Changeset 2481


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2012, 7:36:43 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-screensaver: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-screensaver.master.bg.po

  r2387 r2481  
  1414"Project-Id-Version: gnome-utils master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:46+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:46+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-02-22 21:10+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-02-22 21:09+0200\n"
  1818"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2424"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2525
  26 #: ../src/gnome-screenshot.c:143
  27 msgid "Error while saving screenshot"
  28 msgstr "Грешка при запазването на снимката"
  29 
  30 #: ../src/gnome-screenshot.c:147
  31 #, c-format
  32 msgid ""
  33 "Impossible to save the screenshot to %s.\n"
  34 " Error was %s.\n"
  35 " Please choose another location and retry."
  36 msgstr ""
  37 "Снимката не може да бъде запазена в %s.\n"
  38 " Грешка: %s\n"
  39 " Въведете друго местоположение и пробвайте пак."
  40 
  41 #: ../src/gnome-screenshot.c:336
   26#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
   27msgid "Screenshot"
   28msgstr "Снимане на екрана"
   29
   30#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
   31msgid "Save images of your desktop or individual windows"
   32msgstr "Запазване на снимки на екрана или индивидуални прозорци"
   33
   34#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
   35msgid "Take a screenshot of the whole screen"
   36msgstr "Снимка на целия екран"
   37
   38#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
   39msgid "Take a screenshot of the current window"
   40msgstr "Снимка на текущия прозорец"
   41
   42#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
   43msgid "Save Screenshot"
   44msgstr "Запазване на снимка на екрана"
   45
   46#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
   47msgid "C_opy to Clipboard"
   48msgstr "_Копиране в буфера за обмен"
   49
   50#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
   51msgid "_Name:"
   52msgstr "_Име:"
   53
   54#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
   55msgid "Save in _folder:"
   56msgstr "_В папка:"
   57
   58#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
   59msgid "*"
   60msgstr "*"
   61
   62#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
   63msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
   64msgstr "Снимка на прозорец (този ключ е изоставен и не се ползва)"
   65
   66#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
   67msgid ""
   68"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
   69"been deprecated and it is no longer in use."
   70msgstr ""
   71"Заснемане само на текущия прозорец, а не на целия работен плот. Този ключ е "
   72"изоставен и вече не се ползва."
   73
   74#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
   75msgid "Screenshot delay"
   76msgstr "Забавяне преди заснемане на екрана"
   77
   78#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
   79msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
   80msgstr "Изчакване в секунди преди заснемането."
   81
   82#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
   83msgid "Screenshot directory"
   84msgstr "Папка за снимките на екрана"
   85
   86#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
   87msgid "The directory where the screenshots will be saved by default."
   88msgstr "Папката, в която снимките на екрана стандартно се запазват."
   89
   90#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
   91msgid "Last save directory"
   92msgstr "Последна папка за снимките на екрана"
   93
   94#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
   95msgid "The last directory a screenshot was saved in interactive mode."
   96msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
   97
   98#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
   99msgid "Include Border"
   100msgstr "Включване на рамка"
   101
   102#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
   103msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
   104msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
   105
   106#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
   107msgid "Include Pointer"
   108msgstr "Включване на показалеца"
   109
   110#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
   111msgid "Include the pointer in the screenshot"
   112msgstr "Включване на показалеца в снимката"
   113
   114#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
   115msgid "Include ICC Profile"
   116msgstr "Включване на цветовия профил"
   117
   118#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
   119msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
   120msgstr "Включване на цветовия профил на заснетия прозорец в снимката"
   121
   122#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:15
   123msgid "Border Effect"
   124msgstr "Ефект на рамката"
   125
   126#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:16
   127msgid ""
   128"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
   129"\"none\", and \"border\"."
   130msgstr ""
   131"Ефект, който да се добави към снимката. Възможни стойности са "
   132"„shadow“ (сянка), „none“ (нищо), и „border“ (рамка)."
   133
   134#: ../src/screenshot-application.c:147
   135#, c-format
   136msgid "A file named \"%s\" already exists in \"%s\""
   137msgstr "В папка „%2$s“ вече съществува файл на име „%1$s“"
   138
   139#: ../src/screenshot-application.c:154
   140msgid "Overwrite existing file?"
   141msgstr "Да се презапише ли съществуващият файл?"
   142
   143#: ../src/screenshot-application.c:175 ../src/screenshot-application.c:183
   144#: ../src/screenshot-application.c:342 ../src/screenshot-application.c:345
   145#: ../src/screenshot-application.c:388 ../src/screenshot-application.c:391
   146msgid "Unable to capture a screenshot"
   147msgstr "Неуспешно създаване на снимка"
   148
   149#: ../src/screenshot-application.c:176
   150msgid "Error creating file. Please choose another location and retry."
   151msgstr ""
   152"Грешка при запазването на файл. Въведете друго местоположение и пробвайте "
   153"пак."
   154
   155#: ../src/screenshot-application.c:343
   156msgid "Error creating file"
   157msgstr "Грешка при запазването на файл"
   158
   159#: ../src/screenshot-application.c:350 ../src/screenshot-application.c:419
  42160msgid "Screenshot taken"
  43161msgstr "Направена е снимка"
  44162
  45 #: ../src/gnome-screenshot.c:495
  46 msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
  47 msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия прозорец"
  48 
  49 #: ../src/gnome-screenshot.c:666
   163#: ../src/screenshot-application.c:389
   164msgid "All possible methods failed"
   165msgstr "Никой метод не успя"
   166
   167#: ../src/screenshot-application.c:504
  50168msgid "Send the grab directly to the clipboard"
  51169msgstr "Изпращане на снимката директно в буфера за обмен"
  52170
  53 #: ../src/gnome-screenshot.c:667
   171#: ../src/screenshot-application.c:505
  54172msgid "Grab a window instead of the entire screen"
  55173msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран"
  56174
  57 #: ../src/gnome-screenshot.c:668
   175#: ../src/screenshot-application.c:506
  58176msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
  59177msgstr "Снимка на област, а не на целия екран"
  60178
  61 #: ../src/gnome-screenshot.c:669
   179#: ../src/screenshot-application.c:507
  62180msgid "Include the window border with the screenshot"
  63181msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
  64182
  65 #: ../src/gnome-screenshot.c:670
   183#: ../src/screenshot-application.c:508
  66184msgid "Remove the window border from the screenshot"
  67185msgstr "Изключване на рамката на прозореца от снимката"
  68186
  69 #: ../src/gnome-screenshot.c:671
   187#: ../src/screenshot-application.c:509
  70188msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
  71189msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
   
  74192#. * delay of <spin button> seconds".
  75193#.
  76 #: ../src/gnome-screenshot.c:671 ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
   194#: ../src/screenshot-application.c:509
   195#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:426
  77196msgid "seconds"
  78197msgstr "секунди"
  79198
  80 #: ../src/gnome-screenshot.c:672
   199#: ../src/screenshot-application.c:510
  81200msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
  82201msgstr "Какъв ефект да се добави към снимката (сянка, рамка или никакъв)"
  83202
  84 #: ../src/gnome-screenshot.c:672
   203#: ../src/screenshot-application.c:510
  85204msgid "effect"
  86205msgstr "ефект"
  87206
  88 #: ../src/gnome-screenshot.c:673
   207#: ../src/screenshot-application.c:511
  89208msgid "Interactively set options"
  90209msgstr "Интерактивно задаване на настройки"
  91210
  92 #: ../src/gnome-screenshot.c:682
   211#: ../src/screenshot-application.c:525
  93212msgid "Take a picture of the screen"
  94213msgstr "Снимане на екрана"
  95214
  96 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
  97 msgid "Save images of your desktop or individual windows"
  98 msgstr "Запазване на снимки на екрана или индивидуални прозорци"
  99 
  100 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
  101 msgid "Screenshot"
  102 msgstr "Снимане на екрана"
  103 
  104 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
  105 msgid "Take a screenshot of the current window"
  106 msgstr "Снимка на текущия прозорец"
  107 
  108 #: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
  109 msgid "Take a screenshot of the whole screen"
  110 msgstr "Снимка на целия екран"
  111 
  112 #: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
  113 msgid "*"
  114 msgstr "*"
  115 
  116 #: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
  117 msgid "C_opy to Clipboard"
  118 msgstr "_Копиране в буфера за обмен"
  119 
  120 #: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
  121 msgid "Save Screenshot"
  122 msgstr "Запазване на снимка на екрана"
  123 
  124 #: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
  125 msgid "Save in _folder:"
  126 msgstr "_В папка:"
  127 
  128 #: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
  129 msgid "_Name:"
  130 msgstr "_Име:"
  131 
  132 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
  133 msgid "Border Effect"
  134 msgstr "Ефект на рамката"
  135 
  136 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
  137 msgid ""
  138 "Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
  139 "\"none\", and \"border\"."
  140 msgstr ""
  141 "Ефект, който да се добави към снимката. Възможни стойности са "
  142 "„shadow“ (сянка), „none“ (нищо), и „border“ (рамка)."
  143 
  144 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
  145 msgid ""
  146 "Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
  147 "been deprecated and it is no longer in use."
  148 msgstr ""
  149 "Заснемане само на текущия прозорец, а не на целия работен плот. Този ключ е "
  150 "изоставен и вече не се ползва."
  151 
  152 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
  153 msgid "Include Border"
  154 msgstr "Включване на рамка"
  155 
  156 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
  157 msgid "Include ICC Profile"
  158 msgstr "Включване на цветовия профил"
  159 
  160 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
  161 msgid "Include Pointer"
  162 msgstr "Включване на показалеца"
  163 
  164 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
  165 msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
  166 msgstr "Включване на цветовия профил на заснетия прозорец в снимката"
  167 
  168 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
  169 msgid "Include the pointer in the screenshot"
  170 msgstr "Включване на показалеца в снимката"
  171 
  172 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
  173 msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
  174 msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
  175 
  176 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
  177 msgid "Screenshot delay"
  178 msgstr "Забавяне преди заснемане на екрана"
  179 
  180 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
  181 msgid "Screenshot directory"
  182 msgstr "Папка за снимките на екрана"
  183 
  184 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
  185 msgid "The directory the last screenshot was saved in."
  186 msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
  187 
  188 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
  189 msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
  190 msgstr "Изчакване в секунди преди заснемането."
  191 
  192 #: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
  193 msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
  194 msgstr "Снимка на прозорец (този ключ е изоставен и не се ползва)"
  195 
  196 #: ../src/screenshot-config.c:78
   215#: ../src/screenshot-config.c:54
  197216#, c-format
  198217msgid ""
   
  203222"едновременно.\n"
  204223
  205 #: ../src/screenshot-config.c:85
   224#: ../src/screenshot-config.c:61
  206225#, c-format
  207226msgid ""
   
  230249#. translators: this is the name of the file that gets made up
  231250#. * with the screenshot if the entire screen is taken
  232 #: ../src/screenshot-filename-builder.c:119
   251#: ../src/screenshot-filename-builder.c:122
  233252#, c-format
  234253msgid "Screenshot at %s.png"
   
  238257#. * made up with the screenshot if the entire screen is
  239258#. * taken
  240 #: ../src/screenshot-filename-builder.c:126
   259#: ../src/screenshot-filename-builder.c:129
  241260#, c-format
  242261msgid "Screenshot at %s - %d.png"
   
  284303#. * delay of <spin button> seconds".
  285304#.
  286 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
   305#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:406
  287306msgid "Grab _after a delay of"
  288307msgstr "Снимка _след"
  289308
  290 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
  291 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
   309#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:444
   310#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:452
  292311msgid "Take Screenshot"
  293312msgstr "Снимка на екрана"
  294313
  295 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
   314#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:453
  296315msgid "Effects"
  297316msgstr "Ефекти"
  298317
  299 #: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
   318#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:458
  300319msgid "Take _Screenshot"
  301320msgstr "_Снимка на екрана"
  302321
  303 #: ../src/screenshot-utils.c:713
   322#: ../src/screenshot-utils.c:723
  304323msgid "Error loading the help page"
  305324msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.