Changeset 2498


Ignore:
Timestamp:
Mar 7, 2012, 6:26:37 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r2436 r2498  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2012-02-19 09:20+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2012-02-18 08:31+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2012-03-04 08:00+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2012-03-04 08:00+0200\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2424
  25 #: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:131 ../gdk/gdkcursor.c:136
  26 #: ../gdk/gdkdevicemanager.c:172
   25#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:134
   26#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:170
  2727msgid "Display"
  2828msgstr "Дисплей"
  2929
  30 #: ../gdk/gdkcursor.c:128
   30#: ../gdk/gdkcursor.c:126
  3131msgid "Cursor type"
  3232msgstr "Вид курсор"
  3333
  34 #: ../gdk/gdkcursor.c:129
   34#: ../gdk/gdkcursor.c:127
  3535msgid "Standard cursor type"
  3636msgstr "Стандартен вид курсор"
  3737
  38 #: ../gdk/gdkcursor.c:137
   38#: ../gdk/gdkcursor.c:135
  3939msgid "Display of this cursor"
  4040msgstr "Дисплеят, към който е този курсор"
  4141
  42 #: ../gdk/gdkdevice.c:111
   42#: ../gdk/gdkdevice.c:109
  4343msgid "Device Display"
  4444msgstr "Дисплей"
  4545
  46 #: ../gdk/gdkdevice.c:112
   46#: ../gdk/gdkdevice.c:110
  4747msgid "Display which the device belongs to"
  4848msgstr "Дисплеят, към който е устройството"
  4949
  50 #: ../gdk/gdkdevice.c:126
   50#: ../gdk/gdkdevice.c:124
  5151msgid "Device manager"
  5252msgstr "Управление на устройства"
  5353
  54 #: ../gdk/gdkdevice.c:127
   54#: ../gdk/gdkdevice.c:125
  5555msgid "Device manager which the device belongs to"
  5656msgstr "Управление на устройствата, което включва това устройство"
  5757
  58 #: ../gdk/gdkdevice.c:141 ../gdk/gdkdevice.c:142
   58#: ../gdk/gdkdevice.c:139 ../gdk/gdkdevice.c:140
  5959msgid "Device name"
  6060msgstr "Име на устройство"
  6161
  62 #: ../gdk/gdkdevice.c:156
   62#: ../gdk/gdkdevice.c:154
  6363msgid "Device type"
  6464msgstr "Вид на устройството"
  6565
  66 #: ../gdk/gdkdevice.c:157
   66#: ../gdk/gdkdevice.c:155
  6767msgid "Device role in the device manager"
  6868msgstr "Роля на устройството в управлението на устройствата"
  6969
  70 #: ../gdk/gdkdevice.c:173
   70#: ../gdk/gdkdevice.c:171
  7171msgid "Associated device"
  7272msgstr "Свързано устройство"
  7373
  74 #: ../gdk/gdkdevice.c:174
   74#: ../gdk/gdkdevice.c:172
  7575msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
  7676msgstr "Устройства за вход като мишки и клавиатури към това устройство"
  7777
  78 #: ../gdk/gdkdevice.c:187
   78#: ../gdk/gdkdevice.c:185
  7979msgid "Input source"
  8080msgstr "Вход"
  8181
  82 #: ../gdk/gdkdevice.c:188
   82#: ../gdk/gdkdevice.c:186
  8383msgid "Source type for the device"
  8484msgstr "Вид на входа на устройството"
  8585
  86 #: ../gdk/gdkdevice.c:203 ../gdk/gdkdevice.c:204
   86#: ../gdk/gdkdevice.c:201 ../gdk/gdkdevice.c:202
  8787msgid "Input mode for the device"
  8888msgstr "Режим на входа на устройството"
  8989
  90 #: ../gdk/gdkdevice.c:219
   90#: ../gdk/gdkdevice.c:217
  9191msgid "Whether the device has a cursor"
  9292msgstr "Дали устройството има показалец"
  9393
  94 #: ../gdk/gdkdevice.c:220
   94#: ../gdk/gdkdevice.c:218
  9595msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
  9696msgstr "Дали има видим показалец, който следва движението на устройството"
  9797
  98 #: ../gdk/gdkdevice.c:234 ../gdk/gdkdevice.c:235
   98#: ../gdk/gdkdevice.c:232 ../gdk/gdkdevice.c:233
  9999msgid "Number of axes in the device"
  100100msgstr "Брой оси на устройството"
  101101
  102 #: ../gdk/gdkdevicemanager.c:173
   102#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:171
  103103msgid "Display for the device manager"
  104104msgstr "Дисплей за управлението на устройства"
  105105
  106 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:165
   106#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:163
  107107msgid "Default Display"
  108108msgstr "Стандартен дисплей"
  109109
  110 #: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:166
   110#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:164
  111111msgid "The default display for GDK"
  112112msgstr "Стандартният за GDK дисплей"
  113113
  114 #: ../gdk/gdkscreen.c:92
   114#: ../gdk/gdkscreen.c:90
  115115msgid "Font options"
  116116msgstr "Настройки на шрифт"
  117117
  118 #: ../gdk/gdkscreen.c:93
   118#: ../gdk/gdkscreen.c:91
  119119msgid "The default font options for the screen"
  120120msgstr "Стандартни настройки на шрифт"
  121121
  122 #: ../gdk/gdkscreen.c:100
   122#: ../gdk/gdkscreen.c:98
  123123msgid "Font resolution"
  124124msgstr "Разделителна способност за шрифт"
  125125
  126 #: ../gdk/gdkscreen.c:101
   126#: ../gdk/gdkscreen.c:99
  127127msgid "The resolution for fonts on the screen"
  128128msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
  129129
  130 #: ../gdk/gdkwindow.c:368 ../gdk/gdkwindow.c:369
   130#: ../gdk/gdkwindow.c:366 ../gdk/gdkwindow.c:367
  131131msgid "Cursor"
  132132msgstr "Курсор"
  133133
  134 #: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
   134#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
  135135msgid "Opcode"
  136136msgstr "Код на операция"
  137137
  138 #: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
   138#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:117
  139139msgid "Opcode for XInput2 requests"
  140140msgstr "Код на операция за заявки по XInput2"
  141141
  142 #: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:100
  143 msgid "Event base"
  144 msgstr "Базови събития"
  145 
  146 #: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:101
  147 msgid "Event base for XInput events"
  148 msgstr "Базови събития за XInput"
  149 
  150 #: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:130 ../gdk/x11/gdkdevice-xi.c:140
  151 #: ../gdk/x11/gdkdevice-xi.c:141
   142#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
   143msgid "Major"
   144msgstr "Основен"
   145
   146#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:124
   147msgid "Major version number"
   148msgstr "Основен номер на версията"
   149
   150#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
   151msgid "Minor"
   152msgstr "Допълнителен"
   153
   154#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:131
   155msgid "Minor version number"
   156msgstr "Допълнителен номер на версията"
   157
   158#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:137
  152159msgid "Device ID"
  153160msgstr "Идентификатор на устройство"
  154161
  155 #: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:131
   162#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:138
  156163msgid "Device identifier"
  157164msgstr "Идентификатор на устройство"
  158165
  159 #: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:95
   166#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:93
  160167msgid "Cell renderer"
  161168msgstr "Изобразяване на клетка"
  162169
  163 #: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:96
   170#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:94
  164171msgid "The cell renderer represented by this accessible"
  165172msgstr "Изобразяване на клетка от тази функционалност за достъпност"
  166173
  167 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:245 ../gtk/gtkfontbutton.c:451
   174#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:243 ../gtk/gtkfontbutton.c:450
  168175msgid "Font name"
  169176msgstr "Име на шрифт"
  170177
  171 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:246
   178#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:244
  172179msgid "The string that represents this font"
  173180msgstr "Низът, който представя този шрифт"
  174181
  175 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:252 ../gtk/gtkfontchooser.c:93
   182#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:250 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
  176183msgid "Preview text"
  177184msgstr "Текст за прегледа"
  178185
  179 #: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:253 ../gtk/gtkfontchooser.c:94
   186#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:251 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
  180187msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  181188msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  182189
  183 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:226 ../gtk/gtkcombobox.c:1064
  184 #: ../gtk/gtkentry.c:889 ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:184
  185 #: ../gtk/gtktoolbar.c:616 ../gtk/gtkviewport.c:156
   190#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224 ../gtk/gtkcombobox.c:1065
   191#: ../gtk/gtkentry.c:892 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:182
   192#: ../gtk/gtktoolbar.c:614 ../gtk/gtkviewport.c:155
  186193msgid "Shadow type"
  187194msgstr "Вид сянка"
  188195
  189 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:227
   196#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:225
  190197msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
  191198msgstr "Вид на сянката около контейнера"
  192199
  193 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:235
   200#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
  194201msgid "Handle position"
  195202msgstr "Позиция на манипулатора"
  196203
  197 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:236
   204#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:234
  198205msgid "Position of the handle relative to the child widget"
  199206msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
  200207
  201 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:244
   208#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
  202209msgid "Snap edge"
  203210msgstr "Изравняване на края"
  204211
  205 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:245
   212#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:243
  206213msgid ""
  207214"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
   
  210217"Страна на манипулатора, която е подравнена с точката за скачване на кутията"
  211218
  212 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:253
   219#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
  213220msgid "Snap edge set"
  214221msgstr "Включено изравняване на края"
  215222
  216 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:254
   223#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:252
  217224msgid ""
  218225"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
   
  222229"извлечена от handle_position"
  223230
  224 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:261
   231#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
  225232msgid "Child Detached"
  226233msgstr "Детето е отделено"
  227234
  228 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:262
   235#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:260
  229236msgid ""
  230237"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
   
  234241"отделено."
  235242
  236 #: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:475
   243#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:473
  237244msgid "Style context"
  238245msgstr "Контекст за стила"
  239246
  240 #: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:476
   247#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:474
  241248msgid "GtkStyleContext to get style from"
  242249msgstr "GtkStyleContext, от който да се вземе стилът"
  243250
  244 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:193
   251#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:191
  245252msgid "Rows"
  246253msgstr "Редове"
  247254
  248 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:194
   255#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:192
  249256msgid "The number of rows in the table"
  250257msgstr "Брой редове в таблицата"
  251258
  252 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:202
   259#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:200
  253260msgid "Columns"
  254261msgstr "Колони"
  255262
  256 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:203
   263#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:201
  257264msgid "The number of columns in the table"
  258265msgstr "Брой колони в таблицата"
  259266
  260 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:211 ../gtk/gtkgrid.c:1355
   267#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:209 ../gtk/gtkgrid.c:1353
  261268msgid "Row spacing"
  262269msgstr "Разредката между редове"
  263270
  264 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:212 ../gtk/gtkgrid.c:1356
   271#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:210 ../gtk/gtkgrid.c:1354
  265272msgid "The amount of space between two consecutive rows"
  266273msgstr "Интервалът между два съседни реда"
  267274
  268 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:220 ../gtk/gtkgrid.c:1362
   275#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:218 ../gtk/gtkgrid.c:1360
  269276msgid "Column spacing"
  270277msgstr "Разредката между колони"
  271278
  272 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:221 ../gtk/gtkgrid.c:1363
   279#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:219 ../gtk/gtkgrid.c:1361
  273280msgid "The amount of space between two consecutive columns"
  274281msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
  275282
  276 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:229 ../gtk/gtkbox.c:252
  277 #: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
   283#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:227 ../gtk/gtkbox.c:250
   284#: ../gtk/gtktoolbar.c:564 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
  278285msgid "Homogeneous"
  279286msgstr "Еднакво големи"
  280287
  281 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:230
   288#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:228
  282289msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
  283290msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
  284291
  285 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:237 ../gtk/gtkgrid.c:1383
   292#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:235 ../gtk/gtkgrid.c:1381
  286293msgid "Left attachment"
  287294msgstr "Ляво прикачване"
  288295
  289 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:238 ../gtk/gtkgrid.c:1384 ../gtk/gtkmenu.c:724
   296#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:236 ../gtk/gtkgrid.c:1382 ../gtk/gtkmenu.c:726
  290297msgid "The column number to attach the left side of the child to"
  291298msgstr ""
  292299"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
  293300
  294 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:244
   301#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:242
  295302msgid "Right attachment"
  296303msgstr "Дясно прикачване"
  297304
  298 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:245
   305#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:243
  299306msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
  300307msgstr ""
  301308"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
  302309
  303 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:251 ../gtk/gtkgrid.c:1390
   310#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:249 ../gtk/gtkgrid.c:1388
  304311msgid "Top attachment"
  305312msgstr "Горно прикачване"
  306313
  307 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:252
   314#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:250
  308315msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
  309316msgstr ""
  310317"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  311318
  312 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:258
   319#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:256
  313320msgid "Bottom attachment"
  314321msgstr "Долно прикачване"
  315322
  316 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:259 ../gtk/gtkmenu.c:748
   323#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:257 ../gtk/gtkmenu.c:750
  317324msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
  318325msgstr ""
  319326"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
  320327
  321 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:265
   328#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:263
  322329msgid "Horizontal options"
  323330msgstr "Хоризонтални настройки"
  324331
  325 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:266
   332#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:264
  326333msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
  327334msgstr "Настройки указващи хоризонталното поведение на дъщерния елемент"
  328335
  329 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:272
   336#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:270
  330337msgid "Vertical options"
  331338msgstr "Вертикални настройки"
  332339
  333 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:273
   340#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:271
  334341msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
  335342msgstr "Настройки указващи вертикалното поведение на дъщерния елемент"
  336343
  337 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:279
   344#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:277
  338345msgid "Horizontal padding"
  339346msgstr "Хоризонтално отстояние"
  340347
  341 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:280
   348#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:278
  342349msgid ""
  343350"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
   
  347354"неговите леви и десни съседи, в пиксели"
  348355
  349 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:286
   356#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:284
  350357msgid "Vertical padding"
  351358msgstr "Вертикално отстояние"
  352359
  353 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:287
   360#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:285
  354361msgid ""
  355362"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
   
  359366"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
  360367
  361 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
   368#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:287
  362369msgid "Program name"
  363370msgstr "Име на програмата"
  364371
  365 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
   372#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:288
  366373msgid ""
  367374"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  371378"g_get_application_name()"
  372379
  373 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:304
   380#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:302
  374381msgid "Program version"
  375382msgstr "Версия на програмата"
  376383
  377 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
   384#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:303
  378385msgid "The version of the program"
  379386msgstr "Версията на програмата"
  380387
  381 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:319
   388#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:317
  382389msgid "Copyright string"
  383390msgstr "Авторски права"
  384391
  385 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
   392#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:318
  386393msgid "Copyright information for the program"
  387394msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  388395
  389 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:337
   396#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
  390397msgid "Comments string"
  391398msgstr "Коментар"
  392399
  393 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:338
   400#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
  394401msgid "Comments about the program"
  395402msgstr "Коментари за програмата"
  396403
  397 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
   404#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:386
  398405msgid "License Type"
  399406msgstr "Вид лиценз"
  400407
  401 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
   408#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
  402409msgid "The license type of the program"
  403410msgstr "Видът на лиценза на програмата"
  404411
  405 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:405
   412#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:403
  406413msgid "Website URL"
  407414msgstr "Адрес на уеб сайт"
  408415
  409 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:406
   416#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:404
  410417msgid "The URL for the link to the website of the program"
  411418msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
  412419
  413 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:420
   420#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:418
  414421msgid "Website label"
  415422msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  416423
  417 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
   424#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:419
  418425msgid "The label for the link to the website of the program"
  419426msgstr "Етикетът за връзката към уеб сайта на програмата"
  420427
  421 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
   428#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:435
  422429msgid "Authors"
  423430msgstr "Автори"
  424431
  425 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:438
   432#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
  426433msgid "List of authors of the program"
  427434msgstr "Списък на авторите на програмата"
  428435
  429 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:454
   436#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
  430437msgid "Documenters"
  431438msgstr "Документатори"
  432439
  433 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:455
   440#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
  434441msgid "List of people documenting the program"
  435442msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  436443
  437 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:471
   444#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
  438445msgid "Artists"
  439446msgstr "Дизайнери"
  440447
  441 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:472
   448#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
  442449msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  443450msgstr ""
   
  445452"програмата"
  446453
  447 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:489
   454#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
  448455msgid "Translator credits"
  449456msgstr "Преводачи"
  450457
  451 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:490
   458#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:488
  452459msgid ""
  453460"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  454461msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  455462
  456 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:505
   463#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
  457464msgid "Logo"
  458465msgstr "Лого"
  459466
  460 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:506
   467#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
  461468msgid ""
  462469"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
   
  466473"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  467474
  468 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
   475#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:519
  469476msgid "Logo Icon Name"
  470477msgstr "Име на иконата за логото"
  471478
  472 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
   479#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:520
  473480msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  474481msgstr ""
   
  476483"„Относно“."
  477484
  478 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:535
   485#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:533
  479486msgid "Wrap license"
  480487msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  481488
  482 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:536
   489#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:534
  483490msgid "Whether to wrap the license text."
  484491msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
  485492
  486 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:187
   493#: ../gtk/gtkaccellabel.c:185
  487494msgid "Accelerator Closure"
  488495msgstr "Заграждение за клавишни комбинации"
  489496
  490 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:188
   497#: ../gtk/gtkaccellabel.c:186
  491498msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
  492499msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на клавишни комбинации"
  493500
  494 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:194
   501#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
  495502msgid "Accelerator Widget"
  496503msgstr "Графичен обект за клавишни комбинации"
  497504
  498 #: ../gtk/gtkaccellabel.c:195
   505#: ../gtk/gtkaccellabel.c:193
  499506msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
  500507msgstr "Графичният обект за наблюдение за промени на клавишните комбинации"
  501508
  502 #: ../gtk/gtkaccessible.c:160 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:357
   509#: ../gtk/gtkaccessible.c:158 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:355
  503510msgid "Widget"
  504511msgstr "Графичен обект"
  505512
  506 #: ../gtk/gtkaccessible.c:161
   513#: ../gtk/gtkaccessible.c:159
  507514msgid "The widget referenced by this accessible."
  508515msgstr "Графичният обект свързан с тази функционалност за достъпност"
  509516
  510 #: ../gtk/gtkactionable.c:72
   517#: ../gtk/gtkactionable.c:70
  511518msgid "action name"
  512519msgstr "име на действие"
  513520
  514 #: ../gtk/gtkactionable.c:73
   521#: ../gtk/gtkactionable.c:71
  515522msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
  516523msgstr "Името на свързаното действие, напр: „app.quit“ (спиране на програмата)"
  517524
  518 #: ../gtk/gtkactionable.c:77
   525#: ../gtk/gtkactionable.c:75
  519526msgid "action target value"
  520527msgstr "стойност на действието"
  521528
  522 #: ../gtk/gtkactionable.c:78
   529#: ../gtk/gtkactionable.c:76
  523530msgid "The parameter for action invocations"
  524531msgstr "Параметърът за извикване на действието"
  525532
  526 #: ../gtk/gtkaction.c:222 ../gtk/gtkactiongroup.c:228 ../gtk/gtkprinter.c:125
   533#: ../gtk/gtkaction.c:220 ../gtk/gtkactiongroup.c:226 ../gtk/gtkprinter.c:123
  527534#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:250
  528535msgid "Name"
  529536msgstr "Име"
  530537
  531 #: ../gtk/gtkaction.c:223
   538#: ../gtk/gtkaction.c:221
  532539msgid "A unique name for the action."
  533540msgstr "Уникално име за действието."
  534541
  535 #: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:290
  536 #: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:727 ../gtk/gtkmenuitem.c:376
  537 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:241 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
   542#: ../gtk/gtkaction.c:239 ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:288
   543#: ../gtk/gtkframe.c:169 ../gtk/gtklabel.c:726 ../gtk/gtkmenuitem.c:375
   544#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
  538545msgid "Label"
  539546msgstr "Етикет"
  540547
  541 #: ../gtk/gtkaction.c:242
   548#: ../gtk/gtkaction.c:240
  542549msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
  543550msgstr ""
  544551"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
  545552
  546 #: ../gtk/gtkaction.c:258
   553#: ../gtk/gtkaction.c:256
  547554msgid "Short label"
  548555msgstr "Кратък етикет"
  549556
  550 #: ../gtk/gtkaction.c:259
   557#: ../gtk/gtkaction.c:257
  551558msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
  552559msgstr ""
  553560"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
  554561
  555 #: ../gtk/gtkaction.c:267
   562#: ../gtk/gtkaction.c:265
  556563msgid "Tooltip"
  557564msgstr "Подсказка"
  558565
  559 #: ../gtk/gtkaction.c:268
   566#: ../gtk/gtkaction.c:266
  560567msgid "A tooltip for this action."
  561568msgstr "Подсказка за това действие."
  562569
  563 #: ../gtk/gtkaction.c:283
   570#: ../gtk/gtkaction.c:281
  564571msgid "Stock Icon"
  565572msgstr "Стандартна икона"
  566573
  567 #: ../gtk/gtkaction.c:284
   574#: ../gtk/gtkaction.c:282
  568575msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
  569576msgstr ""
   
  571578"представят това действие."
  572579
  573 #: ../gtk/gtkaction.c:304 ../gtk/gtkstatusicon.c:264
   580#: ../gtk/gtkaction.c:302 ../gtk/gtkstatusicon.c:262
  574581msgid "GIcon"
  575582msgstr "Икона"
  576583
  577 #: ../gtk/gtkaction.c:305 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
  578 #: ../gtk/gtkimage.c:311 ../gtk/gtkstatusicon.c:265
   584#: ../gtk/gtkaction.c:303 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:246
   585#: ../gtk/gtkimage.c:309 ../gtk/gtkstatusicon.c:263
  579586msgid "The GIcon being displayed"
  580587msgstr "Иконата, която се показва"
  581588
  582 #: ../gtk/gtkaction.c:325 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:213
  583 #: ../gtk/gtkimage.c:293 ../gtk/gtkprinter.c:174 ../gtk/gtkstatusicon.c:248
  584 #: ../gtk/gtkwindow.c:780
   589#: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
   590#: ../gtk/gtkimage.c:291 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:246
   591#: ../gtk/gtkwindow.c:778
  585592msgid "Icon Name"
  586593msgstr "Име на икона"
  587594
  588 #: ../gtk/gtkaction.c:326 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:214
  589 #: ../gtk/gtkimage.c:294 ../gtk/gtkstatusicon.c:249
   595#: ../gtk/gtkaction.c:324 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
   596#: ../gtk/gtkimage.c:292 ../gtk/gtkstatusicon.c:247
  590597msgid "The name of the icon from the icon theme"
  591598msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
  592599
  593 #: ../gtk/gtkaction.c:333 ../gtk/gtktoolitem.c:193
   600#: ../gtk/gtkaction.c:331 ../gtk/gtktoolitem.c:191
  594601msgid "Visible when horizontal"
  595602msgstr "Видим хоризонтално"
  596603
  597 #: ../gtk/gtkaction.c:334 ../gtk/gtktoolitem.c:194
   604#: ../gtk/gtkaction.c:332 ../gtk/gtktoolitem.c:192
  598605msgid ""
  599606"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
   
  603610"хоризонтално ориентирана."
  604611
  605 #: ../gtk/gtkaction.c:349
   612#: ../gtk/gtkaction.c:347
  606613msgid "Visible when overflown"
  607614msgstr "Видим при преливане"
  608615
  609 #: ../gtk/gtkaction.c:350
   616#: ../gtk/gtkaction.c:348
  610617msgid ""
  611618"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
   
  615622"преливане."
  616623
  617 #: ../gtk/gtkaction.c:357 ../gtk/gtktoolitem.c:200
   624#: ../gtk/gtkaction.c:355 ../gtk/gtktoolitem.c:198
  618625msgid "Visible when vertical"
  619626msgstr "Видим вертикално"
  620627
  621 #: ../gtk/gtkaction.c:358 ../gtk/gtktoolitem.c:201
   628#: ../gtk/gtkaction.c:356 ../gtk/gtktoolitem.c:199
  622629msgid ""
  623630"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
   
  627634"ориентирана."
  628635
  629 #: ../gtk/gtkaction.c:365 ../gtk/gtktoolitem.c:207
   636#: ../gtk/gtkaction.c:363 ../gtk/gtktoolitem.c:205
  630637msgid "Is important"
  631638msgstr "Е важно"
  632639
  633 #: ../gtk/gtkaction.c:366
   640#: ../gtk/gtkaction.c:364
  634641msgid ""
  635642"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
   
  639646"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
  640647
  641 #: ../gtk/gtkaction.c:374
   648#: ../gtk/gtkaction.c:372
  642649msgid "Hide if empty"
  643650msgstr "Скриване, ако е празно"
  644651
  645 #: ../gtk/gtkaction.c:375
   652#: ../gtk/gtkaction.c:373
  646653msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
  647654msgstr "Ако е истина, празните представяния на това действие са скрити."
  648655
  649 #: ../gtk/gtkaction.c:381 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
  650 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:293 ../gtk/gtkwidget.c:992
   656#: ../gtk/gtkaction.c:379 ../gtk/gtkactiongroup.c:233
   657#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:291 ../gtk/gtkwidget.c:995
  651658msgid "Sensitive"
  652659msgstr "Действащо"
  653660
  654 #: ../gtk/gtkaction.c:382
   661#: ../gtk/gtkaction.c:380
  655662msgid "Whether the action is enabled."
  656663msgstr "Дали действието е включено."
  657664
  658 #: ../gtk/gtkaction.c:388 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
  659 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:299 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:249
  660 #: ../gtk/gtkwidget.c:985
   665#: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:240
   666#: ../gtk/gtkstatusicon.c:297 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
   667#: ../gtk/gtkwidget.c:988
  661668msgid "Visible"
  662669msgstr "Видимо"
  663670
  664 #: ../gtk/gtkaction.c:389
   671#: ../gtk/gtkaction.c:387
  665672msgid "Whether the action is visible."
  666673msgstr "Дали действието е видимо."
  667674
  668 #: ../gtk/gtkaction.c:395
   675#: ../gtk/gtkaction.c:393
  669676msgid "Action Group"
  670677msgstr "Група на действия"
  671678
  672 #: ../gtk/gtkaction.c:396
   679#: ../gtk/gtkaction.c:394
  673680msgid ""
  674681"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
   
  678685"вътрешно ползване)."
  679686
  680 #: ../gtk/gtkaction.c:414 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:194
   687#: ../gtk/gtkaction.c:412 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:192
  681688msgid "Always show image"
  682689msgstr "Изображението да се показва винаги"
  683690
  684 #: ../gtk/gtkaction.c:415 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:195
   691#: ../gtk/gtkaction.c:413 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:193
  685692msgid "Whether the image will always be shown"
  686693msgstr "Дали изображението да се показва винаги"
  687694
  688 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:229
   695#: ../gtk/gtkactiongroup.c:227
  689696msgid "A name for the action group."
  690697msgstr "Име на групата за действия."
  691698
  692 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:236
   699#: ../gtk/gtkactiongroup.c:234
  693700msgid "Whether the action group is enabled."
  694701msgstr "Дали групата действия е включена."
  695702
  696 #: ../gtk/gtkactiongroup.c:243
   703#: ../gtk/gtkactiongroup.c:241
  697704msgid "Whether the action group is visible."
  698705msgstr "Дали групата за действия е видима."
  699706
  700 #: ../gtk/gtkactivatable.c:289
   707#: ../gtk/gtkactivatable.c:287
  701708msgid "Related Action"
  702709msgstr "Свързано действие"
  703710
  704 #: ../gtk/gtkactivatable.c:290
   711#: ../gtk/gtkactivatable.c:288
  705712msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
  706713msgstr ""
   
  708715"обновления"
  709716
  710 #: ../gtk/gtkactivatable.c:312
   717#: ../gtk/gtkactivatable.c:310
  711718msgid "Use Action Appearance"
  712719msgstr "Използване на изглед според действието"
  713720
  714 #: ../gtk/gtkactivatable.c:313
   721#: ../gtk/gtkactivatable.c:311
  715722msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
  716723msgstr "Дали при показването да се ползват свойствата на свързаното действие"
  717724
  718 #: ../gtk/gtkadjustment.c:123 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
   725#: ../gtk/gtkadjustment.c:121 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:136
  719726#: ../gtk/gtkscalebutton.c:218 ../gtk/gtkspinbutton.c:377
  720727msgid "Value"
  721728msgstr "Стойност"
  722729
  723 #: ../gtk/gtkadjustment.c:124
   730#: ../gtk/gtkadjustment.c:122
  724731msgid "The value of the adjustment"
  725732msgstr "Стойност на изменението"
  726733
  727 #: ../gtk/gtkadjustment.c:140
   734#: ../gtk/gtkadjustment.c:138
  728735msgid "Minimum Value"
  729736msgstr "Минимална стойност"
  730737
  731 #: ../gtk/gtkadjustment.c:141
   738#: ../gtk/gtkadjustment.c:139
  732739msgid "The minimum value of the adjustment"
  733740msgstr "Минималната стойност на изменението"
  734741
  735 #: ../gtk/gtkadjustment.c:160
   742#: ../gtk/gtkadjustment.c:158
  736743msgid "Maximum Value"
  737744msgstr "Максимална стойност"
  738745
  739 #: ../gtk/gtkadjustment.c:161
   746#: ../gtk/gtkadjustment.c:159
  740747msgid "The maximum value of the adjustment"
  741748msgstr "Максималната стойност на изменението"
  742749
  743 #: ../gtk/gtkadjustment.c:177
   750#: ../gtk/gtkadjustment.c:175
  744751msgid "Step Increment"
  745752msgstr "Стъпка на изменение"
  746753
  747 #: ../gtk/gtkadjustment.c:178
   754#: ../gtk/gtkadjustment.c:176
  748755msgid "The step increment of the adjustment"
  749756msgstr "Стъпката на изменение"
  750757
  751 #: ../gtk/gtkadjustment.c:194
   758#: ../gtk/gtkadjustment.c:192
  752759msgid "Page Increment"
  753760msgstr "Страница на изменение"
  754761
  755 #: ../gtk/gtkadjustment.c:195
   762#: ../gtk/gtkadjustment.c:193
  756763msgid "The page increment of the adjustment"
  757764msgstr "Стъпката-страница на изменението"
  758765
  759 #: ../gtk/gtkadjustment.c:214
   766#: ../gtk/gtkadjustment.c:212
  760767msgid "Page Size"
  761768msgstr "Размер на страницата"
  762769
  763 #: ../gtk/gtkadjustment.c:215
   770#: ../gtk/gtkadjustment.c:213
  764771msgid "The page size of the adjustment"
  765772msgstr "Размерът на страницата на изменението"
  766773
  767 #: ../gtk/gtkalignment.c:137
   774#: ../gtk/gtkalignment.c:135
  768775msgid "Horizontal alignment"
  769776msgstr "Хоризонтално подравняване"
  770777
  771 #: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:285
   778#: ../gtk/gtkalignment.c:136 ../gtk/gtkbutton.c:286
  772779msgid ""
  773780"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  777784"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
  778785
  779 #: ../gtk/gtkalignment.c:147
   786#: ../gtk/gtkalignment.c:145
  780787msgid "Vertical alignment"
  781788msgstr "Вертикално подравняване"
  782789
  783 #: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:304
   790#: ../gtk/gtkalignment.c:146 ../gtk/gtkbutton.c:305
  784791msgid ""
  785792"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  789796"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
  790797
  791 #: ../gtk/gtkalignment.c:156
   798#: ../gtk/gtkalignment.c:154
  792799msgid "Horizontal scale"
  793800msgstr "Хоризонтално мащабиране"
  794801
  795 #: ../gtk/gtkalignment.c:157
   802#: ../gtk/gtkalignment.c:155
  796803msgid ""
  797804"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
   
  802809"означава всичко"
  803810
  804 #: ../gtk/gtkalignment.c:165
   811#: ../gtk/gtkalignment.c:163
  805812msgid "Vertical scale"
  806813msgstr "Вертикално мащабиране"
  807814
  808 #: ../gtk/gtkalignment.c:166
   815#: ../gtk/gtkalignment.c:164
  809816msgid ""
  810817"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
   
  815822"означава всичко"
  816823
  817 #: ../gtk/gtkalignment.c:183
   824#: ../gtk/gtkalignment.c:181
  818825msgid "Top Padding"
  819826msgstr "Горен отстъп"
  820827
  821 #: ../gtk/gtkalignment.c:184
   828#: ../gtk/gtkalignment.c:182
  822829msgid "The padding to insert at the top of the widget."
  823830msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отгоре на графичния обект."
  824831
  825 #: ../gtk/gtkalignment.c:200
   832#: ../gtk/gtkalignment.c:198
  826833msgid "Bottom Padding"
  827834msgstr "Долен отстъп"
  828835
  829 #: ../gtk/gtkalignment.c:201
   836#: ../gtk/gtkalignment.c:199
  830837msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
  831838msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдолу на графичния обект."
  832839
  833 #: ../gtk/gtkalignment.c:217
   840#: ../gtk/gtkalignment.c:215
  834841msgid "Left Padding"
  835842msgstr "Ляв отстъп"
  836843
  837 #: ../gtk/gtkalignment.c:218
   844#: ../gtk/gtkalignment.c:216
  838845msgid "The padding to insert at the left of the widget."
  839846msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отляво на графичния обект."
  840847
  841 #: ../gtk/gtkalignment.c:234
   848#: ../gtk/gtkalignment.c:232
  842849msgid "Right Padding"
  843850msgstr "Десен отстъп"
  844851
  845 #: ../gtk/gtkalignment.c:235
   852#: ../gtk/gtkalignment.c:233
  846853msgid "The padding to insert at the right of the widget."
  847854msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдясно на графичния обект."
  848855
  849 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:616
   856#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:614
  850857msgid "Include an 'Other...' item"
  851858msgstr "Включване на елемент „Друго…“"
  852859
  853 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:617
   860#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:615
  854861msgid ""
  855862"Whether the combobox should include an item that triggers a "
   
  858865"Дали падащото меню да съдържа елемент, който стартира GtkAppChooserDialog"
  859866
  860 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:633
   867#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:631
  861868msgid "Show default item"
  862869msgstr "Показване на стандартен елемент"
  863870
  864 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
   871#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:632
  865872msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
  866873msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма отгоре"
  867874
  868 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:759
   875#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:645 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:757
  869876msgid "Heading"
  870877msgstr "Заглавие"
  871878
  872 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:760
   879#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:758
  873880msgid "The text to show at the top of the dialog"
  874881msgstr "Текстът в заглавната лента на прозореца"
  875882
  876 #: ../gtk/gtkappchooser.c:75
   883#: ../gtk/gtkappchooser.c:73
  877884msgid "Content type"
  878885msgstr "Вид съдържание"
  879886
  880 #: ../gtk/gtkappchooser.c:76
   887#: ../gtk/gtkappchooser.c:74
  881888msgid "The content type used by the open with object"
  882889msgstr "Видът съдържание, съответстващ на отварянето на обекта"
  883890
  884 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:745
   891#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:743
  885892msgid "GFile"
  886893msgstr "GFile"
  887894
  888 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:746
   895#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:744
  889896msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
  890897msgstr "Структурата GFile, която се използва от прозореца за избор на програма"
  891898
  892 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1025
   899#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1023
  893900msgid "Show default app"
  894901msgstr "Стандартна програма"
  895902
  896 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1026
   903#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1024
  897904msgid "Whether the widget should show the default application"
  898905msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма"
  899906
  900 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1040
   907#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1038
  901908msgid "Show recommended apps"
  902909msgstr "Показване на препоръчаните програми"
  903910
  904 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1041
   911#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1039
  905912msgid "Whether the widget should show recommended applications"
  906913msgstr "Дали графичният обект да показва препоръчаните програми"
  907914
  908 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1055
   915#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1053
  909916msgid "Show fallback apps"
  910917msgstr "Показване на резервните програми"
  911918
  912 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1056
   919#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1054
  913920msgid "Whether the widget should show fallback applications"
  914921msgstr "Дали графичният обект да показва резервните програми за отваряне"
  915922
  916 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1068
   923#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1066
  917924msgid "Show other apps"
  918925msgstr "Други програми"
  919926
  920 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1069
   927#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1067
  921928msgid "Whether the widget should show other applications"
  922929msgstr "Дали графичният обект за показва другите програми"
  923930
  924 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1082
   931#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1080
  925932msgid "Show all apps"
  926933msgstr "Показване на всички програми"
  927934
  928 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1083
   935#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1081
  929936msgid "Whether the widget should show all applications"
  930937msgstr "Дали графичният елемент да показва всички програми"
  931938
  932 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1097
   939#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1095
  933940msgid "Widget's default text"
  934941msgstr "Текст без програми"
  935942
  936 #: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1098
   943#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1096
  937944msgid "The default text appearing when there are no applications"
  938945msgstr "Стандартният текст, който се появява, когато няма програми"
  939946
  940 #: ../gtk/gtkapplication.c:799
   947#: ../gtk/gtkapplication.c:754
  941948msgid "Register session"
  942949msgstr "Регистриране на сесията"
  943950
  944 #: ../gtk/gtkapplication.c:800
   951#: ../gtk/gtkapplication.c:755
  945952msgid "Register with the session manager"
  946953msgstr "Регистриране към управлението на сесиите"
  947954
  948 #: ../gtk/gtkapplication.c:805
   955#: ../gtk/gtkapplication.c:760
  949956msgid "Application menu"
  950957msgstr "Меню на програмата"
  951958
  952 #: ../gtk/gtkapplication.c:806
   959#: ../gtk/gtkapplication.c:761
  953960msgid "The GMenuModel for the application menu"
  954961msgstr "Обектът GMenuModel за менюто на програмата"
  955962
  956 #: ../gtk/gtkapplication.c:812
   963#: ../gtk/gtkapplication.c:767
  957964msgid "Menubar"
  958965msgstr "Лента на менюто"
  959966
  960 #: ../gtk/gtkapplication.c:813
   967#: ../gtk/gtkapplication.c:768
  961968msgid "The GMenuModel for the menubar"
  962969msgstr "Обектът GMenuMode за лентата на менюто"
  963970
  964 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:953
   971#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:952
  965972msgid "Show a menubar"
  966973msgstr "Лента за менюта"
  967974
  968 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:954
   975#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:953
  969976msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
  970977msgstr ""
   
  972979"на екрана"
  973980
  974 #: ../gtk/gtkarrow.c:112
   981#: ../gtk/gtkarrow.c:110
  975982msgid "Arrow direction"
  976983msgstr "Направление на стрелка"
  977984
  978 #: ../gtk/gtkarrow.c:113
   985#: ../gtk/gtkarrow.c:111
  979986msgid "The direction the arrow should point"
  980987msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
  981988
  982 #: ../gtk/gtkarrow.c:121
   989#: ../gtk/gtkarrow.c:119
  983990msgid "Arrow shadow"
  984991msgstr "Сянка на стрелката"
  985992
  986 #: ../gtk/gtkarrow.c:122
   993#: ../gtk/gtkarrow.c:120
  987994msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
  988995msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  989996
  990 #: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:1048 ../gtk/gtkmenu.c:761
  991 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:439
   997#: ../gtk/gtkarrow.c:127 ../gtk/gtkcombobox.c:1049 ../gtk/gtkmenu.c:763
   998#: ../gtk/gtkmenuitem.c:438
  992999msgid "Arrow Scaling"
  9931000msgstr "Размер на стрелката"
  9941001
  995 #: ../gtk/gtkarrow.c:130
   1002#: ../gtk/gtkarrow.c:128
  9961003msgid "Amount of space used up by arrow"
  9971004msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  9981005
  999 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:109 ../gtk/gtkwidget.c:1180
   1006#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1183
  10001007msgid "Horizontal Alignment"
  10011008msgstr "Хоризонтално подравняване"
  10021009
  1003 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:110
   1010#: ../gtk/gtkaspectframe.c:108
  10041011msgid "X alignment of the child"
  10051012msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
  10061013
  1007 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:116 ../gtk/gtkwidget.c:1196
   1014#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1199
  10081015msgid "Vertical Alignment"
  10091016msgstr "Вертикално подравняване"
  10101017
  1011 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:117
   1018#: ../gtk/gtkaspectframe.c:115
  10121019msgid "Y alignment of the child"
  10131020msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по У"
  10141021
  1015 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:123
   1022#: ../gtk/gtkaspectframe.c:121
  10161023msgid "Ratio"
  10171024msgstr "Пропорция"
  10181025
  1019 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:124
   1026#: ../gtk/gtkaspectframe.c:122
  10201027msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
  10211028msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е лъжа"
  10221029
  1023 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:130
   1030#: ../gtk/gtkaspectframe.c:128
  10241031msgid "Obey child"
  10251032msgstr "Дъщерна пропорция"
  10261033
  1027 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:131
   1034#: ../gtk/gtkaspectframe.c:129
  10281035msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
  10291036msgstr ""
   
  10311038"елемент на рамката"
  10321039
  1033 #: ../gtk/gtkassistant.c:316
   1040#: ../gtk/gtkassistant.c:315
  10341041msgid "Header Padding"
  10351042msgstr "Отстъп на заглавието"
  10361043
  1037 #: ../gtk/gtkassistant.c:317
   1044#: ../gtk/gtkassistant.c:316
  10381045msgid "Number of pixels around the header."
  10391046msgstr "Брой пиксели около заглавието."
  10401047
  1041 #: ../gtk/gtkassistant.c:324
   1048#: ../gtk/gtkassistant.c:323
  10421049msgid "Content Padding"
  10431050msgstr "Отстъп на съдържанието"
  10441051
  1045 #: ../gtk/gtkassistant.c:325
   1052#: ../gtk/gtkassistant.c:324
  10461053msgid "Number of pixels around the content pages."
  10471054msgstr "Брой пиксели около страниците на съдържанието."
  10481055
  1049 #: ../gtk/gtkassistant.c:341
   1056#: ../gtk/gtkassistant.c:340
  10501057msgid "Page type"
  10511058msgstr "Вид на страницата"
  10521059
  1053 #: ../gtk/gtkassistant.c:342
   1060#: ../gtk/gtkassistant.c:341
  10541061msgid "The type of the assistant page"
  10551062msgstr "Вид на страницата на помощника"
  10561063
  1057 #: ../gtk/gtkassistant.c:357
   1064#: ../gtk/gtkassistant.c:356
  10581065msgid "Page title"
  10591066msgstr "Заглавие на страницата"
  10601067
  1061 #: ../gtk/gtkassistant.c:358
   1068#: ../gtk/gtkassistant.c:357
  10621069msgid "The title of the assistant page"
  10631070msgstr "Заглавието на страницата на помощника"
  10641071
  1065 #: ../gtk/gtkassistant.c:375
   1072#: ../gtk/gtkassistant.c:374
  10661073msgid "Header image"
  10671074msgstr "Заглавно изображение"
  10681075
  1069 #: ../gtk/gtkassistant.c:376
   1076#: ../gtk/gtkassistant.c:375
  10701077msgid "Header image for the assistant page"
  10711078msgstr "Заглавно изображение на страницата на помощника"
  10721079
  1073 #: ../gtk/gtkassistant.c:392
   1080#: ../gtk/gtkassistant.c:391
  10741081msgid "Sidebar image"
  10751082msgstr "Странично изображение"
  10761083
  1077 #: ../gtk/gtkassistant.c:393
   1084#: ../gtk/gtkassistant.c:392
  10781085msgid "Sidebar image for the assistant page"
  10791086msgstr "Странично изображение на страницата на помощника"
  10801087
  1081 #: ../gtk/gtkassistant.c:409
   1088#: ../gtk/gtkassistant.c:408
  10821089msgid "Page complete"
  10831090msgstr "Страницата е попълнена"
  10841091
  1085 #: ../gtk/gtkassistant.c:410
   1092#: ../gtk/gtkassistant.c:409
  10861093msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
  10871094msgstr "Дали всички задължителни полета на страницата са попълнени"
  10881095
  1089 #: ../gtk/gtkbbox.c:160
   1096#: ../gtk/gtkbbox.c:158
  10901097msgid "Minimum child width"
  10911098msgstr "Минимална широчина на дъщерен елемент"
  10921099
  1093 #: ../gtk/gtkbbox.c:161
   1100#: ../gtk/gtkbbox.c:159
  10941101msgid "Minimum width of buttons inside the box"
  10951102msgstr "Минимална широчина на бутони вътре в кутията"
  10961103
  1097 #: ../gtk/gtkbbox.c:169
   1104#: ../gtk/gtkbbox.c:167
  10981105msgid "Minimum child height"
  10991106msgstr "Минимална височина на дъщерен елемент"
  11001107
  1101 #: ../gtk/gtkbbox.c:170
   1108#: ../gtk/gtkbbox.c:168
  11021109msgid "Minimum height of buttons inside the box"
  11031110msgstr "Минимална височина на бутони вътре в кутията"
  11041111
  1105 #: ../gtk/gtkbbox.c:178
   1112#: ../gtk/gtkbbox.c:176
  11061113msgid "Child internal width padding"
  11071114msgstr "Вътрешно запълване по широчина"
  11081115
  1109 #: ../gtk/gtkbbox.c:179
   1116#: ../gtk/gtkbbox.c:177
  11101117msgid "Amount to increase child's size on either side"
  11111118msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отляво и отдясно"
  11121119
  1113 #: ../gtk/gtkbbox.c:187
   1120#: ../gtk/gtkbbox.c:185
  11141121msgid "Child internal height padding"
  11151122msgstr "Вътрешно запълване по височина"
  11161123
  1117 #: ../gtk/gtkbbox.c:188
   1124#: ../gtk/gtkbbox.c:186
  11181125msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
  11191126msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отгоре и отдолу"
  11201127
  1121 #: ../gtk/gtkbbox.c:196
   1128#: ../gtk/gtkbbox.c:194
  11221129msgid "Layout style"
  11231130msgstr "Стил на подредба"
  11241131
  1125 #: ../gtk/gtkbbox.c:197
   1132#: ../gtk/gtkbbox.c:195
  11261133msgid ""
  11271134"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
   
  11321139"края)"
  11331140
  1134 #: ../gtk/gtkbbox.c:205
   1141#: ../gtk/gtkbbox.c:203
  11351142msgid "Secondary"
  11361143msgstr "Допълнителна група"
  11371144
  1138 #: ../gtk/gtkbbox.c:206
   1145#: ../gtk/gtkbbox.c:204
  11391146msgid ""
  11401147"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
   
  11441151"елементи, напр. за бутони за помощ."
  11451152
  1146 #: ../gtk/gtkbbox.c:213
   1153#: ../gtk/gtkbbox.c:211
  11471154msgid "Non-Homogeneous"
  11481155msgstr "Нехомогенно големи"
  11491156
  1150 #: ../gtk/gtkbbox.c:214
   1157#: ../gtk/gtkbbox.c:212
  11511158msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
  11521159msgstr "Ако е истина, дъщерният елемент няма да се преоразмерява хомогенно"
  11531160
  1154 #: ../gtk/gtkbox.c:242 ../gtk/gtkcellareabox.c:317 ../gtk/gtkexpander.c:314
  1155 #: ../gtk/gtkiconview.c:511 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
   1161#: ../gtk/gtkbox.c:240 ../gtk/gtkcellareabox.c:315 ../gtk/gtkexpander.c:312
   1162#: ../gtk/gtkiconview.c:510 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
  11561163msgid "Spacing"
  11571164msgstr "Разредка"
  11581165
  1159 #: ../gtk/gtkbox.c:243
   1166#: ../gtk/gtkbox.c:241
  11601167msgid "The amount of space between children"
  11611168msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
  11621169
  1163 #: ../gtk/gtkbox.c:253
   1170#: ../gtk/gtkbox.c:251
  11641171msgid "Whether the children should all be the same size"
  11651172msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
  11661173
  1167 #: ../gtk/gtkbox.c:273 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:558
  1168 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653 ../gtk/gtktoolpalette.c:1070
  1169 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:340
   1174#: ../gtk/gtkbox.c:271 ../gtk/gtkcellareabox.c:335 ../gtk/gtktoolbar.c:556
   1175#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1652 ../gtk/gtktoolpalette.c:1069
   1176#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
  11701177msgid "Expand"
  11711178msgstr "Разширяване"
  11721179
  1173 #: ../gtk/gtkbox.c:274
   1180#: ../gtk/gtkbox.c:272
  11741181msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
  11751182msgstr ""
   
  11771184"нараства"
  11781185
  1179 #: ../gtk/gtkbox.c:290 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
   1186#: ../gtk/gtkbox.c:288 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1659
  11801187msgid "Fill"
  11811188msgstr "Запълване"
  11821189
  1183 #: ../gtk/gtkbox.c:291
   1190#: ../gtk/gtkbox.c:289
  11841191msgid ""
  11851192"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
   
  11891196"елемента или да се остави като разстояние"
  11901197
  1191 #: ../gtk/gtkbox.c:298 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:169
   1198#: ../gtk/gtkbox.c:296 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:167
  11921199msgid "Padding"
  11931200msgstr "Отстъп"
  11941201
  1195 #: ../gtk/gtkbox.c:299
   1202#: ../gtk/gtkbox.c:297
  11961203msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
  11971204msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
  11981205
  1199 #: ../gtk/gtkbox.c:305
   1206#: ../gtk/gtkbox.c:303
  12001207msgid "Pack type"
  12011208msgstr "Вид пакетиране"
  12021209
  1203 #: ../gtk/gtkbox.c:306
   1210#: ../gtk/gtkbox.c:304
  12041211msgid ""
  12051212"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
   
  12091216"началото или края на контейнера"
  12101217
  1211 #: ../gtk/gtkbox.c:312 ../gtk/gtknotebook.c:767 ../gtk/gtkpaned.c:349
  1212 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
   1218#: ../gtk/gtkbox.c:310 ../gtk/gtknotebook.c:765 ../gtk/gtkpaned.c:347
   1219#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1673
  12131220msgid "Position"
  12141221msgstr "Позиция"
  12151222
  1216 #: ../gtk/gtkbox.c:313 ../gtk/gtknotebook.c:768
   1223#: ../gtk/gtkbox.c:311 ../gtk/gtknotebook.c:766
  12171224msgid "The index of the child in the parent"
  12181225msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
  12191226
  1220 #: ../gtk/gtkbuilder.c:307
   1227#: ../gtk/gtkbuilder.c:305
  12211228msgid "Translation Domain"
  12221229msgstr "Област на превод"
  12231230
  1224 #: ../gtk/gtkbuilder.c:308
   1231#: ../gtk/gtkbuilder.c:306
  12251232msgid "The translation domain used by gettext"
  12261233msgstr "Областта за превод, която се ползва от gettext"
  12271234
  1228 #: ../gtk/gtkbutton.c:235
   1235#: ../gtk/gtkbutton.c:236
  12291236msgid ""
  12301237"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  12331240"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  12341241
  1235 #: ../gtk/gtkbutton.c:242 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:748
  1236 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:391 ../gtk/gtktoolbutton.c:248
   1242#: ../gtk/gtkbutton.c:243 ../gtk/gtkexpander.c:296 ../gtk/gtklabel.c:747
   1243#: ../gtk/gtkmenuitem.c:390 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
  12371244msgid "Use underline"
  12381245msgstr "Използване на „_“"
  12391246
  1240 #: ../gtk/gtkbutton.c:243 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:749
  1241 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:392
   1247#: ../gtk/gtkbutton.c:244 ../gtk/gtkexpander.c:297 ../gtk/gtklabel.c:748
   1248#: ../gtk/gtkmenuitem.c:391
  12421249msgid ""
  12431250"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
   
  12471254"клавишната комбинация"
  12481255
  1249 #: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
   1256#: ../gtk/gtkbutton.c:251 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:173
  12501257msgid "Use stock"
  12511258msgstr "Използване на стандартен"
  12521259
  1253 #: ../gtk/gtkbutton.c:251
   1260#: ../gtk/gtkbutton.c:252
  12541261msgid ""
  12551262"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  12581265"показваният"
  12591266
  1260 #: ../gtk/gtkbutton.c:258 ../gtk/gtkcombobox.c:854
  1261 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
   1267#: ../gtk/gtkbutton.c:259 ../gtk/gtkcombobox.c:855
   1268#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:425
  12621269msgid "Focus on click"
  12631270msgstr "Фокусиране при натискане"
  12641271
  1265 #: ../gtk/gtkbutton.c:259 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
   1272#: ../gtk/gtkbutton.c:260 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
  12661273msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  12671274msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  12681275
  1269 #: ../gtk/gtkbutton.c:266
   1276#: ../gtk/gtkbutton.c:267
  12701277msgid "Border relief"
  12711278msgstr "Релеф на рамката"
  12721279
  1273 #: ../gtk/gtkbutton.c:267
   1280#: ../gtk/gtkbutton.c:268
  12741281msgid "The border relief style"
  12751282msgstr "Стилът на релефа на рамката"
  12761283
  1277 #: ../gtk/gtkbutton.c:284
   1284#: ../gtk/gtkbutton.c:285
  12781285msgid "Horizontal alignment for child"
  12791286msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  12801287
  1281 #: ../gtk/gtkbutton.c:303
   1288#: ../gtk/gtkbutton.c:304
  12821289msgid "Vertical alignment for child"
  12831290msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  12841291
  1285 #: ../gtk/gtkbutton.c:320 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
   1292#: ../gtk/gtkbutton.c:321 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:158
  12861293msgid "Image widget"
  12871294msgstr "Графичен обект за изображение"
  12881295
  1289 #: ../gtk/gtkbutton.c:321
   1296#: ../gtk/gtkbutton.c:322
  12901297msgid "Child widget to appear next to the button text"
  12911298msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  12921299
  1293 #: ../gtk/gtkbutton.c:335
   1300#: ../gtk/gtkbutton.c:336
  12941301msgid "Image position"
  12951302msgstr "Позиция на изображението"
  12961303
  1297 #: ../gtk/gtkbutton.c:336
   1304#: ../gtk/gtkbutton.c:337
  12981305msgid "The position of the image relative to the text"
  12991306msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
  13001307
  1301 #: ../gtk/gtkbutton.c:459
   1308#: ../gtk/gtkbutton.c:460
  13021309msgid "Default Spacing"
  13031310msgstr "Стандартна разредка"
  13041311
  1305 #: ../gtk/gtkbutton.c:460
   1312#: ../gtk/gtkbutton.c:461
  13061313msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
  13071314msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните GTK_CAN_DEFAULT "
  13081315
  1309 #: ../gtk/gtkbutton.c:474
   1316#: ../gtk/gtkbutton.c:475
  13101317msgid "Default Outside Spacing"
  13111318msgstr "Стандартна външна разредка"
  13121319
  1313 #: ../gtk/gtkbutton.c:475
   1320#: ../gtk/gtkbutton.c:476
  13141321msgid ""
  13151322"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
   
  13191326"винаги се показва извън рамката"
  13201327
  1321 #: ../gtk/gtkbutton.c:480
   1328#: ../gtk/gtkbutton.c:481
  13221329msgid "Child X Displacement"
  13231330msgstr "Отместване по X на обект"
  13241331
  1325 #: ../gtk/gtkbutton.c:481
   1332#: ../gtk/gtkbutton.c:482
  13261333msgid ""
  13271334"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  13301337"натиснат"
  13311338
  1332 #: ../gtk/gtkbutton.c:488
   1339#: ../gtk/gtkbutton.c:489
  13331340msgid "Child Y Displacement"
  13341341msgstr "Отместване по Y на обект"
  13351342
  1336 #: ../gtk/gtkbutton.c:489
   1343#: ../gtk/gtkbutton.c:490
  13371344msgid ""
  13381345"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  13411348"натиснат"
  13421349
  1343 #: ../gtk/gtkbutton.c:505
   1350#: ../gtk/gtkbutton.c:506
  13441351msgid "Displace focus"
  13451352msgstr "Изместване на фокус"
  13461353
  1347 #: ../gtk/gtkbutton.c:506
   1354#: ../gtk/gtkbutton.c:507
  13481355msgid ""
  13491356"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  13531360"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  13541361
  1355 #: ../gtk/gtkbutton.c:522 ../gtk/gtkentry.c:796 ../gtk/gtkentry.c:1880
   1362#: ../gtk/gtkbutton.c:523 ../gtk/gtkentry.c:799 ../gtk/gtkentry.c:1883
  13561363msgid "Inner Border"
  13571364msgstr "Вътрешна рамка"
  13581365
  1359 #: ../gtk/gtkbutton.c:523
   1366#: ../gtk/gtkbutton.c:524
  13601367msgid "Border between button edges and child."
  13611368msgstr "Рамка между бутона и дъщерния елемент."
  13621369
  1363 #: ../gtk/gtkbutton.c:536
   1370#: ../gtk/gtkbutton.c:537
  13641371msgid "Image spacing"
  13651372msgstr "Разредка между изображенията"
  13661373
  1367 #: ../gtk/gtkbutton.c:537
   1374#: ../gtk/gtkbutton.c:538
  13681375msgid "Spacing in pixels between the image and label"
  13691376msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
  13701377
  1371 #: ../gtk/gtkcalendar.c:470
   1378#: ../gtk/gtkcalendar.c:469
  13721379msgid "Year"
  13731380msgstr "Година"
  13741381
  1375 #: ../gtk/gtkcalendar.c:471
   1382#: ../gtk/gtkcalendar.c:470
  13761383msgid "The selected year"
  13771384msgstr "Избраната година"
  13781385
  1379 #: ../gtk/gtkcalendar.c:484
   1386#: ../gtk/gtkcalendar.c:483
  13801387msgid "Month"
  13811388msgstr "Месец"
  13821389
  1383 #: ../gtk/gtkcalendar.c:485
   1390#: ../gtk/gtkcalendar.c:484
  13841391msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
  13851392msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
  13861393
  1387 #: ../gtk/gtkcalendar.c:499
   1394#: ../gtk/gtkcalendar.c:498
  13881395msgid "Day"
  13891396msgstr "Ден"
  13901397
  1391 #: ../gtk/gtkcalendar.c:500
   1398#: ../gtk/gtkcalendar.c:499
  13921399msgid ""
  13931400"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
   
  13961403"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
  13971404
  1398 #: ../gtk/gtkcalendar.c:514
   1405#: ../gtk/gtkcalendar.c:513
  13991406msgid "Show Heading"
  14001407msgstr "Заглавна част"
  14011408
  1402 #: ../gtk/gtkcalendar.c:515
   1409#: ../gtk/gtkcalendar.c:514
  14031410msgid "If TRUE, a heading is displayed"
  14041411msgstr "Ако е истина, се показва заглавна част"
  14051412
  1406 #: ../gtk/gtkcalendar.c:529
   1413#: ../gtk/gtkcalendar.c:528
  14071414msgid "Show Day Names"
  14081415msgstr "Показване на имената на дните"
  14091416
  1410 #: ../gtk/gtkcalendar.c:530
   1417#: ../gtk/gtkcalendar.c:529
  14111418msgid "If TRUE, day names are displayed"
  14121419msgstr "Ако е истина, се показват имената на дните"
  14131420
  1414 #: ../gtk/gtkcalendar.c:543
   1421#: ../gtk/gtkcalendar.c:542
  14151422msgid "No Month Change"
  14161423msgstr "Месецът не се променя"
  14171424
  1418 #: ../gtk/gtkcalendar.c:544
   1425#: ../gtk/gtkcalendar.c:543
  14191426msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
  14201427msgstr "Ако е истина, избраният месец не може да се променя"
  14211428
  1422 #: ../gtk/gtkcalendar.c:558
   1429#: ../gtk/gtkcalendar.c:557
  14231430msgid "Show Week Numbers"
  14241431msgstr "Показване на номерата на седмиците"
  14251432
  1426 #: ../gtk/gtkcalendar.c:559
   1433#: ../gtk/gtkcalendar.c:558
  14271434msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
  14281435msgstr "Ако е истина, номерата на седмиците се показват"
  14291436
  1430 #: ../gtk/gtkcalendar.c:574
   1437#: ../gtk/gtkcalendar.c:573
  14311438msgid "Details Width"
  14321439msgstr "Широчина на прозореца за подробностите"
  14331440
  1434 #: ../gtk/gtkcalendar.c:575
   1441#: ../gtk/gtkcalendar.c:574
  14351442msgid "Details width in characters"
  14361443msgstr "Широчина на прозореца за подробностите в знаци"
  14371444
  1438 #: ../gtk/gtkcalendar.c:590
   1445#: ../gtk/gtkcalendar.c:589
  14391446msgid "Details Height"
  14401447msgstr "Височина на прозореца за подробностите"
  14411448
  1442 #: ../gtk/gtkcalendar.c:591
   1449#: ../gtk/gtkcalendar.c:590
  14431450msgid "Details height in rows"
  14441451msgstr "Височина на прозореца за подробностите в редове"
  14451452
  1446 #: ../gtk/gtkcalendar.c:607
   1453#: ../gtk/gtkcalendar.c:606
  14471454msgid "Show Details"
  14481455msgstr "Показване на подробностите"
  14491456
  1450 #: ../gtk/gtkcalendar.c:608
   1457#: ../gtk/gtkcalendar.c:607
  14511458msgid "If TRUE, details are shown"
  14521459msgstr "Ако е истина, подробностите се показват"
  14531460
  1454 #: ../gtk/gtkcalendar.c:620
   1461#: ../gtk/gtkcalendar.c:619
  14551462msgid "Inner border"
  14561463msgstr "Вътрешна рамка"
  14571464
  1458 #: ../gtk/gtkcalendar.c:621
   1465#: ../gtk/gtkcalendar.c:620
  14591466msgid "Inner border space"
  14601467msgstr "Пространство за вътрешната рамка"
  14611468
  1462 #: ../gtk/gtkcalendar.c:632
   1469#: ../gtk/gtkcalendar.c:631
  14631470msgid "Vertical separation"
  14641471msgstr "Вертикално разделяне"
  14651472
  1466 #: ../gtk/gtkcalendar.c:633
   1473#: ../gtk/gtkcalendar.c:632
  14671474msgid "Space between day headers and main area"
  14681475msgstr "Разстояние между имената на дните и основната област"
  14691476
  1470 #: ../gtk/gtkcalendar.c:644
   1477#: ../gtk/gtkcalendar.c:643
  14711478msgid "Horizontal separation"
  14721479msgstr "Хоризонтално разделяне"
  14731480
  1474 #: ../gtk/gtkcalendar.c:645
   1481#: ../gtk/gtkcalendar.c:644
  14751482msgid "Space between week headers and main area"
  14761483msgstr "Разстояние между номерата на седмиците и основната област"
  14771484
  1478 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:318 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:285
   1485#: ../gtk/gtkcellareabox.c:316 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
  14791486msgid "Space which is inserted between cells"
  14801487msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките"
  14811488
  1482 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:338
   1489#: ../gtk/gtkcellareabox.c:336
  14831490msgid "Whether the cell expands"
  14841491msgstr "Дали клетката се разширява"
  14851492
  1486 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:353
   1493#: ../gtk/gtkcellareabox.c:351
  14871494msgid "Align"
  14881495msgstr "Подравняване"
  14891496
  1490 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:354
   1497#: ../gtk/gtkcellareabox.c:352
  14911498msgid "Whether cell should align with adjacent rows"
  14921499msgstr "Дали клетката да се подравнява към съседните редове"
  14931500
  1494 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:370
   1501#: ../gtk/gtkcellareabox.c:368
  14951502msgid "Fixed Size"
  14961503msgstr "Фиксиран размер"
  14971504
  1498 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:371
   1505#: ../gtk/gtkcellareabox.c:369
  14991506msgid "Whether cells should be the same size in all rows"
  15001507msgstr "Дали клетките да имат еднакъв размер във всички редове"
  15011508
  1502 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:387
   1509#: ../gtk/gtkcellareabox.c:385
  15031510msgid "Pack Type"
  15041511msgstr "Вид пакетиране"
  15051512
  1506 #: ../gtk/gtkcellareabox.c:388
   1513#: ../gtk/gtkcellareabox.c:386
  15071514msgid ""
  15081515"A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the "
   
  15121519"края на зоната на клетките"
  15131520
  1514 #: ../gtk/gtkcellarea.c:803
   1521#: ../gtk/gtkcellarea.c:801
  15151522msgid "Focus Cell"
  15161523msgstr "Активна клетка"
  15171524
  1518 #: ../gtk/gtkcellarea.c:804
   1525#: ../gtk/gtkcellarea.c:802
  15191526msgid "The cell which currently has focus"
  15201527msgstr "Клетката, която в момента е активна"
  15211528
  1522 #: ../gtk/gtkcellarea.c:822
   1529#: ../gtk/gtkcellarea.c:820
  15231530msgid "Edited Cell"
  15241531msgstr "Редактирана клетка"
  15251532
  1526 #: ../gtk/gtkcellarea.c:823
   1533#: ../gtk/gtkcellarea.c:821
  15271534msgid "The cell which is currently being edited"
  15281535msgstr "Клетката, която в момента бива редактирана"
  15291536
  1530 #: ../gtk/gtkcellarea.c:841
   1537#: ../gtk/gtkcellarea.c:839
  15311538msgid "Edit Widget"
  15321539msgstr "Редактор"
  15331540
  1534 #: ../gtk/gtkcellarea.c:842
   1541#: ../gtk/gtkcellarea.c:840
  15351542msgid "The widget currently editing the edited cell"
  15361543msgstr "Графичният обект, който редактира в момента клетката"
  15371544
  1538 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:119
   1545#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:117
  15391546msgid "Area"
  15401547msgstr "Зона за клетки"
  15411548
  1542 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:120
   1549#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:118
  15431550msgid "The Cell Area this context was created for"
  15441551msgstr "Зоната за клетки, за която е създаден този контекст"
  15451552
  1546 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:136 ../gtk/gtkcellareacontext.c:155
  1547 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:312
   1553#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:134 ../gtk/gtkcellareacontext.c:153
   1554#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:310
  15481555msgid "Minimum Width"
  15491556msgstr "Минимална широчина"
  15501557
  1551 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:137 ../gtk/gtkcellareacontext.c:156
   1558#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:135 ../gtk/gtkcellareacontext.c:154
  15521559msgid "Minimum cached width"
  15531560msgstr "Минимална запомнена широчина"
  15541561
  1555 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:174 ../gtk/gtkcellareacontext.c:193
   1562#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:172 ../gtk/gtkcellareacontext.c:191
  15561563msgid "Minimum Height"
  15571564msgstr "Минимална височина"
  15581565
  1559 #: ../gtk/gtkcellareacontext.c:175 ../gtk/gtkcellareacontext.c:194
   1566#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:173 ../gtk/gtkcellareacontext.c:192
  15601567msgid "Minimum cached height"
  15611568msgstr "Минимална запомнена височина"
  15621569
  1563 #: ../gtk/gtkcelleditable.c:53
   1570#: ../gtk/gtkcelleditable.c:51
  15641571msgid "Editing Canceled"
  15651572msgstr "Отменено редактиране"
  15661573
  1567 #: ../gtk/gtkcelleditable.c:54
   1574#: ../gtk/gtkcelleditable.c:52
  15681575msgid "Indicates that editing has been canceled"
  15691576msgstr "Указва, че редактирането е отменено"
  15701577
  1571 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:152
   1578#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:148
  15721579msgid "Accelerator key"
  15731580msgstr "Клавишна комбинация"
  15741581
  1575 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:153
   1582#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:149
  15761583msgid "The keyval of the accelerator"
  15771584msgstr "Стойност на клавиша от комбинацията"
  15781585
  1579 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:169
   1586#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:165
  15801587msgid "Accelerator modifiers"
  15811588msgstr "Модификатори за клавишната комбинация"
  15821589
  1583 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:170
   1590#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:166
  15841591msgid "The modifier mask of the accelerator"
  15851592msgstr "Маската за модификаторите за клавишната комбинация"
  15861593
  1587 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:187
   1594#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:183
  15881595msgid "Accelerator keycode"
  15891596msgstr "Код на клавиша за комбинацията"
  15901597
  1591 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:188
   1598#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:184
  15921599msgid "The hardware keycode of the accelerator"
  15931600msgstr "Хардуерният код на клавиша от комбинацията"
  15941601
  1595 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:207
   1602#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:203
  15961603msgid "Accelerator Mode"
  15971604msgstr "Режим на клавишната комбинация"
  15981605
  1599 #: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:208
   1606#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:204
  16001607msgid "The type of accelerators"
  16011608msgstr "Видът на клавишната комбинация"
  16021609
  1603 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:277
   1610#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:275
  16041611msgid "mode"
  16051612msgstr "режим"
  16061613
  1607 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:278
   1614#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:276
  16081615msgid "Editable mode of the CellRenderer"
  16091616msgstr "Редактируем режим за „CellRenderer“"
  16101617
  1611 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
   1618#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:284
  16121619msgid "visible"
  16131620msgstr "видимост"
  16141621
  1615 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:287
   1622#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:285
  16161623msgid "Display the cell"
  16171624msgstr "Показване на клетката"
  16181625
  1619 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:294
   1626#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:292
  16201627msgid "Display the cell sensitive"
  16211628msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
  16221629
  1623 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301
   1630#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:299
  16241631msgid "xalign"
  16251632msgstr "подравняване по X"
  16261633
  1627 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:302
   1634#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:300
  16281635msgid "The x-align"
  16291636msgstr "Подравняването по X"
  16301637
  1631 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:311
   1638#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:309
  16321639msgid "yalign"
  16331640msgstr "подравняване по Y"
  16341641
  1635 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:312
   1642#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:310
  16361643msgid "The y-align"
  16371644msgstr "Подравняването по Y"
  16381645
  1639 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:321
   1646#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:319
  16401647msgid "xpad"
  16411648msgstr "отстъп по X"
  16421649
  1643 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:322
   1650#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:320
  16441651msgid "The xpad"
  16451652msgstr "Отстъпът по X"
  16461653
  1647 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:331
   1654#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:329
  16481655msgid "ypad"
  16491656msgstr "отстъп по Y"
  16501657
  1651 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:332
   1658#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:330
  16521659msgid "The ypad"
  16531660msgstr "Отстъпът по Y"
  16541661
  1655 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:341
   1662#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:339
  16561663msgid "width"
  16571664msgstr "широчина"
  16581665
  1659 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:342
   1666#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:340
  16601667msgid "The fixed width"
  16611668msgstr "Фиксираната широчина"
  16621669
  1663 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:351
   1670#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:349
  16641671msgid "height"
  16651672msgstr "височина"
  16661673
  1667 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:352
   1674#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:350
  16681675msgid "The fixed height"
  16691676msgstr "Фиксираната височина"
  16701677
  1671 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:361
   1678#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:359
  16721679msgid "Is Expander"
  16731680msgstr "Е разширител"
  16741681
  1675 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:362
   1682#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:360
  16761683msgid "Row has children"
  16771684msgstr "Редът съдържа дъщерни елементи"
  16781685
  1679 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:370
   1686#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:368
  16801687msgid "Is Expanded"
  16811688msgstr "Е разширен"
  16821689
  1683 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:371
   1690#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:369
  16841691msgid "Row is an expander row, and is expanded"
  16851692msgstr "Редът е разширител и е разширен"
  16861693
  1687 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:378
   1694#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:376
  16881695msgid "Cell background color name"
  16891696msgstr "Име на цвета на фона на клетката"
  16901697
  1691 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:379
   1698#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:377
  16921699msgid "Cell background color as a string"
  16931700msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
  16941701
  1695 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:393
   1702#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:391
  16961703msgid "Cell background color"
  16971704msgstr "Цвят на фона на клетка"
  16981705
  1699 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:394
   1706#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:392
  17001707msgid "Cell background color as a GdkColor"
  17011708msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
  17021709
  1703 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:407
   1710#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:405
  17041711msgid "Cell background RGBA color"
  17051712msgstr "Цвят на фона на клетка в RGBA"
  17061713
  1707 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:408
   1714#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:406
  17081715msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
  17091716msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkRGBA"
  17101717
  1711 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:415
   1718#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:413
  17121719msgid "Editing"
  17131720msgstr "Редактиране"
  17141721
  1715 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:416
   1722#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:414
  17161723msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
  17171724msgstr "Дали в момента клетката е в режим на редактиране"
  17181725
  1719 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:424
   1726#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:422
  17201727msgid "Cell background set"
  17211728msgstr "Фон на клетката"
  17221729
  1723 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:425
   1730#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:423
  17241731msgid "Whether this tag affects the cell background color"
  17251732msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
  17261733
  1727 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:130
   1734#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
  17281735msgid "Model"
  17291736msgstr "Модел"
  17301737
  1731 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:131
   1738#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
  17321739msgid "The model containing the possible values for the combo box"
  17331740msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
  17341741
  1735 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:153
   1742#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
  17361743msgid "Text Column"
  17371744msgstr "Текстова колона"
  17381745
  1739 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:154
   1746#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
  17401747msgid "A column in the data source model to get the strings from"
  17411748msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  17421749
  1743 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:921
   1750#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:922
  17441751msgid "Has Entry"
  17451752msgstr "Съдържание"
  17461753
  1747 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:172
   1754#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
  17481755msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
  17491756msgstr "Ако е лъжа, не се позволява вписването на низове освен избраните"
  17501757
  1751 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
   1758#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:151
  17521759msgid "Pixbuf Object"
  17531760msgstr "Обект „буфер с пиксели“"
  17541761
  1755 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
   1762#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
  17561763msgid "The pixbuf to render"
  17571764msgstr "Буфер пиксели за показване"
  17581765
  1759 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
   1766#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:159
  17601767msgid "Pixbuf Expander Open"
  17611768msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  17621769
  1763 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
   1770#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:160
  17641771msgid "Pixbuf for open expander"
  17651772msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
  17661773
  1767 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
   1774#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:167
  17681775msgid "Pixbuf Expander Closed"
  17691776msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  17701777
  1771 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:170
   1778#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168
  17721779msgid "Pixbuf for closed expander"
  17731780msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
  17741781
  1775 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:177 ../gtk/gtkimage.c:235
  1776 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:240
   1782#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:175 ../gtk/gtkimage.c:233
   1783#: ../gtk/gtkstatusicon.c:238
  17771784msgid "Stock ID"
  17781785msgstr "Номенклатурен идентификатор"
  17791786
  1780 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:178
   1787#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:176
  17811788msgid "The stock ID of the stock icon to render"
  17821789msgstr "Номенклатурен идентификатор на стандартна икона, която да се покаже"
  17831790
  1784 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:185 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159
  1785 #: ../gtk/gtkrecentmanager.c:309 ../gtk/gtkstatusicon.c:281
   1791#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:158
   1792#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:308 ../gtk/gtkstatusicon.c:279
  17861793msgid "Size"
  17871794msgstr "Размер"
  17881795
  1789 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:186
   1796#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:184
  17901797msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
  17911798msgstr "Стойността на GtkIconSize, която определя големината на иконата"
  17921799
  1793 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
   1800#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
  17941801msgid "Detail"
  17951802msgstr "Детайл"
  17961803
  1797 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
   1804#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
  17981805msgid "Render detail to pass to the theme engine"
  17991806msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
  18001807
  1801 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229
   1808#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227
  18021809msgid "Follow State"
  18031810msgstr "Следване на състоянието"
  18041811
  1805 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230
   1812#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228
  18061813msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
  18071814msgstr "Дали показаният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
  18081815
  1809 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247 ../gtk/gtkimage.c:310
  1810 #: ../gtk/gtkwindow.c:726
   1816#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245 ../gtk/gtkimage.c:308
   1817#: ../gtk/gtkwindow.c:724
  18111818msgid "Icon"
  18121819msgstr "Икона"
  18131820
  1814 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
   1821#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:137
  18151822msgid "Value of the progress bar"
  18161823msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
  18171824
  1818 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:255
  1819 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:352 ../gtk/gtkentry.c:840
  1820 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:228 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  1821 #: ../gtk/gtktextbuffer.c:221
   1825#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:154 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
   1826#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:350 ../gtk/gtkentry.c:843
   1827#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:226 ../gtk/gtkprogressbar.c:174
   1828#: ../gtk/gtktextbuffer.c:219
  18221829msgid "Text"
  18231830msgstr "Текст"
  18241831
  1825 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
   1832#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:155
  18261833msgid "Text on the progress bar"
  18271834msgstr "Текст на лентата за прогрес"
  18281835
  1829 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
   1836#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:178 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
  18301837msgid "Pulse"
  18311838msgstr "Пулс"
  18321839
  1833 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
   1840#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:179
  18341841msgid ""
  18351842"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
   
  18391846"знаете какъв."
  18401847
  1841 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
   1848#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:195
  18421849msgid "Text x alignment"
  18431850msgstr "Подравняване на текст по x "
  18441851
  1845 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
   1852#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:196
  18461853msgid ""
  18471854"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  18511858"Обърнато за подредби отдясно-наляво (RTL)"
  18521859
  1853 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
   1860#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:212
  18541861msgid "Text y alignment"
  18551862msgstr "Подравняване на текст по у"
  18561863
  1857 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
   1864#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:213
  18581865msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
  18591866msgstr "Вертикално подравняване на текста, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
  18601867
  1861 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtkprogressbar.c:152
  1862 #: ../gtk/gtkrange.c:432
   1868#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:224 ../gtk/gtkprogressbar.c:150
   1869#: ../gtk/gtkrange.c:431
  18631870msgid "Inverted"
  18641871msgstr "Обърнат"
  18651872
  1866 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 ../gtk/gtkprogressbar.c:153
   1873#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:225 ../gtk/gtkprogressbar.c:151
  18671874msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
  18681875msgstr "Обратна посока на растеж на лентата за прогрес"
  18691876
  1870 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkrange.c:424
   1877#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:423
  18711878#: ../gtk/gtkscalebutton.c:237 ../gtk/gtkspinbutton.c:316
  18721879msgid "Adjustment"
  18731880msgstr "Стъпка"
  18741881
  1875 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:115 ../gtk/gtkspinbutton.c:317
   1882#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkspinbutton.c:317
  18761883msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
  18771884msgstr "Стъпка, която съдържа стойността на брояча"
  18781885
  1879 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130
   1886#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:129
  18801887msgid "Climb rate"
  18811888msgstr "Скорост на нарастване"
  18821889
  1883 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:131 ../gtk/gtkspinbutton.c:325
   1890#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130 ../gtk/gtkspinbutton.c:325
  18841891msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
  18851892msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
  18861893
  1887 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkscale.c:294
   1894#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:294
  18881895#: ../gtk/gtkspinbutton.c:334
  18891896msgid "Digits"
  18901897msgstr "Цифри"
  18911898
  1892 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:145 ../gtk/gtkspinbutton.c:335
   1899#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkspinbutton.c:335
  18931900msgid "The number of decimal places to display"
  18941901msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се покажат"
  18951902
  1896 #: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:127 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
  1897 #: ../gtk/gtkmenu.c:551 ../gtk/gtkspinner.c:115 ../gtk/gtkswitch.c:935
  1898 #: ../gtk/gtktoggleaction.c:133 ../gtk/gtktogglebutton.c:178
  1899 #: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
   1903#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:126 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:120
   1904#: ../gtk/gtkmenu.c:553 ../gtk/gtkspinner.c:114 ../gtk/gtkswitch.c:933
   1905#: ../gtk/gtktoggleaction.c:131 ../gtk/gtktogglebutton.c:176
   1906#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:125
  19001907msgid "Active"
  19011908msgstr "Активен"
  19021909
  1903 #: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:128
   1910#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:127
  19041911msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
  19051912msgstr "Дали избраният индикатор за прогрес е активен (показан) в клетката"
  19061913
  1907 #: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:146
   1914#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
  19081915msgid "Pulse of the spinner"
  19091916msgstr "Ритъм на индикатора за прогрес"
  19101917
  1911 #: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:160
   1918#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159
  19121919msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
  19131920msgstr ""
  19141921"Стойността на GtkIconSize, която определя размера на индикатора за прогрес"
  19151922
  1916 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:256
   1923#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
  19171924msgid "Text to render"
  19181925msgstr "Текст за показване"
  19191926
  1920 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:263
   1927#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261
  19211928msgid "Markup"
  19221929msgstr "Маркиране"
  19231930
  1924 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:264
   1931#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:262
  19251932msgid "Marked up text to render"
  19261933msgstr "Маркиран текст за показване"
  19271934
  1928 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:271 ../gtk/gtklabel.c:734
   1935#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtklabel.c:733
  19291936msgid "Attributes"
  19301937msgstr "Атрибути"
  19311938
  1932 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:272
   1939#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270
  19331940msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
  19341941msgstr ""
  19351942"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изчертаване"
  19361943
  1937 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:279
   1944#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
  19381945msgid "Single Paragraph Mode"
  19391946msgstr "Единичен абзац"
  19401947
  1941 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:280
   1948#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:278
  19421949msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
  19431950msgstr "Дали целият текст да е един абзац"
  19441951
  1945 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:288 ../gtk/gtkcellview.c:191
   1952#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtkcellview.c:189
  19461953#: ../gtk/gtktexttag.c:198
  19471954msgid "Background color name"
  19481955msgstr "Име на цвета на фона"
  19491956
  1950 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:289 ../gtk/gtkcellview.c:192
   1957#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:287 ../gtk/gtkcellview.c:190
  19511958#: ../gtk/gtktexttag.c:199
  19521959msgid "Background color as a string"
  19531960msgstr "Цвят на фон като низ"
  19541961
  1955 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:303 ../gtk/gtkcellview.c:206
   1962#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301 ../gtk/gtkcellview.c:204
  19561963#: ../gtk/gtktexttag.c:213
  19571964msgid "Background color"
  19581965msgstr "Цвят на фон"
  19591966
  1960 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:304 ../gtk/gtkcellview.c:207
   1967#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtkcellview.c:205
  19611968#: ../gtk/gtktexttag.c:214
  19621969msgid "Background color as a GdkColor"
  19631970msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
  19641971
  1965 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:318
   1972#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:316
  19661973msgid "Background color as RGBA"
  19671974msgstr "Цвят на фон в RGBA"
  19681975
  1969 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319 ../gtk/gtkcellview.c:221
   1976#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:317 ../gtk/gtkcellview.c:219
  19701977#: ../gtk/gtktexttag.c:229
  19711978msgid "Background color as a GdkRGBA"
  19721979msgstr "Цвят на фон като GdkRGBA"
  19731980
  1974 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:325 ../gtk/gtktexttag.c:244
   1981#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:323 ../gtk/gtktexttag.c:244
  19751982msgid "Foreground color name"
  19761983msgstr "Име на цвят на преден план"
  19771984
  1978 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:326 ../gtk/gtktexttag.c:245
   1985#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:324 ../gtk/gtktexttag.c:245
  19791986msgid "Foreground color as a string"
  19801987msgstr "Цвят на преден план като низ"
  19811988
  1982 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:340 ../gtk/gtktexttag.c:259
  1983 #: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:137
   1989#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:338 ../gtk/gtktexttag.c:259
   1990#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:135
  19841991msgid "Foreground color"
  19851992msgstr "Цвят на преден план"
  19861993
  1987 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341 ../gtk/gtktexttag.c:260
   1994#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:339 ../gtk/gtktexttag.c:260
  19881995msgid "Foreground color as a GdkColor"
  19891996msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
  19901997
  1991 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:355
   1998#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:353
  19921999msgid "Foreground color as RGBA"
  19932000msgstr "Цвят на преден план в RGBA"
  19942001
  1995 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356 ../gtk/gtktexttag.c:275
   2002#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:354 ../gtk/gtktexttag.c:275
  19962003msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
  19972004msgstr "Цвят на преден план като GdkRGBA"
  19982005
  1999 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:364 ../gtk/gtkentry.c:755
  2000 #: ../gtk/gtktexttag.c:291 ../gtk/gtktextview.c:686
   2006#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:362 ../gtk/gtkentry.c:758
   2007#: ../gtk/gtktexttag.c:291 ../gtk/gtktextview.c:684
  20012008msgid "Editable"
  20022009msgstr "Редактируем"
  20032010
  2004 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtktexttag.c:292
  2005 #: ../gtk/gtktextview.c:687
   2011#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:363 ../gtk/gtktexttag.c:292
   2012#: ../gtk/gtktextview.c:685
  20062013msgid "Whether the text can be modified by the user"
  20072014msgstr "Дали текстът може да бъде модифициран от потребителя"
  20082015
  2009 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:372 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:380
  2010 #: ../gtk/gtkfontchooser.c:67 ../gtk/gtktexttag.c:307 ../gtk/gtktexttag.c:315
   2016#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:370 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:378
   2017#: ../gtk/gtkfontchooser.c:65 ../gtk/gtktexttag.c:307 ../gtk/gtktexttag.c:315
  20112018msgid "Font"
  20122019msgstr "Шрифт"
  20132020
  2014 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:373 ../gtk/gtkfontchooser.c:68
   2021#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:371 ../gtk/gtkfontchooser.c:66
  20152022#: ../gtk/gtktexttag.c:308
  20162023msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
  20172024msgstr "Описание на шрифт като низ, напр. „Sans Italic 12“"
  20182025
  2019 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:381 ../gtk/gtkfontchooser.c:81
   2026#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:379 ../gtk/gtkfontchooser.c:79
  20202027#: ../gtk/gtktexttag.c:316
  20212028msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
  20222029msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription“"
  20232030
  2024 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:389 ../gtk/gtktexttag.c:323
   2031#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:387 ../gtk/gtktexttag.c:323
  20252032msgid "Font family"
  20262033msgstr "Фамилия шрифтове"
  20272034
  2028 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:390 ../gtk/gtktexttag.c:324
   2035#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:388 ../gtk/gtktexttag.c:324
  20292036msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  20302037msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
  20312038
  2032 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:397 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:398
   2039#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:395 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:396
  20332040#: ../gtk/gtktexttag.c:331
  20342041msgid "Font style"
  20352042msgstr "Стил на шрифт"
  20362043
  2037 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:406 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:407
   2044#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:404 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:405
  20382045#: ../gtk/gtktexttag.c:340
  20392046msgid "Font variant"
  20402047msgstr "Вариант на шрифт"
  20412048
  2042 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:415 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:416
   2049#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:413 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:414
  20432050#: ../gtk/gtktexttag.c:349
  20442051msgid "Font weight"
  20452052msgstr "Чернота на шрифт"
  20462053
  2047 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:425 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:426
   2054#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:423 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:424
  20482055#: ../gtk/gtktexttag.c:360
  20492056msgid "Font stretch"
  20502057msgstr "Сбитост на шрифт"
  20512058
  2052 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:434 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:435
   2059#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:432 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:433
  20532060#: ../gtk/gtktexttag.c:369
  20542061msgid "Font size"
  20552062msgstr "Размер на шрифт"
  20562063
  2057 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:444 ../gtk/gtktexttag.c:389
   2064#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:442 ../gtk/gtktexttag.c:389
  20582065msgid "Font points"
  20592066msgstr "Шрифт в точки"
  20602067
  2061 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:445 ../gtk/gtktexttag.c:390
   2068#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:443 ../gtk/gtktexttag.c:390
  20622069msgid "Font size in points"
  20632070msgstr "Размер на шрифт в точки"
  20642071
  2065 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:454 ../gtk/gtktexttag.c:379
   2072#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:452 ../gtk/gtktexttag.c:379
  20662073msgid "Font scale"
  20672074msgstr "Мащаб на шрифт"
  20682075
  2069 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:455
   2076#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:453
  20702077msgid "Font scaling factor"
  20712078msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
  20722079
  2073 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:464 ../gtk/gtktexttag.c:458
   2080#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:462 ../gtk/gtktexttag.c:458
  20742081msgid "Rise"
  20752082msgstr "Издигане"
  20762083
  2077 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:465
   2084#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:463
  20782085msgid ""
  20792086"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
   
  20822089"отрицателно)"
  20832090
  2084 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:476 ../gtk/gtktexttag.c:498
   2091#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:474 ../gtk/gtktexttag.c:498
  20852092msgid "Strikethrough"
  20862093msgstr "Зачертаване"
  20872094
  2088 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:477 ../gtk/gtktexttag.c:499
   2095#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:475 ../gtk/gtktexttag.c:499
  20892096msgid "Whether to strike through the text"
  20902097msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
  20912098
  2092 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:484 ../gtk/gtktexttag.c:506
   2099#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:482 ../gtk/gtktexttag.c:506
  20932100msgid "Underline"
  20942101msgstr "Подчертаване"
  20952102
  2096 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:485 ../gtk/gtktexttag.c:507
   2103#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:483 ../gtk/gtktexttag.c:507
  20972104msgid "Style of underline for this text"
  20982105msgstr "Стил на подчертаване за текст"
  20992106
  2100 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:493 ../gtk/gtktexttag.c:418
   2107#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:491 ../gtk/gtktexttag.c:418
  21012108msgid "Language"
  21022109msgstr "Език"
  21032110
  2104 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:494
   2111#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:492
  21052112msgid ""
  21062113"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
   
  21122119"вероятно не се нуждаете от него"
  21132120
  2114 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:514 ../gtk/gtklabel.c:859
  2115 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
   2121#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:512 ../gtk/gtklabel.c:858
   2122#: ../gtk/gtkprogressbar.c:218
  21162123msgid "Ellipsize"
  21172124msgstr "Съкращаване"
  21182125
  2119 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515
   2126#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:513
  21202127msgid ""
  21212128"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
   
  21252132"разполага с достатъчно място да покаже целия низ"
  21262133
  2127 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:534 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:454
  2128 #: ../gtk/gtklabel.c:880
   2134#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:532 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
   2135#: ../gtk/gtklabel.c:879
  21292136msgid "Width In Characters"
  21302137msgstr "Широчина в знаци"
  21312138
  2132 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtklabel.c:881
   2139#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:533 ../gtk/gtklabel.c:880
  21332140msgid "The desired width of the label, in characters"
  21342141msgstr "Желаната широчина на етикета в знаци"
  21352142
  2136 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559 ../gtk/gtklabel.c:941
   2143#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:557 ../gtk/gtklabel.c:940
  21372144msgid "Maximum Width In Characters"
  21382145msgstr "Максимална широчина в знаци"
  21392146
  2140 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:560
   2147#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:558
  21412148msgid "The maximum width of the cell, in characters"
  21422149msgstr "Максималната широчина на етикета в знаци"
  21432150
  2144 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:578 ../gtk/gtktexttag.c:515
   2151#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:576 ../gtk/gtktexttag.c:515
  21452152msgid "Wrap mode"
  21462153msgstr "Режим на пренасяне"
  21472154
  2148 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:579
   2155#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:577
  21492156msgid ""
  21502157"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
   
  21542161"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  21552162
  2156 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:598 ../gtk/gtkcombobox.c:743
   2163#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:596 ../gtk/gtkcombobox.c:744
  21572164msgid "Wrap width"
  21582165msgstr "Широчина за пренасяне"
  21592166
  2160 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:599
   2167#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:597
  21612168msgid "The width at which the text is wrapped"
  21622169msgstr "Дължина, при която текстът е пренесен"
  21632170
  2164 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:619 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
   2171#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:617 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:363
  21652172msgid "Alignment"
  21662173msgstr "Подравняване"
  21672174
  2168 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:620
   2175#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:618
  21692176msgid "How to align the lines"
  21702177msgstr "Как да се подравнят редовете"
  21712178
  2172 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:632 ../gtk/gtkcellview.c:325
   2179#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:630 ../gtk/gtkcellview.c:323
  21732180#: ../gtk/gtktexttag.c:620
  21742181msgid "Background set"
  21752182msgstr "Фон"
  21762183
  2177 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:633 ../gtk/gtkcellview.c:326
   2184#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:631 ../gtk/gtkcellview.c:324
  21782185#: ../gtk/gtktexttag.c:621
  21792186msgid "Whether this tag affects the background color"
  21802187msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
  21812188
  2182 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:636 ../gtk/gtktexttag.c:628
   2189#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:634 ../gtk/gtktexttag.c:628
  21832190msgid "Foreground set"
  21842191msgstr "Преден план"
  21852192
  2186 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:637 ../gtk/gtktexttag.c:629
   2193#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:635 ../gtk/gtktexttag.c:629
  21872194msgid "Whether this tag affects the foreground color"
  21882195msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
  21892196
  2190 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:640 ../gtk/gtktexttag.c:632
   2197#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:638 ../gtk/gtktexttag.c:632
  21912198msgid "Editability set"
  21922199msgstr "Редактируем"
  21932200
  2194 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:641 ../gtk/gtktexttag.c:633
   2201#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:639 ../gtk/gtktexttag.c:633
  21952202msgid "Whether this tag affects text editability"
  21962203msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
  21972204
  2198 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:644 ../gtk/gtktexttag.c:636
   2205#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:642 ../gtk/gtktexttag.c:636
  21992206msgid "Font family set"
  22002207msgstr "Фамилия шрифтове"
  22012208
  2202 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:645 ../gtk/gtktexttag.c:637
   2209#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:643 ../gtk/gtktexttag.c:637
  22032210msgid "Whether this tag affects the font family"
  22042211msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
  22052212
  2206 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:648 ../gtk/gtktexttag.c:640
   2213#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:646 ../gtk/gtktexttag.c:640
  22072214msgid "Font style set"
  22082215msgstr "Стил на шрифт"
  22092216
  2210 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:649 ../gtk/gtktexttag.c:641
   2217#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:647 ../gtk/gtktexttag.c:641
  22112218msgid "Whether this tag affects the font style"
  22122219msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
  22132220
  2214 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:652 ../gtk/gtktexttag.c:644
   2221#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:650 ../gtk/gtktexttag.c:644
  22152222msgid "Font variant set"
  22162223msgstr "Вариант на шрифт"
  22172224
  2218 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:653 ../gtk/gtktexttag.c:645
   2225#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:651 ../gtk/gtktexttag.c:645
  22192226msgid "Whether this tag affects the font variant"
  22202227msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
  22212228
  2222 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:656 ../gtk/gtktexttag.c:648
   2229#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:654 ../gtk/gtktexttag.c:648
  22232230msgid "Font weight set"
  22242231msgstr "Чернота"
  22252232
  2226 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:657 ../gtk/gtktexttag.c:649
   2233#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:655 ../gtk/gtktexttag.c:649
  22272234msgid "Whether this tag affects the font weight"
  22282235msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
  22292236
  2230 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:660 ../gtk/gtktexttag.c:652
   2237#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:658 ../gtk/gtktexttag.c:652
  22312238msgid "Font stretch set"
  22322239msgstr "Сбитост на шрифт"
  22332240
  2234 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:661 ../gtk/gtktexttag.c:653
   2241#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:659 ../gtk/gtktexttag.c:653
  22352242msgid "Whether this tag affects the font stretch"
  22362243msgstr "Дали този етикет засяга сбитостта на шрифт"
  22372244
  2238 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:664 ../gtk/gtktexttag.c:656
   2245#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:662 ../gtk/gtktexttag.c:656
  22392246msgid "Font size set"
  22402247msgstr "Размер на шрифт"
  22412248
  2242 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:665 ../gtk/gtktexttag.c:657
   2249#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:663 ../gtk/gtktexttag.c:657
  22432250msgid "Whether this tag affects the font size"
  22442251msgstr "Дали този етикет засяга кегела на шрифт"
  22452252
  2246 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:668 ../gtk/gtktexttag.c:660
   2253#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:666 ../gtk/gtktexttag.c:660
  22472254msgid "Font scale set"
  22482255msgstr "Мащаб на шрифт"
  22492256
  2250 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:669 ../gtk/gtktexttag.c:661
   2257#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:667 ../gtk/gtktexttag.c:661
  22512258msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
  22522259msgstr "Дали този етикет мащабира шрифта"
  22532260
  2254 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:672 ../gtk/gtktexttag.c:680
   2261#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:670 ../gtk/gtktexttag.c:680
  22552262msgid "Rise set"
  22562263msgstr "Издигане"
  22572264
  2258 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:673 ../gtk/gtktexttag.c:681
   2265#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:671 ../gtk/gtktexttag.c:681
  22592266msgid "Whether this tag affects the rise"
  22602267msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
  22612268
  2262 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:676 ../gtk/gtktexttag.c:696
   2269#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:674 ../gtk/gtktexttag.c:696
  22632270msgid "Strikethrough set"
  22642271msgstr "Зачертаване"
  22652272
  2266 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:677 ../gtk/gtktexttag.c:697
   2273#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:675 ../gtk/gtktexttag.c:697
  22672274msgid "Whether this tag affects strikethrough"
  22682275msgstr "Дали този етикет засяга зачертаването"
  22692276
  2270 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:680 ../gtk/gtktexttag.c:704
   2277#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:678 ../gtk/gtktexttag.c:704
  22712278msgid "Underline set"
  22722279msgstr "Подчертаване"
  22732280
  2274 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:681 ../gtk/gtktexttag.c:705
   2281#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:679 ../gtk/gtktexttag.c:705
  22752282msgid "Whether this tag affects underlining"
  22762283msgstr "Дали този етикет засяга подчертаването"
  22772284
  2278 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:684 ../gtk/gtktexttag.c:668
   2285#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:682 ../gtk/gtktexttag.c:668
  22792286msgid "Language set"
  22802287msgstr "Задаване на език"
  22812288
  2282 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:685 ../gtk/gtktexttag.c:669
   2289#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:683 ../gtk/gtktexttag.c:669
  22832290msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
  22842291msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е показан текстът"
  22852292
  2286 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:688
   2293#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:686
  22872294msgid "Ellipsize set"
  22882295msgstr "Задаване на съкращаване"
  22892296
  2290 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:689
   2297#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:687
  22912298msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
  22922299msgstr "Дали този етикет засяга съкращаването"
  22932300
  2294 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:692
   2301#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:690
  22952302msgid "Align set"
  22962303msgstr "Задаване на подравняването"
  22972304
  2298 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:693
   2305#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:691
  22992306msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
  23002307msgstr "Дали този етикет засяга режима на подравняване"
  23012308
  2302 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:141
   2309#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
  23032310msgid "Toggle state"
  23042311msgstr "Състояние на превключване"
  23052312
  2306 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
   2313#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:140
  23072314msgid "The toggle state of the button"
  23082315msgstr "Състояние на превключване на бутоните"
  23092316
  2310 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:149
   2317#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:147
  23112318msgid "Inconsistent state"
  23122319msgstr "Неопределено състояние"
  23132320
  2314 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
   2321#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
  23152322msgid "The inconsistent state of the button"
  23162323msgstr "Неопределено състояние на бутона"
  23172324
  2318 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:157
   2325#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:155
  23192326msgid "Activatable"
  23202327msgstr "Активируеми"
  23212328
  2322 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
   2329#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:156
  23232330msgid "The toggle button can be activated"
  23242331msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
  23252332
  2326 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:165
   2333#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:163
  23272334msgid "Radio state"
  23282335msgstr "Радио състояние"
  23292336
  2330 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:166
   2337#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:164
  23312338msgid "Draw the toggle button as a radio button"
  23322339msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
  23332340
  2334 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:173
   2341#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:171
  23352342msgid "Indicator size"
  23362343msgstr "Размер на индикатор"
  23372344
  2338 #: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:174 ../gtk/gtkcheckbutton.c:95
  2339 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:146
   2345#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:172 ../gtk/gtkcheckbutton.c:93
   2346#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:144
  23402347msgid "Size of check or radio indicator"
  23412348msgstr "Размер на маркирането или радио бутона"
  23422349
  2343 #: ../gtk/gtkcellview.c:220
   2350#: ../gtk/gtkcellview.c:218
  23442351msgid "Background RGBA color"
  23452352msgstr "Цвят на фон в RGBA"
  23462353
  2347 #: ../gtk/gtkcellview.c:235
   2354#: ../gtk/gtkcellview.c:233
  23482355msgid "CellView model"
  23492356msgstr "Режим на изглед с клетки"
  23502357
  2351 #: ../gtk/gtkcellview.c:236
   2358#: ../gtk/gtkcellview.c:234
  23522359msgid "The model for cell view"
  23532360msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  23542361
  2355 #: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1007
  2356 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:636
  2357 #: ../gtk/gtktreemenu.c:329 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:428
   2362#: ../gtk/gtkcellview.c:252 ../gtk/gtkcombobox.c:1008
   2363#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:446 ../gtk/gtkiconview.c:635
   2364#: ../gtk/gtktreemenu.c:327 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:426
  23582365msgid "Cell Area"
  23592366msgstr "Зона за клетки"
  23602367
  2361 #: ../gtk/gtkcellview.c:255 ../gtk/gtkcombobox.c:1008
  2362 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:637
  2363 #: ../gtk/gtktreemenu.c:330 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:429
   2368#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1009
   2369#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:447 ../gtk/gtkiconview.c:636
   2370#: ../gtk/gtktreemenu.c:328 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:427
  23642371msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
  23652372msgstr "GtkCellArea за подредба на клетките"
  23662373
  2367 #: ../gtk/gtkcellview.c:278
   2374#: ../gtk/gtkcellview.c:276
  23682375msgid "Cell Area Context"
  23692376msgstr "Контекст на зона за клетки"
  23702377
  2371 #: ../gtk/gtkcellview.c:279
   2378#: ../gtk/gtkcellview.c:277
  23722379msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
  23732380msgstr ""
  23742381"The GtkCellAreaContext за изчисляването на геометрията на изгледа с клетки"
  23752382
  2376 #: ../gtk/gtkcellview.c:296
   2383#: ../gtk/gtkcellview.c:294
  23772384msgid "Draw Sensitive"
  23782385msgstr "Изчертаване чувствителна"
  23792386
  2380 #: ../gtk/gtkcellview.c:297
   2387#: ../gtk/gtkcellview.c:295
  23812388msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
  23822389msgstr "Дали клетките да се изобразяват чувствителни на действие"
  23832390
  2384 #: ../gtk/gtkcellview.c:315
   2391#: ../gtk/gtkcellview.c:313
  23852392msgid "Fit Model"
  23862393msgstr "Напасване на модела"
  23872394
  2388 #: ../gtk/gtkcellview.c:316
   2395#: ../gtk/gtkcellview.c:314
  23892396msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
  23902397msgstr "Дали да се заявява достатъчно пространство за всеки ред в модела"
  23912398
  2392 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:94 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
   2399#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:92 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:143
  23932400msgid "Indicator Size"
  23942401msgstr "Размер на индикатор"
  23952402
  2396 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:102 ../gtk/gtkexpander.c:364
   2403#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:100 ../gtk/gtkexpander.c:362
  23972404msgid "Indicator Spacing"
  23982405msgstr "Разредка на индикатори"
  23992406
  2400 #: ../gtk/gtkcheckbutton.c:103
   2407#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:101
  24012408msgid "Spacing around check or radio indicator"
  24022409msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
  24032410
  2404 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
   2411#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
  24052412msgid "Whether the menu item is checked"
  24062413msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
  24072414
  2408 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 ../gtk/gtktogglebutton.c:186
   2415#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:128 ../gtk/gtktogglebutton.c:184
  24092416msgid "Inconsistent"
  24102417msgstr "Неопределимост"
  24112418
  2412 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:131
   2419#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:129
  24132420msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
  24142421msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
  24152422
  2416 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:138
   2423#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:136
  24172424msgid "Draw as radio menu item"
  24182425msgstr "Изобразяване като радио бутон в меню"
  24192426
  2420 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:139
   2427#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:137
  24212428msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
  24222429msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио бутони"
  24232430
  2424 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:175 ../gtk/gtkcolorchooser.c:89
   2431#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:173 ../gtk/gtkcolorchooser.c:87
  24252432msgid "Use alpha"
  24262433msgstr "Използване на алфа"
  24272434
  2428 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176
   2435#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:174
  24292436msgid "Whether to give the color an alpha value"
  24302437msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  24312438
  2432 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:190 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
  2433 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:435 ../gtk/gtkprintjob.c:141
  2434 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:427 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:332
   2439#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:188 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:439
   2440#: ../gtk/gtkfontbutton.c:434 ../gtk/gtkprintjob.c:139
   2441#: ../gtk/gtkstatusicon.c:425 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
  24352442msgid "Title"
  24362443msgstr "Заглавие"
  24372444
  2438 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:191
   2445#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:189
  24392446msgid "The title of the color selection dialog"
  24402447msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  24412448
  2442 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:207 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
   2449#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345
  24432450msgid "Current Color"
  24442451msgstr "Текущ цвят"
  24452452
  2446 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:208
   2453#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:206
  24472454msgid "The selected color"
  24482455msgstr "Избраният цвят"
  24492456
  2450 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:222 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
   2457#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:220 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352
  24512458msgid "Current Alpha"
  24522459msgstr "Текущата алфа"
  24532460
  2454 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:223
   2461#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:221
  24552462msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  24562463msgstr ""
   
  24582465"непрозрачност)"
  24592466
  2460 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:237
   2467#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:235
  24612468msgid "Current RGBA Color"
  24622469msgstr "Текущ цвят в RGBA"
  24632470
  2464 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:238
   2471#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:236
  24652472msgid "The selected RGBA color"
  24662473msgstr "Избраният цвят в RGBA"
  24672474
  2468 #: ../gtk/gtkcolorchooser.c:69
   2475#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:67
  24692476msgid "Color"
  24702477msgstr "Цвят"
  24712478
  2472 #: ../gtk/gtkcolorchooser.c:70
   2479#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:68
  24732480msgid "Current color, as a GdkRGBA"
  24742481msgstr "Текущият цвят като GdkRGBA"
  24752482
  2476 #: ../gtk/gtkcolorchooser.c:90
   2483#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:88
  24772484msgid "Whether alpha should be shown"
  24782485msgstr "Дали да се избира и прозрачност"
  24792486
  2480 #: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:234 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:666
   2487#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:232 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:675
  24812488msgid "Show editor"
  24822489msgstr "Показване на редактора"
  24832490
  2484 #: ../gtk/gtkcolorscale.c:336
   2491#: ../gtk/gtkcolorscale.c:334
  24852492msgid "Scale type"
  24862493msgstr "Вид на цветовото пространство"
  24872494
  2488 #: ../gtk/gtkcolorswatch.c:645
   2495#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:775
  24892496msgid "RGBA Color"
  24902497msgstr "Цвят в RGBA"
  24912498
  2492 #: ../gtk/gtkcolorswatch.c:645
   2499#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:775
  24932500msgid "Color as RGBA"
  24942501msgstr "Цвят като RGBA"
  24952502
  2496 #: ../gtk/gtkcolorswatch.c:648 ../gtk/gtklabel.c:797
   2503#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:778 ../gtk/gtklabel.c:796
  24972504msgid "Selectable"
  24982505msgstr "Избираем"
  24992506
  2500 #: ../gtk/gtkcolorswatch.c:648
   2507#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:778
  25012508msgid "Whether the swatch is selectable"
  25022509msgstr "Дали цветовите полета могат да се избират"
  25032510
  2504 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
   2511#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
  25052512msgid "Has Opacity Control"
  25062513msgstr "С контрол на непрозрачност"
  25072514
  2508 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
   2515#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
  25092516msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  25102517msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
  25112518
  2512 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
   2519#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
  25132520msgid "Has palette"
  25142521msgstr "С палитра"
  25152522
  2516 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
   2523#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
  25172524msgid "Whether a palette should be used"
  25182525msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  25192526
  2520 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347
   2527#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
  25212528msgid "The current color"
  25222529msgstr "Текущият цвят"
  25232530
  2524 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354
   2531#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
  25252532msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  25262533msgstr ""
   
  25282535"непрозрачност)"
  25292536
  2530 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
   2537#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
  25312538msgid "Current RGBA"
  25322539msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  25332540
  2534 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
   2541#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
  25352542msgid "The current RGBA color"
  25362543msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  25372544
  2538 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:140
   2545#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:138
  25392546msgid "Color Selection"
  25402547msgstr "Избор на цвят"
  25412548
  2542 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:141
   2549#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:139
  25432550msgid "The color selection embedded in the dialog."
  25442551msgstr "Изборът на цвят вграден в този диалог."
  25452552
  2546 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:147
   2553#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:145
  25472554msgid "OK Button"
  25482555msgstr "Бутон за потвърждаване"
  25492556
  2550 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:148
   2557#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:146
  25512558msgid "The OK button of the dialog."
  25522559msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
  25532560
  2554 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:154
   2561#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:152
  25552562msgid "Cancel Button"
  25562563msgstr "Бутон за отказване"
  25572564
  2558 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:155
   2565#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:153
  25592566msgid "The cancel button of the dialog."
  25602567msgstr "Бутонът за отказване на диалога."
  25612568
  2562 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:161
   2569#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:159
  25632570msgid "Help Button"
  25642571msgstr "Бутон за помощ"
  25652572
  2566 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:162
   2573#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:160
  25672574msgid "The help button of the dialog."
  25682575msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  25692576
  2570 #: ../gtk/gtkcombobox.c:726
   2577#: ../gtk/gtkcombobox.c:727
  25712578msgid "ComboBox model"
  25722579msgstr "Модел на падащото меню"
  25732580
  2574 #: ../gtk/gtkcombobox.c:727
   2581#: ../gtk/gtkcombobox.c:728
  25752582msgid "The model for the combo box"
  25762583msgstr "Моделът на падащото меню"
  25772584
  2578 #: ../gtk/gtkcombobox.c:744
   2585#: ../gtk/gtkcombobox.c:745
  25792586msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  25802587msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  25812588
  2582 #: ../gtk/gtkcombobox.c:766 ../gtk/gtktreemenu.c:383
   2589#: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtktreemenu.c:381
  25832590msgid "Row span column"
  25842591msgstr "Колона за редовете"
  25852592
  2586 #: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtktreemenu.c:384
   2593#: ../gtk/gtkcombobox.c:768 ../gtk/gtktreemenu.c:382
  25872594msgid "TreeModel column containing the row span values"
  25882595msgstr ""
  25892596"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  25902597
  2591 #: ../gtk/gtkcombobox.c:788 ../gtk/gtktreemenu.c:404
   2598#: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtktreemenu.c:402
  25922599msgid "Column span column"
  25932600msgstr "Колона за колоните"
  25942601
  2595 #: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtktreemenu.c:405
   2602#: ../gtk/gtkcombobox.c:790 ../gtk/gtktreemenu.c:403
  25962603msgid "TreeModel column containing the column span values"
  25972604msgstr ""
  25982605"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  25992606
  2600 #: ../gtk/gtkcombobox.c:810
   2607#: ../gtk/gtkcombobox.c:811
  26012608msgid "Active item"
  26022609msgstr "Активен елемент"
  26032610
  2604 #: ../gtk/gtkcombobox.c:811
   2611#: ../gtk/gtkcombobox.c:812
  26052612msgid "The item which is currently active"
  26062613msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  26072614
  2608 #: ../gtk/gtkcombobox.c:830 ../gtk/gtkuimanager.c:484
   2615#: ../gtk/gtkcombobox.c:831 ../gtk/gtkuimanager.c:482
  26092616msgid "Add tearoffs to menus"
  26102617msgstr "Откъсване на менютата"
  26112618
  2612 #: ../gtk/gtkcombobox.c:831
   2619#: ../gtk/gtkcombobox.c:832
  26132620msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  26142621msgstr "Дали менютата да могат да се откъсват"
  26152622
  2616 #: ../gtk/gtkcombobox.c:846 ../gtk/gtkentry.c:780
   2623#: ../gtk/gtkcombobox.c:847 ../gtk/gtkentry.c:783
  26172624msgid "Has Frame"
  26182625msgstr "С рамка"
  26192626
  2620 #: ../gtk/gtkcombobox.c:847
   2627#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
  26212628msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  26222629msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  26232630
  2624 #: ../gtk/gtkcombobox.c:855
   2631#: ../gtk/gtkcombobox.c:856
  26252632msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  26262633msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  26272634
  2628 #: ../gtk/gtkcombobox.c:870 ../gtk/gtkmenu.c:606
   2635#: ../gtk/gtkcombobox.c:871 ../gtk/gtkmenu.c:608
  26292636msgid "Tearoff Title"
  26302637msgstr "Заглавие за откъснато"
  26312638
  2632 #: ../gtk/gtkcombobox.c:871
   2639#: ../gtk/gtkcombobox.c:872
  26332640msgid ""
  26342641"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  26382645"изскачащ прозорец е отделен"
  26392646
  2640 #: ../gtk/gtkcombobox.c:888
   2647#: ../gtk/gtkcombobox.c:889
  26412648msgid "Popup shown"
  26422649msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  26432650
  2644 #: ../gtk/gtkcombobox.c:889
   2651#: ../gtk/gtkcombobox.c:890
  26452652msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  26462653msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  26472654
  2648 #: ../gtk/gtkcombobox.c:905
   2655#: ../gtk/gtkcombobox.c:906
  26492656msgid "Button Sensitivity"
  26502657msgstr "Чувствителност на бутона"
  26512658
  2652 #: ../gtk/gtkcombobox.c:906
   2659#: ../gtk/gtkcombobox.c:907
  26532660msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
  26542661msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
  26552662
  2656 #: ../gtk/gtkcombobox.c:922
   2663#: ../gtk/gtkcombobox.c:923
  26572664msgid "Whether combo box has an entry"
  26582665msgstr "Дали падащото меню има поле за въвеждане"
  26592666
  2660 #: ../gtk/gtkcombobox.c:937
   2667#: ../gtk/gtkcombobox.c:938
  26612668msgid "Entry Text Column"
  26622669msgstr "Колона за текст"
  26632670
  2664 #: ../gtk/gtkcombobox.c:938
   2671#: ../gtk/gtkcombobox.c:939
  26652672msgid ""
  26662673"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
   
  26702677"когато менюто е създадено с настройка #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
  26712678
  2672 #: ../gtk/gtkcombobox.c:955
   2679#: ../gtk/gtkcombobox.c:956
  26732680msgid "ID Column"
  26742681msgstr "Колона за идентификатор"
  26752682
  2676 #: ../gtk/gtkcombobox.c:956
   2683#: ../gtk/gtkcombobox.c:957
  26772684msgid ""
  26782685"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
   
  26822689"стойностите в модела"
  26832690
  2684 #: ../gtk/gtkcombobox.c:971
   2691#: ../gtk/gtkcombobox.c:972
  26852692msgid "Active id"
  26862693msgstr "Активен идентификатор"
  26872694
  2688 #: ../gtk/gtkcombobox.c:972
   2695#: ../gtk/gtkcombobox.c:973
  26892696msgid "The value of the id column for the active row"
  26902697msgstr "Стойността на колоната за идентификатор за активния ред"
  26912698
  2692 #: ../gtk/gtkcombobox.c:987
   2699#: ../gtk/gtkcombobox.c:988
  26932700msgid "Popup Fixed Width"
  26942701msgstr "Фиксирана широчина на изскачащ прозорец"
  26952702
  2696 #: ../gtk/gtkcombobox.c:988
   2703#: ../gtk/gtkcombobox.c:989
  26972704msgid ""
  26982705"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
   
  27022709"заделената широчина на падащото меню "
  27032710
  2704 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1014
   2711#: ../gtk/gtkcombobox.c:1015
  27052712msgid "Appears as list"
  27062713msgstr "Като списък"
  27072714
  2708 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1015
   2715#: ../gtk/gtkcombobox.c:1016
  27092716msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  27102717msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  27112718
  2712 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1031
   2719#: ../gtk/gtkcombobox.c:1032
  27132720msgid "Arrow Size"
  27142721msgstr "Размер на стрелката"
  27152722
  2716 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1032
   2723#: ../gtk/gtkcombobox.c:1033
  27172724msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  27182725msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  27192726
  2720 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1049
   2727#: ../gtk/gtkcombobox.c:1050
  27212728msgid "The amount of space used by the arrow"
  27222729msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  27232730
  2724 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1065
   2731#: ../gtk/gtkcombobox.c:1066
  27252732msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  27262733msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
  27272734
  2728 #: ../gtk/gtkcontainer.c:457
   2735#: ../gtk/gtkcontainer.c:456
  27292736msgid "Resize mode"
  27302737msgstr "Режим на промяна на размера"
  27312738
  2732 #: ../gtk/gtkcontainer.c:458
   2739#: ../gtk/gtkcontainer.c:457
  27332740msgid "Specify how resize events are handled"
  27342741msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
  27352742
  2736 #: ../gtk/gtkcontainer.c:465
   2743#: ../gtk/gtkcontainer.c:464
  27372744msgid "Border width"
  27382745msgstr "Широчина на рамка"
  27392746
  2740 #: ../gtk/gtkcontainer.c:466
   2747#: ../gtk/gtkcontainer.c:465
  27412748msgid "The width of the empty border outside the containers children"
  27422749msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
  27432750
  2744 #: ../gtk/gtkcontainer.c:474
   2751#: ../gtk/gtkcontainer.c:473
  27452752msgid "Child"
  27462753msgstr "Дъщерен елемент"
  27472754
  2748 #: ../gtk/gtkcontainer.c:475
   2755#: ../gtk/gtkcontainer.c:474
  27492756msgid "Can be used to add a new child to the container"
  27502757msgstr ""
  27512758"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
  27522759
  2753 #: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:169
   2760#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:168
  27542761msgid "Subproperties"
  27552762msgstr "Подсвойства"
  27562763
  2757 #: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
   2764#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:169
  27582765msgid "The list of subproperties"
  27592766msgstr "Списъкът с подсвойствата"
  27602767
  2761 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
   2768#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
  27622769msgid "ID"
  27632770msgstr "Идентификатор"
  27642771
  2765 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:239
   2772#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
  27662773msgid "The numeric id for quick access"
  27672774msgstr "Цифровият идентификатор за бърз достъп"
  27682775
  2769 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:245
   2776#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:244
  27702777msgid "Specified type"
  27712778msgstr "Указан вид"
  27722779
  2773 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:246
   2780#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:245
  27742781msgid "The type of values after parsing"
  27752782msgstr "Видът на стойностите след анализ"
  27762783
  2777 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:252
   2784#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:251
  27782785msgid "Computed type"
  27792786msgstr "Изчислен вид"
  27802787
  2781 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:253
   2788#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:252
  27822789msgid "The type of values after style lookup"
  27832790msgstr "Видът на стойностите след преглед на стиловете"
  27842791
  2785 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:259
   2792#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:258
  27862793msgid "Inherit"
  27872794msgstr "Наследяване"
  27882795
  2789 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:260
   2796#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:259
  27902797msgid "Set if the value is inherited by default"
  27912798msgstr "Задаване, ако стойността стандартно се наследява"
  27922799
  2793 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:266
   2800#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:265
  27942801msgid "Initial value"
  27952802msgstr "Първоначална стойност"
  27962803
  2797 #: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:267
   2804#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:266
  27982805msgid "The initial specified value used for this property"
  27992806msgstr "Първоначално указаната стойност за това свойство"
  28002807
  2801 #: ../gtk/gtkdialog.c:292 ../gtk/gtkinfobar.c:425
   2808#: ../gtk/gtkdialog.c:291 ../gtk/gtkinfobar.c:408
  28022809msgid "Content area border"
  28032810msgstr "Рамка на полето за съдържание"
  28042811
  2805 #: ../gtk/gtkdialog.c:293
   2812#: ../gtk/gtkdialog.c:292
  28062813msgid "Width of border around the main dialog area"
  28072814msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
  28082815
  2809 #: ../gtk/gtkdialog.c:310 ../gtk/gtkinfobar.c:442
   2816#: ../gtk/gtkdialog.c:309 ../gtk/gtkinfobar.c:425
  28102817msgid "Content area spacing"
  28112818msgstr "Отстъп на областта на съдържанието"
  28122819
  2813 #: ../gtk/gtkdialog.c:311
   2820#: ../gtk/gtkdialog.c:310
  28142821msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
  28152822msgstr "Разстоянието между елементите в областта на основната диалогова кутия"
  28162823
  2817 #: ../gtk/gtkdialog.c:318 ../gtk/gtkinfobar.c:458
   2824#: ../gtk/gtkdialog.c:317 ../gtk/gtkinfobar.c:441
  28182825msgid "Button spacing"
  28192826msgstr "Разредка на бутони"
  28202827
  2821 #: ../gtk/gtkdialog.c:319 ../gtk/gtkinfobar.c:459
   2828#: ../gtk/gtkdialog.c:318 ../gtk/gtkinfobar.c:442
  28222829msgid "Spacing between buttons"
  28232830msgstr "Разстояние между бутони"
  28242831
  2825 #: ../gtk/gtkdialog.c:327 ../gtk/gtkinfobar.c:474
   2832#: ../gtk/gtkdialog.c:326 ../gtk/gtkinfobar.c:457
  28262833msgid "Action area border"
  28272834msgstr "Рамка на пространството за действие"
  28282835
  2829 #: ../gtk/gtkdialog.c:328
   2836#: ../gtk/gtkdialog.c:327
  28302837msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
  28312838msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
  28322839
  2833 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:353
   2840#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:351
  28342841msgid "The contents of the buffer"
  28352842msgstr "Съдържанието на буфера"
  28362843
  2837 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:367 ../gtk/gtkentry.c:920
   2844#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:365 ../gtk/gtkentry.c:923
  28382845msgid "Text length"
  28392846msgstr "Дължина на текста"
  28402847
  2841 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:368
   2848#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:366
  28422849msgid "Length of the text currently in the buffer"
  28432850msgstr "Дължина на текста в буфера в момента"
  28442851
  2845 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:382 ../gtk/gtkentry.c:763
   2852#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:380 ../gtk/gtkentry.c:766
  28462853msgid "Maximum length"
  28472854msgstr "Максимална дължина"
  28482855
  2849 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:383 ../gtk/gtkentry.c:764
   2856#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:381 ../gtk/gtkentry.c:767
  28502857msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
  28512858msgstr "Максимален брой знаци за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
  28522859
  2853 #: ../gtk/gtkentry.c:727
   2860#: ../gtk/gtkentry.c:730
  28542861msgid "Text Buffer"
  28552862msgstr "Текстов буфер"
  28562863
  2857 #: ../gtk/gtkentry.c:728
   2864#: ../gtk/gtkentry.c:731
  28582865msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
  28592866msgstr "Обектът за буфер, който всъщност съдържа въведения текст"
  28602867
  2861 #: ../gtk/gtkentry.c:735 ../gtk/gtklabel.c:822
   2868#: ../gtk/gtkentry.c:738 ../gtk/gtklabel.c:821
  28622869msgid "Cursor Position"
  28632870msgstr "Позиция на показалеца"
  28642871
  2865 #: ../gtk/gtkentry.c:736 ../gtk/gtklabel.c:823
   2872#: ../gtk/gtkentry.c:739 ../gtk/gtklabel.c:822
  28662873msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  28672874msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в знаци"
  28682875
  2869 #: ../gtk/gtkentry.c:745 ../gtk/gtklabel.c:832
   2876#: ../gtk/gtkentry.c:748 ../gtk/gtklabel.c:831
  28702877msgid "Selection Bound"
  28712878msgstr "Свързана към избора"
  28722879
  2873 #: ../gtk/gtkentry.c:746 ../gtk/gtklabel.c:833
   2880#: ../gtk/gtkentry.c:749 ../gtk/gtklabel.c:832
  28742881msgid ""
  28752882"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
  28762883msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в знаци"
  28772884
  2878 #: ../gtk/gtkentry.c:756
   2885#: ../gtk/gtkentry.c:759
  28792886msgid "Whether the entry contents can be edited"
  28802887msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
  28812888
  2882 #: ../gtk/gtkentry.c:772
   2889#: ../gtk/gtkentry.c:775
  28832890msgid "Visibility"
  28842891msgstr "Видимост"
  28852892
  2886 #: ../gtk/gtkentry.c:773
   2893#: ../gtk/gtkentry.c:776
  28872894msgid ""
  28882895"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
   
  28912898"Лъжа показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  28922899
  2893 #: ../gtk/gtkentry.c:781
   2900#: ../gtk/gtkentry.c:784
  28942901msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  28952902msgstr "Лъжа премахва външното вдаване от полето"
  28962903
  2897 #: ../gtk/gtkentry.c:797
   2904#: ../gtk/gtkentry.c:800
  28982905msgid ""
  28992906"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
  29002907msgstr "Рамка между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната рамка"
  29012908
  2902 #: ../gtk/gtkentry.c:805 ../gtk/gtkentry.c:1406
   2909#: ../gtk/gtkentry.c:808 ../gtk/gtkentry.c:1409
  29032910msgid "Invisible character"
  29042911msgstr "Заместващ знак"
  29052912
  2906 #: ../gtk/gtkentry.c:806 ../gtk/gtkentry.c:1407
   2913#: ../gtk/gtkentry.c:809 ../gtk/gtkentry.c:1410
  29072914msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  29082915msgstr ""
  29092916"Знаците използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
  29102917
  2911 #: ../gtk/gtkentry.c:813
   2918#: ../gtk/gtkentry.c:816
  29122919msgid "Activates default"
  29132920msgstr "Активиране на стандартния елемент"
  29142921
  2915 #: ../gtk/gtkentry.c:814
   2922#: ../gtk/gtkentry.c:817
  29162923msgid ""
  29172924"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
   
  29212928"когато е натиснат „Enter“"
  29222929
  2923 #: ../gtk/gtkentry.c:820
   2930#: ../gtk/gtkentry.c:823
  29242931msgid "Width in chars"
  29252932msgstr "Широчина в знаци"
  29262933
  2927 #: ../gtk/gtkentry.c:821
   2934#: ../gtk/gtkentry.c:824
  29282935msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
  29292936msgstr "Брой знаци, за които е оставено място в записа"
  29302937
  2931 #: ../gtk/gtkentry.c:830
   2938#: ../gtk/gtkentry.c:833
  29322939msgid "Scroll offset"
  29332940msgstr "Отместване на придвижването"
  29342941
  2935 #: ../gtk/gtkentry.c:831
   2942#: ../gtk/gtkentry.c:834
  29362943msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
  29372944msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
  29382945
  2939 #: ../gtk/gtkentry.c:841
   2946#: ../gtk/gtkentry.c:844
  29402947msgid "The contents of the entry"
  29412948msgstr "Съдържание на записа"
  29422949
  2943 #: ../gtk/gtkentry.c:856 ../gtk/gtkmisc.c:105
   2950#: ../gtk/gtkentry.c:859 ../gtk/gtkmisc.c:103
  29442951msgid "X align"
  29452952msgstr "Подравняване по X "
  29462953
  2947 #: ../gtk/gtkentry.c:857 ../gtk/gtkmisc.c:106
   2954#: ../gtk/gtkentry.c:860 ../gtk/gtkmisc.c:104
  29482955msgid ""
  29492956"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  29532960"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  29542961
  2955 #: ../gtk/gtkentry.c:873
   2962#: ../gtk/gtkentry.c:876
  29562963msgid "Truncate multiline"
  29572964msgstr "Съкращаване на множество редове"
  29582965
  2959 #: ../gtk/gtkentry.c:874
   2966#: ../gtk/gtkentry.c:877
  29602967msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
  29612968msgstr "Дали при поставянето на много редове се поставя само първия"
  29622969
  2963 #: ../gtk/gtkentry.c:890
   2970#: ../gtk/gtkentry.c:893
  29642971msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
  29652972msgstr ""
  29662973"Какъв вид сянка да се изрисува около елемента, ако е указано, че е с рамка"
  29672974
  2968 #: ../gtk/gtkentry.c:905 ../gtk/gtktextview.c:766
   2975#: ../gtk/gtkentry.c:908 ../gtk/gtktextview.c:764
  29692976msgid "Overwrite mode"
  29702977msgstr "Режим на презаписване"
  29712978
  2972 #: ../gtk/gtkentry.c:906
   2979#: ../gtk/gtkentry.c:909
  29732980msgid "Whether new text overwrites existing text"
  29742981msgstr "Дали новият текст заменя съществуващия"
  29752982
  2976 #: ../gtk/gtkentry.c:921
   2983#: ../gtk/gtkentry.c:924
  29772984msgid "Length of the text currently in the entry"
  29782985msgstr "Дължина на текста в елемента в момента"
  29792986
  2980 #: ../gtk/gtkentry.c:936
   2987#: ../gtk/gtkentry.c:939
  29812988msgid "Invisible character set"
  29822989msgstr "Невидим заместващ знак"
  29832990
  2984 #: ../gtk/gtkentry.c:937
   2991#: ../gtk/gtkentry.c:940
  29852992msgid "Whether the invisible character has been set"
  29862993msgstr "Дали е зададено знаците да са невидими"
  29872994
  2988 #: ../gtk/gtkentry.c:955
   2995#: ../gtk/gtkentry.c:958
  29892996msgid "Caps Lock warning"
  29902997msgstr "Предупреждаване за Caps Lock"
  29912998
  2992 #: ../gtk/gtkentry.c:956
   2999#: ../gtk/gtkentry.c:959
  29933000msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
  29943001msgstr ""
   
  29963003"„Caps Lock“"
  29973004
  2998 #: ../gtk/gtkentry.c:970
   3005#: ../gtk/gtkentry.c:973
  29993006msgid "Progress Fraction"
  30003007msgstr "Прогрес"
  30013008
  3002 #: ../gtk/gtkentry.c:971
   3009#: ../gtk/gtkentry.c:974
  30033010msgid "The current fraction of the task that's been completed"
  30043011msgstr "Текущата част от цялата работа, която е извършена"
  30053012
  3006 #: ../gtk/gtkentry.c:988
   3013#: ../gtk/gtkentry.c:991
  30073014msgid "Progress Pulse Step"
  30083015msgstr "Стъпка на прогрес"
  30093016
  3010 #: ../gtk/gtkentry.c:989
   3017#: ../gtk/gtkentry.c:992
  30113018msgid ""
  30123019"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
   
  30163023"изпълнение на gtk_entry_progress_pulse()"
  30173024
  3018 #: ../gtk/gtkentry.c:1006
   3025#: ../gtk/gtkentry.c:1009
  30193026msgid "Placeholder text"
  30203027msgstr "Заменящ текст"
  30213028
  3022 #: ../gtk/gtkentry.c:1007
   3029#: ../gtk/gtkentry.c:1010
  30233030msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
  30243031msgstr "Показване на текст в елемента докато е празен и не е на фокус"
  30253032
  3026 #: ../gtk/gtkentry.c:1021
   3033#: ../gtk/gtkentry.c:1024
  30273034msgid "Primary pixbuf"
  30283035msgstr "Основен буфер с пиксели"
  30293036
  3030 #: ../gtk/gtkentry.c:1022
   3037#: ../gtk/gtkentry.c:1025
  30313038msgid "Primary pixbuf for the entry"
  30323039msgstr "Основен буфер с пиксели за елемента"
  30333040
  3034 #: ../gtk/gtkentry.c:1036
   3041#: ../gtk/gtkentry.c:1039
  30353042msgid "Secondary pixbuf"
  30363043msgstr "Допълнителен буфер с пиксели"
  30373044
  3038 #: ../gtk/gtkentry.c:1037
   3045#: ../gtk/gtkentry.c:1040
  30393046msgid "Secondary pixbuf for the entry"
  30403047msgstr "Допълнителен буфер с пиксели за елемента"
  30413048
  3042 #: ../gtk/gtkentry.c:1051
   3049#: ../gtk/gtkentry.c:1054
  30433050msgid "Primary stock ID"
  30443051msgstr "Основен номенклатурен идентификатор"
  30453052
  3046 #: ../gtk/gtkentry.c:1052
   3053#: ../gtk/gtkentry.c:1055
  30473054msgid "Stock ID for primary icon"
  30483055msgstr "Номенклатурен идентификатор на основната икона"
  30493056
  3050 #: ../gtk/gtkentry.c:1066
   3057#: ../gtk/gtkentry.c:1069
  30513058msgid "Secondary stock ID"
  30523059msgstr "Допълнителен номенклатурен идентификатор"
  30533060
  3054 #: ../gtk/gtkentry.c:1067
   3061#: ../gtk/gtkentry.c:1070
  30553062msgid "Stock ID for secondary icon"
  30563063msgstr "Номенклатурен идентификатор на допълнителната икона"
  30573064
  3058 #: ../gtk/gtkentry.c:1081
   3065#: ../gtk/gtkentry.c:1084
  30593066msgid "Primary icon name"
  30603067msgstr "Име на основната икона"
  30613068
  3062 #: ../gtk/gtkentry.c:1082
   3069#: ../gtk/gtkentry.c:1085
  30633070msgid "Icon name for primary icon"
  30643071msgstr "Име на основната икона"
  30653072
  3066 #: ../gtk/gtkentry.c:1096
   3073#: ../gtk/gtkentry.c:1099
  30673074msgid "Secondary icon name"
  30683075msgstr "Име на допълнителната икона"
  30693076
  3070 #: ../gtk/gtkentry.c:1097
   3077#: ../gtk/gtkentry.c:1100
  30713078msgid "Icon name for secondary icon"
  30723079msgstr "Име на допълнителната икона"
  30733080
  3074 #: ../gtk/gtkentry.c:1111
   3081#: ../gtk/gtkentry.c:1114
  30753082msgid "Primary GIcon"
  30763083msgstr "Основен GIcon"
  30773084
  3078 #: ../gtk/gtkentry.c:1112
   3085#: ../gtk/gtkentry.c:1115
  30793086msgid "GIcon for primary icon"
  30803087msgstr "GIcon на основната икона"
  30813088
  3082 #: ../gtk/gtkentry.c:1126
   3089#: ../gtk/gtkentry.c:1129
  30833090msgid "Secondary GIcon"
  30843091msgstr "Допълнителен GIcon"
  30853092
  3086 #: ../gtk/gtkentry.c:1127
   3093#: ../gtk/gtkentry.c:1130
  30873094msgid "GIcon for secondary icon"
  30883095msgstr "GIcon на допълнителната икона"
  30893096
  3090 #: ../gtk/gtkentry.c:1141
   3097#: ../gtk/gtkentry.c:1144
  30913098msgid "Primary storage type"
  30923099msgstr "Основен вид представяне"
  30933100
  3094 #: ../gtk/gtkentry.c:1142
   3101#: ../gtk/gtkentry.c:1145
  30953102msgid "The representation being used for primary icon"
  30963103msgstr "Представянето на основната икона"
  30973104
  3098 #: ../gtk/gtkentry.c:1157
   3105#: ../gtk/gtkentry.c:1160
  30993106msgid "Secondary storage type"
  31003107msgstr "Допълнителен вид представяне"
  31013108
  3102 #: ../gtk/gtkentry.c:1158
   3109#: ../gtk/gtkentry.c:1161
  31033110msgid "The representation being used for secondary icon"
  31043111msgstr "Представянето на допълнителната икона"
  31053112
  3106 #: ../gtk/gtkentry.c:1179
   3113#: ../gtk/gtkentry.c:1182
  31073114msgid "Primary icon activatable"
  31083115msgstr "Активируема основна икона"
  31093116
  3110 #: ../gtk/gtkentry.c:1180
   3117#: ../gtk/gtkentry.c:1183
  31113118msgid "Whether the primary icon is activatable"
  31123119msgstr "Дали основната икона е активируема"
  31133120
  3114 #: ../gtk/gtkentry.c:1200
   3121#: ../gtk/gtkentry.c:1203
  31153122msgid "Secondary icon activatable"
  31163123msgstr "Активируема допълнителна икона"
  31173124
  3118 #: ../gtk/gtkentry.c:1201
   3125#: ../gtk/gtkentry.c:1204
  31193126msgid "Whether the secondary icon is activatable"
  31203127msgstr "Дали допълнителната икона е активируема"
  31213128
  3122 #: ../gtk/gtkentry.c:1223
   3129#: ../gtk/gtkentry.c:1226
  31233130msgid "Primary icon sensitive"
  31243131msgstr "Чувствителна основна икона"
  31253132
  3126 #: ../gtk/gtkentry.c:1224
   3133#: ../gtk/gtkentry.c:1227
  31273134msgid "Whether the primary icon is sensitive"
  31283135msgstr "Дали основната икона е чувствителна"
  31293136
  3130 #: ../gtk/gtkentry.c:1245
   3137#: ../gtk/gtkentry.c:1248
  31313138msgid "Secondary icon sensitive"
  31323139msgstr "Чувствителна допълнителна икона"
  31333140
  3134 #: ../gtk/gtkentry.c:1246
   3141#: ../gtk/gtkentry.c:1249
  31353142msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
  31363143msgstr "Дали допълнителната икона е чувствителна"
  31373144
  3138 #: ../gtk/gtkentry.c:1262
   3145#: ../gtk/gtkentry.c:1265
  31393146msgid "Primary icon tooltip text"
  31403147msgstr "Подсказка за основната икона"
  31413148
  3142 #: ../gtk/gtkentry.c:1263 ../gtk/gtkentry.c:1299
   3149#: ../gtk/gtkentry.c:1266 ../gtk/gtkentry.c:1302
  31433150msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
  31443151msgstr "Съдържание на подсказката за основната икона"
  31453152
  3146 #: ../gtk/gtkentry.c:1279
   3153#: ../gtk/gtkentry.c:1282
  31473154msgid "Secondary icon tooltip text"
  31483155msgstr "Подсказка за допълнителната икона"
  31493156
  3150 #: ../gtk/gtkentry.c:1280 ../gtk/gtkentry.c:1318
   3157#: ../gtk/gtkentry.c:1283 ../gtk/gtkentry.c:1321
  31513158msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
  31523159msgstr "Съдържание на подсказката за допълнителната икона"
  31533160
  3154 #: ../gtk/gtkentry.c:1298
   3161#: ../gtk/gtkentry.c:1301
  31553162msgid "Primary icon tooltip markup"
  31563163msgstr "Текст с маркиране за подсказката на основната икона"
  31573164
  3158 #: ../gtk/gtkentry.c:1317
   3165#: ../gtk/gtkentry.c:1320
  31593166msgid "Secondary icon tooltip markup"
  31603167msgstr "Текст с маркиране за подсказката на допълнителната икона"
  31613168
  3162 #: ../gtk/gtkentry.c:1337 ../gtk/gtktextview.c:794
   3169#: ../gtk/gtkentry.c:1340 ../gtk/gtktextview.c:792
  31633170msgid "IM module"
  31643171msgstr "Модул за вход"
  31653172
  3166 #: ../gtk/gtkentry.c:1338 ../gtk/gtktextview.c:795
   3173#: ../gtk/gtkentry.c:1341 ../gtk/gtktextview.c:793
  31673174msgid "Which IM module should be used"
  31683175msgstr "Кой модул за вход да се ползва"
  31693176
  3170 #: ../gtk/gtkentry.c:1352
   3177#: ../gtk/gtkentry.c:1355
  31713178msgid "Completion"
  31723179msgstr "Дописване"
  31733180
  3174 #: ../gtk/gtkentry.c:1353
   3181#: ../gtk/gtkentry.c:1356
  31753182msgid "The auxiliary completion object"
  31763183msgstr "Помощният обект за дописването"
  31773184
  3178 #: ../gtk/gtkentry.c:1367
   3185#: ../gtk/gtkentry.c:1370
  31793186msgid "Icon Prelight"
  31803187msgstr "Осветяване на иконата"
  31813188
  3182 #: ../gtk/gtkentry.c:1368
   3189#: ../gtk/gtkentry.c:1371
  31833190msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
  31843191msgstr "Дали активируемите икони да се осветяват при посочване"
  31853192
  3186 #: ../gtk/gtkentry.c:1384
   3193#: ../gtk/gtkentry.c:1387
  31873194msgid "Progress Border"
  31883195msgstr "Рамка на лентата за прогрес"
  31893196
  3190 #: ../gtk/gtkentry.c:1385
   3197#: ../gtk/gtkentry.c:1388
  31913198msgid "Border around the progress bar"
  31923199msgstr "Рамка около лентата за прогрес"
  31933200
  3194 #: ../gtk/gtkentry.c:1881
   3201#: ../gtk/gtkentry.c:1884
  31953202msgid "Border between text and frame."
  31963203msgstr "Разстояние между текста и рамката."
  31973204
  3198 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:320
   3205#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:318
  31993206msgid "Completion Model"
  32003207msgstr "Модел на дописване"
  32013208
  3202 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:321
   3209#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:319
  32033210msgid "The model to find matches in"
  32043211msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
  32053212
  3206 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:327
   3213#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:325
  32073214msgid "Minimum Key Length"
  32083215msgstr "Минимална дължина на ключа"
  32093216
  3210 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:328
   3217#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:326
  32113218msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
  32123219msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
  32133220
  3214 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:344 ../gtk/gtkiconview.c:432
   3221#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:342 ../gtk/gtkiconview.c:431
  32153222msgid "Text column"
  32163223msgstr "Текстова колона"
  32173224
  3218 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:345
   3225#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:343
  32193226msgid "The column of the model containing the strings."
  32203227msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
  32213228
  3222 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:364
   3229#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:362
  32233230msgid "Inline completion"
  32243231msgstr "Вътрешно дописване"
  32253232
  3226 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:365
   3233#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:363
  32273234msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
  32283235msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
  32293236
  3230 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:379
   3237#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:377
  32313238msgid "Popup completion"
  32323239msgstr "Изскачащо дописване"
  32333240
  3234 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:380
   3241#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:378
  32353242msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
  32363243msgstr "Дали автоматичното дописване да се показва в изскачащ прозорец"
  32373244
  3238 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:395
   3245#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:393
  32393246msgid "Popup set width"
  32403247msgstr "Широчина на изскачащ прозорец"
  32413248
  3242 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:396
   3249#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:394
  32433250msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
  32443251msgstr ""
  32453252"Ако е истина, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
  32463253
  3247 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:414
   3254#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:412
  32483255msgid "Popup single match"
  32493256msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
  32503257
  3251 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:415
   3258#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:413
  32523259msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
  32533260msgstr ""
  32543261"Ако е истина, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
  32553262
  3256 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:429
   3263#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:427
  32573264msgid "Inline selection"
  32583265msgstr "Вътрешно избиране"
  32593266
  3260 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:430
   3267#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:428
  32613268msgid "Your description here"
  32623269msgstr "Вашето описание"
  32633270
  3264 #: ../gtk/gtkeventbox.c:109
   3271#: ../gtk/gtkeventbox.c:107
  32653272msgid "Visible Window"
  32663273msgstr "Видим прозорец"
  32673274
  3268 #: ../gtk/gtkeventbox.c:110
   3275#: ../gtk/gtkeventbox.c:108
  32693276msgid ""
  32703277"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
   
  32743281"само, за да улавя събития."
  32753282
  3276 #: ../gtk/gtkeventbox.c:116
   3283#: ../gtk/gtkeventbox.c:114
  32773284msgid "Above child"
  32783285msgstr "Над дъщерния елемент"
  32793286
  3280 #: ../gtk/gtkeventbox.c:117
   3287#: ../gtk/gtkeventbox.c:115
  32813288msgid ""
  32823289"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
   
  32863293"елемент или под него."
  32873294
  3288 #: ../gtk/gtkexpander.c:282
   3295#: ../gtk/gtkexpander.c:280
  32893296msgid "Expanded"
  32903297msgstr "Разширен"
  32913298
  3292 #: ../gtk/gtkexpander.c:283
   3299#: ../gtk/gtkexpander.c:281
  32933300msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
  32943301msgstr ""
  32953302"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
  32963303
  3297 #: ../gtk/gtkexpander.c:291
   3304#: ../gtk/gtkexpander.c:289
  32983305msgid "Text of the expander's label"
  32993306msgstr "Текст на етикета на разширителя"
  33003307
  3301 #: ../gtk/gtkexpander.c:306 ../gtk/gtklabel.c:741
   3308#: ../gtk/gtkexpander.c:304 ../gtk/gtklabel.c:740
  33023309msgid "Use markup"
  33033310msgstr "Използване на маркиране"
  33043311
  3305 #: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:742
   3312#: ../gtk/gtkexpander.c:305 ../gtk/gtklabel.c:741
  33063313msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
  33073314msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
  33083315
  3309 #: ../gtk/gtkexpander.c:315
   3316#: ../gtk/gtkexpander.c:313
  33103317msgid "Space to put between the label and the child"
  33113318msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  33123319
  3313 #: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:255
  3314 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
   3320#: ../gtk/gtkexpander.c:322 ../gtk/gtkframe.c:204 ../gtk/gtktoolbutton.c:253
   3321#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
  33153322msgid "Label widget"
  33163323msgstr "Графичен обект „Етикет“"
  33173324
  3318 #: ../gtk/gtkexpander.c:325
   3325#: ../gtk/gtkexpander.c:323
  33193326msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
  33203327msgstr ""
  33213328"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
  33223329
  3323 #: ../gtk/gtkexpander.c:332
   3330#: ../gtk/gtkexpander.c:330
  33243331msgid "Label fill"
  33253332msgstr "Запълване на етикета"
  33263333
  3327 #: ../gtk/gtkexpander.c:333
   3334#: ../gtk/gtkexpander.c:331
  33283335msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
  33293336msgstr "Дали елементът да запълва наличното пространство по хоризонтала"
  33303337
  3331 #: ../gtk/gtkexpander.c:348
   3338#: ../gtk/gtkexpander.c:346
  33323339msgid "Resize toplevel"
  33333340msgstr "Преоразмеряване на обхващащия прозорец"
  33343341
  3335 #: ../gtk/gtkexpander.c:349
   3342#: ../gtk/gtkexpander.c:347
  33363343msgid ""
  33373344"Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and "
   
  33393346msgstr "Дали разширителят ще променя размерите на обхващащия прозорец"
  33403347
  3341 #: ../gtk/gtkexpander.c:355 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
  3342 #: ../gtk/gtktreeview.c:1193
   3348#: ../gtk/gtkexpander.c:353 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
   3349#: ../gtk/gtktreeview.c:1194
  33433350msgid "Expander Size"
  33443351msgstr "Големина на разширителя"
  33453352
  3346 #: ../gtk/gtkexpander.c:356 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1629
  3347 #: ../gtk/gtktreeview.c:1194
   3353#: ../gtk/gtkexpander.c:354 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
   3354#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
  33483355msgid "Size of the expander arrow"
  33493356msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
  33503357
  3351 #: ../gtk/gtkexpander.c:365
   3358#: ../gtk/gtkexpander.c:363
  33523359msgid "Spacing around expander arrow"
  33533360msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
  33543361
  3355 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
   3362#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
  33563363msgid "Dialog"
  33573364msgstr "Диалогов прозорец"
  33583365
  3359 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:410
   3366#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:409
  33603367msgid "The file chooser dialog to use."
  33613368msgstr "Кой диалогов прозорец да се ползва за избор на файл."
  33623369
  3363 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:441
   3370#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
  33643371msgid "The title of the file chooser dialog."
  33653372msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
  33663373
  3367 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:455
   3374#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:454
  33683375msgid "The desired width of the button widget, in characters."
  33693376msgstr "Желаната широчина на бутона, в знаци"
  33703377
  3371 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:747
   3378#: ../gtk/gtkfilechooser.c:745
  33723379msgid "Action"
  33733380msgstr "Действие"
  33743381
  3375 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:748
   3382#: ../gtk/gtkfilechooser.c:746
  33763383msgid "The type of operation that the file selector is performing"
  33773384msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
  33783385
  3379 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:754 ../gtk/gtkrecentchooser.c:264
   3386#: ../gtk/gtkfilechooser.c:752 ../gtk/gtkrecentchooser.c:262
  33803387msgid "Filter"
  33813388msgstr "Филтър"
  33823389
  3383 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:755
   3390#: ../gtk/gtkfilechooser.c:753
  33843391msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
  33853392msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
  33863393
  3387 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:760
   3394#: ../gtk/gtkfilechooser.c:758
  33883395msgid "Local Only"
  33893396msgstr "Само локални"
  33903397
  3391 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:761
   3398#: ../gtk/gtkfilechooser.c:759
  33923399msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
  33933400msgstr ""
  33943401"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални адреси — file:"
  33953402
  3396 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:766
   3403#: ../gtk/gtkfilechooser.c:764
  33973404msgid "Preview widget"
  33983405msgstr "Предварителен преглед"
  33993406
  3400 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:767
   3407#: ../gtk/gtkfilechooser.c:765
  34013408msgid "Application supplied widget for custom previews."
  34023409msgstr ""
  34033410"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
  34043411
  3405 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:772
   3412#: ../gtk/gtkfilechooser.c:770
  34063413msgid "Preview Widget Active"
  34073414msgstr "Включен предварителен преглед"
  34083415
  3409 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:773
   3416#: ../gtk/gtkfilechooser.c:771
  34103417msgid ""
  34113418"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
   
  34143421"приложението, да се показва."
  34153422
  3416 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:778
   3423#: ../gtk/gtkfilechooser.c:776
  34173424msgid "Use Preview Label"
  34183425msgstr "Етикет за преглед"
  34193426
  3420 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:779
   3427#: ../gtk/gtkfilechooser.c:777
  34213428msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
  34223429msgstr ""
  34233430"Дали да се показва стандартен етикет с името на файла, който се преглежда."
  34243431
  3425 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:784
   3432#: ../gtk/gtkfilechooser.c:782
  34263433msgid "Extra widget"
  34273434msgstr "Допълнителен графичен обект"
  34283435
  3429 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:785
   3436#: ../gtk/gtkfilechooser.c:783
  34303437msgid "Application supplied widget for extra options."
  34313438msgstr ""
   
  34333440"допълнителни възможности."
  34343441
  3435 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:790 ../gtk/gtkrecentchooser.c:203
   3442#: ../gtk/gtkfilechooser.c:788 ../gtk/gtkrecentchooser.c:201
  34363443msgid "Select Multiple"
  34373444msgstr "Множествен избор"
  34383445
  3439 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:791
   3446#: ../gtk/gtkfilechooser.c:789
  34403447msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
  34413448msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
  34423449
  3443 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:797
   3450#: ../gtk/gtkfilechooser.c:795
  34443451msgid "Show Hidden"
  34453452msgstr "Показване на скритите"
  34463453
  3447 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:798
   3454#: ../gtk/gtkfilechooser.c:796
  34483455msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
  34493456msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
  34503457
  3451 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:813
   3458#: ../gtk/gtkfilechooser.c:811
  34523459msgid "Do overwrite confirmation"
  34533460msgstr "Потвърждение за презапис"
  34543461
  3455 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:814
   3462#: ../gtk/gtkfilechooser.c:812
  34563463msgid ""
  34573464"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
   
  34613468"искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
  34623469
  3463 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:830
   3470#: ../gtk/gtkfilechooser.c:828
  34643471msgid "Allow folder creation"
  34653472msgstr "Позволяване на създаването на папки"
  34663473
  3467 #: ../gtk/gtkfilechooser.c:831
   3474#: ../gtk/gtkfilechooser.c:829
  34683475msgid ""
  34693476"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
   
  34733480"се създават на нови папки."
  34743481
  3475 #: ../gtk/gtkfixed.c:152 ../gtk/gtklayout.c:647 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
   3482#: ../gtk/gtkfixed.c:150 ../gtk/gtklayout.c:646 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:263
  34763483msgid "X position"
  34773484msgstr "Позиция по X"
  34783485
  3479 #: ../gtk/gtkfixed.c:153 ../gtk/gtklayout.c:648
   3486#: ../gtk/gtkfixed.c:151 ../gtk/gtklayout.c:647
  34803487msgid "X position of child widget"
  34813488msgstr "Позиция на дъщерен обект по хоризонтала"
  34823489
  3483 #: ../gtk/gtkfixed.c:160 ../gtk/gtklayout.c:657
   3490#: ../gtk/gtkfixed.c:158 ../gtk/gtklayout.c:656
  34843491msgid "Y position"
  34853492msgstr "Позиция по Y"
  34863493
  3487 #: ../gtk/gtkfixed.c:161 ../gtk/gtklayout.c:658
   3494#: ../gtk/gtkfixed.c:159 ../gtk/gtklayout.c:657
  34883495msgid "Y position of child widget"
  34893496msgstr "Позиция на дъщерен елемент по вертикала"
  34903497
  3491 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:436
   3498#: ../gtk/gtkfontbutton.c:435
  34923499msgid "The title of the font chooser dialog"
  34933500msgstr "Заглавието на диалоговия прозорец за избор на шрифт"
  34943501
  3495 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:452
   3502#: ../gtk/gtkfontbutton.c:451
  34963503msgid "The name of the selected font"
  34973504msgstr "Името на избрания шрифт"
  34983505
  3499 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:453
   3506#: ../gtk/gtkfontbutton.c:452
  35003507msgid "Sans 12"
  35013508msgstr "Sans 12"
  35023509
  3503 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:468
   3510#: ../gtk/gtkfontbutton.c:467
  35043511msgid "Use font in label"
  35053512msgstr "Използване на шрифт в етикета"
  35063513
  3507 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:469
   3514#: ../gtk/gtkfontbutton.c:468
  35083515msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
  35093516msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
  35103517
  3511 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:484
   3518#: ../gtk/gtkfontbutton.c:483
  35123519msgid "Use size in label"
  35133520msgstr "Използване на размер в етикета"
  35143521
  3515 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:485
   3522#: ../gtk/gtkfontbutton.c:484
  35163523msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
  35173524msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
  35183525
  3519 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:501
   3526#: ../gtk/gtkfontbutton.c:500
  35203527msgid "Show style"
  35213528msgstr "Показване на стил"
  35223529
  3523 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:502
   3530#: ../gtk/gtkfontbutton.c:501
  35243531msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
  35253532msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
  35263533
  3527 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:517
   3534#: ../gtk/gtkfontbutton.c:516
  35283535msgid "Show size"
  35293536msgstr "Показване на размер"
  35303537
  3531 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:518
   3538#: ../gtk/gtkfontbutton.c:517
  35323539msgid "Whether selected font size is shown in the label"
  35333540msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
  35343541
  3535 #: ../gtk/gtkfontchooser.c:80
   3542#: ../gtk/gtkfontchooser.c:78
  35363543msgid "Font description"
  35373544msgstr "Описание на шрифт"
  35383545
  3539 #: ../gtk/gtkfontchooser.c:106
   3546#: ../gtk/gtkfontchooser.c:104
  35403547msgid "Show preview text entry"
  35413548msgstr "Преглед на текста"
  35423549
  3543 #: ../gtk/gtkfontchooser.c:107
   3550#: ../gtk/gtkfontchooser.c:105
  35443551msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
  35453552msgstr "Дали елементът за преглед на текста е включен или не"
  35463553
  3547 #: ../gtk/gtkframe.c:172
   3554#: ../gtk/gtkframe.c:170
  35483555msgid "Text of the frame's label"
  35493556msgstr "Текст на етикет на рамката"
  35503557
  3551 #: ../gtk/gtkframe.c:179
   3558#: ../gtk/gtkframe.c:177
  35523559msgid "Label xalign"
  35533560msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
  35543561
  3555 #: ../gtk/gtkframe.c:180
   3562#: ../gtk/gtkframe.c:178
  35563563msgid "The horizontal alignment of the label"
  35573564msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
  35583565
  3559 #: ../gtk/gtkframe.c:188
   3566#: ../gtk/gtkframe.c:186
  35603567msgid "Label yalign"
  35613568msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
  35623569
  3563 #: ../gtk/gtkframe.c:189
   3570#: ../gtk/gtkframe.c:187
  35643571msgid "The vertical alignment of the label"
  35653572msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
  35663573
  3567 #: ../gtk/gtkframe.c:197
   3574#: ../gtk/gtkframe.c:195
  35683575msgid "Frame shadow"
  35693576msgstr "Сянка на рамка"
  35703577
  3571 #: ../gtk/gtkframe.c:198
   3578#: ../gtk/gtkframe.c:196
  35723579msgid "Appearance of the frame border"
  35733580msgstr "Вид на рамката"
  35743581
  3575 #: ../gtk/gtkframe.c:207
   3582#: ../gtk/gtkframe.c:205
  35763583msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
  35773584msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет за рамка"
  35783585
  3579 #: ../gtk/gtkgrid.c:1369
   3586#: ../gtk/gtkgrid.c:1367
  35803587msgid "Row Homogeneous"
  35813588msgstr "Еднаква височина"
  35823589
  3583 #: ../gtk/gtkgrid.c:1370
   3590#: ../gtk/gtkgrid.c:1368
  35843591msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
  35853592msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина"
  35863593
  3587 #: ../gtk/gtkgrid.c:1376
   3594#: ../gtk/gtkgrid.c:1374
  35883595msgid "Column Homogeneous"
  35893596msgstr "Еднакво широки"
  35903597
  3591 #: ../gtk/gtkgrid.c:1377
   3598#: ../gtk/gtkgrid.c:1375
  35923599msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
  35933600msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви широчина"
  35943601
  3595 #: ../gtk/gtkgrid.c:1391
   3602#: ../gtk/gtkgrid.c:1389
  35963603msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
  35973604msgstr ""
  35983605"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
  35993606
  3600 #: ../gtk/gtkgrid.c:1397 ../gtk/gtklayout.c:673 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
   3607#: ../gtk/gtkgrid.c:1395 ../gtk/gtklayout.c:672 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
  36013608msgid "Width"
  36023609msgstr "Широчина"
  36033610
  3604 #: ../gtk/gtkgrid.c:1398
   3611#: ../gtk/gtkgrid.c:1396
  36053612msgid "The number of columns that a child spans"
  36063613msgstr "Брой колони заети от елемента"
  36073614
  3608 #: ../gtk/gtkgrid.c:1404 ../gtk/gtklayout.c:682
   3615#: ../gtk/gtkgrid.c:1402 ../gtk/gtklayout.c:681
  36093616msgid "Height"
  36103617msgstr "Височина"
  36113618
  3612 #: ../gtk/gtkgrid.c:1405
   3619#: ../gtk/gtkgrid.c:1403
  36133620msgid "The number of rows that a child spans"
  36143621msgstr "Брой редове заети от елемента"
  36153622
  3616 #: ../gtk/gtkiconview.c:395 ../gtk/gtktreeselection.c:132
   3623#: ../gtk/gtkiconview.c:394 ../gtk/gtktreeselection.c:130
  36173624msgid "Selection mode"
  36183625msgstr "Начин на избор"
  36193626
  3620 #: ../gtk/gtkiconview.c:396
   3627#: ../gtk/gtkiconview.c:395
  36213628msgid "The selection mode"
  36223629msgstr "Начинът за избор"
  36233630
  3624 #: ../gtk/gtkiconview.c:414
   3631#: ../gtk/gtkiconview.c:413
  36253632msgid "Pixbuf column"
  36263633msgstr "Колона на буферите"
  36273634
  3628 #: ../gtk/gtkiconview.c:415
   3635#: ../gtk/gtkiconview.c:414
  36293636msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
  36303637msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
  36313638
  3632 #: ../gtk/gtkiconview.c:433
   3639#: ../gtk/gtkiconview.c:432
  36333640msgid "Model column used to retrieve the text from"
  36343641msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
  36353642
  3636 #: ../gtk/gtkiconview.c:452
   3643#: ../gtk/gtkiconview.c:451
  36373644msgid "Markup column"
  36383645msgstr "Колона с маркиране"
  36393646
  3640 #: ../gtk/gtkiconview.c:453
   3647#: ../gtk/gtkiconview.c:452
  36413648msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
  36423649msgstr ""
  36433650"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
  36443651
  3645 #: ../gtk/gtkiconview.c:460
   3652#: ../gtk/gtkiconview.c:459
  36463653msgid "Icon View Model"
  36473654msgstr "Изглед с икони"
  36483655
  3649 #: ../gtk/gtkiconview.c:461
   3656#: ../gtk/gtkiconview.c:460
  36503657msgid "The model for the icon view"
  36513658msgstr "Моделът на изглед с икони"
  36523659
  3653 #: ../gtk/gtkiconview.c:477
   3660#: ../gtk/gtkiconview.c:476
  36543661msgid "Number of columns"
  36553662msgstr "Брой колони"
  36563663
  3657 #: ../gtk/gtkiconview.c:478
   3664#: ../gtk/gtkiconview.c:477
  36583665msgid "Number of columns to display"
  36593666msgstr "Брой колони, които да се покажат"
  36603667
  3661 #: ../gtk/gtkiconview.c:495
   3668#: ../gtk/gtkiconview.c:494
  36623669msgid "Width for each item"
  36633670msgstr "Широчина на всеки елемент"
  36643671
  3665 #: ../gtk/gtkiconview.c:496
   3672#: ../gtk/gtkiconview.c:495
  36663673msgid "The width used for each item"
  36673674msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
  36683675
  3669 #: ../gtk/gtkiconview.c:512
   3676#: ../gtk/gtkiconview.c:511
  36703677msgid "Space which is inserted between cells of an item"
  36713678msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
  36723679
  3673 #: ../gtk/gtkiconview.c:527
   3680#: ../gtk/gtkiconview.c:526
  36743681msgid "Row Spacing"
  36753682msgstr "Разредка на редовете"
  36763683
  3677 #: ../gtk/gtkiconview.c:528
   3684#: ../gtk/gtkiconview.c:527
  36783685msgid "Space which is inserted between grid rows"
  36793686msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
  36803687
  3681 #: ../gtk/gtkiconview.c:543
   3688#: ../gtk/gtkiconview.c:542
  36823689msgid "Column Spacing"
  36833690msgstr "Разредка на колоните"
  36843691
  3685 #: ../gtk/gtkiconview.c:544
   3692#: ../gtk/gtkiconview.c:543
  36863693msgid "Space which is inserted between grid columns"
  36873694msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
  36883695
  3689 #: ../gtk/gtkiconview.c:559
   3696#: ../gtk/gtkiconview.c:558
  36903697msgid "Margin"
  36913698msgstr "Поле"
  36923699
  3693 #: ../gtk/gtkiconview.c:560
   3700#: ../gtk/gtkiconview.c:559
  36943701msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
  36953702msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
  36963703
  3697 #: ../gtk/gtkiconview.c:575
   3704#: ../gtk/gtkiconview.c:574
  36983705msgid "Item Orientation"
  36993706msgstr "Ориентация на елемента"
  37003707
  3701 #: ../gtk/gtkiconview.c:576
   3708#: ../gtk/gtkiconview.c:575
  37023709msgid ""
  37033710"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
  37043711msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текстът и иконата"
  37053712
  3706 #: ../gtk/gtkiconview.c:592 ../gtk/gtktreeview.c:1028
  3707 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:375
   3713#: ../gtk/gtkiconview.c:591 ../gtk/gtktreeview.c:1029
   3714#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:373
  37083715msgid "Reorderable"
  37093716msgstr "Преподредим"
  37103717
  3711 #: ../gtk/gtkiconview.c:593 ../gtk/gtktreeview.c:1029
   3718#: ../gtk/gtkiconview.c:592 ../gtk/gtktreeview.c:1030
  37123719msgid "View is reorderable"
  37133720msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
  37143721
  3715 #: ../gtk/gtkiconview.c:600 ../gtk/gtktreeview.c:1179
   3722#: ../gtk/gtkiconview.c:599 ../gtk/gtktreeview.c:1180
  37163723msgid "Tooltip Column"
  37173724msgstr "Колона с подсказки"
  37183725
  3719 #: ../gtk/gtkiconview.c:601
   3726#: ../gtk/gtkiconview.c:600
  37203727msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
  37213728msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елементите"
  37223729
  3723 #: ../gtk/gtkiconview.c:618
   3730#: ../gtk/gtkiconview.c:617
  37243731msgid "Item Padding"
  37253732msgstr "Отстъп до икона"
  37263733
  3727 #: ../gtk/gtkiconview.c:619
   3734#: ../gtk/gtkiconview.c:618
  37283735msgid "Padding around icon view items"
  37293736msgstr "Отстъп около обектите в изгледа като икони"
  37303737
  3731 #: ../gtk/gtkiconview.c:650
   3738#: ../gtk/gtkiconview.c:649
  37323739msgid "Selection Box Color"
  37333740msgstr "Цвят на прозореца за избор"
  37343741
  3735 #: ../gtk/gtkiconview.c:651
   3742#: ../gtk/gtkiconview.c:650
  37363743msgid "Color of the selection box"
  37373744msgstr "Цветът на прозореца за избор"
  37383745
  3739 #: ../gtk/gtkiconview.c:657
   3746#: ../gtk/gtkiconview.c:656
  37403747msgid "Selection Box Alpha"
  37413748msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
  37423749
  3743 #: ../gtk/gtkiconview.c:658
   3750#: ../gtk/gtkiconview.c:657
  37443751msgid "Opacity of the selection box"
  37453752msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
  37463753
  3747 #: ../gtk/gtkimage.c:218 ../gtk/gtkstatusicon.c:224
   3754#: ../gtk/gtkimage.c:216 ../gtk/gtkstatusicon.c:222
  37483755msgid "Pixbuf"
  37493756msgstr "Буфер с пиксели"
  37503757
  3751 #: ../gtk/gtkimage.c:219 ../gtk/gtkstatusicon.c:225
   3758#: ../gtk/gtkimage.c:217 ../gtk/gtkstatusicon.c:223
  37523759msgid "A GdkPixbuf to display"
  37533760msgstr "GdkPixbuf за показване"
  37543761
  3755 #: ../gtk/gtkimage.c:226 ../gtk/gtkrecentmanager.c:294
  3756 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:232
   3762#: ../gtk/gtkimage.c:224 ../gtk/gtkrecentmanager.c:293
   3763#: ../gtk/gtkstatusicon.c:230
  37573764msgid "Filename"
  37583765msgstr "Име на файл"
  37593766
  3760 #: ../gtk/gtkimage.c:227 ../gtk/gtkstatusicon.c:233
   3767#: ../gtk/gtkimage.c:225 ../gtk/gtkstatusicon.c:231
  37613768msgid "Filename to load and display"
  37623769msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
  37633770
  3764 #: ../gtk/gtkimage.c:236 ../gtk/gtkstatusicon.c:241
   3771#: ../gtk/gtkimage.c:234 ../gtk/gtkstatusicon.c:239
  37653772msgid "Stock ID for a stock image to display"
  37663773msgstr ""
  37673774"Номенклатурен идентификатор на стандартно изображение, което да се показва."
  37683775
  3769 #: ../gtk/gtkimage.c:243
   3776#: ../gtk/gtkimage.c:241
  37703777msgid "Icon set"
  37713778msgstr "Набор икони"
  37723779
  3773 #: ../gtk/gtkimage.c:244
   3780#: ../gtk/gtkimage.c:242
  37743781msgid "Icon set to display"
  37753782msgstr "Набор икони за показване"
  37763783
  3777 #: ../gtk/gtkimage.c:251 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:533
  3778 #: ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
   3784#: ../gtk/gtkimage.c:249 ../gtk/gtkscalebutton.c:228 ../gtk/gtktoolbar.c:531
   3785#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1007
  37793786msgid "Icon size"
  37803787msgstr "Размер на икона"
  37813788
  3782 #: ../gtk/gtkimage.c:252
   3789#: ../gtk/gtkimage.c:250
  37833790msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
  37843791msgstr ""
   
  37863793"или именувана икона"
  37873794
  3788 #: ../gtk/gtkimage.c:268
   3795#: ../gtk/gtkimage.c:266
  37893796msgid "Pixel size"
  37903797msgstr "Размер в пиксели"
  37913798
  3792 #: ../gtk/gtkimage.c:269
   3799#: ../gtk/gtkimage.c:267
  37933800msgid "Pixel size to use for named icon"
  37943801msgstr "Размер в пиксели, който да се използва от именувана икона"
  37953802
  3796 #: ../gtk/gtkimage.c:277
   3803#: ../gtk/gtkimage.c:275
  37973804msgid "Animation"
  37983805msgstr "Анимация"
  37993806
  3800 #: ../gtk/gtkimage.c:278
   3807#: ../gtk/gtkimage.c:276
  38013808msgid "GdkPixbufAnimation to display"
  38023809msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
  38033810
  3804 #: ../gtk/gtkimage.c:318 ../gtk/gtkstatusicon.c:272
   3811#: ../gtk/gtkimage.c:316 ../gtk/gtkstatusicon.c:270
  38053812msgid "Storage type"
  38063813msgstr "Вид запазване"
  38073814
  3808 #: ../gtk/gtkimage.c:319 ../gtk/gtkstatusicon.c:273
   3815#: ../gtk/gtkimage.c:317 ../gtk/gtkstatusicon.c:271
  38093816msgid "The representation being used for image data"
  38103817msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
  38113818
  3812 #: ../gtk/gtkimage.c:337
   3819#: ../gtk/gtkimage.c:335
  38133820msgid "Use Fallback"
  38143821msgstr "Използване на резервен вариант"
  38153822
  3816 #: ../gtk/gtkimage.c:338
   3823#: ../gtk/gtkimage.c:336
  38173824msgid "Whether to use icon names fallback"
  38183825msgstr "Дали да се използва резервен вариант за имената на иконите"
  38193826
  3820 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:161
   3827#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:159
  38213828msgid "Child widget to appear next to the menu text"
  38223829msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
  38233830
  3824 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:176
   3831#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:174
  38253832msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
  38263833msgstr ""
   
  38283835"в менюто"
  38293836
  3830 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:209 ../gtk/gtkmenu.c:566
   3837#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:207 ../gtk/gtkmenu.c:568
  38313838msgid "Accel Group"
  38323839msgstr "Група с клавишни комбинации"
  38333840
  3834 #: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:210
   3841#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:208
  38353842msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
  38363843msgstr ""
  38373844"Групата клавишни комбинации, които да се ползват за номенклатурните действия"
  38383845
  3839 #: ../gtk/gtkinfobar.c:370 ../gtk/gtkmessagedialog.c:203
   3846#: ../gtk/gtkinfobar.c:353 ../gtk/gtkmessagedialog.c:201
  38403847msgid "Message Type"
  38413848msgstr "Вид съобщение"
  38423849
  3843 #: ../gtk/gtkinfobar.c:371 ../gtk/gtkmessagedialog.c:204
   3850#: ../gtk/gtkinfobar.c:354 ../gtk/gtkmessagedialog.c:202
  38443851msgid "The type of message"
  38453852msgstr "Видът на съобщението"
  38463853
  3847 #: ../gtk/gtkinfobar.c:426
   3854#: ../gtk/gtkinfobar.c:409
  38483855msgid "Width of border around the content area"
  38493856msgstr "Широчина на рамката около пространството със съдържанието"
  38503857
  3851 #: ../gtk/gtkinfobar.c:443
   3858#: ../gtk/gtkinfobar.c:426
  38523859msgid "Spacing between elements of the area"
  38533860msgstr "Разстоянието между елементите в областта"
  38543861
  3855 #: ../gtk/gtkinfobar.c:475
   3862#: ../gtk/gtkinfobar.c:458
  38563863msgid "Width of border around the action area"
  38573864msgstr "Широчина на рамката около пространството за действие"
  38583865
  3859 #: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:172
  3860 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:291 ../gtk/gtkstylecontext.c:443
  3861 #: ../gtk/gtkwindow.c:788
   3866#: ../gtk/gtkinvisible.c:101 ../gtk/gtkmountoperation.c:170
   3867#: ../gtk/gtkstatusicon.c:289 ../gtk/gtkstylecontext.c:442
   3868#: ../gtk/gtkwindow.c:786
  38623869msgid "Screen"
  38633870msgstr "Екран"
  38643871
  3865 #: ../gtk/gtkinvisible.c:104 ../gtk/gtkwindow.c:789
   3872#: ../gtk/gtkinvisible.c:102 ../gtk/gtkwindow.c:787
  38663873msgid "The screen where this window will be displayed"
  38673874msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец"
  38683875
  3869 #: ../gtk/gtklabel.c:728
   3876#: ../gtk/gtklabel.c:727
  38703877msgid "The text of the label"
  38713878msgstr "Текстът на етикета"
  38723879
  3873 #: ../gtk/gtklabel.c:735
   3880#: ../gtk/gtklabel.c:734
  38743881msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
  38753882msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
  38763883
  3877 #: ../gtk/gtklabel.c:756 ../gtk/gtktexttag.c:399 ../gtk/gtktextview.c:703
   3884#: ../gtk/gtklabel.c:755 ../gtk/gtktexttag.c:399 ../gtk/gtktextview.c:701
  38783885msgid "Justification"
  38793886msgstr "Подравняване"
  38803887
  3881 #: ../gtk/gtklabel.c:757
   3888#: ../gtk/gtklabel.c:756
  38823889msgid ""
  38833890"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
   
  38893896"xalign"
  38903897
  3891 #: ../gtk/gtklabel.c:765
   3898#: ../gtk/gtklabel.c:764
  38923899msgid "Pattern"
  38933900msgstr "Шаблон"
  38943901
  3895 #: ../gtk/gtklabel.c:766
   3902#: ../gtk/gtklabel.c:765
  38963903msgid ""
  38973904"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
   
  39013908"се подчертаят"
  39023909
  3903 #: ../gtk/gtklabel.c:773
   3910#: ../gtk/gtklabel.c:772
  39043911msgid "Line wrap"
  39053912msgstr "Пренасяне по редове"
  39063913
  3907 #: ../gtk/gtklabel.c:774
   3914#: ../gtk/gtklabel.c:773
  39083915msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
  39093916msgstr "Ако е зададено, текстът се пренася на нов ред, ако е твърде дълъг"
  39103917
  3911 #: ../gtk/gtklabel.c:789
   3918#: ../gtk/gtklabel.c:788
  39123919msgid "Line wrap mode"
  39133920msgstr "Режим на пренасяне по редове"
  39143921
  3915 #: ../gtk/gtklabel.c:790
   3922#: ../gtk/gtklabel.c:789
  39163923msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
  39173924msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява"
  39183925
  3919 #: ../gtk/gtklabel.c:798
   3926#: ../gtk/gtklabel.c:797
  39203927msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
  39213928msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
  39223929
  3923 #: ../gtk/gtklabel.c:804
   3930#: ../gtk/gtklabel.c:803
  39243931msgid "Mnemonic key"
  39253932msgstr "Мнемоничен клавиш"
  39263933
  3927 #: ../gtk/gtklabel.c:805
   3934#: ../gtk/gtklabel.c:804
  39283935msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
  39293936msgstr "Клавишна комбинация за този етикет"
  39303937
  3931 #: ../gtk/gtklabel.c:813
   3938#: ../gtk/gtklabel.c:812
  39323939msgid "Mnemonic widget"
  39333940msgstr "Мнемоничен графичен обект"
  39343941
  3935 #: ../gtk/gtklabel.c:814
   3942#: ../gtk/gtklabel.c:813
  39363943msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
  39373944msgstr "Елементът за активиране, когато бързият клавиш на етикет е натиснат"
  39383945
  3939 #: ../gtk/gtklabel.c:860
   3946#: ../gtk/gtklabel.c:859
  39403947msgid ""
  39413948"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
   
  39453952"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  39463953
  3947 #: ../gtk/gtklabel.c:901
   3954#: ../gtk/gtklabel.c:900
  39483955msgid "Single Line Mode"
  39493956msgstr "На един ред"
  39503957
  3951 #: ../gtk/gtklabel.c:902
   3958#: ../gtk/gtklabel.c:901
  39523959msgid "Whether the label is in single line mode"
  39533960msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
  39543961
  3955 #: ../gtk/gtklabel.c:919
   3962#: ../gtk/gtklabel.c:918
  39563963msgid "Angle"
  39573964msgstr "Ъгъл"
  39583965
  3959 #: ../gtk/gtklabel.c:920
   3966#: ../gtk/gtklabel.c:919
  39603967msgid "Angle at which the label is rotated"
  39613968msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
  39623969
  3963 #: ../gtk/gtklabel.c:942
   3970#: ../gtk/gtklabel.c:941
  39643971msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
  39653972msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в знаци"
  39663973
  3967 #: ../gtk/gtklabel.c:960
   3974#: ../gtk/gtklabel.c:959
  39683975msgid "Track visited links"
  39693976msgstr "Следене за посетени връзки"
  39703977
  3971 #: ../gtk/gtklabel.c:961
   3978#: ../gtk/gtklabel.c:960
  39723979msgid "Whether visited links should be tracked"
  39733980msgstr "Дали да се проследява посещаването на връзки"
  39743981
  3975 #: ../gtk/gtklayout.c:674
   3982#: ../gtk/gtklayout.c:673
  39763983msgid "The width of the layout"
  39773984msgstr "Широчината на подредбата"
  39783985
  3979 #: ../gtk/gtklayout.c:683
   3986#: ../gtk/gtklayout.c:682
  39803987msgid "The height of the layout"
  39813988msgstr "Височината на подредбата"
  39823989
  3983 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:176
   3990#: ../gtk/gtklinkbutton.c:175
  39843991msgid "URI"
  39853992msgstr "Адрес"
  39863993
  3987 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:177
   3994#: ../gtk/gtklinkbutton.c:176
  39883995msgid "The URI bound to this button"
  39893996msgstr "Адресът прикачен към бутона"
  39903997
  3991 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:191
   3998#: ../gtk/gtklinkbutton.c:190
  39923999msgid "Visited"
  39934000msgstr "Посетена"
  39944001
  3995 #: ../gtk/gtklinkbutton.c:192
   4002#: ../gtk/gtklinkbutton.c:191
  39964003msgid "Whether this link has been visited."
  39974004msgstr "Дали адресът вече е посетен."
  39984005
  3999 #: ../gtk/gtklockbutton.c:278
   4006#: ../gtk/gtklockbutton.c:276
  40004007msgid "Permission"
  40014008msgstr "Права"
  40024009
  4003 #: ../gtk/gtklockbutton.c:279
   4010#: ../gtk/gtklockbutton.c:277
  40044011msgid "The GPermission object controlling this button"
  40054012msgstr "Обектът GPermission, който управлява този бутон"
  40064013
  4007 #: ../gtk/gtklockbutton.c:286
   4014#: ../gtk/gtklockbutton.c:284
  40084015msgid "Lock Text"
  40094016msgstr "Текст при заключване"
  40104017
  4011 #: ../gtk/gtklockbutton.c:287
   4018#: ../gtk/gtklockbutton.c:285
  40124019msgid "The text to display when prompting the user to lock"
  40134020msgstr ""
  40144021"Текстът, който се показва при подканяне на потребителя да заключи прозорец"
  40154022
  4016 #: ../gtk/gtklockbutton.c:295
   4023#: ../gtk/gtklockbutton.c:293
  40174024msgid "Unlock Text"
  40184025msgstr "Текст при отключване"
  40194026
  4020 #: ../gtk/gtklockbutton.c:296
   4027#: ../gtk/gtklockbutton.c:294
  40214028msgid "The text to display when prompting the user to unlock"
  40224029msgstr ""
  40234030"Текстът, който се показва при подканяне на потребителя да отключи прозорец"
  40244031
  4025 #: ../gtk/gtklockbutton.c:304
   4032#: ../gtk/gtklockbutton.c:302
  40264033msgid "Lock Tooltip"
  40274034msgstr "Подсказка при заключване"
  40284035
  4029 #: ../gtk/gtklockbutton.c:305
   4036#: ../gtk/gtklockbutton.c:303
  40304037msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock"
  40314038msgstr "Подсказка при подканяне на потребителя да заключи прозорец"
  40324039
  4033 #: ../gtk/gtklockbutton.c:313
   4040#: ../gtk/gtklockbutton.c:311
  40344041msgid "Unlock Tooltip"
  40354042msgstr "Подсказка при отключване"
  40364043
  4037 #: ../gtk/gtklockbutton.c:314
   4044#: ../gtk/gtklockbutton.c:312
  40384045msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock"
  40394046msgstr "Подсказка при подканяне на потребителя да отключи прозорец"
  40404047
  4041 #: ../gtk/gtklockbutton.c:322
   4048#: ../gtk/gtklockbutton.c:320
  40424049msgid "Not Authorized Tooltip"
  40434050msgstr "Подсказка при липса на права"
  40444051
  4045 #: ../gtk/gtklockbutton.c:323
   4052#: ../gtk/gtklockbutton.c:321
  40464053msgid ""
  40474054"The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
  40484055msgstr "Подсказка при известяване на потребителя, че не може да получи права"
  40494056
  4050 #: ../gtk/gtkmenubar.c:192
   4057#: ../gtk/gtkmenubar.c:190
  40514058msgid "Pack direction"
  40524059msgstr "Посока на пакетиране"
  40534060
  4054 #: ../gtk/gtkmenubar.c:193
   4061#: ../gtk/gtkmenubar.c:191
  40554062msgid "The pack direction of the menubar"
  40564063msgstr "Посока на пакетирането на лентата с инструменти"
  40574064
  4058 #: ../gtk/gtkmenubar.c:209
   4065#: ../gtk/gtkmenubar.c:207
  40594066msgid "Child Pack direction"
  40604067msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи"
  40614068
  4062 #: ../gtk/gtkmenubar.c:210
   4069#: ../gtk/gtkmenubar.c:208
  40634070msgid "The child pack direction of the menubar"
  40644071msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с менюта"
  40654072
  4066 #: ../gtk/gtkmenubar.c:219
   4073#: ../gtk/gtkmenubar.c:217
  40674074msgid "Style of bevel around the menubar"
  40684075msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
  40694076
  4070 #: ../gtk/gtkmenubar.c:226 ../gtk/gtktoolbar.c:583
   4077#: ../gtk/gtkmenubar.c:224 ../gtk/gtktoolbar.c:581
  40714078msgid "Internal padding"
  40724079msgstr "Вътрешно пространство"
  40734080
  4074 #: ../gtk/gtkmenubar.c:227
   4081#: ../gtk/gtkmenubar.c:225
  40754082msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
  40764083msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
  40774084
  4078 #: ../gtk/gtkmenu.c:552
   4085#: ../gtk/gtkmenu.c:554
  40794086msgid "The currently selected menu item"
  40804087msgstr "Текущо избраният елемент от меню"
  40814088
  4082 #: ../gtk/gtkmenu.c:567
   4089#: ../gtk/gtkmenu.c:569
  40834090msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
  40844091msgstr "Група с клавишни комбинации за менюто"
  40854092
  4086 #: ../gtk/gtkmenu.c:581 ../gtk/gtkmenuitem.c:361
   4093#: ../gtk/gtkmenu.c:583 ../gtk/gtkmenuitem.c:360
  40874094msgid "Accel Path"
  40884095msgstr "Път за клавишна комбинация"
  40894096
  4090 #: ../gtk/gtkmenu.c:582
   4097#: ../gtk/gtkmenu.c:584
  40914098msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
  40924099msgstr ""
   
  40944101"елементи-деца"
  40954102
  4096 #: ../gtk/gtkmenu.c:598
   4103#: ../gtk/gtkmenu.c:600
  40974104msgid "Attach Widget"
  40984105msgstr "Графичен обект за скачване"
  40994106
  4100 #: ../gtk/gtkmenu.c:599
   4107#: ../gtk/gtkmenu.c:601
  41014108msgid "The widget the menu is attached to"
  41024109msgstr "Графичният елемент, към който е скачено менюто"
  41034110
  4104 #: ../gtk/gtkmenu.c:607
   4111#: ../gtk/gtkmenu.c:609
  41054112msgid ""
  41064113"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
   
  41104117"е откъснато"
  41114118
  4112 #: ../gtk/gtkmenu.c:621
   4119#: ../gtk/gtkmenu.c:623
  41134120msgid "Tearoff State"
  41144121msgstr "Откъснато"
  41154122
  4116 #: ../gtk/gtkmenu.c:622
   4123#: ../gtk/gtkmenu.c:624
  41174124msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
  41184125msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
  41194126
  4120 #: ../gtk/gtkmenu.c:636
   4127#: ../gtk/gtkmenu.c:638
  41214128msgid "Monitor"
  41224129msgstr "Монитор"
  41234130
  4124 #: ../gtk/gtkmenu.c:637
   4131#: ../gtk/gtkmenu.c:639
  41254132msgid "The monitor the menu will be popped up on"
  41264133msgstr "Мониторът, на който ще се появи това меню"
  41274134
  4128 #: ../gtk/gtkmenu.c:643
   4135#: ../gtk/gtkmenu.c:645
  41294136msgid "Vertical Padding"
  41304137msgstr "Вертикален отстъп"
  41314138
  4132 #: ../gtk/gtkmenu.c:644
   4139#: ../gtk/gtkmenu.c:646
  41334140msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
  41344141msgstr "Допълнително място над и под менюто"
  41354142
  4136 #: ../gtk/gtkmenu.c:666
   4143#: ../gtk/gtkmenu.c:668
  41374144msgid "Reserve Toggle Size"
  41384145msgstr "Резервиране на място за превключване"
  41394146
  4140 #: ../gtk/gtkmenu.c:667
   4147#: ../gtk/gtkmenu.c:669
  41414148msgid ""
  41424149"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
   
  41464153"в менюто"
  41474154
  4148 #: ../gtk/gtkmenu.c:673
   4155#: ../gtk/gtkmenu.c:675
  41494156msgid "Horizontal Padding"
  41504157msgstr "Хоризонтален отстъп"
  41514158
  4152 #: ../gtk/gtkmenu.c:674
   4159#: ../gtk/gtkmenu.c:676
  41534160msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
  41544161msgstr "Допълнително място отляво и отдясно на менюто"
  41554162
  4156 #: ../gtk/gtkmenu.c:682
   4163#: ../gtk/gtkmenu.c:684
  41574164msgid "Vertical Offset"
  41584165msgstr "Вертикален отстъп"
  41594166
  4160 #: ../gtk/gtkmenu.c:683
   4167#: ../gtk/gtkmenu.c:685
  41614168msgid ""
  41624169"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  41664173"вертикално"
  41674174
  4168 #: ../gtk/gtkmenu.c:691
   4175#: ../gtk/gtkmenu.c:693
  41694176msgid "Horizontal Offset"
  41704177msgstr "Хоризонтален отстъп"
  41714178
  4172 #: ../gtk/gtkmenu.c:692
   4179#: ../gtk/gtkmenu.c:694
  41734180msgid ""
  41744181"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
   
  41784185"хоризонтално"
  41794186
  4180 #: ../gtk/gtkmenu.c:700
   4187#: ../gtk/gtkmenu.c:702
  41814188msgid "Double Arrows"
  41824189msgstr "Двойни стрелки"
  41834190
  4184 #: ../gtk/gtkmenu.c:701
   4191#: ../gtk/gtkmenu.c:703
  41854192msgid "When scrolling, always show both arrows."
  41864193msgstr "При придвижване винаги да се показват двете стрелки."
  41874194
  4188 #: ../gtk/gtkmenu.c:714
   4195#: ../gtk/gtkmenu.c:716
  41894196msgid "Arrow Placement"
  41904197msgstr "Място на стрелките"
  41914198
  4192 #: ../gtk/gtkmenu.c:715
   4199#: ../gtk/gtkmenu.c:717
  41934200msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
  41944201msgstr "Указва къде да се поставят стрелките за предвижване"
  41954202
  4196 #: ../gtk/gtkmenu.c:723
   4203#: ../gtk/gtkmenu.c:725
  41974204msgid "Left Attach"
  41984205msgstr "Ляво прикрепяне"
  41994206
  4200 #: ../gtk/gtkmenu.c:731
   4207#: ../gtk/gtkmenu.c:733
  42014208msgid "Right Attach"
  42024209msgstr "Дясно прикрепяне"
  42034210
  4204 #: ../gtk/gtkmenu.c:732
   4211#: ../gtk/gtkmenu.c:734
  42054212msgid "The column number to attach the right side of the child to"
  42064213msgstr ""
   
  42084215"елемент"
  42094216
  4210 #: ../gtk/gtkmenu.c:739
   4217#: ../gtk/gtkmenu.c:741
  42114218msgid "Top Attach"
  42124219msgstr "Горно прикрепяне"
  42134220
  4214 #: ../gtk/gtkmenu.c:740
   4221#: ../gtk/gtkmenu.c:742
  42154222msgid "The row number to attach the top of the child to"
  42164223msgstr ""
  42174224"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
  42184225
  4219 #: ../gtk/gtkmenu.c:747
   4226#: ../gtk/gtkmenu.c:749
  42204227msgid "Bottom Attach"
  42214228msgstr "Долно прикрепяне"
  42224229
  4223 #: ../gtk/gtkmenu.c:762
   4230#: ../gtk/gtkmenu.c:764
  42244231msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
  42254232msgstr "Произволна константа за мащабирането на стрелките за предвижване"
  42264233
  4227 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:329
   4234#: ../gtk/gtkmenuitem.c:328
  42284235msgid "Right Justified"
  42294236msgstr "Подравняване надясно"
  42304237
  4231 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:330
   4238#: ../gtk/gtkmenuitem.c:329
  42324239msgid ""
  42334240"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
   
  42364243"за менюта"
  42374244
  4238 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:344
   4245#: ../gtk/gtkmenuitem.c:343
  42394246msgid "Submenu"
  42404247msgstr "Подменю"
  42414248
  4242 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:345
   4249#: ../gtk/gtkmenuitem.c:344
  42434250msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
  42444251msgstr ""
  42454252"Подменюто, което е закачено към този елемент от менюто. Ако няма, е NULL"
  42464253
  4247 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:362
   4254#: ../gtk/gtkmenuitem.c:361
  42484255msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
  42494256msgstr "Задава клавишната комбинация за елемента на менюто"
  42504257
  4251 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:377
   4258#: ../gtk/gtkmenuitem.c:376
  42524259msgid "The text for the child label"
  42534260msgstr "Текстът на дъщерния етикет"
  42544261
  4255 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:440
   4262#: ../gtk/gtkmenuitem.c:439
  42564263msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
  42574264msgstr ""
   
  42594266"менюто"
  42604267
  4261 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:453
   4268#: ../gtk/gtkmenuitem.c:452
  42624269msgid "Width in Characters"
  42634270msgstr "Широчина в знаци"
  42644271
  4265 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:454
   4272#: ../gtk/gtkmenuitem.c:453
  42664273msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
  42674274msgstr "Минималната желана широчина на елемента от менюто в знаци"
  42684275
  4269 #: ../gtk/gtkmenushell.c:451
   4276#: ../gtk/gtkmenushell.c:449
  42704277msgid "Take Focus"
  42714278msgstr "Вземане на фокус"
  42724279
  4273 #: ../gtk/gtkmenushell.c:452
   4280#: ../gtk/gtkmenushell.c:450
  42744281msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
  42754282msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
  42764283
  4277 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:292
   4284#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:290
  42784285msgid "Menu"
  42794286msgstr "Меню"
  42804287
  4281 #: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:293
   4288#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:291
  42824289msgid "The dropdown menu"
  42834290msgstr "Падащото меню"
  42844291
  4285 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:186
   4292#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
  42864293msgid "Image/label border"
  42874294msgstr "Рамка на изображение/етикет"
  42884295
  4289 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:187
   4296#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:185
  42904297msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
  42914298msgstr ""
  42924299"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
  42934300
  4294 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:211
   4301#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:209
  42954302msgid "Message Buttons"
  42964303msgstr "Бутони на съобщение"
  42974304
  4298 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:212
   4305#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:210
  42994306msgid "The buttons shown in the message dialog"
  43004307msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
  43014308
  4302 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:229
   4309#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:227
  43034310msgid "The primary text of the message dialog"
  43044311msgstr "Основният текст в диалога за съобщение"
  43054312
  4306 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:244
   4313#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:242
  43074314msgid "Use Markup"
  43084315msgstr "Използване на маркиране"
  43094316
  4310 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:245
   4317#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:243
  43114318msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
  43124319msgstr "Основният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  43134320
  4314 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:259
   4321#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:257
  43154322msgid "Secondary Text"
  43164323msgstr "Допълнителен текст"
  43174324
  4318 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:260
   4325#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:258
  43194326msgid "The secondary text of the message dialog"
  43204327msgstr "Допълнителният текст в диалога за съобщение"
  43214328
  4322 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:275
   4329#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:273
  43234330msgid "Use Markup in secondary"
  43244331msgstr "Използване на маркиране в допълнителния текст"
  43254332
  4326 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:276
   4333#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:274
  43274334msgid "The secondary text includes Pango markup."
  43284335msgstr "Допълнителният текст на етикета включва маркиране на Pango."
  43294336
  4330 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:290
   4337#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:288
  43314338msgid "Image"
  43324339msgstr "Изображение"
  43334340
  4334 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:291
   4341#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:289
  43354342msgid "The image"
  43364343msgstr "Изображението"
  43374344
  4338 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:307
   4345#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:305
  43394346msgid "Message area"
  43404347msgstr "Област за съобщения"
  43414348
  4342 #: ../gtk/gtkmessagedialog.c:308
   4349#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:306
  43434350msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
  43444351msgstr ""
   
  43464353"прозорец"
  43474354
  4348 #: ../gtk/gtkmisc.c:115
   4355#: ../gtk/gtkmisc.c:113
  43494356msgid "Y align"
  43504357msgstr "Подравняване по Y "
  43514358
  4352 #: ../gtk/gtkmisc.c:116
   4359#: ../gtk/gtkmisc.c:114
  43534360msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
  43544361msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
  43554362
  4356 #: ../gtk/gtkmisc.c:125
   4363#: ../gtk/gtkmisc.c:123
  43574364msgid "X pad"
  43584365msgstr "Отстъп по X"
  43594366
  4360 #: ../gtk/gtkmisc.c:126
   4367#: ../gtk/gtkmisc.c:124
  43614368msgid ""
  43624369"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
   
  43654372"графичния обект в пиксели"
  43664373
  4367 #: ../gtk/gtkmisc.c:135
   4374#: ../gtk/gtkmisc.c:133
  43684375msgid "Y pad"
  43694376msgstr "Отстъп по Y"
  43704377
  4371 #: ../gtk/gtkmisc.c:136
   4378#: ../gtk/gtkmisc.c:134
  43724379msgid ""
  43734380"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
   
  43764383"графичния обект в пиксели"
  43774384
  4378 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:156 ../gtk/gtkstylecontext.c:466
   4385#: ../gtk/gtkmountoperation.c:154 ../gtk/gtkstylecontext.c:465
  43794386msgid "Parent"
  43804387msgstr "Родител"
  43814388
  4382 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:157
   4389#: ../gtk/gtkmountoperation.c:155
  43834390msgid "The parent window"
  43844391msgstr "Родителски прозорец"
  43854392
  4386 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:164
   4393#: ../gtk/gtkmountoperation.c:162
  43874394msgid "Is Showing"
  43884395msgstr "Показва"
  43894396
  4390 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
   4397#: ../gtk/gtkmountoperation.c:163
  43914398msgid "Are we showing a dialog"
  43924399msgstr "Показва ли се диалогов прозорец"
  43934400
  4394 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:173
   4401#: ../gtk/gtkmountoperation.c:171
  43954402msgid "The screen where this window will be displayed."
  43964403msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец."
  43974404
  4398 #: ../gtk/gtknotebook.c:692
   4405#: ../gtk/gtknotebook.c:690
  43994406msgid "Page"
  44004407msgstr "Страница"
  44014408
  4402 #: ../gtk/gtknotebook.c:693
   4409#: ../gtk/gtknotebook.c:691
  44034410msgid "The index of the current page"
  44044411msgstr "Индексът на текущата страница"
  44054412
  4406 #: ../gtk/gtknotebook.c:701
   4413#: ../gtk/gtknotebook.c:699
  44074414msgid "Tab Position"
  44084415msgstr "Положение на табовете"
  44094416
  4410 #: ../gtk/gtknotebook.c:702
   4417#: ../gtk/gtknotebook.c:700
  44114418msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
  44124419msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
  44134420
  4414 #: ../gtk/gtknotebook.c:709
   4421#: ../gtk/gtknotebook.c:707
  44154422msgid "Show Tabs"
  44164423msgstr "Показване на табове"
  44174424
  44184425# FIXME
  4419 #: ../gtk/gtknotebook.c:710
   4426#: ../gtk/gtknotebook.c:708
  44204427msgid "Whether tabs should be shown"
  44214428msgstr "Дали да се показват табовете"
  44224429
  4423 #: ../gtk/gtknotebook.c:716
   4430#: ../gtk/gtknotebook.c:714
  44244431msgid "Show Border"
  44254432msgstr "Рамки"
  44264433
  4427 #: ../gtk/gtknotebook.c:717
   4434#: ../gtk/gtknotebook.c:715
  44284435msgid "Whether the border should be shown"
  44294436msgstr "Дали да се показват рамките"
  44304437
  4431 #: ../gtk/gtknotebook.c:723
   4438#: ../gtk/gtknotebook.c:721
  44324439msgid "Scrollable"
  44334440msgstr "Може да се придвижва"
  44344441
  4435 #: ../gtk/gtknotebook.c:724
   4442#: ../gtk/gtknotebook.c:722
  44364443msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
  44374444msgstr ""
   
  44394446"отколкото свободното екранно място"
  44404447
  4441 #: ../gtk/gtknotebook.c:730
   4448#: ../gtk/gtknotebook.c:728
  44424449msgid "Enable Popup"
  44434450msgstr "Изскачащи менюта"
  44444451
  4445 #: ../gtk/gtknotebook.c:731
   4452#: ../gtk/gtknotebook.c:729
  44464453msgid ""
  44474454"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
   
  44514458"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
  44524459
  4453 #: ../gtk/gtknotebook.c:745
   4460#: ../gtk/gtknotebook.c:743
  44544461msgid "Group Name"
  44554462msgstr "Име на група"
  44564463
  4457 #: ../gtk/gtknotebook.c:746
   4464#: ../gtk/gtknotebook.c:744
  44584465msgid "Group name for tab drag and drop"
  44594466msgstr "Име на група за влачене и пускане"
  44604467
  4461 #: ../gtk/gtknotebook.c:753
   4468#: ../gtk/gtknotebook.c:751
  44624469msgid "Tab label"
  44634470msgstr "Текст на таба"
  44644471
  4465 #: ../gtk/gtknotebook.c:754
   4472#: ../gtk/gtknotebook.c:752
  44664473msgid "The string displayed on the child's tab label"
  44674474msgstr "Низът на етикета на таба на дъщерния елемент"
  44684475
  4469 #: ../gtk/gtknotebook.c:760
   4476#: ../gtk/gtknotebook.c:758
  44704477msgid "Menu label"
  44714478msgstr "Етикет на менюто"
  44724479
  4473 #: ../gtk/gtknotebook.c:761
   4480#: ../gtk/gtknotebook.c:759
  44744481msgid "The string displayed in the child's menu entry"
  44754482msgstr "Низът в елемента в менюто за поделемента"
  44764483
  4477 #: ../gtk/gtknotebook.c:774
   4484#: ../gtk/gtknotebook.c:772
  44784485msgid "Tab expand"
  44794486msgstr "Разширяване на таба"
  44804487
  4481 #: ../gtk/gtknotebook.c:775
   4488#: ../gtk/gtknotebook.c:773
  44824489msgid "Whether to expand the child's tab"
  44834490msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да се разширява или не"
  44844491
  4485 #: ../gtk/gtknotebook.c:781
   4492#: ../gtk/gtknotebook.c:779
  44864493msgid "Tab fill"
  44874494msgstr "Допълване на таба"
  44884495
  4489 #: ../gtk/gtknotebook.c:782
   4496#: ../gtk/gtknotebook.c:780
  44904497msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
  44914498msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
  44924499
  4493 #: ../gtk/gtknotebook.c:789
   4500#: ../gtk/gtknotebook.c:787
  44944501msgid "Tab reorderable"
  44954502msgstr "Преподредими табове"
  44964503
  4497 #: ../gtk/gtknotebook.c:790
   4504#: ../gtk/gtknotebook.c:788
  44984505msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
  44994506msgstr "Дали табовете могат да се преподреждат от потребителя или не"
  45004507
  4501 #: ../gtk/gtknotebook.c:796
   4508#: ../gtk/gtknotebook.c:794
  45024509msgid "Tab detachable"
  45034510msgstr "Отделими табове"
  45044511
  4505 #: ../gtk/gtknotebook.c:797
   4512#: ../gtk/gtknotebook.c:795
  45064513msgid "Whether the tab is detachable"
  45074514msgstr "Дали табът може да се отделя"
  45084515
  4509 #: ../gtk/gtknotebook.c:812 ../gtk/gtkscrollbar.c:102
   4516#: ../gtk/gtknotebook.c:810 ../gtk/gtkscrollbar.c:102
  45104517msgid "Secondary backward stepper"
  45114518msgstr "Втора стрелка назад"
  45124519
  4513 #: ../gtk/gtknotebook.c:813
   4520#: ../gtk/gtknotebook.c:811
  45144521msgid ""
  45154522"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
  45164523msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
  45174524
  4518 #: ../gtk/gtknotebook.c:828 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
   4525#: ../gtk/gtknotebook.c:826 ../gtk/gtkscrollbar.c:109
  45194526msgid "Secondary forward stepper"
  45204527msgstr "Втора стрелка напред"
  45214528
  4522 #: ../gtk/gtknotebook.c:829
   4529#: ../gtk/gtknotebook.c:827
  45234530msgid ""
  45244531"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
  45254532msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
  45264533
  4527 #: ../gtk/gtknotebook.c:843 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
   4534#: ../gtk/gtknotebook.c:841 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
  45284535msgid "Backward stepper"
  45294536msgstr "Стрелка назад"
  45304537
  4531 #: ../gtk/gtknotebook.c:844 ../gtk/gtkscrollbar.c:89
   4538#: ../gtk/gtknotebook.c:842 ../gtk/gtkscrollbar.c:89
  45324539msgid "Display the standard backward arrow button"
  45334540msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка назад"
  45344541
  4535 #: ../gtk/gtknotebook.c:858 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
   4542#: ../gtk/gtknotebook.c:856 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
  45364543msgid "Forward stepper"
  45374544msgstr "Стрелка напред"
  45384545
  4539 #: ../gtk/gtknotebook.c:859 ../gtk/gtkscrollbar.c:96
   4546#: ../gtk/gtknotebook.c:857 ../gtk/gtkscrollbar.c:96
  45404547msgid "Display the standard forward arrow button"
  45414548msgstr "Показване на стандартния бутон за стрелка напред"
  45424549
  4543 #: ../gtk/gtknotebook.c:873
   4550#: ../gtk/gtknotebook.c:871