Changeset 2479


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2012, 7:36:37 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-shell: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-shell.master.bg.po

  r2474 r2479  
  22# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
  4 # Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
   4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011, 2012.
  55# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2012-02-25 12:05+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2012-02-27 06:34+0200\n"
  1111"PO-Revision-Date: 2012-02-25 12:05+0200\n"
  1212"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
   
  2727
  2828#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:1
  29 msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
  30 msgstr "Настройка на разширенията на обвивката на GNOME"
  31 
  32 #: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
  3329#: ../js/extensionPrefs/main.js:153
  3430msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
  35 msgstr "Предпочитания за разширенията на обвивката на GNOME"
   31msgstr "Настройки на разширенията на обвивката на GNOME"
   32
   33#: ../data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in.h:2
   34msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
   35msgstr "Настройки на разширенията на обвивката на GNOME"
  3636
  3737#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
   38msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
   39msgstr ""
   40"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
   41"Alt-F2"
   42
   43#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
  3844msgid ""
  3945"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
   
  4349"чрез Alt-F2."
  4450
  45 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
  46 msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
  47 msgstr ""
  48 "Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
  49 "Alt-F2"
  50 
  5151#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
  52 msgid "File extension used for storing the screencast"
  53 msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
   52msgid "Uuids of extensions to enable"
   53msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
  5454
  5555#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
  56 msgid "Framerate used for recording screencasts."
  57 msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
  58 
  59 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
  6056msgid ""
  6157"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
   
  6965"методите на DBus — EnableExtension и DisableExtension на org.gnome.Shell."
  7066
   67#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
   68msgid "Whether to collect stats about applications usage"
   69msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
   70
  7171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
   72msgid ""
   73"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
   74"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
   75"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
   76"remove already saved data."
   77msgstr ""
   78"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
   79"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
   80"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
   81"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
   82"премахне вече запазените данни."
   83
   84#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
   85msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
   86msgstr ""
   87"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
   88"програми"
   89
   90#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
   91msgid ""
   92"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
   93"favorites area."
   94msgstr ""
   95"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
   96"областта „Любими“."
   97
   98#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
   99msgid "disabled OpenSearch providers"
   100msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
   101
   102#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
  72103msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
  73104msgstr "История на командата Alt-F2"
  74105
  75 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
   106#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
  76107msgid "History for the looking glass dialog"
  77108msgstr "История на прозореца с огледалото"
  78109
  79 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
  80 msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
  81 msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
  82 
  83 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
  84 msgid "If true, display seconds in time."
  85 msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
  86 
  87 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
  88 msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
  89 msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
  90 
  91 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
   110#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
  92111msgid ""
  93112"Internally used to store the last IM presence explicitly set by the user. "
   
  96115"Използва се вътрешно от програмата за съхранение на последното изрично "
  97116"зададено от потребителя състояние за моментните съобщения. Стойността се "
  98 "взема от изброяването TpConnectionPresenceType."
  99 
  100 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
   117"взема от „TpConnectionPresenceType“."
   118
   119#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
  101120msgid ""
  102121"Internally used to store the last session presence status for the user. The "
   
  104123msgstr ""
  105124"Използва се вътрешно от програмата за съхранение на информация за последната "
  106 "сесия за състоянието на потребителя. Стойността се взема от изброяването "
  107 "GsmPresenceStatus."
  108 
  109 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
  110 msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
  111 msgstr ""
  112 "Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
  113 "програми"
   125"сесия за състоянието на потребителя. Стойността се взема от "
   126"„GsmPresenceStatus“."
   127
   128#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
   129msgid "Show the week date in the calendar"
   130msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
  114131
  115132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
   133msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
   134msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
   135
   136#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
   137msgid "Which keyboard to use"
   138msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
   139
   140#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
   141msgid "The type of keyboard to use."
   142msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
   143
   144#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
   145msgid "Show time with seconds"
   146msgstr "Показване на секунди към времето"
   147
   148#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
   149msgid "If true, display seconds in time."
   150msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
   151
   152#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
   153msgid "Show date in clock"
   154msgstr "Показване на дата в часовника"
   155
   156#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
   157msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
   158msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
   159
   160#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
   161msgid "Framerate used for recording screencasts."
   162msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
   163
   164#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
   165msgid ""
   166"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
   167"screencast recorder in frames-per-second."
   168msgstr ""
   169"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
   170"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
   171
   172#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
   173msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
   174msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
   175
   176#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
  116177#, no-c-format
  117178msgid ""
   
  136197"се използва стандартния конвейер. За момента това е „vp8enc quality=8 "
  137198"speed=6 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер WEBM и "
  138 "използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия оптимален "
  139 "брой нишки за системата."
  140 
  141 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
  142 msgid "Show date in clock"
  143 msgstr "Показване на дата в часовника"
  144 
  145 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
  146 msgid "Show the week date in the calendar"
  147 msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
  148 
  149 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
  150 msgid "Show time with seconds"
  151 msgstr "Показване на секунди към времето"
  152 
  153 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
  154 msgid ""
  155 "The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
  156 "favorites area."
  157 msgstr ""
  158 "Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
  159 "областта „Любими“."
  160 
  161 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
   199"използва кодера VP8. Стойността в „%T“ указва предполагаемия оптимален брой "
   200"нишки за системата."
   201
   202#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
   203msgid "File extension used for storing the screencast"
   204msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
   205
   206#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
  162207msgid ""
  163208"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
   
  169214"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
  170215
  171 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
  172 msgid ""
  173 "The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
  174 "screencast recorder in frames-per-second."
  175 msgstr ""
  176 "Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
  177 "Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
  178 
  179 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
  180 msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
  181 msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
  182 
  183 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
  184 msgid ""
  185 "The shell normally monitors active applications in order to present the most "
  186 "used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
  187 "want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
  188 "remove already saved data."
  189 msgstr ""
  190 "Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
  191 "често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
  192 "пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
  193 "защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
  194 "премахне вече запазените данни."
  195 
  196 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
  197 msgid "The type of keyboard to use."
  198 msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
  199 
  200 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
  201 msgid "Uuids of extensions to enable"
  202 msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
  203 
  204 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
  205 msgid "Whether to collect stats about applications usage"
  206 msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
  207 
  208 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
  209 msgid "Which keyboard to use"
  210 msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
  211 
  212 #: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:28
  213 msgid "disabled OpenSearch providers"
  214 msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
  215 
  216216#: ../js/extensionPrefs/main.js:125
  217217#, c-format
  218218msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
  219 msgstr "Възникна грешка при зареждане на прозореца с предпочитания за „%s“"
   219msgstr "Възникна грешка при зареждане на прозореца с настройки за „%s“"
  220220
  221221#: ../js/extensionPrefs/main.js:165
   
  735735#: ../js/ui/main.js:115
  736736#, no-c-format
  737 msgid "Screencast from %d %t."
  738 msgstr "Записи от %d %t."
   737msgid "Screencast from %d %t"
   738msgstr "Запис от %d %t."
  739739
  740740#: ../js/ui/messageTray.js:1197
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.