Changeset 2489


Ignore:
Timestamp:
Feb 28, 2012, 8:00:58 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

evolution: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/evolution.master.bg.po

  r2446 r2489  
  2121# reminder е напомняне
  2222#: ../shell/main.c:570
  23 #, fuzzy
  2423msgid ""
  2524msgstr ""
  2625"Project-Id-Version: evolution master\n"
  2726"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  28 "POT-Creation-Date: 2012-02-22 15:33+0200\n"
  29 "PO-Revision-Date: 2012-02-22 15:31+0200\n"
   27"POT-Creation-Date: 2012-02-28 07:06+0200\n"
   28"PO-Revision-Date: 2012-02-28 07:06+0200\n"
  3029"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  3130"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3635"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  3736
  38 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
   37#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
   38msgid "This address book could not be opened."
   39msgstr "Този адресник не може да бъде отворен."
   40
  3941#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
  4042msgid ""
  41 "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
  42 "different address book from the side bar in the Contacts view."
  43 msgstr ""
  44 "„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти "
  45 "и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
   43"This address book server might be unreachable or the server name may be "
   44"misspelled or your network connection could be down."
   45msgstr ""
   46"Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в "
   47"настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
  4648
  4749#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
  48 msgid ""
  49 "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
  50 "with the same address anyway?"
  51 msgstr ""
  52 "Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за "
  53 "същия адрес въпреки това?"
   50msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
   51msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за LDAP."
  5452
  5553#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
  56 msgid ""
  57 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
  58 "to add it anyway?"
  59 msgstr ""
  60 "Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки "
  61 "това?"
  62 
  63 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
  64 msgid "Add with duplicates"
  65 msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"
  66 
  67 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
  68 msgid "Address '{0}' already exists."
  69 msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
  70 
  71 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
  72 msgid "Cannot add new contact"
  73 msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
  74 
  75 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
  76 msgid "Cannot move contact."
  77 msgstr "Контактът не може да бъде преместен."
  78 
  79 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
  80 msgid "Category editor not available."
  81 msgstr "Редакторът на категории не е наличен."
  82 
  83 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
  8454msgid ""
  8555"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
   
  9161"значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
  9262
  93 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
   63#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
   64msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
   65msgstr "Този сървър за адресници няма предложени бази за търсене."
   66
   67#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
   68msgid ""
   69"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
   70"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
   71"supported search bases."
   72msgstr ""
   73"Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа "
   74"тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за "
   75"поддържаните основи за търсене."
   76
   77#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
   78msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
   79msgstr "Този сървър не поддържа схеми от вида LDAPv3."
   80
   81#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
  9482msgid "Could not get schema information for LDAP server."
  9583msgstr "Неуспешно получаване на типови схеми за сървъра за LDAP."
  9684
  97 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
   85#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
   86msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
   87msgstr "Сървърът за LDAP не отговори с правилни типове схеми."
   88
   89#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
  9890msgid "Could not remove address book."
  9991msgstr "Адресникът не може да бъде премахнат."
  10092
   93#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
   94msgid "Delete address book '{0}'?"
   95msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
   96
   97#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
   98msgid "This address book will be removed permanently."
   99msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
   100
  101101#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
   102#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
   103msgid "Do _Not Delete"
   104msgstr "Да _не се изтрива"
   105
   106#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
   107msgid "Category editor not available."
   108msgstr "Редакторът на категории не е наличен."
   109
   110#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
   111msgid "Unable to open address book"
   112msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
   113
   114#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
   115msgid "Unable to perform search."
   116msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено."
   117
   118#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
   119msgid "Would you like to save your changes?"
   120msgstr "Искате ли да запазите промените?"
   121
   122#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
   123msgid ""
   124"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
   125"changes?"
   126msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
   127
   128#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
   129msgid "_Discard"
   130msgstr "_Отхвърляне"
   131
   132#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
   133msgid "Cannot move contact."
   134msgstr "Контактът не може да бъде преместен."
   135
   136#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
   137msgid ""
   138"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
   139"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
   140msgstr ""
   141"Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да "
   142"бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
   143
   144#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
   145msgid ""
   146"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
   147msgstr ""
   148"Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и "
   149"запазите?"
   150
   151#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
   152msgid "_Resize"
   153msgstr "_Оразмеряване"
   154
   155#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
   156msgid "_Use as it is"
   157msgstr "_Ползване както е"
   158
   159#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
   160msgid "_Do not save"
   161msgstr "_Да не се запазва"
   162
   163#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
   164msgid "Unable to save {0}."
   165msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
   166
   167#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
   168msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
   169msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1}: {2}"
   170
   171#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
   172msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
   173msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
   174
   175#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
   176#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
   177msgid ""
   178"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
   179msgstr ""
   180"Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   181
   182#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
   183msgid "Address '{0}' already exists."
   184msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
   185
   186#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
   187msgid ""
   188"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
   189"with the same address anyway?"
   190msgstr ""
   191"Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за "
   192"същия адрес въпреки това?"
   193
   194#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33 ../mail/em-vfolder-rule.c:601
   195#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
   196msgid "_Add"
   197msgstr "Доб_авяне"
   198
   199#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
   200msgid "Some addresses already exist in this contact list."
   201msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
   202
   203#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
   204msgid ""
   205"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
   206"you like to add them anyway?"
   207msgstr ""
   208"Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се "
   209"добавят въпреки това?"
   210
   211#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
   212msgid "Skip duplicates"
   213msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
   214
   215#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
   216msgid "Add with duplicates"
   217msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"
   218
   219#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
   220msgid "List '{0}' is already in this contact list."
   221msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."
   222
   223#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
   224msgid ""
   225"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
   226"to add it anyway?"
   227msgstr ""
   228"Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки "
   229"това?"
   230
   231#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
   232msgid "Some features may not work properly with your current server"
   233msgstr ""
   234"Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия "
   235"на сървъра"
   236
   237#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
   238msgid ""
   239"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   240"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
   241"a supported version"
   242msgstr ""
   243"Свързвате се с неподдържана версия на сървър на GroupWise и е възможно да "
   244"възникнат проблеми. За постигане на оптимални резултати сървърът трябва да "
   245"бъде обновен до поддържана версия."
   246
   247#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
   248msgid "GroupWise Address book creation:"
   249msgstr "Създаване на адресник за GroupWise:"
   250
   251#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
  102252msgid ""
  103253"Currently you can only access the GroupWise System Address Book from "
   
  109259"GroupWise, за да получите папките си за най-чести и лични контакти."
  110260
  111 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
  112 msgid "Delete address book '{0}'?"
  113 msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
  114 
  115 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
  116 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:37 ../mail/mail.error.xml.h:44
  117 msgid "Do _Not Delete"
  118 msgstr "Да _не се изтрива"
  119 
  120 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
  121 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
  122 msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1}: {2}"
  123 
  124 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
  125 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
  126 msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за LDAP."
  127 
  128 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
   261#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
  129262#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
  130263msgid "Failed to delete contact"
  131264msgstr "Неуспешно триене на контакт"
  132265
  133 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
  134 msgid "GroupWise Address book creation:"
  135 msgstr "Създаване на адресник за GroupWise:"
  136 
  137 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
  138 msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
  139 msgstr "Сървърът за LDAP не отговори с правилни типове схеми."
  140 
  141 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
  142 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
  143 msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."
  144 
  145 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
  146 msgid "Skip duplicates"
  147 msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
  148 
  149 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
  150 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
  151 msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
  152 
  153 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
  154 msgid "Some features may not work properly with your current server"
  155 msgstr ""
  156 "Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия "
  157 "на сървъра"
  158 
  159 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
  160 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
  161 msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
  162 
  163 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
  164 msgid ""
  165 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
  166 msgstr ""
  167 "Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и "
  168 "запазите?"
  169 
  170 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
  171 msgid ""
  172 "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
  173 "this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
  174 "supported search bases."
  175 msgstr ""
  176 "Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа "
  177 "тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за "
  178 "поддържаните основи за търсене."
  179 
  180 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
  181 msgid "This address book could not be opened."
  182 msgstr "Този адресник не може да бъде отворен."
  183 
  184 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
  185 msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
  186 msgstr "Този сървър за адресници няма предложени бази за търсене."
  187 
  188 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
  189 msgid ""
  190 "This address book server might be unreachable or the server name may be "
  191 "misspelled or your network connection could be down."
  192 msgstr ""
  193 "Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в "
  194 "настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
  195 
  196 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
  197 msgid "This address book will be removed permanently."
  198 msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
  199 
  200 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
  201 msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
  202 msgstr "Този сървър не поддържа схеми от вида LDAPv3."
  203 
  204 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
  205 msgid "Unable to open address book"
  206 msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
  207 
  208 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  209 msgid "Unable to perform search."
  210 msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено."
  211 
  212 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
  213 msgid "Unable to save {0}."
  214 msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
  215 
  216 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  217 msgid "Would you like to save your changes?"
  218 msgstr "Искате ли да запазите промените?"
  219 
  220 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
  221 msgid ""
  222 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
  223 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
  224 msgstr ""
  225 "Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да "
  226 "бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
  227 
  228 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
  229 msgid ""
  230 "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
  231 "problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
  232 "a supported version"
  233 msgstr ""
  234 "Свързвате се с неподдържана версия на сървър на GroupWise и е възможно да "
  235 "възникнат проблеми. За постигане на оптимални резултати сървърът трябва да "
  236 "бъде обновен до поддържана версия."
  237 
  238 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
  239 msgid ""
  240 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
  241 "you like to add them anyway?"
  242 msgstr ""
  243 "Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се "
  244 "добавят въпреки това?"
  245 
  246 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
   266#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
  247267msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
  248268msgstr "Нямате достатъчно права да изтривате контакти от този адресник."
  249269
  250 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
  251 msgid ""
  252 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
  253 "changes?"
  254 msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
  255 
  256 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
  257 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
  258 msgid ""
  259 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
  260 msgstr ""
  261 "Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  262 
  263 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44 ../mail/em-vfolder-rule.c:601
  264 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
  265 msgid "_Add"
  266 msgstr "Доб_авяне"
  267 
  268 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
  269 msgid "_Discard"
  270 msgstr "_Отхвърляне"
  271 
  272270#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
  273 msgid "_Do not save"
  274 msgstr "_Да не се запазва"
  275 
  276 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
  277 msgid "_Resize"
  278 msgstr "_Оразмеряване"
  279 
   271msgid "Cannot add new contact"
   272msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
   273
   274#. For Translators: {0} is the name of the address book source
  280275#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
  281 msgid "_Use as it is"
  282 msgstr "_Ползване както е"
   276msgid ""
   277"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
   278"different address book from the side bar in the Contacts view."
   279msgstr ""
   280"„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти "
   281"и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
  283282
  284283#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
   284#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
   285#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
   286#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
   287msgid "Contact Editor"
   288msgstr "Редактор на контакти"
   289
   290#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
   291msgid "Image"
   292msgstr "Изображение"
   293
   294#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
   295msgid "Nic_kname:"
   296msgstr "_Прякор:"
   297
   298#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
   299msgid "_File under:"
   300msgstr "Име в _списъка:"
   301
   302#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
   303#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
   304msgid "_Where:"
   305msgstr "_Къде:"
   306
   307#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
   308#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
   309#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
   310#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
   311msgid "Ca_tegories..."
   312msgstr "Ка_тегории…"
   313
   314#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
   315msgid "Full _Name..."
   316msgstr "Пълно _име…"
   317
   318#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
   319msgid "_Wants to receive HTML mail"
   320msgstr "_Иска да получава поща във формат HTML"
   321
   322#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
   323#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
   324#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
   325#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
   326#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
   327#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
   328#: ../smime/lib/e-cert.c:811
   329msgid "Email"
   330msgstr "Електронна поща"
   331
   332#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
   333msgid "Telephone"
   334msgstr "Телефон"
   335
   336#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
   337msgid "Instant Messaging"
   338msgstr "Бързи съобщения"
   339
   340#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
   341#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
   342msgid "Contact"
   343msgstr "Контакт"
   344
   345#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
   346msgid "_Home Page:"
   347msgstr "_Интернет страница:"
   348
   349#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
   350#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
   351#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
   352#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
   353msgid "_Calendar:"
   354msgstr "_Календар:"
   355
   356#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
   357msgid "_Free/Busy:"
   358msgstr "_Свободен/зает:"
   359
   360#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
   361msgid "_Video Chat:"
   362msgstr "_Видео разговор:"
   363
   364#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
   365msgid "Home Page:"
   366msgstr "Интернет страница:"
   367
   368#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
   369msgid "Calendar:"
   370msgstr "Календар:"
   371
   372#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
   373msgid "Free/Busy:"
   374msgstr "Свободен/зает:"
   375
   376#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
   377msgid "Video Chat:"
   378msgstr "Видео разговор:"
   379
   380#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
   381msgid "_Blog:"
   382msgstr "_Блог:"
   383
   384#. Translators: an accessibility name
   385#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
   386msgid "Blog:"
   387msgstr "Блог:"
   388
   389#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
   390msgid "Web Addresses"
   391msgstr "Интернет адреси"
   392
   393#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
   394msgid "Web addresses"
   395msgstr "Интернет адреси"
   396
   397#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
   398msgid "_Profession:"
   399msgstr "_Професия:"
   400
   401#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
   402#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
   403msgid "_Title:"
   404msgstr "_Титла:"
   405
   406#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
   407msgid "_Company:"
   408msgstr "_Компания:"
   409
   410#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
   411msgid "_Department:"
   412msgstr "_Отдел:"
   413
   414#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
   415msgid "_Manager:"
   416msgstr "_Ръководител:"
   417
   418#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
   419msgid "_Assistant:"
   420msgstr "_Помощник:"
   421
   422#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
   423msgid "Job"
   424msgstr "Работа"
   425
   426#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
   427msgid "_Office:"
   428msgstr "_Офис:"
   429
   430#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
   431msgid "_Spouse:"
   432msgstr "_Съпруг(а):"
   433
   434#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
   435msgid "_Birthday:"
   436msgstr "_Рожден ден:"
   437
   438#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
   439msgid "_Anniversary:"
   440msgstr "_Годишнина:"
   441
   442#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
  285443#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
  286444#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2076
   
  293451#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
  294452#. * the directory components.
  295 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
   453#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
  296454#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
  297455#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2075 ../capplet/anjal-settings-main.c:83
   
  300458msgstr "Рожден ден"
  301459
  302 #. Translators: an accessibility name
  303 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
  304 msgid "Blog:"
  305 msgstr "Блог:"
  306 
  307 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
  308 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
  309 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
  310 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
  311 msgid "Ca_tegories..."
  312 msgstr "Ка_тегории…"
  313 
  314 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
  315 msgid "Calendar:"
  316 msgstr "Календар:"
  317 
  318 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
  319 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
  320 msgid "Contact"
  321 msgstr "Контакт"
  322 
  323 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
  324 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
  325 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
  326 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
  327 msgid "Contact Editor"
  328 msgstr "Редактор на контакти"
  329 
  330 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
  331 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
  332 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
  333 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
  334 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
  335 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
  336 #: ../smime/lib/e-cert.c:811
  337 msgid "Email"
  338 msgstr "Електронна поща"
  339 
  340 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
  341 msgid "Free/Busy:"
  342 msgstr "Свободен/зает:"
  343 
  344 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
  345 msgid "Full _Name..."
  346 msgstr "Пълно _име…"
  347 
  348 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
   460#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
   461#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
   462msgid "Miscellaneous"
   463msgstr "Разни"
   464
   465#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
   466msgid "Personal Information"
   467msgstr "Лична информация"
   468
   469#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
   470msgid "_City:"
   471msgstr "_Град:"
   472
   473#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
   474msgid "_Zip/Postal Code:"
   475msgstr "_ZIP/пощенски код:"
   476
   477#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
   478msgid "_State/Province:"
   479msgstr "_Щат/провинция:"
   480
   481#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
   482msgid "_Country:"
   483msgstr "_Държава:"
   484
   485#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
   486msgid "_PO Box:"
   487msgstr "_Пощенска кутия:"
   488
   489#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
   490msgid "_Address:"
   491msgstr "_Адрес:"
   492
   493#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
  349494#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
  350495#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
   
  354499msgstr "Домашна"
  355500
  356 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
  357 msgid "Home Page:"
  358 msgstr "Интернет страница:"
  359 
  360 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
  361 msgid "Image"
  362 msgstr "Изображение"
  363 
  364 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
  365 msgid "Instant Messaging"
  366 msgstr "Бързи съобщения"
  367 
  368 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
  369 msgid "Job"
  370 msgstr "Работа"
  371 
  372 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
  373 msgid "Mailing Address"
  374 msgstr "Пощенски адрес"
  375 
  376 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
  377 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
  378 msgid "Miscellaneous"
  379 msgstr "Разни"
  380 
  381 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
  382 msgid "Nic_kname:"
  383 msgstr "_Прякор:"
  384 
  385 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
  386 msgid "Notes"
  387 msgstr "Бележки"
  388 
  389 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
  390 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
  391 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
  392 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
  393 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
  394 msgid "Other"
  395 msgstr "Друга"
  396 
  397 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
  398 msgid "Personal Information"
  399 msgstr "Лична информация"
  400 
  401 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
  402 msgid "Telephone"
  403 msgstr "Телефон"
  404 
  405 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
  406 msgid "Video Chat:"
  407 msgstr "Видео разговор:"
  408 
  409 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
  410 msgid "Web Addresses"
  411 msgstr "Интернет адреси"
  412 
  413 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
  414 msgid "Web addresses"
  415 msgstr "Интернет адреси"
  416 
  417 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
   501#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
  418502#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
  419503#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
   
  424508msgstr "Служебен"
  425509
  426 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
  427 msgid "_Address:"
  428 msgstr "_Адрес:"
  429 
  430 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
  431 msgid "_Anniversary:"
  432 msgstr "_Годишнина:"
  433 
  434 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
  435 msgid "_Assistant:"
  436 msgstr "_Помощник:"
  437 
  438 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
  439 msgid "_Birthday:"
  440 msgstr "_Рожден ден:"
  441 
  442 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
  443 msgid "_Blog:"
  444 msgstr "_Блог:"
  445 
  446 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
  447 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
  448 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
  449 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
  450 msgid "_Calendar:"
  451 msgstr "_Календар:"
  452 
  453 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
  454 msgid "_City:"
  455 msgstr "_Град:"
  456 
  457 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
  458 msgid "_Company:"
  459 msgstr "_Компания:"
  460 
  461 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
  462 msgid "_Country:"
  463 msgstr "_Държава:"
  464 
  465 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
  466 msgid "_Department:"
  467 msgstr "_Отдел:"
  468 
  469 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
  470 msgid "_File under:"
  471 msgstr "Име в _списъка:"
  472 
  473 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
  474 msgid "_Free/Busy:"
  475 msgstr "_Свободен/зает:"
  476 
  477 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
  478 msgid "_Home Page:"
  479 msgstr "_Интернет страница:"
  480 
  481 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
  482 msgid "_Manager:"
  483 msgstr "_Ръководител:"
  484 
  485 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
  486 msgid "_Office:"
  487 msgstr "_Офис:"
  488 
  489 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
  490 msgid "_PO Box:"
  491 msgstr "_Пощенска кутия:"
  492 
  493 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
  494 msgid "_Profession:"
  495 msgstr "_Професия:"
  496 
  497 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
  498 msgid "_Spouse:"
  499 msgstr "_Съпруг(а):"
  500 
  501 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
  502 msgid "_State/Province:"
  503 msgstr "_Щат/провинция:"
  504 
  505 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
  506 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
  507 msgid "_Title:"
  508 msgstr "_Титла:"
  509 
  510 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
  511 msgid "_Video Chat:"
  512 msgstr "_Видео разговор:"
  513 
  514510#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
  515 msgid "_Wants to receive HTML mail"
  516 msgstr "_Иска да получава поща във формат HTML"
   511#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
   512#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
   513#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
   514#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
   515msgid "Other"
   516msgstr "Друга"
  517517
  518518#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
  519 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
  520 msgid "_Where:"
  521 msgstr "_Къде:"
   519msgid "Mailing Address"
   520msgstr "Пощенски адрес"
  522521
  523522#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
  524 msgid "_Zip/Postal Code:"
  525 msgstr "_ZIP/пощенски код:"
   523msgid "Notes"
   524msgstr "Бележки"
  526525
  527526#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
   
  646645
  647646#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
   647msgid "Mr."
   648msgstr "Г-н"
   649
   650#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
   651msgid "Mrs."
   652msgstr "Г-жа"
   653
   654#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
   655msgid "Ms."
   656msgstr "Г-жа"
   657
   658#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
   659msgid "Miss"
   660msgstr "Г-ца"
   661
   662#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
  648663msgid "Dr."
  649664msgstr "Д-р"
  650665
  651 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
  652 msgid "Esq."
  653 msgstr "Ескуайър"
  654 
  655 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
  656 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
  657 msgid "Full Name"
  658 msgstr "Пълно име"
  659 
  660 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
  661 msgid "I"
  662 msgstr "I"
  663 
  664 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
  665 msgid "II"
  666 msgstr "II"
  667 
  668666#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
  669 msgid "III"
  670 msgstr "III"
   667msgid "Sr."
   668msgstr "Старши"
  671669
  672670#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
   
  675673
  676674#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
  677 msgid "Miss"
  678 msgstr "Г-ца"
   675msgid "I"
   676msgstr "I"
  679677
  680678#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
  681 msgid "Mr."
  682 msgstr "Г-н"
   679msgid "II"
   680msgstr "II"
  683681
  684682#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
  685 msgid "Mrs."
  686 msgstr "Г-жа"
   683msgid "III"
   684msgstr "III"
  687685
  688686#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
  689 msgid "Ms."
  690 msgstr "Г-жа"
   687msgid "Esq."
   688msgstr "Ескуайър"
  691689
  692690#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
  693 msgid "Sr."
  694 msgstr "Старши"
   691#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
   692msgid "Full Name"
   693msgstr "Пълно име"
  695694
  696695#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
   
  698697msgstr "_Първо име:"
  699698
  700 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
  701 msgid "_Last:"
  702 msgstr "_Фамилия:"
  703 
  704699#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
  705700msgid "_Middle:"
   
  707702
  708703#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
   704msgid "_Last:"
   705msgstr "_Фамилия:"
   706
   707#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
  709708msgid "_Suffix:"
  710709msgstr "_Наставка:"
   
  716715
  717716#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
   717msgid "_List name:"
   718msgstr "Име на спис_ък:"
   719
   720#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
  718721msgid "Members"
  719722msgstr "Членове"
  720723
  721 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
   724#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
   725msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
   726msgstr "Напи_шете адрес на е-поща или завлечете контакт до списъка по-долу:"
   727
   728#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
  722729msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
  723730msgstr "_Скриване на адресите, когато се изпраща поща до този списък"
  724731
  725 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
  726 msgid "_List name:"
  727 msgstr "Име на спис_ък:"
  728 
  729 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
  730 #: ../mail/mail-config.ui.h:176
   732#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
   733#: ../mail/mail-config.ui.h:156
  731734msgid "_Select..."
  732735msgstr "_Избор…"
  733 
  734 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
  735 msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
  736 msgstr "Напи_шете адрес на е-поща или завлечете контакт до списъка по-долу:"
  737736
  738737#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
   
  757756
  758757#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
  759 msgid "Changed Contact:"
  760 msgstr "Променен контакт:"
  761 
  762 #. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
  763 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
  764 msgid "Conflicting Contact:"
  765 msgstr "Противоречащ контакт:"
  766 
  767 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
  768758#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
  769759msgid "Duplicate Contact Detected"
  770760msgstr "Намерени са повтарящи се контакти"
  771761
  772 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
   762#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
  773763msgid ""
  774764"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
   
  778768"Искате ли да го добавите въпреки това?"
  779769
   770#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
   771#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
   772msgid "Conflicting Contact:"
   773msgstr "Противоречащ контакт:"
   774
   775#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
   776msgid "Changed Contact:"
   777msgstr "Променен контакт:"
   778
  780779#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
  781 msgid "New Contact:"
  782 msgstr "Нов контакт:"
  783 
  784 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
  785 msgid "Original Contact:"
  786 msgstr "Оригинален контакт:"
  787 
  788 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
  789 msgid ""
  790 "The name or email address of this contact already exists\n"
  791 "in this folder.  Would you like to add it anyway?"
  792 msgstr ""
  793 "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
  794 "в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
  795 
  796 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
  797780#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
  798781msgid "_Merge"
  799782msgstr "_Сливане"
  800783
   784#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
   785msgid ""
   786"The name or email address of this contact already exists\n"
   787"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
   788msgstr ""
   789"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
   790"в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
   791
   792#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
   793msgid "Original Contact:"
   794msgstr "Оригинален контакт:"
   795
   796#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
   797msgid "New Contact:"
   798msgstr "Нов контакт:"
   799
  801800#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
  802801msgid "Merge Contact"
   
  804803
  805804#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
  806 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
  807 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
   805#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
   806msgid "Name contains"
   807msgstr "Името съдържа"
   808
   809#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
   810#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
   811msgid "Email begins with"
   812msgstr "Електронната поща започва с"
   813
   814#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
   815#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
   816#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
  808817#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
  809818#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
   
  813822msgstr "Кое да е поле съдържа"
  814823
  815 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
  816 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
  817 msgid "Email begins with"
  818 msgstr "Електронната поща започва с"
  819 
  820 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
  821 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
  822 msgid "Name contains"
  823 msgstr "Името съдържа"
  824 
  825824#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
  826825#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
   
  858857
  859858#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
  860 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:25
   859#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
  861860msgid "Nickname"
  862861msgstr "Прякор"
  863862
  864863#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
  865 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
   864#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
  866865msgid "Company"
  867866msgstr "Фирма"
   
  880879
  881880#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:698
  882 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
   881#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
  883882msgid "Manager"
  884883msgstr "Мениджър"
  885884
  886885#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
  887 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
   886#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
  888887msgid "Assistant"
  889888msgstr "Помощник"
   
  899898#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
  900899#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:302
  901 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:1
   900#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
  902901#: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
  903902msgid "Calendar"
   
  907906#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
  908907#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
  909 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
   908#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
  910909msgid "Free/Busy"
  911910msgstr "Свободен/зает"
   
  934933
  935934#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:726
  936 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
   935#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
  937936msgid "Mobile Phone"
  938937msgstr "Мобилен телефон"
  939938
  940939#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:730
  941 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
   940#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
  942941msgid "Spouse"
  943942msgstr "Съпруг(а)"
   
  961960
  962961#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:753
  963 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:26
   962#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
  964963msgid "Note"
  965964msgstr "Бележка"
   
  11941193msgstr "Показване на _всички контакти"
  11951194
  1196 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
   1195#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
   1196msgid "File As"
   1197msgstr "Запазване като"
   1198
   1199#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
   1200msgid "Given Name"
   1201msgstr "Лично име"
   1202
   1203#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
   1204msgid "Family Name"
   1205msgstr "Фамилия"
   1206
   1207#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
   1208msgid "Email 2"
   1209msgstr "Втора е-поща"
   1210
   1211#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
   1212msgid "Email 3"
   1213msgstr "Трета е-поща"
   1214
   1215#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
  11971216msgid "Assistant Phone"
  11981217msgstr "Телефон на асистент"
  11991218
  1200 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
   1219#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
   1220msgid "Business Phone"
   1221msgstr "Служебен телефон"
   1222
   1223#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
   1224msgid "Business Phone 2"
   1225msgstr "Втори служебен телефон"
   1226
   1227#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
  12011228msgid "Business Fax"
  12021229msgstr "Служебен факс"
  12031230
  1204 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
  1205 msgid "Business Phone"
  1206 msgstr "Служебен телефон"
  1207 
  1208 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
  1209 msgid "Business Phone 2"
  1210 msgstr "Втори служебен телефон"
  1211 
  1212 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
   1231#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
  12131232msgid "Callback Phone"
  12141233msgstr "Телефон за обратно обаждане"
  12151234
  1216 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
   1235#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:14
  12171236msgid "Car Phone"
  12181237msgstr "Телефон в автомобил"
  12191238
  1220 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
  1221 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
  1222 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
  1223 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
  1224 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
  1225 msgid "Categories"
  1226 msgstr "Категории"
  1227 
  1228 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
   1239#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:15
  12291240msgid "Company Phone"
  12301241msgstr "Служебен телефон"
  12311242
  1232 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
  1233 msgid "Email 2"
  1234 msgstr "Втора е-поща"
  1235 
  1236 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
  1237 msgid "Email 3"
  1238 msgstr "Трета е-поща"
  1239 
  1240 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:14
  1241 msgid "Family Name"
  1242 msgstr "Фамилия"
  1243 
  1244 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:15
  1245 msgid "File As"
  1246 msgstr "Запазване като"
   1243#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
   1244msgid "Home Phone"
   1245msgstr "Домашен телефон"
  12471246
  12481247#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:17
  1249 msgid "Given Name"
  1250 msgstr "Лично име"
   1248msgid "Home Phone 2"
   1249msgstr "Втори домашен телефон"
  12511250
  12521251#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:18
   
  12551254
  12561255#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:19
  1257 msgid "Home Phone"
  1258 msgstr "Домашен телефон"
  1259 
  1260 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
  1261 msgid "Home Phone 2"
  1262 msgstr "Втори домашен телефон"
  1263 
  1264 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
  12651256msgid "ISDN Phone"
  12661257msgstr "Телефон с ISDN"
  12671258
   1259#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
   1260msgid "Other Phone"
   1261msgstr "Друг телефон"
   1262
  12681263#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:22
  1269 msgid "Journal"
  1270 msgstr "Дневник"
  1271 
  1272 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:27
  1273 msgid "Office"
  1274 msgstr "Офис"
  1275 
  1276 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:28
  12771264msgid "Other Fax"
  12781265msgstr "Друг факс"
  12791266
  1280 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:29
  1281 msgid "Other Phone"
  1282 msgstr "Друг телефон"
  1283 
  1284 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:30
   1267#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
  12851268msgid "Pager"
  12861269msgstr "Пейджър"
  12871270
  1288 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:31
   1271#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
  12891272msgid "Primary Phone"
  12901273msgstr "Основен телефон"
  12911274
  1292 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:32
   1275#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:25
  12931276msgid "Radio"
  12941277msgstr "Радио"
  12951278
  1296 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
  1297 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
  1298 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
  1299 msgid "Role"
  1300 msgstr "Роля"
   1279#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:26
   1280msgid "Telex"
   1281msgstr "Телекс"
  13011282
  13021283#. Translators: This is a vcard standard and stands for the type of
   
  13061287#. abbreviation unchanged unless you know that there is actually a
  13071288#. different and established translation for this in your language.
  1308 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
   1289#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
  13091290msgid "TTYTDD"
  13101291msgstr "TTYTDD"
  13111292
  1312 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:42
  1313 msgid "Telex"
  1314 msgstr "Телекс"
  1315 
  1316 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
   1293#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:35
   1294msgid "Unit"
   1295msgstr "Единица"
   1296
   1297#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
   1298msgid "Office"
   1299msgstr "Офис"
   1300
   1301#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:37
  13171302msgid "Title"
  13181303msgstr "Титла"
  13191304
  1320 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
  1321 msgid "Unit"
  1322 msgstr "Единица"
  1323 
  1324 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
   1305#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
   1306#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
   1307#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
   1308msgid "Role"
   1309msgstr "Роля"
   1310
   1311#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
  13251312msgid "Web Site"
  13261313msgstr "Интернет страница"
   1314
   1315#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:42
   1316msgid "Journal"
   1317msgstr "Дневник"
   1318
   1319#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
   1320#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20
   1321#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
   1322#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
   1323#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
   1324msgid "Categories"
   1325msgstr "Категории"
  13271326
  13281327#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:34
   
  14371436#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:415
  14381437#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
  1439 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:6
   1438#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:1
  14401439msgid "Importing..."
  14411440msgstr "Внасяне…"
   
  16061605
  16071606#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
  1608 msgid "Dismiss _All"
  1609 msgstr "_Отказване на всички"
   1607msgid "_Snooze"
   1608msgstr "_Отлагане"
   1609
   1610#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
   1611msgid "_Dismiss"
   1612msgstr "_Отказване"
   1613
   1614#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
   1615msgid "Snooze _time:"
   1616msgstr "Време за _отлагане:"
   1617
   1618#. Translators: This is the last part of the sentence:
   1619#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
   1620#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
   1621#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/e-plugin-util.c:454
   1622#: ../filter/filter.ui.h:8 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
   1623#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
   1624#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
   1625msgid "days"
   1626msgstr "дни"
   1627
   1628#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
   1629#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
   1630#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/e-plugin-util.c:453
   1631#: ../filter/filter.ui.h:7
   1632#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
   1633msgid "hours"
   1634msgstr "часове"
   1635
   1636#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
   1637#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
   1638#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
   1639#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/e-plugin-util.c:452
   1640#: ../filter/filter.ui.h:6 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
   1641#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
   1642msgid "minutes"
   1643msgstr "минути"
   1644
   1645#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
   1646msgid "location of appointment"
   1647msgstr "място на среща"
  16101648
  16111649#. Location
  1612 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
   1650#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  16131651#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1758
  16141652#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1768
   
  16171655msgstr "Местоположение:"
  16181656
  1619 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
  1620 msgid "Snooze _time:"
  1621 msgstr "Време за _отлагане:"
  1622 
  1623 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
  1624 msgid "_Dismiss"
  1625 msgstr "_Отказване"
  1626 
  1627 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
  1628 msgid "_Snooze"
  1629 msgstr "_Отлагане"
  1630 
  1631 #. Translators: This is the last part of the sentence:
  1632 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
  1633 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
  1634 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../e-util/e-plugin-util.c:454
  1635 #: ../filter/filter.ui.h:14 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
  1636 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
  1637 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:30
  1638 msgid "days"
  1639 msgstr "дни"
  1640 
  1641 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
  1642 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
  1643 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26 ../e-util/e-plugin-util.c:453
  1644 #: ../filter/filter.ui.h:15
  1645 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
  1646 msgid "hours"
  1647 msgstr "часове"
  1648 
  1649 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  1650 msgid "location of appointment"
  1651 msgstr "място на среща"
  1652 
  1653 #. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
  16541657#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
  1655 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
  1656 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27 ../e-util/e-plugin-util.c:452
  1657 #: ../filter/filter.ui.h:17 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:34
  1658 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
  1659 msgid "minutes"
  1660 msgstr "минути"
   1658msgid "Dismiss _All"
   1659msgstr "_Отказване на всички"
  16611660
  16621661#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1607
   
  17521751msgstr[1] "%d секунди"
  17531752
  1754 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   1753#: ../calendar/calendar.error.xml.h:1
   1754msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
   1755msgstr "Искате ли да известите всички участници за отмяната?"
   1756
  17551757#: ../calendar/calendar.error.xml.h:2
  17561758msgid ""
  1757 "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
  1758 msgstr ""
  1759 "„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
  1760 
  1761 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   1759"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1760"the meeting is canceled."
   1761msgstr ""
   1762"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1763"че събранието е отменено."
   1764
   1765#: ../calendar/calendar.error.xml.h:3
   1766msgid "Do _not Send"
   1767msgstr "_Без изпращане"
   1768
  17621769#: ../calendar/calendar.error.xml.h:4
  1763 msgid ""
  1764 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
  1765 "different calendar from the side bar in the Calendar view."
  1766 msgstr ""
  1767 "„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар от "
  1768 "страничната лента на календарния изглед."
  1769 
  1770 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   1770msgid "_Send Notice"
   1771msgstr "Изпращане на _известие"
   1772
   1773#: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
   1774#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:189
   1775#, c-format
   1776msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
   1777msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това събрание?"
   1778
  17711779#: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
  17721780msgid ""
  1773 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
  1774 "different calendar that can accept appointments."
  1775 msgstr ""
  1776 "„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може "
  1777 "да приема срещи."
  1778 
  1779 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
  1780 msgid ""
  1781 "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
  1782 "what your appointment is about."
  1783 msgstr ""
  1784 "Добавянето на смислено обобщение към срещата ще ви напомни за какво е тя."
   1781"All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
   1782msgstr ""
   1783"Цялата информация за това събрание ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1784"възстановена."
  17851785
  17861786#: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
  17871787msgid ""
  1788 "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
  1789 "task is about."
  1790 msgstr ""
  1791 "Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
   1788"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1789"the task has been deleted."
   1790msgstr ""
   1791"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1792"че задачата е изтрита."
  17921793
  17931794#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
  1794 msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
  1795 msgstr ""
  1796 "Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1795#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
   1796#, c-format
   1797msgid "Are you sure you want to delete this task?"
   1798msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази задача?"
   1799
   1800#: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
   1801msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
   1802msgstr ""
   1803"Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  17971804"възстановена."
  17981805
  1799 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
  1800 msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
   1806#: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
   1807msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
   1808msgstr "Искате ли да изпратите известие за отмяна на тази бележка?"
   1809
   1810#: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
   1811msgid ""
   1812"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1813"the memo has been deleted."
   1814msgstr ""
   1815"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1816"че бележката е била изтрита."
   1817
   1818#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
   1819#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
   1820#, c-format
   1821msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
   1822msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази бележка?"
   1823
   1824#: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
   1825msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
  18011826msgstr ""
  18021827"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  18031828"възстановена."
  18041829
  1805 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
  1806 msgid ""
  1807 "All information on these appointments will be deleted and can not be "
  1808 "restored."
  1809 msgstr ""
  1810 "Цялата информация по тези срещи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  1811 "възстановена."
  1812 
  1813 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
  1814 msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
  1815 msgstr ""
  1816 "Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  1817 "възстановена."
  1818 
  1819 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
   1830#: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
   1831msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled '{0}'?"
   1832msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете събранието с име „{0}“?"
   1833
   1834#: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
   1835msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
   1836msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете срещата с име „{0}“?"
   1837
   1838#: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
  18201839msgid ""
  18211840"All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
   
  18241843"възстановена."
  18251844
  1826 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
  1827 msgid ""
  1828 "All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
  1829 msgstr ""
  1830 "Цялата информация за това събрание ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  1831 "възстановена."
  1832 
  1833 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
  1834 msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
  1835 msgstr ""
  1836 "Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  1837 "възстановена."
  1838 
  1839 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
  1840 msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
  1841 msgstr ""
  1842 "Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
  1843 "възстановена."
  1844 
  1845 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
   1845#: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
   1846msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
   1847msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази среща?"
   1848
   1849#: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
  18461850msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
  18471851msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете задачата „{0}“?"
  1848 
  1849 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
  1850 msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
  1851 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете срещата с име „{0}“?"
  1852 
  1853 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
  1854 msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled '{0}'?"
  1855 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете събранието с име „{0}“?"
  18561852
  18571853#: ../calendar/calendar.error.xml.h:20
   
  18601856
  18611857#: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
   1858msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
   1859msgstr ""
   1860"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1861"възстановена."
   1862
   1863#: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
  18621864msgid "Are you sure you want to delete these {0} appointments?"
  18631865msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} срещи?"
  18641866
  1865 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
   1867#: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
   1868msgid ""
   1869"All information on these appointments will be deleted and can not be "
   1870"restored."
   1871msgstr ""
   1872"Цялата информация по тези срещи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1873"възстановена."
   1874
   1875#: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
   1876msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
   1877msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} задачи?"
   1878
   1879#: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
   1880msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
   1881msgstr ""
   1882"Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1883"възстановена."
   1884
   1885#: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
  18661886msgid "Are you sure you want to delete these {0} memos?"
  18671887msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} бележки?"
  18681888
  1869 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
  1870 msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
  1871 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} задачи?"
  1872 
  1873 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
  1874 msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
  1875 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази среща?"
  1876 
  1877 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
  1878 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:189
  1879 #, c-format
  1880 msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
  1881 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това събрание?"
  1882 
  1883 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
  1884 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
  1885 #, c-format
  1886 msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
  1887 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази бележка?"
  1888 
  18891889#: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
  1890 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
  1891 #, c-format
  1892 msgid "Are you sure you want to delete this task?"
  1893 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази задача?"
   1890msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
   1891msgstr ""
   1892"Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1893"възстановена."
  18941894
  18951895#: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
   1896msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
   1897msgstr "Искате ли да запазите промените за това събрание?"
   1898
   1899#: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
   1900msgid "You have changed this meeting, but not yet saved it."
   1901msgstr "Направили сте промени по това събрание, но още не сте ги запазили."
   1902
   1903#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
   1904#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
   1905msgid "_Discard Changes"
   1906msgstr "За_бравяне на промените"
   1907
   1908#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
   1909msgid "_Save Changes"
   1910msgstr "_Запазване на промените"
   1911
   1912#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
   1913msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
   1914msgstr "Искате ли да запазите промените по тази среща?"
   1915
   1916#: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
   1917msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
   1918msgstr "Направили сте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
   1919
   1920#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
   1921msgid "Would you like to save your changes to this task?"
   1922msgstr "Искате ли да запазите промените по тази задача?"
   1923
   1924#: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
   1925msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
   1926msgstr "Направили сте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
   1927
   1928#: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
   1929msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
   1930msgstr "Искате ли да запазите промените по тази бележка?"
   1931
   1932#: ../calendar/calendar.error.xml.h:37
   1933msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
   1934msgstr "Направили сте промени по тази бележка, но още не сте ги запазили."
   1935
   1936#: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
   1937msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
   1938msgstr "Искате ли да изпратите покани до участниците в събранието?"
   1939
   1940#: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
   1941msgid ""
   1942"Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
   1943msgstr ""
   1944"Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
   1945
   1946#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
   1947#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13 ../mail/mail.error.xml.h:8
   1948#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
   1949msgid "_Send"
   1950msgstr "Изпра_щане"
   1951
   1952#: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
   1953msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
   1954msgstr ""
   1955"Искате ли да изпратите обновената информация за събранието на участниците?"
   1956
   1957#: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
   1958msgid ""
   1959"Sending updated information allows other participants to keep their "
   1960"calendars up to date."
   1961msgstr ""
   1962"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   1963"своите календари актуални."
   1964
   1965#: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
   1966msgid "Would you like to send this task to participants?"
   1967msgstr "Искате ли да изпратите тази задача на участниците?"
   1968
   1969#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
   1970msgid ""
   1971"Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
   1972"this task."
   1973msgstr ""
   1974"Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с "
   1975"възможност да приемат тази задача."
   1976
   1977#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
   1978msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
   1979msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите задачата?"
   1980
   1981#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
   1982msgid ""
   1983"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
   1984"loss of these attachments."
   1985msgstr ""
   1986"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то "
   1987"тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
   1988
   1989#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:316
   1990msgid "_Save"
   1991msgstr "_Запазване"
   1992
   1993#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
   1994msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
   1995msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите срещата?"
   1996
   1997#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
   1998msgid ""
   1999"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
   2000"in the loss of these attachments."
   2001msgstr ""
   2002"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите срещата, то тя "
   2003"ще бъде без тези прикрепени обекти."
   2004
   2005#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
   2006msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
   2007msgstr ""
   2008"Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
   2009
   2010#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
   2011msgid ""
   2012"Sending updated information allows other participants to keep their task "
   2013"lists up to date."
   2014msgstr ""
   2015"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   2016"актуални списъците си със задачи."
   2017
   2018#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
   2019msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
   2020msgstr "Програмата за задачи спря неочаквано."
   2021
   2022#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
   2023msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
   2024msgstr "Задачите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2025
   2026#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
   2027msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
   2028msgstr "Календарът на Evolution спря неочаквано."
   2029
   2030#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
   2031msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
   2032msgstr ""
   2033"Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2034
   2035#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
   2036msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
   2037msgstr "Програмата за бележки на Evolution спря неочаквано."
   2038
   2039#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
   2040msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
   2041msgstr "Бележките ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2042
   2043#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
   2044msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
   2045msgstr "Календарите на Evolution спряха неочаквано."
   2046
   2047#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
   2048msgid "Editor could not be loaded."
   2049msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
   2050
   2051#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
   2052msgid "Delete calendar '{0}'?"
   2053msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
   2054
   2055#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
   2056msgid "This calendar will be removed permanently."
   2057msgstr "Този календар ще бъде премахнат завинаги."
   2058
   2059#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
   2060msgid "Delete task list '{0}'?"
   2061msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
   2062
   2063#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
   2064msgid "This task list will be removed permanently."
   2065msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
   2066
   2067#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
   2068msgid "Delete memo list '{0}'?"
   2069msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
   2070
   2071#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
   2072msgid "This memo list will be removed permanently."
   2073msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
   2074
   2075#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
  18962076msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
  18972077msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите срещата без обобщение?"
  18982078
  1899 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
   2079#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
   2080msgid ""
   2081"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
   2082"what your appointment is about."
   2083msgstr ""
   2084"Добавянето на смислено обобщение към срещата ще ви напомни за какво е тя."
   2085
   2086#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
   2087msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
   2088msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите задачата без обобщение?"
   2089
   2090#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
   2091msgid ""
   2092"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
   2093"task is about."
   2094msgstr ""
   2095"Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
   2096
   2097#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
  19002098msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
  19012099msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите бележката без обобщение?"
  19022100
  1903 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
  1904 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
  1905 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите задачата без обобщение?"
  1906 
  1907 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
   2101#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
   2102msgid "Error loading calendar"
   2103msgstr "Грешка при зареждане на календара"
   2104
   2105#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
   2106msgid "The calendar is not marked for offline usage."
   2107msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
   2108
   2109#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
  19082110msgid "Cannot create a new event"
  19092111msgstr "Неуспешно създаване на ново събитие"
  19102112
  1911 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
   2113#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   2114#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
   2115msgid ""
   2116"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   2117"different calendar from the side bar in the Calendar view."
   2118msgstr ""
   2119"„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар от "
   2120"страничната лента на календарния изглед."
   2121
   2122#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
  19122123msgid "Cannot save event"
  19132124msgstr "Неуспешно запазване на събитие"
  19142125
  1915 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
   2126#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   2127#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
   2128msgid ""
   2129"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   2130"different calendar that can accept appointments."
   2131msgstr ""
   2132"„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може "
   2133"да приема срещи."
   2134
   2135#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
  19162136msgid "Cannot save task"
  19172137msgstr "Неуспешно запазване на задача"
  19182138
  1919 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
  1920 msgid "Delete calendar '{0}'?"
  1921 msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  1922 
  1923 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
  1924 msgid "Delete memo list '{0}'?"
  1925 msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
  1926 
  1927 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
  1928 msgid "Delete task list '{0}'?"
  1929 msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  1930 
  1931 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
  1932 msgid "Do _not Send"
  1933 msgstr "_Без изпращане"
  1934 
  1935 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
  1936 msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
  1937 msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите срещата?"
  1938 
  1939 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
  1940 msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
  1941 msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите задачата?"
  1942 
  1943 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
  1944 msgid "Editor could not be loaded."
  1945 msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
  1946 
  1947 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
  1948 msgid ""
  1949 "Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
  1950 "this task."
  1951 msgstr ""
  1952 "Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с "
  1953 "възможност да приемат тази задача."
  1954 
  1955 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
  1956 msgid ""
  1957 "Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
  1958 msgstr ""
  1959 "Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
  1960 
  1961 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
  1962 msgid "Error loading calendar"
  1963 msgstr "Грешка при зареждане на календара"
  1964 
  1965 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
   2139#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
   2140#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
   2141msgid ""
   2142"'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
   2143msgstr ""
   2144"„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
   2145
   2146#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
   2147msgid "Error loading task list"
   2148msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
   2149
   2150#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
   2151msgid "The task list is not marked for offline usage."
   2152msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“."
   2153
   2154#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
  19662155msgid "Error loading memo list"
  19672156msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки"
  19682157
  1969 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
  1970 msgid "Error loading task list"
  1971 msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
   2158#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
   2159msgid "The memo list is not marked for offline usage."
   2160msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“."
  19722161
  19732162#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  19742163#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  1975 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
   2164#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
  19762165msgid "Error on {0}: {1}"
  19772166msgstr "Грешка в {0}: {1}"
  19782167
  1979 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
  1980 msgid ""
  1981 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
  1982 "the meeting is canceled."
  1983 msgstr ""
  1984 "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  1985 "че събранието е отменено."
  1986 
  1987 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
  1988 msgid ""
  1989 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
  1990 "the memo has been deleted."
  1991 msgstr ""
  1992 "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  1993 "че бележката е била изтрита."
  1994 
  1995 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
  1996 msgid ""
  1997 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
  1998 "the task has been deleted."
  1999 msgstr ""
  2000 "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
  2001 "че задачата е изтрита."
  2002 
  2003 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
  2004 msgid ""
  2005 "Sending updated information allows other participants to keep their "
  2006 "calendars up to date."
  2007 msgstr ""
  2008 "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
  2009 "своите календари актуални."
  2010 
  2011 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
  2012 msgid ""
  2013 "Sending updated information allows other participants to keep their task "
  2014 "lists up to date."
  2015 msgstr ""
  2016 "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
  2017 "актуални списъците си със задачи."
  2018 
  2019 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
  2020 msgid ""
  2021 "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
  2022 "in the loss of these attachments."
  2023 msgstr ""
  2024 "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите срещата, то тя "
  2025 "ще бъде без тези прикрепени обекти."
  2026 
  2027 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
  2028 msgid ""
  2029 "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
  2030 "loss of these attachments."
  2031 msgstr ""
  2032 "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то "
  2033 "тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
  2034 
  2035 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
   2168#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
  20362169msgid "Some features may not work properly with your current server."
  20372170msgstr ""
   
  20392172"на сървъра"
  20402173
  2041 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
  2042 msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
  2043 msgstr "Календарът на Evolution спря неочаквано."
  2044 
  2045 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
  2046 msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
  2047 msgstr "Календарите на Evolution спряха неочаквано."
  2048 
  2049 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
  2050 msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
  2051 msgstr "Програмата за бележки на Evolution спря неочаквано."
  2052 
  2053 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
  2054 msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
  2055 msgstr "Програмата за задачи спря неочаквано."
  2056 
  2057 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
  2058 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
  2059 msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
  2060 
  2061 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
  2062 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
  2063 msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“."
  2064 
  2065 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
  2066 msgid "The task list is not marked for offline usage."
  2067 msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“."
  2068 
  2069 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
  2070 msgid "This calendar will be removed permanently."
  2071 msgstr "Този календар ще бъде премахнат завинаги."
  2072 
  2073 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
  2074 msgid "This memo list will be removed permanently."
  2075 msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
  2076 
  2077 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
  2078 msgid "This task list will be removed permanently."
  2079 msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
  2080 
  2081 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
  2082 msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
  2083 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази среща?"
  2084 
  2085 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  2086 msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
  2087 msgstr "Искате ли да запазите промените за това събрание?"
  2088 
  2089 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
  2090 msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
  2091 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази бележка?"
  2092 
  2093 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
  2094 msgid "Would you like to save your changes to this task?"
  2095 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази задача?"
  2096 
  2097 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
  2098 msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
  2099 msgstr "Искате ли да изпратите известие за отмяна на тази бележка?"
  2100 
  2101 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
  2102 msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
  2103 msgstr "Искате ли да известите всички участници за отмяната?"
  2104 
  2105 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
  2106 msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
  2107 msgstr "Искате ли да изпратите покани до участниците в събранието?"
  2108 
  2109 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
  2110 msgid "Would you like to send this task to participants?"
  2111 msgstr "Искате ли да изпратите тази задача на участниците?"
  2112 
  2113 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
  2114 msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
  2115 msgstr ""
  2116 "Искате ли да изпратите обновената информация за събранието на участниците?"
  2117 
  2118 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
  2119 msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
  2120 msgstr ""
  2121 "Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
  2122 
  2123 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
   2174#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
  21242175msgid ""
  21252176"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   
  21312182"сървърът трябва да бъде обновен до поддържана версия."
  21322183
  2133 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
  2134 msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
  2135 msgstr "Направили сте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
  2136 
  2137 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
  2138 msgid "You have changed this meeting, but not yet saved it."
  2139 msgstr "Направили сте промени по това събрание, но още не сте ги запазили."
  2140 
  2141 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
  2142 msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
  2143 msgstr "Направили сте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
  2144 
  2145 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
  2146 msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
  2147 msgstr "Направили сте промени по тази бележка, но още не сте ги запазили."
  2148 
  2149 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
  2150 msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
  2151 msgstr ""
  2152 "Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2153 
  2154 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
  2155 msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
  2156 msgstr "Бележките ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2157 
  2158 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
  2159 msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
  2160 msgstr "Задачите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  2161 
  2162 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
  2163 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
  2164 msgid "_Discard Changes"
  2165 msgstr "За_бравяне на промените"
  2166 
  2167 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:87 ../composer/e-composer-actions.c:316
  2168 msgid "_Save"
  2169 msgstr "_Запазване"
  2170 
  2171 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
  2172 msgid "_Save Changes"
  2173 msgstr "_Запазване на промените"
  2174 
  2175 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
  2176 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:164
  2177 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
  2178 msgid "_Send"
  2179 msgstr "Изпра_щане"
  2180 
  2181 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
  2182 msgid "_Send Notice"
  2183 msgstr "Изпращане на _известие"
  2184 
  21852184#: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
  21862185msgid "Day View"
   
  21992198msgstr "Изглед за месец"
  22002199
  2201 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
  2202 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3
   2200#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
   2201#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
   2202#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
   2203#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
   2204#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
   2205msgid "Summary"
   2206msgstr "Обобщение"
   2207
   2208#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
   2209#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:10
   2210msgid "contains"
   2211msgstr "съдържа"
   2212
   2213#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
   2214#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:16
   2215msgid "does not contain"
   2216msgstr "не съдържа"
   2217
   2218#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
   2219#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
   2220#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
   2221#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:528
   2222#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:24
   2223msgid "Description"
   2224msgstr "Описание"
   2225
   2226#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
   2227#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
  22032228msgid "Any Field"
  22042229msgstr "Което е да е поле"
  22052230
  2206 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
  2207 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5 ../mail/em-filter-i18n.h:5
  2208 msgid "Attachments"
  2209 msgstr "Прикрепени файлове"
  2210 
  2211 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4
  2212 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:1
   2231#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7
   2232msgid "Classification"
   2233msgstr "Поверителност"
   2234
   2235#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
   2236#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:33
   2237msgid "is"
   2238msgstr "е"
   2239
   2240#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
   2241#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:39
   2242msgid "is not"
   2243msgstr "не е"
   2244
   2245#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
   2246#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
   2247#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
   2248msgid "Public"
   2249msgstr "Публично"
   2250
   2251#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
   2252#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
   2253#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
   2254msgid "Private"
   2255msgstr "Лично"
   2256
   2257#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
   2258#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
   2259#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
   2260msgid "Confidential"
   2261msgstr "Поверително"
   2262
   2263#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
   2264#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5
   2265msgid "Organizer"
   2266msgstr "Организатор"
   2267
   2268#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13
   2269#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:2
  22132270#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:6
  22142271msgid "Attendee"
  22152272msgstr "Присъстващ"
  22162273
  2217 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4
  2218 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8
  2219 msgid "Category"
  2220 msgstr "Категория"
  2221 
  2222 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
  2223 msgid "Classification"
  2224 msgstr "Поверителност"
  2225 
  2226 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
  2227 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
  2228 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
  2229 msgid "Confidential"
  2230 msgstr "Поверително"
  2231 
  2232 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
  2233 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
  2234 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
  2235 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:528
  2236 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
  2237 msgid "Description"
  2238 msgstr "Описание"
  2239 
  2240 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
  2241 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
  2242 msgid "Description Contains"
  2243 msgstr "Описанието съдържа"
  2244 
  2245 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
  2246 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:12 ../mail/em-filter-i18n.h:23
  2247 msgid "Do Not Exist"
  2248 msgstr "Не съществува"
  2249 
  2250 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11
  2251 msgid "Exactly"
  2252 msgstr "Точно"
  2253 
  2254 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
  2255 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13 ../mail/em-filter-i18n.h:26
  2256 msgid "Exist"
  2257 msgstr "Съществува"
  2258 
  2259 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13
  2260 msgid "Less Than"
  2261 msgstr "По малко от"
  2262 
  22632274#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
  2264 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6 ../mail/message-list.etspec.h:9
   2275#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
  22652276#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:861
  2266 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
   2277#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
  22672278#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
  22682279msgid "Location"
  22692280msgstr "Местоположение"
  22702281
  2271 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15
   2282#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
   2283#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
   2284msgid "Category"
   2285msgstr "Категория"
   2286
   2287#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
   2288#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../mail/em-filter-i18n.h:5
   2289msgid "Attachments"
   2290msgstr "Прикрепени файлове"
   2291
   2292#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
   2293#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:26
   2294msgid "Exist"
   2295msgstr "Съществува"
   2296
   2297#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
   2298#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:23
   2299msgid "Do Not Exist"
   2300msgstr "Не съществува"
   2301
   2302#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
   2303#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:321
   2304#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
   2305#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
   2306msgid "Recurrence"
   2307msgstr "Повторение"
   2308
   2309#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:20
   2310msgid "Occurs"
   2311msgstr "Повтаря се"
   2312
   2313#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:21
   2314msgid "Less Than"
   2315msgstr "По малко от"
   2316
   2317#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:22
   2318msgid "Exactly"
   2319msgstr "Точно"
   2320
   2321#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:23
  22722322msgid "More Than"
  22732323msgstr "Повече от"
  22742324
  2275 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16
  2276 msgid "Occurs"
  2277 msgstr "Повтаря се"
  2278 
  2279 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
  2280 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
  2281 msgid "Organizer"
  2282 msgstr "Организатор"
  2283 
  2284 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
  2285 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
  2286 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
  2287 msgid "Private"
  2288 msgstr "Лично"
  2289 
  2290 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
  2291 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
  2292 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
  2293 msgid "Public"
  2294 msgstr "Публично"
  2295 
  2296 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:20
  2297 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:321
  2298 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
  2299 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:4
  2300 msgid "Recurrence"
  2301 msgstr "Повторение"
  2302 
  2303 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:21
  2304 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
  2305 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
  2306 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
  2307 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
  2308 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
  2309 msgid "Summary"
  2310 msgstr "Обобщение"
  2311 
  2312 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:22 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
  2313 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
   2325#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
   2326#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28
  23142327msgid "Summary Contains"
  23152328msgstr "Обобщението съдържа"
  23162329
  2317 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:23 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
  2318 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:25 ../mail/em-filter-i18n.h:10
  2319 msgid "contains"
  2320 msgstr "съдържа"
  2321 
  2322 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
  2323 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:16
  2324 msgid "does not contain"
  2325 msgstr "не съдържа"
  2326 
  23272330#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
  2328 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:33
  2329 msgid "is"
  2330 msgstr "е"
  2331 
  2332 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
  2333 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30 ../mail/em-filter-i18n.h:39
  2334 msgid "is not"
  2335 msgstr "не е"
   2331#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29
   2332msgid "Description Contains"
   2333msgstr "Описанието съдържа"
  23362334
  23372335#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:632
   
  23602358
  23612359#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:1
   2360msgid "minute(s)"
   2361msgstr "минута/и"
   2362
   2363#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:2
   2364msgid "hour(s)"
   2365msgstr "час(ове)"
   2366
   2367#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3
   2368msgid "day(s)"
   2369msgstr "ден/дни"
   2370
   2371#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
   2372msgid "before"
   2373msgstr "преди"
   2374
   2375#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
   2376msgid "after"
   2377msgstr "след"
   2378
   2379#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
   2380msgid "start of appointment"
   2381msgstr "начало на среща"
   2382
   2383#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:7
   2384msgid "end of appointment"
   2385msgstr "край на среща"
   2386
   2387#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
  23622388msgid "Add Reminder"
  23632389msgstr "Добавяне"
  23642390
  2365 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:2
  2366 msgid "Custom _message"
  2367 msgstr "Лично с_ъобщение"
  2368 
  2369 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3
  2370 msgid "Custom reminder sound"
  2371 msgstr "Личен звук за сигнал"
  2372 
  2373 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
  2374 msgid "Mes_sage:"
  2375 msgstr "_Писмо:"
  2376 
  2377 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:76
  2378 msgid "Options"
  2379 msgstr "Настройки"
  2380 
  2381 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
   2391#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
  23822392#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:364
  23832393msgid "Reminder"
  23842394msgstr "Напомняне"
  23852395
  2386 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:7
   2396#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
  23872397msgid "Repeat"
  23882398msgstr "Повтаряне"
  23892399
  2390 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
   2400#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
   2401msgid "_Repeat the reminder"
   2402msgstr "Повта_ряне на напомнянето"
   2403
   2404#. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
   2405#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
   2406msgid "extra times every"
   2407msgstr "допълнителни пъти всеки"
   2408
   2409#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:32
   2410msgid "Options"
   2411msgstr "Настройки"
   2412
   2413#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
   2414msgid "Custom _message"
   2415msgstr "Лично с_ъобщение"
   2416
   2417#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:19
   2418msgid "Mes_sage:"
   2419msgstr "_Писмо:"
   2420
   2421#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
   2422msgid "Custom reminder sound"
   2423msgstr "Личен звук за сигнал"
   2424
   2425#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
   2426msgid "_Sound:"
   2427msgstr "_Звук:"
   2428
   2429#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
  23912430msgid "Select A File"
  23922431msgstr "Избор на файл"
  23932432
  2394 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
   2433#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
   2434msgid "_Program:"
   2435msgstr "_Програма:"
   2436
   2437#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
   2438msgid "_Arguments:"
   2439msgstr "_Аргументи:"
   2440
   2441#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
  23952442msgid "Send To:"
  23962443msgstr "Изпращане до:"
  2397 
  2398 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
  2399 msgid "_Arguments:"
  2400 msgstr "_Аргументи:"
  2401 
  2402 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
  2403 msgid "_Program:"
  2404 msgstr "_Програма:"
  2405 
  2406 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
  2407 msgid "_Repeat the reminder"
  2408 msgstr "Повта_ряне на напомнянето"
  2409 
  2410 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
  2411 msgid "_Sound:"
  2412 msgstr "_Звук:"
  2413 
  2414 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
  2415 msgid "after"
  2416 msgstr "след"
  2417 
  2418 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15
  2419 msgid "before"
  2420 msgstr "преди"
  2421 
  2422 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
  2423 msgid "day(s)"
  2424 msgstr "ден/дни"
  2425 
  2426 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
  2427 msgid "end of appointment"
  2428 msgstr "край на среща"
  2429 
  2430 #. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
  2431 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
  2432 msgid "extra times every"
  2433 msgstr "допълнителни пъти всеки"
  2434 
  2435 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
  2436 msgid "hour(s)"
  2437 msgstr "час(ове)"
  2438 
  2439 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
  2440 msgid "minute(s)"
  2441 msgstr "минута/и"
  2442 
  2443 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
  2444 msgid "start of appointment"
  2445 msgstr "начало на среща"
  24462444
  24472445#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:242
   
  24502448
  24512449#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1
   2450#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
   2451#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
   2452msgid "Reminders"
   2453msgstr "Напомняния"
   2454
   2455#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
  24522456msgid "A_dd"
  24532457msgstr "Д_обавяне"
  2454 
  2455 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
  2456 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
  2457 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
  2458 msgid "Reminders"
  2459 msgstr "Напомняния"
  24602458
  24612459#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
   
  24682466msgstr "_Вид:"
  24692467
  2470 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:168
  2471 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:28
   2468#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:9
   2469#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
  24722470#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
  24732471#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
   
  25032501#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:480
  25042502#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:491
  2505 #: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:54
   2503#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:25
  25062504#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1114
  25072505#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:240
  2508 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
   2506#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
  25092507#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3240
  2510 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
   2508#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
  25112509#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
  25122510msgid "General"
   
  25142512
  25152513#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:481
  2516 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
   2514#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
  25172515msgid "Task List"
  25182516msgstr "Списък със задачи"
   
  26882686
  26892687#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1202
  2690 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6 ../filter/filter.ui.h:10
   2688#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:16
  26912689#: ../mail/e-mail-browser.c:172
  2692 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:23
   2690#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
  26932691#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
  26942692#: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
   
  27172715
  27182716#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../mail/e-mail-browser.c:179
  2719 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
   2717#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
  27202718msgid "_View"
  27212719msgstr "_Изглед"
   
  29212919
  29222920#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:1
  2923 msgid "Contacts..."
  2924 msgstr "Контакти…"
   2921msgid "Enter Delegate"
   2922msgstr "Въвеждане на делегат"
  29252923
  29262924#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
   
  29292927
  29302928#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
  2931 msgid "Enter Delegate"
  2932 msgstr "Въвеждане на делегат"
   2929msgid "Contacts..."
   2930msgstr "Контакти…"
  29332931
  29342932#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:216
   
  29582956
  29592957#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:244
  2960 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:22
   2958#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
  29612959msgid "Send Options"
  29622960msgstr "Настройки за изпращане"
   
  29882986
  29892987#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:388
  2990 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:2
   2988#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
  29912989#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
  29922990msgid "Attendees"
   
  30183016
  30193017#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:726
  3020 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
   3018#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
  30213019msgid "Or_ganizer:"
  30223020msgstr "О_рганизатор:"
   
  31163114msgstr "Без"
  31173115
  3118 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:1
  3119 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
   3116#. TRANSLATORS: 'for' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] for [ H ] hours [ M ] minutes
   3117#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:2
   3118msgctxt "eventpage"
   3119msgid "for"
   3120msgstr "за"
   3121
   3122#. TRANSLATORS: 'until' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] until [ date ] [ time ]
   3123#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
   3124msgctxt "eventpage"
   3125msgid "until"
   3126msgstr "до"
   3127
   3128#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3129#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
   3130msgctxt "eventpage"
   3131msgid "15 minutes before appointment"
   3132msgstr "15 минути преди срещата"
   3133
   3134#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3135#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
   3136msgctxt "eventpage"
   3137msgid "1 hour before appointment"
   3138msgstr "1 час преди срещата"
   3139
   3140#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3141#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
   3142msgctxt "eventpage"
   3143msgid "1 day before appointment"
   3144msgstr "1 ден преди срещата"
   3145
   3146#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
   3147#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
   3148msgid "_Location:"
   3149msgstr "Местопо_ложение:"
   3150
   3151#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
   3152#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
   3153#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
   3154#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:350
   3155msgid "_Description:"
   3156msgstr "_Описание:"
   3157
   3158#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
   3159msgid "_Time:"
   3160msgstr "_Време:"
   3161
   3162#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
   3163#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:20
   3164msgid "Time _zone:"
   3165msgstr "Часови _пояс:"
   3166
   3167#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
   3168msgid "_Summary:"
   3169msgstr "_Обобщение:"
   3170
   3171#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21
   3172msgid "Event Description"
   3173msgstr "Описание на събитие"
   3174
   3175#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
   3176#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
  31203177#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:579
  31213178msgid "Atte_ndees..."
  31223179msgstr "_Присъстващи…"
  31233180
  3124 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5
   3181#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
   3182msgid "_Reminder"
   3183msgstr "_Напомняне"
   3184
   3185#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27
  31253186msgid "Custom Reminder:"
  31263187msgstr "Потребителско напомняне"
  31273188
  3128 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
  3129 msgid "Event Description"
  3130 msgstr "Описание на събитие"
  3131 
  3132 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:9
  3133 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
  3134 msgid "Time _zone:"
  3135 msgstr "Часови _пояс:"
  3136 
  3137 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
  3138 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
  3139 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
  3140 #: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:350
  3141 msgid "_Description:"
  3142 msgstr "_Описание:"
  3143 
  3144 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
  3145 #: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
  3146 msgid "_Location:"
  3147 msgstr "Местопо_ложение:"
  3148 
  3149 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
  3150 msgid "_Reminder"
  3151 msgstr "_Напомняне"
  3152 
  3153 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
  3154 msgid "_Summary:"
  3155 msgstr "_Обобщение:"
  3156 
  3157 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
  3158 msgid "_Time:"
  3159 msgstr "_Време:"
  3160 
  3161 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3162 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
  3163 msgctxt "eventpage"
  3164 msgid "1 day before appointment"
  3165 msgstr "1 ден преди срещата"
  3166 
  3167 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3168 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
  3169 msgctxt "eventpage"
  3170 msgid "1 hour before appointment"
  3171 msgstr "1 час преди срещата"
  3172 
  3173 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3174 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21
  3175 msgctxt "eventpage"
  3176 msgid "15 minutes before appointment"
  3177 msgstr "15 минути преди срещата"
  3178 
  3179 #. TRANSLATORS: 'for' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] for [ H ] hours [ M ] minutes
  3180 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
  3181 msgctxt "eventpage"
  3182 msgid "for"
  3183 msgstr "за"
  3184 
  3185 #. TRANSLATORS: 'until' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] until [ date ] [ time ]
  3186 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
  3187 msgctxt "eventpage"
  3188 msgid "until"
  3189 msgstr "до"
  3190 
  31913189#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:1
   3190msgid "January"
   3191msgstr "януари"
   3192
   3193#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:2
   3194msgid "February"
   3195msgstr "февруари"
   3196
   3197#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:3
   3198msgid "March"
   3199msgstr "март"
   3200
   3201#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:4
  31923202msgid "April"
  31933203msgstr "април"
  31943204
  3195 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:2
   3205#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:5
   3206msgid "May"
   3207msgstr "май"
   3208
   3209#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:6
   3210msgid "June"
   3211msgstr "юни"
   3212
   3213#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:7
   3214msgid "July"
   3215msgstr "юли"
   3216
   3217#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:8
  31963218msgid "August"
  31973219msgstr "август"
  31983220
  3199 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:3
   3221#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:9
   3222msgid "September"
   3223msgstr "септември"
   3224
   3225#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:10
   3226msgid "October"
   3227msgstr "октомври"
   3228
   3229#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:11
   3230msgid "November"
   3231msgstr "ноември"
   3232
   3233#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:12
  32003234msgid "December"
  32013235msgstr "декември"
  32023236
  3203 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:4
  3204 msgid "February"
  3205 msgstr "февруари"
  3206 
  3207 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:5
  3208 msgid "January"
  3209 msgstr "януари"
  3210 
  3211 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:6
  3212 msgid "July"
  3213 msgstr "юли"
  3214 
  3215 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:7
  3216 msgid "June"
  3217 msgstr "юни"
  3218 
  3219 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:8
  3220 msgid "March"
  3221 msgstr "март"
  3222 
  3223 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:9
  3224 msgid "May"
  3225 msgstr "май"
  3226 
  3227 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:10
  3228 msgid "November"
  3229 msgstr "ноември"
  3230 
  3231 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:11
  3232 msgid "October"
  3233 msgstr "октомври"
  3234 
  3235 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:12
   3237#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:13
  32363238msgid "Select Date"
  32373239msgstr "Избор на дата"
  32383240
  3239 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:13
   3241#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
  32403242#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
  32413243msgid "Select _Today"
  32423244msgstr "Избиране на _днешна дата"
  32433245
  3244 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
  3245 msgid "September"
  3246 msgstr "септември"
  3247 
  32483246#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3331
  32493247msgid "Memo"
   
  32753273
  32763274#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156 ../em-format/em-format.c:1065
  3277 #: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2667
  3278 #: ../mail/em-format-html.c:2732 ../mail/em-format-html.c:2756
  3279 #: ../mail/message-list.etspec.h:20 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
   3275#: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2669
   3276#: ../mail/em-format-html.c:2734 ../mail/em-format-html.c:2758
   3277#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
  32803278msgid "To"
  32813279msgstr "До"
  32823280
  3283 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
  3284 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
  3285 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
  3286 msgid "Organi_zer:"
  3287 msgstr "Органи_затор:"
  3288 
  32893281#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
  3290 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
  3291 msgid "Sta_rt date:"
  3292 msgstr "На_чална дата:"
  3293 
  3294 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
  3295 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
  3296 msgid "Su_mmary:"
  3297 msgstr "О_бобщение:"
  3298 
  3299 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
  3300 msgid "T_o:"
  3301 msgstr "_До:"
  3302 
  3303 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
  33043282#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:342
  33053283#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
  33063284msgid "_List:"
  33073285msgstr "_Списък:"
   3286
   3287#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
   3288#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
   3289#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
   3290msgid "Organi_zer:"
   3291msgstr "Органи_затор:"
   3292
   3293#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
   3294msgid "T_o:"
   3295msgstr "_До:"
   3296
   3297#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
   3298#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
   3299msgid "Sta_rt date:"
   3300msgstr "На_чална дата:"
   3301
   3302#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
   3303#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
   3304msgid "Su_mmary:"
   3305msgstr "О_бобщение:"
  33083306
  33093307#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:53
   
  34413439
  34423440#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
  3443 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
   3441#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
  34443442msgid "Monday"
  34453443msgstr "Понеделник"
  34463444
  34473445#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
  3448 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
   3446#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
  34493447msgid "Tuesday"
  34503448msgstr "Вторник"
  34513449
  34523450#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
  3453 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:50
   3451#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
  34543452msgid "Wednesday"
  34553453msgstr "Сряда"
  34563454
  34573455#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
  3458 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:44
   3456#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
  34593457msgid "Thursday"
  34603458msgstr "Четвъртък"
  34613459
  34623460#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
  3463 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
   3461#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
  34643462msgid "Friday"
  34653463msgstr "Петък"
  34663464
  34673465#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
  3468 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
   3466#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
  34693467msgid "Saturday"
  34703468msgstr "Събота"
  34713469
  34723470#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
  3473 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:38
   3471#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
  34743472msgid "Sunday"
  34753473msgstr "Неделя"
   
  35063504msgstr "Дата/време:"
  35073505
  3508 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:1
  3509 msgid "Every"
  3510 msgstr "Всеки"
  3511 
   3506#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  35123507#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:2
  3513 msgid "Exceptions"
  3514 msgstr "Изключения"
  3515 
  3516 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:84
  3517 msgid "Preview"
  3518 msgstr "Преглед"
  3519 
  3520 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:5
  3521 msgid "This appointment rec_urs"
  3522 msgstr "Тази среща е повтаря_ща се"
   3508msgctxt "recurrpage"
   3509msgid "day(s)"
   3510msgstr "ден/дни"
   3511
   3512#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   3513#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:4
   3514msgctxt "recurrpage"
   3515msgid "week(s)"
   3516msgstr "седмица/и"
   3517
   3518#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   3519#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6
   3520msgctxt "recurrpage"
   3521msgid "month(s)"
   3522msgstr "месец(и)"
  35233523
  35243524#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  35253525#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:8
  35263526msgctxt "recurrpage"
  3527 msgid "day(s)"
  3528 msgstr "ден/дни"
   3527msgid "year(s)"
   3528msgstr "година/и"
  35293529
  35303530#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   
  35373537#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:12
  35383538msgctxt "recurrpage"
  3539 msgid "forever"
  3540 msgstr "завинаги"
   3539msgid "until"
   3540msgstr "до"
  35413541
  35423542#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  35433543#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:14
  35443544msgctxt "recurrpage"
  3545 msgid "month(s)"
  3546 msgstr "месец(и)"
  3547 
  3548 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   3545msgid "forever"
   3546msgstr "завинаги"
   3547
  35493548#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:16
  3550 msgctxt "recurrpage"
  3551 msgid "until"
  3552 msgstr "до"
  3553 
  3554 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   3549msgid "This appointment rec_urs"
   3550msgstr "Тази среща е повтаря_ща се"
   3551
   3552#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:17
   3553msgid "Every"
   3554msgstr "Всеки"
   3555
  35553556#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:18
  3556 msgctxt "recurrpage"
  3557 msgid "week(s)"
  3558 msgstr "седмица/и"
  3559 
  3560 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  3561 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
  3562 msgctxt "recurrpage"
  3563 msgid "year(s)"
  3564 msgstr "година/и"
   3557msgid "Exceptions"
   3558msgstr "Изключения"
   3559
   3560#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../mail/mail-config.ui.h:27
   3561msgid "Preview"
   3562msgstr "Преглед"
  35653563
  35663564#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:196
   
  35813579msgstr "Уебсайт"
  35823580
  3583 #. To Translators: This is task status
   3581#. To Translators: This is task priority
  35843582#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
  3585 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
  3586 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
  3587 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
  3588 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
  3589 #: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
  3590 #: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
  3591 #, c-format
  3592 msgid "Canceled"
  3593 msgstr "Отменено"
  3594 
  3595 #. To Translators: This is task status
   3583#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
   3584#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
   3585#: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
   3586msgid "High"
   3587msgstr "Висок"
   3588
   3589#. To Translators: This is task priority
  35963590#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
  3597 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
  3598 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
  3599 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
  3600 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
  3601 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
  3602 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
  3603 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
  3604 msgid "Completed"
  3605 msgstr "Завършено"
   3591#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
   3592#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
   3593#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1284
   3594#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
   3595msgid "Normal"
   3596msgstr "Нормален"
  36063597
  36073598#. To Translators: This is task priority
  36083599#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
  3609 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
  3610 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
  3611 #: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
  3612 msgid "High"
  3613 msgstr "Висок"
   3600#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
   3601#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
   3602#: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
   3603msgid "Low"
   3604msgstr "Нисък"
   3605
   3606#. To Translators: This is task priority
   3607#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
   3608#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
   3609#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:1
   3610msgid "Undefined"
   3611msgstr "Неопределен"
  36143612
  36153613#. To Translators: This is task status
  3616 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
   3614#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
   3615#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
   3616#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
   3617#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
   3618#: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
   3619#: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
   3620msgid "Not Started"
   3621msgstr "Не е стартирано"
   3622
   3623#. To Translators: This is task status
   3624#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
  36173625#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
  36183626#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:492
   
  36243632msgstr "В прогрес"
  36253633
  3626 #. To Translators: This is task priority
  3627 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
  3628 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
  3629 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
  3630 #: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
  3631 msgid "Low"
  3632 msgstr "Нисък"
  3633 
  3634 #. To Translators: This is task priority
  3635 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:13
  3636 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
  3637 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
  3638 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1284
  3639 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:16
  3640 msgid "Normal"
  3641 msgstr "Нормален"
  3642 
  36433634#. To Translators: This is task status
  3644 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:15
  3645 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
  3646 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
  3647 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
  3648 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
  3649 #: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
  3650 msgid "Not Started"
  3651 msgstr "Не е стартирано"
  3652 
   3635#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
   3636#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
   3637#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
   3638#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
   3639#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
   3640#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
   3641#: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
   3642#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
   3643#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
   3644msgid "Completed"
   3645msgstr "Завършено"
   3646
   3647#. To Translators: This is task status
  36533648#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
   3649#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
   3650#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
   3651#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
   3652#: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
   3653#: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
   3654#: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
   3655#, c-format
   3656msgid "Canceled"
   3657msgstr "Отменено"
   3658
   3659#. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
   3660#. * Status: Accepted: X   Declined: Y   ...
   3661#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
   3662#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
   3663#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
   3664#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
   3665#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
   3666#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:74
   3667#: ../mail/message-list.etspec.h:1
   3668msgid "Status"
   3669msgstr "Състояние"
   3670
   3671#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
   3672msgid "Stat_us:"
   3673msgstr "Състо_яние:"
   3674
   3675#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:19
  36543676msgid "P_ercent complete:"
  36553677msgstr "Приключено в про_центи:"
  36563678
  3657 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
  3658 msgid "Stat_us:"
  3659 msgstr "Състо_яние:"
  3660 
  3661 #. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
  3662 #. * Status: Accepted: X   Declined: Y   ...
  3663 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
  3664 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
  3665 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
  3666 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
  3667 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10
  3668 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21 ../mail/em-filter-i18n.h:74
  3669 #: ../mail/message-list.etspec.h:17
  3670 msgid "Status"
  3671 msgstr "Състояние"
  3672 
  3673 #. To Translators: This is task priority
  36743679#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:20
  3675 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:24
  3676 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:27
  3677 msgid "Undefined"
  3678 msgstr "Неопределен"
   3680#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:26
   3681msgid "_Priority:"
   3682msgstr "_Приоритет:"
  36793683
  36803684#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:21
  36813685msgid "_Date completed:"
  36823686msgstr "_Дата на приключване:"
  3683 
  3684 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
  3685 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:35
  3686 msgid "_Priority:"
  3687 msgstr "_Приоритет:"
  36883687
  36893688#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:23
   
  37563755msgstr "_Крайна дата:"
  37573756
  3758 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
   3757#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
  37593758msgid "Time zone:"
  37603759msgstr "Часови пояс:"
   
  40404039msgstr "Приоритет:"
  40414040
  4042 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:36
   4041#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:159
  40434042msgid "Description:"
  40444043msgstr "Описание:"
   
  40484047msgstr "Интернет страница:"
  40494048
  4050 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:2
  4051 #, no-c-format
  4052 msgid "% Complete"
  4053 msgstr "% готово"
  4054 
  4055 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
   4049#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:1
  40564050msgid "Click to add a task"
  40574051msgstr "Натиснете, за да добавите задача"
  40584052
  4059 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:5
  4060 msgid "Complete"
  4061 msgstr "Готово"
  4062 
  4063 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
  4064 msgid "Completion date"
  4065 msgstr "Дата на завършване"
  4066 
  4067 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:7
  4068 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:2
  4069 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
  4070 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
  4071 msgid "Created"
  4072 msgstr "Създадено"
  4073 
  4074 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:8
  4075 msgid "Due date"
  4076 msgstr "Краен срок"
  4077 
  4078 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:9
  4079 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
  4080 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
  4081 msgid "Last modified"
  4082 msgstr "Последна промяна"
  4083 
  4084 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
  4085 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
  4086 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
  4087 msgid "Priority"
  4088 msgstr "Приоритет"
  4089 
  4090 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
   4053#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:2
  40914054msgid "Start date"
  40924055msgstr "Начална дата"
  40934056
  4094 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
   4057#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
  40954058#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:640
  4096 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
  4097 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
   4059#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
   4060#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
  40984061#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
  40994062#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
  41004063msgid "Type"
  41014064msgstr "Вид"
   4065
   4066#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:5
   4067msgid "Completion date"
   4068msgstr "Дата на завършване"
   4069
   4070#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
   4071msgid "Complete"
   4072msgstr "Готово"
   4073
   4074#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:7
   4075msgid "Due date"
   4076msgstr "Краен срок"
   4077
   4078#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:9
   4079#, no-c-format
   4080msgid "% Complete"
   4081msgstr "% готово"
   4082
   4083#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
   4084#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
   4085#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
   4086msgid "Priority"
   4087msgstr "Приоритет"
   4088
   4089#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
   4090#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
   4091#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
   4092#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
   4093msgid "Created"
   4094msgstr "Създадено"
   4095
   4096#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
   4097#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
   4098#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
   4099msgid "Last modified"
   4100msgstr "Последна промяна"
  41024101
  41034102#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:427
   
  41574156msgstr "Време: %s %s"
  41584157
  4159 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
  4160 msgid "End Date"
  4161 msgstr "Крайна дата"
  4162 
  4163 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
   4158#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
  41644159#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
  41654160msgid "Start Date"
  41664161msgstr "Начална дата"
   4162
   4163#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:2
   4164msgid "End Date"
   4165msgstr "Крайна дата"
  41674166
  41684167#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:813 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
   
  43304329#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
  43314330#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
  4332 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
   4331#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
  43334332msgctxt "cal-second-zone"
  43344333msgid "None"
   
  43654364#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
  43664365#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
  4367 #: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:7
   4366#: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
  43684367msgid "Group"
  43694368msgstr "Групово"
   
  44184417#. To translators: RSVP means "please reply"
  44194418#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:667
  4420 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
   4419#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
  44214420msgid "RSVP"
  44224421msgstr "Моля, отговорете"
   
  45064505msgstr "_Край:"
  45074506
  4508 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:2
   4507#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:1
  45094508msgid "Click here to add an attendee"
  45104509msgstr "Натиснете тук, за да добавите присъстващ"
  45114510
  45124511#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:3
   4512msgid "Member"
   4513msgstr "Член"
   4514
   4515#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:7
   4516msgid "Delegated To"
   4517msgstr "Делегиран на"
   4518
   4519#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
   4520msgid "Delegated From"
   4521msgstr "Делегиран от"
   4522
   4523#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10
  45134524msgid "Common Name"
  45144525msgstr "Общо име"
  45154526
  4516 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
  4517 msgid "Delegated From"
  4518 msgstr "Делегиран от"
  4519 
  4520 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
  4521 msgid "Delegated To"
  4522 msgstr "Делегиран на"
  4523 
  4524 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
   4527#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
  45254528msgid "Language"
  45264529msgstr "Език"
  4527 
  4528 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:7
  4529 msgid "Member"
  4530 msgstr "Член"
  45314530
  45324531#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:436
   
  45744573msgstr "Избор на всички видими бележки"
  45754574
  4576 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2
   4575#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
  45774576msgid "Click to add a memo"
  45784577msgstr "Натиснете, за да добавите бележка"
   
  45904589#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:85
  45914590#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1048
  4592 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:42
   4591#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
  45934592#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:435
  45944593#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
   
  49804979msgstr "Контакти:"
  49814980
  4982 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2
   4981#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:12
   4982msgid "In progress"
   4983msgstr "В прогрес"
   4984
   4985#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
   4986msgid "Cancelled"
   4987msgstr "Отменено"
   4988
   4989#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:25
  49834990#, no-c-format
  49844991msgid "% Completed"
  49854992msgstr "% готово"
  49864993
  4987 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
  4988 msgid "Cancelled"
  4989 msgstr "Отменено"
  4990 
  4991 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15
  4992 msgid "In progress"
  4993 msgstr "В прогрес"
  4994 
  4995 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28 ../mail/em-filter-i18n.h:37
   4994#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:37
  49964995msgid "is greater than"
  49974996msgstr "е по-голямо от"
  49984997
  4999 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29 ../mail/em-filter-i18n.h:38
   4998#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:38
  50004999msgid "is less than"
  50015000msgstr "е по малко от"
   
  67956794msgstr "Лични данни:"
  67966795
  6797 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518 ../mail/mail-config.ui.h:71
   6796#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518 ../mail/mail-config.ui.h:180
  67986797msgid "Name:"
  67996798msgstr "Име:"
  68006799
  6801 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527 ../mail/mail-config.ui.h:44
   6800#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527 ../mail/mail-config.ui.h:181
  68026801msgid "Email address:"
  68036802msgstr "Адрес на е-поща:"
  68046803
  6805 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537 ../mail/mail-config.ui.h:37
   6804#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537 ../mail/mail-config.ui.h:182
  68066805msgid "Details:"
  68076806msgstr "Подробности:"
  68086807
  6809 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:545 ../mail/mail-config.ui.h:88
   6808#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:545 ../mail/mail-config.ui.h:183
  68106809msgid "Receiving"
  68116810msgstr "Получаване на пощата"
  68126811
  6813 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:552 ../mail/mail-config.ui.h:129
   6812#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:552 ../mail/mail-config.ui.h:185
  68146813msgid "Server type:"
  68156814msgstr "Вид сървър:"
  68166815
  6817 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561 ../mail/mail-config.ui.h:128
   6816#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561 ../mail/mail-config.ui.h:186
  68186817msgid "Server address:"
  68196818msgstr "Адрес на сървър:"
  68206819
  6821 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:154
   6820#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:187
  68226821msgid "Username:"
  68236822msgstr "Потребителско име:"
   
  68276826msgstr "С шифриране"
  68286827
  6829 #: ../capplet/settings/mail-account-view.c:612 ../mail/mail-config.ui.h:113
   6828#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:612 ../mail/mail-config.ui.h:184
  68306829msgid "Sending"
  68316830msgstr "Изпращане на пощата"
   
  72987297
  72997298#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
   7299msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
   7300msgstr "Не можете да прикрепите файла &quot;{0}&quot; към това писмо."
   7301
   7302#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:2
   7303msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
   7304msgstr "Файлът „{0}“ не е обикновен файл и не може да бъде изпратен в писмо."
   7305
   7306#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:3
   7307msgid "Could not retrieve messages to attach from {0}."
   7308msgstr "Писмата за прикрепяне не могат да бъдат извлечени от {0}."
   7309
   7310#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:4
   7311msgid "Because &quot;{1}&quot;."
   7312msgstr "Защото „{1}“."
   7313
   7314#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:5
   7315msgid "Do you want to recover unfinished messages?"
   7316msgstr "Искате ли да възстановите недовършеното писмо?"
   7317
   7318#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:6
   7319msgid ""
   7320"Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. "
   7321"Recovering the message will allow you to continue where you left off."
   7322msgstr ""
   7323"Evolution спря неочаквано докато пишехте ново писмо. Възстановяването на "
   7324"писмото ще позволи да продължите от там, до където бяхте стигнали."
   7325
   7326#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:7
   7327msgid "_Do not Recover"
   7328msgstr "_Без възстановяване"
   7329
   7330#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:8
   7331msgid "_Recover"
   7332msgstr "_Възстановяване"
   7333
   7334#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:9
   7335msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
   7336msgstr "Не може да се пише във файла за авт. запазване „{0}“."
   7337
   7338#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:10
   7339msgid "Error saving to autosave because &quot;{1}&quot;."
   7340msgstr "Неуспешно автоматично запазване поради „{1}“."
   7341
   7342#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:11
   7343msgid "Download in progress. Do you want to send the mail?"
   7344msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да се прати пощата?"
   7345
   7346#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:12
  73007347msgid ""
  73017348" There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause "
   
  73057352"ще бъде без обектите, които предстоят да бъдат прикрепени."
  73067353
  7307 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:2
   7354#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:14
   7355msgid ""
   7356"Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are "
   7357"composing?"
   7358msgstr ""
   7359"Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото, озаглавено „{0}“, което "
   7360"пишете в момента?"
   7361
   7362#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:15
   7363msgid ""
   7364"Closing this composer window will discard the message permanently, unless "
   7365"you choose to save the message in your Drafts folder. This will allow you to "
   7366"continue the message at a later date."
   7367msgstr ""
   7368"Ако затворите този прозорец, ще загубите това писмо за постоянно, освен ако "
   7369"не изберете да запазите писмото в папката „Чернови“. Това ще позволи да "
   7370"продължите писмото по-късно."
   7371
   7372#. Response codes were chosen somewhat arbitrarily.
   7373#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:18
   7374msgid "_Continue Editing"
   7375msgstr "_Продължаване на редактирането"
   7376
   7377#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:19
   7378msgid "_Save Draft"
   7379msgstr "Запазване на _чернова"
   7380
   7381#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:20
   7382msgid "Could not create message."
   7383msgstr "Писмото не може да бъде създадено."
   7384
   7385#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21
   7386msgid "Because &quot;{0}&quot;, you may need to select different mail options."
   7387msgstr "Заради „{0}“, може да се наложи да изберете други настройки на пощата."
   7388
   7389#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
   7390msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
   7391msgstr "Файлът с подпис „{0}“ не може да бъде прочетен."
   7392
   7393#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
  73087394msgid "All accounts have been removed."
  73097395msgstr "Всички регистрации бяха премахнати."
  73107396
  7311 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:3
   7397#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
   7398msgid "You need to configure an account before you can compose mail."
   7399msgstr "Преди да изпращате писма, трябва да настроите поне една регистрация."
   7400
   7401#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:25
   7402msgid "An error occurred while saving to your Outbox folder."
   7403msgstr "Възникна грешка при запазване на папката „За изпращане“."
   7404
   7405#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:26
   7406msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
   7407msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“. Писмото не беше изпратено."
   7408
   7409#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:27
  73127410msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
  73137411msgstr "Възникна грешка при запазване на папката „Чернови“."
  73147412
  7315 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:4
  7316 msgid "An error occurred while saving to your Outbox folder."
  7317 msgstr "Възникна грешка при запазване на папката „За изпращане“."
  7318 
  7319 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:5
   7413#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
   7414msgid ""
   7415"The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
   7416"saved."
   7417msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“. Писмото най-вероятно не е запазено."
   7418
   7419#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
  73207420msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
  73217421msgstr "Възникна грешка при изпращането. Как искате да продължите?"
  73227422
  7323 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:6
  7324 msgid ""
  7325 "Are you sure you want to discard the message, titled '{0}', you are "
  7326 "composing?"
  7327 msgstr ""
  7328 "Сигурни ли сте, че искате да се откажете от писмото, озаглавено „{0}“, което "
  7329 "пишете в момента?"
  7330 
  7331 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:7
  7332 msgid "Because &quot;{0}&quot;, you may need to select different mail options."
  7333 msgstr "Заради „{0}“, може да се наложи да изберете други настройки на пощата."
  7334 
  7335 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:8
  7336 msgid "Because &quot;{1}&quot;."
  7337 msgstr "Защото „{1}“."
  7338 
  7339 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:9
   7423#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:157
   7424msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
   7425msgstr "Докладваната грешка беше &quot;{0}&quot;."
   7426
   7427#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31
   7428msgid "_Save to Outbox"
   7429msgstr "_Запазване в „За изпращане“"
   7430
   7431#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:32
   7432msgid "_Try Again"
   7433msgstr "_Повторен опит"
   7434
   7435#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
   7436msgid "Your message was sent, but an error occurred during post-processing."
   7437msgstr ""
   7438"Писмото ви беше изпратено, но възникна грешка при обработката след това."
   7439
   7440#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34
   7441msgid "Saving message to Outbox."
   7442msgstr "Запазване на писмото в „За изпращане“."
   7443
   7444#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
  73407445msgid ""
  73417446"Because you are working offline, the message will be saved to your local "
   
  73477452"изпратите писмото като натиснете бутона „Поща“."
  73487453
  7349 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:10
  7350 msgid ""
  7351 "Closing this composer window will discard the message permanently, unless "
  7352 "you choose to save the message in your Drafts folder. This will allow you to "
  7353 "continue the message at a later date."
  7354 msgstr ""
  7355 "Ако затворите този прозорец, ще загубите това писмо за постоянно, освен ако "
  7356 "не изберете да запазите писмото в папката „Чернови“. Това ще позволи да "
  7357 "продължите писмото по-късно."
  7358 
  7359 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:11
  7360 msgid "Could not create message."
  7361 msgstr "Писмото не може да бъде създадено."
  7362 
  7363 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:12
  7364 msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
  7365 msgstr "Файлът с подпис „{0}“ не може да бъде прочетен."
  7366 
  7367 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13
  7368 msgid "Could not retrieve messages to attach from {0}."
  7369 msgstr "Писмата за прикрепяне не могат да бъдат извлечени от {0}."
  7370 
  7371 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:14
  7372 msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
  7373 msgstr "Не може да се пише във файла за авт. запазване „{0}“."
  7374 
  7375 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:15
  7376 msgid "Do you want to recover unfinished messages?"
  7377 msgstr "Искате ли да възстановите недовършеното писмо?"
  7378 
  7379 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
  7380 msgid "Download in progress. Do you want to send the mail?"
  7381 msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да се прати пощата?"
  7382 
  7383 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:17
  7384 msgid "Error saving to autosave because &quot;{1}&quot;."
  7385 msgstr "Неуспешно автоматично запазване поради „{1}“."
  7386 
  7387 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:18
  7388 msgid ""
  7389 "Evolution quit unexpectedly while you were composing a new message. "
  7390 "Recovering the message will allow you to continue where you left off."
  7391 msgstr ""
  7392 "Evolution спря неочаквано докато пишехте ново писмо. Възстановяването на "
  7393 "писмото ще позволи да продължите от там, до където бяхте стигнали."
  7394 
  7395 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:19
  7396 msgid "Saving message to Outbox."
  7397 msgstr "Запазване на писмото в „За изпращане“."
  7398 
  7399 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:20
  7400 msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
  7401 msgstr "Файлът „{0}“ не е обикновен файл и не може да бъде изпратен в писмо."
  7402 
  7403 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21 ../mail/mail.error.xml.h:123
  7404 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
  7405 msgstr "Докладваната грешка беше &quot;{0}&quot;."
  7406 
  7407 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
  7408 msgid ""
  7409 "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
  7410 "saved."
  7411 msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“. Писмото най-вероятно не е запазено."
  7412 
  7413 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
  7414 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
  7415 msgstr "Докладваната грешка беше „{0}“. Писмото не беше изпратено."
  7416 
  7417 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
  7418 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
  7419 msgstr "Не можете да прикрепите файла &quot;{0}&quot; към това писмо."
  7420 
  7421 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:25
  7422 msgid "You need to configure an account before you can compose mail."
  7423 msgstr "Преди да изпращате писма, трябва да настроите поне една регистрация."
  7424 
  7425 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:26
  7426 msgid "Your message was sent, but an error occurred during post-processing."
  7427 msgstr ""
  7428 "Писмото ви беше изпратено, но възникна грешка при обработката след това."
  7429 
  7430 #. Response codes were chosen somewhat arbitrarily.
  7431 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28
  7432 msgid "_Continue Editing"
  7433 msgstr "_Продължаване на редактирането"
  7434 
  7435 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30
  7436 msgid "_Do not Recover"
  7437 msgstr "_Без възстановяване"
  7438 
  7439 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31
  7440 msgid "_Recover"
  7441 msgstr "_Възстановяване"
  7442 
  7443 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:32
  7444 msgid "_Save Draft"
  7445 msgstr "Запазване на _чернова"
  7446 
  7447 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:33
  7448 msgid "_Save to Outbox"
  7449 msgstr "_Запазване в „За изпращане“"
  7450 
  7451 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:35
  7452 msgid "_Try Again"
  7453 msgstr "_Повторен опит"
  7454 
  74557454#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:1
   7455msgid "Evolution Alarm Notify"
   7456msgstr "Напомняния за събития на Evolution"
   7457
   7458#: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:2
  74567459msgid "Calendar event notifications"
  74577460msgstr "Уведомяване при събитие в календара"
  7458 
  7459 #: ../data/evolution-alarm-notify.desktop.in.in.h:2
  7460 msgid "Evolution Alarm Notify"
  7461 msgstr "Напомняния за събития на Evolution"
  74627461
  74637462#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:941
   
  74677466msgstr "Evolution"
  74687467
  7469 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2
   7468#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:654
   7469msgid "Groupware Suite"
   7470msgstr "Програма за работа в група"
   7471
   7472#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:3
  74707473msgid "Evolution Mail and Calendar"
  74717474msgstr "E-поща и календар (Evolution)"
  7472 
  7473 #: ../data/evolution.desktop.in.in.h:3 ../shell/e-shell-window-actions.c:654
  7474 msgid "Groupware Suite"
  7475 msgstr "Програма за работа в група"
  74767475
  74777476#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:4
   
  74807479
  74817480#: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:1
   7481msgid "Email Settings"
   7482msgstr "Настройки на е-поща"
   7483
   7484#: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:2
  74827485msgid "Configure email accounts"
  74837486msgstr "Настройки на регистрациите за е-поща"
  74847487
  7485 #: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:2
  7486 msgid "Email Settings"
  7487 msgstr "Настройки на е-поща"
  7488 
  74897488#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
  7490 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:1
   7489#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:21
   7490msgid "Enable address formatting"
   7491msgstr "Форматиране на адрес"
   7492
   7493#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
   7494msgid ""
   7495"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
   7496"destination country"
   7497msgstr ""
   7498"Дали пощенският адрес да бъде форматиран според стандарта на съответната "
   7499"държава."
   7500
   7501#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
   7502#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
  74917503msgid "Autocomplete length"
  74927504msgstr "Автоматично дописване на дължина"
  74937505
  7494 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:2
  7495 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:2
   7506#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
   7507#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:4
   7508msgid ""
   7509"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
   7510"autocomplete."
   7511msgstr ""
   7512"Броят знаци, които трябва да бъдат изписани, преди Evolution да се опита да "
   7513"допише израза автоматично."
   7514
   7515#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
   7516#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
   7517msgid "Show autocompleted name with an address"
   7518msgstr "Показване на дописаното име с адрес."
   7519
   7520#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
   7521#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
   7522msgid ""
   7523"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
   7524"contact in the entry."
   7525msgstr ""
   7526"Дали пощенският адрес да се показва при автоматично дописване на името в "
   7527"входното поле."
   7528
   7529#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
   7530#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
   7531msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
   7532msgstr "Адрес на папката, последно използвана в диалога за избор на име"
   7533
   7534#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
   7535#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
   7536msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
   7537msgstr "Адрес на папката, последно използвана в диалога за избор на име."
   7538
   7539#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
   7540#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
  74967541msgid "Contact layout style"
  74977542msgstr "Подредба на контактите"
  74987543
  7499 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
  7500 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
  7501 msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
  7502 msgstr "Позиция на панел за преглед на контакт (хоризонтална)"
  7503 
  7504 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
  7505 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:4
  7506 msgid "Contact preview pane position (vertical)"
  7507 msgstr "Позицията на панела за преглед (вертикална)"
  7508 
  7509 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
  7510 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
  7511 msgid "Enable address formatting"
  7512 msgstr "Форматиране на адрес"
  7513 
  7514 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
  7515 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
  7516 msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
  7517 msgstr ""
  7518 "Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден хоризонтално."
  7519 
  7520 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
  7521 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
  7522 msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
  7523 msgstr ""
  7524 "Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден вертикално. "
  7525 
  7526 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
   7544#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
  75277545#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
  7528 msgid "Primary address book"
  7529 msgstr "Главен адресник"
  7530 
  7531 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
  7532 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
  7533 msgid "Show autocompleted name with an address"
  7534 msgstr "Показване на дописаното име с адрес."
  7535 
  7536 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
  7537 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:12
  7538 msgid "Show maps"
  7539 msgstr "Показване на картите"
  7540 
  7541 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
  7542 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:13
  7543 msgid "Show preview pane"
  7544 msgstr "Показване на прегледа на писмата"
  7545 
  7546 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
  7547 msgid ""
  7548 "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
  7549 "\"Contacts\" view"
  7550 msgstr ""
  7551 "Идентификаторът на избрания (или основния) адресник в страничната лента на "
  7552 "изгледа за контакти."
  7553 
  7554 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
  7555 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:15
  75567546msgid ""
  75577547"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   
  75657555"списъка с контакти."
  75667556
   7557#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
   7558#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:13
   7559msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
   7560msgstr "Позиция на панел за преглед на контакт (хоризонтална)"
   7561
   7562#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
   7563#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:14
   7564msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
   7565msgstr ""
   7566"Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден хоризонтално."
   7567
   7568#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
   7569#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:15
   7570msgid "Contact preview pane position (vertical)"
   7571msgstr "Позицията на панела за преглед (вертикална)"
   7572
  75677573#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
  75687574#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:16
  7569 msgid ""
  7570 "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
  7571 "autocomplete."
  7572 msgstr ""
  7573 "Броят знаци, които трябва да бъдат изписани, преди Evolution да се опита да "
  7574 "допише израза автоматично."
   7575msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
   7576msgstr ""
   7577"Позицията на панела за преглед на контакт, когато е подреден вертикално. "
  75757578
  75767579#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
  7577 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:17
  7578 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
  7579 msgstr "Адрес на папката, последно използвана в диалога за избор на име"
   7580#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:19
   7581msgid "Show maps"
   7582msgstr "Показване на картите"
  75807583
  75817584#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:16
  7582 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:18
  7583 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
  7584 msgstr "Адрес на папката, последно използвана в диалога за избор на име."
  7585 
  7586 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
  7587 msgid ""
  7588 "Whether addresses should be formatted according to standard in their "
  7589 "destination country"
  7590 msgstr ""
  7591 "Дали пощенският адрес да бъде форматиран според стандарта на съответната "
  7592 "държава."
  7593 
  7594 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
  7595 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:20
  7596 msgid ""
  7597 "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
  7598 "contact in the entry."
  7599 msgstr ""
  7600 "Дали пощенският адрес да се показва при автоматично дописване на името в "
  7601 "входното поле."
  7602 
  7603 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
  76047585msgid "Whether to show maps in preview pane"
  76057586msgstr "Дали да се показват карти в панела за преглед."
  76067587
   7588#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
   7589#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
   7590msgid "Primary address book"
   7591msgstr "Главен адресник"
   7592
   7593#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:18
   7594msgid ""
   7595"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
   7596"\"Contacts\" view"
   7597msgstr ""
   7598"Идентификаторът на избрания (или основния) адресник в страничната лента на "
   7599"изгледа за контакти."
   7600
   7601#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
   7602#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:17
   7603msgid "Show preview pane"
   7604msgstr "Показване на прегледа на писмата"
   7605
  76077606#: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
  7608 #: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:22
   7607#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:18
  76097608msgid "Whether to show the preview pane."
  76107609msgstr "Показване на панела „Преглед на писмата“."
   
  76257624
  76267625#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
  7627 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:2
   7626#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
   7627msgid "Save directory for reminder audio"
   7628msgstr "Папка за запазване на аудио файловете за напомнянията"
   7629
   7630#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
   7631#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
   7632msgid "Directory for saving reminder audio files"
   7633msgstr "Папка за аудио файловете за напомнянията"
   7634
   7635#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
   7636#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
   7637msgid "Birthday and anniversary reminder value"
   7638msgstr "Стойност за рождени дни и годишнини"
   7639
   7640#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
   7641msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
   7642msgstr "Брой единици за определяне на напомняне за рождени дни или годишнини."
   7643
   7644#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
   7645#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
   7646msgid "Birthday and anniversary reminder units"
   7647msgstr "Единици за рождени дни и годишнини"
   7648
   7649#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
   7650msgid ""
   7651"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
   7652"\"days\""
   7653msgstr ""
   7654"Мерни единици в напомнянето за рождени дни или годишнини — „минути“, "
   7655"„часове“ или „дни“."
   7656
   7657#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
   7658#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
   7659msgid "Compress weekends in month view"
   7660msgstr "Вместване на почивните дни в месечния преглед"
   7661
   7662#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
   7663msgid ""
   7664"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
   7665"Sunday in the space of one weekday"
   7666msgstr ""
   7667"Дали да се вместват почивните дни в месечния изглед, което ще изобрази "
   7668"съботите и неделите като един почивен ден."
   7669
   7670#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
   7671#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
  76287672msgid "Ask for confirmation when deleting items"
  76297673msgstr "Питане за потвърждение при изтриване на обекти"
  76307674
  7631 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
  7632 msgid ""
  7633 "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
  7634 "together with task-due-today-highlight"
  7635 msgstr "Фонов цвят на задачите, които са за днес, във формат „#rrggbb“."
  7636 
  7637 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
  7638 msgid ""
  7639 "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
  7640 "together with task-overdue-highlight."
  7641 msgstr "Фонов цвят на просрочените задачи, във формат „#rrggbb“."
  7642 
  7643 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:4
  7644 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:5
  7645 msgid "Birthday and anniversary reminder"
  7646 msgstr "Напомняне за рождени дни и годишнини"
  7647 
  7648 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
  7649 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6
  7650 msgid "Birthday and anniversary reminder units"
  7651 msgstr "Единици за рождени дни и годишнини"
  7652 
  7653 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:6
   7675#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
   7676msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
   7677msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на среща или задача."
   7678
   7679#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
   7680#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
   7681msgid "Confirm expunge"
   7682msgstr "Потвърждаване на изчистването"
   7683
   7684#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
   7685msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
   7686msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на срещи или задачи."
   7687
   7688#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
   7689#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:45
   7690msgid "Month view vertical pane position"
   7691msgstr "Позицията на вертикалния панел в месечния изглед"
   7692
   7693#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
   7694msgid ""
   7695"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
   7696"navigator calendar"
   7697msgstr ""
   7698"Позицията на вертикалния панел между списъците с календари и навигатора за "
   7699"датите."
   7700
   7701#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
   7702#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
   7703msgid "Workday end hour"
   7704msgstr "Час, в който завършва работния ден"
   7705
   7706#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
   7707msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
   7708msgstr "Час, в който свършва работния ден, в 24 часов формат от 0 до 23."
   7709
   7710#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
   7711#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:35
   7712msgid "Workday end minute"
   7713msgstr "Минута, в която завършва работния ден"
   7714
   7715#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
   7716#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:36
   7717msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
   7718msgstr "Минута, в която завършва работният ден, от 0 до 59."
   7719
   7720#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
   7721#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:29
   7722msgid "Workday start hour"
   7723msgstr "Час, в който започва работния ден"
   7724
   7725#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
   7726#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:30
   7727msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
   7728msgstr "Час, в който започва работния ден, в 24 часов формат от 0 до 23."
   7729
   7730#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
   7731#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
   7732msgid "Workday start minute"
   7733msgstr "Минута, в която започва работния ден"
   7734
   7735#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
   7736#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:32
   7737msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
   7738msgstr "Минута, в която започва работният ден, от 0 до 59."
   7739
   7740#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
  76547741#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7
  7655 msgid "Birthday and anniversary reminder value"
  7656 msgstr "Стойност за рождени дни и годишнини"
  7657 
  7658 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
   7742msgid "The second timezone for a Day View"
   7743msgstr "Допълнителната времева зона за изгледа за деня"
   7744
   7745#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
   7746msgid ""
   7747"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
   7748"used in a 'timezone' key"
   7749msgstr ""
   7750"Ако е зададена стойност, показва допълнителен часови пояс в изгледа за деня. "
   7751"Стойността е в същия формат както за ключа „timezone“."
   7752
   7753#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
   7754#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9
   7755msgid "Recently used second time zones in a Day View"
   7756msgstr "Скоро използвани допълнителни часови пояси в изгледа за деня"
   7757
   7758#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
   7759msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
   7760msgstr ""
   7761"Списък с наскоро ползваните допълнителни часови пояси в изгледа за деня."
   7762
   7763#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
   7764msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
   7765msgstr "Максимален брой часови пояси, които да се помнят."
   7766
   7767#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
   7768msgid ""
   7769"Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
   7770"zones' list"
   7771msgstr ""
   7772"Максимален брой часови пояси, които да се помнят в списъка за допълнителни "
   7773"зони."
   7774
   7775#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
   7776#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
   7777msgid "Default reminder value"
   7778msgstr "Стандартна стойност за напомняне"
   7779
   7780#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
   7781msgid "Number of units for determining a default reminder"
   7782msgstr "Брой единици за определяне на стандартно напомняне."
   7783
   7784#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
   7785#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
   7786msgid "Default reminder units"
   7787msgstr "Стандартни единици за напомняне"
   7788
   7789#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
   7790msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
   7791msgstr ""
   7792"Мерни единици в подразбиращото се напомняне — „минути“, „часове“ или „дни“."
   7793
   7794#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
   7795#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:25
   7796msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
   7797msgstr "Показване на полето „Категория“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7798
   7799#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
   7800#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:26
   7801msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
   7802msgstr ""
   7803"Дали да се показва полето „Категория“ в редактора за събития/задачи/събрания"
   7804
   7805#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
   7806#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:15
   7807msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
   7808msgstr "Показване на полето „Роля“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7809
   7810#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
   7811#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:16
   7812msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
   7813msgstr ""
   7814"Дали да се показва полето „Роля“ в редактора за събития/задачи/събрания"
   7815
   7816#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
   7817#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:21
   7818msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
   7819msgstr ""
   7820"Показване на полето „Моля, отговорете“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7821
   7822#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
   7823#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:22
   7824msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
   7825msgstr ""
   7826"Дали да се показва полето „Моля, отговорете“ редактора за събития/задачи/"
   7827"събрания"
   7828
   7829#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
   7830#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
   7831msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
   7832msgstr "Показване на полето „Състояние“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7833
   7834#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
   7835#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
   7836msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
   7837msgstr ""
   7838"Дали да се показва полето „Състояние“ в редактора за събития/задачи/събрания"
   7839
   7840#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
   7841#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:23
   7842msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
   7843msgstr ""
   7844"Показване на полето „Часови пояс“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7845
   7846#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
   7847#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:24
   7848msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
   7849msgstr ""
   7850"Дали да се показва полето „Часови пояс“ в редактора за събития/събрания"
   7851
   7852#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
   7853#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:19
   7854msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
   7855msgstr "Показване на полето „Вид“ в редактора на събития/задачи/събрания"
   7856
   7857#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
   7858#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:20
   7859msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
   7860msgstr "Дали да се показва полето „Вид“ в редактора за събития/задачи/събрания"
   7861
   7862#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
   7863#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
   7864msgid "Hide completed tasks"
   7865msgstr "Скриване на завършените задачи"
   7866
   7867#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
   7868msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
   7869msgstr "Дали да се скриват завършените задачи в изгледа със задачи."
   7870
   7871#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
   7872#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:83
   7873msgid "Hide task units"
   7874msgstr "Скриване на единиците на задачите"
   7875
   7876#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
   7877msgid ""
   7878"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
   7879msgstr ""
   7880"Единици за определяне кога да се скриват задачи, „минути“, „часове“ или "
   7881"„дни“."
   7882
   7883#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
   7884#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
   7885msgid "Hide task value"
   7886msgstr "Скриване на стойността на задачата"
   7887
   7888#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
   7889msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
   7890msgstr "Брой единици за определяне кога да се скриват задачи."
   7891
   7892#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
   7893#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:39
   7894msgid "Horizontal pane position"
   7895msgstr "Позиция на хоризонталния панел"
   7896
   7897#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
   7898msgid ""
   7899"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
   7900"task list when not in the month view, in pixels"
   7901msgstr ""
   7902"Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
   7903"задачи, когато не сте в месечния изглед; в пиксели."
   7904
   7905#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
   7906#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
   7907msgid "Last reminder time"
   7908msgstr "Последно време за напомняне"
   7909
   7910#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
   7911msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
   7912msgstr "Времето на последното стартирано напомняне, в time_t."
   7913
   7914#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
   7915#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
   7916msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
   7917msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс — изглед за деня"
   7918
   7919#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
   7920msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
   7921msgstr "Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в изгледа за деня."
   7922
   7923#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
   7924#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:73
   7925msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
   7926msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс — поле за време"
   7927
   7928#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
  76597929msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
  76607930msgstr ""
   
  76627932"подразбиране)."
  76637933
  7664 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:8
  7665 msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
  7666 msgstr "Цвят за изобразяване на кривата на Маркус Бейнс в изгледа за деня."
  7667 
  7668 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
  7669 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:11
  7670 msgid "Compress weekends in month view"
  7671 msgstr "Вместване на почивните дни в месечния преглед"
  7672 
  7673 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:10
  7674 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:12
  7675 msgid "Confirm expunge"
  7676 msgstr "Потвърждаване на изчистването"
  7677 
  7678 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
  7679 msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
  7680 msgstr "Дни, в които да се показват началните и крайните работни часове."
  7681 
  7682 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:12
  7683 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:14
  7684 msgid "Default appointment reminder"
  7685 msgstr "Стандартно напомняне за среща"
  7686 
  7687 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
  7688 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:15
  7689 msgid "Default reminder units"
  7690 msgstr "Стандартни единици за напомняне"
  7691 
  7692 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:14
  7693 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:16
  7694 msgid "Default reminder value"
  7695 msgstr "Стандартна стойност за напомняне"
  7696 
  7697 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
  7698 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
  7699 msgid "Directory for saving reminder audio files"
  7700 msgstr "Папка за аудио файловете за напомнянията"
  7701 
  7702 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:16
  7703 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:19
  7704 msgid "Free/busy template URL"
  7705 msgstr "Шаблон за адрес свободен/зает"
  7706 
  7707 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
  7708 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:20
  7709 msgid "Hide completed tasks"
  7710 msgstr "Скриване на завършените задачи"
  7711 
  7712 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
  7713 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:21
  7714 msgid "Hide task units"
  7715 msgstr "Скриване на единиците на задачите"
  7716 
  7717 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
  7718 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:22
  7719 msgid "Hide task value"
  7720 msgstr "Скриване на стойността на задачата"
  7721 
  7722 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
  7723 msgid "Highlight overdue tasks"
  7724 msgstr "Оцветяване на просрочени задачи"
  7725 
  7726 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
  7727 msgid "Highlight tasks due today"
  7728 msgstr "Оцветяване на задачи за днес"
  7729 
  7730 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
  7731 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:23
  7732 msgid "Horizontal pane position"
  7733 msgstr "Позиция на хоризонталния панел"
  7734 
  7735 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
  7736 msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
  7737 msgstr "Час, в който свършва работния ден, в 24 часов формат от 0 до 23."
  7738 
  7739 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:24
  7740 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:25
  7741 msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
  7742 msgstr "Час, в който започва работния ден, в 24 часов формат от 0 до 23."
  7743 
  7744 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
  7745 msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
  7746 msgstr ""
  7747 "Ако е истина, панелът за преглед на бележки се показва в основния прозорец."
  7748 
  7749 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:26
  7750 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
  7751 msgstr ""
  7752 "Ако е истина, панелът за преглед на задачи се показва в основния прозорец."
  7753 
  7754 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:27
  7755 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
  7756 msgstr ""
  7757 "Интервалите, показани в прегледите за деня или за работната седмица, в "
  7758 "минути."
  7759 
  7760 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:28
  7761 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:29
  7762 msgid "Last reminder time"
  7763 msgstr "Последно време за напомняне"
  7764 
  7765 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
  7766 msgid "List of calendars to load"
  7767 msgstr "Списък с календари за зареждане"
  7768 
  7769 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:30
  7770 msgid "List of memo lists to load"
  7771 msgstr "Списъци с бележки за зареждане"
  7772 
  7773 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
  7774 msgid "List of recently used second time zones in a Day View"
  7775 msgstr ""
  7776 "Списък с наскоро ползваните допълнителни часови пояси в изгледа за деня."
  7777 
  7778 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:32
  7779 msgid "List of selected calendars"
  7780 msgstr "Списък с избрани календари"
  7781 
  7782 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
  7783 msgid "List of selected memo lists"
  7784 msgstr "Списък с избрани списъци с бележки"
  7785 
  7786 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
  7787 msgid "List of selected task lists"
  7788 msgstr "Списък с избрани списъци със задачи"
  7789 
  7790 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
  7791 msgid "List of task lists to load"
  7792 msgstr "Списъци със задачи за зареждане"
  7793 
  7794 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
  7795 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
   7934#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
   7935#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:69
  77967936msgid "Marcus Bains Line"
  77977937msgstr "Крива на Маркус Бейнс"
  77987938
  7799 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
  7800 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:34
  7801 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
  7802 msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс — изглед за деня"
  7803 
  7804 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
  7805 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:35
  7806 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
  7807 msgstr "Цвят на кривата на Маркус Бейнс — поле за време"
  7808 
  7809 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
  7810 msgid "Maximum number of recently used timezones to remember"
  7811 msgstr "Максимален брой часови пояси, които да се помнят."
  7812 
  7813 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
  7814 msgid ""
  7815 "Maximum number of recently used timezones to remember in a 'day-second-"
  7816 "zones' list"
  7817 msgstr ""
  7818 "Максимален брой часови пояси, които да се помнят в списъка за допълнителни "
  7819 "зони."
  7820 
  7821 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
  7822 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:38
   7939#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
   7940msgid ""
   7941"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
   7942msgstr ""
   7943"Дали да се изобразява кривата на Маркус Бейнс (в текущо време) в календара."
   7944
   7945#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
   7946#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:52
   7947msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
   7948msgstr "Позиция на панела за преглед на бележка (хоризонтална)"
   7949
   7950#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
   7951msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
   7952msgstr ""
   7953"Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран хоризонтално."
   7954
   7955#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
   7956#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:48
  78237957msgid "Memo layout style"
  78247958msgstr "Подредба на бележки"
  78257959
  7826 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
  7827 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:39
  7828 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
  7829 msgstr "Позиция на панела за преглед на бележка (хоризонтална)"
  7830 
  7831 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
  7832 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:40
  7833 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
  7834 msgstr "Позиция на панела за преглед на бележка (вертикална)"
  7835 
  7836 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
  7837 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:41
  7838 msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
  7839 msgstr "Минута, в която завършва работният ден, от 0 до 59."
  7840 
  7841 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
  7842 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:42
  7843 msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
  7844 msgstr "Минута, в която започва работният ден, от 0 до 59."
  7845 
  7846 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:46
  7847 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:43
  7848 msgid "Month view horizontal pane position"
  7849 msgstr "Позиция на хоризонталния панел за месечния изглед"
  7850 
  7851 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
  7852 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:44
  7853 msgid "Month view vertical pane position"
  7854 msgstr "Позицията на вертикалния панел в месечния изглед"
  7855 
  7856 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:48
  7857 msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
  7858 msgstr ""
  7859 "Име на предпочитания обект при натискане на бутона „Нов“ в лентата с "
  7860 "инструменти"
  7861 
  7862 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
  7863 msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder"
  7864 msgstr "Брой единици за определяне на напомняне за рождени дни или годишнини."
  7865 
  7866 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
  7867 msgid "Number of units for determining a default reminder"
  7868 msgstr "Брой единици за определяне на стандартно напомняне."
  7869 
  7870 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
  7871 msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
  7872 msgstr "Брой единици за определяне кога да се скриват задачи."
  7873 
  7874 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:52
  7875 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:48
  7876 msgid "Overdue tasks color"
  7877 msgstr "Цвят на просрочените задачи"
  7878 
  7879 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
  7880 msgid ""
  7881 "Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
  7882 "task list when not in the month view, in pixels"
  7883 msgstr ""
  7884 "Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
  7885 "задачи, когато не сте в месечния изглед; в пиксели."
  7886 
  7887 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:54
  7888 msgid ""
  7889 "Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
  7890 "calendar and task list in the month view, in pixels"
  7891 msgstr ""
  7892 "Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
  7893 "задачи в месечния изглед; в пиксели."
  7894 
  7895 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
  7896 msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
  7897 msgstr ""
  7898 "Позиция на панела за преглед на бележки, когато е ориентиран вертикално."
  7899 
  7900 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:56
  7901 msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
  7902 msgstr ""
  7903 "Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран хоризонтално."
  7904 
  7905 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
  7906 msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
  7907 msgstr ""
  7908 "Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран вертикално."
  7909 
  7910 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:58
  7911 msgid ""
  7912 "Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
  7913 "navigator calendar"
  7914 msgstr ""
  7915 "Позицията на вертикалния панел между списъците с календари и навигатора за "
  7916 "датите."
  7917 
  7918 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
  7919 msgid "Preferred New button item"
  7920 msgstr "Предпочитан нов обект"
  7921 
  7922 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:60
  7923 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:57
  7924 msgid "Primary calendar"
  7925 msgstr "Основен календар"
  7926 
  7927 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
  7928 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:58
  7929 msgid "Primary memo list"
  7930 msgstr "Основен списък с бележки"
  7931 
  7932 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:62
  7933 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:59
  7934 msgid "Primary task list"
  7935 msgstr "Основен списък със задачи"
  7936 
  7937 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
  7938 msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
  7939 msgstr "Програми, които могат да бъдат стартирани от напомняния."
  7940 
  79417960#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:64
  7942 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
  7943 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
  7944 msgstr "Скоро използвани допълнителни часови пояси в изгледа за деня"
  7945 
  7946 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
  7947 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:62
  7948 msgid "Recurrent Events in Italic"
  7949 msgstr "Повтарящите се събития да са в курсив"
  7950 
  7951 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
  7952 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
  7953 msgid "Reminder programs"
  7954 msgstr "Програми при  напомняне"
  7955 
  7956 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
  7957 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
  7958 msgid "Save directory for reminder audio"
  7959 msgstr "Папка за запазване на аудио файловете за напомнянията"
  7960 
  7961 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
  7962 msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
  7963 msgstr "Дали да се прелиства месечния изглед през седмица, а не месец."
  7964 
  7965 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
  7966 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:66
  7967 msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
  7968 msgstr ""
  7969 "Показване на полето „Моля, отговорете“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  7970 
  7971 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
  7972 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:67
  7973 msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
  7974 msgstr "Показване на полето „Роля“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  7975 
  7976 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
  7977 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:68
  7978 msgid "Show appointment end times in week and month views"
  7979 msgstr ""
  7980 "Показване на края на срещите в седмичните и месечните календарни изгледи"
  7981 
  7982 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
  7983 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:69
  7984 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
  7985 msgstr "Показване на полето „Категория“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  7986 
  7987 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
  7988 msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
  7989 msgstr ""
  7990 "Показване на дните с повтарящи се събития в курсив на календара долу вляво"
  7991 
  7992 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
  7993 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
  7994 msgid "Show display reminders in notification tray"
  7995 msgstr "Показване на напомнянията в областта за уведомяване"
  7996 
  7997 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
  7998 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72
  7999 msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
  8000 msgstr "Показване на полето „Състояние“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  8001 
  8002 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
  8003 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:73
  8004 msgid "Show the memo preview pane"
  8005 msgstr "Показване на панел за преглед на бележка"
  8006 
  8007 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
  8008 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:74
  8009 msgid "Show the task preview pane"
  8010 msgstr "Показване на панел за преглед на задача"
  8011 
  8012 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
  8013 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:75
  8014 msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
  8015 msgstr ""
  8016 "Показване на полето „Часови пояс“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  8017 
  8018 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
  8019 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:76
  8020 msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
  8021 msgstr "Показване на полето „Вид“ в редактора на събития/задачи/събрания"
  8022 
  8023 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
  8024 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
  8025 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
  8026 msgstr ""
  8027 "Показване номерата на седмиците в изгледа за деня, работната седмица и "
  8028 "навигатора на дати"
  8029 
  8030 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
  8031 msgid ""
  8032 "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
  8033 "used in a 'timezone' key"
  8034 msgstr ""
  8035 "Ако е зададена стойност, показва допълнителен часови пояс в изгледа за деня. "
  8036 "Стойността е в същия формат както за ключа „timezone“."
  8037 
  8038 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
  8039 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
  8040 msgid "Task layout style"
  8041 msgstr "Подредба на задачите"
  8042 
  8043 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
  8044 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
  8045 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
  8046 msgstr "Позиция на панела за преглед на задача (хоризонтална)"
  8047 
  8048 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:84
  8049 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
  8050 msgid "Task preview pane position (vertical)"
  8051 msgstr "Позиция на панела за преглед на задача (вертикална)"
  8052 
  8053 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
  8054 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:82
  8055 msgid "Tasks due today color"
  8056 msgstr "Цвят на задачите за днес"
  8057 
  8058 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
  8059 msgid ""
  8060 "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
  8061 "\"Calendar\" view"
  8062 msgstr ""
  8063 "Идентификаторът на избрания (или основния) календар в страничната лента на "
  8064 "изгледа за календари."
  8065 
  8066 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
  8067 msgid ""
  8068 "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
  8069 "\"Memos\" view"
  8070 msgstr ""
  8071 "Идентификаторът на избрания (или основния) списък с бележки в страничната "
  8072 "лента на изгледа за бележки."
  8073 
  8074 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
  8075 msgid ""
  8076 "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
  8077 "\"Tasks\" view"
  8078 msgstr ""
  8079 "Идентификаторът на избрания (или основния) списък със задачи в страничната "
  8080 "лента на изгледа за задачи."
  8081 
  8082 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
  8083 #, no-c-format
  8084 msgid ""
  8085 "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
  8086 "user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
  8087 msgstr ""
  8088 "Шаблонът за адреси за състояние свободен/зает, %u се заменя с "
  8089 "потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
  8090 
  8091 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
  8092 msgid ""
  8093 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
  8094 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
  8095 msgstr ""
  8096 "Стандартният часови пояс за дати и време в календара, във вид на непреведена "
  8097 "база от данни на Olsen за местоположения, например „America/New York“."
  8098 
  8099 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
  81007961msgid ""
  81017962"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   
  81087969"бележки."
  81097970
   7971#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
   7972#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:54
   7973msgid "Memo preview pane position (vertical)"
   7974msgstr "Позиция на панела за преглед на бележка (вертикална)"
   7975
   7976#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:66
   7977msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
   7978msgstr ""
   7979"Позиция на панела за преглед на бележки, когато е ориентиран вертикално."
   7980
   7981#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
   7982#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:43
   7983msgid "Month view horizontal pane position"
   7984msgstr "Позиция на хоризонталния панел за месечния изглед"
   7985
   7986#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
   7987msgid ""
   7988"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
   7989"calendar and task list in the month view, in pixels"
   7990msgstr ""
   7991"Позицията на хоризонталния панел, между навигатора за датите и списъка със "
   7992"задачи в месечния изглед; в пиксели."
   7993
   7994#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:69
   7995msgid "Scroll Month View by a week, not by a month"
   7996msgstr "Дали да се прелиства месечния изглед през седмица, а не месец."
   7997
   7998#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:70
   7999msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
   8000msgstr "Дали да се прелиства месечния изглед през седмица, а не месец."
   8001
   8002#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
   8003#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
   8004msgid "Reminder programs"
   8005msgstr "Програми при  напомняне"
   8006
   8007#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:72
   8008msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
   8009msgstr "Програми, които могат да бъдат стартирани от напомняния."
   8010
   8011#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
   8012#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
   8013msgid "Show display reminders in notification tray"
   8014msgstr "Показване на напомнянията в областта за уведомяване"
   8015
   8016#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
   8017msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
   8018msgstr ""
   8019"Дали да се използва областта за уведомяване за изобразяване на напомняния."
   8020
   8021#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
   8022msgid "Preferred New button item"
   8023msgstr "Предпочитан нов обект"
   8024
   8025#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
   8026msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
   8027msgstr ""
   8028"Име на предпочитания обект при натискане на бутона „Нов“ в лентата с "
   8029"инструменти"
   8030
   8031#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
   8032#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
   8033msgid "Primary calendar"
   8034msgstr "Основен календар"
   8035
   8036#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:78
   8037msgid ""
   8038"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
   8039"\"Calendar\" view"
   8040msgstr ""
   8041"Идентификаторът на избрания (или основния) календар в страничната лента на "
   8042"изгледа за календари."
   8043
   8044#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
   8045#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
   8046msgid "Primary memo list"
   8047msgstr "Основен списък с бележки"
   8048
   8049#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:80
   8050msgid ""
   8051"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
   8052"\"Memos\" view"
   8053msgstr ""
   8054"Идентификаторът на избрания (или основния) списък с бележки в страничната "
   8055"лента на изгледа за бележки."
   8056
   8057#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
   8058#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
   8059msgid "Primary task list"
   8060msgstr "Основен списък със задачи"
   8061
   8062#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:82
   8063msgid ""
   8064"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
   8065"\"Tasks\" view"
   8066msgstr ""
   8067"Идентификаторът на избрания (или основния) списък със задачи в страничната "
   8068"лента на изгледа за задачи."
   8069
   8070#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
   8071#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
   8072msgid "Free/busy template URL"
   8073msgstr "Шаблон за адрес свободен/зает"
   8074
   8075#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:85
   8076#, no-c-format
   8077msgid ""
   8078"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
   8079"user part of the mail address and %d is replaced by the domain"
   8080msgstr ""
   8081"Шаблонът за адреси за състояние свободен/зает, %u се заменя с "
   8082"потребителската част от адреса на е-поща, а %d се заменя от домейна."
   8083
   8084#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
   8085#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:75
   8086msgid "Recurrent Events in Italic"
   8087msgstr "Повтарящите се събития да са в курсив"
   8088
   8089#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:87
   8090msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
   8091msgstr ""
   8092"Показване на дните с повтарящи се събития в курсив на календара долу вляво"
   8093
   8094#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
   8095msgid "List of selected calendars"
   8096msgstr "Списък с избрани календари"
   8097
   8098#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
   8099msgid "List of calendars to load"
   8100msgstr "Списък с календари за зареждане"
   8101
   8102#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
   8103msgid "List of selected memo lists"
   8104msgstr "Списък с избрани списъци с бележки"
   8105
   8106#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
   8107msgid "List of memo lists to load"
   8108msgstr "Списъци с бележки за зареждане"
   8109
   8110#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
   8111msgid "List of selected task lists"
   8112msgstr "Списък с избрани списъци със задачи"
   8113
  81108114#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
   8115msgid "List of task lists to load"
   8116msgstr "Списъци със задачи за зареждане"
   8117
   8118#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
   8119#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
   8120msgid "Show appointment end times in week and month views"
   8121msgstr ""
   8122"Показване на края на срещите в седмичните и месечните календарни изгледи"
   8123
   8124#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
   8125msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
   8126msgstr ""
   8127"Дали да се показва края на срещите в седмичните и месечните календарни "
   8128"изгледи."
   8129
   8130#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
   8131#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:50
   8132msgid "Show the memo preview pane"
   8133msgstr "Показване на панел за преглед на бележка"
   8134
   8135#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
   8136msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
   8137msgstr ""
   8138"Ако е истина, панелът за преглед на бележки се показва в основния прозорец."
   8139
   8140#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
   8141#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:58
   8142msgid "Show the task preview pane"
   8143msgstr "Показване на панел за преглед на задача"
   8144
   8145#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
   8146msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
   8147msgstr ""
   8148"Ако е истина, панелът за преглед на задачи се показва в основния прозорец."
   8149
   8150#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
   8151#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
   8152msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
   8153msgstr ""
   8154"Показване номерата на седмиците в изгледа за деня, работната седмица и "
   8155"навигатора на дати"
   8156
   8157#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
   8158msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
   8159msgstr ""
   8160"Дали да се показват номерата на седмиците на различни места в календара."
   8161
   8162#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
   8163msgid "Vertical position for the tag pane"
   8164msgstr "Разположение на вертикалния панел"
   8165
   8166#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
   8167msgid "Highlight tasks due today"
   8168msgstr "Оцветяване на задачи за днес"
   8169
   8170#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
   8171msgid ""
   8172"Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
   8173msgstr "Дали задачите за днес да се оцветят със специален цвят"
   8174
   8175#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
   8176#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
   8177msgid "Tasks due today color"
   8178msgstr "Цвят на задачите за днес"
   8179
   8180#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
   8181msgid ""
   8182"Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
   8183"together with task-due-today-highlight"
   8184msgstr "Фонов цвят на задачите, които са за днес, във формат „#rrggbb“."
   8185
   8186#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
   8187#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
   8188msgid "Task preview pane position (horizontal)"
   8189msgstr "Позиция на панела за преглед на задача (хоризонтална)"
   8190
   8191#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
   8192#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:56
   8193msgid "Task layout style"
   8194msgstr "Подредба на задачите"
   8195
   8196#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
  81118197msgid ""
  81128198"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
   
  81198205"задачи."
  81208206
  8121 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
  8122 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
  8123 msgid "The second timezone for a Day View"
  8124 msgstr "Допълнителната времева зона за изгледа за деня"
  8125 
  8126 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
  8127 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
   8207#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
   8208#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
   8209msgid "Task preview pane position (vertical)"
   8210msgstr "Позиция на панела за преглед на задача (вертикална)"
   8211
   8212#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
   8213msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
   8214msgstr ""
   8215"Позиция на панела за преглед на задачи, когато е ориентиран вертикално."
   8216
   8217#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
   8218msgid "Highlight overdue tasks"
   8219msgstr "Оцветяване на просрочени задачи"
   8220
   8221#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
   8222msgid ""
   8223"Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
   8224msgstr "Дали задачите, които са просрочени, да се оцветят със специален цвят"
   8225
   8226#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
   8227#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
   8228msgid "Overdue tasks color"
   8229msgstr "Цвят на просрочените задачи"
   8230
   8231#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
   8232msgid ""
   8233"Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
   8234"together with task-overdue-highlight."
   8235msgstr "Фонов цвят на просрочените задачи, във формат „#rrggbb“."
   8236
   8237#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
   8238#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:37
  81288239msgid "Time divisions"
  81298240msgstr "Времеви разделения"
  81308241
  8131 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
  8132 msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
  8133 msgstr "Времето на последното стартирано напомняне, в time_t."
  8134 
  8135 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
  8136 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
   8242#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
   8243msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
   8244msgstr ""
   8245"Интервалите, показани в прегледите за деня или за работната седмица, в "
   8246"минути."
   8247
   8248#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
   8249#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:3
  81378250msgid "Timezone"
  81388251msgstr "Часови пояс"
  81398252
  8140 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
  8141 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
   8253#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
   8254msgid ""
   8255"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
   8256"untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
   8257msgstr ""
   8258"Стандартният часови пояс за дати и време в календара, във вид на непреведена "
   8259"база от данни на Olsen за местоположения, например „America/New York“."
   8260
   8261#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
   8262#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:13
  81428263msgid "Twenty four hour time format"
  81438264msgstr "24 часов формат на времето"
  81448265
  8145 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
  8146 msgid ""
  8147 "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
  8148 "\"days\""
  8149 msgstr ""
  8150 "Мерни единици в напомнянето за рождени дни или годишнини — „минути“, "
  8151 "„часове“ или „дни“."
  8152 
  8153 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
  8154 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
  8155 msgstr ""
  8156 "Мерни единици в подразбиращото се напомняне — „минути“, „часове“ или „дни“."
  8157 
  8158 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
  8159 msgid ""
  8160 "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
  8161 msgstr ""
  8162 "Единици за определяне кога да се скриват задачи, „минути“, „часове“ или "
  8163 "„дни“."
  8164 
  8165 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
  8166 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
   8266#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
   8267msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
   8268msgstr "Дали времето да се показва в 24-часов формат вместо с am/pm."
   8269
   8270#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
   8271#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
   8272msgid "Birthday and anniversary reminder"
   8273msgstr "Напомняне за рождени дни и годишнини"
   8274
   8275#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
   8276msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
   8277msgstr "Дали да бъде зададено напомняне за рождени дни и годишнини."
   8278
   8279#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
   8280#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
   8281msgid "Default appointment reminder"
   8282msgstr "Стандартно напомняне за среща"
   8283
   8284#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
   8285msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
   8286msgstr "Дали да бъде зададено стандартното напомняне за срещи."
   8287
   8288#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
   8289#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:5
  81678290msgid "Use system timezone"
  81688291msgstr "Използване на системния часови пояс"
  81698292
  8170 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
   8293#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
  81718294msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution"
  81728295msgstr "Използване на системния часови пояс вместо този, избран в Evolution."
  81738296
  8174 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
  8175 msgid "Vertical position for the tag pane"
  8176 msgstr "Разположение на вертикалния панел"
  8177 
  8178 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
  8179 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
   8297#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
   8298#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:27
  81808299msgid "Week start"
  81818300msgstr "Начало на седмицата"
  81828301
  8183 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
   8302#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
  81848303msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
  81858304msgstr "Ден, в който започва работната седмица, от неделя (0) до събота (6)."
  81868305
  8187 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
  8188 msgid ""
  8189 "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
  8190 msgstr "Дали задачите, които са просрочени, да се оцветят със специален цвят"
  8191 
  8192 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
  8193 msgid ""
  8194 "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
  8195 msgstr "Дали задачите за днес да се оцветят със специален цвят"
  8196 
  8197 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
  8198 msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders"
  8199 msgstr ""
  8200 "Дали да се използва областта за уведомяване за изобразяване на напомняния."
  8201 
  8202 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
  8203 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
  8204 msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на среща или задача."
  8205 
  8206 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
  8207 msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
  8208 msgstr "Дали да пита за потвърждение при изтриване на срещи или задачи."
  8209 
  8210 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
  8211 msgid ""
  8212 "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
  8213 "Sunday in the space of one weekday"
  8214 msgstr ""
  8215 "Дали да се вместват почивните дни в месечния изглед, което ще изобрази "
  8216 "съботите и неделите като един почивен ден."
  8217 
  8218 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
  8219 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
  8220 msgstr ""
  8221 "Дали да се показва края на срещите в седмичните и месечните календарни "
  8222 "изгледи."
  8223 
  8224 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
  8225 msgid ""
  8226 "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar"
  8227 msgstr ""
  8228 "Дали да се изобразява кривата на Маркус Бейнс (в текущо време) в календара."
  8229 
  8230 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
  8231 msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
  8232 msgstr "Дали да се скриват завършените задачи в изгледа със задачи."
  8233 
  8234 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
  8235 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
  8236 msgstr "Дали да се прелиства месечния изглед през седмица, а не месец."
  8237 
  8238 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
  8239 msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
  8240 msgstr "Дали да бъде зададено стандартното напомняне за срещи."
  8241 
  8242 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
  8243 msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
  8244 msgstr "Дали да бъде зададено напомняне за рождени дни и годишнини."
  8245 
  8246 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
  8247 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
  8248 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
  8249 msgstr ""
  8250 "Дали да се показва полето „Моля, отговорете“ редактора за събития/задачи/"
  8251 "събрания"
  8252 
  8253 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
  8254 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
  8255 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
  8256 msgstr ""
  8257 "Дали да се показва полето „Категория“ в редактора за събития/задачи/събрания"
  8258 
  8259 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
  8260 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
  8261 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
  8262 msgstr ""
  8263 "Дали да се показва полето „Роля“ в редактора за събития/задачи/събрания"
  8264 
  8265 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
  8266 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
  8267 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
  8268 msgstr ""
  8269 "Дали да се показва полето „Състояние“ в редактора за събития/задачи/събрания"
  8270 
  8271 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
  8272 msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
  8273 msgstr "Дали времето да се показва в 24-часов формат вместо с am/pm."
  8274 
  8275 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
  8276 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
  8277 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
  8278 msgstr ""
  8279 "Дали да се показва полето „Часови пояс“ в редактора за събития/събрания"
  8280 
  8281 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
  8282 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:121
  8283 msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
  8284 msgstr "Дали да се показва полето „Вид“ в редактора за събития/задачи/събрания"
  8285 
  8286 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
  8287 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
  8288 msgstr ""
  8289 "Дали да се показват номерата на седмиците на различни места в календара."
  8290 
  8291 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
  8292 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
   8306#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
   8307#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:67
  82938308msgid "Work days"
  82948309msgstr "Работни дни"
  82958310
  8296 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
  8297 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
  8298 msgid "Workday end hour"
  8299 msgstr "Час, в който завършва работния ден"
  8300 
  8301 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
  8302 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
  8303 msgid "Workday end minute"
  8304 msgstr "Минута, в която завършва работния ден"
  8305 
  8306 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
  8307 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:126
  8308 msgid "Workday start hour"
  8309 msgstr "Час, в който започва работния ден"
  8310 
  83118311#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
  8312 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:127
  8313 msgid "Workday start minute"
  8314 msgstr "Минута, в която започва работния ден"
   8312msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
   8313msgstr "Дни, в които да се показват началните и крайните работни часове."
  83158314
  83168315#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
  8317 #: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
   8316#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:1
  83188317msgid "Configuration version"
  83198318msgstr "Версия на конфигурацията"
  83208319
  83218320#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
  8322 #: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:21
   8321#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:2
   8322msgid ""
   8323"The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
   8324"(for example \"2.6.0\")."
   8325msgstr ""
   8326"Подробна версия на настройките на Evolution — номер на версия/подверсия/"
   8327"конфигурационно ниво (напр. „2.6.0“)."
   8328
   8329#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
   8330#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
  83238331msgid "Last upgraded configuration version"
  83248332msgstr "Последната обновена версия на конфигурацията"
  83258333
  8326 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
   8334#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
   8335#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:4
   8336msgid ""
   8337"The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
   8338"configuration level (for example \"2.6.0\")."
   8339msgstr ""
   8340"Подробна версия на последните настройки на Evolution — номер на версия/"
   8341"подверсия/конфигурационно ниво (напр. „2.6.0“)."
   8342
   8343#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
  83278344msgid "List of disabled plugins"
  83288345msgstr "Списък с изключените приставки"
  8329 
  8330 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
  8331 #: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35
  8332 msgid ""
  8333 "The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
  8334 "(for example \"2.6.0\")."
  8335 msgstr ""
  8336 "Подробна версия на настройките на Evolution — номер на версия/подверсия/"
  8337 "конфигурационно ниво (напр. „2.6.0“)."
  8338 
  8339 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
  8340 #: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:41
  8341 msgid ""
  8342 "The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
  8343 "configuration level (for example \"2.6.0\")."
  8344 msgstr ""
  8345 "Подробна версия на последните настройки на Evolution — номер на версия/"
  8346 "подверсия/конфигурационно ниво (напр. „2.6.0“)."
  83478346
  83488347#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
   
  83598358
  83608359#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
   8360msgid "The window's width in pixels"
   8361msgstr "Широчина на прозореца в пиксели"
   8362
   8363#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:10
  83618364msgid "The window's height in pixels"
  83628365msgstr "Стандартна височина на прозореца"
  8363 
  8364 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:10
  8365 msgid "The window's width in pixels"
  8366 msgstr "Широчина на прозореца в пиксели"
  83678366
  83688367#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:11
   
  83758374
  83768375#: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:2
   8376msgid "Whether calendar from Gnome Calendar has been imported or not"
   8377msgstr "Дали е внесен календар от „Календар към GNOME“"
   8378
   8379#: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:3
  83778380msgid "Gnome Calendar's tasks import done"
  83788381msgstr "Внасянето на задачите от „Календар към GNOME“ приключи"
  8379 
  8380 #: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:3
  8381 msgid "Whether calendar from Gnome Calendar has been imported or not"
  8382 msgstr "Дали е внесен календар от „Календар към GNOME“"
  83838382
  83848383#: ../data/org.gnome.evolution.importer.gschema.xml.in.h:4
   
  83878386
  83888387#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
  8389 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
  8390 msgid "Always request read receipt"
  8391 msgstr "Винаги да се изисква известие за прочитане"
  8392 
  8393 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
  8394 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
  8395 #: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
  8396 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
  8397 msgstr "Време в секунди за показване на грешката в лентата за състоянието."
  8398 
  8399 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
  8400 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
  8401 msgid ""
  8402 "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
  8403 "to the message shown in the window"
  8404 msgstr ""
  8405 "Запитване дали прозорецът с писмото да се затвори, когато потребителят го "
  8406 "препраща или му отговаря"
  8407 
  8408 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
  8409 msgid "Attribute message"
  8410 msgstr "Информация за оригиналния автор"
  8411 
  8412 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
  8413 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
  8414 msgid "Automatic emoticon recognition"
  8415 msgstr "Автоматично разпознаване на емотикони"
  8416 
  8417 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:6
  8418 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
  8419 msgid "Automatic link recognition"
  8420 msgstr "Автоматично разпознаване на хипервръзки"
  8421 
  8422 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
  8423 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
  8424 msgid ""
  8425 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
  8426 "which is also PGP or S/MIME signed."
  8427 msgstr ""
  8428 "Автоматично използване на подпис по PGP или S/MIME, когато се отговаря на "
  8429 "писмо със същия вид подпис."
  8430 
  8431 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:8
  8432 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
  8433 msgid "Check for new messages in all active accounts"
  8434 msgstr "Проверка за _нова поща във всички регистрации"
  8435 
  8436 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
  8437 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
  8438 msgid "Check for new messages on start"
  8439 msgstr "Проверка за _нова поща при стартиране"
  8440 
  8441 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:10
  8442 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
  8443 msgid "Check incoming mail being junk"
  8444 msgstr "Проверяване дали идващата поща не е спам"
  8445 
  8446 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:11
  84478388#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
  84488389msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
  84498390msgstr "Проверка дали Evolution е стандартната пощенска програма"
  84508391
  8451 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
  8452 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
  8453 msgid "Citation highlight color"
  8454 msgstr "Цвят, с който да се отбелязват цитатите"
  8455 
  8456 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
  8457 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
  8458 msgid "Citation highlight color."
  8459 msgstr "Цвят за отбелязване на цитатите."
  8460 
  8461 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
  8462 msgid ""
  8463 "Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject "
  8464 "text when replying to a message, as an addition to the standard \"Re\" "
  8465 "prefix. An example is 'SV,AV'."
  8466 msgstr ""
  8467 "Списък с локализирани абревиатури „Re“, които да бъдат пропуснати в темата "
  8468 "при отговор на писмо. Те ще бъдат допълнение към стандартния префикс „Re“. "
  8469 "Например „Отг,ОТГ“."
  8470 
  8471 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
  8472 msgid "Composer load/attach directory"
  8473 msgstr "Папка за зареждане на прикрепени файлове"
  8474 
  8475 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
  8476 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
  8477 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
  8478 msgstr "Вместване на адресите на е-поща в „До/Копие/Скрито копие“"
  8479 
  8480 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
  8481 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
  8482 msgid ""
  8483 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
  8484 "address_count."
  8485 msgstr ""
  8486 "Вместване на адресите на е-поща в „До/Копие/Скрито копие“ до броя указан в "
  8487 "ключа address_count."
  8488 
  8489 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
  8490 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
  8491 msgid ""
  8492 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
  8493 "server. The interval must be at least 30 seconds."
  8494 msgstr ""
  8495 "Контролира колко често да се синхронизират локалните промени с отдалечения "
  8496 "сървър за поща. Интервалът трябва да бъде поне 30 секунди."
  8497 
  8498 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
  8499 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
  8500 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
  8501 msgstr "Специфични заглавни части, които да се използват при проверка за спам."
  8502 
  8503 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
  8504 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
  8505 msgid ""
  8506 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
  8507 "in the format \"headername=value\"."
  8508 msgstr ""
  8509 "Специфични заглавни части, които да се използват при проверка за спам. "
  8510 "Елементите от списъка са низове във формат „заглавна част=стойност“."
  8511 
  8512 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
  8513 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
   8392#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
   8393#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
   8394msgid ""
   8395"Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
   8396msgstr ""
   8397"Всеки път, щом Evolution се стартира, да се проверява дали е стандартната "
   8398"пощенска програма."
   8399
   8400#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
   8401#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:1
  85148402msgid "Default charset in which to compose messages"
  85158403msgstr "Стандартната кодова таблица, в която да се пишат писмата"
  85168404
  8517 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
  8518 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
   8405#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
   8406#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:2
  85198407msgid "Default charset in which to compose messages."
  85208408msgstr "Стандартната кодова таблица, в която да се пишат писмата"
  85218409
   8410#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
   8411#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
   8412msgid "Path where picture gallery should search for its content"
   8413msgstr "Път, в който галерията трябва да търси изображения"
   8414
   8415#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:6
   8416msgid ""
   8417"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
   8418"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
   8419"set path is not pointing to the existent folder"
   8420msgstr ""
   8421"Тази стойност може да е празен низ, което означава, че ще се използва "
   8422"папката за изображения, която обикновено е „~/Изображения“. Тази папка ще се "
   8423"използва, и когато указания път сочи към несъществуваща папка."
   8424
   8425#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
   8426#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:3
   8427msgid "Spell check inline"
   8428msgstr "Вградена проверка на правопис"
   8429
   8430#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:8
   8431#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:4
   8432msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
   8433msgstr "Изобразяване на индикатори за грешки в правописа по време на писане."
   8434
   8435#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
   8436#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:5
   8437msgid "Automatic link recognition"
   8438msgstr "Автоматично разпознаване на хипервръзки"
   8439
   8440#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:10
   8441#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:6
   8442msgid "Recognize links in text and replace them."
   8443msgstr "Разпознаване на връзките в текста и заместването им."
   8444
   8445#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:11
   8446#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:7
   8447msgid "Automatic emoticon recognition"
   8448msgstr "Автоматично разпознаване на емотикони"
   8449
   8450#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
   8451#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:8
   8452msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
   8453msgstr "Разпознаване на емотикони в текста и замяна с изображения."
   8454
   8455#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
   8456msgid "Attribute message"
   8457msgstr "Информация за оригиналния автор"
   8458
   8459#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
   8460msgid ""
   8461"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
   8462"message to the original author"
   8463msgstr ""
   8464"Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира за оригиналния автор "
   8465"на съдържанието."
   8466
   8467#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:15
   8468msgid "Forward message"
   8469msgstr "Препращане на писмо"
   8470
   8471#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:16
   8472msgid ""
   8473"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
   8474"forwarded message follows"
   8475msgstr ""
   8476"Вмъкнатия текст при препращане на писмо, който информира, че следва "
   8477"препратено писмо."
   8478
   8479#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:17
   8480msgid "Original message"
   8481msgstr "Оригинално писмо"
   8482
   8483#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:18
   8484msgid ""
   8485"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
   8486"that the original message follows"
   8487msgstr ""
   8488"Вмъкнатия текст при отговор на писмо, който информира, че оригиналното писмо "
   8489"следва (отговор преди цитата — top posting)."
   8490
   8491#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
   8492#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:9
   8493msgid "Group Reply replies to list"
   8494msgstr "Груповият отговор да е до списъка"
   8495
   8496#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
   8497#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:10
   8498msgid ""
   8499"Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
   8500"'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
   8501"which you happened to receive the copy of the message to which you're "
   8502"replying."
   8503msgstr ""
   8504"Вместо обичаното поведение на бутона „Отговор до всички“, настройката кара "
   8505"бутона да отговаря на писмата само през пощенския списък, от които сте ги "
   8506"получили."
   8507
   8508#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
   8509#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
   8510msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
   8511msgstr "Поставяне на курсора в края на цитирания отговор"
   8512
   8513#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
   8514#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
   8515msgid ""
   8516"Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
   8517"message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
   8518"message or the bottom."
   8519msgstr ""
   8520"Потребителите се наежват при въпроса къде би трябвало да е курсорът при "
   8521"отговор на писмо. Тази настройка определя дали курсорът да е над цитираната "
   8522"част или отдолу."
   8523
  85228524#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
  8523 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
  8524 msgid "Default charset in which to display messages"
  8525 msgstr "Стандартна кодова таблица, чрез която да се изобразяват писмата"
   8525#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
   8526msgid "Always request read receipt"
   8527msgstr "Винаги да се изисква известие за прочитане"
  85268528
  85278529#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
  8528 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
  8529 msgid "Default charset in which to display messages."
  8530 msgstr "Стандартна кодова таблица, чрез която да се изобразяват писмата."
   8530#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
   8531msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
   8532msgstr ""
   8533"Дали по подразбиране да се изисква известие за прочитане за всяко писмо."
  85318534
  85328535#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
  8533 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
  8534 msgid "Default forward style"
  8535 msgstr "Стандартен стил на препращане"
   8536#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
   8537msgid "Send HTML mail by default"
   8538msgstr "Изпращане на поща в HTML формат по подразбиране (не се препоръчва)"
  85368539
  85378540#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
  8538 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
  8539 msgid "Default value for thread expand state"
  8540 msgstr "Стандартна стойност за състоянието на нишките"
   8541#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
   8542msgid "Send HTML mail by default."
   8543msgstr "Изпращане на поща в HTML формат по подразбиране (не се препоръчва)."
  85418544
  85428545#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
  8543 msgid ""
  8544 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
  8545 "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
  8546 msgstr ""
  8547 "Указва дали заглавните части на писмата трябва да са разгънати или прибрани, "
  8548 "когато се разглеждат в панела. „0“ = разгънати, „1“ = прибрани"
   8546#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
   8547msgid "Spell checking color"
   8548msgstr "Цвят за сгрешените думи"
  85498549
  85508550#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
  8551 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
  8552 msgid ""
  8553 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
  8554 "book only"
  8555 msgstr ""
  8556 "Определя дали при проверка за спам да се търси само в локалния адресник"
   8551#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
   8552msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
   8553msgstr ""
   8554"Цвят, с който да се подчертават сгрешените думи при проверка на правописа."
  85578555
  85588556#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
  8559 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
  8560 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
  8561 msgstr "Определя дали да се търси в адресника за адрес на изпращача"
   8557#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
   8558msgid "Spell checking languages"
   8559msgstr "Езици за проверка на правопис"
  85628560
  85638561#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:30
  8564 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
  8565 msgid ""
  8566 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
  8567 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
  8568 "can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for "
  8569 "autocompletion."
  8570 msgstr ""
  8571 "Определя дали да се търси за адреса на изпращача в адресника. Ако е открит, "
  8572 "не би трябвало да е спам. Търси се в адресници, които са отбелязани за "
  8573 "автоматично дописване. Възможно е да е бавно, ако отдалечени адресници (като "
  8574 "LDAP) са отбелязани за авт. дописване."
   8562#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
   8563msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
   8564msgstr ""
   8565"Списък с кодове на езици, които да се използват за проверка на правописа."
  85758566
  85768567#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
  8577 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
  8578 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
  8579 msgstr ""
  8580 "Определя дали да се използват специални заглавни части за проверка за спам"
   8568#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
   8569msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
   8570msgstr "Показване на полето „Скрито копие“ при изпращане на писмо"
  85818571
  85828572#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
  8583 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
  8584 msgid ""
  8585 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
  8586 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
  8587 "checking speed."
  8588 msgstr ""
  8589 "Определя дали да се използват специални заглавни части при проверка за спам. "
  8590 "Ако тази настройка е включена и заглавните части са упоменати, това ще "
  8591 "подобри скоростта при проверка за спам."
   8573#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
   8574msgid ""
   8575"Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
   8576"the View menu when a mail account is chosen."
   8577msgstr ""
   8578"Показване на полето „Скрито копие“ при изпращане на писмо. Това се "
   8579"контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  85928580
  85938581#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
  8594 msgid ""
  8595 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
  8596 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
  8597 msgstr ""
  8598 "Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в "
  8599 "колоната „Писма“ при вертикален изглед."
   8582#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
   8583msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
   8584msgstr "Показване на полето „Копие“ при изпращане на писмо"
  86008585
  86018586#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
  8602 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
  8603 msgid ""
  8604 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
  8605 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
  8606 msgstr ""
  8607 "Определя дали да се използват същите шрифтове за полетата „От“ и „Тема“ в "
  8608 "колоната „Писма“ при вертикален изглед."
   8587#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
   8588msgid ""
   8589"Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
   8590"the View menu when a mail account is chosen."
   8591msgstr ""
   8592"Показване на полето „Копие“ при изпращане на писмо. Това се контролира от "
   8593"менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
  86098594
  86108595#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
   8596#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
   8597msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
   8598msgstr "Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на писмо"
   8599
   8600#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
   8601#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
   8602msgid ""
   8603"Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
   8604"from the View menu when a mail account is chosen."
   8605msgstr ""
   8606"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на писмо. Това се контролира "
   8607"от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8608
   8609#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
   8610#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
   8611msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
   8612msgstr "Показване на полето „От“ при изпращане на статия до група за новини"
   8613
   8614#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
   8615#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
   8616msgid ""
   8617"Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
   8618"the View menu when a news account is chosen."
   8619msgstr ""
   8620"Показване на полето „От“ при изпращане на статия до група за новини. Това се "
   8621"контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8622
   8623#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
   8624#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
   8625msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
   8626msgstr ""
   8627"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини"
   8628
   8629#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
   8630#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
   8631msgid ""
   8632"Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
   8633"from the View menu when a news account is chosen."
   8634msgstr ""
   8635"Показване на полето „Отговор до“ при изпращане на статия до група за новини. "
   8636"Това се контролира от менюто „Изглед“ при избиране на регистрация."
   8637
   8638#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
  86118639msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
  86128640msgstr "Автоматично подписване на писмо, когато входящото писмо е подписано"
  86138641
  8614 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
  8615 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
  8616 msgstr "Папка за зареждане/прикрепяне на файлове към писмото."
  8617 
  8618 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
  8619 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
  8620 msgid "Directory for saving mail component files."
  8621 msgstr "Папка за запазване на писмата и частите им."
  8622 
  8623 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
  8624 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
  8625 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
  8626 msgstr ""
  8627 "Включване или изключване на съкращаването на имена на папки с многоточие в "
  8628 "страничната лента"
  8629 
  8630 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
  8631 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
  8632 msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
  8633 msgstr ""
  8634 "Показване на текста само на писмата, които не надвишават определен размер"
  8635 
  8636 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
  8637 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
  8638 msgid "Do not add signature delimiter"
  8639 msgstr "Да не се добавя разделител на подписа"
  8640 
  8641 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
  8642 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
  8643 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
  8644 msgstr "Изобразяване на индикатори за грешки в правописа по време на писане."
  8645 
  86468642#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
  8647 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
  8648 msgid "Empty Junk folders on exit"
  8649 msgstr "Изчистване на папките „Спам“ при спирането на програмата"
   8643#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
   8644msgid ""
   8645"Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
   8646"which is also PGP or S/MIME signed."
   8647msgstr ""
   8648"Автоматично използване на подпис по PGP или S/MIME, когато се отговаря на "
   8649"писмо със същия вид подпис."
  86508650
  86518651#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
  8652 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
  8653 msgid "Empty Trash folders on exit"
  8654 msgstr "Изчистване на папката „Кошче“ при спирането на програмата"
  8655 
  8656 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
  8657 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
  8658 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
  8659 msgstr "Изчистване на всички папки със спам при спирането на Evolution."
  8660 
  8661 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
  8662 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
  8663 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
  8664 msgstr "Изчистване на всички кошчета при спирането на Evolution."
  8665 
  8666 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
  8667 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
  8668 msgid ""
  8669 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
  8670 "annoying and prefer to see a static image instead."
  8671 msgstr ""
  8672 "Включване на анимирани изображения в писма във формат HTML. Много "
  8673 "потребители намират анимациите за дразнещи и предпочитат статични "
  8674 "изображения вместо тях."
  8675 
  8676 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
  8677 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
  8678 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
  8679 msgstr ""
  8680 "Включване на режим „Каретка“, така че курсорът да се вижда при четене на "
  8681 "писмата."
  8682 
  8683 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
  8684 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
  8685 msgid "Enable local folders"
  8686 msgstr "Използване на локални папки"
  8687 
  8688 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
  8689 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
  8690 msgid "Enable or disable magic space bar"
  8691 msgstr "Включване/изключване на магическия интервал"
  8692 
  8693 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
  8694 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
  8695 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
  8696 msgstr "Включва/изключва запитването при отбелязване на множество съобщения."
  8697 
  8698 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:51
  8699 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
  8700 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
  8701 msgstr "Включване/изключване на търсене с автоматично дописване"
  8702 
  8703 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:52
  8704 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
  8705 msgid "Enable search folders"
  8706 msgstr "Включване на папки за търсене"
  8707 
  8708 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
  8709 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
  8710 msgid "Enable search folders on startup."
  8711 msgstr "Включване на папки за търсене при стартиране."
  8712 
  8713 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
  8714 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
  8715 msgid ""
  8716 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
  8717 "names."
  8718 msgstr ""
  8719 "Включване на функционалност за търсене чрез страничния панел — позволява "
  8720 "търсене на имена на папки."
  8721 
  8722 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
  8723 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
  8724 msgid ""
  8725 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
  8726 "and folders."
  8727 msgstr ""
  8728 "Включете тази настройка, за да използвате интервала за придвижване при "
  8729 "преглед на писма и папки."
  8730 
  8731 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
  8732 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
  8733 msgid ""
  8734 "Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
  8735 "'message_text_part_limit' key."
  8736 msgstr ""
  8737 "Включете за показване на текста само на писмата, чийто размер не надвишава "
  8738 "указания в ключа „message_text_part_limit“."
  8739 
  8740 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
  8741 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
  8742 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
  8743 msgstr "Включете за използване на сходен изглед за всички папки"
  8744 
  8745 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
  8746 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
  8747 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
  8748 msgstr "Включете, за да използвате сходен изглед за всички папки."
  8749 
  8750 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
  8751 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
  8752 msgid "Enable/disable caret mode"
  8753 msgstr "Включване/изключване на режим „Каретка“"
  8754 
  8755 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
  8756 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
   8652#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
  87578653msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
  87588654msgstr "Кодиране на имената на файлове по начина използван от Outlook/GMail"
  87598655
  8760 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
  8761 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
   8656#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
   8657#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
  87628658msgid ""
  87638659"Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
   
  87728668"2047."
  87738669
  8774 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
  8775 #: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
  8776 msgid ""
  8777 "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
  8778 msgstr ""
  8779 "Всеки път, щом Evolution се стартира, да се проверява дали е стандартната "
  8780 "пощенска програма."
  8781 
  8782 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
  8783 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
  8784 msgid "Flush Outbox after filtering"
  8785 msgstr "Изчистване на папката „За изпращане“ след филтриране"
  8786 
  8787 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
  8788 msgid "Forward message"
  8789 msgstr "Препращане на писмо"
  8790 
  8791 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
  8792 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
  8793 msgid "Group Reply replies to list"
  8794 msgstr "Груповият отговор да е до списъка"
  8795 
  8796 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
  8797 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
  8798 msgid "Height of the message-list pane"
  8799 msgstr "Височина на панела със списъка на писмата"
  8800 
  8801 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
  8802 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
  8803 msgid "Height of the message-list pane."
  8804 msgstr "Височина на пенела със списъка на писмата."
  8805 
  8806 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
  8807 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
  8808 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
  8809 msgstr "Скрива прегледа за папка и премахва избора"
  8810 
  8811 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
  8812 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
  8813 msgid ""
  8814 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
  8815 "they really want to do it."
  8816 msgstr ""
  8817 "Ако потребител се опита да отвори 10 или повече писма едновременно, да бъде "
  8818 "питан дали наистина иска да направи това."
  8819 
  8820 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
  8821 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
  8822 msgid ""
  8823 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
  8824 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
  8825 "in GNOME's MIME type database may be used for displaying content."
  8826 msgstr ""
  8827 "Ако в Evolution няма вградена система за преглед на даден вид MIME, всички "
  8828 "видове MIME, които се появяват в този списък и отговарят на компонент на "
  8829 "Bonobo, съдържащ се в базата от данни за MIME на GNOME, могат да бъдат "
  8830 "използвани за изобразяване на съдържание."
  8831 
  8832 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
  8833 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
   8670#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
   8671#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
   8672msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
   8673msgstr "Поставяне на личните подписи над цитирания отговор"
   8674
   8675#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
   8676#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
   8677msgid ""
   8678"Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
   8679"to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
   8680"the message or the bottom."
   8681msgstr ""
   8682"Потребителите се наежват при въпр