Changeset 2532


Ignore:
Timestamp:
Mar 14, 2012, 7:55:50 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: подаване на документация в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/documentation/gedit/bg.po

  r2521 r2532  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2012-03-09 07:16+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2012-03-12 06:58+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2012-03-14 07:36+0200\n"
  1212"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  359359#. undo something once you've saved the file.
  360360#: gedit-undo-recent-action.page:28(p)
  361 #, fuzzy
  362361msgid ""
  363362"We all make mistakes. Even <placeholder-1/> users make mistakes. "
   
  365364"action in <placeholder-3/>, press <keyseq><placeholder-4/><placeholder-5/></"
  366365"keyseq>, or click <guiseq><placeholder-6/><placeholder-7/></guiseq>."
  367 msgstr "Всички правим грешки. Дори потребителите на <placeholder-1/> правят грешки. За да отмените действие в <placeholder-2/>, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq> или натиснете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Отмяна</gui></guiseq>."
   366msgstr "Всички правим грешки. Дори потребителите на <placeholder-1/> правят грешки. За щастие <placeholder-2/> улеснява поправката им. За да отмените действие в <placeholder-3/>, натиснете <keyseq><placeholder-4/><placeholder-5/></keyseq> или натиснете <guiseq><placeholder-6/><placeholder-7/>/guiseq>."
  368367
  369368#: gedit-undo-recent-action.page:30(p)
   
  496495#: gedit-tabs-moving.page:53(gui)
  497496msgid "Move to New Window"
  498 msgstr ""
   497msgstr "Преминаване към нов прозорец"
  499498
  500499#: gedit-tabs-moving.page:52(p)
   
  552551#: gedit-syntax-highlighting.page:20(gui)
  553552msgid "Highlight Mode"
  554 msgstr ""
   553msgstr "Режим на оцветяване"
  555554
  556555#: gedit-syntax-highlighting.page:20(p)
   
  592591#: gedit-change-color-scheme.page:20(gui)
  593592msgid "Preferences"
  594 msgstr ""
   593msgstr "Настройки"
  595594
  596595#: gedit-spellcheck.page:18(gui) gedit-plugins-word-completion.page:25(gui)
   
  735734#: gedit-shortcut-keys.page:78(var)
  736735msgid "n"
  737 msgstr ""
   736msgstr "n"
  738737
  739738#: gedit-shortcut-keys.page:78(p)
   
  10301029#: gedit-search.page:52(gui)
  10311030msgid "search window"
  1032 msgstr ""
   1031msgstr "прозорец за търсене"
  10331032
  10341033#: gedit-search.page:28(gui) gedit-search.page:67(gui)
   
  11931192
  11941193#: gedit-save-file.page:16(p)
  1195 #, fuzzy
  11961194msgid ""
  11971195"To save a file in <placeholder-1/>, click on the disk-drive icon with the "
   
  11991197"><placeholder-4/></guiseq>, or just press <keyseq><placeholder-5/"
  12001198"><placeholder-6/></keyseq>."
  1201 msgstr ""
  1202 "За да запазите файл, натиснете иконата, която изглежда на шкаф със стрелка "
  1203 "сочеща надолу и с думата <gui>Запазване</gui> до нея. Също можете да "
  1204 "изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазване</gui></guiseq> или просто да "
  1205 "натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>."
   1199msgstr "За да запазите файл в <placeholder-1/>, натиснете иконата, която изглежда на шкаф със стрелка сочеща надолу и с думата <placeholder-2/> до нея. Също можете да изберете <guiseq><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq> или просто да натиснете <keyseq><placeholder-5/><placeholder-6/></keyseq>."
  12061200
  12071201#: gedit-save-file.page:17(gui)
   
  12381232#: gedit-replace.page:26(key) gedit-plugins-install.page:54(key)
  12391233msgid "H"
  1240 msgstr ""
   1234msgstr "H"
  12411235
  12421236#: gedit-replace.page:26(p)
   
  13101304
  13111305#: gedit-replace.page:51(em)
  1312 #, fuzzy
  13131306msgid "and"
  13141307msgstr "шок"
  13151308
  13161309#: gedit-replace.page:51(p)
  1317 #, fuzzy
  13181310msgid ""
  13191311"Use this option to search for a specific word without including fragments of "
   
  13211313"option selected, the word 'and' would be matched, but the words "
  13221314"'s<placeholder-1/>' and 'comm<placeholder-2/>er' would not be matched."
  1323 msgstr "Използвайте тази опция за търсене на конкретна дума, която не е част от други думи. Например, ако сте търсили за думата „шок“ с тази опция включена, думата „шок“ ще съвпадне, но думите „<em>шок</em>олад“ и „арти<em>шок</em>“ няма да съвпаднат."
   1315msgstr "Използвайте тази опция за търсене на конкретна дума, която не е част от други думи. Например, ако сте търсили за думата „шок“ с тази опция включена, думата „шок“ ще съвпадне, но думите „<placeholder-1/>“ и „арти<placeholder-2/>“ няма да съвпаднат."
  13241316
  13251317#: gedit-replace.page:54(title)
   
  15611553#: gedit-plugins-character-map.page:15(email)
  15621554msgid "ch3pjw@bath.ac.uk"
  1563 msgstr ""
   1555msgstr "ch3pjw@bath.ac.uk"
  15641556
  15651557#: gedit-plugins-word-completion.page:18(desc)
   
  15861578
  15871579#: gedit-plugins-word-completion.page:28(p)
  1588 #, fuzzy
  15891580msgid ""
  15901581"While editing, the <placeholder-1/> plugin will automatically display a pop-"
   
  15921583"suggestions are based upon words that appear elsewhere in your document and "
  15931584"upon pre-defined keywords if your document is of a recognised format."
  1594 msgstr ""
  1595 "Приставката <app>Довършване на дума</app> автоматично ще покаже списък с "
  1596 "думи, които започват с буквите, които вече сте въвели. Предложените думи са "
  1597 "базирани на думи, които са срещнати на други места из документа или "
  1598 "предварително зададени думи, ако формата на документа е разпознат."
   1585msgstr "Приставката <placeholder-1/> автоматично ще покаже списък с думи, които започват с буквите, които вече сте въвели. Предложените думи са базирани на думи, които са срещнати на други места из документа или предварително зададени думи, ако формата на документа е разпознат."
  15991586
  16001587#: gedit-plugins-word-completion.page:35(key)
   
  16061593#: gedit-plugins-word-completion.page:35(key)
  16071594msgid "Num"
  1608 msgstr ""
   1595msgstr "цифра"
  16091596
  16101597#: gedit-plugins-word-completion.page:34(p)
  1611 #, fuzzy
  16121598msgid ""
  16131599"To insert a suggested word, double-click on it in the pop-up list or press "
  16141600"<keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>, where <placeholder-3/> is "
  16151601"the number displayed next to your desired word."
  1616 msgstr ""
  1617 "За вмъкване на предложена дума, щракнете я двукратно от списъка или "
  1618 "натиснете <keyseq><key>Alt</key><key>Номер</key></keyseq>, където "
  1619 "<key>Номер</key> е номерът показан до желаната дума."
   1602msgstr "За вмъкване на предложена дума, щракнете я двукратно от списъка или натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>, където <placeholder-3/>-та е номерът показан до желаната дума."
  16201603
  16211604#: gedit-plugins-text-size.page:14(desc)
   
  16281611
  16291612#: gedit-plugins-text-size.page:19(p)
  1630 #, fuzzy
  16311613msgid ""
  16321614"The text size plugin allows you to temporarily change the text size in "
   
  16341616"this plugin, select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/"
  16351617"><placeholder-5/></guiseq>."
  1636 msgstr ""
  1637 "Тази приставка ви позволява временно да промените размера на текста в "
  1638 "<app>gedit</app> без да се променят настройките на текущо избрания шрифт. За "
  1639 "да включите приставката, изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  1640 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Размер на текст</gui></"
  1641 "guiseq>."
   1618msgstr "Тази приставка ви позволява временно да промените размера на текста в <placeholder-1/> без да се променят настройките на текущо избрания шрифт. За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  16421619
  16431620#: gedit-plugins-text-size.page:25(title)
   
  16781655
  16791656#: gedit-plugins-text-size.page:31(p)
  1680 #, fuzzy
  16811657msgid ""
  16821658"To <placeholder-1/> the text size to the default size, select "
  16831659"<keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  1684 msgstr ""
  1685 "За <em>изчистване</em> на промените, натиснете <keyseq><key>Ctrl</"
  1686 "key><key>0</key></keyseq>."
   1660msgstr "За <placeholder-1/> на промените, натиснете <keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  16871661
  16881662#: gedit-plugins-terminal.page:13(desc)
   
  16951669
  16961670#: gedit-plugins-terminal.page:18(app)
  1697 #, fuzzy
  16981671msgid "Gnome Terminal"
  1699 msgstr "Вграден терминал"
   1672msgstr "Терминал на GNOME"
  17001673
  17011674#: gedit-plugins-terminal.page:18(p)
   
  17121685
  17131686#: gedit-plugins-terminal.page:20(gui)
  1714 #, fuzzy
  17151687msgid "Embedded Terminal"
  17161688msgstr "Вграден терминал"
   
  17201692"To enable this plugin, select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  17211693"><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  1722 msgstr ""
   1694msgstr "За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  17231695
  17241696#: gedit-plugins-terminal.page:22(gui) gedit-plugins-pyconsole.page:19(gui)
  17251697msgid "Bottom Pane"
  1726 msgstr ""
   1698msgstr "Долен панел"
  17271699
  17281700#: gedit-plugins-terminal.page:22(p)
  1729 #, fuzzy
  17301701msgid ""
  17311702"Once you have enabled the plugin, add the terminal to the bottom pane by "
  17321703"selecting <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>, or just press "
  17331704"<keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  1734 msgstr ""
  1735 "След като включите приставката, добавете терминал в долния панел като "
  1736 "изберете  <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Долен панел</gui></guiseq> или "
  1737 "просто натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
   1705msgstr "След като включите приставката, добавете терминал в долния панел като изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq> или просто натиснете <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  17381706
  17391707#: gedit-plugins-tag-list.page:16(desc)
   
  17481716#: gedit-plugins-tag-list.page:21(app) gedit-plugins-tag-list.page:26(app)
  17491717#: gedit-plugins-tag-list.page:30(gui)
  1750 #, fuzzy
  17511718msgid "Tag List"
  17521719msgstr "Списък с етикети"
  17531720
  17541721#: gedit-plugins-tag-list.page:21(p)
  1755 #, fuzzy
  17561722msgid ""
  17571723"The <placeholder-1/> plugin allows you to insert common tags and special "
  17581724"characters from a list in the side pane. By default, the plugin can insert "
  17591725"tags and special characters for HTML, XHTML, XSLT, XUL and LaTeX."
  1760 msgstr ""
  1761 "Приставката <app>Списък с етикети</app> ви позволява да вмъквате често "
  1762 "използвани етикети и специални знаци от списък в страничния панел. "
  1763 "Приставката може да вмъква етикети и специални знаци за HTML, XHTML, XSLT, "
  1764 "XUL и LaTeX."
   1726msgstr "Приставката <placeholder-1/> ви позволява да вмъквате често използвани етикети и специални знаци от списък в страничния панел. Приставката може да вмъква етикети и специални знаци за HTML, XHTML, XSLT, XUL и LaTeX."
  17651727
  17661728#: gedit-plugins-tag-list.page:24(title)
   
  17691731
  17701732#: gedit-plugins-tag-list.page:26(p)
  1771 #, fuzzy
  17721733msgid ""
  17731734"To use the <placeholder-1/> plugin, you will need to enable the plugin, and "
  17741735"then activate the tag-list portion of the side pane."
  1775 msgstr ""
  1776 "За да използвате приставката <app>Списък с етикети</app> трябва да я "
  1777 "включите и да активирате списъка с етикети в страничния панел."
   1736msgstr "За да използвате приставката <placeholder-1/> трябва да я включите и да активирате списъка с етикети в страничния панел."
  17781737
  17791738#: gedit-plugins-tag-list.page:29(title)
   
  17821741
  17831742#: gedit-plugins-tag-list.page:30(p)
  1784 #, fuzzy
  17851743msgid ""
  17861744"You can activate the plugin by selecting <guiseq><placeholder-1/"
   
  17881746"activated the plugin, access it by selecting <guiseq><placeholder-5/"
  17891747"><placeholder-6/></guiseq>, or by pressing <placeholder-7/>."
  1790 msgstr ""
  1791 "Можете да включите приставката като изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  1792 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Списък с етикети</gui></"
  1793 "guiseq>. След като включите приставката, можете да я използвате като "
  1794 "изберете <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Страничен панел</gui></guiseq> или "
  1795 "като натиснете <key>F9</key>."
   1748msgstr "Можете да включите приставката като изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>. След като включите приставката, можете да я използвате като изберете <guiseq><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq> или като натиснете <key>F9</key>."
  17961749
  17971750#: gedit-plugins-tag-list.page:32(app) gedit-plugins-tag-list.page:41(app)
  1798 #, fuzzy
  17991751msgid "tag list"
  1800 msgstr "Списък с етикети"
   1752msgstr "списък с етикети"
  18011753
  18021754#: gedit-plugins-tag-list.page:32(p)
  1803 #, fuzzy
  18041755msgid ""
  18051756"The side pane initially shows a list of open documents, so to view and use "
  18061757"the <placeholder-1/>, you will need to click on the tab showing the \"plus\" "
  18071758"icon at the bottom of the side pane. The icon will look similar to this:"
  1808 msgstr ""
  1809 "Първоначално страничният панел показва списък с отворените документи, така "
  1810 "че, за да видите <app>Списък с етикети</app>, трябва да щракнете на раздела "
  1811 "с икона \"плюс\" в страничния панел. Иконата ще изглежда подобно на тази:"
   1759msgstr "Първоначално страничният панел показва списък с отворените документи, така че, за да видите <placeholder-1/>, трябва да щракнете на раздела с икона „+“ в страничния панел. Иконата ще изглежда подобно на тази:"
  18121760
  18131761#: gedit-plugins-tag-list.page:39(title)
   
  18171765#: gedit-plugins-tag-list.page:41(gui)
  18181766msgid "HTML - Tags"
  1819 msgstr ""
   1767msgstr "Елементи на HTML"
  18201768
  18211769#: gedit-plugins-tag-list.page:41(p)
  1822 #, fuzzy
  18231770msgid ""
  18241771"The <placeholder-1/> uses a drop-down menu to let you choose from the "
  18251772"different types of tags. For example, one tag option is <placeholder-2/>."
  1826 msgstr ""
  1827 "<app>Списък с етикети</app> използва падащо меню, от което можете да "
  1828 "изберете измежду различни видове етикети. Например една от опциите е "
  1829 "<gui>HTML - Етикети</gui>."
   1773msgstr "<placeholder-1/> използва падащо меню, от което можете да изберете измежду различни видове етикети. Например една от опциите е <placeholder-2/>."
  18301774
  18311775#: gedit-plugins-tag-list.page:43(p)
   
  18691813#: gedit-plugins-tag-list.page:57(key) gedit-plugins-tag-list.page:58(key)
  18701814msgid "Return"
  1871 msgstr ""
   1815msgstr "Return"
  18721816
  18731817#: gedit-plugins-tag-list.page:57(p)
  1874 #, fuzzy
  18751818msgid ""
  18761819"You can also insert a tag by pressing <placeholder-1/> or "
  18771820"<keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  1878 msgstr ""
  1879 "Също можете да вмъкнете етикет като натиснете <key>Return</key> или "
  1880 "<keyseq><key>Shift</key><key>Return</key></keyseq>."
   1821msgstr "Също можете да вмъкнете етикет като натиснете <placeholder-1/> или <keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  18811822
  18821823#: gedit-plugins-tag-list.page:58(app)
  1883 #, fuzzy
  18841824msgid "tag-list"
  1885 msgstr "Списък с етикети"
   1825msgstr "списък с етикети"
  18861826
  18871827#: gedit-plugins-tag-list.page:58(p)
  1888 #, fuzzy
  18891828msgid ""
  18901829"Pressing the <placeholder-1/> key will insert the tag at the cursor "
   
  18921831"<keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq> will insert the tag at the "
  18931832"cursor position, but will keep the focus on the <placeholder-4/>."
  1894 msgstr ""
  1895 "Натискането на клавиша <key>Return</key> ще вмъкне етикета в позицията на "
  1896 "курсора и после ще върне фокуса върху документа. Натискането на "
  1897 "<keyseq><key>Shift</key><key>Return</key></keyseq> ще вмъкне етикета в "
  1898 "позицията на курсора, но ще остави фокуса върху <app>Списък с етикети</app>."
   1833msgstr "Натискането на клавиша <placeholder-1/> ще вмъкне етикета в позицията на курсора и после ще върне фокуса върху документа. Натискането на <keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq> ще вмъкне етикета в позицията на курсора, но ще остави фокуса върху <placeholder-4/>."
  18991834
  19001835#: gedit-plugins-tag-list.page:60(gui)
  1901 #, fuzzy
  19021836msgid "Preview"
  19031837msgstr "Преглед за печат"
  19041838
  19051839#: gedit-plugins-tag-list.page:60(p)
  1906 #, fuzzy
  19071840msgid ""
  19081841"You can see a preview of what text will be inserted for each tag and special "
  19091842"character by clicking on the word the <placeholder-1/> at the bottom of the "
  19101843"side pane."
  1911 msgstr ""
  1912 "Можете предварително да видите какъв текст ще бъде вмъкнат като натиснете "
  1913 "думата <gui>Преглед</gui> в долната част на страничния панел."
   1844msgstr "Можете предварително да видите какъв текст ще бъде вмъкнат като натиснете думата <placeholder-1/> в долната част на страничния панел."
  19141845
  19151846#: gedit-plugins-sort.page:16(desc)
   
  19531884"To enable the <placeholder-1/> plugin, select <guiseq><placeholder-2/"
  19541885"><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  1955 msgstr ""
   1886msgstr "За да включите приставката <placeholder-1/>, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  19561887
  19571888#: gedit-plugins-sort.page:27(p)
   
  19751906
  19761907#: gedit-plugins-sort.page:31(em)
  1977 #, fuzzy
  19781908msgid "Reverse order"
  1979 msgstr "За отпечатване в обратен ред:"
   1909msgstr "Отпечатване в обратен ред"
  19801910
  19811911#: gedit-plugins-sort.page:31(p)
  1982 #, fuzzy
  19831912msgid "<placeholder-1/> will arrange the text in reverse alphabetical order."
  1984 msgstr "<em>Обратен ред</em> ще подреди текста в обратен азбучен ред."
   1913msgstr "<placeholder-1/> ще подреди текста в обратен азбучен ред."
  19851914
  19861915#: gedit-plugins-sort.page:32(em)
  19871916msgid "Remove duplicates"
  1988 msgstr ""
   1917msgstr "Премахване на повтарящите се"
  19891918
  19901919#: gedit-plugins-sort.page:32(p)
  1991 #, fuzzy
  19921920msgid "<placeholder-1/> will remove duplicate values from the list."
  1993 msgstr ""
  1994 "<em>Премахване на повтарящите се</em> ще премахне повтарящите се стойности "
  1995 "от списъка."
   1921msgstr "<placeholder-1/> ще премахне повтарящите се стойности от списъка."
  19961922
  19971923#: gedit-plugins-sort.page:33(em)
   
  20091935#: gedit-plugins-sort.page:34(em)
  20101936msgid "Start at"
  2011 msgstr ""
   1937msgstr "Започване от колона"
  20121938
  20131939#: gedit-plugins-sort.page:34(p)
  2014 #, fuzzy
  20151940msgid ""
  20161941"To have the sort ignore the characters at the start of the lines, set the "
  20171942"first character that should be used for sorting in the <placeholder-1/> "
  20181943"column spin box."
  2019 msgstr ""
  2020 "За игнориране на знаци в началото на линиите, задайте първия знак, който "
  2021 "трябва да се използва за подреждане в полето <em>Започване от колона</em>."
   1944msgstr "За игнориране на знаци в началото на линиите, задайте първия знак, който трябва да се използва за подреждане в полето <placeholder-1/>."
  20221945
  20231946#: gedit-plugins-sort.page:36(p)
  2024 #, fuzzy
  20251947msgid "To perform the sort operation, click <placeholder-1/>."
  2026 msgstr ""
  2027 "За да се извърши операцията по подреждане, натиснете <gui>Подреждане</gui>."
   1948msgstr "За да се извърши операцията по подреждане, натиснете <placeholder-1/>."
  20281949
  20291950#: gedit-plugins-snippets.page:16(desc)
   
  20461967#: gedit-plugins-code-comment.page:39(app)
  20471968msgid "Gedit"
  2048 msgstr ""
   1969msgstr "Gedit"
  20491970
  20501971#: gedit-plugins-snippets.page:25(p)
   
  20721993
  20731994#: gedit-plugins-snippets.page:41(gui)
  2074 #, fuzzy
  20751995msgid "Manage Snippets"
  20761996msgstr "Изрезки"
  20771997
  20781998#: gedit-plugins-snippets.page:41(p)
  2079 #, fuzzy
  20801999msgid ""
  20812000"Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. Review the "
  20822001"snippets that are available for your language or syntax. Find some basic "
  20832002"snippets that you think might be useful for you."
  2084 msgstr ""
  2085 "Изберете <guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Управление на изрезки</gui></"
  2086 "guiseq>. Прегледайте изрезките, които са налични за вашия език или "
  2087 "синтаксис. Намерете някои прости изрезки, които смятате, че ще ви бъдат от "
  2088 "полза."
   2003msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. Прегледайте изрезките, които са налични за вашия език или синтаксис. Намерете някои прости изрезки, които смятате, че ще ви бъдат от полза."
  20892004
  20902005#: gedit-plugins-snippets.page:45(p)
   
  20942009#: gedit-plugins-snippets.page:46(em)
  20952010msgid "HTML"
  2096 msgstr ""
   2011msgstr "HTML"
  20972012
  20982013#: gedit-plugins-snippets.page:46(code)
  20992014msgid "head"
  2100 msgstr ""
   2015msgstr "заглавна часта"
  21012016
  21022017#: gedit-plugins-snippets.page:47(key)
   
  21562071
  21572072#: gedit-plugins-session-saver.page:18(p)
  2158 #, fuzzy
  21592073msgid ""
  21602074"The <placeholder-1/> plugin saves groups of files together so that you can "
   
  21622076"<guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></"
  21632077"guiseq>."
  2164 msgstr ""
  2165 "Приставката <em>Запазване на сесия</em> запазва всички текущо отворени "
  2166 "документи. За да включите приставката натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
  2167 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui> <gui>Запазване на сесия</gui></"
  2168 "guiseq>."
   2078msgstr "Приставката <placeholder-1/> запазва всички текущо отворени документи. За да включите приставката натиснете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  21692079
  21702080#: gedit-plugins-session-saver.page:24(title)
   
  21762086#: gedit-plugins-session-saver.page:41(gui)
  21772087msgid "Saved Sessions"
  2178 msgstr ""
   2088msgstr "Запазени сесии"
  21792089
  21802090#: gedit-plugins-session-saver.page:25(gui)
  2181 #, fuzzy
  21822091msgid "Save current session"
  2183 msgstr "Запазване на текущия документ"
   2092msgstr "Запазване на текущата сесия"
  21842093
  21852094#: gedit-plugins-session-saver.page:25(p)
   
  21872096msgid ""
  21882097"Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq>."
  2189 msgstr ""
   2098msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq>."
  21902099
  21912100#: gedit-plugins-session-saver.page:27(gui)
  2192 #, fuzzy
  21932101msgid "Save session"
  2194 msgstr "За запазване на нова сесия:"
   2102msgstr "Запазване на сесия"
  21952103
  21962104#: gedit-plugins-session-saver.page:27(p)
  2197 #, fuzzy
  21982105msgid "Type a session name in the <placeholder-1/> dialog box."
  2199 msgstr "Въведете име в прозореца <gui>Запазване на сесия</gui>."
   2106msgstr "Въведете име в прозореца <placeholder-1/>."
  22002107
  22012108#: gedit-plugins-session-saver.page:29(p)
   
  22042111#: gedit-plugins-install.page:45(p) gedit-open-on-server.page:28(p)
  22052112msgid "Click <placeholder-1/>."
  2206 msgstr ""
   2113msgstr "Натиснете <placeholder-1/>."
  22072114
  22082115#: gedit-plugins-session-saver.page:33(title)
   
  22112118
  22122119#: gedit-plugins-session-saver.page:34(p)
  2213 #, fuzzy
  22142120msgid "Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>."
  2215 msgstr "Изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Запазени сесии</gui></guiseq>."
   2121msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>."
  22162122
  22172123#: gedit-plugins-session-saver.page:36(p)
   
  22242130
  22252131#: gedit-plugins-session-saver.page:41(gui)
  2226 #, fuzzy
  22272132msgid "Manage saved sessions"
  2228 msgstr "За запазване на нова сесия:"
   2133msgstr "Управление на запазени сесии"
  22292134
  22302135#: gedit-plugins-session-saver.page:43(p)
   
  22342139#: gedit-plugins-session-saver.page:45(gui)
  22352140msgid "Delete"
  2236 msgstr ""
   2141msgstr "Изтриване"
  22372142
  22382143#: gedit-plugins-session-saver.page:46(gui) gedit-plugins-install.page:45(gui)
  22392144#: gedit-plugins-color-picker.page:42(gui) gedit-close-file.page:17(gui)
  22402145#: gedit-change-default-font.page:30(gui)
  2241 #, fuzzy
  22422146msgid "Close"
  2243 msgstr "Затваряне на раздел"
   2147msgstr "Затваряне"
  22442148
  22452149#: gedit-plugins-session-saver.page:47(p)
   
  22612165#: gedit-plugins-quick-open.page:26(app) gedit-plugins-quick-open.page:28(gui)
  22622166#: gedit-plugins-quick-open.page:29(gui) gedit-plugins-quick-open.page:40(app)
  2263 #, fuzzy
  22642167msgid "Quick Open"
  22652168msgstr "Бързо отваряне"
  22662169
  22672170#: gedit-plugins-quick-open.page:18(p)
  2268 #, fuzzy
  22692171msgid ""
  22702172"As the name of this plugin would imply, the <placeholder-1/> plugin helps "
   
  22722174"enable this plugin, select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/"
  22732175"><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  2274 msgstr ""
  2275 "Както името подсказва, приставката <app>Бързо отваряне</app> помага за по-"
  2276 "бързо отваряне на файлове. За да използвате приставката, изберете "
  2277 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2278 "gui><gui>Бързо отваряне</gui></guiseq>."
   2176msgstr "Както името подсказва, приставката <placeholder-1/> помага за по-бързо отваряне на файлове. За да използвате приставката, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  22792177
  22802178#: gedit-plugins-quick-open.page:23(p)
   
  22842182#: gedit-plugins-quick-open.page:27(key) gedit-open-files.page:20(key)
  22852183msgid "O"
  2286 msgstr ""
   2184msgstr "O"
  22872185
  22882186#: gedit-plugins-quick-open.page:26(p)
  2289 #, fuzzy
  22902187msgid ""
  22912188"Open the <placeholder-1/> dialog by pressing <keyseq><placeholder-2/"
  22922189"><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>, or by selecting "
  22932190"<guiseq><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  2294 msgstr ""
  2295 "Отворете прозореца на <app>Бързо отваряне</app> като натиснете "
  2296 "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Alt</key><key>O</key></keyseq> или като изберете "
  2297 "<guiseq> <gui>Файл</gui><gui>Бързо отваряне</gui></guiseq>."
   2191msgstr "Отворете прозореца на <placeholder-1/> като натиснете <keyseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq> или като изберете <guiseq><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  22982192
  22992193#: gedit-plugins-quick-open.page:29(p)
  2300 #, fuzzy
  23012194msgid "The <placeholder-1/> file dialog will appear."
  2302 msgstr "Ще се покаже прозорецът <gui>Бързо отваряне</gui>."
   2195msgstr "Ще се покаже прозорецът <placeholder-1/>."
  23032196
  23042197#: gedit-plugins-quick-open.page:30(p)
   
  23072200
  23082201#: gedit-plugins-quick-open.page:32(p)
  2309 #, fuzzy
  23102202msgid ""
  23112203"To select several individual files, hold down your <placeholder-1/> key "
  23122204"while you click on the files that you want to open."
  2313 msgstr ""
  2314 "За да изберете индивидуални файлове, задръжте клавиша <key>Ctrl</key> и "
  2315 "после щракнете върху тях."
   2205msgstr "За да изберете индивидуални файлове, задръжте клавиша <placeholder-1/> и после щракнете върху тях."
  23162206
  23172207#: gedit-plugins-quick-open.page:34(p)
  2318 #, fuzzy
  23192208msgid ""
  23202209"To select a group of files, click on the first file that you want to open, "
  23212210"hold down the <placeholder-1/> key, and then click on the last file in the "
  23222211"list that you want to open."
  2323 msgstr ""
  2324 "За да изберете група от файлове, изберете първия файл, задръжте клавиша "
  2325 "<key>Shift</key> и после изберете последния файл от желания списък."
   2212msgstr "За да изберете група от файлове, изберете първия файл, задръжте клавиша <placeholder-1/> и после изберете последния файл от желания списък."
  23262213
  23272214#: gedit-plugins-quick-open.page:37(gui) gedit-open-recent.page:18(gui)
   
  23302217#: gedit-open-files.page:24(gui)
  23312218msgid "Open"
  2332 msgstr ""
   2219msgstr "Отваряне"
  23332220
  23342221#: gedit-plugins-quick-open.page:40(p)
  2335 #, fuzzy
  23362222msgid ""
  23372223"The <placeholder-1/> plugin will only display files that you have previously "
  23382224"opened."
  2339 msgstr ""
  2340 "Приставката <app>Бързо отваряне</app> ще показва само файлове, които сте "
  2341 "отваряли преди."
   2225msgstr "Приставката <placeholder-1/> ще показва само файлове, които вече сте отваряли."
  23422226
  23432227#: gedit-plugins-pyconsole.page:12(desc)
   
  23502234
  23512235#: gedit-plugins-pyconsole.page:17(gui) gedit-plugins-pyconsole.page:21(gui)
  2352 #, fuzzy
  23532236msgid "Python Console"
  23542237msgstr "Конзола на Питон"
  23552238
  23562239#: gedit-plugins-pyconsole.page:17(p)
  2357 #, fuzzy
  23582240msgid ""
  23592241"You can add a Python console to the bottom pane, allowing you to test Python "
   
  23612243"select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/"
  23622244"><placeholder-5/></guiseq>."
  2363 msgstr ""
  2364 "Можете да добавите <gui>Конзола на Питон</gui> в долния панел, която ви "
  2365 "позволява да изпробвате Питон скриптове без да напускате <app>gedit</app>. "
  2366 "За да включите <gui>Конзола на Питон</gui>, изберете "
  2367 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2368 "gui><gui>Конзола на Питон</gui></guiseq>."
   2245msgstr "Можете да добавите конзола на Питон в долния панел, която ви позволява да изпробвате Питон скриптове без да напускате <placeholder-1/>. За да включите конзолата на Питон, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  23692246
  23702247#: gedit-plugins-pyconsole.page:19(p)
  2371 #, fuzzy
  23722248msgid ""
  23732249"Once the Python console is enabled, you can open it by selecting "
  23742250"<guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>, or just press "
  23752251"<keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  2376 msgstr ""
  2377 "Щом <gui>Конзола на Питон</gui> е включена, можете да я отворите като "
  2378 "натиснете  <guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Долен панел</gui></guiseq> или "
  2379 "просто като натиснете  <keyseq><key>Shift</key><key>F9</key></keyseq>."
   2252msgstr "Щом конзолата на Питон е включена, можете да я отворите като натиснете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq> или просто като натиснете  <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  23802253
  23812254#: gedit-plugins-pyconsole.page:21(gui)
  2382 #, fuzzy
  23832255msgid "Embeded Terminal"
  23842256msgstr "Вграден терминал"
  23852257
  23862258#: gedit-plugins-pyconsole.page:21(p)
  2387 #, fuzzy
  23882259msgid ""
  23892260"If you have also enabled the <placeholder-1/> plugin, the <placeholder-2/> "
  23902261"will appear as a separate tab in the bottom pane."
  2391 msgstr ""
  2392 "Ако също сте включили приставката <gui>Вграден терминал</gui>, <gui>Конзола "
  2393 "на Питон</gui> ще се покаже в отделен раздел в долния панел."
   2262msgstr "Ако също сте включили приставката <placeholder-1/>, <placeholder-2/> ще се покаже в отделен раздел в долния панел."
  23942263
  23952264#: gedit-plugins-multi-edit.page:11(years)
   
  24062275
  24072276#: gedit-plugins-multi-edit.page:19(app) gedit-plugins-multi-edit.page:22(gui)
  2408 #, fuzzy
  24092277msgid "Multi Edit"
  24102278msgstr "Множествено редактиране"
  24112279
  24122280#: gedit-plugins-multi-edit.page:19(p)
  2413 #, fuzzy
  24142281msgid ""
  24152282"The <placeholder-1/> plugin allows you to edit a document in multiple places "
   
  24172284"enable the Multi Edit plugin, select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/"
  24182285"><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  2419 msgstr ""
  2420 "Приставката <app>Множествено редактиране</app> ви позволява да редактирате "
  2421 "документ на множество места едновременно. Това може да е полезно, когато "
  2422 "трябва да свършите досадни редакторски задачи. За да включите приставката, "
  2423 "изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  2424 "gui><gui>Множествено редактиране</gui></guiseq>."
   2286msgstr "Приставката <placeholder-1/> ви позволява да редактирате документ на множество места едновременно. Това може да е полезно, когато трябва да свършите досадни редакторски задачи. За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  24252287
  24262288#: gedit-plugins-multi-edit.page:25(key)
  24272289msgid "C"
  2428 msgstr ""
   2290msgstr "C"
  24292291
  24302292#: gedit-plugins-multi-edit.page:26(gui)
   
  24342296
  24352297#: gedit-plugins-multi-edit.page:24(p)
  2436 #, fuzzy
  24372298msgid ""
  24382299"After you have enabled the plugin, turn-on Multi Edit mode by pressing "
   
  24402301"clicking <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>. You can then "
  24412302"select the points in your file that you would like start editing."
  2442 msgstr ""
  2443 "След като включите приставката, включете режима „Мнжествено редактиране“ "
  2444 "като натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>C</key></keyseq> "
  2445 "или изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Множествено редактиране</"
  2446 "gui></guiseq>. Можете да изберете местата във вашия документ, които искате "
  2447 "да редактирате."
   2303msgstr "След като включите приставката, включете режима „Множествено редактиране“ като натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq> или изберете <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>. Можете да изберете местата във вашия документ, които искате да редактирате."
  24482304
  24492305#: gedit-plugins-multi-edit.page:29(p)
   
  24572313#: gedit-plugins-multi-edit.page:32(key) gedit-plugins-multi-edit.page:34(key)
  24582314msgid "E"
  2459 msgstr ""
   2315msgstr "E"
  24602316
  24612317#: gedit-plugins-multi-edit.page:32(p)
  24622318#: gedit-plugins-join-split-lines.page:30(p)
  2463 #, fuzzy
  24642319msgid "Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>."
  2465 msgstr "Натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>J</key></keyseq>."
   2320msgstr "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>."
  24662321
  24672322#: gedit-plugins-multi-edit.page:33(p)
  2468 #, fuzzy
  24692323msgid ""
  24702324"Move to your next editing point, and press <keyseq><placeholder-1/"
  24712325"><placeholder-2/></keyseq> again."
  2472 msgstr ""
  2473 "Преместете курсора в края на текста и отново натиснете <keyseq><key>Ctrl</"
  2474 "key><key>E</key></keyseq>."
   2326msgstr "Преместете курсора в края на текста и отново натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>."
  24752327
  24762328#: gedit-plugins-multi-edit.page:35(p)
   
  24872339
  24882340#: gedit-plugins-multi-edit.page:42(p)
  2489 #, fuzzy
  24902341msgid ""
  24912342"To remove editing points, press the <placeholder-1/> key. This will remove "
  24922343"all of the editing points. Pressing the <placeholder-2/> key again will turn "
  24932344"off Multi Edit mode, returning the editor back to its normal state."
  2494 msgstr ""
  2495 "За да премахнете отбелязването на текста за редактиране, натиснете клавиша "
  2496 "<key>Esc</key>. При следващото натискане на клавиша <key>Esc</key>, режимът "
  2497 "„Множествено редактиране“ ще бъде изключен."
   2345msgstr "За да премахнете отбелязването на текста за редактиране, натиснете клавиша <placeholder-1/>. При следващото натискане на клавиша <placeholder-2/>, режимът „Множествено редактиране“ ще бъде изключен."
  24982346
  24992347#: gedit-plugins-modelines.page:16(desc)
   
  25092357#: gedit-plugins-modelines.page:49(app)
  25102358msgid "Emacs"
  2511 msgstr ""
   2359msgstr "Emacs"
  25122360
  25132361#: gedit-plugins-modelines.page:21(app) gedit-plugins-modelines.page:55(app)
  25142362#: gedit-plugins-modelines.page:65(app)
  25152363msgid "Kate"
  2516 msgstr ""
   2364msgstr "Kate"
  25172365
  25182366#: gedit-plugins-modelines.page:21(app) gedit-plugins-modelines.page:70(app)
  25192367#: gedit-plugins-modelines.page:80(app)
  25202368msgid "Vim"
  2521 msgstr ""
   2369msgstr "Vim"
  25222370
  25232371#: gedit-plugins-modelines.page:21(p)
  2524 #, fuzzy
  25252372msgid ""
  25262373"The <placeholder-1/> plugin allows <placeholder-2/> to analyze the lines of "
   
  25292376"the options used by the <placeholder-4/>, <placeholder-5/> and "
  25302377"<placeholder-6/> text editors."
  2531 msgstr ""
  2532 "Приставката <app>Линии за режима</app> позволява на <app>gedit</app> да "
  2533 "анализира линиите на текст в началото и края на файл и да му приложи "
  2534 "различни форматиращи схеми. Приставката поддържа опции използвани от "
  2535 "текстовите редактори <app>Emacs</app>, <app>Kate</app> и <app>Vim</app>."
   2378msgstr "Приставката <placeholder-1/> позволява на <placeholder-2/> да анализира линиите на текст в началото и края на файл и да му приложи различни форматиращи схеми. Приставката <placeholder-3/> поддържа опции използвани от текстовите редактори <placeholder-4/>, <placeholder-5/> и <placeholder-6/>."
  25362379
  25372380#: gedit-plugins-modelines.page:26(title)
   
  25402383
  25412384#: gedit-plugins-modelines.page:27(p)
  2542 #, fuzzy
  25432385msgid "The following options can be set using <placeholder-1/> modelines:"
  2544 msgstr "Могат да се зададат следните опции:"
   2386msgstr "Могат да се зададат следните опции чрез <placeholder-1/>:"
  25452387
  25462388#: gedit-plugins-modelines.page:29(p)
   
  25772419
  25782420#: gedit-plugins-modelines.page:42(p)
  2579 #, fuzzy
  25802421msgid ""
  25812422"The first two lines of a document are scanned for <placeholder-1/> "
  25822423"modelines, and <placeholder-2/> supports the following <placeholder-3/> "
  25832424"modeline options:"
  2584 msgstr ""
  2585 "Първите две линии на документ се анализират за линии на режима на "
  2586 "<app>Emacs</app>.  Поддържат се следните опции:"
   2425msgstr "Първите две линии на документ се анализират за линии на режима на <placeholder-1/>. <placeholder-2/> поддържа следните опции на <placeholder-3/>:"
  25872426
  25882427#: gedit-plugins-modelines.page:44(p)
   
  26042443#: gedit-plugins-modelines.page:49(link)
  26052444msgid "GNU Emacs Manual"
  2606 msgstr ""
   2445msgstr "Ръководство на GNU Emacs"
  26072446
  26082447#: gedit-plugins-modelines.page:49(p) gedit-plugins-modelines.page:80(p)
  2609 #, fuzzy
  26102448msgid ""
  26112449"For more information on <placeholder-1/> modelines, visit the <placeholder-2/"
  26122450">."
  2613 msgstr ""
  2614 "За повече информация относно линии на режима на <app>Vim</app>, посетете "
  2615 "<link href=\"http://www.vim.org/\">уеб сайта на Vim</link>."
   2451msgstr "За повече информация относно линии на режима на <placeholder-1/>, посетете <placeholder-2/>."
  26162452
  26172453#: gedit-plugins-modelines.page:53(title)
   
  26202456
  26212457#: gedit-plugins-modelines.page:55(p)
  2622 #, fuzzy
  26232458msgid ""
  26242459"The first and last ten lines a document are scanned for <placeholder-1/> "
  26252460"modelines, and <placeholder-2/> supports the following <placeholder-3/> "
  26262461"modeline options:"
  2627 msgstr ""
  2628 "Анализират се първите и последните десет линии на документ за линии на "
  2629 "режима на  <app>Kate</app>. Поддържат се следните опции:"
   2462msgstr "Анализират се първите и последните десет линии на документ за линии на режима на <placeholder-1/>. <placeholder-2/> поддържа следните опции на <placeholder-3/>:"
  26302463
  26312464#: gedit-plugins-modelines.page:58(p)
   
  26992532#: gedit-plugins-modelines.page:80(link)
  27002533msgid "Vim website"
  2701 msgstr ""
   2534msgstr "Сайт на Vim"
  27022535
  27032536#: gedit-plugins-join-split-lines.page:13(desc)
   
  27522585#: gedit-plugins-join-split-lines.page:39(key)
  27532586msgid "J"
  2754 msgstr ""
   2587msgstr "J"
  27552588
  27562589#: gedit-plugins-join-split-lines.page:31(p)
   
  27722605msgid ""
  27732606"Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  2774 msgstr ""
   2607msgstr "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  27752608
  27762609#: gedit-plugins-join-split-lines.page:41(p)
   
  27932626
  27942627#: gedit-plugins-install.page:22(app) gedit-plugin-guide.page:20(app)
  2795 #, fuzzy
  27962628msgid "gedit-plugins"
  2797 msgstr "Приставки"
   2629msgstr "приставки"
  27982630
  27992631#: gedit-plugins-install.page:24(link)
  28002632msgid "kept here"
  2801 msgstr ""
   2633msgstr "държани тук"
  28022634
  28032635#: gedit-plugins-install.page:20(p)
  2804 #, fuzzy
  28052636msgid ""
  28062637"Installing third-party plugins gives you extra functionality that isn't "
   
  28082639"that are part of the <placeholder-2/> package. An online list of third-party "
  28092640"plugins is <placeholder-3/>."
  2810 msgstr ""
  2811 "Инсталирането на приставки от трети страни ви дава допълнителна "
  2812 "функционалност, която не е включена в стандартните или дори допълнителни "
  2813 "приставки за <app>gedit</app>. Списък с приставките можете да намерите <link "
  2814 "href=\"http://live.gnome.org/Gedit/Plugins#third_party\">тук</link>."
   2641msgstr "Инсталирането на приставки от трети страни ви дава допълнителна функционалност, която не е включена в стандартните приставки на <placeholder-1/> както и в допълнителните приставки от пакета <placeholder-2/>. Списък с приставките можете да намерите на <placeholder-3/>."
  28152642
  28162643#: gedit-plugins-install.page:27(p)
   
  28472674#: gedit-plugins-install.page:37(var) gedit-plugins-install.page:39(var)
  28482675msgid "username"
  2849 msgstr ""
   2676msgstr "име на потребителя"
  28502677
  28512678#: gedit-plugins-install.page:37(file)
   
  29892816
  29902817#: gedit-plugins-file-browser.page:23(gui)
  2991 #, fuzzy
  29922818msgid "File Browser Pane"
  29932819msgstr "Панел на файловия браузър"
   
  29972823"You can enable the <placeholder-1/> by selecting <guiseq><placeholder-2/"
  29982824"><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  2999 msgstr ""
   2825msgstr "Можете да включите <placeholder-1/> като изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  30002826
  30012827#: gedit-plugins-file-browser.page:26(title)
   
  30152841#: gedit-open-files-from-sidepane.page:55(gui)
  30162842msgid "side pane"
  3017 msgstr ""
   2843msgstr "страничен панел"
  30182844
  30192845#: gedit-plugins-file-browser.page:28(gui)
  30202846msgid "Side pane"
  3021 msgstr ""
   2847msgstr "Страничен панел"
  30222848
  30232849#: gedit-plugins-file-browser.page:28(gui)
   
  30252851#: gedit-open-files-from-sidepane.page:32(gui)
  30262852#: gedit-open-files-from-sidepane.page:40(em)
  3027 #, fuzzy
  30282853msgid "file-browser"
  3029 msgstr "Панел на файловия браузър"
   2854msgstr "файлов браузър"
  30302855
  30312856#: gedit-plugins-file-browser.page:27(p)
  3032 #, fuzzy
  30332857msgid ""
  30342858"To activate and use the <placeholder-1/>, select <guiseq><placeholder-2/"
  30352859"><placeholder-3/></guiseq> (or just press <placeholder-4/>), and then click "
  30362860"on the <placeholder-5/> icon at the bottom of the pane."
  3037 msgstr ""
  3038 "За да активирате и използвате <gui>страничния панел</gui>, изберете "
  3039 "<guiseq><gui>Изглед</gui><gui>Страничен панел</gui></guiseq> (или просто "
  3040 "натиснете <key>F9</key>) и после натиснете иконата <gui>Файлов браузър</gui> "
  3041 "в долната част на панела."
   2861msgstr "За да активирате и използвате <placeholder-1/>, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq> (или просто натиснете <placeholder-4/>) и после натиснете иконата <placeholder-5/> в долната част на панела."
  30422862
  30432863#: gedit-plugins-file-browser.page:35(p)
  30442864#: gedit-open-files-from-sidepane.page:39(p)
  3045 #, fuzzy
  30462865msgid ""
  30472866"This will activate the <placeholder-1/> mode of the <placeholder-2/>. You "
  30482867"can then use the navigation buttons at the top of the pane to locate and "
  30492868"open your desired files."
  3050 msgstr ""
  3051 "Това ще активира режима <em>Файлов браузър</em> в <app>страничния панел</"
  3052 "app>. После можете да използвате бутоните за навигация в горната част на "
  3053 "панела, за да намерите и отворите вашите файлове."
   2869msgstr "Това ще активира режима <placeholder-1/> в <placeholder-2/>. После можете да използвате бутоните за навигация в горната част на панела, за да намерите и отворите вашите файлове."
  30542870
  30552871#: gedit-plugins-external-tools.page:18(desc)
   
  33173133#: gedit-plugins-dashboard.page:30(gui) gedit-plugins-dashboard.page:32(gui)
  33183134#: gedit-plugins-dashboard.page:38(gui) gedit-plugins-dashboard.page:39(gui)
  3319 #, fuzzy
  33203135msgid "empty document"
  3321 msgstr "Отваряне на документ"
   3136msgstr "празен документ"
  33223137
  33233138#: gedit-plugins-dashboard.page:30(p)
  3324 #, fuzzy
  33253139msgid ""
  33263140"The dashboard will initially display a shortcut for an <placeholder-1/> and "
  33273141"seven of your most recently-used files. Click on the <placeholder-2/> to "
  33283142"create a new file. Click on any of the other files to open that file."
  3329 msgstr ""
  3330 "Първоначално ще видите препратка към <gui>празен документ</gui> и седем от "
  3331 "последно отваряните файлове. Щракнете <gui>празен документ</gui>, за да "
  3332 "създадете нов файл. Щракнете върху някой от другите файлове, за да го "
  3333 "отворите."
   3143msgstr "Първоначално ще видите препратка към <placeholder-1/> и седем от последно отваряните файлове. Щракнете <placeholder-2/>, за да създадете нов файл. Щракнете върху някой от другите файлове, за да го отворите."
  33343144
  33353145#: gedit-plugins-dashboard.page:37(title)
   
  33383148
  33393149#: gedit-plugins-dashboard.page:38(p)
  3340 #, fuzzy
  33413150msgid ""
  33423151"Similarly, the dashboard displays a shortcut for an <placeholder-1/> and "
  33433152"seven of your most frequently-used files. Click on the <placeholder-2/> to "
  33443153"create a new file. Click on any of the other files to open that file."
  3345 msgstr ""
  3346 "Подобно, таблото показва препратка към <gui>празен документ</gui> и седем от "
  3347 "най-често отваряните файлове. Щракнете <gui>празен документ</gui>, за да "
  3348 "създадете нов файл. Щракнете върху някой от другите файлове, за да го "
  3349 "отворите."
   3154msgstr "Подобно, таблото показва препратка към <placeholder-1/> и седем от най-често отваряните файлове. Щракнете <placeholder-2/>, за да създадете нов файл. Щракнете върху някой от другите файлове, за да го отворите."
  33503155
  33513156#: gedit-plugins-dashboard.page:45(gui) gedit-create-new-file.page:16(gui)
  33523157msgid "New"
  3353 msgstr ""
   3158msgstr "Нов"
  33543159
  33553160#: gedit-plugins-dashboard.page:43(p)
  3356 #, fuzzy
  33573161msgid ""
  33583162"Once activated, the <placeholder-1/> will be displayed by default when you "
   
  33603164"<guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>, or by pressing "
  33613165"<keyseq><placeholder-6/><placeholder-7/></keyseq>."
  3362 msgstr ""
  3363 "След включване на приставката, <app>таблото</app> ще се показва по "
  3364 "подразбиране при стартиране на <app>gedit</app>. Също можете да отворите "
  3365 "<app>таблото</app> като изберете <guiseq><gui>Файл</gui><gui>Нов</gui> </"
  3366 "guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>."
   3166msgstr "След включване на приставката, <placeholder-1/> ще се показва по подразбиране при стартиране на <placeholder-2/>. Също можете да отворите <placeholder-3/> като изберете <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq> или натиснете <keyseq><placeholder-6/><placeholder-7/></keyseq>."
  33673167
  33683168#: gedit-plugins-commander.page:13(desc)
   
  33763176
  33773177#: gedit-plugins-commander.page:19(p)
  3378 #, fuzzy
  33793178msgid ""
  33803179"The <placeholder-1/> plugin is a plugin for advanced <placeholder-2/> users "
   
  33823181"enable the commander plugin, select <guiseq><placeholder-3/><placeholder-4/"
  33833182"><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  3384 msgstr ""
  3385 "Приставката <app>От командния ред</app> е за напреднали потребители на "
  3386 "<app>gedit</app>, която позволява да се изпълняват команди върху текущия "
  3387 "файл от командния ред. За да включите приставката, изберете "
  3388 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  3389 "gui><gui>От командния ред</gui></guiseq>."
   3183msgstr "Приставката <placeholder-1/> е за напреднали потребители на <placeholder-1/>, която позволява да се изпълняват команди върху текущия файл от командния ред. За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  33903184
  33913185#: gedit-plugins-commander.page:25(key)
  33923186msgid "."
  3393 msgstr ""
   3187msgstr "."
  33943188
  33953189#: gedit-plugins-commander.page:24(p)
  3396 #, fuzzy
  33973190msgid ""
  33983191"Once you have enabled the plugin, activate it by pressing "
  33993192"<keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>."
  3400 msgstr ""
  3401 "За да я използвате, натиснете <keyseq><key>Ctrl</key><key>.</key></keyseq>."
   3193msgstr "За да я използвате, натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/></keyseq>."
  34023194
  34033195#: gedit-plugins-commander.page:27(p)
   
  34203212#: gedit-plugins-commander.page:49(em)
  34213213msgid "foo"
  3422 msgstr ""
   3214msgstr "foo"
  34233215
  34243216#: gedit-plugins-commander.page:42(p)
  34253217msgid "/ <placeholder-1/>"
  3426 msgstr ""
   3218msgstr "/ <placeholder-1/>"
  34273219
  34283220#: gedit-plugins-commander.page:44(p)
  3429 #, fuzzy
  34303221msgid "This will find the word <placeholder-1/>."
  3431 msgstr "Намиране на думата <em>foo</em>."
   3222msgstr "Намиране на думата <placeholder-1/>."
  34323223
  34333224#: gedit-plugins-commander.page:47(p)
   
  34413232#: gedit-plugins-commander.page:49(em)
  34423233msgid "bar"
  3443 msgstr ""
   3234msgstr "bar"
  34443235
  34453236#: gedit-plugins-commander.page:49(p)
  3446 #, fuzzy
  34473237msgid "This will replace <placeholder-1/> with <placeholder-2/>."
  3448 msgstr "Заменяне на <em>foo</em> с <em>bar</em>."
   3238msgstr "Заменяне на <placeholder-1/> с <placeholder-2/>."
  34493239
  34503240#: gedit-plugins-commander.page:52(p)
   
  34533243
  34543244#: gedit-plugins-commander.page:53(em) gedit-plugins-commander.page:58(em)
  3455 #, fuzzy
  34563245msgid "or"
  3457 msgstr "Подреждане"
   3246msgstr "или"
  34583247
  34593248#: gedit-plugins-commander.page:53(em)
  34603249msgid "g"
  3461 msgstr ""
   3250msgstr "g"
  34623251
  34633252#: gedit-plugins-commander.page:53(p)
  3464 #, fuzzy
  34653253msgid "go [line number] <placeholder-1/> just <placeholder-2/> [line number]"
  3466 msgstr "go [номер на ред] <em>или</em> просто <em>g</em> [номер на ред]"
   3254msgstr "go [номер на ред] <placeholder-1/> или просто <placeholder-1/> [номер на ред]"
  34673255
  34683256#: gedit-plugins-commander.page:57(p)
   
  34723260#: gedit-plugins-commander.page:58(em)
  34733261msgid "b"
  3474 msgstr ""
   3262msgstr "b"
  34753263
  34763264#: gedit-plugins-commander.page:58(p)
  3477 #, fuzzy
  34783265msgid "bookmark <placeholder-1/> just <placeholder-2/>"
  3479 msgstr "bookmark <em>или</em> просто <em>b</em>"
   3266msgstr "bookmark <placeholder-1/> или просто <placeholder-2/>"
  34803267
  34813268#: gedit-plugins-commander.page:63(app)
  3482 #, fuzzy
  34833269msgid "bookmark"
  3484 msgstr "Отметки"
   3270msgstr "bookmark"
  34853271
  34863272#: gedit-plugins-commander.page:63(p)
  3487 #, fuzzy
  34883273msgid ""
  34893274"Some commands, such as the <placeholder-1/> command require that the "
   
  34913276"appropriate plugin installed and activated, you will receive an error "
  34923277"message."
  3493 msgstr ""
  3494 "Някои команди като <app>bookmark</app> изискват да бъде инсталирана и "
  3495 "включена съответната приставка. Ако приставката липсва или е изключена, ще "
  3496 "получите съобщение за грешка."
   3278msgstr "Някои команди като <placeholder-1/> изискват да бъде инсталирана и включена съответната приставка. Ако приставката липсва или е изключена, ще получите съобщение за грешка."
  34973279
  34983280#: gedit-plugins-color-picker.page:13(desc)
   
  35063288#: gedit-plugins-color-picker.page:18(app)
  35073289#: gedit-plugins-color-picker.page:42(app)
  3508 #, fuzzy
  35093290msgid "color picker"
  35103291msgstr "Избор на цвят"
  35113292
  35123293#: gedit-plugins-color-picker.page:18(p)
  3513 #, fuzzy
  35143294msgid ""
  35153295"The <placeholder-1/> plugin helps you to insert the character codes that "
  35163296"represent a certain color. This can make it easier to choose and use the "
  35173297"correct color in your programs."
  3518 msgstr ""
  3519 "Приставката <app>Избор на цвят</app> улеснява вмъкването на код на определен "
  3520 "цвят. По този начин може да се улесни избора и употребата на точен код във "
  3521 "вашите програми."
   3298msgstr "Приставката <placeholder-1/> улеснява вмъкването на код на определен цвят. По този начин може да се улесни избора и употребата на точен код във вашите програми."
  35223299
  35233300#: gedit-plugins-color-picker.page:23(gui)
  3524 #, fuzzy
  35253301msgid "Color Picker"
  35263302msgstr "Избор на цвят"
  35273303
  35283304#: gedit-plugins-color-picker.page:22(p)
  3529 #, fuzzy
  35303305msgid ""
  35313306"To enable the color picker plugin, select <guiseq><placeholder-1/"
  35323307"><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  3533 msgstr ""
  3534 "За да включите приставката <app>Избор на цвят</app>, изберете "
  3535 "<guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</"
  3536 "gui><gui>Избор на цвят</gui></guiseq>."
   3308msgstr "За да включите приставката <placeholder-1/>, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  35373309
  35383310#: gedit-plugins-color-picker.page:26(p)
   
  35503322#: gedit-plugins-color-picker.page:30(gui)
  35513323msgid "Pick Color..."
  3552 msgstr ""
   3324msgstr "Избор на цвят…"
  35533325
  35543326#: gedit-plugins-color-picker.page:30(p)
  3555 #, fuzzy
  35563327msgid ""
  35573328"Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. The color picker "
  35583329"dialog will appear."
  3559 msgstr ""
  3560 "Изберете <guiseq><gui>Инструменти</gui><gui>Избор на цвят...</gui></guiseq>. "
  3561 "Ще се покаже прозореца за избор на цвят."
   3330msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>. Ще се покаже прозореца за избор на цвят."
  35623331
  35633332#: gedit-plugins-color-picker.page:32(p)
   
  35853354#: gedit-plugins-color-picker.page:39(gui)
  35863355msgid "Insert"
  3587 msgstr ""
   3356msgstr "Вмъкване"
  35883357
  35893358#: gedit-plugins-color-picker.page:39(p)
  3590 #, fuzzy
  35913359msgid ""
  35923360"To insert that color code into your document, click <placeholder-1/>. The "
  35933361"code will be inserted where you had placed your cursor."
  3594 msgstr ""
  3595 "За да вмъкнете кода на този цвят в документа, натиснете <gui>Вмъкване</gui>. "
   3362msgstr "За да вмъкнете кода на този цвят в документа, натиснете <placeholder-1/>. "
  35963363
  35973364#: gedit-plugins-color-picker.page:42(p)
  3598 #, fuzzy
  35993365msgid "To close the <placeholder-1/>, click <placeholder-2/>."
  3600 msgstr "За да затворите прозореца, натиснете <gui>Затваряне</gui>."
   3366msgstr "За да затворите прозореца <placeholder-1/>, натиснете <placeholder-2/>."
  36013367
  36023368#: gedit-plugins-color-picker.page:46(p)
   
  36093375
  36103376#: gedit-plugins-color-picker.page:49(gui)
  3611 #, fuzzy
  36123377msgid "Save color here"
  3613 msgstr "Промяна на цветова схема"
   3378msgstr "Заразване на цветова схема"
  36143379
  36153380#: gedit-plugins-color-picker.page:48(p)
  3616 #, fuzzy
  36173381msgid ""
  36183382"Additionally, you can save colors by right-clicking on any of the colored "
  36193383"boxes in the color picker, and selecting <placeholder-1/>. This will make it "
  36203384"easier to insert commonly-used colors later."
  3621 msgstr ""
  3622 "Можете да запазите цвят като щракнете с десния бутон върху някоя от "
  3623 "оцветените кутии и изберете <gui>Запазване на цвета тук</gui>. Така по-лесно "
  3624 "ще можете да вмъквате често използвани кодове."
   3385msgstr "Можете да запазите цвят като щракнете с десния бутон върху някоя от оцветените кутии и изберете <placeholder-1/>. Така по-лесно ще можете да вмъквате често използвани кодове."
  36253386
  36263387#: gedit-plugins-code-comment.page:13(desc)
   
  36443405
  36453406#: gedit-plugins-code-comment.page:23(app)
  3646 #, fuzzy
  36473407msgid "code comment"
  36483408msgstr "Коментиране на код"
  36493409
  36503410#: gedit-plugins-code-comment.page:23(p)
  3651 #, fuzzy
  36523411msgid ""
  36533412"The <placeholder-1/> plugin makes it easier to quickly create or remove code "
  36543413"comments. To enable the code comment plugin, select <guiseq><placeholder-2/"
  36553414"><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  3656 msgstr ""
  3657 "С тази приставка можете бързо и лесно да създавате и премахвате коментари. "
  3658 "За да включите приставката изберете <guiseq><gui>Редактиране</"
  3659 "gui><gui>Настройки</gui><gui>Приставки</gui><gui>Коментиране на код</gui> </"
  3660 "guiseq>."
   3415msgstr "С приставката <placeholder-1/> можете бързо и лесно да създавате и премахвате коментари. За да включите приставката изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  36613416
  36623417#: gedit-plugins-code-comment.page:28(p)
   
  36703425
  36713426#: gedit-plugins-code-comment.page:32(gui)
  3672 #, fuzzy
  36733427msgid "Comment Code"
  3674 msgstr "От командния ред"
   3428msgstr "Коментиране на кода"
  36753429
  36763430#: gedit-plugins-code-comment.page:32(key)
  36773431#: gedit-plugins-code-comment.page:36(key)
  36783432msgid "M"
  3679 msgstr ""
   3433msgstr "M"
  36803434
  36813435#: gedit-plugins-code-comment.page:32(p)
  3682 #, fuzzy
  36833436msgid ""
  36843437"To add a comment, click <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>, "
  36853438"or press <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  3686 msgstr ""
  3687 "За да добавите коментар, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
  3688 "gui><gui>Коментиране на кода</gui></guiseq> или натиснете <keyseq><key>Ctrl</"
  3689 "key><key>M</key></keyseq>."
   3439msgstr "За да добавите коментар, натиснете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq> или натиснете <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/></keyseq>."
  36903440
  36913441#: gedit-plugins-code-comment.page:34(gui)
  36923442msgid "Uncomment Code"
  3693 msgstr ""
   3443msgstr "Премахване на коментара"
  36943444
  36953445#: gedit-plugins-code-comment.page:34(p)
  3696 #, fuzzy
  36973446msgid ""
  36983447"To remove a comment, click <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></"
  36993448"guiseq>, or press <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></"
  37003449"keyseq>."
  3701 msgstr ""
  3702 "За да премахнете коментар, натиснете <guiseq><gui>Редактиране</"
  3703 "gui><gui>Премахване на коментара</gui></guiseq> или натиснете "
  3704 "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>."
   3450msgstr "За да премахнете коментар, натиснете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq> или натиснете <keyseq><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></keyseq>."
  37053451
  37063452#: gedit-plugins-code-comment.page:42(gui)
  37073453msgid "Status bar"
  3708 msgstr ""
   3454msgstr "Лента за състоянието"
  37093455
  37103456#: gedit-plugins-code-comment.page:39(p)
  3711 #, fuzzy
  37123457msgid ""
  37133458"<placeholder-1/> will automatically use the correct style of comment based "
   
  37153460"your language or syntax, you can select it from the language list in the "
  37163461"bottom <placeholder-3/>."
  3717 msgstr ""
  3718 "<app>Gedit</app> автоматично ще използва правилния стил коментар на база "
  3719 "езика или синтаксиса на документа. Ако <app>gedit</app> не разпознае езика "
  3720 "или синтаксиса, можете да го изберете от списъка с езици в <gui>лентата за "
  3721 "състояние</gui> в долната част на прозореца."
   3462msgstr "<placeholder-1/> автоматично ще използва правилния стил коментар на база езика или синтаксиса на документа. Ако <placeholder-2/> не разпознае езика или синтаксиса, можете да го изберете от списъка с езици в <placeholder-3/> в долната част на прозореца."
  37223463
  37233464#: gedit-plugins-code-assistance.page:13(desc)
   
  37593500#: gedit-plugins-code-assistance.page:42(code)
  37603501msgid "make"
  3761 msgstr ""
   3502msgstr "make"
  37623503
  37633504#: gedit-plugins-code-assistance.page:41(p)
  3764 #, fuzzy
  37653505msgid ""
  37663506"The plugin currently relies on information in the makefile to deduce the "
   
  37693509"plugin then extracts the compiler flags by simulating an execution of those "
  37703510"targets."
  3771 msgstr ""
  3772 "В момента приставката разчита на информацията във файла Makefile, за да "
  3773 "извлече правилата за оцветяване на грешки. Анализира <code>make</code> "
  3774 "правилата и определя кои цели зависят от файла. После приставката извлича "
  3775 "флаговете на компилатора като симулира изпълнението на тези цели."
   3511msgstr "В момента приставката разчита на информацията във файла Makefile, за да извлече правилата за оцветяване на грешки. Анализира правилата на <placeholder-1/> и определя кои цели зависят от файла. После приставката извлича флаговете на компилатора като симулира изпълнението на тези цели."
  37763512
  37773513#: gedit-plugins-code-assistance.page:47(p)
   
  37963532"this page, the reader will be able to use the character map plugin to insert "
  37973533"characters into their documents."
  3798 msgstr ""
   3534msgstr "Предполага се, че потребителят като цяло знае как се работи с gedit. След прочитането на тази страница потребителят ще знае как да използва приставката, за да вмъква знаци в документа."
  37993535
  38003536#: gedit-plugins-character-map.page:29(app)
   
  38033539#: gedit-plugins-character-map.page:39(em)
  38043540#: gedit-plugins-character-map.page:40(em)
  3805 #, fuzzy
  38063541msgid "Character Map"
  38073542msgstr "Таблица със знаци"
  38083543
  38093544#: gedit-plugins-character-map.page:29(p)
  3810 #, fuzzy
  38113545msgid ""
  38123546"The <placeholder-1/> plugin enables you to insert characters into your "
   
  38143548"enable this plugin, select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/"
  38153549"><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  3816 msgstr ""
  3817 "Приставката <app>Таблица със знаци</app> ви помага да вмъкнете знаци в "
  3818 "документ, които е трудно да се въведат чрез клавиатура. За да включите "
  3819 "приставката, изберете <guiseq><gui>Редактиране</gui><gui>Настройки</"
  3820 "gui><gui>Приставки</gui><gui>Таблица със знаци</gui></guiseq>."
   3550msgstr "Приставката <placeholder-1/> ви помага да вмъкнете знаци в документ, които е трудно да се въведат чрез клавиатура. За да включите приставката, изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  38213551
  38223552#: gedit-plugins-character-map.page:32(title)
   
  38273557#: gedit-plugins-character-map.page:38(gui)
  38283558msgid "Side Panel"
  3829 msgstr ""
   3559msgstr "Страничен панел"
  38303560
  38313561#: gedit-plugins-character-map.page:34(p)
  3832 #, fuzzy
  38333562msgid ""
  38343563"Once the plugin is enabled, you can add characters from the <placeholder-1/> "
  38353564"tab of the side panel (<guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq>)."
  3836 msgstr ""
  3837 "След като включите приставката можете да добавите знаци от раздела "
  3838 "<em>Таблица със знаци</em> в страничния панел (<guiseq><gui>Изглед</"
  3839 "gui><gui>Страничен панел</gui></guiseq>)."
   3565msgstr "След като включите приставката можете да добавите знаци от раздела <placeholder-1/> в страничния панел (<guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/></guiseq>)."
  38403566
  38413567#: gedit-plugins-character-map.page:37(p)
   
  39283654#: gedit-plugins-change-case.page:27(p)
  39293655msgid "Select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  3930 msgstr ""
   3656msgstr "Изберете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/></guiseq>"
  39313657
  39323658#: gedit-plugins-change-case.page:28(p)
   
  39403666#: gedit-plugins-change-case.page:33(gui)
  39413667msgid "Invert Case"
  3942 msgstr ""
   3668msgstr "Обръщане на региктъра"
  39433669
  39443670#: gedit-plugins-change-case.page:33(p)
  3945 #, fuzzy
  39463671msgid ""
  39473672"The <placeholder-1/> option will convert all lower case letters to upper "
  39483673"case, and will convert all upper case letters to lower case."
  3949 msgstr ""
  3950 "Опцията <gui>Обръщане на регистъра</gui> ще преобразува всички малки букви в "
  3951 "главни и всички главни букви в малки."
   3674msgstr "Опцията <placeholder-1/> ще преобразува всички малки букви в главни и всички главни букви в малки."
  39523675
  39533676#: gedit-plugins-change-case.page:34(gui)
  39543677msgid "Title Case"
  3955 msgstr ""
   3678msgstr "Регистър за заглавие"
  39563679
  39573680#: gedit-plugins-change-case.page:34(p)
  3958 #, fuzzy
  39593681msgid ""
  39603682"The <placeholder-1/> option will convert the first letter of each word to "
  39613683"upper case. All other letters will be converted to lower case."
  3962 msgstr ""
  3963 "Опцията <gui>Регистър за заглавие</gui> ще преобразува първата буква на "
  3964 "всяка дума в главна буква. Всички други букви ще бъдат преобразувани в млаки."
   3684msgstr "Опцията <placeholder-1/> ще преобразува първата буква на всяка дума в главна буква. Всички други букви ще бъдат преобразувани в млаки."
  39653685
  39663686#: gedit-plugins-change-case.page:36(p)
   
  40013721"To enable the plugin, select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  40023722"><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4003 msgstr ""
   3723msgstr "За да включите приставката <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  40043724
  40053725#: gedit-plugins-bracket-comp.page:21(p)
   
  40303750"To enable the bookmark plugin, select <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/"
  40313751"><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  4032 msgstr ""
   3752msgstr "За да включите приставката за отметките, натиснете <guiseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/></guiseq>."
  40333753
  40343754#: gedit-plugins-bookmarks.page:26(title)
   
  40493769#: gedit-plugins-bookmarks.page:39(key)
  40503770msgid "B"
  4051 msgstr ""
   3771msgstr "B"
  40523772
  40533773#: gedit-plugins-bookmarks.page:31(gui)
  4054 #, fuzzy
  40553774msgid "Toggle Bookmark"
  4056 msgstr "Отметки"
   3775msgstr "Отметка"
  40573776
  40583777#: gedit-plugins-bookmarks.page:30(p)
   
  40603779"Press <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>, or "
  40613780"click <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  4062 msgstr ""
   3781msgstr "Натиснете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq> или <guiseq><placeholder-4/><placeholder-5/></guiseq>."
  40633782
  40643783#: gedit-plugins-bookmarks.page:36(title)
   
  40853804
  40863805#: gedit-plugins-bookmarks.page:42(gui)
  4087 #, fuzzy
  40883806msgid "Go to Next Bookmark"
  4089 msgstr "За предвижване между отметки:"
   3807msgstr "Към следващата отметка"
  40903808
  40913809#: gedit-plugins-bookmarks.page:42(gui)
  40923810msgid "Go to Previous Bookmark"
  4093 msgstr ""
   3811msgstr "Към предишната отметка"
  40943812
  40953813#: gedit-plugins-bookmarks.page:41(p)
   
  41723890#: gedit-open-recent.page:23(app) gedit-open-recent.page:25(app)
  41733891msgid "gconf-editor"
  4174 msgstr ""
   3892msgstr "gconf-editor"
  41753893
  41763894#: gedit-open-recent.page:23(p)
   
  41853903#: gedit-open-recent.page:25(gui)
  41863904msgid "apps"
  4187 msgstr ""
   3905msgstr "програми"
  41883906
  41893907#: gedit-open-recent.page:25(gui)
  41903908msgid "gedit-2"
  4191 msgstr ""
   3909msgstr "gedit-2"
  41923910
  41933911#: gedit-open-recent.page:25(gui)
  41943912msgid "preferences"
  4195 msgstr ""
   3913msgstr "настройки"
  41963914
  41973915#: gedit-open-recent.page:25(gui)
  41983916msgid "ui"
  4199 msgstr ""
   3917msgstr "потребителски интерфейс"
  42003918
  42013919#: gedit-open-recent.page:25(gui)
  42023920msgid "recents"
  4203 msgstr ""
   3921msgstr "скорошни"
  42043922
  42053923#: gedit-open-recent.page:25(p)
   
  42073925"Launch <placeholder-1/> and select <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/"
  42083926"><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  4209 msgstr ""
   3927msgstr "Стартирайте <placeholder-1/> и изберете <guiseq><placeholder-2/><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></guiseq>."
  42103928
  42113929#: gedit-open-recent.page:26(gui)
  42123930msgid "max_recents"
  4213 msgstr ""
   3931msgstr "Брой скорошни"
  42143932
  42153933#: gedit-open-recent.page:26(p)
  4216 #, fuzzy
  42173934msgid ""
  42183935"Double-click on the number next to <placeholder-1/> and change the number to "
  42193936"your desired value."
  4220 msgstr ""
  4221 "Щракнете двукратно върху броя до <gui>max_recents</gui> и задайте желаната "
  4222 "стойност."
   3937msgstr "Щракнете двукратно върху броя до <placeholder-1/> и задайте желаната стойност."
  42233938
  42243939#: gedit-open-on-server.page:14(title)
   
  42613976#: gedit-open-files.page:21(gui) gedit-open-files.page:22(gui)
  42623977msgid "Open Files"
  4263 msgstr ""
   3978msgstr "Отваряне на файлове"
  42643979
  42653980#: gedit-open-on-server.page:23(p)
   
  42743989#: gedit-open-on-server.page:24(gui)
  42753990msgid "Pencil"
  4276 msgstr ""
   3991msgstr "Молив"
  42773992
  42783993#: gedit-open-on-server.page:24(p)
   
  43024017#: gedit-open-on-server.page:31(app)
  43034018msgid "gvfs"
  4304 msgstr ""
   4019msgstr "gvfs"
  43054020
  43064021#: gedit-open-on-server.page:31(p)
   
  43534068#: gedit-open-files.page:22(gui)
  43544069msgid "Cancel"
  4355 msgstr ""
   4070msgstr "Отмяна"
  43564071
  43574072#: gedit-open-files.page:22(p)
   
  46854400#: gedit-change-color-scheme.page:20(gui)
  46864401msgid "Font &amp; Colors"
  4687 msgstr ""
   4402msgstr "Шрифт и цветове"
  46884403
  46894404#: gedit-change-default-font.page:24(p)
  46904405msgid ""
  46914406"Select <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  4692 msgstr ""
   4407msgstr "Изберете <keyseq><placeholder-1/><placeholder-2/><placeholder-3/></keyseq>."
  46934408
  46944409#: gedit-change-default-font.page:26(p)
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.