Changeset 2499


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 6:26:42 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

cogl: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/cogl.master.bg.po

  r2475 r2499  
  33# This file is distributed under the same license as the cogl package.
  44# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011, 2012.
   5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
  56#
  67msgid ""
   
  910"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1011"product=clutter\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2012-02-26 14:03+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2012-02-26 16:09+0200\n"
  13 "Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-03-07 06:25+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-03-07 06:25+0200\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1415"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1516"Language: bg\n"
   
  1920"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2021
  21 #: ../cogl/cogl-debug.c:172
   22#: ../cogl/cogl-debug.c:173
  2223msgid "Supported debug values:"
  23 msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
  24 
  25 #: ../cogl/cogl-debug.c:177
   24msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
   25
   26#: ../cogl/cogl-debug.c:178
  2627msgid "Special debug values:"
  27 msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
  28 
  29 #: ../cogl/cogl-debug.c:179 ../cogl/cogl-debug.c:181
   28msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки:"
   29
   30#: ../cogl/cogl-debug.c:180 ../cogl/cogl-debug.c:182
  3031msgid "Enables all non-behavioural debug options"
  3132msgstr ""
  32 
  33 #: ../cogl/cogl-debug.c:225
   33"Включване на всички флагове за изчистване на грешки освен тези за поведението"
   34
   35#: ../cogl/cogl-debug.c:226
  3436msgid "Cogl debugging flags to set"
  3537msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се включат"
  3638
  37 #: ../cogl/cogl-debug.c:227
   39#: ../cogl/cogl-debug.c:228
  3840msgid "Cogl debugging flags to unset"
  3941msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се изключат"
  4042
  41 #: ../cogl/cogl-debug.c:276
   43#: ../cogl/cogl-debug.c:277
  4244msgid "Cogl Options"
  4345msgstr "Опции на Cogl"
  4446
  45 #: ../cogl/cogl-debug.c:277
   47#: ../cogl/cogl-debug.c:278
  4648msgid "Show Cogl options"
  4749msgstr "Показване на опциите на Cogl"
   
  6163msgstr "Указатели към програмни обекти от вида  „CoglObject“"
  6264
  63 # Молекулярната биология и термодинамиката на черните дупки вероятно ще
  64 # ми се сторят по-лесни от повторен опит за превод на този низ. Пълна
  65 # имровизация след неуспешна справка с изходния код.  Ивайло
  6665#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
  6766msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
  6867msgstr ""
  69 "Съобщения за отстраняване на грешки свързани с номерирането на указателите "
  70 "към програмни обекти от вида „CoglObject“"
   68"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с отчета на указателите към "
   69"програмни обекти от вида „CoglObject“"
  7170
  7271#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
   
  106105
  107106#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
  108 #, fuzzy
  109107msgid "Trace Journal"
  110108msgstr "Журнал на трасирането"
  111109
  112110#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
  113 #, fuzzy
  114111msgid "View all the geometry passing through the journal"
  115 msgstr "Преглед на анализирането на геометрията през журнал"
   112msgstr "Преглед на геометрията, минаваща през журнала"
  116113
  117114#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
  118115msgid "Trace Batching"
  119 msgstr ""
   116msgstr "Трасиране на пакетирането"
  120117
  121118#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
  122119msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
  123 msgstr ""
   120msgstr "Показване на пакетирането за обработка на геометрията в журнала"
  124121
  125122#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
   
  134131
  135132#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
  136 #, fuzzy
  137133msgid "Trace Misc Drawing"
  138 msgstr "Трасиране на разнообразни функции за изчертаване"
   134msgstr "Трасиране на разни функции за изчертаване"
  139135
  140136#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
  141137msgid "Trace some misc drawing operations"
  142138msgstr ""
  143 "Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разнообразни операции по "
  144 "изчертаване"
   139"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разни операции по изчертаване"
  145140
  146141#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
  147142msgid "Trace Pango Renderer"
  148 msgstr "Трасиране на изградените/създадените от Pango изображения"
   143msgstr "Трасиране на изобразяването чрез Pango"
  149144
  150145#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
  151146msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
  152147msgstr ""
  153 "Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изгражданите от Cogl "
  154 "изображения с помощта на Pango"
   148"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изобразяването чрез Pango"
  155149
  156150#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
   
  171165
  172166#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
  173 #, fuzzy
  174167msgid "Outline rectangles"
  175168msgstr "Очертаване на правоъгълниците"
  176169
  177170#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
  178 #, fuzzy
  179171msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
  180 msgstr "Очертаване на контурите на всички квадрати"
   172msgstr "Очертаване на геометрията по правоъгълници"
  181173
  182174#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
   
  200192
  201193#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
  202 #, fuzzy
  203194msgid "Disable Journal batching"
  204 msgstr "Изключване на "
   195msgstr "Изключване на пакетирането в журнала"
  205196
  206197#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
  207198msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
  208 msgstr ""
   199msgstr "Изключване на обработката по пакети на геометрията в журнала на Cogl."
  209200
  210201#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
  211 #, fuzzy
  212202msgid "Disable GL Vertex Buffers"
  213 msgstr "Изключване на буферирането за върховете в GL"
   203msgstr "Изключване на буферирането на върховете в GL"
  214204
  215205#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
  216206msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
  217 msgstr ""
   207msgstr "Изключване на обектите за буфериране на върхове в OpenGL"
  218208
  219209#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
  220 #, fuzzy
  221210msgid "Disable GL Pixel Buffers"
  222 msgstr "Изключване на буферирането за пикселите в GL"
   211msgstr "Изключване на буферирането на пикселите в GL"
  223212
  224213#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
  225214msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
  226 msgstr ""
   215msgstr "Изключване на обектите за буфериране на пиксели в OpenGL"
  227216
  228217#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
  229 #, fuzzy
  230218msgid "Disable software rect transform"
  231 msgstr "Изключване на софтуерните трансформации за квадратите"
   219msgstr "Изключване на софтуерните трансформации по правоъгълници"
  232220
  233221#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
  234 #, fuzzy
  235222msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
  236223msgstr ""
  237 "Трансформациите за квадратите да се извършват от графичния процесор (GPU)"
   224"Трансформациите по правоъгълници да се извършват от графичния процесор (GPU)"
  238225
  239226#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
  240227msgid "Cogl Specialist"
  241 msgstr ""
   228msgstr "Инструментариум на Cogl"
  242229
  243230#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
   
  247234#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
  248235msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
  249 msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файлове с изображения"
   236msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файл"
  250237
  251238#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
   
  258245
  259246#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
  260 #, fuzzy
  261247msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
  262248msgstr ""
   
  269255msgstr ""
  270256"Когато е включено, глифите ще използват отделна текстура като атлас. Когато "
  271 "е изключено, ще се направи опит за споделен атлас с изображенията."
   257"е изключено, ще се направи опит за споделяне на атласа с изображенията."
  272258
  273259#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
   
  280266
  281267#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
  282 #, fuzzy
  283268msgid "Disable arbfp"
  284 msgstr "Изключване програмите на A.R.B (arbfp)"
   269msgstr "Изключване програмите на ARB (arbfp)"
  285270
  286271# Справка: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/ARB_%28GPU_assembly_language%29#ARB_fragment_program
  287272#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
  288273msgid "Disable use of ARB fragment programs"
  289 msgstr ""
  290 "Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти в A.R.B."
   274msgstr "Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти на ARB"
  291275
  292276#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
  293277msgid "Disable fixed"
  294 msgstr ""
   278msgstr "Спиране на непроменяемите"
  295279
  296280#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
  297281msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
  298 msgstr ""
   282msgstr "Спиране на ползването на ядрото с установени функции"
  299283
  300284#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
   
  303287
  304288#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
  305 #, fuzzy
  306289msgid "Disable use of GLSL"
  307 msgstr "Изключване на езика за програми за графична обработка на OpenGL (GLSL)"
   290msgstr "Изключване на езика за графични програми на OpenGL (GLSL)"
  308291
  309292#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
   
  312295
  313296#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
  314 #, fuzzy
  315297msgid "Disable use of blending"
  316 msgstr "Спира използването на смесване"
   298msgstr "Изключване на смесване"
  317299
  318300#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
  319301msgid "Disable non-power-of-two textures"
  320 msgstr ""
   302msgstr "Ползване само на текстури с размери степен на двойката"
  321303
  322304#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
   
  325307"will create sliced textures or textures with waste instead."
  326308msgstr ""
   309"Изключването на текстури с размери, които не са степен на двойката. Ще се "
   310"използват отрязъци от текстури."
  327311
  328312#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
  329313msgid "Disable software clipping"
  330 msgstr ""
   314msgstr "Изключване на софтуерното изрязване"
  331315
  332316#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
  333317msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
  334 msgstr ""
   318msgstr "Изключване на опитите на Cogl да изрязва софтуерно някои правоъгълници"
  335319
  336320#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
  337 #, fuzzy
  338321msgid "Show source"
  339 msgstr "Показване на изхода"
   322msgstr "Показване на кода"
  340323
  341324#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
  342325msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
  343 msgstr ""
   326msgstr "Показване на генерирания код на ARBfp/GLSL"
  344327
  345328#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
  346329msgid "Trace some OpenGL"
  347 msgstr ""
   330msgstr "Трасиране на OpenGL"
  348331
  349332#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
  350333msgid "Traces some select OpenGL calls"
  351 msgstr ""
   334msgstr "Трасиране на определени извиквания на OpenGL"
  352335
  353336#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
  354337msgid "Trace offscreen support"
  355 msgstr ""
   338msgstr "Трасиране на поддръжката на буферите извън екрана"
  356339
  357340#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
  358341msgid "Debug offscreen support"
  359 msgstr ""
   342msgstr "Изчистване на грешките на поддръжката на буферите извън екрана"
  360343
  361344#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
  362345msgid "Disable program caches"
  363 msgstr ""
   346msgstr "Изключване на кеширането на програмите"
  364347
  365348#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
  366349msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
  367 msgstr ""
   350msgstr "Изключване на резервното кеширане на програмите arbfp и glsl"
  368351
  369352#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
  370353msgid "Disable read pixel optimization"
  371 msgstr ""
   354msgstr "Изключване на оптимизациите при четене на пиксели"
  372355
  373356#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
   
  375358"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
  376359msgstr ""
   360"Изключване на оптимизациите за прочитане на области от по 1 пиксел за прости "
   361"сцени с непрозрачни правоъгълници"
  377362
  378363#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
  379364msgid "Trace clipping"
  380 msgstr ""
   365msgstr "Трасиране на изрязването"
  381366
  382367#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
  383368msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
  384 msgstr ""
   369msgstr "Записване на информация как Cogl осъществява изрязването"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.