Changeset 2436


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2012, 9:22:31 AM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gtk+-properties: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gtk+-properties.master.bg.po

  r2373 r2436  
  1313"Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 17:20+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 17:19+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2012-02-19 09:20+0200\n"
   16"PO-Revision-Date: 2012-02-18 08:31+0200\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2424
  25 #: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:129 ../gdk/gdkcursor.c:136
   25#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:131 ../gdk/gdkcursor.c:136
  2626#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:172
  2727msgid "Display"
   
  181181msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  182182
  183 #: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:226 ../gtk/gtkcombobox.c:1062
  184 #: ../gtk/gtkentry.c:881 ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:184
   183#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:226 ../gtk/gtkcombobox.c:1064
   184#: ../gtk/gtkentry.c:889 ../gtk/gtkmenubar.c:218 ../gtk/gtkstatusbar.c:184
  185185#: ../gtk/gtktoolbar.c:616 ../gtk/gtkviewport.c:156
  186186msgid "Shadow type"
   
  275275
  276276#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:229 ../gtk/gtkbox.c:252
  277 #: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
   277#: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
  278278msgid "Homogeneous"
  279279msgstr "Еднакво големи"
   
  359359"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
  360360
  361 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:278
   361#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:289
  362362msgid "Program name"
  363363msgstr "Име на програмата"
  364364
  365 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:279
   365#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:290
  366366msgid ""
  367367"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
   
  371371"g_get_application_name()"
  372372
  373 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:293
   373#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:304
  374374msgid "Program version"
  375375msgstr "Версия на програмата"
  376376
  377 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:294
   377#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:305
  378378msgid "The version of the program"
  379379msgstr "Версията на програмата"
  380380
  381 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:308
   381#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:319
  382382msgid "Copyright string"
  383383msgstr "Авторски права"
  384384
  385 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:309
   385#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
  386386msgid "Copyright information for the program"
  387387msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
  388388
  389 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:326
   389#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:337
  390390msgid "Comments string"
  391391msgstr "Коментар"
  392392
  393 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:327
   393#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:338
  394394msgid "Comments about the program"
  395395msgstr "Коментари за програмата"
  396396
  397 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:377
   397#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
  398398msgid "License Type"
  399399msgstr "Вид лиценз"
  400400
  401 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:378
   401#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
  402402msgid "The license type of the program"
  403403msgstr "Видът на лиценза на програмата"
  404404
  405 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:394
   405#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:405
  406406msgid "Website URL"
  407407msgstr "Адрес на уеб сайт"
  408408
  409 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:395
   409#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:406
  410410msgid "The URL for the link to the website of the program"
  411411msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
  412412
  413 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:409
   413#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:420
  414414msgid "Website label"
  415415msgstr "Етикет на страница в Интернет"
  416416
  417 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
   417#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:421
  418418msgid "The label for the link to the website of the program"
  419419msgstr "Етикетът за връзката към уеб сайта на програмата"
  420420
  421 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:426
   421#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
  422422msgid "Authors"
  423423msgstr "Автори"
  424424
  425 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:427
   425#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:438
  426426msgid "List of authors of the program"
  427427msgstr "Списък на авторите на програмата"
  428428
  429 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:443
   429#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:454
  430430msgid "Documenters"
  431431msgstr "Документатори"
  432432
  433 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:444
   433#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:455
  434434msgid "List of people documenting the program"
  435435msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
  436436
  437 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:460
   437#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:471
  438438msgid "Artists"
  439439msgstr "Дизайнери"
  440440
  441 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:461
   441#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:472
  442442msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
  443443msgstr ""
   
  445445"програмата"
  446446
  447 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:478
   447#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:489
  448448msgid "Translator credits"
  449449msgstr "Преводачи"
  450450
  451 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:479
   451#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:490
  452452msgid ""
  453453"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
  454454msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
  455455
  456 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:494
   456#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:505
  457457msgid "Logo"
  458458msgstr "Лого"
  459459
  460 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:495
   460#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:506
  461461msgid ""
  462462"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
   
  466466"използва gtk_window_get_default_icon_list()"
  467467
  468 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:510
   468#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
  469469msgid "Logo Icon Name"
  470470msgstr "Име на иконата за логото"
  471471
  472 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:511
   472#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
  473473msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
  474474msgstr ""
   
  476476"„Относно“."
  477477
  478 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:524
   478#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:535
  479479msgid "Wrap license"
  480480msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
  481481
  482 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:525
   482#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:536
  483483msgid "Whether to wrap the license text."
  484484msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
   
  508508msgstr "Графичният обект свързан с тази функционалност за достъпност"
  509509
   510#: ../gtk/gtkactionable.c:72
   511msgid "action name"
   512msgstr "име на действие"
   513
   514#: ../gtk/gtkactionable.c:73
   515msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
   516msgstr "Името на свързаното действие, напр: „app.quit“ (спиране на програмата)"
   517
   518#: ../gtk/gtkactionable.c:77
   519msgid "action target value"
   520msgstr "стойност на действието"
   521
   522#: ../gtk/gtkactionable.c:78
   523msgid "The parameter for action invocations"
   524msgstr "Параметърът за извикване на действието"
   525
  510526#: ../gtk/gtkaction.c:222 ../gtk/gtkactiongroup.c:228 ../gtk/gtkprinter.c:125
  511 #: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:258
   527#: ../gtk/gtktextmark.c:126 ../gtk/gtkthemingengine.c:250
  512528msgid "Name"
  513529msgstr "Име"
   
  517533msgstr "Уникално име за действието."
  518534
  519 #: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:226 ../gtk/gtkexpander.c:290
   535#: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:290
  520536#: ../gtk/gtkframe.c:171 ../gtk/gtklabel.c:727 ../gtk/gtkmenuitem.c:376
  521 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:231 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
   537#: ../gtk/gtktoolbutton.c:241 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
  522538msgid "Label"
  523539msgstr "Етикет"
   
  566582#: ../gtk/gtkaction.c:325 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:213
  567583#: ../gtk/gtkimage.c:293 ../gtk/gtkprinter.c:174 ../gtk/gtkstatusicon.c:248
  568 #: ../gtk/gtkwindow.c:781
   584#: ../gtk/gtkwindow.c:780
  569585msgid "Icon Name"
  570586msgstr "Име на икона"
   
  632648
  633649#: ../gtk/gtkaction.c:381 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
  634 #: ../gtk/gtkcellrenderer.c:293 ../gtk/gtkwidget.c:987
   650#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:293 ../gtk/gtkwidget.c:992
  635651msgid "Sensitive"
  636652msgstr "Действащо"
   
  642658#: ../gtk/gtkaction.c:388 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
  643659#: ../gtk/gtkstatusicon.c:299 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:249
  644 #: ../gtk/gtkwidget.c:980
   660#: ../gtk/gtkwidget.c:985
  645661msgid "Visible"
  646662msgstr "Видимо"
   
  753769msgstr "Хоризонтално подравняване"
  754770
  755 #: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:277
   771#: ../gtk/gtkalignment.c:138 ../gtk/gtkbutton.c:285
  756772msgid ""
  757773"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
   
  765781msgstr "Вертикално подравняване"
  766782
  767 #: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:296
   783#: ../gtk/gtkalignment.c:148 ../gtk/gtkbutton.c:304
  768784msgid ""
  769785"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
   
  850866msgstr "Дали графичният обект да показва стандартната програма отгоре"
  851867
  852 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:739
   868#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:759
  853869msgid "Heading"
  854870msgstr "Заглавие"
  855871
  856 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:740
   872#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:760
  857873msgid "The text to show at the top of the dialog"
  858874msgstr "Текстът в заглавната лента на прозореца"
   
  866882msgstr "Видът съдържание, съответстващ на отварянето на обекта"
  867883
  868 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:725
   884#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:745
  869885msgid "GFile"
  870886msgstr "GFile"
  871887
  872 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:726
   888#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:746
  873889msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
  874890msgstr "Структурата GFile, която се използва от прозореца за избор на програма"
   
  922938msgstr "Стандартният текст, който се появява, когато няма програми"
  923939
  924 #: ../gtk/gtkapplication.c:713
   940#: ../gtk/gtkapplication.c:799
  925941msgid "Register session"
  926942msgstr "Регистриране на сесията"
  927943
  928 #: ../gtk/gtkapplication.c:714
   944#: ../gtk/gtkapplication.c:800
  929945msgid "Register with the session manager"
  930946msgstr "Регистриране към управлението на сесиите"
  931947
  932 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:913
   948#: ../gtk/gtkapplication.c:805
   949msgid "Application menu"
   950msgstr "Меню на програмата"
   951
   952#: ../gtk/gtkapplication.c:806
   953msgid "The GMenuModel for the application menu"
   954msgstr "Обектът GMenuModel за менюто на програмата"
   955
   956#: ../gtk/gtkapplication.c:812
   957msgid "Menubar"
   958msgstr "Лента на менюто"
   959
   960#: ../gtk/gtkapplication.c:813
   961msgid "The GMenuModel for the menubar"
   962msgstr "Обектът GMenuMode за лентата на менюто"
   963
   964#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:953
  933965msgid "Show a menubar"
  934966msgstr "Лента за менюта"
  935967
  936 #: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:914
   968#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:954
  937969msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
  938970msgstr ""
   
  956988msgstr "Поява на сянка около стрелката"
  957989
  958 #: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:1046 ../gtk/gtkmenu.c:761
   990#: ../gtk/gtkarrow.c:129 ../gtk/gtkcombobox.c:1048 ../gtk/gtkmenu.c:761
  959991#: ../gtk/gtkmenuitem.c:439
  960992msgid "Arrow Scaling"
   
  965997msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  966998
  967 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:109 ../gtk/gtkwidget.c:1175
   999#: ../gtk/gtkaspectframe.c:109 ../gtk/gtkwidget.c:1180
  9681000msgid "Horizontal Alignment"
  9691001msgstr "Хоризонтално подравняване"
   
  9731005msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
  9741006
  975 #: ../gtk/gtkaspectframe.c:116 ../gtk/gtkwidget.c:1191
   1007#: ../gtk/gtkaspectframe.c:116 ../gtk/gtkwidget.c:1196
  9761008msgid "Vertical Alignment"
  9771009msgstr "Вертикално подравняване"
   
  11341166
  11351167#: ../gtk/gtkbox.c:273 ../gtk/gtkcellareabox.c:337 ../gtk/gtktoolbar.c:558
  1136 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1652 ../gtk/gtktoolpalette.c:1070
   1168#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653 ../gtk/gtktoolpalette.c:1070
  11371169#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:340
  11381170msgid "Expand"
   
  11451177"нараства"
  11461178
  1147 #: ../gtk/gtkbox.c:290 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1659
   1179#: ../gtk/gtkbox.c:290 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
  11481180msgid "Fill"
  11491181msgstr "Запълване"
   
  11781210
  11791211#: ../gtk/gtkbox.c:312 ../gtk/gtknotebook.c:767 ../gtk/gtkpaned.c:349
  1180 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1673
   1212#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
  11811213msgid "Position"
  11821214msgstr "Позиция"
   
  11861218msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
  11871219
  1188 #: ../gtk/gtkbuilder.c:329
   1220#: ../gtk/gtkbuilder.c:307
  11891221msgid "Translation Domain"
  11901222msgstr "Област на превод"
  11911223
  1192 #: ../gtk/gtkbuilder.c:330
   1224#: ../gtk/gtkbuilder.c:308
  11931225msgid "The translation domain used by gettext"
  11941226msgstr "Областта за превод, която се ползва от gettext"
  11951227
  1196 #: ../gtk/gtkbutton.c:227
   1228#: ../gtk/gtkbutton.c:235
  11971229msgid ""
  11981230"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
   
  12011233"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
  12021234
  1203 #: ../gtk/gtkbutton.c:234 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:748
  1204 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:391 ../gtk/gtktoolbutton.c:238
   1235#: ../gtk/gtkbutton.c:242 ../gtk/gtkexpander.c:298 ../gtk/gtklabel.c:748
   1236#: ../gtk/gtkmenuitem.c:391 ../gtk/gtktoolbutton.c:248
  12051237msgid "Use underline"
  12061238msgstr "Използване на „_“"
  12071239
  1208 #: ../gtk/gtkbutton.c:235 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:749
   1240#: ../gtk/gtkbutton.c:243 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:749
  12091241#: ../gtk/gtkmenuitem.c:392
  12101242msgid ""
   
  12151247"клавишната комбинация"
  12161248
  1217 #: ../gtk/gtkbutton.c:242 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
   1249#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:175
  12181250msgid "Use stock"
  12191251msgstr "Използване на стандартен"
  12201252
  1221 #: ../gtk/gtkbutton.c:243
   1253#: ../gtk/gtkbutton.c:251
  12221254msgid ""
  12231255"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
   
  12261258"показваният"
  12271259
  1228 #: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkcombobox.c:852
   1260#: ../gtk/gtkbutton.c:258 ../gtk/gtkcombobox.c:854
  12291261#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:426
  12301262msgid "Focus on click"
  12311263msgstr "Фокусиране при натискане"
  12321264
  1233 #: ../gtk/gtkbutton.c:251 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
   1265#: ../gtk/gtkbutton.c:259 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:427
  12341266msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
  12351267msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
  12361268
  1237 #: ../gtk/gtkbutton.c:258
   1269#: ../gtk/gtkbutton.c:266
  12381270msgid "Border relief"
  12391271msgstr "Релеф на рамката"
  12401272
  1241 #: ../gtk/gtkbutton.c:259
   1273#: ../gtk/gtkbutton.c:267
  12421274msgid "The border relief style"
  12431275msgstr "Стилът на релефа на рамката"
  12441276
  1245 #: ../gtk/gtkbutton.c:276
   1277#: ../gtk/gtkbutton.c:284
  12461278msgid "Horizontal alignment for child"
  12471279msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
  12481280
  1249 #: ../gtk/gtkbutton.c:295
   1281#: ../gtk/gtkbutton.c:303
  12501282msgid "Vertical alignment for child"
  12511283msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
  12521284
  1253 #: ../gtk/gtkbutton.c:312 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
   1285#: ../gtk/gtkbutton.c:320 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:160
  12541286msgid "Image widget"
  12551287msgstr "Графичен обект за изображение"
  12561288
  1257 #: ../gtk/gtkbutton.c:313
   1289#: ../gtk/gtkbutton.c:321
  12581290msgid "Child widget to appear next to the button text"
  12591291msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
  12601292
  1261 #: ../gtk/gtkbutton.c:327
   1293#: ../gtk/gtkbutton.c:335
  12621294msgid "Image position"
  12631295msgstr "Позиция на изображението"
  12641296
  1265 #: ../gtk/gtkbutton.c:328
   1297#: ../gtk/gtkbutton.c:336
  12661298msgid "The position of the image relative to the text"
  12671299msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
  12681300
  1269 #: ../gtk/gtkbutton.c:448
   1301#: ../gtk/gtkbutton.c:459
  12701302msgid "Default Spacing"
  12711303msgstr "Стандартна разредка"
  12721304
  1273 #: ../gtk/gtkbutton.c:449
   1305#: ../gtk/gtkbutton.c:460
  12741306msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
  12751307msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните GTK_CAN_DEFAULT "
  12761308
  1277 #: ../gtk/gtkbutton.c:463
   1309#: ../gtk/gtkbutton.c:474
  12781310msgid "Default Outside Spacing"
  12791311msgstr "Стандартна външна разредка"
  12801312
  1281 #: ../gtk/gtkbutton.c:464
   1313#: ../gtk/gtkbutton.c:475
  12821314msgid ""
  12831315"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
   
  12871319"винаги се показва извън рамката"
  12881320
  1289 #: ../gtk/gtkbutton.c:469
   1321#: ../gtk/gtkbutton.c:480
  12901322msgid "Child X Displacement"
  12911323msgstr "Отместване по X на обект"
  12921324
  1293 #: ../gtk/gtkbutton.c:470
   1325#: ../gtk/gtkbutton.c:481
  12941326msgid ""
  12951327"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
   
  12981330"натиснат"
  12991331
  1300 #: ../gtk/gtkbutton.c:477
   1332#: ../gtk/gtkbutton.c:488
  13011333msgid "Child Y Displacement"
  13021334msgstr "Отместване по Y на обект"
  13031335
  1304 #: ../gtk/gtkbutton.c:478
   1336#: ../gtk/gtkbutton.c:489
  13051337msgid ""
  13061338"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
   
  13091341"натиснат"
  13101342
  1311 #: ../gtk/gtkbutton.c:494
   1343#: ../gtk/gtkbutton.c:505
  13121344msgid "Displace focus"
  13131345msgstr "Изместване на фокус"
  13141346
  1315 #: ../gtk/gtkbutton.c:495
   1347#: ../gtk/gtkbutton.c:506
  13161348msgid ""
  13171349"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
   
  13211353"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
  13221354
  1323 #: ../gtk/gtkbutton.c:511 ../gtk/gtkentry.c:789 ../gtk/gtkentry.c:1865
   1355#: ../gtk/gtkbutton.c:522 ../gtk/gtkentry.c:796 ../gtk/gtkentry.c:1880
  13241356msgid "Inner Border"
  13251357msgstr "Вътрешна рамка"
  13261358
  1327 #: ../gtk/gtkbutton.c:512
   1359#: ../gtk/gtkbutton.c:523
  13281360msgid "Border between button edges and child."
  13291361msgstr "Рамка между бутона и дъщерния елемент."
  13301362
  1331 #: ../gtk/gtkbutton.c:525
   1363#: ../gtk/gtkbutton.c:536
  13321364msgid "Image spacing"
  13331365msgstr "Разредка между изображенията"
  13341366
  1335 #: ../gtk/gtkbutton.c:526
   1367#: ../gtk/gtkbutton.c:537
  13361368msgid "Spacing in pixels between the image and label"
  13371369msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
   
  17091741msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
  17101742
  1711 #: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:919
   1743#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:171 ../gtk/gtkcombobox.c:921
  17121744msgid "Has Entry"
  17131745msgstr "Съдържание"
   
  17761808
  17771809#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247 ../gtk/gtkimage.c:310
  1778 #: ../gtk/gtkwindow.c:727
   1810#: ../gtk/gtkwindow.c:726
  17791811msgid "Icon"
  17801812msgstr "Икона"
   
  17851817
  17861818#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:255
  1787 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:352 ../gtk/gtkentry.c:832
   1819#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:352 ../gtk/gtkentry.c:840
  17881820#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:228 ../gtk/gtkprogressbar.c:176
  17891821#: ../gtk/gtktextbuffer.c:221
   
  18281860
  18291861#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtkprogressbar.c:152
  1830 #: ../gtk/gtkrange.c:431
   1862#: ../gtk/gtkrange.c:432
  18311863msgid "Inverted"
  18321864msgstr "Обърнат"
   
  18361868msgstr "Обратна посока на растеж на лентата за прогрес"
  18371869
  1838 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkrange.c:423
   1870#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkrange.c:424
  18391871#: ../gtk/gtkscalebutton.c:237 ../gtk/gtkspinbutton.c:316
  18401872msgid "Adjustment"
   
  18531885msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
  18541886
  1855 #: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkscale.c:238
   1887#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkscale.c:294
  18561888#: ../gtk/gtkspinbutton.c:334
  18571889msgid "Digits"
   
  18631895
  18641896#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:127 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
  1865 #: ../gtk/gtkmenu.c:551 ../gtk/gtkspinner.c:115 ../gtk/gtkswitch.c:783
   1897#: ../gtk/gtkmenu.c:551 ../gtk/gtkspinner.c:115 ../gtk/gtkswitch.c:935
  18661898#: ../gtk/gtktoggleaction.c:133 ../gtk/gtktogglebutton.c:178
  18671899#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
   
  19651997msgstr "Цвят на преден план като GdkRGBA"
  19661998
  1967 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:364 ../gtk/gtkentry.c:756
   1999#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:364 ../gtk/gtkentry.c:755
  19682000#: ../gtk/gtktexttag.c:291 ../gtk/gtktextview.c:686
  19692001msgid "Editable"
   
  21222154"разполага с достатъчно място да се покаже целият низ."
  21232155
  2124 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:598 ../gtk/gtkcombobox.c:741
   2156#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:598 ../gtk/gtkcombobox.c:743
  21252157msgid "Wrap width"
  21262158msgstr "Широчина за пренасяне"
   
  23212353msgstr "Моделът на изглед с клетки"
  23222354
  2323 #: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1005
   2355#: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1007
  23242356#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:448 ../gtk/gtkiconview.c:636
  23252357#: ../gtk/gtktreemenu.c:329 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:428
   
  23272359msgstr "Зона за клетки"
  23282360
  2329 #: ../gtk/gtkcellview.c:255 ../gtk/gtkcombobox.c:1006
   2361#: ../gtk/gtkcellview.c:255 ../gtk/gtkcombobox.c:1008
  23302362#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449 ../gtk/gtkiconview.c:637
  23312363#: ../gtk/gtktreemenu.c:330 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:429
   
  23902422msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио бутони"
  23912423
  2392 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:170
   2424#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:175 ../gtk/gtkcolorchooser.c:89
  23932425msgid "Use alpha"
  23942426msgstr "Използване на алфа"
  23952427
  2396 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:171
   2428#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176
  23972429msgid "Whether to give the color an alpha value"
  23982430msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
  23992431
  2400 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:185 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
   2432#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:190 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:440
  24012433#: ../gtk/gtkfontbutton.c:435 ../gtk/gtkprintjob.c:141
  24022434#: ../gtk/gtkstatusicon.c:427 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:332
   
  24042436msgstr "Заглавие"
  24052437
  2406 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186
   2438#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:191
  24072439msgid "The title of the color selection dialog"
  24082440msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
  24092441
  2410 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202 ../gtk/gtkcolorsel.c:343
   2442#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:207 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
  24112443msgid "Current Color"
  24122444msgstr "Текущ цвят"
  24132445
  2414 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:203
   2446#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:208
  24152447msgid "The selected color"
  24162448msgstr "Избраният цвят"
  24172449
  2418 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217 ../gtk/gtkcolorsel.c:350
   2450#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:222 ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
  24192451msgid "Current Alpha"
  24202452msgstr "Текущата алфа"
  24212453
  2422 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:218
   2454#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:223
  24232455msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  24242456msgstr ""
   
  24262458"непрозрачност)"
  24272459
  2428 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:232
   2460#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:237
  24292461msgid "Current RGBA Color"
  24302462msgstr "Текущ цвят в RGBA"
  24312463
  2432 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:233
   2464#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:238
  24332465msgid "The selected RGBA color"
  24342466msgstr "Избраният цвят в RGBA"
  24352467
  2436 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:321
   2468#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:69
   2469msgid "Color"
   2470msgstr "Цвят"
   2471
   2472#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:70
   2473msgid "Current color, as a GdkRGBA"
   2474msgstr "Текущият цвят като GdkRGBA"
   2475
   2476#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:90
   2477msgid "Whether alpha should be shown"
   2478msgstr "Дали да се избира и прозрачност"
   2479
   2480#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:234 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:666
   2481msgid "Show editor"
   2482msgstr "Показване на редактора"
   2483
   2484#: ../gtk/gtkcolorscale.c:336
   2485msgid "Scale type"
   2486msgstr "Вид на цветовото пространство"
   2487
   2488#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:645
   2489msgid "RGBA Color"
   2490msgstr "Цвят в RGBA"
   2491
   2492#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:645
   2493msgid "Color as RGBA"
   2494msgstr "Цвят като RGBA"
   2495
   2496#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:648 ../gtk/gtklabel.c:797
   2497msgid "Selectable"
   2498msgstr "Избираем"
   2499
   2500#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:648
   2501msgid "Whether the swatch is selectable"
   2502msgstr "Дали цветовите полета могат да се избират"
   2503
   2504#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
  24372505msgid "Has Opacity Control"
  24382506msgstr "С контрол на непрозрачност"
  24392507
  2440 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:322
   2508#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
  24412509msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
  24422510msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
  24432511
  2444 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:328
   2512#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
  24452513msgid "Has palette"
  24462514msgstr "С палитра"
  24472515
  2448 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:329
   2516#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
  24492517msgid "Whether a palette should be used"
  24502518msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
  24512519
  2452 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:344
   2520#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347
  24532521msgid "The current color"
  24542522msgstr "Текущият цвят"
  24552523
  2456 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:351
   2524#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354
  24572525msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
  24582526msgstr ""
   
  24602528"непрозрачност)"
  24612529
  2462 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:365
   2530#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
  24632531msgid "Current RGBA"
  24642532msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  24652533
  2466 #: ../gtk/gtkcolorsel.c:366
   2534#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
  24672535msgid "The current RGBA color"
  24682536msgstr "Текущият цвят в RGBA"
  24692537
  2470 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:136
   2538#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:140
  24712539msgid "Color Selection"
  24722540msgstr "Избор на цвят"
  24732541
  2474 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:137
   2542#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:141
  24752543msgid "The color selection embedded in the dialog."
  24762544msgstr "Изборът на цвят вграден в този диалог."
  24772545
  2478 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:143
   2546#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:147
  24792547msgid "OK Button"
  24802548msgstr "Бутон за потвърждаване"
  24812549
  2482 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:144
   2550#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:148
  24832551msgid "The OK button of the dialog."
  24842552msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
  24852553
  2486 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:150
   2554#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:154
  24872555msgid "Cancel Button"
  24882556msgstr "Бутон за отказване"
  24892557
  2490 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:151
   2558#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:155
  24912559msgid "The cancel button of the dialog."
  24922560msgstr "Бутонът за отказване на диалога."
  24932561
  2494 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:157
   2562#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:161
  24952563msgid "Help Button"
  24962564msgstr "Бутон за помощ"
  24972565
  2498 #: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:158
   2566#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:162
  24992567msgid "The help button of the dialog."
  25002568msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
  25012569
  2502 #: ../gtk/gtkcombobox.c:724
   2570#: ../gtk/gtkcombobox.c:726
  25032571msgid "ComboBox model"
  25042572msgstr "Модел на падащото меню"
  25052573
  2506 #: ../gtk/gtkcombobox.c:725
   2574#: ../gtk/gtkcombobox.c:727
  25072575msgid "The model for the combo box"
  25082576msgstr "Моделът на падащото меню"
  25092577
  2510 #: ../gtk/gtkcombobox.c:742
   2578#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
  25112579msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
  25122580msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
  25132581
  2514 #: ../gtk/gtkcombobox.c:764 ../gtk/gtktreemenu.c:383
   2582#: ../gtk/gtkcombobox.c:766 ../gtk/gtktreemenu.c:383
  25152583msgid "Row span column"
  25162584msgstr "Колона за редовете"
  25172585
  2518 #: ../gtk/gtkcombobox.c:765 ../gtk/gtktreemenu.c:384
   2586#: ../gtk/gtkcombobox.c:767 ../gtk/gtktreemenu.c:384
  25192587msgid "TreeModel column containing the row span values"
  25202588msgstr ""
  25212589"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
  25222590
  2523 #: ../gtk/gtkcombobox.c:786 ../gtk/gtktreemenu.c:404
   2591#: ../gtk/gtkcombobox.c:788 ../gtk/gtktreemenu.c:404
  25242592msgid "Column span column"
  25252593msgstr "Колона за колоните"
  25262594
  2527 #: ../gtk/gtkcombobox.c:787 ../gtk/gtktreemenu.c:405
   2595#: ../gtk/gtkcombobox.c:789 ../gtk/gtktreemenu.c:405
  25282596msgid "TreeModel column containing the column span values"
  25292597msgstr ""
  25302598"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
  25312599
  2532 #: ../gtk/gtkcombobox.c:808
   2600#: ../gtk/gtkcombobox.c:810
  25332601msgid "Active item"
  25342602msgstr "Активен елемент"
  25352603
  2536 #: ../gtk/gtkcombobox.c:809
   2604#: ../gtk/gtkcombobox.c:811
  25372605msgid "The item which is currently active"
  25382606msgstr "Елементът, който в момента е активен"
  25392607
  2540 #: ../gtk/gtkcombobox.c:828 ../gtk/gtkuimanager.c:484
   2608#: ../gtk/gtkcombobox.c:830 ../gtk/gtkuimanager.c:484
  25412609msgid "Add tearoffs to menus"
  25422610msgstr "Откъсване на менютата"
  25432611
  2544 #: ../gtk/gtkcombobox.c:829
   2612#: ../gtk/gtkcombobox.c:831
  25452613msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
  25462614msgstr "Дали менютата да могат да се откъсват"
  25472615
  2548 #: ../gtk/gtkcombobox.c:844 ../gtk/gtkentry.c:781
   2616#: ../gtk/gtkcombobox.c:846 ../gtk/gtkentry.c:780
  25492617msgid "Has Frame"
  25502618msgstr "С рамка"
  25512619
  2552 #: ../gtk/gtkcombobox.c:845
   2620#: ../gtk/gtkcombobox.c:847
  25532621msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
  25542622msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
  25552623
  2556 #: ../gtk/gtkcombobox.c:853
   2624#: ../gtk/gtkcombobox.c:855
  25572625msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
  25582626msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
  25592627
  2560 #: ../gtk/gtkcombobox.c:868 ../gtk/gtkmenu.c:606
   2628#: ../gtk/gtkcombobox.c:870 ../gtk/gtkmenu.c:606
  25612629msgid "Tearoff Title"
  25622630msgstr "Заглавие за откъснато"
  25632631
  2564 #: ../gtk/gtkcombobox.c:869
   2632#: ../gtk/gtkcombobox.c:871
  25652633msgid ""
  25662634"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
   
  25702638"изскачащ прозорец е отделен"
  25712639
  2572 #: ../gtk/gtkcombobox.c:886
   2640#: ../gtk/gtkcombobox.c:888
  25732641msgid "Popup shown"
  25742642msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
  25752643
  2576 #: ../gtk/gtkcombobox.c:887
   2644#: ../gtk/gtkcombobox.c:889
  25772645msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
  25782646msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
  25792647
  2580 #: ../gtk/gtkcombobox.c:903
   2648#: ../gtk/gtkcombobox.c:905
  25812649msgid "Button Sensitivity"
  25822650msgstr "Чувствителност на бутона"
  25832651
  2584 #: ../gtk/gtkcombobox.c:904
   2652#: ../gtk/gtkcombobox.c:906
  25852653msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
  25862654msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
  25872655
  2588 #: ../gtk/gtkcombobox.c:920
   2656#: ../gtk/gtkcombobox.c:922
  25892657msgid "Whether combo box has an entry"
  25902658msgstr "Дали падащото меню има поле за въвеждане"
  25912659
  2592 #: ../gtk/gtkcombobox.c:935
   2660#: ../gtk/gtkcombobox.c:937
  25932661msgid "Entry Text Column"
  25942662msgstr "Колона за текст"
  25952663
  2596 #: ../gtk/gtkcombobox.c:936
   2664#: ../gtk/gtkcombobox.c:938
  25972665msgid ""
  25982666"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
   
  26022670"когато менюто е създадено с настройка #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
  26032671
  2604 #: ../gtk/gtkcombobox.c:953
   2672#: ../gtk/gtkcombobox.c:955
  26052673msgid "ID Column"
  26062674msgstr "Колона за идентификатор"
  26072675
  2608 #: ../gtk/gtkcombobox.c:954
   2676#: ../gtk/gtkcombobox.c:956
  26092677msgid ""
  26102678"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
   
  26142682"стойностите в модела"
  26152683
  2616 #: ../gtk/gtkcombobox.c:969
   2684#: ../gtk/gtkcombobox.c:971
  26172685msgid "Active id"
  26182686msgstr "Активен идентификатор"
  26192687
  2620 #: ../gtk/gtkcombobox.c:970
   2688#: ../gtk/gtkcombobox.c:972
  26212689msgid "The value of the id column for the active row"
  26222690msgstr "Стойността на колоната за идентификатор за активния ред"
  26232691
  2624 #: ../gtk/gtkcombobox.c:985
   2692#: ../gtk/gtkcombobox.c:987
  26252693msgid "Popup Fixed Width"
  26262694msgstr "Фиксирана широчина на изскачащ прозорец"
  26272695
  2628 #: ../gtk/gtkcombobox.c:986
   2696#: ../gtk/gtkcombobox.c:988
  26292697msgid ""
  26302698"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
   
  26342702"заделената широчина на падащото меню "
  26352703
  2636 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1012
   2704#: ../gtk/gtkcombobox.c:1014
  26372705msgid "Appears as list"
  26382706msgstr "Като списък"
  26392707
  2640 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1013
   2708#: ../gtk/gtkcombobox.c:1015
  26412709msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
  26422710msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
  26432711
  2644 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1029
   2712#: ../gtk/gtkcombobox.c:1031
  26452713msgid "Arrow Size"
  26462714msgstr "Размер на стрелката"
  26472715
  2648 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1030
   2716#: ../gtk/gtkcombobox.c:1032
  26492717msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
  26502718msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
  26512719
  2652 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1047
   2720#: ../gtk/gtkcombobox.c:1049
  26532721msgid "The amount of space used by the arrow"
  26542722msgstr "Пространството заемано от стрелката"
  26552723
  2656 #: ../gtk/gtkcombobox.c:1063
   2724#: ../gtk/gtkcombobox.c:1065
  26572725msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
  26582726msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
   
  26832751"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
  26842752
   2753#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:169
   2754msgid "Subproperties"
   2755msgstr "Подсвойства"
   2756
   2757#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
   2758msgid "The list of subproperties"
   2759msgstr "Списъкът с подсвойствата"
   2760
   2761#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
   2762msgid "ID"
   2763msgstr "Идентификатор"
   2764
   2765#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:239
   2766msgid "The numeric id for quick access"
   2767msgstr "Цифровият идентификатор за бърз достъп"
   2768
   2769#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:245
   2770msgid "Specified type"
   2771msgstr "Указан вид"
   2772
   2773#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:246
   2774msgid "The type of values after parsing"
   2775msgstr "Видът на стойностите след анализ"
   2776
   2777#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:252
   2778msgid "Computed type"
   2779msgstr "Изчислен вид"
   2780
   2781#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:253
   2782msgid "The type of values after style lookup"
   2783msgstr "Видът на стойностите след преглед на стиловете"
   2784
   2785#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:259
   2786msgid "Inherit"
   2787msgstr "Наследяване"
   2788
   2789#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:260
   2790msgid "Set if the value is inherited by default"
   2791msgstr "Задаване, ако стойността стандартно се наследява"
   2792
   2793#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:266
   2794msgid "Initial value"
   2795msgstr "Първоначална стойност"
   2796
   2797#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:267
   2798msgid "The initial specified value used for this property"
   2799msgstr "Първоначално указаната стойност за това свойство"
   2800
  26852801#: ../gtk/gtkdialog.c:292 ../gtk/gtkinfobar.c:425
  26862802msgid "Content area border"
   
  27192835msgstr "Съдържанието на буфера"
  27202836
  2721 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:367 ../gtk/gtkentry.c:912
   2837#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:367 ../gtk/gtkentry.c:920
  27222838msgid "Text length"
  27232839msgstr "Дължина на текста"
   
  27272843msgstr "Дължина на текста в буфера в момента"
  27282844
  2729 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:382 ../gtk/gtkentry.c:764
   2845#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:382 ../gtk/gtkentry.c:763
  27302846msgid "Maximum length"
  27312847msgstr "Максимална дължина"
  27322848
  2733 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:383 ../gtk/gtkentry.c:765
   2849#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:383 ../gtk/gtkentry.c:764
  27342850msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
  27352851msgstr "Максимален брой знаци за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
  27362852
  2737 #: ../gtk/gtkentry.c:728
   2853#: ../gtk/gtkentry.c:727
  27382854msgid "Text Buffer"
  27392855msgstr "Текстов буфер"
  27402856
  2741 #: ../gtk/gtkentry.c:729
   2857#: ../gtk/gtkentry.c:728
  27422858msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
  27432859msgstr "Обектът за буфер, който всъщност съдържа въведения текст"
  27442860
  2745 #: ../gtk/gtkentry.c:736 ../gtk/gtklabel.c:822
   2861#: ../gtk/gtkentry.c:735 ../gtk/gtklabel.c:822
  27462862msgid "Cursor Position"
  27472863msgstr "Позиция на показалеца"
  27482864
  2749 #: ../gtk/gtkentry.c:737 ../gtk/gtklabel.c:823
   2865#: ../gtk/gtkentry.c:736 ../gtk/gtklabel.c:823
  27502866msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
  27512867msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в знаци"
  27522868
  2753 #: ../gtk/gtkentry.c:746 ../gtk/gtklabel.c:832
   2869#: ../gtk/gtkentry.c:745 ../gtk/gtklabel.c:832
  27542870msgid "Selection Bound"
  27552871msgstr "Свързана към избора"
  27562872
  2757 #: ../gtk/gtkentry.c:747 ../gtk/gtklabel.c:833
   2873#: ../gtk/gtkentry.c:746 ../gtk/gtklabel.c:833
  27582874msgid ""
  27592875"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
  27602876msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в знаци"
  27612877
  2762 #: ../gtk/gtkentry.c:757
   2878#: ../gtk/gtkentry.c:756
  27632879msgid "Whether the entry contents can be edited"
  27642880msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
  27652881
  2766 #: ../gtk/gtkentry.c:773
   2882#: ../gtk/gtkentry.c:772
  27672883msgid "Visibility"
  27682884msgstr "Видимост"
  27692885
  2770 #: ../gtk/gtkentry.c:774
   2886#: ../gtk/gtkentry.c:773
  27712887msgid ""
  27722888"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
   
  27752891"Лъжа показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  27762892
  2777 #: ../gtk/gtkentry.c:782
   2893#: ../gtk/gtkentry.c:781
  27782894msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
  27792895msgstr "Лъжа премахва външното вдаване от полето"
  27802896
  2781 #: ../gtk/gtkentry.c:790
   2897#: ../gtk/gtkentry.c:797
  27822898msgid ""
  27832899"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
  27842900msgstr "Рамка между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната рамка"
  27852901
  2786 #: ../gtk/gtkentry.c:797 ../gtk/gtkentry.c:1394
   2902#: ../gtk/gtkentry.c:805 ../gtk/gtkentry.c:1406
  27872903msgid "Invisible character"
  27882904msgstr "Заместващ знак"
  27892905
  2790 #: ../gtk/gtkentry.c:798 ../gtk/gtkentry.c:1395
   2906#: ../gtk/gtkentry.c:806 ../gtk/gtkentry.c:1407
  27912907msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
  27922908msgstr ""
  27932909"Знаците използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
  27942910
  2795 #: ../gtk/gtkentry.c:805
   2911#: ../gtk/gtkentry.c:813
  27962912msgid "Activates default"
  27972913msgstr "Активиране на стандартния елемент"
  27982914
  2799 #: ../gtk/gtkentry.c:806
   2915#: ../gtk/gtkentry.c:814
  28002916msgid ""
  28012917"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
   
  28052921"когато е натиснат „Enter“"
  28062922
  2807 #: ../gtk/gtkentry.c:812
   2923#: ../gtk/gtkentry.c:820
  28082924msgid "Width in chars"
  28092925msgstr "Широчина в знаци"
  28102926
  2811 #: ../gtk/gtkentry.c:813
   2927#: ../gtk/gtkentry.c:821
  28122928msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
  28132929msgstr "Брой знаци, за които е оставено място в записа"
  28142930
  2815 #: ../gtk/gtkentry.c:822
   2931#: ../gtk/gtkentry.c:830
  28162932msgid "Scroll offset"
  28172933msgstr "Отместване на придвижването"
  28182934
  2819 #: ../gtk/gtkentry.c:823
   2935#: ../gtk/gtkentry.c:831
  28202936msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
  28212937msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
  28222938
  2823 #: ../gtk/gtkentry.c:833
   2939#: ../gtk/gtkentry.c:841
  28242940msgid "The contents of the entry"
  28252941msgstr "Съдържание на записа"
  28262942
  2827 #: ../gtk/gtkentry.c:848 ../gtk/gtkmisc.c:105
   2943#: ../gtk/gtkentry.c:856 ../gtk/gtkmisc.c:105
  28282944msgid "X align"
  28292945msgstr "Подравняване по X "
  28302946
  2831 #: ../gtk/gtkentry.c:849 ../gtk/gtkmisc.c:106
   2947#: ../gtk/gtkentry.c:857 ../gtk/gtkmisc.c:106
  28322948msgid ""
  28332949"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
   
  28372953"подредби отдясно-наляво (RTL)"
  28382954
  2839 #: ../gtk/gtkentry.c:865
   2955#: ../gtk/gtkentry.c:873
  28402956msgid "Truncate multiline"
  28412957msgstr "Съкращаване на множество редове"
  28422958
  2843 #: ../gtk/gtkentry.c:866
   2959#: ../gtk/gtkentry.c:874
  28442960msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
  28452961msgstr "Дали при поставянето на много редове се поставя само първия"
  28462962
  2847 #: ../gtk/gtkentry.c:882
   2963#: ../gtk/gtkentry.c:890
  28482964msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
  28492965msgstr ""
  28502966"Какъв вид сянка да се изрисува около елемента, ако е указано, че е с рамка"
  28512967
  2852 #: ../gtk/gtkentry.c:897 ../gtk/gtktextview.c:766
   2968#: ../gtk/gtkentry.c:905 ../gtk/gtktextview.c:766
  28532969msgid "Overwrite mode"
  28542970msgstr "Режим на презаписване"
  28552971
  2856 #: ../gtk/gtkentry.c:898
   2972#: ../gtk/gtkentry.c:906
  28572973msgid "Whether new text overwrites existing text"
  28582974msgstr "Дали новият текст заменя съществуващия"
  28592975
  2860 #: ../gtk/gtkentry.c:913
   2976#: ../gtk/gtkentry.c:921
  28612977msgid "Length of the text currently in the entry"
  28622978msgstr "Дължина на текста в елемента в момента"
  28632979
  2864 #: ../gtk/gtkentry.c:928
   2980#: ../gtk/gtkentry.c:936
  28652981msgid "Invisible character set"
  28662982msgstr "Невидим заместващ знак"
  28672983
  2868 #: ../gtk/gtkentry.c:929
   2984#: ../gtk/gtkentry.c:937
  28692985msgid "Whether the invisible character has been set"
  28702986msgstr "Дали е зададено знаците да са невидими"
  28712987
  2872 #: ../gtk/gtkentry.c:947
   2988#: ../gtk/gtkentry.c:955
  28732989msgid "Caps Lock warning"
  28742990msgstr "Предупреждаване за Caps Lock"
  28752991
  2876 #: ../gtk/gtkentry.c:948
   2992#: ../gtk/gtkentry.c:956
  28772993msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
  28782994msgstr ""
   
  28802996"„Caps Lock“"
  28812997
  2882 #: ../gtk/gtkentry.c:962
   2998#: ../gtk/gtkentry.c:970
  28832999msgid "Progress Fraction"
  28843000msgstr "Прогрес"
  28853001
  2886 #: ../gtk/gtkentry.c:963
   3002#: ../gtk/gtkentry.c:971
  28873003msgid "The current fraction of the task that's been completed"
  28883004msgstr "Текущата част от цялата работа, която е извършена"
  28893005
  2890 #: ../gtk/gtkentry.c:980
   3006#: ../gtk/gtkentry.c:988
  28913007msgid "Progress Pulse Step"
  28923008msgstr "Стъпка на прогрес"
  28933009
  2894 #: ../gtk/gtkentry.c:981
   3010#: ../gtk/gtkentry.c:989
  28953011msgid ""
  28963012"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
   
  29003016"изпълнение на gtk_entry_progress_pulse()"
  29013017
  2902 #: ../gtk/gtkentry.c:998
   3018#: ../gtk/gtkentry.c:1006
  29033019msgid "Placeholder text"
  29043020msgstr "Заменящ текст"
  29053021
  2906 #: ../gtk/gtkentry.c:999
   3022#: ../gtk/gtkentry.c:1007
  29073023msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
  29083024msgstr "Показване на текст в елемента докато е празен и не е на фокус"
  29093025
  2910 #: ../gtk/gtkentry.c:1013
   3026#: ../gtk/gtkentry.c:1021
  29113027msgid "Primary pixbuf"
  29123028msgstr "Основен буфер с пиксели"
  29133029
  2914 #: ../gtk/gtkentry.c:1014
   3030#: ../gtk/gtkentry.c:1022
  29153031msgid "Primary pixbuf for the entry"
  29163032msgstr "Основен буфер с пиксели за елемента"
  29173033
  2918 #: ../gtk/gtkentry.c:1028
   3034#: ../gtk/gtkentry.c:1036
  29193035msgid "Secondary pixbuf"
  29203036msgstr "Допълнителен буфер с пиксели"
  29213037
  2922 #: ../gtk/gtkentry.c:1029
   3038#: ../gtk/gtkentry.c:1037
  29233039msgid "Secondary pixbuf for the entry"
  29243040msgstr "Допълнителен буфер с пиксели за елемента"
  29253041
  2926 #: ../gtk/gtkentry.c:1043
   3042#: ../gtk/gtkentry.c:1051
  29273043msgid "Primary stock ID"
  29283044msgstr "Основен номенклатурен идентификатор"
  29293045
  2930 #: ../gtk/gtkentry.c:1044
   3046#: ../gtk/gtkentry.c:1052
  29313047msgid "Stock ID for primary icon"
  29323048msgstr "Номенклатурен идентификатор на основната икона"
  29333049
  2934 #: ../gtk/gtkentry.c:1058
   3050#: ../gtk/gtkentry.c:1066
  29353051msgid "Secondary stock ID"
  29363052msgstr "Допълнителен номенклатурен идентификатор"
  29373053
  2938 #: ../gtk/gtkentry.c:1059
   3054#: ../gtk/gtkentry.c:1067
  29393055msgid "Stock ID for secondary icon"
  29403056msgstr "Номенклатурен идентификатор на допълнителната икона"
  29413057
  2942 #: ../gtk/gtkentry.c:1073
   3058#: ../gtk/gtkentry.c:1081
  29433059msgid "Primary icon name"
  29443060msgstr "Име на основната икона"
  29453061
  2946 #: ../gtk/gtkentry.c:1074
   3062#: ../gtk/gtkentry.c:1082
  29473063msgid "Icon name for primary icon"
  29483064msgstr "Име на основната икона"
  29493065
  2950 #: ../gtk/gtkentry.c:1088
   3066#: ../gtk/gtkentry.c:1096
  29513067msgid "Secondary icon name"
  29523068msgstr "Име на допълнителната икона"
  29533069
  2954 #: ../gtk/gtkentry.c:1089
   3070#: ../gtk/gtkentry.c:1097
  29553071msgid "Icon name for secondary icon"
  29563072msgstr "Име на допълнителната икона"
  29573073
  2958 #: ../gtk/gtkentry.c:1103
   3074#: ../gtk/gtkentry.c:1111
  29593075msgid "Primary GIcon"
  29603076msgstr "Основен GIcon"
  29613077
  2962 #: ../gtk/gtkentry.c:1104
   3078#: ../gtk/gtkentry.c:1112
  29633079msgid "GIcon for primary icon"
  29643080msgstr "GIcon на основната икона"
  29653081
  2966 #: ../gtk/gtkentry.c:1118
   3082#: ../gtk/gtkentry.c:1126
  29673083msgid "Secondary GIcon"
  29683084msgstr "Допълнителен GIcon"
  29693085
  2970 #: ../gtk/gtkentry.c:1119
   3086#: ../gtk/gtkentry.c:1127
  29713087msgid "GIcon for secondary icon"
  29723088msgstr "GIcon на допълнителната икона"
  29733089
  2974 #: ../gtk/gtkentry.c:1133
   3090#: ../gtk/gtkentry.c:1141
  29753091msgid "Primary storage type"
  29763092msgstr "Основен вид представяне"
  29773093
  2978 #: ../gtk/gtkentry.c:1134
   3094#: ../gtk/gtkentry.c:1142
  29793095msgid "The representation being used for primary icon"
  29803096msgstr "Представянето на основната икона"
  29813097
  2982 #: ../gtk/gtkentry.c:1149
   3098#: ../gtk/gtkentry.c:1157
  29833099msgid "Secondary storage type"
  29843100msgstr "Допълнителен вид представяне"
  29853101
  2986 #: ../gtk/gtkentry.c:1150
   3102#: ../gtk/gtkentry.c:1158
  29873103msgid "The representation being used for secondary icon"
  29883104msgstr "Представянето на допълнителната икона"
  29893105
  2990 #: ../gtk/gtkentry.c:1171
   3106#: ../gtk/gtkentry.c:1179
  29913107msgid "Primary icon activatable"
  29923108msgstr "Активируема основна икона"
  29933109
  2994 #: ../gtk/gtkentry.c:1172
   3110#: ../gtk/gtkentry.c:1180
  29953111msgid "Whether the primary icon is activatable"
  29963112msgstr "Дали основната икона е активируема"
  29973113
  2998 #: ../gtk/gtkentry.c:1192
   3114#: ../gtk/gtkentry.c:1200
  29993115msgid "Secondary icon activatable"
  30003116msgstr "Активируема допълнителна икона"
  30013117
  3002 #: ../gtk/gtkentry.c:1193
   3118#: ../gtk/gtkentry.c:1201
  30033119msgid "Whether the secondary icon is activatable"
  30043120msgstr "Дали допълнителната икона е активируема"
  30053121
  3006 #: ../gtk/gtkentry.c:1215
   3122#: ../gtk/gtkentry.c:1223
  30073123msgid "Primary icon sensitive"
  30083124msgstr "Чувствителна основна икона"
  30093125
  3010 #: ../gtk/gtkentry.c:1216
   3126#: ../gtk/gtkentry.c:1224
  30113127msgid "Whether the primary icon is sensitive"
  30123128msgstr "Дали основната икона е чувствителна"
  30133129
  3014 #: ../gtk/gtkentry.c:1237
   3130#: ../gtk/gtkentry.c:1245
  30153131msgid "Secondary icon sensitive"
  30163132msgstr "Чувствителна допълнителна икона"
  30173133
  3018 #: ../gtk/gtkentry.c:1238
   3134#: ../gtk/gtkentry.c:1246
  30193135msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
  30203136msgstr "Дали допълнителната икона е чувствителна"
  30213137
  3022 #: ../gtk/gtkentry.c:1254
   3138#: ../gtk/gtkentry.c:1262
  30233139msgid "Primary icon tooltip text"
  30243140msgstr "Подсказка за основната икона"
  30253141
  3026 #: ../gtk/gtkentry.c:1255 ../gtk/gtkentry.c:1291
   3142#: ../gtk/gtkentry.c:1263 ../gtk/gtkentry.c:1299
  30273143msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
  30283144msgstr "Съдържание на подсказката за основната икона"
  30293145
  3030 #: ../gtk/gtkentry.c:1271
   3146#: ../gtk/gtkentry.c:1279
  30313147msgid "Secondary icon tooltip text"
  30323148msgstr "Подсказка за допълнителната икона"
  30333149
  3034 #: ../gtk/gtkentry.c:1272 ../gtk/gtkentry.c:1310
   3150#: ../gtk/gtkentry.c:1280 ../gtk/gtkentry.c:1318
  30353151msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
  30363152msgstr "Съдържание на подсказката за допълнителната икона"
  30373153
  3038 #: ../gtk/gtkentry.c:1290
   3154#: ../gtk/gtkentry.c:1298
  30393155msgid "Primary icon tooltip markup"
  30403156msgstr "Текст с маркиране за подсказката на основната икона"
  30413157
  3042 #: ../gtk/gtkentry.c:1309
   3158#: ../gtk/gtkentry.c:1317
  30433159msgid "Secondary icon tooltip markup"
  30443160msgstr "Текст с маркиране за подсказката на допълнителната икона"
  30453161
  3046 #: ../gtk/gtkentry.c:1329 ../gtk/gtktextview.c:794
   3162#: ../gtk/gtkentry.c:1337 ../gtk/gtktextview.c:794
  30473163msgid "IM module"
  30483164msgstr "Модул за вход"
  30493165
  3050 #: ../gtk/gtkentry.c:1330 ../gtk/gtktextview.c:795
   3166#: ../gtk/gtkentry.c:1338 ../gtk/gtktextview.c:795
  30513167msgid "Which IM module should be used"
  30523168msgstr "Кой модул за вход да се ползва"
  30533169
  3054 #: ../gtk/gtkentry.c:1344
   3170#: ../gtk/gtkentry.c:1352
  30553171msgid "Completion"
  30563172msgstr "Дописване"
  30573173
  3058 #: ../gtk/gtkentry.c:1345
   3174#: ../gtk/gtkentry.c:1353
  30593175msgid "The auxiliary completion object"
  30603176msgstr "Помощният обект за дописването"
  30613177
  3062 #: ../gtk/gtkentry.c:1359
   3178#: ../gtk/gtkentry.c:1367
  30633179msgid "Icon Prelight"
  30643180msgstr "Осветяване на иконата"
  30653181
  3066 #: ../gtk/gtkentry.c:1360
   3182#: ../gtk/gtkentry.c:1368
  30673183msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
  30683184msgstr "Дали активируемите икони да се осветяват при посочване"
  30693185
  3070 #: ../gtk/gtkentry.c:1373
   3186#: ../gtk/gtkentry.c:1384
  30713187msgid "Progress Border"
  30723188msgstr "Рамка на лентата за прогрес"
  30733189
  3074 #: ../gtk/gtkentry.c:1374
   3190#: ../gtk/gtkentry.c:1385
  30753191msgid "Border around the progress bar"
  30763192msgstr "Рамка около лентата за прогрес"
  30773193
  3078 #: ../gtk/gtkentry.c:1866
   3194#: ../gtk/gtkentry.c:1881
  30793195msgid "Border between text and frame."
  30803196msgstr "Разстояние между текста и рамката."
   
  31953311msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
  31963312
  3197 #: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:245
  3198 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
   3313#: ../gtk/gtkexpander.c:324 ../gtk/gtkframe.c:206 ../gtk/gtktoolbutton.c:255
   3314#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
  31993315msgid "Label widget"
  32003316msgstr "Графичен обект „Етикет“"
   
  32233339msgstr "Дали разширителят ще променя размерите на обхващащия прозорец"
  32243340
  3225 #: ../gtk/gtkexpander.c:355 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1627
   3341#: ../gtk/gtkexpander.c:355 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
  32263342#: ../gtk/gtktreeview.c:1193
  32273343msgid "Expander Size"
  32283344msgstr "Големина на разширителя"
  32293345
  3230 #: ../gtk/gtkexpander.c:356 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1628
   3346#: ../gtk/gtkexpander.c:356 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1629
  32313347#: ../gtk/gtktreeview.c:1194
  32323348msgid "Size of the expander arrow"
   
  37423858
  37433859#: ../gtk/gtkinvisible.c:103 ../gtk/gtkmountoperation.c:172
  3744 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:291 ../gtk/gtkstylecontext.c:436
  3745 #: ../gtk/gtkwindow.c:789
   3860#: ../gtk/gtkstatusicon.c:291 ../gtk/gtkstylecontext.c:443
   3861#: ../gtk/gtkwindow.c:788
  37463862msgid "Screen"
  37473863msgstr "Екран"
  37483864
  3749 #: ../gtk/gtkinvisible.c:104 ../gtk/gtkwindow.c:790
   3865#: ../gtk/gtkinvisible.c:104 ../gtk/gtkwindow.c:789
  37503866msgid "The screen where this window will be displayed"
  37513867msgstr "Екранът, където ще бъде показан този прозорец"
   
  38013917msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява"
  38023918
  3803 #: ../gtk/gtklabel.c:797
  3804 msgid "Selectable"
  3805 msgstr "Избираем"
  3806 
  38073919#: ../gtk/gtklabel.c:798
  38083920msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
   
  42644376"графичния обект в пиксели"
  42654377
  4266 #: ../gtk/gtkmountoperation.c:156
   4378#: ../gtk/gtkmountoperation.c:156 ../gtk/gtkstylecontext.c:466
  42674379msgid "Parent"
  42684380msgstr "Родител"
   
  50285140msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този бутон."
  50295141
  5030 #: ../gtk/gtkrange.c:424
   5142#: ../gtk/gtkrange.c:425
  50315143msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
  50325144msgstr ""
  50335145"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
  50345146
  5035 #: ../gtk/gtkrange.c:432
   5147#: ../gtk/gtkrange.c:433
  50365148msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
  50375149msgstr "Обръщане на посоката, при която стойността се увеличава"
  50385150
  5039 #: ../gtk/gtkrange.c:439
   5151#: ../gtk/gtkrange.c:440
  50405152msgid "Lower stepper sensitivity"
  50415153msgstr "Чувствителност на стрелката надолу"
  50425154
  5043 #: ../gtk/gtkrange.c:440
   5155#: ../gtk/gtkrange.c:441
  50445156msgid ""
  50455157"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
   
  50495161"интервала"
  50505162
  5051 #: ../gtk/gtkrange.c:448
   5163#: ../gtk/gtkrange.c:449
  50525164msgid "Upper stepper sensitivity"
  50535165msgstr "Чувствителност на стрелката нагоре"
  50545166
  5055 #: ../gtk/gtkrange.c:449
   5167#: ../gtk/gtkrange.c:450
  50565168msgid ""
  50575169"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
   
  50615173"интервала"
  50625174
  5063 #: ../gtk/gtkrange.c:466
   5175#: ../gtk/gtkrange.c:467
  50645176msgid "Show Fill Level"
  50655177msgstr "Показване на нивото на запълване"
  50665178
  5067 #: ../gtk/gtkrange.c:467
   5179#: ../gtk/gtkrange.c:468
  50685180msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
  50695181msgstr "Дали да се показва индикатор за запълването върху жлеба на скалата."
  50705182
  5071 #: ../gtk/gtkrange.c:483
   5183#: ../gtk/gtkrange.c:484
  50725184msgid "Restrict to Fill Level"
  50735185msgstr "Ограничаване до нивото на запълване"
  50745186
  5075 #: ../gtk/gtkrange.c:484
   5187#: ../gtk/gtkrange.c:485
  50765188msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
  50775189msgstr "Дали горната граница да се ограничи до нивото на запълване."
  50785190
  5079 #: ../gtk/gtkrange.c:499
   5191#: ../gtk/gtkrange.c:500
  50805192msgid "Fill Level"
  50815193msgstr "Ниво на запълване"
  50825194
  5083 #: ../gtk/gtkrange.c:500
   5195#: ../gtk/gtkrange.c:501
  50845196msgid "The fill level."
  50855197msgstr "Нивото на запълване."
  50865198
  5087 #: ../gtk/gtkrange.c:517
   5199#: ../gtk/gtkrange.c:518
  50885200msgid "Round Digits"
  50895201msgstr "Закръгляване"
  50905202
  5091 #: ../gtk/gtkrange.c:518
   5203#: ../gtk/gtkrange.c:519
  50925204msgid "The number of digits to round the value to."
  50935205msgstr "Брой цифри при закръгляване."
  50945206
  5095 #: ../gtk/gtkrange.c:526 ../gtk/gtkswitch.c:817
   5207#: ../gtk/gtkrange.c:527 ../gtk/gtkswitch.c:970
  50965208msgid "Slider Width"
  50975209msgstr "Широчина на плъзгач"
  50985210
  5099 #: ../gtk/gtkrange.c:527
   5211#: ../gtk/gtkrange.c:528
  51005212msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
  51015213msgstr "Широчина на лентата за придвижване или плъзгача за мащабирането"
  51025214
  5103 #: ../gtk/gtkrange.c:534
   5215#: ../gtk/gtkrange.c:535
  51045216msgid "Trough Border"
  51055217msgstr "Рамка на жлеба на скалата"
  51065218
  5107 #: ../gtk/gtkrange.c:535
   5219#: ../gtk/gtkrange.c:536
  51085220msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
  51095221msgstr ""
  51105222"Разстояние между плъзгача/стрелките и външното вдаване на жлеба на скалата"
  51115223
  5112 #: ../gtk/gtkrange.c:542
   5224#: ../gtk/gtkrange.c:543
  51135225msgid "Stepper Size"
  51145226msgstr "Големина на стрелките"
  51155227
  5116 #: ../gtk/gtkrange.c:543
   5228#: ../gtk/gtkrange.c:544
  51175229msgid "Length of step buttons at ends"
  51185230msgstr "Дължина на бутоните на позициите по краищата"
  51195231
  5120 #: ../gtk/gtkrange.c:556
   5232#: ../gtk/gtkrange.c:557
  51215233msgid "Stepper Spacing"
  51225234msgstr "Разстояние около стрелките"
  51235235
  5124 #: ../gtk/gtkrange.c:557
   5236#: ../gtk/gtkrange.c:558
  51255237msgid "Spacing between step buttons and thumb"
  51265238msgstr "Разстояние между бутоните на позициите и плъзгача"
  51275239
  5128 #: ../gtk/gtkrange.c:564
   5240#: ../gtk/gtkrange.c:565
  51295241msgid "Arrow X Displacement"
  51305242msgstr "Отместване на стрелката по X "
  51315243
  5132 #: ../gtk/gtkrange.c:565
   5244#: ../gtk/gtkrange.c:566
  51335245msgid ""
  51345246"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  51365248"На какво разстояние по X да се премества стрелката при натискане на бутона"
  51375249
  5138 #: ../gtk/gtkrange.c:572
   5250#: ../gtk/gtkrange.c:573
  51395251msgid "Arrow Y Displacement"
  51405252msgstr "Отместване на стрелката по Y"
  51415253
  5142 #: ../gtk/gtkrange.c:573
   5254#: ../gtk/gtkrange.c:574
  51435255msgid ""
  51445256"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
   
  51465258"На какво разстояние по Y да се премества стрелката при натискане на бутона"
  51475259
  5148 #: ../gtk/gtkrange.c:589
   5260#: ../gtk/gtkrange.c:590
  51495261msgid "Trough Under Steppers"
  51505262msgstr "Жлеб под стрелките"
  51515263
  5152 #: ../gtk/gtkrange.c:590
   5264#: ../gtk/gtkrange.c:591
  51535265msgid ""
  51545266"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
   
  51585270"стрелките и отстоянията"
  51595271
  5160 #: ../gtk/gtkrange.c:603
   5272#: ../gtk/gtkrange.c:604
  51615273msgid "Arrow scaling"
  51625274msgstr "Разрешаване на мащабиране"
  51635275
  5164 #: ../gtk/gtkrange.c:604
   5276#: ../gtk/gtkrange.c:605
  51655277msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
  51665278msgstr "Разрешаване на мащабиране на размера на бутона за предвижване"
   
  52805392msgstr "Списък с имената на иконите"
  52815393
  5282 #: ../gtk/gtkscale.c:239
   5394#: ../gtk/gtkscale.c:295
  52835395msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
  52845396msgstr "Брой десетични цифри, които се показват в стойността"
  52855397
  5286 #: ../gtk/gtkscale.c:248
   5398#: ../gtk/gtkscale.c:304
  52875399msgid "Draw Value"
  52885400msgstr "Стойност"
  52895401
  5290 #: ../gtk/gtkscale.c:249
   5402#: ../gtk/gtkscale.c:305
  52915403msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
  52925404msgstr "Дали текущата стойност се показва като низ до плъзгача"
  52935405
  5294 #: ../gtk/gtkscale.c:256
   5406#: ../gtk/gtkscale.c:312
  52955407msgid "Has Origin"
  52965408msgstr "Има начало"
  52975409
  5298 #: ../gtk/gtkscale.c:257
   5410#: ../gtk/gtkscale.c:313
  52995411msgid "Whether the scale has an origin"
  53005412msgstr "Дали плъзгачът има начало"
  53015413
  5302 #: ../gtk/gtkscale.c:264
   5414#: ../gtk/gtkscale.c:320
  53035415msgid "Value Position"
  53045416msgstr "Позицията на стойността"
  53055417
  5306 #: ../gtk/gtkscale.c:265
   5418#: ../gtk/gtkscale.c:321
  53075419msgid "The position in which the current value is displayed"
  53085420msgstr "Позицията, където е показана текущата стойност"
  53095421
  5310 #: ../gtk/gtkscale.c:272
   5422#: ../gtk/gtkscale.c:328
  53115423msgid "Slider Length"
  53125424msgstr "Дължина на плъзгача"
  53135425
  5314 #: ../gtk/gtkscale.c:273
   5426#: ../gtk/gtkscale.c:329
  53155427msgid "Length of scale's slider"
  53165428msgstr "Дължината на плъзгача на скалата"
  53175429
  5318 #: ../gtk/gtkscale.c:281
   5430#: ../gtk/gtkscale.c:337
  53195431msgid "Value spacing"
  53205432msgstr "Разредка на стойността"
  53215433
  5322 #: ../gtk/gtkscale.c:282
   5434#: ../gtk/gtkscale.c:338
  53235435msgid "Space between value text and the slider/trough area"
  53245436msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача/жлеба"
   
  54985610msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
  54995611
  5500 #: ../gtk/gtksettings.c:336
   5612#: ../gtk/gtksettings.c:340
  55015613msgid "Double Click Time"
  55025614msgstr "Време на двойно натискане"
  55035615
  5504 #: ../gtk/gtksettings.c:337
   5616#: ../gtk/gtksettings.c:341
  55055617msgid ""
  55065618"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
   
  55105622"двойно натискане"
  55115623
  5512 #: ../gtk/gtksettings.c:344
   5624#: ../gtk/gtksettings.c:348
  55135625msgid "Double Click Distance"
  55145626msgstr "Разстояние за двойно натискане"
  55155627
  5516 #: ../gtk/gtksettings.c:345
   5628#: ../gtk/gtksettings.c:349
  55175629msgid ""
  55185630"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
   
  55225634"двойно натискане"
  55235635
  5524 #: ../gtk/gtksettings.c:361
   5636#: ../gtk/gtksettings.c:365
  55255637msgid "Cursor Blink"
  55265638msgstr "Мигащ курсор"
  55275639
  5528 #: ../gtk/gtksettings.c:362
   5640#: ../gtk/gtksettings.c:366
  55295641msgid "Whether the cursor should blink"
  55305642msgstr "Дали курсорът ще мига"
  55315643
  5532 #: ../gtk/gtksettings.c:369
   5644#: ../gtk/gtksettings.c:373
  55335645msgid "Cursor Blink Time"
  55345646msgstr "Време на мигане на курсора"
  55355647
  5536 #: ../gtk/gtksettings.c:370
   5648#: ../gtk/gtksettings.c:374
  55375649msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
  55385650msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
  55395651
  5540 #: ../gtk/gtksettings.c:389
   5652#: ../gtk/gtksettings.c:393
  55415653msgid "Cursor Blink Timeout"
  55425654msgstr "Време за спиране на мигането на курсора"
  55435655
  5544 #: ../gtk/gtksettings.c:390
   5656#: ../gtk/gtksettings.c:394
  55455657msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
  55465658msgstr "Време, след което курсорът спира да мига, в милисекунди"
  55475659
  5548 #: ../gtk/gtksettings.c:397
   5660#: ../gtk/gtksettings.c:401
  55495661msgid "Split Cursor"
  55505662msgstr "Отделни курсори"
  55515663
  5552 #: ../gtk/gtksettings.c:398
   5664#: ../gtk/gtksettings.c:402
  55535665msgid ""
  55545666"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
   
  55585670"надясно и отдясно-наляво"
  55595671
  5560 #: ../gtk/gtksettings.c:405
   5672#: ../gtk/gtksettings.c:409
  55615673msgid "Theme Name"
  55625674msgstr "Име на тема"
  55635675
  5564 #: ../gtk/gtksettings.c:406
   5676#: ../gtk/gtksettings.c:410
  55655677msgid "Name of theme to load"
  55665678msgstr "Име на тема, която да се зареди"
  55675679
  5568 #: ../gtk/gtksettings.c:418
   5680#: ../gtk/gtksettings.c:422
  55695681msgid "Icon Theme Name"
  55705682msgstr "Име на тема за икони"
  55715683
  5572 #: ../gtk/gtksettings.c:419
   5684#: ../gtk/gtksettings.c:423
  55735685msgid "Name of icon theme to use"
  55745686msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
  55755687
  5576 #: ../gtk/gtksettings.c:427
   5688#: ../gtk/gtksettings.c:431
  55775689msgid "Fallback Icon Theme Name"
  55785690msgstr "Име на резервната тема за икони"
  55795691
  5580 #: ../gtk/gtksettings.c:428
   5692#: ../gtk/gtksettings.c:432
  55815693msgid "Name of a icon theme to fall back to"
  55825694msgstr "Име на темата за икони, която да се използва, когато няма друга"
  55835695
  5584 #: ../gtk/gtksettings.c:436
   5696#: ../gtk/gtksettings.c:440
  55855697msgid "Key Theme Name"
  55865698msgstr "Име на тема за клавиши"
  55875699
  5588 #: ../gtk/gtksettings.c:437
   5700#: ../gtk/gtksettings.c:441
  55895701msgid "Name of key theme to load"
  55905702msgstr "Име на тема за клавишите, която да се зареди"
  55915703
  5592 #: ../gtk/gtksettings.c:445
   5704#: ../gtk/gtksettings.c:449
  55935705msgid "Menu bar accelerator"
  55945706msgstr "Клавишна комбинация на лента с менюта"
  55955707
  5596 #: ../gtk/gtksettings.c:446
   5708#: ../gtk/gtksettings.c:450
  55975709msgid "Keybinding to activate the menu bar"
  55985710msgstr "Клавиши за активиране на лентата с менюта"
  55995711
  5600 #: ../gtk/gtksettings.c:454
   5712#: ../gtk/gtksettings.c:458
  56015713msgid "Drag threshold"
  56025714msgstr "Праг на изтегляне"
  56035715
  5604 #: ../gtk/gtksettings.c:455
   5716#: ../gtk/gtksettings.c:459
  56055717msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
  56065718msgstr ""
   
  56085720"изтегляне"
  56095721
  5610 #: ../gtk/gtksettings.c:463
   5722#: ../gtk/gtksettings.c:467
  56115723msgid "Font Name"
  56125724msgstr "Име на шрифт"
  56135725
  5614 #: ../gtk/gtksettings.c:464
   5726#: ../gtk/gtksettings.c:468
  56155727msgid "Name of default font to use"
  56165728msgstr "Име на шрифта, който стандартно да се използва"
  56175729
  5618 #: ../gtk/gtksettings.c:486
   5730#: ../gtk/gtksettings.c:490
  56195731msgid "Icon Sizes"
  56205732msgstr "Размери на икони"
  56215733
  5622 #: ../gtk/gtksettings.c:487
   5734#: ../gtk/gtksettings.c:491
  56235735msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
  56245736msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20…"
  56255737
  5626 #: ../gtk/gtksettings.c:495
   5738#: ../gtk/gtksettings.c:499
  56275739msgid "GTK Modules"
  56285740msgstr "Модули на GTK"
  56295741
  5630 #: ../gtk/gtksettings.c:496
   5742#: ../gtk/gtksettings.c:500
  56315743msgid "List of currently active GTK modules"
  56325744msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
  56335745
  5634 #: ../gtk/gtksettings.c:504
   5746#: ../gtk/gtksettings.c:508
  56355747msgid "Xft Antialias"
  56365748msgstr "Заглаждане на Xft"
  56375749
  5638 #: ../gtk/gtksettings.c:505
   5750#: ../gtk/gtksettings.c:509
  56395751msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  56405752msgstr ""
   
  56425754"стойност)"
  56435755
  5644 #: ../gtk/gtksettings.c:514
   5756#: ../gtk/gtksettings.c:518
  56455757msgid "Xft Hinting"
  56465758msgstr "Подсказки на Xft"
  56475759
  5648 #: ../gtk/gtksettings.c:515
   5760#: ../gtk/gtksettings.c:519
  56495761msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
  56505762msgstr ""
   
  56525764"(стандартната стойност)"
  56535765
  5654 #: ../gtk/gtksettings.c:524
   5766#: ../gtk/gtksettings.c:528
  56555767msgid "Xft Hint Style"
  56565768msgstr "Стил на подсказките на Xft"
  56575769
  5658 #: ../gtk/gtksettings.c:525
   5770#: ../gtk/gtksettings.c:529
  56595771msgid ""
  56605772"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
   
  56635775"„hintslight“ (леко), „hintmedium“ (средно) или „hintfull“ (изцяло)"
  56645776
  5665 #: ../gtk/gtksettings.c:534
   5777#: ../gtk/gtksettings.c:538
  56665778msgid "Xft RGBA"
  56675779msgstr "Xft RGBA"
  56685780
  5669 #: ../gtk/gtksettings.c:535
   5781#: ../gtk/gtksettings.c:539
  56705782msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
  56715783msgstr ""
   
  56735785"„bgr“ (сзч), „vrgb“ (Вчзс), „vbgr“ (Всзч)"
  56745786
  5675 #: ../gtk/gtksettings.c:544
   5787#: ../gtk/gtksettings.c:548
  56765788msgid "Xft DPI"
  56775789msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
  56785790
  5679 #: ../gtk/gtksettings.c:545
   5791#: ../gtk/gtksettings.c:549
  56805792msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
  56815793msgstr ""
   
  56835795"ползва стандартната стойност"
  56845796
  5685 #: ../gtk/gtksettings.c:554
   5797#: ../gtk/gtksettings.c:558
  56865798msgid "Cursor theme name"
  56875799msgstr "Име на тема за показалеца"
  56885800
  5689 #: ../gtk/gtksettings.c:555
   5801#: ../gtk/gtksettings.c:559
  56905802msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
  56915803msgstr ""
   
  56935805"стандартната тема"
  56945806
  5695 #: ../gtk/gtksettings.c:563
   5807#: ../gtk/gtksettings.c:567
  56965808msgid "Cursor theme size"
  56975809msgstr "Размер на показалеца"
  56985810
  5699 #: ../gtk/gtksettings.c:564
   5811#: ../gtk/gtksettings.c:568
  57005812msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
  57015813msgstr ""
   
  57035815"стандартният размер"
  57045816
  5705 #: ../gtk/gtksettings.c:573
   5817#: ../gtk/gtksettings.c:577
  57065818msgid "Alternative button order"
  57075819msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
  57085820
  5709 #: ../gtk/gtksettings.c:574
   5821#: ../gtk/gtksettings.c:578
  57105822msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
  57115823msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват алтернативна подредба"
  57125824
  5713 #: ../gtk/gtksettings.c:591
   5825#: ../gtk/gtksettings.c:595
  57145826msgid "Alternative sort indicator direction"
  57155827msgstr "Алтернативна посока на индикаторите за подредба"
  57165828
  5717 #: ../gtk/gtksettings.c:592
   5829#: ../gtk/gtksettings.c:596
  57185830msgid ""
  57195831"Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
   
  57235835"е обърната спрямо стандартната (напр. „надолу“ да означава увеличаване)"
  57245836
  5725 #: ../gtk/gtksettings.c:600
   5837#: ../gtk/gtksettings.c:604
  57265838msgid "Show the 'Input Methods' menu"
  57275839msgstr "Показване на менюто „Методи за вход“"
  57285840
  5729 #: ../gtk/gtksettings.c:601
   5841#: ../gtk/gtksettings.c:605
  57305842msgid ""
  57315843"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
   
  57355847"се сменя методът за вход"
  57365848
  5737 #: ../gtk/gtksettings.c:609
   5849#: ../gtk/gtksettings.c:613
  57385850msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
  57395851msgstr "Показване на менюто „Вмъкване на контролен знак на Уникод“"
  57405852
  5741 #: ../gtk/gtksettings.c:610
   5853#: ../gtk/gtksettings.c:614
  57425854msgid ""
  57435855"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
   
  57475859"въвеждането на контролни знаци"
  57485860
  5749 #: ../gtk/gtksettings.c:618
   5861#: ../gtk/gtksettings.c:622
  57505862msgid "Start timeout"
  57515863msgstr "Начало на изтичане"
  57525864
  5753 #: ../gtk/gtksettings.c:619
   5865#: ../gtk/gtksettings.c:623
  57545866msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
  57555867msgstr "Началното време за изтичане, когато се натисне бутон"
  57565868
  5757 #: ../gtk/gtksettings.c:628
   5869#: ../gtk/gtksettings.c:632
  57585870msgid "Repeat timeout"
  57595871msgstr "Изтичане на повтаряне"
  57605872
  5761 #: ../gtk/gtksettings.c:629
   5873#: ../gtk/gtksettings.c:633
  57625874msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
  57635875msgstr "Време за изтичане на повтарянето, когато се натисне бутон"
  57645876
  5765 #: ../gtk/gtksettings.c:638
   5877#: ../gtk/gtksettings.c:642
  57665878msgid "Expand timeout"
  57675879msgstr "Изтичане на разширение"
  57685880
  5769 #: ../gtk/gtksettings.c:639
   5881#: ../gtk/gtksettings.c:643
  57705882msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
  57715883msgstr ""
   
  57735885"регион"
  57745886
  5775 #: ../gtk/gtksettings.c:674
   5887#: ../gtk/gtksettings.c:678
  57765888msgid "Color scheme"
  57775889msgstr "Цветова схема"
  57785890
  5779 #: ../gtk/gtksettings.c:675
   5891#: ../gtk/gtksettings.c:679
  57805892msgid "A palette of named colors for use in themes"
  57815893msgstr "Палитра с наименувани цветове, която да се ползва в темите"
  57825894
  5783 #: ../gtk/gtksettings.c:684
   5895#: ../gtk/gtksettings.c:688
  57845896msgid "Enable Animations"
  57855897msgstr "Включване на анимациите"
  57865898
  5787 #: ../gtk/gtksettings.c:685
   5899#: ../gtk/gtksettings.c:689
  57885900msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
  57895901msgstr "Дали да се включат анимациите на ниво графични обекти."
  57905902
  5791 #: ../gtk/gtksettings.c:703
   5903#: ../gtk/gtksettings.c:707
  57925904msgid "Enable Touchscreen Mode"
  57935905msgstr "Режим на допир на екрана"
  57945906
  5795 #: ../gtk/gtksettings.c:704
   5907#: ../gtk/gtksettings.c:708
  57965908msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
  57975909msgstr ""
   
  57995911"движение"
  58005912
  5801 #: ../gtk/gtksettings.c:721
   5913#: ../gtk/gtksettings.c:725
  58025914msgid "Tooltip timeout"
  58035915msgstr "Време преди подсказка"
  58045916
  5805 #: ../gtk/gtksettings.c:722
   5917#: ../gtk/gtksettings.c:726
  58065918msgid "Timeout before tooltip is shown"
  58075919msgstr "Време, което трябва да мине, преди да се покаже подсказка"
  58085920
  5809 #: ../gtk/gtksettings.c:747
   5921#: ../gtk/gtksettings.c:751
  58105922msgid "Tooltip browse timeout"
  58115923msgstr "Време преди подсказка при разглеждане"
  58125924
  5813 #: ../gtk/gtksettings.c:748
   5925#: ../gtk/gtksettings.c:752
  58145926msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
  58155927msgstr ""
   
  58175929"разглеждане"
  58185930
  5819 #: ../gtk/gtksettings.c:769
   5931#: ../gtk/gtksettings.c:773
  58205932msgid "Tooltip browse mode timeout"
  58215933msgstr "Време за разглеждане"
  58225934
  5823 #: ../gtk/gtksettings.c:770
   5935#: ../gtk/gtksettings.c:774
  58245936msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
  58255937msgstr "Време, след което се изключва режимът на разглеждане"
  58265938
  5827 #: ../gtk/gtksettings.c:789
   5939#: ../gtk/gtksettings.c:793
  58285940msgid "Keynav Cursor Only"
  58295941msgstr "Навигация само с клавишите на курсора"
  58305942
  5831 #: ../gtk/gtksettings.c:790
   5943#: ../gtk/gtksettings.c:794
  58325944msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
  58335945msgstr ""
   
  58355947"клавишите за навигация"
  58365948
  5837 #: ../gtk/gtksettings.c:807
   5949#: ../gtk/gtksettings.c:811
  58385950msgid "Keynav Wrap Around"
  58395951msgstr "Превъртане при навигация с клавиши"
  58405952
  5841 #: ../gtk/gtksettings.c:808
   5953#: ../gtk/gtksettings.c:812
  58425954msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
  58435955msgstr ""
   
  58455957"при навигация с клавиши"
  58465958
  5847 #: ../gtk/gtksettings.c:828
   5959#: ../gtk/gtksettings.c:832
  58485960msgid "Error Bell"
  58495961msgstr "Звънец при грешка"
  58505962
  5851 #: ../gtk/gtksettings.c:829
   5963#: ../gtk/gtksettings.c:833
  58525964msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
  58535965msgstr ""
   
  58555967"ще се известяват със звук"
  58565968
  5857 #: ../gtk/gtksettings.c:846
   5969#: ../gtk/gtksettings.c:850
  58585970msgid "Color Hash"
  58595971msgstr "Цветова извадка"
  58605972
  5861 #: ../gtk/gtksettings.c:847
   5973#: ../gtk/gtksettings.c:851
  58625974msgid "A hash table representation of the color scheme."
  58635975msgstr "Таблица с извадки, която представя цветовата схема."
  58645976
  5865 #: ../gtk/gtksettings.c:855
   5977#: ../gtk/gtksettings.c:859
  58665978msgid "Default file chooser backend"
  58675979msgstr "Стандартният модул за файлова система"
  58685980
  5869 #: ../gtk/gtksettings.c:856
   5981#: ../gtk/gtksettings.c:860
  58705982msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
  58715983msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който стандартно да се използва"
  58725984
  5873 #: ../gtk/gtksettings.c:873
   5985#: ../gtk/gtksettings.c:877
  58745986msgid "Default print backend"
  58755987msgstr "Стандартният модулът за печат"
  58765988
  5877 #: ../gtk/gtksettings.c:874
   5989#: ../gtk/gtksettings.c:878
  58785990msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
  58795991msgstr "Списък с модули GtkPrintBackend, които стандартно да се използват"
  58805992
  5881 #: ../gtk/gtksettings.c:897
   5993#: ../gtk/gtksettings.c:901
  58825994msgid "Default command to run when displaying a print preview"
  58835995msgstr "Стандартната команда, която да се изпълни при прегледа преди печат"
  58845996
  5885 #: ../gtk/gtksettings.c:898
   5997#: ../gtk/gtksettings.c:902
  58865998msgid "Command to run when displaying a print preview"
  58875999msgstr "Команда за изпълнение при прегледа преди печат"
  58886000
  5889 #: ../gtk/gtksettings.c:914
   6001#: ../gtk/gtksettings.c:918
  58906002msgid "Enable Mnemonics"
  58916003msgstr "Включване на мнемониката"
  58926004
  5893 #: ../gtk/gtksettings.c:915
   6005#: ../gtk/gtksettings.c:919
  58946006msgid "Whether labels should have mnemonics"
  58956007msgstr "Дали етикетите ще имат мнемонични букви"
  58966008
  5897 #: ../gtk/gtksettings.c:931
   6009#: ../gtk/gtksettings.c:935
  58986010msgid "Enable Accelerators"
  58996011msgstr "Включване на клавишните комбинации"
  59006012
  5901 #: ../gtk/gtksettings.c:932
   6013#: ../gtk/gtksettings.c:936
  59026014msgid "Whether menu items should have accelerators"
  59036015msgstr "Дали елементите на менюто ще имат клавишни комбинации"
  59046016
  5905 #: ../gtk/gtksettings.c:949
   6017#: ../gtk/gtksettings.c:953
  59066018msgid "Recent Files Limit"
  59076019msgstr "Максимален брой на скоро отваряните документи"
  59086020
  5909 #: ../gtk/gtksettings.c:950
   6021#: ../gtk/gtksettings.c:954
  59106022msgid "Number of recently used files"
  59116023msgstr "Брой на скоро отваряните документи"
  59126024
  5913 #: ../gtk/gtksettings.c:970
   6025#: ../gtk/gtksettings.c:974
  59146026msgid "Default IM module"
  59156027msgstr "Стандартен модул за вход"
  59166028
  5917 #: ../gtk/gtksettings.c:971
   6029#: ../gtk/gtksettings.c:975
  59186030msgid "Which IM module should be used by default"
  59196031msgstr "Кой модул за вход стандартно да се ползва"
  59206032
  5921 #: ../gtk/gtksettings.c:989
   6033#: ../gtk/gtksettings.c:993
  59226034msgid "Recent Files Max Age"
  59236035msgstr "Максимална възраст на скоро отваряните документи"
  59246036
  5925 #: ../gtk/gtksettings.c:990
   6037#: ../gtk/gtksettings.c:994
  59266038msgid "Maximum age of recently used files, in days"
  59276039msgstr "Максимална възраст в дни на скоро отваряните документи"
  59286040
  5929 #: ../gtk/gtksettings.c:999
   6041#: ../gtk/gtksettings.c:1003
  59306042msgid "Fontconfig configuration timestamp"
  59316043msgstr "Време на настройване на fontconfig"
  59326044
  5933 #: ../gtk/gtksettings.c:1000
   6045#: ../gtk/gtksettings.c:1004
  59346046msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
  59356047msgstr "Кога са въведени текущите настройки на fontconfig"
  59366048
  5937 #: ../gtk/gtksettings.c:1022
   6049#: ../gtk/gtksettings.c:1026
  59386050msgid "Sound Theme Name"
  59396051msgstr "Име на аудио тема"
  59406052
  5941 #: ../gtk/gtksettings.c:1023
   6053#: ../gtk/gtksettings.c:1027
  59426054msgid "XDG sound theme name"
  59436055msgstr "Име на аудио тема по XDG"
  59446056
  59456057#. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
  5946 #: ../gtk/gtksettings.c:1045
   6058#: ../gtk/gtksettings.c:1049
  59476059msgid "Audible Input Feedback"
  59486060msgstr "Звуково известяване при вход"
  59496061
  5950 #: ../gtk/gtksettings.c:1046
   6062#: ../gtk/gtksettings.c:1050
  59516063msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
  59526064msgstr "Дали при вход от потребителя да се известява със звук"
  59536065
  5954 #: ../gtk/gtksettings.c:1067
   6066#: ../gtk/gtksettings.c:1071
  59556067msgid "Enable Event Sounds"
  59566068msgstr "Включване на звуците при събития"
  59576069
  5958 #: ../gtk/gtksettings.c:1068
   6070#: ../gtk/gtksettings.c:1072
  59596071msgid "Whether to play any event sounds at all"
  59606072msgstr "Дали въобще да се пуска звук при събитие"
  59616073
  5962 #: ../gtk/gtksettings.c:1083
   6074#: ../gtk/gtksettings.c:1087
  59636075msgid "Enable Tooltips"
  59646076msgstr "Включване на подсказки"
  59656077
  5966 #: ../gtk/gtksettings.c:1084
   6078#: ../gtk/gtksettings.c:1088
  59676079msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
  59686080msgstr "Дали да се показват подсказки към графичните обекти"
  59696081
  5970 #: ../gtk/gtksettings.c:1097
   6082#: ../gtk/gtksettings.c:1101
  59716083msgid "Toolbar style"
  59726084msgstr "Стил на лентата с инструменти"
  59736085
  5974 #: ../gtk/gtksettings.c:1098
   6086#: ../gtk/gtksettings.c:1102
  59756087msgid ""
  59766088"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
   
  59786090"Дали лентата ще е само с текст, с текст и икони или само с икони, и т.н."
  59796091
  5980 #: ../gtk/gtksettings.c:1112
   6092#: ../gtk/gtksettings.c:1116
  59816093msgid "Toolbar Icon Size"
  59826094msgstr "Размер на лентата с инструменти"
  59836095
  5984 #: ../gtk/gtksettings.c:1113
   6096#: ../gtk/gtksettings.c:1117
  59856097msgid "The size of icons in default toolbars."
  59866098msgstr "Размерът на иконите в стандартните ленти с инструменти."
  59876099
  5988 #: ../gtk/gtksettings.c:1130
   6100#: ../gtk/gtksettings.c:1134
  59896101msgid "Auto Mnemonics"
  59906102msgstr "Автоматична мнемоника"
  59916103
  5992 #: ../gtk/gtksettings.c:1131
   6104#: ../gtk/gtksettings.c:1135
  59936105msgid ""
  59946106"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
   
  59986110"натисне клавиш, който я задейства."
  59996111
  6000 #: ../gtk/gtksettings.c:1147
   6112#: ../gtk/gtksettings.c:1151
  60016113msgid "Visible Focus"
  60026114msgstr "Видим фокус"
  60036115
  6004 #: ../gtk/gtksettings.c:1148
   6116#: ../gtk/gtksettings.c:1152
  60056117msgid ""
  60066118"Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
   
  60106122"клавиатурата."
  60116123
  6012 #: ../gtk/gtksettings.c:1174
   6124#: ../gtk/gtksettings.c:1178
  60136125msgid "Application prefers a dark theme"
  60146126msgstr "Програмата работи по-добре с тъмна тема"
  60156127
  6016 #: ../gtk/gtksettings.c:1175
   6128#: ../gtk/gtksettings.c:1179
  60176129msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
  60186130msgstr "Дали в приложението ще изглежда по-добре с тъмна тема."
  60196131
  6020 #: ../gtk/gtksettings.c:1190
   6132#: ../gtk/gtksettings.c:1194
  60216133msgid "Show button images"
  60226134msgstr "Изображения в бутоните"
  60236135
  6024 #: ../gtk/gtksettings.c:1191
   6136#: ../gtk/gtksettings.c:1195
  60256137msgid "Whether images should be shown on buttons"
  60266138msgstr "Дали да се показват изображенията в бутоните"
  60276139
  6028 #: ../gtk/gtksettings.c:1199 ../gtk/gtksettings.c:1293
   6140#: ../gtk/gtksettings.c:1203 ../gtk/gtksettings.c:1297
  60296141msgid "Select on focus"
  60306142msgstr "Избор на фокус"
  60316143
  6032 #: ../gtk/gtksettings.c:1200
   6144#: ../gtk/gtksettings.c:1204
  60336145msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
  60346146msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
  60356147
  6036 #: ../gtk/gtksettings.c:1217
   6148#: ../gtk/gtksettings.c:1221
  60376149msgid "Password Hint Timeout"
  60386150msgstr "Време за подсказка на парола"
  60396151
  6040 #: ../gtk/gtksettings.c:1218
   6152#: ../gtk/gtksettings.c:1222
  60416153msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
  60426154msgstr "Колко дълго да се показва последния въведен знак в скритите полета"
  60436155
  6044 #: ../gtk/gtksettings.c:1227
   6156#: ../gtk/gtksettings.c:1231
  60456157msgid "Show menu images"
  60466158msgstr "Изображения в менютата"
  60476159
  6048 #: ../gtk/gtksettings.c:1228
   6160#: ../gtk/gtksettings.c:1232
  60496161msgid "Whether images should be shown in menus"
  60506162msgstr "Дали да се показват изображенията в менютата"
  60516163
  6052 #: ../gtk/gtksettings.c:1236
   6164#: ../gtk/gtksettings.c:1240
  60536165msgid "Delay before drop down menus appear"
  60546166msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
  60556167
  6056 #: ../gtk/gtksettings.c:1237
   6168#: ../gtk/gtksettings.c:1241
  60576169msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
  60586170msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
  60596171
  6060 #: ../gtk/gtksettings.c:1254
   6172#: ../gtk/gtksettings.c:1258
  60616173msgid "Scrolled Window Placement"
  60626174msgstr "Разполагане на прозорец с придвижване"
  60636175
  6064 #: ../gtk/gtksettings.c:1255
   6176#: ../gtk/gtksettings.c:1259
  60656177msgid ""
  60666178"Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
   
  60706182"прозорци, ако няма изрично задаване от придвижения прозорец."
  60716183
  6072 #: ../gtk/gtksettings.c:1264
   6184#: ../gtk/gtksettings.c:1268
  60736185msgid "Can change accelerators"
  60746186msgstr "Променливи клавишни комбинации"
  60756187
  6076 #: ../gtk/gtksettings.c:1265
   6188#: ../gtk/gtksettings.c:1269
  60776189msgid ""
  60786190"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
   
  60816193"на клавиш над обект от менюто."
  60826194
  6083 #: ../gtk/gtksettings.c:1273
   6195#: ../gtk/gtksettings.c:1277
  60846196msgid "Delay before submenus appear"
  60856197msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
  60866198
  6087 #: ../gtk/gtksettings.c:1274
   6199#: ../gtk/gtksettings.c:1278
  60886200msgid ""
  60896201"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
   
  60926204"преди да се появи подменюто"
  60936205
  6094 #: ../gtk/gtksettings.c:1283
   6206#: ../gtk/gtksettings.c:1287
  60956207msgid "Delay before hiding a submenu"
  60966208msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
  60976209
  6098 #: ../gtk/gtksettings.c:1284
   6210#: ../gtk/gtksettings.c:1288
  60996211msgid ""
  61006212"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
   
  61046216"подменюто"
  61056217
  6106 #: ../gtk/gtksettings.c:1294
   6218#: ../gtk/gtksettings.c:1298
  61076219msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
  61086220msgstr ""
  61096221"Дали да се избере съдържанието на избираем етикет, когато той се фокусира"
  61106222
  6111 #: ../gtk/gtksettings.c:1302
   6223#: ../gtk/gtksettings.c:1306
  61126224msgid "Custom palette"
  61136225msgstr "Потребителска палитра"
  61146226
  6115 #: ../gtk/gtksettings.c:1303
   6227#: ../gtk/gtksettings.c:1307
  61166228msgid "Palette to use in the color selector"
  61176229msgstr "Палитра за избор на цвят"
  61186230
  6119 #: ../gtk/gtksettings.c:1311
   6231#: ../gtk/gtksettings.c:1315
  61206232msgid "IM Preedit style"
  61216233msgstr "Изчертаване преди промяната"
  61226234
  6123 #: ../gtk/gtksettings.c:1312
   6235#: ../gtk/gtksettings.c:1316
  61246236msgid "How to draw the input method preedit string"
  61256237msgstr "Как да се изчертава низът преди промяната чрез метода за вход"
  61266238
  6127 #: ../gtk/gtksettings.c:1321
   6239#: ../gtk/gtksettings.c:1325
  61286240msgid "IM Status style"
  61296241msgstr "Стил на лентата на метода за вход"
  61306242
  6131 #: ../gtk/gtksettings.c:1322
   6243#: ../gtk/gtksettings.c:1326
  61326244msgid "How to draw the input method statusbar"
  61336245msgstr "Как да се изчертава лентата за състоянието на метода за вход"
  61346246
  6135 #: ../gtk/gtksettings.c:1331
   6247#: ../gtk/gtksettings.c:1335
  61366248msgid "Desktop shell shows app menu"
  61376249msgstr "Лента за приложенията на работното място"
  61386250
  6139 #: ../gtk/gtksettings.c:1332
   6251#: ../gtk/gtksettings.c:1336
  61406252msgid ""
  61416253"Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
   
  61456257"то се показва в прозореца на програмата."
  61466258
  6147 #: ../gtk/gtksettings.c:1341
   6259#: ../gtk/gtksettings.c:1345
  61486260msgid "Desktop shell shows the menubar"
  61496261msgstr "Лента за менюта на работното място"
  61506262
  6151 #: ../gtk/gtksettings.c:1342
   6263#: ../gtk/gtksettings.c:1346
  61526264msgid ""
  61536265"Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
   
  62556367msgstr "Ориентация на тавата"
  62566368
  6257 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:359 ../gtk/gtkwidget.c:1088
   6369#: ../gtk/gtkstatusicon.c:359 ../gtk/gtkwidget.c:1093
  62586370msgid "Has tooltip"
  62596371msgstr "С подсказка"
   
  62636375msgstr "Дали тази икона за панела има подсказка"
  62646376
  6265 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:385 ../gtk/gtkwidget.c:1109
   6377#: ../gtk/gtkstatusicon.c:385 ../gtk/gtkwidget.c:1114
  62666378msgid "Tooltip Text"
  62676379msgstr "Текстът на подсказка"
  62686380
  6269 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:386 ../gtk/gtkwidget.c:1110 ../gtk/gtkwidget.c:1131
   6381#: ../gtk/gtkstatusicon.c:386 ../gtk/gtkwidget.c:1115 ../gtk/gtkwidget.c:1136
  62706382msgid "The contents of the tooltip for this widget"
  62716383msgstr "Съдържание на подсказката за този графичен обект"
  62726384
  6273 #: ../gtk/gtkstatusicon.c:409 ../gtk/gtkwidget.c:1130
   6385#: ../gtk/gtkstatusicon.c:409 ../gtk/gtkwidget.c:1135
  62746386msgid "Tooltip markup"
  62756387msgstr "Съдържание на подсказката"
   
  62836395msgstr "Заглавието на тази икона за панела"
  62846396
  6285 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:437
   6397#: ../gtk/gtkstylecontext.c:444
  62866398msgid "The associated GdkScreen"
  62876399msgstr "Свързаната структура GdkScreen"
  62886400
  6289 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:443
   6401#: ../gtk/gtkstylecontext.c:450
  62906402msgid "Direction"
  62916403msgstr "Посока"
  62926404
  6293 #: ../gtk/gtkstylecontext.c:444 ../gtk/gtktexttag.c:282
   6405#: ../gtk/gtkstylecontext.c:451 ../gtk/gtktexttag.c:282
  62946406msgid "Text direction"
  62956407msgstr "Посока на текст"
  62966408
  6297 #: ../gtk/gtkswitch.c:784
   6409#: ../gtk/gtkstylecontext.c:467
   6410msgid "The parent style context"
   6411msgstr "Стилов контекст на родителя"
   6412
   6413#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:112
   6414msgid "Property name"
   6415msgstr "Име на свойството"
   6416
   6417#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:113
   6418msgid "The name of the property"
   6419msgstr "Името на свойството"
   6420
   6421#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:119
   6422msgid "Value type"
   6423msgstr "Вид на стойността"
   6424
   6425#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:120
   6426msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
   6427msgstr "Видът на стойността върната от GtkStyleContext"
   6428
   6429#: ../gtk/gtkswitch.c:936
  62986430msgid "Whether the switch is on or off"
  62996431msgstr "Дали ключът е включен или не"
  63006432
  6301 #: ../gtk/gtkswitch.c:818
   6433#: ../gtk/gtkswitch.c:971
  63026434msgid "The minimum width of the handle"
  63036435msgstr "Минималната широчина на манипулатора"
   
  67106842msgstr "Цвят, с който ще се подчертават грешките"
  67116843
  6712 #: ../gtk/gtkthemingengine.c:259
   6844#: ../gtk/gtkthemingengine.c:251
  67136845msgid "Theming engine name"
  67146846msgstr "Име на ядро за теми"
   
  67776909"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
  67786910
  6779 #: ../gtk/gtktoolbar.c:567 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
   6911#: ../gtk/gtktoolbar.c:567 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
  67806912msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
  67816913msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
   
  68216953msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
  68226954
  6823 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:232
   6955#: ../gtk/gtktoolbutton.c:242
  68246956msgid "Text to show in the item."
  68256957msgstr "Текст, който да е показан в елемента"
  68266958
  6827 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:239
   6959#: ../gtk/gtktoolbutton.c:249
  68286960msgid ""
  68296961"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
   
  68336965"клавишна комбинация в прелялото меню"
  68346966
  6835 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:246
   6967#: ../gtk/gtktoolbutton.c:256
  68366968msgid "Widget to use as the item label"
  68376969msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
  68386970
  6839 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:252
   6971#: ../gtk/gtktoolbutton.c:262
  68406972msgid "Stock Id"
  68416973msgstr "Номенклатурен идентификатор"
  68426974
  6843 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
   6975#: ../gtk/gtktoolbutton.c:263
  68446976msgid "The stock icon displayed on the item"
  68456977msgstr "Стандартната икона в елемента"
  68466978
  6847 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:269
   6979#: ../gtk/gtktoolbutton.c:279
  68486980msgid "Icon name"
  68496981msgstr "Име на икона"
  68506982
  6851 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:270
   6983#: ../gtk/gtktoolbutton.c:280
  68526984msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
  68536985msgstr "Име на вградената икона в елемента"
  68546986
  6855 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:276
   6987#: ../gtk/gtktoolbutton.c:286
  68566988msgid "Icon widget"
  68576989msgstr "Графичен обект за икони"
  68586990
  6859 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:277
   6991#: ../gtk/gtktoolbutton.c:287
  68606992msgid "Icon widget to display in the item"
  68616993msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
  68626994
  6863 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:290
   6995#: ../gtk/gtktoolbutton.c:303
  68646996msgid "Icon spacing"
  68656997msgstr "Разредка на икона"
  68666998
  6867 #: ../gtk/gtktoolbutton.c:291
   6999#: ../gtk/gtktoolbutton.c:304
  68687000msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
  68697001msgstr "Разстояние между иконата и етикета в пиксели"
   
  68777009"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
  68787010
  6879 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
   7011#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1594
  68807012msgid "The human-readable title of this item group"
  68817013msgstr "Човешко описание на заглавието на групата обекти"
  68827014
  6883 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
   7015#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1601
  68847016msgid "A widget to display in place of the usual label"
  68857017msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновения етикет"
  68867018
  6887 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1606
   7019#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1607
  68887020msgid "Collapsed"
  68897021msgstr "Затворена"
  68907022
  6891 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1607
   7023#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1608
  68927024msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
  68937025msgstr "Дали групата е затворена, а елементите ѝ — скрити"
  68947026
  6895 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1613
   7027#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
  68967028msgid "ellipsize"
  68977029msgstr "съкращаване"
  68987030
  6899 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1614
   7031#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1615
  69007032msgid "Ellipsize for item group headers"
  69017033msgstr "Съкращаване на заглавията на групите с елементи"
  69027034
  6903 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1620
   7035#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1621
  69047036msgid "Header Relief"
  69057037msgstr "Релеф на заглавието"
  69067038
  6907 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1621
   7039#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1622
  69087040msgid "Relief of the group header button"
  69097041msgstr "Релеф на бутона за заглавието на групата"
  69107042
  6911 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1636
   7043#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1637
  69127044msgid "Header Spacing"
  69137045msgstr "Отстъп на заглавието"
  69147046
  6915 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1637
   7047#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1638
  69167048msgid "Spacing between expander arrow and caption"
  69177049msgstr "Разстояние между стрелката за разширяване и заглавието"
  69187050
  6919 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653
   7051#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
  69207052msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
  69217053msgstr ""
  69227054"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато групата расте"
  69237055
  6924 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
   7056#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1661
  69257057msgid "Whether the item should fill the available space"
  69267058msgstr "Дали елементът да запълва наличното пространство"
  69277059
  6928 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1666
   7060#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1667
  69297061msgid "New Row"
  69307062msgstr "Нов ред"
  69317063
  6932 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1667
   7064#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1668
  69337065msgid "Whether the item should start a new row"
  69347066msgstr "Дали елементът да започва нов ред"
  69357067
  6936 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
   7068#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1675
  69377069msgid "Position of the item within this group"
  69387070msgstr "Позиция на елемента в групата"
   
  72607392msgstr "Дали да се показва колоната"
  72617393
  7262 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:257 ../gtk/gtkwindow.c:659
   7394#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:257 ../gtk/gtkwindow.c:658
  72637395msgid "Resizable"
  72647396msgstr "Възможна промяна на размера"
   
  73847516msgstr "Дали да се използват сигнализиращи икони"
  73857517
  7386 #: ../gtk/gtkwidget.c:947
   7518#: ../gtk/gtkwidget.c:952
  73877519msgid "Widget name"
  73887520msgstr "Име на графичен обект"
  73897521
  7390 #: ../gtk/gtkwidget.c:948
   7522#: ../gtk/gtkwidget.c:953
  73917523msgid "The name of the widget"
  73927524msgstr "Името на графичния обект"
  73937525
  7394 #: ../gtk/gtkwidget.c:954
   7526#: ../gtk/gtkwidget.c:959
  73957527msgid "Parent widget"
  73967528msgstr "Родителски графичен обект"
  73977529
  7398 #: ../gtk/gtkwidget.c:955
   7530#: ../gtk/gtkwidget.c:960
  73997531msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
  74007532msgstr "Родителски елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент-контейнер"
  74017533
  7402 #: ../gtk/gtkwidget.c:962
   7534#: ../gtk/gtkwidget.c:967
  74037535msgid "Width request"
  74047536msgstr "Заявена широчина"
  74057537
  7406 #: ../gtk/gtkwidget.c:963
   7538#: ../gtk/gtkwidget.c:968
  74077539msgid ""
  74087540"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
   
  74127544"използвана естествено заявената широчина"
  74137545
  7414 #: ../gtk/gtkwidget.c:971
   7546#: ../gtk/gtkwidget.c:976
  74157547msgid "Height request"
  74167548msgstr "Заявена височина"
  74177549
  7418 #: ../gtk/gtkwidget.c:972
   7550#: ../gtk/gtkwidget.c:977
  74197551msgid ""
  74207552"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
   
  74247556"използвана естествено заявената височина"
  74257557
  7426 #: ../gtk/gtkwidget.c:981
   7558#: ../gtk/gtkwidget.c:986
  74277559msgid "Whether the widget is visible"
  74287560msgstr "Дали графичният обект е видим"
  74297561
  7430 #: ../gtk/gtkwidget.c:988
   7562#: ../gtk/gtkwidget.c:993
  74317563msgid "Whether the widget responds to input"
  74327564msgstr "Дали графичният обект ще отговаря на входа"
  74337565
  7434 #: ../gtk/gtkwidget.c:994
   7566#: ../gtk/gtkwidget.c:999
  74357567msgid "Application paintable"
  74367568msgstr "Изчертава се от програмата"
  74377569
  7438 #: ../gtk/gtkwidget.c:995
   7570#: ../gtk/gtkwidget.c:1000
  74397571msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
  74407572msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичния обект"
  74417573
  7442 #: ../gtk/gtkwidget.c:1001
   7574#: ../gtk/gtkwidget.c:1006
  74437575msgid "Can focus"
  74447576msgstr "Може да има фокус"
  74457577
  7446 #: ../gtk/gtkwidget.c:1002
   7578#: ../gtk/gtkwidget.c:1007
  74477579msgid "Whether the widget can accept the input focus"
  74487580msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
  74497581
  7450 #: ../gtk/gtkwidget.c:1008
   7582#: ../gtk/gtkwidget.c:1013
  74517583msgid "Has focus"
  74527584msgstr "С фокус"
  74537585
  7454 #: ../gtk/gtkwidget.c:1009
   7586#: ../gtk/gtkwidget.c:1014
  74557587msgid "Whether the widget has the input focus"
  74567588msgstr "Дали графичният обект има входен фокус"
  74577589
  7458 #: ../gtk/gtkwidget.c:1015
   7590#: ../gtk/gtkwidget.c:1020
  74597591msgid "Is focus"
  74607592msgstr "E фокус"
  74617593
  7462 #: ../gtk/gtkwidget.c:1016
   7594#: ../gtk/gtkwidget.c:1021
  74637595msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
  74647596msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
  74657597
  7466 #: ../gtk/gtkwidget.c:1022
   7598#: ../gtk/gtkwidget.c:1027
  74677599msgid "Can default"
  74687600msgstr "Може да е стандартен"
  74697601
  7470 #: ../gtk/gtkwidget.c:1023
   7602#: ../gtk/gtkwidget.c:1028
  74717603msgid "Whether the widget can be the default widget"
  74727604msgstr "Дали графичният обект може да бъде стандартния"
  74737605
  7474 #: ../gtk/gtkwidget.c:1029
   7606#: ../gtk/gtkwidget.c:1034
  74757607msgid "Has default"
  74767608msgstr "Е стандартния"
  74777609
  7478 #: ../gtk/gtkwidget.c:1030
   7610#: ../gtk/gtkwidget.c:1035
  74797611msgid "Whether the widget is the default widget"
  74807612msgstr "Дали графичният обект е стандартният"
  74817613
  7482 #: ../gtk/gtkwidget.c:1036
   7614#: ../gtk/gtkwidget.c:1041
  74837615msgid "Receives default"
  74847616msgstr "Получава стандартното"
  74857617
  7486 #: ../gtk/gtkwidget.c:1037
   7618#: ../gtk/gtkwidget.c:1042
  74877619msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
  74887620msgstr ""
   
  74907622"фокусиран"
  74917623
  7492 #: ../gtk/gtkwidget.c:1043
   7624#: ../gtk/gtkwidget.c:1048
  74937625msgid "Composite child"
  74947626msgstr "Съставен дъщерен елемент"
  74957627
  7496 #: ../gtk/gtkwidget.c:1044
   7628#: ../gtk/gtkwidget.c:1049
  74977629msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
  74987630msgstr "Дали графичният обект е част от друг съставен графичен обект"
  74997631
  7500 #: ../gtk/gtkwidget.c:1050
   7632#: ../gtk/gtkwidget.c:1055
  75017633msgid "Style"
  75027634msgstr "Стил"
  75037635
  7504 #: ../gtk/gtkwidget.c:1051
   7636#: ../gtk/gtkwidget.c:1056
  75057637msgid ""
  75067638"The style of the widget, which contains information about how it will look "
   
  75097641"Стилът на графичния обект — информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
  75107642
  7511 #: ../gtk/gtkwidget.c:1057
   7643#: ../gtk/gtkwidget.c:1062
  75127644msgid "Events"
  75137645msgstr "Събития"
  75147646
  7515 #: ../gtk/gtkwidget.c:1058
   7647#: ../gtk/gtkwidget.c:1063
  75167648msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
  75177649msgstr ""
   
  75197651"обект получава"
  75207652
  7521 #: ../gtk/gtkwidget.c:1065
   7653#: ../gtk/gtkwidget.c:1070
  75227654msgid "No show all"
  75237655msgstr "Да не се показват всички"
  75247656
  7525 #: ../gtk/gtkwidget.c:1066
   7657#: ../gtk/gtkwidget.c:1071
  75267658msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
  75277659msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
  75287660
  7529 #: ../gtk/gtkwidget.c:1089
   7661#: ../gtk/gtkwidget.c:1094
  75307662msgid "Whether this widget has a tooltip"
  75317663msgstr "Дали графичният обект има подсказка"
  75327664
  7533 #: ../gtk/gtkwidget.c:1145
   7665#: ../gtk/gtkwidget.c:1150
  75347666msgid "Window"
  75357667msgstr "Прозорец"
  75367668
  7537 #: ../gtk/gtkwidget.c:1146
   7669#: ../gtk/gtkwidget.c:1151
  75387670msgid "The widget's window if it is realized"
  75397671msgstr "Прозорец на графичния обект, ако го има"
  75407672
  7541 #: ../gtk/gtkwidget.c:1160
   7673#: ../gtk/gtkwidget.c:1165
  75427674msgid "Double Buffered"
  75437675msgstr "Двойно буфериране"
  75447676
  7545 #: ../gtk/gtkwidget.c:1161
   7677#: ../gtk/gtkwidget.c:1166
  75467678msgid "Whether the widget is double buffered"
  75477679msgstr "Дали графичният обект е двойно буфериран"
  75487680
  7549 #: ../gtk/gtkwidget.c:1176
   7681#: ../gtk/gtkwidget.c:1181
  75507682msgid "How to position in extra horizontal space"
  75517683msgstr "Вид позициониране в допълнителното хоризонтално пространство"
  75527684
  7553 #: ../gtk/gtkwidget.c:1192
   7685#: ../gtk/gtkwidget.c:1197
  75547686msgid "How to position in extra vertical space"
  75557687msgstr "Вид позициониране в допълнителното вертикално пространство"
  75567688
  7557 #: ../gtk/gtkwidget.c:1211
   7689#: ../gtk/gtkwidget.c:1216
  75587690msgid "Margin on Left"
  75597691msgstr "Поле отляво"
  75607692
  7561 #: ../gtk/gtkwidget.c:1212
   7693#: ../gtk/gtkwidget.c:1217
  75627694msgid "Pixels of extra space on the left side"
  75637695msgstr "Пиксели допълнително пространство отляво"
  75647696
  7565 #: ../gtk/gtkwidget.c:1232
   7697#: ../gtk/gtkwidget.c:1237
  75667698msgid "Margin on Right"
  75677699msgstr "Поле отдясно"
  75687700
  7569 #: ../gtk/gtkwidget.c:1233
   7701#: ../gtk/gtkwidget.c:1238
  75707702msgid "Pixels of extra space on the right side"
  75717703msgstr "Пиксели допълнително пространство отдясно"
  75727704
  7573 #: ../gtk/gtkwidget.c:1253
   7705#: ../gtk/gtkwidget.c:1258
  75747706msgid "Margin on Top"
  75757707msgstr "Поле отгоре"
  75767708
  7577 #: ../gtk/gtkwidget.c:1254
   7709#: ../gtk/gtkwidget.c:1259
  75787710msgid "Pixels of extra space on the top side"
  75797711msgstr "Пиксели допълнително пространство отгоре"
  75807712
  7581 #: ../gtk/gtkwidget.c:1274
   7713#: ../gtk/gtkwidget.c:1279
  75827714msgid "Margin on Bottom"
  75837715msgstr "Поле отдолу"
  75847716
  7585 #: ../gtk/gtkwidget.c:1275
   7717#: ../gtk/gtkwidget.c:1280
  75867718msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
  75877719msgstr "Пиксели допълнително пространство отдолу"
  75887720
  7589 #: ../gtk/gtkwidget.c:1292
   7721#: ../gtk/gtkwidget.c:1297
  75907722msgid "All Margins"
  75917723msgstr "Всички полета"
  75927724
  7593 #: ../gtk/gtkwidget.c:1293
   7725#: ../gtk/gtkwidget.c:1298
  75947726msgid "Pixels of extra space on all four sides"
  75957727msgstr "Пиксели допълнително пространство от четирите страни"
  75967728
  7597 #: ../gtk/gtkwidget.c:1326
   7729#: ../gtk/gtkwidget.c:1331
  75987730msgid "Horizontal Expand"
  75997731msgstr "Хоризонтално разширяване"
  76007732
  7601 #: ../gtk/gtkwidget.c:1327
   7733#: ../gtk/gtkwidget.c:1332
  76027734msgid "Whether widget wants more horizontal space"
  76037735msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по хоризонтала"
  76047736
  7605 #: ../gtk/gtkwidget.c:1341
   7737#: ../gtk/gtkwidget.c:1346
  76067738msgid "Horizontal Expand Set"
  76077739msgstr "Задаване на хоризонтално разширяване"
  76087740
  7609 #: ../gtk/gtkwidget.c:1342
   7741#: ../gtk/gtkwidget.c:1347
  76107742msgid "Whether to use the hexpand property"
  76117743msgstr "Дали да се използва свойството „hexpand“"
  76127744
  7613 #: ../gtk/gtkwidget.c:1356
   7745#: ../gtk/gtkwidget.c:1361
  76147746msgid "Vertical Expand"
  76157747msgstr "Вертикално разширяване"
  76167748
  7617 #: ../gtk/gtkwidget.c:1357
   7749#: ../gtk/gtkwidget.c:1362
  76187750msgid "Whether widget wants more vertical space"
  76197751msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по вертикала"
  76207752
  7621 #: ../gtk/gtkwidget.c:1371
   7753#: ../gtk/gtkwidget.c:1376
  76227754msgid "Vertical Expand Set"
  76237755msgstr "Задаване на вертикално разширяване"
  76247756
  7625 #: ../gtk/gtkwidget.c:1372
   7757#: ../gtk/gtkwidget.c:1377
  76267758msgid "Whether to use the vexpand property"
  76277759msgstr "Дали да се използва свойството „vexpand“"
  76287760
  7629 #: ../gtk/gtkwidget.c:1386
   7761#: ../gtk/gtkwidget.c:1391
  76307762msgid "Expand Both"
  76317763msgstr "Разширяване по двете оси"
  76327764
  7633 #: ../gtk/gtkwidget.c:1387
   7765#: ../gtk/gtkwidget.c:1392
  76347766msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
  76357767msgstr "Дали елементът изисква повече пространство по двете оси"
  76367768
  7637 #: ../gtk/gtkwidget.c:3028
   7769#: ../gtk/gtkwidget.c:3033
  76387770msgid "Interior Focus"
  76397771msgstr "Вътрешен фокус"
  76407772
  7641 #: ../gtk/gtkwidget.c:3029
   7773#: ../gtk/gtkwidget.c:3034
  76427774msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
  76437775msgstr "Дали да се изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
  76447776
  7645 #: ../gtk/gtkwidget.c:3035
   7777#: ../gtk/gtkwidget.c:3040
  76467778msgid "Focus linewidth"
  76477779msgstr "Широчина на линията за фокус"
  76487780
  7649 #: ../gtk/gtkwidget.c:3036
   7781#: ../gtk/gtkwidget.c:3041
  76507782msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
  76517783msgstr "Широчина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
  76527784
  7653 #: ../gtk/gtkwidget.c:3042
   7785#: ../gtk/gtkwidget.c:3047
  76547786msgid "Focus line dash pattern"
  76557787msgstr "Шаблон за пунктира на фокуса"
  76567788
  7657 #: ../gtk/gtkwidget.c:3043
   7789#: ../gtk/gtkwidget.c:3048
  76587790msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
  76597791msgstr "Пунктир използван за изчертаване на индикатор за фокус"
  76607792
  7661 #: ../gtk/gtkwidget.c:3048
   7793#: ../gtk/gtkwidget.c:3053
  76627794msgid "Focus padding"
  76637795msgstr "Рамка на фокуса"
  76647796
  7665 #: ../gtk/gtkwidget.c:3049
   7797#: ../gtk/gtkwidget.c:3054
  76667798msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
  76677799msgstr ""
  76687800"Широчина в пиксели между индикатора за фокус и кутията на графичния обект"
  76697801
  7670 #: ../gtk/gtkwidget.c:3054
   7802#: ../gtk/gtkwidget.c:3059
  76717803msgid "Cursor color"
  76727804msgstr "Цвят на курсор"
  76737805
  7674 #: ../gtk/gtkwidget.c:3055
   7806#: ../gtk/gtkwidget.c:3060
  76757807msgid "Color with which to draw insertion cursor"
  76767808msgstr "Цвят, с който ще се изчертава курсора за вмъкване"
  76777809
  7678 #: ../gtk/gtkwidget.c:3060
   7810#: ../gtk/gtkwidget.c:3065
  76797811msgid "Secondary cursor color"
  76807812msgstr "Цвят на допълнителния курсор"
  76817813
  7682 #: ../gtk/gtkwidget.c:3061
   7814#: ../gtk/gtkwidget.c:3066
  76837815msgid ""
  76847816"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
   
  76887820"редактиране на текст с различни посоки на писане"
  76897821
  7690 #: ../gtk/gtkwidget.c:3066
   7822#: ../gtk/gtkwidget.c:3071
  76917823msgid "Cursor line aspect ratio"
  76927824msgstr "Пропорция на линията на курсора"
  76937825
  7694 #: ../gtk/gtkwidget.c:3067
   7826#: ../gtk/gtkwidget.c:3072
  76957827msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
  76967828msgstr "Пропорция на курсора при вмъкване"
  76977829
  7698 #: ../gtk/gtkwidget.c:3073
   7830#: ../gtk/gtkwidget.c:3078
  76997831msgid "Window dragging"
  77007832msgstr "Влачене на прозорците"
  77017833
  7702 #: ../gtk/gtkwidget.c:3074
   7834#: ../gtk/gtkwidget.c:3079
  77037835msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
  77047836msgstr ""
   
  77067838"празните области"
  77077839
  7708 #: ../gtk/gtkwidget.c:3087
   7840#: ../gtk/gtkwidget.c:3092
  77097841msgid "Unvisited Link Color"
  77107842msgstr "Цвят на непосетена връзка"
  77117843
  7712 #: ../gtk/gtkwidget.c:3088
   7844#: ../gtk/gtkwidget.c:3093
  77137845msgid "Color of unvisited links"
  77147846msgstr "Цветът на непосетените връзки"
  77157847
  7716 #: ../gtk/gtkwidget.c:3101
   7848#: ../gtk/gtkwidget.c:3106
  77177849msgid "Visited Link Color"
  77187850msgstr "Цвят на посетена връзка"
  77197851
  7720 #: ../gtk/gtkwidget.c:3102
   7852#: ../gtk/gtkwidget.c:3107
  77217853msgid "Color of visited links"
  77227854msgstr "Цветът на посетените връзки"
  77237855
  7724 #: ../gtk/gtkwidget.c:3116
   7856#: ../gtk/gtkwidget.c:3121
  77257857msgid "Wide Separators"
  77267858msgstr "Широки разделители"
  77277859
  7728 #: ../gtk/gtkwidget.c:3117
   7860#: ../gtk/gtkwidget.c:3122
  77297861msgid ""
  77307862"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
   
  77347866"изчертаят като правоъгълници вместо линии"
  77357867
  7736 #: ../gtk/gtkwidget.c:3131
   7868#: ../gtk/gtkwidget.c:3136
  77377869msgid "Separator Width"
  77387870msgstr "Широчина на разделител"
  77397871
  7740 #: ../gtk/gtkwidget.c:3132
   7872#: ../gtk/gtkwidget.c:3137
  77417873msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
  77427874msgstr "Широчина на разделители, ако е зададено да са широки"
  77437875
  7744 #: ../gtk/gtkwidget.c:3146
   7876#: ../gtk/gtkwidget.c:3151
  77457877msgid "Separator Height"
  77467878msgstr "Височина на разделител"
  77477879
  7748 #: ../gtk/gtkwidget.c:3147
   7880#: ../gtk/gtkwidget.c:3152
  77497881msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
  77507882msgstr "Височина на разделители, ако е зададено да са широки"
  77517883
  7752 #: ../gtk/gtkwidget.c:3161
   7884#: ../gtk/gtkwidget.c:3166
  77537885msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
  77547886msgstr "Дължина на хоризонтална стрелка за предвижване"
  77557887
  7756 #: ../gtk/gtkwidget.c:3162
   7888#: ../gtk/gtkwidget.c:3167
  77577889msgid "The length of horizontal scroll arrows"
  77587890msgstr "Дължината на хоризонталната стрелка за предвижване"
  77597891
  7760 #: ../gtk/gtkwidget.c:3176
   7892#: ../gtk/gtkwidget.c:3181
  77617893msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
  77627894msgstr "Височина на вертикална стрелка за предвижване"
  77637895
  7764 #: ../gtk/gtkwidget.c:3177
   7896#: ../gtk/gtkwidget.c:3182
  77657897msgid "The length of vertical scroll arrows"
  77667898msgstr "Височината на вертикалната стрелка за предвижване"
  77677899
  7768 #: ../gtk/gtkwindow.c:617
   7900#: ../gtk/gtkwindow.c:616
  77697901msgid "Window Type"
  77707902msgstr "Вид прозорец"
  77717903
  7772 #: ../gtk/gtkwindow.c:618
   7904#: ../gtk/gtkwindow.c:617
  77737905msgid "The type of the window"
  77747906msgstr "Видът на прозореца"
  77757907
  7776 #: ../gtk/gtkwindow.c:626
   7908#: ../gtk/gtkwindow.c:625
  77777909msgid "Window Title"
  77787910msgstr "Заглавие на прозорец"
  77797911
  7780 #: ../gtk/gtkwindow.c:627
   7912#: ../gtk/gtkwindow.c:626
  77817913msgid "The title of the window"
  77827914msgstr "Заглавието на прозореца"
  77837915
  7784 #: ../gtk/gtkwindow.c:634
   7916#: ../gtk/gtkwindow.c:633
  77857917msgid "Window Role"
  77867918msgstr "Роля на прозореца"
  77877919
  7788 #: ../gtk/gtkwindow.c:635
   7920#: ../gtk/gtkwindow.c:634
  77897921msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
  77907922msgstr ""
   
  77927924"възстановяването на сесия"
  77937925
  7794 #: ../gtk/gtkwindow.c:651
   7926#: ../gtk/gtkwindow.c:650
  77957927msgid "Startup ID"
  77967928msgstr "Идентификатор при стартиране"
  77977929
  7798 #: ../gtk/gtkwindow.c:652
   7930#: ../gtk/gtkwindow.c:651
  77997931msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
  78007932msgstr ""
   
  78027934"оповестяването на стартирането"
  78037935
  7804 #: ../gtk/gtkwindow.c:660
   7936#: ../gtk/gtkwindow.c:659
  78057937msgid "If TRUE, users can resize the window"
  78067938msgstr "Ако е истина, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
  78077939
  7808 #: ../gtk/gtkwindow.c:667
   7940#: ../gtk/gtkwindow.c:666
  78097941msgid "Modal"
  78107942msgstr "Модален"
  78117943
  7812 #: ../gtk/gtkwindow.c:668
   7944#: ../gtk/gtkwindow.c:667
  78137945msgid ""
  78147946"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
   
  78187950"този прозорец съществува)"
  78197951
  7820 #: ../gtk/gtkwindow.c:675
   7952#: ../gtk/gtkwindow.c:674
  78217953msgid "Window Position"
  78227954msgstr "Местоположение"
  78237955
  7824 #: ../gtk/gtkwindow.c:676
   7956#: ../gtk/gtkwindow.c:675
  78257957msgid "The initial position of the window"
  78267958msgstr "Първоначално местоположение на прозореца"
  78277959
  7828 #: ../gtk/gtkwindow.c:684
   7960#: ../gtk/gtkwindow.c:683
  78297961msgid "Default Width"
  78307962msgstr "Първоначална широчина"
  78317963
  7832 #: ../gtk/gtkwindow.c:685
   7964#: ../gtk/gtkwindow.c:684
  78337965msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
  78347966msgstr ""
  78357967"Първоначалната широчина на прозореца, използва се при първото му показване"
  78367968
  7837 #: ../gtk/gtkwindow.c:694
   7969#: ../gtk/gtkwindow.c:693
  78387970msgid "Default Height"
  78397971msgstr "Първоначална височина"
  78407972
  7841 #: ../gtk/gtkwindow.c:695
   7973#: ../gtk/gtkwindow.c:694
  78427974msgid ""
  78437975"The default height of the window, used when initially showing the window"
   
  78457977"Първоначалната височина на прозореца, използва се при първото му показване"
  78467978
  7847 #: ../gtk/gtkwindow.c:704
   7979#: ../gtk/gtkwindow.c:703
  78487980msgid "Destroy with Parent"
  78497981msgstr "Унищожаване с родителския"
  78507982
  7851 #: ../gtk/gtkwindow.c:705
   7983#: ../gtk/gtkwindow.c:704
  78527984msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
  78537985msgstr "Да се унищожава ли този прозорец при унищожаване на родителския му"
  78547986
  7855 #: ../gtk/gtkwindow.c:719
   7987#: ../gtk/gtkwindow.c:718
  78567988msgid "Hide the titlebar during maximization"
  78577989msgstr "Скриване на заглавната лента при максимизиране"
  78587990
  7859 #: ../gtk/gtkwindow.c:720
   7991#: ../gtk/gtkwindow.c:719
  78607992msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
  78617993msgstr "Дали заглавната лента на прозореца да се скрива при максимизиране"
  78627994
  7863 #: ../gtk/gtkwindow.c:728
   7995#: ../gtk/gtkwindow.c:727
  78647996msgid "Icon for this window"
  78657997msgstr "Икона за този прозорец"
  78667998
  7867 #: ../gtk/gtkwindow.c:746
   7999#: ../gtk/gtkwindow.c:745
  78688000msgid "Mnemonics Visible"
  78698001msgstr "Видима мнемоника"
  78708002
  7871 #: ../gtk/gtkwindow.c:747
   8003#: ../gtk/gtkwindow.c:746
  78728004msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
  78738005msgstr "Дали мнемониката е видима в този прозорец в момента"
  78748006
  7875 #: ../gtk/gtkwindow.c:765
   8007#: ../gtk/gtkwindow.c:764
  78768008msgid "Focus Visible"
  78778009msgstr "Видим фокус"
  78788010
  7879 #: ../gtk/gtkwindow.c:766
   8011#: ../gtk/gtkwindow.c:765
  78808012msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
  78818013msgstr "Дали правоъгълниците на фокуса са видими в този прозорец в момента"
  78828014
  7883 #: ../gtk/gtkwindow.c:782
   8015#: ../gtk/gtkwindow.c:781
  78848016msgid "Name of the themed icon for this window"
  78858017msgstr "Име на иконата от темата за този прозорец"
  78868018
  7887 #: ../gtk/gtkwindow.c:797
   8019#: ../gtk/gtkwindow.c:796
  78888020msgid "Is Active"
  78898021msgstr "Е активен"
  78908022
  7891 #: ../gtk/gtkwindow.c:798
   8023#: ../gtk/gtkwindow.c:797
  78928024msgid "Whether the toplevel is the current active window"
  78938025msgstr "Дали най-горният е активният в момента прозорец"
  78948026
  7895 #: ../gtk/gtkwindow.c:805
   8027#: ../gtk/gtkwindow.c:804
  78968028msgid "Focus in Toplevel"
  78978029msgstr "Фокусиране на най-горния"
  78988030
  7899 #: ../gtk/gtkwindow.c:806
   8031#: ../gtk/gtkwindow.c:805
  79008032msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
  79018033msgstr "Дали фокусът за въвеждане е в този GtkWindow"
  79028034
  7903 #: ../gtk/gtkwindow.c:813
   8035#: ../gtk/gtkwindow.c:812
  79048036msgid "Type hint"
  79058037msgstr "Подсказка за вид"
  79068038
  7907 #: ../gtk/gtkwindow.c:814
   8039#: ../gtk/gtkwindow.c:813
  79088040msgid ""
  79098041"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
   
  79128044"Подсказка към графичната среда за вида на прозореца и как да се обработва."
  79138045
  7914 #: ../gtk/gtkwindow.c:822
   8046#: ../gtk/gtkwindow.c:821
  79158047msgid "Skip taskbar"
  79168048msgstr "Извън лентата със задачи"
  79178049
  7918 #: ../gtk/gtkwindow.c:823
   8050#: ../gtk/gtkwindow.c:822
  79198051msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
  79208052msgstr "Истина, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
  79218053
  7922 #: ../gtk/gtkwindow.c:830
   8054#: ../gtk/gtkwindow.c:829
  79238055msgid "Skip pager"
  79248056msgstr "Извън превключвателя"
  79258057
  7926 #: ../gtk/gtkwindow.c:831
   8058#: ../gtk/gtkwindow.c:830
  79278059msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
  79288060msgstr ""
  79298061"Истина, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
  79308062
  7931 #: ../gtk/gtkwindow.c:838
   8063#: ../gtk/gtkwindow.c:837
  79328064msgid "Urgent"
  79338065msgstr "Спешност"
  79348066
  7935 #: ../gtk/gtkwindow.c:839
   8067#: ../gtk/gtkwindow.c:838
  79368068msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
  79378069msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
  79388070
  7939 #: ../gtk/gtkwindow.c:853
   8071#: ../gtk/gtkwindow.c:852
  79408072msgid "Accept focus"
  79418073msgstr "Получаване на фокус"
  79428074
  7943 #: ../gtk/gtkwindow.c:854
   8075#: ../gtk/gtkwindow.c:853
  79448076msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
  79458077msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
  79468078
  7947 #: ../gtk/gtkwindow.c:868
   8079#: ../gtk/gtkwindow.c:867
  79488080msgid "Focus on map"
  79498081msgstr "Фокусиране при показване"
  79508082
  7951 #: ../gtk/gtkwindow.c:869
   8083#: ../gtk/gtkwindow.c:868
  79528084msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
  79538085msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при показване."
  79548086
  7955 #: ../gtk/gtkwindow.c:883
   8087#: ../gtk/gtkwindow.c:882
  79568088msgid "Decorated"
  79578089msgstr "Украсен"
  79588090
  7959 #: ../gtk/gtkwindow.c:884
   8091#: ../gtk/gtkwindow.c:883
  79608092msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
  79618093msgstr "Дали прозорецът трябва да бъде украсен от мениджъра на прозорци"
  79628094
  7963 #: ../gtk/gtkwindow.c:898
   8095#: ../gtk/gtkwindow.c:897
  79648096msgid "Deletable"
  79658097msgstr "Затворим"
  79668098
  7967 #: ../gtk/gtkwindow.c:899
   8099#: ../gtk/gtkwindow.c:898
  79688100msgid "Whether the window frame should have a close button"
  79698101msgstr "Дали прозорецът трябва да има бутон за затваряне"
  79708102
  7971 #: ../gtk/gtkwindow.c:918
   8103#: ../gtk/gtkwindow.c:917
  79728104msgid "Resize grip"
  79738105msgstr "Дръжка за преоразмеряване"
  79748106
  7975 #: ../gtk/gtkwindow.c:919
   8107#: ../gtk/gtkwindow.c:918
  79768108msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
  79778109msgstr "Дали прозорецът трябва да има дръжка за преоразмеряване"
  79788110
  7979 #: ../gtk/gtkwindow.c:933
   8111#: ../gtk/gtkwindow.c:932
  79808112msgid "Resize grip is visible"
  79818113msgstr "Видима дръжка за преоразмеряване"
  79828114
  7983 #: ../gtk/gtkwindow.c:934
   8115#: ../gtk/gtkwindow.c:933
  79848116msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
  79858117msgstr "Дали дръжка за преоразмеряване на прозореца е видима."
  79868118
  7987 #: ../gtk/gtkwindow.c:950
   8119#: ../gtk/gtkwindow.c:949
  79888120msgid "Gravity"
  79898121msgstr "Гравитация"
  79908122
  7991 #: ../gtk/gtkwindow.c:951
   8123#: ../gtk/gtkwindow.c:950
  79928124msgid "The window gravity of the window"
  79938125msgstr "Гравитацията на прозореца"
  79948126
  7995 #: ../gtk/gtkwindow.c:968
   8127#: ../gtk/gtkwindow.c:967
  79968128msgid "Transient for Window"
  79978129msgstr "Временен прозорец"
  79988130
  7999 #: ../gtk/gtkwindow.c:969
   8131#: ../gtk/gtkwindow.c:968
  80008132msgid "The transient parent of the dialog"
  80018133msgstr "Временният родител на диалога"
  80028134
  8003 #: ../gtk/gtkwindow.c:984
   8135#: ../gtk/gtkwindow.c:988
   8136msgid "Attached to Widget"
   8137msgstr "Графичен обект за скачване"
   8138
   8139#: ../gtk/gtkwindow.c:989
   8140msgid "The widget where the window is attached"
   8141msgstr "Графичният елемент, към който е скачено менюто"
   8142
   8143#: ../gtk/gtkwindow.c:1004
  80048144msgid "Opacity for Window"
  80058145msgstr "Непрозрачност на прозореца"
  80068146
  8007 #: ../gtk/gtkwindow.c:985
   8147#: ../gtk/gtkwindow.c:1005
  80088148msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
  80098149msgstr "Непрозрачност на прозореца, от 0 до 1"
  80108150
  8011 #: ../gtk/gtkwindow.c:995 ../gtk/gtkwindow.c:996
   8151#: ../gtk/gtkwindow.c:1015 ../gtk/gtkwindow.c:1016
  80128152msgid "Width of resize grip"
  80138153msgstr "Широчина на дръжката за преоразмеряване"
  80148154
  8015 #: ../gtk/gtkwindow.c:1001 ../gtk/gtkwindow.c:1002
   8155#: ../gtk/gtkwindow.c:1021 ../gtk/gtkwindow.c:1022
  80168156msgid "Height of resize grip"
  80178157msgstr "Височина на дръжката за преоразмеряване"
  80188158
  8019 #: ../gtk/gtkwindow.c:1024
   8159#: ../gtk/gtkwindow.c:1044
  80208160msgid "GtkApplication"
  80218161msgstr "GtkApplication"
  80228162
  8023 #: ../gtk/gtkwindow.c:1025
   8163#: ../gtk/gtkwindow.c:1045
  80248164msgid "The GtkApplication for the window"
  80258165msgstr "GtkApplication на прозореца"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.