Changeset 2535


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 8:30:05 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-system-monitor: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-system-monitor.master.bg.po

  r2402 r2535  
  1111"Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2012-01-21 08:45+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2012-01-21 08:45+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2012-03-18 19:03+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2012-03-18 19:03+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2222
  2323#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.cpp:184
  24 #: ../src/interface.cpp:635 ../src/procman.cpp:707
   24#: ../src/interface.cpp:635 ../src/procman.cpp:721
  2525msgid "System Monitor"
  2626msgstr "Наблюдение на системата"
   
  2929msgid "View current processes and monitor system state"
  3030msgstr "Показване на текущите процеси и следене на състоянието на системата"
   31
   32#: ../data/preferences.ui.h:1
   33msgid "System Monitor Preferences"
   34msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
   35
   36#: ../data/preferences.ui.h:2
   37msgid "Behavior"
   38msgstr "Поведение"
   39
   40#: ../data/preferences.ui.h:3
   41msgid "_Update interval in seconds:"
   42msgstr "_Интервал на обновяване в секунди:"
   43
   44#: ../data/preferences.ui.h:4
   45msgid "Enable _smooth refresh"
   46msgstr "Включване на _гладко опресняване"
   47
   48#: ../data/preferences.ui.h:5
   49msgid "Alert before ending or _killing processes"
   50msgstr "_Предупредителен диалог при прекратяване на процес"
   51
   52#: ../data/preferences.ui.h:6
   53msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
   54msgstr "_Разделяне на използването на процесорите на броя им"
   55
   56#: ../data/preferences.ui.h:7
   57msgid "Information Fields"
   58msgstr "Полета с информация"
   59
   60#: ../data/preferences.ui.h:8
   61msgid "Process i_nformation shown in list:"
   62msgstr "И_нформация за процесите:"
   63
   64#: ../data/preferences.ui.h:9 ../src/interface.cpp:714
   65msgid "Processes"
   66msgstr "Процеси"
   67
   68#: ../data/preferences.ui.h:10
   69msgid "Graphs"
   70msgstr "Графики"
   71
   72#: ../data/preferences.ui.h:11
   73msgid "_Show network speed in bits"
   74msgstr "_Извеждане на скоростта на мрежата в битове"
   75
   76#: ../data/preferences.ui.h:12 ../src/interface.cpp:718
   77msgid "Resources"
   78msgstr "Ресурси"
   79
   80#: ../data/preferences.ui.h:13
   81msgid "Show _all file systems"
   82msgstr "Показване на _всички файлови системи"
   83
   84#: ../data/preferences.ui.h:14 ../src/interface.cpp:722
   85msgid "File Systems"
   86msgstr "Файлови системи"
  3187
  3288#: ../src/argv.cpp:21
   
  65121msgstr "Папка"
  66122
  67 #: ../src/disks.cpp:301 ../src/gsm_color_button.c:221 ../src/openfiles.cpp:251
   123#: ../src/disks.cpp:301 ../src/gsm_color_button.c:222 ../src/openfiles.cpp:251
  68124msgid "Type"
  69125msgstr "Вид"
   
  114170msgstr "Част"
  115171
  116 #: ../src/gsm_color_button.c:199
   172#. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
   173#: ../src/gsm_color_button.c:200
  117174msgid "Percentage full for pie color pickers"
  118175msgstr "Процент запълване при избор на цвета на кръговите диаграми"
  119176
  120 #: ../src/gsm_color_button.c:206
   177#: ../src/gsm_color_button.c:207
  121178msgid "Title"
  122179msgstr "Заглавие"
  123180
  124 #: ../src/gsm_color_button.c:207
   181#: ../src/gsm_color_button.c:208
  125182msgid "The title of the color selection dialog"
  126183msgstr "Заглавие на диалоговия прозорец за избор на цвят"
  127184
  128 #: ../src/gsm_color_button.c:208 ../src/gsm_color_button.c:624
   185#: ../src/gsm_color_button.c:209 ../src/gsm_color_button.c:625
  129186msgid "Pick a Color"
  130187msgstr "Избор на цвят"
  131188
  132 #: ../src/gsm_color_button.c:214
   189#: ../src/gsm_color_button.c:215
  133190msgid "Current Color"
  134191msgstr "Текущ цвят"
  135192
  136 #: ../src/gsm_color_button.c:215
   193#: ../src/gsm_color_button.c:216
  137194msgid "The selected color"
  138195msgstr "Избраният цвят"
  139196
  140 #: ../src/gsm_color_button.c:222
   197#: ../src/gsm_color_button.c:223
  141198msgid "Type of color picker"
  142199msgstr "Вид на диаграмата"
  143200
  144 #: ../src/gsm_color_button.c:547
   201#: ../src/gsm_color_button.c:548
  145202msgid "Received invalid color data\n"
  146203msgstr "Получени неправилни данни за цвят\n"
  147204
  148 #: ../src/gsm_color_button.c:647
   205#: ../src/gsm_color_button.c:648
  149206msgid "Click to set graph colors"
  150207msgstr "Натиснете, за да зададете цветовете на графиката"
   
  196253msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
  197254
  198 #: ../src/interface.cpp:67 ../src/procdialogs.cpp:94
   255#: ../src/interface.cpp:67 ../src/procdialogs.cpp:95
  199256msgid "_End Process"
  200257msgstr "_Прекратяване на процес"
   
  204261msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
  205262
  206 #: ../src/interface.cpp:69 ../src/procdialogs.cpp:83
   263#: ../src/interface.cpp:69 ../src/procdialogs.cpp:84
  207264msgid "_Kill Process"
  208265msgstr "_Убиване на процес"
   
  409466msgid "System"
  410467msgstr "Система"
  411 
  412 #: ../src/interface.cpp:714 ../src/procdialogs.cpp:548
  413 msgid "Processes"
  414 msgstr "Процеси"
  415 
  416 #: ../src/interface.cpp:718 ../src/procdialogs.cpp:660
  417 msgid "Resources"
  418 msgstr "Ресурси"
  419 
  420 #: ../src/interface.cpp:722 ../src/procdialogs.cpp:724
  421 msgid "File Systems"
  422 msgstr "Файлови системи"
  423468
  424469#: ../src/load-graph.cpp:166
   
  585630
  586631#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:1
  587 msgid ""
  588 "0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
  589 "for the disks list"
  590 msgstr ""
  591 "„0“ за системната информация, „1“ за списъка с процесите, „2“ за ресурсите и "
  592 "„3“ за списъка с дискове"
   632msgid "Main Window width"
   633msgstr "Широчина на основния прозорец"
  593634
  594635#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:2
  595 msgid "CPU colors"
  596 msgstr "Цветове на процесорите"
   636msgid "Main Window height"
   637msgstr "Височина на основния прозорец"
  597638
  598639#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:3
  599 msgid "Default graph incoming network traffic color"
  600 msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
   640msgid "Main Window X position"
   641msgstr "Местоположение на основния прозорец по X"
  601642
  602643#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:4
  603 msgid "Default graph memory color"
  604 msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
   644msgid "Main Window Y position"
   645msgstr "Местоположение на основния прозорец по Y"
  605646
  606647#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:5
  607 msgid "Default graph outgoing network traffic color"
  608 msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
   648msgid "Show process dependencies in tree form"
   649msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовиден изглед"
  609650
  610651#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:6
  611 msgid "Default graph swap color"
  612 msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
   652msgid "Solaris mode for CPU percentage"
   653msgstr "Режим на Соларис за процентите на процесорите"
  613654
  614655#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:7
  615 msgid ""
  616 "Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
  617 "active"
  618 msgstr ""
  619 "Определяне на кои процеси да се показват стандартно. „0“ е за всички, „1“ е "
  620 "за потребителските и „2“ е за активните"
  621 
  622 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:8
  623 msgid "Disk view columns order"
  624 msgstr "Подредба на колоните според дисковете"
  625 
  626 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:9
  627 msgid "Disk view sort column"
  628 msgstr "Колона за подреждане при дисковете"
  629 
  630 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:10
  631 msgid "Disk view sort order"
  632 msgstr "Ред за подреждане при дисковете"
  633 
  634 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:11
  635 msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
  636 msgstr ""
  637 "Всеки запис е във формата „(Проц. №, шестнайсетично представяне на цвят)“"
  638 
  639 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:12
  640 msgid "Enable/Disable smooth refresh"
  641 msgstr "Включване/изключване на гладкото опресняване"
  642 
  643 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:13
  644656msgid ""
  645657"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
   
  651663"работи в режим на Айрикс."
  652664
  653 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:14
  654 msgid "Main Window X position"
  655 msgstr "Местоположение на основния прозорец по X"
  656 
  657 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:15
  658 msgid "Main Window Y position"
  659 msgstr "Местоположение на основния прозорец по Y"
  660 
  661 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:16
  662 msgid "Main Window height"
  663 msgstr "Височина на основния прозорец"
  664 
  665 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:17
  666 msgid "Main Window width"
  667 msgstr "Широчина на основния прозорец"
  668 
  669 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:18
  670 msgid "Memory map sort column"
  671 msgstr "Колона за подреждане на картите на паметта"
  672 
  673 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:19
  674 msgid "Memory map sort order"
  675 msgstr "Ред за подреждане на картите на паметта"
  676 
  677 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:20
  678 msgid "Open files sort column"
  679 msgstr "Колона за подреждане на отворените файлове"
  680 
  681 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:21
  682 msgid "Open files sort order"
  683 msgstr "Ред за подреждане на отворените файлове"
  684 
  685 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:22
  686 msgid "Process view columns order"
  687 msgstr "Ред на колоните за процесите"
  688 
  689 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:23
  690 msgid "Process view sort column"
  691 msgstr "Колона за подреждане на процесите"
  692 
  693 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:24
  694 msgid "Process view sort order"
  695 msgstr "Ред за подреждане на процесите"
  696 
  697 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:25
  698 msgid "Saves the currently viewed tab"
  699 msgstr "Запазване на текущия подпрозорец"
  700 
  701 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:26
  702 msgid "Show network traffic in bits"
  703 msgstr "Извеждане на пренесените данни по мрежата в битове"
  704 
  705 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:28
  706 #, no-c-format
  707 msgid "Show process 'CPU %' column on startup"
  708 msgstr "Показване на колоната „% проц.“ при стартиране"
  709 
  710 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:29
  711 msgid "Show process 'CPU Time' column on startup"
  712 msgstr "Показване на колоната „Процесорно време“ при стартиране"
  713 
  714 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:30
  715 msgid "Show process 'Command Line' column on startup"
  716 msgstr "Показване на колоната „Команден ред“ при стартиране"
  717 
  718 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:31
  719 msgid "Show process 'Control Group' column on startup"
  720 msgstr "Показване на колоната „Контролирана група“ при стартиране"
  721 
  722 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:32
  723 msgid "Show process 'Memory' column on startup"
  724 msgstr "Показване на колоната „Памет“ при стартиране"
  725 
  726 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:33
  727 msgid "Show process 'Name' column on startup"
  728 msgstr "Показване на колоната „Име“ при стартиране"
  729 
  730 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:34
  731 msgid "Show process 'Nice' column on startup"
  732 msgstr "Показване на колоната „Приоритет (nice)“ при стартиране"
  733 
  734 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:35
  735 msgid "Show process 'Owner' column on startup"
  736 msgstr "Показване на колоната „Собственик“ при стартиране"
  737 
  738 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:36
  739 msgid "Show process 'PID' column on startup"
  740 msgstr "Показване на колоната „ИдПр“ при стартиране"
  741 
  742 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:37
  743 msgid "Show process 'Priority' column on startup"
  744 msgstr "Показване на колоната „Приоритет“ при стартиране"
  745 
  746 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:38
  747 msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
  748 msgstr "Показване на колоната „Постоянна памет“ при стартиране"
  749 
  750 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:39
  751 msgid "Show process 'SELinux Security Context' column on startup"
  752 msgstr "Показване на колоната „Контекст на сигурността“ при стартиране"
  753 
  754 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:40
  755 msgid "Show process 'Seat' column on startup"
  756 msgstr "Показване на колоната „Място“ при стартиране"
  757 
  758 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:41
  759 msgid "Show process 'Session' column on startup"
  760 msgstr "Показване на колоната „Сесия“ при стартиране"
  761 
  762 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:42
  763 msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"
  764 msgstr "Показване на колоната „Споделена памет“ при стартиране"
  765 
  766 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:43
  767 msgid "Show process 'Started' column on startup"
  768 msgstr "Показване на колоната „Стартиран на“ при стартиране"
  769 
  770 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:44
  771 msgid "Show process 'Status' column on startup"
  772 msgstr "Показване на колоната „Състояние“ при стартиране"
  773 
  774 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:45
  775 msgid "Show process 'Unit' column on startup"
  776 msgstr "Показване на колоната „Единица“ при стартиране"
  777 
  778 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:46
  779 msgid "Show process 'User' column on startup"
  780 msgstr "Показване на колоната „Потребител“ при стартиране"
  781 
  782 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:47
  783 msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
  784 msgstr "Показване на колоната „Виртуална памет“ при стартиране"
  785 
  786 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:48
  787 msgid "Show process 'Waiting Channel' column on startup"
  788 msgstr "Показване на колоната „Канал на изчакване“ при стартиране"
  789 
  790 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:49
  791 msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
  792 msgstr "Показване на колоната „Памет за запис“ стартиране"
  793 
  794 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:50
  795 msgid "Show process 'X Server Memory' column on startup"
  796 msgstr "Показване на колоната „Памет за X сървъра“ при стартиране"
  797 
  798 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:51
  799 msgid "Show process dependencies in tree form"
  800 msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовиден изглед"
  801 
  802 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:52
   665#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:8
   666msgid "Enable/Disable smooth refresh"
   667msgstr "Включване/изключване на гладкото опресняване"
   668
   669#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:9
  803670msgid "Show warning dialog when killing processes"
  804671msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
  805672
  806 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:53
  807 msgid "Solaris mode for CPU percentage"
  808 msgstr "Режим на Соларис за процентите на процесорите"
  809 
  810 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:54
  811 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
  812 msgstr ""
  813 "Време в милисекунди между интервалите за обновяване на списъка с устройства"
  814 
  815 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:55
   673#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:10
   674msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
   675msgstr ""
   676"Време в милисекунди между интервалите за обновяване на списъка с процеси"
   677
   678#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:11
  816679msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
  817680msgstr "Време в милисекунди между интервалите за обновяване на графиките"
  818681
  819 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:56
  820 msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
  821 msgstr ""
  822 "Време в милисекунди между интервалите за обновяване на списъка с процеси"
  823 
  824 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:57
   682#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:12
  825683msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
  826684msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи"
  827685
  828 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:58
   686#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:13
  829687msgid ""
  830688"Whether to display information about all file systems (including types like "
   
  836694"получите списък с всички монтирани файлови системи."
  837695
  838 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:60
   696#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:14
   697msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
   698msgstr ""
   699"Време в милисекунди между интервалите за обновяване на списъка с устройства"
   700
   701#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:15
   702msgid ""
   703"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
   704"active"
   705msgstr ""
   706"Определяне на кои процеси да се показват стандартно. „0“ е за всички, „1“ е "
   707"за потребителските и „2“ е за активните"
   708
   709#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:16
   710msgid "Saves the currently viewed tab"
   711msgstr "Запазване на текущия подпрозорец"
   712
   713#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:17
   714msgid ""
   715"0 for the System Info, 1 for the processes list, 2 for the resources and 3 "
   716"for the disks list"
   717msgstr ""
   718"„0“ за системната информация, „1“ за списъка с процесите, „2“ за ресурсите и "
   719"„3“ за списъка с дискове"
   720
   721#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:18
   722msgid "CPU colors"
   723msgstr "Цветове на процесорите"
   724
   725#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:19
   726msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
   727msgstr ""
   728"Всеки запис е във формата „(Проц. №, шестнайсетично представяне на цвят)“"
   729
   730#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:20
   731msgid "Default graph memory color"
   732msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
   733
   734#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:21
   735msgid "Default graph swap color"
   736msgstr "Стандартен цвят на графиката за мястото за странициране"
   737
   738#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:22
   739msgid "Default graph incoming network traffic color"
   740msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
   741
   742#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:23
   743msgid "Default graph outgoing network traffic color"
   744msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
   745
   746#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:24
   747msgid "Show network traffic in bits"
   748msgstr "Извеждане на пренесените данни по мрежата в битове"
   749
   750#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:25
   751msgid "Process view sort column"
   752msgstr "Колона за подреждане на процесите"
   753
   754#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:26
   755msgid "Process view columns order"
   756msgstr "Ред на колоните за процесите"
   757
   758#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:27
   759msgid "Process view sort order"
   760msgstr "Ред за подреждане на процесите"
   761
   762#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:28
   763msgid "Width of process 'Name' column"
   764msgstr "Широчина на колоната „Име“"
   765
   766#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:29
   767msgid "Show process 'Name' column on startup"
   768msgstr "Показване на колоната „Име“ при стартиране"
   769
   770#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:30
   771msgid "Width of process 'User' column"
   772msgstr "Широчина на колоната „Потребител“"
   773
   774#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:31
   775msgid "Show process 'User' column on startup"
   776msgstr "Показване на колоната „Потребител“ при стартиране"
   777
   778#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:32
   779msgid "Width of process 'Status' column"
   780msgstr "Широчина на колоната „Състояние“"
   781
   782#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:33
   783msgid "Show process 'Status' column on startup"
   784msgstr "Показване на колоната „Състояние“ при стартиране"
   785
   786#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:34
   787msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
   788msgstr "Широчина на колоната „Виртуална памет“"
   789
   790#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:35
   791msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
   792msgstr "Показване на колоната „Виртуална памет“ при стартиране"
   793
   794#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:36
   795msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
   796msgstr "Широчина на колоната „Постоянна памет“"
   797
   798#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:37
   799msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
   800msgstr "Показване на колоната „Постоянна памет“ при стартиране"
   801
   802#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:38
   803msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
   804msgstr "Широчина на колоната „Памет за запис“"
   805
   806#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:39
   807msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
   808msgstr "Показване на колоната „Памет за запис“ стартиране"
   809
   810#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:40
   811msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
   812msgstr "Широчина на колоната „Споделена памет“"
   813
   814#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:41
   815msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"
   816msgstr "Показване на колоната „Споделена памет“ при стартиране"
   817
   818#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:42
   819msgid "Width of process 'X Server Memory' column"
   820msgstr "Широчина на колоната „Памет за X сървъра“"
   821
   822#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:43
   823msgid "Show process 'X Server Memory' column on startup"
   824msgstr "Показване на колоната „Памет за X сървъра“ при стартиране"
   825
   826#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:45
  839827#, no-c-format
  840828msgid "Width of process 'CPU %' column"
  841829msgstr "Широчина на колоната „% проц.“"
  842830
  843 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:61
   831#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:47
   832#, no-c-format
   833msgid "Show process 'CPU %' column on startup"
   834msgstr "Показване на колоната „% проц.“ при стартиране"
   835
   836#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:48
  844837msgid "Width of process 'CPU Time' column"
  845838msgstr "Широчина на колоната „Процесорно време“"
  846839
  847 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:62
   840#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:49
   841msgid "Show process 'CPU Time' column on startup"
   842msgstr "Показване на колоната „Процесорно време“ при стартиране"
   843
   844#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:50
   845msgid "Width of process 'Started' column"
   846msgstr "Широчина на колоната „Стартиран на“"
   847
   848#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:51
   849msgid "Show process 'Started' column on startup"
   850msgstr "Показване на колоната „Стартиран на“ при стартиране"
   851
   852#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:52
   853msgid "Width of process 'Nice' column"
   854msgstr "Широчина на колоната „Приоритет (nice)“"
   855
   856#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:53
   857msgid "Show process 'Nice' column on startup"
   858msgstr "Показване на колоната „Приоритет (nice)“ при стартиране"
   859
   860#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:54
   861msgid "Width of process 'PID' column"
   862msgstr "Широчина на колоната „ИдПр“"
   863
   864#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:55
   865msgid "Show process 'PID' column on startup"
   866msgstr "Показване на колоната „ИдПр“ при стартиране"
   867
   868#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:56
   869msgid "Width of process 'SELinux Security Context' column"
   870msgstr "Широчина на колоната „Контекст на сигурността“"
   871
   872#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:57
   873msgid "Show process 'SELinux Security Context' column on startup"
   874msgstr "Показване на колоната „Контекст на сигурността“ при стартиране"
   875
   876#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:58
  848877msgid "Width of process 'Command Line' column"
  849878msgstr "Широчина на колоната „Команден ред“"
  850879
   880#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:59
   881msgid "Show process 'Command Line' column on startup"
   882msgstr "Показване на колоната „Команден ред“ при стартиране"
   883
   884#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:60
   885msgid "Width of process 'Memory' column"
   886msgstr "Широчина на колоната „Памет“"
   887
   888#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:61
   889msgid "Show process 'Memory' column on startup"
   890msgstr "Показване на колоната „Памет“ при стартиране"
   891
   892#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:62
   893msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
   894msgstr "Широчина на колоната „Канал на изчакване“"
   895
  851896#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:63
   897msgid "Show process 'Waiting Channel' column on startup"
   898msgstr "Показване на колоната „Канал на изчакване“ при стартиране"
   899
   900#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:64
  852901msgid "Width of process 'Control Group' column"
  853902msgstr "Широчина на колоната „Контролирана група“"
  854903
  855 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:64
  856 msgid "Width of process 'Memory' column"
  857 msgstr "Широчина на колоната „Памет“"
  858 
  859904#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:65
  860 msgid "Width of process 'Name' column"
  861 msgstr "Широчина на колоната „Име“"
   905msgid "Show process 'Control Group' column on startup"
   906msgstr "Показване на колоната „Контролирана група“ при стартиране"
  862907
  863908#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:66
  864 msgid "Width of process 'Nice' column"
  865 msgstr "Широчина на колоната „Приоритет (nice)“"
   909msgid "Width of process 'Unit' column"
   910msgstr "Широчина на колоната „Мерна единица“"
  866911
  867912#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:67
   913msgid "Show process 'Unit' column on startup"
   914msgstr "Показване на колоната „Единица“ при стартиране"
   915
   916#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:68
   917msgid "Width of process 'Session' column"
   918msgstr "Широчина на колоната „Сесия“"
   919
   920#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:69
   921msgid "Show process 'Session' column on startup"
   922msgstr "Показване на колоната „Сесия“ при стартиране"
   923
   924#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:70
   925msgid "Width of process 'Seat' column"
   926msgstr "Широчина на колоната „Място“"
   927
   928#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:71
   929msgid "Show process 'Seat' column on startup"
   930msgstr "Показване на колоната „Място“ при стартиране"
   931
   932#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:72
  868933msgid "Width of process 'Owner' column"
  869934msgstr "Широчина на колоната „Собственик“"
  870935
  871 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:68
  872 msgid "Width of process 'PID' column"
  873 msgstr "Широчина на колоната „ИдПр“"
  874 
  875 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:69
   936#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:73
   937msgid "Show process 'Owner' column on startup"
   938msgstr "Показване на колоната „Собственик“ при стартиране"
   939
   940#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:74
  876941msgid "Width of process 'Priority' column"
  877942msgstr "Широчина на колоната „Приоритет“"
  878943
  879 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:70
  880 msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
  881 msgstr "Широчина на колоната „Постоянна памет“"
  882 
  883 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:71
  884 msgid "Width of process 'SELinux Security Context' column"
  885 msgstr "Широчина на колоната „Контекст на сигурността“"
  886 
  887 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:72
  888 msgid "Width of process 'Seat' column"
  889 msgstr "Широчина на колоната „Място“"
  890 
  891 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:73
  892 msgid "Width of process 'Session' column"
  893 msgstr "Широчина на колоната „Сесия“"
  894 
  895 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:74
  896 msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
  897 msgstr "Широчина на колоната „Споделена памет“"
  898 
  899944#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:75
  900 msgid "Width of process 'Started' column"
  901 msgstr "Широчина на колоната „Стартиран на“"
   945msgid "Show process 'Priority' column on startup"
   946msgstr "Показване на колоната „Приоритет“ при стартиране"
  902947
  903948#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:76
  904 msgid "Width of process 'Status' column"
  905 msgstr "Широчина на колоната „Състояние“"
   949msgid "Disk view sort column"
   950msgstr "Колона за подреждане при дисковете"
  906951
  907952#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:77
  908 msgid "Width of process 'Unit' column"
  909 msgstr "Широчина на колоната „Мерна единица“"
   953msgid "Disk view sort order"
   954msgstr "Ред за подреждане при дисковете"
  910955
  911956#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:78
  912 msgid "Width of process 'User' column"
  913 msgstr "Широчина на колоната „Потребител“"
   957msgid "Disk view columns order"
   958msgstr "Подредба на колоните според дисковете"
  914959
  915960#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:79
  916 msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
  917 msgstr "Широчина на колоната „Виртуална памет“"
   961msgid "Memory map sort column"
   962msgstr "Колона за подреждане на картите на паметта"
  918963
  919964#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:80
  920 msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
  921 msgstr "Широчина на колоната „Канал на изчакване“"
   965msgid "Memory map sort order"
   966msgstr "Ред за подреждане на картите на паметта"
  922967
  923968#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:81
  924 msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
  925 msgstr "Широчина на колоната „Памет за запис“"
   969msgid "Open files sort column"
   970msgstr "Колона за подреждане на отворените файлове"
  926971
  927972#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.h:82
  928 msgid "Width of process 'X Server Memory' column"
  929 msgstr "Широчина на колоната „Памет за X сървъра“"
   973msgid "Open files sort order"
   974msgstr "Ред за подреждане на отворените файлове"
  930975
  931976#: ../src/procactions.cpp:76
   
  948993
  949994#. xgettext: primary alert message
  950 #: ../src/procdialogs.cpp:76
   995#: ../src/procdialogs.cpp:77
  951996#, c-format
  952997msgid "Kill the selected process »%s« (PID: %u)?"
   
  954999
  9551000#. xgettext: secondary alert message
  956 #: ../src/procdialogs.cpp:80
   1001#: ../src/procdialogs.cpp:81
  9571002msgid ""
  9581003"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
   
  9641009
  9651010#. xgettext: primary alert message
  966 #: ../src/procdialogs.cpp:87
   1011#: ../src/procdialogs.cpp:88
  9671012#, c-format
  9681013msgid "End the selected process »%s« (PID: %u)?"
   
  9701015
  9711016#. xgettext: secondary alert message
  972 #: ../src/procdialogs.cpp:91
   1017#: ../src/procdialogs.cpp:92
  9731018msgid ""
  9741019"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
   
  9791024"само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
  9801025
  981 #: ../src/procdialogs.cpp:129 ../src/procdialogs.cpp:219
   1026#: ../src/procdialogs.cpp:130 ../src/procdialogs.cpp:220
  9821027#, c-format
  9831028msgid "(%s Priority)"
  9841029msgstr "(Приоритет: %s)"
  9851030
  986 #: ../src/procdialogs.cpp:173
   1031#: ../src/procdialogs.cpp:174
  9871032#, c-format
  9881033msgid "Change Priority of Process »%s« (PID: %u)"
  9891034msgstr "Промяна на приоритета на процеса „%s“ (ИдПр: %u)"
  9901035
  991 #: ../src/procdialogs.cpp:185
   1036#: ../src/procdialogs.cpp:186
  9921037msgid "Change _Priority"
  9931038msgstr "_Промяна на приоритет"
  9941039
  995 #: ../src/procdialogs.cpp:208
   1040#: ../src/procdialogs.cpp:209
  9961041msgid "_Nice value:"
  9971042msgstr "_Стойност на nice:"
  9981043
  999 #: ../src/procdialogs.cpp:225
   1044#: ../src/procdialogs.cpp:226
  10001045msgid "Note:"
  10011046msgstr "Бележка:"
  10021047
  1003 #: ../src/procdialogs.cpp:226
   1048#: ../src/procdialogs.cpp:227
  10041049msgid ""
  10051050"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
   
  10091054"на nice съответства на висок приоритет."
  10101055
  1011 #: ../src/procdialogs.cpp:466
   1056#: ../src/procdialogs.cpp:449
  10121057msgid "Icon"
  10131058msgstr "Икона"
  10141059
  1015 #: ../src/procdialogs.cpp:525
  1016 msgid "System Monitor Preferences"
  1017 msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
  1018 
  1019 #: ../src/procdialogs.cpp:555 ../src/procdialogs.cpp:728
  1020 msgid "Behavior"
  1021 msgstr "Поведение"
  1022 
  1023 #: ../src/procdialogs.cpp:574 ../src/procdialogs.cpp:686
  1024 #: ../src/procdialogs.cpp:747
  1025 msgid "_Update interval in seconds:"
  1026 msgstr "_Интервал на обновяване в секунди:"
  1027 
  1028 #: ../src/procdialogs.cpp:599
  1029 msgid "Enable _smooth refresh"
  1030 msgstr "Включване на _гладко опресняване"
  1031 
  1032 #: ../src/procdialogs.cpp:612
  1033 msgid "Alert before ending or _killing processes"
  1034 msgstr "_Предупредителен диалог при прекратяване на процес"
  1035 
  1036 #: ../src/procdialogs.cpp:625
  1037 msgid "Divide CPU usage by CPU count"
  1038 msgstr "Разделяне на използването на процесорите на броя им"
  1039 
  1040 #: ../src/procdialogs.cpp:642 ../src/procdialogs.cpp:781
  1041 msgid "Information Fields"
  1042 msgstr "Полета с информация"
  1043 
  1044 #: ../src/procdialogs.cpp:655
  1045 msgid "Process i_nformation shown in list:"
  1046 msgstr "И_нформация за процесите:"
  1047 
  1048 #: ../src/procdialogs.cpp:667
  1049 msgid "Graphs"
  1050 msgstr "Графики"
  1051 
  1052 #: ../src/procdialogs.cpp:706
  1053 msgid "Show network speed in bits"
  1054 msgstr "Извеждане на скоростта на мрежата в битове"
  1055 
  1056 #: ../src/procdialogs.cpp:767
  1057 msgid "Show _all file systems"
  1058 msgstr "Показване на _всички файлови системи"
  1059 
  1060 #: ../src/procdialogs.cpp:794
  1061 msgid "File system i_nformation shown in list:"
  1062 msgstr "Информация за _файловите системи:"
  1063 
  1064 #: ../src/procman.cpp:654
   1060#: ../src/procman.cpp:668
  10651061msgid "A simple process and system monitor."
  10661062msgstr "Програма за наблюдение на системата и процесите."
   
  11441140msgstr "Сесия"
  11451141
  1146 #: ../src/proctable.cpp:258
   1142#. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
   1143#. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
   1144#: ../src/proctable.cpp:260
  11471145msgid "Seat"
  11481146msgstr "Място"
  11491147
  1150 #: ../src/proctable.cpp:259
   1148#: ../src/proctable.cpp:261
  11511149msgid "Owner"
  11521150msgstr "Собственик"
  11531151
  1154 #: ../src/proctable.cpp:260 ../src/procproperties.cpp:126
   1152#: ../src/proctable.cpp:262 ../src/procproperties.cpp:126
  11551153msgid "Priority"
  11561154msgstr "Приоритет"
  11571155
  1158 #: ../src/proctable.cpp:1079
   1156#: ../src/proctable.cpp:1086
  11591157#, c-format
  11601158msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.