Changeset 2478


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2012, 7:36:35 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib.master.bg.po

  r2376 r2478  
  1010"Project-Id-Version: glib master\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 16:48+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 16:47+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2012-02-27 07:33+0200\n"
   13"PO-Revision-Date: 2012-02-27 07:33+0200\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
  2424#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
  25 #: ../gio/goutputstream.c:201 ../gio/goutputstream.c:751
   25#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:753
  2626#, c-format
  2727msgid "Too large count value passed to %s"
  2828msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
  2929
  30 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:888
  31 #: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1226
   30#: ../gio/gbufferedinputstream.c:882 ../gio/ginputstream.c:888
   31#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1228
  3232msgid "Stream is already closed"
  3333msgstr "Потокът вече е затворен"
  3434
  35 #: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1831
  36 #: ../gio/gdbusconnection.c:1922 ../gio/gdbusconnection.c:2096
  37 #: ../gio/gdbusprivate.c:1419 ../gio/glocalfile.c:2100
   35#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1834
   36#: ../gio/gdbusconnection.c:1925 ../gio/gdbusconnection.c:2099
   37#: ../gio/gdbusprivate.c:1413 ../gio/glocalfile.c:2133
  3838#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
  3939#, c-format
   
  5454
  5555#: ../gio/gcharsetconverter.c:345 ../gio/gdatainputstream.c:854
  56 #: ../gio/gdatainputstream.c:1291 ../glib/gconvert.c:767
  57 #: ../glib/gconvert.c:1159 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
   56#: ../gio/gdatainputstream.c:1294 ../glib/gconvert.c:768
   57#: ../glib/gconvert.c:1160 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
  5858#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
  5959msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  6060msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
  6161
  62 #: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:775
  63 #: ../glib/gconvert.c:1084 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
   62#: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:776
   63#: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
  6464#, c-format
  6565msgid "Error during conversion: %s"
  6666msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  6767
  68 #: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:856
   68#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:953
  6969msgid "Cancellable initialization not supported"
  7070msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
  7171
  72 #: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:567
  73 #: ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1411
   72#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:568
   73#: ../glib/gconvert.c:646 ../glib/giochannel.c:1411
  7474#, c-format
  7575msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  7676msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  7777
  78 #: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:571
  79 #: ../glib/gconvert.c:649
   78#: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:572
   79#: ../glib/gconvert.c:650
  8080#, c-format
  8181msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
   
  247247"тази операционна система)"
  248248
  249 #: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6685
   249#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6688
  250250#, c-format
  251251msgid ""
   
  256256"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
  257257
  258 #: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6694
   258#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6697
  259259msgid ""
  260260"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
   
  366366msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
  367367
  368 #: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2399
   368#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2402
  369369msgid "The connection is closed"
  370370msgstr "Връзката е прекъсната"
  371371
  372 #: ../gio/gdbusconnection.c:1876
   372#: ../gio/gdbusconnection.c:1879
  373373msgid "Timeout was reached"
  374374msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
  375375
  376 #: ../gio/gdbusconnection.c:2521
   376#: ../gio/gdbusconnection.c:2524
  377377msgid ""
  378378"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
  379379msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
  380380
  381 #: ../gio/gdbusconnection.c:4023 ../gio/gdbusconnection.c:4339
   381#: ../gio/gdbusconnection.c:4026 ../gio/gdbusconnection.c:4342
  382382#, c-format
  383383msgid ""
   
  385385msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
  386386
  387 #: ../gio/gdbusconnection.c:4094
   387#: ../gio/gdbusconnection.c:4097
  388388#, c-format
  389389msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
   
  391391"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
  392392
  393 #: ../gio/gdbusconnection.c:4189
   393#: ../gio/gdbusconnection.c:4192
  394394#, c-format
  395395msgid "No such property `%s'"
  396396msgstr "Липсва свойство „%s“"
  397397
  398 #: ../gio/gdbusconnection.c:4201
   398#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
  399399#, c-format
  400400msgid "Property `%s' is not readable"
  401401msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
  402402
  403 #: ../gio/gdbusconnection.c:4212
   403#: ../gio/gdbusconnection.c:4215
  404404#, c-format
  405405msgid "Property `%s' is not writable"
  406406msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
  407407
  408 #: ../gio/gdbusconnection.c:4282 ../gio/gdbusconnection.c:6128
   408#: ../gio/gdbusconnection.c:4285 ../gio/gdbusconnection.c:6131
  409409#, c-format
  410410msgid "No such interface `%s'"
  411411msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
  412412
  413 #: ../gio/gdbusconnection.c:4466
   413#: ../gio/gdbusconnection.c:4469
  414414msgid "No such interface"
  415415msgstr "Липсва такъв интерфейс"
  416416
  417 #: ../gio/gdbusconnection.c:4687 ../gio/gdbusconnection.c:6634
   417#: ../gio/gdbusconnection.c:4690 ../gio/gdbusconnection.c:6637
  418418#, c-format
  419419msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
  420420msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
  421421
  422 #: ../gio/gdbusconnection.c:4739
   422#: ../gio/gdbusconnection.c:4742
  423423#, c-format
  424424msgid "No such method `%s'"
  425425msgstr "Липсва метод „%s“"
  426426
  427 #: ../gio/gdbusconnection.c:4770
   427#: ../gio/gdbusconnection.c:4773
  428428#, c-format
  429429msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
  430430msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
  431431
  432 #: ../gio/gdbusconnection.c:4990
   432#: ../gio/gdbusconnection.c:4993
  433433#, c-format
  434434msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
  435435msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
  436436
  437 #: ../gio/gdbusconnection.c:5188
   437#: ../gio/gdbusconnection.c:5191
  438438#, c-format
  439439msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
  440440msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
  441441
  442 #: ../gio/gdbusconnection.c:6239
   442#: ../gio/gdbusconnection.c:6242
  443443#, c-format
  444444msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
  445445msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
  446446
  447 #: ../gio/gdbusconnection.c:6358
   447#: ../gio/gdbusconnection.c:6361
  448448#, c-format
  449449msgid "A subtree is already exported for %s"
   
  588588msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
  589589
  590 #: ../gio/gdbusmessage.c:2303
   590#: ../gio/gdbusmessage.c:2304
  591591#, c-format
  592592msgid ""
   
  596596"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
  597597
  598 #: ../gio/gdbusmessage.c:2311
   598#: ../gio/gdbusmessage.c:2312
  599599msgid "Cannot serialize message: "
  600600msgstr "Неуспешно кодиране на съобщението:"
  601601
  602 #: ../gio/gdbusmessage.c:2355
   602#: ../gio/gdbusmessage.c:2356
  603603#, c-format
  604604msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
   
  606606"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
  607607
  608 #: ../gio/gdbusmessage.c:2365
   608#: ../gio/gdbusmessage.c:2366
  609609#, c-format
  610610msgid ""
   
  615615"за сигнатури е „%s“"
  616616
  617 #: ../gio/gdbusmessage.c:2381
   617#: ../gio/gdbusmessage.c:2382
  618618#, c-format
  619619msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
   
  622622"„(%s)“"
  623623
  624 #: ../gio/gdbusmessage.c:2938
   624#: ../gio/gdbusmessage.c:2939
  625625#, c-format
  626626msgid "Error return with body of type `%s'"
  627627msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
  628628
  629 #: ../gio/gdbusmessage.c:2946
   629#: ../gio/gdbusmessage.c:2947
  630630msgid "Error return with empty body"
  631631msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
  632632
  633 #: ../gio/gdbusprivate.c:2071
   633#: ../gio/gdbusprivate.c:2065
  634634msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
  635635msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
  636636
  637 #: ../gio/gdbusproxy.c:1529
   637#: ../gio/gdbusproxy.c:1624
  638638#, c-format
  639639msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
  640640msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
  641641
  642 #: ../gio/gdbusproxy.c:1550
   642#: ../gio/gdbusproxy.c:1645
  643643#, c-format
  644644msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
  645645msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
  646646
  647 #: ../gio/gdbusproxy.c:2631 ../gio/gdbusproxy.c:2765
   647#: ../gio/gdbusproxy.c:2726 ../gio/gdbusproxy.c:2860
  648648msgid ""
  649649"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
   
  10131013#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
  10141014#. * exists.
  1015 #: ../gio/gfile.c:1361 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
  1016 #: ../gio/glocalfile.c:1075
   1015#: ../gio/gfile.c:1361 ../gio/glocalfile.c:1070 ../gio/glocalfile.c:1081
   1016#: ../gio/glocalfile.c:1094
  10171017msgid "Containing mount does not exist"
  10181018msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
  10191019
  1020 #: ../gio/gfile.c:2414 ../gio/glocalfile.c:2256
   1020#: ../gio/gfile.c:2414 ../gio/glocalfile.c:2289
  10211021msgid "Can't copy over directory"
  10221022msgstr "Не може да се копира върху папка"
   
  10261026msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
  10271027
  1028 #: ../gio/gfile.c:2483 ../gio/glocalfile.c:2265
   1028#: ../gio/gfile.c:2483 ../gio/glocalfile.c:2298
  10291029msgid "Target file exists"
  10301030msgstr "Целевият файл съществува"
   
  10811081msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
  10821082
  1083 #: ../gio/gfileicon.c:236
   1083#: ../gio/gfileicon.c:237
  10841084#, c-format
  10851085msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
  10861086msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
  10871087
  1088 #: ../gio/gfileicon.c:246
   1088#: ../gio/gfileicon.c:247
  10891089msgid "Malformed input data for GFileIcon"
  10901090msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
   
  11611161msgstr "„%s“ не е на маска за адреси на IP"
  11621162
  1163 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
   1163#: ../gio/ginetsocketaddress.c:206 ../gio/ginetsocketaddress.c:223
  11641164#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
  11651165msgid "Not enough space for socket address"
  11661166msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
  11671167
  1168 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
   1168#: ../gio/ginetsocketaddress.c:238
  11691169msgid "Unsupported socket address"
  11701170msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
   
  11811181#. * you try to start one
  11821182#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:302
  1183 #: ../gio/goutputstream.c:1236
   1183#: ../gio/goutputstream.c:1238
  11841184msgid "Stream has outstanding operation"
  11851185msgstr "Действията върху потока не са привършили"
  11861186
  1187 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:741
   1187#: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1449
   1188#, c-format
   1189msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
   1190msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
   1191
   1192#: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1453
   1193#, c-format
   1194msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
   1195msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
   1196
   1197#: ../gio/glib-compile-resources.c:235
   1198#, c-format
   1199msgid "File %s appears multiple times in the resource"
   1200msgstr "Файлът „%s“ присъства многократно в ресурса"
   1201
   1202#: ../gio/glib-compile-resources.c:248
   1203#, c-format
   1204msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
   1205msgstr "„%s“ липсва във всички папки за ресурси"
   1206
   1207#: ../gio/glib-compile-resources.c:259
   1208#, c-format
   1209msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
   1210msgstr "„%s“ липсва в текущата папка"
   1211
   1212#: ../gio/glib-compile-resources.c:287
   1213#, c-format
   1214msgid "Unknown processing option \"%s\""
   1215msgstr "Непозната опция за обработка „%s“"
   1216
   1217#: ../gio/glib-compile-resources.c:305 ../gio/glib-compile-resources.c:363
   1218#, c-format
   1219msgid "Failed to create temp file: %s"
   1220msgstr "Неуспешно създаване на временен файл: %s"
   1221
   1222#: ../gio/glib-compile-resources.c:335
   1223msgid "Error processing input file with xmllint"
   1224msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с xmllint"
   1225
   1226#: ../gio/glib-compile-resources.c:390
   1227msgid "Error processing input file with to-pixdata"
   1228msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с to-pixdata"
   1229
   1230#: ../gio/glib-compile-resources.c:403
   1231#, c-format
   1232msgid "Error reading file %s: %s"
   1233msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
   1234
   1235#: ../gio/glib-compile-resources.c:423
   1236#, c-format
   1237msgid "Error compressing file %s"
   1238msgstr "Грешка при компресиране на файл: %s"
   1239
   1240#: ../gio/glib-compile-resources.c:487 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
   1241#, c-format
   1242msgid "text may not appear inside <%s>"
   1243msgstr "в <%s> не е позволен текст"
   1244
   1245#: ../gio/glib-compile-resources.c:610
   1246msgid "name of the output file"
   1247msgstr "име на изходният файл"
   1248
   1249#: ../gio/glib-compile-resources.c:610 ../gio/glib-compile-resources.c:643
   1250#: ../gio/gresource-tool.c:477 ../gio/gresource-tool.c:543
   1251msgid "FILE"
   1252msgstr "ФАЙЛ"
   1253
   1254#: ../gio/glib-compile-resources.c:611
   1255msgid ""
   1256"The directories where files are to be read from (default to current "
   1257"directory)"
   1258msgstr "Папката откъдето да се четат файловете (стандартно е текущата)"
   1259
   1260#: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
   1261#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
   1262msgid "DIRECTORY"
   1263msgstr "ПАПКА"
   1264
   1265#: ../gio/glib-compile-resources.c:612
   1266msgid ""
   1267"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
   1268msgstr "Формат на изхода според разширението на изходния файл"
   1269
   1270#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
   1271msgid "Generate source header"
   1272msgstr "Заглавни части"
   1273
   1274#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
   1275msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
   1276msgstr "Генериране на изходния код за свързване на ресурса в кода"
   1277
   1278#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
   1279msgid "Generate dependency list"
   1280msgstr "Списък със зависимостите"
   1281
   1282#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
   1283msgid "Don't automatically create and register resource"
   1284msgstr "Без автоматично генериране и регистриране на ресурси"
   1285
   1286#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
   1287msgid "C identifier name used for the generated source code"
   1288msgstr "Идентификатор на C за генерирания изходен код"
   1289
   1290#: ../gio/glib-compile-resources.c:646
   1291msgid ""
   1292"Compile a resource specification into a resource file.\n"
   1293"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
   1294"and the resource file have the extension called .gresource."
   1295msgstr ""
   1296"Компилиране на файловете с указания за ресурси в ресурсен файл.\n"
   1297"Файловете за указване на ресурси трябва да завършват на „.gresource.xml“,\n"
   1298"а ресурсният файл на „.gresource“."
   1299
   1300#: ../gio/glib-compile-resources.c:662
   1301#, c-format
   1302msgid "You should give exactly one file name\n"
   1303msgstr "Изисква се точно едно име на файл\n"
   1304
   1305#: ../gio/glib-compile-schemas.c:774
  11881306msgid "empty names are not permitted"
  11891307msgstr "не се позволяват празни имена"
  11901308
  1191 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:751
   1309#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
  11921310#, c-format
  11931311msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
  11941312msgstr "неправилно име „%s“: имената трябва да започват с малка буква"
  11951313
  1196 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:763
   1314#: ../gio/glib-compile-schemas.c:796
  11971315#, c-format
  11981316msgid ""
   
  12031321"цифри и тире („-“)."
  12041322
  1205 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:772
   1323#: ../gio/glib-compile-schemas.c:805
  12061324#, c-format
  12071325msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
  12081326msgstr "неправилно име „%s“: не са позволени две последователни тирета(„--“)."
  12091327
  1210 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:781
   1328#: ../gio/glib-compile-schemas.c:814
  12111329#, c-format
  12121330msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
  12131331msgstr "неправилно име „%s“: последният знак не може да е тире („-“)."
  12141332
  1215 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:789
   1333#: ../gio/glib-compile-schemas.c:822
  12161334#, c-format
  12171335msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
  12181336msgstr "неправилно име „%s“: максималната дължина е 1024"
  12191337
  1220 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:858
   1338#: ../gio/glib-compile-schemas.c:891
  12211339#, c-format
  12221340msgid "<child name='%s'> already specified"
  12231341msgstr "<child name='%s'> вече е указано"
  12241342
  1225 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:884
   1343#: ../gio/glib-compile-schemas.c:917
  12261344msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
  12271345msgstr "към схема „list-of“ не могат да се добавят ключове"
  12281346
  1229 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:895
   1347#: ../gio/glib-compile-schemas.c:928
  12301348#, c-format
  12311349msgid "<key name='%s'> already specified"
  12321350msgstr "<key name='%s'> вече е указано"
  12331351
  1234 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:913
   1352#: ../gio/glib-compile-schemas.c:946
  12351353#, c-format
  12361354msgid ""
   
  12411359"<override>, за да промените стойността"
  12421360
  1243 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:924
   1361#: ../gio/glib-compile-schemas.c:957
  12441362#, c-format
  12451363msgid ""
   
  12501368"„flags“"
  12511369
  1252 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:943
   1370#: ../gio/glib-compile-schemas.c:976
  12531371#, c-format
  12541372msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
  12551373msgstr "<%s id='%s'> не е дефинирано (все още)."
  12561374
  1257 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:958
   1375#: ../gio/glib-compile-schemas.c:991
  12581376#, c-format
  12591377msgid "invalid GVariant type string '%s'"
  12601378msgstr "неправилен низ за вид на GVariant: „%s“"
  12611379
  1262 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:988
   1380#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1021
  12631381msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
  12641382msgstr "използвано е <override>, но схемата не разширява нищо"
  12651383
  1266 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
   1384#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1034
  12671385#, c-format
  12681386msgid "no <key name='%s'> to override"
  12691387msgstr "липсва <key name='%s'> за предефиниране"
  12701388
  1271 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1009
   1389#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1042
  12721390#, c-format
  12731391msgid "<override name='%s'> already specified"
  12741392msgstr "вече е указано <override name='%s'>"
  12751393
  1276 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1080
   1394#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1113
  12771395#, c-format
  12781396msgid "<schema id='%s'> already specified"
  12791397msgstr "вече е указано <schema id='%s'>"
  12801398
  1281 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1092
   1399#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
  12821400#, c-format
  12831401msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
  12841402msgstr "<schema id='%s'> добавя към схема „%s“, която още не съществува"
  12851403
  1286 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
   1404#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1141
  12871405#, c-format
  12881406msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
  12891407msgstr "<schema id='%s'> е списък на схема „%s“, която още не съществува"
  12901408
  1291 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1116
   1409#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1149
  12921410#, c-format
  12931411msgid "Can not be a list of a schema with a path"
  12941412msgstr "Не може да е списък от схема с път"
  12951413
  1296 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1126
   1414#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1159
  12971415#, c-format
  12981416msgid "Can not extend a schema with a path"
  12991417msgstr "Схема не може да се разширява с път"
  13001418
  1301 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1136
   1419#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1169
  13021420#, c-format
  13031421msgid ""
   
  13061424"<schema id='%s'> е списък, разширяващ <schema id='%s'>, която не е списък"
  13071425
  1308 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1146
   1426#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1179
  13091427#, c-format
  13101428msgid ""
   
  13151433"„%s“ не разширява „%s“"
  13161434
  1317 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1163
   1435#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
  13181436#, c-format
  13191437msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
  13201438msgstr "всеки път трябва да започва и да завършва с наклонена черта („/“)"
  13211439
  1322 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1170
   1440#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1203
  13231441#, c-format
  13241442msgid "the path of a list must end with ':/'"
  13251443msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
  13261444
  1327 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
   1445#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1229
  13281446#, c-format
  13291447msgid "<%s id='%s'> already specified"
  13301448msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
  13311449
  1332 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416 ../gio/gmenumarkup.c:299
  1333 #, c-format
  1334 msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
  1335 msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
  1336 
  1337 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420 ../gio/gmenumarkup.c:304
  1338 #, c-format
  1339 msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
  1340 msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
  1341 
  1342 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511 ../gio/gmenumarkup.c:383
  1343 #, c-format
  1344 msgid "text may not appear inside <%s>"
  1345 msgstr "в <%s> не е позволен текст"
  1346 
  13471450#. Translators: Do not translate "--strict".
  1348 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1697 ../gio/glib-compile-schemas.c:1768
  1349 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1844
   1451#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1747 ../gio/glib-compile-schemas.c:1818
   1452#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1894
  13501453#, c-format
  13511454msgid "--strict was specified; exiting.\n"
  13521455msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
  13531456
  1354 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1705
   1457#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1755
  13551458#, c-format
  13561459msgid "This entire file has been ignored.\n"
  13571460msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
  13581461
  1359 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1764
   1462#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814
  13601463#, c-format
  13611464msgid "Ignoring this file.\n"
  13621465msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
  13631466
  1364 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1804
   1467#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1854
  13651468#, c-format
  13661469msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
   
  13681471"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
  13691472
  1370 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1810 ../gio/glib-compile-schemas.c:1868
  1371 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
   1473#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860 ../gio/glib-compile-schemas.c:1918
   1474#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1946
  13721475#, c-format
  13731476msgid "; ignoring override for this key.\n"
  13741477msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  13751478
  1376 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814 ../gio/glib-compile-schemas.c:1872
  1377 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
   1479#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1864 ../gio/glib-compile-schemas.c:1922
   1480#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1950
  13781481#, c-format
  13791482msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
  13801483msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
  13811484
  1382 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1830
   1485#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1880
  13831486#, c-format
  13841487msgid ""
   
  13891492"предефиниране „%s“ — %s."
  13901493
  1391 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1840
   1494#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1890
  13921495#, c-format
  13931496msgid "Ignoring override for this key.\n"
  13941497msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
  13951498
  1396 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1858
   1499#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1908
  13971500#, c-format
  13981501msgid ""
   
  14031506"е извън обсега, даден в схемата"
  14041507
  1405 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
   1508#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1936
  14061509#, c-format
  14071510msgid ""
   
  14121515"не е в списъка с позволени стойности"
  14131516
  1414 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
   1517#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
  14151518msgid "where to store the gschemas.compiled file"
  14161519msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
  14171520
  1418 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
  1419 msgid "DIRECTORY"
  1420 msgstr "ПАПКА"
  1421 
  14221521# Явно става дума за обясняване на --strict
  1423 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
   1522#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1990
  14241523msgid "Abort on any errors in schemas"
  14251524msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
  14261525
  1427 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
   1526#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1991
  14281527msgid "Do not write the gschema.compiled file"
  14291528msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
  14301529
  1431 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
   1530#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1992
  14321531msgid "Do not enforce key name restrictions"
  14331532msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
  14341533
  1435 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1972
   1534#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2022
  14361535msgid ""
  14371536"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
   
  14431542"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
  14441543
  1445 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:1988
   1544#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
  14461545#, c-format
  14471546msgid "You should give exactly one directory name\n"
  14481547msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
  14491548
  1450 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2027
   1549#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2077
  14511550#, c-format
  14521551msgid "No schema files found: "
  14531552msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
  14541553
  1455 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2030
   1554#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2080
  14561555#, c-format
  14571556msgid "doing nothing.\n"
  14581557msgstr "без обработка.\n"
  14591558
  1460 #: ../gio/glib-compile-schemas.c:2033
   1559#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
  14611560#, c-format
  14621561msgid "removed existing output file.\n"
   
  14791578msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
  14801579
  1481 #: ../gio/glocalfile.c:1097
   1580#: ../gio/glocalfile.c:1116
  14821581msgid "Can't rename root directory"
  14831582msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
  14841583
  1485 #: ../gio/glocalfile.c:1117 ../gio/glocalfile.c:1143
   1584#: ../gio/glocalfile.c:1136 ../gio/glocalfile.c:1162
  14861585#, c-format
  14871586msgid "Error renaming file: %s"
  14881587msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
  14891588
  1490 #: ../gio/glocalfile.c:1126
   1589#: ../gio/glocalfile.c:1145
  14911590msgid "Can't rename file, filename already exists"
  14921591msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
  14931592
  1494 #: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2129 ../gio/glocalfile.c:2158
  1495 #: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
   1593#: ../gio/glocalfile.c:1158 ../gio/glocalfile.c:2162 ../gio/glocalfile.c:2191
   1594#: ../gio/glocalfile.c:2351 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
  14961595#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
  14971596#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
   
  14991598msgstr "Неправилно име на файл"
  15001599
  1501 #: ../gio/glocalfile.c:1300
   1600#: ../gio/glocalfile.c:1325 ../gio/glocalfile.c:1349
   1601msgid "Can't open directory"
   1602msgstr "Папката не може да бъде отворена"
   1603
   1604#: ../gio/glocalfile.c:1333
  15021605#, c-format
  15031606msgid "Error opening file: %s"
  15041607msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
  15051608
  1506 #: ../gio/glocalfile.c:1316
  1507 msgid "Can't open directory"
  1508 msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  1509 
  1510 #: ../gio/glocalfile.c:1441
   1609#: ../gio/glocalfile.c:1474
  15111610#, c-format
  15121611msgid "Error removing file: %s"
  15131612msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
  15141613
  1515 #: ../gio/glocalfile.c:1808
   1614#: ../gio/glocalfile.c:1841
  15161615#, c-format
  15171616msgid "Error trashing file: %s"
  15181617msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
  15191618
  1520 #: ../gio/glocalfile.c:1831
   1619#: ../gio/glocalfile.c:1864
  15211620#, c-format
  15221621msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
  15231622msgstr "Неуспешно създаване на папката за кошче „%s“: %s"
  15241623
  1525 #: ../gio/glocalfile.c:1852
   1624#: ../gio/glocalfile.c:1885
  15261625msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
  15271626msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
  15281627
  1529 #: ../gio/glocalfile.c:1931 ../gio/glocalfile.c:1951
   1628#: ../gio/glocalfile.c:1964 ../gio/glocalfile.c:1984
  15301629msgid "Unable to find or create trash directory"
  15311630msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
  15321631
  1533 #: ../gio/glocalfile.c:1985
   1632#: ../gio/glocalfile.c:2018
  15341633#, c-format
  15351634msgid "Unable to create trashing info file: %s"
  15361635msgstr "Неуспешно създаване на файл с информация за кошчето: %s"
  15371636
  1538 #: ../gio/glocalfile.c:2014 ../gio/glocalfile.c:2019 ../gio/glocalfile.c:2099
  1539 #: ../gio/glocalfile.c:2106
   1637#: ../gio/glocalfile.c:2047 ../gio/glocalfile.c:2052 ../gio/glocalfile.c:2132
   1638#: ../gio/glocalfile.c:2139
  15401639#, c-format
  15411640msgid "Unable to trash file: %s"
  15421641msgstr "Неуспешно преместване на файл в кошчето: %s"
  15431642
  1544 #: ../gio/glocalfile.c:2107 ../glib/gregex.c:213
   1643#: ../gio/glocalfile.c:2140 ../glib/gregex.c:213
  15451644msgid "internal error"
  15461645msgstr "вътрешна грешка"
  15471646
  1548 #: ../gio/glocalfile.c:2133
   1647#: ../gio/glocalfile.c:2166
  15491648#, c-format
  15501649msgid "Error creating directory: %s"
  15511650msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
  15521651
  1553 #: ../gio/glocalfile.c:2162
   1652#: ../gio/glocalfile.c:2195
  15541653#, c-format
  15551654msgid "Filesystem does not support symbolic links"
  15561655msgstr "Файловата система не поддържа символни връзки"
  15571656
  1558 #: ../gio/glocalfile.c:2166
   1657#: ../gio/glocalfile.c:2199
  15591658#, c-format
  15601659msgid "Error making symbolic link: %s"
  15611660msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
  15621661
  1563 #: ../gio/glocalfile.c:2228 ../gio/glocalfile.c:2322
   1662#: ../gio/glocalfile.c:2261 ../gio/glocalfile.c:2355
  15641663#, c-format
  15651664msgid "Error moving file: %s"
  15661665msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
  15671666
  1568 #: ../gio/glocalfile.c:2251
   1667#: ../gio/glocalfile.c:2284
  15691668msgid "Can't move directory over directory"
  15701669msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  15711670
  1572 #: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
   1671#: ../gio/glocalfile.c:2311 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
  15731672#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
  15741673#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
   
  15761675msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
  15771676
  1578 #: ../gio/glocalfile.c:2297
   1677#: ../gio/glocalfile.c:2330
  15791678#, c-format
  15801679msgid "Error removing target file: %s"
  15811680msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
  15821681
  1583 #: ../gio/glocalfile.c:2311
   1682#: ../gio/glocalfile.c:2344
  15841683msgid "Move between mounts not supported"
  15851684msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
   
  17531852msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
  17541853
  1755 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:493 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
   1854#: ../gio/gmemoryinputstream.c:492 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
  17561855msgid "Invalid GSeekType supplied"
  17571856msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
  17581857
  1759 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:503
   1858#: ../gio/gmemoryinputstream.c:502
  17601859msgid "Invalid seek request"
  17611860msgstr "Неправилна заявка за търсене"
  17621861
  1763 #: ../gio/gmemoryinputstream.c:527
   1862#: ../gio/gmemoryinputstream.c:526
  17641863msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
  17651864msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
   
  18651964#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
  18661965msgid "Could not get network status: "
  1867 msgstr "Състояниета на мрежата не може да бъде получено: "
  1868 
  1869 #: ../gio/goutputstream.c:210 ../gio/goutputstream.c:415
   1966msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде получено: "
   1967
   1968#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:417
  18701969msgid "Output stream doesn't implement write"
  18711970msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
  18721971
  1873 #: ../gio/goutputstream.c:376 ../gio/goutputstream.c:874
   1972#: ../gio/goutputstream.c:378 ../gio/goutputstream.c:876
  18741973msgid "Source stream is already closed"
  18751974msgstr "Изходният поток вече е затворен"
   
  19001999msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
  19012000
   2001#: ../gio/gresource.c:294 ../gio/gresource.c:539 ../gio/gresource.c:556
   2002#: ../gio/gresource.c:679 ../gio/gresource.c:748 ../gio/gresource.c:809
   2003#: ../gio/gresource.c:889 ../gio/gresourcefile.c:452
   2004#: ../gio/gresourcefile.c:552 ../gio/gresourcefile.c:654
   2005#, c-format
   2006msgid "The resource at '%s' does not exist"
   2007msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
   2008
   2009#: ../gio/gresource.c:456
   2010#, c-format
   2011msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
   2012msgstr "Ресурсът „%s“  не може да се декомпресира"
   2013
   2014#: ../gio/gresourcefile.c:650
   2015#, c-format
   2016msgid "The resource at '%s' is not a directory"
   2017msgstr "Ресурсът „%s“ не е папка"
   2018
   2019#: ../gio/gresourcefile.c:858
   2020msgid "Input stream doesn't implement seek"
   2021msgstr "Входният поток не поддържа търсене"
   2022
   2023#: ../gio/gresource-tool.c:470 ../gio/gsettings-tool.c:530
   2024msgid "Print help"
   2025msgstr "Извеждане на помощта"
   2026
   2027#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gresource-tool.c:539
   2028msgid "[COMMAND]"
   2029msgstr "[КОМАНДА]"
   2030
   2031#: ../gio/gresource-tool.c:476
   2032msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
   2033msgstr "Изброяване на разделите с ресурси във ФАЙЛа във формат elf"
   2034
   2035#: ../gio/gresource-tool.c:482
   2036msgid ""
   2037"List resources\n"
   2038"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
   2039"If PATH is given, only list matching resources"
   2040msgstr ""
   2041"Изброяване на ресурсите\n"
   2042"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
   2043"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси"
   2044
   2045#: ../gio/gresource-tool.c:485 ../gio/gresource-tool.c:495
   2046msgid "FILE [PATH]"
   2047msgstr "ФАЙЛ [ПЪТ]"
   2048
   2049#: ../gio/gresource-tool.c:486 ../gio/gresource-tool.c:496
   2050#: ../gio/gresource-tool.c:503
   2051msgid "SECTION"
   2052msgstr "РАЗДЕЛ"
   2053
   2054#: ../gio/gresource-tool.c:491
   2055msgid ""
   2056"List resources with details\n"
   2057"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
   2058"If PATH is given, only list matching resources\n"
   2059"Details include the section, size and compression"
   2060msgstr ""
   2061"Подробно изброяване на ресурсите\n"
   2062"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
   2063"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси\n"
   2064"Подробностите включват раздел, размер и компресия"
   2065
   2066#: ../gio/gresource-tool.c:501
   2067msgid "Extract a resource file to stdout"
   2068msgstr "Разархивиране на ресурс към стандартния изход"
   2069
   2070#: ../gio/gresource-tool.c:502
   2071msgid "FILE PATH"
   2072msgstr "ПЪТ ДО ФАЙЛ"
   2073
   2074#: ../gio/gresource-tool.c:508 ../gio/gsettings-tool.c:610
   2075#, c-format
   2076msgid ""
   2077"Unknown command %s\n"
   2078"\n"
   2079msgstr ""
   2080"Непозната команда „%s“\n"
   2081"\n"
   2082
   2083#: ../gio/gresource-tool.c:516
   2084msgid ""
   2085"Usage:\n"
   2086"  gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
   2087"\n"
   2088"Commands:\n"
   2089"  help                      Show this information\n"
   2090"  sections                  List resource sections\n"
   2091"  list                      List resources\n"
   2092"  details                   List resources with details\n"
   2093"  extract                   Extract a resource\n"
   2094"\n"
   2095"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
   2096"\n"
   2097msgstr ""
   2098"Употреба:\n"
   2099"  gresource [--section РАЗДЕЛ] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
   2100"\n"
   2101"Команда:\n"
   2102"  help                      Тази информация\n"
   2103"  sections                  Списък с разделите ресурси\n"
   2104"  list                      Списък с ресурсите\n"
   2105"  details                   Подробен списък с ресурси\n"
   2106"  extract                   Разархивиране на ресурс\n"
   2107"\n"
   2108"За подробна информация стартирайте „gresource help КОМАНДА“\n"
   2109"\n"
   2110
   2111#: ../gio/gresource-tool.c:530
   2112#, c-format
   2113msgid ""
   2114"Usage:\n"
   2115"  gresource %s%s%s %s\n"
   2116"\n"
   2117"%s\n"
   2118"\n"
   2119msgstr ""
   2120"Употреба:\n"
   2121"  gresource %s%s%s %s\n"
   2122"\n"
   2123"%s\n"
   2124"\n"
   2125
   2126#: ../gio/gresource-tool.c:533 ../gio/gsettings-tool.c:643
   2127msgid "Arguments:\n"
   2128msgstr "Аргументи:\n"
   2129
   2130#: ../gio/gresource-tool.c:537
   2131msgid "  SECTION   An (optional) elf section name\n"
   2132msgstr "  РАЗДЕЛ    (Незадължително) име на раздел в elf\n"
   2133
   2134#: ../gio/gresource-tool.c:541 ../gio/gsettings-tool.c:650
   2135msgid "  COMMAND   The (optional) command to explain\n"
   2136msgstr "  КОМАНДА   Помощ за командата или обща помощ, ако не е указано име\n"
   2137
   2138#: ../gio/gresource-tool.c:547
   2139msgid "  FILE      An elf file (a binary or a shared library)\n"
   2140msgstr "  ФАЙЛ      Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
   2141
   2142#: ../gio/gresource-tool.c:550
   2143msgid ""
   2144"  FILE      An elf file (a binary or a shared library)\n"
   2145"            or a compiled resource file\n"
   2146msgstr ""
   2147"  ФАЙЛ      Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
   2148"            или компилиран файл с ресурси\n"
   2149
   2150#: ../gio/gresource-tool.c:554
   2151msgid "[PATH]"
   2152msgstr "[ПЪТ]"
   2153
   2154#: ../gio/gresource-tool.c:556
   2155msgid "  PATH      An (optional) resource path (may be partial)\n"
   2156msgstr "  ПЪТ       (Незадължителен) (непълен) път до ресурс\n"
   2157
   2158#: ../gio/gresource-tool.c:557
   2159msgid "PATH"
   2160msgstr "ПЪТ"
   2161
   2162#: ../gio/gresource-tool.c:559
   2163msgid "  PATH      A resource path\n"
   2164msgstr "  ПЪТ       Път до ресурс\n"
   2165
  19022166#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
  19032167#, c-format
   
  19402204msgstr "Липсва ключ „%s“\n"
  19412205
  1942 #: ../gio/gsettings-tool.c:500
   2206#: ../gio/gsettings-tool.c:503
  19432207#, c-format
  19442208msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
  19452209msgstr "Стойността е извън интервала на допустимите стойности\n"
  19462210
  1947 #: ../gio/gsettings-tool.c:529
  1948 msgid "Print help"
  1949 msgstr "Извеждане на помощта"
  1950 
  1951 #: ../gio/gsettings-tool.c:535
   2211#: ../gio/gsettings-tool.c:536
  19522212msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
  19532213msgstr "Извеждане на инсталираните схеми (които не се местят)"
  19542214
  1955 #: ../gio/gsettings-tool.c:541
   2215#: ../gio/gsettings-tool.c:542
  19562216msgid "List the installed relocatable schemas"
  19572217msgstr "Извеждане на инсталираните схеми, които могат да се местят"
  19582218
  1959 #: ../gio/gsettings-tool.c:547
   2219#: ../gio/gsettings-tool.c:548
  19602220msgid "List the keys in SCHEMA"
  19612221msgstr "Извеждане на ключовете в СХЕМАта"
  19622222
  1963 #: ../gio/gsettings-tool.c:548 ../gio/gsettings-tool.c:554
  1964 #: ../gio/gsettings-tool.c:591
   2223#: ../gio/gsettings-tool.c:549 ../gio/gsettings-tool.c:555
   2224#: ../gio/gsettings-tool.c:592
  19652225msgid "SCHEMA[:PATH]"
  19662226msgstr "СХЕМА[:ПЪТ]"
  19672227
  1968 #: ../gio/gsettings-tool.c:553
   2228#: ../gio/gsettings-tool.c:554
  19692229msgid "List the children of SCHEMA"
  19702230msgstr "Извеждане на наследниците на СХЕМАта"
  19712231
  1972 #: ../gio/gsettings-tool.c:559
   2232#: ../gio/gsettings-tool.c:560
  19732233msgid ""
  19742234"List keys and values, recursively\n"
   
  19782238"Ако липсва СХЕМА, се извеждат всички ключове\n"
  19792239
  1980 #: ../gio/gsettings-tool.c:561
   2240#: ../gio/gsettings-tool.c:562
  19812241msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
  19822242msgstr "[СХЕМА[:ПЪТ]]"
  19832243
  1984 #: ../gio/gsettings-tool.c:566
   2244#: ../gio/gsettings-tool.c:567
  19852245msgid "Get the value of KEY"
  19862246msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
  19872247
  1988 #: ../gio/gsettings-tool.c:567 ../gio/gsettings-tool.c:573
  1989 #: ../gio/gsettings-tool.c:585 ../gio/gsettings-tool.c:597
   2248#: ../gio/gsettings-tool.c:568 ../gio/gsettings-tool.c:574
   2249#: ../gio/gsettings-tool.c:586 ../gio/gsettings-tool.c:598
  19902250msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
  19912251msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ"
  19922252
  1993 #: ../gio/gsettings-tool.c:572
   2253#: ../gio/gsettings-tool.c:573
  19942254msgid "Query the range of valid values for KEY"
  19952255msgstr "Запитване за интервала от допустими стойности за КЛЮЧа"
  19962256
  1997 #: ../gio/gsettings-tool.c:578
   2257#: ../gio/gsettings-tool.c:579
  19982258msgid "Set the value of KEY to VALUE"
  19992259msgstr "Задаване на СТОЙНОСТта на КЛЮЧ"
  20002260
  2001 #: ../gio/gsettings-tool.c:579
   2261#: ../gio/gsettings-tool.c:580
  20022262msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
  20032263msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
  20042264
  2005 #: ../gio/gsettings-tool.c:584
   2265#: ../gio/gsettings-tool.c:585
  20062266msgid "Reset KEY to its default value"
  20072267msgstr "Връща стандартната стойност на КЛЮЧ"
  20082268
  2009 #: ../gio/gsettings-tool.c:590
   2269#: ../gio/gsettings-tool.c:591
  20102270msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
  20112271msgstr "Връщане на стандартната стойност на всички ключове в СХЕМАта"
  20122272
  2013 #: ../gio/gsettings-tool.c:596
   2273#: ../gio/gsettings-tool.c:597
  20142274msgid "Check if KEY is writable"
  20152275msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
  20162276
  2017 #: ../gio/gsettings-tool.c:602
   2277#: ../gio/gsettings-tool.c:603
  20182278msgid ""
  20192279"Monitor KEY for changes.\n"
   
  20252285"Наблюдението се спира с „^C“.\n"
  20262286
  2027 #: ../gio/gsettings-tool.c:605
   2287#: ../gio/gsettings-tool.c:606
  20282288msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
  20292289msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] [КЛЮЧ]"
  20302290
  2031 #: ../gio/gsettings-tool.c:609
  2032 #, c-format
  2033 msgid ""
  2034 "Unknown command %s\n"
  2035 "\n"
  2036 msgstr ""
  2037 "Непозната команда „%s“\n"
  2038 "\n"
  2039 
  2040 #: ../gio/gsettings-tool.c:617
   2291#: ../gio/gsettings-tool.c:618
  20412292msgid ""
  20422293"Usage:\n"
   
  20852336"\n"
  20862337
  2087 #: ../gio/gsettings-tool.c:639
   2338#: ../gio/gsettings-tool.c:640
  20882339#, c-format
  20892340msgid ""
   
  21002351"\n"
  21012352
  2102 #: ../gio/gsettings-tool.c:642
  2103 msgid "Arguments:\n"
  2104 msgstr "Аргументи:\n"
  2105 
  2106 #: ../gio/gsettings-tool.c:645
   2353#: ../gio/gsettings-tool.c:646
  21072354msgid "  SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
  21082355msgstr "  ПАПКА_НА_СХЕМА     Папка, в която да се търсят допълнителни схеми\n"
  21092356
  2110 #: ../gio/gsettings-tool.c:649
  2111 msgid "  COMMAND   The (optional) command to explain\n"
  2112 msgstr ""
  2113 "  КОМАНДА     Помощ за командата или обща помощ, ако не е указана команда\n"
  2114 
  2115 #: ../gio/gsettings-tool.c:653
   2357#: ../gio/gsettings-tool.c:654
  21162358msgid ""
  21172359"  SCHEMA    The name of the schema\n"
   
  21222364"  ПЪТ         Път (за схеми, които могат да се местят)\n"
  21232365
  2124 #: ../gio/gsettings-tool.c:658
   2366#: ../gio/gsettings-tool.c:659
  21252367msgid "  KEY       The (optional) key within the schema\n"
  21262368msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата (незадължителен)\n"
  21272369
  2128 #: ../gio/gsettings-tool.c:662
   2370#: ../gio/gsettings-tool.c:663
  21292371msgid "  KEY       The key within the schema\n"
  21302372msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата\n"
  21312373
  2132 #: ../gio/gsettings-tool.c:666
   2374#: ../gio/gsettings-tool.c:667
  21332375msgid "  VALUE     The value to set\n"
  21342376msgstr "  СТОЙНОСТ    Стойност, която да бъде зададена\n"
  21352377
  2136 #: ../gio/gsettings-tool.c:787
   2378#: ../gio/gsettings-tool.c:788
  21372379#, c-format
  21382380msgid "Empty schema name given\n"
  21392381msgstr "Подадено е празно име за схема\n"
  21402382
  2141 #: ../gio/gsocket.c:277
   2383#: ../gio/gsocket.c:282
  21422384msgid "Invalid socket, not initialized"
  21432385msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
  21442386
  2145 #: ../gio/gsocket.c:284
   2387#: ../gio/gsocket.c:289
  21462388#, c-format
  21472389msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
  21482390msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
  21492391
  2150 #: ../gio/gsocket.c:292
   2392#: ../gio/gsocket.c:297
  21512393msgid "Socket is already closed"
  21522394msgstr "Гнездото вече е затворено"
  21532395
  2154 #: ../gio/gsocket.c:300 ../gio/gsocket.c:2805 ../gio/gsocket.c:2849
   2396#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3519 ../gio/gsocket.c:3574
  21552397msgid "Socket I/O timed out"
  21562398msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
  21572399
  2158 #: ../gio/gsocket.c:466
   2400#: ../gio/gsocket.c:471
  21592401#, c-format
  21602402msgid "creating GSocket from fd: %s"
  21612403msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
  21622404
  2163 #: ../gio/gsocket.c:500 ../gio/gsocket.c:516
   2405#: ../gio/gsocket.c:505 ../gio/gsocket.c:521
  21642406#, c-format
  21652407msgid "Unable to create socket: %s"
  21662408msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
  21672409
  2168 #: ../gio/gsocket.c:500
   2410#: ../gio/gsocket.c:505
  21692411msgid "Unknown protocol was specified"
  21702412msgstr "Указан е непознат протокол"
  21712413
  2172 #: ../gio/gsocket.c:1270
   2414#: ../gio/gsocket.c:1712
  21732415#, c-format
  21742416msgid "could not get local address: %s"
  21752417msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
  21762418
  2177 #: ../gio/gsocket.c:1313
   2419#: ../gio/gsocket.c:1755
  21782420#, c-format
  21792421msgid "could not get remote address: %s"
  21802422msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
  21812423
  2182 #: ../gio/gsocket.c:1374
   2424#: ../gio/gsocket.c:1816
  21832425#, c-format
  21842426msgid "could not listen: %s"
  21852427msgstr "не може да се слуша: %s"
  21862428
  2187 #: ../gio/gsocket.c:1448
   2429#: ../gio/gsocket.c:1890
  21882430#, c-format
  21892431msgid "Error binding to address: %s"
  21902432msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
  21912433
  2192 #: ../gio/gsocket.c:1568
   2434#: ../gio/gsocket.c:1943 ../gio/gsocket.c:1979
   2435#, c-format
   2436msgid "Error joining multicast group: %s"
   2437msgstr "Грешка при включване към група за разпръскване: %s"
   2438
   2439#: ../gio/gsocket.c:1944 ../gio/gsocket.c:1980
   2440#, c-format
   2441msgid "Error leaving multicast group: %s"
   2442msgstr "Грешка при напускане на група за разпръскване: %s"
   2443
   2444#: ../gio/gsocket.c:1945
   2445msgid "No support for source-specific multicast"
   2446msgstr "Липсва поддръжка за насочено разпръскване"
   2447
   2448#: ../gio/gsocket.c:2164
  21932449#, c-format
  21942450msgid "Error accepting connection: %s"
  21952451msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
  21962452
  2197 #: ../gio/gsocket.c:1689
   2453#: ../gio/gsocket.c:2285
  21982454msgid "Connection in progress"
  21992455msgstr "В момента се осъществява връзка"
  22002456
  2201 #: ../gio/gsocket.c:1741 ../gio/gsocket.c:3590
   2457#: ../gio/gsocket.c:2337 ../gio/gsocket.c:4316
  22022458#, c-format
  22032459msgid "Unable to get pending error: %s"
  22042460msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: %s"
  22052461
  2206 #: ../gio/gsocket.c:1878
   2462#: ../gio/gsocket.c:2507
  22072463#, c-format
  22082464msgid "Error receiving data: %s"
  22092465msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
  22102466
  2211 #: ../gio/gsocket.c:2053
   2467#: ../gio/gsocket.c:2685
  22122468#, c-format
  22132469msgid "Error sending data: %s"
  22142470msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
  22152471
  2216 #: ../gio/gsocket.c:2166
   2472#: ../gio/gsocket.c:2799
  22172473#, c-format
  22182474msgid "Unable to shutdown socket: %s"
  22192475msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
  22202476
  2221 #: ../gio/gsocket.c:2245
   2477#: ../gio/gsocket.c:2878
  22222478#, c-format
  22232479msgid "Error closing socket: %s"
  22242480msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
  22252481
  2226 #: ../gio/gsocket.c:2798
   2482#: ../gio/gsocket.c:3512
  22272483#, c-format
  22282484msgid "Waiting for socket condition: %s"
  22292485msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
  22302486
  2231 #: ../gio/gsocket.c:3065 ../gio/gsocket.c:3146
   2487#: ../gio/gsocket.c:3790 ../gio/gsocket.c:3871
  22322488#, c-format
  22332489msgid "Error sending message: %s"
  22342490msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  22352491
  2236 #: ../gio/gsocket.c:3090
   2492#: ../gio/gsocket.c:3815
  22372493msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
  22382494msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
  22392495
  2240 #: ../gio/gsocket.c:3369 ../gio/gsocket.c:3505
   2496#: ../gio/gsocket.c:4095 ../gio/gsocket.c:4231
  22412497#, c-format
  22422498msgid "Error receiving message: %s"
  22432499msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
  22442500
  2245 #: ../gio/gsocket.c:3609
   2501#: ../gio/gsocket.c:4335
  22462502msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
  22472503msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
  22482504
  2249 #: ../gio/gsocketclient.c:171
   2505#: ../gio/gsocketclient.c:174
  22502506#, c-format
  22512507msgid "Could not connect to proxy server %s: "
  22522508msgstr "Неуспешно свързване към сървъра-посредник %s: "
  22532509
  2254 #: ../gio/gsocketclient.c:185
   2510#: ../gio/gsocketclient.c:188
  22552511#, c-format
  22562512msgid "Could not connect to %s: "
  22572513msgstr "Неуспешно свързване към „%s“: "
  22582514
  2259 #: ../gio/gsocketclient.c:187
   2515#: ../gio/gsocketclient.c:190
  22602516msgid "Could not connect: "
  22612517msgstr "Неуспешно свързване: "
  22622518
  2263 #: ../gio/gsocketclient.c:973 ../gio/gsocketclient.c:1544
   2519#: ../gio/gsocketclient.c:976 ../gio/gsocketclient.c:1547
  22642520msgid "Unknown error on connect"
  22652521msgstr "Непозната грешка при свързване"
  22662522
  2267 #: ../gio/gsocketclient.c:1026 ../gio/gsocketclient.c:1483
   2523#: ../gio/gsocketclient.c:1029 ../gio/gsocketclient.c:1486
  22682524msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
  22692525msgstr "Не се поддържа посредничество без използването на TCP."
  22702526
  2271 #: ../gio/gsocketclient.c:1052 ../gio/gsocketclient.c:1504
   2527#: ../gio/gsocketclient.c:1055 ../gio/gsocketclient.c:1507
  22722528#, c-format
  22732529msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
   
  24172673msgstr "Въведената парола е неправилна."
  24182674
  2419 #: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:521
   2675#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:580
  24202676#, c-format
  24212677msgid "Expecting 1 control message, got %d"
  24222678msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
  24232679
  2424 #: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:531
   2680#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:590
  24252681msgid "Unexpected type of ancillary data"
  24262682msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
   
  24352691msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
  24362692
  2437 #: ../gio/gunixconnection.c:371
   2693#: ../gio/gunixconnection.c:347
  24382694msgid "Error sending credentials: "
  24392695msgstr "Грешка при изпращане на самоличност: "
  24402696
  2441 #: ../gio/gunixconnection.c:452
   2697#: ../gio/gunixconnection.c:511
  24422698#, c-format
  24432699msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
  24442700msgstr "Грешка при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за гнездото: %s"
  24452701
  2446 #: ../gio/gunixconnection.c:461
   2702#: ../gio/gunixconnection.c:520
  24472703#, c-format
  24482704msgid ""
   
  24532709"гнездото. Очаквани са %d байта, а са получени %d"
  24542710
  2455 #: ../gio/gunixconnection.c:478
   2711#: ../gio/gunixconnection.c:537
  24562712#, c-format
  24572713msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
  24582714msgstr "Грешка при разрешаване на SO_PASSCRED: %s"
  24592715
  2460 #: ../gio/gunixconnection.c:509
   2716#: ../gio/gunixconnection.c:568
  24612717msgid ""
  24622718"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
   
  24642720"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
  24652721
  2466 #: ../gio/gunixconnection.c:545
   2722#: ../gio/gunixconnection.c:604
  24672723#, c-format
  24682724msgid "Not expecting control message, but got %d"
  24692725msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а бяха получени %d"
  24702726
  2471 #: ../gio/gunixconnection.c:571
   2727#: ../gio/gunixconnection.c:630
  24722728#, c-format
  24732729msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
   
  25882844msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  25892845
  2590 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1814
   2846#: ../glib/gbookmarkfile.c:1806
  25912847msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  25922848msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  25932849
  2594 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2015
   2850#: ../glib/gbookmarkfile.c:2007
  25952851#, c-format
  25962852msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  25972853msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  25982854
  2599 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2061 ../glib/gbookmarkfile.c:2219
  2600 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2304 ../glib/gbookmarkfile.c:2384
  2601 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2469 ../glib/gbookmarkfile.c:2552
  2602 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2630 ../glib/gbookmarkfile.c:2709
  2603 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2751 ../glib/gbookmarkfile.c:2848
  2604 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2968 ../glib/gbookmarkfile.c:3158
  2605 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3234 ../glib/gbookmarkfile.c:3399
  2606 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3488 ../glib/gbookmarkfile.c:3578
  2607 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3706
   2855#: ../glib/gbookmarkfile.c:2053 ../glib/gbookmarkfile.c:2211
   2856#: ../glib/gbookmarkfile.c:2296 ../glib/gbookmarkfile.c:2376
   2857#: ../glib/gbookmarkfile.c:2461 ../glib/gbookmarkfile.c:2544
   2858#: ../glib/gbookmarkfile.c:2622 ../glib/gbookmarkfile.c:2701
   2859#: ../glib/gbookmarkfile.c:2743 ../glib/gbookmarkfile.c:2840
   2860#: ../glib/gbookmarkfile.c:2960 ../glib/gbookmarkfile.c:3150
   2861#: ../glib/gbookmarkfile.c:3226 ../glib/gbookmarkfile.c:3391
   2862#: ../glib/gbookmarkfile.c:3480 ../glib/gbookmarkfile.c:3570
   2863#: ../glib/gbookmarkfile.c:3698
  26082864#, c-format
  26092865msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  26102866msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  26112867
  2612 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2393
   2868#: ../glib/gbookmarkfile.c:2385
  26132869#, c-format
  26142870msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  26152871msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
  26162872
  2617 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2478
   2873#: ../glib/gbookmarkfile.c:2470
  26182874#, c-format
  26192875msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  26202876msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
  26212877
  2622 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2857
   2878#: ../glib/gbookmarkfile.c:2849
  26232879#, c-format
  26242880msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  26252881msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  26262882
  2627 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3252 ../glib/gbookmarkfile.c:3409
   2883#: ../glib/gbookmarkfile.c:3244 ../glib/gbookmarkfile.c:3401
  26282884#, c-format
  26292885msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  26302886msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
  26312887
  2632 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3432
   2888#: ../glib/gbookmarkfile.c:3424
  26332889#, c-format
  26342890msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
  26352891msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
  26362892
  2637 #: ../glib/gconvert.c:806 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
   2893#: ../glib/gconvert.c:807 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
  26382894#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
  26392895msgid "Partial character sequence at end of input"
  26402896msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
  26412897
  2642 #: ../glib/gconvert.c:1056
   2898#: ../glib/gconvert.c:1057
  26432899#, c-format
  26442900msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
   
  26462902"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
  26472903
  2648 #: ../glib/gconvert.c:1873
   2904#: ../glib/gconvert.c:1874
  26492905#, c-format
  26502906msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
   
  26532909"система)"
  26542910
  2655 #: ../glib/gconvert.c:1883
   2911#: ../glib/gconvert.c:1884
  26562912#, c-format
  26572913msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
  26582914msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
  26592915
  2660 #: ../glib/gconvert.c:1900
   2916#: ../glib/gconvert.c:1901
  26612917#, c-format
  26622918msgid "The URI '%s' is invalid"
  26632919msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
  26642920
  2665 #: ../glib/gconvert.c:1912
   2921#: ../glib/gconvert.c:1913
  26662922#, c-format
  26672923msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  26682924msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
  26692925
  2670 #: ../glib/gconvert.c:1928
   2926#: ../glib/gconvert.c:1929
  26712927#, c-format
  26722928msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
  26732929msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
  26742930
  2675 #: ../glib/gconvert.c:2023
   2931#: ../glib/gconvert.c:2024
  26762932#, c-format
  26772933msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
  26782934msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
  26792935
  2680 #: ../glib/gconvert.c:2033
   2936#: ../glib/gconvert.c:2034
  26812937msgid "Invalid hostname"
  26822938msgstr "Неправилно име на хост"
  26832939
  26842940#. Translators: 'before midday' indicator
  2685 #: ../glib/gdatetime.c:203
   2941#: ../glib/gdatetime.c:205
  26862942msgctxt "GDateTime"
  26872943msgid "AM"
   
  26892945
  26902946#. Translators: 'after midday' indicator
  2691 #: ../glib/gdatetime.c:205
   2947#: ../glib/gdatetime.c:207
  26922948msgctxt "GDateTime"
  26932949msgid "PM"
   
  26952951
  26962952#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
  2697 #: ../glib/gdatetime.c:208
   2953#: ../glib/gdatetime.c:210
  26982954msgctxt "GDateTime"
  26992955msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
   
  27012957
  27022958#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
  2703 #: ../glib/gdatetime.c:211
   2959#: ../glib/gdatetime.c:213
  27042960msgctxt "GDateTime"
  27052961msgid "%m/%d/%y"
   
  27072963
  27082964#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
  2709 #: ../glib/gdatetime.c:214
   2965#: ../glib/gdatetime.c:216
  27102966msgctxt "GDateTime"
  27112967msgid "%H:%M:%S"
   
  27132969
  27142970#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
  2715 #: ../glib/gdatetime.c:217
   2971#: ../glib/gdatetime.c:219
  27162972msgctxt "GDateTime"
  27172973msgid "%I:%M:%S %p"
  27182974msgstr "%l,%M,%S"
  27192975
  2720 #: ../glib/gdatetime.c:230
   2976#: ../glib/gdatetime.c:232
  27212977msgctxt "full month name"
  27222978msgid "January"
  27232979msgstr "януари"
  27242980
  2725 #: ../glib/gdatetime.c:232
   2981#: ../glib/gdatetime.c:234
  27262982msgctxt "full month name"
  27272983msgid "February"
  27282984msgstr "февруари"
  27292985
  2730 #: ../glib/gdatetime.c:234
   2986#: ../glib/gdatetime.c:236
  27312987msgctxt "full month name"
  27322988msgid "March"
  27332989msgstr "март"
  27342990
  2735 #: ../glib/gdatetime.c:236
   2991#: ../glib/gdatetime.c:238
  27362992msgctxt "full month name"
  27372993msgid "April"
  27382994msgstr "април"
  27392995
  2740 #: ../glib/gdatetime.c:238
   2996#: ../glib/gdatetime.c:240
  27412997msgctxt "full month name"
  27422998msgid "May"
  27432999msgstr "май"
  27443000
  2745 #: ../glib/gdatetime.c:240
   3001#: ../glib/gdatetime.c:242
  27463002msgctxt "full month name"
  27473003msgid "June"
  27483004msgstr "юни"
  27493005
  2750 #: ../glib/gdatetime.c:242
   3006#: ../glib/gdatetime.c:244
  27513007msgctxt "full month name"
  27523008msgid "July"
  27533009msgstr "юли"
  27543010
  2755 #: ../glib/gdatetime.c:244
   3011#: ../glib/gdatetime.c:246
  27563012msgctxt "full month name"
  27573013msgid "August"
  27583014msgstr "август"
  27593015
  2760 #: ../glib/gdatetime.c:246
   3016#: ../glib/gdatetime.c:248
  27613017msgctxt "full month name"
  27623018msgid "September"
  27633019msgstr "септември"
  27643020
  2765 #: ../glib/gdatetime.c:248
   3021#: ../glib/gdatetime.c:250
  27663022msgctxt "full month name"
  27673023msgid "October"
  27683024msgstr "октомври"
  27693025
  2770 #: ../glib/gdatetime.c:250
   3026#: ../glib/gdatetime.c:252
  27713027msgctxt "full month name"
  27723028msgid "November"
  27733029msgstr "ноември"
  27743030
  2775 #: ../glib/gdatetime.c:252
   3031#: ../glib/gdatetime.c:254
  27763032msgctxt "full month name"
  27773033msgid "December"
  27783034msgstr "декември"
  27793035
  2780 #: ../glib/gdatetime.c:267
   3036#: ../glib/gdatetime.c:269
  27813037msgctxt "abbreviated month name"
  27823038msgid "Jan"
  27833039msgstr "яну"
  27843040
  2785 #: ../glib/gdatetime.c:269
   3041#: ../glib/gdatetime.c:271
  27863042msgctxt "abbreviated month name"
  27873043msgid "Feb"
  27883044msgstr "фев"
  27893045
  2790 #: ../glib/gdatetime.c:271
   3046#: ../glib/gdatetime.c:273
  27913047msgctxt "abbreviated month name"
  27923048msgid "Mar"
  27933049msgstr "мар"
  27943050
  2795 #: ../glib/gdatetime.c:273
   3051#: ../glib/gdatetime.c:275
  27963052msgctxt "abbreviated month name"
  27973053msgid "Apr"
  27983054msgstr "апр"
  27993055
  2800 #: ../glib/gdatetime.c:275
   3056#: ../glib/gdatetime.c:277
  28013057msgctxt "abbreviated month name"
  28023058msgid "May"
  28033059msgstr "май"
  28043060
  2805 #: ../glib/gdatetime.c:277
   3061#: ../glib/gdatetime.c:279
  28063062msgctxt "abbreviated month name"
  28073063msgid "Jun"
  28083064msgstr "юни"
  28093065
  2810 #: ../glib/gdatetime.c:279
   3066#: ../glib/gdatetime.c:281
  28113067msgctxt "abbreviated month name"
  28123068msgid "Jul"
  28133069msgstr "юли"
  28143070
  2815 #: ../glib/gdatetime.c:281
   3071#: ../glib/gdatetime.c:283
  28163072msgctxt "abbreviated month name"
  28173073msgid "Aug"
  28183074msgstr "авг"
  28193075
  2820 #: ../glib/gdatetime.c:283
   3076#: ../glib/gdatetime.c:285
  28213077msgctxt "abbreviated month name"
  28223078msgid "Sep"
  28233079msgstr "сеп"
  28243080
  2825 #: ../glib/gdatetime.c:285
   3081#: ../glib/gdatetime.c:287
  28263082msgctxt "abbreviated month name"
  28273083msgid "Oct"
  28283084msgstr "окт"
  28293085
  2830 #: ../glib/gdatetime.c:287
   3086#: ../glib/gdatetime.c:289
  28313087msgctxt "abbreviated month name"
  28323088msgid "Nov"
  28333089msgstr "ное"
  28343090
  2835 #: ../glib/gdatetime.c:289
   3091#: ../glib/gdatetime.c:291
  28363092msgctxt "abbreviated month name"
  28373093msgid "Dec"
  28383094msgstr "дек"
  28393095
  2840 #: ../glib/gdatetime.c:304
   3096#: ../glib/gdatetime.c:306
  28413097msgctxt "full weekday name"
  28423098msgid "Monday"
  28433099msgstr "понеделник"
  28443100
  2845 #: ../glib/gdatetime.c:306
   3101#: ../glib/gdatetime.c:308
  28463102msgctxt "full weekday name"
  28473103msgid "Tuesday"
  28483104msgstr "вторник"
  28493105
  2850 #: ../glib/gdatetime.c:308
   3106#: ../glib/gdatetime.c:310
  28513107msgctxt "full weekday name"
  28523108msgid "Wednesday"
  28533109msgstr "сряда"
  28543110
  2855 #: ../glib/gdatetime.c:310
   3111#: ../glib/gdatetime.c:312
  28563112msgctxt "full weekday name"
  28573113msgid "Thursday"
  28583114msgstr "четвъртък"
  28593115
  2860 #: ../glib/gdatetime.c:312
   3116#: ../glib/gdatetime.c:314
  28613117msgctxt "full weekday name"
  28623118msgid "Friday"
  28633119msgstr "петък"
  28643120
  2865 #: ../glib/gdatetime.c:314
   3121#: ../glib/gdatetime.c:316
  28663122msgctxt "full weekday name"
  28673123msgid "Saturday"
  28683124msgstr "събота"
  28693125
  2870 #: ../glib/gdatetime.c:316
   3126#: ../glib/gdatetime.c:318
  28713127msgctxt "full weekday name"
  28723128msgid "Sunday"
  28733129msgstr "неделя"
  28743130
  2875 #: ../glib/gdatetime.c:331
   3131#: ../glib/gdatetime.c:333
  28763132msgctxt "abbreviated weekday name"
  28773133msgid "Mon"
  28783134msgstr "пн"
  28793135
  2880 #: ../glib/gdatetime.c:333
   3136#: ../glib/gdatetime.c:335
  28813137msgctxt "abbreviated weekday name"
  28823138msgid "Tue"
  28833139msgstr "вт"
  28843140
  2885 #: ../glib/gdatetime.c:335
   3141#: ../glib/gdatetime.c:337
  28863142msgctxt "abbreviated weekday name"
  28873143msgid "Wed"
  28883144msgstr "ср"
  28893145
  2890 #: ../glib/gdatetime.c:337
   3146#: ../glib/gdatetime.c:339
  28913147msgctxt "abbreviated weekday name"
  28923148msgid "Thu"
  28933149msgstr "чт"
  28943150
  2895 #: ../glib/gdatetime.c:339
   3151#: ../glib/gdatetime.c:341
  28963152msgctxt "abbreviated weekday name"
  28973153msgid "Fri"
  28983154msgstr "пт"
  28993155
  2900 #: ../glib/gdatetime.c:341
   3156#: ../glib/gdatetime.c:343
  29013157msgctxt "abbreviated weekday name"
  29023158msgid "Sat"
  29033159msgstr "сб"
  29043160
  2905 #: ../glib/gdatetime.c:343
   3161#: ../glib/gdatetime.c:345
  29063162msgctxt "abbreviated weekday name"
  29073163msgid "Sun"
   
  30383294msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
  30393295
  3040 #: ../glib/gkeyfile.c:730
   3296#: ../glib/gkeyfile.c:726
  30413297msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
  30423298msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  30433299
  3044 #: ../glib/gkeyfile.c:765
   3300#: ../glib/gkeyfile.c:762
  30453301msgid "Not a regular file"
  30463302msgstr "Не е обикновен файл"
  30473303
  3048 #: ../glib/gkeyfile.c:1167
   3304#: ../glib/gkeyfile.c:1162
  30493305#, c-format
  30503306msgid ""
   
  30543310"група, нито коментар"
  30553311
  3056 #: ../glib/gkeyfile.c:1227
   3312#: ../glib/gkeyfile.c:1222
  30573313#, c-format
  30583314msgid "Invalid group name: %s"
  30593315msgstr "Неправилно име на група: %s"
  30603316
  3061 #: ../glib/gkeyfile.c:1249
   3317#: ../glib/gkeyfile.c:1244
  30623318msgid "Key file does not start with a group"
  30633319msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  30643320
  3065 #: ../glib/gkeyfile.c:1275
   3321#: ../glib/gkeyfile.c:1270
  30663322#, c-format
  30673323msgid "Invalid key name: %s"
  30683324msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
  30693325
  3070 #: ../glib/gkeyfile.c:1302
   3326#: ../glib/gkeyfile.c:1297
  30713327#, c-format
  30723328msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  30733329msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  30743330
  3075 #: ../glib/gkeyfile.c:1548 ../glib/gkeyfile.c:1710 ../glib/gkeyfile.c:3088
  3076 #: ../glib/gkeyfile.c:3154 ../glib/gkeyfile.c:3283 ../glib/gkeyfile.c:3416
  3077 #: ../glib/gkeyfile.c:3558 ../glib/gkeyfile.c:3796 ../glib/gkeyfile.c:3865
   3331#: ../glib/gkeyfile.c:1541 ../glib/gkeyfile.c:1703 ../glib/gkeyfile.c:3081
   3332#: ../glib/gkeyfile.c:3147 ../glib/gkeyfile.c:3273 ../glib/gkeyfile.c:3406
   3333#: ../glib/gkeyfile.c:3548 ../glib/gkeyfile.c:3778 ../glib/gkeyfile.c:3846
  30783334#, c-format
  30793335msgid "Key file does not have group '%s'"
  30803336msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  30813337
  3082 #: ../glib/gkeyfile.c:1722
   3338#: ../glib/gkeyfile.c:1715
  30833339#, c-format
  30843340msgid "Key file does not have key '%s'"
  30853341msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  30863342
  3087 #: ../glib/gkeyfile.c:1829 ../glib/gkeyfile.c:1945
   3343#: ../glib/gkeyfile.c:1822 ../glib/gkeyfile.c:1938
  30883344#, c-format
  30893345msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  30903346msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  30913347
  3092 #: ../glib/gkeyfile.c:1849 ../glib/gkeyfile.c:1965 ../glib/gkeyfile.c:2334
   3348#: ../glib/gkeyfile.c:1842 ../glib/gkeyfile.c:1958 ../glib/gkeyfile.c:2327
  30933349#, c-format
  30943350msgid ""
   
  30983354"анализирана."
  30993355
  3100 #: ../glib/gkeyfile.c:2551 ../glib/gkeyfile.c:2917
   3356#: ../glib/gkeyfile.c:2544 ../glib/gkeyfile.c:2910
  31013357#, c-format
  31023358msgid ""
   
  31073363"бъде анализирана."
  31083364
  3109 #: ../glib/gkeyfile.c:2629 ../glib/gkeyfile.c:2705
   3365#: ../glib/gkeyfile.c:2622 ../glib/gkeyfile.c:2698
  31103366#, c-format
  31113367msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
  31123368msgstr "Ключът „%s“ в групата „%s“ има стойност „%s“, а се очакваше „%s“."
  31133369
  3114 #: ../glib/gkeyfile.c:3103 ../glib/gkeyfile.c:3298 ../glib/gkeyfile.c:3876
   3370#: ../glib/gkeyfile.c:3096 ../glib/gkeyfile.c:3288 ../glib/gkeyfile.c:3857
  31153371#, c-format
  31163372msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  31173373msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  31183374
  3119 #: ../glib/gkeyfile.c:4110
   3375#: ../glib/gkeyfile.c:4089
  31203376msgid "Key file contains escape character at end of line"
  31213377msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  31223378
  3123 #: ../glib/gkeyfile.c:4132
   3379#: ../glib/gkeyfile.c:4111
  31243380#, c-format
  31253381msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  31263382msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
  31273383
  3128 #: ../glib/gkeyfile.c:4274
   3384#: ../glib/gkeyfile.c:4253
  31293385#, c-format
  31303386msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  31313387msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  31323388
  3133 #: ../glib/gkeyfile.c:4288
   3389#: ../glib/gkeyfile.c:4267
  31343390#, c-format
  31353391msgid "Integer value '%s' out of range"
  31363392msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  31373393
  3138 #: ../glib/gkeyfile.c:4321
   3394#: ../glib/gkeyfile.c:4300
  31393395#, c-format
  31403396msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  31423398"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  31433399
  3144 #: ../glib/gkeyfile.c:4345
   3400#: ../glib/gkeyfile.c:4324
  31453401#, c-format
  31463402msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
   
  33723628msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  33733629
  3374 #: ../glib/goption.c:759
   3630#: ../glib/goption.c:766
  33753631msgid "Usage:"
  33763632msgstr "Употреба:"
  33773633
  3378 #: ../glib/goption.c:759
   3634#: ../glib/goption.c:766
  33793635msgid "[OPTION...]"
  33803636msgstr "[ОПЦИЯ…]"
  33813637
  3382 #: ../glib/goption.c:865
   3638#: ../glib/goption.c:872
  33833639msgid "Help Options:"
  33843640msgstr "Настройки на помощта:"
  33853641
  3386 #: ../glib/goption.c:866
   3642#: ../glib/goption.c:873
  33873643msgid "Show help options"
  33883644msgstr "Показване на настройките на помощта"
  33893645
  3390 #: ../glib/goption.c:872
   3646#: ../glib/goption.c:879
  33913647msgid "Show all help options"
  33923648msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  33933649
  3394 #: ../glib/goption.c:934
   3650#: ../glib/goption.c:941
  33953651msgid "Application Options:"
  33963652msgstr "Настройки на приложението:"
  33973653
  3398 #: ../glib/goption.c:996 ../glib/goption.c:1066
   3654#: ../glib/goption.c:1003 ../glib/goption.c:1073
  33993655#, c-format
  34003656msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  34013657msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  34023658
  3403 #: ../glib/goption.c:1006 ../glib/goption.c:1074
   3659#: ../glib/goption.c:1013 ../glib/goption.c:1081
  34043660#, c-format
  34053661msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  34073663"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
  34083664
  3409 #: ../glib/goption.c:1031
   3665#: ../glib/goption.c:1038
  34103666#, c-format
  34113667msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  34133669"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  34143670
  3415 #: ../glib/goption.c:1039
   3671#: ../glib/goption.c:1046
  34163672#, c-format
  34173673msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  34203676"допустимите стойности"
  34213677
  3422 #: ../glib/goption.c:1302 ../glib/goption.c:1381
   3678#: ../glib/goption.c:1309 ../glib/goption.c:1388
  34233679#, c-format
  34243680msgid "Error parsing option %s"
  34253681msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  34263682
  3427 #: ../glib/goption.c:1412 ../glib/goption.c:1525
   3683#: ../glib/goption.c:1419 ../glib/goption.c:1532
  34283684#, c-format
  34293685msgid "Missing argument for %s"
  34303686msgstr "Липсва аргумент за %s"
  34313687
  3432 #: ../glib/goption.c:1956
   3688#: ../glib/goption.c:1985
  34333689#, c-format
  34343690msgid "Unknown option %s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.