Ignore:
Timestamp:
Feb 23, 2012, 7:27:07 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gedit.master.bg.po

  r2421 r2467  
  1515"Project-Id-Version: gedit master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2012-02-03 13:38+0200\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2012-02-03 13:39+0200\n"
   17"POT-Creation-Date: 2012-02-23 07:26+0200\n"
   18"PO-Revision-Date: 2012-02-23 07:26+0200\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2626
  2727#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
  28 msgid "Edit text files"
  29 msgstr "Редактиране на текстови файлове"
   28msgid "gedit"
   29msgstr "gedit"
  3030
  3131#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:799
   
  3434
  3535#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
  36 msgid "gedit"
  37 msgstr "gedit"
   36msgid "Edit text files"
   37msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  3838
  3939#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
   
  4242
  4343#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
   44msgid "Use Default Font"
   45msgstr "Използване на стандартния шрифт"
   46
   47#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
   48msgid ""
   49"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
   50"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
   51"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
   52"font."
   53msgstr ""
   54"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
   55"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
   56"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
   57
   58#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
   59msgid "Editor Font"
   60msgstr "Шрифт на редактора"
   61
   62#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
  4463msgid ""
  4564"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
   
  4968"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
  5069
  51 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
  52 msgid "Active plugins"
  53 msgstr "Включени приставки"
  54 
  55 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
  56 msgid "Automatic indent"
  57 msgstr "Автоматичен отстъп"
  58 
  59 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
  60 msgid "Automatically Detected Encodings"
  61 msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
  62 
  6370#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
   71msgid "Style Scheme"
   72msgstr "Стилови схеми"
   73
   74#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
   75msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
   76msgstr ""
   77"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
   78"оцветяване на текста."
   79
   80#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
   81msgid "Create Backup Copies"
   82msgstr "Създаване на резервни копия"
   83
   84#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
   85msgid ""
   86"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
   87"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
   88msgstr ""
   89"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
   90"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
   91
   92#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
  6493msgid "Autosave"
  6594msgstr "Автоматично запазване"
  6695
  67 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
   96#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
   97msgid ""
   98"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
   99"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
   100"option."
   101msgstr ""
   102"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
   103"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
   104
   105#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
  68106msgid "Autosave Interval"
  69107msgstr "Интервал за автоматично запазване"
  70108
  71 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
  72 msgid "Body Font for Printing"
  73 msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
  74 
  75 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
  76 msgid "Create Backup Copies"
  77 msgstr "Създаване на резервни копия"
  78 
  79 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
  80 msgid "Display Line Numbers"
  81 msgstr "Показване на номера на редовете"
  82 
  83 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
  84 msgid "Display Right Margin"
  85 msgstr "Показване на дясна граница"
  86 
  87 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
  88 msgid "Editor Font"
  89 msgstr "Шрифт на редактора"
  90 
  91109#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
  92 msgid "Enable Search Highlighting"
  93 msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
   110msgid ""
   111"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
   112"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
   113msgstr ""
   114"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
   115"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
  94116
  95117#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
  96 msgid "Enable Syntax Highlighting"
  97 msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
   118msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
   119msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
  98120
  99121#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
  100 msgid "Encodings shown in menu"
  101 msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
  102 
  103 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
  104 msgid "Ensure Trailing Newline"
  105 msgstr ""
  106 
  107 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
  108 msgid "Header Font for Printing"
  109 msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
  110 
  111 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
  112 msgid "Highlight Current Line"
  113 msgstr "Оцветяване на текущия ред"
  114 
  115 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
  116 msgid "Highlight Matching Brackets"
  117 msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
  118 
  119 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
  120 msgid ""
  121 "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
  122 "document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
  123 "lines."
  124 msgstr ""
  125 "Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
  126 "номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
  127 
  128 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
  129 msgid "Insert spaces"
  130 msgstr "Вмъкване на интервали"
  131 
  132 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
  133 msgid "Line Number Font for Printing"
  134 msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
  135 
  136 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
  137 msgid "Line Wrapping Mode"
  138 msgstr "Режим с пренасяне"
  139 
  140 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
  141 msgid ""
  142 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
  143 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
  144 msgstr ""
  145 "Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
  146 "приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
  147 "на дадена приставка."
  148 
  149 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
  150 msgid ""
  151 "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
  152 "selector. Only recognized encodings are used."
  153 msgstr ""
  154 "Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
  155 "прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
  156 "кодирания на знаци."
  157 
  158 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
  159 msgid "Maximum Number of Undo Actions"
  160 msgstr "Максимален брой връщания назад"
  161 
  162 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
  163 msgid "Maximum Recent Files"
  164 msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
  165 
  166 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
  167 msgid ""
  168 "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
  169 "\"-1\" for unlimited number of actions."
  170 msgstr ""
  171 "Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
  172 "отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
  173 
  174 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
  175122msgid ""
  176123"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
   
  181128"нататък"
  182129
   130#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
   131msgid "Maximum Number of Undo Actions"
   132msgstr "Максимален брой връщания назад"
   133
   134#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
   135msgid ""
   136"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
   137"\"-1\" for unlimited number of actions."
   138msgstr ""
   139"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
   140"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
   141
   142#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
   143msgid "Line Wrapping Mode"
   144msgstr "Режим с пренасяне"
   145
   146#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
   147msgid ""
   148"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
   149"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
   150"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
   151"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
   152msgstr ""
   153"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
   154"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
   155"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
   156"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
   157"както ги виждате тук."
   158
   159#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
   160msgid "Tab Size"
   161msgstr "Размер на табулатора"
   162
   163#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
   164msgid ""
   165"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
   166"characters."
   167msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
   168
   169#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
   170msgid "Insert spaces"
   171msgstr "Вмъкване на интервали"
   172
   173#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
   174msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
   175msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
   176
   177#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
   178msgid "Automatic indent"
   179msgstr "Автоматичен отстъп"
   180
   181#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
   182msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
   183msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
   184
   185#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
   186msgid "Display Line Numbers"
   187msgstr "Показване на номера на редовете"
   188
   189#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
   190msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
   191msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
   192
   193#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
   194msgid "Highlight Current Line"
   195msgstr "Оцветяване на текущия ред"
   196
   197#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
   198msgid "Whether gedit should highlight the current line."
   199msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
   200
  183201#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
  184 msgid "Notebook Show Tabs Mode"
  185 msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
   202msgid "Highlight Matching Brackets"
   203msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
  186204
  187205#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
  188 msgid ""
  189 "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
  190 "This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
  191 msgstr ""
  192 "Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
  193 "Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
   206msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
   207msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
  194208
  195209#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
  196 msgid "Print Header"
  197 msgstr "Печатане на горен колонтитул"
   210msgid "Display Right Margin"
   211msgstr "Показване на дясна граница"
  198212
  199213#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
  200 msgid "Print Line Numbers"
  201 msgstr "Печатане на номера на редове"
   214msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
   215msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
  202216
  203217#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
  204 msgid "Print Syntax Highlighting"
  205 msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  206 
  207 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
  208 msgid "Printing Line Wrapping Mode"
  209 msgstr "Режим с пренасяне при печат"
  210 
  211 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
  212 msgid "Restore Previous Cursor Position"
  213 msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
  214 
  215 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
  216218msgid "Right Margin Position"
  217219msgstr "Позиция на дясната граница"
  218220
  219 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
  220 msgid "Side panel is Visible"
  221 msgstr "Страничният панел е видим "
  222 
  223 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
   221#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
   222msgid "Specifies the position of the right margin."
   223msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
   224
   225#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
  224226msgid "Smart Home End"
  225227msgstr "Умни „Home“ и „End“"
  226228
  227 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
  228 msgid ""
  229 "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
  230 "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
  231 "recognized encodings are used."
  232 msgstr ""
  233 "Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
  234 "откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
  235 "Използват се само познати кодирания на знаци."
  236 
  237 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
   229#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
  238230msgid ""
  239231"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
   
  252244"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
  253245
   246#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
   247msgid "Restore Previous Cursor Position"
   248msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
   249
   250#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
   251msgid ""
   252"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
   253"loaded."
   254msgstr ""
   255"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
   256"файл."
   257
   258#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
   259msgid "Enable Syntax Highlighting"
   260msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
   261
   262#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
   263msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
   264msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
   265
  254266#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
  255 msgid ""
  256 "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
  257 "\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
  258 "individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
  259 "make sure they appear exactly as mentioned here."
  260 msgstr ""
  261 "Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
  262 "режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
  263 "при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
  264 "буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   267msgid "Enable Search Highlighting"
   268msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
  265269
  266270#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
  267271msgid ""
  268 "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
  269 "wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
  270 "wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
  271 "sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
  272 msgstr ""
  273 "Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
  274 "Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
  275 "думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
  276 "зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
  277 "както ги виждате тук."
   272"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
   273msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
  278274
  279275#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
  280 msgid ""
  281 "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
  282 msgstr ""
  283 "Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
   276msgid "Ensure Trailing Newline"
   277msgstr "Нов ред в края"
  284278
  285279#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
  286280msgid ""
  287 "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
  288 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
  289 msgstr ""
  290 "Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
  291 "Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
   281"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
   282msgstr "Дали gedit да слага нов ред в края, ако такъв липсва."
  292283
  293284#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
  294 msgid ""
  295 "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
  296 "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
  297 msgstr ""
  298 "Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
  299 "при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
   285msgid "Toolbar is Visible"
   286msgstr "Лентата с инструменти е видима"
  300287
  301288#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
  302 msgid ""
  303 "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
  304 "in the \"Recent Files\" submenu."
  305 msgstr ""
  306 "Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
  307 "подменюто „Последни файлове“."
   289msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
   290msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
  308291
  309292#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
  310 msgid ""
  311 "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
  312 "characters."
  313 msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
   293msgid "Notebook Show Tabs Mode"
   294msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
  314295
  315296#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
  316 msgid "Specifies the position of the right margin."
  317 msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
  318 
  319 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
  320297msgid ""
  321298"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
   
  330307"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  331308
  332 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
   309#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
  333310msgid "Status Bar is Visible"
  334311msgstr "Лентата на състоянието е видима"
  335312
   313#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
   314msgid ""
   315"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
   316msgstr ""
   317"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
   318"видима."
   319
  336320#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
  337 msgid "Style Scheme"
  338 msgstr "Стилови схеми"
   321msgid "Side panel is Visible"
   322msgstr "Страничният панел е видим "
  339323
  340324#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
  341 msgid "Tab Size"
  342 msgstr "Размер на табулатора"
   325msgid ""
   326"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
   327msgstr ""
   328"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
  343329
  344330#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
  345 msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
  346 msgstr ""
  347 "Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
  348 "оцветяване на текста."
   331msgid "Maximum Recent Files"
   332msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
  349333
  350334#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
  351 msgid "Toolbar is Visible"
  352 msgstr "Лентата с инструменти е видима"
   335msgid ""
   336"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
   337"in the \"Recent Files\" submenu."
   338msgstr ""
   339"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
   340"подменюто „Последни файлове“."
  353341
  354342#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
  355 msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
  356 msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
   343msgid "Print Syntax Highlighting"
   344msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  357345
  358346#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
  359 msgid "Use Default Font"
  360 msgstr "Използване на стандартния шрифт"
   347msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
   348msgstr ""
   349"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
  361350
  362351#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
  363 msgid ""
  364 "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
  365 "interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
  366 "option."
  367 msgstr ""
  368 "Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
  369 "Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
   352msgid "Print Header"
   353msgstr "Печатане на горен колонтитул"
  370354
  371355#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
  372 msgid ""
  373 "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
  374 "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
  375 msgstr ""
  376 "Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
  377 "укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
  378 
  379 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
  380 msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
  381 msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
  382 
  383 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
  384 msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
  385 msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
  386 
  387 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
  388 msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
  389 msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
  390 
  391 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
  392 msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
  393 msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
  394 
  395 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
  396 msgid ""
  397 "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
  398 msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
  399 
  400 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
  401 msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
  402 msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
  403 
  404 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
  405 msgid "Whether gedit should highlight the current line."
  406 msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
  407 
  408 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
  409356msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
  410357msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
  411358
   359#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
   360msgid "Printing Line Wrapping Mode"
   361msgstr "Режим с пренасяне при печат"
   362
   363#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
   364msgid ""
   365"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
   366"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
   367"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
   368"make sure they appear exactly as mentioned here."
   369msgstr ""
   370"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
   371"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
   372"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
   373"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   374
   375#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
   376msgid "Print Line Numbers"
   377msgstr "Печатане на номера на редове"
   378
   379#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
   380msgid ""
   381"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
   382"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
   383"lines."
   384msgstr ""
   385"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
   386"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
   387
   388#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
   389msgid "Body Font for Printing"
   390msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
   391
   392#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
   393msgid ""
   394"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
   395msgstr ""
   396"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
   397
   398#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
   399msgid "Header Font for Printing"
   400msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
   401
   402#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
   403msgid ""
   404"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
   405"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
   406msgstr ""
   407"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
   408"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
   409
  412410#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
  413 msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
  414 msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
   411msgid "Line Number Font for Printing"
   412msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
  415413
  416414#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
  417 msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
  418 msgstr ""
  419 "Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
   415msgid ""
   416"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
   417"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
   418msgstr ""
   419"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
   420"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
  420421
  421422#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
  422 msgid ""
  423 "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
  424 "loaded."
  425 msgstr ""
  426 "Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
  427 "файл."
   423msgid "Automatically Detected Encodings"
   424msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
  428425
  429426#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
  430 #, fuzzy
  431 msgid ""
  432 "Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
  433 msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
   427msgid ""
   428"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
   429"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
   430"recognized encodings are used."
   431msgstr ""
   432"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
   433"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
   434"Използват се само познати кодирания на знаци."
  434435
  435436#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
  436 msgid ""
  437 "Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
  438 msgstr ""
  439 "Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
   437msgid "Encodings shown in menu"
   438msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
  440439
  441440#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
  442441msgid ""
  443 "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
  444 msgstr ""
  445 "Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
  446 "видима."
   442"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
   443"selector. Only recognized encodings are used."
   444msgstr ""
   445"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
   446"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
   447"кодирания на знаци."
  447448
  448449#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
  449 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
  450 msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
   450msgid "Active plugins"
   451msgstr "Включени приставки"
  451452
  452453#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
  453454msgid ""
  454 "Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
  455 "instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
  456 "font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
  457 "font."
  458 msgstr ""
  459 "Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
  460 "специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
  461 "шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
  462 
  463 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
   455"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
   456"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
   457msgstr ""
   458"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
   459"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
   460"на дадена приставка."
   461
   462#: ../gedit/gedit-app.c:224
   463msgid "There was an error displaying the help."
   464msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
   465
   466#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
   467msgid "About gedit"
   468msgstr "Относно gedit"
   469
   470#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
  464471msgid "Log Out _without Saving"
  465472msgstr "Изход _без запазване"
  466473
  467 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
   474#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
  468475msgid "_Cancel Logout"
  469476msgstr "_Отказване на изход"
  470477
  471 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
   478#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
  472479msgid "Close _without Saving"
  473480msgstr "_Без запазване"
  474481
  475 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
   482#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
  476483msgid "Question"
  477484msgstr "Въпрос"
  478485
  479 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
   486#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
  480487#, c-format
  481488msgid ""
   
  491498"загубени безвъзвратно."
  492499
  493 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
   500#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
  494501msgid ""
  495502"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
   
  498505"загубени безвъзвратно."
  499506
  500 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
   507#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
  501508#, c-format
  502509msgid ""
   
  513520"бъдат загубени безвъзвратно."
  514521
  515 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
   522#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
  516523#, c-format
  517524msgid ""
   
  527534"загубени безвъзвратно."
  528535
  529 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
   536#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
  530537msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
  531538msgstr ""
   
  533540"безвъзвратно."
  534541
  535 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
   542#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
  536543#, c-format
  537544msgid ""
   
  548555"загубени безвъзвратно."
  549556
  550 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
   557#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
  551558#, c-format
  552559msgid ""
   
  561568"загубени безвъзвратно."
  562569
  563 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
   570#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
  564571#, c-format
  565572msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
  566573msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
  567574
  568 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
   575#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
  569576#, c-format
  570577msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
   
  572579"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
  573580
  574 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
  575 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
   581#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
   582#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
  576583msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
  577584msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
  578585
  579 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
   586#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
  580587#, c-format
  581588msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
   
  584591msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
  585592
  586 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
   593#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
  587594#, c-format
  588595msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
   
  595602"затварянето?"
  596603
  597 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
   604#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
  598605msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
  599606msgstr "Документи с _незапазени промени:"
  600607
  601 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
   608#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
  602609msgid "S_elect the documents you want to save:"
  603610msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
  604611
  605 #: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
   612#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
  606613msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
  607614msgstr ""
  608615"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
  609616"безвъзвратно."
  610 
  611 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:347
  612 msgid "Character Encodings"
  613 msgstr "Кодиране на знаците"
  614 
  615 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:410
  616 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:471
  617 msgid "_Description"
  618 msgstr "_Описание"
  619 
  620 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:419
  621 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:480
  622 msgid "_Encoding"
  623 msgstr "_Кодиране"
  624 
  625 #. ex:set ts=8 noet:
  626 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
  627 msgid "A_vailable encodings:"
  628 msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
  629 
  630 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
  631 msgid "Character encodings"
  632 msgstr "Кодиране на знаците"
  633 
  634 #: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
  635 msgid "E_ncodings shown in menu:"
  636 msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
  637 
  638 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
  639 msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
  640 msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
  641 
  642 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
  643 #, c-format
  644 msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
  645 msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
  646 
  647 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
  648 #, c-format
  649 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
  650 msgstr ""
  651 "Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
  652 "g_mkdir_with_parents(): %s"
  653 
  654 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:860
  655 msgid "The selected color scheme cannot be installed."
  656 msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
  657 
  658 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:887
  659 msgid "Add Scheme"
  660 msgstr "Добавяне на схема"
  661 
  662 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:894
  663 msgid "A_dd Scheme"
  664 msgstr "_Добавяне на схема"
  665 
  666 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:902
  667 msgid "Color Scheme Files"
  668 msgstr "Файлове на цветова схема"
  669 
  670 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:909
  671 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
  672 msgid "All Files"
  673 msgstr "Всички файлове"
  674 
  675 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:954
  676 #, c-format
  677 msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
  678 msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
  679 
  680 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1180
  681 msgid "gedit Preferences"
  682 msgstr "Настройки на gedit"
  683 
  684 #. ex:set ts=8 noet:
  685 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
  686 msgid "Color Scheme"
  687 msgstr "Цветова схема"
  688 
  689 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
  690 msgid "Create a _backup copy of files before saving"
  691 msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
  692 
  693 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
  694 msgid "Display right _margin at column:"
  695 msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
  696 
  697 #. ex:set ts=8 noet:
  698 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
  699 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
  700 msgid "Do not _split words over two lines"
  701 msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
  702 
  703 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
  704 msgid "Editor"
  705 msgstr "Редактор"
  706 
  707 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
  708 msgid "Editor _font: "
  709 msgstr "_Шрифт на редактора:"
  710 
  711 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
  712 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
  713 msgid "Enable text _wrapping"
  714 msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
  715 
  716 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
  717 msgid "File Saving"
  718 msgstr "Запазване на файлове"
  719 
  720 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
  721 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
  722 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
  723 msgid "Font"
  724 msgstr "Шрифт"
  725 
  726 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
  727 msgid "Font & Colors"
  728 msgstr "Шрифт и цветове"
  729 
  730 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
  731 msgid "Highlight current _line"
  732 msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
  733 
  734 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
  735 msgid "Highlight matching _brackets"
  736 msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
  737 
  738 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
  739 msgid "Highlighting"
  740 msgstr "Оцветяване"
  741 
  742 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
  743 msgid "Insert _spaces instead of tabs"
  744 msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
  745 
  746 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
  747 #, fuzzy
  748 msgid "Install scheme"
  749 msgstr "Стилови схеми"
  750 
  751 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
  752 msgid "Pick the editor font"
  753 msgstr "Избор на шрифт за редактора"
  754 
  755 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
  756 msgid "Plugins"
  757 msgstr "Приставки"
  758 
  759 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
  760 msgid "Preferences"
  761 msgstr "Предпочитани настройки"
  762 
  763 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
  764 msgid "Tab Stops"
  765 msgstr "Табулатори"
  766 
  767 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
  768 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
  769 msgid "Text Wrapping"
  770 msgstr "Режим с пренасяне"
  771 
  772 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
  773 msgid "Uninstall scheme"
  774 msgstr ""
  775 
  776 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
  777 msgid "View"
  778 msgstr "Изглед"
  779 
  780 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
  781 msgid "_Autosave files every"
  782 msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
  783 
  784 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24 ../gedit/gedit-view.c:552
  785 msgid "_Display line numbers"
  786 msgstr "Показване на _номера на редовете"
  787 
  788 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
  789 msgid "_Enable automatic indentation"
  790 msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
  791 
  792 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
  793 msgid "_Tab width:"
  794 msgstr "_Широчина на табулатора:"
  795 
  796 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
  797 msgid "_minutes"
  798 msgstr "_минути"
  799 
  800 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
  801 msgid "toolbutton1"
  802 msgstr ""
  803 
  804 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
  805 msgid "toolbutton2"
  806 msgstr ""
  807 
  808 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
  809 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1559
  810 msgid "Replace"
  811 msgstr "Замяна"
  812 
  813 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:287
  814 msgid "Replace _All"
  815 msgstr "Замяна на _всички"
  816 
  817 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:288
  818 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:570
  819 msgid "_Replace"
  820 msgstr "_Замяна"
  821 
  822 #. ex:set ts=8 noet:
  823 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
  824 msgid "Match _entire word only"
  825 msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
  826 
  827 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
  828 msgid "Replace All"
  829 msgstr "Замяна на всички"
  830 
  831 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
  832 msgid "Replace _with: "
  833 msgstr "_Замяна с:"
  834 
  835 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
  836 msgid "Search _backwards"
  837 msgstr "Търсене наза_д"
  838 
  839 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
  840 msgid "_Match case"
  841 msgstr "Зачитане на главни/_малки"
  842 
  843 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
  844 msgid "_Search for: "
  845 msgstr "_Търсене за: "
  846 
  847 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
  848 msgid "_Wrap around"
  849 msgstr "_След края — от началото"
  850 
  851 #: ../gedit/gedit-app.c:224
  852 msgid "There was an error displaying the help."
  853 msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
  854 
  855 #: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
  856 msgid "About gedit"
  857 msgstr "Относно gedit"
  858617
  859618#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
   
  960719msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  961720
   721#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:288
   722msgid "_Replace"
   723msgstr "_Замяна"
   724
  962725#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
  963726msgid "Save the file using compression?"
   
  994757msgstr "_Обикновен текст"
  995758
  996 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:740 ../gedit/gedit-commands-file.c:957
   759#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:959
  997760#, c-format
  998761msgid "Saving file '%s'…"
  999762msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
  1000763
  1001 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:844
   764#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
  1002765msgid "Save As"
  1003766msgstr "Запазване като"
  1004767
  1005 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1171
   768#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1173
  1006769#, c-format
  1007770msgid "Reverting the document '%s'…"
  1008771msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
  1009772
  1010 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1216
   773#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
  1011774#, c-format
  1012775msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
  1013776msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
  1014777
  1015 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1225
   778#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1227
  1016779#, c-format
  1017780msgid ""
   
  1027790"безвъзвратно."
  1028791
  1029 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1234
   792#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1236
  1030793msgid ""
  1031794"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   
  1034797"безвъзвратно."
  1035798
  1036 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1240
   799#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1242
  1037800#, c-format
  1038801msgid ""
   
  1049812"загубени безвъзвратно."
  1050813
  1051 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1250
   814#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1252
  1052815#, c-format
  1053816msgid ""
   
  1063826"безвъзвратно."
  1064827
  1065 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1265
   828#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1267
  1066829msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
  1067830msgstr ""
   
  1069832"безвъзвратно."
  1070833
  1071 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1271
   834#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1273
  1072835#, c-format
  1073836msgid ""
   
  1084847"загубени безвъзвратно."
  1085848
  1086 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1286
   849#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1288
  1087850#, c-format
  1088851msgid ""
   
  1097860"безвъзвратно."
  1098861
  1099 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:1312
   862#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1314
  1100863msgid "_Revert"
  1101864msgstr "_Възстановяване"
   
  1141904msgstr "Незапазен документ %d"
  1142905
  1143 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
   906#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:123 ../gedit/gedit-documents-panel.c:137
  1144907#: ../gedit/gedit-window.c:2399 ../gedit/gedit-window.c:2406
  1145908msgid "Read-Only"
  1146909msgstr "(само за четене)"
  1147910
  1148 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3848
   911#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1146 ../gedit/gedit-window.c:3848
  1149912msgid "Documents"
  1150913msgstr "Документи"
   
  12801043msgstr "Добавяне или премахване…"
  12811044
   1045#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:347
   1046msgid "Character Encodings"
   1047msgstr "Кодиране на знаците"
   1048
   1049#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:410 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:471
   1050msgid "_Description"
   1051msgstr "_Описание"
   1052
   1053#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:419 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:480
   1054msgid "_Encoding"
   1055msgstr "_Кодиране"
   1056
   1057#. ex:set ts=8 noet:
   1058#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
   1059msgid "Character encodings"
   1060msgstr "Кодиране на знаците"
   1061
   1062#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
   1063msgid "A_vailable encodings:"
   1064msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
   1065
   1066#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
   1067msgid "E_ncodings shown in menu:"
   1068msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
   1069
   1070#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
   1071#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:909
   1072msgid "All Files"
   1073msgstr "Всички файлове"
   1074
  12821075#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
  12831076msgid "All Text Files"
   
  16721465msgstr "_Печат…"
  16731466
  1674 #: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:585
   1467#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:587
  16751468msgid "Empty"
  16761469msgstr "Празен"
   
  16801473msgstr "Скриване на панел"
  16811474
   1475#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:423
   1476msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
   1477msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
   1478
   1479#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:438
   1480#, c-format
   1481msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
   1482msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
   1483
   1484#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:676
   1485#, c-format
   1486msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
   1487msgstr ""
   1488"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
   1489"g_mkdir_with_parents(): %s"
   1490
   1491#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:860
   1492msgid "The selected color scheme cannot be installed."
   1493msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
   1494
   1495#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:887
   1496msgid "Add Scheme"
   1497msgstr "Добавяне на схема"
   1498
   1499#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:894
   1500msgid "A_dd Scheme"
   1501msgstr "_Добавяне на схема"
   1502
   1503#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:902
   1504msgid "Color Scheme Files"
   1505msgstr "Файлове на цветова схема"
   1506
   1507#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:954
   1508#, c-format
   1509msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
   1510msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
   1511
   1512#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:1180
   1513msgid "gedit Preferences"
   1514msgstr "Настройки на gedit"
   1515
   1516#. ex:set ts=8 noet:
   1517#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
   1518msgid "Preferences"
   1519msgstr "Предпочитани настройки"
   1520
   1521#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-view.c:552
   1522msgid "_Display line numbers"
   1523msgstr "Показване на _номера на редовете"
   1524
   1525#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
   1526msgid "Display right _margin at column:"
   1527msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
   1528
   1529#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
   1530#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
   1531msgid "Text Wrapping"
   1532msgstr "Режим с пренасяне"
   1533
   1534#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
   1535#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
   1536msgid "Enable text _wrapping"
   1537msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
   1538
   1539#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
   1540#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
   1541msgid "Do not _split words over two lines"
   1542msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
   1543
   1544#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
   1545msgid "Highlighting"
   1546msgstr "Оцветяване"
   1547
   1548#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
   1549msgid "Highlight current _line"
   1550msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
   1551
   1552#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
   1553msgid "Highlight matching _brackets"
   1554msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
   1555
   1556#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
   1557msgid "View"
   1558msgstr "Изглед"
   1559
   1560#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
   1561msgid "Tab Stops"
   1562msgstr "Табулатори"
   1563
   1564#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
   1565msgid "_Tab width:"
   1566msgstr "_Широчина на табулатора:"
   1567
   1568#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
   1569msgid "Insert _spaces instead of tabs"
   1570msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
   1571
   1572#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
   1573msgid "_Enable automatic indentation"
   1574msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
   1575
   1576#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
   1577msgid "File Saving"
   1578msgstr "Запазване на файлове"
   1579
   1580#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
   1581msgid "Create a _backup copy of files before saving"
   1582msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
   1583
   1584#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
   1585msgid "_Autosave files every"
   1586msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
   1587
   1588#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
   1589msgid "_minutes"
   1590msgstr "_минути"
   1591
   1592#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
   1593msgid "Editor"
   1594msgstr "Редактор"
   1595
   1596#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
   1597#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
   1598#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
   1599msgid "Font"
   1600msgstr "Шрифт"
   1601
   1602#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
   1603msgid "Editor _font: "
   1604msgstr "_Шрифт на редактора:"
   1605
   1606#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
   1607msgid "Pick the editor font"
   1608msgstr "Избор на шрифт за редактора"
   1609
   1610#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
   1611msgid "Color Scheme"
   1612msgstr "Цветова схема"
   1613
   1614#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
   1615msgid "Install scheme"
   1616msgstr "Инсталиране на схема"
   1617
   1618#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
   1619msgid "Install Scheme"
   1620msgstr "Инсталиране на схема"
   1621
   1622#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
   1623msgid "Uninstall scheme"
   1624msgstr "Деинсталиране на схема"
   1625
   1626#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
   1627msgid "Uninstall Scheme"
   1628msgstr "Деинсталиране на схема"
   1629
   1630#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
   1631msgid "Font & Colors"
   1632msgstr "Шрифт и цветове"
   1633
   1634#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
   1635msgid "Plugins"
   1636msgstr "Приставки"
   1637
  16821638#: ../gedit/gedit-print-job.c:580
  16831639#, c-format
   
  16931649msgstr "Подготовка…"
  16941650
   1651#. ex:set ts=8 noet:
   1652#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
   1653msgid "Syntax Highlighting"
   1654msgstr "Синтактично оцветен текст"
   1655
   1656#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
   1657msgid "Print synta_x highlighting"
   1658msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
   1659
  16951660#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
   1661msgid "Line Numbers"
   1662msgstr "Номера на редове"
   1663
   1664#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
   1665msgid "Print line nu_mbers"
   1666msgstr "Печатане на _номера на редове"
   1667
   1668#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
   1669#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
   1670msgid "_Number every"
   1671msgstr "_Номериране на всеки"
   1672
   1673#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
   1674#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
   1675msgid "lines"
   1676msgstr "реда"
   1677
   1678#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
   1679msgid "Page header"
   1680msgstr "Колонтитул на страници"
   1681
   1682#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
   1683msgid "Print page _headers"
   1684msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
   1685
   1686#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
  16961687msgid "Fonts"
  16971688msgstr "Шрифтове"
  16981689
  1699 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
   1690#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
   1691msgid "_Body:"
   1692msgstr "_Тяло:"
   1693
   1694#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
   1695msgid "_Line numbers:"
   1696msgstr "Номера на _редове:"
   1697
   1698#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:17
  17001699msgid "He_aders and footers:"
  17011700msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
  17021701
  1703 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
  1704 msgid "Line Numbers"
  1705 msgstr "Номера на редове"
  1706 
  1707 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
  1708 msgid "Page header"
  1709 msgstr "Колонтитул на страници"
  1710 
  1711 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
  1712 msgid "Print line nu_mbers"
  1713 msgstr "Печатане на _номера на редове"
  1714 
  1715 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
  1716 msgid "Print page _headers"
  1717 msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
  1718 
  1719 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
  1720 msgid "Print synta_x highlighting"
  1721 msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
  1722 
  1723 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
  1724 msgid "Syntax Highlighting"
  1725 msgstr "Синтактично оцветен текст"
  1726 
  1727 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
  1728 msgid "_Body:"
  1729 msgstr "_Тяло:"
  1730 
  1731 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
  1732 msgid "_Line numbers:"
  1733 msgstr "Номера на _редове:"
  1734 
  1735 #. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
  1736 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
  1737 msgid "_Number every"
  1738 msgstr "_Номериране на всеки"
  1739 
  1740 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
   1702#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
  17411703msgid "_Restore Default Fonts"
  17421704msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
  1743 
  1744 #. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
  1745 #: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
  1746 msgid "lines"
  1747 msgstr "реда"
  17481705
  17491706#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
   
  18131770msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
  18141771
   1772#. ex:set ts=8 noet:
   1773#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:209 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
   1774#: ../gedit/gedit-window.c:1559
   1775msgid "Replace"
   1776msgstr "Замяна"
   1777
   1778#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:287
   1779msgid "Replace _All"
   1780msgstr "Замяна на _всички"
   1781
   1782#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:2
   1783msgid "Replace All"
   1784msgstr "Замяна на всички"
   1785
   1786#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:3
   1787msgid "_Search for: "
   1788msgstr "_Търсене за: "
   1789
   1790#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:4
   1791msgid "Replace _with: "
   1792msgstr "_Замяна с:"
   1793
   1794#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:5
   1795msgid "_Match case"
   1796msgstr "Зачитане на главни/_малки"
   1797
   1798#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:6
   1799msgid "Match _entire word only"
   1800msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
   1801
   1802#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:7
   1803msgid "Search _backwards"
   1804msgstr "Търсене наза_д"
   1805
   1806#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:8
   1807msgid "_Wrap around"
   1808msgstr "_След края — от началото"
   1809
  18151810#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
  18161811#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
   
  22462241#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  22472242#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2093
  2248 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
  2249 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
  2250 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:553
  2251 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:874
   2243#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:146
   2244#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:450
   2245#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:561
   2246#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:882
  22522247msgid "Plain Text"
  22532248msgstr "Обикновен текст"
   
  23572352#. ex:set ts=8 noet:
  23582353#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
   2354msgid "Check update"
   2355msgstr "Проверка за обновления"
   2356
   2357#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
  23592358msgid "Check for latest version of gedit"
  23602359msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
  2361 
  2362 #: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
  2363 msgid "Check update"
  2364 msgstr "Проверка за обновления"
  23652360
  23662361#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
   
  23972392msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
  23982393
   2394#. ex:set ts=8 noet:
  23992395#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
   2396#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
   2397msgid "Document Statistics"
   2398msgstr "Статистика за документа"
   2399
   2400#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
  24002401msgid ""
  24012402"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
   
  24032404msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
  24042405
  2405 #: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
  2406 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
  2407 msgid "Document Statistics"
  2408 msgstr "Статистика за документа"
  2409 
  24102406#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
  24112407msgid "_Document Statistics"
   
  24162412msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
  24172413
  2418 #. ex:set ts=8 noet:
  2419 #. ex:ts=4:et:
  2420 #. ex:ts=8:noet:
  2421 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
  2422 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
  2423 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
  2424 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
   2414#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
   2415msgid "_Update"
   2416msgstr "_Подновяване"
   2417
   2418#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
   2419msgid "File Name"
   2420msgstr "Файл"
   2421
   2422#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
   2423#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
   2424#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
   2425#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:3
  24252426msgid "    "
  24262427msgstr "    "
  2427 
  2428 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
  2429 msgid "Bytes"
  2430 msgstr "Байтове"
  2431 
  2432 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
  2433 msgid "Characters (no spaces)"
  2434 msgstr "Знаци (без интервали)"
  2435 
  2436 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
  2437 msgid "Characters (with spaces)"
  2438 msgstr "Знаци (с интервали)"
  24392428
  24402429#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
   
  24422431msgstr "Документ"
  24432432
   2433#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
   2434msgid "Selection"
   2435msgstr "Избрано"
   2436
  24442437#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
  2445 msgid "File Name"
  2446 msgstr "Файл"
  2447 
  2448 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
  24492438msgid "Lines"
  24502439msgstr "Редове"
  24512440
  2452 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
  2453 msgid "Selection"
  2454 msgstr "Избрано"
  2455 
  2456 #: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
   2441#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
  24572442msgid "Words"
  24582443msgstr "Думи"
  24592444
   2445#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
   2446msgid "Characters (with spaces)"
   2447msgstr "Знаци (с интервали)"
   2448
   2449#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
   2450msgid "Characters (no spaces)"
   2451msgstr "Знаци (без интервали)"
   2452
  24602453#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
  2461 msgid "_Update"
  2462 msgstr "_Подновяване"
   2454msgid "Bytes"
   2455msgstr "Байтове"
  24632456
  24642457#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
   
  24722465#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
  24732466#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
   2467msgid "Open terminal here"
   2468msgstr "Отваряне на терминал тук"
   2469
   2470#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
   2471#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
  24742472msgid "Open a terminal in the document location"
  24752473msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
  2476 
  2477 #: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
  2478 #: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
  2479 msgid "Open terminal here"
  2480 msgstr "Отваряне на терминал тук"
  24812474
  24822475#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
   
  24902483
  24912484#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
   2485msgid "Run command"
   2486msgstr "Стартиране на команда"
   2487
   2488#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
  24922489msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
  24932490msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
  24942491
  2495 #: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
  2496 msgid "Run command"
  2497 msgstr "Стартиране на команда"
  2498 
  24992492#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
   2493msgid "External Tools"
   2494msgstr "Външни инструменти"
   2495
   2496#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
  25002497msgid "Execute external commands and shell scripts."
  25012498msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
  25022499
  2503 #: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
  2504 msgid "External Tools"
  2505 msgstr "Външни инструменти"
  2506 
  25072500#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
  2508 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
  2509 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
  2510 msgstr ""
  2511 "Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
  2512 
  2513 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
   2501#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
   2502msgid "Whether to use the system font"
   2503msgstr "Използване на системния шрифт"
   2504
   2505#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
  25142506msgid ""
  25152507"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
   
  25212513#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
  25222514#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
  2523 msgid "Whether to use the system font"
  2524 msgstr "Използване на системния шрифт"
   2515msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
   2516msgstr ""
   2517"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
  25252518
  25262519#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
   
  25452538msgstr "Завърши работа."
  25462539
  2547 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
   2540#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:144
  25482541msgid "All languages"
  25492542msgstr "Всички езици"
  25502543
  2551 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:542
  2552 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
  2553 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:872
  2554 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
   2544#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:550
   2545#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:554
   2546#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:880
   2547#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
  25552548msgid "All Languages"
  25562549msgstr "Всички езици"
  25572550
  2558 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:659
   2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:667
  25592552msgid "New tool"
  25602553msgstr "Нов инструмент"
  25612554
  2562 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:790
   2555#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:798
  25632556#, python-format
  25642557msgid "This accelerator is already bound to %s"
  25652558msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
  25662559
  2567 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
   2560#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
  25682561msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
  25692562msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  25702563
  2571 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
   2564#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
  25722565msgid "Type a new accelerator"
  25732566msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
   
  25772570msgstr "Спрян."
  25782571
  2579 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
  2580 msgid "Add Tool"
  2581 msgstr "Добавяне на инструмент"
  2582 
  2583 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
  2584 msgid "Add a new tool"
  2585 msgstr "Добавяне на нов инструмент"
  2586 
  2587 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
   2572#. ex:ts=4:et:
   2573#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
  25882574msgid "All documents"
  25892575msgstr "Всички документи"
  25902576
  2591 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
   2577#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
  25922578msgid "All documents except untitled ones"
  25932579msgstr "Всички документи без ненаименованите"
  25942580
   2581#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
   2582msgid "Local files only"
   2583msgstr "Само локални файлове"
   2584
   2585#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
   2586msgid "Remote files only"
   2587msgstr "Само отдалечени файлове"
   2588
   2589#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
   2590msgid "Untitled documents only"
   2591msgstr "Само ненаименованите документи"
   2592
   2593#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
   2594msgid "Nothing"
   2595msgstr "Нищо"
   2596
  25952597#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
  2596 msgid "Append to current document"
  2597 msgstr "Добавяне към текущия документ"
  2598 
  2599 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
  2600 msgid "Create new document"
  2601 msgstr "Създаване на нов документ"
  2602 
  2603 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
  26042598msgid "Current document"
  26052599msgstr "Текущия документ"
   2600
   2601#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
   2602msgid "Current selection"
   2603msgstr "Текущо избраната част"
   2604
   2605#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
   2606msgid "Current selection (default to document)"
   2607msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
  26062608
  26072609#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
   
  26102612
  26112613#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
  2612 msgid "Current selection"
  2613 msgstr "Текущо избраната част"
  2614 
  2615 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
  2616 msgid "Current selection (default to document)"
  2617 msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
  2618 
  2619 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
  26202614msgid "Current word"
  26212615msgstr "Текущата дума"
  26222616
  2623 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
   2617#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
  26242618msgid "Display in bottom pane"
  26252619msgstr "Показване в долния панел"
  26262620
   2621#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
   2622msgid "Create new document"
   2623msgstr "Създаване на нов документ"
   2624
   2625#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
   2626msgid "Append to current document"
   2627msgstr "Добавяне към текущия документ"
   2628
  26272629#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
   2630msgid "Replace current document"
   2631msgstr "Замяна на целия документ"
   2632
   2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
   2634msgid "Replace current selection"
   2635msgstr "Замяна на избраната част"
   2636
   2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
  26282638msgid "Insert at cursor position"
  26292639msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
  26302640
  2631 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
  2632 msgid "Local files only"
  2633 msgstr "Само локални файлове"
  2634 
  2635 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
   2641#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
  26362642msgid "Manage External Tools"
  26372643msgstr "Управление на външните инструменти"
  26382644
  2639 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
  2640 msgid "Nothing"
  2641 msgstr "Нищо"
  2642 
  26432645#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
  2644 msgid "Remote files only"
  2645 msgstr "Само отдалечени файлове"
   2646msgid "_Tools:"
   2647msgstr "Инс_трументи:"
  26462648
  26472649#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
   2650msgid "Add a new tool"
   2651msgstr "Добавяне на нов инструмент"
   2652
   2653#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
   2654msgid "Add Tool"
   2655msgstr "Добавяне на инструмент"
   2656
   2657#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
   2658msgid "Remove selected tool"
   2659msgstr "Премахване на избрания инструмент"
   2660
   2661#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
  26482662msgid "Remove Tool"
  26492663msgstr "Премахване на инструмент"
  26502664
  2651 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
  2652 msgid "Remove selected tool"
  2653 msgstr "Премахване на избрания инструмент"
  2654 
  2655 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
  2656 msgid "Replace current document"
  2657 msgstr "Замяна на целия документ"
  2658 
  2659 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
  2660 msgid "Replace current selection"
  2661 msgstr "Замяна на избраната част"
  2662 
  26632665#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
   2666msgid "Revert tool"
   2667msgstr "Възстановяване на инструмент"
   2668
   2669#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
  26642670msgid "Revert Tool"
  26652671msgstr "Възстановяване на инструмент"
  26662672
  2667 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
  2668 msgid "Revert tool"
  2669 msgstr "Възстановяване на инструмент"
  2670 
  26712673#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
  2672 msgid "Shortcut _Key:"
  2673 msgstr "_Бърз клавиш:"
  2674 
  2675 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
  2676 msgid "Untitled documents only"
  2677 msgstr "Само ненаименованите документи"
  2678 
  2679 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
   2674#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
   2675msgid "_Edit:"
   2676msgstr "_Редактиране:"
   2677
   2678#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
  26802679msgid "_Applicability:"
  26812680msgstr "Прило_жимост:"
  26822681
  2683 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
  2684 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
  2685 msgid "_Edit:"
  2686 msgstr "_Редактиране:"
  2687 
  26882682#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
   2683msgid "_Output:"
   2684msgstr "_Изход:"
   2685
   2686#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
  26892687msgid "_Input:"
  26902688msgstr "_Вход:"
  2691 
  2692 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
  2693 msgid "_Output:"
  2694 msgstr "_Изход:"
  26952689
  26962690#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
   
  26992693
  27002694#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
  2701 msgid "_Tools:"
  2702 msgstr "Инс_трументи:"
   2695msgid "Shortcut _Key:"
   2696msgstr "_Бърз клавиш:"
  27032697
  27042698#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
   
  27242718#. ex:ts=4:et:
  27252719#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
   2720msgid "File Browser Panel"
   2721msgstr "Панел на файловия браузър"
   2722
   2723#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
  27262724msgid "Easy file access from the side panel"
  27272725msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
  2728 
  2729 #: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
  2730 msgid "File Browser Panel"
  2731 msgstr "Панел на файловия браузър"
  27322726
  27332727#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:239
   
  29862980#. ex:ts=8:noet:
  29872981#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
  2988 msgid "Enable Restore of Remote Locations"
  2989 msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
   2982msgid "Open With Tree View"
   2983msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
  29902984
  29912985#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
  2992 msgid "File Browser Filter Mode"
  2993 msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
   2986msgid ""
   2987"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
   2988"bookmarks view"
   2989msgstr ""
   2990"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
   2991"вместо изгледа на отметките"
  29942992
  29952993#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
  2996 msgid "File Browser Filter Pattern"
  2997 msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
  2998 
  2999 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
  30002994msgid "File Browser Root Directory"
  30012995msgstr "Основна папка на файловия браузър"
   2996
   2997#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
   2998msgid ""
   2999"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
   3000"and onload/tree_view is TRUE."
   3001msgstr ""
   3002"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
   3003"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
  30023004
  30033005#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
   
  30063008
  30073009#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
   3010msgid ""
   3011"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
   3012"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
   3013"the actual root."
   3014msgstr ""
   3015"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
   3016"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
   3017"да е под истинската основна папка."
   3018
   3019#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
   3020msgid "Enable Restore of Remote Locations"
   3021msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
   3022
   3023#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
   3024msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
   3025msgstr ""
   3026"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
   3027
   3028#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
   3029msgid "Set Location to First Document"
   3030msgstr "Местоположението да е на първия документ"
   3031
   3032#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
  30083033msgid ""
  30093034"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
   
  30173042"Nautilus, и т.н.)"
  30183043
  3019 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
  3020 msgid "Open With Tree View"
  3021 msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
  3022 
  3023 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
  3024 msgid ""
  3025 "Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
  3026 "bookmarks view"
  3027 msgstr ""
  3028 "Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
  3029 "вместо изгледа на отметките"
  3030 
  3031 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
  3032 msgid "Set Location to First Document"
  3033 msgstr "Местоположението да е на първия документ"
  3034 
  3035 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
  3036 msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
  3037 msgstr ""
  3038 "Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
  3039 
  30403044#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
  3041 msgid ""
  3042 "The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
  3043 "and onload/tree_view is TRUE."
  3044 msgstr ""
  3045 "Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
  3046 "файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
   3045msgid "File Browser Filter Mode"
   3046msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
  30473047
  30483048#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
  3049 msgid ""
  3050 "The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
  3051 "plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
  3052 "the actual root."
  3053 msgstr ""
  3054 "Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
  3055 "за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
  3056 "да е под истинската основна папка."
  3057 
  3058 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
  3059 msgid ""
  3060 "The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
  3061 "of the filter_mode."
  3062 msgstr ""
  3063 "Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
  3064 "режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
  3065 
  3066 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
  30673049msgid ""
  30683050"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
   
  30753057"двоичните файлове от изгледа)."
  30763058
   3059#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
   3060msgid "File Browser Filter Pattern"
   3061msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
   3062
   3063#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
   3064msgid ""
   3065"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
   3066"of the filter_mode."
   3067msgstr ""
   3068"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
   3069"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
   3070
  30773071#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
   3072msgid "Modelines"
   3073msgstr "Линии за режима"
   3074
   3075#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
  30783076msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
  30793077msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
  30803078
  3081 #: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
  3082 msgid "Modelines"
  3083 msgstr "Линии за режима"
  3084 
  3085 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
   3079#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
  30863080msgid "Command Color Text"
  30873081msgstr "Цвят на командите"
   3082
   3083#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
   3084msgid "The command color text"
   3085msgstr "Цвят на командата"
  30883086
  30893087#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
   
  30913089msgstr "Цвят на грешките"
  30923090
  3093 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
   3091#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
   3092msgid "The error color text"
   3093msgstr "Цвят на грешките"
   3094
   3095#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
  30943096msgid ""
  30953097"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
   
  30983100"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
  30993101"ако е равноширок, или подобен."
  3100 
  3101 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
  3102 msgid "The command color text"
  3103 msgstr "Цвят на командата"
  3104 
  3105 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
  3106 msgid "The error color text"
  3107 msgstr "Цвят на грешките"
  31083102
  31093103#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
   
  31153109msgstr "Цвят на _грешките:"
  31163110
   3111#. ex:et:ts=4:
  31173112#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
  3118 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
   3113#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
  31193114msgid "Python Console"
  31203115msgstr "Конзола на Питон"
  31213116
  3122 #. ex:et:ts=4:
  3123 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
   3117#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
  31243118msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
  31253119msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
  31263120
  31273121#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
  3128 #, fuzzy
  31293122msgid "Quick open"
  31303123msgstr "Бързо отваряне"
  31313124
  31323125#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
  3133 #, fuzzy
  31343126msgid "Quickly open documents"
  31353127msgstr "Бързо отваряне на файлове"
   
  31493141msgstr "Търсене на написаното…"
  31503142
   3143#. ex:ts=8:et:
  31513144#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
  3152 #: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
   3145#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
  31533146msgid "Snippets"
  31543147msgstr "Изрезки"
   
  32333226#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
  32343227#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:670
  3235 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
   3228#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
  32363229msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
  32373230msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
   
  32473240
  32483241#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
  3249 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
   3242#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
  32503243msgid "Import snippets"
  32513244msgstr "Внасяне на на изрезки"
   
  33263319msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
  33273320
  3328 #. ex:ts=8:et:
  3329 #: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
   3321#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
  33303322msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
  33313323msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
  33323324
   3325#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
   3326msgid "Manage Snippets"
   3327msgstr "Управление на изрезки"
   3328
  33333329#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
  3334 msgid "Activation"
  3335 msgstr "Задействане"
   3330msgid "_Snippets:"
   3331msgstr "_Изрезки:"
  33363332
  33373333#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
   3334msgid "Create new snippet"
   3335msgstr "Създаване на нова изрезка"
   3336
   3337#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
  33383338msgid "Add Snippet"
  33393339msgstr "Добавяне на изрезка"
  33403340
  3341 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
  3342 msgid "Create new snippet"
  3343 msgstr "Създаване на нова изрезка"
  3344 
  33453341#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
  3346 msgid "Export Snippets"
  3347 msgstr "Изнасяне на изрезки"
  3348 
  3349 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
  3350 msgid "Export selected snippets"
  3351 msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
   3342msgid "Remove Snippet"
   3343msgstr "Изтриване на изрезка"
  33523344
  33533345#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
   
  33553347msgstr "Внасяне на на изрезки"
  33563348
   3349#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
   3350msgid "Export selected snippets"
   3351msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
   3352
  33573353#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
  3358 msgid "Manage Snippets"
  3359 msgstr "Управление на изрезки"
  3360 
  3361 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
  3362 msgid "Remove Snippet"
  3363 msgstr "Изтриване на изрезка"
   3354msgid "Export Snippets"
   3355msgstr "Изнасяне на изрезки"
  33643356
  33653357#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
   3358msgid "Activation"
   3359msgstr "Задействане"
   3360
   3361#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
   3362#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
   3363msgid "_Tab trigger:"
   3364msgstr "_Спусък за табулатора:"
   3365
   3366#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
  33663367msgid "S_hortcut key:"
  33673368msgstr "Б_ърз клавиш:"
  33683369
  3369 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
   3370#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:18
  33703371msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
  33713372msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
  33723373
  3373 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
   3374#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
  33743375msgid "_Drop targets:"
  33753376msgstr "_Цели на влачене:"
  3376 
  3377 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
  3378 msgid "_Snippets:"
  3379 msgstr "_Изрезки:"
  3380 
  3381 #. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
  3382 #: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
  3383 msgid "_Tab trigger:"
  3384 msgstr "_Спусък за табулатора:"
  33853377
  33863378#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:154
   
  34023394#. ex:ts=8:noet:
  34033395#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
  3404 msgid "R_emove duplicates"
  3405 msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
  3406 
  3407 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
  3408 msgid "S_tart at column:"
  3409 msgstr "_Започване от колона:"
  3410 
  3411 #: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
  34123396#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
  34133397msgid "Sort"
  34143398msgstr "Подреждане"
  34153399
   3400#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
   3401msgid "_Sort"
   3402msgstr "Подре_ждане"
   3403
   3404#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
   3405msgid "_Reverse order"
   3406msgstr "Обратен _ред"
   3407
  34163408#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
  3417 msgid "You cannot undo a sort operation"
  3418 msgstr "Подреждането не може да се отменя"
   3409msgid "R_emove duplicates"
   3410msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
  34193411
  34203412#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
   
  34233415
  34243416#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
  3425 msgid "_Reverse order"
  3426 msgstr "Обратен _ред"
   3417msgid "S_tart at column:"
   3418msgstr "_Започване от колона:"
  34273419
  34283420#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
  3429 msgid "_Sort"
  3430 msgstr "Подре_ждане"
   3421msgid "You cannot undo a sort operation"
   3422msgstr "Подреждането не може да се отменя"
  34313423
  34323424#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
   
  35053497msgstr "Стандартен език"
  35063498
   3499#. ex:ts=8:noet:
  35073500#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
  3508 #: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
   3501#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
  35093502msgid "Set language"
  35103503msgstr "Избор на език"
   
  35463539msgstr "Няма сгрешени думи"
  35473540
  3548 #. ex:ts=8:noet:
  3549 #: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
   3541#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
  35503542msgid "Select the _language of the current document."
  35513543msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
  35523544
  35533545#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
  3554 msgid "Add w_ord"
  3555 msgstr "_Добавяне на дума"
   3546msgid "Check spelling"
   3547msgstr "Проверка на правописа"
  35563548
  35573549#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
  3558 msgid "Cha_nge"
  3559 msgstr "_Заменяне"
   3550msgid "Misspelled word:"
   3551msgstr "Сгрешена дума:"
  35603552
  35613553#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
  3562 msgid "Change A_ll"
  3563 msgstr "Заменяне на вси_чки"
   3554msgid "word"
   3555msgstr "дума"
  35643556
  35653557#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
   
  35723564
  35733565#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
  3574 msgid "Check spelling"
  3575 msgstr "Проверка на правописа"
   3566msgid "_Suggestions:"
   3567msgstr "_Предложения:"
  35763568
  35773569#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
   3570msgid "_Ignore"
   3571msgstr "_Игнориране"
   3572
   3573#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
   3574msgid "Cha_nge"
   3575msgstr "_Заменяне"
   3576
   3577#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
  35783578msgid "Ignore _All"
  35793579msgstr "И_гнориране на всички"
  35803580
  3581 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
  3582 msgid "Language"
  3583 msgstr "Език"
  3584 
  3585 #: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
  3586 msgid "Language:"
  3587 msgstr "Език:"
  3588 
  35893581#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
  3590 msgid "Misspelled word:"
  3591 msgstr "Сгрешена дума:"
   3582msgid "Change A_ll"
   3583msgstr "Заменяне на вси_чки"
  35923584
  35933585#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
   
  35963588
  35973589#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
  3598 msgid "_Ignore"
  3599 msgstr "_Игнориране"
   3590msgid "Add w_ord"
   3591msgstr "_Добавяне на дума"
  36003592
  36013593#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
  3602 msgid "_Suggestions:"
  3603 msgstr "_Предложения:"
   3594msgid "Language:"
   3595msgstr "Език:"
  36043596
  36053597#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
  3606 msgid "word"
  3607 msgstr "дума"
   3598msgid "Language"
   3599msgstr "Език"
  36083600
  36093601#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
   3602msgid "Spell Checker"
   3603msgstr "Проверка на правописа"
   3604
   3605#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
  36103606msgid "Checks the spelling of the current document."
  36113607msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
  36123608
  3613 #: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
  3614 msgid "Spell Checker"
  3615 msgstr "Проверка на правописа"
   3609#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
   3610msgid "Insert Date and Time"
   3611msgstr "Вмъкване на дата/време"
   3612
   3613#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
   3614msgid "_Insert"
   3615msgstr "_Вмъкване"
   3616
   3617#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
   3618#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
   3619msgid "Use the _selected format"
   3620msgstr "Използване на _избрания формат"
   3621
   3622#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
   3623#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
   3624msgid "_Use custom format"
   3625msgstr "Използване на потре_бителски формат"
  36163626
  36173627#. Translators: Use the more common date format in your locale
  3618 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
  3619 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
   3628#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
   3629#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
  36203630#, no-c-format
  36213631msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
   
  36233633
  36243634#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
  3625 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
  3626 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
   3635#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
   3636#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
  36273637msgid "01/11/2009 17:52:00"
  36283638msgstr "01.11.2002 17:52:00"
  3629 
  3630 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
  3631 msgid "Insert Date and Time"
  3632 msgstr "Вмъкване на дата/време"
  3633 
  3634 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
  3635 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
  3636 msgid "Use the _selected format"
  3637 msgstr "Използване на _избрания формат"
  3638 
  3639 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
  3640 msgid "_Insert"
  3641 msgstr "_Вмъкване"
  3642 
  3643 #: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
  3644 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
  3645 msgid "_Use custom format"
  3646 msgstr "Използване на потре_бителски формат"
  36473639
  36483640#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
   
  36583650msgstr "Налични формати"
  36593651
  3660 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
   3652#. ex:ts=8:noet:
   3653#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
  36613654msgid "Configure date/time plugin"
  36623655msgstr "Настройка на приставката дата/време"
  36633656
  3664 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
   3657#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
  36653658msgid "When inserting date/time..."
  36663659msgstr "При вмъкване на дата/време…"
  36673660
  3668 #: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
   3661#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
  36693662msgid "_Prompt for a format"
  36703663msgstr "Посочване на _формат"
  36713664
  36723665#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
   3666msgid "Prompt Type"
   3667msgstr "Запитващо съобщение"
   3668
   3669#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
   3670msgid ""
   3671"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
   3672"format should be used."
   3673msgstr ""
   3674"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
   3675"или използване на потребителско форматиране."
   3676
   3677#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
   3678msgid "Selected Format"
   3679msgstr "Избран формат"
   3680
   3681#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
   3682msgid "The selected format used when inserting the date/time."
   3683msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
   3684
   3685#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
  36733686msgid "Custom Format"
  36743687msgstr "Използване на потребителски формат"
  36753688
  3676 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
  3677 msgid ""
  3678 "If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
  3679 "format should be used."
  3680 msgstr ""
  3681 "Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
  3682 "или използване на потребителско форматиране."
  3683 
  3684 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
  3685 msgid "Prompt Type"
  3686 msgstr "Запитващо съобщение"
  3687 
  3688 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
  3689 msgid "Selected Format"
  3690 msgstr "Избран формат"
  3691 
  3692 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
   3689#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
  36933690msgid "The custom format used when inserting the date/time."
  36943691msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
  3695 
  3696 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
  3697 msgid "The selected format used when inserting the date/time."
  3698 msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
  36993692
  37003693#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
   
  37073700
  37083701#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
   3702msgid "Zeitgeist dataprovider"
   3703msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
   3704
   3705#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
  37093706msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
  37103707msgstr ""
  37113708"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
  37123709"gedit"
  3713 
  3714 #: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
  3715 msgid "Zeitgeist dataprovider"
  3716 msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
  3717 
  3718 #~ msgid "_Add..."
  3719 #~ msgstr "_Добавяне…"
  3720 
  3721 #~ msgid "Previous location"
  3722 #~ msgstr "Предишно местоположение"
  3723 
  3724 #~ msgid "Go to previous location"
  3725 #~ msgstr "Отиване на предишното местоположение"
  3726 
  3727 #~ msgid "Go to a previously opened location"
  3728 #~ msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
  3729 
  3730 #~ msgid "Next location"
  3731 #~ msgstr "Следващо местоположение"
  3732 
  3733 #~ msgid "Go to next location"
  3734 #~ msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.