Changeset 2511


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 7:12:18 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2468 r2511  
  1414"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-03-07 07:11+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-03-07 07:11+0200\n"
  1818"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  9292
  9393#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
   94msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
   95msgstr ""
   96"Магическо число дали да се изпълнят задачите по изчистване на настройките до "
   97"нормално положение"
   98
   99#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
   100msgid ""
   101"empathy-sanity-cleaning.c uses this number to check if the cleaning tasks "
   102"should be executed or not. Users should not change this key manually."
   103msgstr ""
   104"empathy-sanity-cleaning.c използва това число, за да реши дали да се "
   105"изпълнят задачите по изчистване на настройките до нормално положение. "
   106"Потребителите не трябва да променят този ключ ръчно."
   107
   108#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
  94109msgid "Show offline contacts"
  95110msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
  96111
  97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
   112#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
  98113msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
  99114msgstr ""
  100115"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
  101116
  102 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
   117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
  103118msgid "Show avatars"
  104119msgstr "Показване на аватари"
  105120
  106 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
   121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
  107122msgid ""
  108123"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
   
  111126"разговори."
  112127
  113 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
   128#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
  114129msgid "Show protocols"
  115130msgstr "Показване на протокола"
  116131
  117 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
   132#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
  118133msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
  119134msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
  120135
  121 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
   136#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
  122137msgid "Show Balance in contact list"
  123138msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
  124139
  125 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
   140#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
  126141msgid "Whether to show account balances in the contact list."
  127142msgstr ""
  128143"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
  129144
  130 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
   145#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
  131146msgid "Compact contact list"
  132147msgstr "Стегнат списък с контакти"
  133148
  134 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
   149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
  135150msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
  136151msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
  137152
  138 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
   153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
  139154msgid "Hide main window"
  140155msgstr "Скриване на основния прозорец"
  141156
  142 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
   157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
  143158msgid "Hide the main window."
  144159msgstr "Скриване на основния прозорец."
  145160
  146 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
   161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
  147162msgid "Default directory to select an avatar image from"
  148163msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
  149164
  150 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
   165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
  151166msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
  152167msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
  153168
  154 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
   169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
  155170msgid "Open new chats in separate windows"
  156171msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
  157172
  158 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
   173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
  159174msgid "Always open a separate chat window for new chats."
  160175msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
  161176
  162 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
   177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
  163178msgid "Display incoming events in the status area"
  164179msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
  165180
  166 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
   181#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
  167182msgid ""
  168183"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
   
  172187"събитията се представят незабавно на потребителя."
  173188
  174 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
   189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
  175190msgid "The position for the chat window side pane"
  176191msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
  177192
  178 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
   193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
  179194msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
  180195msgstr ""
   
  182197"разговори."
  183198
  184 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
   199#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
  185200msgid "Show contact groups"
  186201msgstr "Показване на групите с контакти"
  187202
  188 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
   203#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
  189204msgid "Whether to show groups in the contact list."
  190205msgstr "Дали да се показват групите в списъка за контакти."
  191206
  192 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
   207#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
  193208msgid "Contact list sort criterion"
  194209msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
  195210
  196 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
   211#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
  197212msgid ""
  198213"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
   
  204219"сменя на подредба по име."
  205220
  206 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
   221#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
  207222msgid "Use notification sounds"
  208223msgstr "Известяване със звуци"
  209224
  210 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
   225#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
  211226msgid "Whether to play a sound to notify of events."
  212227msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
  213228
  214 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
   229#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
  215230msgid "Disable sounds when away"
  216231msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
  217232
  218 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
   233#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
  219234msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
  220235msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
  221236
  222 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
   237#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
  223238msgid "Play a sound for incoming messages"
  224239msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
  225240
  226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
   241#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
  227242msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
  228243msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
  229244
  230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
   245#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
  231246msgid "Play a sound for outgoing messages"
  232247msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
  233248
  234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
   249#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
  235250msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
  236251msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
  237252
  238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
   253#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
  239254msgid "Play a sound for new conversations"
  240255msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
  241256
  242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
   257#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
  243258msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
  244259msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
  245260
  246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
   261#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
  247262msgid "Play a sound when a contact logs in"
  248263msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
  249264
  250 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
   265#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
  251266msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
  252267msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
  253268
  254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
   269#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
  255270msgid "Play a sound when a contact logs out"
  256271msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
  257272
  258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
   273#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
  259274msgid ""
  260275"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
  261276msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
  262277
  263 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
   278#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
  264279msgid "Play a sound when we log in"
  265280msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
  266281
  267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
   282#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
  268283msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
  269284msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
  270285
  271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
   286#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
  272287msgid "Play a sound when we log out"
  273288msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
  274289
  275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
   290#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
  276291msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
  277292msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
  278293
  279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
   294#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
  280295msgid "Enable popup notifications for new messages"
  281296msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
  282297
  283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
   298#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
  284299msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
  285300msgstr ""
  286301"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
  287302
  288 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
   303#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
  289304msgid "Disable popup notifications when away"
  290305msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
  291306
  292 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
   307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
  293308msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
  294309msgstr ""
  295310"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
  296311
  297 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
   312#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
  298313msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
  299314msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
  300315
  301 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
   316#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
  302317msgid ""
  303318"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
   
  307322"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
  308323
  309 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
   324#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
  310325msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
  311326msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
  312327
  313 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
   328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
  314329msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
  315330msgstr ""
  316331"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
  317332
  318 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
   333#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
  319334msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
  320335msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
  321336
  322 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
   337#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
  323338msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
  324339msgstr ""
   
  326341"прозорци."
  327342
  328 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
   343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
  329344msgid "Use graphical smileys"
  330345msgstr "Изображения за емотикони"
  331346
  332 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
   347#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
  333348msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
  334349msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
  335350
  336 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
   351#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
  337352msgid "Show contact list in rooms"
  338353msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
  339354
  340 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
   355#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
  341356msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
  342357msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
  343358
  344 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
   359#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
  345360msgid "Chat window theme"
  346361msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
  347362
  348 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
   363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
  349364msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
  350365msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  351366
  352 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
   367#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
  353368msgid "Chat window theme variant"
  354369msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
  355370
  356 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
   371#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
  357372msgid ""
  358373"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
  359374msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  360375
  361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
   376#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
  362377msgid "Path of the Adium theme to use"
  363378msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
  364379
  365 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
   380#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
  366381msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
  367382msgstr ""
  368383"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
  369384
  370 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
   385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
  371386msgid "Enable WebKit Developer Tools"
  372387msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
  373388
  374 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
   389#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
  375390msgid ""
  376391"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
   
  379394"включат."
  380395
  381 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
   396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
  382397msgid "Inform other users when you are typing to them"
  383398msgstr "Информиране на другите участници, че им пишете"
  384399
  385 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
   400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
  386401msgid ""
  387402"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
   
  391406"пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
  392407
  393 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
   408#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
  394409msgid "Use theme for chat rooms"
  395410msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
  396411
  397 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
   412#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
  398413msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
  399414msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
  400415
  401 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
   416#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
  402417msgid "Spell checking languages"
  403418msgstr "Езици с проверка на правописа"
  404419
  405 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
   420#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
  406421msgid ""
  407422"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
   
  410425"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
  411426
  412 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
   427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
  413428msgid "Enable spell checker"
  414429msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
  415430
  416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
   431#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
  417432msgid ""
  418433"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
   
  421436"езици."
  422437
  423 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
   438#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
  424439msgid "Nick completed character"
  425440msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
  426441
  427 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
   442#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
  428443msgid ""
  429444"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
   
  433448"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
  434449
  435 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
   450#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
  436451msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
  437452msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
  438453
  439 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
   454#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
  440455msgid ""
  441456"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
   
  444459"разговори."
  445460
  446 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
   461#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
  447462msgid "Last account selected in Join Room dialog"
  448463msgstr "Последната регистрация използвана в прозореца „Влизане в стая“"
  449464
  450 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
   465#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
  451466msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
  452467msgstr ""
   
  454469"стая."
  455470
  456 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
   471#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
  457472msgid "Camera device"
  458473msgstr "Уеб камера"
  459474
  460 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
   475#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
  461476msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
  462477msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
  463478
  464 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
   479#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
  465480msgid "Camera position"
  466481msgstr "Позиция на камерата"
  467482
  468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
   483#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
  469484msgid "Position the camera preview should be during a call."
  470485msgstr ""
  471486"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
  472487
  473 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
   488#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
  474489msgid "Echo cancellation support"
  475490msgstr "Премахване на ехо"
  476491
  477 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
   492#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
  478493msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
  479494msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
  480495
  481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
   496#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
  482497msgid "Show hint about closing the main window"
  483498msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
  484499
  485 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
   500#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
  486501msgid ""
  487502"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
   
  491506"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
  492507
  493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
   508#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
  494509msgid "Empathy can publish the user's location"
  495510msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
  496511
  497 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
   512#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
  498513msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
  499514msgstr ""
  500515"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
  501516
  502 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
   517#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
  503518msgid "Empathy can use the network to guess the location"
  504519msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
  505520
  506 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
   521#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
  507522msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
  508523msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
  509524
  510 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
   525#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
  511526msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
  512527msgstr ""
   
  514529"местоположението"
  515530
  516 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
   531#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
  517532msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
  518533msgstr ""
   
  520535"местоположението."
  521536
  522 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
   537#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
  523538msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
  524539msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
  525540
  526 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
   541#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
  527542msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
  528543msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
  529544
  530 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
   545#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:105
  531546msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
  532547msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
  533548
  534 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
   549#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:106
  535550msgid ""
  536551"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
   
  16271642#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
  16281643#. * we get the new handler.
  1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993 ../src/empathy-event-manager.c:1197
  1630 #: ../src/empathy-call-window.c:1502 ../src/empathy-call-window.c:1552
  1631 #: ../src/empathy-call-window.c:2588
   1644#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993
   1645#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1886
   1646#: ../src/empathy-event-manager.c:1279 ../src/empathy-call-window.c:1502
   1647#: ../src/empathy-call-window.c:1552 ../src/empathy-call-window.c:2585
  16321648msgid "Disconnected"
  16331649msgstr "Изключен"
   
  16641680msgstr "Влизане"
  16651681
  1666 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1218
   1682#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1300
  16671683msgid "Connected"
  16681684msgstr "Свързан"
   
  21362152msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
  21372153
   2154#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
   2155#. * title
  21382156#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
  21392157#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
   2158#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1288
  21402159#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
  21412160msgid "Call"
   
  24652484#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
  24662485#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
   2486#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
  24672487msgid "Video"
  24682488msgstr "Видео"
   
  30603080msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
  30613081
  3062 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370 ../src/empathy-call-window.c:1289
   3082#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370
   3083#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:757
   3084#: ../src/empathy-call-window.c:1289
  30633085msgid "Connecting…"
  30643086msgstr "Свързване…"
   
  31793201msgstr "Не са инсталирани модулите за поддръжка на този протокол"
  31803202
  3181 #: ../src/empathy-auth-client.c:286
   3203#: ../src/empathy-auth-client.c:288
  31823204msgid " - Empathy authentication client"
  31833205msgstr " — идентифициране с Empathy"
  31843206
  3185 #: ../src/empathy-auth-client.c:302
   3207#: ../src/empathy-auth-client.c:304
  31863208msgid "Empathy authentication client"
  31873209msgstr "Идентифициране с Empathy"
  31883210
   3211#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:201
   3212msgid "- Empathy Audio/Video Client"
   3213msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
   3214
   3215#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:223
   3216msgid "Empathy Audio/Video Client"
   3217msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
   3218
   3219#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:433
   3220msgid "Contrast"
   3221msgstr "Контраст"
   3222
   3223#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:436
   3224msgid "Brightness"
   3225msgstr "Яркост"
   3226
   3227#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:439
   3228msgid "Gamma"
   3229msgstr "Гама"
   3230
   3231#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:545
   3232msgid "Volume"
   3233msgstr "Сила на звука"
   3234
   3235#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1097
   3236msgid "_Sidebar"
   3237msgstr "_Странична лента"
   3238
   3239#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1117
   3240msgid "Audio input"
   3241msgstr "Входящ звук"
   3242
   3243#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1121
   3244msgid "Video input"
   3245msgstr "Входящо видео"
   3246
   3247#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1129
   3248msgid "Dialpad"
   3249msgstr "Циферблат"
   3250
   3251#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
   3252msgid "Details"
   3253msgstr "Подробна информация"
   3254
   3255#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
   3256#. * is used in the window title
   3257#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1209
   3258#: ../src/empathy-call-window.c:1889
   3259#, c-format
   3260msgid "Call with %s"
   3261msgstr "Разговор с %s"
   3262
   3263#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1442
   3264#: ../src/empathy-call-window.c:2133
   3265msgid "The IP address as seen by the machine"
   3266msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
   3267
   3268#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
   3269#: ../src/empathy-call-window.c:2135
   3270msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
   3271msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
   3272
   3273#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
   3274#: ../src/empathy-call-window.c:2137
   3275msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
   3276msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
   3277
   3278#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
   3279#: ../src/empathy-call-window.c:2139
   3280msgid "The IP address of a relay server"
   3281msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
   3282
   3283#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
   3284#: ../src/empathy-call-window.c:2141
   3285msgid "The IP address of the multicast group"
   3286msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
   3287
   3288#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1835
   3289#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1838
   3290#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1841
   3291#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1844
   3292msgctxt "codec"
   3293msgid "Unknown"
   3294msgstr "Неизвестен"
   3295
   3296#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
   3297#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2136
   3298#, c-format
   3299msgid "Connected — %d:%02dm"
   3300msgstr "Връзка от %d:%02dм"
   3301
   3302#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2197
   3303#: ../src/empathy-call-window.c:2987
   3304msgid "Technical Details"
   3305msgstr "Технически данни"
   3306
   3307#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2235
   3308#: ../src/empathy-call-window.c:3026
   3309#, c-format
   3310msgid ""
   3311"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
   3312"computer"
   3313msgstr ""
   3314"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
   3315"компютър"
   3316
   3317#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2240
   3318#: ../src/empathy-call-window.c:3031
   3319#, c-format
   3320msgid ""
   3321"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
   3322"computer"
   3323msgstr ""
   3324"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
   3325"компютър"
   3326
   3327#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2246
   3328#: ../src/empathy-call-window.c:3037
   3329#, c-format
   3330msgid ""
   3331"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
   3332"does not allow direct connections."
   3333msgstr ""
   3334"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
   3335"преки връзки."
   3336
   3337#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2252
   3338#: ../src/empathy-call-window.c:3043
   3339msgid "There was a failure on the network"
   3340msgstr "Мрежова грешка"
   3341
   3342#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2256
   3343#: ../src/empathy-call-window.c:3047
   3344msgid ""
   3345"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   3346msgstr ""
   3347"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   3348"на компютъра ви"
   3349
   3350#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
   3351#: ../src/empathy-call-window.c:3050
   3352msgid ""
   3353"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   3354msgstr ""
   3355"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   3356"на компютъра ви"
   3357
   3358#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2269
   3359#: ../src/empathy-call-window.c:3062
   3360#, c-format
   3361msgid ""
   3362"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
   3363"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
   3364"the Help menu."
   3365msgstr ""
   3366"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
   3367"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
   3368"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
   3369
   3370#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
   3371#: ../src/empathy-call-window.c:3071
   3372msgid "There was a failure in the call engine"
   3373msgstr "Грешка в модула за разговори"
   3374
   3375#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2280
   3376#: ../src/empathy-call-window.c:3074
   3377msgid "The end of the stream was reached"
   3378msgstr "Достигнат е краят на потока"
   3379
   3380#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2320
   3381#: ../src/empathy-call-window.c:3114
   3382msgid "Can't establish audio stream"
   3383msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
   3384
   3385#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2330
   3386#: ../src/empathy-call-window.c:3124
   3387msgid "Can't establish video stream"
   3388msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   3389
  31893390#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
   3391#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
  31903392msgid "_Call"
  31913393msgstr "_Разговор"
   
  32053407#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
  32063408#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
   3409#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
  32073410msgid "_View"
  32083411msgstr "_Преглед"
   
  32403443
  32413444#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
   3445#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
  32423446msgid "Hang up"
  32433447msgstr "Затваряне"
  32443448
  32453449#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
   3450#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
  32463451msgid "Hang up current call"
  32473452msgstr "Затваряне на текущия разговор"
   
  32763481
  32773482#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
   3483#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
  32783484msgid "Send Audio"
  32793485msgstr "Изпращане на аудио"
  32803486
  32813487#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
   3488#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
  32823489msgid "Toggle audio transmission"
  32833490msgstr "Превключване на пращането на аудио"
  32843491
  32853492#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
   3493#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
  32863494msgid "Encoding Codec:"
  32873495msgstr "Кодиращ модул:"
  32883496
  3289 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-call-window.c:2540
  3290 #: ../src/empathy-call-window.c:2541 ../src/empathy-call-window.c:2542
  3291 #: ../src/empathy-call-window.c:2543
   3497#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28
   3498#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
   3499#: ../src/empathy-call-window.c:2537 ../src/empathy-call-window.c:2538
   3500#: ../src/empathy-call-window.c:2539 ../src/empathy-call-window.c:2540
  32923501msgid "Unknown"
  32933502msgstr "Неизвестно"
  32943503
  32953504#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
   3505#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
  32963506msgid "Decoding Codec:"
  32973507msgstr "Декодиращ модул:"
  32983508
  32993509#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
   3510#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
  33003511msgid "Remote Candidate:"
  33013512msgstr "Отдалечен кандидат:"
  33023513
  33033514#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
   3515#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
  33043516msgid "Local Candidate:"
  33053517msgstr "Местен кандидат:"
  33063518
  33073519#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
   3520#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
  33083521msgid "Audio"
  33093522msgstr "Звук"
   
  34773690msgstr "Управление на стаите в отметките"
  34783691
  3479 #: ../src/empathy-event-manager.c:511
   3692#: ../src/empathy-event-manager.c:522
  34803693msgid "Incoming video call"
  34813694msgstr "Входящ видео разговор"
  34823695
  3483 #: ../src/empathy-event-manager.c:511 ../src/empathy-call-window.c:1519
   3696#: ../src/empathy-event-manager.c:522 ../src/empathy-call-window.c:1519
  34843697msgid "Incoming call"
  34853698msgstr "Входящ разговор"
  34863699
  3487 #: ../src/empathy-event-manager.c:515
   3700#: ../src/empathy-event-manager.c:526
  34883701#, c-format
  34893702msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
  34903703msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
  34913704
  3492 #: ../src/empathy-event-manager.c:516
   3705#: ../src/empathy-event-manager.c:527
  34933706#, c-format
  34943707msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
  34953708msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
  34963709
  3497 #: ../src/empathy-event-manager.c:519 ../src/empathy-event-manager.c:720
  3498 #: ../src/empathy-call-window.c:1525
   3710#: ../src/empathy-event-manager.c:530 ../src/empathy-event-manager.c:731
   3711#: ../src/empathy-event-manager.c:764 ../src/empathy-call-window.c:1525
  34993712#, c-format
  35003713msgid "Incoming call from %s"
  35013714msgstr "Входящ разговор от %s"
  35023715
  3503 #: ../src/empathy-event-manager.c:544
   3716#: ../src/empathy-event-manager.c:555
  35043717msgid "_Reject"
  35053718msgstr "От_казване"
  35063719
  3507 #: ../src/empathy-event-manager.c:552 ../src/empathy-event-manager.c:560
   3720#: ../src/empathy-event-manager.c:563 ../src/empathy-event-manager.c:571
  35083721msgid "_Answer"
  35093722msgstr "_Отговаряне"
  35103723
  3511 #: ../src/empathy-event-manager.c:560
   3724#: ../src/empathy-event-manager.c:571
  35123725msgid "_Answer with video"
  35133726msgstr "_Отговор с видео"
  35143727
  3515 #: ../src/empathy-event-manager.c:720 ../src/empathy-call-window.c:1525
   3728#: ../src/empathy-event-manager.c:731 ../src/empathy-event-manager.c:764
   3729#: ../src/empathy-call-window.c:1525
  35163730#, c-format
  35173731msgid "Incoming video call from %s"
  35183732msgstr "Входящ видео разговор от %s"
  35193733
  3520 #: ../src/empathy-event-manager.c:778
   3734#: ../src/empathy-event-manager.c:837
  35213735msgid "Room invitation"
  35223736msgstr "Покана за стая"
  35233737
  3524 #: ../src/empathy-event-manager.c:780
   3738#: ../src/empathy-event-manager.c:839
  35253739#, c-format
  35263740msgid "Invitation to join %s"
  35273741msgstr "Покана за влизане в %s"
  35283742
  3529 #: ../src/empathy-event-manager.c:787
   3743#: ../src/empathy-event-manager.c:846
  35303744#, c-format
  35313745msgid "%s is inviting you to join %s"
  35323746msgstr "%s ви кани да влезете в %s"
  35333747
  3534 #: ../src/empathy-event-manager.c:795
   3748#: ../src/empathy-event-manager.c:854
  35353749msgid "_Decline"
  35363750msgstr "_Отказване"
  35373751
  3538 #: ../src/empathy-event-manager.c:800
   3752#: ../src/empathy-event-manager.c:859
  35393753#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
  35403754msgid "_Join"
  35413755msgstr "_Влизане"
  35423756
  3543 #: ../src/empathy-event-manager.c:827
   3757#: ../src/empathy-event-manager.c:886
  35443758#, c-format
  35453759msgid "%s invited you to join %s"
  35463760msgstr "%s ви кани да се влезете в %s"
  35473761
  3548 #: ../src/empathy-event-manager.c:833
   3762#: ../src/empathy-event-manager.c:892
  35493763#, c-format
  35503764msgid "You have been invited to join %s"
  35513765msgstr "Канят ви да влезете в %s"
  35523766
  3553 #: ../src/empathy-event-manager.c:884
   3767#: ../src/empathy-event-manager.c:943
  35543768#, c-format
  35553769msgid "Incoming file transfer from %s"
  35563770msgstr "Входящ файл от %s"
  35573771
  3558 #: ../src/empathy-event-manager.c:1064 ../src/empathy-roster-window.c:374
   3772#: ../src/empathy-event-manager.c:1146 ../src/empathy-roster-window.c:374
  35593773msgid "Password required"
  35603774msgstr "Парола"
  35613775
  3562 #: ../src/empathy-event-manager.c:1134
   3776#: ../src/empathy-event-manager.c:1216
  35633777#, c-format
  35643778msgid "%s would like permission to see when you are online"
  35653779msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
  35663780
  3567 #: ../src/empathy-event-manager.c:1140
   3781#: ../src/empathy-event-manager.c:1222
  35683782#, c-format
  35693783msgid ""
   
  42104424msgstr "_Спиране на програмата"
  42114425
   4426#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
   4427msgid "Redial"
   4428msgstr "Преизбиране"
   4429
   4430#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
   4431msgid "V_ideo"
   4432msgstr "_Видео"
   4433
   4434#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
   4435msgid "Video Off"
   4436msgstr "Без видео"
   4437
   4438#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
   4439msgid "Video Preview"
   4440msgstr "Преглед на видеото"
   4441
   4442#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
   4443msgid "Video On"
   4444msgstr "С видео"
   4445
   4446#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
   4447msgid "Call the contact again"
   4448msgstr "Пренабиране на контакта"
   4449
   4450#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
   4451msgid "Camera Off"
   4452msgstr "Изключване на камерата"
   4453
   4454#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
   4455msgid "Disable camera and stop sending video"
   4456msgstr "Изключване на камерата и спиране на изпращането на видео"
   4457
   4458#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
   4459msgid "Preview"
   4460msgstr "Преглед"
   4461
   4462#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
   4463msgid "Enable camera but don't send video"
   4464msgstr "Включване на камерата без изпращане на видео"
   4465
   4466#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
   4467msgid "Camera On"
   4468msgstr "Включване на камерата"
   4469
   4470#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
   4471msgid "Enable camera and send video"
   4472msgstr "Включване на камерата и изпращане на видео"
   4473
  42124474#: ../src/empathy-map-view.c:471
  42134475msgid "Contact Map View"
  42144476msgstr "Карта с контактите"
  42154477
  4216 #: ../src/empathy-debug-window.c:1598
   4478#: ../src/empathy-debug-window.c:1607
  42174479msgid "Save"
  42184480msgstr "Запазване"
  42194481
  4220 #: ../src/empathy-debug-window.c:1658
   4482#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
  42214483msgid "Pastebin link"
  42224484msgstr "Връзка към сайта за поставяне"
  42234485
  4224 #: ../src/empathy-debug-window.c:1667
   4486#: ../src/empathy-debug-window.c:1676
  42254487msgid "Pastebin response"
  42264488msgstr "Отговор на сайта за поставяне"
  42274489
  4228 #: ../src/empathy-debug-window.c:1671
   4490#: ../src/empathy-debug-window.c:1680
  42294491#, c-format
  42304492msgid "%s"
  42314493msgstr "%s"
  42324494
  4233 #: ../src/empathy-debug-window.c:1674
   4495#: ../src/empathy-debug-window.c:1683
  42344496msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
  42354497msgstr ""
   
  42374499"файл."
  42384500
  4239 #: ../src/empathy-debug-window.c:1903
   4501#: ../src/empathy-debug-window.c:1912
  42404502msgid "Debug Window"
  42414503msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
  42424504
  4243 #: ../src/empathy-debug-window.c:1961
   4505#: ../src/empathy-debug-window.c:1970
  42444506msgid "Send to pastebin"
  42454507msgstr "Изпращане към сайта за поставяне"
  42464508
  4247 #: ../src/empathy-debug-window.c:2000
   4509#: ../src/empathy-debug-window.c:2009
  42484510msgid "Pause"
  42494511msgstr "Пауза"
  42504512
  4251 #: ../src/empathy-debug-window.c:2012
   4513#: ../src/empathy-debug-window.c:2021
  42524514msgid "Level "
  42534515msgstr "Ниво"
  42544516
  4255 #: ../src/empathy-debug-window.c:2031
   4517#: ../src/empathy-debug-window.c:2040
  42564518msgid "Debug"
  42574519msgstr "Подробност"
  42584520
  4259 #: ../src/empathy-debug-window.c:2036
   4521#: ../src/empathy-debug-window.c:2045
  42604522msgid "Info"
  42614523msgstr "Информация"
  42624524
  4263 #: ../src/empathy-debug-window.c:2041 ../src/empathy-debug-window.c:2087
   4525#: ../src/empathy-debug-window.c:2050 ../src/empathy-debug-window.c:2096
  42644526msgid "Message"
  42654527msgstr "Съобщение"
  42664528
  4267 #: ../src/empathy-debug-window.c:2046
   4529#: ../src/empathy-debug-window.c:2055
  42684530msgid "Warning"
  42694531msgstr "Предупреждение"
  42704532
  4271 #: ../src/empathy-debug-window.c:2051
   4533#: ../src/empathy-debug-window.c:2060
  42724534msgid "Critical"
  42734535msgstr "Критична"
  42744536
  4275 #: ../src/empathy-debug-window.c:2056
   4537#: ../src/empathy-debug-window.c:2065
  42764538msgid "Error"
  42774539msgstr "Грешка"
  42784540
  4279 #: ../src/empathy-debug-window.c:2075
   4541#: ../src/empathy-debug-window.c:2084
  42804542msgid "Time"
  42814543msgstr "Време"
  42824544
  4283 #: ../src/empathy-debug-window.c:2078
   4545#: ../src/empathy-debug-window.c:2087
  42844546msgid "Domain"
  42854547msgstr "Област"
  42864548
  4287 #: ../src/empathy-debug-window.c:2080
   4549#: ../src/empathy-debug-window.c:2089
  42884550msgid "Category"
  42894551msgstr "Категория"
  42904552
  4291 #: ../src/empathy-debug-window.c:2082
   4553#: ../src/empathy-debug-window.c:2091
  42924554msgid "Level"
  42934555msgstr "Ниво"
  42944556
  4295 #: ../src/empathy-debug-window.c:2105
   4557#: ../src/empathy-debug-window.c:2114
  42964558msgid ""
  42974559"The selected connection manager does not support the remote debugging "
   
  43604622msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
  43614623
  4362 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:187
   4624#: ../src/empathy-notifications-approver.c:189
  43634625msgid "Respond"
  43644626msgstr "Отговаряне"
  43654627
  4366 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
   4628#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
  43674629#: ../src/empathy-call-window.c:1529
  43684630msgid "Reject"
  43694631msgstr "Отхвърляне"
  43704632
  4371 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
  4372 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
   4633#: ../src/empathy-notifications-approver.c:208
   4634#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
  43734635#: ../src/empathy-call-window.c:1530
  43744636msgid "Answer"
  43754637msgstr "Отговор"
  43764638
  4377 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
   4639#: ../src/empathy-notifications-approver.c:213
  43784640msgid "Answer with video"
  43794641msgstr "Отговор с видео"
  43804642
  4381 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
  4382 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
   4643#: ../src/empathy-notifications-approver.c:221
   4644#: ../src/empathy-notifications-approver.c:231
  43834645msgid "Decline"
  43844646msgstr "Отклоняване"
  43854647
  4386 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:218
  4387 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:229
   4648#: ../src/empathy-notifications-approver.c:225
   4649#: ../src/empathy-notifications-approver.c:236
  43884650msgid "Accept"
  43894651msgstr "Приемане"
   
  43924654#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
  43934655#. * brings the password popup.
  4394 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
   4656#: ../src/empathy-notifications-approver.c:246
  43954657msgid "Provide"
  43964658msgstr "Въвеждане"
   
  44074669msgstr "инф."
  44084670
  4409 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  4410 #. * is used in the window title
  4411 #: ../src/empathy-call-window.c:1889
  4412 #, c-format
  4413 msgid "Call with %s"
  4414 msgstr "Разговор с %s"
  4415 
  4416 #: ../src/empathy-call-window.c:2133
  4417 msgid "The IP address as seen by the machine"
  4418 msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  4419 
  4420 #: ../src/empathy-call-window.c:2135
  4421 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  4422 msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  4423 
  4424 #: ../src/empathy-call-window.c:2137
  4425 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  4426 msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  4427 
  4428 #: ../src/empathy-call-window.c:2139
  4429 msgid "The IP address of a relay server"
  4430 msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  4431 
  4432 #: ../src/empathy-call-window.c:2141
  4433 msgid "The IP address of the multicast group"
  4434 msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
  4435 
  4436 #: ../src/empathy-call-window.c:2886
   4671#: ../src/empathy-call-window.c:2883
  44374672msgid "On hold"
  44384673msgstr "Задържане"
  44394674
  4440 #: ../src/empathy-call-window.c:2889
   4675#: ../src/empathy-call-window.c:2886
  44414676msgid "Mute"
  44424677msgstr "Без звук"
  44434678
  4444 #: ../src/empathy-call-window.c:2891
   4679#: ../src/empathy-call-window.c:2888
  44454680msgid "Duration"
  44464681msgstr "Времетраене"
  44474682
  44484683#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
  4449 #: ../src/empathy-call-window.c:2894
   4684#: ../src/empathy-call-window.c:2891
  44504685#, c-format
  44514686msgid "%s — %d:%02dm"
  44524687msgstr "%s — %d:%02dм"
  44534688
  4454 #: ../src/empathy-call-window.c:2990
  4455 msgid "Technical Details"
  4456 msgstr "Технически данни"
  4457 
  4458 #: ../src/empathy-call-window.c:3029
  4459 #, c-format
  4460 msgid ""
  4461 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
  4462 "computer"
  4463 msgstr ""
  4464 "Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
  4465 "компютър"
  4466 
  4467 #: ../src/empathy-call-window.c:3034
  4468 #, c-format
  4469 msgid ""
  4470 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
  4471 "computer"
  4472 msgstr ""
  4473 "Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
  4474 "компютър"
  4475 
  4476 #: ../src/empathy-call-window.c:3040
  4477 #, c-format
  4478 msgid ""
  4479 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
  4480 "does not allow direct connections."
  4481 msgstr ""
  4482 "Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
  4483 "преки връзки."
  4484 
  4485 #: ../src/empathy-call-window.c:3046
  4486 msgid "There was a failure on the network"
  4487 msgstr "Мрежова грешка"
  4488 
  4489 #: ../src/empathy-call-window.c:3050
  4490 msgid ""
  4491 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
  4492 msgstr ""
  4493 "Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
  4494 "на компютъра ви"
  4495 
  4496 #: ../src/empathy-call-window.c:3053
  4497 msgid ""
  4498 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
  4499 msgstr ""
  4500 "Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
  4501 "на компютъра ви"
  4502 
  4503 #: ../src/empathy-call-window.c:3065
  4504 #, c-format
  4505 msgid ""
  4506 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
  4507 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
  4508 "the Help menu."
  4509 msgstr ""
  4510 "Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
  4511 "\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
  4512 "прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  4513 
  4514 #: ../src/empathy-call-window.c:3074
  4515 msgid "There was a failure in the call engine"
  4516 msgstr "Грешка в модула за разговори"
  4517 
  4518 #: ../src/empathy-call-window.c:3077
  4519 msgid "The end of the stream was reached"
  4520 msgstr "Достигнат е краят на потока"
  4521 
  4522 #: ../src/empathy-call-window.c:3117
  4523 msgid "Can't establish audio stream"
  4524 msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  4525 
  4526 #: ../src/empathy-call-window.c:3127
  4527 msgid "Can't establish video stream"
  4528 msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
  4529 
  4530 #: ../src/empathy-call-window.c:3164
   4689#: ../src/empathy-call-window.c:3161
  45314690#, c-format
  45324691msgid "Your current balance is %s."
  45334692msgstr "Текущият ви баланс е %s."
  45344693
  4535 #: ../src/empathy-call-window.c:3168
   4694#: ../src/empathy-call-window.c:3165
  45364695msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
  45374696msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане."
  45384697
  4539 #: ../src/empathy-call-window.c:3170
   4698#: ../src/empathy-call-window.c:3167
  45404699msgid "Top Up"
  45414700msgstr "Захранване"
  4542 
  4543 #: ../src/empathy-call.c:201
  4544 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
  4545 msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
  4546 
  4547 #: ../src/empathy-call.c:223
  4548 msgid "Empathy Audio/Video Client"
  4549 msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
  45504701
  45514702#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.