Ignore:
Timestamp:
Feb 21, 2012, 10:44:27 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gvfs: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gvfs.master.bg.po

  r2385 r2442  
  88"Project-Id-Version: gvfs master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:32+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:32+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2012-02-21 10:42+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2012-02-21 10:42+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  260260msgstr "грешка при стартирането на монтиращия демон"
  261261
  262 #: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1305 ../daemon/gvfsafpconnection.c:1332
   262#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1409
   263msgid "Connection unexpectedly went down"
   264msgstr "Връзката неочаквано прекъсна"
   265
   266#: ../daemon/gvfsafpconnection.c:1436
  263267msgid "Got EOS"
  264268msgstr "Получен е край на поток"
  265269
  266 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:127
  267 msgid "Server doesn't support passwords longer than 256 characters"
  268 msgstr "Сървърът не поддържа пароли с дължина над 256 знака"
  269 
  270 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:155 ../daemon/gvfsafpserver.c:469
   270#: ../daemon/gvfsafpserver.c:171 ../daemon/gvfsafpserver.c:457
   271#, c-format
   272msgid "Server doesn't support passwords longer than %d characters"
   273msgstr "Сървърът не поддържа пароли с дължина над %d знака"
   274
   275#: ../daemon/gvfsafpserver.c:199 ../daemon/gvfsafpserver.c:512
  271276msgid "An invalid username was provided"
  272277msgstr "Подадено е неправилно потребителско име"
  273278
  274 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:334 ../daemon/gvfsafpserver.c:563
   279#: ../daemon/gvfsafpserver.c:378 ../daemon/gvfsafpserver.c:606
  275280#, c-format
  276281msgid "AFP server %s declined the submitted password"
  277282msgstr "Сървърът за AFP %s не прие подадената парола"
  278283
  279 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:365 ../daemon/gvfsafpserver.c:585
  280 #, c-format
  281 msgid "Login to AFP server %s failed"
  282 msgstr "Неуспешна идентификация пред сървъра за AFP %s"
  283 
  284 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:414
  285 msgid "Server doesn't support passwords longer than 64 characters"
  286 msgstr "Сървърът не поддържа пароли с дължина над 64 знака"
  287 
  288 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:610 ../daemon/gvfsafpserver.c:639
   284#: ../daemon/gvfsafpserver.c:652 ../daemon/gvfsafpserver.c:681
  289285#, c-format
  290286msgid "AFP server %s doesn't support anonymous login"
  291287msgstr "Сървърът за AFP %s не поддържа анонимни потребители"
  292288
  293 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:645
  294 #, c-format
  295 msgid "Anonymous login to AFP server %s failed, got error code: %d"
  296 msgstr ""
  297 "Сървърът за AFP %s отхвърли идентификацията като анонимен потребител и "
  298 "изпрати код за грешка: %d"
  299 
  300 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:669
   289#: ../daemon/gvfsafpserver.c:709
  301290#, c-format
  302291msgid ""
   
  306295"това)"
  307296
  308 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:740
   297#: ../daemon/gvfsafpserver.c:780
  309298#, c-format
  310299msgid "Failed to connect to server (%s)"
  311300msgstr "Неуспешно свързване към сървър (%s)"
  312301
   302#: ../daemon/gvfsafpserver.c:885 ../daemon/gvfsafpvolume.c:391
   303#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:664 ../daemon/gvfsafpvolume.c:817
   304#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1011 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1211
   305#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1394 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1551
   306#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2162 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2288
   307#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2450 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2660
   308#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:286 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
   309#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834 ../daemon/gvfsftptask.c:399
   310#, c-format
   311msgid "Permission denied"
   312msgstr "Достъпът е отказан"
   313
   314#: ../daemon/gvfsafpserver.c:890
   315#, c-format
   316msgid "Command is not supported by server"
   317msgstr "Командата не се поддържа от сървъра"
   318
   319#: ../daemon/gvfsafpserver.c:894
   320#, c-format
   321msgid "User's password has expired"
   322msgstr "Паролата на потребителя е изтекла"
   323
   324#: ../daemon/gvfsafpserver.c:898
   325#, c-format
   326msgid "User's password needs to be changed"
   327msgstr "Паролата на потребителя трябва да се смени"
   328
  313329#. Translators: the first %s is the username, the second the host name
  314 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:830
   330#: ../daemon/gvfsafpserver.c:990
  315331#, c-format
  316332msgid "Enter password for afp as %s on %s"
   
  318334
  319335#. translators: %s here is the hostname
  320 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:833
   336#: ../daemon/gvfsafpserver.c:993
  321337#, c-format
  322338msgid "Enter password for afp on %s"
  323339msgstr "Въведете паролата за afp към %s"
  324340
  325 #: ../daemon/gvfsafpserver.c:865 ../daemon/gvfsbackendftp.c:518
   341#: ../daemon/gvfsafpserver.c:1025 ../daemon/gvfsbackendftp.c:518
  326342#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:985 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:995
  327343#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:619
   
  329345msgstr "Диалоговият прозорец за парола е отменен"
  330346
   347#: ../daemon/gvfsafputils.c:124
   348#, c-format
   349msgid "Got error \"%s\" from server"
   350msgstr "Сървърът изпрати грешка: %s"
   351
   352#: ../daemon/gvfsafputils.c:127
   353#, c-format
   354msgid "Got unknown error code %d from server"
   355msgstr "Сървърът изпрати непознат код за грешка: %d"
   356
   357#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:147
   358#, c-format
   359msgid "Couldn't mount AFP volume %s on %s"
   360msgstr "Ресурсът %s не може да се монтира чрез AFP върху %s"
   361
   362#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:395 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1891
   363#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2664 ../daemon/gvfsbackendafc.c:928
   364#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:189 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:322
   365#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:354 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:647
   366#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:695 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:747
   367#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:776 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:987
   368#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:398
   369#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1067 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:602
   370#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1094 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1161
   371#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1333 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1403
   372#, c-format
   373msgid "File doesn't exist"
   374msgstr "Файлът не съществува"
   375
   376#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:399 ../daemon/gvfsafpvolume.c:464
   377#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2668 ../daemon/gvfsbackendafp.c:275
   378#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:476 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1316
   379#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2210 ../daemon/gvfsbackendftp.c:773
   380#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069
   381#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3408 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4276
   382msgid "File is directory"
   383msgstr "Файлът е папка"
   384
   385#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:403
   386msgid "Too many files open"
   387msgstr "Твърде много отворени файлове"
   388
   389#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:668 ../daemon/gvfsafpvolume.c:825
   390msgid "Target file is open"
   391msgstr "Целевият файл е отворен"
   392
   393#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:672 ../daemon/gvfsbackendburn.c:420
   394#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2559 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
   395msgid "Directory not empty"
   396msgstr "Папката не е празна"
   397
   398#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:676
   399msgid "Target object is marked as not deletable (DeleteInhibit)"
   400msgstr "Целевият обект е с флаг да не се трие (DeleteInhibit)"
   401
   402#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:680 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1227
   403#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2292
   404msgid "Target object doesn't exist"
   405msgstr "Целевият обект не съществува"
   406
   407#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:684 ../daemon/gvfsafpvolume.c:837
   408#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1031 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1231
   409#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2296
   410msgid "Volume is read-only"
   411msgstr "Права само за четене"
   412
   413#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:821 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1015
   414#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1563 ../daemon/gvfsafpvolume.c:2166
   415#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2798
   416msgid "Not enough space on volume"
   417msgstr "Няма достатъчно място"
   418
   419#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:829 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1410
   420#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1567 ../daemon/gvfsbackendafp.c:282
   421#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:483 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2266
   422#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2519 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2630
   423#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:752 ../daemon/gvfsbackendftp.c:933
   424#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1372 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1552
   425#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4285 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2082
   426msgid "Target file already exists"
   427msgstr "Целевият файл вече съществува"
   428
   429#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:833 ../daemon/gvfsafpvolume.c:1023
   430msgid "Ancestor directory doesn't exist"
   431msgstr "Родителската папка не съществува"
   432
   433#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1019
   434msgid "Volume is flat and doesn't support directories"
   435msgstr "Системата не поддържа папки"
   436
   437#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1027
   438msgid "Target directory already exists"
   439msgstr "Целевата папка вече съществува"
   440
   441#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1215 ../daemon/gvfsbackendafp.c:588
   442msgid "Can't rename volume"
   443msgstr "Файловата система не може да бъде преименувана"
   444
   445#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1219
   446msgid "Object with that name already exists"
   447msgstr "Вече съществува обект с такова име"
   448
   449#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1223
   450msgid "Target object is marked as not renameable (RenameInhibit)"
   451msgstr "Целевият обект е с флаг да не се преименува (RenameInhibit)"
   452
   453#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1398
   454msgid "Can't move directory into one of its descendants"
   455msgstr "Папка не може да бъде преместена в своя подпапка"
   456
   457#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1402
   458msgid "Can't move sharepoint into a shared directory"
   459msgstr "Точката за споделяне не може да бъде преместена в споделена папка"
   460
   461#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1406
   462msgid "Can't move a shared directory into the Trash"
   463msgstr "Споделената папка не може да бъде преместена в кошчето"
   464
   465#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1414
   466msgid "Object being moved is marked as not renameable (RenameInhibit)"
   467msgstr "Местеният обект е с флаг да не се преименува (RenameInhibit)"
   468
   469#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1418
   470msgid "Object being moved doesn't exist"
   471msgstr "Местеният обект не съществува"
   472
   473#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1555
   474msgid "Server doesn't support the FPCopyFile operation"
   475msgstr "Сървърът нe поддържа операцията „FPCopyFile“ (копиране на файлове)"
   476
   477#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1559
   478msgid "Unable to open source file for reading"
   479msgstr "Изходният файл не може да бъде отворен за четене"
   480
   481#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1571
   482msgid "Source file and/or destination directory doesn't exist"
   483msgstr "Изходният файл и/или целевата папка не съществуват"
   484
   485#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1575
   486msgid "Source file is a directory"
   487msgstr "Изходният файлът е папка"
   488
   489#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:1725
   490msgid "ID not found"
   491msgstr "Идентификаторът не е открит"
   492
   493#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2170
   494msgid "Range lock conflict exists"
   495msgstr "Съществува конфликт при заключването по диапазон"
   496
   497#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2454
   498msgid "Directory doesn't exist"
   499msgstr "Папката не съществува"
   500
   501#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2458
   502msgid "Target object is not a directory"
   503msgstr "Целевият обект не е папка"
   504
   505#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2794
   506msgid "File is not open for write access"
   507msgstr "Файлът не е отворен за достъп за писане"
   508
   509#: ../daemon/gvfsafpvolume.c:2935
   510msgid "File is not open for read access"
   511msgstr "Файлът не е отворен за достъп за четене"
   512
  331513#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:209
  332514msgid "Internal Apple File Control error"
   
  369551msgid "Lockdown Error: Invalid Argument"
  370552msgstr "Грешка при заключване: неправилен аргумент"
  371 
  372 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:286 ../daemon/gvfsbackendafp.c:463
  373 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1049 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1203
  374 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1448 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1577
  375 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1704 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2210
  376 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2346 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2865
  377 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2965 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3535
  378 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4089 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:310
  379 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1834 ../daemon/gvfsftptask.c:399
  380 msgid "Permission denied"
  381 msgstr "Достъпът е отказан"
  382553
  383554#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:290
   
  409580#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:382 ../daemon/gvfsbackend.c:963
  410581#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:1024 ../monitor/gdu/ggdumount.c:926
   582#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:709
  411583msgid "Cancel"
  412584msgstr "Отмяна"
  413585
  414586#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:400 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:550
  415 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:579 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1797
   587#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:579 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1806
  416588#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:309 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:862
  417589#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:878 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:897
   
  472644msgstr "Папката не може да бъде отворена"
  473645
  474 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:928 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:257
  475 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:390 ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:422
  476 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:467 ../daemon/gvfsbackendafp.c:780
  477 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2869 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:647
  478 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:695 ../daemon/gvfsbackendarchive.c:747
  479 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:776 ../daemon/gvfsbackendcdda.c:987
  480 #: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:627 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:398
  481 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1067 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:602
  482 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1094 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1161
  483 #: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1333 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1403
  484 #, c-format
  485 msgid "File doesn't exist"
  486 msgstr "Файлът не съществува"
  487 
  488646#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:1119 ../daemon/gvfsbackendafc.c:2462
  489647msgid "Backups are not yet supported."
   
  494652msgstr "Неправилен вид търсене"
  495653
  496 #: ../daemon/gvfsbackendafc.c:2299 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3809
   654#: ../daemon/gvfsbackendafc.c:2299 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1755
  497655#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1087 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1135
  498656#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1156 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1832
   
  502660msgstr "Действието не се поддържа"
  503661
  504 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:121 ../daemon/gvfsbackendafp.c:479
  505 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:600 ../daemon/gvfsbackendafp.c:681
  506 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:784 ../daemon/gvfsbackendafp.c:895
  507 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1073 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1227
  508 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1323 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1476
  509 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1605 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1716
  510 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2234 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2370
  511 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2509 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2746
  512 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2877 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2977
  513 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3551 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4106
  514 #, c-format
  515 msgid "Got error code: %d from server"
  516 msgstr "Сървърът изпрати код за грешка: %d"
  517 
  518 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:285 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1089
   662#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:217 ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1089
  519663#: ../daemon/gvfsbackendsmbbrowse.c:1135
  520664msgid "The file is not a mountable"
  521665msgstr "Целевият файл не може да се монтира"
  522666
  523 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:498
  524 #, c-format
  525 msgid "AFP shares for %s on %s"
  526 msgstr "AFP като %s към %s"
  527 
  528 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:501
  529 #, c-format
  530 msgid "AFP shares on %s"
  531 msgstr "Споделени ресурси на Епъл на %s"
  532 
  533 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:534 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4294
   667#. Translators: first %s is username and second serververname
   668#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:431
   669#, c-format
   670msgid "AFP volumes for %s on %s"
   671msgstr "AFP като %s на %s"
   672
   673#. Translators: %s is the servername
   674#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:435
   675#, c-format
   676msgid "AFP volumes on %s"
   677msgstr "AFP на %s"
   678
   679#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:468 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2083
  534680#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:539 ../daemon/gvfsbackendftp.c:667
  535681#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1745
   
  537683msgstr "Не е указано име на хост"
  538684
  539 #: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:602 ../daemon/gvfsbackendafp.c:4382
   685#: ../daemon/gvfsbackendafpbrowse.c:537 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2173
  540686msgid "Apple Filing Protocol Service"
  541687msgstr "Споделяне на файлове от Епъл"
  542688
  543 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:471 ../daemon/gvfsbackendafp.c:518
  544 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2873 ../daemon/gvfsbackendafp.c:3276
  545 msgid "File is a directory"
  546 msgstr "Файлът е папка"
  547 
  548 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:475
  549 msgid "Too many files open"
  550 msgstr "Твърде много отворени файлове"
  551 
  552 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1053 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1589
  553 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2350 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2505
  554 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2969
  555 msgid "Not enough space on volume"
  556 msgstr "Няма достатъчно място"
  557 
  558 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1057 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1207
  559 msgid "Target file is open"
  560 msgstr "Целевият файл е отворен"
  561 
  562 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1061 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1464
  563 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1593 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1919
  564 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2116 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2257
  565 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2510 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2621
  566 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:752 ../daemon/gvfsbackendftp.c:933
  567 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1372 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1552
  568 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4285 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2082
  569 msgid "Target file already exists"
  570 msgstr "Целевият файл вече съществува"
  571 
  572 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1065 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2358
  573 msgid "Ancestor directory doesn't exist"
  574 msgstr "Родителската папка не съществува"
  575 
  576 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1069 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1223
  577 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1712 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2230
  578 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2366
  579 msgid "Volume is read-only"
  580 msgstr "Права само за четене"
  581 
  582 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1211 ../daemon/gvfsbackendburn.c:425
  583 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2550 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1828
  584 msgid "Directory not empty"
  585 msgstr "Папката не е празна"
  586 
  587 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1215
  588 msgid "Target object is marked as DeleteInhibit"
  589 msgstr "Целевият обект е с флаг да не се трие (DeleteInhibit)"
  590 
  591 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1219 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1708
  592 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2226
  593 msgid "Target object doesn't exist"
  594 msgstr "Целевият обект не съществува"
  595 
  596 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1319
  597 msgid "ID not found"
  598 msgstr "Идентификаторът не е открит"
  599 
  600 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1452
  601 msgid "Can't move directory into one of it's descendants"
  602 msgstr "Папка не може да бъде преместена в своя подпапка"
  603 
  604 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1456
  605 msgid "Can't move sharepoint into a shared directory"
  606 msgstr "Точката за споделяне не може да бъде преместена в споделена папка"
  607 
  608 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1460
  609 msgid "Can't move a shared directory into the Trash"
  610 msgstr "Споделената папка не може да бъде преместена в кошчето"
  611 
  612 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1468
  613 msgid "Object being moved is marked as RenameInhibit"
  614 msgstr "Местеният обект е с флаг „RenameInhibit“ (да не се преименува)"
  615 
  616 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1472
  617 msgid "Object being moved doesn't exist"
  618 msgstr "Местеният обект не съществува"
  619 
  620 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1581
  621 msgid "Server doesn't support the FPCopyFile operation"
  622 msgstr "Сървърът нe поддържа операцията „FPCopyFile“ (копиране на файлове)"
  623 
  624 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1585
  625 msgid "Couldn't open source file as Read/DenyWrite"
  626 msgstr ""
  627 "Изходният файл не може да бъде отворен с права само за четене без запис"
  628 
  629 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1597
  630 msgid "Source file and/or destination directory doesn't exist"
  631 msgstr "Изходният файл и/или целевата папка не съществуват"
  632 
  633 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1601
  634 msgid "Source file is a directory"
  635 msgstr "Изходният файлът е папка"
  636 
  637 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1909 ../daemon/gvfsbackendburn.c:876
   689#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:272 ../daemon/gvfsbackendburn.c:871
  638690#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1544 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1779
  639691msgid "Can't copy directory over directory"
  640692msgstr "Папката не може да бъде копирана върху папка"
  641693
  642 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1912 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2109
  643 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2201 ../daemon/gvfsbackendftp.c:773
  644 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:2333 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3069
  645 #: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3408 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4276
  646 msgid "File is directory"
  647 msgstr "Файлът е папка"
  648 
  649 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1928 ../daemon/gvfsbackendburn.c:892
   694#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:291 ../daemon/gvfsbackendburn.c:887
  650695#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1567 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1794
  651696msgid "Can't recursively copy directory"
  652697msgstr "Папката не може да бъде копирана рекурсивно"
  653698
  654 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2106 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4271
   699#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:473 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4271
  655700#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2071
  656701msgid "Can't move directory over directory"
  657702msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
  658703
  659 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2214 ../daemon/gvfsbackendafp.c:2308
  660 msgid "Can't rename volume"
  661 msgstr "Файловата система не може да бъде преименувана"
  662 
  663 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2218
  664 msgid "Object with that name already exists"
  665 msgstr "Вече съществува обект с такова име"
  666 
  667 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2222
  668 msgid "Target object is marked as RenameInhibit"
  669 msgstr "Целевият обект е с флаг да не се преименува (RenameInhibit)"
  670 
  671 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2354
  672 msgid "Volume is flat and doesn't support directories"
  673 msgstr "Системата не поддържа папки"
  674 
  675 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2362
  676 msgid "Target directory already exists"
  677 msgstr "Целевата папка вече съществува"
  678 
  679 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2501
  680 msgid "File is not open for write access"
  681 msgstr "Файлът не е отворен за достъп за писане"
  682 
  683 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2742
  684 msgid "File is not open for read access"
  685 msgstr "Файлът не е отворен за достъп за четене"
  686 
  687 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2973
  688 msgid "Range lock conflict exists"
  689 msgstr "Съществува конфликт при заключването по диапазон"
  690 
  691 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3212
  692 #, c-format
  693 msgid "Couldn't create temporary file (%s)"
   704#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1235 ../daemon/gvfsbackendafp.c:1334
   705msgid "backups not supported"
   706msgstr "резервни копия не се поддържат"
   707
   708#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1249
   709#, c-format
   710msgid "Unable to create temporary file (%s)"
  694711msgstr "Неуспешно създаване на временен файл (%s)"
  695712
  696 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3283 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2330
   713#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1323 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2339
  697714#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3421 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1148
  698715msgid "The file was externally modified"
  699716msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
  700717
  701 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3314 ../daemon/gvfsbackendftp.c:981
  702 #: ../daemon/gvfsbackendftp.c:1335 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3274
  703 msgid "backups not supported yet"
  704 msgstr "резервни копия все още не се поддържат"
  705 
  706 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3539
  707 msgid "Directory doesn't exist"
  708 msgstr "Папката не съществува"
  709 
  710 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3543
  711 msgid "Target object is not a directory"
  712 msgstr "Целевият обект не е папка"
  713 
  714 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:3795 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1128
   718#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:1739 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1128
  715719#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4643
  716720msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
  717721msgstr "Неправилен вид атрибут (трябва да е uint32)"
  718722
  719 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4093
  720 msgid "Command not supported"
  721 msgstr "Командата не се поддържа"
  722 
  723 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4097
  724 msgid "User's password has expired"
  725 msgstr "Паролата на потребителя е изтекла"
  726 
  727 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4101
  728 msgid "User's password needs to be changed"
  729 msgstr "Паролата на потребителя трябва да се смени"
  730 
  731 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4111
  732 #, c-format
  733 msgid "FPGetUserInfo failed (%s)"
  734 msgstr ""
  735 "Неуспешно получаване на информация за потребителя чрез „FPGetUserInfo“ (%s)"
  736 
  737 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4250
   723#. Translators: first %s is volumename, second username and third servername
   724#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2044
  738725#, c-format
  739726msgid "AFP volume %s for %s on %s"
  740727msgstr "AFP %s като %s към %s"
  741728
  742 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4254
   729#. Translators: first %s is volumename and second servername
   730#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2049
  743731#, c-format
  744732msgid "AFP volume %s on %s"
  745733msgstr "AFP %s към %s"
  746734
  747 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4272
  748 #, c-format
  749 msgid "Couldn't mount AFP volume %s on %s"
  750 msgstr "Ресурсът %s не може да се монтира чрез AFP върху %s"
  751 
  752 #: ../daemon/gvfsbackendafp.c:4303
   735#: ../daemon/gvfsbackendafp.c:2092
  753736msgid "No volume specified"
  754737msgstr "Не е указана файлова система"
   
  763746msgstr "/ на %s"
  764747
  765 #: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:785 ../daemon/gvfsbackendburn.c:680
   748#: ../daemon/gvfsbackendarchive.c:785 ../daemon/gvfsbackendburn.c:675
  766749#: ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:714 ../daemon/gvfsbackenddnssd.c:445
  767750#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:351 ../daemon/gvfsbackendnetwork.c:649
   
  775758msgstr "Записване"
  776759
  777 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:376
   760#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:371
  778761msgid "Unable to create temporary directory"
  779762msgstr "Неуспешно създаване на временна папка"
  780763
  781 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:405 ../daemon/gvfsbackendburn.c:416
  782 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:451 ../daemon/gvfsbackendburn.c:672
  783 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:717 ../daemon/gvfsbackendburn.c:743
  784 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:781 ../daemon/gvfsbackendburn.c:972
  785 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1008 ../daemon/gvfsbackendftp.c:793
   764#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:400 ../daemon/gvfsbackendburn.c:411
   765#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:446 ../daemon/gvfsbackendburn.c:667
   766#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:712 ../daemon/gvfsbackendburn.c:738
   767#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:776 ../daemon/gvfsbackendburn.c:967
   768#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:1003 ../daemon/gvfsbackendftp.c:793
  786769#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:1203 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2129
  787770#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2848 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1836
   
  792775msgstr "Липсва такъв файл или папка"
  793776
  794 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:459 ../daemon/gvfsbackendburn.c:904
   777#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:454 ../daemon/gvfsbackendburn.c:899
  795778#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1810
  796779msgid "Can't copy file over directory"
   
  798781
  799782#. Translators: this is the display name of the backend
  800 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:651
   783#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:646
  801784msgid "CD/DVD Creator"
  802785msgstr "Създаване на CD/DVD"
  803786
  804 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:753 ../daemon/gvfsbackendburn.c:789
  805 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:924 ../daemon/gvfsbackendburn.c:986
  806 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:990 ../daemon/gvfsbackendburn.c:1000
   787#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:748 ../daemon/gvfsbackendburn.c:784
   788#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:919 ../daemon/gvfsbackendburn.c:981
   789#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:985 ../daemon/gvfsbackendburn.c:995
  807790#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2922
  808791msgid "File exists"
  809792msgstr "Файлът съществува"
  810793
  811 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:828 ../daemon/gvfsjobcloseread.c:112
   794#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:823 ../daemon/gvfsjobcloseread.c:112
  812795#: ../daemon/gvfsjobclosewrite.c:120 ../daemon/gvfsjobcopy.c:171
  813796#: ../daemon/gvfsjobcreatemonitor.c:141 ../daemon/gvfsjobcreatemonitor.c:152
   
  829812#: ../daemon/gvfsjobunmountmountable.c:155 ../daemon/gvfsjobwrite.c:120
  830813#: ../monitor/gdu/ggdumount.c:1177 ../monitor/gdu/ggdumount.c:1261
  831 #: ../monitor/gdu/ggduvolume.c:1617
   814#: ../monitor/gdu/ggduvolume.c:1617 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:1091
   815#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1252
  832816msgid "Operation not supported by backend"
  833817msgstr "Модулът не поддържа действието"
  834818
  835 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:853
   819#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:848
  836820msgid "No such file or directory in target path"
  837821msgstr "В целевия път липсва такъв файл или папка"
  838822
  839 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:885 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1787
   823#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:880 ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1787
  840824#: ../daemon/gvfsbackendobexftp.c:1818 ../daemon/gvfsbackendsftp.c:1830
  841825#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:4441
   
  843827msgstr "Целевият файл съществува"
  844828
  845 #: ../daemon/gvfsbackendburn.c:950 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:794
   829#: ../daemon/gvfsbackendburn.c:945 ../daemon/gvfsbackendcomputer.c:794
  846830#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2502 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2711
  847831#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2808 ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:2901
   
  850834
  851835#: ../daemon/gvfsbackend.c:962 ../monitor/gdu/ggdumount.c:925
   836#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:708
  852837msgid "Unmount Anyway"
  853838msgstr "Демонтиране въпреки всичко"
  854839
  855840#: ../daemon/gvfsbackend.c:965 ../monitor/gdu/ggdumount.c:927
   841#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:710
  856842msgid ""
  857843"Volume is busy\n"
   
  901887#: ../monitor/gdu/ggduvolume.c:349 ../monitor/hal/ghalmount.c:325
  902888#: ../monitor/hal/ghalvolume.c:225 ../monitor/hal/ghalvolume.c:246
   889#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:296
  903890#, c-format
  904891msgid "Audio Disc"
   
  1009996msgstr "WebDAV на %s%s"
  1010997
  1011 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:668 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1864
   998#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:668 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1873
  1012999#: ../daemon/gvfsbackendhttp.c:255
  10131000#, c-format
   
  10271014msgstr "Неочакван отговор от сървъра"
  10281015
  1029 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1373 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1999
  1030 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2086 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2193
   1016#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1382 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2008
   1017#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2095 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2202
  10311018msgid "Response invalid"
  10321019msgstr "Неправилен отговор"
  10331020
  1034 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1516
   1021#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1525
  10351022msgid "WebDAV share"
  10361023msgstr "Споделен ресурс по WebDAV"
  10371024
  1038 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1518
   1025#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1527
  10391026#, c-format
  10401027msgid "Enter password for %s"
  10411028msgstr "Въведете парола за %s"
  10421029
  1043 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1521
   1030#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1530
  10441031msgid "Please enter proxy password"
  10451032msgstr "Въведете паролата за сървъра-посредник"
  10461033
  1047 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1868 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1872
   1034#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1877 ../daemon/gvfsbackenddav.c:1881
  10481035msgid "Not a WebDAV enabled share"
  10491036msgstr "Споделен ресурс без поддръжка на WebDAV"
  10501037
  1051 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1953 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2041
  1052 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2114 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2227
   1038#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:1962 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2050
   1039#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2123 ../daemon/gvfsbackenddav.c:2236
  10531040msgid "Could not create request"
  10541041msgstr "Заявката не може да бъде създадена"
  10551042
  1056 #: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2361 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1184
   1043#: ../daemon/gvfsbackenddav.c:2370 ../daemon/gvfsbackendsmb.c:1184
  10571044#: ../daemon/gvfsbackendsmb.c:2099
  10581045msgid "Backup file creation failed"
   
  11041091msgid "Insufficient permissions"
  11051092msgstr "Недостатъчни права"
   1093
   1094#: ../daemon/gvfsbackendftp.c:981 ../daemon/gvfsbackendftp.c:1335
   1095#: ../daemon/gvfsbackendsftp.c:3274
   1096msgid "backups not supported yet"
   1097msgstr "резервни копия все още не се поддържат"
  11061098
  11071099#: ../daemon/gvfsbackendgphoto2.c:506
   
  16861678msgstr "Неправилно съобщение на D-BUS"
  16871679
  1688 #: ../daemon/gvfsjobunmount.c:156
   1680#: ../daemon/gvfsjobunmount.c:159
  16891681msgid "Filesystem is busy"
  16901682msgstr "Файловата система е заета"
   
  17841776#: ../monitor/gdu/gdu-volume-monitor-daemon.c:40
  17851777msgid "GVfs GDU Volume Monitor"
  1786 msgstr "Датчик за файлови системи на GVfs"
   1778msgstr "Датчик за файлови системи GVfs"
  17871779
  17881780#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:168 ../monitor/hal/ghaldrive.c:179
   
  17901782msgstr "Флопи устройство"
  17911783
  1792 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:258
   1784#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:258 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2drive.c:201
  17931785#, c-format
  17941786msgid "Unnamed Drive (%s)"
  17951787msgstr "Устройство без име (%s)"
  17961788
  1797 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:260
   1789#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:260 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2drive.c:203
  17981790msgid "Unnamed Drive"
  17991791msgstr "Устройство без име"
  18001792
  1801 #: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:561
   1793#: ../monitor/gdu/ggdudrive.c:561 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2drive.c:510
  18021794#, c-format
  18031795msgid "Failed to eject medium; one or more volumes on the medium are busy."
   
  18211813msgstr "Стартиране въпреки всичко"
  18221814
  1823 #: ../monitor/gdu/ggdumount.c:860
   1815#: ../monitor/gdu/ggdumount.c:860 ../monitor/udisks2/gvfsudisks2mount.c:631
  18241816msgid "One or more programs are preventing the unmount operation."
  18251817msgstr "Една или повече програми пречат на демонтирането."
   
  18611853
  18621854#: ../monitor/gdu/ggduvolume.c:1111
   1855#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1045
  18631856#, c-format
  18641857msgid ""
   
  21882181msgid "%s Media"
  21892182msgstr "Носител с обем %s"
   2183
   2184#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2utils.c:494
   2185#, c-format
   2186msgid "Timed out running command-line `%s'"
   2187msgstr "Времето за изпълнение на командата „%s“ изтече"
   2188
   2189#. Translators: This is used for encrypted volumes.
   2190#. *              The first %s is the formatted size (e.g. "42.0 MB").
   2191#.
   2192#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:243
   2193#, c-format
   2194msgid "%s Encrypted"
   2195msgstr "Шифрирани данни с обем %s"
   2196
   2197#. Translators: This is used for volume with no filesystem label.
   2198#. *              The first %s is the formatted size (e.g. "42.0 MB").
   2199#.
   2200#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:256
   2201#, c-format
   2202msgid "%s Volume"
   2203msgstr "Дял с обем %s"
   2204
   2205#. Translators: Name used for volume
   2206#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:408
   2207msgid "Volume"
   2208msgstr "Дял"
   2209
   2210#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:908
   2211msgid "The unlocked device does not have a recognizable filesystem on it"
   2212msgstr "Не може да бъде открита файлова система върху отключения дял"
   2213
   2214#: ../monitor/udisks2/gvfsudisks2volume.c:1031
   2215msgid "A passphrase is required to access the volume"
   2216msgstr "За отключването на дела се изисква парола"
   2217
   2218#: ../monitor/udisks2/udisks2volumemonitordaemon.c:40
   2219msgid "GVfs UDisks2 Volume Monitor"
   2220msgstr "Датчик за файлови системи – GVfs UDisks2"
  21902221
  21912222#: ../programs/gvfs-cat.c:37
   
  24982529msgstr "Регистрирани програми:\n"
  24992530
  2500 #: ../programs/gvfs-mime.c:143
   2531#: ../programs/gvfs-mime.c:134
   2532#, c-format
   2533msgid "No registered applications\n"
   2534msgstr "Няма регистрирани програми\n"
   2535
   2536#: ../programs/gvfs-mime.c:145
  25012537#, c-format
  25022538msgid "Recommended applications:\n"
  25032539msgstr "Препоръчани програми:\n"
  25042540
  2505 #: ../programs/gvfs-mime.c:163
   2541#: ../programs/gvfs-mime.c:147
   2542#, c-format
   2543msgid "No recommended applications\n"
   2544msgstr "Няма препоръчани програми\n"
   2545
   2546#: ../programs/gvfs-mime.c:167
  25062547#, c-format
  25072548msgid "Failed to load info for handler '%s'\n"
  25082549msgstr "Информацията за програмата за обработка на „%s“ не може да се зареди\n"
  25092550
  2510 #: ../programs/gvfs-mime.c:169
   2551#: ../programs/gvfs-mime.c:173
  25112552#, c-format
  25122553msgid "Failed to set '%s' as the default handler for '%s': %s\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.