Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2005, 6:19:53 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Новите преводи са подадени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gtranslator.HEAD.bg.po

  r245 r246  
  99"Project-Id-Version: Gtranslator HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 11:34+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 16:59+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
  1313"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1
   
  5050#, c-format
  5151msgid "Can't apply color scheme file `%s'!"
  52 msgstr "Не може да бъде приложен файлът на цветовата схема \"%s\"!"
   52msgstr "Не може да бъде приложен файлът на цветовата схема „%s“!"
  5353
  5454#: ../src/color-schemes.c:317
   
  138138#, c-format
  139139msgid "Should ALL translations from `%s' be removed?"
  140 msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от \"%s\"?"
   140msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от „%s“?"
  141141
  142142#: ../src/dialogs.c:519
   
  273273"Стандартните Интернет адреси (URL-и) са също URI - можете да ги\n"
  274274"използвате за отваряне на po файлове, разположени на сървъри през\n"
  275 "стандартни протоколи, като \"http\", \"ftp\" или по какъвто и да е начин,\n"
   275"стандартни протоколи, като „http“, „ftp“ или по какъвто и да е начин,\n"
  276276"поддържан от GnomeVFS.\n"
  277277"Ето някои примерни URI--та (тези видове са поддържани):\n"
   
  289289"and may contain your hard work!\n"
  290290msgstr ""
  291 "Да се отвори ли файлът за възстановяване на \"%s\"?\n"
   291"Да се отвори ли файлът за възстановяване на „%s“?\n"
  292292"Той е бил запазен преди последното затваряне на\n"
  293293"gtranslator и може да съдържа иначе изгубена ваша работа!\n"
   
  342342msgstr ""
  343343"Не може да бъде намерено\n"
  344 "\"%s\""
   344"„%s“"
  345345
  346346#: ../src/gui.c:396
   
  768768#, c-format
  769769msgid "Encoding: `%s'"
  770 msgstr "Кодиране: \"%s\""
   770msgstr "Кодиране: „%s“"
  771771
  772772#.
   
  776776#, c-format
  777777msgid "Serial: `%i'"
  778 msgstr "Сериен №: \"%i\""
   778msgstr "Сериен №: „%i“"
  779779
  780780#.
   
  784784#, c-format
  785785msgid "Number of entries: `%i'"
  786 msgstr "Брой записи: \"%i\""
   786msgstr "Брой записи: „%i“"
  787787
  788788#: ../src/main.c:67
   
  802802#, c-format
  803803msgid "Couldn't open '%s': %s\n"
  804 msgstr "Не може да бъде отворен \"%s\": %s\n"
   804msgstr "Не може да бъде отворен „%s“: %s\n"
  805805
  806806#: ../src/menus.c:51
   
  890890#: ../src/menus.c:164
  891891msgid "Toggle fuzzy status of a message"
  892 msgstr "Смяна на белега \"неясно\""
   892msgstr "Смяна на белега „неясно“"
  893893
  894894#: ../src/menus.c:177
   
  10981098#, c-format
  10991099msgid "Failed opening file '%s': %s"
  1100 msgstr "Грешка при отваряне на файла \"%s\": %s"
   1100msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  11011101
  11021102#: ../src/parse.c:221
   
  11291129"Запазвате файл с разширение .pot.\n"
  11301130"Pot файловете се създават при компилиране на програмите.\n"
  1131 "Вашият файл трябва да има име, подобно на \"%s.po\"."
   1131"Вашият файл трябва да има име, подобно на „%s.po“."
  11321132
  11331133#: ../src/parse.c:509
   
  11361136"File %s\n"
  11371137"contains %d fuzzy message"
   1138msgid_plural ""
  11381139"File %s\n"
  11391140"contains %d fuzzy messages"
  1140 msgstr ""
   1141msgstr[0] ""
  11411142"Файлът %s\n"
  11421143"съдържа %d неясно съобщение"
   1144msgstr[1] ""
  11431145"Файлът %s\n"
  11441146"съдържа %d неясни съобщения"
   
  11731175#: ../src/prefs.c:334
  11741176msgid "Delete compiled files (e.g. \"project.gmo\")"
  1175 msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. \"project.gmo\")"
   1177msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. „project.gmo“)"
  11761178
  11771179#: ../src/prefs.c:338
   
  12521254#: ../src/prefs.c:405
  12531255msgid "Remove fuzzy status if message is changed"
  1254 msgstr "Премахване на белега \"неясно\" при промяна на превода"
   1256msgstr "Премахване на белега „неясно“ при промяна на превода"
  12551257
  12561258#: ../src/prefs.c:409
   
  14061408#, c-format
  14071409msgid "Couldn't save compiled gettext file `%s'!"
  1408 msgstr "Не може да бъде запазен компилираният gettext файл \"%s\"!"
   1410msgstr "Не може да бъде запазен компилираният gettext файл „%s“!"
  14091411
  14101412#: ../src/save.c:159
  14111413#, c-format
  14121414msgid "Couldn't save compressed gettext file `%s'!"
  1413 msgstr "Не може да бъде запазен компресираният gettext файл \"%s\"!"
   1415msgstr "Не може да бъде запазен компресираният gettext файл „%s“!"
  14141416
  14151417#.
   
  14201422#, c-format
  14211423msgid "Couldn't save %s'd gettext file `%s'!"
  1422 msgstr "Не може да бъде запазен gettext файлът \"%s\" във формат %s!"
   1424msgstr "Не може да бъде запазен gettext файлът „%s“ във формат %s!"
  14231425
  14241426#: ../src/save.c:227
  14251427#, c-format
  14261428msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
  1427 msgstr "Не може да бъде запазен po файлът \"%s\" във формат zip!"
   1429msgstr "Не може да бъде запазен po файлът „%s“ във формат zip!"
  14281430
  14291431#: ../src/session.c:85
   
  14511453#, c-format
  14521454msgid "Can't create directory `%s'!"
  1453 msgstr "Не може да бъде създадена папката \"%s\"!"
   1455msgstr "Не може да бъде създадена папката „%s“!"
  14541456
  14551457#: ../src/utils_gui.c:141
  14561458#, c-format
  14571459msgid "The geometry string \"%s\" couldn't be parsed!"
  1458 msgstr "Низът за геометрията \"%s\" не може да бъде анализиран!"
   1460msgstr "Низът за геометрията „%s“ не може да бъде анализиран!"
  14591461
  14601462#: ../src/utils_gui.c:355
  14611463#, c-format
  14621464msgid "The necessary decompression program `%s' is not installed!"
  1463 msgstr "Нужната програма за декомпресиране \"%s\" не е инсталирана!"
   1465msgstr "Нужната програма за декомпресиране „%s“ не е инсталирана!"
  14641466
  14651467#: ../src/utils_gui.c:360
  14661468#, c-format
  14671469msgid "The necessary compression program `%s' is not installed!"
  1468 msgstr "Нужната програма за компресиране \"%s\" не е инсталирана!"
   1470msgstr "Нужната програма за компресиране „%s“ не е инсталирана!"
  14691471
  14701472#: ../src/vfs-handle.c:121
  14711473#, c-format
  14721474msgid "Couldn't create temporary directory `%s'!"
  1473 msgstr "Не може да бъде създадена временната папка \"%s\"!"
   1475msgstr "Не може да бъде създадена временната папка „%s“!"
  14741476
  14751477#: ../src/vfs-handle.c:149
  14761478#, c-format
  14771479msgid "File `%s' couldn't be found!"
  1478 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде намерен!"
   1480msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде намерен!"
  14791481
  14801482#: ../src/vfs-handle.c:154
  14811483#, c-format
  14821484msgid "Malformed URI `%s' entered!"
  1483 msgstr "Въведен е грешен URI \"%s\"!"
   1485msgstr "Въведен е грешен URI „%s“!"
  14841486
  14851487#: ../src/vfs-handle.c:159
  14861488#, c-format
  14871489msgid "Host `%s' couldn't be found!"
  1488 msgstr "Адресът \"%s\" не може да бъде намерен!"
   1490msgstr "Адресът „%s“ не може да бъде намерен!"
  14891491
  14901492#: ../src/vfs-handle.c:164
  14911493#, c-format
  14921494msgid "Hostname `%s' is not valid!"
  1493 msgstr "Името \"%s\" е невалидно!"
   1495msgstr "Името „%s“ е невалидно!"
  14941496
  14951497#: ../src/vfs-handle.c:169
  14961498#, c-format
  14971499msgid "Host `%s' has no address!"
  1498 msgstr "Името \"%s\" няма адрес!"
   1500msgstr "Името „%s“ няма адрес!"
  14991501
  15001502#: ../src/vfs-handle.c:174
  15011503msgid "Transfer interrupted!"
  15021504msgstr "Прехвърлянето на данни е прекъснато!"
  1503 
  1504 #~ msgid "Show build specifications"
  1505 #~ msgstr "Показване на данни за версията"
  1506 
  1507 #~ msgid "gtranslator build information/specs:"
  1508 #~ msgstr "Данни от компилирането на gtranslator:"
  1509 
  1510 #~ msgid "Version and build date:"
  1511 #~ msgstr "Версия и дата на компилиране:"
  1512 
  1513 #~ msgid "Build GLib / Gtk+ / GNOME / XML versions:"
  1514 #~ msgstr "Версии на GLib / Gtk+ / GNOME / XML"
  1515 
  1516 #~ msgid "Colorschemes directory:"
  1517 #~ msgstr "Папка за цветовите схеми:"
  1518 
  1519 #~ msgid "Scripts directory:"
  1520 #~ msgstr "Папка със скриптове:"
  1521 
  1522 #~ msgid "Window icon:"
  1523 #~ msgstr "Икона на основния прозорец:"
  1524 
  1525 #~ msgid "Own locale directory:"
  1526 #~ msgstr "Папка за собствените локали:"
  1527 
  1528 #~ msgid "Default learn buffer file location:"
  1529 #~ msgstr "Файл по подразбиране за обучаващата се база:"
  1530 
  1531 #~ msgid "gtranslator -- open po file"
  1532 #~ msgstr "gtranslator - отваряне на po файл"
  1533 
  1534 #~ msgid "gtranslator -- save file as.."
  1535 #~ msgstr "gtranslator - запазване на файла като..."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.