Ignore:
Timestamp:
Feb 22, 2012, 3:34:33 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

evolution: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/evolution.master.bg.po

  r2434 r2446  
  2020# subscription е абонамент
  2121# reminder е напомняне
   22#: ../shell/main.c:570
   23#, fuzzy
  2224msgid ""
  2325msgstr ""
  2426"Project-Id-Version: evolution master\n"
  25 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
  26 "POT-Creation-Date: 2012-02-17 20:09+0000\n"
  27 "PO-Revision-Date: 2012-02-18 10:04+0200\n"
   27"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   28"POT-Creation-Date: 2012-02-22 15:33+0200\n"
   29"PO-Revision-Date: 2012-02-22 15:31+0200\n"
  2830"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  2931"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3436"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  3537
  36 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
   38#. For Translators: {0} is the name of the address book source
   39#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
   40msgid ""
   41"'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
   42"different address book from the side bar in the Contacts view."
   43msgstr ""
   44"„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти "
   45"и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
   46
   47#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
   48msgid ""
   49"A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
   50"with the same address anyway?"
   51msgstr ""
   52"Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за "
   53"същия адрес въпреки това?"
   54
   55#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
   56msgid ""
   57"A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
   58"to add it anyway?"
   59msgstr ""
   60"Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки "
   61"това?"
   62
   63#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
   64msgid "Add with duplicates"
   65msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"
   66
   67#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
   68msgid "Address '{0}' already exists."
   69msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
   70
   71#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
   72msgid "Cannot add new contact"
   73msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
   74
   75#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
   76msgid "Cannot move contact."
   77msgstr "Контактът не може да бъде преместен."
   78
   79#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
   80msgid "Category editor not available."
   81msgstr "Редакторът на категории не е наличен."
   82
   83#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
   84msgid ""
   85"Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using "
   86"a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
   87"your caps lock might be on."
   88msgstr ""
   89"Проверете дали паролата е написана правилно и дали използвате поддържан "
   90"метод за идентификация. При много пароли големите и малките букви имат "
   91"значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
   92
   93#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
   94msgid "Could not get schema information for LDAP server."
   95msgstr "Неуспешно получаване на типови схеми за сървъра за LDAP."
   96
   97#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
   98msgid "Could not remove address book."
   99msgstr "Адресникът не може да бъде премахнат."
   100
   101#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
   102msgid ""
   103"Currently you can only access the GroupWise System Address Book from "
   104"Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your "
   105"GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
   106msgstr ""
   107"В момента чрез Evolution можете да достъпвате само системния адресник на "
   108"GroupWise. Използвайте еднократно друг клиент за достъп до пощата на "
   109"GroupWise, за да получите папките си за най-чести и лични контакти."
   110
   111#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
   112msgid "Delete address book '{0}'?"
   113msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
   114
   115#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
   116#: ../calendar/calendar.error.xml.h:37 ../mail/mail.error.xml.h:44
   117msgid "Do _Not Delete"
   118msgstr "Да _не се изтрива"
   119
   120#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
   121msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
   122msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1}: {2}"
   123
   124#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
   125msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
   126msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за LDAP."
   127
   128#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
   129#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
   130msgid "Failed to delete contact"
   131msgstr "Неуспешно триене на контакт"
   132
   133#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
   134msgid "GroupWise Address book creation:"
   135msgstr "Създаване на адресник за GroupWise:"
   136
   137#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
   138msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
   139msgstr "Сървърът за LDAP не отговори с правилни типове схеми."
   140
   141#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
   142msgid "List '{0}' is already in this contact list."
   143msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."
   144
   145#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
   146msgid "Skip duplicates"
   147msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
   148
   149#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
   150msgid "Some addresses already exist in this contact list."
   151msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
   152
   153#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
   154msgid "Some features may not work properly with your current server"
   155msgstr ""
   156"Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия "
   157"на сървъра"
   158
   159#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
   160msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
   161msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
   162
   163#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
   164msgid ""
   165"The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
   166msgstr ""
   167"Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и "
   168"запазите?"
   169
   170#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
   171msgid ""
   172"This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
   173"this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
   174"supported search bases."
   175msgstr ""
   176"Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа "
   177"тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за "
   178"поддържаните основи за търсене."
   179
   180#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
  37181msgid "This address book could not be opened."
  38182msgstr "Този адресник не може да бъде отворен."
  39183
  40 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:2
  41 msgid "This address book server might be unreachable or the server name may be misspelled or your network connection could be down."
  42 msgstr "Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
  43 
  44 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:3
  45 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
  46 msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за LDAP."
  47 
  48 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:4
  49 msgid "Check to make sure your password is spelled correctly and that you are using a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
  50 msgstr "Проверете дали паролата е написана правилно и дали използвате поддържан метод за идентификация. При много пароли големите и малките букви имат значение — проверете дали е натиснат клавишът „Caps Lock“."
  51 
  52 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
   184#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
  53185msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
  54186msgstr "Този сървър за адресници няма предложени бази за търсене."
  55187
  56 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:6
  57 msgid "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for supported search bases."
  58 msgstr "Сървърът за LDAP може би използва стара версия на LDAP, която не поддържа тази функционалност или е зле конфигуриран. Попитайте администратора за поддържаните основи за търсене."
  59 
  60 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
   188#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
   189msgid ""
   190"This address book server might be unreachable or the server name may be "
   191"misspelled or your network connection could be down."
   192msgstr ""
   193"Този сървър за адресници може да е недостъпен, може да сте сгрешили името в "
   194"настройките или мрежовата връзка в момента да е изключена."
   195
   196#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
   197msgid "This address book will be removed permanently."
   198msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
   199
   200#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
  61201msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
  62202msgstr "Този сървър не поддържа схеми от вида LDAPv3."
  63203
  64 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:8
  65 msgid "Could not get schema information for LDAP server."
  66 msgstr "Неуспешно получаване на типови схеми за сървъра за LDAP."
  67 
  68 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:9
  69 msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
  70 msgstr "Сървърът за LDAP не отговори с правилни типове схеми."
  71 
  72 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:10
  73 msgid "Could not remove address book."
  74 msgstr "Адресникът не може да бъде премахнат."
  75 
  76 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:11
  77 msgid "Delete address book '{0}'?"
  78 msgstr "Изтриване на адресника „{0}“?"
  79 
  80 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:12
  81 msgid "This address book will be removed permanently."
  82 msgstr "Този адресник ще бъде изтрит завинаги."
  83 
  84 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
  85 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
  86 #: ../mail/mail.error.xml.h:63
  87 msgid "Do _Not Delete"
  88 msgstr "Да _не се изтрива"
  89 
  90 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
  91 msgid "Category editor not available."
  92 msgstr "Редакторът на категории не е наличен."
  93 
  94 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
   204#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
  95205msgid "Unable to open address book"
  96206msgstr "Адресникът не може да бъде отворен"
  97207
  98 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
   208#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  99209msgid "Unable to perform search."
  100210msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено."
  101211
  102 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
   212#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
   213msgid "Unable to save {0}."
   214msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
   215
   216#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  103217msgid "Would you like to save your changes?"
  104218msgstr "Искате ли да запазите промените?"
  105219
  106 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
  107 msgid "You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?"
   220#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
   221msgid ""
   222"You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
   223"cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
   224msgstr ""
   225"Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да "
   226"бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
   227
   228#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
   229msgid ""
   230"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   231"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
   232"a supported version"
   233msgstr ""
   234"Свързвате се с неподдържана версия на сървър на GroupWise и е възможно да "
   235"възникнат проблеми. За постигане на оптимални резултати сървърът трябва да "
   236"бъде обновен до поддържана версия."
   237
   238#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
   239msgid ""
   240"You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
   241"you like to add them anyway?"
   242msgstr ""
   243"Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се "
   244"добавят въпреки това?"
   245
   246#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
   247msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
   248msgstr "Нямате достатъчно права да изтривате контакти от този адресник."
   249
   250#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
   251msgid ""
   252"You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
   253"changes?"
  108254msgstr "Направени са промени по този контакт. Искате ли да бъдат запазени?"
  109255
  110 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
   256#. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
   257#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
   258msgid ""
   259"Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
   260msgstr ""
   261"Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   262
   263#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44 ../mail/em-vfolder-rule.c:601
   264#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
   265msgid "_Add"
   266msgstr "Доб_авяне"
   267
   268#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
  111269msgid "_Discard"
  112270msgstr "_Отхвърляне"
  113271
  114 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
  115 msgid "Cannot move contact."
  116 msgstr "Контактът не може да бъде преместен."
  117 
  118 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
  119 msgid "You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
  120 msgstr "Опитвате се да преместите контакт от един адресник в друг, но той не може да бъде премахнат от източника. Вместо това искате ли да го копирате?"
  121 
  122 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
  123 msgid "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
  124 msgstr "Изображението, което сте избрали е голямо. Искате ли да го преоразмерите и запазите?"
  125 
  126 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
   272#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
   273msgid "_Do not save"
   274msgstr "_Да не се запазва"
   275
   276#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
  127277msgid "_Resize"
  128278msgstr "_Оразмеряване"
  129279
  130 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
   280#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
  131281msgid "_Use as it is"
  132282msgstr "_Ползване както е"
  133283
  134 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
  135 msgid "_Do not save"
  136 msgstr "_Да не се запазва"
  137 
  138 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
  139 msgid "Unable to save {0}."
  140 msgstr "Запазването на {0} е неуспешно."
  141 
  142 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
  143 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
  144 msgstr "Грешка при запазването на {0} в {1}: {2}"
  145 
  146 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
  147 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
  148 msgstr "Адресникът на Evolution спря неочаквано."
  149 
  150 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
  151 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
  152 msgid "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
  153 msgstr "Контактите ви за {0} няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  154 
  155 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
  156 msgid "Address '{0}' already exists."
  157 msgstr "Адресникът „{0}“ вече съществува."
  158 
  159 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
  160 msgid "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card with the same address anyway?"
  161 msgstr "Вече съществува контакт за този адрес. Искате ли да добавите нова визитка за същия адрес въпреки това?"
  162 
  163 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
  164 #: ../mail/em-vfolder-rule.c:597
  165 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
  166 msgid "_Add"
  167 msgstr "Доб_авяне"
  168 
  169 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
  170 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
  171 msgstr "Някои адреси вече са вписани в адресника."
  172 
  173 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
  174 msgid "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would you like to add them anyway?"
  175 msgstr "Опитвате се да добавите адреси, които вече съществуват.  Искате ли да се добавят въпреки това?"
  176 
  177 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
  178 msgid "Skip duplicates"
  179 msgstr "Пропускане на съществуващи контакти"
  180 
  181 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
  182 msgid "Add with duplicates"
  183 msgstr "Добавяне с повтарящи контакти"
  184 
  185 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
  186 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
  187 msgstr "Списъкът „{0}“ вече е в адресника."
  188 
  189 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
  190 msgid "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like to add it anyway?"
  191 msgstr "Списъкът с контакти „{0}“ вече съществува. Искате ли да се добави въпреки това?"
  192 
  193 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
  194 msgid "Some features may not work properly with your current server"
  195 msgstr "Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия на сървъра"
  196 
  197 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
  198 msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to a supported version"
  199 msgstr "Свързвате се с неподдържана версия на сървър на GroupWise и е възможно да възникнат проблеми. За постигане на оптимални резултати сървърът трябва да бъде обновен до поддържана версия."
  200 
  201 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
  202 msgid "GroupWise Address book creation:"
  203 msgstr "Създаване на адресник за GroupWise:"
  204 
  205 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
  206 msgid "Currently you can only access the GroupWise System Address Book from Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
  207 msgstr "В момента чрез Evolution можете да достъпвате само системния адресник на GroupWise. Използвайте еднократно друг клиент за достъп до пощата на GroupWise, за да получите папките си за най-чести и лични контакти."
  208 
  209 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
  210 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1278
  211 msgid "Failed to delete contact"
  212 msgstr "Неуспешно триене на контакт"
  213 
  214 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
  215 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
  216 msgstr "Нямате достатъчно права да изтривате контакти от този адресник."
  217 
  218 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
  219 msgid "Cannot add new contact"
  220 msgstr "Контактът не може да бъде добавен"
  221 
  222 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
  223 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
  224 msgid "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a different address book from the side bar in the Contacts view."
  225 msgstr "„{0}“ е адресник с права само за четене. Превключете на изгледа за контакти и в страничната лента изберете адресник, който може да приема контакти."
  226 
  227284#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
  228 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:654
  229 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:676
  230 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2937
  231 msgid "Contact Editor"
  232 msgstr "Редактор на контакти"
  233 
  234 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
  235 msgid "Image"
  236 msgstr "Изображение"
  237 
  238 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
  239 msgid "Nic_kname:"
  240 msgstr "_Прякор:"
  241 
  242 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
  243 msgid "_File under:"
  244 msgstr "Име в _списъка:"
  245 
  246 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
  247 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
  248 msgid "_Where:"
  249 msgstr "_Къде:"
  250 
  251 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
  252 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
  253 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
  254 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
  255 msgid "Ca_tegories..."
  256 msgstr "Ка_тегории…"
  257 
  258 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
  259 msgid "Full _Name..."
  260 msgstr "Пълно _име…"
  261 
  262 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
  263 msgid "_Wants to receive HTML mail"
  264 msgstr "_Иска да получава поща във формат HTML"
  265 
  266 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
  267 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
  268 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:638
  269 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:646
  270 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1046
  271 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
  272 #: ../smime/lib/e-cert.c:833
  273 msgid "Email"
  274 msgstr "Електронна поща"
  275 
  276 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
  277 msgid "Telephone"
  278 msgstr "Телефон"
  279 
  280 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
  281 msgid "Instant Messaging"
  282 msgstr "Бързи съобщения"
  283 
  284 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
  285 #: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
  286 msgid "Contact"
  287 msgstr "Контакт"
  288 
  289 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
  290 msgid "_Home Page:"
  291 msgstr "_Интернет страница:"
  292 
  293 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
  294 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:714
  295 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
  296 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1971
  297 msgid "_Calendar:"
  298 msgstr "_Календар:"
  299 
  300 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
  301 msgid "_Free/Busy:"
  302 msgstr "_Свободен/зает:"
  303 
  304 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
  305 msgid "_Video Chat:"
  306 msgstr "_Видео разговор:"
  307 
  308 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
  309 msgid "Home Page:"
  310 msgstr "Интернет страница:"
  311 
  312 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
  313 msgid "Calendar:"
  314 msgstr "Календар:"
  315 
  316 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
  317 msgid "Free/Busy:"
  318 msgstr "Свободен/зает:"
  319 
  320 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
  321 msgid "Video Chat:"
  322 msgstr "Видео разговор:"
  323 
  324 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
  325 msgid "_Blog:"
  326 msgstr "_Блог:"
  327 
  328 #. Translators: an accessibility name
  329 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
  330 msgid "Blog:"
  331 msgstr "Блог:"
  332 
  333 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
  334 msgid "Web Addresses"
  335 msgstr "Интернет адреси"
  336 
  337 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
  338 msgid "Web addresses"
  339 msgstr "Интернет адреси"
  340 
  341 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
  342 msgid "_Profession:"
  343 msgstr "_Професия:"
  344 
  345 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
  346 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
  347 msgid "_Title:"
  348 msgstr "_Титла:"
  349 
  350 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
  351 msgid "_Company:"
  352 msgstr "_Компания:"
  353 
  354 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
  355 msgid "_Department:"
  356 msgstr "_Отдел:"
  357 
  358 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
  359 msgid "_Manager:"
  360 msgstr "_Ръководител:"
  361 
  362 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
  363 msgid "_Assistant:"
  364 msgstr "_Помощник:"
  365 
  366 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
  367 msgid "Job"
  368 msgstr "Работа"
  369 
  370 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
  371 msgid "_Office:"
  372 msgstr "_Офис:"
  373 
  374 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
  375 msgid "_Spouse:"
  376 msgstr "_Съпруг(а):"
  377 
  378 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
  379 msgid "_Birthday:"
  380 msgstr "_Рожден ден:"
  381 
  382 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
  383 msgid "_Anniversary:"
  384 msgstr "_Годишнина:"
  385 
  386 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
  387 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:720
  388 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2068
   285#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
   286#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2076
  389287msgid "Anniversary"
  390288msgstr "Годишнина"
   
  395293#. * which, so long as it has an icon.  We're just interested in
  396294#. * the directory components.
  397 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
  398 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:719
  399 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2067
  400 #: ../capplet/anjal-settings-main.c:83
   295#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
   296#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
   297#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2075 ../capplet/anjal-settings-main.c:83
  401298#: ../shell/main.c:133
  402299msgid "Birthday"
  403300msgstr "Рожден ден"
  404301
  405 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
  406 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
   302#. Translators: an accessibility name
   303#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
   304msgid "Blog:"
   305msgstr "Блог:"
   306
   307#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
   308#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
   309#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
   310#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
   311msgid "Ca_tegories..."
   312msgstr "Ка_тегории…"
   313
   314#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
   315msgid "Calendar:"
   316msgstr "Календар:"
   317
   318#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
   319#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
   320msgid "Contact"
   321msgstr "Контакт"
   322
   323#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
   324#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
   325#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
   326#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
   327msgid "Contact Editor"
   328msgstr "Редактор на контакти"
   329
   330#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
   331#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
   332#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
   333#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
   334#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
   335#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
   336#: ../smime/lib/e-cert.c:811
   337msgid "Email"
   338msgstr "Електронна поща"
   339
   340#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
   341msgid "Free/Busy:"
   342msgstr "Свободен/зает:"
   343
   344#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
   345msgid "Full _Name..."
   346msgstr "Пълно _име…"
   347
   348#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
   349#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
   350#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
   351#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
   352#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:296
   353msgid "Home"
   354msgstr "Домашна"
   355
   356#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
   357msgid "Home Page:"
   358msgstr "Интернет страница:"
   359
   360#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
   361msgid "Image"
   362msgstr "Изображение"
   363
   364#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
   365msgid "Instant Messaging"
   366msgstr "Бързи съобщения"
   367
   368#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
   369msgid "Job"
   370msgstr "Работа"
   371
   372#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
   373msgid "Mailing Address"
   374msgstr "Пощенски адрес"
   375
   376#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
   377#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
  407378msgid "Miscellaneous"
  408379msgstr "Разни"
  409380
  410 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
   381#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
   382msgid "Nic_kname:"
   383msgstr "_Прякор:"
   384
   385#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
   386msgid "Notes"
   387msgstr "Бележки"
   388
   389#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
   390#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
   391#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
   392#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
   393#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
   394msgid "Other"
   395msgstr "Друга"
   396
   397#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
  411398msgid "Personal Information"
  412399msgstr "Лична информация"
  413400
  414 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
   401#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
   402msgid "Telephone"
   403msgstr "Телефон"
   404
   405#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
   406msgid "Video Chat:"
   407msgstr "Видео разговор:"
   408
   409#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
   410msgid "Web Addresses"
   411msgstr "Интернет адреси"
   412
   413#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
   414msgid "Web addresses"
   415msgstr "Интернет адреси"
   416
   417#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
   418#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
   419#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
   420#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
   421#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
   422#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:304
   423msgid "Work"
   424msgstr "Служебен"
   425
   426#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
   427msgid "_Address:"
   428msgstr "_Адрес:"
   429
   430#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
   431msgid "_Anniversary:"
   432msgstr "_Годишнина:"
   433
   434#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
   435msgid "_Assistant:"
   436msgstr "_Помощник:"
   437
   438#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
   439msgid "_Birthday:"
   440msgstr "_Рожден ден:"
   441
   442#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
   443msgid "_Blog:"
   444msgstr "_Блог:"
   445
   446#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
   447#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
   448#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
   449#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
   450msgid "_Calendar:"
   451msgstr "_Календар:"
   452
   453#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
  415454msgid "_City:"
  416455msgstr "_Град:"
  417456
   457#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
   458msgid "_Company:"
   459msgstr "_Компания:"
   460
   461#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
   462msgid "_Country:"
   463msgstr "_Държава:"
   464
   465#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
   466msgid "_Department:"
   467msgstr "_Отдел:"
   468
   469#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
   470msgid "_File under:"
   471msgstr "Име в _списъка:"
   472
   473#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
   474msgid "_Free/Busy:"
   475msgstr "_Свободен/зает:"
   476
   477#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
   478msgid "_Home Page:"
   479msgstr "_Интернет страница:"
   480
   481#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
   482msgid "_Manager:"
   483msgstr "_Ръководител:"
   484
  418485#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
   486msgid "_Office:"
   487msgstr "_Офис:"
   488
   489#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
   490msgid "_PO Box:"
   491msgstr "_Пощенска кутия:"
   492
   493#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
   494msgid "_Profession:"
   495msgstr "_Професия:"
   496
   497#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
   498msgid "_Spouse:"
   499msgstr "_Съпруг(а):"
   500
   501#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
   502msgid "_State/Province:"
   503msgstr "_Щат/провинция:"
   504
   505#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
   506#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
   507msgid "_Title:"
   508msgstr "_Титла:"
   509
   510#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
   511msgid "_Video Chat:"
   512msgstr "_Видео разговор:"
   513
   514#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
   515msgid "_Wants to receive HTML mail"
   516msgstr "_Иска да получава поща във формат HTML"
   517
   518#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
   519#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
   520msgid "_Where:"
   521msgstr "_Къде:"
   522
   523#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
  419524msgid "_Zip/Postal Code:"
  420525msgstr "_ZIP/пощенски код:"
  421526
  422 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
  423 msgid "_State/Province:"
  424 msgstr "_Щат/провинция:"
  425 
  426 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
  427 msgid "_Country:"
  428 msgstr "_Държава:"
  429 
  430 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
  431 msgid "_PO Box:"
  432 msgstr "_Пощенска кутия:"
  433 
  434 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
  435 msgid "_Address:"
  436 msgstr "_Адрес:"
  437 
  438 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
  439 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:198
  440 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:78
  441 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1351
  442 #: ../widgets/misc/e-contact-map.c:297
  443 msgid "Home"
  444 msgstr "Домашна"
  445 
  446 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
  447 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
  448 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:77
  449 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
  450 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1348
  451 #: ../widgets/misc/e-contact-map.c:305
  452 msgid "Work"
  453 msgstr "Служебен"
  454 
  455 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
  456 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:199
  457 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:79
  458 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:412
  459 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3449
  460 msgid "Other"
  461 msgstr "Друга"
  462 
  463 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
  464 msgid "Mailing Address"
  465 msgstr "Пощенски адрес"
  466 
  467 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
  468 msgid "Notes"
  469 msgstr "Бележки"
  470 
  471 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
  472 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:660
   527#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
   528#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:669
  473529msgid "AIM"
  474530msgstr "AIM"
  475531
  476 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
  477 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:663
   532#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
   533#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:672
  478534msgid "Jabber"
  479535msgstr "Джабър"
  480536
  481 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
  482 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:665
   537#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
   538#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:674
  483539msgid "Yahoo"
  484540msgstr "Yahoo"
  485541
  486 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
  487 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:666
   542#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
   543#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:675
  488544msgid "Gadu-Gadu"
  489545msgstr "Gadu-Gadu"
  490546
  491 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
  492 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:664
   547#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
   548#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:673
  493549msgid "MSN"
  494550msgstr "MSN"
  495551
  496 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
  497 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
   552#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
   553#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:671
  498554msgid "ICQ"
  499555msgstr "ICQ"
  500556
  501 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:184
  502 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:661
   557#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
   558#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:670
  503559msgid "GroupWise"
  504560msgstr "GroupWise"
  505561
  506 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
  507 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:667
   562#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
   563#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:676
  508564msgid "Skype"
  509565msgstr "Скайп"
  510566
  511567#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
  512 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:481
   568#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
  513569msgid "Error adding contact"
  514570msgstr "Грешка при добавяне на контакт"
   
  522578msgstr "Грешка при премахване на контакт"
  523579
  524 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:670
  525 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2931
   580#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
   581#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2905
  526582#, c-format
  527583msgid "Contact Editor - %s"
  528584msgstr "Редактор на контакти — %s"
  529585
  530 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
   586#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3386
  531587msgid "Please select an image for this contact"
  532588msgstr "Изберете изображение за този контакт"
  533589
  534 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3412
   590#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3387
  535591msgid "_No image"
  536592msgstr "_Няма изображение"
  537593
  538 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3739
   594#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3714
  539595msgid ""
  540596"The contact data is invalid:\n"
   
  544600"\n"
  545601
  546 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3745
   602#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3720
  547603#, c-format
  548604msgid "'%s' has an invalid format"
  549605msgstr "„%s“ е с неправилен формат"
  550606
  551 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3752
   607#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3727
  552608#, c-format
  553609msgid "'%s' cannot be a future date"
  554 msgstr "\"%s\" не може да е в бъдещето"
  555 
  556 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3760
   610msgstr "„%s“ не може да е в бъдещето"
   611
   612#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
  557613#, c-format
  558614msgid "%s'%s' has an invalid format"
  559615msgstr "%s„%s“ е с неправилен формат"
  560616
  561 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3773
  562 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
   617#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3748
   618#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3762
  563619#, c-format
  564620msgid "%s'%s' is empty"
  565621msgstr "%s„%s“ е празен"
  566622
  567 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3802
   623#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
  568624msgid "Invalid contact."
  569625msgstr "Неправилен контакт."
   
  577633msgstr "Пълно р_едактиране"
  578634
  579 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:490
   635#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
  580636msgid "_Full name"
  581637msgstr "_Пълно име"
  582638
  583 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
   639#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
  584640msgid "E_mail"
  585641msgstr "_Е-поща"
  586642
  587 #: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:512
   643#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
  588644msgid "_Select Address Book"
  589645msgstr "Избор на адрес_ник"
  590646
  591647#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
  592 msgid "Mr."
  593 msgstr "Г-н"
  594 
  595 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
  596 msgid "Mrs."
  597 msgstr "Г-жа"
  598 
  599 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
  600 msgid "Ms."
  601 msgstr "Г-жа"
  602 
  603 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
  604 msgid "Miss"
  605 msgstr "Г-ца"
  606 
  607 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
  608648msgid "Dr."
  609649msgstr "Д-р"
  610650
   651#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:2
   652msgid "Esq."
   653msgstr "Ескуайър"
   654
   655#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:3
   656#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
   657msgid "Full Name"
   658msgstr "Пълно име"
   659
   660#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:4
   661msgid "I"
   662msgstr "I"
   663
   664#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:5
   665msgid "II"
   666msgstr "II"
   667
  611668#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:6
  612 msgid "Sr."
  613 msgstr "Старши"
   669msgid "III"
   670msgstr "III"
  614671
  615672#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:7
   
  618675
  619676#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:8
  620 msgid "I"
  621 msgstr "I"
   677msgid "Miss"
   678msgstr "Г-ца"
  622679
  623680#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:9
  624 msgid "II"
  625 msgstr "II"
   681msgid "Mr."
   682msgstr "Г-н"
  626683
  627684#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:10
  628 msgid "III"
  629 msgstr "III"
   685msgid "Mrs."
   686msgstr "Г-жа"
  630687
  631688#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:11
  632 msgid "Esq."
  633 msgstr "Ескуайър"
   689msgid "Ms."
   690msgstr "Г-жа"
  634691
  635692#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:12
  636 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
  637 msgid "Full Name"
  638 msgstr "Пълно име"
   693msgid "Sr."
   694msgstr "Старши"
  639695
  640696#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:13
   
  642698msgstr "_Първо име:"
  643699
   700#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:14
   701msgid "_Last:"
   702msgstr "_Фамилия:"
   703
  644704#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:15
  645705msgid "_Middle:"
   
  647707
  648708#: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:16
  649 msgid "_Last:"
  650 msgstr "_Фамилия:"
  651 
  652 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
  653709msgid "_Suffix:"
  654710msgstr "_Наставка:"
  655711
  656712#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
  657 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:762
   713#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
  658714msgid "Contact List Editor"
  659715msgstr "Редактор за контакти"
  660716
  661717#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:2
   718msgid "Members"
   719msgstr "Членове"
   720
   721#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:3
   722msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
   723msgstr "_Скриване на адресите, когато се изпраща поща до този списък"
   724
   725#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
  662726msgid "_List name:"
  663727msgstr "Име на спис_ък:"
  664728
  665 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:4
  666 msgid "Members"
  667 msgstr "Членове"
  668 
  669729#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
   730#: ../mail/mail-config.ui.h:176
   731msgid "_Select..."
   732msgstr "_Избор…"
   733
   734#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
  670735msgid "_Type an email address or drag a contact into the list below:"
  671736msgstr "Напи_шете адрес на е-поща или завлечете контакт до списъка по-долу:"
  672737
  673 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:6
  674 msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
  675 msgstr "_Скриване на адресите, когато се изпраща поща до този списък"
  676 
  677 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
  678 #: ../mail/mail-config.ui.h:156
  679 msgid "_Select..."
  680 msgstr "_Избор…"
  681 
  682 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:885
   738#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
  683739msgid "Contact List Members"
  684740msgstr "Членове на списъка с контакти"
  685741
  686 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1402
   742#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
  687743msgid "_Members"
  688744msgstr "_Членове"
  689745
  690 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1516
   746#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
  691747msgid "Error adding list"
  692748msgstr "Грешка при добавяне на списък"
  693749
  694 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
   750#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
  695751msgid "Error modifying list"
  696752msgstr "Грешка при промяна на списък"
  697753
  698 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
   754#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
  699755msgid "Error removing list"
  700756msgstr "Грешка при премахване на списък"
  701757
  702758#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
   759msgid "Changed Contact:"
   760msgstr "Променен контакт:"
   761
   762#. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
   763#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:3
   764msgid "Conflicting Contact:"
   765msgstr "Противоречащ контакт:"
   766
   767#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
  703768#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:1
  704769msgid "Duplicate Contact Detected"
  705770msgstr "Намерени са повтарящи се контакти"
  706771
  707 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:2
  708 msgid "The name or email of this contact already exists in this folder. Would you like to save the changes anyway?"
  709 msgstr "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. Искате ли да го добавите въпреки това?"
  710 
  711 #. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
  712 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
  713 msgid "Conflicting Contact:"
  714 msgstr "Противоречащ контакт:"
  715 
  716772#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
  717 msgid "Changed Contact:"
  718 msgstr "Променен контакт:"
   773msgid ""
   774"The name or email of this contact already exists in this folder. Would you "
   775"like to save the changes anyway?"
   776msgstr ""
   777"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува в тази папка. "
   778"Искате ли да го добавите въпреки това?"
  719779
  720780#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
   781msgid "New Contact:"
   782msgstr "Нов контакт:"
   783
   784#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
   785msgid "Original Contact:"
   786msgstr "Оригинален контакт:"
   787
   788#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:4
   789msgid ""
   790"The name or email address of this contact already exists\n"
   791"in this folder.  Would you like to add it anyway?"
   792msgstr ""
   793"Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
   794"в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
   795
   796#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
  721797#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
  722798msgid "_Merge"
  723799msgstr "_Сливане"
  724800
  725 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:3
  726 msgid ""
  727 "The name or email address of this contact already exists\n"
  728 "in this folder.  Would you like to add it anyway?"
  729 msgstr ""
  730 "Името или пощенския адрес на този контакт вече съществува\n"
  731 "в тази папка. Искате ли да я добавите въпреки това?"
  732 
  733 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:5
  734 msgid "Original Contact:"
  735 msgstr "Оригинален контакт:"
  736 
  737 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
  738 msgid "New Contact:"
  739 msgstr "Нов контакт:"
  740 
  741801#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
  742802msgid "Merge Contact"
   
  744804
  745805#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
  746 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
  747 msgid "Name contains"
  748 msgstr "Името съдържа"
  749 
  750 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
  751 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
  752 msgid "Email begins with"
  753 msgstr "Електронната поща започва с"
  754 
  755 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
  756 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26
  757 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
  758 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
   806#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
   807#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
  759808#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
  760809#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
   
  764813msgstr "Кое да е поле съдържа"
  765814
   815#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
   816#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
   817msgid "Email begins with"
   818msgstr "Електронната поща започва с"
   819
   820#: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
   821#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
   822msgid "Name contains"
   823msgstr "Името съдържа"
   824
  766825#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
  767826#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
   
  770829msgstr "Адресник на Evolution"
  771830
  772 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:182
   831#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
  773832msgid "Copy _Email Address"
  774833msgstr "Копиране на _адреса на е-пощата"
  775834
  776 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:184
   835#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:193
  777836#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
  778837msgid "Copy the email address to the clipboard"
  779838msgstr "Копиране на адреса на е-пощата в буфера за обмен"
  780839
  781 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:189
   840#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:198
  782841#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
  783842msgid "_Send New Message To..."
  784843msgstr "_Изпращане на ново писмо до…"
  785844
  786 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
   845#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:200
  787846#: ../widgets/misc/e-web-view.c:439
  788847msgid "Send a mail message to this address"
  789848msgstr "Изпращане на писмо към този адрес"
  790849
  791 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:218
   850#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:227
  792851msgid "Open map"
  793852msgstr "Отваряне"
  794853
  795 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:533
  796 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:561
   854#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
   855#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:570
  797856msgid "List Members:"
  798857msgstr "Абонати:"
  799858
  800 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:653
  801 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
   859#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
   860#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:25
  802861msgid "Nickname"
  803862msgstr "Прякор"
  804863
  805 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:685
  806 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
   864#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
   865#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
  807866msgid "Company"
  808867msgstr "Фирма"
  809868
  810 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:686
   869#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:695
  811870msgid "Department"
  812871msgstr "Отдел"
  813872
  814 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:687
   873#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:696
  815874msgid "Profession"
  816875msgstr "Професия"
  817876
  818 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:688
   877#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:697
  819878msgid "Position"
  820879msgstr "Позиция"
  821880
  822 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:689
  823 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
   881#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:698
   882#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
  824883msgid "Manager"
  825884msgstr "Мениджър"
  826885
  827 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:690
  828 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
   886#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
   887#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
  829888msgid "Assistant"
  830889msgstr "Помощник"
  831890
  832 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:691
   891#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:700
  833892msgid "Video Chat"
  834893msgstr "Видео разговор"
  835894
  836 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:692
  837 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:463
   895#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:701
   896#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:469
  838897#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
  839898#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
  840899#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
  841900#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:302
  842 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
  843 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:528
   901#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:1
   902#: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
  844903msgid "Calendar"
  845904msgstr "Календар"
  846905
  847 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:693
  848 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:123
  849 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:350
  850 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
   906#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:702
   907#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
   908#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
   909#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
  851910msgid "Free/Busy"
  852911msgstr "Свободен/зает"
  853912
  854 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
  855 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:716
   913#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:703
   914#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:725
  856915msgid "Phone"
  857916msgstr "Телефон"
  858917
  859 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:695
   918#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:704
  860919msgid "Fax"
  861920msgstr "Факс"
  862921
  863 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:696
  864 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:718
   922#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:705
   923#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:727
  865924msgid "Address"
  866925msgstr "Адрес"
  867926
  868 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:713
   927#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:722
  869928msgid "Home Page"
  870929msgstr "Домашна страница"
  871930
  872 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:714
   931#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:723
  873932msgid "Web Log"
  874933msgstr "Блог"
  875934
  876 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:717
  877 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
   935#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:726
   936#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
  878937msgid "Mobile Phone"
  879938msgstr "Мобилен телефон"
  880939
  881 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:721
  882 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
   940#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:730
   941#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
  883942msgid "Spouse"
  884943msgstr "Съпруг(а)"
   
  888947#. Create the default Person memo list
  889948#. Create the default Person task list
  890 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:723
  891 #: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:379
   949#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:732
   950#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:385
  892951#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:126
  893952#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:144
  894953#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:144
  895954#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:165
  896 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:128
  897 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:121
   955#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:132
   956#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:123
  898957#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:128
  899958#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:132
   
  901960msgstr "Лично"
  902961
  903 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:744
  904 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
   962#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:753
   963#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:26
  905964msgid "Note"
  906965msgstr "Бележка"
  907966
  908 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1013
   967#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1022
  909968msgid "List Members"
  910969msgstr "Изброяване на членове"
  911970
  912 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1031
   971#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1040
  913972msgid "Job Title"
  914973msgstr "Длъжност"
  915974
  916 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1068
   975#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1077
  917976msgid "Home page"
  918977msgstr "Домашна страница"
  919978
  920 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1077
   979#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1086
  921980msgid "Blog"
  922981msgstr "Блог"
  923982
  924 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1276
   983#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1285
  925984#: ../widgets/misc/e-web-view.c:980
  926985#, c-format
   
  929988
  930989#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:120
  931 msgid "This address book cannot be opened. This either means this book is not marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please load the address book once in online mode to download its contents."
  932 msgstr "Отварянето на този адресник е неуспешно. Това означава, че адресникът не е обозначен за употреба в режим „Изключен“ или все още не е изтеглен. Заредете адресника, когато сте в режим „Включен“, за да изтеглите съдържанието му."
   990msgid ""
   991"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
   992"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
   993"load the address book once in online mode to download its contents."
   994msgstr ""
   995"Отварянето на този адресник е неуспешно. Това означава, че адресникът не е "
   996"обозначен за употреба в режим „Изключен“ или все още не е изтеглен. Заредете "
   997"адресника, когато сте в режим „Включен“, за да изтеглите съдържанието му."
  933998
  934999#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:148
  9351000#, c-format
  936 msgid "This address book cannot be opened.  Please check that the path %s exists and that permissions are set to access it."
  937 msgstr "Този адресник не може да бъде отворен. Проверете дали местоположението %s съществува и дали имате права за достъп."
   1001msgid ""
   1002"This address book cannot be opened.  Please check that the path %s exists "
   1003"and that permissions are set to access it."
   1004msgstr ""
   1005"Този адресник не може да бъде отворен. Проверете дали местоположението %s "
   1006"съществува и дали имате права за достъп."
  9381007
  9391008#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:161
  940 msgid "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  To use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
  941 msgstr "В тази версия на Evolution не е компилирана поддръжка на LDAP. Ако искате да ползвате LDAP в Evolution, трябва да инсталирате пакет на Evolution с включена поддръжка за LDAP."
   1009msgid ""
   1010"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it.  To "
   1011"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
   1012msgstr ""
   1013"В тази версия на Evolution не е компилирана поддръжка на LDAP. Ако искате да "
   1014"ползвате LDAP в Evolution, трябва да инсталирате пакет на Evolution с "
   1015"включена поддръжка за LDAP."
  9421016
  9431017#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:170
  944 msgid "This address book cannot be opened.  This either means that an incorrect URI was entered, or the server is unreachable."
  945 msgstr "Този адресник не може да бъде отворен. Въвели сте грешен адрес или сървърът е недостъпен."
   1018msgid ""
   1019"This address book cannot be opened.  This either means that an incorrect URI "
   1020"was entered, or the server is unreachable."
   1021msgstr ""
   1022"Този адресник не може да бъде отворен. Въвели сте грешен адрес или сървърът "
   1023"е недостъпен."
  9461024
  9471025#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:178
   
  9491027msgstr "Подробна грешка:"
  9501028
  951 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:209
   1029#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:216
  9521030msgid ""
  9531031"More cards matched this query than either the server is \n"
   
  9611039"настройките на адресника."
  9621040
  963 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:216
   1041#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:223
  9641042msgid ""
  9651043"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
   
  9681046"preferences for this address book."
  9691047msgstr ""
  970 "Времето за това запитване надвиши сървърния лимит или лимита, който сте настроили\n"
  971 "за този адресник. Направете търсенето по-точно или увеличете времето в настройките\n"
   1048"Времето за това запитване надвиши сървърния лимит или лимита, който сте "
   1049"настроили\n"
   1050"за този адресник. Направете търсенето по-точно или увеличете времето в "
   1051"настройките\n"
  9721052"за директорийния сървър за този адресник."
  9731053
  9741054#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  975 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:224
   1055#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
  9761056#, c-format
  9771057msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
   
  9791059
  9801060#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  981 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:229
   1061#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
  9821062#, c-format
  9831063msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
   
  9851065
  9861066#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
  987 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:235
  988 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:241
   1067#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:242
   1068#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:248
  9891069#, c-format
  9901070msgid "This query did not complete successfully. %s"
   
  9921072
  9931073#. This is a filename. Translators take note.
  994 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:263
   1074#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:270
  9951075msgid "card.vcf"
  9961076msgstr "визитка.vcf"
  9971077
  998 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:309
   1078#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
  9991079msgid "Select Address Book"
  10001080msgstr "Избор на адресник"
  10011081
  1002 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:383
   1082#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:390
  10031083msgid "list"
  10041084msgstr "списък"
  10051085
  1006 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:568
   1086#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:575
  10071087msgid "Move contact to"
  10081088msgstr "Преместване на контакт в"
  10091089
  1010 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:570
   1090#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:577
  10111091msgid "Copy contact to"
  10121092msgstr "Копиране на контакт в"
  10131093
  1014 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:573
   1094#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
  10151095msgid "Move contacts to"
  10161096msgstr "Преместване на контакти в"
  10171097
  1018 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:575
   1098#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
  10191099msgid "Copy contacts to"
  10201100msgstr "Копиране на контакти в"
  10211101
  1022 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:157
   1102#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:163
  10231103msgid "No contacts"
  10241104msgstr "Няма контакти"
  10251105
  1026 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:161
   1106#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:167
  10271107#, c-format
  10281108msgid "%d contact"
   
  10311111msgstr[1] "%d контакта"
  10321112
  1033 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:357
   1113#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:363
  10341114msgid "Error getting book view"
  10351115msgstr "Грешка при взимането на изгледа на адресника"
  10361116
  1037 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:774
   1117#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:752
  10381118msgid "Search Interrupted"
  10391119msgstr "Търсенето е прекъснато"
  10401120
  1041 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:158
   1121#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:160
  10421122msgid "Error modifying card"
  10431123msgstr "Грешка при промяна на карта"
  10441124
  1045 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:624
   1125#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
  10461126msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
  10471127msgstr "Отрязване на избраните контакти в буфера за обмен"
  10481128
  1049 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:630
   1129#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
  10501130msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
  10511131msgstr "Копиране на избраните контакти в буфера за обмен"
  10521132
  1053 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:636
   1133#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:652
  10541134msgid "Paste contacts from the clipboard"
  10551135msgstr "Поставяне на контакти от буфера за обмен"
  10561136
  1057 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:642
   1137#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:658
  10581138#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
  10591139msgid "Delete selected contacts"
  10601140msgstr "Изтриване на избраните контакти"
  10611141
  1062 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:648
   1142#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:664
  10631143msgid "Select all visible contacts"
  10641144msgstr "Избиране на всички контакти"
  10651145
  1066 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1326
   1146#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
  10671147msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
  10681148msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези адресници?"
  10691149
  1070 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
   1150#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1310
  10711151msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
  10721152msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този адресник?"
  10731153
  1074 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1334
   1154#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1314
  10751155#, c-format
  10761156msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
  10771157msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този адресник (%s)?"
  10781158
  1079 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1340
   1159#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
  10801160msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
  10811161msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези контакти?"
  10821162
  1083 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1344
   1163#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1324
  10841164msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
  10851165msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете този контакт?"
  10861166
  1087 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1348
   1167#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1328
  10881168#, c-format
  10891169msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
   
  10911171
  10921172#. Translators: This is shown for > 5 contacts.
  1093 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1504
   1173#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
  10941174#, c-format
  10951175msgid ""
   
  11061186"Наистина ли искате това?"
  11071187
  1108 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1512
   1188#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1492
  11091189msgid "_Don't Display"
  11101190msgstr "Да _не се показват"
  11111191
  1112 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1513
   1192#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1493
  11131193msgid "Display _All Contacts"
  11141194msgstr "Показване на _всички контакти"
  11151195
  1116 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
   1196#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:2
   1197msgid "Assistant Phone"
   1198msgstr "Телефон на асистент"
   1199
   1200#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
   1201msgid "Business Fax"
   1202msgstr "Служебен факс"
   1203
   1204#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
   1205msgid "Business Phone"
   1206msgstr "Служебен телефон"
   1207
   1208#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
   1209msgid "Business Phone 2"
   1210msgstr "Втори служебен телефон"
   1211
   1212#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
   1213msgid "Callback Phone"
   1214msgstr "Телефон за обратно обаждане"
   1215
   1216#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
   1217msgid "Car Phone"
   1218msgstr "Телефон в автомобил"
   1219
   1220#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
   1221#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
   1222#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
   1223#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
   1224#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
   1225msgid "Categories"
   1226msgstr "Категории"
   1227
   1228#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
   1229msgid "Company Phone"
   1230msgstr "Служебен телефон"
   1231
   1232#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
   1233msgid "Email 2"
   1234msgstr "Втора е-поща"
   1235
   1236#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
   1237msgid "Email 3"
   1238msgstr "Трета е-поща"
   1239
   1240#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:14
   1241msgid "Family Name"
   1242msgstr "Фамилия"
   1243
   1244#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:15
  11171245msgid "File As"
  11181246msgstr "Запазване като"
  11191247
  1120 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
   1248#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:17
  11211249msgid "Given Name"
  11221250msgstr "Лично име"
  1123 
  1124 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
  1125 msgid "Family Name"
  1126 msgstr "Фамилия"
  1127 
  1128 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
  1129 msgid "Email 2"
  1130 msgstr "Втора е-поща"
  1131 
  1132 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
  1133 msgid "Email 3"
  1134 msgstr "Трета е-поща"
  1135 
  1136 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
  1137 msgid "Assistant Phone"
  1138 msgstr "Телефон на асистент"
  1139 
  1140 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
  1141 msgid "Business Phone"
  1142 msgstr "Служебен телефон"
  1143 
  1144 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
  1145 msgid "Business Phone 2"
  1146 msgstr "Втори служебен телефон"
  1147 
  1148 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
  1149 msgid "Business Fax"
  1150 msgstr "Служебен факс"
  1151 
  1152 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
  1153 msgid "Callback Phone"
  1154 msgstr "Телефон за обратно обаждане"
  1155 
  1156 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:14
  1157 msgid "Car Phone"
  1158 msgstr "Телефон в автомобил"
  1159 
  1160 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:15
  1161 msgid "Company Phone"
  1162 msgstr "Служебен телефон"
  1163 
  1164 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:16
  1165 msgid "Home Phone"
  1166 msgstr "Домашен телефон"
  1167 
  1168 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:17
  1169 msgid "Home Phone 2"
  1170 msgstr "Втори домашен телефон"
  11711251
  11721252#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:18
   
  11751255
  11761256#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:19
   1257msgid "Home Phone"
   1258msgstr "Домашен телефон"
   1259
   1260#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
   1261msgid "Home Phone 2"
   1262msgstr "Втори домашен телефон"
   1263
   1264#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
  11771265msgid "ISDN Phone"
  11781266msgstr "Телефон с ISDN"
  11791267
  1180 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
   1268#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:22
   1269msgid "Journal"
   1270msgstr "Дневник"
   1271
   1272#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:27
   1273msgid "Office"
   1274msgstr "Офис"
   1275
   1276#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:28
   1277msgid "Other Fax"
   1278msgstr "Друг факс"
   1279
   1280#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:29
  11811281msgid "Other Phone"
  11821282msgstr "Друг телефон"
  11831283
  1184 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:22
  1185 msgid "Other Fax"
  1186 msgstr "Друг факс"
  1187 
  1188 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:23
   1284#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:30
  11891285msgid "Pager"
  11901286msgstr "Пейджър"
  11911287
  1192 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:24
   1288#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:31
  11931289msgid "Primary Phone"
  11941290msgstr "Основен телефон"
  11951291
  1196 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:25
   1292#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:32
  11971293msgid "Radio"
  11981294msgstr "Радио"
  11991295
  1200 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:26
  1201 msgid "Telex"
  1202 msgstr "Телекс"
   1296#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
   1297#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
   1298#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
   1299msgid "Role"
   1300msgstr "Роля"
  12031301
  12041302#. Translators: This is a vcard standard and stands for the type of
   
  12081306#. abbreviation unchanged unless you know that there is actually a
  12091307#. different and established translation for this in your language.
  1210 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
   1308#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
  12111309msgid "TTYTDD"
  12121310msgstr "TTYTDD"
  12131311
  1214 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:35
   1312#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:42
   1313msgid "Telex"
   1314msgstr "Телекс"
   1315
   1316#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
   1317msgid "Title"
   1318msgstr "Титла"
   1319
   1320#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
  12151321msgid "Unit"
  12161322msgstr "Единица"
  12171323
  1218 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:36
  1219 msgid "Office"
  1220 msgstr "Офис"
  1221 
  1222 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:37
  1223 msgid "Title"
  1224 msgstr "Титла"
  1225 
  1226 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
  1227 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:638
  1228 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
  1229 msgid "Role"
  1230 msgstr "Роля"
  1231 
  1232 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
   1324#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
  12331325msgid "Web Site"
  12341326msgstr "Интернет страница"
  1235 
  1236 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:42
  1237 msgid "Journal"
  1238 msgstr "Дневник"
  1239 
  1240 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
  1241 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20
  1242 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
  1243 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
  1244 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
  1245 msgid "Categories"
  1246 msgstr "Категории"
  12471327
  12481328#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:34
   
  12771357msgstr[1] "текущата папка %s на адресника съдържа %d визитки"
  12781358
  1279 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:100
   1359#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:98
  12801360msgid "Work Email"
  12811361msgstr "Служебна е-поща"
  12821362
  1283 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:101
   1363#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:99
  12841364msgid "Home Email"
  12851365msgstr "Домашна е-поща"
  12861366
  1287 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:102
  1288 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:819
   1367#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:100
   1368#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:795
  12891369msgid "Other Email"
  12901370msgstr "Друга е-поща"
  12911371
  1292 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:192
   1372#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
  12931373msgid ""
  12941374"\n"
   
  13001380"Търсене за контакти…"
  13011381
  1302 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:195
   1382#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
  13031383msgid ""
  13041384"\n"
   
  13141394"или натиснете два пъти с мишката тук за нов контакт."
  13151395
  1316 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:198
   1396#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:199
  13171397msgid ""
  13181398"\n"
   
  13281408"Натиснете два пъти тук, за да създадете нов контакт."
  13291409
  1330 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:202
   1410#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
  13311411msgid ""
  13321412"\n"
   
  13381418"Търсене за контакти."
  13391419
  1340 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:204
   1420#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:205
  13411421msgid ""
  13421422"\n"
   
  13551435#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:546
  13561436#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:280
  1357 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:413
  1358 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:903
  1359 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:942
  1360 #: ../shell/shell.error.xml.h:1
   1437#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:415
   1438#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
   1439#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:6
  13611440msgid "Importing..."
  13621441msgstr "Внасяне…"
   
  13641443#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1075
  13651444msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  1366 msgstr "Контакти на Outlook (.cvs, .tab)"
   1445msgstr "Контакти на Outlook (.cvs,  .tab)"
  13671446
  13681447#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1076
   
  13721451#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
  13731452msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  1374 msgstr "Контакти на Mozilla (.cvs, .tab)"
   1453msgstr "Контакти на Mozilla (.cvs,  .tab)"
  13751454
  13761455#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
  13771456msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
  1378 msgstr "Внасяне на контакти на Mozilla (.cvs, .tab)"
   1457msgstr "Внасяне на контакти на Mozilla (.cvs,  .tab)"
  13791458
  13801459#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
  13811460msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
  1382 msgstr "Контакти на Evolution (.cvs, .tab)"
   1461msgstr "Контакти на Evolution (.cvs,  .tab)"
  13831462
  13841463#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
  13851464msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
  1386 msgstr "Внасяне на контакти на Evolution (.cvs, .tab)"
   1465msgstr "Внасяне на контакти на Evolution (.cvs,  .tab)"
  13871466
  13881467#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:796
   
  14041483#. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
  14051484#. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
  1406 #: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:721
   1485#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:723
  14071486#, c-format
  14081487msgid "Page %d"
   
  14341513
  14351514#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:74
  1436 msgid "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size 100."
  1437 msgstr "Броят на картичките в един изходен файл в асинхронен режим, стандартният размер е 100."
   1515msgid ""
   1516"The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
   1517"100."
   1518msgstr ""
   1519"Броят на картичките в един изходен файл в асинхронен режим, стандартният "
   1520"размер е 100."
  14381521
  14391522#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:76
   
  14421525
  14431526#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:139
  1444 msgid "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
  1445 msgstr "Грешка при аргументите на командния ред. Използвайте опцията --help, за да разберете начина на употреба."
   1527msgid ""
   1528"Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
   1529msgstr ""
   1530"Грешка при аргументите на командния ред. Използвайте опцията --help, за да "
   1531"разберете начина на употреба."
  14461532
  14471533#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:153
   
  14741560#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
  14751561#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
  1476 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:949
  1477 #: ../em-format/em-format.c:2321
  1478 #: ../libemail-engine/mail-ops.c:636
  1479 #: ../mail/em-folder-tree.c:674
   1562#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:951 ../em-format/em-format.c:2330
   1563#: ../libemail-engine/mail-ops.c:640 ../mail/em-folder-tree.c:678
  14801564#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
  1481 #: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1472
  1482 #: ../plugins/face/face.c:174
  1483 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1483
  1484 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1853
  1485 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:313
   1565#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478 ../plugins/face/face.c:174
   1566#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1485
   1567#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
   1568#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
  14861569msgid "Unknown error"
  14871570msgstr "Неизвестна грешка"
   
  15081591#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  15091592#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:135
  1510 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1188
   1593#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1191
  15111594msgid "day"
  15121595msgid_plural "days"
   
  15231606
  15241607#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
  1525 msgid "_Snooze"
  1526 msgstr "_Отлагане"
  1527 
   1608msgid "Dismiss _All"
   1609msgstr "_Отказване на всички"
   1610
   1611#. Location
  15281612#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
  1529 #: ../e-util/e-alert-dialog.c:160
  1530 msgid "_Dismiss"
  1531 msgstr "_Отказване"
   1613#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1758
   1614#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1768
   1615#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1051
   1616msgid "Location:"
   1617msgstr "Местоположение:"
  15321618
  15331619#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
   
  15351621msgstr "Време за _отлагане:"
  15361622
   1623#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5 ../e-util/e-alert-dialog.c:164
   1624msgid "_Dismiss"
   1625msgstr "_Отказване"
   1626
   1627#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
   1628msgid "_Snooze"
   1629msgstr "_Отлагане"
   1630
  15371631#. Translators: This is the last part of the sentence:
  15381632#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
  1539 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
  1540 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
  1541 #: ../e-util/e-plugin-util.c:454
  1542 #: ../filter/filter.ui.h:8
  1543 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
  1544 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:387
  1545 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
   1633#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
   1634#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../e-util/e-plugin-util.c:454
   1635#: ../filter/filter.ui.h:14 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
   1636#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
   1637#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:30
  15461638msgid "days"
  15471639msgstr "дни"
  15481640
  1549 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
  1550 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
  1551 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
  1552 #: ../e-util/e-plugin-util.c:453
  1553 #: ../filter/filter.ui.h:7
  1554 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
   1641#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
   1642#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
   1643#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26 ../e-util/e-plugin-util.c:453
   1644#: ../filter/filter.ui.h:15
   1645#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
  15551646msgid "hours"
  15561647msgstr "часове"
  15571648
   1649#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
   1650msgid "location of appointment"
   1651msgstr "място на среща"
   1652
  15581653#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
  1559 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
  1560 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
  1561 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
  1562 #: ../e-util/e-plugin-util.c:452
  1563 #: ../filter/filter.ui.h:6
  1564 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
  1565 #: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:385
   1654#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
   1655#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
   1656#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27 ../e-util/e-plugin-util.c:452
   1657#: ../filter/filter.ui.h:17 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:34
   1658#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
  15661659msgid "minutes"
  15671660msgstr "минути"
  15681661
  1569 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
  1570 msgid "location of appointment"
  1571 msgstr "място на среща"
  1572 
  1573 #. Location
  1574 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
  1575 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1756
  1576 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1766
  1577 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1052
  1578 msgid "Location:"
  1579 msgstr "Местоположение:"
  1580 
  1581 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
  1582 msgid "Dismiss _All"
  1583 msgstr "_Отказване на всички"
  1584 
  1585 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1605
  1586 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1737
   1662#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1607
   1663#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1739
  15871664msgid "No summary available."
  15881665msgstr "Няма обобщение."
  15891666
  1590 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1614
  15911667#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1616
   1668#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1618
  15921669msgid "No description available."
  15931670msgstr "Няма описание."
  15941671
  1595 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1624
   1672#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1626
  15961673msgid "No location information available."
  15971674msgstr "Няма информация за местоположението."
  15981675
  1599 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1670
   1676#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1672
  16001677#, c-format
  16011678msgid "You have %d reminder"
   
  16041681msgstr[1] "Имате %d напомняния"
  16051682
  1606 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1870
  1607 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1905
   1683#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1872
   1684#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1907
  16081685msgid "Warning"
  16091686msgstr "Внимание"
  16101687
  1611 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1874
   1688#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1876
  16121689msgid ""
  16131690"Evolution does not support calendar reminders with\n"
   
  16211698"ще покаже стандартен прозорец за напомняне."
  16221699
  1623 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1911
  1624 #, c-format
  1625 msgid ""
  1626 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is configured to run the following program:\n"
   1700#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1913
   1701#, c-format
   1702msgid ""
   1703"An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
   1704"configured to run the following program:\n"
  16271705"\n"
  16281706"        %s\n"
   
  16301708"Are you sure you want to run this program?"
  16311709msgstr ""
  1632 "Напомнянето към календара на Evolution ще се включи всеки момент. В него е зададено да се стартира следната програма:\n"
   1710"Напомнянето към календара на Evolution ще се включи всеки момент. В него е "
   1711"зададено да се стартира следната програма:\n"
  16331712"\n"
  16341713"         %s\n"
   
  16361715"Сигурни ли сте, че искате да стартирате тази програма?"
  16371716
  1638 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1926
   1717#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1928
  16391718msgid "Do not ask me about this program again."
  16401719msgstr "Без запитвания за тази програма отново."
   
  16451724
  16461725#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
  1647 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:71
  1648 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:405
   1726#: ../calendar/alarm-notify/util.c:71 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:371
  16491727#: ../calendar/gui/misc.c:116
  16501728#, c-format
   
  16551733
  16561734#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
  1657 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:77
  1658 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:411
   1735#: ../calendar/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:377
  16591736#: ../calendar/gui/misc.c:122
  16601737#, c-format
   
  16671744#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
  16681745#. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
  1669 #: ../calendar/alarm-notify/util.c:81
  1670 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:417
   1746#: ../calendar/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:383
  16711747#: ../calendar/gui/misc.c:126
  16721748#, c-format
   
  16761752msgstr[1] "%d секунди"
  16771753
  1678 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:1
  1679 msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
  1680 msgstr "Искате ли да известите всички участници за отмяната?"
  1681 
   1754#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  16821755#: ../calendar/calendar.error.xml.h:2
  1683 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the meeting is canceled."
  1684 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че събранието е отменено."
  1685 
  1686 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:3
  1687 msgid "Do _not Send"
  1688 msgstr "_Без изпращане"
  1689 
   1756msgid ""
   1757"'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
   1758msgstr ""
   1759"„{0}“ не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
   1760
   1761#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  16901762#: ../calendar/calendar.error.xml.h:4
  1691 msgid "_Send Notice"
  1692 msgstr "Изпращане на _известие"
  1693 
  1694 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
  1695 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:189
  1696 #, c-format
  1697 msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
  1698 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това събрание?"
  1699 
   1763msgid ""
   1764"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   1765"different calendar from the side bar in the Calendar view."
   1766msgstr ""
   1767"„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар от "
   1768"страничната лента на календарния изглед."
   1769
   1770#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  17001771#: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
  1701 msgid "All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
  1702 msgstr "Цялата информация за това събрание ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1772msgid ""
   1773"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
   1774"different calendar that can accept appointments."
   1775msgstr ""
   1776"„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може "
   1777"да приема срещи."
   1778
   1779#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7
   1780msgid ""
   1781"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
   1782"what your appointment is about."
   1783msgstr ""
   1784"Добавянето на смислено обобщение към срещата ще ви напомни за какво е тя."
  17031785
  17041786#: ../calendar/calendar.error.xml.h:8
  1705 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the task has been deleted."
  1706 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че задачата е изтрита."
   1787msgid ""
   1788"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
   1789"task is about."
   1790msgstr ""
   1791"Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
  17071792
  17081793#: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
  1709 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
  1710 #, c-format
  1711 msgid "Are you sure you want to delete this task?"
  1712 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази задача?"
   1794msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
   1795msgstr ""
   1796"Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1797"възстановена."
  17131798
  17141799#: ../calendar/calendar.error.xml.h:10
   1800msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
   1801msgstr ""
   1802"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1803"възстановена."
   1804
   1805#: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
   1806msgid ""
   1807"All information on these appointments will be deleted and can not be "
   1808"restored."
   1809msgstr ""
   1810"Цялата информация по тези срещи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1811"възстановена."
   1812
   1813#: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
   1814msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
   1815msgstr ""
   1816"Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1817"възстановена."
   1818
   1819#: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
   1820msgid ""
   1821"All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
   1822msgstr ""
   1823"Цялата информация за тази среща ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1824"възстановена."
   1825
   1826#: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
   1827msgid ""
   1828"All information on this meeting will be deleted and can not be restored."
   1829msgstr ""
   1830"Цялата информация за това събрание ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1831"възстановена."
   1832
   1833#: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
   1834msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
   1835msgstr ""
   1836"Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1837"възстановена."
   1838
   1839#: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
  17151840msgid "All information on this task will be deleted and can not be restored."
  1716 msgstr "Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
  1717 
  1718 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:11
  1719 msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
  1720 msgstr "Искате ли да изпратите известие за отмяна на тази бележка?"
  1721 
  1722 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:12
  1723 msgid "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know the memo has been deleted."
  1724 msgstr "Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, че бележката е била изтрита."
  1725 
  1726 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
  1727 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
  1728 #, c-format
  1729 msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
  1730 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази бележка?"
  1731 
  1732 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:14
  1733 msgid "All information on this memo will be deleted and can not be restored."
  1734 msgstr "Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
  1735 
  1736 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:15
   1841msgstr ""
   1842"Цялата информация по тази задача ще бъде изтрита и няма да може да бъде "
   1843"възстановена."
   1844
   1845#: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
   1846msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
   1847msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете задачата „{0}“?"
   1848
   1849#: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
   1850msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
   1851msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете срещата с име „{0}“?"
   1852
   1853#: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
  17371854msgid "Are you sure you want to delete the meeting titled '{0}'?"
  17381855msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете събранието с име „{0}“?"
  1739 
  1740 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:16
  1741 msgid "Are you sure you want to delete the appointment titled '{0}'?"
  1742 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете срещата с име „{0}“?"
  1743 
  1744 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:17
  1745 msgid "All information on this appointment will be deleted and can not be restored."
  1746 msgstr "Цялата информация за тази среща ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
  1747 
  1748 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:18
  1749 msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
  1750 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази среща?"
  1751 
  1752 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:19
  1753 msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
  1754 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете задачата „{0}“?"
  17551856
  17561857#: ../calendar/calendar.error.xml.h:20
   
  17591860
  17601861#: ../calendar/calendar.error.xml.h:21
  1761 msgid "All information in this memo will be deleted and can not be restored."
  1762 msgstr "Цялата информация в тази бележка ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
  1763 
  1764 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
  17651862msgid "Are you sure you want to delete these {0} appointments?"
  17661863msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} срещи?"
  17671864
   1865#: ../calendar/calendar.error.xml.h:22
   1866msgid "Are you sure you want to delete these {0} memos?"
   1867msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} бележки?"
   1868
  17681869#: ../calendar/calendar.error.xml.h:23
  1769 msgid "All information on these appointments will be deleted and can not be restored."
  1770 msgstr "Цялата информация по тези срещи ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
  1771 
  1772 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
  17731870msgid "Are you sure you want to delete these {0} tasks?"
  17741871msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} задачи?"
  17751872
   1873#: ../calendar/calendar.error.xml.h:24
   1874msgid "Are you sure you want to delete this appointment?"
   1875msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази среща?"
   1876
  17761877#: ../calendar/calendar.error.xml.h:25
  1777 msgid "All information on these tasks will be deleted and can not be restored."
  1778 msgstr "Цялата информация по тези задачи ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1878#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:189
   1879#, c-format
   1880msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
   1881msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете това събрание?"
  17791882
  17801883#: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
  1781 msgid "Are you sure you want to delete these {0} memos?"
  1782 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тези {0} бележки?"
   1884#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
   1885#, c-format
   1886msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
   1887msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази бележка?"
  17831888
  17841889#: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
  1785 msgid "All information in these memos will be deleted and can not be restored."
  1786 msgstr "Цялата информация в тези бележки ще бъде изтрита и няма да може да бъде възстановена."
   1890#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
   1891#, c-format
   1892msgid "Are you sure you want to delete this task?"
   1893msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази задача?"
  17871894
  17881895#: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
   1896msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
   1897msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите срещата без обобщение?"
   1898
   1899#: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
   1900msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
   1901msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите бележката без обобщение?"
   1902
   1903#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
   1904msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
   1905msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите задачата без обобщение?"
   1906
   1907#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
   1908msgid "Cannot create a new event"
   1909msgstr "Неуспешно създаване на ново събитие"
   1910
   1911#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
   1912msgid "Cannot save event"
   1913msgstr "Неуспешно запазване на събитие"
   1914
   1915#: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
   1916msgid "Cannot save task"
   1917msgstr "Неуспешно запазване на задача"
   1918
   1919#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
   1920msgid "Delete calendar '{0}'?"
   1921msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
   1922
   1923#: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
   1924msgid "Delete memo list '{0}'?"
   1925msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
   1926
   1927#: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
   1928msgid "Delete task list '{0}'?"
   1929msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
   1930
   1931#: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
   1932msgid "Do _not Send"
   1933msgstr "_Без изпращане"
   1934
   1935#: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
   1936msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
   1937msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите срещата?"
   1938
   1939#: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
   1940msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
   1941msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите задачата?"
   1942
   1943#: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
   1944msgid "Editor could not be loaded."
   1945msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
   1946
   1947#: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
   1948msgid ""
   1949"Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept "
   1950"this task."
   1951msgstr ""
   1952"Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с "
   1953"възможност да приемат тази задача."
   1954
   1955#: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
   1956msgid ""
   1957"Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
   1958msgstr ""
   1959"Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
   1960
   1961#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
   1962msgid "Error loading calendar"
   1963msgstr "Грешка при зареждане на календара"
   1964
   1965#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
   1966msgid "Error loading memo list"
   1967msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки"
   1968
   1969#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
   1970msgid "Error loading task list"
   1971msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
   1972
   1973#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
   1974#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
   1975#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
   1976msgid "Error on {0}: {1}"
   1977msgstr "Грешка в {0}: {1}"
   1978
   1979#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
   1980msgid ""
   1981"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1982"the meeting is canceled."
   1983msgstr ""
   1984"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1985"че събранието е отменено."
   1986
   1987#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
   1988msgid ""
   1989"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1990"the memo has been deleted."
   1991msgstr ""
   1992"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   1993"че бележката е била изтрита."
   1994
   1995#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
   1996msgid ""
   1997"If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
   1998"the task has been deleted."
   1999msgstr ""
   2000"Ако не изпратите известие за отмяна, другите участници може да не разберат, "
   2001"че задачата е изтрита."
   2002
   2003#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
   2004msgid ""
   2005"Sending updated information allows other participants to keep their "
   2006"calendars up to date."
   2007msgstr ""
   2008"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   2009"своите календари актуални."
   2010
   2011#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
   2012msgid ""
   2013"Sending updated information allows other participants to keep their task "
   2014"lists up to date."
   2015msgstr ""
   2016"Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат "
   2017"актуални списъците си със задачи."
   2018
   2019#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
   2020msgid ""
   2021"Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
   2022"in the loss of these attachments."
   2023msgstr ""
   2024"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите срещата, то тя "
   2025"ще бъде без тези прикрепени обекти."
   2026
   2027#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
   2028msgid ""
   2029"Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
   2030"loss of these attachments."
   2031msgstr ""
   2032"В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то "
   2033"тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
   2034
   2035#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
   2036msgid "Some features may not work properly with your current server."
   2037msgstr ""
   2038"Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия "
   2039"на сървъра"
   2040
   2041#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
   2042msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
   2043msgstr "Календарът на Evolution спря неочаквано."
   2044
   2045#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
   2046msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
   2047msgstr "Календарите на Evolution спряха неочаквано."
   2048
   2049#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
   2050msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
   2051msgstr "Програмата за бележки на Evolution спря неочаквано."
   2052
   2053#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
   2054msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
   2055msgstr "Програмата за задачи спря неочаквано."
   2056
   2057#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
   2058msgid "The calendar is not marked for offline usage."
   2059msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
   2060
   2061#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
   2062msgid "The memo list is not marked for offline usage."
   2063msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“."
   2064
   2065#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
   2066msgid "The task list is not marked for offline usage."
   2067msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“."
   2068
   2069#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
   2070msgid "This calendar will be removed permanently."
   2071msgstr "Този календар ще бъде премахнат завинаги."
   2072
   2073#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
   2074msgid "This memo list will be removed permanently."
   2075msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
   2076
   2077#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
   2078msgid "This task list will be removed permanently."
   2079msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
   2080
   2081#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
   2082msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
   2083msgstr "Искате ли да запазите промените по тази среща?"
   2084
   2085#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  17892086msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
  17902087msgstr "Искате ли да запазите промените за това събрание?"
  17912088
  1792 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
   2089#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
   2090msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
   2091msgstr "Искате ли да запазите промените по тази бележка?"
   2092
   2093#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
   2094msgid "Would you like to save your changes to this task?"
   2095msgstr "Искате ли да запазите промените по тази задача?"
   2096
   2097#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
   2098msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
   2099msgstr "Искате ли да изпратите известие за отмяна на тази бележка?"
   2100
   2101#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
   2102msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
   2103msgstr "Искате ли да известите всички участници за отмяната?"
   2104
   2105#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
   2106msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
   2107msgstr "Искате ли да изпратите покани до участниците в събранието?"
   2108
   2109#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
   2110msgid "Would you like to send this task to participants?"
   2111msgstr "Искате ли да изпратите тази задача на участниците?"
   2112
   2113#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
   2114msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
   2115msgstr ""
   2116"Искате ли да изпратите обновената информация за събранието на участниците?"
   2117
   2118#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
   2119msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
   2120msgstr ""
   2121"Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
   2122
   2123#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
   2124msgid ""
   2125"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
   2126"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
   2127"a supported version."
   2128msgstr ""
   2129"Свързвате се с неподдържана версия на сървър GroupWise и е възможно да "
   2130"възникнат проблеми при работата на Evolution. За най-добри резултати "
   2131"сървърът трябва да бъде обновен до поддържана версия."
   2132
   2133#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
   2134msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
   2135msgstr "Направили сте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
   2136
   2137#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
  17932138msgid "You have changed this meeting, but not yet saved it."
  17942139msgstr "Направили сте промени по това събрание, но още не сте ги запазили."
  17952140
  1796 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
  1797 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
   2141#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
   2142msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
   2143msgstr "Направили сте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
   2144
   2145#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
   2146msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
   2147msgstr "Направили сте промени по тази бележка, но още не сте ги запазили."
   2148
   2149#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
   2150msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
   2151msgstr ""
   2152"Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2153
   2154#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
   2155msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
   2156msgstr "Бележките ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2157
   2158#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
   2159msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
   2160msgstr "Задачите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
   2161
   2162#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
   2163#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
  17982164msgid "_Discard Changes"
  17992165msgstr "За_бравяне на промените"
  18002166
  1801 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
   2167#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87 ../composer/e-composer-actions.c:316
   2168msgid "_Save"
   2169msgstr "_Запазване"
   2170
   2171#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
  18022172msgid "_Save Changes"
  18032173msgstr "_Запазване на промените"
  18042174
  1805 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
  1806 msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
  1807 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази среща?"
  1808 
  1809 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
  1810 msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
  1811 msgstr "Направили сте промени по тази среща, но още не сте ги запазили."
  1812 
  1813 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
  1814 msgid "Would you like to save your changes to this task?"
  1815 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази задача?"
  1816 
  1817 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:35
  1818 msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
  1819 msgstr "Направили сте промени по тази задача, но още не сте ги запазили."
  1820 
  1821 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:36
  1822 msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
  1823 msgstr "Искате ли да запазите промените по тази бележка?"
  1824 
  1825 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:37
  1826 msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
  1827 msgstr "Направили сте промени по тази бележка, но още не сте ги запазили."
  1828 
  1829 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:38
  1830 msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
  1831 msgstr "Искате ли да изпратите покани до участниците в събранието?"
  1832 
  1833 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:39
  1834 msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to reply."
  1835 msgstr "Пращане на покани чрез е-писма до всички участници, за да могат да отговорят."
  1836 
  1837 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:40
  1838 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:13
  1839 #: ../mail/mail.error.xml.h:8
   2175#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
   2176#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:164
  18402177#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
  18412178msgid "_Send"
  18422179msgstr "Изпра_щане"
  18432180
  1844 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:41
  1845 msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
  1846 msgstr "Искате ли да изпратите обновената информация за събранието на участниците?"
  1847 
  1848 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:42
  1849 msgid "Sending updated information allows other participants to keep their calendars up to date."
  1850 msgstr "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат своите календари актуални."
  1851 
  1852 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:43
  1853 msgid "Would you like to send this task to participants?"
  1854 msgstr "Искате ли да изпратите тази задача на участниците?"
  1855 
  1856 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
  1857 msgid "Email invitations will be sent to all participants and allow them to accept this task."
  1858 msgstr "Ще бъдат изпратени покани по електронната поща до всички участници с възможност да приемат тази задача."
  1859 
  1860 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
  1861 msgid "Download in progress. Do you want to save the task?"
  1862 msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите задачата?"
  1863 
  1864 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
  1865 msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the loss of these attachments."
  1866 msgstr "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите задачата, то тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
  1867 
  1868 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
  1869 #: ../composer/e-composer-actions.c:316
  1870 msgid "_Save"
  1871 msgstr "_Запазване"
  1872 
  1873 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
  1874 msgid "Download in progress. Do you want to save the appointment?"
  1875 msgstr "Изтеглянето не е приключило. Искате ли да запазите срещата?"
  1876 
  1877 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
  1878 msgid "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result in the loss of these attachments."
  1879 msgstr "В момента се изтеглят няколко прикрепени обекта. Ако запазите срещата, то тя ще бъде без тези прикрепени обекти."
  1880 
  1881 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
  1882 msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
  1883 msgstr "Искате ли да изпратите обновената информация за задачите на участниците?"
  1884 
  1885 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
  1886 msgid "Sending updated information allows other participants to keep their task lists up to date."
  1887 msgstr "Изпращането на обновена информация позволява на участниците да поддържат актуални списъците си със задачи."
  1888 
  1889 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
  1890 msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
  1891 msgstr "Програмата за задачи спря неочаквано."
  1892 
  1893 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
  1894 msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
  1895 msgstr "Задачите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  1896 
  1897 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
  1898 msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
  1899 msgstr "Календарът на Evolution спря неочаквано."
  1900 
  1901 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
  1902 msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
  1903 msgstr "Календарите ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  1904 
  1905 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
  1906 msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
  1907 msgstr "Програмата за бележки на Evolution спря неочаквано."
  1908 
  1909 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
  1910 msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
  1911 msgstr "Бележките ви няма да бъдат налични, докато не рестартирате Evolution."
  1912 
  1913 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
  1914 msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
  1915 msgstr "Календарите на Evolution спряха неочаквано."
  1916 
  1917 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
  1918 msgid "Editor could not be loaded."
  1919 msgstr "Редакторът не може да бъде отворен."
  1920 
  1921 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
  1922 msgid "Delete calendar '{0}'?"
  1923 msgstr "Изтриване на календара „{0}“?"
  1924 
  1925 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
  1926 msgid "This calendar will be removed permanently."
  1927 msgstr "Този календар ще бъде премахнат завинаги."
  1928 
  1929 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
  1930 msgid "Delete task list '{0}'?"
  1931 msgstr "Изтриване на списъка със задачи „{0}“?"
  1932 
  1933 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
  1934 msgid "This task list will be removed permanently."
  1935 msgstr "Този списък със задачи ще бъде премахнат завинаги."
  1936 
  1937 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
  1938 msgid "Delete memo list '{0}'?"
  1939 msgstr "Изтриване на списъка с бележки „{0}“?"
  1940 
  1941 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
  1942 msgid "This memo list will be removed permanently."
  1943 msgstr "Този списък с бележки ще бъде премахнат завинаги."
  1944 
  1945 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
  1946 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
  1947 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите срещата без обобщение?"
  1948 
  1949 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
  1950 msgid "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of what your appointment is about."
  1951 msgstr "Добавянето на смислено обобщение към срещата ще ви напомни за какво е тя."
  1952 
  1953 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
  1954 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
  1955 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите задачата без обобщение?"
  1956 
  1957 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
  1958 msgid "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your task is about."
  1959 msgstr "Добавянето на смислено обобщение към задачата, ще ви напомни за какво е тя."
  1960 
  1961 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
  1962 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
  1963 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запазите бележката без обобщение?"
  1964 
  1965 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
  1966 msgid "Error loading calendar"
  1967 msgstr "Грешка при зареждане на календара"
  1968 
  1969 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
  1970 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
  1971 msgstr "Календарът не е избран за работа в режим „Изключен“"
  1972 
  1973 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
  1974 msgid "Cannot create a new event"
  1975 msgstr "Неуспешно създаване на ново събитие"
  1976 
  1977 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  1978 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
  1979 msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar from the side bar in the Calendar view."
  1980 msgstr "„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар от страничната лента на календарния изглед."
  1981 
  1982 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
  1983 msgid "Cannot save event"
  1984 msgstr "Неуспешно запазване на събитие"
  1985 
  1986 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  1987 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
  1988 msgid "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a different calendar that can accept appointments."
  1989 msgstr "„{0}“ е календар с права само за четене. Изберете друг календар, който може да приема срещи."
  1990 
  1991 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
  1992 msgid "Cannot save task"
  1993 msgstr "Неуспешно запазване на задача"
  1994 
  1995 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
  1996 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
  1997 msgid "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
  1998 msgstr "'{0}' не поддържа назначени задачи. Моля изберете друг вид списък със задачи."
  1999 
  2000 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
  2001 msgid "Error loading task list"
  2002 msgstr "Грешка при зареждане на списък със задачи"
  2003 
  2004 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
  2005 msgid "The task list is not marked for offline usage."
  2006 msgstr "Списъкът със задачи не е избран за работа в режим „Изключен“."
  2007 
  2008 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
  2009 msgid "Error loading memo list"
  2010 msgstr "Грешка при зареждане на списък с бележки"
  2011 
  2012 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
  2013 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
  2014 msgstr "Списъкът с бележки не е избран за работа в режим „Изключен“."
  2015 
  2016 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
  2017 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
  2018 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
  2019 msgid "Error on {0}: {1}"
  2020 msgstr "Грешка в {0}: {1}"
  2021 
  2022 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
  2023 msgid "Some features may not work properly with your current server."
  2024 msgstr "Възможно е някои функции на програмата да не работят правилно с тази версия на сървъра"
  2025 
  20262181#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
  2027 msgid "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to a supported version."
  2028 msgstr "Свързвате се с неподдържана версия на сървър GroupWise и е възможно да възникнат проблеми при работата на Evolution. За най-добри резултати сървърът трябва да бъде обновен до поддържана версия."
  2029 
  2030 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:110
   2182msgid "_Send Notice"
   2183msgstr "Изпращане на _известие"
   2184
   2185#: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
  20312186msgid "Day View"
  20322187msgstr "Изглед за ден"
  20332188
  2034 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:113
   2189#: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:91
  20352190msgid "Work Week View"
  20362191msgstr "Изглед за работна седмица"
  20372192
  2038 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:116
   2193#: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:94
  20392194msgid "Week View"
  20402195msgstr "Изглед за седмица"
  20412196
  2042 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:119
   2197#: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:97
  20432198msgid "Month View"
  20442199msgstr "Изглед за месец"
  20452200
  2046 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1
  2047 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
  2048 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
  2049 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2
  2050 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
  2051 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1
   2201#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:1 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
   2202#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3
   2203msgid "Any Field"
   2204msgstr "Което е да е поле"
   2205
   2206#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
   2207#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5 ../mail/em-filter-i18n.h:5
   2208msgid "Attachments"
   2209msgstr "Прикрепени файлове"
   2210
   2211#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4
   2212#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:1
   2213#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:6
   2214msgid "Attendee"
   2215msgstr "Присъстващ"
   2216
   2217#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4
   2218#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8
   2219msgid "Category"
   2220msgstr "Категория"
   2221
   2222#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
   2223msgid "Classification"
   2224msgstr "Поверителност"
   2225
   2226#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
   2227#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
   2228#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
   2229msgid "Confidential"
   2230msgstr "Поверително"
   2231
   2232#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
   2233#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
   2234#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
   2235#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:528
   2236#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
   2237msgid "Description"
   2238msgstr "Описание"
   2239
   2240#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
   2241#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
   2242msgid "Description Contains"
   2243msgstr "Описанието съдържа"
   2244
   2245#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
   2246#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:12 ../mail/em-filter-i18n.h:23
   2247msgid "Do Not Exist"
   2248msgstr "Не съществува"
   2249
   2250#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11
   2251msgid "Exactly"
   2252msgstr "Точно"
   2253
   2254#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
   2255#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13 ../mail/em-filter-i18n.h:26
   2256msgid "Exist"
   2257msgstr "Съществува"
   2258
   2259#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13
   2260msgid "Less Than"
   2261msgstr "По малко от"
   2262
   2263#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
   2264#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6 ../mail/message-list.etspec.h:9
   2265#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:861
   2266#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
   2267#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
   2268msgid "Location"
   2269msgstr "Местоположение"
   2270
   2271#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15
   2272msgid "More Than"
   2273msgstr "Повече от"
   2274
   2275#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16
   2276msgid "Occurs"
   2277msgstr "Повтаря се"
   2278
   2279#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
   2280#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
   2281msgid "Organizer"
   2282msgstr "Организатор"
   2283
   2284#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
   2285#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
   2286#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
   2287msgid "Private"
   2288msgstr "Лично"
   2289
   2290#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
   2291#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
   2292#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
   2293msgid "Public"
   2294msgstr "Публично"
   2295
   2296#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:20
   2297#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:321
   2298#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
   2299#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:4
   2300msgid "Recurrence"
   2301msgstr "Повторение"
   2302
   2303#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:21
   2304#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
   2305#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
   2306#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
   2307#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
  20522308#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
  20532309msgid "Summary"
  20542310msgstr "Обобщение"
  20552311
  2056 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2
  2057 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
  2058 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2
  2059 #: ../mail/em-filter-i18n.h:10
   2312#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:22 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
   2313#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
   2314msgid "Summary Contains"
   2315msgstr "Обобщението съдържа"
   2316
   2317#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:23 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
   2318#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:25 ../mail/em-filter-i18n.h:10
  20602319msgid "contains"
  20612320msgstr "съдържа"
  20622321
  2063 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3
  2064 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
  2065 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3
  2066 #: ../mail/em-filter-i18n.h:16
   2322#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
   2323#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:16
  20672324msgid "does not contain"
  20682325msgstr "не съдържа"
  20692326
  2070 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4
  2071 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
  2072 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4
  2073 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
  2074 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
  2075 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:526
  2076 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:24
  2077 msgid "Description"
  2078 msgstr "Описание"
  2079 
  2080 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:5
  2081 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:5
  2082 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
  2083 msgid "Any Field"
  2084 msgstr "Което е да е поле"
  2085 
  2086 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:6
  2087 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7
  2088 msgid "Classification"
  2089 msgstr "Поверителност"
  2090 
  2091 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7
  2092 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
  2093 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9
  2094 #: ../mail/em-filter-i18n.h:33
   2327#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
   2328#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:33
  20952329msgid "is"
  20962330msgstr "е"
  20972331
  2098 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8
  2099 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
  2100 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
  2101 #: ../mail/em-filter-i18n.h:39
   2332#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
   2333#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30 ../mail/em-filter-i18n.h:39
  21022334msgid "is not"
  21032335msgstr "не е"
  2104 
  2105 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9
  2106 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
  2107 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:788
  2108 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:795
  2109 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:542
  2110 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
  2111 msgid "Public"
  2112 msgstr "Публично"
  2113 
  2114 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10
  2115 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
  2116 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:797
  2117 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:543
  2118 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
  2119 msgid "Private"
  2120 msgstr "Лично"
  2121 
  2122 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11
  2123 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
  2124 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:799
  2125 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:544
  2126 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
  2127 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
  2128 msgid "Confidential"
  2129 msgstr "Поверително"
  2130 
  2131 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12
  2132 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
  2133 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:5
  2134 msgid "Organizer"
  2135 msgstr "Организатор"
  2136 
  2137 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:13
  2138 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:2
  2139 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:6
  2140 msgid "Attendee"
  2141 msgstr "Присъстващ"
  2142 
  2143 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
  2144 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
  2145 #: ../mail/message-list.etspec.h:14
  2146 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:855
  2147 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
  2148 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
  2149 msgid "Location"
  2150 msgstr "Местоположение"
  2151 
  2152 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15
  2153 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
  2154 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
  2155 msgid "Category"
  2156 msgstr "Категория"
  2157 
  2158 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16
  2159 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
  2160 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15
  2161 #: ../mail/em-filter-i18n.h:5
  2162 msgid "Attachments"
  2163 msgstr "Прикрепени файлове"
  2164 
  2165 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17
  2166 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
  2167 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
  2168 #: ../mail/em-filter-i18n.h:26
  2169 msgid "Exist"
  2170 msgstr "Съществува"
  2171 
  2172 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18
  2173 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
  2174 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17
  2175 #: ../mail/em-filter-i18n.h:23
  2176 msgid "Do Not Exist"
  2177 msgstr "Не съществува"
  2178 
  2179 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
  2180 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:317
  2181 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:338
  2182 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
  2183 msgid "Recurrence"
  2184 msgstr "Повторение"
  2185 
  2186 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:20
  2187 msgid "Occurs"
  2188 msgstr "Повтаря се"
  2189 
  2190 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:21
  2191 msgid "Less Than"
  2192 msgstr "По малко от"
  2193 
  2194 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:22
  2195 msgid "Exactly"
  2196 msgstr "Точно"
  2197 
  2198 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:23
  2199 msgid "More Than"
  2200 msgstr "Повече от"
  2201 
  2202 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:24
  2203 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:17
  2204 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:28
  2205 msgid "Summary Contains"
  2206 msgstr "Обобщението съдържа"
  2207 
  2208 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:25
  2209 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:18
  2210 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:29
  2211 msgid "Description Contains"
  2212 msgstr "Описанието съдържа"
  22132336
  22142337#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:632
   
  22172340
  22182341#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
  2219 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:447
   2342#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:413
  22202343msgid "Pop up an alert"
  22212344msgstr "Показване на сигнал"
  22222345
  22232346#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
  2224 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:443
   2347#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:409
  22252348msgid "Play a sound"
  22262349msgstr "Изпълнение на звук"
  22272350
  22282351#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
  2229 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:455
   2352#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:421
  22302353msgid "Run a program"
  22312354msgstr "Стартиране на програма"
  22322355
  22332356#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:826
  2234 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:451
   2357#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:417
  22352358msgid "Send an email"
  22362359msgstr "Изпращане на е-писмо"
  22372360
  22382361#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:1
   2362msgid "Add Reminder"
   2363msgstr "Добавяне"
   2364
   2365#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:2
   2366msgid "Custom _message"
   2367msgstr "Лично с_ъобщение"
   2368
   2369#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3
   2370msgid "Custom reminder sound"
   2371msgstr "Личен звук за сигнал"
   2372
   2373#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
   2374msgid "Mes_sage:"
   2375msgstr "_Писмо:"
   2376
   2377#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:76
   2378msgid "Options"
   2379msgstr "Настройки"
   2380
   2381#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
   2382#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:364
   2383msgid "Reminder"
   2384msgstr "Напомняне"
   2385
   2386#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:7
   2387msgid "Repeat"
   2388msgstr "Повтаряне"
   2389
   2390#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
   2391msgid "Select A File"
   2392msgstr "Избор на файл"
   2393
   2394#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
   2395msgid "Send To:"
   2396msgstr "Изпращане до:"
   2397
   2398#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10
   2399msgid "_Arguments:"
   2400msgstr "_Аргументи:"
   2401
   2402#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
   2403msgid "_Program:"
   2404msgstr "_Програма:"
   2405
   2406#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
   2407msgid "_Repeat the reminder"
   2408msgstr "Повта_ряне на напомнянето"
   2409
   2410#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
   2411msgid "_Sound:"
   2412msgstr "_Звук:"
   2413
   2414#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
   2415msgid "after"
   2416msgstr "след"
   2417
   2418#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:15
   2419msgid "before"
   2420msgstr "преди"
   2421
   2422#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
   2423msgid "day(s)"
   2424msgstr "ден/дни"
   2425
   2426#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
   2427msgid "end of appointment"
   2428msgstr "край на среща"
   2429
   2430#. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
   2431#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
   2432msgid "extra times every"
   2433msgstr "допълнителни пъти всеки"
   2434
   2435#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
   2436msgid "hour(s)"
   2437msgstr "час(ове)"
   2438
   2439#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
  22392440msgid "minute(s)"
  22402441msgstr "минута/и"
  22412442
  2242 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:2
  2243 msgid "hour(s)"
  2244 msgstr "час(ове)"
  2245 
  2246 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:3
  2247 msgid "day(s)"
  2248 msgstr "ден/дни"
  2249 
  2250 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:4
  2251 msgid "before"
  2252 msgstr "преди"
  2253 
  2254 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
  2255 msgid "after"
  2256 msgstr "след"
  2257 
  2258 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6
   2443#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
  22592444msgid "start of appointment"
  22602445msgstr "начало на среща"
  2261 
  2262 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:7
  2263 msgid "end of appointment"
  2264 msgstr "край на среща"
  2265 
  2266 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:11
  2267 msgid "Add Reminder"
  2268 msgstr "Добавяне"
  2269 
  2270 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
  2271 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:360
  2272 msgid "Reminder"
  2273 msgstr "Напомняне"
  2274 
  2275 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:13
  2276 msgid "Repeat"
  2277 msgstr "Повтаряне"
  2278 
  2279 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:14
  2280 msgid "_Repeat the reminder"
  2281 msgstr "Повта_ряне на напомнянето"
  2282 
  2283 #. This is part of the sentence: 'Repeat the reminder %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
  2284 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
  2285 msgid "extra times every"
  2286 msgstr "допълнителни пъти всеки"
  2287 
  2288 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17
  2289 #: ../mail/mail-config.ui.h:32
  2290 msgid "Options"
  2291 msgstr "Настройки"
  2292 
  2293 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:18
  2294 msgid "Custom _message"
  2295 msgstr "Лично с_ъобщение"
  2296 
  2297 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:19
  2298 msgid "Mes_sage:"
  2299 msgstr "_Писмо:"
  2300 
  2301 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
  2302 msgid "Custom reminder sound"
  2303 msgstr "Личен звук за сигнал"
  2304 
  2305 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
  2306 msgid "_Sound:"
  2307 msgstr "_Звук:"
  2308 
  2309 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
  2310 msgid "Select A File"
  2311 msgstr "Избор на файл"
  2312 
  2313 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
  2314 msgid "_Program:"
  2315 msgstr "_Програма:"
  2316 
  2317 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
  2318 msgid "_Arguments:"
  2319 msgstr "_Аргументи:"
  2320 
  2321 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
  2322 msgid "Send To:"
  2323 msgstr "Изпращане до:"
  23242446
  23252447#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:242
   
  23282450
  23292451#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:1
  2330 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
  2331 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:62
   2452msgid "A_dd"
   2453msgstr "Д_обавяне"
   2454
   2455#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
   2456#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
   2457#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
  23322458msgid "Reminders"
  23332459msgstr "Напомняния"
  2334 
  2335 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
  2336 msgid "A_dd"
  2337 msgstr "Д_обавяне"
  23382460
  23392461#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
   
  23422464
  23432465#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:185
  2344 #: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:527
   2466#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:529
  23452467msgid "_Type:"
  23462468msgstr "_Вид:"
  23472469
  2348 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:262
  2349 #: ../mail/mail-config.ui.h:9
  2350 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
   2470#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:168
   2471#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:28
  23512472#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
  2352 #: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:284
   2473#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
  23532474msgid "_Name:"
  23542475msgstr "_Име:"
  23552476
  2356 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:314
   2477#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:316
  23572478msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
  2358 msgstr "Копиране на събитията в календара за _локална употреба в режим „Изключен“"
  2359 
  2360 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:316
   2479msgstr ""
   2480"Копиране на събитията в календара за _локална употреба в режим „Изключен“"
   2481
   2482#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:318
  23612483msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
  2362 msgstr "Копиране на съдържанието на списъка със задачи за _локална употреба в режим „Изключен“"
  2363 
  2364 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:318
   2484msgstr ""
   2485"Копиране на съдържанието на списъка със задачи за _локална употреба в режим "
   2486"„Изключен“"
   2487
   2488#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:320
  23652489msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
  2366 msgstr "Копиране на съдържанието на списъка с бележки за _локална употреба в режим „Изключен“"
  2367 
  2368 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:364
   2490msgstr ""
   2491"Копиране на съдържанието на списъка с бележки за _локална употреба в режим "
   2492"„Изключен“"
   2493
   2494#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
  23692495msgid "Sh_ow reminder notifications"
  23702496msgstr "Извест_яване при напомняне"
  23712497
  2372 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:439
   2498#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:445
  23732499msgid "Colo_r:"
  23742500msgstr "_Цвят:"
  23752501
  2376 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:462
  2377 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:474
  2378 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:485
  2379 #: ../mail/em-folder-properties.c:254
  2380 #: ../mail/mail-config.ui.h:25
  2381 #: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1082
   2502#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:468
   2503#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:480
   2504#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:491
   2505#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:54
   2506#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1114
  23822507#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:240
  2383 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
  2384 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3234
  2385 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
   2508#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
   2509#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3240
   2510#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
  23862511#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
  23872512msgid "General"
  23882513msgstr "Основни"
  23892514
  2390 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:475
  2391 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
   2515#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:481
   2516#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
  23922517msgid "Task List"
  23932518msgstr "Списък със задачи"
  23942519
  2395 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:486
   2520#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:492
  23962521msgid "Memo List"
  23972522msgstr "Списък с бележки"
  23982523
  2399 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:578
   2524#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
  24002525msgid "Calendar Properties"
  24012526msgstr "Настройки на календара"
  24022527
  2403 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:578
   2528#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
  24042529msgid "New Calendar"
  24052530msgstr "Нов календар"
  24062531
  2407 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:638
   2532#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
  24082533msgid "Task List Properties"
  24092534msgstr "Настройки на списък със задачи"
  24102535
  2411 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:638
   2536#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
  24122537msgid "New Task List"
  24132538msgstr "Нов списък със задачи"
  24142539
  2415 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:698
   2540#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
  24162541msgid "Memo List Properties"
  24172542msgstr "Настройки на списък с бележки"
  24182543
  2419 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:698
   2544#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
  24202545msgid "New Memo List"
  24212546msgstr "Нов списък с бележки"
   
  24362561#, c-format
  24372562msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
  2438 msgstr "%s Направихте промени. Да бъдат ли игнорирани и да се затвори ли редакторът?"
   2563msgstr ""
   2564"%s Направихте промени. Да бъдат ли игнорирани и да се затвори ли редакторът?"
  24392565
  24402566#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:79
   
  24582584#, c-format
  24592585msgid "%s  You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
  2460 msgstr "%s Има направени промени. Да бъдат ли игнорирани и да се обнови ли редакторът?"
   2586msgstr ""
   2587"%s Има направени промени. Да бъдат ли игнорирани и да се обнови ли "
   2588"редакторът?"
  24612589
  24622590#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:103
   
  24652593msgstr "%s Няма направени промени, да се обнови ли редакторът?"
  24662594
  2467 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:275
   2595#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:279
  24682596msgid "Could not save attachments"
  24692597msgstr "Неуспешно запазване на прикрепените файлове"
  24702598
  2471 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:621
   2599#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:625
  24722600msgid "Could not update object"
  24732601msgstr "Обектът не може да бъде обновен"
  24742602
  2475 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:749
   2603#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:753
  24762604msgid "Edit Appointment"
  24772605msgstr "Редактиране на среща"
  24782606
  2479 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:756
   2607#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
  24802608#, c-format
  24812609msgid "Meeting - %s"
  24822610msgstr "Събрание — %s"
  24832611
  2484 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:758
   2612#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
  24852613#, c-format
  24862614msgid "Appointment - %s"
  24872615msgstr "Среща — %s"
  24882616
  2489 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:764
   2617#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:768
  24902618#, c-format
  24912619msgid "Assigned Task - %s"
  24922620msgstr "Назначена задача — %s"
  24932621
  2494 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:766
   2622#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
  24952623#, c-format
  24962624msgid "Task - %s"
  24972625msgstr "Задача — %s"
  24982626
  2499 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:771
   2627#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
  25002628#, c-format
  25012629msgid "Memo - %s"
  25022630msgstr "Бележка — %s"
  25032631
  2504 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:787
   2632#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:791
  25052633msgid "No Summary"
  25062634msgstr "Няма обобщение"
  25072635
  2508 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:908
   2636#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:912
  25092637msgid "Keep original item?"
  25102638msgstr "Запазване на първоначалното събитие?"
  25112639
  2512 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1121
   2640#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
  25132641msgid "Close the current window"
  25142642msgstr "Затваряне на прозореца"
  25152643
  2516 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1128
  2517 #: ../mail/e-mail-browser.c:137
   2644#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1132 ../mail/e-mail-browser.c:137
  25182645#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
  2519 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:117
  2520 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:555
  2521 #: ../widgets/misc/e-web-view.c:459
  2522 #: ../widgets/misc/e-web-view.c:1306
   2646#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
   2647#: ../widgets/misc/e-web-view.c:459 ../widgets/misc/e-web-view.c:1306
  25232648msgid "Copy the selection"
  25242649msgstr "Копиране на избраното"
  25252650
  2526 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1135
  2527 #: ../mail/e-mail-browser.c:144
   2651#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1139 ../mail/e-mail-browser.c:144
  25282652#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
  2529 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:110
  2530 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:550
   2653#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
  25312654#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1300
  25322655msgid "Cut the selection"
  25332656msgstr "Изрязване на избраното"
  25342657
  2535 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1142
   2658#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1146
  25362659#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
  2537 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:131
  2538 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:565
   2660#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:135 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:568
  25392661msgid "Delete the selection"
  25402662msgstr "Изтриване на избраното"
  25412663
  2542 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1149
   2664#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
  25432665msgid "View help"
  25442666msgstr "Помощ"
  25452667
  2546 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1156
  2547 #: ../mail/e-mail-browser.c:151
   2668#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160 ../mail/e-mail-browser.c:151
  25482669#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
  2549 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:124
  2550 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:560
   2670#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
  25512671#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1312
  25522672msgid "Paste the clipboard"
  25532673msgstr "Поставяне на съдържанието на буфера за обмен"
  25542674
  2555 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1177
   2675#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1181
  25562676msgid "Save current changes"
  25572677msgstr "Запазване на промените"
  25582678
  2559 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1184
  2560 #: ../mail/e-mail-browser.c:158
   2679#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188 ../mail/e-mail-browser.c:158
  25612680#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
  2562 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:138
  2563 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:570
   2681#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:142 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:573
  25642682msgid "Select all text"
  25652683msgstr "Избиране на целия текст"
  25662684
  2567 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1191
   2685#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1195
  25682686msgid "_Classification"
  25692687msgstr "_Поверителност"
  25702688
  2571 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1198
  2572 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19
  2573 #: ../filter/filter.ui.h:16
   2689#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1202
   2690#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6 ../filter/filter.ui.h:10
  25742691#: ../mail/e-mail-browser.c:172
  2575 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
   2692#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:23
  25762693#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
  25772694#: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
   
  25792696msgstr "_Редактиране"
  25802697
  2581 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1205
  2582 #: ../mail/e-mail-browser.c:165
   2698#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1209 ../mail/e-mail-browser.c:165
  25832699#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
  2584 #: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:221
   2700#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:225
  25852701msgid "_File"
  25862702msgstr "_Файл"
  25872703
  2588 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1212
   2704#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1216
  25892705#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
  25902706msgid "_Help"
  25912707msgstr "Помо_щ"
  25922708
  2593 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1219
   2709#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
  25942710msgid "_Insert"
  25952711msgstr "Вмъква_не"
  25962712
  2597 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1226
   2713#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230
  25982714#: ../composer/e-composer-actions.c:339
  25992715msgid "_Options"
  26002716msgstr "_Настройки"
  26012717
  2602 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1233
  2603 #: ../mail/e-mail-browser.c:179
  2604 #: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663
  2605 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
   2718#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../mail/e-mail-browser.c:179
   2719#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
  26062720msgid "_View"
  26072721msgstr "_Изглед"
  26082722
  2609 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1243
   2723#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1247
  26102724#: ../composer/e-composer-actions.c:288
  26112725msgid "_Attachment..."
  26122726msgstr "_Прикрепяне..."
  26132727
  2614 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1245
   2728#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
  26152729#: ../composer/e-composer-actions.c:290
  26162730#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:414
   
  26182732msgstr "Прикрепяне на файл"
  26192733
  2620 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1253
   2734#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257
  26212735msgid "_Categories"
  26222736msgstr "_Категории"
  26232737
  2624 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1255
   2738#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259
  26252739msgid "Toggles whether to display categories"
  26262740msgstr "Превключване между това полето „Категория“ да се показва или не"
  26272741
  2628 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1261
   2742#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1265
  26292743msgid "Time _Zone"
  26302744msgstr "Часови _пояс"
  26312745
  2632 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263
   2746#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1267
  26332747msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
  26342748msgstr "Показване на полето „Часови пояс“"
  26352749
  2636 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1272
   2750#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276
  26372751msgid "Pu_blic"
  26382752msgstr "_Публично"
  26392753
  2640 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1274
   2754#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
  26412755msgid "Classify as public"
  26422756msgstr "Поверителността е „публично“"
  26432757
  2644 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1279
   2758#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1283
  26452759msgid "_Private"
  26462760msgstr "_Лично"
  26472761
  2648 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1281
   2762#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
  26492763msgid "Classify as private"
  26502764msgstr "Поверителността е „лично“"
  26512765
  2652 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1286
   2766#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
  26532767msgid "_Confidential"
  26542768msgstr "_Поверително"
  26552769
  2656 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1288
   2770#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
  26572771msgid "Classify as confidential"
  26582772msgstr "Поверителността е „поверително“"
  26592773
  2660 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1296
   2774#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
  26612775msgid "R_ole Field"
  26622776msgstr "Поле „_Роля“"
  26632777
  2664 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
   2778#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
  26652779msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
  26662780msgstr "Превключване между това дали полето „Роля“ да се показва или не"
  26672781
  2668 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1304
   2782#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308
  26692783msgid "_RSVP"
  26702784msgstr "_Моля, отговорете"
  26712785
  2672 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
   2786#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1310
  26732787msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
  2674 msgstr "Превключване между това дали полето „Моля, отговорете“ да се показва или не"
  2675 
  2676 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1312
   2788msgstr ""
   2789"Превключване между това дали полето „Моля, отговорете“ да се показва или не"
   2790
   2791#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
  26772792msgid "_Status Field"
  26782793msgstr "Поле за _състояние"
  26792794
  2680 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1314
   2795#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
  26812796msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
  26822797msgstr "Превключване между това дали полето „Състояние“ да се показва или не"
  26832798
  2684 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1320
   2799#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
  26852800msgid "_Type Field"
  26862801msgstr "Поле за _вид"
  26872802
  2688 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
   2803#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1326
  26892804msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
  2690 msgstr "Превключване между това дали полето „Вид на участника“ да се показва или не"
  2691 
  2692 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2044
   2805msgstr ""
   2806"Превключване между това дали полето „Вид на участника“ да се показва или не"
   2807
   2808#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2047
  26932809#: ../composer/e-composer-actions.c:507
  26942810msgid "Attach"
  26952811msgstr "Прикрепяне"
  26962812
  2697 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2390
  2698 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2553
  2699 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3545
   2813#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2393
   2814#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2556
   2815#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3548
  27002816msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
  2701 msgstr "Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
  2702 
  2703 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3509
   2817msgstr ""
   2818"Промените по този запис може да бъдат презаписани, ако пристигне обновяване"
   2819
   2820#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3512
  27042821#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:66
  27052822msgid "attachment"
  27062823msgstr "прикрепено"
  27072824
  2708 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3577
   2825#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3580
  27092826msgid "Unable to use current version!"
  27102827msgstr "Не може да се използва текущата версия!"
  27112828
  2712 #: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:461
   2829#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:438
  27132830#, c-format
  27142831msgid "Validation error: %s"
   
  28042921
  28052922#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:1
  2806 msgid "Enter Delegate"
  2807 msgstr "Въвеждане на делегат"
   2923msgid "Contacts..."
   2924msgstr "Контакти…"
  28082925
  28092926#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:2
   
  28122929
  28132930#: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
  2814 msgid "Contacts..."
  2815 msgstr "Контакти…"
  2816 
  2817 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:212
   2931msgid "Enter Delegate"
   2932msgstr "Въвеждане на делегат"
   2933
   2934#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:216
  28182935msgid "_Reminders"
  28192936msgstr "_Напомняния"
  28202937
  2821 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:214
   2938#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:218
  28222939msgid "Set or unset reminders for this event"
  2823 msgstr "Натиснете тук, за да въведете или премахнете напомнянията за това събитие"
  2824 
  2825 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:222
   2940msgstr ""
   2941"Натиснете тук, за да въведете или премахнете напомнянията за това събитие"
   2942
   2943#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:226
  28262944msgid "Show Time as _Busy"
  28272945msgstr "Показване на времето като _заето"
  28282946
  2829 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:224
   2947#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:228
  28302948msgid "Toggles whether to show time as busy"
  28312949msgstr "Показване на времето като заето"
  28322950
  2833 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:233
   2951#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:237
  28342952msgid "_Recurrence"
  28352953msgstr "_Повторение"
  28362954
  2837 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:235
   2955#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239
  28382956msgid "Make this a recurring event"
  28392957msgstr "Събитието да е повтаряемо"
  28402958
  2841 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:240
  2842 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
   2959#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:244
   2960#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:22
  28432961msgid "Send Options"
  28442962msgstr "Настройки за изпращане"
  28452963
  2846 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:242
   2964#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:246
  28472965#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:128
  28482966msgid "Insert advanced send options"
  28492967msgstr "Вмъкване на допълнителни настройки за изпращането"
  28502968
  2851 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:250
   2969#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:254
  28522970msgid "All _Day Event"
  28532971msgstr "Събитие за _цял ден"
  28542972
  2855 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:252
   2973#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:256
  28562974msgid "Toggles whether to have All Day Event"
  28572975msgstr "Събитие за цял ден"
  28582976
  2859 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:261
   2977#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:265
  28602978msgid "_Free/Busy"
  28612979msgstr "_Свободен/зает"
  28622980
  2863 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:263
   2981#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:267
  28642982msgid "Query free / busy information for the attendees"
  28652983msgstr "Запитване за информацията „свободен/зает“ за присъстващите"
  28662984
  2867 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:314
  2868 #: ../calendar/gui/print.c:3327
   2985#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3327
  28692986msgid "Appointment"
  28702987msgstr "Среща"
  28712988
  2872 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:384
  2873 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
  2874 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:160
   2989#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:388
   2990#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:2
   2991#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
  28752992msgid "Attendees"
  28762993msgstr "Присъстващи"
  28772994
  2878 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:582
   2995#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:585
  28792996msgid "Print this event"
  28802997msgstr "Разпечатване на събитието"
  28812998
  2882 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:562
   2999#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:566
  28833000msgid "Event's start time is in the past"
  28843001msgstr "Началното време на събитието е в миналото"
  28853002
  2886 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:639
   3003#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:643
  28873004msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
  2888 msgstr "Събитието не може да бъде редактирано, защото избраният календар е само за четене"
  2889 
  2890 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:643
   3005msgstr ""
   3006"Събитието не може да бъде редактирано, защото избраният календар е само за "
   3007"четене"
   3008
   3009#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
  28913010msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  2892 msgstr "Събитието не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  2893 
  2894 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:655
  2895 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3097
   3011msgstr ""
   3012"Събитието не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3013
   3014#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:659
   3015#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3101
  28963016msgid "This event has reminders"
  28973017msgstr "Това събитие има напомняния"
  28983018
  2899 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
  2900 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
   3019#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:726
   3020#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
  29013021msgid "Or_ganizer:"
  29023022msgstr "О_рганизатор:"
  29033023
  2904 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1281
   3024#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1285
  29053025msgid "Event with no start date"
  29063026msgstr "Събитие без начална дата"
  29073027
  2908 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1284
   3028#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1288
  29093029msgid "Event with no end date"
  29103030msgstr "Събитие без крайна дата"
  29113031
  2912 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1457
  2913 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:721
   3032#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1461
   3033#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:723
  29143034#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:840
  29153035msgid "Start date is wrong"
  29163036msgstr "Началната дата е грешна"
  29173037
  2918 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1467
   3038#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1471
  29193039msgid "End date is wrong"
  29203040msgstr "Крайната дата е грешна"
  29213041
  2922 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1490
   3042#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1494
  29233043msgid "Start time is wrong"
  29243044msgstr "Началният час е грешен"
  29253045
  2926 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1497
   3046#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
  29273047msgid "End time is wrong"
  29283048msgstr "Крайният час е грешен"
  29293049
  2930 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1660
  2931 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:760
   3050#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1664
   3051#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:762
  29323052#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:893
  29333053msgid "An organizer is required."
  29343054msgstr "Необходим е организатор."
  29353055
  2936 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1694
   3056#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1698
  29373057#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:927
  29383058msgid "At least one attendee is required."
  29393059msgstr "Необходим е поне един участник."
  29403060
  2941 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1901
   3061#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1905
  29423062msgid "_Delegatees"
  29433063msgstr "_Делегати"
  29443064
  2945 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1903
   3065#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1907
  29463066msgid "Atte_ndees"
  29473067msgstr "_Присъстващи"
  29483068
  2949 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2937
   3069#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2941
  29503070#, c-format
  29513071msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
   
  29583078#. Translators: This string is used when we are creating a Task
  29593079#. * on behalf of some other user
  2960 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3015
  2961 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1023
   3080#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3019
   3081#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1025
  29623082#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1858
  29633083#, c-format
   
  29653085msgstr "Действате от името на %s"
  29663086
  2967 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3342
   3087#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3361
  29683088#, c-format
  29693089msgid "%d day before appointment"
   
  29723092msgstr[1] "%d дни преди среща"
  29733093
  2974 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3348
   3094#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3367
  29753095#, c-format
  29763096msgid "%d hour before appointment"
   
  29793099msgstr[1] "%d часа преди среща"
  29803100
  2981 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3354
   3101#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3373
  29823102#, c-format
  29833103msgid "%d minute before appointment"
   
  29863106msgstr[1] "%d минути преди среща"
  29873107
  2988 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3373
   3108#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3392
  29893109msgid "Customize"
  29903110msgstr "Потребителска"
  29913111
  29923112#. Translators: "None" for "No reminder set"
  2993 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3379
   3113#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3398
  29943114msgctxt "cal-reminders"
  29953115msgid "None"
  29963116msgstr "Без"
  29973117
   3118#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:1
   3119#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
   3120#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:579
   3121msgid "Atte_ndees..."
   3122msgstr "_Присъстващи…"
   3123
   3124#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5
   3125msgid "Custom Reminder:"
   3126msgstr "Потребителско напомняне"
   3127
   3128#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
   3129msgid "Event Description"
   3130msgstr "Описание на събитие"
   3131
   3132#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:9
   3133#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
   3134msgid "Time _zone:"
   3135msgstr "Часови _пояс:"
   3136
   3137#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
   3138#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
   3139#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
   3140#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:350
   3141msgid "_Description:"
   3142msgstr "_Описание:"
   3143
   3144#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
   3145#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
   3146msgid "_Location:"
   3147msgstr "Местопо_ложение:"
   3148
   3149#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
   3150msgid "_Reminder"
   3151msgstr "_Напомняне"
   3152
   3153#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
   3154msgid "_Summary:"
   3155msgstr "_Обобщение:"
   3156
   3157#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
   3158msgid "_Time:"
   3159msgstr "_Време:"
   3160
   3161#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3162#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
   3163msgctxt "eventpage"
   3164msgid "1 day before appointment"
   3165msgstr "1 ден преди срещата"
   3166
   3167#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3168#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
   3169msgctxt "eventpage"
   3170msgid "1 hour before appointment"
   3171msgstr "1 час преди срещата"
   3172
   3173#. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
   3174#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21
   3175msgctxt "eventpage"
   3176msgid "15 minutes before appointment"
   3177msgstr "15 минути преди срещата"
   3178
  29983179#. TRANSLATORS: 'for' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] for [ H ] hours [ M ] minutes
  2999 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:2
   3180#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
  30003181msgctxt "eventpage"
  30013182msgid "for"
   
  30033184
  30043185#. TRANSLATORS: 'until' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] until [ date ] [ time ]
  3005 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
   3186#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
  30063187msgctxt "eventpage"
  30073188msgid "until"
  30083189msgstr "до"
  30093190
  3010 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3011 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
  3012 msgctxt "eventpage"
  3013 msgid "15 minutes before appointment"
  3014 msgstr "15 минути преди срещата"
  3015 
  3016 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3017 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
  3018 msgctxt "eventpage"
  3019 msgid "1 hour before appointment"
  3020 msgstr "1 час преди срещата"
  3021 
  3022 #. TRANSLATORS: Predefined reminder's description
  3023 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
  3024 msgctxt "eventpage"
  3025 msgid "1 day before appointment"
  3026 msgstr "1 ден преди срещата"
  3027 
  3028 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
  3029 #: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
  3030 msgid "_Location:"
  3031 msgstr "Местопо_ложение:"
  3032 
  3033 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
  3034 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
  3035 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
  3036 #: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:347
  3037 msgid "_Description:"
  3038 msgstr "_Описание:"
  3039 
  3040 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
  3041 msgid "_Time:"
  3042 msgstr "_Време:"
  3043 
  3044 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
  3045 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:20
  3046 msgid "Time _zone:"
  3047 msgstr "Часови _пояс:"
  3048 
  3049 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
  3050 msgid "_Summary:"
  3051 msgstr "_Обобщение:"
  3052 
  3053 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21
  3054 msgid "Event Description"
  3055 msgstr "Описание на събитие"
  3056 
  3057 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
  3058 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
  3059 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:565
  3060 msgid "Atte_ndees..."
  3061 msgstr "_Присъстващи…"
  3062 
  3063 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
  3064 msgid "_Reminder"
  3065 msgstr "_Напомняне"
  3066 
  3067 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27
  3068 msgid "Custom Reminder:"
  3069 msgstr "Потребителско напомняне"
  3070 
  30713191#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:1
   3192msgid "April"
   3193msgstr "април"
   3194
   3195#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:2
   3196msgid "August"
   3197msgstr "август"
   3198
   3199#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:3
   3200msgid "December"
   3201msgstr "декември"
   3202
   3203#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:4
   3204msgid "February"
   3205msgstr "февруари"
   3206
   3207#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:5
  30723208msgid "January"
  30733209msgstr "януари"
  30743210
  3075 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:2
  3076 msgid "February"
  3077 msgstr "февруари"
  3078 
  3079 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:3
   3211#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:6
   3212msgid "July"
   3213msgstr "юли"
   3214
   3215#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:7
   3216msgid "June"
   3217msgstr "юни"
   3218
   3219#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:8
  30803220msgid "March"
  30813221msgstr "март"
  30823222
  3083 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:4
  3084 msgid "April"
  3085 msgstr "април"
  3086 
  3087 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:5
   3223#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:9
  30883224msgid "May"
  30893225msgstr "май"
  30903226
  3091 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:6
  3092 msgid "June"
  3093 msgstr "юни"
  3094 
  3095 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:7
  3096 msgid "July"
  3097 msgstr "юли"
  3098 
  3099 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:8
  3100 msgid "August"
  3101 msgstr "август"
  3102 
  3103 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:9
  3104 msgid "September"
  3105 msgstr "септември"
  3106 
  31073227#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:10
   3228msgid "November"
   3229msgstr "ноември"
   3230
   3231#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:11
  31083232msgid "October"
  31093233msgstr "октомври"
  31103234
  3111 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:11
  3112 msgid "November"
  3113 msgstr "ноември"
  3114 
  31153235#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:12
  3116 msgid "December"
  3117 msgstr "декември"
  3118 
  3119 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:13
  31203236msgid "Select Date"
  31213237msgstr "Избор на дата"
  31223238
  3123 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
   3239#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:13
  31243240#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
  31253241msgid "Select _Today"
  31263242msgstr "Избиране на _днешна дата"
  31273243
  3128 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:105
  3129 #: ../calendar/gui/print.c:3331
   3244#: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
   3245msgid "September"
   3246msgstr "септември"
   3247
   3248#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3331
  31303249msgid "Memo"
  31313250msgstr "Бележка"
  31323251
  3133 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:156
   3252#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:159
  31343253msgid "Print this memo"
  31353254msgstr "Разпечатване на бележката"
  31363255
  3137 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:421
   3256#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:423
  31383257msgid "Memo's start date is in the past"
  31393258msgstr "Началната дата на бележката е в миналото"
  31403259
  3141 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:458
   3260#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
  31423261msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
  3143 msgstr "Бележката не може да бъде редактирана, защото избраният списък с бележки е само за четене"
  3144 
  3145 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:462
   3262msgstr ""
   3263"Бележката не може да бъде редактирана, защото избраният списък с бележки е "
   3264"само за четене"
   3265
   3266#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
  31463267msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  3147 msgstr "Бележката не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  3148 
  3149 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:947
   3268msgstr ""
   3269"Бележката не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3270
   3271#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:949
  31503272#, c-format
  31513273msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
  31523274msgstr "Не може да се отворят бележките в „%s“: %s"
  31533275
  3154 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1154
  3155 #: ../em-format/em-format.c:1062
  3156 #: ../em-format/em-format-quote.c:318
  3157 #: ../mail/em-format-html.c:2663
  3158 #: ../mail/em-format-html.c:2728
  3159 #: ../mail/em-format-html.c:2752
  3160 #: ../mail/message-list.etspec.h:9
  3161 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
   3276#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156 ../em-format/em-format.c:1065
   3277#: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2667
   3278#: ../mail/em-format-html.c:2732 ../mail/em-format-html.c:2756
   3279#: ../mail/message-list.etspec.h:20 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
  31623280msgid "To"
  31633281msgstr "До"
  31643282
   3283#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
   3284#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
   3285#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
   3286msgid "Organi_zer:"
   3287msgstr "Органи_затор:"
   3288
  31653289#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
   3290#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
   3291msgid "Sta_rt date:"
   3292msgstr "На_чална дата:"
   3293
   3294#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
   3295#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
   3296msgid "Su_mmary:"
   3297msgstr "О_бобщение:"
   3298
   3299#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
   3300msgid "T_o:"
   3301msgstr "_До:"
   3302
   3303#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
  31663304#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:342
  31673305#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
   
  31693307msgstr "_Списък:"
  31703308
  3171 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
  3172 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
  3173 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
  3174 msgid "Organi_zer:"
  3175 msgstr "Органи_затор:"
  3176 
  3177 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
  3178 msgid "T_o:"
  3179 msgstr "_До:"
  3180 
  3181 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
  3182 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
  3183 msgid "Sta_rt date:"
  3184 msgstr "На_чална дата:"
  3185 
  3186 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
  3187 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
  3188 msgid "Su_mmary:"
  3189 msgstr "О_бобщение:"
  3190 
  31913309#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:53
  31923310#, c-format
   
  32253343msgstr "Всички случаи"
  32263344
  3227 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:573
   3345#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:576
  32283346msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
  32293347msgstr "Тази среща съдържа повторения, които Evolution не може да редактира."
  32303348
  3231 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:962
   3349#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:965
  32323350msgid "Recurrence date is invalid"
  32333351msgstr "Датата на повторното събитие е неправилна"
  32343352
  3235 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1002
   3353#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1005
  32363354msgid "End time of the recurrence was before event's start"
  32373355msgstr "Крайното време на повторното събитие бе преди започването му"
   
  32393357#. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
  32403358#. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
  3241 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1032
   3359#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1035
  32423360msgid "on"
  32433361msgstr "на"
   
  32473365#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32483366#.
  3249 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1095
   3367#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1098
  32503368msgid "first"
  32513369msgstr "първи"
   
  32563374#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32573375#.
  3258 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1101
   3376#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1104
  32593377msgid "second"
  32603378msgstr "секунда"
   
  32643382#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32653383#.
  3266 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1106
   3384#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1109
  32673385msgid "third"
  32683386msgstr "трети"
   
  32723390#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32733391#.
  3274 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1111
   3392#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
  32753393msgid "fourth"
  32763394msgstr "четвърти"
   
  32803398#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32813399#.
  3282 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
   3400#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1119
  32833401msgid "fifth"
  32843402msgstr "пети"
   
  32883406#. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
  32893407#.
  3290 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1121
   3408#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1124
  32913409msgid "last"
  32923410msgstr "последен"
   
  32943412#. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
  32953413#. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
  3296 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1145
   3414#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1148
  32973415msgid "Other Date"
  32983416msgstr "Друга дата"
   
  33023420#. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33033421#.
  3304 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1151
   3422#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1154
  33053423msgid "1st to 10th"
  33063424msgstr "от 1ви до 10ти"
   
  33103428#. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33113429#.
  3312 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1157
   3430#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
  33133431msgid "11th to 20th"
  33143432msgstr "от 11ти до 20ти"
   
  33183436#. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
  33193437#.
  3320 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1163
   3438#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
  33213439msgid "21st to 31st"
  33223440msgstr "от 21ви до 31ви"
  33233441
  3324 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1189
  3325 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
   3442#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
   3443#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
  33263444msgid "Monday"
  33273445msgstr "Понеделник"
  33283446
  3329 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1190
  3330 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
   3447#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
   3448#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
  33313449msgid "Tuesday"
  33323450msgstr "Вторник"
  33333451
  3334 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1191
  3335 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
   3452#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
   3453#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:50
  33363454msgid "Wednesday"
  33373455msgstr "Сряда"
  33383456
  3339 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
  3340 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
   3457#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
   3458#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:44
  33413459msgid "Thursday"
  33423460msgstr "Четвъртък"
  33433461
  3344 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
  3345 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
   3462#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
   3463#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
  33463464msgid "Friday"
  33473465msgstr "Петък"
  33483466
  3349 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
  3350 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
   3467#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
   3468#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
  33513469msgid "Saturday"
  33523470msgstr "Събота"
  33533471
  3354 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
  3355 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
   3472#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
   3473#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:38
  33563474msgid "Sunday"
  33573475msgstr "Неделя"
   
  33603478#. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
  33613479#.
  3362 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1319
   3480#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1322
  33633481msgid "on the"
  33643482msgstr "на"
  33653483
  3366 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1494
   3484#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1501
  33673485msgid "occurrences"
  33683486msgstr "събития"
  33693487
  3370 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2210
   3488#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2217
  33713489msgid "Add exception"
  33723490msgstr "Добавяне на описание"
  33733491
  3374 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2251
   3492#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2258
  33753493msgid "Could not get a selection to modify."
  33763494msgstr "Неуспешно получаване на избор, който да се промени."
  33773495
  3378 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2257
   3496#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2264
  33793497msgid "Modify exception"
  33803498msgstr "Променяне на изключението"
  33813499
  3382 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2301
   3500#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2308
  33833501msgid "Could not get a selection to delete."
  33843502msgstr "Неуспешно получаване на избор, който да се изтрие."
  33853503
  3386 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2435
   3504#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2447
  33873505msgid "Date/Time"
  33883506msgstr "Дата/време:"
  33893507
   3508#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:1
   3509msgid "Every"
   3510msgstr "Всеки"
   3511
   3512#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:2
   3513msgid "Exceptions"
   3514msgstr "Изключения"
   3515
   3516#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:84
   3517msgid "Preview"
   3518msgstr "Преглед"
   3519
   3520#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:5
   3521msgid "This appointment rec_urs"
   3522msgstr "Тази среща е повтаря_ща се"
   3523
  33903524#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  3391 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:2
   3525#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:8
  33923526msgctxt "recurrpage"
  33933527msgid "day(s)"
  33943528msgstr "ден/дни"
  3395 
  3396 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  3397 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:4
  3398 msgctxt "recurrpage"
  3399 msgid "week(s)"
  3400 msgstr "седмица/и"
  3401 
  3402 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  3403 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6
  3404 msgctxt "recurrpage"
  3405 msgid "month(s)"
  3406 msgstr "месец(и)"
  3407 
  3408 #. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  3409 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:8
  3410 msgctxt "recurrpage"
  3411 msgid "year(s)"
  3412 msgstr "година/и"
  34133529
  34143530#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
   
  34213537#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:12
  34223538msgctxt "recurrpage"
  3423 msgid "until"
  3424 msgstr "до"
   3539msgid "forever"
   3540msgstr "завинаги"
  34253541
  34263542#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  34273543#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:14
  34283544msgctxt "recurrpage"
  3429 msgid "forever"
  3430 msgstr "завинаги"
  3431 
   3545msgid "month(s)"
   3546msgstr "месец(и)"
   3547
   3548#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  34323549#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:16
  3433 msgid "This appointment rec_urs"
  3434 msgstr "Тази среща е повтаря_ща се"
  3435 
  3436 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:17
  3437 msgid "Every"
  3438 msgstr "Всеки"
  3439 
   3550msgctxt "recurrpage"
   3551msgid "until"
   3552msgstr "до"
   3553
   3554#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  34403555#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:18
  3441 msgid "Exceptions"
  3442 msgstr "Изключения"
  3443 
   3556msgctxt "recurrpage"
   3557msgid "week(s)"
   3558msgstr "седмица/и"
   3559
   3560#. TRANSLATORS: Entire string is for example:     'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
  34443561#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
  3445 #: ../mail/mail-config.ui.h:27
  3446 msgid "Preview"
  3447 msgstr "Преглед"
   3562msgctxt "recurrpage"
   3563msgid "year(s)"
   3564msgstr "година/и"
  34483565
  34493566#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:196
   
  34553572msgstr "Уведомяване _само на нови присъстващи"
  34563573
  3457 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:351
  3458 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:373
   3574#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:355
   3575#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:377
  34593576msgid "Completed date is wrong"
  34603577msgstr "Датата на приключване е грешна"
  34613578
  3462 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:486
   3579#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:489
  34633580msgid "Web Page"
  34643581msgstr "Уебсайт"
  34653582
   3583#. To Translators: This is task status
   3584#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
   3585#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
   3586#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
   3587#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
   3588#: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
   3589#: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
   3590#: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
   3591#, c-format
   3592msgid "Canceled"
   3593msgstr "Отменено"
   3594
   3595#. To Translators: This is task status
   3596#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
   3597#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
   3598#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
   3599#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
   3600#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
   3601#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
   3602#: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
   3603#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
   3604msgid "Completed"
   3605msgstr "Завършено"
   3606
  34663607#. To Translators: This is task priority
  3467 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
  3468 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319
  3469 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:566
  3470 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
  3471 #: ../mail/message-list.c:1285
  3472 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
   3608#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
   3609#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
   3610#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
   3611#: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
  34733612msgid "High"
  34743613msgstr "Висок"
  34753614
  3476 #. To Translators: This is task priority
  3477 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
  3478 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
  3479 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1611
  3480 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:567
  3481 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
  3482 #: ../mail/message-list.c:1284
  3483 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
  3484 msgid "Normal"
  3485 msgstr "Нормален"
  3486 
  3487 #. To Translators: This is task priority
  3488 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
  3489 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323
  3490 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:568
  3491 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
  3492 #: ../mail/message-list.c:1283
  3493 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
  3494 msgid "Low"
  3495 msgstr "Нисък"
  3496 
  3497 #. To Translators: This is task priority
   3615#. To Translators: This is task status
  34983616#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
  3499 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:569
  3500 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
  3501 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:1
  3502 msgid "Undefined"
  3503 msgstr "Неопределен"
  3504 
  3505 #. To Translators: This is task status
  3506 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
  3507 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
  3508 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:487
  3509 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:772
  3510 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:214
  3511 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:229
  3512 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:643
  3513 #: ../calendar/gui/print.c:3408
  3514 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
  3515 msgid "Not Started"
  3516 msgstr "Не е стартирано"
  3517 
  3518 #. To Translators: This is task status
  3519 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
  3520 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:294
  3521 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:489
  3522 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:774
  3523 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:852
  3524 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:216
  3525 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:231
  3526 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:644
   3617#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
   3618#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:492
   3619#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777
   3620#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:855 ../calendar/gui/e-task-table.c:232
   3621#: ../calendar/gui/e-task-table.c:247 ../calendar/gui/e-task-table.c:660
  35273622#: ../calendar/gui/print.c:3411
  35283623msgid "In Progress"
  35293624msgstr "В прогрес"
  35303625
   3626#. To Translators: This is task priority
   3627#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
   3628#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
   3629#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
   3630#: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
   3631msgid "Low"
   3632msgstr "Нисък"
   3633
   3634#. To Translators: This is task priority
   3635#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:13
   3636#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
   3637#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
   3638#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1284
   3639#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:16
   3640msgid "Normal"
   3641msgstr "Нормален"
   3642
  35313643#. To Translators: This is task status
  3532 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
  3533 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
  3534 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
  3535 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:776
  3536 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210
  3537 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
  3538 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:218
  3539 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:233
  3540 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:645
  3541 #: ../calendar/gui/print.c:3414
  3542 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
  3543 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
  3544 msgid "Completed"
  3545 msgstr "Завършено"
  3546 
  3547 #. To Translators: This is task status
   3644#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:15
   3645#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
   3646#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
   3647#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
   3648#: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
   3649#: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
   3650msgid "Not Started"
   3651msgstr "Не е стартирано"
   3652
  35483653#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
  3549 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:300
  3550 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
  3551 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:778
  3552 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:220
  3553 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:235
  3554 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:646
  3555 #: ../calendar/gui/print.c:3417
  3556 #: ../mail/em-sync-stream.c:152
  3557 #: ../mail/em-sync-stream.c:180
  3558 #: ../mail/em-sync-stream.c:202
  3559 #, c-format
  3560 msgid "Canceled"
  3561 msgstr "Отменено"
   3654msgid "P_ercent complete:"
   3655msgstr "Приключено в про_центи:"
   3656
   3657#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
   3658msgid "Stat_us:"
   3659msgstr "Състо_яние:"
  35623660
  35633661#. To Translators: 'Status' here means the state of the attendees, the resulting string will be in a form:
  35643662#. * Status: Accepted: X   Declined: Y   ...
  3565 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
  3566 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
  3567 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3500
  3568 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:661
  3569 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
  3570 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8
  3571 #: ../mail/em-filter-i18n.h:74
  3572 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
   3663#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
   3664#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
   3665#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
   3666#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
   3667#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10
   3668#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21 ../mail/em-filter-i18n.h:74
   3669#: ../mail/message-list.etspec.h:17
  35733670msgid "Status"
  35743671msgstr "Състояние"
  35753672
  3576 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
  3577 msgid "Stat_us:"
  3578 msgstr "Състо_яние:"
  3579 
  3580 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:19
  3581 msgid "P_ercent complete:"
  3582 msgstr "Приключено в про_центи:"
  3583 
   3673#. To Translators: This is task priority
  35843674#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:20
  3585 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:26
  3586 msgid "_Priority:"
  3587 msgstr "_Приоритет:"
   3675#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:24
   3676#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:27
   3677msgid "Undefined"
   3678msgstr "Неопределен"
  35883679
  35893680#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:21
   
  35913682msgstr "_Дата на приключване:"
  35923683
   3684#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
   3685#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:35
   3686msgid "_Priority:"
   3687msgstr "_Приоритет:"
   3688
  35933689#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:23
  35943690msgid "_Web Page:"
   
  36073703msgstr "_Настройки за изпращане"
  36083704
  3609 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:321
  3610 #: ../calendar/gui/print.c:3329
  3611 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:535
   3705#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:321 ../calendar/gui/print.c:3329
   3706#: ../widgets/misc/e-send-options.c:553
  36123707msgid "Task"
  36133708msgstr "Задача"
   
  36173712msgstr "Подробности на задачата"
  36183713
  3619 #: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:366
   3714#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:368
  36203715msgid "Print this task"
  36213716msgstr "Разпечатване на задачата"
   
  36313726#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:289
  36323727msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
  3633 msgstr "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е само за четене"
   3728msgstr ""
   3729"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3730"само за четене"
  36343731
  36353732#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
  36363733msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
  3637 msgstr "Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
   3734msgstr ""
   3735"Задачата не може да бъде редактирано изцяло, защото не сте организаторът"
  36383736
  36393737#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
  3640 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list does not support assigned tasks"
  3641 msgstr "Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е само за четене"
   3738msgid ""
   3739"Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
   3740"assigned tasks"
   3741msgstr ""
   3742"Задачата не може да бъде редактирана, защото избраният списък със задачи е "
   3743"само за четене"
  36423744
  36433745#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:822
   
  36543756msgstr "_Крайна дата:"
  36553757
  3656 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
   3758#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
  36573759msgid "Time zone:"
  36583760msgstr "Часови пояс:"
  36593761
  3660 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:315
   3762#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:320
  36613763msgid "New Appointment"
  36623764msgstr "Нова среща"
  36633765
  3664 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:316
   3766#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:321
  36653767msgid "New All Day Event"
  36663768msgstr "Ново събитие за целия ден"
  36673769
  3668 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:317
   3770#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:322
  36693771msgid "New Meeting"
  36703772msgstr "Ново събрание"
  36713773
  3672 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:318
   3774#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:323
  36733775msgid "Go to Today"
  36743776msgstr "Отиване на днешната дата"
  36753777
  3676 #: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:319
   3778#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:324
  36773779msgid "Go to Date"
  36783780msgstr "Отиване на определена дата"
  36793781
  3680 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:290
   3782#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:291
  36813783msgid "It has reminders."
  36823784msgstr "Има напомняния."
  36833785
  3684 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:293
   3786#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:294
  36853787msgid "It has recurrences."
  36863788msgstr "Има повторения."
  36873789
  3688 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:296
   3790#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:297
  36893791msgid "It is a meeting."
  36903792msgstr "Това е събрание."
  36913793
  3692 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:303
   3794#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:304
  36933795#, c-format
  36943796msgid "Calendar Event: Summary is %s."
  36953797msgstr "Събитие в календар: Обобщението е %s."
  36963798
  3697 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:306
   3799#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:307
  36983800msgid "Calendar Event: It has no summary."
  36993801msgstr "Събитие в календар: Няма обобщение."
  37003802
  3701 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:328
   3803#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:329
  37023804msgid "calendar view event"
  37033805msgstr "събитие за преглед на календар"
  37043806
  3705 #: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:557
   3807#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:558
  37063808msgid "Grab Focus"
  37073809msgstr "Вземане на фокус"
  37083810
  3709 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:151
  3710 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:151
   3811#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:151 ../calendar/gui/ea-week-view.c:151
  37113812#, c-format
  37123813msgid "It has %d event."
   
  37173818#. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
  37183819#. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
  3719 #: ../calendar/gui/ea-day-view.c:156
  3720 #: ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
   3820#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:156 ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
  37213821msgid "It has no events."
  37223822msgstr "Няма събития."
   
  37463846msgstr "календарен изглед за един или повече дни"
  37473847
  3748 #: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:318
  3749 #: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:344
   3848#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:319
   3849#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:345
  37503850msgid "a table to view and select the current time range"
  37513851msgstr "таблица за преглед и избор на текущия времеви интервал"
   
  37533853#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:50
  37543854#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:58
  3755 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1078
   3855#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1084
  37563856msgid "Gnome Calendar"
  37573857msgstr "Календар към GNOME"
   
  37683868#. * You can change the order but don't change the
  37693869#. * specifiers or add anything.
  3770 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
  3771 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1839
  3772 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:852
  3773 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224
   3870#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204 ../calendar/gui/e-day-view.c:1850
   3871#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:837
   3872#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
  37743873#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1054
  37753874msgid "%a %d %b"
   
  38013900#. * month name. You can change the order but don't
  38023901#. * change the specifiers or add anything.
  3803 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234
  3804 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1855
  3805 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:856
  3806 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:238
   3902#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234 ../calendar/gui/e-day-view.c:1866
   3903#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:841
   3904#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
  38073905#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1090
  38083906msgid "%d %b"
  38093907msgstr "%d %b"
  38103908
  3811 #: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:150
   3909#: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:151
  38123910msgid "Jump button"
  38133911msgstr "Бутон за скачане"
  38143912
  3815 #: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:159
   3913#: ../calendar/gui/ea-jump-button.c:160
  38163914msgid "Click here, you can find more events."
  38173915msgstr "Натиснете тук, ще откриете още събития."
  38183916
  38193917#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
  3820 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:393
   3918#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:359
  38213919#, c-format
  38223920msgid "%d day"
   
  38263924
  38273925#. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
  3828 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:399
   3926#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:365
  38293927#, c-format
  38303928msgid "%d week"
   
  38333931msgstr[1] "%d седмици"
  38343932
  3835 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:461
   3933#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:427
  38363934msgid "Unknown action to be performed"
  38373935msgstr "Неизвестно действие за изпълнение"
   
  38393937#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38403938#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
  3841 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:475
   3939#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:441
  38423940#, c-format
  38433941msgid "%s %s before the start of the appointment"
   
  38463944#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38473945#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
  3848 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:480
   3946#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:446
  38493947#, c-format
  38503948msgid "%s %s after the start of the appointment"
   
  38533951#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38543952#. * "Play a sound"
  3855 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:487
   3953#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
  38563954#, c-format
  38573955msgid "%s at the start of the appointment"
   
  38603958#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38613959#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
  3862 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:498
   3960#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:464
  38633961#, c-format
  38643962msgid "%s %s before the end of the appointment"
   
  38673965#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38683966#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
  3869 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:503
   3967#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:469
  38703968#, c-format
  38713969msgid "%s %s after the end of the appointment"
   
  38743972#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38753973#. * "Play a sound"
  3876 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:510
   3974#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:476
  38773975#, c-format
  38783976msgid "%s at the end of the appointment"
   
  38813979#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
  38823980#. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
  3883 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:534
   3981#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:500
  38843982#, c-format
  38853983msgid "%s at %s"
   
  38883986#. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
  38893987#. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
  3890 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:542
   3988#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:508
  38913989#, c-format
  38923990msgid "%s for an unknown trigger type"
   
  39114009msgstr "календарен изглед за една или повече седмици"
  39124010
  3913 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:194
  3914 #: ../filter/e-filter-rule.c:680
   4011#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:201 ../filter/e-filter-rule.c:691
  39154012msgid "Untitled"
  39164013msgstr "Неименувано"
  39174014
  3918 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:200
   4015#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:207
  39194016msgid "Categories:"
  39204017msgstr "Категории:"
  39214018
  3922 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:239
   4019#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:246
  39234020msgid "Summary:"
  39244021msgstr "Обобщено:"
  39254022
  3926 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:249
  3927 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:263
   4023#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:256
   4024#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:270
  39284025msgid "Start Date:"
  39294026msgstr "Начална дата:"
  39304027
  3931 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:277
   4028#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
  39324029msgid "Due Date:"
  39334030msgstr "Крайна дата:"
  39344031
  39354032#. Status
  3936 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:290
  3937 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1083
   4033#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
   4034#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1082
  39384035msgid "Status:"
  39394036msgstr "Състояние:"
  39404037
  3941 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
   4038#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
  39424039msgid "Priority:"
  39434040msgstr "Приоритет:"
  39444041
  3945 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:342
  3946 #: ../mail/mail-config.ui.h:159
   4042#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:36
  39474043msgid "Description:"
  39484044msgstr "Описание:"
  39494045
  3950 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:373
   4046#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:380
  39514047msgid "Web Page:"
  39524048msgstr "Интернет страница:"
  39534049
  3954 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:1
  3955 msgid "Click to add a task"
  3956 msgstr "Натиснете, за да добавите задача"
  3957 
  39584050#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:2
  3959 msgid "Start date"
  3960 msgstr "Начална дата"
  3961 
  3962 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
  3963 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:627
  3964 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
  3965 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
  3966 #: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
  3967 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:584
  3968 msgid "Type"
  3969 msgstr "Вид"
  3970 
  3971 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:5
  3972 msgid "Completion date"
  3973 msgstr "Дата на завършване"
  3974 
  3975 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
  3976 msgid "Complete"
  3977 msgstr "Готово"
  3978 
  3979 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:7
  3980 msgid "Due date"
  3981 msgstr "Краен срок"
  3982 
  3983 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:9
  39844051#, no-c-format
  39854052msgid "% Complete"
  39864053msgstr "% готово"
  39874054
   4055#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
   4056msgid "Click to add a task"
   4057msgstr "Натиснете, за да добавите задача"
   4058
   4059#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:5
   4060msgid "Complete"
   4061msgstr "Готово"
   4062
   4063#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
   4064msgid "Completion date"
   4065msgstr "Дата на завършване"
   4066
   4067#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:7
   4068#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:2
   4069#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
   4070#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
   4071msgid "Created"
   4072msgstr "Създадено"
   4073
   4074#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:8
   4075msgid "Due date"
   4076msgstr "Краен срок"
   4077
   4078#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:9
   4079#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
   4080#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
   4081msgid "Last modified"
   4082msgstr "Последна промяна"
   4083
  39884084#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
  3989 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
   4085#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20
  39904086#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
  39914087msgid "Priority"
  39924088msgstr "Приоритет"
  39934089
  3994 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
  3995 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
  3996 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
  3997 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
  3998 msgid "Created"
  3999 msgstr "Създадено"
   4090#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
   4091msgid "Start date"
   4092msgstr "Начална дата"
  40004093
  40014094#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
  4002 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
   4095#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:640
   4096#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
  40034097#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
  4004 msgid "Last modified"
  4005 msgstr "Последна промяна"
  4006 
  4007 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:423
   4098#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
   4099#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
   4100msgid "Type"
   4101msgstr "Вид"
   4102
   4103#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:427
  40084104msgid "Cut selected events to the clipboard"
  40094105msgstr "Отрязване на избраните събития в буфера за обмен"
  40104106
  4011 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:429
   4107#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:433
  40124108msgid "Copy selected events to the clipboard"
  40134109msgstr "Копиране на избраните събития в буфера за обмен"
  40144110
  4015 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:435
   4111#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:439
  40164112msgid "Paste events from the clipboard"
  40174113msgstr "Поставяне на събития от буфера за обмен"
  40184114
  4019 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:441
   4115#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:445
  40204116msgid "Delete selected events"
  40214117msgstr "Изтриване на избраните събития"
  40224118
  4023 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:460
  4024 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:182
  4025 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:270
   4119#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:464 ../calendar/gui/e-memo-table.c:198
   4120#: ../calendar/gui/e-task-table.c:286
  40264121msgid "Deleting selected objects"
  40274122msgstr "Изтриване на избраните обекти"
  40284123
  4029 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:656
  4030 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:862
  4031 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1145
   4124#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:660 ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
   4125#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
  40324126msgid "Updating objects"
  40334127msgstr "Обновяване на обектите"
   
  40364130#. To Translators: It will display
  40374131#. * "Organizer: NameOfTheUser <email@ofuser.com>"
  4038 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1912
  4039 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:539
  4040 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:811
   4132#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1918 ../calendar/gui/e-memo-table.c:555
   4133#: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
  40414134#, c-format
  40424135msgid "Organizer: %s <%s>"
   
  40464139#. With SunOne accounts, there may be no ':' in
  40474140#. * organizer.value.
  4048 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1916
  4049 #: ../calendar/gui/e-memo-table.c:544
  4050 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:815
   4141#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1922 ../calendar/gui/e-memo-table.c:560
   4142#: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
  40514143#, c-format
  40524144msgid "Organizer: %s"
   
  40544146
  40554147#. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
  4056 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1932
  4057 #: ../calendar/gui/print.c:3363
   4148#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1938 ../calendar/gui/print.c:3363
  40584149#, c-format
  40594150msgid "Location: %s"
   
  40614152
  40624153#. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
  4063 #: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1963
   4154#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1969
  40644155#, c-format
  40654156msgid "Time: %s %s"
  40664157msgstr "Време: %s %s"
  40674158
  4068 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
   4159#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
   4160msgid "End Date"
   4161msgstr "Крайна дата"
   4162
   4163#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
  40694164#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
  40704165msgid "Start Date"
  40714166msgstr "Начална дата"
  40724167
  4073 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:2
  4074 msgid "End Date"
  4075 msgstr "Крайна дата"
  4076 
  4077 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:801
  4078 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:177
  4079 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:191
  4080 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:140
  4081 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:175
  4082 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:238
  4083 #: ../calendar/gui/print.c:1162
  4084 #: ../calendar/gui/print.c:1179
  4085 #: ../e-util/e-charset.c:52
   4168#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:813 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
   4169#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
   4170#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
   4171#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:242 ../calendar/gui/print.c:1162
   4172#: ../calendar/gui/print.c:1179 ../e-util/e-charset.c:52
  40864173#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:101
  40874174#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:475
  4088 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2881
   4175#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2885
  40894176msgid "Unknown"
  40904177msgstr "Неизвестен"
  40914178
  4092 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1613
   4179#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1625
  40934180msgid "Recurring"
  40944181msgstr "Повтарящ се"
  40954182
  4096 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1615
   4183#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1627
  40974184msgid "Assigned"
  40984185msgstr "Назначен"
  40994186
  4100 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1617
  4101 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1143
  4102 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:201
  4103 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:182
  4104 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:192
  4105 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1057
   4187#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
   4188#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:206
   4189#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196
   4190#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1062
  41064191msgid "Yes"
  41074192msgstr "Да"
  41084193
  4109 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1617
  4110 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1143
  4111 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:202
  4112 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:194
   4194#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
   4195#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207
   4196#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198
  41134197msgid "No"
  41144198msgstr "Не"
  41154199
  4116 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2999
   4200#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3021
  41174201#, c-format
  41184202msgid "Opening %s"
  41194203msgstr "Отваряне на %s"
  41204204
  4121 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3444
  4122 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:213
  4123 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202
  4124 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
  4125 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2869
   4205#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3466
   4206#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:218
   4207#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
   4208#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2873
  41264209msgid "Accepted"
  41274210msgstr "Прието"
  41284211
  4129 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3445
  4130 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:214
  4131 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204
  4132 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
  4133 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2875
   4212#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3467
   4213#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
   4214#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
   4215#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2879
  41344216msgid "Declined"
  41354217msgstr "Отказано"
  41364218
  4137 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3446
  4138 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:215
  4139 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206
  4140 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
  4141 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:547
   4219#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3468
   4220#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
   4221#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
   4222#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:561
  41424223msgid "Tentative"
  41434224msgstr "Неокончателно"
  41444225
  4145 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3447
  4146 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:216
  4147 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208
  4148 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
  4149 #: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2878
   4226#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3469
   4227#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
   4228#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:235
   4229#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2882
  41504230msgid "Delegated"
  41514231msgstr "Делегиран"
  41524232
  4153 #: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3448
   4233#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3470
  41544234msgid "Needs action"
  41554235msgstr "Изисква действие"
  41564236
  4157 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:188
  4158 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:620
   4237#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:157
   4238#: ../calendar/gui/e-task-table.c:636
  41594239msgid "Free"
  41604240msgstr "Свободно"
  41614241
  4162 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:191
  4163 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:548
  4164 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:621
   4242#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:160
   4243#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:637
  41654244msgid "Busy"
  41664245msgstr "Заето"
  41674246
  4168 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:718
   4247#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:721
  41694248msgid ""
  41704249"The geographical position must be entered in the format: \n"
   
  41774256
  41784257#. Translators: "None" for task's status
  4179 #: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:770
   4258#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:773
  41804259msgctxt "cal-task-status"
  41814260msgid "None"
   
  41834262
  41844263#. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
  4185 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:156
   4264#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:163
  41864265msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
  41874266msgstr "%a, %d.%m.%Y, %H:%M:%S"
  41884267
  41894268#. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
  4190 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:159
   4269#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:166
  41914270msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
  41924271msgstr "%d.%m.%Y, %a, %I:%M:%S %p"
  41934272
  4194 #: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:167
   4273#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:174
  41954274#, c-format
  41964275msgid ""
   
  42024281
  42034282#. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
  4204 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1022
  4205 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:774
  4206 #: ../calendar/gui/print.c:988
  4207 #: ../calendar/gui/print.c:1007
  4208 #: ../calendar/gui/print.c:2498
  4209 #: ../calendar/gui/print.c:2518
   4283#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1022 ../calendar/gui/e-week-view.c:774
   4284#: ../calendar/gui/print.c:988 ../calendar/gui/print.c:1007
   4285#: ../calendar/gui/print.c:2498 ../calendar/gui/print.c:2518
  42104286msgid "am"
  42114287msgstr "сутрин"
  42124288
  42134289#. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
  4214 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1025
  4215 #: ../calendar/gui/e-week-view.c:777
  4216 #: ../calendar/gui/print.c:993
  4217 #: ../calendar/gui/print.c:1009
  4218 #: ../calendar/gui/print.c:2503
  4219 #: ../calendar/gui/print.c:2520
   4290#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1025 ../calendar/gui/e-week-view.c:777
   4291#: ../calendar/gui/print.c:993 ../calendar/gui/print.c:1009
   4292#: ../calendar/gui/print.c:2503 ../calendar/gui/print.c:2520
  42204293msgid "pm"
  42214294msgstr "следобед"
   
  42274300#. * order but don't change the specifiers or add
  42284301#. * anything.
  4229 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:1822
  4230 #: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:848
  4231 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:215
  4232 #: ../calendar/gui/print.c:1982
   4302#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1833 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:833
   4303#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1982
  42334304msgid "%A %d %B"
  42344305msgstr "%A %d %B"
  42354306
  42364307#. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
  4237 #: ../calendar/gui/e-day-view.c:2639
   4308#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2650
  42384309#, c-format
  42394310msgid "Week %d"
  42404311msgstr "%d-а седмица"
  42414312
  4242 #. TO TRANSLATORS: %02i is the number of minutes; this is a context menu entry
  4243 #. * to change the length of the time division in the calendar day view, e.g.
  4244 #. * a day is displayed in 24 "60 minute divisions" or 48 "30 minute divisions"
  4245 #.
  4246 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:804
   4313#. Translators: %02i is the number of minutes;
   4314#. * this is a context menu entry to change the
   4315#. * length of the time division in the calendar
   4316#. * day view, e.g. a day is displayed in
   4317#. * 24 "60 minute divisions" or
   4318#. * 48 "30 minute divisions".
   4319#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:791
  42474320#, c-format
  42484321msgid "%02i minute divisions"
  42494322msgstr "Разделения от по %02i минути"
  42504323
  4251 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:825
   4324#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:816
  42524325msgid "Show the second time zone"
  42534326msgstr "Показване на допълнителен часови пояс"
  42544327
  42554328#. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
  4256 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:842
   4329#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:833
  42574330#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
  42584331#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
  4259 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
   4332#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
  42604333msgctxt "cal-second-zone"
  42614334msgid "None"
  42624335msgstr "Без"
  42634336
  4264 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:874
  4265 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:319
  4266 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:258
   4337#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:867
   4338#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:322
   4339#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
  42674340msgid "Select..."
  42684341msgstr "Избор…"
  42694342
  4270 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:63
   4343#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
  42714344msgid "Chair Persons"
  42724345msgstr "Председателстващи"
  42734346
  4274 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:64
   4347#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
  42754348msgid "Required Participants"
  42764349msgstr "Нужни участници"
  42774350
  4278 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
   4351#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:69
  42794352msgid "Optional Participants"
  42804353msgstr "Възможни други участници"
  42814354
  4282 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
   4355#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:70
  42834356msgid "Resources"
  42844357msgstr "Ресурси"
  42854358
  4286 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:173
  4287 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115
  4288 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
  4289 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1051
  4290 #: ../calendar/gui/print.c:1158
   4359#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:178
   4360#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
   4361#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1056 ../calendar/gui/print.c:1158
  42914362msgid "Individual"
  42924363msgstr "Индивидуално"
  42934364
  4294 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:174
  4295 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:117
  4296 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134
  4297 #: ../calendar/gui/print.c:1159
  4298 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
   4365#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
   4366#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
   4367#: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:7
  42994368msgid "Group"
  43004369msgstr "Групово"
  43014370
  4302 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:175
  4303 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119
  4304 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
   4371#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
   4372#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:123 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:140
  43054373#: ../calendar/gui/print.c:1160
  43064374msgid "Resource"
  43074375msgstr "Ресурс"
  43084376
  4309 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:176
  4310 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121
  4311 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
   4377#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
   4378#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:142
  43124379#: ../calendar/gui/print.c:1161
  43134380msgid "Room"
  43144381msgstr "Помещение"
  43154382
  4316 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:187
  4317 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150
  4318 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
   4383#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:192
   4384#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
  43194385#: ../calendar/gui/print.c:1175
  43204386msgid "Chair"
  43214387msgstr "Председател"
  43224388
  4323 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:188
  4324 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:152
  4325 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
  4326 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1054
  4327 #: ../calendar/gui/print.c:1176
   4389#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
   4390#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
   4391#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1059 ../calendar/gui/print.c:1176
  43284392msgid "Required Participant"
  43294393msgstr "Заявен участник"
  43304394
  4331 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:189
  4332 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154
  4333 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
   4395#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
   4396#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:158 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:175
  43344397#: ../calendar/gui/print.c:1177
  43354398msgid "Optional Participant"
  43364399msgstr "Възможен участник"
  43374400
  4338 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:190
  4339 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156
  4340 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
   4401#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
   4402#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:177
  43414403#: ../calendar/gui/print.c:1178
  43424404msgid "Non-Participant"
  43434405msgstr "Не е участник"
  43444406
  4345 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:212
  4346 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200
  4347 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
  4348 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1064
   4407#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:217
   4408#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
   4409#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069
  43494410msgid "Needs Action"
  43504411msgstr "Необходими действия"
  43514412
  43524413#. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
  4353 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:608
   4414#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:615
  43544415msgid "Attendee                          "
  43554416msgstr "Присъстващ"
  43564417
  43574418#. To translators: RSVP means "please reply"
  4358 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:650
  4359 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
   4419#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:667
   4420#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
  43604421msgid "RSVP"
  43614422msgstr "Моля, отговорете"
  43624423
  4363 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212
  4364 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:235
   4424#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:216 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:239
  43654425msgid "In Process"
  43664426msgstr "В прогрес"
  43674427
  4368 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1880
   4428#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1887
  43694429#, c-format
  43704430msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
  4371 msgstr "Въведете парола на сървъра %s като потребител %s за достъп до информация дали някой е свободен/зает"
  4372 
  4373 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1890
   4431msgstr ""
   4432"Въведете парола на сървъра %s като потребител %s за достъп до информация "
   4433"дали някой е свободен/зает"
   4434
   4435#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1897
  43744436#, c-format
  43754437msgid "Failure reason: %s"
  43764438msgstr "Причина за неуспех: %s"
  43774439
  4378 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1895
   4440#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1902
  43794441#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:958
  43804442#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:458
  4381 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:337
   4443#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:339
  43824444#: ../smime/gui/component.c:54
  43834445msgid "Enter password"
  43844446msgstr "Въвеждане на парола"
  43854447
  4386 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:549
   4448#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:563
  43874449msgid "Out of Office"
  43884450msgstr "Извън офиса"
  43894451
  4390 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:550
   4452#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:564
  43914453msgid "No Information"
  43924454msgstr "Няма информация"
  43934455
  4394 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:586
   4456#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:602
  43954457msgid "O_ptions"
  43964458msgstr "_Настройки"
  43974459
  4398 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:604
   4460#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:620
  43994461msgid "Show _only working hours"
  44004462msgstr "Показване _само на работните часове"
  44014463
  4402 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:615
   4464#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:632
  44034465msgid "Show _zoomed out"
  44044466msgstr "Показване като _умалено"
  44054467
  4406 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:631
   4468#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:649
  44074469msgid "_Update free/busy"
  44084470msgstr "_Обновяване на „свободен/зает“"
  44094471
  4410 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:646
   4472#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:665
  44114473msgid "_<<"
  44124474msgstr "_<<"
  44134475
  4414 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:664
   4476#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:684
  44154477msgid "_Autopick"
  44164478msgstr "_Авт. избиране"
  44174479
  4418 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:679
   4480#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:700
  44194481msgid ">_>"
  44204482msgstr ">_>"
  44214483
  4422 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:697
   4484#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:719
  44234485msgid "_All people and resources"
  44244486msgstr "_Всички хора и ресурси"
  44254487
  4426 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:707
   4488#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:730
  44274489msgid "All _people and one resource"
  44284490msgstr "Вси_чки хора и един ресурс"
  44294491
  4430 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:717
   4492#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:741
  44314493msgid "_Required people"
  44324494msgstr "Ну_жни хора"
  44334495
  4434 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:726
   4496#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:751