Changeset 2520


Ignore:
Timestamp:
Mar 9, 2012, 7:34:37 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

firebug: подаден през babelzilla

Location:
non-gtk/firefox/firebug
Files:
1 deleted
3 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firefox/firebug/firebug-amo.properties

  r2518 r2520  
  11# LOCALIZATION NOTE (firebug.amo.summary, firebug.amo.description, firebug.amo.developer.comments):
  2 
  32# These texts are used on Mozilla Add-on site: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843
  4 
  53# They are not direct part of Firebug extension and so, you can't see them in Firebug's UI.
  6 
  74# Note that firebug.amo.summary must not exceed 250 characters (limitation by AMO site)
  8 
  95firebug.amo.summary1.6=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nFirebug 1.6 изисква Firefox 3.6 или по-висока версия.
  106firebug.amo.description=Firebug се интегрира с Firefox и ви предоставя множество инструменти за разработка докато разглеждате страници. Можете да редактирате, изчиствате грешки и наблюдавате CSS, HTML и JavaScript на живо — във всяка уеб страница.\n\nПосетете уеб сайта за документация, снимки на екрана и дискусионни форуми: http://getfirebug.com
 • non-gtk/firefox/firebug/firebug-tracing.properties

  r2518 r2520  
  11# LOCALIZATION NOTE (Open_Firebug_Tracing, Always_Open_Firebug_Tracing):
  2 
  32# Firebug tracing console menu items (located in Firebug's menu).
  4 
  53Open_Firebug_Tracing=Отваряне на трасирането на Firebug
  64Always_Open_Firebug_Tracing=Винаги да се отваря трасирането на Firebug
  75# LOCALIZATION NOTE (title.Tracing): Title for Firebug tracing console window (verb).
  8 
  96title.Tracing=Трасиране
  107tracing.Show_Scope_Variables=Променливи от обхвата
   
  4340tracing.cmd.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
  4441tracing.cmd.tip.Open_Profile_Directory=Отваряне на папката на профила
   42tracing.option.A11Y_Description=Проблеми с достъпността
   43tracing.option.ACTIVATION_Description=Включване на Firebug
   44tracing.option.ACTIVITYOBSERVER_Description=Следене на работата на Firebug
   45tracing.option.ANNOTATIONS_Description=Бележки за сайт
   46tracing.option.BP_Description=Точки на прекъсване
   47tracing.option.CACHE_Description=Кеш на кода
   48tracing.option.COMMANDLINE_Description=Команден ред и прозорец
   49tracing.option.COMPILATION_UNITS_Description=Части при компилиране на скриптове
   50tracing.option.CONSOLE_Description=Панел на конзолата
   51tracing.option.CSS_Description=Анализ на CSS
   52tracing.option.DISPATCH_Description=Предаване на събития
   53tracing.option.DOM_Description=DOM
   54tracing.option.DOMPLATE_Description=Създаване чрез шаблон (Domplate)
   55tracing.option.EDITOR_Description=Вграден редактор и автоматично дописване
   56tracing.option.ERRORLOG_Description=Журнал за грешки от JS, CSS, XML и др.
   57tracing.option.ERRORS_Description=Вътрешни грешки на Firebug
   58tracing.option.EVAL_Description=Изпълнение на скрипт
   59tracing.option.FBS_BP_Description=Точки на прекъсване от Firebug
   60tracing.option.FBS_CREATION_Description=Създаване на скриптове от Firebug
   61tracing.option.FBS_ERRORS_Description=Грешки от Firebug
   62tracing.option.FBS_FINDDEBUGGER_Description=Търсене на функционалност за изчистване на грешки от Firebug
   63tracing.option.FBS_FUNCTION_Description=Функционалност от Firebug
   64tracing.option.FBS_JSDCONTEXT_Description=Контекст при изчистване на грешки в JavaScript от Firebug
   65tracing.option.FBS_SRCUNITS_Description=Изходен код от Firebug
   66tracing.option.FBS_STEP_Description=Постъпково изпълнение при изчистване на грешки от Firebug
   67tracing.option.FBS_TRACKFILES_Description=Следени файлове от Firebug
   68tracing.option.FUNCTION_NAMES_Description=Имена на функции на JavaScript
   69tracing.option.HISTORY_Description=История на навигацията във Firebug
   70tracing.option.HTML_Description=HTML
   71tracing.option.HTTPOBSERVER_Description=Наблюдение на заявки по HTTP
   72tracing.option.INFOTIP_Description=Съвет
   73tracing.option.INITIALIZE_Description=Инициализация на Firebug
   74tracing.option.INSPECT_Description=Инспектор
   75tracing.option.JSONVIEWER_Description=Преглед на JSON
   76tracing.option.LINETABLE_Description=Таблица с редовете на скриптовете
   77tracing.option.LOCALE_Description=Локализация
   78tracing.option.LOCATIONS_Description=Източник на код
   79tracing.option.NET_Description=Мрежов панел
   80tracing.option.NET_EVENTS_Description=Мрежови събития
   81tracing.option.OPTIONS_Description=Настройки на Firebug
   82tracing.option.PANELS_Description=Панели
   83tracing.option.SHORTCUTS_Description=Клавишни комбинации
   84tracing.option.SOURCEFILES_Description=Файлове с изходен код на JavaScript
   85tracing.option.SPY_Description=Наблюдение на заявки по XMLHttpRequests
   86tracing.option.STACK_Description=Стек на извикванията на JavaScript
   87tracing.option.STORAGE_Description=Място на запазване на настройките
   88tracing.option.SVGVIEWER_Description=Преглед на SVG
   89tracing.option.FONTS_Description=Информация и преглед на шрифтове
   90tracing.option.TOOLTIP_Description=Подсказка на бутона за стартиране
   91tracing.option.TOPLEVEL_Description=JavaScript от най-горно ниво
   92tracing.option.UI_LOOP_Description=Потребителски интерфейс за изчистване на грешки в JavaScript
   93tracing.option.WINDOWS_Description=Наблюдение на прозорците и подпрозорците на Firebug
   94tracing.option.XMLVIEWER_Description=Преглед на XML
 • non-gtk/firefox/firebug/firebug.properties

  r2518 r2520  
  11Firebug=Firebug
  22# LOCALIZATION NOTE (WindowTitle): Title of detached Firebug window.
  3 
  4 # %S Title of the associated web page.
  5 
   3# %S = Title of the associated web page.
  64# examples: Firebug - Google
  7 
  85WindowTitle=Firebug — %S
  96# Panel titles
  10 
  117Panel-console=Конзола
  128Panel-net=Мрежа
   
  2622firebug.AttachFirebug=Прикачане на Firebug към прозорец на браузъра
  2723# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs): Semi-colon list of plural forms.
  28 
   24# If there is no Firebug translation for the current browser locale, this value
   25# will be used instead of the one in chrome://global/locale/intl.properties
  2926# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
  30 
  31 # Used in a tooltip that is displayed for Firebug icon located within Firefox status bar.
  32 
  33 # Displays number of pages with Firebug activated.
  34 
  3527pluralRule=1
  36 # %S number of Firebugs activated
  37 
   28# LOCALIZATION NOTE (plural.Total_Firebugs2): Semicolon list of plural forms.
   29# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
   30# Used in a tooltip that is displayed for the Firebug icon located within Firefox status bar.
   31# Displays the number of pages with Firebug activated.
   32# %1 = number of Firebug instances activated
  3833# example: 2 Total Firebugs
  39 
  40 # LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in 'list of all panels'
  41 
  42 # menu (available on Firebug's tab bar).
  43 
  44 # Console panel options.
  45 
  46 # LOCALIZATION NOTE (Line): Used at many places in the UI. Displays location of an error,
  47 
  4834plural.Total_Firebugs2=Общо %1$S прозорец на Firebug;Общо %1$S прозореца на Firebug
  4935inBrowser=В браузъра
   
  6147On_for_all_web_pages=За всички уеб страници
  6248firebug.menu.Clear_Activation_List=Изчистване на списъка за задействане
   49top=отгоре
   50bottom=отдолу
   51left=отляво
   52right=отдясно
   53firebug.uiLocation=Разположение на интерфейса на Firebug
   54# LOCALIZATION NOTE (firebug_options): Tooltip text used for Firebug icon menu (them left
   55# most button on Firebug main toolbar)
  6356firebug_options=Настройки на Firebug
  64 # message, etc. within a source of a web page.
  65 
  66 # #1 File name, #2 Line number
  67 
   57# LOCALIZATION NOTE (firebug.Show_All_Panels): Menu item label used in 'list of all panels'
   58# menu (available on Firebug's tab bar).
  6859firebug.Show_All_Panels=Всички панели
  69 # examples: somePage.htm (line 64)
  70 
   60# Console panel options.
  7161ShowJavaScriptErrors=Грешки в JavaScript
  7262ShowJavaScriptWarnings=Предупреждения в JavaScript
   
  8676commandLineShowCompleterPopup=Предложения за автоматично дописване
  8777Assertion=Грешно предположение
  88 # LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.
  89 
  90 # For example, right clicking on an element in the HTML panel offers an action to inspect
  91 
  92 # clicked element in the DOM panel (tab).
  93 
  94 # #1 Target panel title
  95 
   78# LOCALIZATION NOTE (Line, LineAndCol): Used at many places in the UI. Displays the location
   79# of an error, message, etc. within a source of a web page.
   80# first %S = File name, second %S = Line number
   81# examples: somePage.htm (line 64)
   82# examples: somePage.htm (line 64, column 53)
  9683Line=%S (ред %S)
   84LineAndCol=%S (ред %S, кол. %S)
  9785InstanceLine=%S #%S (ред %S)
  9886StackItem=%S (%S ред %S)
  9987SystemItem=<Системно>
   88# LOCALIZATION NOTE (InspectInTab): Menu item label used in a various context menus.
   89# For example, right clicking on an element in the HTML panel offers an action to inspect
   90# clicked element in the DOM panel (tab).
   91# %S = Target panel title
  10092# examples: Inspect in DOM Tab
  101 
  102 # LOCALIZATION NOTE (jsdIScript): an internal Firefox object used for debugging Firebug
  103 
  104 # do not translate.
  105 
  106 # #1 jsdIScript.tag
  107 
  108 # HTML panel context menu items.
  109 
  11093InspectInTab=Изследване в подпрозорец за %S
  11194NoName=(без име)
  112 # Quick Info Box
  113 
  114 # LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resume
  115 
  116 # button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stopping
  117 
   95# LOCALIZATION NOTE (jsdIScript): an internal Firefox object used for debugging Firebug
   96# do not translate.
   97# %S = jsdIScript.tag
  11898jsdIScript=jsdIScript %S
  119 # JS execution when DOM of the current page is modified.
  120 
   99# HTML panel context menu items.
  121100ShowFullText=Пълен текст
  122101ShowWhitespace=Междини с интервали
   
  136115ShowQuickInfoBox=Поле за бърза информация
  137116ShadeBoxModel=Открояване на модела на кутиите
  138 # LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
  139 
   117# Quick Info Box
  140118quickInfo=Бърза информация
  141119computedStyle=Изчислен стил
  142 # editing an existing HTML element attribute.
  143 
  144 # #1 Name of the clicked attribute.
  145 
  146 # examples: Edit Attribute "onclick"...
  147 
   120# LOCALIZATION NOTE (html.Break_On_Mutate, html.Disable_Break_On_Mutate): Tooltips for resume
   121# button that are used when the HTML panel is currently selected. The button allows stopping
   122# JS execution when DOM of the current page is modified.
  148123html.Break_On_Mutate=Прекъсване при промяна
  149124html.Disable_Break_On_Mutate=Изключване на прекъсването при промяна
   
  153128html.label.Break_On_Child_Addition_or_Removal=Прекъсване при добавяне или изтриване на дете
  154129html.label.Break_On_Element_Removal=Прекъсване при изтриване на елемент
  155 # LOCALIZATION NOTE (DeleteAttribute): Menu Item label used in HTML panel context menu. Allows
  156 
   130# LOCALIZATION NOTE (html.label.Expand/Contract_All): Used within the HTML for a context
   131# menu item. The user can expand/contract the element together with all its children to
   132# quickly see the entire hierarchical structure or collapse it.
   133html.label.Expand/Contract_All=Разширяване/свиване на всички
   134# LOCALIZATION NOTE (dom.label.breakOnPropertyChange): Used within the DOM panel to create
   135# a 'property breakpoint'. Right-click on an property of an object. The label is also
   136# used for the 'break on next button' (available on the toolbar).
   137dom.label.breakOnPropertyChange=Прекъсване при промяна на свойство
   138# LOCALIZATION NOTE (dom.disableBreakOnPropertyChange): Used within the DOM panel for the
   139# 'break on next button' in the case the option is activated
   140dom.disableBreakOnPropertyChange=Изключване на прекъсване при промяна на свойство
   141dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
   142# LOCALIZATION NOTE (EditAttribute): Menu item label used in HTML panel context menu. Allows
   143# editing an existing HTML element attribute.
   144# %S = Name of the clicked attribute
   145# examples: Edit Attribute "onclick"...
   146EditAttribute=Редактиране на атрибута „%S“…
   147# LOCALIZATION NOTE (DeleteAttribute): Menu item label used in HTML panel context menu. Allows
  157148# deleting an existing HTML element attribute.
  158 
  159 # #1 Name of the clicked attribute.
  160 
  161 html.label.Expand/Contract_All=Разширяване/свиване на всичко
  162 dom.label.DOM_Breakpoints=Прекъсвания за DOM
   149# %S = Name of the clicked attribute
  163150# examples: Delete Attribute "onclick"...
  164 
  165 # LOCALIZATION NOTE (InheritedFrom): Displaying a HTML element name + an applied CSS rule.
  166 
   151DeleteAttribute=Изтриване на атрибута „%S“
   152# LOCALIZATION NOTE (InheritedFrom): Displaying an HTML element name + an applied CSS rule,
  167153# that has been inherited. Used in the Style side panel (under HTML panel).
  168 
  169154# examples: Inherited from table.tabView
  170 
  171 EditAttribute=Редактиране на атрибута „%S“…
  172 # LOCALIZATION NOTE (EditProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
  173 
  174 # Allows to edit an existing CSS rule property.
  175 
  176 # %S Name of the clicked property
  177 
  178 # examples: Edit "background-color"...
  179 
  180 DeleteAttribute=Изтриване на атрибута „%S“
  181 # LOCALIZATION NOTE (DisableProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
  182 
  183 # Allows to disable an existing CSS rule property.
  184 
  185 # %S Name of the clicked property
  186 
  187155InheritedFrom=Наследено от
  188156SothinkWarning=Разширението „Sothink SWF Catcher“ пречи на Firebug да работи нормално.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
  189 # examples: Disable "background-color"
  190 
  191 # LOCALIZATION NOTE (DeleteProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
  192 
  193 # Allows to delete an existing CSS rule property.
  194 
   157# LOCALIZATION NOTE (css.fontFamilyPreview): Part of a tooltip in the CSS panel
   158# and Style side panel (within HTML panel) when the mouse hovers a font name
   159css.fontFamilyPreview=Под южно дърво, цъфтящо в синьо, бягаше малко пухкаво зайче.
   160# LOCALIZATION NOTE (css.EmptyStyleSheet): Displayed in the CSS panel
   161# in case there are no stylesheets attached to the current page.
   162# The text between <a> and </a> is displayed as a link.
  195163css.EmptyStyleSheet=Няма стилови правила. Можете да <a>създадете и добавите</a>.
  196 # %S Name of the clicked property
  197 
  198 # examples: Delete "background-color"
  199 
  200 # Console context menu labels.
  201 
   164# LOCALIZATION NOTE (css.EmptyElementCSS2): Displayed in the Style side panel
   165# (available within the HTML panel) in case there are no CSS rules for the selected element.
   166# The text between <a> and </a> is displayed as a link.
  202167css.EmptyElementCSS=Този елемент няма стилови правила. Можете да му <a>създадете и добавите</a>.
  203168EditStyle=Редактиране на стила на елемент…
  204169NewRule=Ново правило…
  205170NewProp=Ново свойство…
  206 # LOCALIZATION NOTE do not translate, no longer used(?)
  207 
  208 # Breakpoints side panel
  209 
  210 # Script panel
  211 
  212 # LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
  213 
   171# LOCALIZATION NOTE (EditProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   172# Allows to edit an existing CSS rule property.
   173# %S = Name of the clicked property
   174# examples: Edit "background-color"...
  214175EditProp=Редактиране на „%S“…
  215 # Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.
  216 
  217 # Used in the Layout side panel under HMTL panel.
  218 
  219 # LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item. Used in the Layout side panel
  220 
  221 # under HTML panel.
  222 
   176# LOCALIZATION NOTE (DisableProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   177# Allows to disable an existing CSS rule property.
   178# %S = Name of the clicked property
   179# examples: Disable "background-color"
  223180DisableProp=Изключване на „%S“
  224 # Net panel
  225 
  226 # LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu (within the net panel)
  227 
  228 # LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
  229 
  230 # net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,
  231 
   181# LOCALIZATION NOTE (DeleteProp): Menu item label used in the CSS panel context menu.
   182# Allows to delete an existing CSS rule property.
   183# %S = Name of the clicked property
   184# examples: Delete "background-color"
  232185DeleteProp=Изтриване на „%S“
  233 # net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip):
  234 
   186# Console context menu labels.
  235187BreakOnThisError=Прекъсване при тази грешка
  236188BreakOnAllErrors=Прекъсване при всички грешки
  237 DisableBreakOnNext=Изключване на прекъсването при последващо
  238189ShowAllSourceFiles=Изходен код на chrome
  239190TrackThrowCatch=Проследяване на throw/catch
  240191UseLastLineForEvalName=Използване на последния ред в кода за име на eval()
  241192UseMD5ForEvalName=Използване на MD5 за име на eval()
  242 # Labels and tooltips for a headers displayed on top of the Net panel.
  243 
  244 DBG_FBS_CREATION=Внимание! DBG_CREATION
  245 DBG_FBS_BP=Внимание! DBG_BP
  246 DBG_FBS_ERRORS=Внимание! DBG_ERRORS
  247 DBG_FBS_STEP=Внимание! DBG_STEP
  248 # LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
  249 
   193# Breakpoints side panel
  250194Breakpoints=Прекъсвания
  251195ErrorBreakpoints=Прекъсвания при грешки
   
  254198DisableAllBreakpoints=Изключване на всички прекъсвания
  255199ClearAllBreakpoints=Изтриване на всички прекъсвания
  256 # LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
  257 
  258 # menu for breaking on a XHR.
  259 
  260 # LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
  261 
  262 # Net panel's Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is used
  263 
  264 # for a button that switches the view between "show raw source code" and "pretty formated header
  265 
   200ConditionInput=Прекъсването ще се задейства, само ако следният израз е верен:
   201# LOCALIZATION NOTE (breakpoints.Remove_Breakpoint, breakpoints.Disable_Breakpoint,
   202# breakpoints.Enable_Breakpoint): Context menu item labels in the Breakpoints side panel.
   203breakpoints.Remove_Breakpoint=Изтриване на прекъсване
   204breakpoints.Disable_Breakpoint=Изключване на прекъсване
   205breakpoints.Enable_Breakpoint=Включване на прекъсване
   206# LOCALIZATION NOTE (script.balloon.Continue, script.balloon.Disable): Labels used for buttons
   207# within balloon popup dialog. This dialog appears when the debugger halts at a breakpoint or at
   208# a 'debugger;' keyword.
   209# Continue: allows to resume the debugger
   210# Disable: allows to disable the current 'debugger;' keyword used in the Javascript source
  266211script.balloon.Continue=Продължаване
  267212script.balloon.Disable=Изключване
  268 # values".
  269 
  270 StepOver=Стъпка през функция
  271 StepInto=Стъпка във функция
  272 StepOut=Стъпка извън функция
  273 RunUntil=Изпълнение до този ред
  274213ScriptsFilterStatic=Статични скриптове
  275214ScriptsFilterEval=Статични скриптове и тези в eval
   
  280219ScriptsFilterEventShort=за събития
  281220ScriptsFilterAllShort=всички
   221# LOCALIZATION NOTE (callstack.Expand_All, callstack.Collapse_All): Context menu item labels used in
   222# Stack side panel (within Script panel)
   223# Firebug needs to be halted at a breakpoint to see these items.
   224callstack.Expand_All=Разширяване на всички
   225callstack.Collapse_All=Свиване на всички
   226# LOCALIZATION NOTE (ShowUserProps, ShowUserFuncs, ShowDOMProps, ShowDOMFuncs, ShowDOMConstants,
   227# ShowOwnProperties, ShowOwnPropertiesTooltip, ShowEnumerableProperties, ShowEnumerablePropertiesTooltip,
   228# ShowInlineEventHandlers):
   229# Labels for DOM panel options (located in tab's option menu)
  282230ShowUserProps=Свойства дефинирани от потребител
  283231ShowUserFuncs=Функции дефинирани от потребител
   
  285233ShowDOMFuncs=Функции от DOM
  286234ShowDOMConstants=Константи от DOM
   235ShowInlineEventHandlers=Вградени функции за обработка на събития
   236ShowInlineEventHandlersTooltip=Показване на вградените функции за обработка на събития.
   237ShowOwnProperties=Само собствени свойства
   238ShowOwnPropertiesTooltip=Без показване на наследените по веригата прототипи свойства
   239ShowEnumerableProperties=Само изброимите свойства
   240ShowEnumerablePropertiesTooltip=Без показване на свойствата, по които не се итерира чрез for
  287241NoMembersWarning=Няма свойства, които да бъдат показани за този обект.
  288242NewWatch=Нов израз за следене…
  289243AddWatch=Добавяне на израз
  290244CopySourceCode=Копиране на изходния код
   245Use_hash_plus_number_to_go_to_line=Използвайте #<число>, за да се придвижите до определен ред
  291246CopyValue=Копиране на стойност
  292247Copy_Name=Копиране на името
   
  298253DeleteProperty=Изтриване на свойство
  299254DeleteWatch=Изтриване на израз
  300 ConditionInput=Прекъсването ще се задейства, само ако следният израз е верен:
  301255SetBreakpoint=Поставяне на прекъсване
  302256DisableBreakpoint=Изключване на прекъсване
  303257EditBreakpointCondition=Редактиране на условието за прекъсване…
  304258NoBreakpointsWarning=В тази страница няма зададени прекъсвания.
  305 Show_User_Agent_CSS=CSS от потребителския агент
   259Only_Show_Applied_Styles=Само приложени стилове
   260Show_User_Agent_CSS=CSS от браузъра
  306261Expand_Shorthand_Properties=Разширяване на съкратените свойства
   262Sort_alphabetically=Азбучна подредба
   263Show_Mozilla_specific_styles=Специфичните за Mozilla стилове
  307264script.Type_any_key_to_filter_list=Натиснете клавиш за конкретизиране на списъка
  308 # LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
  309 
  310 # a network request (displayed when a net panel entry is expanded). The content of
  311 
  312 # this tab displays sent data (related to a HTTP send method).
  313 
   265# LOCALIZATION NOTE (LayoutPadding, LayoutBorder, LayoutMargin, LayoutPosition, LayoutAdjacent):
   266# Labels used to describe layout properties a the selected HTML element.
   267# Used in the Layout side panel (within HTML panel).
  314268LayoutPadding=отстъп
  315269LayoutBorder=контур
   
  318272LayoutAdjacent=съсед
  319273position=разположение
  320 # LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
  321 
  322 # Label used in the Net panel for detailed info about a network request (displayed
  323 
   274# LOCALIZATION NOTE (ShowRulers): Label for context menu item.
   275# Used in the Layout side panel (within HTML panel).
  324276ShowRulers=Линеал
  325 # when a net panel entry is expanded)
  326 
   277# Net panel
  327278Loading=Зареждане…
  328279Headers=Заглавни части
  329 # LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders): Label (noun) used in the Net panel
  330 
   280# LOCALIZATION NOTE (net.header.Reset_Header) Label for header context menu within the Net panel
  331281net.header.Reset_Header=Изчистване на заглавните части
  332 # (expand an entry in the panel and select Headers tab).
  333 
  334 # LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded): Semi-colon list of plural forms.
  335 
  336 # A message displayed in the Net panel when some entries must be removed since maximum number
  337 
  338 # of entries has been reached.
  339 
  340 net.header.URL=URL
  341 net.header.URL_Tooltip=Изискан URL и метод на HTTP
   282# LOCALIZATION NOTE (net.header.URL, net.header.URL_Tooltip, net.header.Status,
   283# net.header.Status_Tooltip, net.header.Domain, net.header.Domain_Tooltip,
   284# net.header.Size, net.header.Size_Tooltip, net.header.Timeline, net.header.Timeline_Tooltip,
   285# net.header.Local_IP, net.header.Local_IP_Tooltip, net.header.Remote_IP,
   286# net.header.Remote_IP_Tooltip, net.header.Protocol, net.header.Protocol_Tooltip):
   287# Labels and tooltips for headers displayed on top of the Net panel.
   288net.header.URL=Адрес
   289net.header.URL_Tooltip=Изискан адрес и метод на HTTP
  342290net.header.Status=Състояние
  343291net.header.Status_Tooltip=Състояние на получения отговор.
   
  348296net.header.Timeline=Времена
  349297net.header.Timeline_Tooltip=Подробен отчет за времената на цикъла заявка-отговор.
  350 # %S the number of entries removed
  351 
   298net.header.Local_IP=Локален адрес
   299net.header.Local_IP_Tooltip=Локален адрес по IP и порт на заявката
   300net.header.Remote_IP=Отдалечен адрес
   301net.header.Remote_IP_Tooltip=Отдалечен адрес по IP и порт на заявката
   302net.header.Protocol=Протокол
   303net.header.Protocol_Tooltip=Протоколът на заявката.
   304# LOCALIZATION NOTE (net.label.Network_Breakpoints): Label for network breakpoints group.
  352305net.label.XHR_Breakpoints=Прекъсвания при XHR
  353 # example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
  354 
  355 # LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
  356 
   306# LOCALIZATION NOTE (net.label.Break_On_Request): Label used in the Net panel's context
   307# menu for breaking on an XHR.
  357308net.label.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
  358 # has been reached. Informing the user what preferencee should be changed to modify the limit.
  359 
  360 # %S Name of a preference.
  361 
  362 # examples: In order to change the limit modify: firebug.extensions.console.logLimit
  363 
  364 # LOCALIZATION NOTE (Profile): Used as a caption for reported profile info.
  365 
   309# LOCALIZATION NOTE (net.headers.view_source, net.headers.pretty_print): Labels used in the
   310# Net panel's Headers tab (displayed if you expand a network request). The label is used
   311# for a link, that switches the view between raw source code and formated header values.
  366312net.headers.view_source=изходен код
  367313net.headers.pretty_print=форматиран вид
  368 # (result of javascript profiler tool). Represents a verb.
  369 
   314# LOCALIZATION NOTE (net.filter.Media): Label for Net panel filter (used on the Net panel toolbar)
  370315net.filter.Media=Медия
  371 # LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time): Semi-colon list of plural forms.
  372 
  373 # Used as a caption for reported profile info (result of javascript profiler tool).
  374 
  375 # #1 number of milliseconds
  376 
   316# LOCALIZATION NOTE (Post, Put): Label (verb) used in the Net panel for detailed info about
   317# a network request (displayed when a Net panel entry is expanded). The content of
   318# this tab displays sent data (related to an HTTP send method).
  377319Post=Заявка POST
  378320Put=Заявка PUT
  379 # #2 number of calls (plural)
  380 
  381 # example: (#1ms, #2 calls)
  382 
  383 # LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report header
  384 
   321# LOCALIZATION NOTE (Response, URLParameters, Cache, HTML, jsonviewer.tab.JSON, xmlviewer.tab.XML):
   322# Labels used in the Net panel for detailed info about a network request (displayed
   323# when a Net panel entry is expanded)
  385324Response=Отговор
  386325URLParameters=Параметри
   
  390329xmlviewer.tab.XML=XML
  391330svgviewer.tab.SVG=SVG
  392 # (name of a report column). In order to see this, select the Console panel start profiling
  393 
  394 # by clicking the Profile button and stop it by clicking again. The report is logged into the
  395 
   331fontviewer.General_Info=Обща информация
   332fontviewer.Meta_Data=Метаданни
   333fontviewer.view_source=изходен код
   334fontviewer.Preview=Преглед
   335fontviewer.view_characters=преглед на знаци
   336fontviewer.pretty_print=красив вариант
   337fontviewer.view_sample=мостра
   338fontviewer.uniqueid=Уникален идентификатор
   339fontviewer.vendor=Шрифтолейна
   340fontviewer.license=Лиценз
   341fontviewer.description=Описание
   342fontviewer.copyright=Авторски права
   343fontviewer.credits=Благодарности
   344fontviewer.trademark=Търговска марка
   345fontviewer.licensee=Лицензополучател
   346fontviewer.extension=Разширение
   347fontviewer.pangram=Под южно дърво, цъфтящо в синьо, бягаше малко пухкаво зайче.
   348# LOCALIZATION NOTE (jsonviewer.sort, jsonviewer.do_not_sort): Label (verb) used in the
   349# Net panel for JSON responses. Allows to sort alphabetically.
  396350jsonviewer.sort=Подреждане по ключ
  397351jsonviewer.do_not_sort=Без подреждане
  398 # console panel. Make sure Script panel is enabled.
  399 
  400 # Support for clipboard actions.
  401 
   352# LOCALIZATION NOTE (net.jsonviewer.Copy_JSON): Label (verb) displayed in the JSON tab of a network request
   353# in the Net & Console panel when copying JSON replies.
   354# %S = Part of the JSON, that was clicked
   355# example: Copy "person" as JSON
   356net.jsonviewer.Copy_JSON=Копиране на „%S“ като JSON
   357# LOCALIZATION NOTE (RequestHeaders, ResponseHeaders, CachedResponseHeaders): Label (noun)
   358# used in the Net panel (displayed inside the Headers tab of a request).
  402359RequestHeaders=Заглавни части на заявката
  403360ResponseHeaders=Заглавни части на отговора
  404 # LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Script
  405 
  406 # panel when clicking a function object.
  407 
  408 # %S Name of the function
  409 
  410 # Log Calls to "getData"
  411 
  412 # LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  413 
  414 plural.Limit_Exceeded2=Firebug's log limit has been reached. %1$S entry not shown.;Firebug's log limit has been reached. %1$S entries not shown.
   361CachedResponseHeaders=Кеширани заглавни части на отговора
   362# LOCALIZATION NOTE (plural.Limit_Exceeded2): Semicolon list of plural forms.
   363# A message displayed in the Net panel when some entries must be removed in the case the maximum number
   364# of entries has been reached.
   365# %1 = the number of entries removed
   366# example: Firebug's log limit has been reached. 150 entries not shown.
   367plural.Limit_Exceeded2=Максималният размер на журнала на Firebug е превишен, пропуснат е %1$S запис.;Максималният размер на журнала на Firebug е превишен, пропуснати са %1$S записа.
  415368LimitPrefs=Настройки
  416 # if specific method is not supported.
  417 
  418 # %S Name of a not supported method.
  419 
  420 # LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): A message displayed in the Console panel
  421 
  422 # when a not supported method is used on the command line.
  423 
  424 LimitPrefsTitle=За да промените ограничението, променете: %S
   369# LOCALIZATION NOTE (LimitPrefsTitle): A message displayed in the Net panel when log limit
   370# has been reached. Informing the user what preference should be changed to modify the limit.
   371# %S = Name of a preference
   372# examples: In order to change the limit modify 'firebug.extensions.console.logLimit'
   373LimitPrefsTitle=За да промените ограничението, променете: „%S“
  425374Refresh=Обновяване
  426375OpenInTab=Отваряне в нов подпрозорец
  427376Open_Response_In_New_Tab=Отваряне на отговора в нов подпрозорец
  428 # %S Name of a not supported method.
  429 
  430 # LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
  431 
   377# LOCALIZATION NOTE (Profile): Caption (verb) for reported profile info.
   378# (result of JavaScript profiler tool).
  432379Profile=Отчет
  433380ProfilerStarted=Програмата за отчитане работи. Натиснете „Отчет“ отново, за да видите този доклад.
  434 # Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
  435 
  436 # Console strings used when JavaScript is not available
  437 
  438 # LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
  439 
  440 # net.sizeinfo.Total_Received):
  441 
  442 # Labels used for detailed size info tooltip. The tooltip is displayed if you hover mouse
  443 
   381# LOCALIZATION NOTE (plural.Profile_Time2): Semicolon list of plural forms.
   382# Caption for reported profile info (result of JavaScript profiler tool).
   383# %1 = Number of milliseconds
   384# %2 = Number of calls (plural)
   385# example: (56ms, 15 calls)
  444386plural.Profile_Time2=(%1$Sms, %2$S извикване);(%1$Sms, %2$S извиквания)
  445387NothingToProfile=Няма дейност, която да се отчита.
   
  455397Function=Функция
  456398Percent=Процент
  457 # over a Size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
  458 
  459 # even sent and received heades size.
  460 
  461 # LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
  462 
  463 # panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
  464 
   399# LOCALIZATION NOTE (Calls, OwnTime, Time, Avg, Min, Max, File): Used in profiler report header
   400# (name of a report column). In order to see this, select the Console panel, start profiling
   401# by clicking the Profile button and stop it by clicking it again. The report is logged into the
   402# Console panel. Make sure Script panel is enabled.
  465403Calls=Извиквания
  466404OwnTime=Собствено време
   
  470408Max=Макс
  471409File=Файл
  472 # posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
  473 
   410# Support for clipboard actions.
  474411Copy=Копиране
  475 Cut=Изрязване
   412Cut=Отрязване
  476413Remove=Изтриване
   414Paste=Поставяне
  477415CopyHTML=Копиране на HTML
  478416CopySVG=Копиране на SVG
   
  488426CopyError=Копиране на грешката
  489427CopySource=Копиране на функцията
  490 # LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
  491 
  492 # Labels for Net panel's options.
  493 
  494 # LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count): Semi-colon list of plural forms.
  495 
  496 # A label used in the Net panel. Displays number of HTTP requests executed by the current page.
  497 
   428# LOCALIZATION NOTE (ShowCallsInConsole): Label for context menu item. Used in the Script
   429# panel when clicking a function object.
   430# %S = Name of the function
   431# example: Log Calls to "getData"
  498432ShowCallsInConsole=Засичане на извиквания на „%S“
  499433ShowEventsInConsole=Засичане на събитията
  500434panel.Enabled=Включено
  501 panel.Disabled=Изключено
  502 panel.Enable=Включване
  503 panel.Disable=Изключване
  504 # %S number of requests
  505 
  506 # example: 21 requests
  507 
   435# LOCALIZATION NOTE (anel.tooltip.Show_Command_Line): Tooltip used for a button on main
   436# Firebug toolbar. This button allows to open the Command Line within other panels
   437# than the Console panel.
  508438panel.tooltip.Show_Command_Line=Команден ред
  509 # LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count): Semi-colon list of plural forms.
  510 
  511 # A label used in Firefox status bar. Displays number of JavaScript errors found by Firebug.
  512 
  513 # %S number of errors
  514 
   439# LOCALIZATION NOTE (console.MethodNotSupported): Message displayed in the Console panel,
   440# if a specific method is not supported.
   441# %S = Name of the unsupported method
   442# example: Firebug console does not support 'bind'
  515443console.MethodNotSupported=Конзолата на Firebug не поддържа „%S“
  516 # example: 111 Errors
  517 
  518 # LOCALIZATION NOTE names of kinds of scopes. Probably best left in English.
  519 
  520 # With: the scope inside of the with(obj) {} statement
  521 
   444# LOCALIZATION NOTE (commandline.MethodNotSupported): Message displayed in the Console panel,
   445# if an unsupported method is entered via the Command Line.
   446# %S = Name of the unsupported method
  522447commandline.MethodNotSupported=Командният ред на Firebug не поддържа „%S“
  523 # Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };
  524 
  525 # Window: the scope inside of a Javascript window object.
  526 
   448# LOCALIZATION NOTE (console.Disable_Break_On_All_Errors, console.Break_On_All_Errors):
   449# Tooltip for the "Break on... " button used when the Console panel is selected.
  527450console.Disable_Break_On_All_Errors=Без прекъсване при всички грешки
  528451console.Break_On_All_Errors=Прекъсване при всички грешки
   452# LOCALIZATION NOTE (console.Break_On_This_Error): Tooltip for the breakpoint besides an error message
   453# in the Console panel
  529454console.Break_On_This_Error=Прекъсване при тази грешка
  530 # Net panel timing info labels
  531 
  532 #A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
  533 
   455# LOCALIZATION NOTE (console.Use_TAB_and_arrow_keys): Hint at the top of the Completion Popup
   456# in the Command Line
  534457console.Use_TAB_and_arrow_keys=Използвайте табулатора и стрелките
  535 #A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
  536 
  537 console.JSDisabledInFirefoxPrefs=JavaScript е изключен в настройките на Firefox. Ако искате да използвате панела на конзолата, трябва да включите тази възможност от: „Инструменти“ или „Редактиране“ -> „Настройки“ -> „Съдържание“ -> „Включване на JavaScript“.
  538 #A11y Domplate labels  (not visible, spoken by screen readers)
  539 
  540 # LOCALIZATION NOTE
  541 
  542 # Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  543 
   458# LOCALIZATION NOTE (console.JSDisabledInFirefoxPrefs): Hint shown inside the Console panel in the case
   459# JavaScript is not available
   460console.JSDisabledInFirefoxPrefs=JavaScript е изключен в настройките на Firefox. Ако искате да използвате панела на конзолата, трябва да включите тази възможност от: „Инструменти“ или „Редактиране“ → „Настройки“ → „Съдържание“ → „Включване на JavaScript“.
   461# LOCALIZATION NOTE (console.multiHighlightLimitExceeded):
   462# Used by the Console panel for arrays. If the user moves the mouse over an array bracket,
   463# all elements in the array are highlighted on the page. If there are too many elements
   464# in the array, this tooltip is displayed instead.
   465# %S = Maximal number of elements to highlight
   466# example: There are too many elements in the array to highlight on the page (current limit is 100).
   467#          See 'extensions.firebug.multiHighlightLimit' preference.
   468console.multiHighlightLimitExceeded=Прекалено много елементи в масива — всичките не могат да се покажат на страницата (текущият максимум е %S).\nПогледнете настройката „extensions.firebug.multiHighlightLimit“.
   469# LOCALIZATION NOTE (commandline.disabledForXMLDocs): This message is displayed in the Console panel
   470# in cases when the current page is an XML document. The text between <a> and </a> is a link,
   471# that causes to switch to HTML rendering of the document.
  544472commandline.disabledForXMLDocs=Командният ред на Firebug не работи на страници от XML. <a>Превключете към HTML</a>, за да го включите.
  545 # Describe contents of inline editor fields
  546 
  547 # LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
  548 
  549 # Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  550 
  551 # indicates style property is overridden by selector with higher specificity
  552 
  553 # LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
  554 
   473# LOCALIZATION NOTE (net.sizeinfo.Response_Body, net.sizeinfo.Post_Body, net.sizeinfo.Total_Sent,
   474# net.sizeinfo.Total_Received, net.sizeinfo.Including_Headers):
   475# Labels used for a detailed size info tooltip. The tooltip is displayed, if the mouse hovers over
   476# a request size displayed within the Net panel. 'Total Sent' and 'Total Received' info includes
   477# sent and received headers size.
  555478net.sizeinfo.Response_Body=Тяло на отговора
  556479net.sizeinfo.Post_Body=Тяло на заявката POST
  557480net.sizeinfo.Total_Sent=Общо изпратени
  558481net.sizeinfo.Total_Received=Общо получени
  559 net.sizeinfo.Including_Headers=Заедно със заглавните части
   482net.sizeinfo.Including_HTTP_Headers=Заедно със заглавните части
  560483net.ActivationMessage=Панелът за мрежата е включен. Не са показани заявките докато е бил изключен.
  561484net.responseSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug. Натиснете <a>тук</a>, за да отворите целия отговор в нов подпрозорец на Firefox.
  562 # Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
  563 
  564 # Existence and state of a breakpoint
  565 
  566 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directly
  567 
   485# LOCALIZATION NOTE (net.postDataSizeLimitMessage): A warning message displayed within the Net
   486# panel (inside the Post tab of an expanded request entry). The message informs the user that
   487# posted data reached Firebug's size limit and only part of it is displayed in the UI.
  568488net.postDataSizeLimitMessage=Превишен е максималният размер на отговора за Firebug.
  569489net.Break_On_XHR=Прекъсване при XHR
   
  571491net.label.Parts=Части
  572492net.label.Source=Изходен код
  573 # visible in the UI, intended for screen readers.
  574 
  575 # #1 Line number, #2 Function name, #3 File name
  576 
   493# LOCALIZATION NOTE (net.xpy.Resend): Label for context menu item. Used when clicking
   494# on a HTTP request (in the Console or Net panel) to re-send it with the same arguments.
   495net.label.Resend=Изпращане наново
   496# LOCALIZATION NOTE (net.option.Disable_Browser_Cache, net.option.Show_Paint_Events):
   497# Labels for Net panel's options (located in tab's option menu)
  577498net.option.Disable_Browser_Cache=Изключване на кеша на браузъра
  578499net.option.Show_Paint_Events=Събития за изобразяване
  579 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directly
  580 
  581 # visible in the UI, intended for screen readers.
  582 
  583 # Describes the match found when performing a console panel search
  584 
  585 net.option.Show_BF_Cache_Responses=Отговори от кеша от историята
  586 net.option.tip.Show_BF_Cache_Responses=Панелът за мрежата може да показва и отговорите от кеша от историята
   500# LOCALIZATION NOTE (net.option.Show_BFCache_Responses, net.option.tip.Show_BFCache_Responses):
   501# Net panel's option. If set to true, the Net panel also displays responses coming from
   502# BFCache (back-forward cache). See also: https://developer.mozilla.org/En/Working_with_BFCache
   503net.option.Show_BFCache_Responses=Отговори от кеша от историята
   504net.option.tip.Show_BFCache_Responses=Панелът за мрежата може да показва и отговорите от кеша от историята
   505# LOCALIZATION NOTE (script.Break_On_Next, script.Disable_Break_On_Next):
   506# Tooltip used for the Break On Next button inside panel toolbar of the Script panel.
   507# (breaking on next executed JavaScript statement)
  587508script.Break_On_Next=Прекъсване при следващо
   509script.Disable_Break_On_Next=Без прекъсване при следващо
  588510ShowHttpHeaders=Заглавни части на HTTP
  589 # #1 %S String key the use is looking for. #2 number of rows that contain the matched text
  590 
  591 # examples: Match found for "test" in 17 log rows
  592 
  593 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directly
  594 
  595 # visible in the UI, intended for screen readers.
  596 
   511# LOCALIZATION NOTE (plural.Request_Count2): Semicolon list of plural forms.
   512# A label used in the Net panel. Displays the number of HTTP requests executed by the current page.
   513# %1 = Number of requests
   514# example: 21 requests
  597515plural.Request_Count2=%1$S заявка;%1$S заявки
  598516FromCache=от кеша
   
  610528OpenImageInNewTab=Отваряне на изображението в нов подпрозорец
  611529OmitObjectPathStack=Пропускане на стека на лентата с инструменти
   530Load_Original_Source=Зареждане на първоначалния код
  612531Copy_Rule_Declaration=Копиране на декларацията на правилото
  613532Copy_Style_Declaration=Копиране на декларацията на стила
  614 # Describes the match found when performing a script panel search
  615 
  616 # #1 %S String key the use is looking for. #2 line number the match was found on. #3 file name the match was found in
  617 
  618 # examples: Match found for "window.alert" on line 322 in utilities.js
  619 
  620 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directly
  621 
   533# LOCALIZATION NOTE (plural.Error_Count2): Semicolon list of plural forms.
   534# A label used in for Firebug Start Button. Displays the number of JavaScript errors found by Firebug.
   535# %1 = Number of errors
   536# example: 111 Errors
  622537plural.Error_Count2=%1$S грешка;%1$S грешки
  623538moduleManager.title=Панелът за „%S“ е изключен
   
  630545Open_Console_Tooltip=Отваряне на конзолата на Firebug за трасиране.
  631546Scope_Chain=Верига на обхватите
  632 # visible in the UI, intended for screen readers.
  633 
  634 # Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
  635 
   547# LOCALIZATION NOTE (With_Scope, Call_Scope, Window_Scope):
   548# Names of kinds of scopes. Probably best left in English.
   549# With: the scope inside of the with(obj) {} statement
  636550With_Scope=Обхват на with
  637 # #1 Search string that was matched. #2 the HTML element name containing the matched string. #3 XPATH string specifying  the matched element
  638 
   551# Call: the scope inside of a function eg function foo() { XXX here XXX var f = function() {} };
  639552Call_Scope=Обхват на call
  640 # examples: Match found for "obj" in object element at /html/body/object[2]
  641 
   553# Window: the scope inside of a Javascript window object.
  642554Window_Scope=Обхват на window
  643555Logs=Журнали
   
  645557Copy_Stack=Копиране на стека
  646558Copy Exception=Копиране на изключението
  647 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directly
  648 
   559# LOCALIZATION NOTE (requestinfo.Blocking, requestinfo.Resolving, requestinfo.Connecting,
   560# requestinfo.Sending, requestinfo.Waiting, requestinfo.Receiving, requestinfo.ContentLoad,
   561# requestinfo.WindowLoad):
   562# Net panel timing info labels. Displayed in a tooltip (aka time-info-tip) when hovering the
   563# waterfall graph in the Net panel.
  649564requestinfo.Blocking=Блокиране
  650565requestinfo.Resolving=Търсене по DNS
   
  655570requestinfo.ContentLoad=„DOMContentLoaded“ (събитие)
  656571requestinfo.WindowLoad=„load“ (събитие)
  657 requestinfo.Started=Стартиране
   572# LOCALIZATION NOTE (requestinfo.started.label, requestinfo.phases.label, requestinfo.timings.label):
   573# Labels used within a tooltip (aka time-info-tip) for waterfall graph in the Net panel.
   574requestinfo.started.label=Време спрямо началото на заявката
   575requestinfo.phases.label=Фази и изминало време спрямо началото на заявката
   576requestinfo.timings.label=Събития спрямо началото на заявката:
  658577search.Firebug_Search=Търсене на Firebug
   578# LOCALIZATION NOTE (search.Next, search.Previous, search.Case_Sensitive, search.Case_Insensitive,
   579# search.Multiple_Files, search.Use_Regular_Expression):
   580# Labels used within an options menu for the search box. This menu is displayed if the search box is focused.
  659581search.Next=Следваща поява
  660582search.Previous=Предишна поява
  661583search.Case_Sensitive=Разлика главни/малки
   584search.Case_Insensitive=Без разлика главни/малки
  662585search.Multiple_Files=Много файлове
  663586search.Use_Regular_Expression=Регулярни изрази
   587# LOCALIZATION NOTE (search.html.CSS_Selector, search.net.Headers, search.net.Parameters, search.net.Response_Bodies,
   588# search.script.Multiple_Files):
   589# Labels used within an options menu for the search box. This menu is displayed if the search box is focused.
   590# These labels are specific to a certain panel.
  664591search.html.CSS_Selector=Селектор на CSS
  665592search.net.Headers=Заглавни части
  666593search.net.Parameters=Параметри
  667594search.net.Response_Bodies=Тела на отговорите
  668 search.script.Multiple_Files=Много файлове
  669595firebug.console.Persist=Запазване
  670596firebug.console.Do_Not_Clear_On_Reload=Без изчистване при презареждане
   
  714640customizeShortcuts=Клавишни комбинации на Firebug
  715641keybindConfirmMsg=Да се запазят ли променените клавишни комбинации? Те влизат в сила след рестартиране на Firefox
  716 # visible in the UI, intended for screen readers.
  717 
   642# A11y Chrome Labels (not visible, spoken by screen readers)
  718643a11y.labels.panel_tools=инструменти на панела
  719644a11y.labels.firebug_panels=панели на Firebug
   
  724649a11y.labels.reset_shortcut=изчистване на клавишната комбинация за %S
  725650aria.labels.inactive_panel=изключен панел
  726 # Describes the match found when performing an HTML  panel search (if it is found in an attribute node)
  727 
   651# A11y panelNode labels (not visible, spoken by screen readers)
  728652a11y.labels.log_rows=редове на журнала
  729653a11y.labels.call_stack=стек на извикванията
   
  733657a11y.labels.cached=кеширани
  734658aria.labels.stack_trace=стек за трасиране
  735 # #1 Search string that was matched. #2 Attribute name #3 attribute value
  736 
   659# A11y Domplate labels (not visible, spoken by screen readers)
  737660a11y.layout.padding=отстъп
  738661a11y.layout.border=контур
   
  763686a11y.layout.size=размер
  764687a11y.layout.z-index=ниво при наслагване
   688a11y.layout.box-sizing=модел на разполагането
  765689a11y.layout.clientBoundingRect=обхващащо поле на клиента
  766690a11y.descriptions.press_enter_to_edit_values=Натиснете Enter и след него Tab, за да редактирате отделните стойности
   
  769693a11y.labels.computed_styles=изчислени стилове
  770694a11y.labels.dom_properties=свойства на DOM
  771 # #4 the HTML element name containing. #5 XPATH string specifying  the matched element
  772 
  773 # examples: Match found for "abindex" in tabindex="0" in span element at /html/body/span[2]
  774 
  775 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directly
  776 
   695# LOCALIZATION NOTE:
   696# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
   697# Describe contents of inline editor fields
  777698a11y.labels.inline_editor=вътрешен редактор
  778699a11y.labels.value_for_attribute_in_element=стойност на атрибута %S на елемента %S
   
  785706a11y.labels.css_selector=селектор на CSS
  786707a11y.labels.source_code_for_file=изходен код на файла %S
  787 # visible in the UI, intended for screen readers.
  788 
  789 # Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element's contents)
  790 
  791 # #1 Search string that was matched. #2 element's text content 
  792 
   708a11y.labels.press_enter_to_add_new_watch_expression=натиснете Enter, за да добавите нов израз за следене
   709# LOCALIZATION NOTE (a11y.labels.overridden):
   710# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
   711# Indicates, that a style property is overridden by selector with higher specificity
  793712a11y.labels.overridden=променен при унаследяване
  794 a11y.labels.press_enter_to_add_new_watch_expression=натиснете enter, за да добавите нов израз за следене
  795 # #3 the HTML element name containing. #4 XPATH string specifying  the matched element
  796 
  797 # examples: Match found for "Firebug Rocks!" in h2 element at /html/body/h2[2]
  798 
  799 # LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
  800 
   713# LOCALIZATION NOTE (a11y.hasConditionalBreakpoint, a11y.hasDisabledBreakpoint):
   714# Used by a11y. Not directly visible in the UI, intended for screen readers.
   715# Existence and state of a breakpoint
  801716a11y.updates.has_conditional_break_point=има условно прекъсване
  802717a11y.updates.has_disabled_break_point=има изключено прекъсване
  803 # visible in the UI, intended for screen readers.
  804 
  805 # Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
  806 
  807 # #1 Search string that was matched. #2 selector in which the match was found 
  808 
   718# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file): Used by a11y. Not directly
   719# visible in the UI, intended for screen readers.
   720# first %S = Line number, second %S = Function name, third %S = File name
  809721a11y.updates.script_suspended_on_line_in_file=Скриптът е спрян на ред %S в %S, файл %S
  810 # examples: Match found for "main" in #mainContent h2 {
  811 
   722# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_logrows): Used by a11y. Not directly
   723# visible in the UI, intended for screen readers.
   724# Describes the match found when performing a console panel search
   725# first %S = String key the user is looking for, second %S = Number of rows that contain the matched text
   726# examples: Match found for "test" in 17 log rows
   727a11y.updates.match_found_in_logrows=открито е съвпадение за „%S“ в %S реда на журналите
   728# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_for_on_line): Used by a11y. Not directly
   729# visible in the UI, intended for screen readers.
   730# Describes the match found when performing a script panel search
   731# first %S = String key the user is looking for, second $S = Line number the match was found on, third %S = File name the match was found in
   732# examples: Match found for "window.alert" on line 322 in utilities.js
   733a11y.updates.match_found_for_on_line=открито е съвпадение за „%S“ на ред %S в %S
   734# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_element): Used by a11y. Not directly
   735# visible in the UI, intended for screen readers.
   736# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in an element node)
   737# first %S = Matched search string, second %S = HTML element name containing the matched string, third %S = XPATH string specifying the matched element
   738# example: Match found for "obj" in object element at /html/body/object[2]
   739a11y.updates.match_found_in_element=открито е съвпадение за „%S“ в елемента %S, с път %S
   740# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_attribute): Used by a11y. Not directly
   741# visible in the UI, intended for screen readers.
   742# Describes the match found when performing an HTML  panel search (if it is found in an attribute node)
   743# first %S = Search string that was matched, second %S = Attribute name, third %S = Attribute value,
   744# fourth %S = HTML element name containing, fifth %S = XPATH string specifying  the matched element
   745# example: Match found for "abindex" in tabindex="0" in span element at /html/body/span[2]
   746a11y.updates.match_found_in_attribute=открито е съвпадение за „%S“ в атрибута %S=%S на елемента %S, с път %S
   747# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_text_content): Used by a11y. Not directly
   748# visible in the UI, intended for screen readers.
   749# Describes the match found when performing an HTML panel search (if it is found in a text element's contents)
   750# first %S = Matched search string, second %S = Element's text content,
   751# third %S = HTML element name containing, fourth %S = XPATH string specifying  the matched element
   752# example: Match found for "Firebug Rocks!" in h2 element at /html/body/h2[2]
   753a11y.updates.match_found_in_text_content=открито е съвпадение за „%S“ в текста: %S на елемента %S, с път %S
   754# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_selector): Used by a11y. Not directly
   755# visible in the UI, intended for screen readers.
   756# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a selector)
   757# first %S = Matched search string, second %S = Selector, in which the match was found
   758# example: Match found for "main" in #mainContent h2 {
   759a11y.updates.match_found_in_selector=открито е съвпадение за „%S“ в селектора %S
  812760# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_style_property): Used by a11y. Not directly
  813 
  814 # visible in the UI, intended for screen readers.
  815 
  816 # Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
  817 
  818 # #1 Search string that was matched. #2 style property in which the match was found #3 selector the style declaration applies to 
  819 
  820 a11y.updates.match_found_in_logrows=открито е съвпадение за „%S“ в %S реда на журналите
  821 # examples: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
  822 
   761# visible in the UI, intended for screen readers.
   762# Describes the match found when performing a CSS panel search (if it is found in a style declaration)
   763# first %S = Matched search string, second %S = Style property, in which the match was found
   764# third %S = Selector the style declaration applies to
   765# example: Match found for background in style declaration background-repeat: "repeat-x"; in selector #mainContent {
   766a11y.updates.match_found_in_style_declaration=открито е съвпадение за „%S“ в декларацията на стила %S, в селектора %S
  823767# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_dom_property): Used by a11y. Not directly
  824 
  825 # visible in the UI, intended for screen readers.
  826 
  827 # Describes the match found when performing a DOM panel search 
  828 
  829 # #1 Search string that was matched. #2 DOM property in which the match was found   
  830 
  831 a11y.updates.match_found_for_on_line=открито е съвпадение за „%S“ на ред %S в %S
  832 # examples: Match found for "time" in _starttime : 1257324992232 (Number)
  833 
   768# visible in the UI, intended for screen readers.
   769# Describes the match found when performing a DOM panel search
   770# first %S = Matched search string, second %S = DOM property, in which the match was found
   771# examples: Match found for "time" in DOM property _starttime
   772a11y.updates.match_found_in_dom_property=открито е съвпадение за „%S“ за свойството в DOM %S
  834773# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_row): Used by a11y. Not directly
  835 
  836 # visible in the UI, intended for screen readers.
  837 
  838 # Describes the match found when performing a Net panel search 
  839 
  840 # #1 Search string that was matched. #2 File name associated to the row in which the match was found.
  841 
  842 a11y.updates.match_found_in_element=открито е съвпадение за „%S“ в елемента %S, с път %S
  843 # #3 Column in which the match was found #4. Column value   
  844 
   774# visible in the UI, intended for screen readers.
   775# Describes the match found when performing a Net panel search
   776# first %S = Matched search string, second %S = File name associated to the row, in which the match was found,
   777# third %S = Column, in which the match was found, fourth %S = Column value
  845778# examples: Match found for "792" in GET loading_animation.gif, timeline: 792 ms
  846 
   779a11y.updates.match_found_in_net_row=открито е съвпадение за „%S“ в %S, %S : %S;
  847780# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.match_found_in_net_summary_row): Used by a11y. Not directly
  848 
  849 # visible in the UI, intended for screen readers.
  850 
   781# visible in the UI, intended for screen readers.
  851782# Describes the match found when performing a Net panel search (if it is found in the Net summary row)
  852 
  853 # #1 Search string that was matched. #2 Column value in which the match was found
  854 
  855 a11y.updates.match_found_in_attribute=открито е съвпадение за „%S“ в атрибута %S=%S на елемента %S, с път %S
   783# first %S = Matched search string, second %S = Column value, in which the match was found
  856784# examples: Match found for "05" in net summary row: 4.05s
  857 
   785a11y.updates.match_found_in_net_summary_row=открито е съвпадение за „%S“ в обобщения ред: %S
  858786# LOCALIZATION NOTE (a11y.updates.no_matches_found): Used by a11y. Not directly
  859 
  860 # visible in the UI, intended for screen readers.
  861 
  862 # Indicates that the searched string was not matched 
  863 
  864 # %S Search string that was matched.   
  865 
   787# visible in the UI, intended for screen readers.
   788# Indicates that the searched string was not matched
   789# %S = Search string
  866790# examples: No matched found for "wefkhwefkgwekhjgjh"
  867 
  868 a11y.updates.match_found_in_text_content=открито е съвпадение за „%S“ в текста: %S на елемента %S, с път %S
  869 # Console messages.
  870 
  871 # LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
  872 
  873 # If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
  874 
  875 # currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
  876 
  877 # activation button.
  878 
  879 a11y.updates.match_found_in_selector=открито е съвпадение за „%S“ в селектора %S
  880 # LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
  881 
  882 # An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
  883 
  884 # If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
  885 
  886 # currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
  887 
  888 # activation button.
  889 
  890 a11y.updates.match_found_in_style_declaration=открито е съвпадение за „%S“ в декларацията на стила %S, в селектора %S
  891 # LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
  892 
  893 # An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
  894 
  895 # for specific URL.
  896 
  897 # examples: Failed to load source for: http://www.example.com/script.js
  898 
  899 # examples: The resource from this URL is not text: http://www.example.com/script.js
  900 
  901 a11y.updates.match_found_in_dom_property=открито е съвпадение за „%S“ за свойството в DOM %S
  902 # LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
  903 
  904 # firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.
  905 
  906 # LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
  907 
  908 # Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
  909 
  910 # Indicates that the searched string was not matched 
  911 
  912 # %S Search string that was matched.   
  913 
  914 a11y.updates.match_found_in_net_row=открито е съвпадение за „%S“ в %S, %S : %S;
  915 # examples: No matched found for "wefkhwefkgwekhjgjh"
  916 
  917 # Console messages.
  918 
  919 # LOCALIZATION NOTE (message.knownIssues40): A message displayed for Firefox 40 users showing
  920 
  921 # a link to known issues (with Firefox 4.0) page.
  922 
  923 # examples: See Firefox 4.0 known issues page: http://getfirebug.com/knownissues
  924 
  925 a11y.updates.match_found_in_net_summary_row=открито е съвпадение за „%S“ в обобщения ред: %S
  926 # LOCALIZATION NOTE (label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab):
  927 
  928 # If Firebug is displayed in an external window (detached), but not active for the
  929 
  930 # currently selected Firefox tab, the following button label is used for an
  931 
  932 # activation button.
  933 
  934 # LOCALIZATION NOTE (message.Failed_to_load_source_for, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
  935 
  936791a11y.updates.no_matches_found=няма съвпадения за „%S“
   792# LOCALIZATION NOTE (confirmation.Reset_All_Firebug_Options):
   793# Text in the confirmation dialog shown when the options should be reset
  937794confirmation.Reset_All_Firebug_Options=Наистина ли всички настройки на Firebug да се върнат към стандартните стойности?
  938 # An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
  939 
   795# LOCALIZATION NOTE (confirmation.Edit_CSS_Source):
   796# If the user has changed the CSS and clicks on the Source Edit button, a confirmation dialog is
   797# displayed containing the following message
   798confirmation.Edit_CSS_Source=Текущите редакции на CSS ще бъдат отхвърлени.\nСигурни ли сте, че искате да редактирате кода?
   799# Console messages
  940800warning.Console_must_be_enabled=Конзолата трябва да бъде включена
  941801warning.Command_line_blocked?=Блокиран ли е командният ред?
  942802message.Reload_to_activate_window_console=Презаредете, за да включите конзолата на прозореца
   803# LOCALIZATION NOTE (message.sourceNotAvailableFor, message.The_resource_from_this_URL_is_not_text):
   804# An error message displayed in the Script panel when a source can't be displayed
  943805# for specific URL.
  944 
  945 # examples: Failed to load source for: http://www.example.com/script.js
  946 
   806# examples: Reload the page to get source for: http://www.example.com/script.js
  947807# examples: The resource from this URL is not text: http://www.example.com/script.js
  948 
  949 message.knownIssues40=Проблеми с Firefox, засягащи Firebug:
  950 # LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
  951 
  952 # firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in Scipt history popup menu.
  953 
  954 # LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
  955 
  956 # Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
  957 
  958 label.Activate_Firebug_for_the_selected_Firefox_tab=Включване на Firebug за избрания подпрозорец
  959 # LOCALIZATION NOTE (script.warning.inactive_during_page_load, script.suggestion.inactive_during_page_load):
  960 
  961 # This message is displayed within the Script panel if debugger is inactive during page load.
  962 
  963 # The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  964 
  965 # LOCALIZATION NOTE (script.warning.javascript_not_enabled, script.suggestion.javascript_not_enabled):
  966 
  967 # This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled.
  968 
  969 message.Failed_to_load_source_for=Не е зареден адресът
   808message.sourceNotAvailableFor=Презаредете страницата за изходния код на
  970809message.The_resource_from_this_URL_is_not_text=Ресурсът на този адрес не е текст
  971 # The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  972 
  973 # LOCALIZATION NOTE (script.button.enable_javascript): Title for a button that is displayed on
  974 
   810## LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_to_this_script, firebug.history.Go_forward_to_this_script,
   811# firebug.history.Stay_on_this_page): Tooltips for menu items in the history popup menu.
  975812firebug.history.Go_back_to_this_panel=Назад до този панел
  976813firebug.history.Stay_on_this_panel=Оставане на този панел
  977814firebug.history.Go_forward_to_this_panel=Напред до този панел
  978 # the Script panel if Javascript is disabled. This button allows to enable it.
  979 
  980 # LOCALIZATION NOTE (script.warning.all_scripts_filtered, script.suggestion.all_scripts_filtered):
  981 
   815# LOCALIZATION NOTE (firebug.history.Go_back_one_script, firebug.history.Go_forward_one_script):
   816# Tooltips for back/forward buttons on the Script panel toolbar.
  982817firebug.history.Go_back=Назад
  983818firebug.history.Go_forward=Напред
  984 # This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
  985 
  986 # The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  987 
  988 # LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
  989 
   819# LOCALIZATION NOTE (script.warning.inactive_during_page_load, script.suggestion.inactive_during_page_load):
   820# Message displayed in the Script panel, if the debugger is inactive during page load.
   821# The suggestion message represents an advice how to solve the problem. It contains a link enclosed in <a> and </a>
   822# to reload the sources
  990823script.warning.inactive_during_page_load=Панелът за скриптове не е бил включен при зареждане на страницата
  991824script.suggestion.inactive_during_page_load2=<a>Презаредете</a>, за да видите целия изходен код
  992 # This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
  993 
   825# LOCALIZATION NOTE (script.warning.javascript_not_enabled, script.suggestion.javascript_not_enabled):
   826# This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled.
  994827# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  995 
  996 #firebug.dtd
  997 
  998828script.warning.javascript_not_enabled=Javascript е изключен
  999 script.suggestion.javascript_not_enabled=Проверете Firefox > Инструменти/Редактиране > Настройки > Съдържание > Включване на Javascript
  1000 #editors.dtd
  1001 
  1002 # the Script panel if Javascript is disabled. This button allows to enable it.
   829script.suggestion.javascript_not_enabled=Проверете „Firefox“ → „Инструменти/Редактиране“ → „Настройки“ → „Съдържание“ → „Включване на Javascript“
   830# LOCALIZATION NOTE (script.button.enable_javascript): Title for a link, that is displayed on
   831# the Script panel, if Javascript is disabled. This link allows to enable it.
  1003832script.button.enable_javascript=Включете JavaScript и презаредете страницата
  1004833# LOCALIZATION NOTE (script.warning.all_scripts_filtered, script.suggestion.all_scripts_filtered):
  1005 # This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
   834# Message displayed in the Script panel, if no JavaScripts are available for the current page.
  1006835# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  1007836script.warning.all_scripts_filtered=Всички скриптове са били филтрирани
  1008837script.suggestion.all_scripts_filtered=Проверете в лентата с инструменти кои скриптове се показват или настройката „Изходен код на chrome“
  1009838# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
  1010 # This message is displayed within the Script panel if javascript is not enabled for the current page.
   839# Message displayed in the Script panel, if the page doesn't include any JavaScript.
  1011840# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  1012841script.warning.no_javascript=На страницата няма Javascript
  1013842script.suggestion.no_javascript=Ако елементите <script> имат атрибут „type“, стойността му трябва да е „text/javascript“ или „application/javascript“
   843# LOCALIZATION NOTE (script.warning.no_javascript, script.suggestion.no_javascript):
   844# Message displayed in the Script panel, if the page is opened in different tabs/windows and
   845# the debugger is already halted at a breakpoint inside another tab/window.
   846# The suggestion message represents an advice how to solve the problem.
  1014847script.warning.debugger_active=Изчистването на грешки вече е включено
  1015848script.suggestion.debugger_active=Изчистването на грешки е спряно на точка на прекъсване на друга страница.
  1016849script.button.Go_to_that_page=Към другата страница
  1017 #firebug.dtd
   850script.warning.debugger_not_activated=Изчистването на грешки е изключено
   851script.suggestion.debugger_not_activated=Изчистването на грешки е изключено
   852# firebug.dtd
  1018853firebug.Firebug=Firebug
  1019854firebug.Close=Затваряне
   
  1054889firebug.CommandLine=Команден ред
  1055890firebug.Search=Търсене
   891# LOCALIZATION NOTE (firebug.Rerun, firebug.Continue, firebug.StepOver, firebug.StepInto,
   892# firebug.StepOut, firebug.RunUntil)
   893# Labels used for debugger options available in the Script panel.
   894firebug.Rerun=Повторно изпълнение (Shift+F8)
  1056895firebug.Continue=Продължаване (F8)
  1057896firebug.StepOver=Стъпка през функция (F10)
  1058897firebug.StepInto=Стъпка във функция (F11)
  1059898firebug.StepOut=Стъпка извън функция
  1060 firebug.BreakOnErrors=Прекъсване при грешки
   899firebug.RunUntil=Изпълнение до този ред
   900# LOCALIZATION NOTE (firebug.Inspect, firebug.InspectElement, firebug.InspectElementWithFirebug)
   901# Labels for Firebug Inspector. Used by a button (available in Firefox Customize Toolbar dialog)
   902# and also page context menu. As soon as built-in inspector is having its own "Inspect Element"
   903# Firebug should start using "Inspect Element with Firebug" to distinguish itself.
  1061904firebug.Inspect=Изследване
  1062905firebug.InspectElement=Изследване на елемент
   906firebug.InspectElementWithFirebug=Изследване на елемент с Firebug
   907firebug.BreakOnErrors=Прекъсване при грешки
  1063908firebug.InspectTooltip=Натиснете върху елемента в страницата, който ще изследвате
  1064 firebug.Edit=Редактиране
  1065909firebug.EditHTMLTooltip=Редактиране на този HTML
  1066 firebug.EditCSSTooltip=Редактиране на този CSS
  1067910firebug.Profile=Отчет
  1068911firebug.ProfileScript=Отчитане на JavaScript
   
  1073916firebug.Images=Изображения
  1074917firebug.Flash=Flash
  1075 #editors.dtd
   918# editors.dtd
  1076919editors.Configured_Firebug_Editors=Настроени редактори на Firebug
  1077920editors.Editor=Редактор
   
  1083926editors.Move_Up=Нагоре
  1084927editors.Close=Затваряне
  1085 editors.Browse=Избор...
   928editors.Browse=Избор
  1086929changeEditor.Editor_Configuration=Настройки на редактора
  1087930changeEditor.Name=Име:
   
  1089932changeEditor.CmdLine=Аргументи:
  1090933changeEditor.Supplied_arguments=Аргументи добавяни от Firebug:
  1091 changeEditor.URL_of_file=<label class='text-link'>%url</label> адресът на файла (ако %url липсва, стандартно се добавя %file)
  1092 changeEditor.Path_to_local_file=<label class='text-link'>%file</label> Път към локалния файл (или временното му копие)
  1093 changeEditor.Line_number=<label class='text-link'>%line</label> Номер на реда (ако е наличен)
  1094 changeEditor.Invalid_Application_Path=Неправилен път до приложение
  1095 changeEditor.Application_does_not_exist=Указаното приложение не съществува
  1096 # LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode): This message is displayed
  1097 # in the Console panel when the private browsing mode is on (in Firefox 4 it's Start
  1098 # Private Browsing mode)
   934changeEditor.URL_of_file=адресът на файла (ако %url липсва, стандартно се добавя %file)
   935changeEditor.Path_to_local_file=пътят към локалния файл (или временното му копие)
   936changeEditor.Line_number=номер на реда (ако е наличен)
   937changeEditor.Invalid_Application_Path=Неправилен път до програма
   938changeEditor.Application_does_not_exist=Указаната програма не съществува
   939# LOCALIZATION NOTE (firebug.Edit, firebug.css.sourceEdit, firebug.css.liveEdit,
   940# firebug.EditCSSTooltip, firebug.css.sourceEdit.tooltip, firebug.css.liveEdit.tooltip)
   941# Used in the CSS panel for the Edit button.
   942firebug.Edit=Редактиране
   943firebug.css.sourceEdit=Редактиране на изходния код
   944firebug.css.sourceEdit.tooltip=Редактиране на изходния код на CSS зареден от браузъра
   945firebug.css.liveEdit=Директно редактиране
   946firebug.css.liveEdit.tooltip=Редактиране на изходния код на CSS извлечен от браузъра
   947firebug.EditCSSTooltip=Редактиране на този CSS
   948# LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode):
   949# Message displayed in the Console panel when the private browsing mode is on.
   950# (in Firefox 4+ it's 'Start Private Browsing')
  1099951firebug.activation.privateBrowsingMode=В режим на „Поверително сърфиране“ сайтовете не биват запомняни
  1100 # LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode): This message is displayed
  1101 # in a break notification balloon popup next to a checkbox.
  1102 firebug.breakpoint.doNotShowBreakNotification=Без известяване при прекъсване (можете да го включите отново в менюто на панела)
  1103 # LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode): This message is displayed
  1104 # in a break notification balloon popup when break on debugger; keyword happens.
  1105 # The keyword can be disabled by creating a disabled breakpoint on the same line.
  1106 firebug.bon.cause.disableDebuggerKeyword=Можете да изключвате и прекъсванията създадени с „debugger;“
  1107 # LOCALIZATION NOTE (firebug.dom.noChildren): This message is displayed in the DOM panel
  1108 # in cases where there are no children objects and so nothing to display.
  1109 firebug.dom.noChildren=Липсват елементи-наследници
  1110 # LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.more): This label is when displayed array/list has
  1111 # more elements then it's displayed on the screen. "..." is automatically appended.
  1112 # example: more...
   952# LOCALIZATION NOTE (firebug.breakpoint.showBreakNotifications):
   953# Label used within Script panel's options menu. Represents an option, that can be used
   954# to switch of the break notifications.
   955firebug.breakpoint.showBreakNotifications=Известяване при прекъсване
   956# LOCALIZATION NOTE (firebug.activation.privateBrowsingMode):
   957# Message displayed in a break notification popup next to a checkbox.
   958# Includes a link enclosed in <a> and </a> to open the panel's options menu.
   959firebug.breakpoint.doNotShowBreakNotification2=Може да включвате/изключвате точките на прекъсване в <a>менюто на панела</a>.
   960# LOCALIZATION NOTE (firebug.bon.cause.disableDebuggerKeyword2, firebug.bon.tooltip.disableDebuggerKeyword2):
   961# Message displayed in a break notification popup when break on debugger; keyword happens.
   962# The keyword can be disabled by creating a disabled breakpoint on the same line.
   963# The other label is used for a tooltip on the action button.
   964firebug.bon.cause.disableDebuggerKeyword2=Натискането на бутона „Изключване“ е с по-голям приоритет от „debugger“ с изключена точка на прекъсване.
   965firebug.bon.tooltip.disableDebuggerKeyword2=Изключена точка на прекъсване
   966# LOCALIZATION NOTE (firebug.bon.scriptPanelNeeded): A label used by 'Break On Next' button
   967# This feature needs the Script panel enabled in order to work.
   968firebug.bon.scriptPanelNeeded=(Панелът за скриптове трябва да е включен, за да ползвате тази възможност)
   969# LOCALIZATION NOTE (firebug.dom.noChildren):
   970# Message displayed in the DOM panel in cases, in which there are no children objects
   971# and so nothing to display.
   972firebug.dom.noChildren2=Липсват елементи-наследници
   973# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.more): Label shown when the displayed array/list has
   974# more elements then displayed on the screen. "..." is automatically appended.
  1113975firebug.reps.more=още
  1114 # LOCALIZATION NOTE (firebug.storage.totalItems): This label is used in the DOM panel
  1115 # for local/session/global storage. It's informing the user about number of items in the storage.
  1116 # #1 number of storage items
   976# LOCALIZATION NOTE (firebug.storage.totalItems): Semicolon list of plural forms.
   977# Label used in the DOM panel for local/session/global storage.
   978# It's informing the user about the number of items in the storage.
   979# %1 = Number of storage items
  1117980# example: 1 item in Storage
  1118981# example: 2 items in Storage
  1119982firebug.storage.totalItems=%1$S съхранен обект;%1$S съхранени обекта
  1120 # LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.table.ObjectProperties): This label is used by console.table
  1121 # method if an object is passed into it. Used in table header.
   983# LOCALIZATION NOTE (firebug.reps.table.ObjectProperties):
   984# Label used in the header of the output of the console.table() method inside the Console panel,
   985# if an object is passed into it.
  1122986firebug.reps.table.ObjectProperties=Свойства на обект
  1123 # LOCALIZATION NOTE (firebug.completion.empty): This label is used in the command line
  1124 # by auto-complete function. Displayed if there are no possible completions.
   987# LOCALIZATION NOTE (firebug.completion.empty):
   988# Label used in the command line by the auto-complete function.
   989# Displayed, if there are no possible completions.
  1125990firebug.completion.empty=(няма подходящо дописване)
   991# LOCALIZATION NOTE (firebug.failedToPreviewObjectURL, firebug.failedToPreviewImageURL):
   992# Label used in an image preview infotip in the HTML panel when hovering over an <img> element
   993# when loading of the given URL fails. The firebug.failedToPreviewObjectURL is specifically used
   994# for moz-filedata (HTML5),
   995# see: https://developer.mozilla.org/en/Using_files_from_web_applications#Example.3a_Using_object_URLs_to_display_images
   996firebug.failedToPreviewObjectURL=Обектът за адрес най-вероятно е отхвърлен чрез метода revokeObjectURL
   997firebug.failedToPreviewImageURL=Неуспешно зареждане на този адрес
   998# LOCALIZATION NOTE (firebug.Memory_Profiler_Started):
   999# Message logged into the Console panel when memory profiler session starts.
   1000firebug.Memory_Profiler_Started=Отчетът за паметта е стартиран
   1001# LOCALIZATION NOTE (firebug.Objects_Added_While_Profiling):
   1002# Title for a group (logged into the Console panel), that contains a list of new objects
   1003# allocated within memory profiler session.
   1004firebug.Objects_Added_While_Profiling=Добавени обекти по време на отчитането
   1005# LOCALIZATION NOTE (firebug.Memory_Profiler_Results):
   1006# Message used within the Console panel when the memory profiler session is finished.
   1007firebug.Memory_Profiler_Results=Резултати от отчитането на времето
   1008# LOCALIZATION NOTE (firebug.Entire_Session):
   1009# Label used within memory profiler results to mark summary information for entire session.
   1010firebug.Entire_Session=За цялата сесия
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.