Changeset 2486


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2012, 7:34:15 PM (10 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-shell: поправка на низ – липсващ смисъл; обновен до master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-shell.master.bg.po

  r2479 r2486  
  88"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2012-02-27 06:34+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2012-02-25 12:05+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2012-02-27 19:28+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2012-02-27 19:28+0200\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727
  2828#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:1
   29msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
   30msgstr "Настройки на разширенията на обвивката на GNOME"
   31
   32#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
  2933#: ../js/extensionPrefs/main.js:153
  3034msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
  3135msgstr "Настройки на разширенията на обвивката на GNOME"
  3236
  33 #: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
  34 msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
  35 msgstr "Настройки на разширенията на обвивката на GNOME"
  36 
  3737#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
  38 msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
  39 msgstr ""
  40 "Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
  41 "Alt-F2"
  42 
  43 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
  4438msgid ""
  4539"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
   
  4943"чрез Alt-F2."
  5044
   45#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
   46msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
   47msgstr ""
   48"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
   49"Alt-F2"
   50
  5151#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
  52 msgid "Uuids of extensions to enable"
  53 msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
   52msgid "File extension used for storing the screencast"
   53msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
  5454
  5555#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
   56msgid "Framerate used for recording screencasts."
   57msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
   58
   59#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
  5660msgid ""
  5761"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
   
  6569"методите на DBus — EnableExtension и DisableExtension на org.gnome.Shell."
  6670
  67 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
  68 msgid "Whether to collect stats about applications usage"
  69 msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
  70 
  7171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
  72 msgid ""
  73 "The shell normally monitors active applications in order to present the most "
  74 "used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
  75 "want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
  76 "remove already saved data."
  77 msgstr ""
  78 "Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
  79 "често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
  80 "пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
  81 "защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
  82 "премахне вече запазените данни."
  83 
  84 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
  85 msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
  86 msgstr ""
  87 "Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
  88 "програми"
  89 
  90 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
  91 msgid ""
  92 "The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
  93 "favorites area."
  94 msgstr ""
  95 "Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
  96 "областта „Любими“."
  97 
  98 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
  99 msgid "disabled OpenSearch providers"
  100 msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
  101 
  102 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
  10372msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
  10473msgstr "История на командата Alt-F2"
  10574
  106 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
   75#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
  10776msgid "History for the looking glass dialog"
  10877msgstr "История на прозореца с огледалото"
  10978
  110 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
   79#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
   80msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
   81msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
   82
   83#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
   84msgid "If true, display seconds in time."
   85msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
   86
   87#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
   88msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
   89msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
   90
   91#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
  11192msgid ""
  11293"Internally used to store the last IM presence explicitly set by the user. "
   
  11798"взема от „TpConnectionPresenceType“."
  11899
  119 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
   100#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
  120101msgid ""
  121102"Internally used to store the last session presence status for the user. The "
   
  126107"„GsmPresenceStatus“."
  127108
  128 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
  129 msgid "Show the week date in the calendar"
  130 msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
   109#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
   110msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
   111msgstr ""
   112"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
   113"програми"
  131114
  132115#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
  133 msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
  134 msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
  135 
  136 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
  137 msgid "Which keyboard to use"
  138 msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
  139 
  140 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
  141 msgid "The type of keyboard to use."
  142 msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
  143 
  144 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
  145 msgid "Show time with seconds"
  146 msgstr "Показване на секунди към времето"
  147 
  148 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
  149 msgid "If true, display seconds in time."
  150 msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
  151 
  152 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
  153 msgid "Show date in clock"
  154 msgstr "Показване на дата в часовника"
  155 
  156 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
  157 msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
  158 msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
  159 
  160 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
  161 msgid "Framerate used for recording screencasts."
  162 msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
  163 
  164 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
  165 msgid ""
  166 "The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
  167 "screencast recorder in frames-per-second."
  168 msgstr ""
  169 "Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
  170 "Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
  171 
  172 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
  173 msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
  174 msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
  175 
  176 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
  177116#, no-c-format
  178117msgid ""
   
  200139"нишки за системата."
  201140
  202 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
  203 msgid "File extension used for storing the screencast"
  204 msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
  205 
  206 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
   141#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
   142msgid "Show date in clock"
   143msgstr "Показване на дата в часовника"
   144
   145#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
   146msgid "Show the week date in the calendar"
   147msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
   148
   149#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
   150msgid "Show time with seconds"
   151msgstr "Показване на секунди към времето"
   152
   153#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
   154msgid ""
   155"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
   156"favorites area."
   157msgstr ""
   158"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
   159"областта „Любими“."
   160
   161#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
  207162msgid ""
  208163"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
   
  213168"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
  214169"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
   170
   171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
   172msgid ""
   173"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
   174"screencast recorder in frames-per-second."
   175msgstr ""
   176"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
   177"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
   178
   179#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
   180msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
   181msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
   182
   183#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
   184msgid ""
   185"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
   186"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
   187"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
   188"remove already saved data."
   189msgstr ""
   190"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
   191"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
   192"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
   193"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
   194"премахне вече запазените данни."
   195
   196#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
   197msgid "The type of keyboard to use."
   198msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
   199
   200#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
   201msgid "Uuids of extensions to enable"
   202msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
   203
   204#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
   205msgid "Whether to collect stats about applications usage"
   206msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
   207
   208#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
   209msgid "Which keyboard to use"
   210msgstr "Коя клавиатура да се ползва"
   211
   212#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
   213msgid "disabled OpenSearch providers"
   214msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
  215215
  216216#: ../js/extensionPrefs/main.js:125
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.