Changeset 2447


Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 3:34:56 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po

  r2374 r2447  
  2020"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
  2121"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  22 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 07:54+0200\n"
  23 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 07:54+0200\n"
   22"POT-Creation-Date: 2012-02-22 07:16+0200\n"
   23"PO-Revision-Date: 2012-02-22 07:16+0200\n"
  2424"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>\n"
  2525"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3737#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
  3838#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
  39 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3347
   39#: ../src/gpk-update-viewer.c:3365
  4040msgid "Add/Remove Software"
  4141msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
   
  354354
  355355#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
  356 msgid "Create a copy of this computers package list"
  357 msgstr "Създаване на списък с пакетите на този компютър"
   356msgid "Create a copy of this computer's package list"
   357msgstr "Създаване на копие на списъка с пакетите на този компютър"
  358358
  359359#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
   
  392392
  393393#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
  394 msgid "Select A Package List File"
   394msgid "Select a Package List File"
  395395msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
  396396
   
  401401
  402402#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
  403 msgid "Do you recognise the user and trust this key?"
   403msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
  404404msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
  405405
   
  561561msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
  562562
  563 #. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
   563#. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
  564564#: ../src/gpk-application.c:1033
  565565#, c-format
   
  603603msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
  604604
  605 #. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
   605#. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
  606606#: ../src/gpk-application.c:1602
  607607msgid "Invalid search text"
   
  613613msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
  614614
  615 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
   615#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
  616616#: ../src/gpk-application.c:1645
  617617msgid "The search could not be completed"
   
  644644#. TRANSLATORS: The state of a package
  645645#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  646 #: ../src/gpk-application.c:2097 ../src/gpk-enum.c:1156 ../src/gpk-enum.c:1245
   646#: ../src/gpk-application.c:2097 ../src/gpk-enum.c:1158 ../src/gpk-enum.c:1247
  647647msgid "Installed"
  648648msgstr "Инсталирани"
   
  860860
  861861#. TRANSLATORS: show the program version
  862 #: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3330
   862#: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3348
  863863msgid "Show the program version and exit"
  864864msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
   
  870870
  871871#. TRANSLATORS: a 32 bit package
  872 #: ../src/gpk-common.c:296
   872#: ../src/gpk-common.c:295
  873873msgid "32-bit"
  874874msgstr "32 битов"
  875875
  876876#. TRANSLATORS: a 64 bit package
  877 #: ../src/gpk-common.c:303
   877#: ../src/gpk-common.c:302
  878878msgid "64-bit"
  879879msgstr "64 битов"
  880880
  881881#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
  882 #: ../src/gpk-common.c:428
   882#: ../src/gpk-common.c:427
  883883msgid "This application is running as a privileged user"
  884884msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
  885885
  886 #. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the applicaiton name
  887 #: ../src/gpk-common.c:431
   886#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the application name
   887#: ../src/gpk-common.c:430
  888888#, c-format
  889889msgid "%s is running as a privileged user"
   
  891891
  892892#. TRANSLATORS: tell the user off
  893 #: ../src/gpk-common.c:434
   893#: ../src/gpk-common.c:433
  894894msgid "Package management applications are security sensitive."
  895895msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
  896896
  897897#. TRANSLATORS: and explain why
  898 #: ../src/gpk-common.c:436
   898#: ../src/gpk-common.c:435
  899899msgid ""
  900900"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
   
  905905
  906906#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
  907 #: ../src/gpk-common.c:442
   907#: ../src/gpk-common.c:441
  908908msgid "Continue _Anyway"
  909909msgstr "_Продължаване независимо от това"
  910910
  911911#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
  912 #: ../src/gpk-common.c:512 ../src/gpk-common.c:562
   912#: ../src/gpk-common.c:511 ../src/gpk-common.c:561
  913913#, c-format
  914914msgid "Now"
   
  916916
  917917#. TRANSLATORS: time
  918 #: ../src/gpk-common.c:522 ../src/gpk-common.c:572
   918#: ../src/gpk-common.c:521 ../src/gpk-common.c:571
  919919#, c-format
  920920msgid "%i second"
   
  924924
  925925#. TRANSLATORS: time
  926 #: ../src/gpk-common.c:532 ../src/gpk-common.c:585
   926#: ../src/gpk-common.c:531 ../src/gpk-common.c:584
  927927#, c-format
  928928msgid "%i minute"
   
  932932
  933933#. TRANSLATORS: time
  934 #: ../src/gpk-common.c:538 ../src/gpk-common.c:604
   934#: ../src/gpk-common.c:537 ../src/gpk-common.c:603
  935935#, c-format
  936936msgid "%i hour"
   
  943943#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  944944#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  945 #: ../src/gpk-common.c:591 ../src/gpk-common.c:610
   945#: ../src/gpk-common.c:590 ../src/gpk-common.c:609
  946946#, c-format
  947947msgid "%i %s %i %s"
  948948msgstr "%i %s и %i %s"
  949949
  950 #: ../src/gpk-common.c:592 ../src/gpk-common.c:612
   950#: ../src/gpk-common.c:591 ../src/gpk-common.c:611
  951951msgid "minute"
  952952msgid_plural "minutes"
   
  954954msgstr[1] "минути"
  955955
  956 #: ../src/gpk-common.c:593
   956#: ../src/gpk-common.c:592
  957957msgid "second"
  958958msgid_plural "seconds"
   
  960960msgstr[1] "секунди"
  961961
  962 #: ../src/gpk-common.c:611
   962#: ../src/gpk-common.c:610
  963963msgid "hour"
  964964msgid_plural "hours"
   
  966966msgstr[1] "часа"
  967967
  968 #: ../src/gpk-common.c:638
   968#: ../src/gpk-common.c:637
  969969#, c-format
  970970msgid "%s and %s"
  971971msgstr "%s и %s"
  972972
  973 #: ../src/gpk-common.c:641
   973#: ../src/gpk-common.c:640
  974974#, c-format
  975975msgid "%s, %s and %s"
  976976msgstr "%s, %s и %s"
  977977
  978 #: ../src/gpk-common.c:644
   978#: ../src/gpk-common.c:643
  979979#, c-format
  980980msgid "%s, %s, %s and %s"
  981981msgstr "%s, %s, %s и %s"
  982982
  983 #: ../src/gpk-common.c:648
   983#: ../src/gpk-common.c:647
  984984#, c-format
  985985msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
   
  10091009msgid ""
  10101010"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
  1011 "distribution bugtracker."
   1011"distribution bug tracker."
  10121012msgstr ""
  10131013"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
   
  10481048#. TRANSLATORS: title: installing packages
  10491049#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
  1050 #: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:955
   1050#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:957
  10511051msgid "Installing packages"
  10521052msgstr "Инсталиране на пакети"
   
  10951095msgstr "Повече информация"
  10961096
  1097 #: ../src/gpk-dbus-task.c:1142 ../src/gpk-enum.c:336
   1097#: ../src/gpk-dbus-task.c:1142 ../src/gpk-enum.c:338
  10981098msgid "The package is already installed"
  10991099msgid_plural "The packages are already installed"
   
  11931193#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  11941194#: ../src/gpk-dbus-task.c:1485 ../src/gpk-dbus-task.c:3112
  1195 #: ../src/gpk-enum.c:1315
   1195#: ../src/gpk-enum.c:1317
  11961196msgid "Searching for file"
  11971197msgstr "Търсене на файл"
   
  14641464#. TRANSLATORS: title: removing packages
  14651465#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
  1466 #: ../src/gpk-dbus-task.c:2953 ../src/gpk-enum.c:947
   1466#: ../src/gpk-dbus-task.c:2953 ../src/gpk-enum.c:949
  14671467msgid "Removing packages"
  14681468msgstr "Деинсталиране на пакети"
  14691469
  1470 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
   1470#. TRANSLATORS: failed to find the package for the file
  14711471#: ../src/gpk-dbus-task.c:3007
  14721472msgid "Failed to find package for this file"
   
  15291529
  15301530#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  1531 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:139
   1531#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:152
  15321532msgid "Could not upgrade the system"
  15331533msgstr "Системата не можа да бъде обновена"
  15341534
  1535 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:160
   1535#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:173
  15361536msgid "The upgrade completed successfully"
  15371537msgstr "Успешно обновяване"
  15381538
  1539 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:163
   1539#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:176
  15401540msgid ""
  15411541"Your system now has the required software needed to complete the operating "
   
  15441544"Необходимият софтуер за обновяване на операционната система вече изтеглен."
  15451545
  1546 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:164
   1546#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:177
  15471547msgid ""
  15481548"When you are ready, you can restart your system and continue the upgrade "
   
  15511551"Когато сте готови, рестартирайте системата, за да продължите обновяването."
  15521552
  1553 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:165
   1553#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:178
  15541554msgid "Make sure you have saved any unsaved work before restarting."
  15551555msgstr "Преди да рестартирате, запазете текущата си работа."
  15561556
  15571557#. TRANSLATORS: this is button text
  1558 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:177
   1558#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:194
  15591559msgid "Restart Now"
  15601560msgstr "Рестартиране"
  15611561
  15621562#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  1563 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:294
   1563#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:311
  15641564msgid "Could not get distribution upgrades"
  15651565msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
  15661566
  15671567#. TRANSLATORS: nothing to do
  1568 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:315
   1568#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:332
  15691569msgid "No releases available for upgrade"
  15701570msgstr "Няма нови версии на дистрибуцията"
  15711571
  15721572#. TRANSLATORS: this is the window title
  1573 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:376
   1573#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:393
  15741574#, c-format
  15751575msgid "Upgrade your system (%d of %d)"
  15761576msgstr "Обновяване на системата (%d от общо %d)"
  15771577
  1578 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:405
   1578#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:422
  15791579msgid ""
  15801580"This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
   
  15841584"система до нова версия."
  15851585
  1586 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:406
   1586#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:423
  15871587msgid ""
  15881588"This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
   
  15921592"ви с Интернет и избраните опции."
  15931593
  1594 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:407
   1594#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:424
  15951595msgid ""
  15961596"You will be able to continue using your system while this assistant "
   
  16001600"необходими за обновяването на системата."
  16011601
  1602 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:408
   1602#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:425
  16031603msgid ""
  16041604"When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
   
  16091609
  16101610#. TRANSLATORS: this is a intro page title
  1611 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:420
   1611#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:437
  16121612msgid "Upgrade your system"
  16131613msgstr "Обновяване на системата"
  16141614
  1615 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:470
   1615#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:487
  16161616msgid "Available operating system _releases:"
  16171617msgstr "_Налични версии на операционната система:"
  16181618
  16191619#. TRANSLATORS: this is in the combobox
  1620 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:479
   1620#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:496
  16211621msgid "Loading list of upgrades"
  16221622msgstr "Изтегляне на списъка с обновления"
  16231623
  16241624#. TRANSLATORS: this is a choose page title
  1625 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:497
   1625#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:514
  16261626msgid "Choose desired operating system version"
  16271627msgstr "Изберете желаната версия на операционната система"
  16281628
  16291629#. label and combobox
  1630 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:527
   1630#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:544
  16311631msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
  16321632msgstr "Инструментът за обновяване има три режима на работа:"
  16331633
  1634 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:557
   1634#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:574
  16351635msgid ""
  16361636"The selected option will require the installer to download additional data."
  16371637msgstr "Избраната опция изисква изтеглянето на допълнителни пакети."
  16381638
  1639 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:558
   1639#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:575
  16401640msgid ""
  16411641"Do not continue with this option if the network will not be available at "
   
  16461646
  16471647#. TRANSLATORS: this is a choose page title
  1648 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:573
   1648#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:590
  16491649msgid "Choose desired download options"
  16501650msgstr "Изберете желаните опции за изтегляне"
  16511651
  1652 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:590
   1652#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
  16531653msgid ""
  16541654"The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
   
  16571657"действия:"
  16581658
  1659 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:591
   1659#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:608
  16601660msgid "Request authentication from a privileged user"
  16611661msgstr "Поискване на оторизация от потребител с необходимите привилегии"
  16621662
  1663 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:592
   1663#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
  16641664msgid "Download installer images"
  16651665msgstr "Изтегляне на инсталационни пакети"
  16661666
  1667 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:593
   1667#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:610
  16681668msgid "Download packages"
  16691669msgstr "Изтегляне на пакети"
  16701670
  1671 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:594
   1671#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:611
  16721672msgid "Prepare and test the upgrade"
  16731673msgstr "Подготовка и тестване на обновяването"
  16741674
  1675 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:595
   1675#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:612
  16761676msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
  16771677msgstr "След завършване на обновяването ще трябва да рестартирате компютъра."
  16781678
  1679 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:596
   1679#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:613
  16801680msgid "Press 'Apply' to apply changes."
  16811681msgstr "Натиснете бутона „Прилагане“ за начало."
  16821682
  16831683#. TRANSLATORS: button text
  1684 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
   1684#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:626
  16851685msgid "Confirmation"
  16861686msgstr "Потвърждаване"
  16871687
  16881688#. TRANSLATORS: title text
  1689 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:641
   1689#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:658
  16901690msgid "Applying changes"
  16911691msgstr "Прилагане на промените"
  16921692
  16931693#. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
  1694 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:703
   1694#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:720
  16951695msgid "Cannot perform operating system upgrade"
  16961696msgstr "Операционната система не може да бъде обновена"
  16971697
  16981698#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
  1699 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:715
   1699#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:732
  17001700msgid "Upgrading the operating system is not supported."
  17011701msgstr "Не се поддържа обновяване на операционната система."
  17021702
  17031703#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
  1704 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:719
   1704#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:736
  17051705msgid "Cannot get operating system upgrade information."
  17061706msgstr "Информацията за обновяване на дистрибуцията не може да бъде получена."
  17071707
  17081708#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
  1709 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:723
   1709#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:740
  17101710msgid "Unsupported daemon version."
  17111711msgstr "Неподдържана версия на демона."
   
  17131713#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
  17141714#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  1715 #: ../src/gpk-distro-upgrade.c:775 ../src/gpk-distro-upgrade.c:778
   1715#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:796 ../src/gpk-distro-upgrade.c:799
  17161716msgid "Distribution Upgrade Tool"
  17171717msgstr "Инструмент за обновяване на дистрибуцията"
  17181718
  17191719#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
  1720 #: ../src/gpk-enum.c:277
   1720#: ../src/gpk-enum.c:279
  17211721msgid "CD"
  17221722msgstr "CD"
  17231723
  17241724#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
  1725 #: ../src/gpk-enum.c:281
   1725#: ../src/gpk-enum.c:283
  17261726msgid "DVD"
  17271727msgstr "DVD"
  17281728
  17291729#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
  1730 #: ../src/gpk-enum.c:285
   1730#: ../src/gpk-enum.c:287
  17311731msgid "disc"
  17321732msgstr "диск"
  17331733
  17341734#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
  1735 #: ../src/gpk-enum.c:289
   1735#: ../src/gpk-enum.c:291
  17361736msgid "media"
  17371737msgstr "носител"
  17381738
  1739 #: ../src/gpk-enum.c:306
   1739#: ../src/gpk-enum.c:308
  17401740msgid "Failed with unknown error code"
  17411741msgstr "Грешка с непознат код"
  17421742
  1743 #: ../src/gpk-enum.c:309
   1743#: ../src/gpk-enum.c:311
  17441744msgid "No network connection available"
  17451745msgstr "Няма свързаност към мрежа"
  17461746
  1747 #: ../src/gpk-enum.c:312
   1747#: ../src/gpk-enum.c:314
  17481748msgid "No package cache is available."
  17491749msgstr "Липсва кеш с пакети."
  17501750
  1751 #: ../src/gpk-enum.c:315
   1751#: ../src/gpk-enum.c:317
  17521752msgid "Out of memory"
  17531753msgstr "Недостатъчно памет"
  17541754
  1755 #: ../src/gpk-enum.c:318
   1755#: ../src/gpk-enum.c:320
  17561756msgid "Failed to create a thread"
  17571757msgstr "Не може да се създаде нишка"
  17581758
  1759 #: ../src/gpk-enum.c:321
   1759#: ../src/gpk-enum.c:323
  17601760msgid "Not supported by this backend"
  17611761msgstr "Не се поддържа от това ядро"
  17621762
  1763 #: ../src/gpk-enum.c:324
   1763#: ../src/gpk-enum.c:326
  17641764msgid "An internal system error has occurred"
  17651765msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
  17661766
  1767 #: ../src/gpk-enum.c:327
   1767#: ../src/gpk-enum.c:329
  17681768msgid "A security signature is not present"
  17691769msgstr "Липсва подпис"
  17701770
  1771 #: ../src/gpk-enum.c:330
   1771#: ../src/gpk-enum.c:332
  17721772msgid "The package is not installed"
  17731773msgstr "Този пакет не е инсталиран"
  17741774
  1775 #: ../src/gpk-enum.c:333
   1775#: ../src/gpk-enum.c:335
  17761776msgid "The package was not found"
  17771777msgstr "Този пакет не е открит"
  17781778
  1779 #: ../src/gpk-enum.c:339
   1779#: ../src/gpk-enum.c:341
  17801780msgid "The package download failed"
  17811781msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
  17821782
  1783 #: ../src/gpk-enum.c:342
   1783#: ../src/gpk-enum.c:344
  17841784msgid "The group was not found"
  17851785msgstr "Групата не е открита"
  17861786
  1787 #: ../src/gpk-enum.c:345
   1787#: ../src/gpk-enum.c:347
  17881788msgid "The group list was invalid"
  17891789msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
  17901790
  1791 #: ../src/gpk-enum.c:348
   1791#: ../src/gpk-enum.c:350
  17921792msgid "Dependency resolution failed"
  17931793msgstr "Необходимите пакети не са открити"
  17941794
  1795 #: ../src/gpk-enum.c:351
   1795#: ../src/gpk-enum.c:353
  17961796msgid "Search filter was invalid"
  17971797msgstr "Неправилен филтър за търсене"
  17981798
  1799 #: ../src/gpk-enum.c:354
   1799#: ../src/gpk-enum.c:356
  18001800msgid "The package identifier was not well formed"
  18011801msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
  18021802
  1803 #: ../src/gpk-enum.c:357
   1803#: ../src/gpk-enum.c:359
  18041804msgid "Transaction error"
  18051805msgstr "Транзакционна грешка"
  18061806
  1807 #: ../src/gpk-enum.c:360
   1807#: ../src/gpk-enum.c:362
  18081808msgid "Repository name was not found"
  18091809msgstr "Името на хранилището не е открито"
  18101810
  1811 #: ../src/gpk-enum.c:363
   1811#: ../src/gpk-enum.c:365
  18121812msgid "Could not remove a protected system package"
  18131813msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
  18141814
  1815 #: ../src/gpk-enum.c:366
   1815#: ../src/gpk-enum.c:368
  18161816msgid "The action was canceled"
  18171817msgstr "Действието бе отменено"
  18181818
  1819 #: ../src/gpk-enum.c:369
   1819#: ../src/gpk-enum.c:371
  18201820msgid "The action was forcibly canceled"
  18211821msgstr "Действието бе изрично отменено"
  18221822
  1823 #: ../src/gpk-enum.c:372
   1823#: ../src/gpk-enum.c:374
  18241824msgid "Reading the configuration file failed"
  18251825msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
  18261826
  1827 #: ../src/gpk-enum.c:375
   1827#: ../src/gpk-enum.c:377
  18281828msgid "The action cannot be canceled"
  18291829msgstr "Действието не може да бъде отменено"
  18301830
  1831 #: ../src/gpk-enum.c:378
   1831#: ../src/gpk-enum.c:380
  18321832msgid "Source packages cannot be installed"
  18331833msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
  18341834
  1835 #: ../src/gpk-enum.c:381
   1835#: ../src/gpk-enum.c:383
  18361836msgid "The license agreement failed"
  18371837msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
  18381838
  1839 #: ../src/gpk-enum.c:384
   1839#: ../src/gpk-enum.c:386
  18401840msgid "Local file conflict between packages"
  18411841msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
  18421842
  1843 #: ../src/gpk-enum.c:387
   1843#: ../src/gpk-enum.c:389
  18441844msgid "Packages are not compatible"
  18451845msgstr "Пакетите са несъвместими"
  18461846
  1847 #: ../src/gpk-enum.c:390
   1847#: ../src/gpk-enum.c:392
  18481848msgid "Problem connecting to a software source"
  18491849msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
  18501850
  1851 #: ../src/gpk-enum.c:393
   1851#: ../src/gpk-enum.c:395
  18521852msgid "Failed to initialize"
  18531853msgstr "Неуспешно инициализиране"
  18541854
  1855 #: ../src/gpk-enum.c:396
  1856 msgid "Failed to finalise"
   1855#: ../src/gpk-enum.c:398
   1856msgid "Failed to finalize"
  18571857msgstr "Неуспешно завършване"
  18581858
  1859 #: ../src/gpk-enum.c:399
   1859#: ../src/gpk-enum.c:401
  18601860msgid "Cannot get lock"
  18611861msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
  18621862
  1863 #: ../src/gpk-enum.c:402
   1863#: ../src/gpk-enum.c:404
  18641864msgid "No packages to update"
  18651865msgstr "Няма обновени пакети"
  18661866
  1867 #: ../src/gpk-enum.c:405
   1867#: ../src/gpk-enum.c:407
  18681868msgid "Cannot write repository configuration"
  18691869msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
  18701870
  1871 #: ../src/gpk-enum.c:408
   1871#: ../src/gpk-enum.c:410
  18721872msgid "Local install failed"
  18731873msgstr "Неуспешна локална инсталация"
  18741874
  1875 #: ../src/gpk-enum.c:411
   1875#: ../src/gpk-enum.c:413
  18761876msgid "Bad security signature"
  18771877msgstr "Неправилен подпис"
  18781878
  1879 #: ../src/gpk-enum.c:414
   1879#: ../src/gpk-enum.c:416
  18801880msgid "Missing security signature"
  18811881msgstr "Липсващ подпис"
  18821882
  1883 #: ../src/gpk-enum.c:417
   1883#: ../src/gpk-enum.c:419
  18841884msgid "Repository configuration invalid"
  18851885msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
  18861886
  1887 #: ../src/gpk-enum.c:420
   1887#: ../src/gpk-enum.c:422
  18881888msgid "Invalid package file"
  18891889msgstr "Неправилен пакетен файл"
  18901890
  1891 #: ../src/gpk-enum.c:423
   1891#: ../src/gpk-enum.c:425
  18921892msgid "Package install blocked"
  18931893msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
  18941894
  1895 #: ../src/gpk-enum.c:426
   1895#: ../src/gpk-enum.c:428
  18961896msgid "Package is corrupt"
  18971897msgstr "Повреден пакет"
  18981898
  1899 #: ../src/gpk-enum.c:429
   1899#: ../src/gpk-enum.c:431
  19001900msgid "All packages are already installed"
  19011901msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
  19021902
  1903 #: ../src/gpk-enum.c:432
   1903#: ../src/gpk-enum.c:434
  19041904msgid "The specified file could not be found"
  19051905msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
  19061906
  1907 #: ../src/gpk-enum.c:435
   1907#: ../src/gpk-enum.c:437
  19081908msgid "No more mirrors are available"
  19091909msgstr "Няма други огледала"
  19101910
  1911 #: ../src/gpk-enum.c:438
   1911#: ../src/gpk-enum.c:440
  19121912msgid "No distribution upgrade data is available"
  19131913msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
  19141914
  1915 #: ../src/gpk-enum.c:441
   1915#: ../src/gpk-enum.c:443
  19161916msgid "Package is incompatible with this system"
  19171917msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
  19181918
  1919 #: ../src/gpk-enum.c:444
   1919#: ../src/gpk-enum.c:446
  19201920msgid "No space is left on the disk"
  19211921msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
  19221922
  1923 #. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
  1924 #: ../src/gpk-enum.c:447 ../src/gpk-task.c:357
   1923#. TRANSLATORS: this is the window title when a new CD or DVD is required
   1924#: ../src/gpk-enum.c:449 ../src/gpk-task.c:357
  19251925msgid "A media change is required"
  19261926msgstr "Необходима е смяна на носителя"
  19271927
  1928 #: ../src/gpk-enum.c:450
   1928#: ../src/gpk-enum.c:452
  19291929msgid "Authorization failed"
  19301930msgstr "Неуспешна идентификация"
  19311931
  1932 #: ../src/gpk-enum.c:453
   1932#: ../src/gpk-enum.c:455
  19331933msgid "Update not found"
  19341934msgstr "Обновлението не е открито"
  19351935
  1936 #: ../src/gpk-enum.c:456
   1936#: ../src/gpk-enum.c:458
  19371937msgid "Cannot install from untrusted source"
  19381938msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
  19391939
  1940 #: ../src/gpk-enum.c:459
   1940#: ../src/gpk-enum.c:461
  19411941msgid "Cannot update from untrusted source"
  19421942msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
  19431943
  1944 #: ../src/gpk-enum.c:462
   1944#: ../src/gpk-enum.c:464
  19451945msgid "Cannot get the file list"
  19461946msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
  19471947
  1948 #: ../src/gpk-enum.c:465
   1948#: ../src/gpk-enum.c:467
  19491949msgid "Cannot get package requires"
  19501950msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
  19511951
  1952 #: ../src/gpk-enum.c:468
   1952#: ../src/gpk-enum.c:470
  19531953msgid "Cannot disable source"
  19541954msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
  19551955
  1956 #: ../src/gpk-enum.c:471
   1956#: ../src/gpk-enum.c:473
  19571957msgid "The download failed"
  19581958msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
  19591959
  1960 #: ../src/gpk-enum.c:474
   1960#: ../src/gpk-enum.c:476
  19611961msgid "Package failed to configure"
  19621962msgstr "Пакетът не бе настроен"
  19631963
  1964 #: ../src/gpk-enum.c:477
   1964#: ../src/gpk-enum.c:479
  19651965msgid "Package failed to build"
  19661966msgstr "Пакетът не бе компилиран"
  19671967
  1968 #: ../src/gpk-enum.c:480
   1968#: ../src/gpk-enum.c:482
  19691969msgid "Package failed to install"
  19701970msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
  19711971
  1972 #: ../src/gpk-enum.c:483
   1972#: ../src/gpk-enum.c:485
  19731973msgid "Package failed to be removed"
  19741974msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
  19751975
  1976 #: ../src/gpk-enum.c:486
   1976#: ../src/gpk-enum.c:488
  19771977msgid "Update failed due to running process"
  19781978msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
  19791979
  1980 #: ../src/gpk-enum.c:489
   1980#: ../src/gpk-enum.c:491
  19811981msgid "The package database was changed"
  19821982msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
  19831983
  1984 #: ../src/gpk-enum.c:492
   1984#: ../src/gpk-enum.c:494
  19851985msgid "Virtual provide type is not supported"
  19861986msgstr "Не се поддържат виртуални видове"
  19871987
  1988 #: ../src/gpk-enum.c:495
   1988#: ../src/gpk-enum.c:497
  19891989msgid "Install root is invalid"
  19901990msgstr "Неправилна целева папка за инсталиране"
  19911991
  1992 #: ../src/gpk-enum.c:498
   1992#: ../src/gpk-enum.c:500
  19931993msgid "Cannot fetch install sources"
  19941994msgstr "Инсталационните хранилища не могат да бъдат изтеглени"
  19951995
  1996 #: ../src/gpk-enum.c:501
   1996#: ../src/gpk-enum.c:503
  19971997msgid "Rescheduled due to priority"
  19981998msgstr "Изместено заради приоритетите"
  19991999
  2000 #: ../src/gpk-enum.c:518
   2000#: ../src/gpk-enum.c:520
  20012001msgid "Failed with unknown error code."
  20022002msgstr "Грешка с непознат код."
  20032003
  2004 #: ../src/gpk-enum.c:521
   2004#: ../src/gpk-enum.c:523
  20052005msgid ""
  20062006"There is no network connection available.\n"
   
  20102010"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
  20112011
  2012 #: ../src/gpk-enum.c:525
   2012#: ../src/gpk-enum.c:527
  20132013msgid ""
  20142014"The package list needs to be rebuilt.\n"
   
  20182018"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
  20192019
  2020 #: ../src/gpk-enum.c:529
   2020#: ../src/gpk-enum.c:531
  20212021msgid ""
  20222022"The service that is responsible for handling user requests is out of "
   
  20282028"Рестартирайте компютъра."
  20292029
  2030 #: ../src/gpk-enum.c:533
   2030#: ../src/gpk-enum.c:535
  20312031msgid "A thread could not be created to service the user request."
  20322032msgstr ""
  20332033"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
  20342034
  2035 #: ../src/gpk-enum.c:536
   2035#: ../src/gpk-enum.c:538
  20362036msgid ""
  20372037"The action is not supported by this backend.\n"
  2038 "Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
   2038"Please report a bug in your distribution bug tracker as this should not have "
  20392039"happened."
  20402040msgstr ""
  20412041"Това ядро не поддържа това действие.\n"
  2042 "Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
  2043 "дистрибуцията, която ползвате."
  2044 
  2045 #: ../src/gpk-enum.c:540
   2042"Моля докладвайте за това в системата за проследяване на грешки на "
   2043"дистрибуцията, която ползвате, това определено е грешка."
   2044
   2045#: ../src/gpk-enum.c:542
  20462046msgid ""
  20472047"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
  2048 "Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
   2048"Please report this bug in your distribution bug tracker with the error "
  20492049"description."
  20502050msgstr ""
   
  20532053"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
  20542054
  2055 #: ../src/gpk-enum.c:544
   2055#: ../src/gpk-enum.c:546
  20562056msgid ""
  20572057"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
   
  20612061"Проверете настройките на сигурността."
  20622062
  2063 #: ../src/gpk-enum.c:548
   2063#: ../src/gpk-enum.c:550
  20642064msgid ""
  20652065"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
   
  20672067"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
  20682068
  2069 #: ../src/gpk-enum.c:551
   2069#: ../src/gpk-enum.c:553
  20702070msgid ""
  20712071"The package that is being modified was not found on your system or in any "
   
  20752075"хранилище."
  20762076
  2077 #: ../src/gpk-enum.c:554
   2077#: ../src/gpk-enum.c:556
  20782078msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
  20792079msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
  20802080
  2081 #: ../src/gpk-enum.c:557
   2081#: ../src/gpk-enum.c:559
  20822082msgid ""
  20832083"The package download failed.\n"
   
  20872087"Проверете връзката си с мрежата."
  20882088
  2089 #: ../src/gpk-enum.c:561
   2089#: ../src/gpk-enum.c:563
  20902090msgid ""
  20912091"The group type was not found.\n"
   
  20952095"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
  20962096
  2097 #: ../src/gpk-enum.c:565
   2097#: ../src/gpk-enum.c:567
  20982098msgid ""
  20992099"The group list could not be loaded.\n"
   
  21052105"хранилището."
  21062106
  2107 #: ../src/gpk-enum.c:570
   2107#: ../src/gpk-enum.c:572
  21082108msgid ""
  21092109"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
   
  21132113"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  21142114
  2115 #: ../src/gpk-enum.c:574
   2115#: ../src/gpk-enum.c:576
  21162116msgid "The search filter was not correctly formed."
  21172117msgstr "Неправилен филтър за търсене."
  21182118
  2119 #: ../src/gpk-enum.c:577
   2119#: ../src/gpk-enum.c:579
  21202120msgid ""
  21212121"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
   
  21252125"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
  21262126
  2127 #: ../src/gpk-enum.c:581
   2127#: ../src/gpk-enum.c:583
  21282128msgid ""
  21292129"An unspecified transaction error has occurred.\n"
   
  21332133"Повече информация е налична в подробния доклад."
  21342134
  2135 #: ../src/gpk-enum.c:585
   2135#: ../src/gpk-enum.c:587
  21362136msgid ""
  21372137"The remote software source name was not found.\n"
   
  21412141"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
  21422142
  2143 #: ../src/gpk-enum.c:589
   2143#: ../src/gpk-enum.c:591
  21442144msgid "Removing a protected system package is not allowed."
  21452145msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
  21462146
  2147 #: ../src/gpk-enum.c:592
   2147#: ../src/gpk-enum.c:594
  21482148msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
  21492149msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
  21502150
  2151 #: ../src/gpk-enum.c:595
   2151#: ../src/gpk-enum.c:597
  21522152msgid ""
  21532153"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
   
  21572157"Ядрото завърши работа с грешка."
  21582158
  2159 #: ../src/gpk-enum.c:599
   2159#: ../src/gpk-enum.c:601
  21602160msgid ""
  21612161"The native package configuration file could not be opened.\n"
   
  21662166"Проверете настройките."
  21672167
  2168 #: ../src/gpk-enum.c:603
   2168#: ../src/gpk-enum.c:605
  21692169msgid "The action cannot be canceled at this time."
  21702170msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
  21712171
  2172 #: ../src/gpk-enum.c:606
   2172#: ../src/gpk-enum.c:608
  21732173msgid ""
  21742174"Source packages are not normally installed this way.\n"
   
  21782178"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
  21792179
  2180 #: ../src/gpk-enum.c:610
   2180#: ../src/gpk-enum.c:612
  21812181msgid ""
  21822182"The license agreement was not agreed to.\n"
   
  21862186"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
  21872187
  2188 #: ../src/gpk-enum.c:614
   2188#: ../src/gpk-enum.c:616
  21892189msgid ""
  21902190"Two packages provide the same file.\n"
   
  21942194"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
  21952195
  2196 #: ../src/gpk-enum.c:618
   2196#: ../src/gpk-enum.c:620
  21972197msgid ""
  21982198"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
   
  22022202"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
  22032203
  2204 #: ../src/gpk-enum.c:622
   2204#: ../src/gpk-enum.c:624
  22052205msgid ""
  22062206"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
   
  22102210"За повече информация вижте подробностите към грешката."
  22112211
  2212 #: ../src/gpk-enum.c:626
   2212#: ../src/gpk-enum.c:628
  22132213msgid ""
  22142214"Failed to initialize packaging backend.\n"
   
  22192219"пакети."
  22202220
  2221 #: ../src/gpk-enum.c:630
   2221#: ../src/gpk-enum.c:632
  22222222msgid ""
  22232223"Failed to close down the backend instance.\n"
   
  22272227"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
  22282228
  2229 #: ../src/gpk-enum.c:634
   2229#: ../src/gpk-enum.c:636
  22302230msgid ""
  22312231"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
   
  22352235"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
  22362236
  2237 #: ../src/gpk-enum.c:638
   2237#: ../src/gpk-enum.c:640
  22382238msgid "None of the selected packages could be updated."
  22392239msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
  22402240
  2241 #: ../src/gpk-enum.c:641
   2241#: ../src/gpk-enum.c:643
  22422242msgid "The repository configuration could not be modified."
  22432243msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
  22442244
  2245 #: ../src/gpk-enum.c:644
   2245#: ../src/gpk-enum.c:646
  22462246msgid ""
  22472247"Installing the local file failed.\n"
   
  22512251"Повече информация е налична в подробния доклад."
  22522252
  2253 #: ../src/gpk-enum.c:648
   2253#: ../src/gpk-enum.c:650
  22542254msgid "The package security signature could not be verified."
  22552255msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
  22562256
  2257 #: ../src/gpk-enum.c:651
   2257#: ../src/gpk-enum.c:653
  22582258msgid ""
  22592259"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
   
  22632263"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
  22642264
  2265 #: ../src/gpk-enum.c:655
   2265#: ../src/gpk-enum.c:657
  22662266msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
  22672267msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
  22682268
  2269 #: ../src/gpk-enum.c:658
   2269#: ../src/gpk-enum.c:660
  22702270msgid ""
  22712271"The package you are attempting to install is not valid.\n"
   
  22752275"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
  22762276
  2277 #: ../src/gpk-enum.c:662
   2277#: ../src/gpk-enum.c:664
  22782278msgid ""
  22792279"Installation of this package prevented by your packaging system's "
   
  22832283"система."
  22842284
  2285 #: ../src/gpk-enum.c:665
   2285#: ../src/gpk-enum.c:667
  22862286msgid ""
  22872287"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
  22882288msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
  22892289
  2290 #: ../src/gpk-enum.c:668
   2290#: ../src/gpk-enum.c:670
  22912291msgid ""
  22922292"All of the packages selected for install are already installed on the system."
  22932293msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
  22942294
  2295 #: ../src/gpk-enum.c:671
   2295#: ../src/gpk-enum.c:673
  22962296msgid ""
  22972297"The specified file could not be found on the system.\n"
   
  23012301"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
  23022302
  2303 #: ../src/gpk-enum.c:675
   2303#: ../src/gpk-enum.c:677
  23042304msgid ""
  23052305"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
   
  23092309"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
  23102310
  2311 #: ../src/gpk-enum.c:679
   2311#: ../src/gpk-enum.c:681
  23122312msgid ""
  23132313"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
   
  23182318"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
  23192319
  2320 #: ../src/gpk-enum.c:683
   2320#: ../src/gpk-enum.c:685
  23212321msgid ""
  23222322"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
   
  23242324"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
  23252325
  2326 #: ../src/gpk-enum.c:686
   2326#: ../src/gpk-enum.c:688
  23272327msgid ""
  23282328"There is insufficient space on the device.\n"
   
  23322332"За да извършите това действие, освободете място."
  23332333
  2334 #: ../src/gpk-enum.c:690
   2334#: ../src/gpk-enum.c:692
  23352335msgid "Additional media is required to complete the transaction."
  23362336msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
  23372337
  2338 #: ../src/gpk-enum.c:693
   2338#: ../src/gpk-enum.c:695
  23392339msgid ""
  23402340"You have failed to provide correct authentication.\n"
   
  23442344"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
  23452345
  2346 #: ../src/gpk-enum.c:697
   2346#: ../src/gpk-enum.c:699
  23472347msgid ""
  23482348"The specified update could not be found.\n"
   
  23532353"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
  23542354
  2355 #: ../src/gpk-enum.c:701
   2355#: ../src/gpk-enum.c:703
  23562356msgid "The package could not be installed from untrusted source."
  23572357msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
  23582358
  2359 #: ../src/gpk-enum.c:704
   2359#: ../src/gpk-enum.c:706
  23602360msgid "The package could not be updated from untrusted source."
  23612361msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
  23622362
  2363 #: ../src/gpk-enum.c:707
   2363#: ../src/gpk-enum.c:709
  23642364msgid "The file list is not available for this package."
  23652365msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
  23662366
  2367 #: ../src/gpk-enum.c:710
   2367#: ../src/gpk-enum.c:712
  23682368msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
  23692369msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
  23702370
  2371 #: ../src/gpk-enum.c:713
   2371#: ../src/gpk-enum.c:715
  23722372msgid "The specified software source could not be disabled."
  23732373msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
  23742374
  2375 #: ../src/gpk-enum.c:716
   2375#: ../src/gpk-enum.c:718
  23762376msgid ""
  23772377"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
   
  23822382"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  23832383
  2384 #: ../src/gpk-enum.c:720
   2384#: ../src/gpk-enum.c:722
  23852385msgid ""
  23862386"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
   
  23902390"Повече информация е налична в подробния доклад."
  23912391
  2392 #: ../src/gpk-enum.c:724
   2392#: ../src/gpk-enum.c:726
  23932393msgid ""
  23942394"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
   
  23982398"Повече информация е налична в подробния доклад."
  23992399
  2400 #: ../src/gpk-enum.c:728
   2400#: ../src/gpk-enum.c:730
  24012401msgid ""
  24022402"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
   
  24062406"Повече информация е налична в подробния доклад."
  24072407
  2408 #: ../src/gpk-enum.c:732
   2408#: ../src/gpk-enum.c:734
  24092409msgid ""
  24102410"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
   
  24142414"Повече информация е налична в подробния доклад."
  24152415
  2416 #: ../src/gpk-enum.c:736
   2416#: ../src/gpk-enum.c:738
  24172417msgid ""
  24182418"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
   
  24222422"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
  24232423
  2424 #: ../src/gpk-enum.c:740
   2424#: ../src/gpk-enum.c:742
  24252425msgid "The package database was changed while the request was running."
  24262426msgstr ""
   
  24282428"изпълняваше."
  24292429
  2430 #: ../src/gpk-enum.c:743
   2430#: ../src/gpk-enum.c:745
  24312431msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
  24322432msgstr "Виртуалният вид не се поддържа от тази система."
  24332433
  2434 #: ../src/gpk-enum.c:746
   2434#: ../src/gpk-enum.c:748
  24352435msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
  24362436msgstr ""
   
  24382438"системния администратор."
  24392439
  2440 #: ../src/gpk-enum.c:749
   2440#: ../src/gpk-enum.c:751
  24412441msgid "The list of software sources could not be downloaded."
  24422442msgstr "Списъкът с хранилища не може да бъде изтеглен."
  24432443
  2444 #: ../src/gpk-enum.c:752
  2445 msgid ""
  2446 "The transaction has been cancelled and will be retried when the system is "
   2444#: ../src/gpk-enum.c:754
   2445msgid ""
   2446"The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
  24472447"idle."
  24482448msgstr ""
   
  24502450"системата не е натоварена."
  24512451
  2452 #: ../src/gpk-enum.c:770
   2452#: ../src/gpk-enum.c:772
  24532453msgid "No restart is necessary."
  24542454msgstr "Не е необходимо рестартиране."
  24552455
  2456 #: ../src/gpk-enum.c:773
   2456#: ../src/gpk-enum.c:775
  24572457msgid "You will be required to restart this application."
  24582458msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
  24592459
  2460 #: ../src/gpk-enum.c:776
   2460#: ../src/gpk-enum.c:778
  24612461msgid "You will be required to log out and back in."
  24622462msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
  24632463
  2464 #: ../src/gpk-enum.c:779
   2464#: ../src/gpk-enum.c:781
  24652465msgid "A restart will be required."
  24662466msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
  24672467
  2468 #: ../src/gpk-enum.c:782
   2468#: ../src/gpk-enum.c:784
  24692469msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
  24702470msgstr ""
   
  24722472"сигурността."
  24732473
  2474 #: ../src/gpk-enum.c:785
   2474#: ../src/gpk-enum.c:787
  24752475msgid "A restart will be required due to a security update."
  24762476msgstr ""
  24772477"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
  24782478
  2479 #: ../src/gpk-enum.c:802
   2479#: ../src/gpk-enum.c:804
  24802480msgid "No restart is required."
  24812481msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
  24822482
  2483 #: ../src/gpk-enum.c:805
   2483#: ../src/gpk-enum.c:807
  24842484msgid "A restart is required."
  24852485msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
  24862486
  2487 #: ../src/gpk-enum.c:808
   2487#: ../src/gpk-enum.c:810
  24882488msgid "You need to log out and log back in."
  24892489msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
  24902490
  2491 #: ../src/gpk-enum.c:811
   2491#: ../src/gpk-enum.c:813
  24922492msgid "You need to restart the application."
  24932493msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
  24942494
  2495 #: ../src/gpk-enum.c:814
   2495#: ../src/gpk-enum.c:816
  24962496msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
  24972497msgstr ""
  24982498"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
  24992499
  2500 #: ../src/gpk-enum.c:817
   2500#: ../src/gpk-enum.c:819
  25012501msgid "A restart is required to remain secure."
  25022502msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
  25032503
  25042504#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2505 #: ../src/gpk-enum.c:835
   2505#: ../src/gpk-enum.c:837
  25062506msgid "Stable"
  25072507msgstr "Стабилна"
  25082508
  25092509#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2510 #: ../src/gpk-enum.c:839
   2510#: ../src/gpk-enum.c:841
  25112511msgid "Unstable"
  25122512msgstr "Нестабилна"
  25132513
  25142514#. TRANSLATORS: A distribution stability level
  2515 #: ../src/gpk-enum.c:843
   2515#: ../src/gpk-enum.c:845
  25162516msgid "Testing"
  25172517msgstr "За тестване"
  25182518
  2519 #: ../src/gpk-enum.c:860
   2519#: ../src/gpk-enum.c:862
  25202520msgid "A mirror is possibly broken"
  25212521msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
  25222522
  2523 #: ../src/gpk-enum.c:863
   2523#: ../src/gpk-enum.c:865
  25242524msgid "The connection was refused"
  25252525msgstr "Връзката е отказана"
  25262526
  2527 #: ../src/gpk-enum.c:866
   2527#: ../src/gpk-enum.c:868
  25282528msgid "The parameter was invalid"
  25292529msgstr "Неправилен параметър"
  25302530
  2531 #: ../src/gpk-enum.c:869
   2531#: ../src/gpk-enum.c:871
  25322532msgid "The priority was invalid"
  25332533msgstr "Неправилен приоритет"
  25342534
  2535 #: ../src/gpk-enum.c:872
   2535#: ../src/gpk-enum.c:874
  25362536msgid "Backend warning"
  25372537msgstr "Предупреждение от ядрото"
  25382538
  2539 #: ../src/gpk-enum.c:875
   2539#: ../src/gpk-enum.c:877
  25402540msgid "Daemon warning"
  25412541msgstr "Предупреждение от демона"
  25422542
  2543 #: ../src/gpk-enum.c:878
   2543#: ../src/gpk-enum.c:880
  25442544msgid "The package list cache is being rebuilt"
  25452545msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
  25462546
  2547 #: ../src/gpk-enum.c:881
   2547#: ../src/gpk-enum.c:883
  25482548msgid "An untrusted package was installed"
  25492549msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
  25502550
  2551 #: ../src/gpk-enum.c:884
   2551#: ../src/gpk-enum.c:886
  25522552msgid "A newer package exists"
  25532553msgstr "Съществува по-нов пакет"
  25542554
  2555 #: ../src/gpk-enum.c:887
   2555#: ../src/gpk-enum.c:889
  25562556msgid "Could not find package"
  25572557msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
  25582558
  2559 #: ../src/gpk-enum.c:890
   2559#: ../src/gpk-enum.c:892
  25602560msgid "Configuration files were changed"
  25612561msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
  25622562
  2563 #: ../src/gpk-enum.c:893
   2563#: ../src/gpk-enum.c:895
  25642564msgid "Package is already installed"
  25652565msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
  25662566
  2567 #: ../src/gpk-enum.c:896
   2567#: ../src/gpk-enum.c:898
  25682568msgid "Automatic cleanup is being ignored"
  25692569msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
  25702570
  2571 #: ../src/gpk-enum.c:899
   2571#: ../src/gpk-enum.c:901
  25722572msgid "Software source download failed"
  25732573msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
  25742574
  2575 #: ../src/gpk-enum.c:902
   2575#: ../src/gpk-enum.c:904
  25762576msgid "This software source is for developers only"
  25772577msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
  25782578
  2579 #: ../src/gpk-enum.c:905
   2579#: ../src/gpk-enum.c:907
  25802580msgid "Other updates have been held back"
  25812581msgstr "Някои обновления ще изчакат"
  25822582
  25832583#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
  2584 #: ../src/gpk-enum.c:923
   2584#: ../src/gpk-enum.c:925
  25852585msgid "Unknown state"
  25862586msgstr "Неизвестно състояние"
  25872587
  25882588#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
  2589 #: ../src/gpk-enum.c:927
   2589#: ../src/gpk-enum.c:929
  25902590msgid "Starting"
  25912591msgstr "Начало"
  25922592
  25932593#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
  2594 #: ../src/gpk-enum.c:931
   2594#: ../src/gpk-enum.c:933
  25952595msgid "Waiting in queue"
  25962596msgstr "Изчакване на опашка"
  25972597
  25982598#. TRANSLATORS: transaction state, just started
  2599 #: ../src/gpk-enum.c:935
   2599#: ../src/gpk-enum.c:937
  26002600msgid "Running"
  26012601msgstr "Изпълнение"
  26022602
  26032603#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
  2604 #: ../src/gpk-enum.c:939
   2604#: ../src/gpk-enum.c:941
  26052605msgid "Querying"
  26062606msgstr "Запитване"
  26072607
  26082608#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
  2609 #: ../src/gpk-enum.c:943
   2609#: ../src/gpk-enum.c:945
  26102610msgid "Getting information"
  26112611msgstr "Получаване на информация"
   
  26132613#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
  26142614#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2615 #: ../src/gpk-enum.c:951 ../src/gpk-enum.c:1395
   2615#: ../src/gpk-enum.c:953 ../src/gpk-enum.c:1397
  26162616msgid "Downloading packages"
  26172617msgstr "Изтегляне на пакети"
  26182618
  26192619#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
  2620 #: ../src/gpk-enum.c:959
   2620#: ../src/gpk-enum.c:961
  26212621msgid "Refreshing software list"
  26222622msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
  26232623
  26242624#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
  2625 #: ../src/gpk-enum.c:963
   2625#: ../src/gpk-enum.c:965
  26262626msgid "Installing updates"
  26272627msgstr "Инсталиране на обновления"
  26282628
  26292629#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
  2630 #: ../src/gpk-enum.c:967
   2630#: ../src/gpk-enum.c:969
  26312631msgid "Cleaning up packages"
  26322632msgstr "Изчистване на пакети"
  26332633
  26342634#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
  2635 #: ../src/gpk-enum.c:971
   2635#: ../src/gpk-enum.c:973
  26362636msgid "Obsoleting packages"
  26372637msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
  26382638
  26392639#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
  2640 #: ../src/gpk-enum.c:975
   2640#: ../src/gpk-enum.c:977
  26412641msgid "Resolving dependencies"
  26422642msgstr "Изчисляване на зависимостите"
  26432643
  26442644#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
  2645 #: ../src/gpk-enum.c:979
   2645#: ../src/gpk-enum.c:981
  26462646msgid "Checking signatures"
  26472647msgstr "Проверка на подписите"
   
  26492649#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
  26502650#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2651 #: ../src/gpk-enum.c:983 ../src/gpk-enum.c:1355
   2651#: ../src/gpk-enum.c:985 ../src/gpk-enum.c:1357
  26522652msgid "Rolling back"
  26532653msgstr "Връщанe на транзакция"
  26542654
  26552655#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
  2656 #: ../src/gpk-enum.c:987
   2656#: ../src/gpk-enum.c:989
  26572657msgid "Testing changes"
  26582658msgstr "Проверка на промените"
  26592659
  26602660#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
  2661 #: ../src/gpk-enum.c:991
   2661#: ../src/gpk-enum.c:993
  26622662msgid "Committing changes"
  26632663msgstr "Завършване на промените"
  26642664
  26652665#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
  2666 #: ../src/gpk-enum.c:995
   2666#: ../src/gpk-enum.c:997
  26672667msgid "Requesting data"
  26682668msgstr "Изискване на данни"
  26692669
  26702670#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
  2671 #: ../src/gpk-enum.c:999
   2671#: ../src/gpk-enum.c:1001
  26722672msgid "Finished"
  26732673msgstr "Завършено"
  26742674
  2675 #. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
  2676 #: ../src/gpk-enum.c:1003
  2677 msgid "Cancelling"
  2678 msgstr "Отмяна"
   2675#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of canceling
   2676#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
   2677#: ../src/gpk-enum.c:1005 ../src/gpk-enum.c:1353
   2678msgid "Canceling"
   2679msgstr "Отменяне"
  26792680
  26802681#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2681 #: ../src/gpk-enum.c:1007
   2682#: ../src/gpk-enum.c:1009
  26822683msgid "Downloading repository information"
  26832684msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
  26842685
  26852686#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2686 #: ../src/gpk-enum.c:1011
   2687#: ../src/gpk-enum.c:1013
  26872688msgid "Downloading list of packages"
  26882689msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
  26892690
  26902691#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2691 #: ../src/gpk-enum.c:1015
   2692#: ../src/gpk-enum.c:1017
  26922693msgid "Downloading file lists"
  26932694msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
  26942695
  26952696#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2696 #: ../src/gpk-enum.c:1019
   2697#: ../src/gpk-enum.c:1021
  26972698msgid "Downloading lists of changes"
  26982699msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
  26992700
  27002701#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2701 #: ../src/gpk-enum.c:1023
   2702#: ../src/gpk-enum.c:1025
  27022703msgid "Downloading groups"
  27032704msgstr "Изтегляне на групите"
  27042705
  27052706#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
  2706 #: ../src/gpk-enum.c:1027
   2707#: ../src/gpk-enum.c:1029
  27072708msgid "Downloading update information"
  27082709msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
  27092710
  27102711#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
  2711 #: ../src/gpk-enum.c:1031
   2712#: ../src/gpk-enum.c:1033
  27122713msgid "Repackaging files"
  27132714msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
  27142715
  27152716#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
  2716 #: ../src/gpk-enum.c:1035
   2717#: ../src/gpk-enum.c:1037
  27172718msgid "Loading cache"
  27182719msgstr "Зареждане на кеша"
  27192720
  27202721#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
  2721 #: ../src/gpk-enum.c:1039
   2722#: ../src/gpk-enum.c:1041
  27222723msgid "Scanning installed applications"
  27232724msgstr "Преглед на инсталираните програми"
  27242725
  27252726#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
  2726 #: ../src/gpk-enum.c:1043
   2727#: ../src/gpk-enum.c:1045
  27272728msgid "Generating package lists"
  27282729msgstr "Генериране на списъците с пакети"
  27292730
  27302731#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
  2731 #: ../src/gpk-enum.c:1047
   2732#: ../src/gpk-enum.c:1049
  27322733msgid "Waiting for package manager lock"
  27332734msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
  27342735
  27352736#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
  2736 #: ../src/gpk-enum.c:1051
   2737#: ../src/gpk-enum.c:1053
  27372738msgid "Waiting for authentication"
  27382739msgstr "Изчакване за идентификация"
  27392740
  27402741#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
  2741 #: ../src/gpk-enum.c:1055
   2742#: ../src/gpk-enum.c:1057
  27422743msgid "Updating the list of running applications"
  27432744msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
  27442745
  27452746#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
  2746 #: ../src/gpk-enum.c:1059
   2747#: ../src/gpk-enum.c:1061
  27472748msgid "Checking for applications currently in use"
  27482749msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
  27492750
  27502751#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
  2751 #: ../src/gpk-enum.c:1063
   2752#: ../src/gpk-enum.c:1065
  27522753msgid "Checking for libraries currently in use"
  27532754msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
  27542755
  27552756#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
  2756 #: ../src/gpk-enum.c:1067
   2757#: ../src/gpk-enum.c:1069
  27572758msgid "Copying files"
  27582759msgstr "Копиране на файлове"
  27592760
  27602761#. TRANSLATORS: type of update
  2761 #: ../src/gpk-enum.c:1085
   2762#: ../src/gpk-enum.c:1087
  27622763#, c-format
  27632764msgid "%i trivial update"
   
  27672768
  27682769#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
  2769 #: ../src/gpk-enum.c:1089
   2770#: ../src/gpk-enum.c:1091
  27702771#, c-format
  27712772msgid "%i update"
   
  27752776
  27762777#. TRANSLATORS: type of update
  2777 #: ../src/gpk-enum.c:1093
   2778#: ../src/gpk-enum.c:1095
  27782779#, c-format
  27792780msgid "%i important update"
   
  27832784
  27842785#. TRANSLATORS: type of update
  2785 #: ../src/gpk-enum.c:1097
   2786#: ../src/gpk-enum.c:1099
  27862787#, c-format
  27872788msgid "%i security update"
   
  27912792
  27922793#. TRANSLATORS: type of update
  2793 #: ../src/gpk-enum.c:1101
   2794#: ../src/gpk-enum.c:1103
  27942795#, c-format
  27952796msgid "%i bug fix update"
   
  27992800
  28002801#. TRANSLATORS: type of update
  2801 #: ../src/gpk-enum.c:1105
   2802#: ../src/gpk-enum.c:1107
  28022803#, c-format
  28032804msgid "%i enhancement update"
   
  28072808
  28082809#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
  2809 #: ../src/gpk-enum.c:1109
   2810#: ../src/gpk-enum.c:1111
  28102811#, c-format
  28112812msgid "%i blocked update"
   
  28152816
  28162817#. TRANSLATORS: The type of update
  2817 #: ../src/gpk-enum.c:1127
   2818#: ../src/gpk-enum.c:1129
  28182819msgid "Trivial update"
  28192820msgstr "Дребно обновление"
  28202821
  28212822#. TRANSLATORS: The type of update
  2822 #: ../src/gpk-enum.c:1131
   2823#: ../src/gpk-enum.c:1133
  28232824msgid "Normal update"
  28242825msgstr "Обичайно обновление"
  28252826
  28262827#. TRANSLATORS: The type of update
  2827 #: ../src/gpk-enum.c:1135
   2828#: ../src/gpk-enum.c:1137
  28282829msgid "Important update"
  28292830msgstr "Важно обновление"
  28302831
  28312832#. TRANSLATORS: The type of update
  2832 #: ../src/gpk-enum.c:1139
   2833#: ../src/gpk-enum.c:1141
  28332834msgid "Security update"
  28342835msgstr "Обновление по сигурността"
  28352836
  28362837#. TRANSLATORS: The type of update
  2837 #: ../src/gpk-enum.c:1143
   2838#: ../src/gpk-enum.c:1145
  28382839msgid "Bug fix update"
  28392840msgstr "Обновление за грешки"
  28402841
  28412842#. TRANSLATORS: The type of update
  2842 #: ../src/gpk-enum.c:1147
   2843#: ../src/gpk-enum.c:1149
  28432844msgid "Enhancement update"
  28442845msgstr "Обновление за подобрения"
  28452846
  28462847#. TRANSLATORS: The type of update
  2847 #: ../src/gpk-enum.c:1151
   2848#: ../src/gpk-enum.c:1153
  28482849msgid "Blocked update"
  28492850msgstr "Спряно обновление"
  28502851
  28512852#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
  2852 #: ../src/gpk-enum.c:1161
   2853#: ../src/gpk-enum.c:1163
  28532854msgid "Available"
  28542855msgstr "Налично"
  28552856
  28562857#. TRANSLATORS: The type of package
  2857 #: ../src/gpk-enum.c:1165
   2858#: ../src/gpk-enum.c:1167
  28582859msgid "Trusted"
  28592860msgstr "Доверен"
  28602861
  28612862#. TRANSLATORS: The type of package
  2862 #: ../src/gpk-enum.c:1169
   2863#: ../src/gpk-enum.c:1171
  28632864msgid "Untrusted"
  28642865msgstr "Недоверен"
  28652866
  28662867#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2867 #: ../src/gpk-enum.c:1187 ../src/gpk-service-pack.c:441
   2868#: ../src/gpk-enum.c:1189 ../src/gpk-service-pack.c:441
  28682869msgid "Downloading"
  28692870msgstr "Изтегляне"
  28702871
  28712872#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2872 #: ../src/gpk-enum.c:1191
   2873#: ../src/gpk-enum.c:1193
  28732874msgid "Updating"
  28742875msgstr "Обновяване"
   
  28762877#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  28772878#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2878 #: ../src/gpk-enum.c:1195 ../src/gpk-enum.c:1331
   2879#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1333
  28792880msgid "Installing"
  28802881msgstr "Инсталиране"
   
  28822883#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  28832884#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2884 #: ../src/gpk-enum.c:1199 ../src/gpk-enum.c:1327
   2885#: ../src/gpk-enum.c:1201 ../src/gpk-enum.c:1329
  28852886msgid "Removing"
  28862887msgstr "Деинсталиране"
  28872888
  28882889#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2889 #: ../src/gpk-enum.c:1203
   2890#: ../src/gpk-enum.c:1205
  28902891msgid "Cleaning up"
  28912892msgstr "Изчистване"
  28922893
  28932894#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2894 #: ../src/gpk-enum.c:1207
   2895#: ../src/gpk-enum.c:1209
  28952896msgid "Obsoleting"
  28962897msgstr "Обявяване за остарял"
  28972898
  28982899#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2899 #: ../src/gpk-enum.c:1211
   2900#: ../src/gpk-enum.c:1213
  29002901msgid "Reinstalling"
  29012902msgstr "Преинсталиране"
  29022903
  29032904#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2904 #: ../src/gpk-enum.c:1215
   2905#: ../src/gpk-enum.c:1217
  29052906msgid "Preparing"
  29062907msgstr "Подготовка"
  29072908
  29082909#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
  2909 #: ../src/gpk-enum.c:1219
   2910#: ../src/gpk-enum.c:1221
  29102911msgid "Decompressing"
  29112912msgstr "Декомпресиране"
  29122913
  29132914#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2914 #: ../src/gpk-enum.c:1237
   2915#: ../src/gpk-enum.c:1239
  29152916msgid "Downloaded"
  29162917msgstr "Изтеглен"
  29172918
  29182919#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2919 #: ../src/gpk-enum.c:1241
   2920#: ../src/gpk-enum.c:1243
  29202921msgid "Updated"
  29212922msgstr "Обновен"
  29222923
  29232924#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2924 #: ../src/gpk-enum.c:1249
   2925#: ../src/gpk-enum.c:1251
  29252926msgid "Removed"
  29262927msgstr "Деинсталиран"
  29272928
  29282929#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2929 #: ../src/gpk-enum.c:1253
   2930#: ../src/gpk-enum.c:1255
  29302931msgid "Cleaned up"
  29312932msgstr "Изчистен"
  29322933
  29332934#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2934 #: ../src/gpk-enum.c:1257 ../src/gpk-task.c:415
   2935#: ../src/gpk-enum.c:1259 ../src/gpk-task.c:415
  29352936msgid "Obsoleted"
  29362937msgstr "Остарял"
  29372938
  29382939#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2939 #: ../src/gpk-enum.c:1261
   2940#: ../src/gpk-enum.c:1263
  29402941msgid "Reinstalled"
  29412942msgstr "Преинсталиран"
  29422943
  29432944#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2944 #: ../src/gpk-enum.c:1265
   2945#: ../src/gpk-enum.c:1267
  29452946msgid "Prepared"
  29462947msgstr "Подготвен"
  29472948
  29482949#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
  2949 #: ../src/gpk-enum.c:1269
   2950#: ../src/gpk-enum.c:1271
  29502951msgid "Decompressed"
  29512952msgstr "Декомпресиран"
   
  29532954#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  29542955#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  2955 #: ../src/gpk-enum.c:1287 ../src/gpk-enum.c:1447
   2956#: ../src/gpk-enum.c:1289 ../src/gpk-enum.c:1457
  29562957msgid "Unknown role type"
  29572958msgstr "Неизвестен вид роля"
  29582959
  29592960#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2960 #: ../src/gpk-enum.c:1291
   2961#: ../src/gpk-enum.c:1293
  29612962msgid "Getting dependencies"
  29622963msgstr "Получаване на зависимостите"
  29632964
  29642965#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2965 #: ../src/gpk-enum.c:1295
   2966#: ../src/gpk-enum.c:1297
  29662967msgid "Getting update detail"
  29672968msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
  29682969
  29692970#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2970 #: ../src/gpk-enum.c:1299
   2971#: ../src/gpk-enum.c:1301
  29712972msgid "Getting details"
  29722973msgstr "Получаване на подробна информация"
  29732974
  29742975#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2975 #: ../src/gpk-enum.c:1303
   2976#: ../src/gpk-enum.c:1305
  29762977msgid "Getting requires"
  29772978msgstr "Получаване на изискванията"
  29782979
  29792980#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2980 #: ../src/gpk-enum.c:1307
   2981#: ../src/gpk-enum.c:1309
  29812982msgid "Getting updates"
  29822983msgstr "Получаване на обновленията"
  29832984
  29842985#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2985 #: ../src/gpk-enum.c:1311
   2986#: ../src/gpk-enum.c:1313
  29862987msgid "Searching details"
  29872988msgstr "Търсене в подробната информация"
  29882989
  29892990#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2990 #: ../src/gpk-enum.c:1319
   2991#: ../src/gpk-enum.c:1321
  29912992msgid "Searching groups"
  29922993msgstr "Търсене в групите"
  29932994
  29942995#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  2995 #: ../src/gpk-enum.c:1323
   2996#: ../src/gpk-enum.c:1325
  29962997msgid "Searching for package name"
  29972998msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  29982999
  29993000#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3000 #: ../src/gpk-enum.c:1335
   3001#: ../src/gpk-enum.c:1337
  30013002msgid "Installing file"
  30023003msgstr "Инсталиране на файл"
  30033004
  30043005#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3005 #: ../src/gpk-enum.c:1339
   3006#: ../src/gpk-enum.c:1341
  30063007msgid "Refreshing package cache"
  30073008msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
  30083009
  30093010#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3010 #: ../src/gpk-enum.c:1343
   3011#: ../src/gpk-enum.c:1345
  30113012msgid "Updating packages"
  30123013msgstr "Обновяване на пакетите"
  30133014
  30143015#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3015 #: ../src/gpk-enum.c:1347
   3016#: ../src/gpk-enum.c:1349
  30163017msgid "Updating system"
  30173018msgstr "Обновяване на системата"
  30183019
  30193020#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3020 #: ../src/gpk-enum.c:1351
  3021 msgid "Canceling"
  3022 msgstr "Отменяне"
  3023 
  3024 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3025 #: ../src/gpk-enum.c:1359
   3021#: ../src/gpk-enum.c:1361
  30263022msgid "Getting list of repositories"
  30273023msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
  30283024
  30293025#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3030 #: ../src/gpk-enum.c:1363
   3026#: ../src/gpk-enum.c:1365
  30313027msgid "Enabling repository"
  30323028msgstr "Включване на хранилище"
  30333029
  30343030#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3035 #: ../src/gpk-enum.c:1367
   3031#: ../src/gpk-enum.c:1369
  30363032msgid "Setting repository data"
  30373033msgstr "Задаване на данните за хранилища"
  30383034
  30393035#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3040 #: ../src/gpk-enum.c:1371
   3036#: ../src/gpk-enum.c:1373
  30413037msgid "Resolving"
  30423038msgstr "Изчисляване на зависимости"
  30433039
  30443040#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3045 #: ../src/gpk-enum.c:1375
   3041#: ../src/gpk-enum.c:1377
  30463042msgid "Getting file list"
  30473043msgstr "Получаване на списъка с файлове"
  30483044
  30493045#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3050 #: ../src/gpk-enum.c:1379
   3046#: ../src/gpk-enum.c:1381
  30513047msgid "Getting what provides"
  30523048msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
  30533049
  30543050#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3055 #: ../src/gpk-enum.c:1383
   3051#: ../src/gpk-enum.c:1385
  30563052msgid "Installing signature"
  30573053msgstr "Инсталиране на подпис"
  30583054
  30593055#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3060 #: ../src/gpk-enum.c:1387
   3056#: ../src/gpk-enum.c:1389
  30613057msgid "Getting package lists"
  30623058msgstr "Получаване на списъците с пакети"
  30633059
  30643060#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3065 #: ../src/gpk-enum.c:1391
   3061#: ../src/gpk-enum.c:1393
  30663062msgid "Accepting EULA"
  30673063msgstr "Приемане на EULA"
  30683064
  30693065#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3070 #: ../src/gpk-enum.c:1399
   3066#: ../src/gpk-enum.c:1401
  30713067msgid "Getting distribution upgrade information"
  30723068msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
  30733069
  30743070#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3075 #: ../src/gpk-enum.c:1403
   3071#: ../src/gpk-enum.c:1405
  30763072msgid "Getting categories"
  30773073msgstr "Получаване на категориите"
  30783074
  30793075#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3080 #: ../src/gpk-enum.c:1407
   3076#: ../src/gpk-enum.c:1409
  30813077msgid "Getting old transactions"
  30823078msgstr "Получаване на старите транзакции"
  30833079
  30843080#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3085 #: ../src/gpk-enum.c:1411
   3081#: ../src/gpk-enum.c:1413
  30863082msgid "Simulating the install of files"
  30873083msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
  30883084
  30893085#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3090 #: ../src/gpk-enum.c:1415
   3086#: ../src/gpk-enum.c:1417
  30913087msgid "Simulating the install"
  30923088msgstr "Симулиране на инсталирането"
  30933089
  30943090#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3095 #: ../src/gpk-enum.c:1419
   3091#: ../src/gpk-enum.c:1421
  30963092msgid "Simulating the remove"
  30973093msgstr "Симулиране на деинсталирането"
  30983094
  30993095#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3100 #: ../src/gpk-enum.c:1423
   3096#: ../src/gpk-enum.c:1425
  31013097msgid "Simulating the update"
  31023098msgstr "Симулация на обновяването"
  31033099
  31043100#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
  3105 #: ../src/gpk-enum.c:1427
   3101#: ../src/gpk-enum.c:1429
  31063102msgid "Upgrading system"
  31073103msgstr "Обновяване на системата"
  31083104
   3105#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
   3106#: ../src/gpk-enum.c:1433
   3107msgid "Simulating the system repair"
   3108msgstr "Симулиране на възстановяването на системата"
   3109
   3110#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
   3111#: ../src/gpk-enum.c:1437
   3112msgid "Repairing the system"
   3113msgstr "Възстановяване на системата"
   3114
  31093115#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3110 #: ../src/gpk-enum.c:1451
   3116#: ../src/gpk-enum.c:1461
  31113117msgid "Got dependencies"
  31123118msgstr "Получени зависимости"
  31133119
  31143120#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3115 #: ../src/gpk-enum.c:1455
   3121#: ../src/gpk-enum.c:1465
  31163122msgid "Got update detail"
  31173123msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
  31183124
  31193125#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3120 #: ../src/gpk-enum.c:1459
   3126#: ../src/gpk-enum.c:1469
  31213127msgid "Got details"
  31223128msgstr "Получена подробна информация"
  31233129
  31243130#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3125 #: ../src/gpk-enum.c:1463
   3131#: ../src/gpk-enum.c:1473
  31263132msgid "Got requires"
  31273133msgstr "Получени изисквания"
  31283134
  31293135#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3130 #: ../src/gpk-enum.c:1467
   3136#: ../src/gpk-enum.c:1477
  31313137msgid "Got updates"
  31323138msgstr "Получени обновления"
  31333139
  31343140#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3135 #: ../src/gpk-enum.c:1471
   3141#: ../src/gpk-enum.c:1481
  31363142msgid "Searched for package details"
  31373143msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
  31383144
  31393145#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3140 #: ../src/gpk-enum.c:1475
   3146#: ../src/gpk-enum.c:1485
  31413147msgid "Searched for file"
  31423148msgstr "Търсене на файл"
  31433149
  31443150#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3145 #: ../src/gpk-enum.c:1479
   3151#: ../src/gpk-enum.c:1489
  31463152msgid "Searched groups"
  31473153msgstr "Търсене в групите"
  31483154
  31493155#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3150 #: ../src/gpk-enum.c:1483
   3156#: ../src/gpk-enum.c:1493
  31513157msgid "Searched for package name"
  31523158msgstr "Търсене в имената на пакетите"
  31533159
  31543160#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3155 #: ../src/gpk-enum.c:1487
   3161#: ../src/gpk-enum.c:1497
  31563162msgid "Removed packages"
  31573163msgstr "Деинсталирани пакети"
  31583164
  31593165#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3160 #: ../src/gpk-enum.c:1491
   3166#: ../src/gpk-enum.c:1501
  31613167msgid "Installed packages"
  31623168msgstr "Инсталиране пакети"
  31633169
  31643170#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3165 #: ../src/gpk-enum.c:1495
   3171#: ../src/gpk-enum.c:1505
  31663172msgid "Installed local files"
  31673173msgstr "Инсталирани локални файлове"
  31683174
  31693175#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3170 #: ../src/gpk-enum.c:1499
   3176#: ../src/gpk-enum.c:1509
  31713177msgid "Refreshed package cache"
  31723178msgstr "Обновен кеш с пакетите"
  31733179
  31743180#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3175 #: ../src/gpk-enum.c:1503
   3181#: ../src/gpk-enum.c:1513
  31763182msgid "Updated packages"
  31773183msgstr "Обновени пакети"
  31783184
  31793185#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3180 #: ../src/gpk-enum.c:1507
   3186#: ../src/gpk-enum.c:1517
  31813187msgid "Updated system"
  31823188msgstr "Обновена система"
  31833189
  31843190#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3185 #: ../src/gpk-enum.c:1511
   3191#: ../src/gpk-enum.c:1521
  31863192msgid "Canceled"
  31873193msgstr "Отмяна"
  31883194
  31893195#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3190 #: ../src/gpk-enum.c:1515
   3196#: ../src/gpk-enum.c:1525
  31913197msgid "Rolled back"
  31923198msgstr "Връщане назад"
  31933199
  31943200#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3195 #: ../src/gpk-enum.c:1519
   3201#: ../src/gpk-enum.c:1529
  31963202msgid "Got list of repositories"
  31973203msgstr "Получен списък с хранилищата"
  31983204
  31993205#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3200 #: ../src/gpk-enum.c:1523
   3206#: ../src/gpk-enum.c:1533
  32013207msgid "Enabled repository"
  32023208msgstr "Включено хранилище"
  32033209
  32043210#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3205 #: ../src/gpk-enum.c:1527
   3211#: ../src/gpk-enum.c:1537
  32063212msgid "Set repository data"
  32073213msgstr "Задаване на данни за хранилище"
  32083214
  32093215#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3210 #: ../src/gpk-enum.c:1531
   3216#: ../src/gpk-enum.c:1541
  32113217msgid "Resolved"
  32123218msgstr "Изчисление"
  32133219
  32143220#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3215 #: ../src/gpk-enum.c:1535
   3221#: ../src/gpk-enum.c:1545
  32163222msgid "Got file list"
  32173223msgstr "Получен списък с файлове"
  32183224
  32193225#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3220 #: ../src/gpk-enum.c:1539
   3226#: ../src/gpk-enum.c:1549
  32213227msgid "Got what provides"
  32223228msgstr "Получен предоставящи пакет"
  32233229
  32243230#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3225 #: ../src/gpk-enum.c:1543
   3231#: ../src/gpk-enum.c:1553
  32263232msgid "Installed signature"
  32273233msgstr "Инсталиран подписът"
  32283234
  32293235#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3230 #: ../src/gpk-enum.c:1547
   3236#: ../src/gpk-enum.c:1557
  32313237msgid "Got package lists"
  32323238msgstr "Получени списъци с пакети"
  32333239
  32343240#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3235 #: ../src/gpk-enum.c:1551
   3241#: ../src/gpk-enum.c:1561
  32363242msgid "Accepted EULA"
  32373243msgstr "Приет лиценз"
  32383244
  32393245#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3240 #: ../src/gpk-enum.c:1555
   3246#: ../src/gpk-enum.c:1565
  32413247msgid "Downloaded packages"
  32423248msgstr "Изтеглени пакети"
  32433249
  32443250#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3245 #: ../src/gpk-enum.c:1559
   3251#: ../src/gpk-enum.c:1569
  32463252msgid "Got distribution upgrades"
  32473253msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
  32483254
  32493255#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3250 #: ../src/gpk-enum.c:1563
   3256#: ../src/gpk-enum.c:1573
  32513257msgid "Got categories"
  32523258msgstr "Получени категории"
  32533259
  32543260#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3255 #: ../src/gpk-enum.c:1567
   3261#: ../src/gpk-enum.c:1577
  32563262msgid "Got old transactions"
  32573263msgstr "Получена стари транзакции"
  32583264
  32593265#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3260 #: ../src/gpk-enum.c:1571
   3266#: ../src/gpk-enum.c:1581
  32613267msgid "Simulated the install of files"
  32623268msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
  32633269
  32643270#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3265 #: ../src/gpk-enum.c:1575
   3271#: ../src/gpk-enum.c:1585
  32663272msgid "Simulated the install"
  32673273msgstr "Симулация на инсталиране"
  32683274
  32693275#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3270 #: ../src/gpk-enum.c:1579
   3276#: ../src/gpk-enum.c:1589
  32713277msgid "Simulated the remove"
  32723278msgstr "Симулация на деинсталиране"
  32733279
  32743280#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3275 #: ../src/gpk-enum.c:1583
   3281#: ../src/gpk-enum.c:1593
  32763282msgid "Simulated the update"
  32773283msgstr "Симулация на обновяване"
  32783284
  32793285#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
  3280 #: ../src/gpk-enum.c:1587
   3286#: ../src/gpk-enum.c:1597
  32813287msgid "Upgraded system"
  32823288msgstr "Обновена система"
  32833289
   3290#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
   3291#: ../src/gpk-enum.c:1601
   3292msgid "Simulated the system repair"
   3293msgstr "Симулация на възстановяване на системата"
   3294
   3295#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
   3296#: ../src/gpk-enum.c:1605
   3297msgid "Repaired the system"
   3298msgstr "Възстановяване на системата"
   3299
  32843300#. TRANSLATORS: The group type
  3285 #: ../src/gpk-enum.c:1605
   3301#: ../src/gpk-enum.c:1623
  32863302msgid "Accessibility"
  32873303msgstr "Достъпност"
  32883304
  32893305#. TRANSLATORS: The group type
  3290 #: ../src/gpk-enum.c:1609
   3306#: ../src/gpk-enum.c:1627
  32913307msgid "Accessories"
  32923308msgstr "Помощни програми"
  32933309
  32943310#. TRANSLATORS: The group type
  3295 #: ../src/gpk-enum.c:1613
   3311#: ../src/gpk-enum.c:1631
  32963312msgid "Education"
  32973313msgstr "Образование"
  32983314
  32993315#. TRANSLATORS: The group type
  3300 #: ../src/gpk-enum.c:1617
   3316#: ../src/gpk-enum.c:1635
  33013317msgid "Games"
  33023318msgstr "Игри"
  33033319
  33043320#. TRANSLATORS: The group type
  3305 #: ../src/gpk-enum.c:1621
   3321#: ../src/gpk-enum.c:1639
  33063322msgid "Graphics"
  33073323msgstr "Графика"
  33083324
  33093325#. TRANSLATORS: The group type
  3310 #: ../src/gpk-enum.c:1625
   3326#: ../src/gpk-enum.c:1643
  33113327msgid "Internet"
  33123328msgstr "Интернет"
  33133329
  33143330#. TRANSLATORS: The group type
  3315 #: ../src/gpk-enum.c:1629
   3331#: ../src/gpk-enum.c:1647
  33163332msgid "Office"
  33173333msgstr "Офис"
  33183334
  33193335#. TRANSLATORS: The group type
  3320 #: ../src/gpk-enum.c:1633 ../src/gpk-task.c:435
   3336#: ../src/gpk-enum.c:1651 ../src/gpk-task.c:435
  33213337msgid "Other"
  33223338msgstr "Други"
  33233339
  33243340#. TRANSLATORS: The group type
  3325 #: ../src/gpk-enum.c:1637
   3341#: ../src/gpk-enum.c:1655
  33263342msgid "Programming"
  33273343msgstr "Програмиране"
  33283344
  33293345#. TRANSLATORS: The group type
  3330 #: ../src/gpk-enum.c:1641
   3346#: ../src/gpk-enum.c:1659
  33313347msgid "Multimedia"
  33323348msgstr "Мултимедия"
  33333349
  33343350#. TRANSLATORS: The group type
  3335 #: ../src/gpk-enum.c:1645
   3351#: ../src/gpk-enum.c:1663
  33363352msgid "System"
  33373353msgstr "Системни инструменти"
  33383354
  33393355#. TRANSLATORS: The group type
  3340 #: ../src/gpk-enum.c:1649
   3356#: ../src/gpk-enum.c:1667
  33413357msgid "GNOME desktop"
  33423358msgstr "Графична среда GNOME"
  33433359
  33443360#. TRANSLATORS: The group type
  3345 #: ../src/gpk-enum.c:1653
   3361#: ../src/gpk-enum.c:1671
  33463362msgid "KDE desktop"
  33473363msgstr "Графична среда KDE"
  33483364
  33493365#. TRANSLATORS: The group type
  3350 #: ../src/gpk-enum.c:1657
  3351 msgid "XFCE desktop"
  3352 msgstr "Графична среда XFCE"
   3366#: ../src/gpk-enum.c:1675
   3367msgid "Xfce desktop"
   3368msgstr "Графична среда Xfce"
  33533369
  33543370#. TRANSLATORS: The group type
  3355 #: ../src/gpk-enum.c:1661
   3371#: ../src/gpk-enum.c:1679
  33563372msgid "Other desktops"
  33573373msgstr "Други графични среди"
  33583374
  33593375#. TRANSLATORS: The group type
  3360 #: ../src/gpk-enum.c:1665
   3376#: ../src/gpk-enum.c:1683
  33613377msgid "Publishing"
  33623378msgstr "Издателски програми"
  33633379
  33643380#. TRANSLATORS: The group type
  3365 #: ../src/gpk-enum.c:1669
   3381#: ../src/gpk-enum.c:1687
  33663382msgid "Servers"
  33673383msgstr "Сървъри"
  33683384
  33693385#. TRANSLATORS: The group type
  3370 #: ../src/gpk-enum.c:1673
   3386#: ../src/gpk-enum.c:1691
  33713387msgid "Fonts"
  33723388msgstr "Шрифтове"
  33733389
  33743390#. TRANSLATORS: The group type
  3375 #: ../src/gpk-enum.c:1677
   3391#: ../src/gpk-enum.c:1695
  33763392msgid "Admin tools"
  33773393msgstr "Инструменти за администрация"
  33783394
  33793395#. TRANSLATORS: The group type
  3380 #: ../src/gpk-enum.c:1681
   3396#: ../src/gpk-enum.c:1699
  33813397msgid "Legacy"
  33823398msgstr "Остарели програми"
  33833399
  33843400#. TRANSLATORS: The group type
  3385 #: ../src/gpk-enum.c:1685
   3401#: ../src/gpk-enum.c:1703
  33863402msgid "Localization"
  33873403msgstr "Локализиране"
  33883404
  33893405#. TRANSLATORS: The group type
  3390 #: ../src/gpk-enum.c:1689
   3406#: ../src/gpk-enum.c:1707
  33913407msgid "Virtualization"
  33923408msgstr "Виртуализиране"
  33933409
  33943410#. TRANSLATORS: The group type
  3395 #: ../src/gpk-enum.c:1693
   3411#: ../src/gpk-enum.c:1711
  33963412msgid "Security"
  33973413msgstr "Сигурност"
  33983414
  33993415#. TRANSLATORS: The group type
  3400 #: ../src/gpk-enum.c:1697
   3416#: ../src/gpk-enum.c:1715
  34013417msgid "Power management"
  34023418msgstr "Управление на захранването"
  34033419
  34043420#. TRANSLATORS: The group type
  3405 #: ../src/gpk-enum.c:1701
   3421#: ../src/gpk-enum.c:1719
  34063422msgid "Communication"
  34073423msgstr "Комуникации"
  34083424
  34093425#. TRANSLATORS: The group type
  3410 #: ../src/gpk-enum.c:1705
   3426#: ../src/gpk-enum.c:1723
  34113427msgid "Network"
  34123428msgstr "Мрежа"
  34133429
  34143430#. TRANSLATORS: The group type
  3415 #: ../src/gpk-enum.c:1709
   3431#: ../src/gpk-enum.c:1727
  34163432msgid "Maps"
  34173433msgstr "Карти"
  34183434
  34193435#. TRANSLATORS: The group type
  3420 #: ../src/gpk-enum.c:1713
   3436#: ../src/gpk-enum.c:1731
  34213437msgid "Software sources"
  34223438msgstr "Хранилища"
  34233439
  34243440#. TRANSLATORS: The group type
  3425 #: ../src/gpk-enum.c:1717
   3441#: ../src/gpk-enum.c:1735
  34263442msgid "Science"
  34273443msgstr "Наука"
  34283444
  34293445#. TRANSLATORS: The group type
  3430 #: ../src/gpk-enum.c:1721
   3446#: ../src/gpk-enum.c:1739
  34313447msgid "Documentation"
  34323448msgstr "Документация"
  34333449
  34343450#. TRANSLATORS: The group type
  3435 #: ../src/gpk-enum.c:1725
   3451#: ../src/gpk-enum.c:1743
  34363452msgid "Electronics"
  34373453msgstr "Електроника"
  34383454
  34393455#. TRANSLATORS: The group type
  3440 #: ../src/gpk-enum.c:1729
   3456#: ../src/gpk-enum.c:1747
  34413457msgid "Package collections"
  34423458msgstr "Набори от пакети"
  34433459
  34443460#. TRANSLATORS: The group type
  3445 #: ../src/gpk-enum.c:1733
   3461#: ../src/gpk-enum.c:1751
  34463462msgid "Vendor"
  34473463msgstr "Производител"
  34483464
  34493465#. TRANSLATORS: The group type
  3450 #: ../src/gpk-enum.c:1737
   3466#: ../src/gpk-enum.c:1755
  34513467msgid "Newest packages"
  34523468msgstr "Най-нови пакети"
  34533469
  34543470#. TRANSLATORS: The group type
  3455 #: ../src/gpk-enum.c:1741
   3471#: ../src/gpk-enum.c:1759
  34563472msgid "Unknown group"
  34573473msgstr "Непозната група"
   
  36423658msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
  36433659
  3644 #. TRANSLATORS: no filename was supplied
  3645 #: ../src/gpk-install-catalog.c:85
   3660#. TRANSLATORS: no file name was supplied
   3661#. TRANSLATORS: nothing was specified
   3662#: ../src/gpk-install-catalog.c:85 ../src/gpk-install-provide-file.c:85
  36463663msgid "You need to specify a file name to install"
  36473664msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
  36483665
  3649 #. TRANSLATORS: This is when the specified DBus method did not execute successfully
   3666#. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
  36503667#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
  36513668#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
   
  37083725#. TRANSLATORS: no type given
  37093726#: ../src/gpk-install-mime-type.c:85
  3710 msgid "You need to specify a mime-type to install"
   3727msgid "You need to specify a mime type to install"
  37113728msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
  37123729
   
  37423759msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
  37433760
  3744 #. TRANSLATORS: nothig was specified
  3745 #: ../src/gpk-install-provide-file.c:85
  3746 msgid "You need to specify a filename to install"
  3747 msgstr "Трябва да укажете файл за инсталиране"
  3748 
  37493761#. TRANSLATORS: strftime formatted please
  37503762#: ../src/gpk-log.c:171
   
  37573769msgstr "Дата"
  37583770
  3759 #. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
   3771#. TRANSLATORS: column for the user name, e.g. Richard Hughes
  37603772#: ../src/gpk-log.c:328
  3761 msgid "Username"
   3773msgid "User name"
  37623774msgstr "Потребителско име"
  37633775
   
  37873799msgstr "Bash — командата не е открита"
  37883800
  3789 #. TRANSLATORS: user friendly name for gnome-settings-dameon
   3801#. TRANSLATORS: user friendly name for gnome-settings-daemon
  37903802#: ../src/gpk-log.c:510
  37913803msgid "GNOME Session"
   
  38683880
  38693881#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
  3870 #: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3090
   3882#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3104
  38713883msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
  38723884msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
   
  39193931msgstr "Не е избрано име на пакет"
  39203932
  3921 #. TRANSLATORS: progressbar text
   3933#. TRANSLATORS: progress bar text
  39223934#: ../src/gpk-service-pack.c:573
  39233935msgid "Refreshing system package array"
   
  39613973#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
  39623974#: ../src/gpk-service-pack.c:805
  3963 msgid "Set the remote package array filename"
   3975msgid "Set the remote package array file name"
  39643976msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
  39653977
   
  39703982
  39713983#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
  3972 #: ../src/gpk-update-viewer.c:179
   3984#: ../src/gpk-update-viewer.c:187
  39733985msgid "Failed to process request."
  39743986msgstr "Заявката не бе обработена."
  39753987
  39763988#. TRANSLATORS: the message text for the restart
  3977 #: ../src/gpk-update-viewer.c:207
   3989#: ../src/gpk-update-viewer.c:215
  39783990msgid ""
  39793991"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
   
  39843996
  39853997#. TRANSLATORS: the button text for the restart
  3986 #: ../src/gpk-update-viewer.c:209 ../src/gpk-update-viewer.c:215
   3998#: ../src/gpk-update-viewer.c:217 ../src/gpk-update-viewer.c:223
  39873999msgid "Restart Computer"
  39884000msgstr "Рестартиране на компютъра"
  39894001
  39904002#. TRANSLATORS: the message text for the restart
  3991 #: ../src/gpk-update-viewer.c:213
   4003#: ../src/gpk-update-viewer.c:221
  39924004msgid ""
  39934005"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
   
  39974009"защитени."
  39984010
  3999 #. TRANSLATORS: the message text for the logout
  4000 #: ../src/gpk-update-viewer.c:219
   4011#. TRANSLATORS: the message text for the log out
   4012#: ../src/gpk-update-viewer.c:227
  40014013msgid ""
  40024014"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
   
  40064018"бъдат приложени."
  40074019
  4008 #. TRANSLATORS: the button text for the logout
  4009 #: ../src/gpk-update-viewer.c:221 ../src/gpk-update-viewer.c:227
   4020#. TRANSLATORS: the button text for the log out
   4021#: ../src/gpk-update-viewer.c:229 ../src/gpk-update-viewer.c:235
  40104022msgid "Log Out"
  40114023msgstr "Излизане от системата"
  40124024
  4013 #. TRANSLATORS: the message text for the logout
  4014 #: ../src/gpk-update-viewer.c:225
   4025#. TRANSLATORS: the message text for the log out
   4026#: ../src/gpk-update-viewer.c:233
  40154027msgid ""
  40164028"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
   
  40214033
  40224034#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4023 #: ../src/gpk-update-viewer.c:267
   4035#: ../src/gpk-update-viewer.c:283
  40244036msgid "Could not restart"
  40254037msgstr "Неуспешно рестартиране"
  40264038
  40274039#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
  4028 #: ../src/gpk-update-viewer.c:335
   4040#: ../src/gpk-update-viewer.c:351
  40294041msgid "Some updates were not installed"
  40304042msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
  40314043
  40324044#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4033 #: ../src/gpk-update-viewer.c:404 ../src/gpk-update-viewer.c:415
   4045#: ../src/gpk-update-viewer.c:420 ../src/gpk-update-viewer.c:431
  40344046msgid "Could not update packages"
  40354047msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
   
  40374049#. TRANSLATORS: completed all updates
  40384050#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
  4039 #: ../src/gpk-update-viewer.c:483 ../src/gpk-update-viewer.c:504
   4051#: ../src/gpk-update-viewer.c:499 ../src/gpk-update-viewer.c:520
  40404052msgid "Updates installed"
  40414053msgstr "Обновленията са инсталирани"
  40424054
  40434055#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
  4044 #: ../src/gpk-update-viewer.c:493
   4056#: ../src/gpk-update-viewer.c:509
  40454057msgid "All updates were installed successfully."
  40464058msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
  40474059
  40484060#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
  4049 #: ../src/gpk-update-viewer.c:496
   4061#: ../src/gpk-update-viewer.c:512
  40504062msgid "The selected updates were installed successfully."
  40514063msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
  40524064
  40534065#. TRANSLATORS: The type of update
  4054 #: ../src/gpk-update-viewer.c:714
   4066#: ../src/gpk-update-viewer.c:727
  40554067msgid "Trivial updates"
  40564068msgstr "Дребно обновление"
  40574069
  40584070#. TRANSLATORS: The type of update
  4059 #: ../src/gpk-update-viewer.c:718
   4071#: ../src/gpk-update-viewer.c:731
  40604072msgid "Important updates"
  40614073msgstr "Важно обновление"
  40624074
  40634075#. TRANSLATORS: The type of update
  4064 #: ../src/gpk-update-viewer.c:722
   4076#: ../src/gpk-update-viewer.c:735
  40654077msgid "Security updates"
  40664078msgstr "Обновление по сигурността"
  40674079
  40684080#. TRANSLATORS: The type of update
  4069 #: ../src/gpk-update-viewer.c:726
   4081#: ../src/gpk-update-viewer.c:739
  40704082msgid "Bug fix updates"
  40714083msgstr "Обновление за грешки"
  40724084
  40734085#. TRANSLATORS: The type of update
  4074 #: ../src/gpk-update-viewer.c:730
   4086#: ../src/gpk-update-viewer.c:743
  40754087msgid "Enhancement updates"
  40764088msgstr "Обновление за подобрения"
  40774089
  40784090#. TRANSLATORS: The type of update
  4079 #: ../src/gpk-update-viewer.c:734
   4091#: ../src/gpk-update-viewer.c:747
  40804092msgid "Blocked updates"
  40814093msgstr "Спряно обновление"
  40824094
  40834095#. TRANSLATORS: The type of update, i.e. unspecified
  4084 #: ../src/gpk-update-viewer.c:738
   4096#: ../src/gpk-update-viewer.c:751
  40854097msgid "Other updates"
  40864098msgstr "Други обновления"
  40874099
  40884100#. TRANSLATORS: querying update array
  4089 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1000
   4101#: ../src/gpk-update-viewer.c:1014
  40904102msgid "Getting the list of updates"
  40914103msgstr "Получаване на списък с обновленията"
  40924104
  40934105#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4094 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1241
   4106#: ../src/gpk-update-viewer.c:1255
  40954107msgid "Could not run upgrade script"
  40964108msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
   
  40984110#. show a warning message
  40994111#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
  4100 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1280
   4112#: ../src/gpk-update-viewer.c:1294
  41014113msgid ""
  41024114"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
   
  41134125
  41144126#. TRANSLATORS: there are no updates
  4115 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1370
   4127#: ../src/gpk-update-viewer.c:1384
  41164128msgid "There are no updates available"
  41174129msgstr "В момента няма обновления"
  41184130
  41194131#. TRANSLATORS: title: nothing to do
  4120 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1429
   4132#: ../src/gpk-update-viewer.c:1443
  41214133msgid "No updates are available"
  41224134msgstr "Няма обновления"
  41234135
  4124 #. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
  4125 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1431
   4136#. TRANSLATORS: no network connection, according to PackageKit
   4137#: ../src/gpk-update-viewer.c:1445
  41264138msgid "No network connection was detected."
  41274139msgstr "Няма свързаност към мрежа."
  41284140
  41294141#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
  4130 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1448
   4142#: ../src/gpk-update-viewer.c:1462
  41314143msgid "_Install Update"
  41324144msgid_plural "_Install Updates"
   
  41354147
  41364148#. TRANSLATORS: title: nothing to do
  4137 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1456
   4149#: ../src/gpk-update-viewer.c:1470
  41384150msgid "All software is up to date"
  41394151msgstr "Всички програми са с последни версии"
  41404152
  41414153#. TRANSLATORS: tell the user the problem
  4142 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1458
   4154#: ../src/gpk-update-viewer.c:1472
  41434155msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
  41444156msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
  41454157
  4146 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1484
   4158#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
  41474159#, c-format
  41484160msgid "There is %i update available"
   
  41524164
  41534165#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
  4154 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1500
   4166#: ../src/gpk-update-viewer.c:1514
  41554167#, c-format
  41564168msgid "%i update selected"
   
  41604172
  41614173#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
  4162 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1508
   4174#: ../src/gpk-update-viewer.c:1522
  41634175#, c-format
  41644176msgid "%i update selected (%s)"
   
  41684180
  41694181#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
  4170 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1705
   4182#: ../src/gpk-update-viewer.c:1719
  41714183msgid "Status"
  41724184msgstr "Състояние"
  41734185
  41744186#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4175 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1928
   4187#: ../src/gpk-update-viewer.c:1942
  41764188msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
  41774189msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
  41784190
  41794191#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4180 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1932
   4192#: ../src/gpk-update-viewer.c:1946
  41814193msgid "This update is important as it may solve critical problems."
  41824194msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
  41834195
  41844196#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4185 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1936
   4197#: ../src/gpk-update-viewer.c:1950
  41864198msgid ""
  41874199"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
   
  41914203
  41924204#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
  4193 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
   4205#: ../src/gpk-update-viewer.c:1954
  41944206msgid "This update is blocked."
  41954207msgstr "Това обновление е блокирано."
  41964208
  41974209#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
  4198 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1952
   4210#: ../src/gpk-update-viewer.c:1966
  41994211#, c-format
  42004212msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
   
  42024214
  42034215#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
  4204 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1959
   4216#: ../src/gpk-update-viewer.c:1973
  42054217#, c-format
  42064218msgid "This notification was issued on %s."
   
  42084220
  42094221#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
  4210 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1981
   4222#: ../src/gpk-update-viewer.c:1995
  42114223msgid "For more information about this update please visit this website:"
  42124224msgid_plural ""
   
  42184230
  42194231#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
  4220 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
   4232#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
  42214233msgid ""
  42224234"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
   
  42334245
  42344246#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
  4235 #: ../src/gpk-update-viewer.c:1997
   4247#: ../src/gpk-update-viewer.c:2011
  42364248msgid ""
  42374249"For more information about this security update please visit this website:"
   
  42464258
  42474259#. TRANSLATORS: reboot required
  4248 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2006
   4260#: ../src/gpk-update-viewer.c:2020
  42494261msgid ""
  42504262"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
   
  42534265
  42544266#. TRANSLATORS: log out required
  4255 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2010
   4267#: ../src/gpk-update-viewer.c:2024
  42564268msgid ""
  42574269"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
   
  42614273
  42624274#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4263 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2017
  4264 msgid ""
  4265 "The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
   4275#: ../src/gpk-update-viewer.c:2031
   4276msgid ""
   4277"The classification of this update is unstable which means it is not designed "
  42664278"for production use."
  42674279msgstr ""
   
  42704282
  42714283#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
  4272 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2021
   4284#: ../src/gpk-update-viewer.c:2035
  42734285msgid ""
  42744286"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
   
  42794291
  42804292#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
  4281 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2030
   4293#: ../src/gpk-update-viewer.c:2044
  42824294msgid ""
  42834295"The developer logs will be shown as no description is available for this "
   
  42874299"налична друга информация за обновлението:"
  42884300
  4289 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2080
   4301#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094
  42904302msgid "Loading..."
  42914303msgstr "Зареждане…"
  42924304
  4293 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2083
   4305#: ../src/gpk-update-viewer.c:2097
  42944306msgid "No update details available."
  42954307msgstr "Няма информация за обновлението."
   
  42974309#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  42984310#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4299 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2115 ../src/gpk-update-viewer.c:2213
  4300 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2233
   4311#: ../src/gpk-update-viewer.c:2129 ../src/gpk-update-viewer.c:2227
   4312#: ../src/gpk-update-viewer.c:2247
  43014313msgid "Could not get update details"
  43024314msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
  43034315
  43044316#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
  4305 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2135
   4317#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149
  43064318msgid "Could not get package details"
  43074319msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
  43084320
  4309 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2135 ../src/gpk-update-viewer.c:2233
   4321#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149 ../src/gpk-update-viewer.c:2247
  43104322msgid "No results were returned."
  43114323msgstr "Няма резултати."
  43124324
  43134325#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
  4314 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2468
   4326#: ../src/gpk-update-viewer.c:2482
  43154327msgid "Select all"
  43164328msgstr "Избор на всички"
  43174329
  43184330#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
  4319 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2476
   4331#: ../src/gpk-update-viewer.c:2490
  43204332msgid "Unselect all"
  43214333msgstr "Махане на избора"
  43224334
  43234335#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
  4324 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2483
   4336#: ../src/gpk-update-viewer.c:2497
  43254337msgid "Select security updates"
  43264338msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
  43274339
  43284340#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
  4329 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2489
   4341#: ../src/gpk-update-viewer.c:2503
  43304342msgid "Ignore this update"
  43314343msgstr "Прескачане на този пакет"
  43324344
  43334345#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4334 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2600
   4346#: ../src/gpk-update-viewer.c:2614
  43354347msgid "Could not get updates"
  43364348msgstr "Обновленията не бяха получени"
  43374349
  43384350#. TRANSLATORS: this is the header
  4339 #: ../src/gpk-update-viewer.c:2753
   4351#: ../src/gpk-update-viewer.c:2767
  43404352msgid "Checking for updates..."
  43414353msgstr "Проверка за обновления…"
  43424354
  43434355#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
  4344 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3023
   4356#: ../src/gpk-update-viewer.c:3037
  43454357msgid "Could not get list of distribution upgrades"
  43464358msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
  43474359
  43484360#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
  4349 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3053
   4361#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
  43504362#, c-format
  43514363msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
   
  43534365
  43544366#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
  4355 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3299
   4367#: ../src/gpk-update-viewer.c:3317
  43564368msgid ""
  43574369"Other updates are held back as some important system packages need to be "
   
  43624374
  43634375#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
  4364 #: ../src/gpk-update-viewer.c:3364
   4376#: ../src/gpk-update-viewer.c:3382
  43654377msgid "Software Update Viewer"
  43664378msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
   
  43714383
  43724384#: ../src/gpk-dbus-service.c:158
  4373 msgid "Session DBus service for PackageKit"
  4374 msgstr "Сесийна услуга за DBus на PackageKit"
   4385msgid "Session D-Bus service for PackageKit"
   4386msgstr "Сесийна услуга за D-Bus на PackageKit"
  43754387
  43764388#. TRANSLATORS: turn on all debugging
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.