format
  424424msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
  425425msgstr "Подготовка на безжична връзка „%s“…"
  426426
  427 #: ../src/applet-device-wifi.c:1311
   427#: ../src/applet-device-wifi.c:1301
  428428#, c-format
  429429msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
  430430msgstr "Настройване на безжична връзка „%s“…"
  431431
  432 #: ../src/applet-device-wifi.c:1314
   432#: ../src/applet-device-wifi.c:1304
  433433#, c-format
  434434msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
  435435msgstr "Изисква се идентификация на потребител за безжична мрежа „%s“…"
  436436
  437 #: ../src/applet-device-wifi.c:1317
   437#: ../src/applet-device-wifi.c:1307
  438438#, c-format
  439439msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
  440440msgstr "Заявка за безжичен мрежов адрес за „%s“…"
  441441
  442 #: ../src/applet-device-wifi.c:1338
   442#: ../src/applet-device-wifi.c:1328
  443443#, c-format
  444444msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
  445445msgstr "Безжичната връзка „%s“ е активна: %s (%d%%)"
  446446
  447 #: ../src/applet-device-wifi.c:1343
   447#: ../src/applet-device-wifi.c:1333
  448448#, c-format
  449449msgid "Wireless network connection '%s' active"
  450450msgstr "Безжичната връзка „%s“ е активна"
   451
   452#: ../src/applet-device-wifi.c:1381
   453msgid "Failed to activate connection"
   454msgstr "Неуспешно задействане на връзка"
   455
   456#: ../src/applet-device-wifi.c:1383 ../src/applet-device-wifi.c:1402
   457#: ../src/applet.c:491 ../src/applet.c:535 ../src/applet.c:561
   458msgid "Unknown error"
   459msgstr "Непозната грешка"
   460
   461#: ../src/applet-device-wifi.c:1386 ../src/applet-device-wifi.c:1405
   462#: ../src/applet.c:494 ../src/applet.c:564
   463msgid "Connection failure"
   464msgstr "Неуспешно установяване на връзка"
   465
   466#: ../src/applet-device-wifi.c:1400
   467msgid "Failed to add new connection"
   468msgstr "Неуспешно добавяне на нова връзка"
  451469
  452470#: ../src/applet-device-wimax.c:231
   
  476494
  477495#: ../src/applet-dialogs.c:109
  478 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:285
  479 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:949
  480 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:397
   496#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:313
   497#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:948
   498#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:406
  481499msgid "LEAP"
  482500msgstr "LEAP"
   
  486504msgstr "Динамичен WEP"
  487505
  488 #: ../src/applet-dialogs.c:113 ../src/applet-dialogs.c:246
  489 #: ../src/applet-dialogs.c:248
   506#: ../src/applet-dialogs.c:113 ../src/applet-dialogs.c:245
   507#: ../src/applet-dialogs.c:247
  490508msgid "WPA/WPA2"
  491509msgstr "WPA/WPA2"
  492510
  493 #: ../src/applet-dialogs.c:244
   511#: ../src/applet-dialogs.c:243
  494512msgid "WEP"
  495513msgstr "WEP"
  496514
  497 #: ../src/applet-dialogs.c:252 ../src/applet-dialogs.c:261
  498 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:239
  499 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:906
   515#: ../src/applet-dialogs.c:251 ../src/applet-dialogs.c:260
   516#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:265
   517#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:905
  500518msgctxt "Wifi/wired security"
  501519msgid "None"
  502520msgstr "Без"
  503521
  504 #: ../src/applet-dialogs.c:278
   522#: ../src/applet-dialogs.c:277
  505523#, c-format
  506524msgid "%s (default)"
  507525msgstr "%s (стандартно)"
  508526
  509 #: ../src/applet-dialogs.c:347 ../src/applet-dialogs.c:485
   527#: ../src/applet-dialogs.c:346 ../src/applet-dialogs.c:484
  510528#, c-format
  511529msgid "%u Mb/s"
  512530msgstr "%u Mb/s"
  513531
  514 #: ../src/applet-dialogs.c:349 ../src/applet-dialogs.c:487
   532#: ../src/applet-dialogs.c:348 ../src/applet-dialogs.c:486
  515533msgctxt "Speed"
  516534msgid "Unknown"
  517535msgstr "Неопределена"
  518536
  519 #: ../src/applet-dialogs.c:362
   537#: ../src/applet-dialogs.c:361
  520538#, c-format
  521539msgid "%d dB"
  522540msgstr "%d dB"
  523541
  524 #: ../src/applet-dialogs.c:364
   542#: ../src/applet-dialogs.c:363
  525543msgctxt "WiMAX CINR"
  526544msgid "unknown"
  527545msgstr "неизвестно"
  528546
  529 #: ../src/applet-dialogs.c:376
   547#: ../src/applet-dialogs.c:375
  530548msgctxt "WiMAX Base Station ID"
  531549msgid "unknown"
  532550msgstr "неопределена"
  533551
  534 #: ../src/applet-dialogs.c:411
   552#: ../src/applet-dialogs.c:410
  535553#, c-format
  536554msgid "Ethernet (%s)"
  537555msgstr "Ethernet (%s)"
  538556
  539 #: ../src/applet-dialogs.c:414
   557#: ../src/applet-dialogs.c:413
  540558#, c-format
  541559msgid "802.11 WiFi (%s)"
  542560msgstr "802.11 WiFi (%s)"
  543561
  544 #: ../src/applet-dialogs.c:421
   562#: ../src/applet-dialogs.c:420
  545563#, c-format
  546564msgid "GSM (%s)"
  547565msgstr "GSM (%s)"
  548566
  549 #: ../src/applet-dialogs.c:423
   567#: ../src/applet-dialogs.c:422
  550568#, c-format
  551569msgid "CDMA (%s)"
  552570msgstr "CDMA (%s)"
  553571
  554 #: ../src/applet-dialogs.c:427
   572#: ../src/applet-dialogs.c:426
  555573#, c-format
  556574msgid "WiMAX (%s)"
   
  558576
  559577#. --- General ---
  560 #: ../src/applet-dialogs.c:433 ../src/applet-dialogs.c:792
   578#: ../src/applet-dialogs.c:432 ../src/applet-dialogs.c:791
  561579msgid "General"
  562580msgstr "Общи"
  563581
  564 #: ../src/applet-dialogs.c:437
   582#: ../src/applet-dialogs.c:436
  565583msgid "Interface:"
  566584msgstr "Интерфейс:"
  567585
  568 #: ../src/applet-dialogs.c:453
   586#: ../src/applet-dialogs.c:452
  569587msgid "Hardware Address:"
  570588msgstr "Хардуерен адрес:"
  571589
  572590#. Driver
  573 #: ../src/applet-dialogs.c:461
   591#: ../src/applet-dialogs.c:460
  574592msgid "Driver:"
  575593msgstr "Драйвер:"
  576594
  577 #: ../src/applet-dialogs.c:490
   595#: ../src/applet-dialogs.c:489
  578596msgid "Speed:"
  579597msgstr "Скорост:"
  580598
  581 #: ../src/applet-dialogs.c:500
   599#: ../src/applet-dialogs.c:499
  582600msgid "Security:"
  583601msgstr "Защита:"
  584602
  585 #: ../src/applet-dialogs.c:513
   603#: ../src/applet-dialogs.c:512
  586604msgid "CINR:"
  587605msgstr "CINR:"
  588606
  589 #: ../src/applet-dialogs.c:526
   607#: ../src/applet-dialogs.c:525
  590608msgid "BSID:"
  591609msgstr "BSID:"
  592610
  593611#. --- IPv4 ---
  594 #: ../src/applet-dialogs.c:543
   612#: ../src/applet-dialogs.c:542
  595613msgid "IPv4"
  596614msgstr "IPv4"
  597615
  598616#. Address
  599 #: ../src/applet-dialogs.c:554 ../src/applet-dialogs.c:661
   617#: ../src/applet-dialogs.c:553 ../src/applet-dialogs.c:660
  600618msgid "IP Address:"
  601619msgstr "IP адрес:"
  602620
  603 #: ../src/applet-dialogs.c:556 ../src/applet-dialogs.c:572
   621#: ../src/applet-dialogs.c:555 ../src/applet-dialogs.c:571
  604622msgctxt "Address"
  605623msgid "Unknown"
  606624msgstr "Неопределен"
  607625
  608 #: ../src/applet-dialogs.c:570
   626#: ../src/applet-dialogs.c:569
  609627msgid "Broadcast Address:"
  610628msgstr "Адрес за разпръскване:"
  611629
  612630#. Prefix
  613 #: ../src/applet-dialogs.c:579
   631#: ../src/applet-dialogs.c:578
  614632msgid "Subnet Mask:"
  615633msgstr "Маска на подмрежата:"
  616634
  617 #: ../src/applet-dialogs.c:581
   635#: ../src/applet-dialogs.c:580
  618636msgctxt "Subnet Mask"
  619637msgid "Unknown"
  620638msgstr "Неопределена"
  621639
  622 #: ../src/applet-dialogs.c:589 ../src/applet-dialogs.c:676
   640#: ../src/applet-dialogs.c:588 ../src/applet-dialogs.c:675
  623641msgid "Default Route:"
  624642msgstr "Маршрут по подразбиране:"
  625643
  626 #: ../src/applet-dialogs.c:601
   644#: ../src/applet-dialogs.c:600
  627645msgid "Primary DNS:"
  628646msgstr "Основен сървър за DNS:"
  629647
  630 #: ../src/applet-dialogs.c:610
   648#: ../src/applet-dialogs.c:609
  631649msgid "Secondary DNS:"
  632650msgstr "Втори сървър за DNS:"
  633651
  634 #: ../src/applet-dialogs.c:620
   652#: ../src/applet-dialogs.c:619
  635653msgid "Ternary DNS:"
  636654msgstr "Трети сървър за DNS:"
  637655
  638656#. --- IPv6 ---
  639 #: ../src/applet-dialogs.c:635
   657#: ../src/applet-dialogs.c:634
  640658msgid "IPv6"
  641659msgstr "IPv6"
  642660
  643 #: ../src/applet-dialogs.c:644
   661#: ../src/applet-dialogs.c:643
  644662msgid "Ignored"
  645663msgstr "Игнорирана"
  646664
  647 #: ../src/applet-dialogs.c:797
   665#: ../src/applet-dialogs.c:796
  648666msgid "VPN Type:"
  649667msgstr "Вид ВЧМ:"
  650668
  651 #: ../src/applet-dialogs.c:804
   669#: ../src/applet-dialogs.c:803
  652670msgid "VPN Gateway:"
  653671msgstr "Шлюз за ВЧМ:"
  654672
  655 #: ../src/applet-dialogs.c:810
   673#: ../src/applet-dialogs.c:809
  656674msgid "VPN Username:"
  657675msgstr "Потребител за ВЧМ:"
  658676
  659 #: ../src/applet-dialogs.c:816
   677#: ../src/applet-dialogs.c:815
  660678msgid "VPN Banner:"
  661679msgstr "Известие за ВЧМ:"
  662680
  663 #: ../src/applet-dialogs.c:822
   681#: ../src/applet-dialogs.c:821
  664682msgid "Base Connection:"
  665683msgstr "Основна връзка:"
  666684
  667 #: ../src/applet-dialogs.c:824
   685#: ../src/applet-dialogs.c:823
  668686msgid "Unknown"
  669687msgstr "Неопределена"
  670688
  671689#. Shouldn't really happen but ...
  672 #: ../src/applet-dialogs.c:887
   690#: ../src/applet-dialogs.c:886
  673691msgid "No valid active connections found!"
  674692msgstr "Не са намерени активни връзки!"
  675693
  676 #: ../src/applet-dialogs.c:940
   694#: ../src/applet-dialogs.c:939
  677695msgid ""
  678696"Copyright © 2004-2011 Red Hat, Inc.\n"
   
  684702"и още много сътрудници и преводачи"
  685703
  686 #: ../src/applet-dialogs.c:943
   704#: ../src/applet-dialogs.c:942
  687705msgid ""
  688706"Notification area applet for managing your network devices and connections."
   
  691709"връзки."
  692710
  693 #: ../src/applet-dialogs.c:945
   711#: ../src/applet-dialogs.c:944
  694712msgid "NetworkManager Website"
  695713msgstr "Уеб сайт на NetworkManager"
  696714
  697 #: ../src/applet-dialogs.c:960
   715#: ../src/applet-dialogs.c:959
  698716msgid "Missing resources"
  699717msgstr "Липсващи ресурси"
  700718
  701 #: ../src/applet-dialogs.c:985
   719#: ../src/applet-dialogs.c:984
  702720msgid "Mobile broadband network password"
  703721msgstr "Парола за мобилна връзка"
  704722
  705 #: ../src/applet-dialogs.c:994
   723#: ../src/applet-dialogs.c:993
  706724#, c-format
  707725msgid "A password is required to connect to '%s'."
  708726msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
  709727
  710 #: ../src/applet-dialogs.c:1013
   728#: ../src/applet-dialogs.c:1012
  711729msgid "Password:"
  712730msgstr "Парола:"
  713731
  714 #: ../src/applet.c:995
   732#: ../src/applet.c:489
   733msgid "Failed to add/activate connection"
   734msgstr "Неуспешно добавяне/задействане на връзка"
   735
   736#: ../src/applet.c:533
   737msgid "Device disconnect failed"
   738msgstr "Неуспешно прекъсване на връзка"
   739
   740#: ../src/applet.c:538
   741msgid "Disconnect failure"
   742msgstr "Неуспешно прекъсване"
   743
   744#: ../src/applet.c:559
   745msgid "Connection activation failed"
   746msgstr "Неуспешно задействане на връзка"
   747
   748#: ../src/applet.c:1014
  715749#, c-format
  716750msgid ""
   
  722756"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна, защото мрежовата връзка беше прекъсната."
  723757
  724 #: ../src/applet.c:998
   758#: ../src/applet.c:1017
  725759#, c-format
  726760msgid ""
   
  731765"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна, защото услугата за ВЧМ спря неочаквано."
  732766
  733 #: ../src/applet.c:1001
   767#: ../src/applet.c:1020
  734768#, c-format
  735769msgid ""
   
  742776"настройки."
  743777
  744 #: ../src/applet.c:1004
   778#: ../src/applet.c:1023
  745779#, c-format
  746780msgid ""
   
  751785"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна, защото времето за опити изтече."
  752786
  753 #: ../src/applet.c:1007
   787#: ../src/applet.c:1026
  754788#, c-format
  755789msgid ""
   
  761795"навреме."
  762796
  763 #: ../src/applet.c:1010
   797#: ../src/applet.c:1029
  764798#, c-format
  765799msgid ""
   
  771805"стартира."
  772806
  773 #: ../src/applet.c:1013
   807#: ../src/applet.c:1032
  774808#, c-format
  775809msgid ""
   
  780814"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна, защото нямаше валидни тайни за ВЧМ."
  781815
  782 #: ../src/applet.c:1016
   816#: ../src/applet.c:1035
  783817#, c-format
  784818msgid ""
   
  789823"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна, поради невалидни тайни за ВЧМ."
  790824
  791 #: ../src/applet.c:1023
   825#: ../src/applet.c:1042
  792826#, c-format
  793827msgid ""
   
  798832"Връзката към ВЧМ — „%s“ е неуспешна."
  799833
  800 #: ../src/applet.c:1041
   834#: ../src/applet.c:1060
  801835#, c-format
  802836msgid ""
   
  808842"Връзката към ВЧМ — „%s“ се прекъсна, защото мрежовата връзка беше прекъсната."
  809843
  810 #: ../src/applet.c:1044
   844#: ../src/applet.c:1063
  811845#, c-format
  812846msgid ""
   
  817851"Връзката към ВЧМ — „%s“ се прекъсна, защото услугата за ВЧМ спря."
  818852
  819 #: ../src/applet.c:1050
   853#: ../src/applet.c:1069
  820854#, c-format
  821855msgid ""
   
  826860"Връзката към ВЧМ — „%s“ се прекъсна."
  827861
  828 #: ../src/applet.c:1084
   862#: ../src/applet.c:1103
  829863msgid "VPN Login Message"
  830864msgstr "Съобщение при идентификация пред ВЧМ"
  831865
  832 #: ../src/applet.c:1090 ../src/applet.c:1098 ../src/applet.c:1148
   866#: ../src/applet.c:1109 ../src/applet.c:1117 ../src/applet.c:1167
  833867msgid "VPN Connection Failed"
  834868msgstr "Връзката към ВЧМ е неуспешна"
  835869
  836 #: ../src/applet.c:1155
   870#: ../src/applet.c:1174
  837871#, c-format
  838872msgid ""
   
  848882"%s"
  849883
  850 #: ../src/applet.c:1158
   884#: ../src/applet.c:1177
  851885#, c-format
  852886msgid ""
   
  861895"%s"
  862896
  863 #: ../src/applet.c:1478
   897#: ../src/applet.c:1497
  864898msgid "device not ready (firmware missing)"
  865899msgstr "устройството не е готово (липсва фърмуер)"
  866900
  867 #: ../src/applet.c:1480
   901#: ../src/applet.c:1499
  868902msgid "device not ready"
  869903msgstr "устройството не е готово"
  870904
  871 #: ../src/applet.c:1506
   905#: ../src/applet.c:1525
  872906msgid "Disconnect"
  873907msgstr " Прекъсване"
  874908
  875 #: ../src/applet.c:1520
   909#: ../src/applet.c:1539
  876910msgid "device not managed"
  877911msgstr "устройството не се управлява"
  878912
  879 #: ../src/applet.c:1564
   913#: ../src/applet.c:1583
  880914msgid "No network devices available"
  881915msgstr "Не са налични мрежови устройства"
  882916
  883 #: ../src/applet.c:1652
   917#: ../src/applet.c:1671
  884918msgid "_VPN Connections"
  885919msgstr "_Връзки към ВЧМ"
  886920
  887 #: ../src/applet.c:1709
   921#: ../src/applet.c:1728
  888922msgid "_Configure VPN..."
  889923msgstr "_Настройване на ВЧМ…"
  890924
  891 #: ../src/applet.c:1713
   925#: ../src/applet.c:1732
  892926msgid "_Disconnect VPN"
  893927msgstr "_Прекъсване на ВЧМ"
  894928
  895 #: ../src/applet.c:1811
   929#: ../src/applet.c:1830
  896930msgid "NetworkManager is not running..."
  897931msgstr "NetworkManager не е включен…"
  898932
  899 #: ../src/applet.c:1816 ../src/applet.c:2609
   933#: ../src/applet.c:1835 ../src/applet.c:2634
  900934msgid "Networking disabled"
  901935msgstr "Мрежата е изключена"
  902936
  903937#. 'Enable Networking' item
  904 #: ../src/applet.c:2037
   938#: ../src/applet.c:2056
  905939msgid "Enable _Networking"
  906940msgstr "_Включване на мрежата"
  907941
  908942#. 'Enable Wireless' item
  909 #: ../src/applet.c:2046
   943#: ../src/applet.c:2065
  910944msgid "Enable _Wireless"
  911945msgstr "Включване на _безжичната мрежа"
  912946
  913947#. 'Enable Mobile Broadband' item
  914 #: ../src/applet.c:2055
   948#: ../src/applet.c:2074
  915949msgid "Enable _Mobile Broadband"
  916950msgstr "Включване на _мобилна връзка"
  917951
  918952#. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
  919 #: ../src/applet.c:2064
   953#: ../src/applet.c:2083
  920954msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
  921955msgstr "Включване на мобилна в_ръзка по WiMAX"
  922956
  923957#. Toggle notifications item
  924 #: ../src/applet.c:2075
   958#: ../src/applet.c:2094
  925959msgid "Enable N_otifications"
  926960msgstr "Включване на _уведомяване"
  927961
  928962#. 'Connection Information' item
  929 #: ../src/applet.c:2086
   963#: ../src/applet.c:2105
  930964msgid "Connection _Information"
  931965msgstr "_Информация за връзката"
  932966
  933967#. 'Edit Connections...' item
  934 #: ../src/applet.c:2096
   968#: ../src/applet.c:2115
  935969msgid "Edit Connections..."
  936970msgstr "Настройки на връзките…"
  937971
  938972#. Help item
  939 #: ../src/applet.c:2110
   973#: ../src/applet.c:2129
  940974msgid "_Help"
  941975msgstr "Помо_щ"
  942976
  943977#. About item
  944 #: ../src/applet.c:2119
   978#: ../src/applet.c:2138
  945979msgid "_About"
  946980msgstr "_Относно"
  947981
  948 #: ../src/applet.c:2296
   982#: ../src/applet.c:2315
  949983msgid "Disconnected"
  950984msgstr "Без връзка"
  951985
  952 #: ../src/applet.c:2297
   986#: ../src/applet.c:2316
  953987msgid "The network connection has been disconnected."
  954988msgstr "Връзката към мрежата е прекъсната."
  955989
  956 #: ../src/applet.c:2478
   990#: ../src/applet.c:2497
  957991#, c-format
  958992msgid "Preparing network connection '%s'..."
  959993msgstr "Подготовка на връзката „%s“…"
  960994
  961 #: ../src/applet.c:2481
   995#: ../src/applet.c:2500
  962996#, c-format
  963997msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
  964998msgstr "Изисква се идентификация на потребител за връзката „%s“…"
  965999
  966 #: ../src/applet.c:2487
   1000#: ../src/applet.c:2506
  9671001#, c-format
  9681002msgid "Network connection '%s' active"
  9691003msgstr "Жичната връзка „%s“ е активна"
  9701004
  971 #: ../src/applet.c:2565
   1005#: ../src/applet.c:2589
  9721006#, c-format
  9731007msgid "Starting VPN connection '%s'..."
  9741008msgstr "Стартиране на връзката към ВЧМ — „%s“…"
  9751009
  976 #: ../src/applet.c:2568
   1010#: ../src/applet.c:2592
  9771011#, c-format
  9781012msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
  9791013msgstr "Изисква се идентификация на потребител за връзката към ВЧМ — „%s“…"
  9801014
  981 #: ../src/applet.c:2571
   1015#: ../src/applet.c:2595
  9821016#, c-format
  9831017msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
  9841018msgstr "Изискване на адрес за ВЧМ за „%s“…"
  9851019
  986 #: ../src/applet.c:2574
   1020#: ../src/applet.c:2598
  9871021#, c-format
  9881022msgid "VPN connection '%s' active"
  9891023msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ е активна"
  9901024
  991 #: ../src/applet.c:2613
   1025#: ../src/applet.c:2639
  9921026msgid "No network connection"
  9931027msgstr "Няма връзка към мрежа"
  9941028
  995 #: ../src/applet.c:3263
   1029#: ../src/applet.c:3394
  9961030msgid "NetworkManager Applet"
  9971031msgstr "Аплетът NetworkManager"
   
  10251059msgstr "автоматично"
  10261060
  1027 #: ../src/connection-editor/ce-page.c:310
   1061#: ../src/connection-editor/ce-page.c:318
  10281062msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
  10291063msgstr ""
   
  15701604#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:139
  15711605#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:8
  1572 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1519
   1606#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1518
  15731607msgid "DSL"
  15741608msgstr "DSL"
   
  17461780#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:109
  17471781#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:7
  1748 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1515
   1782#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1514
  17491783msgid "VPN"
  17501784msgstr "ВЧМ"
   
  17601794
  17611795#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:201
  1762 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:900
   1796#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:899
  17631797#, c-format
  17641798msgid "VPN connection %d"
   
  17771811#: ../src/connection-editor/page-wired.c:272
  17781812#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:2
  1779 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1503
   1813#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1502
  17801814msgid "Wired"
  17811815msgstr "Жична мрежа"
   
  17901824msgstr "Жична връзка %d"
  17911825
  1792 #: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:116
   1826#: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:119
  17931827msgid "802.1x Security"
  17941828msgstr "Защита на 802.1x"
  17951829
  1796 #: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:118
   1830#: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:121
  17971831msgid "Could not load Wired Security security user interface."
  17981832msgstr ""
  17991833"Потребителският интерфейс за сигурност на жична връзка не може да се зареди."
  18001834
  1801 #: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:136
   1835#: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:139
  18021836msgid "Use 802.1_X security for this connection"
  18031837msgstr "Използване на защита на 802.1_X за тази връзка"
   
  18171851#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:457
  18181852#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:3
  1819 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1507
   1853#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1506
  18201854msgid "Wireless"
  18211855msgstr "Безжична мрежа"
   
  18301864msgstr "Безжична връзка %d"
  18311865
  1832 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:263
  1833 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:923
   1866#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:290
   1867#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:922
  18341868msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
  18351869msgstr "40/128 битов ключ за WEP (шестнайсетичен или ASCII)"
  18361870
  1837 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:272
  1838 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:932
   1871#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:300
   1872#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:931
  18391873msgid "WEP 128-bit Passphrase"
  18401874msgstr "128 битова парола за WEP"
  18411875
  1842 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:298
  1843 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:962
   1876#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:326
   1877#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:961
  18441878msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
  18451879msgstr "Динамичен WEP (802.1x)"
  18461880
  1847 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:312
  1848 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:976
   1881#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:340
   1882#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:975
  18491883msgid "WPA & WPA2 Personal"
  18501884msgstr "Частна WPA & WPA2 "
  18511885
  1852 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:326
  1853 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:990
   1886#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:354
   1887#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:989
  18541888msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
  18551889msgstr "Корпоративна WPA & WPA2"
  18561890
  1857 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:360
   1891#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:395
  18581892msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
  18591893msgstr ""
   
  18611895"настройките за WiFi."
  18621896
  1863 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:370
   1897#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:405
  18641898msgid "Wireless Security"
  18651899msgstr "Защита на безжична мрежа:"
  18661900
  1867 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:372
   1901#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:407
  18681902msgid "Could not load WiFi security user interface."
  18691903msgstr "Потребителският интерфейс за сигурност на WiFi не може да се зареди."
   
  18781912msgstr "Редактиране на връзка без име"
  18791913
  1880 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:288
   1914#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:291
  18811915msgid ""
  18821916"The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
   
  18861920"интерфейса не беше намерен)."
  18871921
  1888 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:391
   1922#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:394
  18891923msgid "Error creating connection editor dialog."
  18901924msgstr "Грешка при създаване на прозорец за редактиране на връзка."
  18911925
  1892 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:403
   1926#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:406
  18931927msgid "_Save"
  18941928msgstr "_Запазване"
  18951929
  1896 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:404
   1930#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:407
  18971931msgid "Save any changes made to this connection."
  18981932msgstr "Запазване на промените в настройките на връзката."
  18991933
  1900 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:405
   1934#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:408
  19011935msgid "_Save..."
  19021936msgstr "_Запазване..."
  19031937
  1904 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:406
   1938#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:409
  19051939msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
  19061940msgstr ""
   
  19982032#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:546
  19992033#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:719
  2000 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:886
   2034#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:885
  20012035msgid ""
  20022036"The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
   
  20272061msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете връзката %s?"
  20282062
  2029 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:930
  2030 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:227
   2063#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:929
   2064#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:228
  20312065msgid "Cannot import VPN connection"
  20322066msgstr "Връзка към ВЧМ не може да бъде внесена"
  20332067
  2034 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:932
   2068#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:931
  20352069msgid ""
  20362070"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
   
  20422076"Грешка: видът услуга на ВЧМ липсва."
  20432077
  2044 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:945
   2078#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:944
  20452079msgid "Could not edit imported connection"
  20462080msgstr "Не може да се редактира внесена връзка"
  20472081
  2048 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1126
   2082#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1125
  20492083msgid "Name"
  20502084msgstr "Име"
  20512085
  2052 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1138
   2086#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1137
  20532087msgid "Last Used"
  20542088msgstr "Последно използвана"
  20552089
  2056 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1264
   2090#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1263
  20572091msgid "No VPN plugin available. Please install one to enable this button."
  20582092msgstr ""
   
  20602094"този бутон."
  20612095
  2062 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1275
   2096#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1274
  20632097msgid "_Edit"
  20642098msgstr "_Редактиране"
  20652099
  2066 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1276
   2100#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1275
  20672101msgid "Edit the selected connection"
  20682102msgstr "Редактиране на избраната връзка"
  20692103
  2070 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1277
   2104#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1276
  20712105msgid "_Edit..."
  20722106msgstr "_Редактиране…"
  20732107
  2074 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1278
   2108#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1277
  20752109msgid "Authenticate to edit the selected connection"
  20762110msgstr "Идентифицирайте се, за да редактирате избраната връзка"
  20772111
  2078 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1293
   2112#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1292
  20792113msgid "_Delete"
  20802114msgstr "_Изтриване"
  20812115
  2082 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1294
   2116#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1293
  20832117msgid "Delete the selected connection"
  20842118msgstr "Изтриване на избраната връзка"
  20852119
  2086 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1295
   2120#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1294
  20872121msgid "_Delete..."
  20882122msgstr "_Изтриване…"
  20892123
  2090 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1296
   2124#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1295
  20912125msgid "Authenticate to delete the selected connection"
  20922126msgstr "Идентифицирайте се, за да изтриете избраната връзка"
  20932127
  2094 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1575
   2128#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1574
  20952129msgid "Error creating connection"
  20962130msgstr "Грешка при създаване на връзката"
  20972131
  2098 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1576
   2132#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1575
  20992133#, c-format
  21002134msgid "Don't know how to create '%s' connections"
  21012135msgstr "Не може да се създават връзки от вида „%s"
  21022136
  2103 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1631
  2104 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1643
   2137#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1630
   2138#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1642
  21052139msgid "Error editing connection"
  21062140msgstr "Грешка при редактиране на връзката"
  21072141
  2108 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1632
   2142#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1631
  21092143#, c-format
  21102144msgid "Don't know how to edit '%s' connections"
  21112145msgstr "Не може да се редактират връзки от вида „%s“"
  21122146
  2113 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1644
   2147#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1643
  21142148#, c-format
  21152149msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
  21162150msgstr "Не може да се открие връзка с идентификатор „%s“"
  21172151
  2118 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:229
   2152#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:230
  21192153#, c-format
  21202154msgid ""
   
  21282162"Грешка: %s."
  21292163
  2130 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:262
   2164#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:263
  21312165msgid "Select file to import"
  21322166msgstr "Избор на файл за внасяне"
  21332167
  2134 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:313
   2168#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:314
  21352169#, c-format
  21362170msgid "A file named \"%s\" already exists."
  21372171msgstr "Вече съществува файл с името „%s“."
  21382172
  2139 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:315
   2173#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:316
  21402174msgid "_Replace"
  21412175msgstr "_Замяна"
  21422176
  2143 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:317
   2177#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:318
  21442178#, c-format
  21452179msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
  21462180msgstr "Искате ли да замените %s с връзката към ВЧМ, която запазвате?"
  21472181
  2148 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:353
   2182#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:354
  21492183msgid "Cannot export VPN connection"
  21502184msgstr "Връзка по ВЧМ не може да бъде изнесена"
  21512185
  2152 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:355
   2186#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:356
  21532187#, c-format
  21542188msgid ""
   
  21612195"Грешка: %s."
  21622196
  2163 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:390
   2197#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:391
  21642198msgid "Export VPN connection..."
  21652199msgstr "Изнасяне на връзка към ВЧМ…"
   
  24222456msgstr "Нова…"
  24232457
  2424 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1077
   2458#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1076
  24252459msgid "C_reate"
  24262460msgstr "_Създаване"
  24272461
  2428 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1161
   2462#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1160
  24292463#, c-format
  24302464msgid ""
   
  24352469"ключове."
  24362470
  2437 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1163
   2471#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1162
  24382472msgid "Wireless Network Authentication Required"
  24392473msgstr "Изисква се идентификация за безжична мрежа"
  24402474
  2441 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1165
   2475#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1164
  24422476msgid "Authentication required by wireless network"
  24432477msgstr "Изисква се идентификация за безжична мрежа"
  24442478
  2445 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1170
   2479#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1169
  24462480msgid "Create New Wireless Network"
  24472481msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"
  24482482
  2449 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1172
   2483#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1171
  24502484msgid "New wireless network"
  24512485msgstr "Нова безжична мрежа"
  24522486
  2453 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1173
   2487#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1172
  24542488msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
  24552489msgstr "Въведете име на безжичната мрежа, която искате да създадете."
  24562490
  2457 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1175
   2491#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1174
  24582492msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
  24592493msgstr "Свързване към скрита безжична мрежа"
  24602494
  2461 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1177
   2495#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1176
  24622496msgid "Hidden wireless network"
  24632497msgstr "Скрита безжична мрежа"
  24642498
  2465 #: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1178
   2499#: ../src/libnm-gtk/nm-wireless-dialog.c:1177
  24662500msgid ""
  24672501"Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
   
  26692703
  26702704#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:263
  2671 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:373
   2705#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:382
  26722706msgid "MD5"
  26732707msgstr "MD5"
   
  27552789msgstr "Да"
  27562790
  2757 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:385
   2791#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:394
  27582792msgid "TLS"
  27592793msgstr "TLS"
  27602794
  2761 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:409
   2795#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:418
  27622796msgid "FAST"
  27632797msgstr "FAST"
  27642798
  2765 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:420
   2799#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:429
  27662800msgid "Tunneled TLS"
  27672801msgstr "Тунелен TLS"
  27682802
  2769 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:431
   2803#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:440
  27702804msgid "Protected EAP (PEAP)"
  27712805msgstr "Защитен EAP (PEAP)"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.