Changeset 246


Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2005, 6:19:53 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Новите преводи са подадени.

Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-panel.HEAD.bg.po

  r243 r246  
  1111"Project-Id-Version: gnome-panel\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 13:23+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:26+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2005-10-04 15:23+0300\n"
  1515"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../applets/clock/GNOME_ClockApplet.xml.h:1
   
  375375#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:37
  376376msgid "This key specifies the program to run in order to configure the time."
  377 msgstr "От тук се задава програмата, която да се стартира за да се конфигурира темата."
   377msgstr ""
   378"От тук се задава програмата, която да се стартира за да се конфигурира "
   379"темата."
  378380
  379381#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:38
   
  722724#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:233
  723725msgid "Click here to hide all windows and show the desktop."
  724 msgstr "Натиснете тук, за да се скрият всички прозорци и да се покаже работния плот."
   726msgstr ""
   727"Натиснете тук, за да се скрият всички прозорци и да се покаже работния плот."
  725728
  726729#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:429 ../applets/wncklet/showdesktop.c:513
   
  730733#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:515
  731734msgid "This button lets you hide all windows and show the desktop."
  732 msgstr "Този бутон позволява да скриете всички прозорци и да видите работния плот."
   735msgstr ""
   736"Този бутон позволява да скриете всички прозорци и да видите работния плот."
  733737
  734738#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:545
   
  737741"running a window manager."
  738742msgstr ""
  739 "Вашият мениджър на прозорци не поддържа бутона за показване на работния плот. или не сте стартирали никакъв мениджър на прозорец."
   743"Вашият мениджър на прозорци не поддържа бутона за показване на работния "
   744"плот. или не сте стартирали никакъв мениджър на прозорец."
  740745
  741746#: ../applets/wncklet/window-list.c:788
   
  850855#: ../applets/wncklet/window-list.schemas.in.h:6
  851856msgid "Move windows to current workspace when unminimized"
  852 msgstr "При възстановяване от минимизирано състояние премества прозорците на текущия работен плот."
   857msgstr ""
   858"При възстановяване от минимизирано състояние премества прозорците на текущия "
   859"работен плот."
  853860
  854861#: ../applets/wncklet/window-list.schemas.in.h:7
   
  10711078#, c-format
  10721079msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
  1073 msgstr "Неуспех при отварянето на файла на средата %s за панелния стартер %s%s\n"
   1080msgstr ""
   1081"Неуспех при отварянето на файла на средата %s за панелния стартер %s%s\n"
  10741082
  10751083#: ../gnome-panel/launcher.c:808 ../gnome-panel/menu-ditem.c:181
   
  13211329"If you reload a panel object, it will automatically be added back to the "
  13221330"panel."
  1323 msgstr "Ако презаредите обект на панела, той ще бъде добавен автоматично към панела."
   1331msgstr ""
   1332"Ако презаредите обект на панела, той ще бъде добавен автоматично към панела."
  13241333
  13251334#: ../gnome-panel/panel-applet-frame.c:948
   
  14041413"Click on a window to force the application to quit. To cancel press <ESC>."
  14051414msgstr ""
  1406 "Натиснете върху прозорец за да го затворите насилствено. За да се откажете натиснете <ESC>."
   1415"Натиснете върху прозорец за да го затворите насилствено. За да се откажете "
   1416"натиснете <ESC>."
  14071417
  14081418#: ../gnome-panel/panel-force-quit.c:203
   
  14581468#: ../gnome-panel/panel-general.schemas.in.h:6
  14591469msgid "Enable program list in \"Run Application\" dialog"
  1460 msgstr "Включване на списък с програми в диалоговия прозорец „Стартиране на програма“"
   1470msgstr ""
   1471"Включване на списък с програми в диалоговия прозорец „Стартиране на програма“"
  14611472
  14621473#: ../gnome-panel/panel-general.schemas.in.h:7
   
  17781789"relevant if the object_type key is \"action-applet\"."
  17791790msgstr ""
  1780 "Тип действие за този бутон. Възможните стойности са „lock“, "
  1781 "„logout“, „run“, „search“ и „screenshot“. Тази настройка е "
  1782 "валидна само ако настройката object_type е „action-applet“. "
   1791"Тип действие за този бутон. Възможните стойности са „lock“, „logout“, „run“, "
   1792"„search“ и „screenshot“. Тази настройка е валидна само ако настройката "
   1793"object_type е „action-applet“. "
  17831794
  17841795#: ../gnome-panel/panel-object.schemas.in.h:17
   
  20402051"• All items from the recent documents list in all applications."
  20412052msgstr ""
  2042 "Ако изчистите „Списъкът със скоро отваряните документи“, то Вие ще "
  2043 "изчистите следното:\n"
   2053"Ако изчистите „Списъкът със скоро отваряните документи“, то Вие ще изчистите "
   2054"следното:\n"
  20442055"\n"
  20452056"• Всички обекти в менюто Места → Последни документи.\n"
   
  20852096#, c-format
  20862097msgid "URI list dropped on run dialog had wrong format (%d) or length (%d)\n"
  2087 msgstr "Списъкът с URI-та, който е бил пуснат на диалога за стартиране, е с "
   2098msgstr ""
   2099"Списъкът с URI-та, който е бил пуснат на диалога за стартиране, е с "
  20882100"неправилен формат (%d) или дължина (%d)\n"
  20892101
   
  21342146#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:11
  21352147msgid "Select this box to run the command in a terminal window."
  2136 msgstr "Избор на тази кутия за да се стартира командата в прозорец на терминала."
   2148msgstr ""
   2149"Избор на тази кутия за да се стартира командата в прозорец на терминала."
  21372150
  21382151#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.glade.h:12
   
  23552368"will cause the panel to re-appear."
  23562369msgstr ""
  2357 "Ако е истина, панела автоматично се скрива в ръба на екрана когато показалеца "
  2358 "напусне областта на панела. Премествайки показалеца над този ръб ще накарате "
  2359 "панела отново да се покаже."
   2370"Ако е истина, панела автоматично се скрива в ръба на екрана когато "
   2371"показалеца напусне областта на панела. Премествайки показалеца над този ръб "
   2372"ще накарате панела отново да се покаже."
  23602373
  23612374#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:21
   
  24492462msgstr ""
  24502463"Задаване колко милисекунди ще се забави показването на панела след като "
  2451 "показалеца застане над панела. Тази настройка важи само ако настройката auto_hide "
  2452 "е истина."
   2464"показалеца застане над панела. Тази настройка важи само ако настройката "
   2465"auto_hide е истина."
  24532466
  24542467#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:34
   
  25302543"„right“. В разширен режим настройката указва на кой ръб на екрана ще е "
  25312544"панела. В не-разширен режим разликата между „top“ и „bottom“ не е важна - и "
  2532 "двете покажат, че е хоризонтален панел - но е полезна подсказка за това "
  2533 "как някои обекти от панела трябва да се държат. Например, на горен панел "
  2534 "бутона-меню ще се разширява надолу от панела, докато ако беше долен панел "
  2535 "щеше да се разширява нагоре."
   2545"двете покажат, че е хоризонтален панел - но е полезна подсказка за това как "
   2546"някои обекти от панела трябва да се държат. Например, на горен панел бутона-"
   2547"меню ще се разширява надолу от панела, докато ако беше долен панел щеше да "
   2548"се разширява нагоре."
  25362549
  25372550#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:42
   
  27552768msgid "_Prefs Dir:"
  27562769msgstr "Директория с предпочитания:"
  2757 
 • extras/gtranslator.HEAD.bg.po

  r245 r246  
  99"Project-Id-Version: Gtranslator HEAD\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 11:34+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-10-04 16:59+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-10-04 18:20+0300\n"
  1313"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../data/desktop/gtranslator.desktop.in.h:1
   
  5050#, c-format
  5151msgid "Can't apply color scheme file `%s'!"
  52 msgstr "Не може да бъде приложен файлът на цветовата схема \"%s\"!"
   52msgstr "Не може да бъде приложен файлът на цветовата схема „%s“!"
  5353
  5454#: ../src/color-schemes.c:317
   
  138138#, c-format
  139139msgid "Should ALL translations from `%s' be removed?"
  140 msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от \"%s\"?"
   140msgstr "Да бъдат ли премахнати ВСИЧКИ преводи от „%s“?"
  141141
  142142#: ../src/dialogs.c:519
   
  273273"Стандартните Интернет адреси (URL-и) са също URI - можете да ги\n"
  274274"използвате за отваряне на po файлове, разположени на сървъри през\n"
  275 "стандартни протоколи, като \"http\", \"ftp\" или по какъвто и да е начин,\n"
   275"стандартни протоколи, като „http“, „ftp“ или по какъвто и да е начин,\n"
  276276"поддържан от GnomeVFS.\n"
  277277"Ето някои примерни URI--та (тези видове са поддържани):\n"
   
  289289"and may contain your hard work!\n"
  290290msgstr ""
  291 "Да се отвори ли файлът за възстановяване на \"%s\"?\n"
   291"Да се отвори ли файлът за възстановяване на „%s“?\n"
  292292"Той е бил запазен преди последното затваряне на\n"
  293293"gtranslator и може да съдържа иначе изгубена ваша работа!\n"
   
  342342msgstr ""
  343343"Не може да бъде намерено\n"
  344 "\"%s\""
   344"„%s“"
  345345
  346346#: ../src/gui.c:396
   
  768768#, c-format
  769769msgid "Encoding: `%s'"
  770 msgstr "Кодиране: \"%s\""
   770msgstr "Кодиране: „%s“"
  771771
  772772#.
   
  776776#, c-format
  777777msgid "Serial: `%i'"
  778 msgstr "Сериен №: \"%i\""
   778msgstr "Сериен №: „%i“"
  779779
  780780#.
   
  784784#, c-format
  785785msgid "Number of entries: `%i'"
  786 msgstr "Брой записи: \"%i\""
   786msgstr "Брой записи: „%i“"
  787787
  788788#: ../src/main.c:67
   
  802802#, c-format
  803803msgid "Couldn't open '%s': %s\n"
  804 msgstr "Не може да бъде отворен \"%s\": %s\n"
   804msgstr "Не може да бъде отворен „%s“: %s\n"
  805805
  806806#: ../src/menus.c:51
   
  890890#: ../src/menus.c:164
  891891msgid "Toggle fuzzy status of a message"
  892 msgstr "Смяна на белега \"неясно\""
   892msgstr "Смяна на белега „неясно“"
  893893
  894894#: ../src/menus.c:177
   
  10981098#, c-format
  10991099msgid "Failed opening file '%s': %s"
  1100 msgstr "Грешка при отваряне на файла \"%s\": %s"
   1100msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
  11011101
  11021102#: ../src/parse.c:221
   
  11291129"Запазвате файл с разширение .pot.\n"
  11301130"Pot файловете се създават при компилиране на програмите.\n"
  1131 "Вашият файл трябва да има име, подобно на \"%s.po\"."
   1131"Вашият файл трябва да има име, подобно на „%s.po“."
  11321132
  11331133#: ../src/parse.c:509
   
  11361136"File %s\n"
  11371137"contains %d fuzzy message"
   1138msgid_plural ""
  11381139"File %s\n"
  11391140"contains %d fuzzy messages"
  1140 msgstr ""
   1141msgstr[0] ""
  11411142"Файлът %s\n"
  11421143"съдържа %d неясно съобщение"
   1144msgstr[1] ""
  11431145"Файлът %s\n"
  11441146"съдържа %d неясни съобщения"
   
  11731175#: ../src/prefs.c:334
  11741176msgid "Delete compiled files (e.g. \"project.gmo\")"
  1175 msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. \"project.gmo\")"
   1177msgstr "Изтриване на компилираните файлове (напр. „project.gmo“)"
  11761178
  11771179#: ../src/prefs.c:338
   
  12521254#: ../src/prefs.c:405
  12531255msgid "Remove fuzzy status if message is changed"
  1254 msgstr "Премахване на белега \"неясно\" при промяна на превода"
   1256msgstr "Премахване на белега „неясно“ при промяна на превода"
  12551257
  12561258#: ../src/prefs.c:409
   
  14061408#, c-format
  14071409msgid "Couldn't save compiled gettext file `%s'!"
  1408 msgstr "Не може да бъде запазен компилираният gettext файл \"%s\"!"
   1410msgstr "Не може да бъде запазен компилираният gettext файл „%s“!"
  14091411
  14101412#: ../src/save.c:159
  14111413#, c-format
  14121414msgid "Couldn't save compressed gettext file `%s'!"
  1413 msgstr "Не може да бъде запазен компресираният gettext файл \"%s\"!"
   1415msgstr "Не може да бъде запазен компресираният gettext файл „%s“!"
  14141416
  14151417#.
   
  14201422#, c-format
  14211423msgid "Couldn't save %s'd gettext file `%s'!"
  1422 msgstr "Не може да бъде запазен gettext файлът \"%s\" във формат %s!"
   1424msgstr "Не може да бъде запазен gettext файлът „%s“ във формат %s!"
  14231425
  14241426#: ../src/save.c:227
  14251427#, c-format
  14261428msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
  1427 msgstr "Не може да бъде запазен po файлът \"%s\" във формат zip!"
   1429msgstr "Не може да бъде запазен po файлът „%s“ във формат zip!"
  14281430
  14291431#: ../src/session.c:85
   
  14511453#, c-format
  14521454msgid "Can't create directory `%s'!"
  1453 msgstr "Не може да бъде създадена папката \"%s\"!"
   1455msgstr "Не може да бъде създадена папката „%s“!"
  14541456
  14551457#: ../src/utils_gui.c:141
  14561458#, c-format
  14571459msgid "The geometry string \"%s\" couldn't be parsed!"
  1458 msgstr "Низът за геометрията \"%s\" не може да бъде анализиран!"
   1460msgstr "Низът за геометрията „%s“ не може да бъде анализиран!"
  14591461
  14601462#: ../src/utils_gui.c:355
  14611463#, c-format
  14621464msgid "The necessary decompression program `%s' is not installed!"
  1463 msgstr "Нужната програма за декомпресиране \"%s\" не е инсталирана!"
   1465msgstr "Нужната програма за декомпресиране „%s“ не е инсталирана!"
  14641466
  14651467#: ../src/utils_gui.c:360
  14661468#, c-format
  14671469msgid "The necessary compression program `%s' is not installed!"
  1468 msgstr "Нужната програма за компресиране \"%s\" не е инсталирана!"
   1470msgstr "Нужната програма за компресиране „%s“ не е инсталирана!"
  14691471
  14701472#: ../src/vfs-handle.c:121
  14711473#, c-format
  14721474msgid "Couldn't create temporary directory `%s'!"
  1473 msgstr "Не може да бъде създадена временната папка \"%s\"!"
   1475msgstr "Не може да бъде създадена временната папка „%s“!"
  14741476
  14751477#: ../src/vfs-handle.c:149
  14761478#, c-format
  14771479msgid "File `%s' couldn't be found!"
  1478 msgstr "Файлът \"%s\" не може да бъде намерен!"
   1480msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде намерен!"
  14791481
  14801482#: ../src/vfs-handle.c:154
  14811483#, c-format
  14821484msgid "Malformed URI `%s' entered!"
  1483 msgstr "Въведен е грешен URI \"%s\"!"
   1485msgstr "Въведен е грешен URI „%s“!"
  14841486
  14851487#: ../src/vfs-handle.c:159
  14861488#, c-format
  14871489msgid "Host `%s' couldn't be found!"
  1488 msgstr "Адресът \"%s\" не може да бъде намерен!"
   1490msgstr "Адресът „%s“ не може да бъде намерен!"
  14891491
  14901492#: ../src/vfs-handle.c:164
  14911493#, c-format
  14921494msgid "Hostname `%s' is not valid!"
  1493 msgstr "Името \"%s\" е невалидно!"
   1495msgstr "Името „%s“ е невалидно!"
  14941496
  14951497#: ../src/vfs-handle.c:169
  14961498#, c-format
  14971499msgid "Host `%s' has no address!"
  1498 msgstr "Името \"%s\" няма адрес!"
   1500msgstr "Името „%s“ няма адрес!"
  14991501
  15001502#: ../src/vfs-handle.c:174
  15011503msgid "Transfer interrupted!"
  15021504msgstr "Прехвърлянето на данни е прекъснато!"
  1503 
  1504 #~ msgid "Show build specifications"
  1505 #~ msgstr "Показване на данни за версията"
  1506 
  1507 #~ msgid "gtranslator build information/specs:"
  1508 #~ msgstr "Данни от компилирането на gtranslator:"
  1509 
  1510 #~ msgid "Version and build date:"
  1511 #~ msgstr "Версия и дата на компилиране:"
  1512 
  1513 #~ msgid "Build GLib / Gtk+ / GNOME / XML versions:"
  1514 #~ msgstr "Версии на GLib / Gtk+ / GNOME / XML"
  1515 
  1516 #~ msgid "Colorschemes directory:"
  1517 #~ msgstr "Папка за цветовите схеми:"
  1518 
  1519 #~ msgid "Scripts directory:"
  1520 #~ msgstr "Папка със скриптове:"
  1521 
  1522 #~ msgid "Window icon:"
  1523 #~ msgstr "Икона на основния прозорец:"
  1524 
  1525 #~ msgid "Own locale directory:"
  1526 #~ msgstr "Папка за собствените локали:"
  1527 
  1528 #~ msgid "Default learn buffer file location:"
  1529 #~ msgstr "Файл по подразбиране за обучаващата се база:"
  1530 
  1531 #~ msgid "gtranslator -- open po file"
  1532 #~ msgstr "gtranslator - отваряне на po файл"
  1533 
  1534 #~ msgid "gtranslator -- save file as.."
  1535 #~ msgstr "gtranslator - запазване на файла като..."
 • extras/muine.HEAD.bg.po

  r244 r246  
  1111"Project-Id-Version: muine 0.8.3\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-10-04 11:38+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-10-04 18:22+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2005-10-04 16:52+0300\n"
  1515"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   
  1818"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1919"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2121
  2222#: ../data/glade/AddWindow.glade.h:1 ../src/Actions.cs:65
   
  114114#: ../data/muine.schemas.in.h:13
  115115msgid "Last used folder from the playlist file selectors."
  116 msgstr "Последно използваната папка от файловите селектори на списъците с песни."
   116msgstr ""
   117"Последно използваната папка от файловите селектори на списъците с песни."
  117118
  118119#: ../data/muine.schemas.in.h:14
   
  572573msgid "{0} - {1}"
  573574msgstr "{0} - {1}"
  574 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.