Changeset 2475


Ignore:
Timestamp:
Feb 26, 2012, 4:12:45 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

cogl: частично обновен до master. Работен превод.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/cogl.master.bg.po

  r2350 r2475  
  11# Bulgarian translation of cogl po-file.
  2 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the cogl package.
  4 # Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011.
   4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011, 2012.
  55#
  66msgid ""
   
  99"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1010"product=clutter\n"
  11 "POT-Creation-Date: 2011-09-25 17:00+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2011-09-25 17:00+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2012-02-26 14:03+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2012-02-26 16:09+0200\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../cogl/cogl-debug.c:206
   21#: ../cogl/cogl-debug.c:172
   22msgid "Supported debug values:"
   23msgstr "Поддържани нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
   24
   25#: ../cogl/cogl-debug.c:177
   26msgid "Special debug values:"
   27msgstr "Специални нива на съобщенията за отстраняване на грешки"
   28
   29#: ../cogl/cogl-debug.c:179 ../cogl/cogl-debug.c:181
   30msgid "Enables all non-behavioural debug options"
   31msgstr ""
   32
   33#: ../cogl/cogl-debug.c:225
  2234msgid "Cogl debugging flags to set"
  23 msgstr "Флагове за изчистване на грешки, които да се включат"
  24 
  25 #: ../cogl/cogl-debug.c:208
   35msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се включат"
   36
   37#: ../cogl/cogl-debug.c:227
  2638msgid "Cogl debugging flags to unset"
  27 msgstr "Флагове за изчистване на грешки, които да се изключат"
  28 
  29 #: ../cogl/cogl-debug.c:257
   39msgstr "Флагове за отстраняване на грешки, които да се изключат"
   40
   41#: ../cogl/cogl-debug.c:276
  3042msgid "Cogl Options"
  3143msgstr "Опции на Cogl"
  3244
  33 #: ../cogl/cogl-debug.c:258
   45#: ../cogl/cogl-debug.c:277
  3446msgid "Show Cogl options"
  3547msgstr "Показване на опциите на Cogl"
   48
   49#: ../cogl/cogl-debug-options.h:25 ../cogl/cogl-debug-options.h:30
   50#: ../cogl/cogl-debug-options.h:35 ../cogl/cogl-debug-options.h:40
   51#: ../cogl/cogl-debug-options.h:45 ../cogl/cogl-debug-options.h:50
   52#: ../cogl/cogl-debug-options.h:55 ../cogl/cogl-debug-options.h:61
   53#: ../cogl/cogl-debug-options.h:66 ../cogl/cogl-debug-options.h:71
   54#: ../cogl/cogl-debug-options.h:158 ../cogl/cogl-debug-options.h:163
   55#: ../cogl/cogl-debug-options.h:168 ../cogl/cogl-debug-options.h:184
   56msgid "Cogl Tracing"
   57msgstr "Трасиране на Cogl"
   58
   59#: ../cogl/cogl-debug-options.h:27
   60msgid "CoglObject references"
   61msgstr "Указатели към програмни обекти от вида  „CoglObject“"
   62
   63# Молекулярната биология и термодинамиката на черните дупки вероятно ще
   64# ми се сторят по-лесни от повторен опит за превод на този низ. Пълна
   65# имровизация след неуспешна справка с изходния код.  Ивайло
   66#: ../cogl/cogl-debug-options.h:28
   67msgid "Debug ref counting issues for CoglObjects"
   68msgstr ""
   69"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с номерирането на указателите "
   70"към програмни обекти от вида „CoglObject“"
   71
   72#: ../cogl/cogl-debug-options.h:32
   73msgid "Trace Texture Slicing"
   74msgstr "Трасиране на разрязването на текстури"
   75
   76#: ../cogl/cogl-debug-options.h:33
   77msgid "debug the creation of texture slices"
   78msgstr ""
   79"Съобщения за отстраняване на грешки свързани със създаването на отрязъци от "
   80"текстури"
   81
   82# Става въпрос за изображения съдържащи всички текстури.
   83# https://en.wikipedia.org/wiki/Texture_atlas
   84#: ../cogl/cogl-debug-options.h:37
   85msgid "Trace Atlas Textures"
   86msgstr "Трасиране на атласите с текстури"
   87
   88#: ../cogl/cogl-debug-options.h:38
   89msgid "Debug texture atlas management"
   90msgstr ""
   91"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с управлението на атласите с "
   92"текстури"
   93
   94# Става въпрос за специален формат низове в cogl, чрез които се задават
   95# правилата, на комбиниране на текстурите – събиране, изваждане,
   96# умножение и др. 
   97#: ../cogl/cogl-debug-options.h:42
   98msgid "Trace Blend Strings"
   99msgstr "Трасиране на смесващите низове"
   100
   101#: ../cogl/cogl-debug-options.h:43
   102msgid "Debug CoglBlendString parsing"
   103msgstr ""
   104"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с анализирането на "
   105"„CoglBlendString“"
   106
   107#: ../cogl/cogl-debug-options.h:47
   108#, fuzzy
   109msgid "Trace Journal"
   110msgstr "Журнал на трасирането"
   111
   112#: ../cogl/cogl-debug-options.h:48
   113#, fuzzy
   114msgid "View all the geometry passing through the journal"
   115msgstr "Преглед на анализирането на геометрията през журнал"
   116
   117#: ../cogl/cogl-debug-options.h:52
   118msgid "Trace Batching"
   119msgstr ""
   120
   121#: ../cogl/cogl-debug-options.h:53
   122msgid "Show how geometry is being batched in the journal"
   123msgstr ""
   124
   125#: ../cogl/cogl-debug-options.h:57
   126msgid "Trace matrices"
   127msgstr "Трасиране на матрици"
   128
   129#: ../cogl/cogl-debug-options.h:58
   130msgid "Trace all matrix manipulation"
   131msgstr ""
   132"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с операциите по обработка на "
   133"матриците"
   134
   135#: ../cogl/cogl-debug-options.h:63
   136#, fuzzy
   137msgid "Trace Misc Drawing"
   138msgstr "Трасиране на разнообразни функции за изчертаване"
   139
   140#: ../cogl/cogl-debug-options.h:64
   141msgid "Trace some misc drawing operations"
   142msgstr ""
   143"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с разнообразни операции по "
   144"изчертаване"
   145
   146#: ../cogl/cogl-debug-options.h:68
   147msgid "Trace Pango Renderer"
   148msgstr "Трасиране на изградените/създадените от Pango изображения"
   149
   150#: ../cogl/cogl-debug-options.h:69
   151msgid "Trace the Cogl Pango renderer"
   152msgstr ""
   153"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с изгражданите от Cogl "
   154"изображения с помощта на Pango"
   155
   156#: ../cogl/cogl-debug-options.h:73
   157msgid "Trace CoglTexturePixmap backend"
   158msgstr ""
   159"Трасиране на подсистемата за обработка на текстури в паметта "
   160"(CoglTexturePixmap)"
   161
   162#: ../cogl/cogl-debug-options.h:74
   163msgid "Trace the Cogl texture pixmap backend"
   164msgstr ""
   165"Съобщения за отстраняване на грешки свързани с подсистемата на Cogl за "
   166"oбработка на текстури в паметта"
   167
   168#: ../cogl/cogl-debug-options.h:76 ../cogl/cogl-debug-options.h:81
   169msgid "Visualize"
   170msgstr "Онагледяване"
   171
   172#: ../cogl/cogl-debug-options.h:78
   173#, fuzzy
   174msgid "Outline rectangles"
   175msgstr "Очертаване на правоъгълниците"
   176
   177#: ../cogl/cogl-debug-options.h:79
   178#, fuzzy
   179msgid "Add wire outlines for all rectangular geometry"
   180msgstr "Очертаване на контурите на всички квадрати"
   181
   182#: ../cogl/cogl-debug-options.h:83
   183msgid "Show wireframes"
   184msgstr "Показване на контури"
   185
   186#: ../cogl/cogl-debug-options.h:84
   187msgid "Add wire outlines for all geometry"
   188msgstr "Очертаване на контурите на всички обекти"
   189
   190#: ../cogl/cogl-debug-options.h:86 ../cogl/cogl-debug-options.h:91
   191#: ../cogl/cogl-debug-options.h:96 ../cogl/cogl-debug-options.h:101
   192#: ../cogl/cogl-debug-options.h:111 ../cogl/cogl-debug-options.h:116
   193#: ../cogl/cogl-debug-options.h:122 ../cogl/cogl-debug-options.h:127
   194#: ../cogl/cogl-debug-options.h:132 ../cogl/cogl-debug-options.h:137
   195#: ../cogl/cogl-debug-options.h:142 ../cogl/cogl-debug-options.h:147
   196#: ../cogl/cogl-debug-options.h:153 ../cogl/cogl-debug-options.h:173
   197#: ../cogl/cogl-debug-options.h:178
   198msgid "Root Cause"
   199msgstr "Първопричина"
   200
   201#: ../cogl/cogl-debug-options.h:88
   202#, fuzzy
   203msgid "Disable Journal batching"
   204msgstr "Изключване на "
   205
   206#: ../cogl/cogl-debug-options.h:89
   207msgid "Disable batching of geometry in the Cogl Journal."
   208msgstr ""
   209
   210#: ../cogl/cogl-debug-options.h:93
   211#, fuzzy
   212msgid "Disable GL Vertex Buffers"
   213msgstr "Изключване на буферирането за върховете в GL"
   214
   215#: ../cogl/cogl-debug-options.h:94
   216msgid "Disable use of OpenGL vertex buffer objects"
   217msgstr ""
   218
   219#: ../cogl/cogl-debug-options.h:98
   220#, fuzzy
   221msgid "Disable GL Pixel Buffers"
   222msgstr "Изключване на буферирането за пикселите в GL"
   223
   224#: ../cogl/cogl-debug-options.h:99
   225msgid "Disable use of OpenGL pixel buffer objects"
   226msgstr ""
   227
   228#: ../cogl/cogl-debug-options.h:103
   229#, fuzzy
   230msgid "Disable software rect transform"
   231msgstr "Изключване на софтуерните трансформации за квадратите"
   232
   233#: ../cogl/cogl-debug-options.h:104
   234#, fuzzy
   235msgid "Use the GPU to transform rectangular geometry"
   236msgstr ""
   237"Трансформациите за квадратите да се извършват от графичния процесор (GPU)"
   238
   239#: ../cogl/cogl-debug-options.h:106
   240msgid "Cogl Specialist"
   241msgstr ""
   242
   243#: ../cogl/cogl-debug-options.h:108
   244msgid "Dump atlas images"
   245msgstr "Записване на изображенията с атласите"
   246
   247#: ../cogl/cogl-debug-options.h:109
   248msgid "Dump texture atlas changes to an image file"
   249msgstr "Записване на промените в атласите с текстури във файлове с изображения"
   250
   251#: ../cogl/cogl-debug-options.h:113
   252msgid "Disable texture atlasing"
   253msgstr "Изключване на атласите с текстури"
   254
   255#: ../cogl/cogl-debug-options.h:114
   256msgid "Disable use of texture atlasing"
   257msgstr "Изключване на използването на атласи с текстури"
   258
   259#: ../cogl/cogl-debug-options.h:118
   260#, fuzzy
   261msgid "Disable sharing the texture atlas between text and images"
   262msgstr ""
   263"Изключване на споделянето на атласите с текстури между изображения и текст"
   264
   265#: ../cogl/cogl-debug-options.h:119
   266msgid ""
   267"When this is set the glyph cache will always use a separate texture for its "
   268"atlas. Otherwise it will try to share the atlas with images."
   269msgstr ""
   270"Когато е включено, глифите ще използват отделна текстура като атлас. Когато "
   271"е изключено, ще се направи опит за споделен атлас с изображенията."
   272
   273#: ../cogl/cogl-debug-options.h:124
   274msgid "Disable texturing"
   275msgstr "Изключване на текстурите"
   276
   277#: ../cogl/cogl-debug-options.h:125
   278msgid "Disable texturing any primitives"
   279msgstr "Изключване на текстурите за всички обекти"
   280
   281#: ../cogl/cogl-debug-options.h:129
   282#, fuzzy
   283msgid "Disable arbfp"
   284msgstr "Изключване програмите на A.R.B (arbfp)"
   285
   286# Справка: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/ARB_%28GPU_assembly_language%29#ARB_fragment_program
   287#: ../cogl/cogl-debug-options.h:130
   288msgid "Disable use of ARB fragment programs"
   289msgstr ""
   290"Спиране на използването на програмите за обработка на фрагменти в A.R.B."
   291
   292#: ../cogl/cogl-debug-options.h:134
   293msgid "Disable fixed"
   294msgstr ""
   295
   296#: ../cogl/cogl-debug-options.h:135
   297msgid "Disable use of the fixed function pipeline backend"
   298msgstr ""
   299
   300#: ../cogl/cogl-debug-options.h:139
   301msgid "Disable GLSL"
   302msgstr "Изключване на GLSL"
   303
   304#: ../cogl/cogl-debug-options.h:140
   305#, fuzzy
   306msgid "Disable use of GLSL"
   307msgstr "Изключване на езика за програми за графична обработка на OpenGL (GLSL)"
   308
   309#: ../cogl/cogl-debug-options.h:144
   310msgid "Disable blending"
   311msgstr "Изключване на смесването"
   312
   313#: ../cogl/cogl-debug-options.h:145
   314#, fuzzy
   315msgid "Disable use of blending"
   316msgstr "Спира използването на смесване"
   317
   318#: ../cogl/cogl-debug-options.h:149
   319msgid "Disable non-power-of-two textures"
   320msgstr ""
   321
   322#: ../cogl/cogl-debug-options.h:150
   323msgid ""
   324"Makes Cogl think that the GL driver doesn't support NPOT textures so that it "
   325"will create sliced textures or textures with waste instead."
   326msgstr ""
   327
   328#: ../cogl/cogl-debug-options.h:155
   329msgid "Disable software clipping"
   330msgstr ""
   331
   332#: ../cogl/cogl-debug-options.h:156
   333msgid "Disables Cogl's attempts to clip some rectangles in software."
   334msgstr ""
   335
   336#: ../cogl/cogl-debug-options.h:160
   337#, fuzzy
   338msgid "Show source"
   339msgstr "Показване на изхода"
   340
   341#: ../cogl/cogl-debug-options.h:161
   342msgid "Show generated ARBfp/GLSL source code"
   343msgstr ""
   344
   345#: ../cogl/cogl-debug-options.h:165
   346msgid "Trace some OpenGL"
   347msgstr ""
   348
   349#: ../cogl/cogl-debug-options.h:166
   350msgid "Traces some select OpenGL calls"
   351msgstr ""
   352
   353#: ../cogl/cogl-debug-options.h:170
   354msgid "Trace offscreen support"
   355msgstr ""
   356
   357#: ../cogl/cogl-debug-options.h:171
   358msgid "Debug offscreen support"
   359msgstr ""
   360
   361#: ../cogl/cogl-debug-options.h:175
   362msgid "Disable program caches"
   363msgstr ""
   364
   365#: ../cogl/cogl-debug-options.h:176
   366msgid "Disable fallback caches for arbfp and glsl programs"
   367msgstr ""
   368
   369#: ../cogl/cogl-debug-options.h:180
   370msgid "Disable read pixel optimization"
   371msgstr ""
   372
   373#: ../cogl/cogl-debug-options.h:181
   374msgid ""
   375"Disable optimization for reading 1px for simple scenes of opaque rectangles"
   376msgstr ""
   377
   378#: ../cogl/cogl-debug-options.h:186
   379msgid "Trace clipping"
   380msgstr ""
   381
   382#: ../cogl/cogl-debug-options.h:187
   383msgid "Logs information about how Cogl is implementing clipping"
   384msgstr ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.