Changeset 2492


Ignore:
Timestamp:
Feb 29, 2012, 7:58:34 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po

  r2447 r2492  
  2020"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
  2121"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  22 "POT-Creation-Date: 2012-02-22 07:16+0200\n"
  23 "PO-Revision-Date: 2012-02-22 07:16+0200\n"
   22"POT-Creation-Date: 2012-02-28 23:33+0200\n"
   23"PO-Revision-Date: 2012-02-28 23:33+0200\n"
  2424"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>\n"
  2525"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3030"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  3131
  32 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
  33 msgid "Add or remove software installed on the system"
  34 msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
   32#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:1
   33msgid "Automatically remove unused dependencies"
   34msgstr "Автоматично деинсталиране на освободените зависимости"
   35
   36#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:2
   37msgid ""
   38"When removing a package, also remove those dependencies that are not "
   39"required by other packages."
   40msgstr ""
   41"При деинсталирането на пакет да се деинсталират зависимостите му, които не "
   42"са ползвани от други пакети."
   43
   44#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:3
   45msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
   46msgstr ""
   47"Запитване на потребителя, когато трябва да се инсталират допълнителни пакети"
   48
   49#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:4
   50msgid "Ask the user if additional packages should be installed."
   51msgstr ""
   52"Запитване на потребителя, когато трябва да се инсталират допълнителни пакети."
   53
   54#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:5
   55msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
   56msgstr ""
   57"Запитване на потребителя, когато файлове трябва да се инсталират в папки, "
   58"които са достъпни и от други потребители"
   59
   60#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:6
   61msgid ""
   62"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
   63"installing from a FUSE mount."
   64msgstr ""
   65"Запитване на потребителя, когато файлове трябва да се инсталират в папки, "
   66"които са достъпни и от други потребители при инсталиране от файлова система "
   67"монтирана чрез FUSE."
   68
   69#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:7
   70msgid "If search terms should be completed automatically"
   71msgstr "Дали търсеният текст да бъде дописван"
   72
   73#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:8
   74msgid "If search terms should be completed automatically."
   75msgstr "Дали търсеният текст да бъде дописван."
   76
   77#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:9
   78msgid "Filter using basename in gpk-application"
   79msgstr "Филтриране по името на файла в gpk-application"
   80
   81#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:10
   82msgid "Filter package lists using basename in gpk-application."
   83msgstr "Филтриране на списъците с пакети по името на файла в gpk-application."
   84
   85#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:11
   86msgid "Only show the newest packages in the file lists"
   87msgstr "В списъците да се показват само най-новите пакети"
   88
   89#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:12
   90msgid "Only show the newest packages in the file lists."
   91msgstr "В списъците да се показват само най-новите пакети."
   92
   93#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:13
   94msgid "Only show native packages in the file lists"
   95msgstr ""
   96"В списъците да се показват само пакетите точно за архитектурата на машината"
   97
   98#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:14
   99msgid ""
   100"Only show native packages matching the machine architecture in the file "
   101"lists."
   102msgstr ""
   103"В списъците да се показват само пакетите точно за архитектурата на машината."
   104
   105#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:15
   106msgid "Show the category group menu"
   107msgstr "Показване на менюто за групите категории"
   108
   109#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:16
   110msgid ""
   111"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
   112"distribution, but takes longer to populate."
   113msgstr ""
   114"Показване на менюто за групите категории. То е по-пълно и съответства на "
   115"дистрибуцията, но съставянето му е по-бавно."
   116
   117#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:17
   118msgid "Show the 'All Packages' group menu"
   119msgstr "Показване на групата „Всички пакети“ в менюто"
   120
   121#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:18
   122msgid ""
   123"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
   124"backends and is not generally required by end users."
   125msgstr ""
   126"Показване на групата „Всички пакети“ в менюто. В повечето случаи тя се "
   127"съставя по-бавно и по-рядко се използва от потребителите."
   128
   129#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:19
   130msgid "The search mode used by default"
   131msgstr "Стандартен режим на търсене"
   132
   133#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:20
   134msgid ""
   135"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
   136"\"."
   137msgstr ""
   138"Стандартният режим на търсене. Възможните стойности са „name“ (по име), "
   139"„details“ (в подробната информация) или „file“ (по име на файл)."
   140
   141#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:21
   142msgid "Show all repositories in the software source viewer"
   143msgstr "Показване на всички хранилища на пакети"
   144
   145#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:22
   146msgid "Show all repositories in the software source viewer."
   147msgstr "Показване на всички хранилища на пакети."
   148
   149#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:23
   150msgid ""
   151"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
   152"connection"
   153msgstr ""
   154"Известяване на потребителя преди голямо обновяване по мобилна, широколентова "
   155"връзка"
   156
   157#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:24
   158msgid ""
   159"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
   160"connection."
   161msgstr ""
   162"Известяване на потребителя преди голямо обновяване по мобилна, широколентова "
   163"връзка."
   164
   165#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:25
   166msgid "Only show the newest updates in the list"
   167msgstr "В списъка да се показват само най-новите пакети"
   168
   169#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:26
   170msgid ""
   171"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
   172"updates that are still available."
   173msgstr ""
   174"В списъка за обновяване да се показват само най-новите пакети. Старите, но "
   175"все още налични, версии да се скриват."
   176
   177#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:27
   178msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
   179msgstr "Показване на изтегляните пакети"
   180
   181#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:28
   182msgid ""
   183"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
   184msgstr ""
   185"Придвижване в списъка с обновленията до пакета, който се изтегля или "
   186"инсталира в момента."
   187
   188#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:29
   189msgid "Allow applications to invoke the font installer"
   190msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на шрифт"
   191
   192#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:30
   193msgid "Allow applications to invoke the font installer."
   194msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на шрифт."
   195
   196#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:31
   197msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
   198msgstr "Програми, чиито заявки по сесийната шина D-Bus ще бъдат пренебрегвани"
   199
   200#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:32
   201msgid ""
   202"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
   203"separated by commas."
   204msgstr ""
   205"Имена на програми, отделени с „,“, чиито заявки по сесийната шина D-Bus ще "
   206"бъдат пренебрегвани."
   207
   208#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:33
   209msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
   210msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на кодер или декодер"
   211
   212#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:34
   213msgid "Allow applications to invoke the codec installer."
   214msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на кодер или декодер."
   215
   216#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:35
   217msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
   218msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането по вид MIME"
   219
   220#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:36
   221msgid "Allow applications to invoke the mime type installer."
   222msgstr ""
   223"Приложенията да могат да стартират инсталирането по вид MIME на поддържаните "
   224"документи."
   225
   226#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:37
   227msgid ""
   228"When displaying UI from a session D-Bus request, automatically use these "
   229"options by default."
   230msgstr ""
   231"Автоматично използване на следните настройки при показване на потребителския "
   232"интерфейс след заявка по D-Bus"
   233
   234#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:38
   235msgid ""
   236"When displaying UI from a session D-Bus request, force these options to be "
   237"turned on."
   238msgstr ""
   239"Автоматично използване на следните настройки при показване на потребителския "
   240"интерфейс след заявка по D-Bus."
  35241
  36242#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
  37 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
   243#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1 ../data/gpk-application.ui.h:1
  38244#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
  39245#: ../src/gpk-update-viewer.c:3365
   
  41247msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
  42248
  43 #: ../data/gpk-application.ui.h:1
  44 msgid "About this software"
  45 msgstr "Относно тази програма"
   249#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2
   250msgid "Add or remove software installed on the system"
   251msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
   252
   253#: ../data/gpk-application.ui.h:2
   254msgid "_System"
   255msgstr "_Системни"
  46256
  47257#: ../data/gpk-application.ui.h:3
  48 msgid "Depends on"
  49 msgstr "Зависи от"
   258msgid "View previously added or removed software"
   259msgstr "Журнал на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
  50260
  51261#: ../data/gpk-application.ui.h:4
   262msgid "Software Log"
   263msgstr "Журнал за софтуера"
   264
   265#: ../data/gpk-application.ui.h:5
  52266msgid "Edit list of software sources"
  53267msgstr "Редактиране на списъка с хранилища"
  54268
  55 #: ../data/gpk-application.ui.h:5
  56 msgid "Execute graphical applications"
  57 msgstr "Изпълняване на графични приложения"
  58 
  59 #: ../data/gpk-application.ui.h:6
  60 msgid "Fi_nd"
  61 msgstr "_Търсене"
   269#: ../data/gpk-application.ui.h:6 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
   270msgid "Software Sources"
   271msgstr "Хранилища"
  62272
  63273#: ../data/gpk-application.ui.h:7
  64 msgid "Get file list"
  65 msgstr "Списък на файловете"
   274msgid "Refresh the list of packages on the system"
   275msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
  66276
  67277#: ../data/gpk-application.ui.h:8
  68 msgid "Help with this software"
  69 msgstr "Помощ за програмата"
   278msgid "Refresh Package Lists"
   279msgstr "Обновяване на списъците с пакетите"
   280
   281#: ../data/gpk-application.ui.h:9
   282msgid "_Filters"
   283msgstr "_Филтри"
   284
   285#: ../data/gpk-application.ui.h:10
   286msgid "_Installed"
   287msgstr "_Инсталирани"
   288
   289#: ../data/gpk-application.ui.h:11
   290msgid "Only _Installed"
   291msgstr "Само _инсталирани"
   292
   293#: ../data/gpk-application.ui.h:12
   294msgid "Only _Available"
   295msgstr "Само _налични"
   296
   297#: ../data/gpk-application.ui.h:13
   298msgid "_No Filter"
   299msgstr "_Без филтри"
   300
   301#: ../data/gpk-application.ui.h:14
   302msgid "_Development"
   303msgstr "_Разработка"
   304
   305#: ../data/gpk-application.ui.h:15
   306msgid "Only _Development"
   307msgstr "Само за _разработчици"
   308
   309#: ../data/gpk-application.ui.h:16
   310msgid "Only _End User Files"
   311msgstr "Само за _крайни потребители"
   312
   313#: ../data/gpk-application.ui.h:17
   314msgid "_Graphical"
   315msgstr "_Графични"
   316
   317#: ../data/gpk-application.ui.h:18
   318msgid "Only _Graphical"
   319msgstr "Само _графични"
   320
   321#: ../data/gpk-application.ui.h:19
   322msgid "Only _Text"
   323msgstr "Само _текстови"
   324
   325#: ../data/gpk-application.ui.h:20
   326msgid "_Free"
   327msgstr "_Свободни"
   328
   329#: ../data/gpk-application.ui.h:21
   330msgid "_Only Free Software"
   331msgstr "Само _свободен софтуер"
   332
   333#: ../data/gpk-application.ui.h:22
   334msgid "Only _Non-Free Software"
   335msgstr "Само _несвободен софтуер"
   336
   337#: ../data/gpk-application.ui.h:23
   338msgid "_Source"
   339msgstr "_Изходен код"
   340
   341#: ../data/gpk-application.ui.h:24
   342msgid "_Only Source Code"
   343msgstr "Само с _изходен код"
   344
   345#: ../data/gpk-application.ui.h:25
   346msgid "Only _Non-Source Code"
   347msgstr "Само _без изходен код"
   348
   349#: ../data/gpk-application.ui.h:26
   350msgid "Only show one package, not subpackages"
   351msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
   352
   353#: ../data/gpk-application.ui.h:27
   354msgid "_Hide Subpackages"
   355msgstr "Скриване на _подпакетите"
   356
   357#: ../data/gpk-application.ui.h:28
   358msgid "Only show the newest available package"
   359msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
   360
   361#: ../data/gpk-application.ui.h:29
   362msgid "Only _Newest Packages"
   363msgstr "Само _най-нови пакети"
   364
   365#: ../data/gpk-application.ui.h:30
   366msgid "Only show packages matching the machine architecture"
   367msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
   368
   369#: ../data/gpk-application.ui.h:31
   370msgid "Only N_ative Packages"
   371msgstr "Само за _конкретната архитектура"
   372
   373#: ../data/gpk-application.ui.h:32
   374msgid "S_election"
   375msgstr "_Избор"
  70376
  71377#. TRANSLATORS: title: installing local files
   
  77383#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
  78384#. TRANSLATORS: button: install catalog
  79 #: ../data/gpk-application.ui.h:9 ../src/gpk-dbus-task.c:710
   385#: ../data/gpk-application.ui.h:33 ../src/gpk-dbus-task.c:710
  80386#: ../src/gpk-dbus-task.c:1254 ../src/gpk-dbus-task.c:1473
  81387#: ../src/gpk-dbus-task.c:1676 ../src/gpk-dbus-task.c:2136
   
  86392msgstr "Инсталиране"
  87393
  88 #: ../data/gpk-application.ui.h:10
  89 msgid "Only N_ative Packages"
  90 msgstr "Само за _конкретната архитектура"
  91 
  92 #: ../data/gpk-application.ui.h:11
  93 msgid "Only _Available"
  94 msgstr "Само _налични"
  95 
  96 #: ../data/gpk-application.ui.h:12
  97 msgid "Only _Development"
  98 msgstr "Само за _разработчици"
  99 
  100 #: ../data/gpk-application.ui.h:13
  101 msgid "Only _End User Files"
  102 msgstr "Само за _крайни потребители"
  103 
  104 #: ../data/gpk-application.ui.h:14
  105 msgid "Only _Graphical"
  106 msgstr "Само _графични"
  107 
  108 #: ../data/gpk-application.ui.h:15
  109 msgid "Only _Installed"
  110 msgstr "Само _инсталирани"
  111 
  112 #: ../data/gpk-application.ui.h:16
  113 msgid "Only _Newest Packages"
  114 msgstr "Само _най-нови пакети"
  115 
  116 #: ../data/gpk-application.ui.h:17
  117 msgid "Only _Non-Free Software"
  118 msgstr "Само _несвободен софтуер"
  119 
  120 #: ../data/gpk-application.ui.h:18
  121 msgid "Only _Non-Source Code"
  122 msgstr "Само _без изходен код"
  123 
  124 #: ../data/gpk-application.ui.h:19
  125 msgid "Only _Text"
  126 msgstr "Само _текстови"
  127 
  128 #: ../data/gpk-application.ui.h:20
  129 msgid "Only show one package, not subpackages"
  130 msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
  131 
  132 #: ../data/gpk-application.ui.h:21
  133 msgid "Only show packages matching the machine architecture"
  134 msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
  135 
  136 #: ../data/gpk-application.ui.h:22
  137 msgid "Only show the newest available package"
  138 msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
  139 
  140 #: ../data/gpk-application.ui.h:23
  141 msgid "Project homepage"
  142 msgstr "Уеб страницата на проекта"
  143 
  144 #: ../data/gpk-application.ui.h:24
  145 msgid "Refresh Package Lists"
  146 msgstr "Обновяване на списъците с пакетите"
  147 
  148 #: ../data/gpk-application.ui.h:25
  149 msgid "Refresh the list of packages on the system"
  150 msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
  151 
  152394#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
  153 #: ../data/gpk-application.ui.h:26 ../src/gpk-dbus-task.c:3100
   395#: ../data/gpk-application.ui.h:34 ../src/gpk-dbus-task.c:3100
  154396#: ../src/gpk-task.c:410
  155397msgid "Remove"
  156398msgstr "Деинсталиране"
  157399
  158 #: ../data/gpk-application.ui.h:27
   400#: ../data/gpk-application.ui.h:35
   401msgid "Visit the project homepage"
   402msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
   403
   404#: ../data/gpk-application.ui.h:36
   405msgid "Project homepage"
   406msgstr "Уеб страницата на проекта"
   407
   408#: ../data/gpk-application.ui.h:37
   409msgid "Execute graphical applications"
   410msgstr "Изпълняване на графични приложения"
   411
   412#: ../data/gpk-application.ui.h:38
   413msgid "Run program"
   414msgstr "Изпълняване на програма"
   415
   416#: ../data/gpk-application.ui.h:39
   417msgid "Get file list"
   418msgstr "Списък на файловете"
   419
   420#: ../data/gpk-application.ui.h:40
   421msgid "Depends on"
   422msgstr "Зависи от"
   423
   424#: ../data/gpk-application.ui.h:41
  159425msgid "Required by"
  160426msgstr "Изисква се от"
  161427
  162 #: ../data/gpk-application.ui.h:28
  163 msgid "Run program"
  164 msgstr "Изпълняване на програма"
  165 
  166 #: ../data/gpk-application.ui.h:29
  167 msgid "S_election"
  168 msgstr "_Избор"
  169 
  170 #: ../data/gpk-application.ui.h:30
  171 msgid "Software Log"
  172 msgstr "Журнал за софтуера"
  173 
  174 #: ../data/gpk-application.ui.h:31 ../data/gpk-prefs.ui.h:6
  175 msgid "Software Sources"
  176 msgstr "Хранилища"
  177 
  178 #: ../data/gpk-application.ui.h:32
  179 msgid "View previously added or removed software"
  180 msgstr "Журнал на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
  181 
  182 #: ../data/gpk-application.ui.h:33
  183 msgid "Visit the project homepage"
  184 msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
  185 
  186 #: ../data/gpk-application.ui.h:34
   428#: ../data/gpk-application.ui.h:42
   429msgid "_Help"
   430msgstr "Помо_щ"
   431
   432#: ../data/gpk-application.ui.h:43
  187433msgid "_Contents"
  188434msgstr "_Ръководство"
  189435
  190 #: ../data/gpk-application.ui.h:35
  191 msgid "_Development"
  192 msgstr "_Разработка"
  193 
  194 #: ../data/gpk-application.ui.h:36
  195 msgid "_Filters"
  196 msgstr "_Филтри"
  197 
  198 #: ../data/gpk-application.ui.h:37
  199 msgid "_Free"
  200 msgstr "_Свободни"
  201 
  202 #: ../data/gpk-application.ui.h:38
  203 msgid "_Graphical"
  204 msgstr "_Графични"
  205 
  206 #: ../data/gpk-application.ui.h:39
  207 msgid "_Help"
  208 msgstr "Помо_щ"
  209 
  210 #: ../data/gpk-application.ui.h:40
  211 msgid "_Hide Subpackages"
  212 msgstr "Скриване на _подпакетите"
  213 
  214 #: ../data/gpk-application.ui.h:41
  215 msgid "_Installed"
  216 msgstr "_Инсталирани"
  217 
  218 #: ../data/gpk-application.ui.h:42
  219 msgid "_No Filter"
  220 msgstr "_Без филтри"
  221 
  222 #: ../data/gpk-application.ui.h:43
  223 msgid "_Only Free Software"
  224 msgstr "Само _свободен софтуер"
  225 
  226436#: ../data/gpk-application.ui.h:44
  227 msgid "_Only Source Code"
  228 msgstr "Само с _изходен код"
   437msgid "Help with this software"
   438msgstr "Помощ за програмата"
  229439
  230440#: ../data/gpk-application.ui.h:45
  231 msgid "_Source"
  232 msgstr "_Изходен код"
   441msgid "About this software"
   442msgstr "Относно тази програма"
  233443
  234444#: ../data/gpk-application.ui.h:46
  235 msgid "_System"
  236 msgstr "_Системни"
   445msgid "Fi_nd"
   446msgstr "_Търсене"
  237447
  238448#: ../data/gpk-client.ui.h:1
   
  252462msgstr "_Лицензно споразумение"
  253463
  254 #: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
  255 #: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1
  256 msgid "Install selected software on the system"
  257 msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
  258 
  259464#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
  260465#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
  261466#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  262 #: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:2
  263 #: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2 ../src/gpk-dbus-task.c:3377
   467#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
   468#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-dbus-task.c:3377
  264469#: ../src/gpk-install-local-file.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:66
  265470#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:156
  266471msgid "Software Install"
  267472msgstr "Инсталиране на софтуер"
   473
   474#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:2
   475#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2
   476msgid "Install selected software on the system"
   477msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
  268478
  269479#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
   
  277487msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
  278488
  279 #: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:829
   489#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:829
  280490msgid "Software Log Viewer"
  281491msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
   
  285495msgstr "Преглед на миналите действия по управление на софтуера"
  286496
  287 #: ../data/gpk-log.ui.h:1
   497#: ../data/gpk-log.ui.h:2
  288498msgid "Filter"
  289499msgstr "Филтриране"
  290500
  291501#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
   502msgid "Software Settings"
   503msgstr "Настройки"
   504
   505#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
  292506msgid ""
  293507"Change software update preferences and enable or disable software sources"
   
  296510"хранилищата"
  297511
  298 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
  299 msgid "Software Settings"
  300 msgstr "Настройки"
  301 
  302 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
  303 msgid ""
  304 "A software source contains packages that can be installed on this computer."
  305 msgstr ""
  306 "Някое хранилище съдържа пакет, който може да се инсталира на този компютър."
   512#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
   513#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1 ../src/gpk-prefs.c:934
   514msgid "Software Update Preferences"
   515msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
  307516
  308517#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
   518msgid "_Check Now"
   519msgstr "_Проверка сега"
   520
   521#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
   522msgid "_Automatically install:"
   523msgstr "_Автоматично инсталиране:"
   524
   525#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
  309526msgid "C_heck for updates:"
  310527msgstr "_Проверка за обновления:"
  311528
  312 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
   529#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
  313530msgid "Check for major _upgrades:"
  314531msgstr "Проверка за _основни обновления:"
  315532
  316 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
   533#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
  317534msgid "Check for updates when using mobile broadband"
  318535msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
  319536
  320 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
   537#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
  321538msgid "Currently using mobile broadband"
  322539msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
  323 
  324 #. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
  325 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:7 ../src/gpk-prefs.c:934
  326 msgid "Software Update Preferences"
  327 msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
  328540
  329541#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
   
  332544
  333545#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
  334 msgid "_Automatically install:"
  335 msgstr "_Автоматично инсталиране:"
  336 
  337 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:10
  338 msgid "_Check Now"
  339 msgstr "_Проверка сега"
   546msgid ""
   547"A software source contains packages that can be installed on this computer."
   548msgstr ""
   549"Някое хранилище съдържа пакет, който може да се инсталира на този компютър."
  340550
  341551#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
  342 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:12
   552#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
  343553msgid "_Show debug and development software sources"
  344554msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
  345555
  346 #. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
  347 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:295
  348 msgid "Action"
  349 msgstr "Действие"
   556#. TRANSLATORS: the program name
   557#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-service-pack.c:817
   558msgid "Service Pack Creator"
   559msgstr "Създаване на сервизни пакети"
  350560
  351561#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
  352 msgid "Create"
  353 msgstr "Създаване"
  354 
  355 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
  356562msgid "Create a copy of this computer's package list"
  357563msgstr "Създаване на копие на списъка с пакетите на този компютър"
   564
   565#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
   566msgid "Create an archive of all the pending updates"
   567msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
  358568
  359569#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
   
  362572
  363573#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
  364 msgid "Create an archive of all the pending updates"
  365 msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
  366 
  367 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6
   574msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
   575msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
   576
   577#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
   578#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6 ../src/gpk-log.c:295
   579msgid "Action"
   580msgstr "Действие"
   581
   582#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7
   583msgid "Output directory:"
   584msgstr "Изходна папка:"
   585
   586#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
  368587msgid "Destination package list:"
  369588msgstr "Целеви списък с пакети:"
  370589
   590#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
   591msgid "Select a Package List File"
   592msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
   593
   594#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
   595msgid "Save New Service Pack"
   596msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
   597
  371598#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
  372 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
   599#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:5
  373600#: ../src/gpk-log.c:322
  374601msgid "Details"
  375602msgstr "Подробности"
  376603
  377 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
  378 msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
  379 msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
  380 
  381 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
  382 msgid "Output directory:"
  383 msgstr "Изходна папка:"
  384 
  385 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
   604#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
  386605msgid "Progress"
  387606msgstr "Напредък"
  388607
  389 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11
  390 msgid "Save New Service Pack"
  391 msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
  392 
  393 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
  394 msgid "Select a Package List File"
  395 msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
  396 
  397 #. TRANSLATORS: the program name
  398 #: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:817
  399 msgid "Service Pack Creator"
  400 msgstr "Създаване на сервизни пакети"
   608#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13
   609msgid "Create"
   610msgstr "Създаване"
  401611
  402612#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
  403 msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
  404 msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
   613msgid "Software signature is required"
   614msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
  405615
  406616#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
   
  409619
  410620#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
  411 msgid "Package:"
  412 msgstr "Пакет:"
  413 
  414 #: ../data/gpk-signature.ui.h:4
  415621msgid "Repository name:"
  416622msgstr "Името на хранилище:"
  417623
  418 #: ../data/gpk-signature.ui.h:5
   624#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
  419625msgid "Signature URL:"
  420626msgstr "Адрес на подпис:"
   627
   628#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
   629msgid "Signature user identifier:"
   630msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
  421631
  422632#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
   
  425635
  426636#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
  427 msgid "Signature user identifier:"
  428 msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
   637msgid "Package:"
   638msgstr "Пакет:"
  429639
  430640#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
  431 msgid "Software signature is required"
  432 msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
  433 
  434 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
   641msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
   642msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
   643
   644#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
  435645msgid "Software Update"
  436646msgstr "Обновление на софтуера"
   
  448658msgstr "Обновяване на операционната система към нова версия"
  449659
   660#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
   661msgid "_Install Updates"
   662msgstr "_Инсталиране на обновленията"
   663
  450664#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
  451665msgid ""
   
  457671
  458672#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
  459 msgid "_Install Updates"
  460 msgstr "_Инсталиране на обновленията"
  461 
  462 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:5
  463673msgid "_Upgrade"
  464674msgstr "_Обновяване"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.