Ignore:
Timestamp:
Feb 23, 2012, 7:33:47 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

empathy: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/empathy.master.bg.po

  r2437 r2468  
  1414"Project-Id-Version: empathy master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2012-02-18 07:15+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2012-02-18 07:15+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
  1818"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2525
  2626#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
  27 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
  28 msgstr ""
  29 "Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
  30 "съобщения"
  31 
  32 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
  3327msgid "Empathy"
  3428msgstr "Empathy"
   29
   30#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
   31msgid "IM Client"
   32msgstr "Клиент за моментни съобщения"
  3533
  3634#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
   
  3937
  4038#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
  41 msgid "IM Client"
  42 msgstr "Клиент за моментни съобщения"
  43 
   39msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
   40msgstr ""
   41"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
   42"съобщения"
   43
   44#. Tweak the dialog
  4445#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
   46#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2450
   47msgid "Messaging and VoIP Accounts"
   48msgstr "Съобщения и телефония"
   49
   50#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
  4551msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
  4652msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
  4753
  48 #. Tweak the dialog
  49 #: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
  50 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2411
  51 msgid "Messaging and VoIP Accounts"
  52 msgstr "Съобщения и телефония"
  53 
  5454#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
   55msgid "Connection managers should be used"
   56msgstr "Да се използва управление на връзката"
   57
   58#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
   59msgid ""
   60"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
   61"reconnect."
   62msgstr ""
   63"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
   64"прекъсване и възстановяване."
   65
   66#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
   67msgid "Empathy should auto-connect on startup"
   68msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
   69
   70#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
   71msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
   72msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
   73
   74#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
   75msgid "Empathy should auto-away when idle"
   76msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
   77
   78#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
   79msgid ""
   80"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
   81msgstr ""
   82"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
   83"бездействие на потребителя."
   84
   85#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
   86msgid "Empathy default download folder"
   87msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
   88
   89#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
   90msgid "The default folder to save file transfers in."
   91msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
   92
   93#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
   94msgid "Show offline contacts"
   95msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
   96
   97#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
   98msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
   99msgstr ""
   100"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
   101
   102#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
   103msgid "Show avatars"
   104msgstr "Показване на аватари"
   105
   106#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
   107msgid ""
   108"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
   109msgstr ""
   110"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
   111"разговори."
   112
   113#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
   114msgid "Show protocols"
   115msgstr "Показване на протокола"
   116
   117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
   118msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
   119msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
   120
   121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
   122msgid "Show Balance in contact list"
   123msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
   124
   125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
   126msgid "Whether to show account balances in the contact list."
   127msgstr ""
   128"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
   129
   130#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
   131msgid "Compact contact list"
   132msgstr "Стегнат списък с контакти"
   133
   134#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
   135msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
   136msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
   137
   138#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
   139msgid "Hide main window"
   140msgstr "Скриване на основния прозорец"
   141
   142#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
   143msgid "Hide the main window."
   144msgstr "Скриване на основния прозорец."
   145
   146#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
   147msgid "Default directory to select an avatar image from"
   148msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
   149
   150#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
   151msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
   152msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
   153
   154#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
   155msgid "Open new chats in separate windows"
   156msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
   157
   158#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
  55159msgid "Always open a separate chat window for new chats."
  56160msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
  57161
  58 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
  59 msgid "Camera device"
  60 msgstr "Уеб камера"
  61 
  62 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
  63 msgid "Camera position"
  64 msgstr "Позиция на камерата"
  65 
  66 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
  67 msgid ""
  68 "Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
  69 "chat."
  70 msgstr ""
  71 "Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
  72 "псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
  73 
  74 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
  75 msgid "Chat window theme"
  76 msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
  77 
  78 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
  79 msgid "Chat window theme variant"
  80 msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
  81 
  82 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
  83 msgid ""
  84 "Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
  85 msgstr ""
  86 "Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
  87 "разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
  88 
  89 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
  90 msgid "Compact contact list"
  91 msgstr "Стегнат списък с контакти"
  92 
  93 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
  94 msgid "Connection managers should be used"
  95 msgstr "Да се използва управление на връзката"
  96 
  97 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
   162#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
   163msgid "Display incoming events in the status area"
   164msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
   165
   166#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
   167msgid ""
   168"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
   169"user immediately."
   170msgstr ""
   171"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
   172"събитията се представят незабавно на потребителя."
   173
   174#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
   175msgid "The position for the chat window side pane"
   176msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
   177
   178#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
   179msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
   180msgstr ""
   181"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
   182"разговори."
   183
   184#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
   185msgid "Show contact groups"
   186msgstr "Показване на групите с контакти"
   187
   188#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
   189msgid "Whether to show groups in the contact list."
   190msgstr "Дали да се показват групите в списъка за контакти."
   191
   192#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
  98193msgid "Contact list sort criterion"
  99194msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
  100195
  101 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
  102 msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
  103 msgstr ""
  104 "Път до обекта в D-Bus на последната регистрация, използвана за влизане в "
  105 "стая."
  106 
  107 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
  108 msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
  109 msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
  110 
  111 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
  112 msgid "Default directory to select an avatar image from"
  113 msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
  114 
  115 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
  116 msgid "Disable popup notifications when away"
  117 msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
  118 
  119 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
  120 msgid "Disable sounds when away"
  121 msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
  122 
  123 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
  124 msgid "Display incoming events in the status area"
  125 msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
  126 
  127 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
  128 msgid ""
  129 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
  130 "user immediately."
  131 msgstr ""
  132 "Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
  133 "събитията се представят незабавно на потребителя."
  134 
  135 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
  136 msgid "Echo cancellation support"
  137 msgstr "Премахване на ехо"
  138 
  139 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
  140 msgid "Empathy can publish the user's location"
  141 msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
  142 
  143 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
  144 msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
  145 msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
  146 
  147 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
  148 msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
  149 msgstr ""
  150 "Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
  151 "местоположението"
  152 
  153 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
  154 msgid "Empathy can use the network to guess the location"
  155 msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
  156 
  157 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
  158 msgid "Empathy default download folder"
  159 msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
  160 
  161 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
  162 msgid "Empathy should auto-away when idle"
  163 msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
  164 
  165 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
  166 msgid "Empathy should auto-connect on startup"
  167 msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
  168 
  169 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
  170 msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
  171 msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
  172 
  173 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
  174 msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
  175 msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
  176 
  177 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
  178 msgid "Enable WebKit Developer Tools"
  179 msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
  180 
  181 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
  182 msgid "Enable popup notifications for new messages"
  183 msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
  184 
  185 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
  186 msgid "Enable spell checker"
  187 msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
  188 
  189 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
  190 msgid "Hide main window"
  191 msgstr "Скриване на основния прозорец"
  192 
  193196#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
  194 msgid "Hide the main window."
  195 msgstr "Скриване на основния прозорец."
  196 
  197 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
  198 msgid "Inform other users when you are typing to them"
  199 msgstr "Информиране на другите участници, че им пишете"
  200 
  201 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
  202 msgid "Last account selected in Join Room dialog"
  203 msgstr "Последната регистрация използвана в прозореца „Влизане в стая“"
  204 
  205 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
  206 msgid "Nick completed character"
  207 msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
  208 
  209 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
  210 msgid "Open new chats in separate windows"
  211 msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
  212 
  213 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
  214 msgid "Path of the Adium theme to use"
  215 msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
  216 
  217 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
  218 msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
  219 msgstr ""
  220 "Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
  221 
  222 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
  223 msgid "Play a sound for incoming messages"
  224 msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
  225 
  226 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
  227 msgid "Play a sound for new conversations"
  228 msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
  229 
  230 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
  231 msgid "Play a sound for outgoing messages"
  232 msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
  233 
  234 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
  235 msgid "Play a sound when a contact logs in"
  236 msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
  237 
  238 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
  239 msgid "Play a sound when a contact logs out"
  240 msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
  241 
  242 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
  243 msgid "Play a sound when we log in"
  244 msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
  245 
  246 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
  247 msgid "Play a sound when we log out"
  248 msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
  249 
  250 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
  251 msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
  252 msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
  253 
  254 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
  255 msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
  256 msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
  257 
  258 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
  259 msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
  260 msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
  261 
  262 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
  263 msgid "Position the camera preview should be during a call."
  264 msgstr ""
  265 "Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
  266 
  267 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
  268 msgid "Show Balance in contact list"
  269 msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
  270 
  271 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
  272 msgid "Show avatars"
  273 msgstr "Показване на аватари"
  274 
  275 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
  276 msgid "Show contact groups"
  277 msgstr "Показване на групите с контакти"
  278 
  279 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
  280 msgid "Show contact list in rooms"
  281 msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
  282 
  283 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
  284 msgid "Show hint about closing the main window"
  285 msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
  286 
  287 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
  288 msgid "Show offline contacts"
  289 msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
  290 
  291 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
  292 msgid "Show protocols"
  293 msgstr "Показване на протокола"
  294 
  295 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
  296 msgid "Spell checking languages"
  297 msgstr "Езици с проверка на правописа"
  298 
  299 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
  300 msgid "The default folder to save file transfers in."
  301 msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
  302 
  303 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
  304 msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
  305 msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
  306 
  307 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
  308 msgid "The position for the chat window side pane"
  309 msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
  310 
  311 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
  312 msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
  313 msgstr ""
  314 "Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
  315 "разговори."
  316 
  317 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
  318 msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
  319 msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  320 
  321 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
  322 msgid ""
  323 "The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
  324 msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
  325 
  326 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
  327 msgid "Use graphical smileys"
  328 msgstr "Изображения за емотикони"
  329 
  330 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
  331 msgid "Use notification sounds"
  332 msgstr "Известяване със звуци"
  333 
  334 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
  335 msgid "Use theme for chat rooms"
  336 msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
  337 
  338 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
  339 msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
  340 msgstr ""
  341 "Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
  342 
  343 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
  344 msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
  345 msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
  346 
  347 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
  348 msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
  349 msgstr ""
  350 "Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
  351 "местоположението."
  352 
  353 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
  354 msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
  355 msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
  356 
  357 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
  358 msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
  359 msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
  360 
  361 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
  362 msgid ""
  363 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
  364 msgstr ""
  365 "Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
  366 "бездействие на потребителя."
  367 
  368 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
  369 msgid ""
  370 "Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
  371 msgstr ""
  372 "Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
  373 "личните данни."
  374 
  375 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
  376 msgid ""
  377 "Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
  378 msgstr ""
  379 "Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
  380 "разговори."
  381 
  382 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
  383 msgid ""
  384 "Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
  385 msgstr ""
  386 "Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
  387 "включат."
  388 
  389 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
  390 msgid ""
  391 "Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
  392 "reconnect."
  393 msgstr ""
  394 "Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
  395 "прекъсване и възстановяване."
  396 
  397 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
  398 msgid ""
  399 "Whether to check words typed against the languages you want to check with."
  400 msgstr ""
  401 "Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
  402 "езици."
  403 
  404 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
  405 msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
  406 msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
  407 
  408 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
  409 msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
  410 msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
  411 
  412 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
  413 msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
  414 msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
  415 
  416 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
  417 msgid ""
  418 "Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
  419 msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
  420 
  421 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
  422 msgid "Whether to play a sound to notify of events."
  423 msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
  424 
  425 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
  426 msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
  427 msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
  428 
  429 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
  430 msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
  431 msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
  432 
  433 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
  434 msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
  435 msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
  436 
  437 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
  438 msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
  439 msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
  440 
  441 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
  442 msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
  443 msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
  444 
  445 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
  446 msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
  447 msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
  448 
  449 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
  450 msgid ""
  451 "Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
  452 "affect the 'gone' state."
  453 msgstr ""
  454 "Дали да се изпращат състояния „Пишещ“ или „Спрял“. За момента те не се "
  455 "пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
  456 
  457 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
  458 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
  459 msgstr ""
  460 "Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
  461 "прозорци."
  462 
  463 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
  464 msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
  465 msgstr ""
  466 "Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
  467 
  468 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
  469 msgid ""
  470 "Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
  471 "the chat is already opened, but not focused."
  472 msgstr ""
  473 "Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
  474 "не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
  475 
  476 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
  477 msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
  478 msgstr ""
  479 "Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
  480 
  481 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
  482 msgid "Whether to show account balances in the contact list."
  483 msgstr ""
  484 "Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
  485 
  486 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
  487 msgid ""
  488 "Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
  489 msgstr ""
  490 "Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
  491 "разговори."
  492 
  493 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
  494 msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
  495 msgstr ""
  496 "Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
  497 
  498 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
  499 msgid "Whether to show groups in the contact list."
  500 msgstr "Дали да се показват групите в списъка за контакти."
  501 
  502 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
  503 msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
  504 msgstr ""
  505 "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
  506 
  507 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
  508 msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
  509 msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
  510 
  511 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
  512 msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
  513 msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
  514 
  515 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
  516 msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
  517 msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
  518 
  519 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
  520 msgid ""
  521 "Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
  522 "'x' button in the title bar."
  523 msgstr ""
  524 "Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
  525 "натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
  526 
  527 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
  528 msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
  529 msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
  530 
  531 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
  532197msgid ""
  533198"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
   
  539204"сменя на подредба по име."
  540205
   206#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
   207msgid "Use notification sounds"
   208msgstr "Известяване със звуци"
   209
   210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
   211msgid "Whether to play a sound to notify of events."
   212msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
   213
   214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
   215msgid "Disable sounds when away"
   216msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
   217
   218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
   219msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
   220msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
   221
   222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
   223msgid "Play a sound for incoming messages"
   224msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
   225
   226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
   227msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
   228msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
   229
   230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
   231msgid "Play a sound for outgoing messages"
   232msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
   233
   234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
   235msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
   236msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
   237
   238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
   239msgid "Play a sound for new conversations"
   240msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
   241
   242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
   243msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
   244msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
   245
   246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
   247msgid "Play a sound when a contact logs in"
   248msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
   249
   250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
   251msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
   252msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
   253
   254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
   255msgid "Play a sound when a contact logs out"
   256msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
   257
   258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
   259msgid ""
   260"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
   261msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
   262
   263#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
   264msgid "Play a sound when we log in"
   265msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
   266
   267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
   268msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
   269msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
   270
   271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
   272msgid "Play a sound when we log out"
   273msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
   274
   275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
   276msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
   277msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
   278
   279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
   280msgid "Enable popup notifications for new messages"
   281msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
   282
   283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
   284msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
   285msgstr ""
   286"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
   287
   288#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
   289msgid "Disable popup notifications when away"
   290msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
   291
   292#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
   293msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
   294msgstr ""
   295"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
   296
   297#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
   298msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
   299msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
   300
   301#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
   302msgid ""
   303"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
   304"the chat is already opened, but not focused."
   305msgstr ""
   306"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
   307"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
   308
   309#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
   310msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
   311msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
   312
   313#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
   314msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
   315msgstr ""
   316"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
   317
   318#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
   319msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
   320msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
   321
   322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
   323msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
   324msgstr ""
   325"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
   326"прозорци."
   327
   328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
   329msgid "Use graphical smileys"
   330msgstr "Изображения за емотикони"
   331
   332#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
   333msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
   334msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
   335
   336#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
   337msgid "Show contact list in rooms"
   338msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
   339
   340#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
   341msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
   342msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
   343
   344#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
   345msgid "Chat window theme"
   346msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
   347
   348#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
   349msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
   350msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
   351
   352#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
   353msgid "Chat window theme variant"
   354msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
   355
   356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
   357msgid ""
   358"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
   359msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
   360
   361#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
   362msgid "Path of the Adium theme to use"
   363msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
   364
   365#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
   366msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
   367msgstr ""
   368"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
   369
   370#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
   371msgid "Enable WebKit Developer Tools"
   372msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
   373
   374#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
   375msgid ""
   376"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
   377msgstr ""
   378"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
   379"включат."
   380
   381#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
   382msgid "Inform other users when you are typing to them"
   383msgstr "Информиране на другите участници, че им пишете"
   384
   385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
   386msgid ""
   387"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
   388"affect the 'gone' state."
   389msgstr ""
   390"Дали да се изпращат състояния „Пишещ“ или „Спрял“. За момента те не се "
   391"пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
   392
   393#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
   394msgid "Use theme for chat rooms"
   395msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
   396
   397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
   398msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
   399msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
   400
   401#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
   402msgid "Spell checking languages"
   403msgstr "Езици с проверка на правописа"
   404
   405#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
   406msgid ""
   407"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
   408msgstr ""
   409"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
   410"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
   411
   412#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
   413msgid "Enable spell checker"
   414msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
   415
   416#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
   417msgid ""
   418"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
   419msgstr ""
   420"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
   421"езици."
   422
   423#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
   424msgid "Nick completed character"
   425msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
   426
   427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
   428msgid ""
   429"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
   430"chat."
   431msgstr ""
   432"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
   433"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
   434
   435#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
   436msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
   437msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
   438
   439#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
   440msgid ""
   441"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
   442msgstr ""
   443"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
   444"разговори."
   445
   446#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
   447msgid "Last account selected in Join Room dialog"
   448msgstr "Последната регистрация използвана в прозореца „Влизане в стая“"
   449
   450#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
   451msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
   452msgstr ""
   453"Път до обекта в D-Bus на последната регистрация, използвана за влизане в "
   454"стая."
   455
   456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
   457msgid "Camera device"
   458msgstr "Уеб камера"
   459
   460#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
   461msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
   462msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
   463
   464#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
   465msgid "Camera position"
   466msgstr "Позиция на камерата"
   467
   468#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
   469msgid "Position the camera preview should be during a call."
   470msgstr ""
   471"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
   472
   473#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
   474msgid "Echo cancellation support"
   475msgstr "Премахване на ехо"
   476
   477#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
   478msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
   479msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
   480
   481#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
   482msgid "Show hint about closing the main window"
   483msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
   484
   485#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
   486msgid ""
   487"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
   488"'x' button in the title bar."
   489msgstr ""
   490"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
   491"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
   492
   493#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
   494msgid "Empathy can publish the user's location"
   495msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
   496
   497#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
   498msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
   499msgstr ""
   500"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
   501
   502#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
   503msgid "Empathy can use the network to guess the location"
   504msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
   505
   506#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
   507msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
   508msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
   509
   510#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
   511msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
   512msgstr ""
   513"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
   514"местоположението"
   515
   516#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
   517msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
   518msgstr ""
   519"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
   520"местоположението."
   521
   522#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
   523msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
   524msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
   525
   526#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
   527msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
   528msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
   529
   530#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
   531msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
   532msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
   533
   534#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
   535msgid ""
   536"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
   537msgstr ""
   538"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
   539"личните данни."
   540
  541541#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
  542542msgid "No reason was specified"
   
  583583msgstr "Избраният файл е празен"
  584584
  585 #: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
   585#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
  586586#, c-format
  587587msgid "Missed call from %s"
   
  634634
  635635#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
  636 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
   636#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
  637637#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
  638638msgid "Network error"
   
  841841
  842842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
  843 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
   843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
  844844msgid "Username:"
  845845msgstr "Потребителско име:"
   
  883883
  884884#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
   885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
   886#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
   887#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
   888#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
   889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
   890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
   891msgid "Pass_word:"
   892msgstr "П_арола:"
   893
   894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
   895msgid "Screen _Name:"
   896msgstr "_Псевдоним:"
   897
   898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
  885899msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
  886900msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
  887901
  888 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
  889 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
  890 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
  891 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
  892 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
  893 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
  894 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
  895 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
  896 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
  897 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
  898 msgid "Advanced"
  899 msgstr "Допълнителни"
  900 
  901 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
   902#. remember password ticky box
   903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
  902904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
  903 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
  904 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
   905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
   906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
  905907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
  906 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
  907 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
  908 msgid "Pass_word:"
  909 msgstr "П_арола:"
  910 
  911 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
  912 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
  913 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
  914 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
  915 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
  916 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
  917 msgid "Remember Password"
  918 msgstr "Запомняне"
  919 
  920 #. remember password ticky box
  921 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
  922 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
  923 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
  924 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
  925 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
  926 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
  927 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
   908#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
   909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
  928910#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
  929911msgid "Remember password"
  930912msgstr "Запомняне"
  931913
   914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
   915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
   916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
   917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
   918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
   919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
   920msgid "_Port:"
   921msgstr "_Порт:"
   922
  932923#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
  933 msgid "Screen _Name:"
  934 msgstr "_Псевдоним:"
   924#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
   925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
   926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
   927#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
   928#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
   929msgid "_Server:"
   930msgstr "_Сървър:"
  935931
  936932#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
  937 msgid "What is your AIM password?"
  938 msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
   933#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
   934#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
   935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
   936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
   937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
   938#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
   939#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
   940#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
   941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
   942msgid "Advanced"
   943msgstr "Допълнителни"
  939944
  940945#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
   
  943948
  944949#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
  945 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
  946 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
  947 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
  948 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
  949 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
  950 msgid "_Port:"
  951 msgstr "_Порт:"
   950msgid "What is your AIM password?"
   951msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
  952952
  953953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
  954954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
  955955#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
  956 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
   956#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
  957957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
  958 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
  959 msgid "_Server:"
  960 msgstr "_Сървър:"
  961 
  962 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
  963 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
   958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
   959msgid "Remember Password"
   960msgstr "Запомняне"
   961
   962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
   963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
   964#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
   965msgid "Login I_D:"
   966msgstr "_Идентификатор:"
   967
   968#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
   969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
  964970msgid "<b>Example:</b> username"
  965971msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
  966972
  967 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
  968 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
  969 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
  970 msgid "Login I_D:"
  971 msgstr "_Идентификатор:"
  972 
  973 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
   973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
  974974msgid "What is your GroupWise User ID?"
  975975msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
  976976
  977 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
   977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
  978978msgid "What is your GroupWise password?"
  979979msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
  980980
  981 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
   981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
   982msgid "ICQ _UIN:"
   983msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
   984
   985#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
  982986msgid "<b>Example:</b> 123456789"
  983987msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
  984988
  985 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
  986 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
   989#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
   990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
  987991msgid "Ch_aracter set:"
  988992msgstr "_Кодиране:"
  989993
  990 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
  991 msgid "ICQ _UIN:"
  992 msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
  993 
  994 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
   994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
  995995msgid "What is your ICQ UIN?"
  996996msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
  997997
  998 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
   998#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
  999999msgid "What is your ICQ password?"
  10001000msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
   
  10331033msgstr "Без"
  10341034
   1035#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
   1036msgid "Network"
   1037msgstr "Мрежа"
   1038
  10351039#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
   1040msgid "Network:"
   1041msgstr "Мрежа:"
   1042
   1043#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
  10361044msgid "Character set:"
  10371045msgstr "Кодиране:"
  10381046
  1039 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
   1047#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
   1048msgid "Servers"
   1049msgstr "Сървъри"
   1050
   1051#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
  10401052msgid ""
  10411053"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
   
  10441056"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
  10451057"въвеждайте парола."
  1046 
  1047 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
  1048 msgid "Network"
  1049 msgstr "Мрежа"
  1050 
  1051 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
  1052 msgid "Network:"
  1053 msgstr "Мрежа:"
  10541058
  10551059#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
   
  10691073msgstr "Истинско име:"
  10701074
  1071 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
  1072 msgid "Servers"
  1073 msgstr "Сървъри"
  1074 
  10751075#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
   1076msgid "Which IRC network?"
   1077msgstr "Коя мрежа за IRC?"
   1078
   1079#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
  10761080msgid "What is your IRC nickname?"
  10771081msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
  10781082
  1079 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
  1080 msgid "Which IRC network?"
  1081 msgstr "Коя мрежа за IRC?"
  1082 
  10831083#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
  1084 msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
  1085 msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
  1086 
  1087 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
  1088 msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
  1089 msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
  1090 
  1091 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
  1092 msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
  1093 msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
  1094 
  1095 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
  1096 msgid "I_gnore SSL certificate errors"
  1097 msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
  1098 
  1099 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
  1100 msgid "Override server settings"
  1101 msgstr "Използване на собствените настройки"
  1102 
  1103 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
  1104 msgid "Priori_ty:"
  1105 msgstr "Пр_иоритет:"
  1106 
  1107 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
  1108 msgid "Reso_urce:"
  1109 msgstr "_Ресурс:"
   1084msgid "What is your Facebook username?"
   1085msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
  11101086
  11111087#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
  1112 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
   1088#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
  11131089msgid ""
  11141090"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
   
  11241100"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
  11251101
   1102#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
   1103msgid "What is your Facebook password?"
   1104msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
   1105
   1106#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
   1107msgid "What is your Google ID?"
   1108msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
   1109
   1110#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
   1111msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
   1112msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
   1113
   1114#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
   1115msgid "What is your Google password?"
   1116msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
   1117
   1118#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
   1119msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
   1120msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
   1121
   1122#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
   1123msgid "I_gnore SSL certificate errors"
   1124msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
   1125
   1126#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
   1127msgid "Priori_ty:"
   1128msgstr "Пр_иоритет:"
   1129
  11261130#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
   1131msgid "Reso_urce:"
   1132msgstr "_Ресурс:"
   1133
   1134#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
   1135msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
   1136msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
   1137
   1138#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
  11271139msgid "Use old SS_L"
  11281140msgstr "Използване на _стар SSL"
  11291141
  1130 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
  1131 msgid "What is your Facebook password?"
  1132 msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
  1133 
  1134 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
  1135 msgid "What is your Facebook username?"
  1136 msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
  1137 
  1138 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
  1139 msgid "What is your Google ID?"
  1140 msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
  1141 
  1142 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
  1143 msgid "What is your Google password?"
  1144 msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
  1145 
  11461142#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
   1143msgid "Override server settings"
   1144msgstr "Използване на собствените настройки"
   1145
   1146#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
  11471147msgid "What is your Jabber ID?"
  11481148msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
  11491149
  1150 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
   1150#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
   1151msgid "What is your desired Jabber ID?"
   1152msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
   1153
   1154#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
  11511155msgid "What is your Jabber password?"
  11521156msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
  11531157
  1154 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
  1155 msgid "What is your desired Jabber ID?"
  1156 msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
  1157 
  1158 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
   1158#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
  11591159msgid "What is your desired Jabber password?"
  11601160msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
  11611161
  1162 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
   1162#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
  11631163msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
  11641164msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
  11651165
  1166 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
   1166#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
  11671167msgid "What is your Windows Live ID?"
  11681168msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
  11691169
  1170 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
   1170#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
  11711171msgid "What is your Windows Live password?"
  11721172msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
  11731173
  1174 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
  1175 msgid "E-_mail address:"
  1176 msgstr "Адрес на _е-поща:"
  1177 
  1178 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
   1174#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
  11791175msgid "Nic_kname:"
  11801176msgstr "Псевдо_ним:"
  11811177
  1182 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
   1178#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
   1179msgid "_Last Name:"
   1180msgstr "_Фамилно име:"
   1181
   1182#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
  11831183msgid "_First Name:"
  11841184msgstr "_Лично име:"
   1185
   1186#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
   1187msgid "_Published Name:"
   1188msgstr "Име за п_убликуване:"
  11851189
  11861190#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
   
  11891193
  11901194#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
  1191 msgid "_Last Name:"
  1192 msgstr "_Фамилно име:"
  1193 
  1194 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
  1195 msgid "_Published Name:"
  1196 msgstr "Име за п_убликуване:"
  1197 
  1198 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
   1195msgid "E-_mail address:"
   1196msgstr "Адрес на _е-поща:"
   1197
   1198#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
   1199msgid "_Username:"
   1200msgstr "Потребителско _име:"
   1201
   1202#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
  11991203msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
  12001204msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
  12011205
  1202 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
  1203 msgid "Authentication username:"
  1204 msgstr "Потребителско име:"
  1205 
  1206 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
   1206#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
   1207msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
   1208msgstr ""
   1209"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
   1210"мобилни мрежи"
   1211
   1212#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
   1213msgid "NAT Traversal Options"
   1214msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
   1215
   1216#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
   1217msgid "Proxy Options"
   1218msgstr "Сървър-посредник"
   1219
   1220#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
   1221msgid "Miscellaneous Options"
   1222msgstr "Допълнителни настройки"
   1223
   1224#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
   1225msgid "STUN Server:"
   1226msgstr "Сървър за STUN:"
   1227
   1228#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
   1229msgid "Discover the STUN server automatically"
   1230msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
   1231
   1232#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
  12071233msgid "Discover Binding"
  12081234msgstr "Откриване на свързването"
  12091235
  1210 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
  1211 msgid "Discover the STUN server automatically"
  1212 msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
  1213 
  1214 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
  1215 msgid "Ignore TLS Errors"
  1216 msgstr "Игнориране на TLS грешки"
  1217 
  1218 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
  1219 msgid "Interval (seconds)"
  1220 msgstr "Интервал [сек.]"
  1221 
  1222 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
  1223 msgid "Keep-Alive Options"
  1224 msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
  1225 
  1226 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
  1227 msgid "Loose Routing"
  1228 msgstr "Свободна маршрутизация"
  1229 
  1230 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
  1231 msgid "Mechanism:"
  1232 msgstr "Механизъм:"
  1233 
  1234 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
  1235 msgid "Miscellaneous Options"
  1236 msgstr "Допълнителни настройки"
  1237 
  12381236#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
  1239 msgid "NAT Traversal Options"
  1240 msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
  1241 
  1242 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
  1243 msgid "Port:"
  1244 msgstr "Порт:"
  1245 
  1246 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
  1247 msgid "Proxy Options"
  1248 msgstr "Сървър-посредник"
  1249 
  1250 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
  1251 msgid "STUN Server:"
  1252 msgstr "Сървър за STUN:"
  1253 
  1254 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
  12551237#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
  12561238msgid "Server:"
  12571239msgstr "Сървър:"
  12581240
  1259 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
   1241#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
   1242msgid "Keep-Alive Options"
   1243msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
   1244
   1245#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
   1246msgid "Mechanism:"
   1247msgstr "Механизъм:"
   1248
   1249#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
   1250msgid "Interval (seconds)"
   1251msgstr "Интервал [сек.]"
   1252
   1253#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
   1254msgid "Authentication username:"
   1255msgstr "Потребителско име:"
   1256
   1257#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
  12601258msgid "Transport:"
  12611259msgstr "Транспорт:"
  12621260
  1263 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
  1264 msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
  1265 msgstr ""
  1266 "Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
  1267 "мобилни мрежи"
   1261#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
   1262msgid "Loose Routing"
   1263msgstr "Свободна маршрутизация"
   1264
   1265#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
   1266msgid "Ignore TLS Errors"
   1267msgstr "Игнориране на TLS грешки"
   1268
   1269#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
   1270msgid "Port:"
   1271msgstr "Порт:"
  12681272
  12691273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
   1274msgid "What is your SIP login ID?"
   1275msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
   1276
   1277#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
  12701278msgid "What is your SIP account password?"
  12711279msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
  12721280
  1273 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
  1274 msgid "What is your SIP login ID?"
  1275 msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
  1276 
  1277 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
  1278 msgid "_Username:"
  1279 msgstr "Потребителско _име:"
  1280 
  1281 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
   1281#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
   1282msgid "Yahoo! I_D:"
   1283msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
   1284
   1285#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
  12821286msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
  12831287msgstr ""
   
  12851289"разговори"
  12861290
  1287 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
   1291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
   1292msgid "_Room List locale:"
   1293msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
   1294
   1295#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
  12881296msgid "What is your Yahoo! ID?"
  12891297msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
  12901298
  1291 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
   1299#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
  12921300msgid "What is your Yahoo! password?"
  12931301msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
  1294 
  1295 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
  1296 msgid "Yahoo! I_D:"
  1297 msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
  1298 
  1299 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
  1300 msgid "_Room List locale:"
  1301 msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
  13021302
  13031303#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
   
  13381338msgstr "Натиснете за увеличаване"
  13391339
  1340 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
  1341 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
   1340#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
   1341#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
  13421342msgid "There was an error starting the call"
  13431343msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
  13441344
  1345 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
   1345#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
  13461346msgid "The specified contact doesn't support calls"
  13471347msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
  13481348
  1349 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
   1349#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
  13501350msgid "The specified contact is offline"
  13511351msgstr "Избраният контакт е извън линия"
  13521352
  1353 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
   1353#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
  13541354msgid "The specified contact is not valid"
  13551355msgstr "Избраният контакт е неправилен"
  13561356
  1357 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
   1357#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
  13581358msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
  13591359msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
  13601360
  1361 #: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
   1361#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
  13621362msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
  13631363msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане"
   
  16271627#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
  16281628#. * we get the new handler.
  1629 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993
  1630 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1889
  1631 #: ../src/empathy-event-manager.c:1280 ../src/empathy-call-window.c:1545
  1632 #: ../src/empathy-call-window.c:1595 ../src/empathy-call-window.c:2638
   1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993 ../src/empathy-event-manager.c:1197
   1630#: ../src/empathy-call-window.c:1502 ../src/empathy-call-window.c:1552
   1631#: ../src/empathy-call-window.c:2588
  16331632msgid "Disconnected"
  16341633msgstr "Изключен"
   
  16651664msgstr "Влизане"
  16661665
  1667 #: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1301
   1666#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1218
  16681667msgid "Connected"
  16691668msgstr "Свързан"
   
  17071706#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
  17081707#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
  1709 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
   1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
  17101709#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
  1711 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
  1712 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
   1710#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
   1711#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
  17131712msgid "Account:"
  17141713msgstr "Регистрация:"
   
  17201719#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
  17211720#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
  1722 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
   1721#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
  17231722#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
  17241723msgid "Remove"
   
  17731772
  17741773#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
   1774msgid "Subscription Request"
   1775msgstr "Искане за записване"
   1776
   1777#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
   1778msgid "_Block User"
   1779msgstr "_Блокиране"
   1780
   1781#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
  17751782msgid "Decide _Later"
  17761783msgstr "Отлагане на _решението"
  1777 
  1778 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
  1779 msgid "Subscription Request"
  1780 msgstr "Искане за записване"
  1781 
  1782 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
  1783 msgid "_Block User"
  1784 msgstr "_Блокиране"
  17851784
  17861785#. Title
   
  19441943#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
  19451944#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
  1946 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
   1945#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
  19471946msgid "Location"
  19481947msgstr "Местоположение"
   
  19761975#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
  19771976#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
  1978 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
   1977#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
  19791978msgid "Contact Details"
  19801979msgstr "Подробни данни за контакта"
   
  20452044msgstr "за доставка"
  20462045
  2047 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
  2048 msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
  2049 msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
   2046#. Identifier to connect to Instant Messaging network
   2047#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
   2048#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
   2049#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
   2050msgid "Identifier:"
   2051msgstr "Идентификатор:"
  20502052
  20512053#. Alias
  2052 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
   2054#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
  20532055#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
  20542056msgid "Alias:"
  20552057msgstr "Псевдоним:"
  20562058
  2057 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
   2059#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
   2060msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
   2061msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
   2062
   2063#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
   2064#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
   2065msgid "Information requested…"
   2066msgstr "Пратена е заявка за информация…"
   2067
   2068#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  20582069msgid "Client Information"
  20592070msgstr "Данни за клиента"
  20602071
  2061 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
   2072#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
   2073msgid "OS:"
   2074msgstr "ОС:"
   2075
   2076#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
   2077msgid "Version:"
   2078msgstr "Версия:"
   2079
   2080#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
  20622081msgid "Client:"
  20632082msgstr "Клиент:"
  2064 
  2065 #. Identifier to connect to Instant Messaging network
  2066 #. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
  2067 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
  2068 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
  2069 msgid "Identifier:"
  2070 msgstr "Идентификатор:"
  2071 
  2072 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
  2073 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
  2074 msgid "Information requested…"
  2075 msgstr "Пратена е заявка за информация…"
  2076 
  2077 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
  2078 msgid "OS:"
  2079 msgstr "ОС:"
  2080 
  2081 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
  2082 msgid "Version:"
  2083 msgstr "Версия:"
  20842083
  20852084#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
   
  21372136msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
  21382137
  2139 #. translators: Call is a noun. This string is used in the window
  2140 #. * title
  21412138#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
  2142 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
  2143 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1288
  2144 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
   2139#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
   2140#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
  21452141msgid "Call"
  21462142msgstr "Разговор"
   
  21652161#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
  21662162#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
  2167 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
   2163#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
  21682164msgid "_Chat"
  21692165msgstr "_Разговор"
   
  21862182
  21872183#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
  2188 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
   2184#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
  21892185msgid "_Previous Conversations"
  21902186msgstr "_Предишни разговори"
   
  22312227
  22322228#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
  2233 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
   2229#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
  22342230msgid "_Add Contact…"
  22352231msgstr "_Добавяне на контакт…"
   
  22832279msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
  22842280
  2285 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
   2281#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
  22862282msgid "Online from a phone or mobile device"
  22872283msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
   
  23122308msgstr "SSL"
  23132309
  2314 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
   2310#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
  23152311msgid "History"
  23162312msgstr "История"
  23172313
  2318 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
   2314#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
  23192315msgid "Show"
  23202316msgstr "Показване"
  23212317
  2322 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
   2318#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
  23232319msgid "Search"
  23242320msgstr "Търсене"
  23252321
  2326 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
   2322#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
  23272323#, c-format
  23282324msgid "Chat in %s"
  23292325msgstr "Разговор в %s"
  23302326
  2331 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
   2327#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
  23322328#, c-format
  23332329msgid "Chat with %s"
  23342330msgstr "Разговор с %s"
  23352331
  2336 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
  2337 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1349
   2332#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
   2333#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
  23382334msgctxt "A date with the time"
  23392335msgid "%A, %e %B %Y %X"
   
  23412337
  23422338#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
  2343 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
   2339#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
  23442340#, c-format
  23452341msgid "<i>* %s %s</i>"
   
  23482344#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
  23492345#. * The string in bold is the sender's name
  2350 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
   2346#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
  23512347#, c-format
  23522348msgid "<b>%s:</b> %s"
  23532349msgstr "<b>%s:</b> %s"
  23542350
  2355 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1373
   2351#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
  23562352#, c-format
  23572353msgid "%s second"
   
  23602356msgstr[1] "%s секунди"
  23612357
  2362 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1380
   2358#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
  23632359#, c-format
  23642360msgid "%s minute"
   
  23672363msgstr[1] "%s минути"
  23682364
  2369 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1388
   2365#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
  23702366#, c-format
  23712367msgid "Call took %s, ended at %s"
  23722368msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
  23732369
  2374 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
   2370#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
  23752371msgid "Today"
  23762372msgstr "Днес"
  23772373
  2378 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1726
   2374#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
  23792375msgid "Yesterday"
  23802376msgstr "Вчера"
  23812377
  23822378#. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
  2383 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1741
   2379#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
  23842380msgid "%e %B %Y"
  23852381msgstr "%e %B %Y"
  23862382
  2387 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
  2388 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3489
   2383#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
   2384#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
  23892385msgid "Anytime"
  23902386msgstr "По всяко време"
  23912387
  2392 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1918
  2393 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
   2388#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
   2389#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
  23942390msgid "Anyone"
  23952391msgstr "Всеки"
  23962392
  2397 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
   2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
  23982394msgid "Who"
  23992395msgstr "Кой"
  24002396
  2401 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
   2397#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
  24022398msgid "When"
  24032399msgstr "Кога"
  24042400
  2405 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
   2401#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
  24062402msgid "Anything"
  24072403msgstr "Всичко"
  24082404
  2409 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
   2405#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
  24102406msgid "Text chats"
  24112407msgstr "Текстови разговори"
  24122408
  2413 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
  2414 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
   2409#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
   2410#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
  24152411msgid "Calls"
  24162412msgstr "Разговори"
  24172413
  2418 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
   2414#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
  24192415msgid "Incoming calls"
  24202416msgstr "Входящи повиквания"
  24212417
  2422 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
   2418#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
  24232419msgid "Outgoing calls"
  24242420msgstr "Изходящи повиквания"
  24252421
  2426 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
   2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
  24272423msgid "Missed calls"
  24282424msgstr "Пропуснати повиквания"
  24292425
  2430 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3073
   2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
  24312427msgid "What"
  24322428msgstr "Какво"
  24332429
  2434 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3782
   2430#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
  24352431msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
  24362432msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
  24372433
  2438 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3786
   2434#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
  24392435msgid "Clear All"
  24402436msgstr "Изчистване"
  24412437
  2442 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3793
   2438#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
  24432439msgid "Delete from:"
  24442440msgstr "Изтриване от:"
  24452441
  24462442#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
   2443msgid "_File"
   2444msgstr "_Файл"
   2445
   2446#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
   2447#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
   2448#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
   2449msgid "_Edit"
   2450msgstr "Р_едактиране"
   2451
   2452#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
   2453msgid "Delete All History..."
   2454msgstr "Изтриване на историята…"
   2455
   2456#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
   2457msgid "Profile"
   2458msgstr "Профил"
   2459
   2460#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
   2461#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
   2462msgid "Chat"
   2463msgstr "Разговор"
   2464
   2465#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
   2466#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
   2467msgid "Video"
   2468msgstr "Видео"
   2469
   2470#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
   2471msgid "page 2"
   2472msgstr "стр. 2"
   2473
   2474#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
  24472475msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
  24482476msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
  2449 
  2450 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
  2451 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
  2452 msgid "Chat"
  2453 msgstr "Разговор"
  2454 
  2455 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
  2456 msgid "Delete All History..."
  2457 msgstr "Изтриване на историята…"
  2458 
  2459 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
  2460 msgid "Profile"
  2461 msgstr "Профил"
  2462 
  2463 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
  2464 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
  2465 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
  2466 msgid "Video"
  2467 msgstr "Видео"
  2468 
  2469 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
  2470 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
  2471 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
  2472 msgid "_Edit"
  2473 msgstr "Р_едактиране"
  2474 
  2475 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
  2476 msgid "_File"
  2477 msgstr "_Файл"
  2478 
  2479 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
  2480 msgid "page 2"
  2481 msgstr "стр. 2"
  24822477
  24832478#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
   
  25262521
  25272522#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
  2528 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:202
   2523#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
  25292524msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
  25302525msgstr "Въведете идентификатор на контакт или телефонен номер:"
   
  25362531
  25372532#. add video button
  2538 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
   2533#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
  25392534msgid "_Video Call"
  25402535msgstr "_Видео разговор"
  25412536
  25422537#. add audio button
  2543 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:235
   2538#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
  25442539msgid "_Audio Call"
  25452540msgstr "_Аудио разговор"
  25462541
  25472542#. Tweak the dialog
  2548 #: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:245
   2543#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
  25492544msgid "New Call"
  25502545msgstr "Нов разговор"
   
  26022597#. * "Yahoo!"
  26032598#.
  2604 #: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
   2599#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
  26052600#, c-format
  26062601msgid "New %s account"
   
  26122607
  26132608#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
   2609msgid "_Previous"
   2610msgstr "_Предишен"
   2611
   2612#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
   2613msgid "_Next"
   2614msgstr "_Следващ"
   2615
   2616#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
  26142617msgid "Mat_ch case"
  26152618msgstr "Зачита_не на главни/малки"
  26162619
  2617 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
   2620#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
  26182621msgid "Phrase not found"
  26192622msgstr "Фразата не е открита"
  2620 
  2621 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
  2622 msgid "_Next"
  2623 msgstr "_Следващ"
  2624 
  2625 #: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
  2626 msgid "_Previous"
  2627 msgstr "_Предишен"
  26282623
  26292624#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
   
  29732968msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
  29742969
  2975 #: ../src/empathy.c:437
   2970#: ../src/empathy.c:435
  29762971msgid "Don't connect on startup"
  29772972msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
  29782973
  2979 #: ../src/empathy.c:441
   2974#: ../src/empathy.c:439
  29802975msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
  29812976msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
  29822977
  2983 #: ../src/empathy.c:456
   2978#: ../src/empathy.c:454
  29842979msgid "- Empathy IM Client"
  29852980msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
  29862981
  2987 #: ../src/empathy.c:643
   2982#: ../src/empathy.c:641
  29882983msgid "Error contacting the Account Manager"
  29892984msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
  29902985
  2991 #: ../src/empathy.c:645
   2986#: ../src/empathy.c:643
  29922987#, c-format
  29932988msgid ""
   
  30543049#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
  30553050#. * unsaved changes
  3056 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:71
   3051#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
  30573052#, c-format
  30583053msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
   
  30613056#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
  30623057#. * an unsaved new account
  3063 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:75
   3058#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
  30643059msgid "Your new account has not been saved yet."
  30653060msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
  30663061
  3067 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:347
  3068 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:757
  3069 #: ../src/empathy-call-window.c:1332
   3062#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370 ../src/empathy-call-window.c:1289
  30703063msgid "Connecting…"
  30713064msgstr "Свързване…"
  30723065
  3073 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:388
   3066#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
  30743067#, c-format
  30753068msgid "Offline — %s"
  30763069msgstr "Извън мрежата — %s"
  30773070
  3078 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:400
   3071#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
  30793072#, c-format
  30803073msgid "Disconnected — %s"
  30813074msgstr "Изключен — %s"
  30823075
  3083 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
   3076#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
  30843077msgid "Offline — No Network Connection"
  30853078msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
  30863079
  30873080# FIXME: термини за offine и disconnected
  3088 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:418
   3081#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
  30893082msgid "Unknown Status"
  30903083msgstr "Неизвестно състояние"
  30913084
  3092 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:430
   3085#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
   3086msgid ""
   3087"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
   3088"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
   3089"the account."
   3090msgstr ""
   3091"Тази регистрация използва старо и неподдържано ядро, затова е изключена. "
   3092"Инсталирайте пакета „telepathy-haze“ и рестартирайте програмата, за да "
   3093"мигрирате рeгистрацията."
   3094
   3095#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
  30933096msgid "Offline — Account Disabled"
  30943097msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
  30953098
  3096 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:533
   3099#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:572
  30973100msgid "Edit Connection Parameters"
  30983101msgstr "Редактиране на настройките на връзката"
  30993102
  3100 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:696
   3103#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
  31013104msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
  31023105msgstr "Личните ви данни не могат да бъдат изтеглени от сървъра."
  31033106
  3104 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:702
   3107#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:741
  31053108msgid "Go online to edit your personal information."
  31063109msgstr "Влезте в мрежата, за да редактирате личните си данни."
  31073110
  3108 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
   3111#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:826
  31093112msgid "_Edit Connection Parameters..."
  31103113msgstr "_Редактиране на настройките на връзката…"
  31113114
  3112 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1283
   3115#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1322
  31133116#, c-format
  31143117msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
  31153118msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
  31163119
  3117 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1287
   3120#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
  31183121msgid "This will not remove your account on the server."
  31193122msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
  31203123
  3121 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1523
   3124#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1562
  31223125msgid ""
  31233126"You are about to select another account, which will discard\n"
   
  31283131
  31293132#. Menu items: to enabled/disable the account
  3130 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1699
   3133#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1738
  31313134msgid "_Enable"
  31323135msgstr "_Включване"
  31333136
  3134 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1700
   3137#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1739
  31353138msgid "_Disable"
  31363139msgstr "_Изключване"
  31373140
  3138 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2083
   3141#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2122
  31393142msgid "_Skip"
  31403143msgstr "_Прескачане"
  31413144
  3142 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2087
   3145#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
  31433146msgid "_Connect"
  31443147msgstr "_Свързване"
  31453148
  3146 #: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2264
   3149#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2303
  31473150msgid ""
  31483151"You are about to close the window, which will discard\n"
   
  31563159msgstr "Добавяне…"
  31573160
  3158 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
   3161#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
   3162msgid "_Import…"
   3163msgstr "_Внасяне…"
   3164
   3165#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
  31593166msgid "Loading account information"
  31603167msgstr "Зареждане на данните за контакта"
  31613168
  3162 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
   3169#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
   3170msgid ""
   3171"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
   3172"you want to use."
   3173msgstr ""
   3174"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
   3175"нейния протокол."
   3176
   3177#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  31633178msgid "No protocol backends installed"
  31643179msgstr "Не са инсталирани модулите за поддръжка на този протокол"
  3165 
  3166 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
  3167 msgid ""
  3168 "To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
  3169 "you want to use."
  3170 msgstr ""
  3171 "За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
  3172 "нейния протокол."
  3173 
  3174 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
  3175 msgid "_Import…"
  3176 msgstr "_Внасяне…"
  31773180
  31783181#: ../src/empathy-auth-client.c:286
   
  31843187msgstr "Идентифициране с Empathy"
  31853188
  3186 #: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:203
  3187 msgid "- Empathy Audio/Video Client"
  3188 msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
  3189 
  3190 #: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:228
  3191 msgid "Empathy Audio/Video Client"
  3192 msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
  3193 
  3194 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:433
  3195 msgid "Contrast"
  3196 msgstr "Контраст"
  3197 
  3198 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:436
  3199 msgid "Brightness"
  3200 msgstr "Яркост"
  3201 
  3202 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:439
  3203 msgid "Gamma"
  3204 msgstr "Гама корекция"
  3205 
  3206 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:545
  3207 msgid "Volume"
  3208 msgstr "Сила на звука"
  3209 
  3210 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1097
  3211 msgid "_Sidebar"
  3212 msgstr "_Странична лента"
  3213 
  3214 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1117
  3215 msgid "Audio input"
  3216 msgstr "Аудио вход"
  3217 
  3218 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1121
  3219 msgid "Video input"
  3220 msgstr "Видео вход"
  3221 
  3222 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1129
  3223 msgid "Dialpad"
  3224 msgstr "Циферблат"
  3225 
  3226 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
  3227 msgid "Details"
  3228 msgstr "Подробности"
  3229 
  3230 #. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
  3231 #. * is used in the window title
  3232 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1209
  3233 #: ../src/empathy-call-window.c:1934
  3234 #, c-format
  3235 msgid "Call with %s"
  3236 msgstr "Разговор с %s"
  3237 
  3238 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1442
  3239 #: ../src/empathy-call-window.c:2178
  3240 msgid "The IP address as seen by the machine"
  3241 msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
  3242 
  3243 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
  3244 #: ../src/empathy-call-window.c:2180
  3245 msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
  3246 msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
  3247 
  3248 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
  3249 #: ../src/empathy-call-window.c:2182
  3250 msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
  3251 msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
  3252 
  3253 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
  3254 #: ../src/empathy-call-window.c:2184
  3255 msgid "The IP address of a relay server"
  3256 msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
  3257 
  3258 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
  3259 #: ../src/empathy-call-window.c:2186
  3260 msgid "The IP address of the multicast group"
  3261 msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
  3262 
  3263 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1838
  3264 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1841
  3265 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1844
  3266 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1847
  3267 msgctxt "codec"
  3268 msgid "Unknown"
  3269 msgstr "Неизвестен"
  3270 
  3271 #. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
  3272 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2139
  3273 #, c-format
  3274 msgid "Connected — %d:%02dm"
  3275 msgstr "Връзка — %d:%02dm"
  3276 
  3277 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2200
  3278 #: ../src/empathy-call-window.c:3040
  3279 msgid "Technical Details"
  3280 msgstr "Технически данни"
  3281 
  3282 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2238
  3283 #: ../src/empathy-call-window.c:3079
  3284 #, c-format
  3285 msgid ""
  3286 "%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
  3287 "computer"
  3288 msgstr ""
  3289 "Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
  3290 "компютър"
  3291 
  3292 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
  3293 #: ../src/empathy-call-window.c:3084
  3294 #, c-format
  3295 msgid ""
  3296 "%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
  3297 "computer"
  3298 msgstr ""
  3299 "Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
  3300 "компютър"
  3301 
  3302 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2249
  3303 #: ../src/empathy-call-window.c:3090
  3304 #, c-format
  3305 msgid ""
  3306 "Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
  3307 "does not allow direct connections."
  3308 msgstr ""
  3309 "Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
  3310 "преки връзки."
  3311 
  3312 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2255
  3313 #: ../src/empathy-call-window.c:3096
  3314 msgid "There was a failure on the network"
  3315 msgstr "Мрежова грешка"
  3316 
  3317 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
  3318 #: ../src/empathy-call-window.c:3100
  3319 msgid ""
  3320 "The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
  3321 msgstr ""
  3322 "Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
  3323 "на компютъра ви"
  3324 
  3325 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2262
  3326 #: ../src/empathy-call-window.c:3103
  3327 msgid ""
  3328 "The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
  3329 msgstr ""
  3330 "Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
  3331 "на компютъра ви"
  3332 
  3333 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2272
  3334 #: ../src/empathy-call-window.c:3115
  3335 #, c-format
  3336 msgid ""
  3337 "Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
  3338 "\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
  3339 "the Help menu."
  3340 msgstr ""
  3341 "Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
  3342 "\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
  3343 "прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
  3344 
  3345 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2280
  3346 #: ../src/empathy-call-window.c:3124
  3347 msgid "There was a failure in the call engine"
  3348 msgstr "Грешка в модула за разговори"
  3349 
  3350 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2283
  3351 #: ../src/empathy-call-window.c:3127
  3352 msgid "The end of the stream was reached"
  3353 msgstr "Достигнат е краят на потока"
  3354 
  3355 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2323
  3356 #: ../src/empathy-call-window.c:3167
  3357 msgid "Can't establish audio stream"
  3358 msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
  3359 
  3360 #: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2333
  3361 #: ../src/empathy-call-window.c:3177
  3362 msgid "Can't establish video stream"
  3363 msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
  3364 
  3365 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
  3366 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
  3367 msgid "Audio"
  3368 msgstr "Звук"
   3189#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
   3190msgid "_Call"
   3191msgstr "_Разговор"
  33693192
  33703193#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
  3371 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
  3372 msgid "Decoding Codec:"
  3373 msgstr "Декодиращ модул:"
   3194msgid "_Microphone"
   3195msgstr "_Микрофон"
  33743196
  33753197#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
  3376 msgid "Disable camera"
  3377 msgstr "Спиране на камерата"
   3198msgid "_Camera"
   3199msgstr "_Камера"
  33783200
  33793201#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
  3380 msgid "Display the dialpad"
  3381 msgstr "Циферблат"
   3202msgid "_Settings"
   3203msgstr "_Настройки"
  33823204
  33833205#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
  3384 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
  3385 msgid "Encoding Codec:"
  3386 msgstr "Кодиращ модул:"
  3387 
  3388 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
  3389 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
  3390 msgid "Hang up"
  3391 msgstr "Затваряне"
  3392 
  3393 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
  3394 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
  3395 msgid "Hang up current call"
  3396 msgstr "Затваряне на текущия разговор"
   3206#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
   3207msgid "_View"
   3208msgstr "_Преглед"
   3209
   3210#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
   3211#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
   3212msgid "_Help"
   3213msgstr "Помо_щ"
   3214
   3215#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
   3216#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
   3217msgid "_Contents"
   3218msgstr "_Ръководство"
  33973219
  33983220#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
  3399 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
  3400 msgid "Local Candidate:"
  3401 msgstr "Местен кандидат:"
   3221#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
   3222msgid "_Debug"
   3223msgstr "_Изчистване на грешки"
  34023224
  34033225#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
  3404 msgid "Maximise me"
  3405 msgstr "Уголемяване"
   3226msgid "Swap camera"
   3227msgstr "Размяна на камерата"
  34063228
  34073229#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
   
  34103232
  34113233#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
  3412 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
   3234msgid "Maximise me"
   3235msgstr "Уголемяване"
   3236
   3237#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
   3238msgid "Disable camera"
   3239msgstr "Спиране на камерата"
   3240
   3241#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
   3242msgid "Hang up"
   3243msgstr "Затваряне"
   3244
   3245#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
   3246msgid "Hang up current call"
   3247msgstr "Затваряне на текущия разговор"
   3248
   3249#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
   3250msgid "Video call"
   3251msgstr "Видео разговор"
   3252
   3253#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
   3254msgid "Start a video call"
   3255msgstr "Провеждане на видео разговор"
   3256
   3257#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
   3258msgid "Start an audio call"
   3259msgstr "Провеждане на аудио разговор"
   3260
   3261#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
   3262msgid "Show dialpad"
   3263msgstr "Циферблат"
   3264
   3265#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
   3266msgid "Display the dialpad"
   3267msgstr "Циферблат"
   3268
   3269#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
   3270msgid "Send Video"
   3271msgstr "Изпращане на видео"
   3272
   3273#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
   3274msgid "Toggle video transmission"
   3275msgstr "Превключване на пращането на видео"
   3276
   3277#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
   3278msgid "Send Audio"
   3279msgstr "Изпращане на аудио"
   3280
   3281#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
   3282msgid "Toggle audio transmission"
   3283msgstr "Превключване на пращането на аудио"
   3284
   3285#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
   3286msgid "Encoding Codec:"
   3287msgstr "Кодиращ модул:"
   3288
   3289#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-call-window.c:2540
   3290#: ../src/empathy-call-window.c:2541 ../src/empathy-call-window.c:2542
   3291#: ../src/empathy-call-window.c:2543
   3292msgid "Unknown"
   3293msgstr "Неизвестно"
   3294
   3295#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
   3296msgid "Decoding Codec:"
   3297msgstr "Декодиращ модул:"
   3298
   3299#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
  34133300msgid "Remote Candidate:"
  34143301msgstr "Отдалечен кандидат:"
  34153302
  3416 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
  3417 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
  3418 msgid "Send Audio"
  3419 msgstr "Изпращане на аудио"
  3420 
  3421 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
  3422 msgid "Send Video"
  3423 msgstr "Изпращане на видео"
  3424 
  3425 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
  3426 msgid "Show dialpad"
  3427 msgstr "Циферблат"
  3428 
  3429 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
  3430 msgid "Start a video call"
  3431 msgstr "Провеждане на видео разговор"
  3432 
  3433 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
  3434 msgid "Start an audio call"
  3435 msgstr "Провеждане на аудио разговор"
  3436 
  3437 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
  3438 msgid "Swap camera"
  3439 msgstr "Размяна на камерата"
  3440 
  3441 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
  3442 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
  3443 msgid "Toggle audio transmission"
  3444 msgstr "Превключване на пращането на аудио"
  3445 
  3446 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
  3447 msgid "Toggle video transmission"
  3448 msgstr "Превключване на пращането на видео"
  3449 
  3450 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
  3451 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
  3452 #: ../src/empathy-call-window.c:2587 ../src/empathy-call-window.c:2588
  3453 #: ../src/empathy-call-window.c:2589 ../src/empathy-call-window.c:2590
  3454 msgid "Unknown"
  3455 msgstr "Неизвестно"
  3456 
  3457 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
  3458 msgid "Video call"
  3459 msgstr "Видео разговор"
  3460 
  3461 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
  3462 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
  3463 msgid "_Call"
  3464 msgstr "_Разговор"
  3465 
  3466 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
  3467 msgid "_Camera"
  3468 msgstr "_Камера"
  3469 
  3470 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
  3471 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
  3472 msgid "_Contents"
  3473 msgstr "_Ръководство"
  3474 
  3475 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
  3476 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
  3477 msgid "_Debug"
  3478 msgstr "_Изчистване на грешки"
  3479 
  3480 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
  3481 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
  3482 msgid "_Help"
  3483 msgstr "Помо_щ"
  3484 
  3485 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
  3486 msgid "_Microphone"
  3487 msgstr "_Микрофон"
  3488 
  34893303#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
  3490 msgid "_Settings"
  3491 msgstr "_Настройки"
  3492 
  3493 #: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
  3494 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
  3495 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
  3496 msgid "_View"
  3497 msgstr "_Преглед"
   3304msgid "Local Candidate:"
   3305msgstr "Местен кандидат:"
   3306
   3307#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
   3308msgid "Audio"
   3309msgstr "Звук"
  34983310
  34993311#: ../src/empathy-chat-window.c:289
   
  35903402
  35913403#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
   3404msgid "_Conversation"
   3405msgstr "_Разговор"
   3406
   3407#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
  35923408msgid "C_lear"
  35933409msgstr "_Изчистване на прозореца"
  35943410
  3595 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
   3411#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
   3412msgid "Insert _Smiley"
   3413msgstr "_Вмъкване на емотикон"
   3414
   3415#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
   3416msgid "_Favorite Chat Room"
   3417msgstr "_Любима стая за разговор"
   3418
   3419#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
   3420msgid "Notify for All Messages"
   3421msgstr "Известяване за всички съобщения"
   3422
   3423#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
   3424msgid "_Show Contact List"
   3425msgstr "_Показване на списъка с контакти"
   3426
   3427#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
   3428msgid "Invite _Participant…"
   3429msgstr "Поканване на _участник…"
   3430
   3431#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
  35963432msgid "C_ontact"
  35973433msgstr "_Контакт"
  35983434
  3599 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
  3600 msgid "Insert _Smiley"
  3601 msgstr "_Вмъкване на емотикон"
  3602 
  3603 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
  3604 msgid "Invite _Participant…"
  3605 msgstr "Поканване на _участник…"
  3606 
  3607 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
   3435#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
   3436msgid "_Tabs"
   3437msgstr "_Подпрозорци"
   3438
   3439#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
   3440msgid "_Previous Tab"
   3441msgstr "_Предишен подпрозорец"
   3442
   3443#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
   3444msgid "_Next Tab"
   3445msgstr "_Следващ подпрозорец"
   3446
   3447#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
   3448msgid "_Undo Close Tab"
   3449msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
   3450
   3451#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
  36083452msgid "Move Tab _Left"
  36093453msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
  36103454
  3611 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
   3455#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
  36123456msgid "Move Tab _Right"
  36133457msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
  36143458
  3615 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
  3616 msgid "Notify for All Messages"
  3617 msgstr "Известяване за всички съобщения"
  3618 
  3619 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
  3620 msgid "_Conversation"
  3621 msgstr "_Разговор"
  3622 
  3623 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
   3459#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
  36243460msgid "_Detach Tab"
  36253461msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
  3626 
  3627 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
  3628 msgid "_Favorite Chat Room"
  3629 msgstr "_Любима стая за разговор"
  3630 
  3631 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
  3632 msgid "_Next Tab"
  3633 msgstr "_Следващ подпрозорец"
  3634 
  3635 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
  3636 msgid "_Previous Tab"
  3637 msgstr "_Предишен подпрозорец"
  3638 
  3639 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
  3640 msgid "_Show Contact List"
  3641 msgstr "_Показване на списъка с контакти"
  3642 
  3643 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
  3644 msgid "_Tabs"
  3645 msgstr "_Подпрозорци"
  3646 
  3647 #: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
  3648 msgid "_Undo Close Tab"
  3649 msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
  36503462
  36513463#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
   
  36613473msgstr "Автоматично свързване"
  36623474
  3663 #: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
   3475#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
  36643476msgid "Manage Favorite Rooms"
  36653477msgstr "Управление на стаите в отметките"
  36663478
  3667 #: ../src/empathy-event-manager.c:523
   3479#: ../src/empathy-event-manager.c:511
  36683480msgid "Incoming video call"
  36693481msgstr "Входящ видео разговор"
  36703482
  3671 #: ../src/empathy-event-manager.c:523 ../src/empathy-call-window.c:1562
   3483#: ../src/empathy-event-manager.c:511 ../src/empathy-call-window.c:1519
  36723484msgid "Incoming call"
  36733485msgstr "Входящ разговор"
  36743486
  3675 #: ../src/empathy-event-manager.c:527
   3487#: ../src/empathy-event-manager.c:515
  36763488#, c-format
  36773489msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
  36783490msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
  36793491
  3680 #: ../src/empathy-event-manager.c:528
   3492#: ../src/empathy-event-manager.c:516
  36813493#, c-format
  36823494msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
  36833495msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
  36843496
  3685 #: ../src/empathy-event-manager.c:531 ../src/empathy-event-manager.c:732
  3686 #: ../src/empathy-event-manager.c:765 ../src/empathy-call-window.c:1568
   3497#: ../src/empathy-event-manager.c:519 ../src/empathy-event-manager.c:720
   3498#: ../src/empathy-call-window.c:1525
  36873499#, c-format
  36883500msgid "Incoming call from %s"
  36893501msgstr "Входящ разговор от %s"
  36903502
  3691 #: ../src/empathy-event-manager.c:556
   3503#: ../src/empathy-event-manager.c:544
  36923504msgid "_Reject"
  36933505msgstr "От_казване"
  36943506
  3695 #: ../src/empathy-event-manager.c:564 ../src/empathy-event-manager.c:572
   3507#: ../src/empathy-event-manager.c:552 ../src/empathy-event-manager.c:560
  36963508msgid "_Answer"
  36973509msgstr "_Отговаряне"
  36983510
  3699 #: ../src/empathy-event-manager.c:572
   3511#: ../src/empathy-event-manager.c:560
  37003512msgid "_Answer with video"
  37013513msgstr "_Отговор с видео"
  37023514
  3703 #: ../src/empathy-event-manager.c:732 ../src/empathy-event-manager.c:765
  3704 #: ../src/empathy-call-window.c:1568
   3515#: ../src/empathy-event-manager.c:720 ../src/empathy-call-window.c:1525
  37053516#, c-format
  37063517msgid "Incoming video call from %s"
  37073518msgstr "Входящ видео разговор от %s"
  37083519
  3709 #: ../src/empathy-event-manager.c:838
   3520#: ../src/empathy-event-manager.c:778
  37103521msgid "Room invitation"
  37113522msgstr "Покана за стая"
  37123523
  3713 #: ../src/empathy-event-manager.c:840
   3524#: ../src/empathy-event-manager.c:780
  37143525#, c-format
  37153526msgid "Invitation to join %s"
  37163527msgstr "Покана за влизане в %s"
  37173528
  3718 #: ../src/empathy-event-manager.c:847
   3529#: ../src/empathy-event-manager.c:787
  37193530#, c-format
  37203531msgid "%s is inviting you to join %s"
  37213532msgstr "%s ви кани да влезете в %s"
  37223533
  3723 #: ../src/empathy-event-manager.c:855
   3534#: ../src/empathy-event-manager.c:795
  37243535msgid "_Decline"
  37253536msgstr "_Отказване"
  37263537
  3727 #: ../src/empathy-event-manager.c:860
  3728 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
   3538#: ../src/empathy-event-manager.c:800
   3539#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
  37293540msgid "_Join"
  37303541msgstr "_Влизане"
  37313542
  3732 #: ../src/empathy-event-manager.c:887
   3543#: ../src/empathy-event-manager.c:827
  37333544#, c-format
  37343545msgid "%s invited you to join %s"
  37353546msgstr "%s ви кани да се влезете в %s"
  37363547
  3737 #: ../src/empathy-event-manager.c:893
   3548#: ../src/empathy-event-manager.c:833
  37383549#, c-format
  37393550msgid "You have been invited to join %s"
  37403551msgstr "Канят ви да влезете в %s"
  37413552
  3742 #: ../src/empathy-event-manager.c:944
   3553#: ../src/empathy-event-manager.c:884
  37433554#, c-format
  37443555msgid "Incoming file transfer from %s"
  37453556msgstr "Входящ файл от %s"
  37463557
  3747 #: ../src/empathy-event-manager.c:1147 ../src/empathy-roster-window.c:374
   3558#: ../src/empathy-event-manager.c:1064 ../src/empathy-roster-window.c:374
  37483559msgid "Password required"
  37493560msgstr "Парола"
  37503561
  3751 #: ../src/empathy-event-manager.c:1217
   3562#: ../src/empathy-event-manager.c:1134
  37523563#, c-format
  37533564msgid "%s would like permission to see when you are online"
  37543565msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
  37553566
  3756 #: ../src/empathy-event-manager.c:1223
   3567#: ../src/empathy-event-manager.c:1140
  37573568#, c-format
  37583569msgid ""
   
  39853796msgstr "Настройки на регистрациите"
  39863797
  3987 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
   3798#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
   3799#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
   3800msgid "_New Conversation…"
   3801msgstr "_Нов разговор…"
   3802
   3803#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
   3804#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
   3805msgid "New _Call…"
   3806msgstr "Нов _разговор…"
   3807
   3808#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
   3809msgid "_Search for Contacts…"
   3810msgstr "_Търсене на контакти…"
   3811
   3812#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
   3813msgid "_File Transfers"
   3814msgstr "_Прехвърляния на файлове"
   3815
   3816#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
   3817msgid "_Offline Contacts"
   3818msgstr "_Изключени контакти"
   3819
   3820#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
   3821msgid "Show P_rotocols"
   3822msgstr "_Показване на протокола"
   3823
   3824#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
   3825msgid "Credit Balance"
   3826msgstr "Кредит"
   3827
   3828#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
  39883829msgid "Contacts on a _Map"
  39893830msgstr "_Контакти на карта"
  3990 
  3991 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
  3992 msgid "Credit Balance"
  3993 msgstr "Кредит"
  3994 
  3995 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
  3996 msgid "Find in Contact _List"
  3997 msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
  3998 
  3999 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
  4000 msgid "Join _Favorites"
  4001 msgstr "_Добавяне към отметките"
  4002 
  4003 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
  4004 msgid "Manage Favorites"
  4005 msgstr "Редактиране на отметките"
  4006 
  4007 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
  4008 msgid "N_ormal Size"
  4009 msgstr "_Нормален размер"
  4010 
  4011 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
  4012 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
  4013 msgid "New _Call…"
  4014 msgstr "Нов _разговор…"
  4015 
  4016 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
  4017 msgid "Normal Size With _Avatars"
  4018 msgstr "Нормален размер с _аватари"
  4019 
  4020 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
  4021 msgid "P_references"
  4022 msgstr "_Настройки"
  4023 
  4024 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
  4025 msgid "Show P_rotocols"
  4026 msgstr "_Показване на протокола"
  4027 
  4028 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
  4029 msgid "Sort by _Name"
  4030 msgstr "Подреждане по _име"
  4031 
  4032 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
  4033 msgid "Sort by _Status"
  4034 msgstr "Подреждане по _състояние"
  40353831
  40363832#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
   
  40383834msgstr "_Регистрации"
  40393835
  4040 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
   3836#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
  40413837msgid "_Blocked Contacts"
  40423838msgstr "_Блокирани контакти"
  40433839
  4044 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
   3840#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
   3841msgid "P_references"
   3842msgstr "_Настройки"
   3843
   3844#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
   3845msgid "Find in Contact _List"
   3846msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
   3847
   3848#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
   3849msgid "Sort by _Name"
   3850msgstr "Подреждане по _име"
   3851
   3852#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
   3853msgid "Sort by _Status"
   3854msgstr "Подреждане по _състояние"
   3855
   3856#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
   3857msgid "Normal Size With _Avatars"
   3858msgstr "Нормален размер с _аватари"
   3859
   3860#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
   3861msgid "N_ormal Size"
   3862msgstr "_Нормален размер"
   3863
   3864#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
  40453865msgid "_Compact Size"
  40463866msgstr "_Стегнат режим"
  40473867
  4048 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
  4049 msgid "_File Transfers"
  4050 msgstr "_Прехвърляния на файлове"
  4051 
  40523868#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
   3869msgid "_Room"
   3870msgstr "_Стая"
   3871
   3872#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
  40533873msgid "_Join…"
  40543874msgstr "_Влизане…"
  40553875
  4056 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
  4057 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
  4058 msgid "_New Conversation…"
  4059 msgstr "_Нов разговор…"
  4060 
  40613876#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
  4062 msgid "_Offline Contacts"
  4063 msgstr "_Изключени контакти"
  4064 
  4065 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
  4066 msgid "_Room"
  4067 msgstr "_Стая"
  4068 
  4069 #: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
  4070 msgid "_Search for Contacts…"
  4071 msgstr "_Търсене на контакти…"
   3877msgid "Join _Favorites"
   3878msgstr "_Добавяне към отметките"
   3879
   3880#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
   3881msgid "Manage Favorites"
   3882msgstr "Редактиране на отметките"
  40723883
  40733884#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
   
  41153926msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
  41163927
  4117 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
   3928#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
   3929msgid "Join Room"
   3930msgstr "Влизане в стая"
   3931
   3932#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
   3933msgid ""
   3934"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
   3935msgstr ""
   3936"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
   3937"стаи от списъка."
   3938
   3939#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
   3940msgid "_Room:"
   3941msgstr "_Стая:"
   3942
   3943#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
   3944msgid ""
   3945"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
   3946"the current account's server"
   3947msgstr ""
   3948"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
   3949"регистрация, оставете полето празно."
   3950
   3951#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
  41183952msgid "Couldn't load room list"
  41193953msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
  41203954
  4121 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
  4122 msgid ""
  4123 "Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
  4124 msgstr ""
  4125 "Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
  4126 "стаи от списъка."
  4127 
  4128 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
  4129 msgid ""
  4130 "Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
  4131 "the current account's server"
  4132 msgstr ""
  4133 "Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
  4134 "регистрация, оставете полето празно."
  4135 
  4136 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
  4137 msgid "Join Room"
  4138 msgstr "Влизане в стая"
  4139 
  4140 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
   3955#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
  41413956msgid "Room List"
  41423957msgstr "Списък със стаи"
  4143 
  4144 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
  4145 msgid "_Room:"
  4146 msgstr "_Стая:"
  41473958
  41483959#: ../src/empathy-preferences.c:166
   
  42234034
  42244035#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
   4036msgid "Show _smileys as images"
   4037msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
   4038
   4039#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
   4040msgid "Show contact _list in rooms"
   4041msgstr "_Показване на контактите в стаите"
   4042
   4043#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
  42254044msgid "Appearance"
  42264045msgstr "Изглед"
  42274046
  4228 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
   4047#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
   4048msgid "Start chats in:"
   4049msgstr "Започване на разговорите в: "
   4050
   4051#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
   4052msgid "new ta_bs"
   4053msgstr "нови по_дпрозорци"
   4054
   4055#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
   4056msgid "new _windows"
   4057msgstr "нови _прозорци"
   4058
   4059#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
   4060msgid "Display incoming events in the notification area"
   4061msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
   4062
   4063#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
   4064msgid "_Automatically connect on startup"
   4065msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
   4066
   4067#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
   4068msgid "Log conversations"
   4069msgstr "Архив на разговорите"
   4070
   4071#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
  42294072msgid "Behavior"
  42304073msgstr "Поведение"
  42314074
  4232 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
  4233 msgid "Chat Th_eme:"
  4234 msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
  4235 
  4236 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
   4075#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
   4076msgid "General"
   4077msgstr "Общи"
   4078
   4079#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
   4080msgid "_Enable bubble notifications"
   4081msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
   4082
   4083#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
  42374084msgid "Disable notifications when _away or busy"
  42384085msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
  42394086
  4240 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
   4087#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
   4088msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
   4089msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
   4090
   4091#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
   4092msgid "Enable notifications when a contact comes online"
   4093msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
   4094
   4095#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
   4096msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
   4097msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
   4098
   4099#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
   4100msgid "Notifications"
   4101msgstr "Известяване"
   4102
   4103#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
   4104msgid "_Enable sound notifications"
   4105msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
   4106
   4107#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
  42414108msgid "Disable sounds when _away or busy"
  42424109msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
  42434110
  4244 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
  4245 msgid "Display incoming events in the notification area"
  4246 msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
  4247 
  4248 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
   4111#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
   4112msgid "Play sound for events"
   4113msgstr "Звуци при събития"
   4114
   4115#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
   4116msgid "Sounds"
   4117msgstr "Звуци"
   4118
   4119#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
   4120msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
   4121msgstr "Премахване на _ехото за по-добро качество"
   4122
   4123#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
  42494124msgid ""
  42504125"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
   
  42584133"премахването на ехото и проведете наново разговор."
  42594134
  4260 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
  4261 msgid "Enable notifications when a contact comes online"
  4262 msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
  4263 
  4264 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
  4265 msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
  4266 msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
  4267 
  4268 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
  4269 msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
  4270 msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
  4271 
  4272 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
  4273 msgid "Enable spell checking for languages:"
  4274 msgstr "Езици с проверка на правописа:"
  4275 
  4276 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
  4277 msgid "General"
  4278 msgstr "Общи"
  4279 
  4280 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
  4281 msgid "Location sources:"
  4282 msgstr "Датчик за местоположение:"
  4283 
  4284 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
  4285 msgid "Log conversations"
  4286 msgstr "Архив на разговорите"
  4287 
  4288 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
  4289 msgid "Notifications"
  4290 msgstr "Известяване"
  4291 
  4292 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
  4293 msgid "Play sound for events"
  4294 msgstr "Звуци при събития"
  4295 
  4296 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
  4297 msgid "Privacy"
  4298 msgstr "Лични данни"
  4299 
  4300 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
   4135#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
   4136msgid "_Publish location to my contacts"
   4137msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
   4138
   4139#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
  43014140msgid ""
  43024141"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
   
  43084147"място зад десетичната запетая."
  43094148
  4310 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
  4311 msgid "Show _smileys as images"
  4312 msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
  4313 
  4314 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
  4315 msgid "Show contact _list in rooms"
  4316 msgstr "_Показване на контактите в стаите"
  4317 
  4318 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
  4319 msgid "Sounds"
  4320 msgstr "Звуци"
  4321 
  4322 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
  4323 msgid "Spell Checking"
  4324 msgstr "Проверка на правописа"
  4325 
  4326 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
  4327 msgid "Start chats in:"
  4328 msgstr "Започване на разговорите в: "
  4329 
  4330 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
   4149#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
   4150#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
   4151msgid "_Reduce location accuracy"
   4152msgstr "_Ниска точност на местоположението"
   4153
   4154#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
   4155msgid "Privacy"
   4156msgstr "Лични данни"
   4157
   4158#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
   4159msgid "_GPS"
   4160msgstr "_GPS"
   4161
   4162#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
   4163msgid "_Cellphone"
   4164msgstr "_Мобилен телефон"
   4165
   4166#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
   4167msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
   4168msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
   4169
   4170#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
   4171msgid "Location sources:"
   4172msgstr "Датчик за местоположение:"
   4173
   4174#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
  43314175msgid ""
  43324176"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
   
  43344178msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
  43354179
  4336 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
  4337 msgid "Themes"
  4338 msgstr "Графични теми"
  4339 
  4340 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
  4341 msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
  4342 msgstr "Премахване на _ехото за по-добро качество"
   4180#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
   4181msgid "Enable spell checking for languages:"
   4182msgstr "Езици с проверка на правописа:"
   4183
   4184#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
   4185msgid "Spell Checking"
   4186msgstr "Проверка на правописа"
   4187
   4188#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
   4189msgid "Chat Th_eme:"
   4190msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
  43434191
  43444192# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
   
  43464194# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
  43474195# Пеленг става
  4348 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
   4196#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
  43494197msgid "Variant:"
  43504198msgstr "Пеленг:"
  43514199
  4352 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
  4353 msgid "_Automatically connect on startup"
  4354 msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
  4355 
  4356 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
  4357 msgid "_Cellphone"
  4358 msgstr "_Мобилен телефон"
  4359 
  4360 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
  4361 msgid "_Enable bubble notifications"
  4362 msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
  4363 
  4364 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
  4365 msgid "_Enable sound notifications"
  4366 msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
  4367 
  4368 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
  4369 msgid "_GPS"
  4370 msgstr "_GPS"
  4371 
  4372 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
  4373 msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
  4374 msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
  4375 
  4376 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
  4377 msgid "_Publish location to my contacts"
  4378 msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
  4379 
  4380 #. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
  4381 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
  4382 msgid "_Reduce location accuracy"
  4383 msgstr "_Ниска точност на местоположението"
  4384 
  4385 #: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
  4386 msgid "new _windows"
  4387 msgstr "нови _прозорци"
  4388 
  43894200#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
  4390 msgid "new ta_bs"
  4391 msgstr "нови по_дпрозорци"
  4392 
  4393 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
   4201msgid "Themes"
   4202msgstr "Графични теми"
   4203
   4204#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
  43944205msgid "Status"
  43954206msgstr "Състояние"
  43964207
  4397 #: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
   4208#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
  43984209msgid "_Quit"
  43994210msgstr "_Спиране на програмата"
  4400 
  4401 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
  4402 msgid "Call the contact again"
  4403 msgstr "Нов разговор с контакта"
  4404 
  4405 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
  4406 msgid "Camera Off"
  4407 msgstr "Включване на камерата"
  4408 
  4409 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
  4410 msgid "Camera On"
  4411 msgstr "Изключване на камерата"
  4412 
  4413 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
  4414 msgid "Disable camera and stop sending video"
  4415 msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
  4416 
  4417 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
  4418 msgid "Enable camera and send video"
  4419 msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
  4420 
  4421 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
  4422 msgid "Enable camera but don't send video"
  4423 msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
  4424 
  4425 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
  4426 msgid "Preview"
  4427 msgstr "Преглед"
  4428 
  4429 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
  4430 msgid "Redial"
  4431 msgstr "Повторно набиране"
  4432 
  4433 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
  4434 msgid "V_ideo"
  4435 msgstr "_Видео"
  4436 
  4437 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
  4438 msgid "Video Off"
  4439 msgstr "Изключване на видеото"
  4440 
  4441 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
  4442 msgid "Video On"
  4443 msgstr "Включване на видеото"
  4444 
  4445 #: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
  4446 msgid "Video Preview"
  4447 msgstr "Преглед на видеото"
  44484211
  44494212#: ../src/empathy-map-view.c:471
   
  44514214msgstr "Карта с контактите"
  44524215
  4453 #: ../src/empathy-debug-window.c:1585
   4216#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
  44544217msgid "Save"
  44554218msgstr "Запазване"
  44564219
  4457 #: ../src/empathy-debug-window.c:1761
   4220#: ../src/empathy-debug-window.c:1658
   4221msgid "Pastebin link"
   4222msgstr "Връзка към сайта за поставяне"
   4223
   4224#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
   4225msgid "Pastebin response"
   4226msgstr "Отговор на сайта за поставяне"
   4227
   4228#: ../src/empathy-debug-window.c:1671
   4229#, c-format
   4230msgid "%s"
   4231msgstr "%s"
   4232
   4233#: ../src/empathy-debug-window.c:1674
   4234msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
   4235msgstr ""
   4236"Данните са прекалено големи за еднократно поставяне. Запазете журнала във "
   4237"файл."
   4238
   4239#: ../src/empathy-debug-window.c:1903
  44584240msgid "Debug Window"
  44594241msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
  44604242
  4461 #: ../src/empathy-debug-window.c:1848
   4243#: ../src/empathy-debug-window.c:1961
   4244msgid "Send to pastebin"
   4245msgstr "Изпращане към сайта за поставяне"
   4246
   4247#: ../src/empathy-debug-window.c:2000
  44624248msgid "Pause"
  44634249msgstr "Пауза"
  44644250
  4465 #: ../src/empathy-debug-window.c:1860
   4251#: ../src/empathy-debug-window.c:2012
  44664252msgid "Level "
  44674253msgstr "Ниво"
  44684254
  4469 #: ../src/empathy-debug-window.c:1879
   4255#: ../src/empathy-debug-window.c:2031
  44704256msgid "Debug"
  44714257msgstr "Подробност"
  44724258
  4473 #: ../src/empathy-debug-window.c:1884
   4259#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
  44744260msgid "Info"
  44754261msgstr "Информация"
  44764262
  4477 #: ../src/empathy-debug-window.c:1889 ../src/empathy-debug-window.c:1935
   4263#: ../src/empathy-debug-window.c:2041 ../src/empathy-debug-window.c:2087
  44784264msgid "Message"
  44794265msgstr "Съобщение"
  44804266
  4481 #: ../src/empathy-debug-window.c:1894
   4267#: ../src/empathy-debug-window.c:2046
  44824268msgid "Warning"
  44834269msgstr "Предупреждение"
  44844270
  4485 #: ../src/empathy-debug-window.c:1899
   4271#: ../src/empathy-debug-window.c:2051
  44864272msgid "Critical"
  44874273msgstr "Критична"
  44884274
  4489 #: ../src/empathy-debug-window.c:1904
   4275#: ../src/empathy-debug-window.c:2056
  44904276msgid "Error"
  44914277msgstr "Грешка"
  44924278
  4493 #: ../src/empathy-debug-window.c:1923
   4279#: ../src/empathy-debug-window.c:2075
  44944280msgid "Time"
  44954281msgstr "Време"
  44964282
  4497 #: ../src/empathy-debug-window.c:1926
   4283#: ../src/empathy-debug-window.c:2078
  44984284msgid "Domain"
  44994285msgstr "Област"
  45004286
  4501 #: ../src/empathy-debug-window.c:1928
   4287#: ../src/empathy-debug-window.c:2080
  45024288msgid "Category"
  45034289msgstr "Категория"
  45044290
  4505 #: ../src/empathy-debug-window.c:1930
   4291#: ../src/empathy-debug-window.c:2082
  45064292msgid "Level"
  45074293msgstr "Ниво"
  45084294
  4509 #: ../src/empathy-debug-window.c:1953
   4295#: ../src/empathy-debug-window.c:2105
  45104296msgid ""
  45114297"The selected connection manager does not support the remote debugging "
   
  45744360msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
  45754361
  4576 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
   4362#: ../src/empathy-notifications-approver.c:187
  45774363msgid "Respond"
  45784364msgstr "Отговаряне"
  45794365
  4580 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:204
  4581 #: ../src/empathy-call-window.c:1572
   4366#: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
   4367#: ../src/empathy-call-window.c:1529
  45824368msgid "Reject"
  45834369msgstr "Отхвърляне"
  45844370
  4585 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
  4586 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
  4587 #: ../src/empathy-call-window.c:1573
   4371#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
   4372#: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
   4373#: ../src/empathy-call-window.c:1530
  45884374msgid "Answer"
  45894375msgstr "Отговор"
  45904376
  4591 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
   4377#: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
  45924378msgid "Answer with video"
  45934379msgstr "Отговор с видео"
  45944380
  4595 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
  4596 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:232
   4381#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
   4382#: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
  45974383msgid "Decline"
  45984384msgstr "Отклоняване"
  45994385
  4600 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:226
  4601 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:237
   4386#: ../src/empathy-notifications-approver.c:218
   4387#: ../src/empathy-notifications-approver.c:229
  46024388msgid "Accept"
  46034389msgstr "Приемане"
   
  46064392#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
  46074393#. * brings the password popup.
  4608 #: ../src/empathy-notifications-approver.c:247
   4394#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
  46094395msgid "Provide"
  46104396msgstr "Въвеждане"
  46114397
  4612 #: ../src/empathy-call-observer.c:134
   4398#: ../src/empathy-call-observer.c:132
  46134399#, c-format
  46144400msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
   
  46174403#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
  46184404#. * as possible.
  4619 #: ../src/empathy-call-window.c:1179 ../src/empathy-call-window.c:1202
   4405#: ../src/empathy-call-window.c:1136 ../src/empathy-call-window.c:1159
  46204406msgid "i"
  46214407msgstr "инф."
  46224408
  4623 #: ../src/empathy-call-window.c:2936
   4409#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
   4410#. * is used in the window title
   4411#: ../src/empathy-call-window.c:1889
   4412#, c-format
   4413msgid "Call with %s"
   4414msgstr "Разговор с %s"
   4415
   4416#: ../src/empathy-call-window.c:2133
   4417msgid "The IP address as seen by the machine"
   4418msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
   4419
   4420#: ../src/empathy-call-window.c:2135
   4421msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
   4422msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
   4423
   4424#: ../src/empathy-call-window.c:2137
   4425msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
   4426msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
   4427
   4428#: ../src/empathy-call-window.c:2139
   4429msgid "The IP address of a relay server"
   4430msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
   4431
   4432#: ../src/empathy-call-window.c:2141
   4433msgid "The IP address of the multicast group"
   4434msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
   4435
   4436#: ../src/empathy-call-window.c:2886
  46244437msgid "On hold"
  46254438msgstr "Задържане"
  46264439
  4627 #: ../src/empathy-call-window.c:2939
   4440#: ../src/empathy-call-window.c:2889
  46284441msgid "Mute"
  46294442msgstr "Без звук"
  46304443
  4631 #: ../src/empathy-call-window.c:2941
   4444#: ../src/empathy-call-window.c:2891
  46324445msgid "Duration"
  46334446msgstr "Времетраене"
  46344447
  46354448#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
  4636 #: ../src/empathy-call-window.c:2944
   4449#: ../src/empathy-call-window.c:2894
  46374450#, c-format
  46384451msgid "%s — %d:%02dm"
  46394452msgstr "%s — %d:%02dм"
  46404453
  4641 #: ../src/empathy-call-window.c:3214
   4454#: ../src/empathy-call-window.c:2990
   4455msgid "Technical Details"
   4456msgstr "Технически данни"
   4457
   4458#: ../src/empathy-call-window.c:3029
   4459#, c-format
   4460msgid ""
   4461"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
   4462"computer"
   4463msgstr ""
   4464"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
   4465"компютър"
   4466
   4467#: ../src/empathy-call-window.c:3034
   4468#, c-format
   4469msgid ""
   4470"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
   4471"computer"
   4472msgstr ""
   4473"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
   4474"компютър"
   4475
   4476#: ../src/empathy-call-window.c:3040
   4477#, c-format
   4478msgid ""
   4479"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
   4480"does not allow direct connections."
   4481msgstr ""
   4482"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
   4483"преки връзки."
   4484
   4485#: ../src/empathy-call-window.c:3046
   4486msgid "There was a failure on the network"
   4487msgstr "Мрежова грешка"
   4488
   4489#: ../src/empathy-call-window.c:3050
   4490msgid ""
   4491"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
   4492msgstr ""
   4493"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   4494"на компютъра ви"
   4495
   4496#: ../src/empathy-call-window.c:3053
   4497msgid ""
   4498"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
   4499msgstr ""
   4500"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
   4501"на компютъра ви"
   4502
   4503#: ../src/empathy-call-window.c:3065
   4504#, c-format
   4505msgid ""
   4506"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
   4507"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
   4508"the Help menu."
   4509msgstr ""
   4510"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
   4511"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
   4512"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
   4513
   4514#: ../src/empathy-call-window.c:3074
   4515msgid "There was a failure in the call engine"
   4516msgstr "Грешка в модула за разговори"
   4517
   4518#: ../src/empathy-call-window.c:3077
   4519msgid "The end of the stream was reached"
   4520msgstr "Достигнат е краят на потока"
   4521
   4522#: ../src/empathy-call-window.c:3117
   4523msgid "Can't establish audio stream"
   4524msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
   4525
   4526#: ../src/empathy-call-window.c:3127
   4527msgid "Can't establish video stream"
   4528msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
   4529
   4530#: ../src/empathy-call-window.c:3164
  46424531#, c-format
  46434532msgid "Your current balance is %s."
  46444533msgstr "Текущият ви баланс е %s."
  46454534
  4646 #: ../src/empathy-call-window.c:3218
   4535#: ../src/empathy-call-window.c:3168
  46474536msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
  46484537msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане."
  46494538
  4650 #: ../src/empathy-call-window.c:3220
   4539#: ../src/empathy-call-window.c:3170
  46514540msgid "Top Up"
  46524541msgstr "Захранване"
   4542
   4543#: ../src/empathy-call.c:201
   4544msgid "- Empathy Audio/Video Client"
   4545msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
   4546
   4547#: ../src/empathy-call.c:223
   4548msgid "Empathy Audio/Video Client"
   4549msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
  46534550
  46544551#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.