Changeset 2493


Ignore:
Timestamp:
Feb 29, 2012, 7:58:37 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-settings-daemon: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-settings-daemon.master.bg.po

  r2328 r2493  
  1515"Project-Id-Version: gnome-settings-daemon master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2011-08-27 21:41+0300\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2011-08-27 21:40+0300\n"
   17"POT-Creation-Date: 2012-02-29 07:57+0200\n"
   18"PO-Revision-Date: 2012-02-29 07:55+0200\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3030
  3131#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:1
  32 msgid "Command to be run when a device is added or removed."
  33 msgstr ""
  34 "Команда, която да се изпълни при добавянето или изваждането на устройство."
   32msgid "Smartcard removal action"
   33msgstr "Действие при изключване на чип-картата"
  3534
  3635#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:2
  37 msgid "Device hotplug custom command"
  38 msgstr "Команда при добавяне, изваждане на устройство"
   36msgid ""
   37"Set this to one of \"none\", \"lock-screen\", or \"force-logout\". The "
   38"action will get performed when the smartcard used for log in is removed."
   39msgstr ""
   40"Задайте „none“ (без действие), „lock_screen“ (заключване на екрана) или "
   41"„force_logout“ (принудителен изход). Действието ще се предприема, когато чип-"
   42"картата, използвана за вход в системата, бъде извадена."
  3943
  4044#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:3
   
  4347
  4448#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:4
  45 msgid "Distance before a drag is started."
  46 msgstr "Минимално разстояние за начало на влачене."
   49msgid ""
   50"Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad "
   51"while typing."
   52msgstr ""
   53"Задайте да е истина, ако имате проблем със случайно докосване на сензорния "
   54"панел по време на писане."
  4755
  4856#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:5
  49 msgid "Double click time"
  50 msgstr "Време за двойно натискане"
  51 
  52 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
  53 msgid "Drag threshold"
  54 msgstr "Праг за влачене"
  55 
  56 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
  5757msgid "Enable horizontal scrolling"
  5858msgstr "Включване на хоризонталното придвижване"
  5959
  60 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
  61 msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
  62 msgstr "Включване на натискане на бутоните на мишката чрез сензорния панел"
  63 
  64 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
  65 msgid "Enable touchpad"
  66 msgstr "Включване на сензорния панел"
  67 
  68 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
  69 msgid ""
  70 "Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
  71 "button click."
  72 msgstr ""
  73 "Включване на емулация на натискане на средния бутон на мишката чрез "
  74 "едновременно натискане на левия и десния бутони."
  75 
  76 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:11
  77 msgid ""
  78 "Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
  79 "pressed and released."
  80 msgstr ""
  81 "Показване на текущото положение на показалеца при натискане и отпускане на "
  82 "клавиша „Control“."
  83 
  84 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:12
  85 msgid "Length of a double click in milliseconds."
  86 msgstr "Време за двойно натискане в милисекунди."
  87 
  88 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:13
  89 msgid "Middle button emulation"
  90 msgstr "Емулиране на среден бутон"
  91 
  92 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:14
   60#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
   61msgid ""
   62"Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected "
   63"with the scroll_method key."
   64msgstr ""
   65"Задайте да е истина, за да позволите хоризонтално придвижване по начина "
   66"указан в ключа „scroll_method“."
   67
   68#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
  9369msgid "Select the touchpad scroll method"
  9470msgstr "Избор на вида придвижване чрез сензорния панел"
  9571
  96 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:15
   72#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
  9773msgid ""
  9874"Select the touchpad scroll method. Supported values are: \"disabled\", "
   
  10379"scrolling“ (с два пръста)"
  10480
  105 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:16
  106 msgid ""
  107 "Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad "
  108 "while typing."
  109 msgstr ""
  110 "Задайте да е истина, ако имате проблем със случайно докосване на сензорния "
  111 "панел по време на писане."
  112 
  113 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:17
  114 msgid ""
  115 "Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected "
  116 "with the scroll_method key."
  117 msgstr ""
  118 "Задайте да е истина, за да позволите хоризонтално придвижване по начина "
  119 "указан в ключа „scroll_method“."
  120 
  121 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:18
   81#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
   82msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
   83msgstr "Включване на натискане на бутоните на мишката чрез сензорния панел"
   84
   85#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
  12286msgid ""
  12387"Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
   
  12690"потупване по сензорния панел."
  12791
  128 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:19
   92#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:11
   93msgid "Enable touchpad"
   94msgstr "Включване на сензорния панел"
   95
   96#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:12
  12997msgid "Set this to TRUE to enable all touchpads."
  13098msgstr "Задайте да е истина, за да включите всички сензорни панели."
  13199
   100#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:13
   101msgid ""
   102"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
   103"pressed and released."
   104msgstr ""
   105"Показване на текущото положение на показалеца при натискане и отпускане на "
   106"клавиша „Control“."
   107
   108#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:14
   109msgid "Double click time"
   110msgstr "Време за двойно натискане"
   111
   112#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:15
   113msgid "Length of a double click in milliseconds."
   114msgstr "Време за двойно натискане в милисекунди."
   115
   116#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:16
   117msgid "Drag threshold"
   118msgstr "Праг за влачене"
   119
   120#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:17
   121msgid "Distance before a drag is started."
   122msgstr "Минимално разстояние за начало на влачене."
   123
   124#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:18
   125msgid "Middle button emulation"
   126msgstr "Емулиране на среден бутон"
   127
   128#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:19
   129msgid ""
   130"Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
   131"button click."
   132msgstr ""
   133"Включване на емулация на натискане на средния бутон на мишката чрез "
   134"едновременно натискане на левия и десния бутони."
   135
  132136#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:20
  133 msgid ""
  134 "Set this to one of \"none\", \"lock-screen\", or \"force-logout\". The "
  135 "action will get performed when the smartcard used for log in is removed."
  136 msgstr ""
  137 "Задайте „none“ (без действие), „lock_screen“ (заключване на екрана) или "
  138 "„force_logout“ (принудителен изход). Действието ще се предприема, когато чип-"
  139 "картата, използвана за вход в системата, бъде извадена."
   137msgid "Whether the tablet's orientation is locked, or rotated automatically."
   138msgstr ""
   139"Дали ориентацията на таблета е твърдо зададена или автоматично се променя."
  140140
  141141#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:21
  142 msgid "Smartcard removal action"
  143 msgstr "Действие при изключване на чип-картата"
   142msgid "Device hotplug custom command"
   143msgstr "Команда при добавяне, изваждане на устройство"
  144144
  145145#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:22
  146 msgid "Whether the tablet's orientation is locked, or rotated automatically."
  147 msgstr ""
  148 "Дали ориентацията на таблета е твърдо зададена или автоматично се променя."
  149 
   146msgid "Command to be run when a device is added or removed."
   147msgstr ""
   148"Команда, която да се изпълни при добавянето или изваждането на устройство."
   149
   150#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:1
   151#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:1
  150152#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:1
  151153#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:1
  152154#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:1
  153 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:1
  154 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:1
  155155#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:1
  156156#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:1
   157#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:1
  157158#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:1
  158159#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:1
  159 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:2
  160 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:3
  161 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:1
   160#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:1
   161#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:1
  162162msgid "Activation of this plugin"
  163163msgstr "Стартиране на тази приставка"
  164164
   165#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:2
   166#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:2
  165167#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:2
  166 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:7
   168#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:2
  167169#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:2
  168 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:8
  169 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:2
  170 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:47
   170#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:2
  171171#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:2
   172#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:2
  172173#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:2
  173 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:34
  174 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:4
  175 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:8
  176 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:7
   174#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:2
   175#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:2
   176#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:2
   177msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
   178msgstr "Дали приставката да се стартира от gnome-settings-daemon или не"
   179
   180#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:3
   181#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:3
   182#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:3
   183#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:13
   184#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:3
   185#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:27
   186#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:3
   187#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:3
   188#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:3
   189#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:3
   190#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:5
   191#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:7
  177192msgid "Priority to use for this plugin"
  178193msgstr "Приоритет на приставката"
  179194
  180 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:3
  181 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:8
  182 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:9
  183 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:3
  184 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:48
  185 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:3
  186 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:3
  187 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:35
  188 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:5
  189 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:9
  190 msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
  191 msgstr ""
  192 "Приоритет на приставката в опашката за стартиране на gnome-settings-daemon"
  193 
   195#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:4
   196#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:4
  194197#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gschema.xml.in.in.h:4
  195198#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:14
  196 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:19
   199#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:4
   200#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:28
   201#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:4
   202#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:4
   203#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:4
   204#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:4
   205#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:6
   206#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:8
   207msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
   208msgstr ""
   209"Приоритет на приставката в опашката за стартиране на gnome-settings-daemon"
   210
   211#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:5
   212msgid "Wacom stylus absolute mode"
   213msgstr "Абсолютен режим на писалката."
   214
   215#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:6
   216msgid "Enable this to set the tablet to absolute mode."
   217msgstr "Ако е истина, таблетът ще ползва абсолютни координати."
   218
   219#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:7
   220msgid "Wacom tablet area"
   221msgstr "Област на таблета."
   222
   223#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:8
   224msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the tools."
   225msgstr "Координатите на областта достъпна за инструментите (x1, y1 и x2, y2)."
   226
   227#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:9
   228msgid "Wacom tablet rotation"
   229msgstr "Завъртане на таблета."
   230
   231#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:10
   232msgid ""
   233"Set this to 'none', 'cw' for 90 degree clockwise, 'half' for 180 degree, and "
   234"'ccw' for 90 degree counterclockwise."
   235msgstr ""
   236"Позволените стойности са „none“ (без завъртане), „cw“ (90° по часовниковата "
   237"стрелка), „half“ (180°) и „ccw“ (90° обратно на часовниковата стрелка)."
   238
   239#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:11
   240msgid "Wacom touch feature"
   241msgstr "Допир на таблета."
   242
   243#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:12
   244msgid "Enable this to move the cursor when the user touches the tablet."
   245msgstr ""
   246"Ако е истина, показалецът ще се мести, когато потребителят докосва таблета."
   247
   248#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:13
   249msgid "Wacom tablet PC feature"
   250msgstr "Функции на таблета за компютъра."
   251
   252#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:14
   253msgid "Enable this to only report stylus events when the tip is pressed."
   254msgstr ""
   255"Ако е истина, събитията от писалката ще се докладват, само когато перото ѝ е "
   256"натиснато."
   257
   258#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:15
   259msgid "Wacom display mapping"
   260msgstr "Настроен монитор"
   261
   262#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:16
   263msgid ""
   264"EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, "
   265"product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
   266msgstr ""
   267"Информация по EDID за монитора, към който е настроен таблетът. Трябва да е "
   268"във формат „[производител, продукт, сериен №]“. За изключване на настройката "
   269"използвайте „[\"\",\"\",\"\"]“."
   270
   271#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
   272msgid "Wacom stylus pressure curve"
   273msgstr "Крива на натиск на писалката."
   274
   275#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
   276msgid ""
   277"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
   278msgstr "Координатите на кривата за натиска за писалката (x1, y1 и x2, y2)."
   279
   280#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
   281msgid "Wacom stylus button mapping"
   282msgstr "Режим на абсолютни координати на писалката."
   283
   284#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
   285msgid "Set this to the logical button mapping."
   286msgstr "Логическото разпределение на бутона."
   287
   288#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
   289msgid "Wacom stylus pressure threshold"
   290msgstr "Праг на натиск на писалката."
   291
   292#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
   293msgid ""
   294"Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated."
   295msgstr "Ниво на натиск за генериране на събитие „натискане“ чрез писалката."
   296
   297#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
   298msgid "Wacom eraser pressure curve"
   299msgstr "Крива на натиска на гумата."
   300
   301#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
   302msgid ""
   303"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
   304msgstr "Координатите на кривата за натиска за гумата (x1, y1 и x2, y2)."
   305
   306#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
   307msgid "Wacom eraser button mapping"
   308msgstr "Функции на бутоните на гумата."
   309
   310#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
   311msgid "Wacom eraser pressure threshold"
   312msgstr "Праг на натиска на гумата."
   313
   314#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
   315msgid ""
   316"Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated."
   317msgstr ""
   318"Ниво на натиск за генериране на събитие „натискане за изтриване“ чрез "
   319"писалката."
   320
   321#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
   322msgid "Wacom button action type"
   323msgstr "Вид действие на бутоните"
   324
   325#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
   326msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
   327msgstr "Видът на действието задействано чрез натискане на бутона."
   328
   329#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
   330msgid "Key combination for the custom action"
   331msgstr "Клавишна комбинация за потребителско действие"
   332
   333#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
   334msgid ""
   335"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
   336"actions."
   337msgstr ""
   338"Клавишната комбинация, която се генерира при натискането на бутона за "
   339"потребителско действие."
   340
   341#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
   342msgid "Key combinations for an elevator custom action"
   343msgstr "Клавишни комбинации за издигащо потребителско действие"
   344
   345#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
   346msgid ""
   347"The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for "
   348"custom actions (up followed by down)."
   349msgstr ""
   350"Клавишните комбинации, които се генерират при използването на сензорното "
   351"поле за потребителски действия."
   352
   353#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:5
   354msgid "The duration a display profile is valid"
   355msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на устройство"
   356
   357#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:6
   358msgid ""
   359"This is the number of days after which the display color profile is "
   360"considered invalid."
   361msgstr ""
   362"Брой дни, след чието изтичане цветовият профил на излъчващо устройство "
   363"трябва да се обнови"
   364
   365#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:7
   366msgid "The duration a printer profile is valid"
   367msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на принтер"
   368
  197369#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:8
  198 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:58
  199 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.orientation.gschema.xml.in.in.h:4
  200 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.print-notifications.gschema.xml.in.in.h:4
  201 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:48
  202 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:7
  203 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:14
  204 msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
  205 msgstr "Дали приставката да се стартира от gnome-settings-daemon или не"
  206 
  207 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:2
   370msgid ""
   371"This is the number of days after which the printer color profile is "
   372"considered invalid."
   373msgstr ""
   374"Брой дни, след чието изтичане цветовият профил на принтер трябва да се обнови"
   375
   376#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:3
   377msgid "Mount paths to ignore"
   378msgstr "Монтирани пътища, които да се пренебрегват"
   379
   380#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:4
   381msgid "Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space."
   382msgstr ""
   383"Списък с монтирани пътища, които да не се взимат под внимание за "
   384"предупрежденията за свободното място."
   385
   386#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:5
  208387msgid "Free percentage notify threshold"
  209388msgstr "Праг на свободното място, при който да се предупреждава"
  210389
  211 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:3
   390#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:6
   391msgid ""
   392"Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If "
   393"the percentage free space drops below this, a warning will be shown."
   394msgstr ""
   395"Процент свободно място за първо предупреждение за липса на място. Ако "
   396"свободното място падне под този процент, ще се покаже предупреждение."
   397
   398#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:7
   399msgid "Subsequent free space percentage notify threshold"
   400msgstr "Праг за повторно предупреждение за свободното дисково пространство"
   401
   402#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:8
   403msgid ""
   404"Specify the percentage that the free disk space should reduce by before "
   405"issuing a subsequent warning."
   406msgstr ""
   407"Процент, с който трябва да намалее свободното пространство на диска, преди "
   408"да се покаже ново предупреждение."
   409
   410#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:9
  212411msgid "Free space notify threshold"
  213412msgstr "Праг на свободното място, при който да се предупреждава"
  214413
  215 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:4
   414#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:10
   415msgid ""
   416"Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no "
   417"warning will be shown."
   418msgstr ""
   419"Обем в GB. Ако наличното свободно място е повече, няма да се показва "
   420"предупреждение."
   421
   422#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:11
  216423msgid "Minimum notify period for repeated warnings"
  217424msgstr "Минимален интервал между предупрежденията"
  218425
  219 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:5
  220 msgid "Mount paths to ignore"
  221 msgstr "Монтирани пътища, които да се пренебрегват"
  222 
  223 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:6
  224 msgid ""
  225 "Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If "
  226 "the percentage free space drops below this, a warning will be shown."
  227 msgstr ""
  228 "Процент свободно място за първо предупреждение за липса на място. Ако "
  229 "свободното място падне под този процент, ще се покаже предупреждение."
  230 
  231 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:9
  232 msgid "Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space."
  233 msgstr ""
  234 "Списък с монтирани пътища, които да не се взимат под внимание за "
  235 "предупрежденията за свободното място."
  236 
  237 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:10
   426#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:12
  238427msgid ""
  239428"Specify a time in minutes. Subsequent warnings for a volume will not appear "
   
  243432"появяват не по-често от този период."
  244433
  245 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:11
  246 msgid ""
  247 "Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no "
  248 "warning will be shown."
  249 msgstr ""
  250 "Обем в GB. Ако наличното свободно място е повече, няма да се показва "
  251 "предупреждение."
  252 
  253 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:12
  254 msgid ""
  255 "Specify the percentage that the free disk space should reduce by before "
  256 "issuing a subsequent warning."
  257 msgstr ""
  258 "Процент, с който трябва да намалее свободното пространство на диска, преди "
  259 "да се покаже ново предупреждение."
  260 
  261 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.housekeeping.gschema.xml.in.in.h:13
  262 msgid "Subsequent free space percentage notify threshold"
  263 msgstr "Праг за повторно предупреждение за свободното дисково пространство"
  264 
  265 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:3
  266 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:8
  267 msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue."
  268 msgstr ""
  269 "Приоритет на приставката в опашката за стартиране на gnome-settings-daemon."
  270 
  271 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.keyboard.gschema.xml.in.in.h:4
  272 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:37
  273 msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not."
  274 msgstr "Да се стартира ли приставката от gnome-settings-daemon или не."
  275 
  276 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:2
   434#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:3
   435msgid "Custom keybindings"
   436msgstr "Потребителски клавишни комбинации"
   437
   438#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:4
   439msgid "List of custom keybindings"
   440msgstr "Списък с потребителските клавишни комбинации"
   441
   442#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:5
   443msgid "Launch calculator"
   444msgstr "Стартиране на калкулатор"
   445
   446#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:6
   447msgid "Binding to launch the calculator."
   448msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на калкулатора"
   449
   450#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:7
   451msgid "Launch email client"
   452msgstr "Стартиране на програма за е-поща"
   453
   454#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:8
   455msgid "Binding to launch the email client."
   456msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за е-поща"
   457
   458#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:9
   459msgid "Eject"
   460msgstr "Изваждане"
   461
   462#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:10
   463msgid "Binding to eject an optical disc."
   464msgstr "Клавишна комбинация за изваждане на оптичен диск"
   465
   466#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:11
   467msgid "Launch help browser"
   468msgstr "Стартиране на програмата за помощ"
   469
   470#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:12
   471msgid "Binding to launch the help browser."
   472msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за помощ."
   473
   474#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:13
   475msgid "Home folder"
   476msgstr "Домашна папка"
   477
   478#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:14
   479msgid "Binding to open the Home folder."
   480msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на домашната папка."
   481
   482#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:15
   483msgid "Launch media player"
   484msgstr "Стартиране на програмата за мултимедия"
   485
   486#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:16
   487msgid "Binding to launch the media player."
   488msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за мултимедия."
   489
   490#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:17
   491msgid "Next track"
   492msgstr "Следваща песен"
   493
   494#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:18
   495msgid "Binding to skip to next track."
   496msgstr "Клавишна комбинация за отиване на следваща песен."
   497
   498#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:19
   499msgid "Pause playback"
   500msgstr "Пауза при изпълнение на музика"
   501
   502#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:20
   503msgid "Binding to pause playback."
   504msgstr "Клавишна комбинация за пауза при изпълнение на музика."
   505
   506#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:21
   507msgid "Play (or play/pause)"
   508msgstr "Изпълнение (или изпълнение/пауза)"
   509
   510#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:22
   511msgid "Binding to start playback (or toggle play/pause)."
   512msgstr ""
   513"Клавишна комбинация за изпълнение на музика (или превключване изпълнение/"
   514"пауза)."
   515
   516#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:23
   517msgid "Log out"
   518msgstr "Излизане от системата"
   519
   520#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:24
   521msgid "Binding to log out."
   522msgstr "Клавишна комбинация за излизане от системата."
   523
   524#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:25
   525msgid "Previous track"
   526msgstr "Предишна песен"
   527
   528#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:26
   529msgid "Binding to skip to previous track."
   530msgstr "Клавишна комбинация за отиване на предходна песен."
   531
   532#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:29
   533msgid "Lock screen"
   534msgstr "Заключване на екрана"
   535
   536#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:30
   537msgid "Binding to lock the screen."
   538msgstr "Клавишна комбинация за заключване на екрана."
   539
   540#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:31
   541msgid "Search"
   542msgstr "Търсене"
   543
   544#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:32
   545msgid "Binding to launch the search tool."
   546msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на инструмента за търсене."
   547
   548#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:33
   549msgid "Stop playback"
   550msgstr "Спиране на изпълнението"
   551
   552#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:34
   553msgid "Binding to stop playback."
   554msgstr "Клавишна комбинация за спиране на изпълнението."
   555
   556#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:35
   557msgid "Volume down"
   558msgstr "Намаляване на звука"
   559
   560#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:36
   561msgid "Binding to lower the system volume."
   562msgstr "Клавишна комбинация за намаляване на нивото на звука."
   563
   564#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:37
   565msgid "Volume mute"
   566msgstr "Заглушаване на звука"
   567
   568#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:38
   569msgid "Binding to mute the system volume."
   570msgstr "Клавишна комбинация за заглушаване на звука."
   571
   572#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:39
   573msgid "Volume up"
   574msgstr "Увеличаване на звука"
   575
   576#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:40
   577msgid "Binding to raise the system volume."
   578msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на нивото на звука."
   579
   580#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:41
   581msgid "Take a screenshot"
   582msgstr "Снимане на екрана"
   583
   584#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:42
   585msgid "Binding to take a screenshot."
   586msgstr "Клавишна комбинация за снимка на екрана."
   587
   588#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:43
   589msgid "Take a screenshot of a window"
   590msgstr "Снимка на отделен прозорец"
   591
   592#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:44
   593msgid "Binding to take a screenshot of a window."
   594msgstr "Клавишна комбинация за снимка на прозорец."
   595
   596#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:45
   597msgid "Take a screenshot of an area"
   598msgstr "Снимка на област от екрана"
   599
   600#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:46
   601msgid "Binding to take a screenshot of an area."
   602msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на екранния четец."
   603
   604#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:47
   605msgid "Copy a screenshot to clipboard"
   606msgstr "Копиране на снимка на екрана в буфера за обмен"
   607
   608#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:48
   609msgid "Binding to copy a screenshot to clipboard."
   610msgstr "Клавишна комбинация за снимка на област на екрана."
   611
   612#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:49
   613msgid "Copy a screenshot of a window to clipboard"
   614msgstr "Копиране на снимка на отделен прозорец в буфера за обмен"
   615
   616#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:50
   617msgid "Binding to copy a screenshot of a window to clipboard."
   618msgstr ""
   619"Клавишна комбинация за копиране на снимка на отделен прозорец в буфера за "
   620"обмен."
   621
   622#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:51
   623msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
   624msgstr "Копиране на снимка на област от екрана в буфера за обмен"
   625
   626#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:52
   627msgid "Binding to copy a screenshot of an area to clipboard."
   628msgstr ""
   629"Клавишна комбинация за копиране на снимка на област от екрана в буфера за "
   630"обмен."
   631
   632#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:53
   633msgid "Launch web browser"
   634msgstr "Стартиране на Интернет браузъра"
   635
   636#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:54
   637msgid "Binding to launch the web browser."
   638msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на Интернет браузъра."
   639
   640#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:55
   641msgid "Toggle magnifier"
   642msgstr "Превключване на лупата"
   643
   644#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:56
   645msgid "Binding to show the screen magnifier"
   646msgstr "Клавишна комбинация за показване на лупата."
   647
   648#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:57
   649msgid "Toggle screen reader"
   650msgstr "Превключване на екранния четец"
   651
   652#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:58
   653msgid "Binding to start the screen reader"
   654msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на екранния четец."
   655
   656#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:59
   657msgid "Toggle on-screen keyboard"
   658msgstr "Превключване на екранната клавиатура"
   659
   660#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:60
   661msgid "Binding to show the on-screen keyboard"
   662msgstr "Клавишна комбинация за показване на екранната клавиатура."
   663
   664#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:61
   665msgid "Increase text size"
   666msgstr "Увеличаване на размера на текста"
   667
   668#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:62
   669msgid "Binding to increase the text size"
   670msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на размера на текста"
   671
   672#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:63
   673msgid "Decrease text size"
   674msgstr "Намаляване на размера на текста."
   675
   676#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:64
   677msgid "Binding to decrease the text size"
   678msgstr "Клавишна комбинация за смаляване на размера на текста"
   679
   680#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:65
   681msgid "Toggle contrast"
   682msgstr "Превключване на контраста"
   683
   684#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:66
   685msgid "Binding to toggle the interface contrast"
   686msgstr "Клавишна комбинация за превключване на контраста на интерфейса."
   687
   688#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:67
   689msgid "Magnifier zoom in"
   690msgstr "Увеличаване на мащаба"
   691
   692#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:68
   693msgid "Binding for the magnifier to zoom in"
   694msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на мащаба на лупата"
   695
   696#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:69
   697msgid "Magnifier zoom out"
   698msgstr "Намаляване на мащаба"
   699
   700#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:70
   701msgid "Binding for the magnifier to zoom out"
   702msgstr "Клавишна комбинация за намаляване на мащаба на лупата"
   703
   704#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:71
   705msgid "Name"
   706msgstr "Име"
   707
   708#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:72
   709msgid "Name of the custom binding"
   710msgstr "Име на потребителската клавишна комбинация"
   711
   712#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:73
   713msgid "Binding"
   714msgstr "Клавишна комбинация"
   715
   716#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:74
   717msgid "Binding for the custom binding"
   718msgstr "Потребителска клавишна комбинация"
   719
   720#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:75
   721msgid "Command"
   722msgstr "Команда"
   723
   724#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:76
   725msgid "Command to run when the binding is invoked"
   726msgstr "Команда при клавишната комбинация"
   727
   728#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:5
   729msgid "Percentage considered low"
   730msgstr "Процент заряд считан за нисък"
   731
   732#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:6
   733msgid ""
   734"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
   735"time-for-policy is false."
   736msgstr ""
   737"Процент заряд на батерията, който се счита за нисък. Използва се, само "
   738"когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   739
   740#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:7
   741msgid "Percentage considered critical"
   742msgstr "Процент заряд считан за критично нисък"
   743
   744#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:8
   745msgid ""
   746"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
   747"when use-time-for-policy is false."
   748msgstr ""
   749"Процент заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Използва се, "
   750"само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   751
   752#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:9
   753msgid "Percentage action is taken"
   754msgstr "Процент за предприемане на действие"
   755
   756#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:10
   757msgid ""
   758"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
   759"valid when use-time-for-policy is false."
   760msgstr ""
   761"Процент заряд на батерията, при който се предприема действие. Използва се, "
   762"само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
   763
   764#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:11
   765msgid "The time remaining when low"
   766msgstr "Оставащо време считано за кратко"
   767
   768#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:12
   769msgid ""
   770"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
   771"valid when use-time-for-policy is true."
   772msgstr ""
   773"Оставащо време за работа на батерии, при коeто се счита за кратко. Използва "
   774"се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на време) е "
   775"истина."
   776
   777#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:13
   778msgid "The time remaining when critical"
   779msgstr "Оставащо време считано за критично кратко"
   780
   781#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:14
   782msgid ""
   783"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
   784"Only valid when use-time-for-policy is true."
   785msgstr ""
   786"Оставащо време за работа на батерии, което се счита за критично кратко. "
   787"Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на "
   788"време) е истина."
   789
   790#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:15
   791msgid "The time remaining when action is taken"
   792msgstr "Оставащо време за предприемане на действие"
   793
   794#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:16
   795msgid ""
   796"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
   797"Only valid when use-time-for-policy is true."
   798msgstr ""
   799"Оставащо време за работа на батерии, при коeто се предприема действие. "
   800"Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ е истина."
   801
   802#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:17
   803msgid "Whether to use time-based notifications"
   804msgstr "Дали да се използват уведомявания по време"
   805
   806#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:18
  277807msgid ""
  278808"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
   
  283813"функционира правилно."
  284814
  285 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:3
   815#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:19
  286816msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
  287817msgstr ""
  288818"Да се уведомява ли при увредена батерия, че тя може да е обявена за връщане."
  289819
  290 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:4
   820#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:20
  291821msgid ""
  292822"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
   
  296826"Задайте да е лъжа, само ако сте сигурни, че батерията ви е наред."
  297827
  298 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:5
  299 msgid "Percentage action is taken"
  300 msgstr "Процент за предприемане на действие"
  301 
  302 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:6
  303 msgid "Percentage considered critical"
  304 msgstr "Процент заряд считан за критично нисък"
  305 
  306 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:7
  307 msgid "Percentage considered low"
  308 msgstr "Процент заряд считан за нисък"
  309 
  310 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:10
  311 msgid ""
  312 "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
  313 "when use-time-for-policy is false."
  314 msgstr ""
  315 "Процент заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Използва се, "
  316 "само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
  317 
  318 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:11
  319 msgid ""
  320 "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when use-"
  321 "time-for-policy is false."
  322 msgstr ""
  323 "Процент заряд на батерията, който се счита за нисък. Използва се, само "
  324 "когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
  325 
  326 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:12
  327 msgid ""
  328 "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
  329 "valid when use-time-for-policy is false."
  330 msgstr ""
  331 "Процент заряд на батерията, при който се предприема действие. Използва се, "
  332 "само когато ключът „use-time-for-policy“ е лъжа."
  333 
  334 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:13
  335 msgid ""
  336 "The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
  337 "Only valid when use-time-for-policy is true."
  338 msgstr ""
  339 "Оставащо време за работа на батерии, при коeто се предприема действие. "
  340 "Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ е истина."
  341 
  342 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:14
  343 msgid ""
  344 "The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
  345 "Only valid when use-time-for-policy is true."
  346 msgstr ""
  347 "Оставащо време за работа на батерии, което се счита за критично кратко. "
  348 "Използва се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на "
  349 "време) е истина."
  350 
  351 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:15
  352 msgid ""
  353 "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
  354 "valid when use-time-for-policy is true."
  355 msgstr ""
  356 "Оставащо време за работа на батерии, при коeто се счита за кратко. Използва "
  357 "се, само когато ключът „use-time-for-policy“ (политика базирана на време) е "
  358 "истина."
  359 
  360 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:16
  361 msgid "The time remaining when action is taken"
  362 msgstr "Оставащо време за предприемане на действие"
  363 
  364 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:17
  365 msgid "The time remaining when critical"
  366 msgstr "Оставащо време считано за критично кратко"
  367 
  368 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:18
  369 msgid "The time remaining when low"
  370 msgstr "Оставащо време считано за кратко"
  371 
  372 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.gschema.xml.in.in.h:20
  373 msgid "Whether to use time-based notifications"
  374 msgstr "Дали да се използват уведомявания по време"
  375 
  376 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:4
  377 msgid "The duration a display profile is valid"
  378 msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на устройство"
  379 
  380 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:5
  381 msgid "The duration a printer profile is valid"
  382 msgstr "Продължителност на валидност на цветови профил на принтер"
  383 
  384 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:6
  385 msgid ""
  386 "This is the number of days after which the display color profile is "
  387 "considered invalid."
  388 msgstr ""
  389 "Брой дни, след чието изтичане цветовият профил на излъчващо устройство "
  390 "трябва да се обнови"
  391 
  392 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.color.gschema.xml.in.in.h:7
  393 msgid ""
  394 "This is the number of days after which the printer color profile is "
  395 "considered invalid."
  396 msgstr ""
  397 "Брой дни, след чието изтичане цветовият профил на принтер трябва да се обнови"
  398 
  399 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:2
  400 msgid "Allowed keys"
  401 msgstr "Позволени клавиши"
  402 
  403 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:3
  404 msgid "Binding for the magnifier to zoom in"
  405 msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на мащаба на лупата"
  406 
  407 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:4
  408 msgid "Binding for the magnifier to zoom out"
  409 msgstr "Клавишна комбинация за намаляване на мащаба на лупата"
  410 
  411 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:5
  412 msgid "Binding to decrease the text size"
  413 msgstr "Клавишна комбинация за смаляване на размера на текста"
  414 
  415 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:6
  416 msgid "Binding to eject an optical disc."
  417 msgstr "Клавишна комбинация за изваждане на оптичен диск"
  418 
  419 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:7
  420 msgid "Binding to increase the text size"
  421 msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на размера на текста"
  422 
  423 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:8
  424 msgid "Binding to launch the calculator."
  425 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на калкулатора"
  426 
  427 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:9
  428 msgid "Binding to launch the email client."
  429 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за е-поща"
  430 
  431 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:10
  432 msgid "Binding to launch the help browser."
  433 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за помощ."
  434 
  435 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:11
  436 msgid "Binding to launch the media player."
  437 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за мултимедия."
  438 
  439 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:12
  440 msgid "Binding to launch the search tool."
  441 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на инструмента за търсене."
  442 
  443 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:13
  444 msgid "Binding to launch the web browser."
  445 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на Интернет браузъра."
  446 
  447 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:14
  448 msgid "Binding to lock the screen."
  449 msgstr "Клавишна комбинация за заключване на екрана."
  450 
  451 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:15
  452 msgid "Binding to log out."
  453 msgstr "Клавишна комбинация за излизане от системата."
  454 
  455 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:16
  456 msgid "Binding to lower the system volume."
  457 msgstr "Клавишна комбинация за намаляване на нивото на звука."
  458 
  459 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:17
  460 msgid "Binding to mute the system volume."
  461 msgstr "Клавишна комбинация за заглушаване на звука."
  462 
  463 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:18
  464 msgid "Binding to open the Home folder."
  465 msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на домашната папка."
  466 
  467 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:19
  468 msgid "Binding to pause playback."
  469 msgstr "Клавишна комбинация за пауза при изпълнение на музика."
  470 
  471 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:20
  472 msgid "Binding to raise the system volume."
  473 msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на нивото на звука."
  474 
  475 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:21
  476 msgid "Binding to show the on-screen keyboard"
  477 msgstr "Клавишна комбинация за показване на екранната клавиатура."
  478 
  479 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:22
  480 msgid "Binding to show the screen magnifier"
  481 msgstr "Клавишна комбинация за показване на лупата."
  482 
  483 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:23
  484 msgid "Binding to skip to next track."
  485 msgstr "Клавишна комбинация за отиване на следваща песен."
  486 
  487 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:24
  488 msgid "Binding to skip to previous track."
  489 msgstr "Клавишна комбинация за отиване на предходна песен."
  490 
  491 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:25
  492 msgid "Binding to start playback (or toggle play/pause)."
  493 msgstr ""
  494 "Клавишна комбинация за изпълнение на музика (или превключване изпълнение/"
  495 "пауза)."
  496 
  497 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:26
  498 msgid "Binding to start the screen reader"
  499 msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на екранния четец."
  500 
  501 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:27
  502 msgid "Binding to stop playback."
  503 msgstr "Клавишна комбинация за спиране на изпълнението."
  504 
  505 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:28
  506 msgid "Binding to toggle the interface contrast"
  507 msgstr "Клавишна комбинация за превключване на контраста на интерфейса."
  508 
  509 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:29
  510 msgid "Decrease text size"
  511 msgstr "Намаляване на размера на текста."
  512 
  513 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:30
  514 msgid "Eject"
  515 msgstr "Изваждане"
  516 
  517 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:31
  518 msgid "Home folder"
  519 msgstr "Домашна папка"
  520 
  521 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:32
  522 msgid ""
  523 "If non-empty, keybindings will be ignored unless their settings directory is "
  524 "in the list. This is useful for lockdown."
  525 msgstr ""
  526 "Ако не е празен, клавишните комбинации няма да се вземат предвид, освен ако "
  527 "папката им за настройки е в списъка. Ползва се за ограничаване на достъпа и "
  528 "възможностите за промени."
  529 
  530 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:33
  531 msgid "Increase text size"
  532 msgstr "Увеличаване на размера на текста"
  533 
  534 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:34
  535 msgid "Launch calculator"
  536 msgstr "Стартиране на калкулатор"
  537 
  538 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:35
  539 msgid "Launch email client"
  540 msgstr "Стартиране на програма за е-поща"
  541 
  542 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:36
  543 msgid "Launch help browser"
  544 msgstr "Стартиране на програмата за помощ"
  545 
  546 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:37
  547 msgid "Launch media player"
  548 msgstr "Стартиране на програмата за мултимедия"
  549 
  550 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:38
  551 msgid "Launch web browser"
  552 msgstr "Стартиране на Интернет браузъра"
  553 
  554 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:39
  555 msgid "Lock screen"
  556 msgstr "Заключване на екрана"
  557 
  558 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:40
  559 msgid "Log out"
  560 msgstr "Излизане от системата"
  561 
  562 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:41
  563 msgid "Magnifier zoom in"
  564 msgstr "Увеличаване на мащаба"
  565 
  566 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:42
  567 msgid "Magnifier zoom out"
  568 msgstr "Намаляване на мащаба"
  569 
  570 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:43
  571 msgid "Next track"
  572 msgstr "Следваща песен"
  573 
  574 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:44
  575 msgid "Pause playback"
  576 msgstr "Пауза при изпълнение на музика"
  577 
  578 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:45
  579 msgid "Play (or play/pause)"
  580 msgstr "Изпълнение (или изпълнение/пауза)"
  581 
  582 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:46
  583 msgid "Previous track"
  584 msgstr "Предишна песен"
  585 
  586 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:49
  587 msgid "Search"
  588 msgstr "Търсене"
  589 
  590 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:50
  591 msgid "Stop playback"
  592 msgstr "Спиране на изпълнението"
  593 
  594 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:51
  595 msgid "Toggle contrast"
  596 msgstr "Превключване на контраста"
  597 
  598 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:52
  599 msgid "Toggle magnifier"
  600 msgstr "Превключване на лупата"
  601 
  602 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:53
  603 msgid "Toggle on-screen keyboard"
  604 msgstr "Превключване на екранната клавиатура"
  605 
  606 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:54
  607 msgid "Toggle screen reader"
  608 msgstr "Превключване на екранния четец"
  609 
  610 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:55
  611 msgid "Volume down"
  612 msgstr "Намаляване на звука"
  613 
  614 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:56
  615 msgid "Volume mute"
  616 msgstr "Заглушаване на звука"
  617 
  618 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:57
  619 msgid "Volume up"
  620 msgstr "Увеличаване на звука"
  621 
  622 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:2
  623 msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
  624 msgstr "Питане на потребителя при инсталиране на допълнителен фърмуер."
  625 
  626 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:3
  627 msgid ""
  628 "Ask the user if additional firmware should be installed if it is available."
  629 msgstr ""
  630 "Запитване на потребителя при появата на допълнителен фърмуер дали той да "
  631 "бъде инсталиран."
  632 
  633 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:4
   828#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:5
   829msgid "The install root to use when adding and removing packages"
   830msgstr "Коренова папка при добавяне и изтриване на пакети."
   831
   832#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:6
   833msgid ""
   834"The install root to use when processing packages, which is changed when "
   835"using LTSP or when testing."
   836msgstr ""
   837"Коренова папка при добавяне и изтриване на пакети. Обикновено се сменя при "
   838"тестване на пакет или LTSP (проекта за терминални сървъри базирани на "
   839"Линукс)."
   840
   841#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:7
   842msgid "Use mobile broadband connections"
   843msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки."
   844
   845#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:8
   846msgid ""
   847"Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates."
   848msgstr ""
   849"Използване на мобилни широколентови връзки (GSM, CDMA) за проверка и "
   850"изтегляне на обновления."
   851
   852#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:9
   853msgid "Use WiFi connections"
   854msgstr "Използване на безжичните връзки."
   855
   856#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:10
   857msgid ""
   858"Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates. It may be faster "
   859"to download packages when on a wired connection, and the VPN or proxy "
   860"required may also only be available on wired connections."
   861msgstr ""
   862"Използване на безжични мрежи (WiFi) за проверка и изтегляне на обновления. "
   863"Все пак е възможно по жична мрежа обновленията да се изтеглят по-бързо и/или "
   864"ВЧМ и сървърът-посредник да работят."
   865
   866#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:11
  634867msgid "Automatically download updates in the background without confirmation"
  635868msgstr ""
   
  637870"потвърждение."
  638871
  639 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:5
   872#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:12
  640873msgid ""
  641874"Automatically download updates in the background without confirmation. "
   
  650883"безжична мрежа) е истина."
  651884
  652 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:6
   885#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:13
  653886msgid "Automatically install these types of updates"
  654887msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления"
  655888
  656 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:7
   889#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:14
  657890msgid "Automatically install these types of updates."
  658891msgstr "Автоматично инсталиране на такива обновления."
  659892
  660 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:8
  661 msgid "Devices that should be ignored"
  662 msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
  663 
  664 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:9
  665 msgid ""
  666 "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
  667 "and '?' characters."
  668 msgstr ""
  669 "Устройства, които да бъдат пренебрегвани. Имената им, които могат да "
  670 "включват знаците „*“ и „?“, са разделени със запетаи."
  671 
  672 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:10
  673 msgid "Firmware files that should not be searched for"
  674 msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
  675 
  676 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:11
  677 msgid ""
  678 "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
  679 "can include '*' and '?' characters."
  680 msgstr ""
  681 "Файлове с фърмуер, които да не бъдат търсени. Имената им, които могат да "
  682 "включват знаците „*“ и „?“, са разделени със запетаи."
  683 
  684 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:12
   893#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:15
  685894msgid "Get the update list when the session starts"
  686895msgstr "Изтегляне на списъка с обновления в началото на сесията"
  687896
  688 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:13
   897#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:16
  689898msgid "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to."
  690899msgstr ""
   
  692901"запланувано."
  693902
  694 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:14
  695 msgid "How often to check for distribution upgrades"
  696 msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
  697 
  698 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:15
  699 msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
  700 msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
  701 
  702 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:16
   903#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:17
  703904msgid "How often to check for updates"
  704905msgstr "Честота на проверка за обновления"
  705906
  706 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:17
   907#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:18
  707908msgid ""
  708909"How often to check for updates. Value is in seconds. This is a maximum "
   
  714915"момента на инсталиране или предупреждаване на потребителя."
  715916
  716 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:18
   917#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:19
  717918msgid "How often to notify the user that non-critical updates are available"
  718919msgstr "Честота на уведомяване на потребителя за некритични обновления"
  719920
  720 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:19
  721 msgid "How often to refresh the package cache"
  722 msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
  723 
  724921#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:20
  725 msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
  726 msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди."
  727 
  728 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:21
  729922msgid ""
  730923"How often to tell the user there are non-critical updates. Value is in "
   
  737930"но за некритични, честотата за уведомяване трябва да е по-малка."
  738931
   932#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:21
   933msgid "The last time we told the user about non-critical notifications"
   934msgstr "Време на последно уведомяване за некритични обновления."
   935
  739936#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:22
   937msgid ""
   938"The last time we notified the user about non-critical updates. Value is in "
   939"seconds since the epoch, or zero for never."
   940msgstr ""
   941"Време на последно уведомяване за некритични обновления. Стойността е секунди "
   942"след епохата, 0 означава, че досега уведомяване не е имало."
   943
   944#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:23
   945msgid "How often to check for distribution upgrades"
   946msgstr "Честота на проверка за обновления на дистрибуцията"
   947
   948#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:24
   949msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
   950msgstr "Честота на проверка за обновленията на дистрибуцията в секунди."
   951
   952#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:25
   953msgid "How often to refresh the package cache"
   954msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите"
   955
   956#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:26
   957msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
   958msgstr "Честота на опресняване на кеша с пакетите в секунди."
   959
   960#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:27
   961msgid ""
   962"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
   963msgstr ""
   964"Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
   965"обновления."
   966
   967#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:28
   968msgid ""
   969"The number of seconds at session startup to wait before checking for "
   970"updates. Value is in seconds."
   971msgstr ""
   972"Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
   973"обновления."
   974
   975#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:29
  740976msgid "Install updates automatically when running on battery power"
  741977msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии."
  742978
  743 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:23
   979#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:30
  744980msgid "Install updates automatically when running on battery power."
  745981msgstr "Автоматично инсталиране на обновленията при захранване от батерии."
  746982
  747 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:24
   983#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:31
   984msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
   985msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията."
   986
   987#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:32
   988msgid "Notify the user when distribution upgrades are available."
   989msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията."
   990
   991#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:33
  748992msgid "Notify the user for completed updates"
  749993msgstr "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване."
  750994
  751 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:25
  752 msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
  753 msgstr ""
  754 "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
  755 "рестартиране."
  756 
  757 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:26
  758 msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
  759 msgstr ""
  760 "Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
  761 "рестартиране."
  762 
  763 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:27
   995#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:34
  764996msgid ""
  765997"Notify the user for completed updates. This may be a useful notification for "
   
  7701002"да бъде изключен."
  7711003
  772 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:28
  773 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
  774 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията."
  775 
  776 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:29
  777 msgid "Notify the user when distribution upgrades are available."
  778 msgstr "Уведомяване на потребителя при наличие на обновления на дистрибуцията."
  779 
  780 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:30
   1004#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:35
   1005msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
   1006msgstr ""
   1007"Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
   1008"рестартиране."
   1009
   1010#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:36
   1011msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart."
   1012msgstr ""
   1013"Уведомяване на потребителя при завършване на обновяване и необходимост от "
   1014"рестартиране."
   1015
   1016#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:37
  7811017msgid ""
  7821018"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
   
  7851021"захранване от батерии."
  7861022
  787 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:31
   1023#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:38
  7881024msgid ""
  7891025"Notify the user when the update was not automatically started because the "
   
  7931029"захранване от батерии."
  7941030
  795 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:32
   1031#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:39
  7961032msgid "Notify the user when the update was started"
  7971033msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване."
  7981034
  799 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:33
   1035#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:40
  8001036msgid "Notify the user when the update was started."
  8011037msgstr "Уведомяване на потребителя при начало на обновяване."
  8021038
  803 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:36
   1039#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:41
   1040msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
   1041msgstr "Питане на потребителя при инсталиране на допълнителен фърмуер."
   1042
   1043#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:42
   1044msgid ""
   1045"Ask the user if additional firmware should be installed if it is available."
   1046msgstr ""
   1047"Запитване на потребителя при появата на допълнителен фърмуер дали той да "
   1048"бъде инсталиран."
   1049
   1050#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:43
   1051msgid "Firmware files that should not be searched for"
   1052msgstr "Файлове с фърмуер, които да не се търсят"
   1053
   1054#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:44
   1055msgid ""
   1056"Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
   1057"can include '*' and '?' characters."
   1058msgstr ""
   1059"Файлове с фърмуер, които да не бъдат търсени. Имената им, които могат да "
   1060"включват знаците „*“ и „?“, са разделени със запетаи."
   1061
   1062#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:45
   1063msgid "Devices that should be ignored"
   1064msgstr "Устройства, които да бъдат прескачани"
   1065
   1066#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:46
   1067msgid ""
   1068"Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
   1069"and '?' characters."
   1070msgstr ""
   1071"Устройства, които да бъдат пренебрегвани. Имената им, които могат да "
   1072"включват знаците „*“ и „?“, са разделени със запетаи."
   1073
   1074#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:47
  8041075msgid "The filenames on removable media that designate it a software source."
  8051076msgstr ""
  8061077"Имена на файлове върху носителя, които го определят като източник на софтуер."
  8071078
  808 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:37
  809 msgid "The install root to use when adding and removing packages"
  810 msgstr "Коренова папка при добавяне и изтриване на пакети."
  811 
  812 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:38
  813 msgid ""
  814 "The install root to use when processing packages, which is changed when "
  815 "using LTSP or when testing."
  816 msgstr ""
  817 "Коренова папка при добавяне и изтриване на пакети. Обикновено се сменя при "
  818 "тестване на пакет или LTSP (проекта за терминални сървъри базирани на "
  819 "Линукс)."
  820 
  821 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:39
  822 msgid ""
  823 "The last time we notified the user about non-critical updates. Value is in "
  824 "seconds since the epoch, or zero for never."
  825 msgstr ""
  826 "Време на последно уведомяване за некритични обновления. Стойността е секунди "
  827 "след епохата, 0 означава, че досега уведомяване не е имало."
  828 
  829 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:40
  830 msgid "The last time we told the user about non-critical notifications"
  831 msgstr "Време на последно уведомяване за некритични обновления."
  832 
  833 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:41
  834 msgid ""
  835 "The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
  836 msgstr ""
  837 "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
  838 "обновления."
  839 
  840 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:42
  841 msgid ""
  842 "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
  843 "updates. Value is in seconds."
  844 msgstr ""
  845 "Брой секунди след стартирането на сесията, след които да се провери за "
  846 "обновления."
  847 
  848 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:43
  849 msgid ""
  850 "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates. It may be faster "
  851 "to download packages when on a wired connection, and the VPN or proxy "
  852 "required may also only be available on wired connections."
  853 msgstr ""
  854 "Използване на безжични мрежи (WiFi) за проверка и изтегляне на обновления. "
  855 "Все пак е възможно по жична мрежа обновленията да се изтеглят по-бързо и/или "
  856 "ВЧМ и сървърът-посредник да работят."
  857 
  858 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:44
  859 msgid "Use WiFi connections"
  860 msgstr "Използване на безжичните връзки."
  861 
  862 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:45
  863 msgid "Use mobile broadband connections"
  864 msgstr "Използване на мобилни, широколентови връзки."
  865 
  866 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:46
  867 msgid ""
  868 "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates."
  869 msgstr ""
  870 "Използване на мобилни широколентови връзки (GSM, CDMA) за проверка и "
  871 "изтегляне на обновления."
  872 
  873 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:47
   1079#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.updates.gschema.xml.in.in.h:48
  8741080msgid ""
  8751081"When removable media is inserted, it is checked to see if it contains any "
   
  8831089"дискове за обновяването на работещи системи след инсталацията им."
  8841090
  885 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:1
  886 msgid ""
  887 "'clone' will display the same thing on all monitors, 'dock' will switch off "
  888 "the internal monitor, 'do-nothing' will use the default Xorg behaviour "
  889 "(extend the desktop in recent versions)"
  890 msgstr ""
  891 "„clone“ (клониране) показва еднакво изображение на всички монитори, "
  892 "„dock“ (скачване) изключва вградения монитор, „do-nothing“ (нищо да не се "
  893 "прави) оставя стандартното поведение на Xorg – при последните му версии "
  894 "работният плот се разширява на всички монитори."
  895 
  8961091#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:3
  8971092msgid "File for default configuration for RandR"
  8981093msgstr "Файл за стандартните настройки на RandR."
  8991094
  900 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:6
   1095#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:4
  9011096msgid ""
  9021097"The XRandR plugin will look for a default configuration in the file "
   
  9121107"използва файлът, указан с този ключ."
  9131108
  914 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:8
   1109#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:7
  9151110msgid "Whether to turn off specific monitors after boot"
  9161111msgstr "Дали определени монитори да бъдат спирани след стартиране."
  9171112
  918 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:1
  919 msgid ""
  920 "A list of strings representing the GTK+ modules that will be loaded, usually "
  921 "in addition to conditional and forcibly disabled ones."
  922 msgstr ""
  923 "Списък от имената на модулите на GTK+, които да бъдат заредени. Той допълва "
  924 "модулите, които се зареждат при определено условие или са изключени."
  925 
  926 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:2
  927 msgid ""
  928 "A list of strings representing the GTK+ modules that will not be loaded, "
  929 "even if enabled by default in their configuration."
  930 msgstr ""
  931 "Списък от имената на модулите на GTK+, които да не бъдат заредени, дори ако "
  932 "по подразбиране трябва да бъде зареден."
  933 
  934 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:4
   1113#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xrandr.gschema.xml.in.in.h:8
   1114msgid ""
   1115"'clone' will display the same thing on all monitors, 'dock' will switch off "
   1116"the internal monitor, 'do-nothing' will use the default Xorg behaviour "
   1117"(extend the desktop in recent versions)"
   1118msgstr ""
   1119"„clone“ (клониране) показва еднакво изображение на всички монитори, "
   1120"„dock“ (скачване) изключва вградения монитор, „do-nothing“ (нищо да не се "
   1121"прави) оставя стандартното поведение на Xorg – при последните му версии "
   1122"работният плот се разширява на всички монитори."
   1123
   1124#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:3
  9351125msgid "Antialiasing"
  9361126msgstr "Заглаждане"
   1127
   1128#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:4
   1129msgid ""
   1130"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
   1131"\"none\" for no antialiasing, \"grayscale\" for standard grayscale "
   1132"antialiasing, and \"rgba\" for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
   1133msgstr ""
   1134"Видът на заглаждане при изобразяване на шрифтове. Възможни стойности са "
   1135"„none“ (без заглаждане), „grayscale“ (стандартно за степени на сивото) и "
   1136"„rgba“ (за подпикселно заглаждане — само за екрани тип LCD)."
  9371137
  9381138#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:5
   
  9411141
  9421142#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:6
  943 msgid "List of explicitly disabled GTK+ modules"
  944 msgstr "Списък с изрично изключените модули на GTK+."
  945 
  946 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:7
  947 msgid "List of explicitly enabled GTK+ modules"
  948 msgstr "Списък с изрично включените модули на GTK+."
  949 
  950 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:10
   1143msgid ""
   1144"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: \"none"
   1145"\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and \"full"
   1146"\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
   1147msgstr ""
   1148"Видът на шрифтовите подсказки при изобразяване на шрифтове. Възможни "
   1149"стойности са „none“ (без подсказки), „slight“ (леки), „medium“ (средни) и "
   1150"„full“ (за пълни подсказки — възможно е да причини изкривяване на някои "
   1151"букви)."
   1152
   1153#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:9
  9511154msgid "RGBA order"
  9521155msgstr "Ред на RGBA"
  9531156
  954 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:11
   1157#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:10
  9551158msgid ""
  9561159"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
   
  9641167"отгоре) и „vbgr“ (за червено отдолу)."
  9651168
   1169#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:11
   1170msgid "List of explicitly disabled GTK+ modules"
   1171msgstr "Списък с изрично изключените модули на GTK+."
   1172
  9661173#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:12
  9671174msgid ""
  968 "The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
  969 "\"none\" for no antialiasing, \"grayscale\" for standard grayscale "
  970 "antialiasing, and \"rgba\" for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
  971 msgstr ""
  972 "Видът на заглаждане при изобразяване на шрифтове. Възможни стойности са "
  973 "„none“ (без заглаждане), „grayscale“ (стандартно за степени на сивото) и "
  974 "„rgba“ (за подпикселно заглаждане — само за екрани тип LCD)."
   1175"A list of strings representing the GTK+ modules that will not be loaded, "
   1176"even if enabled by default in their configuration."
   1177msgstr ""
   1178"Списък от имената на модулите на GTK+, които да не бъдат заредени, дори ако "
   1179"по подразбиране трябва да бъде зареден."
  9751180
  9761181#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:13
  977 msgid ""
  978 "The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: \"none"
  979 "\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and \"full"
  980 "\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
  981 msgstr ""
  982 "Видът на шрифтовите подсказки при изобразяване на шрифтове. Възможни "
  983 "стойности са „none“ (без подсказки), „slight“ (леки), „medium“ (средни) и "
  984 "„full“ (за пълни подсказки — възможно е да причини изкривяване на някои "
  985 "букви)."
  986 
  987 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:2
  988 msgid "Enable this to move the cursor when the user touches the tablet."
  989 msgstr ""
  990 "Ако е истина, показалецът ще се мести, когато потребителят докосва таблета."
  991 
  992 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:3
  993 msgid "Enable this to only report stylus events when the tip is pressed."
  994 msgstr ""
  995 "Ако е истина, събитията от писалката ще се докладват, само когато перото ѝ е "
  996 "натиснато."
  997 
  998 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:4
  999 msgid "Enable this to set the cursor to absolute mode."
  1000 msgstr "Ако е истина, показалецът ще ползва абсолютни координати."
  1001 
  1002 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:5
  1003 msgid "Enable this to set the eraser to absolute mode."
  1004 msgstr "Ако е истина, гумата ще ползва абсолютни координати."
  1005 
  1006 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:6
  1007 msgid "Enable this to set the stylus to absolute mode."
  1008 msgstr "Ако е истина, писалката ще работи в режим на абсолютни координати."
  1009 
  1010 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:9
  1011 msgid ""
  1012 "Set this to 'none', 'cw' for 90 degree clockwise, 'half' for 180 degree, and "
  1013 "'ccw' for 90 degree counterclockwise."
  1014 msgstr ""
  1015 "Позволените стойности са „none“ (без завъртане), „cw“ (90° по часовниковата "
  1016 "стрелка), „half“ (180°) и „ccw“ (90° обратно на часовниковата стрелка)."
  1017 
  1018 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:10
  1019 msgid "Set this to the logical button mapping."
  1020 msgstr "Логическото разпределение на бутона."
  1021 
  1022 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:11
  1023 msgid ""
  1024 "Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated."
  1025 msgstr "Ниво на натиск за генериране на събитие „натискане“ чрез писалката."
  1026 
  1027 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:12
  1028 msgid ""
  1029 "Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated."
  1030 msgstr ""
  1031 "Ниво на натиск за генериране на събитие „натискане за изтриване“ чрез "
  1032 "писалката."
  1033 
  1034 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:13
  1035 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the cursor."
  1036 msgstr "Координатите на областта достъпна за показалеца (x1, y1 и x2, y2)."
  1037 
  1038 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:14
  1039 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the eraser."
  1040 msgstr "Координатите на областта достъпна за гумата (x1, y1 и x2, y2)."
  1041 
  1042 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:15
  1043 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the pad."
  1044 msgstr ""
  1045 "Координатите на областта достъпна за сензорния панел (x1, y1 и x2, y2)."
  1046 
  1047 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:16
  1048 msgid "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the area usable by the stylus."
  1049 msgstr "Координатите на областта достъпна за писалката (x1, y1 и x2, y2)."
  1050 
  1051 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
  1052 msgid ""
  1053 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
  1054 msgstr "Координатите на кривата за натиска за гумата (x1, y1 и x2, y2)."
  1055 
  1056 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
  1057 msgid ""
  1058 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
  1059 msgstr "Координатите на кривата за натиска за писалката (x1, y1 и x2, y2)."
  1060 
  1061 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
  1062 msgid "Wacom cursor absolute mode"
  1063 msgstr "Режим на абсолютни координати."
  1064 
  1065 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
  1066 msgid "Wacom cursor button mapping"
  1067 msgstr "Функции на бутоните на показалеца."
  1068 
  1069 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
  1070 msgid "Wacom cursor tablet area"
  1071 msgstr "Област на сензорния панел."
  1072 
  1073 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
  1074 msgid "Wacom eraser absolute mode"
  1075 msgstr "Режим на абсолютни координати на гумата."
  1076 
  1077 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
  1078 msgid "Wacom eraser button mapping"
  1079 msgstr "Функции на бутоните на гумата."
  1080 
  1081 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
  1082 msgid "Wacom eraser pressure curve"
  1083 msgstr "Крива на натиска на гумата."
  1084 
  1085 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
  1086 msgid "Wacom eraser pressure threshold"
  1087 msgstr "Праг на натиска на гумата."
  1088 
  1089 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
  1090 msgid "Wacom eraser tablet area"
  1091 msgstr "Сензорна област на гумата."
  1092 
  1093 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
  1094 msgid "Wacom pad button mapping"
  1095 msgstr "Функции на бутоните на таблета."
  1096 
  1097 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
  1098 msgid "Wacom pad tablet area"
  1099 msgstr "Област на таблета."
  1100 
  1101 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
  1102 msgid "Wacom stylus absolute mode"
  1103 msgstr "Абсолютен режим на писалката."
  1104 
  1105 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
  1106 msgid "Wacom stylus button mapping"
  1107 msgstr "Режим на абсолютни координати на писалката."
  1108 
  1109 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
  1110 msgid "Wacom stylus pressure curve"
  1111 msgstr "Крива на натиск на писалката."
  1112 
  1113 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
  1114 msgid "Wacom stylus pressure threshold"
  1115 msgstr "Праг на натиск на писалката."
  1116 
  1117 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
  1118 msgid "Wacom stylus tablet area"
  1119 msgstr "Област на таблета."
  1120 
  1121 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:34
  1122 msgid "Wacom tablet PC feature"
  1123 msgstr "Функции на таблета за компютъра."
  1124 
  1125 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:35
  1126 msgid "Wacom tablet rotation"
  1127 msgstr "Завъртане на таблета."
  1128 
  1129 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:36
  1130 msgid "Wacom touch feature"
  1131 msgstr "Допир на таблета."
   1182msgid "List of explicitly enabled GTK+ modules"
   1183msgstr "Списък с изрично включените модули на GTK+."
   1184
   1185#: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings.gschema.xml.in.in.h:14
   1186msgid ""
   1187"A list of strings representing the GTK+ modules that will be loaded, usually "
   1188"in addition to conditional and forcibly disabled ones."
   1189msgstr ""
   1190"Списък от имената на модулите на GTK+, които да бъдат заредени. Той допълва "
   1191"модулите, които се зареждат при определено условие или са изключени."
  11321192
  11331193#: ../gnome-settings-daemon/main.c:54
   
  11471207msgstr "Приставка за достъпност на клавиатурата"
  11481208
  1149 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:392
   1209#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:383
  11501210#, c-format
  11511211msgid "There was an error displaying help: %s"
  11521212msgstr "Възникна грешка при показването на помощта: %s"
  11531213
  1154 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:517
  1155 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:580
  1156 msgid "Do you want to activate Slow Keys?"
  1157 msgstr "Искате ли да включите функцията „Бавни клавиши“?"
  1158 
  1159 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:518
  1160 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:581
  1161 msgid "Do you want to deactivate Slow Keys?"
  1162 msgstr "Искате ли да изключите функцията „Бавни клавиши“?"
  1163 
  1164 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:519
  1165 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:582
   1214#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:508
   1215#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:572
   1216msgid "Slow Keys Turned On"
   1217msgstr "Бавните клавиши са включени"
   1218
   1219#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:509
   1220#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:573
   1221msgid "Slow Keys Turned Off"
   1222msgstr "Бавните клавиши са изключени"
   1223
   1224#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:510
   1225#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:574
  11661226msgid ""
  11671227"You just held down the Shift key for 8 seconds.  This is the shortcut for "
   
  11711231"функцията „Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
  11721232
  1173 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:538
  1174 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:828
   1233#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:529
   1234#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:665
   1235#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:837
  11751236msgid "Universal Access"
  11761237msgstr "Универсален достъп"
  11771238
  1178 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:543
  1179 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:678
  1180 msgid "Don't activate"
  1181 msgstr "Да не се активира"
  1182 
  1183 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:543
  1184 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:678
  1185 msgid "Don't deactivate"
  1186 msgstr "Да не се деактивира"
  1187 
  1188 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:549
  1189 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:684
  1190 msgid "Activate"
  1191 msgstr "Активиране"
  1192 
  1193 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:549
  1194 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:684
  1195 msgid "Deactivate"
  1196 msgstr "Деактивиране"
  1197 
  1198 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:603
  1199 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:740
  1200 msgid "Do_n't activate"
  1201 msgstr "Да _не се активира"
  1202 
  1203 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:603
  1204 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:740
  1205 msgid "Do_n't deactivate"
  1206 msgstr "Да _не се деактивира"
  1207 
  1208 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:606
  1209 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:743
  1210 msgid "_Activate"
  1211 msgstr "_Активиране"
  1212 
  1213 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:606
  1214 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:743
  1215 msgid "_Deactivate"
  1216 msgstr "_Деактивиране"
  1217 
  1218 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:610
  1219 msgid "Slow Keys Alert"
  1220 msgstr "Сигнал за бавни клавиши"
  1221 
  1222 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:650
  1223 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:714
  1224 msgid "Do you want to activate Sticky Keys?"
  1225 msgstr "Искате ли да включите функцията „Лепкави клавиши“?"
  1226 
  1227 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:651
  1228 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:715
  1229 msgid "Do you want to deactivate Sticky Keys?"
  1230 msgstr "Искате ли да изключите функцията „Лепкави клавиши“?"
  1231 
  1232 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:653
  1233 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:717
   1239#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:535
   1240#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:671
   1241msgid "Turn Off"
   1242msgstr "Изключване"
   1243
   1244#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:535
   1245#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:671
   1246msgid "Turn On"
   1247msgstr "Включване"
   1248
   1249#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:541
   1250#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:677
   1251msgid "Leave On"
   1252msgstr "Оставяне включено"
   1253
   1254#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:541
   1255#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:677
   1256msgid "Leave Off"
   1257msgstr "Оставяне изключено"
   1258
   1259#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:595
   1260#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:733
   1261msgid "_Turn Off"
   1262msgstr "_Изключване"
   1263
   1264#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:595
   1265#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:733
   1266msgid "_Turn On"
   1267msgstr "_Включване"
   1268
   1269#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:598
   1270#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:736
   1271msgid "_Leave On"
   1272msgstr "_Оставане включено"
   1273
   1274#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:598
   1275#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:736
   1276msgid "_Leave Off"
   1277msgstr "_Оставане изключено"
   1278
   1279#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:641
   1280#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:707
   1281msgid "Sticky Keys Turned On"
   1282msgstr "Лепкавите клавиши са включени"
   1283
   1284#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:642
   1285#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:708
   1286msgid "Sticky Keys Turned Off"
   1287msgstr "Лепкавите клавиши са изключени"
   1288
   1289#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:644
   1290#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:710
  12341291msgid ""
  12351292"You just pressed the Shift key 5 times in a row.  This is the shortcut for "
   
  12401297"клавиатурата ви."
  12411298
  1242 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:655
  1243 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:719
   1299#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:646
   1300#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:712
  12441301msgid ""
  12451302"You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a "
   
  12511308"работата на клавиатурата ви."
  12521309
  1253 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:747
  1254 msgid "Sticky Keys Alert"
  1255 msgstr "Сигнал за лепкави клавиши"
  1256 
  1257 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:449
  1258 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:4
   1310#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:412
   1311#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:1
  12591312msgid "Universal Access Preferences"
  12601313msgstr "Настройки за универсален достъп"
  12611314
  1262 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:1
   1315#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:2
   1316msgid "Use on-screen _keyboard"
   1317msgstr "Ползване на _екранна клавиатура"
   1318
   1319#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:3
   1320msgid "Use screen _reader"
   1321msgstr "Ползване на екранен _четец"
   1322
   1323#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:4
   1324msgid "Use screen _magnifier"
   1325msgstr "Ползване на _лупа"
   1326
   1327#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:5
  12631328msgid "Enhance _contrast in colors"
  12641329msgstr "_Увеличен цветови контраст"
  12651330
  1266 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:2
   1331#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:6
  12671332msgid "Make _text larger and easier to read"
  12681333msgstr "_Едър и лесен за четене шрифт"
  12691334
  1270 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:3
   1335#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:7
   1336msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
   1337msgstr ""
   1338"_Клавишните комбинации да са клавишни последователности (лепкави клавиши)"
   1339
   1340#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:8
   1341msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
   1342msgstr ""
   1343"_Пренебрегване на повторните натискания на клавиши (подскачащи клавиши)"
   1344
   1345#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:9
  12711346msgid "Press and _hold keys to accept them (Slow Keys)"
  12721347msgstr "_Задържане на клавишите след натискане (бавни клавиши)"
  1273 
  1274 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:5
  1275 msgid "Use on-screen _keyboard"
  1276 msgstr "Ползване на _екранна клавиатура"
  1277 
  1278 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:6
  1279 msgid "Use screen _magnifier"
  1280 msgstr "Ползване на _лупа"
  1281 
  1282 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:7
  1283 msgid "Use screen _reader"
  1284 msgstr "Ползване на екранен _четец"
  1285 
  1286 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:8
  1287 msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
  1288 msgstr ""
  1289 "_Пренебрегване на повторните натискания на клавиши (подскачащи клавиши)"
  1290 
  1291 #: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:9
  1292 msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
  1293 msgstr ""
  1294 "_Клавишните комбинации да са клавишни последователности (лепкави клавиши)"
  12951348
  12961349#: ../plugins/a11y-settings/a11y-settings.gnome-settings-plugin.in.h:1
   
  13031356
  13041357#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:1
   1358msgid "Mount Helper"
   1359msgstr "Помощник за монтиране"
   1360
   1361#: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:2
  13051362msgid "Automount and autorun plugged devices"
  13061363msgstr "Автоматично монтиране на устройствата и пускане на програмите от тях"
  13071364
  1308 #: ../plugins/automount/gnome-fallback-mount-helper.desktop.in.in.h:2
  1309 msgid "Mount Helper"
  1310 msgstr "Помощник за монтиране"
  1311 
  1312 #: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:154
   1365#: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:151
  13131366#, c-format
  13141367msgid "Unable to mount %s"
  13151368msgstr "„%s“ не може да се монтира"
  13161369
  1317 #: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:271
   1370#: ../plugins/automount/gsd-automount-manager.c:264
  13181371#, c-format
  13191372msgid "Unable to open a folder for %s"
   
  14471500
  14481501#: ../plugins/color/color.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1502#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1749
  14491503msgid "Color"
  14501504msgstr "Цветове"
   
  14541508msgstr "Приставка за цветове"
  14551509
  1456 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:626
  1457 msgid "Default"
  1458 msgstr "Стандартно"
  1459 
  1460 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1518
   1510#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1754
  14611511msgid "Recalibrate now"
  14621512msgstr "Калибриране на цвета"
  14631513
  14641514#. TRANSLATORS: this is when the device has not been recalibrated in a while
  1465 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1560
   1515#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1796
  14661516msgid "Recalibration required"
  14671517msgstr "Необходимо е да калибрирате цветовете"
  14681518
  14691519#. TRANSLATORS: this is when the display has not been recalibrated in a while
  1470 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1572
   1520#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1808
  14711521#, c-format
  14721522msgid "The display '%s' should be recalibrated soon."
   
  14741524
  14751525#. TRANSLATORS: this is when the printer has not been recalibrated in a while
  1476 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1581
   1526#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1817
  14771527#, c-format
  14781528msgid "The printer '%s' should be recalibrated soon."
   
  14801530
  14811531#. TRANSLATORS: this is the application name
  1482 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1907
  1483 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1925
   1532#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:2143
   1533#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:2159
  14841534msgid "GNOME Settings Daemon Color Plugin"
  14851535msgstr "Приставка за цветове към сървъра за настройките на GNOME"
  14861536
  14871537#. TRANSLATORS: this is a sound description
  1488 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1909
   1538#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:2145
  14891539msgid "Color calibration device added"
  14901540msgstr "Добавено е устройство за калибриране по цвят"
  14911541
  14921542#. TRANSLATORS: this is a sound description
  1493 #: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:1927
   1543#: ../plugins/color/gsd-color-manager.c:2161
  14941544msgid "Color calibration device removed"
  14951545msgstr "Махнато е устройство за калибриране по цвят"
   
  15031553msgstr "Фиктивна приставка (за тестване)"
  15041554
  1505 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
  1506 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1507 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1180
  1508 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1356
  1509 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1534
  1510 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1683
  1511 msgid "Power"
  1512 msgstr "Заряд"
  1513 
  1514 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:2
  1515 msgid "Power plugin"
  1516 msgstr "Приставка за захранването"
  1517 
  1518 #: ../plugins/power/gpm-common.c:47
  1519 msgid "Unknown time"
  1520 msgstr "Неизвестно време"
  1521 
  1522 #: ../plugins/power/gpm-common.c:52
  1523 #, c-format
  1524 msgid "%i minute"
  1525 msgid_plural "%i minutes"
  1526 msgstr[0] "%i минута"
  1527 msgstr[1] "%i минути"
  1528 
  1529 #: ../plugins/power/gpm-common.c:62
  1530 #, c-format
  1531 msgid "%i hour"
  1532 msgid_plural "%i hours"
  1533 msgstr[0] "%i час"
  1534 msgstr[1] "%i часа"
  1535 
  1536 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  1537 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1538 #: ../plugins/power/gpm-common.c:68
  1539 #, c-format
  1540 msgid "%i %s %i %s"
  1541 msgstr "%i %s и %i %s"
  1542 
  1543 #: ../plugins/power/gpm-common.c:69
  1544 msgid "hour"
  1545 msgid_plural "hours"
  1546 msgstr[0] "час"
  1547 msgstr[1] "часа"
  1548 
  1549 #: ../plugins/power/gpm-common.c:70
  1550 msgid "minute"
  1551 msgid_plural "minutes"
  1552 msgstr[0] "минута"
  1553 msgstr[1] "минути"
  1554 
  1555 #. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
  1556 #. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
  1557 #: ../plugins/power/gpm-common.c:317
  1558 #, c-format
  1559 msgid "provides %s laptop runtime"
  1560 msgstr "осигурява %s работа на компютъра"
  1561 
  1562 #. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
  1563 #. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
  1564 #. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
  1565 #: ../plugins/power/gpm-common.c:328
  1566 #, c-format
  1567 msgid "%s %s remaining"
  1568 msgstr "%s: остават %s работа"
  1569 
  1570 #. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
  1571 #. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
  1572 #. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
  1573 #. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
  1574 #. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
  1575 #. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
  1576 #: ../plugins/power/gpm-common.c:349 ../plugins/power/gpm-common.c:366
  1577 #, c-format
  1578 msgid "%s %s until charged"
  1579 msgstr "%s: остават %s до разреждане"
  1580 
  1581 #. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
  1582 #. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
  1583 #: ../plugins/power/gpm-common.c:356
  1584 #, c-format
  1585 msgid "provides %s battery runtime"
  1586 msgstr "осигурява %s работа с батерии"
  1587 
  1588 #. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
  1589 #: ../plugins/power/gpm-common.c:447
  1590 msgid "Product:"
  1591 msgstr "Продукт:"
  1592 
  1593 #. TRANSLATORS: device is missing
  1594 #. TRANSLATORS: device is charged
  1595 #. TRANSLATORS: device is charging
  1596 #. TRANSLATORS: device is discharging
  1597 #: ../plugins/power/gpm-common.c:451 ../plugins/power/gpm-common.c:454
  1598 #: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:460
  1599 msgid "Status:"
  1600 msgstr "Състояние:"
  1601 
  1602 #: ../plugins/power/gpm-common.c:451
  1603 msgid "Missing"
  1604 msgstr "Липсва"
  1605 
  1606 #. TRANSLATORS: battery state
  1607 #: ../plugins/power/gpm-common.c:454 ../plugins/power/gpm-common.c:723
  1608 msgid "Charged"
  1609 msgstr "Заредени"
  1610 
  1611 #. TRANSLATORS: battery state
  1612 #: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:711
  1613 msgid "Charging"
  1614 msgstr "Зареждане"
  1615 
  1616 #. TRANSLATORS: battery state
  1617 #: ../plugins/power/gpm-common.c:460 ../plugins/power/gpm-common.c:715
  1618 msgid "Discharging"
  1619 msgstr "Разреждане"
  1620 
  1621 #. TRANSLATORS: percentage
  1622 #: ../plugins/power/gpm-common.c:465
  1623 msgid "Percentage charge:"
  1624 msgstr "Процент заряд:"
  1625 
  1626 #. TRANSLATORS: manufacturer
  1627 #: ../plugins/power/gpm-common.c:469
  1628 msgid "Vendor:"
  1629 msgstr "Производител:"
  1630 
  1631 #. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
  1632 #: ../plugins/power/gpm-common.c:474
  1633 msgid "Technology:"
  1634 msgstr "Технология:"
  1635 
  1636 #. TRANSLATORS: serial number of the battery
  1637 #: ../plugins/power/gpm-common.c:478
  1638 msgid "Serial number:"
  1639 msgstr "Сериен номер:"
  1640 
  1641 #. TRANSLATORS: model number of the battery
  1642 #: ../plugins/power/gpm-common.c:482
  1643 msgid "Model:"
  1644 msgstr "Модел:"
  1645 
  1646 #. TRANSLATORS: time to fully charged
  1647 #: ../plugins/power/gpm-common.c:487
  1648 msgid "Charge time:"
  1649 msgstr "Време за зареждане:"
  1650 
  1651 #. TRANSLATORS: time to empty
  1652 #: ../plugins/power/gpm-common.c:493
  1653 msgid "Discharge time:"
  1654 msgstr "Време за разреждане:"
  1655 
  1656 #. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
  1657 #: ../plugins/power/gpm-common.c:500
  1658 msgid "Excellent"
  1659 msgstr "Отличен"
  1660 
  1661 #: ../plugins/power/gpm-common.c:502
  1662 msgid "Good"
  1663 msgstr "Добър"
  1664 
  1665 #: ../plugins/power/gpm-common.c:504
  1666 msgid "Fair"
  1667 msgstr "Среден"
  1668 
  1669 #: ../plugins/power/gpm-common.c:506
  1670 msgid "Poor"
  1671 msgstr "Лош"
  1672 
  1673 #: ../plugins/power/gpm-common.c:510
  1674 msgid "Capacity:"
  1675 msgstr "Капацитет:"
  1676 
  1677 #: ../plugins/power/gpm-common.c:516 ../plugins/power/gpm-common.c:541
  1678 msgid "Current charge:"
  1679 msgstr "Текущ заряд:"
  1680 
  1681 #: ../plugins/power/gpm-common.c:522
  1682 msgid "Last full charge:"
  1683 msgstr "Последно пълно зареждане:"
  1684 
  1685 #: ../plugins/power/gpm-common.c:528 ../plugins/power/gpm-common.c:546
  1686 msgid "Design charge:"
  1687 msgstr "Проектен заряд:"
  1688 
  1689 #: ../plugins/power/gpm-common.c:533
  1690 msgid "Charge rate:"
  1691 msgstr "Скорост на зареждане:"
  1692 
  1693 #. TRANSLATORS: system power cord
  1694 #: ../plugins/power/gpm-common.c:565 ../plugins/power/gpm-common.c:757
  1695 msgid "AC adapter"
  1696 msgid_plural "AC adapters"
  1697 msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
  1698 msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
  1699 
  1700 #. TRANSLATORS: laptop primary battery
  1701 #: ../plugins/power/gpm-common.c:569 ../plugins/power/gpm-common.c:793
  1702 msgid "Laptop battery"
  1703 msgid_plural "Laptop batteries"
  1704 msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
  1705 msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
  1706 
  1707 #. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
  1708 #: ../plugins/power/gpm-common.c:573 ../plugins/power/gpm-common.c:817
  1709 msgid "UPS"
  1710 msgid_plural "UPSs"
  1711 msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
  1712 msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
  1713 
  1714 #. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
  1715 #: ../plugins/power/gpm-common.c:577 ../plugins/power/gpm-common.c:824
  1716 msgid "Monitor"
  1717 msgid_plural "Monitors"
  1718 msgstr[0] "Монитор"
  1719 msgstr[1] "Монитори"
  1720 
  1721 #. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
  1722 #: ../plugins/power/gpm-common.c:581 ../plugins/power/gpm-common.c:848
  1723 #: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1724 msgid "Mouse"
  1725 msgid_plural "Mice"
  1726 msgstr[0] "Мишка"
  1727 msgstr[1] "Мишки"
  1728 
  1729 #. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
  1730 #: ../plugins/power/gpm-common.c:585 ../plugins/power/gpm-common.c:872
  1731 #: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
  1732 msgid "Keyboard"
  1733 msgid_plural "Keyboards"
  1734 msgstr[0] "Клавиатура"
  1735 msgstr[1] "Клавиатури"
  1736 
  1737 #. TRANSLATORS: portable device
  1738 #: ../plugins/power/gpm-common.c:589 ../plugins/power/gpm-common.c:896
  1739 msgid "PDA"
  1740 msgid_plural "PDAs"
  1741 msgstr[0] "Цифрово помощник"
  1742 msgstr[1] "Цифрови помощници"
  1743 
  1744 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
  1745 #: ../plugins/power/gpm-common.c:593 ../plugins/power/gpm-common.c:920
  1746 msgid "Cell phone"
  1747 msgid_plural "Cell phones"
  1748 msgstr[0] "Мобилен телефон"
  1749 msgstr[1] "Мобилни телефони"
  1750 
  1751 #. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
  1752 #: ../plugins/power/gpm-common.c:598 ../plugins/power/gpm-common.c:945
  1753 msgid "Media player"
  1754 msgid_plural "Media players"
  1755 msgstr[0] "Музикално устройство"
  1756 msgstr[1] "Музикално устройство"
  1757 
  1758 #. TRANSLATORS: tablet device
  1759 #: ../plugins/power/gpm-common.c:602 ../plugins/power/gpm-common.c:969
  1760 msgid "Tablet"
  1761 msgid_plural "Tablets"
  1762 msgstr[0] "Таблет"
  1763 msgstr[1] "Таблети"
  1764 
  1765 #. TRANSLATORS: tablet device
  1766 #: ../plugins/power/gpm-common.c:606 ../plugins/power/gpm-common.c:993
  1767 msgid "Computer"
  1768 msgid_plural "Computers"
  1769 msgstr[0] "Компютър"
  1770 msgstr[1] "Компютри"
  1771 
  1772 #. TRANSLATORS: battery technology
  1773 #: ../plugins/power/gpm-common.c:670
  1774 msgid "Lithium Ion"
  1775 msgstr "Литиево-йонна"
  1776 
  1777 #. TRANSLATORS: battery technology
  1778 #: ../plugins/power/gpm-common.c:674
  1779 msgid "Lithium Polymer"
  1780 msgstr "Литиево-полимерна"
  1781 
  1782 #. TRANSLATORS: battery technology
  1783 #: ../plugins/power/gpm-common.c:678
  1784 msgid "Lithium Iron Phosphate"
  1785 msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
  1786 
  1787 #. TRANSLATORS: battery technology
  1788 #: ../plugins/power/gpm-common.c:682
  1789 msgid "Lead acid"
  1790 msgstr "Оловна"
  1791 
  1792 #. TRANSLATORS: battery technology
  1793 #: ../plugins/power/gpm-common.c:686
  1794 msgid "Nickel Cadmium"
  1795 msgstr "Никелово-кадмиева"
  1796 
  1797 #. TRANSLATORS: battery technology
  1798 #: ../plugins/power/gpm-common.c:690
  1799 msgid "Nickel metal hydride"
  1800 msgstr "Никелово-метално-хидридна"
  1801 
  1802 #. TRANSLATORS: battery technology
  1803 #: ../plugins/power/gpm-common.c:694
  1804 msgid "Unknown technology"
  1805 msgstr "Неизвестна технология"
  1806 
  1807 #. TRANSLATORS: battery state
  1808 #: ../plugins/power/gpm-common.c:719
  1809 msgid "Empty"
  1810 msgstr "Разредена"
  1811 
  1812 #. TRANSLATORS: battery state
  1813 #: ../plugins/power/gpm-common.c:727
  1814 msgid "Waiting to charge"
  1815 msgstr "Изчаква зареждане"
  1816 
  1817 #. TRANSLATORS: battery state
  1818 #: ../plugins/power/gpm-common.c:731
  1819 msgid "Waiting to discharge"
  1820 msgstr "Изчаква разреждане"
  1821 
  1822 #. TRANSLATORS: device not present
  1823 #: ../plugins/power/gpm-common.c:765
  1824 msgid "Laptop battery not present"
  1825 msgstr "Липсва батерия на преносимия компютър"
  1826 
  1827 #. TRANSLATORS: battery state
  1828 #: ../plugins/power/gpm-common.c:769
  1829 msgid "Laptop battery is charging"
  1830 msgstr "Зареждане на батерията на преносимия компютър"
  1831 
  1832 #. TRANSLATORS: battery state
  1833 #: ../plugins/power/gpm-common.c:773
  1834 msgid "Laptop battery is discharging"
  1835 msgstr "Разреждане на батерията на преносимия компютър"
  1836 
  1837 #. TRANSLATORS: battery state
  1838 #: ../plugins/power/gpm-common.c:777
  1839 msgid "Laptop battery is empty"
  1840 msgstr "Батерията на преносимия компютър е разредена"
  1841 
  1842 #. TRANSLATORS: battery state
  1843 #: ../plugins/power/gpm-common.c:781
  1844 msgid "Laptop battery is charged"
  1845 msgstr "Батерията на преносимия компютър е заредена"
  1846 
  1847 #. TRANSLATORS: battery state
  1848 #: ../plugins/power/gpm-common.c:785
  1849 msgid "Laptop battery is waiting to charge"
  1850 msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква зареждане"
  1851 
  1852 #. TRANSLATORS: battery state
  1853 #: ../plugins/power/gpm-common.c:789
  1854 msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
  1855 msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква разреждане"
  1856 
  1857 #. TRANSLATORS: battery state
  1858 #: ../plugins/power/gpm-common.c:801
  1859 msgid "UPS is charging"
  1860 msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се зарежда"
  1861 
  1862 #. TRANSLATORS: battery state
  1863 #: ../plugins/power/gpm-common.c:805
  1864 msgid "UPS is discharging"
  1865 msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се разрежда"
  1866 
  1867 #. TRANSLATORS: battery state
  1868 #: ../plugins/power/gpm-common.c:809
  1869 msgid "UPS is empty"
  1870 msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е разредено"
  1871 
  1872 #. TRANSLATORS: battery state
  1873 #: ../plugins/power/gpm-common.c:813
  1874 msgid "UPS is charged"
  1875 msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е заредено"
  1876 
  1877 #. TRANSLATORS: battery state
  1878 #: ../plugins/power/gpm-common.c:832
  1879 msgid "Mouse is charging"
  1880 msgstr "Мишката се зарежда"
  1881 
  1882 #. TRANSLATORS: battery state
  1883 #: ../plugins/power/gpm-common.c:836
  1884 msgid "Mouse is discharging"
  1885 msgstr "Мишката се разрежда"
  1886 
  1887 #. TRANSLATORS: battery state
  1888 #: ../plugins/power/gpm-common.c:840
  1889 msgid "Mouse is empty"
  1890 msgstr "Мишката е разредена"
  1891 
  1892 #. TRANSLATORS: battery state
  1893 #: ../plugins/power/gpm-common.c:844
  1894 msgid "Mouse is charged"
  1895 msgstr "Мишката е заредена"
  1896 
  1897 #. TRANSLATORS: battery state
  1898 #: ../plugins/power/gpm-common.c:856
  1899 msgid "Keyboard is charging"
  1900 msgstr "Клавиатурата се зарежда"
  1901 
  1902 #. TRANSLATORS: battery state
  1903 #: ../plugins/power/gpm-common.c:860
  1904 msgid "Keyboard is discharging"
  1905 msgstr "Клавиатурата се разрежда"
  1906 
  1907 #. TRANSLATORS: battery state
  1908 #: ../plugins/power/gpm-common.c:864
  1909 msgid "Keyboard is empty"
  1910 msgstr "Клавиатурата е разредена"
  1911 
  1912 #. TRANSLATORS: battery state
  1913 #: ../plugins/power/gpm-common.c:868
  1914 msgid "Keyboard is charged"
  1915 msgstr "Клавиатурата е заредена"
  1916 
  1917 #. TRANSLATORS: battery state
  1918 #: ../plugins/power/gpm-common.c:880
  1919 msgid "PDA is charging"
  1920 msgstr "Цифровият помощник се зарежда"
  1921 
  1922 #. TRANSLATORS: battery state
  1923 #: ../plugins/power/gpm-common.c:884
  1924 msgid "PDA is discharging"
  1925 msgstr "Цифровият помощник се разрежда"
  1926 
  1927 #. TRANSLATORS: battery state
  1928 #: ../plugins/power/gpm-common.c:888
  1929 msgid "PDA is empty"
  1930 msgstr "Цифровият помощник е разреден"
  1931 
  1932 #. TRANSLATORS: battery state
  1933 #: ../plugins/power/gpm-common.c:892
  1934 msgid "PDA is charged"
  1935 msgstr "Цифровият помощник е зареден"
  1936 
  1937 #. TRANSLATORS: battery state
  1938 #: ../plugins/power/gpm-common.c:904
  1939 msgid "Cell phone is charging"
  1940 msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
  1941 
  1942 #. TRANSLATORS: battery state
  1943 #: ../plugins/power/gpm-common.c:908
  1944 msgid "Cell phone is discharging"
  1945 msgstr "Мобилният телефон се разрежда"
  1946 
  1947 #. TRANSLATORS: battery state
  1948 #: ../plugins/power/gpm-common.c:912
  1949 msgid "Cell phone is empty"
  1950 msgstr "Мобилният телефон е разреден"
  1951 
  1952 #. TRANSLATORS: battery state
  1953 #: ../plugins/power/gpm-common.c:916
  1954 msgid "Cell phone is charged"
  1955 msgstr "Мобилният телефон е зареден"
  1956 
  1957 #. TRANSLATORS: battery state
  1958 #: ../plugins/power/gpm-common.c:929
  1959 msgid "Media player is charging"
  1960 msgstr "Музикалното устройство се зарежда"
  1961 
  1962 #. TRANSLATORS: battery state
  1963 #: ../plugins/power/gpm-common.c:933
  1964 msgid "Media player is discharging"
  1965 msgstr "Музикалното устройство се разрежда"
  1966 
  1967 #. TRANSLATORS: battery state
  1968 #: ../plugins/power/gpm-common.c:937
  1969 msgid "Media player is empty"
  1970 msgstr "Музикалното устройство е разредено"
  1971 
  1972 #. TRANSLATORS: battery state
  1973 #: ../plugins/power/gpm-common.c:941
  1974 msgid "Media player is charged"
  1975 msgstr "Музикалното устройство е заредено"
  1976 
  1977 #. TRANSLATORS: battery state
  1978 #: ../plugins/power/gpm-common.c:953
  1979 msgid "Tablet is charging"
  1980 msgstr "Таблетът се зарежда"
  1981 
  1982 #. TRANSLATORS: battery state
  1983 #: ../plugins/power/gpm-common.c:957
  1984 msgid "Tablet is discharging"
  1985 msgstr "Таблетът се разрежда"
  1986 
  1987 #. TRANSLATORS: battery state
  1988 #: ../plugins/power/gpm-common.c:961
  1989 msgid "Tablet is empty"
  1990 msgstr "Таблетът е разреден"
  1991 
  1992 #. TRANSLATORS: battery state
  1993 #: ../plugins/power/gpm-common.c:965
  1994 msgid "Tablet is charged"
  1995 msgstr "Таблетът е зареден"
  1996 
  1997 #. TRANSLATORS: battery state
  1998 #: ../plugins/power/gpm-common.c:977
  1999 msgid "Computer is charging"
  2000 msgstr "Компютърът се зарежда"
  2001 
  2002 #. TRANSLATORS: battery state
  2003 #: ../plugins/power/gpm-common.c:981
  2004 msgid "Computer is discharging"
  2005 msgstr "Компютърът се разрежда"
  2006 
  2007 #. TRANSLATORS: battery state
  2008 #: ../plugins/power/gpm-common.c:985
  2009 msgid "Computer is empty"
  2010 msgstr "Компютърът е разреден"
  2011 
  2012 #. TRANSLATORS: battery state
  2013 #: ../plugins/power/gpm-common.c:989
  2014 msgid "Computer is charged"
  2015 msgstr "Компютърът е зареден"
  2016 
  2017 #. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
  2018 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:924
  2019 msgid "Battery may be recalled"
  2020 msgstr "Батерията може да е обявена за връщане"
  2021 
  2022 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:925
  2023 #, c-format
  2024 msgid ""
  2025 "A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
  2026 "risk."
  2027 msgstr ""
  2028 "Батерия на компютъра може да е обявена за връщане от %s, възможно е да сте "
  2029 "изложени на риск."
  2030 
  2031 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:928
  2032 msgid "For more information visit the battery recall website."
  2033 msgstr "За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
  2034 
  2035 #. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
  2036 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:939
  2037 msgid "Visit recall website"
  2038 msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
  2039 
  2040 #. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
  2041 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:943
  2042 msgid "Do not show me this again"
  2043 msgstr "Съобщението да не се показва повече"
  2044 
  2045 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
  2046 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1154
  2047 msgid "UPS Discharging"
  2048 msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
  2049 
  2050 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  2051 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1159
  2052 #, c-format
  2053 msgid "%s of UPS backup power remaining"
  2054 msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване"
  2055 
  2056 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
  2057 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1271
  2058 msgid "Battery low"
  2059 msgstr "Зарядът на батерията е нисък"
  2060 
  2061 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
  2062 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1274
  2063 msgid "Laptop battery low"
  2064 msgstr "Зарядът на батерията на компютъра е нисък"
  2065 
  2066 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  2067 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1280
  2068 #, c-format
  2069 msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
  2070 msgstr "Остават приблизително <b>%s</b> (%.0f%%)"
  2071 
  2072 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
  2073 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1284
  2074 msgid "UPS low"
  2075 msgstr "Зарядът на непрекъсваемото токозахранване е нисък"
  2076 
  2077 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
  2078 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1288
  2079 #, c-format
  2080 msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
  2081 msgstr ""
  2082 "Оставят приблизително <b>%s</b> работа с непрекъсваемото токозахранване (%.0f"
  2083 "%%)"
  2084 
  2085 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
  2086 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
  2087 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1292
  2088 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1455
  2089 msgid "Mouse battery low"
  2090 msgstr "Зарядът на мишката е нисък"
  2091 
  2092 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2093 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1295
  2094 #, c-format
  2095 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
  2096 msgstr "Зарядът на безжичната мишката е нисък (%.0f%%)"
  2097 
  2098 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
  2099 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
  2100 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1299
  2101 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1463
  2102 msgid "Keyboard battery low"
  2103 msgstr "Зарядът на клавиатурата е нисък"
  2104 
  2105 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2106 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1302
  2107 #, c-format
  2108 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
  2109 msgstr "Зарядът на безжичната клавиатура е нисък (%.0f%%)"
  2110 
  2111 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
  2112 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
  2113 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1306
  2114 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1472
  2115 msgid "PDA battery low"
  2116 msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък"
  2117 
  2118 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2119 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1309
  2120 #, c-format
  2121 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
  2122 msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък (%.0f%%)"
  2123 
  2124 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
  2125 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  2126 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1313
  2127 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1482
  2128 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1493
  2129 msgid "Cell phone battery low"
  2130 msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък"
  2131 
  2132 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2133 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1316
  2134 #, c-format
  2135 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
  2136 msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък (%.0f%%)"
  2137 
  2138 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
  2139 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1321
  2140 msgid "Media player battery low"
  2141 msgstr "Зарядът на плеъра е нисък"
  2142 
  2143 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2144 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1324
  2145 #, c-format
  2146 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
  2147 msgstr "Зарядът на плеъра е нисък (%.0f%%)"
  2148 
  2149 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
  2150 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  2151 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1328
  2152 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1502
  2153 msgid "Tablet battery low"
  2154 msgstr "Зарядът на таблета е нисък"
  2155 
  2156 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2157 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1331
  2158 #, c-format
  2159 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
  2160 msgstr "Зарядът на таблета е нисък (%.0f%%)"
  2161 
  2162 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
  2163 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
  2164 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1335
  2165 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1511
  2166 msgid "Attached computer battery low"
  2167 msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
  2168 
  2169 #. TRANSLATORS: tell user more details
  2170 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1338
  2171 #, c-format
  2172 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
  2173 msgstr "Зарядът на свързания компютър е нисък (%.0f %%)"
  2174 
  2175 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  2176 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1373
  2177 msgid "Battery is low"
  2178 msgstr "Ниско ниво на батерията"
  2179 
  2180 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
  2181 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1414
  2182 msgid "Battery critically low"
  2183 msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
  2184 
  2185 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
  2186 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
  2187 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1417
  2188 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1601
  2189 msgid "Laptop battery critically low"
  2190 msgstr "Критично ниско ниво на батерията на преносимия компютър"
  2191 
  2192 #. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
  2193 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1426
  2194 msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
  2195 msgstr "Включете адаптера за електрическата мрежа, за да не загубите данни."
  2196 
  2197 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  2198 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1430
  2199 #, c-format
  2200 msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
  2201 msgstr ""
  2202 "Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
  2203 "електрическата мрежа."
  2204 
  2205 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  2206 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1434
  2207 #, c-format
  2208 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
  2209 msgstr ""
  2210 "Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
  2211 "електрическата мрежа."
  2212 
  2213 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  2214 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1438
  2215 #, c-format
  2216 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
  2217 msgstr ""
  2218 "Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
  2219 "електрическата мрежа."
  2220 
  2221 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
  2222 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
  2223 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1445
  2224 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1637
  2225 msgid "UPS critically low"
  2226 msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  2227 
  2228 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
  2229 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1449
  2230 #, c-format
  2231 msgid ""
  2232 "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
  2233 "your computer to avoid losing data."
  2234 msgstr ""
  2235 "Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
  2236 "%%). Включете компютъра към електрическата мрежа, за да избегнете загуба на "
  2237 "данни."
  2238 
  2239 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2240 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1458
  2241 #, c-format
  2242 msgid ""
  2243 "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
  2244 "functioning if not charged."
  2245 msgstr ""
  2246 "Безжичната мишка е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, ще "
  2247 "се изключи."
  2248 
  2249 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2250 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1466
  2251 #, c-format
  2252 msgid ""
  2253 "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
  2254 "functioning if not charged."
  2255 msgstr ""
  2256 "Безжичната клавиатура е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, "
  2257 "ще се изключи."
  2258 
  2259 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2260 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1475
  2261 #, c-format
  2262 msgid ""
  2263 "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
  2264 "not charged."
  2265 msgstr ""
  2266 "Цифровият помощник е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
  2267 "ще се изключи."
  2268 
  2269 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2270 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1485
  2271 #, c-format
  2272 msgid ""
  2273 "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
  2274 "functioning if not charged."
  2275 msgstr ""
  2276 "Мобилният телефон е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще "
  2277 "се изключи."
  2278 
  2279 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2280 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1496
  2281 #, c-format
  2282 msgid ""
  2283 "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
  2284 "functioning if not charged."
  2285 msgstr ""
  2286 "Музикалното устройство е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го "
  2287 "презаредите, ще се изключи."
  2288 
  2289 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2290 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1505
  2291 #, c-format
  2292 msgid ""
  2293 "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
  2294 "if not charged."
  2295 msgstr ""
  2296 "Таблетът е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще се "
  2297 "изключи."
  2298 
  2299 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
  2300 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1514
  2301 #, c-format
  2302 msgid ""
  2303 "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
  2304 "shutdown if not charged."
  2305 msgstr ""
  2306 "Свързаният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
  2307 "ще се изключи."
  2308 
  2309 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  2310 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1554
  2311 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1564
  2312 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1700
  2313 msgid "Battery is critically low"
  2314 msgstr "Зарядът на батерията е критично нисък"
  2315 
  2316 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
  2317 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1609
  2318 msgid ""
  2319 "The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
  2320 "b> when the battery becomes completely empty."
  2321 msgstr ""
  2322 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
  2323 "когато батерията напълно се изчерпи."
  2324 
  2325 #. TRANSLATORS: computer will suspend
  2326 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1615
  2327 msgid ""
  2328 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
  2329 "suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
  2330 "computer in a suspended state."
  2331 msgstr ""
  2332 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
  2333 "<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
  2334 "необходим малък заряд на батерията."
  2335 
  2336 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
  2337 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1622
  2338 msgid ""
  2339 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
  2340 "hibernate."
  2341 msgstr ""
  2342 "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
  2343 
  2344 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
  2345 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1627
  2346 msgid ""
  2347 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
  2348 "shutdown."
  2349 msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
  2350 
  2351 #. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
  2352 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1645
  2353 msgid ""
  2354 "UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
  2355 "the UPS becomes completely empty."
  2356 msgstr ""
  2357 "Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
  2358 "бъде <b>изгасен</b>, когато непрекъсваемото токозахранване се разреди."
  2359 
  2360 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
  2361 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1651
  2362 msgid ""
  2363 "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
  2364 msgstr ""
  2365 "Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
  2366 "бъде дълбоко приспан."
  2367 
  2368 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
  2369 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1656
  2370 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
  2371 msgstr ""
  2372 "Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
  2373 "бъде изключен."
  2374 
  2375 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  2376 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2069
  2377 msgid "Lid has been opened"
  2378 msgstr "Екранът е отворен"
  2379 
  2380 #. TRANSLATORS: this is the sound description
  2381 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2094
  2382 msgid "Lid has been closed"
  2383 msgstr "Екранът е затворен"
  2384 
  2385 #. TRANSLATORS: this is the title of the power manager status icon
  2386 #. * that is only shown in fallback mode
  2387 #: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:3204
  2388 msgid "Power Manager"
  2389 msgstr "Управление на захранването"
  2390 
  2391 #: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:1
  2392 msgid "Authentication is required to modify the laptop brightness"
  2393 msgstr "За промяна на яркостта на екрана се изисква идентификация"
  2394 
  2395 #. SECURITY:
  2396 #. - A normal active user on the local machine does not need permission
  2397 #. to change the backlight brightness.
  2398 #.
  2399 #: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:6
  2400 msgid "Modify the laptop brightness"
  2401 msgstr "Промяна на яркостта на екрана"
  2402 
  24031555#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:332
  24041556#, c-format
   
  24211573#. Set up all the window stuff here
  24221574#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:343
  2423 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:204
   1575#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:205
  24241576msgid "Low Disk Space"
  24251577msgstr "Дисковото пространство привършва"
   
  24481600
  24491601#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:378
  2450 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:436
   1602#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:437
  24511603msgid "Empty Trash"
  24521604msgstr "Изчистване на кошчето"
  24531605
  24541606#: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:385
  2455 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:451
   1607#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:452
  24561608msgid "Ignore"
  24571609msgstr "Пренебрегване"
   
  25001652"или като преместите част от нещата на външен диск."
  25011653
  2502 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:444
   1654#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:445
  25031655msgid "Examine…"
  25041656msgstr "Проверка…"
  2505 
  2506 #: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:139
  2507 #, c-format
  2508 msgid "Key binding (%s) is invalid (%d)"
  2509 msgstr "Клавишната комбинация (%s) е грешна (%d)"
  2510 
  2511 #: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:197
  2512 #, c-format
  2513 msgid "Key binding (%s) is incomplete"
  2514 msgstr "Клавишната комбинация (%s) е непълна"
  2515 
  2516 #: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:493
  2517 #, c-format
  2518 msgid ""
  2519 "Error while trying to run (%s)\n"
  2520 "which is linked to the key (%s)"
  2521 msgstr ""
  2522 "Грешка при изпълнението на (%s),\n"
  2523 "която е свързана с клавиша (%s)"
  2524 
  2525 #: ../plugins/keybindings/keybindings.gnome-settings-plugin.in.h:1
  2526 msgid "Keybindings"
  2527 msgstr "Клавишни комбинации"
  2528 
  2529 #: ../plugins/keybindings/keybindings.gnome-settings-plugin.in.h:2
  2530 msgid "Keybindings plugin"
  2531 msgstr "Приставка за клавишни комбинации"
  2532 
  2533 #: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
  2534 msgid "Keyboard plugin"
  2535 msgstr "Приставка за клавиатурата"
  25361657
  25371658#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:87
   
  25571678" • <b>%s</b>"
  25581679
  2559 #: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:243
   1680#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:242
  25601681msgid "_Layouts"
  25611682msgstr "_Подредби"
  25621683
  2563 #: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:249
   1684#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:248
  25641685msgid "Show _Keyboard Layout..."
  25651686msgstr "Показване на _текущата подредба…"
   
  25671688#. translators note:
  25681689#. * This is the name of the gnome-control-center "region" panel
  2569 #: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:256
   1690#: ../plugins/keyboard/gsd-keyboard-xkb.c:255
  25701691msgid "Region and Language Settings"
  25711692msgstr "Настройки на региона и езика"
  25721693
  2573 #: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:232
  2574 msgid ""
  2575 "Could not get default terminal. Verify that your default terminal command is "
  2576 "set and points to a valid application."
  2577 msgstr ""
  2578 "Стандартният терминал не може да бъде открит. Проверете дали командата за "
  2579 "терминала е зададена и дали тя съответства на правилна програма."
  2580 
  2581 #: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:272
  2582 #, c-format
  2583 msgid ""
  2584 "Couldn't execute command: %s\n"
  2585 "Verify that this is a valid command."
  2586 msgstr ""
  2587 "Следната команда не може да бъде изпълнена: %s\n"
  2588 "Проверете дали това е валидна команда."
   1694#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
   1695#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1696#: ../plugins/power/gpm-common.c:585 ../plugins/power/gpm-common.c:872
   1697msgid "Keyboard"
   1698msgid_plural "Keyboards"
   1699msgstr[0] "Клавиатура"
   1700msgstr[1] "Клавиатури"
   1701
   1702#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
   1703msgid "Keyboard plugin"
   1704msgstr "Приставка за клавиатурата"
  25891705
  25901706#. translators:
  25911707#. * The device has been disabled
  2592 #: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1091
   1708#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1087
  25931709msgid "Disabled"
  25941710msgstr "Изключено"
   
  25961712#. translators:
  25971713#. * The number of sound outputs on a particular device
  2598 #: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1098
   1714#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1094
  25991715#, c-format
  26001716msgid "%u Output"
   
  26051721#. translators:
  26061722#. * The number of sound inputs on a particular device
  2607 #: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1108
   1723#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1104
  26081724#, c-format
  26091725msgid "%u Input"
   
  26121728msgstr[1] "%u изхода"
  26131729
  2614 #: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1406
   1730#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1402
  26151731msgid "System Sounds"
  26161732msgstr "Системните звуци"
   
  26241740msgstr "Приставка за мултимедийни клавиши"
  26251741
  2626 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:824
   1742#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:833
  26271743msgid "Could not enable mouse accessibility features"
  26281744msgstr "Неуспех при включване на функциите за достъпност на мишката"
  26291745
  2630 #: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:826
   1746#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:835
  26311747msgid ""
  26321748"Mouse accessibility requires Mousetweaks to be installed on your system."
  26331749msgstr ""
  26341750"За достъпност на мишката на системата трябва да е инсталиран Mousetweaks."
   1751
   1752#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
   1753#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
   1754#: ../plugins/power/gpm-common.c:581 ../plugins/power/gpm-common.c:848
   1755msgid "Mouse"
   1756msgid_plural "Mice"
   1757msgstr[0] "Мишка"
   1758msgstr[1] "Мишки"
  26351759
  26361760#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:2
   
  26381762msgstr "Приставка за мишката"
  26391763
   1764#: ../plugins/power/gpm-common.c:47
   1765msgid "Unknown time"
   1766msgstr "Неизвестно време"
   1767
   1768#: ../plugins/power/gpm-common.c:52
   1769#, c-format
   1770msgid "%i minute"
   1771msgid_plural "%i minutes"
   1772msgstr[0] "%i минута"
   1773msgstr[1] "%i минути"
   1774
   1775#: ../plugins/power/gpm-common.c:62
   1776#, c-format
   1777msgid "%i hour"
   1778msgid_plural "%i hours"
   1779msgstr[0] "%i час"
   1780msgstr[1] "%i часа"
   1781
   1782#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
   1783#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
   1784#: ../plugins/power/gpm-common.c:68
   1785#, c-format
   1786msgid "%i %s %i %s"
   1787msgstr "%i %s и %i %s"
   1788
   1789#: ../plugins/power/gpm-common.c:69
   1790msgid "hour"
   1791msgid_plural "hours"
   1792msgstr[0] "час"
   1793msgstr[1] "часа"
   1794
   1795#: ../plugins/power/gpm-common.c:70
   1796msgid "minute"
   1797msgid_plural "minutes"
   1798msgstr[0] "минута"
   1799msgstr[1] "минути"
   1800
   1801#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
   1802#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
   1803#: ../plugins/power/gpm-common.c:317
   1804#, c-format
   1805msgid "provides %s laptop runtime"
   1806msgstr "осигурява %s работа на компютъра"
   1807
   1808#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
   1809#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1810#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
   1811#: ../plugins/power/gpm-common.c:328
   1812#, c-format
   1813msgid "%s %s remaining"
   1814msgstr "%s: остават %s работа"
   1815
   1816#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
   1817#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1818#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1819#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
   1820#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
   1821#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1822#: ../plugins/power/gpm-common.c:349 ../plugins/power/gpm-common.c:366
   1823#, c-format
   1824msgid "%s %s until charged"
   1825msgstr "%s: остават %s до разреждане"
   1826
   1827#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
   1828#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
   1829#: ../plugins/power/gpm-common.c:356
   1830#, c-format
   1831msgid "provides %s battery runtime"
   1832msgstr "осигурява %s работа с батерии"
   1833
   1834#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
   1835#: ../plugins/power/gpm-common.c:447
   1836msgid "Product:"
   1837msgstr "Продукт:"
   1838
   1839#. TRANSLATORS: device is missing
   1840#. TRANSLATORS: device is charged
   1841#. TRANSLATORS: device is charging
   1842#. TRANSLATORS: device is discharging
   1843#: ../plugins/power/gpm-common.c:451 ../plugins/power/gpm-common.c:454
   1844#: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:460
   1845msgid "Status:"
   1846msgstr "Състояние:"
   1847
   1848#: ../plugins/power/gpm-common.c:451
   1849msgid "Missing"
   1850msgstr "Липсва"
   1851
   1852#. TRANSLATORS: battery state
   1853#: ../plugins/power/gpm-common.c:454 ../plugins/power/gpm-common.c:723
   1854msgid "Charged"
   1855msgstr "Заредени"
   1856
   1857#. TRANSLATORS: battery state
   1858#: ../plugins/power/gpm-common.c:457 ../plugins/power/gpm-common.c:711
   1859msgid "Charging"
   1860msgstr "Зареждане"
   1861
   1862#. TRANSLATORS: battery state
   1863#: ../plugins/power/gpm-common.c:460 ../plugins/power/gpm-common.c:715
   1864msgid "Discharging"
   1865msgstr "Разреждане"
   1866
   1867#. TRANSLATORS: percentage
   1868#: ../plugins/power/gpm-common.c:465
   1869msgid "Percentage charge:"
   1870msgstr "Процент заряд:"
   1871
   1872#. TRANSLATORS: manufacturer
   1873#: ../plugins/power/gpm-common.c:469
   1874msgid "Vendor:"
   1875msgstr "Производител:"
   1876
   1877#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
   1878#: ../plugins/power/gpm-common.c:474
   1879msgid "Technology:"
   1880msgstr "Технология:"
   1881
   1882#. TRANSLATORS: serial number of the battery
   1883#: ../plugins/power/gpm-common.c:478
   1884msgid "Serial number:"
   1885msgstr "Сериен номер:"
   1886
   1887#. TRANSLATORS: model number of the battery
   1888#: ../plugins/power/gpm-common.c:482
   1889msgid "Model:"
   1890msgstr "Модел:"
   1891
   1892#. TRANSLATORS: time to fully charged
   1893#: ../plugins/power/gpm-common.c:487
   1894msgid "Charge time:"
   1895msgstr "Време за зареждане:"
   1896
   1897#. TRANSLATORS: time to empty
   1898#: ../plugins/power/gpm-common.c:493
   1899msgid "Discharge time:"
   1900msgstr "Време за разреждане:"
   1901
   1902#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
   1903#: ../plugins/power/gpm-common.c:500
   1904msgid "Excellent"
   1905msgstr "Отличен"
   1906
   1907#: ../plugins/power/gpm-common.c:502
   1908msgid "Good"
   1909msgstr "Добър"
   1910
   1911#: ../plugins/power/gpm-common.c:504
   1912msgid "Fair"
   1913msgstr "Среден"
   1914
   1915#: ../plugins/power/gpm-common.c:506
   1916msgid "Poor"
   1917msgstr "Лош"
   1918
   1919#: ../plugins/power/gpm-common.c:510
   1920msgid "Capacity:"
   1921msgstr "Капацитет:"
   1922
   1923#: ../plugins/power/gpm-common.c:516 ../plugins/power/gpm-common.c:541
   1924msgid "Current charge:"
   1925msgstr "Текущ заряд:"
   1926
   1927#: ../plugins/power/gpm-common.c:522
   1928msgid "Last full charge:"
   1929msgstr "Последно пълно зареждане:"
   1930
   1931#: ../plugins/power/gpm-common.c:528 ../plugins/power/gpm-common.c:546
   1932msgid "Design charge:"
   1933msgstr "Проектен заряд:"
   1934
   1935#: ../plugins/power/gpm-common.c:533
   1936msgid "Charge rate:"
   1937msgstr "Скорост на зареждане:"
   1938
   1939#. TRANSLATORS: system power cord
   1940#: ../plugins/power/gpm-common.c:565 ../plugins/power/gpm-common.c:757
   1941msgid "AC adapter"
   1942msgid_plural "AC adapters"
   1943msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
   1944msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
   1945
   1946#. TRANSLATORS: laptop primary battery
   1947#: ../plugins/power/gpm-common.c:569 ../plugins/power/gpm-common.c:793
   1948msgid "Laptop battery"
   1949msgid_plural "Laptop batteries"
   1950msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
   1951msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
   1952
   1953#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
   1954#: ../plugins/power/gpm-common.c:573 ../plugins/power/gpm-common.c:817
   1955msgid "UPS"
   1956msgid_plural "UPSs"
   1957msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
   1958msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
   1959
   1960#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
   1961#: ../plugins/power/gpm-common.c:577 ../plugins/power/gpm-common.c:824
   1962msgid "Monitor"
   1963msgid_plural "Monitors"
   1964msgstr[0] "Монитор"
   1965msgstr[1] "Монитори"
   1966
   1967#. TRANSLATORS: portable device
   1968#: ../plugins/power/gpm-common.c:589 ../plugins/power/gpm-common.c:896
   1969msgid "PDA"
   1970msgid_plural "PDAs"
   1971msgstr[0] "Цифрово помощник"
   1972msgstr[1] "Цифрови помощници"
   1973
   1974#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
   1975#: ../plugins/power/gpm-common.c:593 ../plugins/power/gpm-common.c:920
   1976msgid "Cell phone"
   1977msgid_plural "Cell phones"
   1978msgstr[0] "Мобилен телефон"
   1979msgstr[1] "Мобилни телефони"
   1980
   1981#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
   1982#: ../plugins/power/gpm-common.c:598 ../plugins/power/gpm-common.c:945
   1983msgid "Media player"
   1984msgid_plural "Media players"
   1985msgstr[0] "Музикално устройство"
   1986msgstr[1] "Музикално устройство"
   1987
   1988#. TRANSLATORS: tablet device
   1989#: ../plugins/power/gpm-common.c:602 ../plugins/power/gpm-common.c:969
   1990msgid "Tablet"
   1991msgid_plural "Tablets"
   1992msgstr[0] "Таблет"
   1993msgstr[1] "Таблети"
   1994
   1995#. TRANSLATORS: tablet device
   1996#: ../plugins/power/gpm-common.c:606 ../plugins/power/gpm-common.c:993
   1997msgid "Computer"
   1998msgid_plural "Computers"
   1999msgstr[0] "Компютър"
   2000msgstr[1] "Компютри"
   2001
   2002#. TRANSLATORS: battery technology
   2003#: ../plugins/power/gpm-common.c:670
   2004msgid "Lithium Ion"
   2005msgstr "Литиево-йонна"
   2006
   2007#. TRANSLATORS: battery technology
   2008#: ../plugins/power/gpm-common.c:674
   2009msgid "Lithium Polymer"
   2010msgstr "Литиево-полимерна"
   2011
   2012#. TRANSLATORS: battery technology
   2013#: ../plugins/power/gpm-common.c:678
   2014msgid "Lithium Iron Phosphate"
   2015msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
   2016
   2017#. TRANSLATORS: battery technology
   2018#: ../plugins/power/gpm-common.c:682
   2019msgid "Lead acid"
   2020msgstr "Оловна"
   2021
   2022#. TRANSLATORS: battery technology
   2023#: ../plugins/power/gpm-common.c:686
   2024msgid "Nickel Cadmium"
   2025msgstr "Никелово-кадмиева"
   2026
   2027#. TRANSLATORS: battery technology
   2028#: ../plugins/power/gpm-common.c:690
   2029msgid "Nickel metal hydride"
   2030msgstr "Никелово-метално-хидридна"
   2031
   2032#. TRANSLATORS: battery technology
   2033#: ../plugins/power/gpm-common.c:694
   2034msgid "Unknown technology"
   2035msgstr "Неизвестна технология"
   2036
   2037#. TRANSLATORS: battery state
   2038#: ../plugins/power/gpm-common.c:719
   2039msgid "Empty"
   2040msgstr "Разредена"
   2041
   2042#. TRANSLATORS: battery state
   2043#: ../plugins/power/gpm-common.c:727
   2044msgid "Waiting to charge"
   2045msgstr "Изчаква зареждане"
   2046
   2047#. TRANSLATORS: battery state
   2048#: ../plugins/power/gpm-common.c:731
   2049msgid "Waiting to discharge"
   2050msgstr "Изчаква разреждане"
   2051
   2052#. TRANSLATORS: device not present
   2053#: ../plugins/power/gpm-common.c:765
   2054msgid "Laptop battery not present"
   2055msgstr "Липсва батерия на преносимия компютър"
   2056
   2057#. TRANSLATORS: battery state
   2058#: ../plugins/power/gpm-common.c:769
   2059msgid "Laptop battery is charging"
   2060msgstr "Зареждане на батерията на преносимия компютър"
   2061
   2062#. TRANSLATORS: battery state
   2063#: ../plugins/power/gpm-common.c:773
   2064msgid "Laptop battery is discharging"
   2065msgstr "Разреждане на батерията на преносимия компютър"
   2066
   2067#. TRANSLATORS: battery state
   2068#: ../plugins/power/gpm-common.c:777
   2069msgid "Laptop battery is empty"
   2070msgstr "Батерията на преносимия компютър е разредена"
   2071
   2072#. TRANSLATORS: battery state
   2073#: ../plugins/power/gpm-common.c:781
   2074msgid "Laptop battery is charged"
   2075msgstr "Батерията на преносимия компютър е заредена"
   2076
   2077#. TRANSLATORS: battery state
   2078#: ../plugins/power/gpm-common.c:785
   2079msgid "Laptop battery is waiting to charge"
   2080msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква зареждане"
   2081
   2082#. TRANSLATORS: battery state
   2083#: ../plugins/power/gpm-common.c:789
   2084msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
   2085msgstr "Батерията на преносимия компютър изчаква разреждане"
   2086
   2087#. TRANSLATORS: battery state
   2088#: ../plugins/power/gpm-common.c:801
   2089msgid "UPS is charging"
   2090msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се зарежда"
   2091
   2092#. TRANSLATORS: battery state
   2093#: ../plugins/power/gpm-common.c:805
   2094msgid "UPS is discharging"
   2095msgstr "Непрекъсваемото токозахранване се разрежда"
   2096
   2097#. TRANSLATORS: battery state
   2098#: ../plugins/power/gpm-common.c:809
   2099msgid "UPS is empty"
   2100msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е разредено"
   2101
   2102#. TRANSLATORS: battery state
   2103#: ../plugins/power/gpm-common.c:813
   2104msgid "UPS is charged"
   2105msgstr "Непрекъсваемото токозахранване е заредено"
   2106
   2107#. TRANSLATORS: battery state
   2108#: ../plugins/power/gpm-common.c:832
   2109msgid "Mouse is charging"
   2110msgstr "Мишката се зарежда"
   2111
   2112#. TRANSLATORS: battery state
   2113#: ../plugins/power/gpm-common.c:836
   2114msgid "Mouse is discharging"
   2115msgstr "Мишката се разрежда"
   2116
   2117#. TRANSLATORS: battery state
   2118#: ../plugins/power/gpm-common.c:840
   2119msgid "Mouse is empty"
   2120msgstr "Мишката е разредена"
   2121
   2122#. TRANSLATORS: battery state
   2123#: ../plugins/power/gpm-common.c:844
   2124msgid "Mouse is charged"
   2125msgstr "Мишката е заредена"
   2126
   2127#. TRANSLATORS: battery state
   2128#: ../plugins/power/gpm-common.c:856
   2129msgid "Keyboard is charging"
   2130msgstr "Клавиатурата се зарежда"
   2131
   2132#. TRANSLATORS: battery state
   2133#: ../plugins/power/gpm-common.c:860
   2134msgid "Keyboard is discharging"
   2135msgstr "Клавиатурата се разрежда"
   2136
   2137#. TRANSLATORS: battery state
   2138#: ../plugins/power/gpm-common.c:864
   2139msgid "Keyboard is empty"
   2140msgstr "Клавиатурата е разредена"
   2141
   2142#. TRANSLATORS: battery state
   2143#: ../plugins/power/gpm-common.c:868
   2144msgid "Keyboard is charged"
   2145msgstr "Клавиатурата е заредена"
   2146
   2147#. TRANSLATORS: battery state
   2148#: ../plugins/power/gpm-common.c:880
   2149msgid "PDA is charging"
   2150msgstr "Цифровият помощник се зарежда"
   2151
   2152#. TRANSLATORS: battery state
   2153#: ../plugins/power/gpm-common.c:884
   2154msgid "PDA is discharging"
   2155msgstr "Цифровият помощник се разрежда"
   2156
   2157#. TRANSLATORS: battery state
   2158#: ../plugins/power/gpm-common.c:888
   2159msgid "PDA is empty"
   2160msgstr "Цифровият помощник е разреден"
   2161
   2162#. TRANSLATORS: battery state
   2163#: ../plugins/power/gpm-common.c:892
   2164msgid "PDA is charged"
   2165msgstr "Цифровият помощник е зареден"
   2166
   2167#. TRANSLATORS: battery state
   2168#: ../plugins/power/gpm-common.c:904
   2169msgid "Cell phone is charging"
   2170msgstr "Мобилният телефон се зарежда"
   2171
   2172#. TRANSLATORS: battery state
   2173#: ../plugins/power/gpm-common.c:908
   2174msgid "Cell phone is discharging"
   2175msgstr "Мобилният телефон се разрежда"
   2176
   2177#. TRANSLATORS: battery state
   2178#: ../plugins/power/gpm-common.c:912
   2179msgid "Cell phone is empty"
   2180msgstr "Мобилният телефон е разреден"
   2181
   2182#. TRANSLATORS: battery state
   2183#: ../plugins/power/gpm-common.c:916
   2184msgid "Cell phone is charged"
   2185msgstr "Мобилният телефон е зареден"
   2186
   2187#. TRANSLATORS: battery state
   2188#: ../plugins/power/gpm-common.c:929
   2189msgid "Media player is charging"
   2190msgstr "Музикалното устройство се зарежда"
   2191
   2192#. TRANSLATORS: battery state
   2193#: ../plugins/power/gpm-common.c:933
   2194msgid "Media player is discharging"
   2195msgstr "Музикалното устройство се разрежда"
   2196
   2197#. TRANSLATORS: battery state
   2198#: ../plugins/power/gpm-common.c:937
   2199msgid "Media player is empty"
   2200msgstr "Музикалното устройство е разредено"
   2201
   2202#. TRANSLATORS: battery state
   2203#: ../plugins/power/gpm-common.c:941
   2204msgid "Media player is charged"
   2205msgstr "Музикалното устройство е заредено"
   2206
   2207#. TRANSLATORS: battery state
   2208#: ../plugins/power/gpm-common.c:953
   2209msgid "Tablet is charging"
   2210msgstr "Таблетът се зарежда"
   2211
   2212#. TRANSLATORS: battery state
   2213#: ../plugins/power/gpm-common.c:957
   2214msgid "Tablet is discharging"
   2215msgstr "Таблетът се разрежда"
   2216
   2217#. TRANSLATORS: battery state
   2218#: ../plugins/power/gpm-common.c:961
   2219msgid "Tablet is empty"
   2220msgstr "Таблетът е разреден"
   2221
   2222#. TRANSLATORS: battery state
   2223#: ../plugins/power/gpm-common.c:965
   2224msgid "Tablet is charged"
   2225msgstr "Таблетът е зареден"
   2226
   2227#. TRANSLATORS: battery state
   2228#: ../plugins/power/gpm-common.c:977
   2229msgid "Computer is charging"
   2230msgstr "Компютърът се зарежда"
   2231
   2232#. TRANSLATORS: battery state
   2233#: ../plugins/power/gpm-common.c:981
   2234msgid "Computer is discharging"
   2235msgstr "Компютърът се разрежда"
   2236
   2237#. TRANSLATORS: battery state
   2238#: ../plugins/power/gpm-common.c:985
   2239msgid "Computer is empty"
   2240msgstr "Компютърът е разреден"
   2241
   2242#. TRANSLATORS: battery state
   2243#: ../plugins/power/gpm-common.c:989
   2244msgid "Computer is charged"
   2245msgstr "Компютърът е зареден"
   2246
   2247#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
   2248#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:988
   2249msgid "Battery may be recalled"
   2250msgstr "Батерията може да е обявена за връщане"
   2251
   2252#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:991
   2253#, c-format
   2254msgid ""
   2255"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
   2256"risk."
   2257msgstr ""
   2258"Батерия на компютъра може да е обявена за връщане от %s, възможно е да сте "
   2259"изложени на риск."
   2260
   2261#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:994
   2262msgid "For more information visit the battery recall website."
   2263msgstr "За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
   2264
   2265#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
   2266#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1005
   2267msgid "Visit recall website"
   2268msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
   2269
   2270#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
   2271#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1009
   2272msgid "Do not show me this again"
   2273msgstr "Съобщението да не се показва повече"
   2274
   2275#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
   2276#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1220
   2277msgid "UPS Discharging"
   2278msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
   2279
   2280#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2281#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1225
   2282#, c-format
   2283msgid "%s of UPS backup power remaining"
   2284msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване"
   2285
   2286#. TRANSLATORS: this is the notification application name
   2287#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1246
   2288#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1424
   2289#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1605
   2290#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1754
   2291#: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
   2292msgid "Power"
   2293msgstr "Заряд"
   2294
   2295#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
   2296#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1339
   2297msgid "Battery low"
   2298msgstr "Зарядът на батерията е нисък"
   2299
   2300#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
   2301#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1342
   2302msgid "Laptop battery low"
   2303msgstr "Зарядът на батерията на компютъра е нисък"
   2304
   2305#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2306#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1348
   2307#, c-format
   2308msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
   2309msgstr "Остават приблизително <b>%s</b> (%.0f%%)"
   2310
   2311#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
   2312#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1352
   2313msgid "UPS low"
   2314msgstr "Зарядът на непрекъсваемото токозахранване е нисък"
   2315
   2316#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
   2317#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1356
   2318#, c-format
   2319msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
   2320msgstr ""
   2321"Оставят приблизително <b>%s</b> работа с непрекъсваемото токозахранване (%.0f"
   2322"%%)"
   2323
   2324#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
   2325#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
   2326#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1360
   2327#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1526
   2328msgid "Mouse battery low"
   2329msgstr "Зарядът на мишката е нисък"
   2330
   2331#. TRANSLATORS: tell user more details
   2332#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1363
   2333#, c-format
   2334msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
   2335msgstr "Зарядът на безжичната мишката е нисък (%.0f%%)"
   2336
   2337#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
   2338#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
   2339#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1367
   2340#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1534
   2341msgid "Keyboard battery low"
   2342msgstr "Зарядът на клавиатурата е нисък"
   2343
   2344#. TRANSLATORS: tell user more details
   2345#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1370
   2346#, c-format
   2347msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
   2348msgstr "Зарядът на безжичната клавиатура е нисък (%.0f%%)"
   2349
   2350#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
   2351#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
   2352#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1374
   2353#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1543
   2354msgid "PDA battery low"
   2355msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък"
   2356
   2357#. TRANSLATORS: tell user more details
   2358#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1377
   2359#, c-format
   2360msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
   2361msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък (%.0f%%)"
   2362
   2363#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
   2364#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2365#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1381
   2366#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1553
   2367#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1564
   2368msgid "Cell phone battery low"
   2369msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък"
   2370
   2371#. TRANSLATORS: tell user more details
   2372#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1384
   2373#, c-format
   2374msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
   2375msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък (%.0f%%)"
   2376
   2377#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
   2378#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1389
   2379msgid "Media player battery low"
   2380msgstr "Зарядът на плеъра е нисък"
   2381
   2382#. TRANSLATORS: tell user more details
   2383#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1392
   2384#, c-format
   2385msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
   2386msgstr "Зарядът на плеъра е нисък (%.0f%%)"
   2387
   2388#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
   2389#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2390#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1396
   2391#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1573
   2392msgid "Tablet battery low"
   2393msgstr "Зарядът на таблета е нисък"
   2394
   2395#. TRANSLATORS: tell user more details
   2396#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1399
   2397#, c-format
   2398msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
   2399msgstr "Зарядът на таблета е нисък (%.0f%%)"
   2400
   2401#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
   2402#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
   2403#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1403
   2404#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1582
   2405msgid "Attached computer battery low"
   2406msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
   2407
   2408#. TRANSLATORS: tell user more details
   2409#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1406
   2410#, c-format
   2411msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
   2412msgstr "Зарядът на свързания компютър е нисък (%.0f %%)"
   2413
   2414#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2415#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1443
   2416msgid "Battery is low"
   2417msgstr "Ниско ниво на батерията"
   2418
   2419#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
   2420#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1485
   2421msgid "Battery critically low"
   2422msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
   2423
   2424#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
   2425#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
   2426#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1488
   2427#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1672
   2428msgid "Laptop battery critically low"
   2429msgstr "Критично ниско ниво на батерията на преносимия компютър"
   2430
   2431#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
   2432#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1497
   2433msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
   2434msgstr "Включете адаптера за електрическата мрежа, за да не загубите данни."
   2435
   2436#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2437#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1501
   2438#, c-format
   2439msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
   2440msgstr ""
   2441"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
   2442"електрическата мрежа."
   2443
   2444#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2445#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1505
   2446#, c-format
   2447msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
   2448msgstr ""
   2449"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
   2450"електрическата мрежа."
   2451
   2452#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2453#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1509
   2454#, c-format
   2455msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
   2456msgstr ""
   2457"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
   2458"електрическата мрежа."
   2459
   2460#. TRANSLATORS: the UPS is very low
   2461#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
   2462#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1516
   2463#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1708
   2464msgid "UPS critically low"
   2465msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   2466
   2467#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
   2468#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1520
   2469#, c-format
   2470msgid ""
   2471"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
   2472"your computer to avoid losing data."
   2473msgstr ""
   2474"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
   2475"%%). Включете компютъра към електрическата мрежа, за да избегнете загуба на "
   2476"данни."
   2477
   2478#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2479#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1529
   2480#, c-format
   2481msgid ""
   2482"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2483"functioning if not charged."
   2484msgstr ""
   2485"Безжичната мишка е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, ще "
   2486"се изключи."
   2487
   2488#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2489#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1537
   2490#, c-format
   2491msgid ""
   2492"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2493"functioning if not charged."
   2494msgstr ""
   2495"Безжичната клавиатура е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, "
   2496"ще се изключи."
   2497
   2498#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2499#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1546
   2500#, c-format
   2501msgid ""
   2502"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
   2503"not charged."
   2504msgstr ""
   2505"Цифровият помощник е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
   2506"ще се изключи."
   2507
   2508#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2509#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1556
   2510#, c-format
   2511msgid ""
   2512"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2513"functioning if not charged."
   2514msgstr ""
   2515"Мобилният телефон е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще "
   2516"се изключи."
   2517
   2518#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2519#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1567
   2520#, c-format
   2521msgid ""
   2522"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
   2523"functioning if not charged."
   2524msgstr ""
   2525"Музикалното устройство е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го "
   2526"презаредите, ще се изключи."
   2527
   2528#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2529#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1576
   2530#, c-format
   2531msgid ""
   2532"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
   2533"if not charged."
   2534msgstr ""
   2535"Таблетът е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще се "
   2536"изключи."
   2537
   2538#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
   2539#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1585
   2540#, c-format
   2541msgid ""
   2542"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
   2543"shutdown if not charged."
   2544msgstr ""
   2545"Свързаният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
   2546"ще се изключи."
   2547
   2548#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2549#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1625
   2550#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1635
   2551#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1771
   2552msgid "Battery is critically low"
   2553msgstr "Зарядът на батерията е критично нисък"
   2554
   2555#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
   2556#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1680
   2557msgid ""
   2558"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   2559"b> when the battery becomes completely empty."
   2560msgstr ""
   2561"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
   2562"когато батерията напълно се изчерпи."
   2563
   2564#. TRANSLATORS: computer will suspend
   2565#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1686
   2566msgid ""
   2567"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2568"suspend.\n"
   2569"<b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a "
   2570"suspended state."
   2571msgstr ""
   2572"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан.\n"
   2573"<b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е необходим "
   2574"малък заряд на батерията."
   2575
   2576#. TRANSLATORS: computer will hibernate
   2577#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1693
   2578msgid ""
   2579"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2580"hibernate."
   2581msgstr ""
   2582"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
   2583
   2584#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
   2585#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1698
   2586msgid ""
   2587"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   2588"shutdown."
   2589msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
   2590
   2591#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
   2592#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1716
   2593msgid ""
   2594"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
   2595"the UPS becomes completely empty."
   2596msgstr ""
   2597"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2598"бъде <b>изгасен</b>, когато непрекъсваемото токозахранване се разреди."
   2599
   2600#. TRANSLATORS: computer will hibernate
   2601#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1722
   2602msgid ""
   2603"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
   2604msgstr ""
   2605"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2606"бъде дълбоко приспан."
   2607
   2608#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
   2609#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1727
   2610msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
   2611msgstr ""
   2612"Непрекъсваемото токозахранване е под критично ниското ниво. Този компютър ще "
   2613"бъде изключен."
   2614
   2615#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2616#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2221
   2617msgid "Lid has been opened"
   2618msgstr "Екранът е отворен"
   2619
   2620#. TRANSLATORS: this is the sound description
   2621#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2298
   2622msgid "Lid has been closed"
   2623msgstr "Екранът е затворен"
   2624
   2625#. TRANSLATORS: this is the title of the power manager status icon
   2626#. * that is only shown in fallback mode
   2627#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:3645
   2628msgid "Power Manager"
   2629msgstr "Управление на захранването"
   2630
   2631#. SECURITY:
   2632#. - A normal active user on the local machine does not need permission
   2633#. to change the backlight brightness.
   2634#.
   2635#: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:5
   2636msgid "Modify the laptop brightness"
   2637msgstr "Промяна на яркостта на екрана"
   2638
   2639#: ../plugins/power/org.gnome.settings-daemon.plugins.power.policy.in.in.h:6
   2640msgid "Authentication is required to modify the laptop brightness"
   2641msgstr "За промяна на яркостта на екрана се изисква идентификация"
   2642
   2643#: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:2
   2644msgid "Power plugin"
   2645msgstr "Приставка за захранването"
   2646
   2647#. Translators: We are configuring new printer
   2648#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:942
   2649msgid "Configuring new printer"
   2650msgstr "Настройване на нов принтер"
   2651
   2652#. Translators: Just wait
   2653#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:944
   2654msgid "Please wait..."
   2655msgstr "Изчакайте…"
   2656
   2657#. Translators: We have no driver installed for this printer
   2658#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:971
   2659msgid "Missing printer driver"
   2660msgstr "Драйверът за принтера липсва"
   2661
   2662#. Translators: We have no driver installed for the device
   2663#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:980
   2664#, c-format
   2665msgid "No printer driver for %s."
   2666msgstr "Драйверът за принтера „%s“ липсва."
   2667
   2668#. Translators: We have no driver installed for this printer
   2669#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:985
   2670msgid "No driver for this printer."
   2671msgstr "Драйверът за този принтер липсва."
   2672
   2673#: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:1088
   2674#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:221
   2675#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:646
   2676#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:735
   2677#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:778
   2678msgid "Printers"
   2679msgstr "Принтери"
   2680
   2681#. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
   2682#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:297
   2683msgid "Toner low"
   2684msgstr "Тонерът е на привършване"
   2685
   2686#. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
   2687#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:299
   2688msgid "Toner empty"
   2689msgstr "Тонерът свърши"
   2690
   2691#. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in system-config-printer)
   2692#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:301
   2693msgid "Not connected?"
   2694msgstr "Дали няма връзка?"
   2695
   2696#. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
   2697#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:303
   2698msgid "Cover open"
   2699msgstr "Отворен капак"
   2700
   2701#. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
   2702#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:305
   2703msgid "Printer configuration error"
   2704msgstr "Грешка в настройките на принтера"
   2705
   2706#. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
   2707#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:307
   2708msgid "Door open"
   2709msgstr "Отворена вратичка"
   2710
   2711#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   2712#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:309
   2713msgid "Marker supply low"
   2714msgstr "Мастилото е на привършване"
   2715
   2716#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   2717#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:311
   2718msgid "Out of a marker supply"
   2719msgstr "Мастилото свърши"
   2720
   2721#. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
   2722#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:313
   2723msgid "Paper low"
   2724msgstr "Хартията е на привършване"
   2725
   2726#. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
   2727#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:315
   2728msgid "Out of paper"
   2729msgstr "Хартията свърши"
   2730
   2731#. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
   2732#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:317
   2733msgid "Printer off-line"
   2734msgstr "Принтерът е недостъпен"
   2735
   2736#. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
   2737#. Translators: This is a title of an error notification for a printer
   2738#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:319
   2739#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:721
   2740msgid "Printer error"
   2741msgstr "Грешка при печат"
   2742
   2743#. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
   2744#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:323
   2745#, c-format
   2746msgid "Printer '%s' is low on toner."
   2747msgstr "Тонерът на принтера „%s“ е на привършване."
   2748
   2749#. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
   2750#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:325
   2751#, c-format
   2752msgid "Printer '%s' has no toner left."
   2753msgstr "Тонерът на принтера „%s“ свърши."
   2754
   2755#. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in system-config-printer)
   2756#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:327
   2757#, c-format
   2758msgid "Printer '%s' may not be connected."
   2759msgstr "Принтерът „%s“ вероятно не е свързан."
   2760
   2761#. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
   2762#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:329
   2763#, c-format
   2764msgid "The cover is open on printer '%s'."
   2765msgstr "Капакът на принтера „%s“ не е затворен."
   2766
   2767#. Translators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
   2768#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:331
   2769#, c-format
   2770msgid "There is a missing print filter for printer '%s'."
   2771msgstr "Липсва филтър за печат на принтера „%s“."
   2772
   2773#. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
   2774#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:334
   2775#, c-format
   2776msgid "The door is open on printer '%s'."
   2777msgstr "Някоя вратичка на принтера „%s“ не е затворена."
   2778
   2779#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   2780#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:336
   2781#, c-format
   2782msgid "Printer '%s' is low on a marker supply."
   2783msgstr "Мастилото на принтера „%s“ е на привършване."
   2784
   2785#. Translators: "marker" is one color bin of the printer
   2786#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:338
   2787#, c-format
   2788msgid "Printer '%s' is out of a marker supply."
   2789msgstr "Мастилото на принтера „%s“ свърши."
   2790
   2791#. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
   2792#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:340
   2793#, c-format
   2794msgid "Printer '%s' is low on paper."
   2795msgstr "Хартията на принтера „%s“ е на привършване."
   2796
   2797#. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
   2798#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:342
   2799#, c-format
   2800msgid "Printer '%s' is out of paper."
   2801msgstr "Хартията на принтера „%s“ свърши."
   2802
   2803#. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
   2804#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:344
   2805#, c-format
   2806msgid "Printer '%s' is currently off-line."
   2807msgstr "Принтерът „%s“ е недостъпен."
   2808
   2809#. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
   2810#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:346
   2811#, c-format
   2812msgid "There is a problem on printer '%s'."
   2813msgstr "Проблеми с печата на „%s“."
   2814
   2815#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:423
   2816msgid "Printer added"
   2817msgstr "Добавен е принтер"
   2818
   2819#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:431
   2820msgid "Printer removed"
   2821msgstr "Принтерът е махнат"
   2822
   2823#. Translators: A print job has been stopped
   2824#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:448
   2825msgid "Printing stopped"
   2826msgstr "Печатането е спряно"
   2827
   2828#. Translators: "print-job xy" on a printer
   2829#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:450
   2830#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:456
   2831#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:462
   2832#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:468
   2833#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:480
   2834#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:500
   2835#, c-format
   2836msgid "\"%s\" on %s"
   2837msgstr "„%s“ на %s"
   2838
   2839#. Translators: A print job has been canceled
   2840#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:454
   2841msgid "Printing canceled"
   2842msgstr "Печатането е отказано"
   2843
   2844#. Translators: A print job has been aborted
   2845#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:460
   2846msgid "Printing aborted"
   2847msgstr "Печатането е преустановено"
   2848
   2849#. Translators: A print job has been completed
   2850#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:466
   2851msgid "Printing completed"
   2852msgstr "Печатането завърши"
   2853
   2854#. Translators: A job is printing
   2855#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:478
   2856#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:498
   2857msgid "Printing"
   2858msgstr "Печатане"
   2859
   2860#. Translators: This is a title of a report notification for a printer
   2861#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:715
   2862msgid "Printer report"
   2863msgstr "Доклад за печат"
   2864
   2865#. Translators: This is a title of a warning notification for a printer
   2866#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:718
   2867msgid "Printer warning"
   2868msgstr "Предупреждение за печат"
   2869
   2870#. Translators: "Printer 'MyPrinterName': 'Description of the report/warning/error from a PPD file'."
   2871#: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:728
   2872#, c-format
   2873msgid "Printer '%s': '%s'."
   2874msgstr "Принтерът „%s“: „%s“."
   2875
  26402876#: ../plugins/print-notifications/print-notifications.gnome-settings-plugin.in.h:1
  26412877msgid "Print-notifications"
   
  26462882msgstr "Приставка за уведомяване при печат"
  26472883
  2648 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
  2649 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:178
  2650 msgid "Toner low"
  2651 msgstr "Тонерът е на привършване"
  2652 
  2653 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
  2654 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:180
  2655 msgid "Toner empty"
  2656 msgstr "Тонерът свърши"
  2657 
  2658 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in system-config-printer)
  2659 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:182
  2660 msgid "Not connected?"
  2661 msgstr "Дали няма връзка?"
  2662 
  2663 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
  2664 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:184
  2665 msgid "Cover open"
  2666 msgstr "Отворен капак"
  2667 
  2668 #. Trnaslators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
  2669 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:186
  2670 msgid "Printer configuration error"
  2671 msgstr "Грешка в настройките на принтера"
  2672 
  2673 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
  2674 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:188
  2675 msgid "Door open"
  2676 msgstr "Отворена вратичка"
  2677 
  2678 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2679 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:190
  2680 msgid "Marker supply low"
  2681 msgstr "Мастилото е на привършване"
  2682 
  2683 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2684 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:192
  2685 msgid "Out of a marker supply"
  2686 msgstr "Мастилото свърши"
  2687 
  2688 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
  2689 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:194
  2690 msgid "Paper low"
  2691 msgstr "Хартията е на привършване"
  2692 
  2693 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
  2694 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:196
  2695 msgid "Out of paper"
  2696 msgstr "Хартията свърши"
  2697 
  2698 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
  2699 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:198
  2700 msgid "Printer off-line"
  2701 msgstr "Принтерът е недостъпен"
  2702 
  2703 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
  2704 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:200
  2705 msgid "Printer error"
  2706 msgstr "Грешка при печат"
  2707 
  2708 #. Translators: The printer is low on toner (same as in system-config-printer)
  2709 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:204
  2710 #, c-format
  2711 msgid "Printer '%s' is low on toner."
  2712 msgstr "Тонерът на принтера „%s“ е на привършване."
  2713 
  2714 #. Translators: The printer has no toner left (same as in system-config-printer)
  2715 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:206
  2716 #, c-format
  2717 msgid "Printer '%s' has no toner left."
  2718 msgstr "Тонерът на принтера „%s“ свърши."
  2719 
  2720 #. Translators: The printer is in the process of connecting to a shared network output device (same as in system-config-printer)
  2721 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:208
  2722 #, c-format
  2723 msgid "Printer '%s' may not be connected."
  2724 msgstr "Принтерът „%s“ вероятно не е свързан."
  2725 
  2726 #. Translators: One or more covers on the printer are open (same as in system-config-printer)
  2727 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:210
  2728 #, c-format
  2729 msgid "The cover is open on printer '%s'."
  2730 msgstr "Капакът на принтера „%s“ не е затворен."
  2731 
  2732 #. Trnaslators: A filter or backend is not installed (same as in system-config-printer)
  2733 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:212
  2734 #, c-format
  2735 msgid "There is a missing print filter for printer '%s'."
  2736 msgstr "Липсва филтър за печат на принтера „%s“."
  2737 
  2738 #. Translators: One or more doors on the printer are open (same as in system-config-printer)
  2739 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:215
  2740 #, c-format
  2741 msgid "The door is open on printer '%s'."
  2742 msgstr "Някоя вратичка на принтера „%s“ не е затворена."
  2743 
  2744 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2745 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:217
  2746 #, c-format
  2747 msgid "Printer '%s' is low on a marker supply."
  2748 msgstr "Мастилото на принтера „%s“ е на привършване."
  2749 
  2750 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
  2751 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:219
  2752 #, c-format
  2753 msgid "Printer '%s' is out of a marker supply."
  2754 msgstr "Мастилото на принтера „%s“ свърши."
  2755 
  2756 #. Translators: At least one input tray is low on media (same as in system-config-printer)
  2757 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:221
  2758 #, c-format
  2759 msgid "Printer '%s' is low on paper."
  2760 msgstr "Хартията на принтера „%s“ е на привършване."
  2761 
  2762 #. Translators: At least one input tray is empty (same as in system-config-printer)
  2763 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:223
  2764 #, c-format
  2765 msgid "Printer '%s' is out of paper."
  2766 msgstr "Хартията на принтера „%s“ свърши."
  2767 
  2768 #. Translators: The printer is offline (same as in system-config-printer)
  2769 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:225
  2770 #, c-format
  2771 msgid "Printer '%s' is currently off-line."
  2772 msgstr "Принтерът „%s“ е недостъпен."
  2773 
  2774 #. Translators: The printer has detected an error (same as in system-config-printer)
  2775 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:227
  2776 #, c-format
  2777 msgid "There is a problem on printer '%s'."
  2778 msgstr "Проблеми с печата на „%s“."
  2779 
  2780 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:297
  2781 msgid "Printer added"
  2782 msgstr "Добавен е принтер"
  2783 
  2784 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:305
  2785 msgid "Printer removed"
  2786 msgstr "Принтерът е махнат"
  2787 
  2788 #. Translators: A print job has been stopped
  2789 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:322
  2790 msgid "Printing stopped"
  2791 msgstr "Печатането е спряно"
  2792 
  2793 #. Translators: "print-job xy" on a printer
  2794 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:324
  2795 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:330
  2796 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:336
  2797 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:342
  2798 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:356
  2799 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:371
  2800 #, c-format
  2801 msgid "\"%s\" on %s"
  2802 msgstr "„%s“ на %s"
  2803 
  2804 #. Translators: A print job has been canceled
  2805 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:328
  2806 msgid "Printing canceled"
  2807 msgstr "Печатането е отказано"
  2808 
  2809 #. Translators: A print job has been aborted
  2810 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:334
  2811 msgid "Printing aborted"
  2812 msgstr "Печатането е преустановено"
  2813 
  2814 #. Translators: A print job has been completed
  2815 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:340
  2816 msgid "Printing completed"
  2817 msgstr "Печатането завърши"
  2818 
  2819 #. Translators: A job is printing
  2820 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:354
  2821 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:369
  2822 msgid "Printing"
  2823 msgstr "Печатане"
  2824 
  2825 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:455
  2826 #: ../plugins/print-notifications/gsd-print-notifications-manager.c:477
  2827 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:203
  2828 msgid "Printers"
  2829 msgstr "Принтери"
  2830 
  2831 #. Translators: We are configuring new printer
  2832 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:91
  2833 msgid "Configuring new printer"
  2834 msgstr "Настройване на нов принтер"
  2835 
  2836 #. Translators: Just wait
  2837 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:93
  2838 msgid "Please wait..."
  2839 msgstr "Изчакайте…"
  2840 
  2841 #. name is a URI, no queue was generated, because no suitable
  2842 #. * driver was found
  2843 #.
  2844 #. Translators: We have no driver installed for this printer
  2845 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:114
  2846 msgid "Missing printer driver"
  2847 msgstr "Драйверът за принтера липсва"
  2848 
  2849 #. Translators: We have no driver installed for the device
  2850 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:123
  2851 #, c-format
  2852 msgid "No printer driver for %s."
  2853 msgstr "Драйверът за принтера „%s“ липсва."
  2854 
  2855 #. Translators: We have no driver installed for this printer
  2856 #: ../plugins/print-notifications/gsd-printer.c:128
  2857 msgid "No driver for this printer."
  2858 msgstr "Драйверът за този принтер липсва."
  2859 
  2860 #: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:1
  2861 msgid "Set up screen size and rotation settings"
  2862 msgstr "Настройки за размер на екрана и ротация"
  2863 
  2864 #: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:2
  2865 msgid "XRandR"
  2866 msgstr "XRandR"
  2867 
  2868 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:418
  2869 msgid "Could not switch the monitor configuration"
  2870 msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат сменени"
  2871 
  2872 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:442
  2873 msgid "Could not restore the display's configuration"
  2874 msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени"
  2875 
  2876 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:467
  2877 msgid "Could not restore the display's configuration from a backup"
  2878 msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени от резервно копие"
  2879 
  2880 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:488
  2881 #, c-format
  2882 msgid "The display will be reset to its previous configuration in %d second"
  2883 msgid_plural ""
  2884 "The display will be reset to its previous configuration in %d seconds"
  2885 msgstr[0] "След %d секунда ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
  2886 msgstr[1] "След %d секунди ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
  2887 
  2888 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:537
  2889 msgid "Does the display look OK?"
  2890 msgstr "Наред ли е екрана?"
  2891 
  2892 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:544
  2893 msgid "_Restore Previous Configuration"
  2894 msgstr "_Възстановяване на предишните настройки"
  2895 
  2896 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:545
  2897 msgid "_Keep This Configuration"
  2898 msgstr "_Запазване на тези настройки"
  2899 
  2900 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:626
  2901 msgid "The selected configuration for displays could not be applied"
  2902 msgstr "Избраните настройки на екраните не могат да бъдат приложени"
  2903 
  2904 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1186
  2905 #, c-format
  2906 msgid "Could not refresh the screen information: %s"
  2907 msgstr "Информацията за екрана не може да бъде обновена: %s"
  2908 
  2909 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1190
  2910 msgid "Trying to switch the monitor configuration anyway."
  2911 msgstr "Опит за смяна на настройките на екрана въпреки това."
  2912 
  2913 #: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1741
  2914 msgid "Could not apply the stored configuration for monitors"
  2915 msgstr "Запазените настройките на екраните не можаха да бъдат приложени"
  2916 
  2917 #: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:1
  2918 msgid "Manage X Settings"
  2919 msgstr "Управление на настройките на X"
  2920 
  2921 #: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:2
  2922 msgid "X Settings"
  2923 msgstr "Настройки на X"
  2924 
  2925 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:187
  2926 msgid "Module Path"
  2927 msgstr "Път до модула"
  2928 
  2929 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:188
  2930 msgid "path to smartcard PKCS #11 driver"
  2931 msgstr "път до драйвера за PKCS #11 на чип-картата"
  2932 
  2933 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:528
   2884#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:523
  29342885msgid "received error or hang up from event source"
  29352886msgstr "получена е грешка или прекъсване при комуникация с чип-картата"
  29362887
  2937 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:662
   2888#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:657
  29382889#, c-format
  29392890msgid "NSS security system could not be initialized"
  29402891msgstr "Неуспех при инициализиране на системата за сигурност NSS"
  29412892
  2942 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:790
   2893#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:785
  29432894#, c-format
  29442895msgid "no suitable smartcard driver could be found"
  29452896msgstr "не е намерен подходящ драйвер за чип-картата"
  29462897
  2947 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:804
   2898#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:799
  29482899#, c-format
  29492900msgid "smartcard driver '%s' could not be loaded"
  29502901msgstr "неуспех при зареждане на драйвера за чип-карти „%s“"
  29512902
  2952 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:876
   2903#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:871
  29532904#, c-format
  29542905msgid "could not watch for incoming card events - %s"
  29552906msgstr "неуспех при получаване на данни от картата – %s"
  29562907
  2957 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:1274
   2908#: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard-manager.c:1269
  29582909#, c-format
  29592910msgid "encountered unexpected error while waiting for smartcard events"
  29602911msgstr "неочаквана грешка при изчакване на информация от чип-картата"
  2961 
  2962 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:158
  2963 msgid "Slot ID"
  2964 msgstr "Номер на слот"
  2965 
  2966 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:159
  2967 msgid "The slot the card is in"
  2968 msgstr "Слотът, в който е картата"
  2969 
  2970 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:165
  2971 msgid "Slot Series"
  2972 msgstr "Серия на слота"
  2973 
  2974 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:166
  2975 msgid "per-slot card identifier"
  2976 msgstr "номер на картата в слота"
  2977 
  2978 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:172
  2979 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:173
  2980 msgid "name"
  2981 msgstr "име"
  2982 
  2983 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:177
  2984 msgid "Module"
  2985 msgstr "Модул"
  2986 
  2987 #: ../plugins/smartcard/gsd-smartcard.c:178
  2988 msgid "smartcard driver"
  2989 msgstr "драйвер за чип-карта"
  2990 
  2991 #: ../plugins/datetime/org.gnome.settingsdaemon.datetimemechanism.policy.in.h:1
  2992 msgid "Change system time and date settings"
  2993 msgstr "Промяна на системните дата и час"
  2994 
  2995 #: ../plugins/datetime/org.gnome.settingsdaemon.datetimemechanism.policy.in.h:2
  2996 msgid "To change time or date settings, you need to authenticate."
  2997 msgstr "За промяна на датата и времето се изисква идентификация"
  2998 
  2999 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
  3000 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:197
  3001 msgid "Distribution upgrades available"
  3002 msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
  3003 
  3004 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:199
  3005 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:322
  3006 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:379
  3007 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:434
  3008 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:565
  3009 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:652
  3010 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:244
  3011 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:269
  3012 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:294
  3013 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:584
  3014 msgid "Software Updates"
  3015 msgstr "Обновления на софтуера"
  3016 
  3017 #. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
  3018 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:204
  3019 msgid "More information"
  3020 msgstr "Повече информация"
  3021 
  3022 #. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
  3023 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:307
  3024 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:364
  3025 msgid "Update"
  3026 msgid_plural "Updates"
  3027 msgstr[0] "Обновление"
  3028 msgstr[1] "Обновления"
  3029 
  3030 #. TRANSLATORS: message when there are security updates
  3031 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:310
  3032 msgid "An important software update is available"
  3033 msgid_plural "Important software updates are available"
  3034 msgstr[0] "Налично е важно обновление на софтуера."
  3035 msgstr[1] "Налични са важни обновления на софтуера."
  3036 
  3037 #. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
  3038 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:327
  3039 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:384
  3040 msgid "Install updates"
  3041 msgstr "Инсталиране на обновления"
  3042 
  3043 #. TRANSLATORS: message when there are non-security updates
  3044 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:367
  3045 msgid "A software update is available."
  3046 msgid_plural "Software updates are available."
  3047 msgstr[0] "Налично е обновление на софтуера."
  3048 msgstr[1] "Налични са обновления на софтуера."
  3049 
  3050 #. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
  3051 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:430
  3052 msgid ""
  3053 "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
  3054 "battery power"
  3055 msgstr ""
  3056 "Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
  3057 "автоматично."
  3058 
  3059 #. TRANSLATORS: informs user will not install by default
  3060 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:432
  3061 msgid "Updates not installed"
  3062 msgstr "Обновления не се инсталират"
  3063 
  3064 #. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
  3065 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:439
  3066 msgid "Install the updates anyway"
  3067 msgstr "Обновленията да се инсталират"
  3068 
  3069 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:455
  3070 msgid "No restart is required."
  3071 msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
  3072 
  3073 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:458
  3074 msgid "A restart is required."
  3075 msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
  3076 
  3077 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:461
  3078 msgid "You need to log out and log back in."
  3079 msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
  3080 
  3081 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:464
  3082 msgid "You need to restart the application."
  3083 msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
  3084 
  3085 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:467
  3086 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
  3087 msgstr ""
  3088 "Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
  3089 
  3090 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:470
  3091 msgid "A restart is required to remain secure."
  3092 msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
  3093 
  3094 #. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
  3095 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:531
  3096 msgid "One package was skipped:"
  3097 msgid_plural "Some packages were skipped:"
  3098 msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
  3099 msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
  3100 
  3101 #. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
  3102 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:563
  3103 msgid "The system update has completed"
  3104 msgstr "Обновяването на системата завърши"
  3105 
  3106 #. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
  3107 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:571
  3108 msgid "Restart computer now"
  3109 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  3110 
  3111 #. TRANSLATORS: the updates mechanism
  3112 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:642
  3113 msgid "Updates"
  3114 msgstr "Обновления"
  3115 
  3116 #. TRANSLATORS: we failed to get the updates multiple times,
  3117 #. * and now we need to inform the user that something might be wrong
  3118 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:646
  3119 msgid "Unable to access software updates"
  3120 msgstr "Няма достъп до обновленията на софтуера"
  3121 
  3122 #. TRANSLATORS: try again, this time launching the update viewer
  3123 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:649
  3124 msgid "Try again"
  3125 msgstr "Пробвайте отново"
  3126 
  3127 #. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
  3128 #: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:1085
  3129 msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
  3130 msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
  31312912
  31322913#. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
   
  31452926msgstr "Инсталиран бе допълнителен софтуер"
  31462927
   2928#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:244
   2929#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:269
   2930#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:294
   2931#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:583
   2932#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:203
   2933#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:328
   2934#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:387
   2935#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:443
   2936#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:575
   2937#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:663
   2938msgid "Software Updates"
   2939msgstr "Обновления на софтуера"
   2940
  31472941#. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
  31482942#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:265
   
  31592953
  31602954#. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
  3161 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:569
   2955#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:568
  31622956msgid ""
  31632957"Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
   
  31682962
  31692963#. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
  3170 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:583
   2964#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:582
  31712965msgid "Additional firmware required"
  31722966msgstr "Необходим е допълнителен фърмуер"
  31732967
  31742968#. TRANSLATORS: button label
  3175 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:589
   2969#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:588
  31762970msgid "Install firmware"
  31772971msgstr "Инсталиране на фърмуер"
  31782972
  31792973#. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
  3180 #: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:592
   2974#: ../plugins/updates/gsd-updates-firmware.c:591
  31812975msgid "Ignore devices"
  31822976msgstr "Прескачане на устройствата"
   2977
   2978#. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
   2979#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:199
   2980msgid "Distribution upgrades available"
   2981msgstr "Налични са обновления на дистрибуцията"
   2982
   2983#. TRANSLATORS: provides more information about the upgrade
   2984#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:208
   2985msgid "More information"
   2986msgstr "Повече информация"
   2987
   2988#. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
   2989#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:311
   2990#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:370
   2991msgid "Update"
   2992msgid_plural "Updates"
   2993msgstr[0] "Обновление"
   2994msgstr[1] "Обновления"
   2995
   2996#. TRANSLATORS: message when there are security updates
   2997#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:314
   2998msgid "An important software update is available"
   2999msgid_plural "Important software updates are available"
   3000msgstr[0] "Налично е важно обновление на софтуера."
   3001msgstr[1] "Налични са важни обновления на софтуера."
   3002
   3003#. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
   3004#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:333
   3005#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:392
   3006msgid "Install updates"
   3007msgstr "Инсталиране на обновления"
   3008
   3009#. TRANSLATORS: message when there are non-security updates
   3010#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:373
   3011msgid "A software update is available."
   3012msgid_plural "Software updates are available."
   3013msgstr[0] "Налично е обновление на софтуера."
   3014msgstr[1] "Налични са обновления на софтуера."
   3015
   3016#. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
   3017#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:438
   3018msgid ""
   3019"Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
   3020"battery power"
   3021msgstr ""
   3022"Докато компютърът се захранва от батерии, обновленията няма да се инсталират "
   3023"автоматично."
   3024
   3025#. TRANSLATORS: informs user will not install by default
   3026#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:440
   3027msgid "Updates not installed"
   3028msgstr "Обновления не се инсталират"
   3029
   3030#. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
   3031#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:448
   3032msgid "Install the updates anyway"
   3033msgstr "Обновленията да се инсталират"
   3034
   3035#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:464
   3036msgid "No restart is required."
   3037msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
   3038
   3039#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:467
   3040msgid "A restart is required."
   3041msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
   3042
   3043#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:470
   3044msgid "You need to log out and log back in."
   3045msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
   3046
   3047#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:473
   3048msgid "You need to restart the application."
   3049msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
   3050
   3051#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:476
   3052msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
   3053msgstr ""
   3054"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
   3055
   3056#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:479
   3057msgid "A restart is required to remain secure."
   3058msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
   3059
   3060#. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
   3061#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:540
   3062msgid "One package was skipped:"
   3063msgid_plural "Some packages were skipped:"
   3064msgstr[0] "Пропуснат е един пакет:"
   3065msgstr[1] "Пропуснати са няколко пакета:"
   3066
   3067#. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
   3068#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:572
   3069msgid "The system update has completed"
   3070msgstr "Обновяването на системата завърши"
   3071
   3072#. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
   3073#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:581
   3074msgid "Restart computer now"
   3075msgstr "Рестартиране на компютъра"
   3076
   3077#. TRANSLATORS: the updates mechanism
   3078#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:651
   3079msgid "Updates"
   3080msgstr "Обновления"
   3081
   3082#. TRANSLATORS: we failed to get the updates multiple times,
   3083#. * and now we need to inform the user that something might be wrong
   3084#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:655
   3085msgid "Unable to access software updates"
   3086msgstr "Няма достъп до обновленията на софтуера"
   3087
   3088#. TRANSLATORS: try again, this time launching the update viewer
   3089#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:658
   3090msgid "Try again"
   3091msgstr "Пробвайте отново"
   3092
   3093#. TRANSLATORS: the reason why we've inhibited it
   3094#: ../plugins/updates/gsd-updates-manager.c:1096
   3095msgid "A transaction that cannot be interrupted is running"
   3096msgstr "В момента тече транзакция, която не може да бъде прекъсната"
   3097
   3098#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:908
   3099#, c-format
   3100msgid "Left Ring Mode #%d"
   3101msgstr "Режим на левия пръстен № %d"
   3102
   3103#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:915
   3104#, c-format
   3105msgid "Right Ring Mode #%d"
   3106msgstr "Режим на десния пръстен № %d"
   3107
   3108#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:943
   3109#, c-format
   3110msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
   3111msgstr "Режим на лявата сензорна лента № %d"
   3112
   3113#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:950
   3114#, c-format
   3115msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
   3116msgstr "Режим на дясната сензорна лента № %d"
   3117
   3118#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:965
   3119#, c-format
   3120msgid "Left Touchring Mode Switch"
   3121msgstr "Превключвател на режима на левия сензорен пръстен"
   3122
   3123#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:967
   3124#, c-format
   3125msgid "Right Touchring Mode Switch"
   3126msgstr "Превключвател на режима на десния сензорен пръстен"
   3127
   3128#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:970
   3129#, c-format
   3130msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
   3131msgstr "Превключвател на режима на лявата сензорна лента"
   3132
   3133#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:972
   3134#, c-format
   3135msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
   3136msgstr "Превключвател на режима на дясната сензорна лента"
   3137
   3138#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:977
   3139#, c-format
   3140msgid "Mode Switch #%d"
   3141msgstr "Превключвател на режима № %d"
   3142
   3143#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1049
   3144#, c-format
   3145msgid "Left Button #%d"
   3146msgstr "Ляв бутон № %d"
   3147
   3148#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1052
   3149#, c-format
   3150msgid "Right Button #%d"
   3151msgstr "Десен бутон № %d"
   3152
   3153#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
   3154#, c-format
   3155msgid "Top Button #%d"
   3156msgstr "Горен бутон № %d"
   3157
   3158#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1058
   3159#, c-format
   3160msgid "Bottom Button #%d"
   3161msgstr "Долен бутон № %d"
   3162
   3163#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:500
   3164msgid "Could not switch the monitor configuration"
   3165msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат сменени"
   3166
   3167#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:524
   3168msgid "Could not restore the display's configuration"
   3169msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени"
   3170
   3171#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:549
   3172msgid "Could not restore the display's configuration from a backup"
   3173msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени от резервно копие"
   3174
   3175#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:570
   3176#, c-format
   3177msgid "The display will be reset to its previous configuration in %d second"
   3178msgid_plural ""
   3179"The display will be reset to its previous configuration in %d seconds"
   3180msgstr[0] "След %d секунда ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
   3181msgstr[1] "След %d секунди ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
   3182
   3183#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:619
   3184msgid "Does the display look OK?"
   3185msgstr "Наред ли е екрана?"
   3186
   3187#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:626
   3188msgid "_Restore Previous Configuration"
   3189msgstr "_Възстановяване на предишните настройки"
   3190
   3191#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:627
   3192msgid "_Keep This Configuration"
   3193msgstr "_Запазване на тези настройки"
   3194
   3195#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:708
   3196msgid "The selected configuration for displays could not be applied"
   3197msgstr "Избраните настройки на екраните не могат да бъдат приложени"
   3198
   3199#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1358
   3200#, c-format
   3201msgid "Could not refresh the screen information: %s"
   3202msgstr "Информацията за екрана не може да бъде обновена: %s"
   3203
   3204#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1362
   3205msgid "Trying to switch the monitor configuration anyway."
   3206msgstr "Опит за смяна на настройките на екрана въпреки това."
   3207
   3208#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1793
   3209msgid "Could not apply the stored configuration for monitors"
   3210msgstr "Запазените настройките на екраните не можаха да бъдат приложени"
   3211
   3212#: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:1
   3213msgid "XRandR"
   3214msgstr "XRandR"
   3215
   3216#: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:2
   3217msgid "Set up screen size and rotation settings"
   3218msgstr "Настройки за размер на екрана и ротация"
   3219
   3220#: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:1
   3221msgid "X Settings"
   3222msgstr "Настройки на X"
   3223
   3224#: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:2
   3225msgid "Manage X Settings"
   3226msgstr "Управление на настройките на X"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.