Changeset 2502


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 7:02:52 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-control-center: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-control-center.master.bg.po

  r2495 r2502  
  1818"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
  1919"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  20 "POT-Creation-Date: 2012-02-29 08:03+0200\n"
  21 "PO-Revision-Date: 2012-02-29 08:03+0200\n"
   20"POT-Creation-Date: 2012-03-07 06:47+0200\n"
   21"PO-Revision-Date: 2012-03-07 06:46+0200\n"
  2222"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  2323"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  616616msgstr "Избор на регион"
  617617
  618 #: ../panels/common/gdm-languages.c:774
   618#: ../panels/common/gdm-languages.c:781
  619619msgid "Unspecified"
  620620msgstr "Неуказан"
   
  762762"времето."
  763763
  764 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:473
   764#: ../panels/display/cc-display-panel.c:475
  765765msgctxt "display panel, rotation"
  766766msgid "Normal"
  767767msgstr "нормално състояние"
  768768
  769 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:474
   769#: ../panels/display/cc-display-panel.c:476
  770770msgctxt "display panel, rotation"
  771771msgid "Counterclockwise"
  772772msgstr "обратно на часовниковата стрелка"
  773773
  774 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:475
   774#: ../panels/display/cc-display-panel.c:477
  775775msgctxt "display panel, rotation"
  776776msgid "Clockwise"
  777777msgstr "по часовниковата стрелка"
  778778
  779 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:476
   779#: ../panels/display/cc-display-panel.c:478
  780780msgctxt "display panel, rotation"
  781781msgid "180 Degrees"
   
  787787#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
  788788#.
  789 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:613
   789#: ../panels/display/cc-display-panel.c:615
  790790msgid "Mirror Displays"
  791791msgstr "Еднакво изображение на екраните"
  792792
  793 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:637
   793#: ../panels/display/cc-display-panel.c:639
  794794#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
  795795msgid "Monitor"
  796796msgstr "Екран"
  797797
  798 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:743
   798#: ../panels/display/cc-display-panel.c:745
  799799#, c-format
  800800msgid "%d x %d (%s)"
  801801msgstr "%d × %d (%s)"
  802802
  803 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:745
   803#: ../panels/display/cc-display-panel.c:747
  804804#, c-format
  805805msgid "%d x %d"
  806806msgstr "%d × %d"
  807807
  808 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1652
   808#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1654
  809809msgid "Drag to change primary display."
  810810msgstr "Влачете, за да промените основния екран."
  811811
  812 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:1710
   812#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1712
  813813msgid ""
  814814"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
   
  818818"положението му."
  819819
  820 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2098
   820#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2100
  821821msgid "%a %R"
  822822msgstr "%a %R"
  823823
  824 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2100
   824#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2102
  825825msgid "%a %l:%M %p"
  826826msgstr "%a %k:%M"
  827827
  828 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2262
  829 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2314
   828#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2264
   829#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2316
  830830#, c-format
  831831msgid "Failed to apply configuration: %s"
  832832msgstr "Неуспешно прилагане на настройката: „%s“"
  833833
  834 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2342
   834#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2344
  835835msgid "Could not save the monitor configuration"
  836836msgstr "Неуспешно запазване на настройките на екрана"
  837837
  838 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2402
   838#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2404
  839839msgid "Could not detect displays"
  840840msgstr "Неуспешно откриване на екрани"
  841841
  842 #: ../panels/display/cc-display-panel.c:2596
   842#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2598
  843843msgid "Could not get screen information"
  844844msgstr "Неуспешно получаване на информацията за екрана"
   
  943943msgstr "отваряне на папката"
  944944
  945 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1318
   945#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1322
  946946msgid "Select an application for audio CDs"
  947947msgstr "Изберете програма, с която да отваряте аудио дискове (CD)"
  948948
  949 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1319
   949#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1323
  950950msgid "Select an application for video DVDs"
  951951msgstr "Изберете програма, с която да отваряте видео дискове (DVD)"
  952952
  953 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1320
   953#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1324
  954954msgid "Select an application to run when a music player is connected"
  955955msgstr ""
   
  957957"устройство за музика"
  958958
  959 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1321
   959#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1325
  960960msgid "Select an application to run when a camera is connected"
  961961msgstr "Изберете програма, която да се изпълнява при свързване на камера"
  962962
  963 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1322
   963#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1326
  964964msgid "Select an application for software CDs"
  965965msgstr "Изберете програма, с която да се отварят дискове с програми"
   
  970970#. * simply leave these untranslated.
  971971#.
  972 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1334
   972#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1338
  973973msgid "audio DVD"
  974974msgstr "аудио диск – DVD"
  975975
  976 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1335
   976#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1339
  977977msgid "blank Blu-ray disc"
  978978msgstr "празен диск – Blu-ray"
  979979
  980 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1336
   980#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1340
  981981msgid "blank CD disc"
  982982msgstr "празен диск – CD"
  983983
  984 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1337
   984#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1341
  985985msgid "blank DVD disc"
  986986msgstr "празен диск – DVD"
  987987
  988 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1338
   988#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1342
  989989msgid "blank HD DVD disc"
  990990msgstr "празен диск – HD DVD"
  991991
  992 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1339
   992#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1343
  993993msgid "Blu-ray video disc"
  994994msgstr "видео диск – Blu-ray"
  995995
  996 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1340
   996#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1344
  997997msgid "e-book reader"
  998998msgstr "четец на електронни книги"
  999999
  1000 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1341
   1000#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1345
  10011001msgid "HD DVD video disc"
  10021002msgstr "видео диск – HD DVD"
  10031003
  1004 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1342
   1004#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1346
  10051005msgid "Picture CD"
  10061006msgstr "диск с изображения – CD"
  10071007
  1008 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1343
   1008#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1347
  10091009msgid "Super Video CD"
  10101010msgstr "видео диск – Super Video CD"
  10111011
  1012 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1344
   1012#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1348
  10131013msgid "Video CD"
  10141014msgstr "видео диск – Video CD"
  10151015
  1016 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1473
   1016#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1471
  10171017#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1569
  10181018msgid "Section"
  10191019msgstr "Раздел"
  10201020
  1021 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1482 ../panels/info/info.ui.h:11
   1021#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1480 ../panels/info/info.ui.h:11
  10221022msgid "Overview"
  10231023msgstr "Преглед"
  10241024
  1025 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1488 ../panels/info/info.ui.h:18
   1025#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1486 ../panels/info/info.ui.h:18
  10261026msgid "Default Applications"
  10271027msgstr "Стандартни програми"
  10281028
  1029 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1493 ../panels/info/info.ui.h:26
   1029#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1491 ../panels/info/info.ui.h:26
  10301030msgid "Removable Media"
  10311031msgstr "Преносими носители"
  10321032
  1033 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1498 ../panels/info/info.ui.h:10
   1033#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1496 ../panels/info/info.ui.h:10
  10341034msgid "Graphics"
  10351035msgstr "Графика"
  10361036
  1037 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1700
   1037#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1698
  10381038#, c-format
  10391039msgid "Version %s"
  10401040msgstr "Версия %s"
  10411041
  1042 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1750
   1042#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1748
  10431043msgid "Install Updates"
  10441044msgstr "Инсталиране на обновления"
  10451045
  1046 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1754
   1046#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1752
  10471047msgid "System Up-To-Date"
  10481048msgstr "Системата е обновена"
  10491049
  1050 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:1758
   1050#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1756
  10511051msgid "Checking for Updates"
  10521052msgstr "Проверка за обновления"
   
  23082308
  23092309#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1078
  2310 msgid "Screen Settings"
  2311 msgstr "Настройки на екрана"
   2310msgid "Brightness Settings"
   2311msgstr "Настройки на яркостта"
  23122312
  23132313#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1079
   
  23732373
  23742374#. Translators: The printer is low on toner
  2375 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:542
   2375#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:541
  23762376msgid "Low on toner"
  23772377msgstr "Тонерът е на привършване"
  23782378
  23792379#. Translators: The printer has no toner left
  2380 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:544
   2380#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:543
  23812381msgid "Out of toner"
  23822382msgstr "Тонерът свърши"
   
  23842384#. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
  23852385#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
  2386 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:547
   2386#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:546
  23872387msgid "Low on developer"
  23882388msgstr "Проявителят е на привършване"
   
  23902390#. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
  23912391#. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
  2392 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:550
   2392#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:549
  23932393msgid "Out of developer"
  23942394msgstr "Проявителят свърши"
  23952395
  23962396#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2397 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:552
   2397#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:551
  23982398msgid "Low on a marker supply"
  23992399msgstr "Мастилото е на привършване"
  24002400
  24012401#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2402 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:554
   2402#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:553
  24032403msgid "Out of a marker supply"
  24042404msgstr "Мастилото свърши"
  24052405
  24062406#. Translators: One or more covers on the printer are open
  2407 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:556
   2407#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:555
  24082408msgid "Open cover"
  24092409msgstr "Отворен капак"
  24102410
  24112411#. Translators: One or more doors on the printer are open
  2412 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:558
   2412#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:557
  24132413msgid "Open door"
  24142414msgstr "Отворена вратичка"
  24152415
  24162416#. Translators: At least one input tray is low on media
  2417 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:560
   2417#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:559
  24182418msgid "Low on paper"
  24192419msgstr "Хартията е на привършване"
  24202420
  24212421#. Translators: At least one input tray is empty
  2422 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:562
   2422#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:561
  24232423msgid "Out of paper"
  24242424msgstr "Хартията свърши"
  24252425
  24262426#. Translators: The printer is offline
  2427 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:564
   2427#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:563
  24282428msgctxt "printer state"
  24292429msgid "Offline"
   
  24312431
  24322432#. Translators: Someone has paused the Printer
  2433 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:566
   2433#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:565
  24342434msgctxt "printer state"
  24352435msgid "Paused"
   
  24372437
  24382438#. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
  2439 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:568
   2439#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:567
  24402440msgid "Waste receptacle almost full"
  24412441msgstr "Контейнерът за отпадъчно мастило е почти пълен"
  24422442
  24432443#. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
  2444 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:570
   2444#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:569
  24452445msgid "Waste receptacle full"
  24462446msgstr "Контейнерът за отпадъчно мастило е пълен"
  24472447
  24482448#. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
  2449 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:572
   2449#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:571
  24502450msgid "The optical photo conductor is near end of life"
  24512451msgstr "Барабанът е почти износен"
  24522452
  24532453#. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
  2454 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:574
   2454#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:573
  24552455msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
  24562456msgstr "Барабанът е износен"
  24572457
  24582458#. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
  2459 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:749
   2459#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:748
  24602460msgctxt "printer state"
  24612461msgid "Ready"
   
  24632463
  24642464#. Translators: Printer's state (jobs are processing)
  2465 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:753
   2465#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:752
  24662466msgctxt "printer state"
  24672467msgid "Processing"
   
  24692469
  24702470#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
  2471 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:757
   2471#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:756
  24722472msgctxt "printer state"
  24732473msgid "Stopped"
   
  24752475
  24762476#. Translators: Toner supply
  2477 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:869
   2477#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:868
  24782478msgid "Toner Level"
  24792479msgstr "Ниво на тонера"
  24802480
  24812481#. Translators: Ink supply
  2482 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:872
   2482#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:871
  24832483msgid "Ink Level"
  24842484msgstr "Ниво на мастилото"
  24852485
  24862486#. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
  2487 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:875
   2487#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:874
  24882488msgid "Supply Level"
  24892489msgstr "Ниво на консуматива"
  24902490
  24912491#. Translators: there is n active print jobs on this printer
  2492 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:890
  2493 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1285
   2492#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:889
   2493#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1284
  24942494#, c-format
  24952495msgid "%u active"
   
  24992499
  25002500#. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
  2501 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:997
   2501#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:996
  25022502msgid "No printers available"
  25032503msgstr "Не са налични принтери"
  25042504
  25052505#. Translators: Job's state (job is waiting to be printed)
  2506 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1328
   2506#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1327
  25072507msgctxt "print job"
  25082508msgid "Pending"
   
  25102510
  25112511#. Translators: Job's state (job is held for printing)
  2512 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1332
   2512#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1331
  25132513msgctxt "print job"
  25142514msgid "Held"
   
  25162516
  25172517#. Translators: Job's state (job is currently printing)
  2518 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1336
   2518#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1335
  25192519msgctxt "print job"
  25202520msgid "Processing"
   
  25222522
  25232523#. Translators: Job's state (job has been stopped)
  2524 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1340
   2524#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1339
  25252525msgctxt "print job"
  25262526msgid "Stopped"
   
  25282528
  25292529#. Translators: Job's state (job has been canceled)
  2530 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1344
   2530#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1343
  25312531msgctxt "print job"
  25322532msgid "Canceled"
   
  25342534
  25352535#. Translators: Job's state (job has aborted due to error)
  2536 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1348
   2536#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1347
  25372537msgctxt "print job"
  25382538msgid "Aborted"
   
  25402540
  25412541#. Translators: Job's state (job has completed successfully)
  2542 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1352
   2542#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1351
  25432543msgctxt "print job"
  25442544msgid "Completed"
   
  25462546
  25472547#. Translators: Name of column showing titles of print jobs
  2548 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1432
   2548#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1431
  25492549msgid "Job Title"
  25502550msgstr "Име на задачата"
  25512551
  25522552#. Translators: Name of column showing statuses of print jobs
  2553 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1441
   2553#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1440
  25542554msgid "Job State"
  25552555msgstr "Състояние на задачата"
  25562556
  25572557#. Translators: Name of column showing times of creation of print jobs
  2558 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1447
   2558#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1446
  25592559msgid "Time"
  25602560msgstr "Време"
  25612561
  25622562#. Translators: Addition of the new printer failed.
  2563 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2052
   2563#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2068
  25642564msgid "Failed to add new printer."
  25652565msgstr "Неуспешно добавяне на нов принтер."
  25662566
  25672567#. Translators: Name of job which makes printer to print test page
  2568 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2256
  2569 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2270
   2568#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2272
   2569#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2286
  25702570msgid "Test page"
  25712571msgstr "Пробна страница"
  25722572
  25732573#. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
  2574 #: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2519
   2574#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2535
  25752575#, c-format
  25762576msgid "Could not load ui: %s"
   
  25782578
  25792579#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:1
  2580 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:148
   2580#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:147
  25812581msgid "Printers"
  25822582msgstr "Принтери"
   
  26072607msgstr "_Добавяне"
  26082608
  2609 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:654
   2609#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:649
  26102610msgid "Getting devices..."
  26112611msgstr "Откриване на устройства…"
  26122612
  26132613#. Translators: No localy connected printers were found
  2614 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1254
   2614#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1232
  26152615msgid "No local printers found"
  26162616msgstr "Не са открити локални принтери"
  26172617
  26182618#. Translators: No network printers were found
  2619 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1267
   2619#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1245
  26202620msgid "No network printers found"
  26212621msgstr "Не са открити мрежови принтери"
  26222622
  2623 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1359
   2623#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1337
  26242624msgid ""
  26252625"FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, "
   
  26312631
  26322632#. Translators: Column of devices which can be installed
  2633 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1387
  2634 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1392
   2633#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1365
   2634#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1370
  26352635msgid "Devices"
  26362636msgstr "Устройства"
  26372637
  26382638#. Translators: Local means local printers
  2639 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1417
   2639#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1395
  26402640msgctxt "printer type"
  26412641msgid "Local"
   
  26432643
  26442644#. Translators: Network means network printers
  2645 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1419
   2645#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1397
  26462646msgctxt "printer type"
  26472647msgid "Network"
   
  26492649
  26502650#. Translators: Device types column (network or local)
  2651 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1460
   2651#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1438
  26522652msgid "Device types"
  26532653msgstr "Вид на устройството"
  26542654
  26552655#. Translators: Name of job which makes printer to autoconfigure itself
  2656 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1759
   2656#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1770
  26572657msgid "Automatic configuration"
  26582658msgstr "Автоматична настройка"
  26592659
  2660 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1842
   2660#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1869
  26612661msgid "Opening firewall for mDNS connections"
  26622662msgstr "Разрешаване на връзките за mDNS в защитната стена"
  26632663
  2664 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1851
   2664#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1878
  26652665msgid "Opening firewall for Samba connections"
  26662666msgstr "Разрешаване на връзките за Samba в защитната стена"
  26672667
  2668 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1860
   2668#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1887
  26692669msgid "Opening firewall for IPP connections"
  26702670msgstr "Разрешаване на връзките за IPP в защитната стена"
   
  43474347
  43484348#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:934
  4349 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1223
   4349#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1221
  43504350msgid ""
  43514351"To create a user account,\n"
   
  43604360
  43614361#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:955
  4362 #: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1228
   4362#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1226
  43634363msgid ""
  43644364"To delete the selected user account,\n"
   
  45434543msgstr "Настройване на функциите на бутоните"
  45444544
  4545 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:908
   4545#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:909
  45464546#, c-format
  45474547msgid "Left Ring Mode #%d"
  45484548msgstr "Режим на левия пръстен № %d"
  45494549
  4550 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:915
   4550#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:916
  45514551#, c-format
  45524552msgid "Right Ring Mode #%d"
  45534553msgstr "Режим на десния пръстен № %d"
  45544554
  4555 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:943
   4555#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:944
  45564556#, c-format
  45574557msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
  45584558msgstr "Режим на лявата сензорна лента № %d"
  45594559
  4560 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:950
   4560#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:951
  45614561#, c-format
  45624562msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
  45634563msgstr "Режим на дясната сензорна лента № %d"
  45644564
  4565 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:965
   4565#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:966
  45664566#, c-format
  45674567msgid "Left Touchring Mode Switch"
  45684568msgstr "Превключвател на режима на левия сензорен пръстен"
  45694569
  4570 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:967
   4570#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:968
  45714571#, c-format
  45724572msgid "Right Touchring Mode Switch"
  45734573msgstr "Превключвател на режима на десния сензорен пръстен"
  45744574
  4575 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:970
   4575#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:971
  45764576#, c-format
  45774577msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
  45784578msgstr "Превключвател на режима на лявата сензорна лента"
  45794579
  4580 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:972
   4580#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:973
  45814581#, c-format
  45824582msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
  45834583msgstr "Превключвател на режима на дясната сензорна лента"
  45844584
  4585 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:977
   4585#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:978
  45864586#, c-format
  45874587msgid "Mode Switch #%d"
  45884588msgstr "Превключвател на режима № %d"
  45894589
  4590 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1049
   4590#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1050
  45914591#, c-format
  45924592msgid "Left Button #%d"
  45934593msgstr "Ляв бутон № %d"
  45944594
  4595 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1052
   4595#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1053
  45964596#, c-format
  45974597msgid "Right Button #%d"
  45984598msgstr "Десен бутон № %d"
  45994599
  4600 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
   4600#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1056
  46014601#, c-format
  46024602msgid "Top Button #%d"
  46034603msgstr "Горен бутон № %d"
  46044604
  4605 #: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1058
   4605#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1059
  46064606#, c-format
  46074607msgid "Bottom Button #%d"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.