Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 8:34:44 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gdk-pixbuf: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gdk-pixbuf.master.bg.po

  r2388 r2454  
  1111"Project-Id-Version: gdk-pixbuf master\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:48+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:48+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2012-02-22 19:39+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2012-02-22 19:39+0200\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2121"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  23 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1070
  24 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1336
   23#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1083
   24#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1349
  2525#, c-format
  2626msgid "Failed to open file '%s': %s"
  2727msgstr "Неуспех при отваряне на файла „%s“: %s"
  2828
  29 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:159 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1082
   29#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:159 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1095
  3030#, c-format
  3131msgid "Image file '%s' contains no data"
  3232msgstr "Графичният файл „%s“ не съдържа данни"
  3333
  34 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:201 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1118
  35 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1388
   34#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:201 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1131
   35#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1401
  3636#, c-format
  3737msgid ""
   
  5050"повреден анимационен файл"
  5151
  52 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:803
   52#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:809
  5353#, c-format
  5454msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
  5555msgstr "Модулът за зареждане на изображения %s не може да бъде зареден: %s"
  5656
  57 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:818
   57#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:824
  5858#, c-format
  5959msgid ""
   
  6464"вероятно е от различна версия на gdk-pixbuf."
  6565
  66 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:827 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:878
   66#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:833 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:884
  6767#, c-format
  6868msgid "Image type '%s' is not supported"
  6969msgstr "Изображения от вид „%s“ не се поддържат"
  7070
  71 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:951
   71#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:964
  7272#, c-format
  7373msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
  7474msgstr "Форматът на графичния файл „%s“ не може да бъде разпознат"
  7575
  76 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:959
   76#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:972
  7777msgid "Unrecognized image file format"
  7878msgstr "Неразпознат графичен формат"
  7979
  80 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1127
   80#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1140
  8181#, c-format
  8282msgid "Failed to load image '%s': %s"
  8383msgstr "Неуспех при зареждане на изображението „%s“: %s"
  8484
  85 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1905 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:888
   85#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2028 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:888
  8686#, c-format
  8787msgid "Error writing to image file: %s"
  8888msgstr "Грешка при запазването на изображението: %s"
  8989
  90 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1950 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2080
   90#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2073 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2203
  9191#, c-format
  9292msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
   
  9494"Този компилат на „gdk-pixbuf“ не поддържа запазване в графичния формат — %s"
  9595
  96 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1984
   96#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2107
  9797msgid "Insufficient memory to save image to callback"
  9898msgstr "Недостатъчно памет, за да се запази изображението към функцията"
  9999
  100 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1997
   100#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2120
  101101msgid "Failed to open temporary file"
  102102msgstr "Неуспех при отварянето на временния файл"
  103103
  104 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2023
   104#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2146
  105105msgid "Failed to read from temporary file"
  106106msgstr "Неуспех при четенето на временния файл"
  107107
  108 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2276
   108#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2399
  109109#, c-format
  110110msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
  111111msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“ за запис: %s"
  112112
  113 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2302
   113#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2425
  114114#, c-format
  115115msgid ""
   
  120120"да не са запазени всички данни: %s"
  121121
  122 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2523 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2575
   122#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2646 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2698
  123123msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
  124124msgstr "Недостатъчно памет за запазването на изображението в буфер"
  125125
  126 #: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2621
   126#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2744
  127127msgid "Error writing to image stream"
  128128msgstr "Грешка при запазването към поток с изображение"
   
  228228msgstr "Форматът за изображения BMP"
  229229
   230#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:59
   231msgid "The EMF image format"
   232msgstr "Форматът за изображения EMF"
   233
   234#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1699
   235msgid "The GIF image format"
   236msgstr "Форматът за изображения GIF"
   237
   238#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1271
   239msgid "The ICO image format"
   240msgstr "Форматът за изображения ICO"
   241
   242#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1139
   243#, c-format
   244msgid ""
   245"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
   246"parsed."
   247msgstr ""
   248"Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%s“ не може да "
   249"бъде анализирана."
   250
   251#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1154
   252#, c-format
   253msgid ""
   254"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
   255msgstr ""
   256"Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
   257"позволена"
   258
   259#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1316
   260msgid "The JPEG image format"
   261msgstr "Форматът за изображения JPEG"
   262
   263#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:154
   264#, c-format
   265msgid "Could not allocate memory: %s"
   266msgstr "Недостатъчно памет за заглавна част: %s"
   267
   268#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:179 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:293
   269#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:333
   270#, c-format
   271msgid "Could not create stream: %s"
   272msgstr "Не може да се създаде поток: %s"
   273
   274#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:193
   275#, c-format
   276msgid "Could not seek stream: %s"
   277msgstr "Не може да се търси в потока: %s"
   278
   279#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:205
   280#, c-format
   281msgid "Could not read from stream: %s"
   282msgstr "Не може да се чете от потока: %s"
   283
   284#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:617 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:752
   285msgid "Couldn't load bitmap"
   286msgstr "Изображението във формат „bitmap“ не може да бъде заредено"
   287
   288#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:774
   289msgid "Couldn't load metafile"
   290msgstr "Мета-файлът не може да бъде зареден"
   291
   292#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:933
   293msgid "Unsupported image format for GDI+"
   294msgstr "Форматът на изображението не се поддържа от GDI+"
   295
   296#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:940
   297msgid "Couldn't save"
   298msgstr "Грешка при запазване"
   299
   300#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:58
   301msgid "The WMF image format"
   302msgstr "Форматът за изображения WMF"
   303
  230304#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:221
  231305#, c-format
   
  296370msgstr "GIF изображението е орязано или непълно."
  297371
  298 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1699 ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
  299 msgid "The GIF image format"
  300 msgstr "Форматът за изображения GIF"
   372#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:347
   373#, c-format
   374msgid "Error reading ICNS image: %s"
   375msgstr "Грешка при четене на изображение във формат ICNS: %s"
   376
   377#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:364
   378msgid "Could not decode ICNS file"
   379msgstr "Изображението във формат ICNS не може да бъде декодирано"
   380
   381#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:397
   382msgid "The ICNS image format"
   383msgstr "Форматът за изображения ICNS"
  301384
  302385#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:228 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:242
   
  345428msgstr "Неподдържана дълбочина на цвета за файла във формат ICO: %d"
  346429
  347 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1271 ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
  348 msgid "The ICO image format"
  349 msgstr "Форматът за изображения ICO"
  350 
  351 #: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:347
  352 #, c-format
  353 msgid "Error reading ICNS image: %s"
  354 msgstr "Грешка при четене на изображение във формат ICNS: %s"
  355 
  356 #: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:364
  357 msgid "Could not decode ICNS file"
  358 msgstr "Изображението във формат ICNS не може да бъде декодирано"
  359 
  360 #: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:397
  361 msgid "The ICNS image format"
  362 msgstr "Форматът за изображения ICNS"
  363 
  364430#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:74
  365431msgid "Couldn't allocate memory for stream"
   
  425491"височина."
  426492
  427 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1139 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
  428 #, c-format
  429 msgid ""
  430 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
  431 "parsed."
  432 msgstr ""
  433 "Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%s“ не може да "
  434 "бъде анализирана."
  435 
  436 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1154 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
  437 #, c-format
  438 msgid ""
  439 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
  440 msgstr ""
  441 "Качеството за JPEG трябва да бъде между 0 и 100. Стойността „%d“ не е "
  442 "позволена"
  443 
  444 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1316 ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
  445 msgid "The JPEG image format"
  446 msgstr "Форматът за изображения JPEG"
  447 
  448493#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:186
  449494msgid "Couldn't allocate memory for header"
   
  490535msgid "The PCX image format"
  491536msgstr "Форматът за изображения PCX"
   537
   538#: ../gdk-pixbuf/io-pixdata.c:148
   539msgid "Transformed pixbuf has zero width or height."
   540msgstr "Трансформираният буфер за пиксели е с нулева широчина или височина."
   541
   542#: ../gdk-pixbuf/io-pixdata.c:186
   543msgid "The GdkPixdata format"
   544msgstr "Форматът за изображения GdkPixdata"
  492545
  493546#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:54
   
  660713
  661714#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:152 ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:189
  662 #: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:460
   715#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:459
  663716#, c-format
  664717msgid "QTIF atom size too large (%d byte)"
   
  703756msgstr "Неуспех при откриването на атом за данни в изображение."
  704757
  705 #: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:619
   758#: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:618
  706759msgid "The QTIF image format"
  707760msgstr "Форматът за изображения QTIF"
   
  926979msgid "The XPM image format"
  927980msgstr "Форматът за изображения XPM"
  928 
  929 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:59
  930 msgid "The EMF image format"
  931 msgstr "Форматът за изображения EMF"
  932 
  933 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:154
  934 #, c-format
  935 msgid "Could not allocate memory: %s"
  936 msgstr "Недостатъчно памет за заглавна част: %s"
  937 
  938 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:179 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:293
  939 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:333
  940 #, c-format
  941 msgid "Could not create stream: %s"
  942 msgstr "Не може да се създаде поток: %s"
  943 
  944 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:193
  945 #, c-format
  946 msgid "Could not seek stream: %s"
  947 msgstr "Не може да се търси в потока: %s"
  948 
  949 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:205
  950 #, c-format
  951 msgid "Could not read from stream: %s"
  952 msgstr "Не може да се чете от потока: %s"
  953 
  954 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:617 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:752
  955 msgid "Couldn't load bitmap"
  956 msgstr "Изображението във формат „bitmap“ не може да бъде заредено"
  957 
  958 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:774
  959 msgid "Couldn't load metafile"
  960 msgstr "Мета-файлът не може да бъде зареден"
  961 
  962 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:933
  963 msgid "Unsupported image format for GDI+"
  964 msgstr "Форматът на изображението не се поддържа от GDI+"
  965 
  966 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:940
  967 msgid "Couldn't save"
  968 msgstr "Грешка при запазване"
  969 
  970 #: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:58
  971 msgid "The WMF image format"
  972 msgstr "Форматът за изображения WMF"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.