Changeset 2525


Ignore:
Timestamp:
Mar 12, 2012, 11:46:37 AM (10 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-disk-utility: обновен до master.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po

  r2516 r2525  
  99"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2012-03-09 10:49+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2012-03-09 12:21+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2012-03-12 10:19+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2012-03-12 11:36+0200\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  176176#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:4
  177177msgid "Options to use when unlocking the device"
  178 msgstr "Опциите, които да се използват при отключване на устройството"
   178msgstr "Настройките, които да се използват при отключване на устройството"
  179179
  180180#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
   
  205205"etc/crypttab</b> file"
  206206msgstr ""
   207"Изключете <i>Настройки за автоматично шифриране</i>, за да зададете "
   208"настройките за шифриране и паролата на устройството. Настройките са за запис "
   209"във файла <b>/etc/crypttab</b>."
  207210
  208211#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:10
   
  260263#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:1
  261264msgid "<big>Change Filesystem Label</big>"
  262 msgstr "<big>Редактиране на етикета за файловата система</big>"
   265msgstr "<big>Редактиране на етикета на файловата система</big>"
  263266
  264267#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:3
   
  268271#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:1
  269272msgid "Display _Name"
  270 msgstr "_Име на масив"
   273msgstr "_Показване като"
  271274
  272275#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:2
   
  309312msgstr ""
  310313"Ако е зададено, това е името на иконата, която ще се използва за "
  311 "устройството в потребителския интерфейс [x-gvfs-icon]"
   314"устройството в потребителския интерфейс [x-gvfs-icon=]"
  312315
  313316#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:9
   
  316319msgstr ""
  317320"Ако е зададено, това е името, което ще се използва за устройството в "
  318 "потребителския интерфейс [x-gvfs-name]"
   321"потребителския интерфейс [x-gvfs-name=]"
  319322
  320323#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:10
   
  344347"fstab</b> file"
  345348msgstr ""
   349"Изключете <i>Настройки за автоматично монтиране</i>, за да зададете "
   350"настройките и точката на монтиране на устройството. Настройките са за запис "
   351"във файла <b>/etc/fstab</b>."
  346352
  347353#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
   
  350356"hierarchy to control the scope of the entry"
  351357msgstr ""
   358"<b>Файлът за устройството</b> – използване на символни връзки в папката <b>/"
   359"dev/disk</b> за задаване на обхвата на записа"
  352360
  353361#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
   
  368376"the scope of the entry"
  369377msgstr ""
   378"Файлът за устройството – използване на символни връзки в папката /dev/disk "
   379"за задаване на обхвата на записа"
  370380
  371381#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
   
  405415
  406416#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:8
  407 #, fuzzy
  408417msgid ""
  409418"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
   
  413422"възможност за стартиране (bootable)</i> при главния запис за начално "
  414423"зареждане (MBR). Обикновено се използва с дялове от вида GPT в системи с "
  415 "главен дял за начално зареждане (MBR)"
   424"главен дял за начално зареждане."
  416425
  417426#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:9
   
  425434"directory"
  426435msgstr ""
   436"Името на дяла (най-много 36 знака от Уникод). Удобно е, ако желаете да имате "
   437"достъп до устройството чрез символна връзка в папката <b>/dev/disk/by-"
   438"partlabel</b>."
  427439
  428440#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:11
  429 #, fuzzy
  430441msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
  431 msgstr ""
  432 "Видът на дяла представен като 32 битов глобален идентификатор (<i>GUID</i>)"
   442msgstr "Видът на дяла представен като 32-битов идентификатор (<i>GUID</i>)"
  433443
  434444#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:12
   
  438448"overwrite the contents"
  439449msgstr ""
   450"Показва дали дялът и съдържанието му са необходими за правилната работа на "
   451"операционната система или компютърната архитектура. Трябва да се вземат "
   452"мерки за предпазване на данните от изтриване или презаписване."
  440453
  441454#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:14
  442 #, fuzzy
  443455msgid "_Read-Only"
  444456msgstr "Само за _четене"
   
  457469
  458470#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:7
  459 #, fuzzy
  460471msgid ""
  461472"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
   
  463474msgstr ""
  464475"Видът на потребителската файлова система, която да се създаде. Например: "
  465 "<i>btrfs</i>, <i>xfs</i> и <i>swap</i>"
   476"<i>btrfs</i>, <i>xfs</i> или <i>swap</i>"
  466477
  467478#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:8
  468 #, fuzzy
  469479msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
  470480msgstr ""
  471481"Видът на потребителската файлова система, която да се създаде. Например: "
  472 "btrfs, xfs и swap"
   482"btrfs, xfs или swap"
  473483
  474484#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:9
  475 #, fuzzy
  476485msgid ""
  477486"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
   
  479488msgstr ""
  480489"Името, което да се използва за файловата система. Удобно е, ако желаете да "
  481 "се обръщате към устройството чрез символна връзка в папката /dev/disk/by-"
   490"имате достъп до устройството чрез символна връзка в папката /dev/disk/by-"
  482491"label."
  483492
  484493#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:10
  485 #, fuzzy
  486494msgid ""
  487495"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
   
  489497msgstr ""
  490498"Името, което да се използва за файловата система. Удобно е, ако желаете да "
  491 "се обръщате към устройството чрез символна връзка в папката <b>/dev/disk/by-"
   499"имате достъп до устройството чрез символна връзка в папката <b>/dev/disk/by-"
  492500"label</b>."
  493501
   
  595603msgstr "Форматиране…"
  596604
   605# Използва се в контекст с други низове – No; Yes; Yes, mounted in.
   606# Приложение: използва се
   607# Приложение: не се използва
   608# Приложение: монтирано в
  597609#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:24
  598 #, fuzzy
  599610msgid "In Use"
  600 msgstr "Използва се"
   611msgstr "Приложение"
  601612
  602613#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:25
   
  751762#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:1
  752763msgid "<big>Enter passphrase to unlock</big>"
  753 msgstr "<big>Въведете парола, за отключване</big>"
   764msgstr "<big>Въведете парола, за да бъде отключено</big>"
  754765
  755766#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:4
   
  14601471msgid ""
  14611472"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period (Old-Age)"
  1462 msgstr ""
   1473msgstr "Неуспехът е признак за остарял диск (Old-Age)"
  14631474
  14641475#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
   
  15081519"size=\"small\">(Old-Age)</span>"
  15091520msgstr ""
   1521"Неуспехът е признак за остарял диск <span size=\"small\">(Old-Age)</span>"
  15101522
  15111523#. Translators: Please keep "(Online)" in English
   
  16061618#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1123
  16071619#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1132
  1608 #, fuzzy
  16091620msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
  16101621msgstr "ВЕРОЯТНО ДИСКЪТ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ СКОРО"
   
  18321843msgstr "Това е последният основен дял, които може да бъде създаден."
  18331844
   1845# Контекстът е парола.
  18341846#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:122
  18351847#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:142
  18361848msgid "Will be created"
  1837 msgstr "Ще бъде създаден"
  1838 
   1849msgstr "Ще бъде създадена"
   1850
   1851# Контекстът е парола.
  18391852#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:124
  18401853#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:149
  18411854msgid "None"
  1842 msgstr "без"
  1843 
   1855msgstr "Липсва"
   1856
   1857# Контекстът е парола.
  18441858#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:151
  1845 #, fuzzy
  18461859msgid "Will be deleted"
  1847 msgstr "Ще бъде изтрит"
   1860msgstr "Ще бъде изтрита"
  18481861
  18491862#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:278
   
  18781891#. Translators: This is for a /dev/loop device - %s is the size of the device e.g. "230 MB".
  18791892#: ../src/palimpsest/gdudevicetreemodel.c:925
  1880 #, fuzzy, c-format
   1893#, c-format
  18811894msgid "%s Loop Device"
  1882 msgstr "Устройство за файлове с образи (loop device) %s"
   1895msgstr "Устройство за файлове с образи (loop device) (%s)"
  18831896
  18841897#. Translators: This is for a block device which we failed to categorize  - %s is
   
  18881901#, c-format
  18891902msgid "%s Block Device"
  1890 msgstr "Блоково устройство %s"
   1903msgstr "Блоково устройство (%s)"
  18911904
  18921905#: ../src/palimpsest/gdufilesystemdialog.c:74
   
  18951908
  18961909#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:131
  1897 #, fuzzy
  18981910msgid "MBR / DOS"
  18991911msgstr "Главен дял за начално зареждане (MBR) / DOS"
   
  19441956
  19451957#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:166
  1946 #, fuzzy, c-format
   1958#, c-format
  19471959msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
  1948 msgstr "Съвпада с дял %d на устройството със зададените данни"
   1960msgstr "Съвпада с дял %d на устройството със зададените данни"
  19491961
  19501962#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:169
  1951 #, fuzzy
  19521963msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
  1953 msgstr "Съвпада с устройството със зададените данни"
   1964msgstr "Съвпада с всички дялове на устройството със зададените данни"
  19541965
  19551966#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:174
   
  19581969"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
  19591970msgstr ""
  1960 "Съвпада с дял %d на всяко устройство свързано към зададения порт или адрес"
   1971"Съвпада с дял %d на всяко устройство свързано към зададения порт или адрес"
  19611972
  19621973#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:177
   
  19661977
  19671978#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:181
  1968 #, fuzzy
  19691979msgid "Matches any device with the given label"
  19701980msgstr "Съвпада с всяко устройство със зададения етикет"
   
  20092019
  20102020#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:169
  2011 #, fuzzy
  20122021msgid "Weak"
  2013 msgstr "Несигурна"
   2022msgstr "Слаба"
  20142023
  20152024#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:170
  2016 #, fuzzy
  20172025msgid "Fair"
  20182026msgstr "Приемлива"
  20192027
  20202028#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:171
  2021 #, fuzzy
  20222029msgid "Good"
  20232030msgstr "Добра"
  20242031
  20252032#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:172
  2026 #, fuzzy
  20272033msgid "Strong"
  20282034msgstr "Силна"
   
  22112217#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1966
  22122218msgid "No"
  2213 msgstr "не е монтирано"
   2219msgstr "не се използва"
  22142220
  22152221#. Translators: Shown if the swap device is in use next to the "In Use" label
   
  22172223#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1934 ../src/palimpsest/gduwindow.c:1960
  22182224msgid "Yes"
  2219 msgstr ""
   2225msgstr "използва се"
  22202226
  22212227#. Translators: used to convey free space for partitions - the %s is the
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.