Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2005, 6:19:53 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Новите преводи са подадени.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-panel.HEAD.bg.po

  r243 r246  
  1111"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 13:23+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:26+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2005-10-04 15:23+0300\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../applets/clock/GNOME_ClockApplet.xml.h:1
   
  375375#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:37
  376376msgid "This key specifies the program to run in order to configure the time."
  377 msgstr "От тук се задава програмата, която да се стартира за да се конфигурира темата."
   377msgstr ""
   378"От тук се задава програмата, която да се стартира за да се конфигурира "
   379"темата."
  378380
  379381#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:38
   
  722724#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:233
  723725msgid "Click here to hide all windows and show the desktop."
  724 msgstr "Натиснете тук, за да се скрият всички прозорци и да се покаже работния плот."
   726msgstr ""
   727"Натиснете тук, за да се скрият всички прозорци и да се покаже работния плот."
  725728
  726729#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:429 ../applets/wncklet/showdesktop.c:513
   
  730733#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:515
  731734msgid "This button lets you hide all windows and show the desktop."
  732 msgstr "Този бутон позволява да скриете всички прозорци и да видите работния плот."
   735msgstr ""
   736"Този бутон позволява да скриете всички прозорци и да видите работния плот."
  733737
  734738#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:545
   
  737741"running a window manager."
  738742msgstr ""
  739 "Вашият мениджър на прозорци не поддържа бутона за показване на работния плот. или не сте стартирали никакъв мениджър на прозорец."
   743"Вашият мениджър на прозорци не поддържа бутона за показване на работния "
   744"плот. или не сте стартирали никакъв мениджър на прозорец."
  740745
  741746#: ../applets/wncklet/window-list.c:788
   
  850855#: ../applets/wncklet/window-list.schemas.in.h:6
  851856msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
  852 msgstr "При възстановяване от минимизирано състояние премества прозорците на текущия работен плот."
   857msgstr ""
   858"При възстановяване от минимизирано състояние премества прозорците на текущия "
   859"работен плот."
  853860
  854861#: ../applets/wncklet/window-list.schemas.in.h:7
   
  10711078#, c-format
  10721079msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
  1073 msgstr "Неуспех при отварянето на файла на средата %s за панелния стартер %s%s\n"
   1080msgstr ""
   1081"Неуспех при отварянето на файла на средата %s за панелния стартер %s%s\n"
  10741082
  10751083#: ../gnome-panel/launcher.c:808 ../gnome-panel/menu-ditem.c:181
   
  13211329"If you reload a panel object, it will automatically be added back to the "
  13221330"panel."
  1323 msgstr "Ако презаредите обект на панела, той ще бъде добавен автоматично към панела."
   1331msgstr ""
   1332"Ако презаредите обект на панела, той ще бъде добавен автоматично към панела."
  13241333
  13251334#: ../gnome-panel/panel-applet-frame.c:948
   
  14041413"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
  14051414msgstr ""
  1406 "Натиснете върху прозорец за да го затворите насилствено. За да се откажете натиснете <ESC>."
   1415"Натиснете върху прозорец за да го затворите насилствено. За да се откажете "
   1416"натиснете <ESC>."
  14071417
  14081418#: ../gnome-panel/panel-force-quit.c:203
   
  14581468#: ../gnome-panel/panel-general.schemas.in.h:6
  14591469msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
  1460 msgstr "Включване на списък с програми в диалоговия прозорец „Стартиране на програма“"
   1470msgstr ""
   1471"Включване на списък с програми в диалоговия прозорец „Стартиране на програма“"
  14611472
  14621473#: ../gnome-panel/panel-general.schemas.in.h:7
   
  17781789"relevant if the object_type key is \"action-applet\"."
  17791790msgstr ""
  1780 "Тип действие за този бутон. Възможните стойности са „lock“, "
  1781 "„logout“, „run“, „search“ и „screenshot“. Тази настройка е "
  1782 "валидна само ако настройката object_type е „action-applet“. "
   1791"Тип действие за този бутон. Възможните стойности са „lock“, „logout“, „run“, "
   1792"„search“ и „screenshot“. Тази настройка е валидна само ако настройката "
   1793"object_type е „action-applet“. "
  17831794
  17841795#: ../gnome-panel/panel-object.schemas.in.h:17
   
  20402051"• All items from the recent documents list in all applications."
  20412052msgstr ""
  2042 "Ако изчистите „Списъкът със скоро отваряните документи“, то Вие ще "
  2043 "изчистите следното:\n"
   2053"Ако изчистите „Списъкът със скоро отваряните документи“, то Вие ще изчистите "
   2054"следното:\n"
  20442055"\n"
  20452056"• Всички обекти в менюто Места → Последни документи.\n"
   
  20852096#, c-format
  20862097msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  2087 msgstr "Списъкът с URI-та, който е бил пуснат на диалога за стартиране, е с "
   2098msgstr ""
   2099"Списъкът с URI-та, който е бил пуснат на диалога за стартиране, е с "
  20882100"неправилен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  20892101
   
  21342146#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:11
  21352147msgid "Select this box to run the command in a terminal window."
  2136 msgstr "Избор на тази кутия за да се стартира командата в прозорец на терминала."
   2148msgstr ""
   2149"Избор на тази кутия за да се стартира командата в прозорец на терминала."
  21372150
  21382151#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:12
   
  23552368"will cause the panel to re-appear."
  23562369msgstr ""
  2357 "Ако е истина, панела автоматично се скрива в ръба на екрана когато показалеца "
  2358 "напусне областта на панела. Премествайки показалеца над този ръб ще накарате "
  2359 "панела отново да се покаже."
   2370"Ако е истина, панела автоматично се скрива в ръба на екрана когато "
   2371"показалеца напусне областта на панела. Премествайки показалеца над този ръб "
   2372"ще накарате панела отново да се покаже."
  23602373
  23612374#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:21
   
  24492462msgstr ""
  24502463"Задаване колко милисекунди ще се забави показването на панела след като "
  2451 "показалеца застане над панела. Тази настройка важи само ако настройката auto_hide "
  2452 "е истина."
   2464"показалеца застане над панела. Тази настройка важи само ако настройката "
   2465"auto_hide е истина."
  24532466
  24542467#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:34
   
  25302543"„right“. В разширен режим настройката указва на кой ръб на екрана ще е "
  25312544"панела. В не-разширен режим разликата между „top“ и „bottom“ не е важна - и "
  2532 "двете покажат, че е хоризонтален панел - но е полезна подсказка за това "
  2533 "как някои обекти от панела трябва да се държат. Например, на горен панел "
  2534 "бутона-меню ще се разширява надолу от панела, докато ако беше долен панел "
  2535 "щеше да се разширява нагоре."
   2545"двете покажат, че е хоризонтален панел - но е полезна подсказка за това как "
   2546"някои обекти от панела трябва да се държат. Например, на горен панел бутона-"
   2547"меню ще се разширява надолу от панела, докато ако беше долен панел щеше да "
   2548"се разширява нагоре."
  25362549
  25372550#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:42
   
  27552768msgid "_Prefs Dir:"
  27562769msgstr "Директория с предпочитания:"
  2757 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.