Changeset 2534


Ignore:
Timestamp:
Mar 18, 2012, 8:29:58 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdm: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gdm.master.bg.po

  r2471 r2534  
  1414"Project-Id-Version: gdm master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2012-02-23 07:56+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2012-02-23 07:56+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-03-18 19:07+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-03-18 19:07+0200\n"
  1818"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8282"проблемът е коригиран."
  8383
  84 #: ../daemon/gdm-server.c:256
   84#: ../daemon/gdm-server.c:258
  8585#, c-format
  8686msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
  8787msgstr "%s: невъзможно е да направи връзка с родителския дисплей „\\%s“"
  8888
  89 #: ../daemon/gdm-server.c:426
   89#: ../daemon/gdm-server.c:436
  9090#, c-format
  9191msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
   
  9393"Сървърът бе породен от потребителя %s, но такъв потребител не съществува"
  9494
  95 #: ../daemon/gdm-server.c:437 ../daemon/gdm-server.c:457
  96 #: ../daemon/gdm-welcome-session.c:464 ../daemon/gdm-welcome-session.c:484
   95#: ../daemon/gdm-server.c:447 ../daemon/gdm-server.c:467
   96#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:439 ../daemon/gdm-welcome-session.c:459
  9797#, c-format
  9898msgid "Couldn't set groupid to %d"
  9999msgstr "groupid не може да се зададе да е %d"
  100100
  101 #: ../daemon/gdm-server.c:443 ../daemon/gdm-welcome-session.c:470
   101#: ../daemon/gdm-server.c:453 ../daemon/gdm-welcome-session.c:445
  102102#, c-format
  103103msgid "initgroups () failed for %s"
  104104msgstr "неуспех на initgroups() за %s"
  105105
  106 #: ../daemon/gdm-server.c:449 ../daemon/gdm-welcome-session.c:476
   106#: ../daemon/gdm-server.c:459 ../daemon/gdm-welcome-session.c:451
  107107#, c-format
  108108msgid "Couldn't set userid to %d"
  109109msgstr "userid не може да се зададе да е %d"
  110110
  111 #: ../daemon/gdm-server.c:496
   111#: ../daemon/gdm-server.c:506
  112112#, c-format
  113113msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
  114114msgstr "%s: Не може да се отвори журналният файл за дисплей %s!"
  115115
  116 #: ../daemon/gdm-server.c:507 ../daemon/gdm-server.c:513
  117 #: ../daemon/gdm-server.c:519
   116#: ../daemon/gdm-server.c:517 ../daemon/gdm-server.c:523
   117#: ../daemon/gdm-server.c:529
  118118#, c-format
  119119msgid "%s: Error setting %s to %s"
  120120msgstr "%s: Грешка при задаване на %s да е %s"
  121121
  122 #: ../daemon/gdm-server.c:539
   122#: ../daemon/gdm-server.c:549
  123123#, c-format
  124124msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
  125125msgstr "%s: Не може да се зададе %d като приоритет на сървър: %s"
  126126
  127 #: ../daemon/gdm-server.c:692
   127#: ../daemon/gdm-server.c:702
  128128#, c-format
  129129msgid "%s: Empty server command for display %s"
   
  225225msgstr "Потребителят не може да бъде сменен"
  226226
  227 #: ../daemon/gdm-welcome-session.c:414
   227#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:413
  228228#, c-format
  229229msgid "User %s doesn't exist"
  230230msgstr "Потребителят „%s“ не съществува"
  231231
  232 #: ../daemon/gdm-welcome-session.c:421
   232#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:420
  233233#, c-format
  234234msgid "Group %s doesn't exist"
   
  321321
  322322#: ../data/applications/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
  323 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:2605
   323#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:2569
  324324msgid "Login Window"
  325325msgstr "Екран за идентификация"
   
  392392
  393393#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:7
   394msgid ""
   395"The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
   396"its user list to provide site administrators and distributions a way to "
   397"provide branding."
   398msgstr ""
   399"Резервният входен екран може да включва и изображение над списъка с "
   400"потребители. Това е начин за системните администратори и дистрибуторите да "
   401"предоставят специфичен облик на системата."
   402
   403#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
  394404msgid "Avoid showing user list"
  395405msgstr "Без показване на списъка с потребители"
  396406
  397 #: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:8
   407#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:9
  398408msgid ""
  399409"The login screen normally shows a list of available users to log in as. This "
   
  402412"Обичайно входният екран съдържа списък с наличните потребители. С тази "
  403413"настройка можете да предотвратите показването на списъка."
   414
   415#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:10
   416msgid "Enable showing the banner message"
   417msgstr "Включваме на показването на съобщение за поздрав"
   418
   419#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:11
   420msgid "Set to true to show the banner message text."
   421msgstr "Задайте да е истина, за да се показва съобщението за поздрав."
   422
   423#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:12
   424msgid "Banner message text"
   425msgstr "Съобщение за поздрав"
   426
   427#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:13
   428msgid "Text banner message to show in the login window."
   429msgstr "Текстът на съобщението за поздрав в прозореца за вход."
   430
   431#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:14
   432msgid "Disable showing the restart buttons"
   433msgstr "Бутонът за рестартиране да не се показва"
   434
   435#: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:15
   436msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
   437msgstr ""
   438"Задайте да е истина, за да не си показват бутоните за рестартиране в "
   439"прозореца за вход."
  404440
  405441#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
   
  590626msgstr "%a, %H:%M"
  591627
  592 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:319
   628#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:317
  593629msgid "Automatically logging in…"
  594630msgstr "Автоматично влизане…"
  595631
  596632#. need to wait for response from backend
  597 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:935
   633#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:933
  598634msgid "Cancelling…"
  599635msgstr "Спиране…"
  600636
  601637#. just wait for the user to select language and stuff
  602 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1491
   638#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1489
  603639msgid "Select language and click Log In"
  604640msgstr "Изберете език и натиснете „Влизане“"
  605641
  606 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1627
   642#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1625
  607643msgctxt "customsession"
  608644msgid "Custom"
  609645msgstr "Друга"
  610646
  611 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1628
   647#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1626
  612648msgid "Custom session"
  613649msgstr "Друга сесия"
   
  633669msgstr "Влизане"
  634670
  635 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:907
   671#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:903
  636672msgid "Suspend"
  637673msgstr "Приспиване"
  638674
  639 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:912
   675#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:908
  640676msgid "Restart"
  641677msgstr "Рестартиране"
  642678
  643 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:916
   679#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:912
  644680msgid "Shut Down"
  645681msgstr "Изключване"
  646682
  647 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:965
   683#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:961
  648684msgid "Unknown time remaining"
  649685msgstr "Остава неизвестно време"
  650686
  651 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:987
   687#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:983
  652688msgid "Panel"
  653689msgstr "Панел"
   
  677713msgstr "Идентификаторът на стандартния елемент"
  678714
  679 #: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:310
  680 msgid "Max Item Count"
  681 msgstr "Максимален брой елементи"
  682 
  683 #: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:311
  684 msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
  685 msgstr "Максималният брой елементи, които да се съдържат в списъка"
  686 
  687715#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:188
  688716#, c-format
   
  703731msgstr "Сесия"
  704732
  705 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:1
  706 msgid "Enable showing the banner message"
  707 msgstr "Включваме на показването на съобщение за поздрав"
  708 
  709 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
  710 msgid "Set to true to show the banner message text."
  711 msgstr "Задайте да е истина, за да се показва съобщението за поздрав."
  712 
  713 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
  714 msgid "Banner message text"
  715 msgstr "Съобщение за поздрав"
  716 
  717 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
  718 msgid "Text banner message to show in the login window."
  719 msgstr "Текстът на съобщението за поздрав в прозореца за вход."
  720 
  721 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:5
  722 msgid "Banner message text when chooser is empty"
  723 msgstr "Съобщение за поздрав, когато списъкът за избор на потребител е празен"
  724 
  725 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:6
  726 msgid ""
  727 "Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
  728 "empty, instead of banner_message_text."
  729 msgstr ""
  730 "Текстът на съобщението за поздрав в прозореца за вход, когато списъкът за "
  731 "избор на потребител е празен, вместо този в ключа banner_message_text."
  732 
  733 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:7
  734 msgid "Icon name to use for greeter logo"
  735 msgstr "Икона, която да се ползва за програмата за посрещане"
  736 
  737 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:8
  738 msgid "Set to the themed icon name to use for the greeter logo."
  739 msgstr "Задайте да e иконата, която да се ползва за програмата за посрещане."
  740 
  741 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:9
  742 msgid "Disable showing the restart buttons"
  743 msgstr "Бутонът за рестартиране да не се показва"
  744 
  745 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:10
  746 msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
  747 msgstr ""
  748 "Задайте да е истина, за да не си показват бутоните за рестартиране в "
  749 "прозореца за вход."
  750 
  751 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:11
  752 msgid "Do not show known users in the login window"
  753 msgstr "Да не се показва списъкът с познати потребители в прозореца за вход"
  754 
  755 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:12
  756 msgid "Set to true to disable showing known users in the login window."
  757 msgstr ""
  758 "Задайте да е истина, за да не се показва списъкът с познати потребители в "
  759 "прозореца за вход."
  760 
  761 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
  762 msgid "Recently selected languages"
  763 msgstr "Наскоро избрани езици"
  764 
  765 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
  766 msgid "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
  767 msgstr ""
  768 "Задайте да е списък с езици, които стандартно да се показват в прозореца за "
  769 "вход."
  770 
  771 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:15
  772 msgid "Use Compiz as the window manager"
  773 msgstr "За мениджър на прозорци да се ползва Compiz"
  774 
  775 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:16
  776 msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
  777 msgstr "Задайте да е истина, за да ползвате Compiz за мениджър на прозорците."
  778 
  779 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:17
  780 msgid "Enable on-screen keyboard"
  781 msgstr "Включване на екранната клавиатура"
  782 
  783 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:18
  784 msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
  785 msgstr "Задайте да е истина, за да включите екранната клавиатура."
  786 
  787 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
  788 msgid "Enable screen reader"
  789 msgstr "Включване на екранния четец"
  790 
  791 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
  792 msgid "Set to true to enable the screen reader."
  793 msgstr "Задайте да е истина, за да включите екранния четец."
  794 
  795 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
  796 msgid "Enable screen magnifier"
  797 msgstr "Включване на лупата"
  798 
  799 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
  800 msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
  801 msgstr "Задайте да е истина, за да включите лупата."
  802 
  803 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
  804 msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
  805 msgstr "Включване на модула за достъпност на клавиатурата"
  806 
  807 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:24
  808 msgid ""
  809 "Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
  810 "settings."
  811 msgstr ""
  812 "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на "
  813 "достъпността на клавиатурата."
  814 
  815 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
  816 msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
  817 msgstr "Истина, когато приставката за управление на фона е включена."
  818 
  819 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
  820 msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
  821 msgstr "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на фона."
  822 
  823 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:27
  824 msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
  825 msgstr ""
  826 "Истина, когато приставката за управление на мултимедийните клавиши е "
  827 "включена."
  828 
  829 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
  830 msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
  831 msgstr ""
  832 "Задайте да е истина, за да включите приставката за мултимедийните клавиши."
  833 
  834 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
  835 msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
  836 msgstr "Истина, когато приставката за управление на звука е включена."
  837 
  838 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
  839 msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
  840 msgstr ""
  841 "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на звука."
  842 
  843 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
  844 msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
  845 msgstr "Истина, когато приставката за управление на XRandR е включена."
  846 
  847 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
  848 msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
  849 msgstr ""
  850 "Задайте да е истина, за да включите приставката за управление на XRandR."
  851 
  852 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
  853 msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
  854 msgstr "Истина, когато приставката за настройките на xsettings е включена."
  855 
  856 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
  857 msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
  858 msgstr ""
  859 "Задайте да е истина, за да включите приставката за настройки на xsettings."
  860 
  861733#: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:147
  862734msgid "Duration"
   
  883755msgstr "Дали в момента таймерът работи"
  884756
  885 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:459
  886 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:802
   757#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:460
   758#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:797
  887759#, c-format
  888760msgid "Log in as %s"
   
  894766#. * a list.
  895767#.
  896 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:545
   768#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:546
  897769msgctxt "user"
  898770msgid "Other…"
  899771msgstr "Друг…"
  900772
  901 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:546
   773#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:547
  902774msgid "Choose a different account"
  903775msgstr "Изберете различен потребител"
  904776
  905 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:560
   777#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:561
  906778msgid "Guest"
  907779msgstr "Гост"
  908780
  909 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:561
   781#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:562
  910782msgid "Log in as a temporary guest"
  911783msgstr "Вход като гост"
  912784
  913 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:576
   785#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:577
  914786msgid "Automatic Login"
  915787msgstr "Автоматично влизане"
  916788
  917 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:577
   789#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:578
  918790msgid "Automatically log into the system after selecting options"
  919791msgstr "Автоматично влизане в системата след избор на настройки"
  920792
  921 #: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1358
   793#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1353
  922794msgid "Currently logged in"
  923795msgstr "В момента е влязъл"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.