Changeset 2503


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 7:02:53 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r2498 r2503  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2012-03-04 08:00+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2012-03-04 08:00+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2012-03-07 06:38+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2012-03-07 06:38+0200\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  156156msgstr "Допълнителен номер на версията"
  157157
  158 #: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:137
   158#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:138
  159159msgid "Device ID"
  160160msgstr "Идентификатор на устройство"
  161161
  162 #: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:138
   162#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:139
  163163msgid "Device identifier"
  164164msgstr "Идентификатор на устройство"
   
  171171msgid "The cell renderer represented by this accessible"
  172172msgstr "Изобразяване на клетка от тази функционалност за достъпност"
   173
   174#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
   175msgid "Has Opacity Control"
   176msgstr "С контрол на непрозрачност"
   177
   178#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
   179msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
   180msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
   181
   182#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
   183msgid "Has palette"
   184msgstr "С палитра"
   185
   186#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
   187msgid "Whether a palette should be used"
   188msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
   189
   190#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
   191msgid "Current Color"
   192msgstr "Текущ цвят"
   193
   194#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
   195msgid "The current color"
   196msgstr "Текущият цвят"
   197
   198#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:220
   199msgid "Current Alpha"
   200msgstr "Текущата алфа"
   201
   202#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
   203msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
   204msgstr ""
   205"Текущата стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
   206"непрозрачност)"
   207
   208#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
   209msgid "Current RGBA"
   210msgstr "Текущият цвят в RGBA"
   211
   212#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
   213msgid "The current RGBA color"
   214msgstr "Текущият цвят в RGBA"
   215
   216#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:138
   217msgid "Color Selection"
   218msgstr "Избор на цвят"
   219
   220#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:139
   221msgid "The color selection embedded in the dialog."
   222msgstr "Изборът на цвят вграден в този диалог."
   223
   224#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:145
   225msgid "OK Button"
   226msgstr "Бутон за потвърждаване"
   227
   228#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:146
   229msgid "The OK button of the dialog."
   230msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
   231
   232#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:152
   233msgid "Cancel Button"
   234msgstr "Бутон за отказване"
   235
   236#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:153
   237msgid "The cancel button of the dialog."
   238msgstr "Бутонът за отказване на диалога."
   239
   240#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:159
   241msgid "Help Button"
   242msgstr "Бутон за помощ"
   243
   244#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:160
   245msgid "The help button of the dialog."
   246msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  173247
  174248#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:243 ../gtk/gtkfontbutton.c:450
   
  265339msgstr "Брой колони в таблицата"
  266340
  267 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1353
   341#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1388
  268342msgid "Row spacing"
  269343msgstr "Разредката между редове"
  270344
  271 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1354
   345#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1389
  272346msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  273347msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  274348
  275 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1360
   349#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1395
  276350msgid "Column spacing"
  277351msgstr "Разредката между колони"
  278352
  279 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1361
   353#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1396
  280354msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  281355msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
   
  290364msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
  291365
  292 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1381
   366#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1416
  293367msgid "Left attachment"
  294368msgstr "Ляво прикачване"
  295369
  296 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1382 ../gtk/gtkmenu.c:726
   370#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1417 ../gtk/gtkmenu.c:726
  297371msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  298372msgstr ""
   
  308382"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
  309383
  310 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1388
   384#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1423
  311385msgid "Top attachment"
  312386msgstr "Горно прикачване"
   
  655729
  656730#: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:233
  657 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291 ../gtk/gtkwidget.c:995
   731#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291 ../gtk/gtkwidget.c:1023
  658732msgid "Sensitive"
  659733msgstr "Действащо"
   
  665739#: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:240
  666740#: ../gtk/gtkstatusicon.c:297 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
  667 #: ../gtk/gtkwidget.c:988
   741#: ../gtk/gtkwidget.c:1016
  668742msgid "Visible"
  669743msgstr "Видимо"
   
  10041078msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  10051079
  1006 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1183
   1080#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1211
  10071081msgid "Horizontal Alignment"
  10081082msgstr "Хоризонтално подравняване"
   
  10121086msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
  10131087
  1014 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1199
   1088#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1227
  10151089msgid "Vertical Alignment"
  10161090msgstr "Вертикално подравняване"
   
  15191593"края на зоната на клетките"
  15201594
  1521 #: ../gtk/gtkcellarea.c:801
   1595#: ../gtk/gtkcellarea.c:803
  15221596msgid "Focus Cell"
  15231597msgstr "Активна клетка"
  15241598
  1525 #: ../gtk/gtkcellarea.c:802
   1599#: ../gtk/gtkcellarea.c:804
  15261600msgid "The cell which currently has focus"
  15271601msgstr "Клетката, която в момента е активна"
  15281602
  1529 #: ../gtk/gtkcellarea.c:820
   1603#: ../gtk/gtkcellarea.c:822
  15301604msgid "Edited Cell"
  15311605msgstr "Редактирана клетка"
  15321606
  1533 #: ../gtk/gtkcellarea.c:821
   1607#: ../gtk/gtkcellarea.c:823
  15341608msgid "The cell which is currently being edited"
  15351609msgstr "Клетката, която в момента бива редактирана"
  15361610
  1537 #: ../gtk/gtkcellarea.c:839
   1611#: ../gtk/gtkcellarea.c:841
  15381612msgid "Edit Widget"
  15391613msgstr "Редактор"
  15401614
  1541 #: ../gtk/gtkcellarea.c:840
   1615#: ../gtk/gtkcellarea.c:842
  15421616msgid "The widget currently editing the edited cell"
  15431617msgstr "Графичният обект, който редактира в момента клетката"
   
  24472521msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  24482522
  2449 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345
  2450 msgid "Current Color"
  2451 msgstr "Текущ цвят"
  2452 
  24532523#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:206
  24542524msgid "The selected color"
  24552525msgstr "Избраният цвят"
  24562526
  2457 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352
  2458 msgid "Current Alpha"
  2459 msgstr "Текущата алфа"
  2460 
  24612527#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221
  24622528msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
   
  24892555msgstr "Показване на редактора"
  24902556
  2491 #: ../gtk/gtkcolorscale.c:334
   2557#: ../gtk/gtkcolorscale.c:383
  24922558msgid "Scale type"
  24932559msgstr "Вид на цветовото пространство"
   
  25082574msgid "Whether the swatch is selectable"
  25092575msgstr "Дали цветовите полета могат да се избират"
  2510 
  2511 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
  2512 msgid "Has Opacity Control"
  2513 msgstr "С контрол на непрозрачност"
  2514 
  2515 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
  2516 msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  2517 msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
  2518 
  2519 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
  2520 msgid "Has palette"
  2521 msgstr "С палитра"
  2522 
  2523 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
  2524 msgid "Whether a palette should be used"
  2525 msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  2526 
  2527 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
  2528 msgid "The current color"
  2529 msgstr "Текущият цвят"
  2530 
  2531 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
  2532 msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  2533 msgstr ""
  2534 "Текущата стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
  2535 "непрозрачност)"
  2536 
  2537 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
  2538 msgid "Current RGBA"
  2539 msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  2540 
  2541 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
  2542 msgid "The current RGBA color"
  2543 msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  2544 
  2545 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:138
  2546 msgid "Color Selection"
  2547 msgstr "Избор на цвят"
  2548 
  2549 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:139
  2550 msgid "The color selection embedded in the dialog."
  2551 msgstr "Изборът на цвят вграден в този диалог."
  2552 
  2553 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:145
  2554 msgid "OK Button"
  2555 msgstr "Бутон за потвърждаване"
  2556 
  2557 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:146
  2558 msgid "The OK button of the dialog."
  2559 msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
  2560 
  2561 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:152
  2562 msgid "Cancel Button"
  2563 msgstr "Бутон за отказване"
  2564 
  2565 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:153
  2566 msgid "The cancel button of the dialog."
  2567 msgstr "Бутонът за отказване на диалога."
  2568 
  2569 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:159
  2570 msgid "Help Button"
  2571 msgstr "Бутон за помощ"
  2572 
  2573 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:160
  2574 msgid "The help button of the dialog."
  2575 msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  25762576
  25772577#: ../gtk/gtkcombobox.c:727
   
  35843584msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  35853585
  3586 #: ../gtk/gtkgrid.c:1367
   3586#: ../gtk/gtkgrid.c:1402
  35873587msgid "Row Homogeneous"
  35883588msgstr "Еднаква височина"
  35893589
  3590 #: ../gtk/gtkgrid.c:1368
   3590#: ../gtk/gtkgrid.c:1403
  35913591msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
  35923592msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина"
  35933593
  3594 #: ../gtk/gtkgrid.c:1374
   3594#: ../gtk/gtkgrid.c:1409
  35953595msgid "Column Homogeneous"
  35963596msgstr "Еднакво широки"
  35973597
  3598 #: ../gtk/gtkgrid.c:1375
   3598#: ../gtk/gtkgrid.c:1410
  35993599msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
  36003600msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви широчина"
  36013601
  3602 #: ../gtk/gtkgrid.c:1389
   3602#: ../gtk/gtkgrid.c:1424
  36033603msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
  36043604msgstr ""
  36053605"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  36063606
  3607 #: ../gtk/gtkgrid.c:1395 ../gtk/gtklayout.c:672 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
   3607#: ../gtk/gtkgrid.c:1430 ../gtk/gtklayout.c:672 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
  36083608msgid "Width"
  36093609msgstr "Широчина"
  36103610
  3611 #: ../gtk/gtkgrid.c:1396
   3611#: ../gtk/gtkgrid.c:1431
  36123612msgid "The number of columns that a child spans"
  36133613msgstr "Брой колони заети от елемента"
  36143614
  3615 #: ../gtk/gtkgrid.c:1402 ../gtk/gtklayout.c:681
   3615#: ../gtk/gtkgrid.c:1437 ../gtk/gtklayout.c:681
  36163616msgid "Height"
  36173617msgstr "Височина"
  36183618
  3619 #: ../gtk/gtkgrid.c:1403
   3619#: ../gtk/gtkgrid.c:1438
  36203620msgid "The number of rows that a child spans"
  36213621msgstr "Брой редове заети от елемента"
   
  47024702msgstr "Прозорец на гнездото, в който е вградена тапата."
  47034703
   4704#: ../gtk/gtkpressandhold.c:148
   4705msgid "Hold Time"
   4706msgstr "Време за задържане"
   4707
   4708#: ../gtk/gtkpressandhold.c:148
   4709msgid "Hold Time (in milliseconds)"
   4710msgstr "Време за задържане (в милисекунди)"
   4711
   4712#: ../gtk/gtkpressandhold.c:152
   4713msgid "Drag Threshold"
   4714msgstr "Праг на изтегляне"
   4715
   4716#: ../gtk/gtkpressandhold.c:152
   4717msgid "Drag Threshold (in pixels)"
   4718msgstr "Праг на изтегляне (в пиксели)"
   4719
  47044720#: ../gtk/gtkprinter.c:124
  47054721msgid "Name of the printer"
   
  63826398msgstr "Ориентация на тавата"
  63836399
  6384 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:357 ../gtk/gtkwidget.c:1096
   6400#: ../gtk/gtkstatusicon.c:357 ../gtk/gtkwidget.c:1124
  63856401msgid "Has tooltip"
  63866402msgstr "С подсказка"
   
  63906406msgstr "Дали тази икона за панела има подсказка"
  63916407
  6392 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:383 ../gtk/gtkwidget.c:1117
   6408#: ../gtk/gtkstatusicon.c:383 ../gtk/gtkwidget.c:1145
  63936409msgid "Tooltip Text"
  63946410msgstr "Текстът на подсказка"
  63956411
  6396 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:384 ../gtk/gtkwidget.c:1118 ../gtk/gtkwidget.c:1139
   6412#: ../gtk/gtkstatusicon.c:384 ../gtk/gtkwidget.c:1146 ../gtk/gtkwidget.c:1167
  63976413msgid "The contents of the tooltip for this widget"
  63986414msgstr "Съдържание на подсказката за този графичен обект"
  63996415
  6400 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:407 ../gtk/gtkwidget.c:1138
   6416#: ../gtk/gtkstatusicon.c:407 ../gtk/gtkwidget.c:1166
  64016417msgid "Tooltip markup"
  64026418msgstr "Съдържание на подсказката"
   
  75317547msgstr "Дали да се използват сигнализиращи икони"
  75327548
  7533 #: ../gtk/gtkwidget.c:955
   7549#: ../gtk/gtkwidget.c:983
  75347550msgid "Widget name"
  75357551msgstr "Име на графичен обект"
  75367552
  7537 #: ../gtk/gtkwidget.c:956
   7553#: ../gtk/gtkwidget.c:984
  75387554msgid "The name of the widget"
  75397555msgstr "Името на графичния обект"
  75407556
  7541 #: ../gtk/gtkwidget.c:962
   7557#: ../gtk/gtkwidget.c:990
  75427558msgid "Parent widget"
  75437559msgstr "Родителски графичен обект"
  75447560
  7545 #: ../gtk/gtkwidget.c:963
   7561#: ../gtk/gtkwidget.c:991
  75467562msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
  75477563msgstr "Родителски елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент-контейнер"
  75487564
  7549 #: ../gtk/gtkwidget.c:970
   7565#: ../gtk/gtkwidget.c:998
  75507566msgid "Width request"
  75517567msgstr "Заявена широчина"
  75527568
  7553 #: ../gtk/gtkwidget.c:971
   7569#: ../gtk/gtkwidget.c:999
  75547570msgid ""
  75557571"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
   
  75597575"използвана естествено заявената широчина"
  75607576
  7561 #: ../gtk/gtkwidget.c:979
   7577#: ../gtk/gtkwidget.c:1007
  75627578msgid "Height request"
  75637579msgstr "Заявена височина"
  75647580
  7565 #: ../gtk/gtkwidget.c:980
   7581#: ../gtk/gtkwidget.c:1008
  75667582msgid ""
  75677583"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
   
  75717587"използвана естествено заявената височина"
  75727588
  7573 #: ../gtk/gtkwidget.c:989
   7589#: ../gtk/gtkwidget.c:1017
  75747590msgid "Whether the widget is visible"
  75757591msgstr "Дали графичният обект е видим"
  75767592
  7577 #: ../gtk/gtkwidget.c:996
   7593#: ../gtk/gtkwidget.c:1024
  75787594msgid "Whether the widget responds to input"
  75797595msgstr "Дали графичният обект ще отговаря на входа"
  75807596
  7581 #: ../gtk/gtkwidget.c:1002
   7597#: ../gtk/gtkwidget.c:1030
  75827598msgid "Application paintable"
  75837599msgstr "Изчертава се от програмата"
  75847600
  7585 #: ../gtk/gtkwidget.c:1003
   7601#: ../gtk/gtkwidget.c:1031
  75867602msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
  75877603msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичния обект"
  75887604
  7589 #: ../gtk/gtkwidget.c:1009
   7605#: ../gtk/gtkwidget.c:1037
  75907606msgid "Can focus"
  75917607msgstr "Може да има фокус"
  75927608
  7593 #: ../gtk/gtkwidget.c:1010
   7609#: ../gtk/gtkwidget.c:1038
  75947610msgid "Whether the widget can accept the input focus"
  75957611msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
  75967612
  7597 #: ../gtk/gtkwidget.c:1016
   7613#: ../gtk/gtkwidget.c:1044
  75987614msgid "Has focus"
  75997615msgstr "С фокус"
  76007616
  7601 #: ../gtk/gtkwidget.c:1017
   7617#: ../gtk/gtkwidget.c:1045
  76027618msgid "Whether the widget has the input focus"
  76037619msgstr "Дали графичният обект има входен фокус"
  76047620
  7605 #: ../gtk/gtkwidget.c:1023
   7621#: ../gtk/gtkwidget.c:1051
  76067622msgid "Is focus"
  76077623msgstr "E фокус"
  76087624
  7609 #: ../gtk/gtkwidget.c:1024
   7625#: ../gtk/gtkwidget.c:1052
  76107626msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
  76117627msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
  76127628
  7613 #: ../gtk/gtkwidget.c:1030
   7629#: ../gtk/gtkwidget.c:1058
  76147630msgid "Can default"
  76157631msgstr "Може да е стандартен"
  76167632
  7617 #: ../gtk/gtkwidget.c:1031
   7633#: ../gtk/gtkwidget.c:1059
  76187634msgid "Whether the widget can be the default widget"
  76197635msgstr "Дали графичният обект може да бъде стандартния"
  76207636
  7621 #: ../gtk/gtkwidget.c:1037
   7637#: ../gtk/gtkwidget.c:1065
  76227638msgid "Has default"
  76237639msgstr "Е стандартния"
  76247640
  7625 #: ../gtk/gtkwidget.c:1038
   7641#: ../gtk/gtkwidget.c:1066
  76267642msgid "Whether the widget is the default widget"
  76277643msgstr "Дали графичният обект е стандартният"
  76287644
  7629 #: ../gtk/gtkwidget.c:1044
   7645#: ../gtk/gtkwidget.c:1072
  76307646msgid "Receives default"
  76317647msgstr "Получава стандартното"
  76327648
  7633 #: ../gtk/gtkwidget.c:1045
   7649#: ../gtk/gtkwidget.c:1073
  76347650msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
  76357651msgstr ""
   
  76377653"фокусиран"
  76387654
  7639 #: ../gtk/gtkwidget.c:1051
   7655#: ../gtk/gtkwidget.c:1079
  76407656msgid "Composite child"
  76417657msgstr "Съставен дъщерен елемент"
  76427658
  7643 #: ../gtk/gtkwidget.c:1052
   7659#: ../gtk/gtkwidget.c:1080
  76447660msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
  76457661msgstr "Дали графичният обект е част от друг съставен графичен обект"
  76467662
  7647 #: ../gtk/gtkwidget.c:1058
   7663#: ../gtk/gtkwidget.c:1086
  76487664msgid "Style"
  76497665msgstr "Стил"
  76507666
  7651 #: ../gtk/gtkwidget.c:1059
   7667#: ../gtk/gtkwidget.c:1087
  76527668msgid ""
  76537669"The style of the widget, which contains information about how it will look "
   
  76567672"Стилът на графичния обект — информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
  76577673
  7658 #: ../gtk/gtkwidget.c:1065
   7674#: ../gtk/gtkwidget.c:1093
  76597675msgid "Events"
  76607676msgstr "Събития"
  76617677
  7662 #: ../gtk/gtkwidget.c:1066
   7678#: ../gtk/gtkwidget.c:1094
  76637679msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
  76647680msgstr ""
   
  76667682"обект получава"
  76677683
  7668 #: ../gtk/gtkwidget.c:1073
   7684#: ../gtk/gtkwidget.c:1101
  76697685msgid "No show all"
  76707686msgstr "Да не се показват всички"
  76717687
  7672 #: ../gtk/gtkwidget.c:1074
   7688#: ../gtk/gtkwidget.c:1102
  76737689msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
  76747690msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
  76757691
  7676 #: ../gtk/gtkwidget.c:1097
   7692#: ../gtk/gtkwidget.c:1125
  76777693msgid "Whether this widget has a tooltip"
  76787694msgstr "Дали графичният обект има подсказка"
  76797695
  7680 #: ../gtk/gtkwidget.c:1153
   7696#: ../gtk/gtkwidget.c:1181
  76817697msgid "Window"
  76827698msgstr "Прозорец"
  76837699
  7684 #: ../gtk/gtkwidget.c:1154
   7700#: ../gtk/gtkwidget.c:1182
  76857701msgid "The widget's window if it is realized"
  76867702msgstr "Прозорец на графичния обект, ако го има"
  76877703
  7688 #: ../gtk/gtkwidget.c:1168
   7704#: ../gtk/gtkwidget.c:1196
  76897705msgid "Double Buffered"
  76907706msgstr "Двойно буфериране"
  76917707
  7692 #: ../gtk/gtkwidget.c:1169
   7708#: ../gtk/gtkwidget.c:1197
  76937709msgid "Whether the widget is double buffered"
  76947710msgstr "Дали графичният обект е двойно буфериран"
  76957711
  7696 #: ../gtk/gtkwidget.c:1184
   7712#: ../gtk/gtkwidget.c:1212
  76977713msgid "How to position in extra horizontal space"
  76987714msgstr "Вид позициониране в допълнителното хоризонтално пространство"
  76997715
  7700 #: ../gtk/gtkwidget.c:1200
   7716#: ../gtk/gtkwidget.c:1228
  77017717msgid "How to position in extra vertical space"
  77027718msgstr "Вид позициониране в допълнителното вертикално пространство"
  77037719
  7704 #: ../gtk/gtkwidget.c:1219
   7720#: ../gtk/gtkwidget.c:1247
  77057721msgid "Margin on Left"
  77067722msgstr "Поле отляво"
  77077723
  7708 #: ../gtk/gtkwidget.c:1220
   7724#: ../gtk/gtkwidget.c:1248
  77097725msgid "Pixels of extra space on the left side"
  77107726msgstr "Пиксели допълнително пространство отляво"
  77117727
  7712 #: ../gtk/gtkwidget.c:1240
   7728#: ../gtk/gtkwidget.c:1268
  77137729msgid "Margin on Right"
  77147730msgstr "Поле отдясно"
  77157731
  7716 #: ../gtk/gtkwidget.c:1241
   7732#: ../gtk/gtkwidget.c:1269
  77177733msgid "Pixels of extra space on the right side"
  77187734msgstr "Пиксели допълнително пространство отдясно"
  77197735
  7720 #: ../gtk/gtkwidget.c:1261
   7736#: ../gtk/gtkwidget.c:1289
  77217737msgid "Margin on Top"
  77227738msgstr "Поле отгоре"
  77237739
  7724 #: ../gtk/gtkwidget.c:1262
   7740#: ../gtk/gtkwidget.c:1290
  77257741msgid "Pixels of extra space on the top side"
  77267742msgstr "Пиксели допълнително пространство отгоре"
  77277743
  7728 #: ../gtk/gtkwidget.c:1282
   7744#: ../gtk/gtkwidget.c:1310
  77297745msgid "Margin on Bottom"
  77307746msgstr "Поле отдолу"
  77317747
  7732 #: ../gtk/gtkwidget.c:1283
   7748#: ../gtk/gtkwidget.c:1311
  77337749msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
  77347750msgstr "Пиксели допълнително пространство отдолу"
  77357751
  7736 #: ../gtk/gtkwidget.c:1300
   7752#: ../gtk/gtkwidget.c:1328
  77377753msgid "All Margins"
  77387754msgstr "Всички полета"
  77397755
  7740 #: ../gtk/gtkwidget.c:1301
   7756#: ../gtk/gtkwidget.c:1329
  77417757msgid "Pixels of extra space on all four sides"
  77427758msgstr "Пиксели допълнително пространство от четирите страни"
  77437759
  7744 #: ../gtk/gtkwidget.c:1334
   7760#: ../gtk/gtkwidget.c:1362
  77457761msgid "Horizontal Expand"
  77467762msgstr "Хоризонтално разширяване"
  77477763
  7748 #: ../gtk/gtkwidget.c:1335
   7764#: ../gtk/gtkwidget.c:1363
  77497765msgid "Whether widget wants more horizontal space"
  77507766msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по хоризонтала"
  77517767
  7752 #: ../gtk/gtkwidget.c:1349
   7768#: ../gtk/gtkwidget.c:1377
  77537769msgid "Horizontal Expand Set"
  77547770msgstr "Задаване на хоризонтално разширяване"
  77557771
  7756 #: ../gtk/gtkwidget.c:1350
   7772#: ../gtk/gtkwidget.c:1378
  77577773msgid "Whether to use the hexpand property"
  77587774msgstr "Дали да се използва свойството „hexpand“"
  77597775
  7760 #: ../gtk/gtkwidget.c:1364
   7776#: ../gtk/gtkwidget.c:1392
  77617777msgid "Vertical Expand"
  77627778msgstr "Вертикално разширяване"
  77637779
  7764 #: ../gtk/gtkwidget.c:1365
   7780#: ../gtk/gtkwidget.c:1393
  77657781msgid "Whether widget wants more vertical space"
  77667782msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по вертикала"
  77677783
  7768 #: ../gtk/gtkwidget.c:1379
   7784#: ../gtk/gtkwidget.c:1407
  77697785msgid "Vertical Expand Set"
  77707786msgstr "Задаване на вертикално разширяване"
  77717787
  7772 #: ../gtk/gtkwidget.c:1380
   7788#: ../gtk/gtkwidget.c:1408
  77737789msgid "Whether to use the vexpand property"
  77747790msgstr "Дали да се използва свойството „vexpand“"
  77757791
  7776 #: ../gtk/gtkwidget.c:1394
   7792#: ../gtk/gtkwidget.c:1422
  77777793msgid "Expand Both"
  77787794msgstr "Разширяване по двете оси"
  77797795
  7780 #: ../gtk/gtkwidget.c:1395
   7796#: ../gtk/gtkwidget.c:1423
  77817797msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
  77827798msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по двете оси"
  77837799
  7784 #: ../gtk/gtkwidget.c:3045
   7800#: ../gtk/gtkwidget.c:3130
  77857801msgid "Interior Focus"
  77867802msgstr "Вътрешен фокус"
  77877803
  7788 #: ../gtk/gtkwidget.c:3046
   7804#: ../gtk/gtkwidget.c:3131
  77897805msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
  77907806msgstr "Дали да се изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
  77917807
  7792 #: ../gtk/gtkwidget.c:3052
   7808#: ../gtk/gtkwidget.c:3137
  77937809msgid "Focus linewidth"
  77947810msgstr "Широчина на линията за фокус"
  77957811
  7796 #: ../gtk/gtkwidget.c:3053
   7812#: ../gtk/gtkwidget.c:3138
  77977813msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
  77987814msgstr "Широчина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
  77997815
  7800 #: ../gtk/gtkwidget.c:3059
   7816#: ../gtk/gtkwidget.c:3144
  78017817msgid "Focus line dash pattern"
  78027818msgstr "Шаблон за пунктира на фокуса"
  78037819
  7804 #: ../gtk/gtkwidget.c:3060
   7820#: ../gtk/gtkwidget.c:3145
  78057821msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
  78067822msgstr "Пунктир използван за изчертаване на индикатор за фокус"
  78077823
  7808 #: ../gtk/gtkwidget.c:3065
   7824#: ../gtk/gtkwidget.c:3150
  78097825msgid "Focus padding"
  78107826msgstr "Рамка на фокуса"
  78117827
  7812 #: ../gtk/gtkwidget.c:3066
   7828#: ../gtk/gtkwidget.c:3151
  78137829msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
  78147830msgstr ""
  78157831"Широчина в пиксели между индикатора за фокус и кутията на графичния обект"
  78167832
  7817 #: ../gtk/gtkwidget.c:3071
   7833#: ../gtk/gtkwidget.c:3156
  78187834msgid "Cursor color"
  78197835msgstr "Цвят на курсор"
  78207836
  7821 #: ../gtk/gtkwidget.c:3072
   7837#: ../gtk/gtkwidget.c:3157
  78227838msgid "Color with which to draw insertion cursor"
  78237839msgstr "Цвят, с който ще се изчертава курсора за вмъкване"
  78247840
  7825 #: ../gtk/gtkwidget.c:3077
   7841#: ../gtk/gtkwidget.c:3162
  78267842msgid "Secondary cursor color"
  78277843msgstr "Цвят на допълнителния курсор"
  78287844
  7829 #: ../gtk/gtkwidget.c:3078
   7845#: ../gtk/gtkwidget.c:3163
  78307846msgid ""
  78317847"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
   
  78357851"редактиране на текст с различни посоки на писане"
  78367852
  7837 #: ../gtk/gtkwidget.c:3083
   7853#: ../gtk/gtkwidget.c:3168
  78387854msgid "Cursor line aspect ratio"
  78397855msgstr "Пропорция на линията на курсора"
  78407856
  7841 #: ../gtk/gtkwidget.c:3084
   7857#: ../gtk/gtkwidget.c:3169
  78427858msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
  78437859msgstr "Пропорция на курсора при вмъкване"
  78447860
  7845 #: ../gtk/gtkwidget.c:3090
   7861#: ../gtk/gtkwidget.c:3175
  78467862msgid "Window dragging"
  78477863msgstr "Влачене на прозорците"
  78487864
  7849 #: ../gtk/gtkwidget.c:3091
   7865#: ../gtk/gtkwidget.c:3176
  78507866msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
  78517867msgstr ""
   
  78537869"празните области"
  78547870
  7855 #: ../gtk/gtkwidget.c:3104
   7871#: ../gtk/gtkwidget.c:3189
  78567872msgid "Unvisited Link Color"
  78577873msgstr "Цвят на непосетена връзка"
  78587874
  7859 #: ../gtk/gtkwidget.c:3105
   7875#: ../gtk/gtkwidget.c:3190
  78607876msgid "Color of unvisited links"
  78617877msgstr "Цветът на непосетените връзки"
  78627878
  7863 #: ../gtk/gtkwidget.c:3118
   7879#: ../gtk/gtkwidget.c:3203
  78647880msgid "Visited Link Color"
  78657881msgstr "Цвят на посетена връзка"
  78667882
  7867 #: ../gtk/gtkwidget.c:3119
   7883#: ../gtk/gtkwidget.c:3204
  78687884msgid "Color of visited links"
  78697885msgstr "Цветът на посетените връзки"
  78707886
  7871 #: ../gtk/gtkwidget.c:3133
   7887#: ../gtk/gtkwidget.c:3218
  78727888msgid "Wide Separators"
  78737889msgstr "Широки разделители"
  78747890
  7875 #: ../gtk/gtkwidget.c:3134
   7891#: ../gtk/gtkwidget.c:3219
  78767892msgid ""
  78777893"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
   
  78817897"изчертаят като правоъгълници вместо линии"
  78827898
  7883 #: ../gtk/gtkwidget.c:3148
   7899#: ../gtk/gtkwidget.c:3233
  78847900msgid "Separator Width"
  78857901msgstr "Широчина на разделител"
  78867902
  7887 #: ../gtk/gtkwidget.c:3149
   7903#: ../gtk/gtkwidget.c:3234
  78887904msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
  78897905msgstr "Широчина на разделители, ако е зададено да са широки"
  78907906
  7891 #: ../gtk/gtkwidget.c:3163
   7907#: ../gtk/gtkwidget.c:3248
  78927908msgid "Separator Height"
  78937909msgstr "Височина на разделител"
  78947910
  7895 #: ../gtk/gtkwidget.c:3164
   7911#: ../gtk/gtkwidget.c:3249
  78967912msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
  78977913msgstr "Височина на разделители, ако е зададено да са широки"
  78987914
  7899 #: ../gtk/gtkwidget.c:3178
   7915#: ../gtk/gtkwidget.c:3263
  79007916msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
  79017917msgstr "Дължина на хоризонтална стрелка за предвижване"
  79027918
  7903 #: ../gtk/gtkwidget.c:3179
   7919#: ../gtk/gtkwidget.c:3264
  79047920msgid "The length of horizontal scroll arrows"
  79057921msgstr "Дължината на хоризонталната стрелка за предвижване"
  79067922
  7907 #: ../gtk/gtkwidget.c:3193
   7923#: ../gtk/gtkwidget.c:3278
  79087924msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
  79097925msgstr "Височина на вертикална стрелка за предвижване"
  79107926
  7911 #: ../gtk/gtkwidget.c:3194
   7927#: ../gtk/gtkwidget.c:3279
  79127928msgid "The length of vertical scroll arrows"
  79137929msgstr "Височината на вертикалната стрелка за предвижване"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.