Ignore:
Timestamp:
Feb 16, 2012, 7:18:50 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/nautilus.master.bg.po

  r2393 r2430  
  1414"Project-Id-Version: nautilus master\n"
  1515"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  16 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:29+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:28+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-02-16 07:11+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-02-16 07:10+0200\n"
  1818"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2828msgstr "Търсенето е запазено"
  2929
  30 #: ../eel/eel-canvas.c:1245 ../eel/eel-canvas.c:1246
   30#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
   31msgid "Autorun Prompt"
   32msgstr "Питане за автоматично стартиране"
   33
   34#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
   35msgid "Access and organize files"
   36msgstr "Достъп и управление на файлове"
   37
   38#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
   39msgid "Files"
   40msgstr "Файлове"
   41
   42#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
  3143msgid "X"
  3244msgstr "X"
  3345
  34 #: ../eel/eel-canvas.c:1252 ../eel/eel-canvas.c:1253
   46#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
  3547msgid "Y"
  3648msgstr "Y"
   
  106118#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:120
  107119#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:68
  108 #: ../src/nautilus-pathbar.c:1202 ../src/nautilus-places-sidebar.c:683
  109 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1336
   120#: ../src/nautilus-pathbar.c:1202 ../src/nautilus-places-sidebar.c:680
   121#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1338
  110122msgid "Home"
  111123msgstr "Домашна папка"
   
  134146#. name, stock id
  135147#. label, accelerator
  136 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:6899
   148#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:444 ../src/nautilus-view.c:7020
  137149msgid "Select _All"
  138150msgstr "Избиране на _всички"
   
  156168
  157169#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
  158 #: ../src/nautilus-list-view.c:1702
   170#: ../src/nautilus-list-view.c:1658
  159171msgid "Name"
  160172msgstr "Име"
   
  214226
  215227#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
  216 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4467
   228#: ../src/nautilus-properties-window.c:4468
  217229msgid "Permissions"
  218230msgstr "Права"
   
  318330msgstr "Отказване"
  319331
  320 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
  321 #, c-format
  322 msgid "Merge folder \"%s\"?"
  323 msgstr "Да се слее ли с папка „%s“?"
  324 
  325 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
  326 msgid ""
  327 "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
  328 "that conflict with the files being copied."
  329 msgstr ""
  330 "При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и "
  331 "път, които съвпадат с тези на някой от копираните файлове."
  332 
  333 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
  334 #, c-format
  335 msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
  336 msgstr "Вече съществува по-стара папка с това име  в „%s“."
  337 
  338 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
  339 #, c-format
  340 msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
  341 msgstr "Вече съществува по-нова папка с това име  в „%s“."
  342 
  343 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
  344 #, c-format
  345 msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
  346 msgstr "Вече съществува друга папка с това име  в „%s“."
  347 
  348 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
  349 msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
  350 msgstr "Замяната ще доведе до изтриване на съдържанието ѝ."
  351 
  352 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
  353 #, c-format
  354 msgid "Replace folder \"%s\"?"
  355 msgstr "Да се замени ли папката „%s“?"
  356 
  357 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
  358 #, c-format
  359 msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
  360 msgstr "Вече съществува папка с това име  в „%s“."
  361 
  362 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
  363 #, c-format
  364 msgid "Replace file \"%s\"?"
  365 msgstr "Да се презапише ли файлът „%s“?"
  366 
  367 # Вж. бележката към „An older“
  368 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
  369 msgid "Replacing it will overwrite its content."
  370 msgstr "Замяната ще презапише съдържанието."
  371 
  372 # Вж. бележката към „An older“
  373 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
  374 #, c-format
  375 msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
  376 msgstr "Вече съществува по-стар файл с това име  в „%s“."
  377 
  378 # Вж. бележката към „An older“
  379 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
  380 #, c-format
  381 msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
  382 msgstr "Вече съществува по-нов файл с това име  в „%s“."
  383 
  384 # Вж. бележката към „An older“
  385 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
  386 #, c-format
  387 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
  388 msgstr "Вече съществува друг файл с това име  в „%s“."
  389 
  390 # Тук става дума за файла, който вече съществува и който копирането би заместило
  391 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
  392 msgid "Original file"
  393 msgstr "Съществуващ файл"
  394 
  395 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
  396 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
  397 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3097
  398 msgid "Size:"
  399 msgstr "Размер:"
  400 
  401 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
  402 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
  403 #: ../src/nautilus-properties-window.c:3079
  404 msgid "Type:"
  405 msgstr "Вид:"
  406 
  407 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
  408 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
  409 msgid "Last modified:"
  410 msgstr "Време на промяна:"
  411 
  412 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
  413 msgid "Replace with"
  414 msgstr "Замяна с"
  415 
  416 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
  417 msgid "Merge"
  418 msgstr "Сливане"
  419 
  420 #. Setup the expander for the rename action
  421 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
  422 msgid "_Select a new name for the destination"
  423 msgstr "Изберете _ново име за назначението"
  424 
  425 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
  426 #: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:379
  427 msgid "Reset"
  428 msgstr "Без шарка"
  429 
  430 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
  431 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
  432 msgid "Apply this action to all files"
  433 msgstr "Прилагане на действието към всички файлове"
  434 
  435 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
  436 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
  437 msgid "_Skip"
  438 msgstr "_Пропускане"
  439 
  440 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
  441 msgid "Re_name"
  442 msgstr "Пре_именуване"
  443 
  444 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
  445 msgid "Replace"
  446 msgstr "Замяна"
  447 
  448 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
  449 msgid "File conflict"
  450 msgstr "Конфликт на файлове"
  451 
  452 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
  453 msgid "S_kip All"
  454 msgstr "Пропус_кане на всички"
  455 
  456 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
  457 msgid "_Retry"
  458 msgstr "По_вторен опит"
  459 
  460 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
  461 msgid "Delete _All"
  462 msgstr "Изтриване на _всички"
  463 
  464 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
  465 msgid "_Replace"
  466 msgstr "_Замяна"
  467 
  468 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
  469 msgid "Replace _All"
  470 msgstr "Замяна на _всички"
  471 
  472 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
  473 msgid "_Merge"
  474 msgstr "_Сливане"
  475 
  476 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
  477 msgid "Merge _All"
  478 msgstr "Сливане _на всички"
  479 
  480 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
  481 msgid "Copy _Anyway"
  482 msgstr "Копиране _въпреки всичко"
  483 
  484 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:275
  485 #, c-format
  486 msgid "%'d second"
  487 msgid_plural "%'d seconds"
  488 msgstr[0] "%'d секунда"
  489 msgstr[1] "%'d секунди"
  490 
  491 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:280
  492 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:291
  493 #, c-format
  494 msgid "%'d minute"
  495 msgid_plural "%'d minutes"
  496 msgstr[0] "%'d минута"
  497 msgstr[1] "%'d минути"
  498 
  499 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:290
  500 #, c-format
  501 msgid "%'d hour"
  502 msgid_plural "%'d hours"
  503 msgstr[0] "%'d час"
  504 msgstr[1] "%'d часа"
  505 
  506 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:298
  507 #, c-format
  508 msgid "approximately %'d hour"
  509 msgid_plural "approximately %'d hours"
  510 msgstr[0] "приблизително %'d час"
  511 msgstr[1] "приблизително %'d часа"
  512 
  513 #. appended to new link file
  514 #. Note to localizers: convert file type string for file
  515 #. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
  516 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
  517 #.
  518 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:374
  519 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255 ../src/nautilus-view-dnd.c:123
  520 #, c-format
  521 msgid "Link to %s"
  522 msgstr "Връзка към „%s“"
  523 
  524 #. appended to new link file
  525 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:378
  526 #, c-format
  527 msgid "Another link to %s"
  528 msgstr "Друга връзка към „%s“"
  529 
  530 #. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
  531 #. * if there's no way to do that nicely for a
  532 #. * particular language.
  533 #.
  534 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:394
  535 #, c-format
  536 msgid "%'dst link to %s"
  537 msgstr "%'dва връзка към „%s“"
  538 
  539 #. appended to new link file
  540 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:398
  541 #, c-format
  542 msgid "%'dnd link to %s"
  543 msgstr "%'dра връзка към „%s“"
  544 
  545 #. appended to new link file
  546 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:402
  547 #, c-format
  548 msgid "%'drd link to %s"
  549 msgstr "%'dта връзка към „%s“"
  550 
  551 #. appended to new link file
  552 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:406
  553 #, c-format
  554 msgid "%'dth link to %s"
  555 msgstr "%'dта връзка към „%s“"
  556 
  557 #. Localizers:
  558 #. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
  559 #. * make some or all of them match.
  560 #.
  561 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
  562 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:445
  563 msgid " (copy)"
  564 msgstr " (копие)"
  565 
  566 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
  567 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:447
  568 msgid " (another copy)"
  569 msgstr " (друго копие)"
  570 
  571 #. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
  572 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
  573 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
  574 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
  575 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
  576 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:452
  577 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:454
  578 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
  579 msgid "th copy)"
  580 msgstr "то копие)"
  581 
  582 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
  583 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
  584 msgid "st copy)"
  585 msgstr "во копие)"
  586 
  587 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
  588 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:459
  589 msgid "nd copy)"
  590 msgstr "ро копие)"
  591 
  592 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
  593 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:461
  594 msgid "rd copy)"
  595 msgstr "то копие)"
  596 
  597 #. localizers: appended to first file copy
  598 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:478
  599 #, c-format
  600 msgid "%s (copy)%s"
  601 msgstr "%s (копие)%s"
  602 
  603 #. localizers: appended to second file copy
  604 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:480
  605 #, c-format
  606 msgid "%s (another copy)%s"
  607 msgstr "%s (друго копие)%s"
  608 
  609 #. localizers: appended to x11th file copy
  610 #. localizers: appended to x12th file copy
  611 #. localizers: appended to x13th file copy
  612 #. localizers: appended to xxth file copy
  613 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
  614 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:485
  615 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:487
  616 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:501
  617 #, c-format
  618 msgid "%s (%'dth copy)%s"
  619 msgstr "%s (%'dто копие)%s"
  620 
  621 #. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
  622 #. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
  623 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
  624 #.
  625 #. localizers: appended to x1st file copy
  626 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:495
  627 #, c-format
  628 msgid "%s (%'dst copy)%s"
  629 msgstr "%s (%'dво копие)%s"
  630 
  631 #. localizers: appended to x2nd file copy
  632 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:497
  633 #, c-format
  634 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
  635 msgstr "%s (%'dро копие)%s"
  636 
  637 #. localizers: appended to x3rd file copy
  638 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:499
  639 #, c-format
  640 msgid "%s (%'drd copy)%s"
  641 msgstr "%s (%'dто копие)%s"
  642 
  643 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
  644 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:600
  645 msgid " ("
  646 msgstr " ("
  647 
  648 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
  649 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:608
  650 #, c-format
  651 msgid " (%'d"
  652 msgstr " (%'d"
  653 
  654 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1299
  655 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
  656 msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“ от кошчето?"
  657 
  658 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1302
  659 #, c-format
  660 msgid ""
  661 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
  662 "trash?"
  663 msgid_plural ""
  664 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
  665 "trash?"
  666 msgstr[0] ""
  667 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект от "
  668 "кошчето?"
  669 msgstr[1] ""
  670 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта от "
  671 "кошчето?"
  672 
  673 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1312
  674 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1378
  675 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
  676 msgstr "Ако изтриете обект, той изчезва окончателно."
  677 
  678 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1332
  679 msgid "Empty all items from Trash?"
  680 msgstr "Да се изтрият ли всички обекти от кошчето?"
  681 
  682 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1336
  683 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
  684 msgstr "Всички обекти в кошчето ще бъдат окончателно изтрити."
  685 
  686 #. Empty Trash menu item
  687 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1339
  688 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2189
  689 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2760 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
  690 msgid "Empty _Trash"
  691 msgstr "Изчистване на _кошчето"
  692 
  693 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1366
  694 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
  695 msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“?"
  696 
  697 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1369
  698 #, c-format
  699 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
  700 msgid_plural ""
  701 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
  702 msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект?"
  703 msgstr[1] ""
  704 "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
  705 
  706 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1412
  707 #, c-format
  708 msgid "%'d file left to delete"
  709 msgid_plural "%'d files left to delete"
  710 msgstr[0] "Остава %'d файл за изтриване"
  711 msgstr[1] "Остават %'d файла за изтриване"
  712 
  713 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1418
  714 msgid "Deleting files"
  715 msgstr "Изтриване на файлове"
  716 
  717 #. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
  718 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
  719 #.
  720 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1432
  721 msgid "%T left"
  722 msgid_plural "%T left"
  723 msgstr[0] "Остава %T"
  724 msgstr[1] "Остават %T"
  725 
  726 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1499
  727 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1533
  728 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1572
  729 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1649
  730 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2430
  731 msgid "Error while deleting."
  732 msgstr "Грешка при изтриването."
  733 
  734 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1503
  735 msgid ""
  736 "Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
  737 "permissions to see them."
  738 msgstr ""
  739 "Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права да "
  740 "ги видите."
  741 
  742 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1506
  743 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2489
  744 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3478
  745 msgid ""
  746 "There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
  747 msgstr "Грешка при получаването на информация за файловете в папката „%B“."
  748 
  749 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1515
  750 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3487
  751 msgid "_Skip files"
  752 msgstr "_Пропускане на файлове"
  753 
  754 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1536
  755 msgid ""
  756 "The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
  757 "read it."
  758 msgstr ""
  759 "Папката „%B“ не може да бъде изтрита, понеже нямате права да я прочетете."
  760 
  761 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1539
  762 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2528
  763 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3523
  764 msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
  765 msgstr "Грешка при прочитането на папката „%B“."
  766 
  767 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1573
  768 msgid "Could not remove the folder %B."
  769 msgstr "Папката „%B“ не може да бъде изтрита."
  770 
  771 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1650
  772 msgid "There was an error deleting %B."
  773 msgstr "Грешка при изтриването на папката „%B“."
  774 
  775 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1730
  776 msgid "Moving files to trash"
  777 msgstr "Преместване на файловете в кошчето"
  778 
  779 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1732
  780 #, c-format
  781 msgid "%'d file left to trash"
  782 msgid_plural "%'d files left to trash"
  783 msgstr[0] "Остава още %'d файл"
  784 msgstr[1] "Остават още %'d файла"
  785 
  786 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1782
  787 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
  788 msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето. Искате ли да го изтриете?"
  789 
  790 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1783
  791 msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
  792 msgstr "Файлът „%B“ не може да бъде преместен в кошчето."
  793 
  794 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1956
  795 msgid "Trashing Files"
  796 msgstr "Преместване на файлове в кошчето"
  797 
  798 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1958
  799 msgid "Deleting Files"
  800 msgstr "Изтриване на файлове"
  801 
  802 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2022
  803 msgid "Unable to eject %V"
  804 msgstr "%V не може да бъде изваден"
  805 
  806 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2024
  807 msgid "Unable to unmount %V"
  808 msgstr "%V не може да бъде демонтиран"
  809 
  810 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2179
  811 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
  812 msgstr "Искате ли да изчистите кошчето, преди да демонтирате?"
  813 
  814 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2181
  815 msgid ""
  816 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
  817 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
  818 msgstr ""
  819 "За да освободите място на тази файлова система, трябва да изчистите кошчето. "
  820 "Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
  821 
  822 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2187
  823 msgid "Do _not Empty Trash"
  824 msgstr "Кошчето _да не се изчиства"
  825 
  826 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2303
  827 #, c-format
  828 msgid "Unable to mount %s"
  829 msgstr "%s не може да се демонтира"
  830 
  831 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2377
  832 #, c-format
  833 msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
  834 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
  835 msgstr[0] "Подготовка за копиране на %'d файл (%S)"
  836 msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%S)"
  837 
  838 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2383
  839 #, c-format
  840 msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
  841 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
  842 msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл (%S)"
  843 msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%S)"
  844 
  845 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2389
  846 #, c-format
  847 msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
  848 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
  849 msgstr[0] "Подготовка за изтриване на %'d файл (%S)"
  850 msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%S)"
  851 
  852 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2395
  853 #, c-format
  854 msgid "Preparing to trash %'d file"
  855 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
  856 msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл в кошчето"
  857 msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
  858 
  859 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2426
  860 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3344
  861 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3470
  862 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3515
  863 msgid "Error while copying."
  864 msgstr "Грешка при копирането."
  865 
  866 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2428
  867 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3468
  868 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3513
  869 msgid "Error while moving."
  870 msgstr "Грешка при преместването."
  871 
  872 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2432
  873 msgid "Error while moving files to trash."
  874 msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
  875 
  876 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2486
  877 msgid ""
  878 "Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
  879 "permissions to see them."
  880 msgstr ""
  881 "Файловете в папката „%s“ не могат да бъдат обработени, понеже нямате права "
  882 "да ги видите."
  883 
  884 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2525
  885 msgid ""
  886 "The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
  887 "read it."
  888 msgstr ""
  889 "Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
  890 
  891 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2602
  892 msgid ""
  893 "The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
  894 "read it."
  895 msgstr ""
  896 "Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
  897 
  898 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2605
  899 msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
  900 msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%B“."
  901 
  902 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2706
  903 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2748
  904 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2782
  905 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2812
  906 msgid "Error while copying to \"%B\"."
  907 msgstr "Грешка при копирането в „%B“."
  908 
  909 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2710
  910 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
  911 msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
  912 
  913 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2712
  914 msgid "There was an error getting information about the destination."
  915 msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение."
  916 
  917 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2749
  918 msgid "The destination is not a folder."
  919 msgstr "Целевото местоположение не е папка."
  920 
  921 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2783
  922 msgid ""
  923 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
  924 "space."
  925 msgstr ""
  926 "Няма достатъчно място в целевото местоположение. Опитайте се да изтриете "
  927 "файлове, за да освободите място."
  928 
  929 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2785
  930 #, c-format
  931 msgid "%S more space is required to copy to the destination."
  932 msgstr "За копиране са необходими още %S свобдно пространство."
  933 
  934 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2813
  935 msgid "The destination is read-only."
  936 msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
  937 
  938 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2872
  939 msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
  940 msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
  941 
  942 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2873
  943 msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
  944 msgstr "Копиране на „%B“ в „%B“."
  945 
  946 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2880
  947 msgid "Duplicating \"%B\""
  948 msgstr "Дубликат на „%B“"
  949 
  950 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2888
  951 msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  952 msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
  953 msgstr[0] "Преместване на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
  954 msgstr[1] "Преместване на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  955 
  956 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2892
  957 msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
  958 msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
  959 msgstr[0] "Копиране на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
  960 msgstr[1] "Копиране на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  961 
  962 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2900
  963 msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
  964 msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
  965 msgstr[0] "Дубликат на %'d файл (от „%B“) в „%B“"
  966 msgstr[1] "Дубликат на %'d файла (от „%B“) в „%B“"
  967 
  968 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2910
  969 msgid "Moving %'d file to \"%B\""
  970 msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
  971 msgstr[0] "Преместване на %'d файл в „%B“"
  972 msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%B“"
  973 
  974 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2914
  975 msgid "Copying %'d file to \"%B\""
  976 msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
  977 msgstr[0] "Копиране на %'d файл в „%B“"
  978 msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%B“"
  979 
  980 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2920
  981 #, c-format
  982 msgid "Duplicating %'d file"
  983 msgid_plural "Duplicating %'d files"
  984 msgstr[0] "Дубликат на %'d файл"
  985 msgstr[1] "Дубликат на %'d файла"
  986 
  987 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
  988 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2940
  989 #, c-format
  990 msgid "%S of %S"
  991 msgstr "%S от %S"
  992 
  993 #. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
  994 #. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
  995 #. *
  996 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
  997 #.
  998 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2951
  999 msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  1000 msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  1001 msgstr[0] "Остава %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
  1002 msgstr[1] "Остават %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
  1003 
  1004 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3348
  1005 msgid ""
  1006 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
  1007 "create it in the destination."
  1008 msgstr ""
  1009 "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създадете в "
  1010 "целевото местоположение."
  1011 
  1012 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3351
  1013 msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
  1014 msgstr "Грешка при отваряне на папката „%B“."
  1015 
  1016 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3475
  1017 msgid ""
  1018 "Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
  1019 "permissions to see them."
  1020 msgstr ""
  1021 "Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права за "
  1022 "четене."
  1023 
  1024 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3520
  1025 msgid ""
  1026 "The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
  1027 "read it."
  1028 msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене."
  1029 
  1030 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3565
  1031 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4251
  1032 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4845
  1033 msgid "Error while moving \"%B\"."
  1034 msgstr "Грешка при преместването на „%B“."
  1035 
  1036 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3566
  1037 msgid "Could not remove the source folder."
  1038 msgstr "Изходната папка не може да бъде изтрита."
  1039 
  1040 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3651
  1041 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3692
  1042 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4253
  1043 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4324
  1044 msgid "Error while copying \"%B\"."
  1045 msgstr "Грешка при копирането на „%B“."
  1046 
  1047 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3652
  1048 #, c-format
  1049 msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
  1050 msgstr "Файловете не могат да бъдат изтрити от вече съществуващата папка „%F“."
  1051 
  1052 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3693
  1053 #, c-format
  1054 msgid "Could not remove the already existing file %F."
  1055 msgstr "Съществуващият файл „%F“ не може да бъде изтрит."
  1056 
  1057 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1058 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4011
  1059 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4696
  1060 msgid "You cannot move a folder into itself."
  1061 msgstr "Не може да преместите папката в самата нея."
  1062 
  1063 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4012
  1064 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4697
  1065 msgid "You cannot copy a folder into itself."
  1066 msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
  1067 
  1068 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
  1069 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4698
  1070 msgid "The destination folder is inside the source folder."
  1071 msgstr "Целевата папка е вътре в изходната папка."
  1072 
  1073 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
  1074 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4044
  1075 msgid "You cannot move a file over itself."
  1076 msgstr "Не може да преместите файла върху самия него."
  1077 
  1078 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4045
  1079 msgid "You cannot copy a file over itself."
  1080 msgstr "Не може да копирате файла върху самия него."
  1081 
  1082 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4046
  1083 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
  1084 msgstr "Изходният файл ще бъде презаписан от целевото местоположение."
  1085 
  1086 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4255
  1087 #, c-format
  1088 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
  1089 msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
  1090 
  1091 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4325
  1092 #, c-format
  1093 msgid "There was an error copying the file into %F."
  1094 msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
  1095 
  1096 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4555
  1097 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4589
  1098 msgid "Copying Files"
  1099 msgstr "Копиране на файлове"
  1100 
  1101 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4606
  1102 msgid "Preparing to Move to \"%B\""
  1103 msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
  1104 
  1105 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4610
  1106 #, c-format
  1107 msgid "Preparing to move %'d file"
  1108 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
  1109 msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл"
  1110 msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
  1111 
  1112 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4846
  1113 #, c-format
  1114 msgid "There was an error moving the file into %F."
  1115 msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
  1116 
  1117 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5106
  1118 msgid "Moving Files"
  1119 msgstr "Преместване на файлове"
  1120 
  1121 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5123
  1122 msgid "Creating links in \"%B\""
  1123 msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
  1124 
  1125 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5127
  1126 #, c-format
  1127 msgid "Making link to %'d file"
  1128 msgid_plural "Making links to %'d files"
  1129 msgstr[0] "Създаване на връзка към %'d файл"
  1130 msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
  1131 
  1132 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5256
  1133 msgid "Error while creating link to %B."
  1134 msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%B“."
  1135 
  1136 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5258
  1137 msgid "Symbolic links only supported for local files"
  1138 msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
  1139 
  1140 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5261
  1141 msgid "The target doesn't support symbolic links."
  1142 msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
  1143 
  1144 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5264
  1145 #, c-format
  1146 msgid "There was an error creating the symlink in %F."
  1147 msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%F“."
  1148 
  1149 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5553
  1150 msgid "Setting permissions"
  1151 msgstr "Задаване на права"
  1152 
  1153 #. localizers: the initial name of a new folder
  1154 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5805
  1155 msgid "Untitled Folder"
  1156 msgstr "Папка без име"
  1157 
  1158 #. localizers: the initial name of a new template document
  1159 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5811
  1160 #, c-format
  1161 msgid "Untitled %s"
  1162 msgstr "Документ без име %s"
  1163 
  1164 #. localizers: the initial name of a new empty document
  1165 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5817
  1166 msgid "Untitled Document"
  1167 msgstr "Документ без име"
  1168 
  1169 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5973
  1170 msgid "Error while creating directory %B."
  1171 msgstr "Грешка при създаване на папката „%B“."
  1172 
  1173 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5975
  1174 msgid "Error while creating file %B."
  1175 msgstr "Грешка при създаване на файла „%B“."
  1176 
  1177 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5977
  1178 #, c-format
  1179 msgid "There was an error creating the directory in %F."
  1180 msgstr "Грешка при създаване на папката в „%F“."
  1181 
  1182 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6233
  1183 msgid "Emptying Trash"
  1184 msgstr "Изчистване на кошчето"
  1185 
  1186 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6280
  1187 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6321
  1188 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6356
  1189 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6391
  1190 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
  1191 msgstr "Стартерът не може да бъде отбелязан като доверен (изпълним)"
  1192 
  1193 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1264
  1194 #, c-format
  1195 msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
  1196 msgstr "Първоначалното местоположение на „%s“ не може да бъде определено."
  1197 
  1198 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1268
  1199 msgid "The item cannot be restored from trash"
  1200 msgstr "Обектът може да бъде изваден от кошчето."
  1201 
  1202 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1208
   332#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1210
  1203333#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:382
  1204334msgid "This file cannot be mounted"
  1205335msgstr "Този файл не може да бъде монтиран"
  1206336
  1207 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1253
   337#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1255
  1208338msgid "This file cannot be unmounted"
  1209339msgstr "Този файл не може да бъде демонтиран"
  1210340
  1211 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1287
   341#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1289
  1212342msgid "This file cannot be ejected"
  1213343msgstr "Този файл не може да бъде изваден"
  1214344
  1215 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1320
   345#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1322
  1216346#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:560
  1217347msgid "This file cannot be started"
  1218348msgstr "Този файл не може да бъде стартиран"
  1219349
  1220 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1372
  1221 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1403
   350#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1374
   351#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1405
  1222352msgid "This file cannot be stopped"
  1223353msgstr "Този файл не може да бъде спрян"
  1224354
  1225 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1804
   355#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1816
  1226356#, c-format
  1227357msgid "Slashes are not allowed in filenames"
  1228358msgstr "Файловите имена не могат да съдържат знака „/“"
  1229359
  1230 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1822
   360#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1834
  1231361#, c-format
  1232362msgid "File not found"
  1233363msgstr "Файлът не е открит"
  1234364
  1235 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1850
   365#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1862
  1236366#, c-format
  1237367msgid "Toplevel files cannot be renamed"
  1238368msgstr "Файловете от най-високо ниво не могат да бъдат преименувани"
  1239369
  1240 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1873
   370#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1885
  1241371#, c-format
  1242372msgid "Unable to rename desktop icon"
  1243373msgstr "Неуспех при преименуването на икона на работния плот"
  1244374
  1245 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1902
   375#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1914
  1246376#, c-format
  1247377msgid "Unable to rename desktop file"
   
  1263393#. * space padding instead of zero padding.
  1264394#.
  1265 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4346
   395#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4362
  1266396msgid "today at 00:00:00 PM"
  1267397msgstr "днес в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  1268398
  1269 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4347
   399#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4363
  1270400#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:470
  1271401msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  1272402msgstr "днес в %H ч. %M мин. %S сек."
  1273403
  1274 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4349
   404#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4365
  1275405msgid "today at 00:00 PM"
  1276406msgstr "днес в 00 ч. 00 мин."
  1277407
  1278 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4350
   408#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4366
  1279409msgid "today at %-I:%M %p"
  1280410msgstr "днес в %H ч. %M мин."
  1281411
  1282 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4352
   412#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4368
  1283413msgid "today, 00:00 PM"
  1284414msgstr "днес, 00 ч. 00 мин."
  1285415
  1286 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4353
   416#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4369
  1287417msgid "today, %-I:%M %p"
  1288418msgstr "днес, %H ч. %M мин."
  1289419
  1290 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4355
  1291 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4356
   420#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
   421#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4372
  1292422msgid "today"
  1293423msgstr "днес"
   
  1296426#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  1297427#.
  1298 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4365
   428#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4381
  1299429msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  1300430msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  1301431
  1302 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4366
   432#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4382
  1303433msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  1304434msgstr "вчера в %H ч. %M мин. %S сек."
  1305435
  1306 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4368
   436#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4384
  1307437msgid "yesterday at 00:00 PM"
  1308438msgstr "вчера в 00 ч. 00 мин."
  1309439
  1310 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4369
   440#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4385
  1311441msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  1312442msgstr "вчера в %H ч. %M мин."
  1313443
  1314 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4371
   444#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4387
  1315445msgid "yesterday, 00:00 PM"
  1316446msgstr "вчера, 00 ч. 00 мин."
  1317447
  1318 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4372
   448#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4388
  1319449msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  1320450msgstr "вчера, %H ч. %M мин."
  1321451
  1322 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4374
  1323 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4375
   452#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4390
   453#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4391
  1324454msgid "yesterday"
  1325455msgstr "вчера"
   
  1330460#. * the day/month name with the most letters.
  1331461#.
  1332 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4386
   462#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4402
  1333463msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  1334464msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  1335465
  1336 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4387
   466#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4403
  1337467msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  1338468msgstr "%d %B %Y, %A в %H ч. %M мин. %S сек."
  1339469
  1340 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4389
   470#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4405
  1341471msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  1342472msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин. 00 сек."
  1343473
  1344 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4390
   474#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4406
  1345475msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  1346476msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин. %S сек."
  1347477
  1348 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4392
   478#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4408
  1349479msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  1350480msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00 ч. 00 мин."
  1351481
  1352 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4393
   482#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4409
  1353483msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  1354484msgstr "%d %b %y, %a в %H ч. %M мин."
  1355485
  1356 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4395
   486#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4411
  1357487msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  1358488msgstr "00 окт. 0000 в 00 ч. 00 мин."
  1359489
  1360 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4396
   490#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4412
  1361491msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  1362492msgstr "%d %b %y в %H ч. %M мин."
  1363493
  1364 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4398
   494#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4414
  1365495msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  1366496msgstr "00 окт. 0000, 00 ч. 00 мин."
  1367497
  1368 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4399
   498#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4415
  1369499msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  1370500msgstr "%d %b %y, %H ч. %M мин."
  1371501
  1372 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4401
   502#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4417
  1373503msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  1374504msgstr "00.00.0000, 00 00"
  1375505
  1376 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4402
   506#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4418
  1377507msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  1378508msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  1379509
  1380 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4404
   510#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4420
  1381511msgid "00/00/00"
  1382512msgstr "00.00.0000"
  1383513
  1384 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4405
   514#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4421
  1385515msgid "%m/%d/%y"
  1386516msgstr "%d.%m.%Y"
  1387517
  1388 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5043
   518#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5059
  1389519#, c-format
  1390520msgid "Not allowed to set permissions"
  1391521msgstr "Нямате права да задавате такива"
  1392522
  1393 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5328
   523#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5354
  1394524#, c-format
  1395525msgid "Not allowed to set owner"
  1396526msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  1397527
  1398 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5346
   528#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5372
  1399529#, c-format
  1400530msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  1401531msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  1402532
  1403 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5595
   533#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5636
  1404534#, c-format
  1405535msgid "Not allowed to set group"
  1406536msgstr "Нямате права да зададете група"
  1407537
  1408 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5613
   538#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5654
  1409539#, c-format
  1410540msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  1411541msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  1412542
  1413 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5757 ../src/nautilus-view.c:2771
   543#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5811 ../src/nautilus-view.c:2856
  1414544#, c-format
  1415545msgid "%'u item"
   
  1418548msgstr[1] "%'u обекта"
  1419549
  1420 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5758
   550#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5812
  1421551#, c-format
  1422552msgid "%'u folder"
   
  1425555msgstr[1] "%'u папки"
  1426556
  1427 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5759
   557#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5813
  1428558#, c-format
  1429559msgid "%'u file"
   
  1433563
  1434564#. This means no contents at all were readable
  1435 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6141
  1436 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
   565#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6195
   566#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6211
  1437567msgid "? items"
  1438568msgstr "? обекта"
  1439569
  1440570#. This means no contents at all were readable
  1441 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6147
   571#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6201
  1442572msgid "? bytes"
  1443573msgstr "? байта"
  1444574
  1445 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
   575#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6216
  1446576msgid "unknown type"
  1447577msgstr "неизвестен вид"
  1448578
  1449 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
   579#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6219
  1450580msgid "unknown MIME type"
  1451581msgstr "неизвестен вид"
   
  1454584#. * for which we have no more appropriate default.
  1455585#.
  1456 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6179
   586#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6233
  1457587#: ../src/nautilus-properties-window.c:1122
  1458588msgid "unknown"
  1459589msgstr "неизвестно"
  1460590
  1461 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6229
   591#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6283
  1462592msgid "program"
  1463593msgstr "програма"
  1464594
  1465 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
   595#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6303
  1466596msgid "link"
  1467597msgstr "връзка"
  1468598
  1469 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
   599#. Note to localizers: convert file type string for file
   600#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
   601#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
   602#.
   603#. appended to new link file
   604#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6309
   605#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
   606#: ../src/nautilus-view-dnd.c:125
   607#, c-format
   608msgid "Link to %s"
   609msgstr "Връзка към „%s“"
   610
   611#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6325
  1470612msgid "link (broken)"
  1471613msgstr "връзка (повредена)"
   614
   615#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
   616#, c-format
   617msgid "Merge folder \"%s\"?"
   618msgstr "Да се слее ли с папка „%s“?"
   619
   620#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
   621msgid ""
   622"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
   623"that conflict with the files being copied."
   624msgstr ""
   625"При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и "
   626"път, които съвпадат с тези на някой от копираните файлове."
   627
   628#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
   629#, c-format
   630msgid "An older folder with the same name already exists in \"%s\"."
   631msgstr "Вече съществува по-стара папка с това име  в „%s“."
   632
   633#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
   634#, c-format
   635msgid "A newer folder with the same name already exists in \"%s\"."
   636msgstr "Вече съществува по-нова папка с това име  в „%s“."
   637
   638#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
   639#, c-format
   640msgid "Another folder with the same name already exists in \"%s\"."
   641msgstr "Вече съществува друга папка с това име  в „%s“."
   642
   643#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
   644msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
   645msgstr "Замяната ще доведе до изтриване на съдържанието ѝ."
   646
   647#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
   648#, c-format
   649msgid "Replace folder \"%s\"?"
   650msgstr "Да се замени ли папката „%s“?"
   651
   652#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
   653#, c-format
   654msgid "A folder with the same name already exists in \"%s\"."
   655msgstr "Вече съществува папка с това име  в „%s“."
   656
   657#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
   658#, c-format
   659msgid "Replace file \"%s\"?"
   660msgstr "Да се презапише ли файлът „%s“?"
   661
   662# Вж. бележката към „An older“
   663#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
   664msgid "Replacing it will overwrite its content."
   665msgstr "Замяната ще презапише съдържанието."
   666
   667# Вж. бележката към „An older“
   668#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
   669#, c-format
   670msgid "An older file with the same name already exists in \"%s\"."
   671msgstr "Вече съществува по-стар файл с това име  в „%s“."
   672
   673# Вж. бележката към „An older“
   674#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
   675#, c-format
   676msgid "A newer file with the same name already exists in \"%s\"."
   677msgstr "Вече съществува по-нов файл с това име  в „%s“."
   678
   679# Вж. бележката към „An older“
   680#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
   681#, c-format
   682msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
   683msgstr "Вече съществува друг файл с това име  в „%s“."
   684
   685# Тук става дума за файла, който вече съществува и който копирането би заместило
   686#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
   687msgid "Original file"
   688msgstr "Съществуващ файл"
   689
   690#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
   691#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
   692#: ../src/nautilus-properties-window.c:3097
   693msgid "Size:"
   694msgstr "Размер:"
   695
   696#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
   697#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
   698#: ../src/nautilus-properties-window.c:3079
   699msgid "Type:"
   700msgstr "Вид:"
   701
   702#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
   703#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
   704msgid "Last modified:"
   705msgstr "Време на промяна:"
   706
   707#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
   708msgid "Replace with"
   709msgstr "Замяна с"
   710
   711#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
   712msgid "Merge"
   713msgstr "Сливане"
   714
   715#. Setup the expander for the rename action
   716#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
   717msgid "_Select a new name for the destination"
   718msgstr "Изберете _ново име за назначението"
   719
   720#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
   721#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:379
   722msgid "Reset"
   723msgstr "Без шарка"
   724
   725#. Setup the checkbox to apply the action to all files
   726#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
   727msgid "Apply this action to all files"
   728msgstr "Прилагане на действието към всички файлове"
   729
   730#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
   731#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
   732msgid "_Skip"
   733msgstr "_Пропускане"
   734
   735#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
   736msgid "Re_name"
   737msgstr "Пре_именуване"
   738
   739#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
   740msgid "Replace"
   741msgstr "Замяна"
   742
   743#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
   744msgid "File conflict"
   745msgstr "Конфликт на файлове"
   746
   747#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
   748msgid "S_kip All"
   749msgstr "Пропус_кане на всички"
   750
   751#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
   752msgid "_Retry"
   753msgstr "По_вторен опит"
   754
   755#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
   756msgid "Delete _All"
   757msgstr "Изтриване на _всички"
   758
   759#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
   760msgid "_Replace"
   761msgstr "_Замяна"
   762
   763#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
   764msgid "Replace _All"
   765msgstr "Замяна на _всички"
   766
   767#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
   768msgid "_Merge"
   769msgstr "_Сливане"
   770
   771#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
   772msgid "Merge _All"
   773msgstr "Сливане _на всички"
   774
   775#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:193
   776msgid "Copy _Anyway"
   777msgstr "Копиране _въпреки всичко"
   778
   779#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:278
   780#, c-format
   781msgid "%'d second"
   782msgid_plural "%'d seconds"
   783msgstr[0] "%'d секунда"
   784msgstr[1] "%'d секунди"
   785
   786#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:283
   787#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:294
   788#, c-format
   789msgid "%'d minute"
   790msgid_plural "%'d minutes"
   791msgstr[0] "%'d минута"
   792msgstr[1] "%'d минути"
   793
   794#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:293
   795#, c-format
   796msgid "%'d hour"
   797msgid_plural "%'d hours"
   798msgstr[0] "%'d час"
   799msgstr[1] "%'d часа"
   800
   801#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:301
   802#, c-format
   803msgid "approximately %'d hour"
   804msgid_plural "approximately %'d hours"
   805msgstr[0] "приблизително %'d час"
   806msgstr[1] "приблизително %'d часа"
   807
   808#. appended to new link file
   809#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
   810#, c-format
   811msgid "Another link to %s"
   812msgstr "Друга връзка към „%s“"
   813
   814#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
   815#. * if there's no way to do that nicely for a
   816#. * particular language.
   817#.
   818#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:397
   819#, c-format
   820msgid "%'dst link to %s"
   821msgstr "%'dва връзка към „%s“"
   822
   823#. appended to new link file
   824#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
   825#, c-format
   826msgid "%'dnd link to %s"
   827msgstr "%'dра връзка към „%s“"
   828
   829#. appended to new link file
   830#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
   831#, c-format
   832msgid "%'drd link to %s"
   833msgstr "%'dта връзка към „%s“"
   834
   835#. appended to new link file
   836#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
   837#, c-format
   838msgid "%'dth link to %s"
   839msgstr "%'dта връзка към „%s“"
   840
   841#. Localizers:
   842#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
   843#. * make some or all of them match.
   844#.
   845#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
   846#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:448
   847msgid " (copy)"
   848msgstr " (копие)"
   849
   850#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
   851#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:450
   852msgid " (another copy)"
   853msgstr " (друго копие)"
   854
   855#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
   856#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
   857#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
   858#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
   859#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:453
   860#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:455
   861#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
   862#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:467
   863msgid "th copy)"
   864msgstr "то копие)"
   865
   866#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
   867#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:460
   868msgid "st copy)"
   869msgstr "во копие)"
   870
   871#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
   872#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:462
   873msgid "nd copy)"
   874msgstr "ро копие)"
   875
   876#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
   877#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
   878msgid "rd copy)"
   879msgstr "то копие)"
   880
   881#. localizers: appended to first file copy
   882#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:481
   883#, c-format
   884msgid "%s (copy)%s"
   885msgstr "%s (копие)%s"
   886
   887#. localizers: appended to second file copy
   888#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:483
   889#, c-format
   890msgid "%s (another copy)%s"
   891msgstr "%s (друго копие)%s"
   892
   893#. localizers: appended to x11th file copy
   894#. localizers: appended to x12th file copy
   895#. localizers: appended to x13th file copy
   896#. localizers: appended to xxth file copy
   897#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:486
   898#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:488
   899#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
   900#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
   901#, c-format
   902msgid "%s (%'dth copy)%s"
   903msgstr "%s (%'dто копие)%s"
   904
   905#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
   906#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
   907#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
   908#.
   909#. localizers: appended to x1st file copy
   910#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:498
   911#, c-format
   912msgid "%s (%'dst copy)%s"
   913msgstr "%s (%'dво копие)%s"
   914
   915#. localizers: appended to x2nd file copy
   916#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:500
   917#, c-format
   918msgid "%s (%'dnd copy)%s"
   919msgstr "%s (%'dро копие)%s"
   920
   921#. localizers: appended to x3rd file copy
   922#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
   923#, c-format
   924msgid "%s (%'drd copy)%s"
   925msgstr "%s (%'dто копие)%s"
   926
   927#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
   928#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:603
   929msgid " ("
   930msgstr " ("
   931
   932#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
   933#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:611
   934#, c-format
   935msgid " (%'d"
   936msgstr " (%'d"
   937
   938#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1310
   939msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
   940msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“ от кошчето?"
   941
   942#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1313
   943#, c-format
   944msgid ""
   945"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
   946"trash?"
   947msgid_plural ""
   948"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
   949"trash?"
   950msgstr[0] ""
   951"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект от "
   952"кошчето?"
   953msgstr[1] ""
   954"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта от "
   955"кошчето?"
   956
   957#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
   958#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1389
   959msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
   960msgstr "Ако изтриете обект, той изчезва окончателно."
   961
   962#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1343
   963msgid "Empty all items from Trash?"
   964msgstr "Да се изтрият ли всички обекти от кошчето?"
   965
   966#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1347
   967msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
   968msgstr "Всички обекти в кошчето ще бъдат окончателно изтрити."
   969
   970#. Empty Trash menu item
   971#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1350
   972#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2209
   973#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2730 ../src/nautilus-trash-bar.c:204
   974msgid "Empty _Trash"
   975msgstr "Изчистване на _кошчето"
   976
   977#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1377
   978msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\"?"
   979msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%B“?"
   980
   981#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1380
   982#, c-format
   983msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
   984msgid_plural ""
   985"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
   986msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект?"
   987msgstr[1] ""
   988"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
   989
   990#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1423
   991#, c-format
   992msgid "%'d file left to delete"
   993msgid_plural "%'d files left to delete"
   994msgstr[0] "Остава %'d файл за изтриване"
   995msgstr[1] "Остават %'d файла за изтриване"
   996
   997#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1429
   998msgid "Deleting files"
   999msgstr "Изтриване на файлове"
   1000
   1001#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes".
   1002#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
   1003#.
   1004#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1443
   1005msgid "%T left"
   1006msgid_plural "%T left"
   1007msgstr[0] "Остава %T"
   1008msgstr[1] "Остават %T"
   1009
   1010#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1510
   1011#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1544
   1012#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1583
   1013#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1660
   1014#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2454
   1015msgid "Error while deleting."
   1016msgstr "Грешка при изтриването."
   1017
   1018#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1514
   1019msgid ""
   1020"Files in the folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have "
   1021"permissions to see them."
   1022msgstr ""
   1023"Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права да "
   1024"ги видите."
   1025
   1026#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1517
   1027#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2513
   1028#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3501
   1029msgid ""
   1030"There was an error getting information about the files in the folder \"%B\"."
   1031msgstr "Грешка при получаването на информация за файловете в папката „%B“."
   1032
   1033#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1526
   1034#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3510
   1035msgid "_Skip files"
   1036msgstr "_Пропускане на файлове"
   1037
   1038#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1547
   1039msgid ""
   1040"The folder \"%B\" cannot be deleted because you do not have permissions to "
   1041"read it."
   1042msgstr ""
   1043"Папката „%B“ не може да бъде изтрита, понеже нямате права да я прочетете."
   1044
   1045#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1550
   1046#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2552
   1047#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3546
   1048msgid "There was an error reading the folder \"%B\"."
   1049msgstr "Грешка при прочитането на папката „%B“."
   1050
   1051#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1584
   1052msgid "Could not remove the folder %B."
   1053msgstr "Папката „%B“ не може да бъде изтрита."
   1054
   1055#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1661
   1056msgid "There was an error deleting %B."
   1057msgstr "Грешка при изтриването на папката „%B“."
   1058
   1059#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1741
   1060msgid "Moving files to trash"
   1061msgstr "Преместване на файловете в кошчето"
   1062
   1063#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1743
   1064#, c-format
   1065msgid "%'d file left to trash"
   1066msgid_plural "%'d files left to trash"
   1067msgstr[0] "Остава още %'d файл"
   1068msgstr[1] "Остават още %'d файла"
   1069
   1070#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1794
   1071msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
   1072msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето. Искате ли да го изтриете?"
   1073
   1074#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1795
   1075msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
   1076msgstr "Файлът „%B“ не може да бъде преместен в кошчето."
   1077
   1078#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1972
   1079msgid "Trashing Files"
   1080msgstr "Преместване на файлове в кошчето"
   1081
   1082#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1974
   1083msgid "Deleting Files"
   1084msgstr "Изтриване на файлове"
   1085
   1086#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2042
   1087msgid "Unable to eject %V"
   1088msgstr "%V не може да бъде изваден"
   1089
   1090#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2044
   1091msgid "Unable to unmount %V"
   1092msgstr "%V не може да бъде демонтиран"
   1093
   1094#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2199
   1095msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
   1096msgstr "Искате ли да изчистите кошчето, преди да демонтирате?"
   1097
   1098#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2201
   1099msgid ""
   1100"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
   1101"All trashed items on the volume will be permanently lost."
   1102msgstr ""
   1103"За да освободите място на тази файлова система, трябва да изчистите кошчето. "
   1104"Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1105
   1106#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2207
   1107msgid "Do _not Empty Trash"
   1108msgstr "Кошчето _да не се изчиства"
   1109
   1110#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2325
   1111#, c-format
   1112msgid "Unable to mount %s"
   1113msgstr "%s не може да се демонтира"
   1114
   1115#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2401
   1116#, c-format
   1117msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
   1118msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
   1119msgstr[0] "Подготовка за копиране на %'d файл (%S)"
   1120msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%S)"
   1121
   1122#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2407
   1123#, c-format
   1124msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
   1125msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
   1126msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл (%S)"
   1127msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%S)"
   1128
   1129#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2413
   1130#, c-format
   1131msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
   1132msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
   1133msgstr[0] "Подготовка за изтриване на %'d файл (%S)"
   1134msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%S)"
   1135
   1136#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2419
   1137#, c-format
   1138msgid "Preparing to trash %'d file"
   1139msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
   1140msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл в кошчето"
   1141msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
   1142
   1143#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2450
   1144#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3361
   1145#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3493
   1146#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3538
   1147msgid "Error while copying."
   1148msgstr "Грешка при копирането."
   1149
   1150#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2452
   1151#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3491
   1152#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3536
   1153msgid "Error while moving."
   1154msgstr "Грешка при преместването."
   1155
   1156#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2456
   1157msgid "Error while moving files to trash."
   1158msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
   1159
   1160#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2510
   1161msgid ""
   1162"Files in the folder \"%B\" cannot be handled because you do not have "
   1163"permissions to see them."
   1164msgstr ""
   1165"Файловете в папката „%s“ не могат да бъдат обработени, понеже нямате права "
   1166"да ги видите."
   1167
   1168#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2549
   1169msgid ""
   1170"The folder \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   1171"read it."
   1172msgstr ""
   1173"Папката „%B“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
   1174
   1175#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2626
   1176msgid ""
   1177"The file \"%B\" cannot be handled because you do not have permissions to "
   1178"read it."
   1179msgstr ""
   1180"Файлът „%B“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
   1181
   1182#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2629
   1183msgid "There was an error getting information about \"%B\"."
   1184msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%B“."
   1185
   1186#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2730
   1187#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2772
   1188#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2806
   1189#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2836
   1190msgid "Error while copying to \"%B\"."
   1191msgstr "Грешка при копирането в „%B“."
   1192
   1193#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2734
   1194msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
   1195msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
   1196
   1197#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2736
   1198msgid "There was an error getting information about the destination."
   1199msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение."
   1200
   1201#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2773
   1202msgid "The destination is not a folder."
   1203msgstr "Целевото местоположение не е папка."
   1204
   1205#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2807
   1206msgid ""
   1207"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
   1208"space."
   1209msgstr ""
   1210"Няма достатъчно място в целевото местоположение. Опитайте се да изтриете "
   1211"файлове, за да освободите място."
   1212
   1213#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2809
   1214#, c-format
   1215msgid "%S more space is required to copy to the destination."
   1216msgstr "За копиране са необходими още %S свободно пространство."
   1217
   1218#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2837
   1219msgid "The destination is read-only."
   1220msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
   1221
   1222#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2896
   1223msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
   1224msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
   1225
   1226#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2897
   1227msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
   1228msgstr "Копиране на „%B“ в „%B“."
   1229
   1230#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2904
   1231msgid "Duplicating \"%B\""
   1232msgstr "Дубликат на „%B“"
   1233
   1234#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2912
   1235msgid "Moving file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
   1236msgstr "Преместване на %'d файл от общо %'d (от „%B“) в „%B“"
   1237
   1238#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2914
   1239msgid "Copying file %'d of %'d (in \"%B\") to \"%B\""
   1240msgstr "Копиране на %'d файл от общо %'d (от „%B“) в „%B“"
   1241
   1242#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2921
   1243msgid "Duplicating file %'d of %'d (in \"%B\")"
   1244msgstr "Дублиране на %'d файл от общо %'d (от „%B“) в „%B“"
   1245
   1246#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2930
   1247msgid "Moving file %'d of %'d to \"%B\""
   1248msgstr "Преместване на %'d файл от общо %'d в „%B“"
   1249
   1250#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2932
   1251msgid "Copying file %'d of %'d to \"%B\""
   1252msgstr "Копиране на %'d файл от общо %'d в „%B“"
   1253
   1254#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2938
   1255#, c-format
   1256msgid "Duplicating file %'d of %'d"
   1257msgstr "Дублиране на %'d файл от общо %'d"
   1258
   1259#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb of 4 MB"
   1260#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2957
   1261#, c-format
   1262msgid "%S of %S"
   1263msgstr "%S от %S"
   1264
   1265#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
   1266#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb of 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
   1267#. *
   1268#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
   1269#.
   1270#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2968
   1271msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
   1272msgid_plural "%S of %S — %T left (%S/sec)"
   1273msgstr[0] "Остава %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
   1274msgstr[1] "Остават %3$T, завършени %1$S от %2$S (%4$S/сек.)"
   1275
   1276#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3365
   1277msgid ""
   1278"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   1279"create it in the destination."
   1280msgstr ""
   1281"Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създадете в "
   1282"целевото местоположение."
   1283
   1284#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3368
   1285msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
   1286msgstr "Грешка при отваряне на папката „%B“."
   1287
   1288#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3498
   1289msgid ""
   1290"Files in the folder \"%B\" cannot be copied because you do not have "
   1291"permissions to see them."
   1292msgstr ""
   1293"Файловете в папката „%B“ не могат да бъдат копирани, понеже нямате права за "
   1294"четене."
   1295
   1296#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3543
   1297msgid ""
   1298"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
   1299"read it."
   1300msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене."
   1301
   1302#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3588
   1303#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4279
   1304#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4891
   1305msgid "Error while moving \"%B\"."
   1306msgstr "Грешка при преместването на „%B“."
   1307
   1308#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3589
   1309msgid "Could not remove the source folder."
   1310msgstr "Изходната папка не може да бъде изтрита."
   1311
   1312#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3674
   1313#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3715
   1314#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4281
   1315#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4352
   1316msgid "Error while copying \"%B\"."
   1317msgstr "Грешка при копирането на „%B“."
   1318
   1319#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3675
   1320#, c-format
   1321msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
   1322msgstr "Файловете не могат да бъдат изтрити от вече съществуващата папка „%F“."
   1323
   1324#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3716
   1325#, c-format
   1326msgid "Could not remove the already existing file %F."
   1327msgstr "Съществуващият файл „%F“ не може да бъде изтрит."
   1328
   1329#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
   1330#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4034
   1331#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4737
   1332msgid "You cannot move a folder into itself."
   1333msgstr "Не може да преместите папката в самата нея."
   1334
   1335#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4035
   1336#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4738
   1337msgid "You cannot copy a folder into itself."
   1338msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
   1339
   1340#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4036
   1341#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4739
   1342msgid "The destination folder is inside the source folder."
   1343msgstr "Целевата папка е вътре в изходната папка."
   1344
   1345#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
   1346#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4067
   1347msgid "You cannot move a file over itself."
   1348msgstr "Не може да преместите файла върху самия него."
   1349
   1350#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4068
   1351msgid "You cannot copy a file over itself."
   1352msgstr "Не може да копирате файла върху самия него."
   1353
   1354#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4069
   1355msgid "The source file would be overwritten by the destination."
   1356msgstr "Изходният файл ще бъде презаписан от целевото местоположение."
   1357
   1358#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4283
   1359#, c-format
   1360msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
   1361msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в %F не може да бъде изтрит."
   1362
   1363#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4353
   1364#, c-format
   1365msgid "There was an error copying the file into %F."
   1366msgstr "Грешка при копирането на файла в %F."
   1367
   1368#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4585
   1369#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4619
   1370msgid "Copying Files"
   1371msgstr "Копиране на файлове"
   1372
   1373#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4647
   1374msgid "Preparing to Move to \"%B\""
   1375msgstr "Подготовка за преместване в „%B“"
   1376
   1377#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4651
   1378#, c-format
   1379msgid "Preparing to move %'d file"
   1380msgid_plural "Preparing to move %'d files"
   1381msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл"
   1382msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
   1383
   1384#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4892
   1385#, c-format
   1386msgid "There was an error moving the file into %F."
   1387msgstr "Грешка при преместването на файла в %F."
   1388
   1389#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5154
   1390msgid "Moving Files"
   1391msgstr "Преместване на файлове"
   1392
   1393#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5189
   1394msgid "Creating links in \"%B\""
   1395msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
   1396
   1397#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5193
   1398#, c-format
   1399msgid "Making link to %'d file"
   1400msgid_plural "Making links to %'d files"
   1401msgstr[0] "Създаване на връзка към %'d файл"
   1402msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
   1403
   1404#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5328
   1405msgid "Error while creating link to %B."
   1406msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%B“."
   1407
   1408#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5330
   1409msgid "Symbolic links only supported for local files"
   1410msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
   1411
   1412#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5333
   1413msgid "The target doesn't support symbolic links."
   1414msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
   1415
   1416#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5336
   1417#, c-format
   1418msgid "There was an error creating the symlink in %F."
   1419msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%F“."
   1420
   1421#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5655
   1422msgid "Setting permissions"
   1423msgstr "Задаване на права"
   1424
   1425#. localizers: the initial name of a new folder
   1426#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5920
   1427msgid "Untitled Folder"
   1428msgstr "Папка без име"
   1429
   1430#. localizers: the initial name of a new template document
   1431#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5926
   1432#, c-format
   1433msgid "Untitled %s"
   1434msgstr "Документ без име %s"
   1435
   1436#. localizers: the initial name of a new empty document
   1437#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5932
   1438msgid "Untitled Document"
   1439msgstr "Документ без име"
   1440
   1441#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6110
   1442msgid "Error while creating directory %B."
   1443msgstr "Грешка при създаване на папката „%B“."
   1444
   1445#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6112
   1446msgid "Error while creating file %B."
   1447msgstr "Грешка при създаване на файла „%B“."
   1448
   1449#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6114
   1450#, c-format
   1451msgid "There was an error creating the directory in %F."
   1452msgstr "Грешка при създаване на папката в „%F“."
   1453
   1454#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6383
   1455msgid "Emptying Trash"
   1456msgstr "Изчистване на кошчето"
   1457
   1458#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6431
   1459#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6472
   1460#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6507
   1461#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6542
   1462msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
   1463msgstr "Стартерът не може да бъде отбелязан като доверен (изпълним)"
   1464
   1465#. Reset to default info
   1466#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135
   1467#: ../src/nautilus-view.c:2392
   1468msgid "Undo"
   1469msgstr "Отмяна"
   1470
   1471#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138
   1472#: ../src/nautilus-view.c:2393
   1473msgid "Undo last action"
   1474msgstr "Отмяна на последното действие"
   1475
   1476#. Reset to default info
   1477#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142
   1478#: ../src/nautilus-view.c:2411
   1479msgid "Redo"
   1480msgstr "Повтаряне"
   1481
   1482#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145
   1483#: ../src/nautilus-view.c:2412
   1484msgid "Redo last undone action"
   1485msgstr "Повтаряне на отмененото действие"
   1486
   1487#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:367
   1488#, c-format
   1489msgid "Move %d item back to '%s'"
   1490msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
   1491msgstr[0] "Преместване на %d обект обратно в „%s“"
   1492msgstr[1] "Преместване на %d обекта обратно в „%s“"
   1493
   1494#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:370
   1495#, c-format
   1496msgid "Move %d item to '%s'"
   1497msgid_plural "Move %d items to '%s'"
   1498msgstr[0] "Преместване на %d обект в „%s“"
   1499msgstr[1] "Преместване на %d обекта в „%s“"
   1500
   1501#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:374
   1502#, c-format
   1503msgid "_Undo Move %d item"
   1504msgid_plural "_Undo Move %d items"
   1505msgstr[0] "_Отмяна на преместването на %d обект"
   1506msgstr[1] "_Отмяна на преместването на %d обекта"
   1507
   1508#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:377
   1509#, c-format
   1510msgid "_Redo Move %d item"
   1511msgid_plural "_Redo Move %d items"
   1512msgstr[0] "_Повтаряне на преместването на %d обект"
   1513msgstr[1] "_Повтаряне на преместването на %d обекта"
   1514
   1515#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:381
   1516#, c-format
   1517msgid "Move '%s' back to '%s'"
   1518msgstr "Преместване на „%s“ обратно в „%s“"
   1519
   1520#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:382
   1521#, c-format
   1522msgid "Move '%s' to '%s'"
   1523msgstr "Преместване на „%s“ в „%s“"
   1524
   1525#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:384
   1526msgid "_Undo Move"
   1527msgstr "_Отмяна на преместването"
   1528
   1529#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:385
   1530msgid "_Redo Move"
   1531msgstr "_Повтаряне на преместването"
   1532
   1533#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:388
   1534msgid "_Undo Restore from Trash"
   1535msgstr "_Отмяна на възстановяването от кошчето"
   1536
   1537#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:389
   1538msgid "_Redo Restore from Trash"
   1539msgstr "_Повтаряне на възстановяването от кошчето"
   1540
   1541#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:392
   1542#, c-format
   1543msgid "Move %d item back to trash"
   1544msgid_plural "Move %d items back to trash"
   1545msgstr[0] "Преместване на %d обект обратно в кошчето"
   1546msgstr[1] "Преместване на %d обекта обратно в кошчето"
   1547
   1548#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:395
   1549#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:981
   1550#, c-format
   1551msgid "Restore %d item from trash"
   1552msgid_plural "Restore %d items from trash"
   1553msgstr[0] "Възстановяване на %d обект от кошчето"
   1554msgstr[1] "Възстановяване на %d обекта от кошчето"
   1555
   1556#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:399
   1557#, c-format
   1558msgid "Move '%s' back to trash"
   1559msgstr "Преместване на %s обратно в кошчето"
   1560
   1561#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:400
   1562#, c-format
   1563msgid "Restore '%s' from trash"
   1564msgstr "Възстановяване на „%s“ от кошчето"
   1565
   1566#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:404
   1567#, c-format
   1568msgid "Delete %d copied item"
   1569msgid_plural "Delete %d copied items"
   1570msgstr[0] "Изтриване на %d копиран обект"
   1571msgstr[1] "Изтриване на %d копирани обекта"
   1572
   1573#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:407
   1574#, c-format
   1575msgid "Copy %d item to '%s'"
   1576msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
   1577msgstr[0] "Копиране на %d обект в „%s“"
   1578msgstr[1] "Копиране на %d обекта в „%s“"
   1579
   1580#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:411
   1581#, c-format
   1582msgid "_Undo Copy %d item"
   1583msgid_plural "_Undo Copy %d items"
   1584msgstr[0] "_Отмяна на копирането на %d обект"
   1585msgstr[1] "_Отмяна на копирането на %d обекта"
   1586
   1587#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:414
   1588#, c-format
   1589msgid "_Redo Copy %d item"
   1590msgid_plural "_Redo Copy %d items"
   1591msgstr[0] "_Повтаряне на копирането на %d обект"
   1592msgstr[1] "_Повтаряне на копирането на %d обекта"
   1593
   1594#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:418
   1595#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:440
   1596#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:673
   1597#, c-format
   1598msgid "Delete '%s'"
   1599msgstr "Изтриване на „%s“"
   1600
   1601#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:419
   1602#, c-format
   1603msgid "Copy '%s' to '%s'"
   1604msgstr "Копиране на „%s“ в „%s“"
   1605
   1606#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:421
   1607msgid "_Undo Copy"
   1608msgstr "_Отмяна на копирането"
   1609
   1610#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:422
   1611msgid "_Redo Copy"
   1612msgstr "_Повтаряне на копирането"
   1613
   1614#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:426
   1615#, c-format
   1616msgid "Delete %d duplicated item"
   1617msgid_plural "Delete %d duplicated items"
   1618msgstr[0] "Изтриване на %d дублиран елемент"
   1619msgstr[1] "Изтриване на %d дублирани елементи"
   1620
   1621#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:429
   1622#, c-format
   1623msgid "Duplicate %d item in '%s'"
   1624msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
   1625msgstr[0] "Дублиране на %d обект в „%s“"
   1626msgstr[1] "Дублиране на %d обекта в „%s“"
   1627
   1628#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:433
   1629#, c-format
   1630msgid "_Undo Duplicate %d item"
   1631msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
   1632msgstr[0] "_Отмяна на дублирането на %d обект"
   1633msgstr[1] "_Отмяна на дублирането на %d обекта"
   1634
   1635#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:436
   1636#, c-format
   1637msgid "_Redo Duplicate %d item"
   1638msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
   1639msgstr[0] "_Повтаряне на дублирането на %d обект"
   1640msgstr[1] "_Повтаряне на дублирането на %d обекта"
   1641
   1642#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:441
   1643#, c-format
   1644msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
   1645msgstr "Дублиране на „%s“ в „%s“"
   1646
   1647#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:444
   1648msgid "_Undo Duplicate"
   1649msgstr "_Отмяна на дублирането"
   1650
   1651#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:445
   1652msgid "_Redo Duplicate"
   1653msgstr "_Повтаряне на дублирането"
   1654
   1655#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:449
   1656#, c-format
   1657msgid "Delete links to %d item"
   1658msgid_plural "Delete links to %d items"
   1659msgstr[0] "_Изтриване на връзки към %d обект"
   1660msgstr[1] "_Изтриване на връзки към %d обекта"
   1661
   1662#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:452
   1663#, c-format
   1664msgid "Create links to %d item"
   1665msgid_plural "Create links to %d items"
   1666msgstr[0] "Създаване на връзка към %d обект"
   1667msgstr[1] "Създаване на връзка към %d обекта"
   1668
   1669#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:456
   1670#, c-format
   1671msgid "Delete link to '%s'"
   1672msgstr "Изтриване на връзката към „%s“"
   1673
   1674#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:457
   1675#, c-format
   1676msgid "Create link to '%s'"
   1677msgstr "Създаване на връзка към „%s“"
   1678
   1679#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:459
   1680msgid "_Undo Create Link"
   1681msgstr "_Отмяна на създаването на връзка"
   1682
   1683#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:460
   1684msgid "_Redo Create Link"
   1685msgstr "_Повтаряне на създаването на връзка"
   1686
   1687#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:676
   1688#, c-format
   1689msgid "Create an empty file '%s'"
   1690msgstr "Създаване на празен файл „%s“"
   1691
   1692#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:678
   1693msgid "_Undo Create Empty File"
   1694msgstr "_Отмяна на създаването на празен файл"
   1695
   1696#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:679
   1697msgid "_Redo Create Empty File"
   1698msgstr "_Повтаряне на създаването на празен файл"
   1699
   1700#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:681
   1701#, c-format
   1702msgid "Create a new folder '%s'"
   1703msgstr "Създаване на нова папка „%s“"
   1704
   1705#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:683
   1706msgid "_Undo Create Folder"
   1707msgstr "_Отмяна на създаването на нова папка"
   1708
   1709#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:684
   1710msgid "_Redo Create Folder"
   1711msgstr "_Повтаряне на създаването на нова папка"
   1712
   1713#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:686
   1714#, c-format
   1715msgid "Create new file '%s' from template "
   1716msgstr "Създаване на нов файл „%s“ по шаблона "
   1717
   1718#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:688
   1719msgid "_Undo Create from Template"
   1720msgstr "_Отмяна на създаването от шаблон"
   1721
   1722#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:689
   1723msgid "_Redo Create from Template"
   1724msgstr "_Повтаряне на създаването от шаблон"
   1725
   1726#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:869
   1727#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:870
   1728#, c-format
   1729msgid "Rename '%s' as '%s'"
   1730msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“"
   1731
   1732#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:872
   1733msgid "_Undo Rename"
   1734msgstr "_Отмяна на преименуването"
   1735
   1736#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:873
   1737msgid "_Redo Rename"
   1738msgstr "_Повтаряне на преименуването"
   1739
   1740#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:984
   1741#, c-format
   1742msgid "Move %d item to trash"
   1743msgid_plural "Move %d items to trash"
   1744msgstr[0] "Преместване на %d обект в кошчето"
   1745msgstr[1] "Преместване на %d обекта в кошчето"
   1746
   1747#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:996
   1748#, c-format
   1749msgid "Restore '%s' to '%s'"
   1750msgstr "Възстановяване на „%s“ като „%s“"
   1751
   1752#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1003
   1753#, c-format
   1754msgid "Move '%s' to trash"
   1755msgstr "Преместване на %s кошчето"
   1756
   1757#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1007
   1758msgid "_Undo Trash"
   1759msgstr "_Отмяна на преместването в кошчето"
   1760
   1761#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1008
   1762msgid "_Redo Trash"
   1763msgstr "_Повтаряне на преместването в кошчето"
   1764
   1765#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1301
   1766#, c-format
   1767msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
   1768msgstr "Възстановяване на първоначалните права за достъп до обектите в „%s“"
   1769
   1770#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1302
   1771#, c-format
   1772msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
   1773msgstr "Задаване на правата за достъп до обектите в „%s“"
   1774
   1775#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1304
   1776#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1459
   1777msgid "_Undo Change Permissions"
   1778msgstr "_Отмяна на промяната на правата за достъп"
   1779
   1780#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1305
   1781#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1460
   1782msgid "_Redo Change Permissions"
   1783msgstr "_Повтаряне на промяната на правата за достъп"
   1784
   1785#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1456
   1786#, c-format
   1787msgid "Restore original permissions of '%s'"
   1788msgstr "Възстановяване на първоначалните права за достъп до „%s“"
   1789
   1790#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1457
   1791#, c-format
   1792msgid "Set permissions of '%s'"
   1793msgstr "Задаване на правата на „%s“"
   1794
   1795#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1567
   1796#, c-format
   1797msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
   1798msgstr "Възстановяване на групата на „%s“ да е „%s“"
   1799
   1800#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1569
   1801#, c-format
   1802msgid "Set group of '%s' to '%s'"
   1803msgstr "Задаване на групата на „%s“ да е „%s“"
   1804
   1805#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1572
   1806msgid "_Undo Change Group"
   1807msgstr "_Отмяна на смяната на групата"
   1808
   1809#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1573
   1810msgid "_Redo Change Group"
   1811msgstr "_Повтаряне на смяната на групата"
   1812
   1813#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1575
   1814#, c-format
   1815msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
   1816msgstr "Възстановяване на собственика на „%s“ да е „%s“"
   1817
   1818#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1577
   1819#, c-format
   1820msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
   1821msgstr "Задаване на собственика на „%s“ да е „%s“"
   1822
   1823#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1580
   1824msgid "_Undo Change Owner"
   1825msgstr "_Отмяна на смяната на собственика"
   1826
   1827#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1581
   1828msgid "_Redo Change Owner"
   1829msgstr "_Повтаряне на смяната на собственика"
   1830
   1831#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1229
   1832#, c-format
   1833msgid "Could not determine original location of \"%s\" "
   1834msgstr "Първоначалното местоположение на „%s“ не може да бъде определено."
   1835
   1836#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1233
   1837msgid "The item cannot be restored from trash"
   1838msgstr "Обектът може да бъде изваден от кошчето."
  14721839
  14731840#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2664
   
  15751942#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186
  15761943#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:218
  1577 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1145
   1944#: ../src/nautilus-window-menus.c:1148
  15781945msgid "Search"
  15791946msgstr "Търсене"
   
  22992666msgstr "Широчина на страничния панел"
  23002667
  2301 #: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
  2302 msgid "Autorun Prompt"
  2303 msgstr "Питане за автоматично стартиране"
  2304 
  2305 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
  2306 msgid "Access and organize files"
  2307 msgstr "Достъп и управление на файлове"
  2308 
  2309 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
  2310 msgid "Files"
  2311 msgstr "Файлове"
   2668#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:80
   2669#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:85
   2670msgid "Send To..."
   2671msgstr "Изпращане…"
   2672
   2673#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:81
   2674msgid "Send file by mail, instant message..."
   2675msgstr "Изпращане на файл като е-поща или бързо съобщение…"
   2676
   2677#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:86
   2678msgid "Send files by mail, instant message..."
   2679msgstr "Изпращане на файлове като е-поща или бързо съобщение…"
  23122680
  23132681#: ../src/nautilus-application.c:157
   
  23452713"към „~/.config/nautilus“"
  23462714
  2347 #: ../src/nautilus-application.c:845
   2715#: ../src/nautilus-application.c:844
  23482716msgid "--check cannot be used with other options."
  23492717msgstr "„--check“ не може да се комбинира с други опции."
  23502718
  2351 #: ../src/nautilus-application.c:851
   2719#: ../src/nautilus-application.c:850
  23522720msgid "--quit cannot be used with URIs."
  23532721msgstr "„--quit“ не може да си използва с адреси."
  23542722
  2355 #: ../src/nautilus-application.c:858
   2723#: ../src/nautilus-application.c:857
  23562724msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
  23572725msgstr "„--geometry“ не може да се използва с повече от един адрес."
  23582726
  2359 #: ../src/nautilus-application.c:912
   2727#: ../src/nautilus-application.c:911
  23602728msgid "Perform a quick set of self-check tests."
  23612729msgstr "Изпълняване на бърз набор от тестове."
  23622730
  2363 #: ../src/nautilus-application.c:918
   2731#: ../src/nautilus-application.c:917
  23642732msgid "Show the version of the program."
  23652733msgstr "Показване на версията на програмата."
  23662734
  2367 #: ../src/nautilus-application.c:920
   2735#: ../src/nautilus-application.c:919
  23682736msgid "Create the initial window with the given geometry."
  23692737msgstr ""
   
  23712739"                                    зададената геометрия."
  23722740
  2373 #: ../src/nautilus-application.c:920
   2741#: ../src/nautilus-application.c:919
  23742742msgid "GEOMETRY"
  23752743msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
  23762744
  2377 #: ../src/nautilus-application.c:922
   2745#: ../src/nautilus-application.c:921
  23782746msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
  23792747msgstr ""
   
  23812749"                                    указани адреси."
  23822750
  2383 #: ../src/nautilus-application.c:924
   2751#: ../src/nautilus-application.c:923
  23842752msgid ""
  23852753"Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
   
  23892757"                                    стойността от прозореца за настройки)"
  23902758
  2391 #: ../src/nautilus-application.c:926
   2759#: ../src/nautilus-application.c:925
  23922760msgid "Quit Nautilus."
  23932761msgstr "Спиране на Nautilus."
  23942762
  2395 #: ../src/nautilus-application.c:927
   2763#: ../src/nautilus-application.c:926
  23962764msgid "[URI...]"
  23972765msgstr "[АДРЕС…]"
  23982766
  2399 #: ../src/nautilus-application.c:938
   2767#: ../src/nautilus-application.c:937
  24002768msgid ""
  24012769"\n"
   
  24472815msgstr "Изп_ълняване"
  24482816
  2449 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:157
   2817#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:158
  24502818#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:203
  2451 #: ../src/nautilus-window-menus.c:456
   2819#: ../src/nautilus-window-menus.c:458
  24522820#, c-format
  24532821msgid ""
   
  24582826"%s"
  24592827
  2460 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:191
   2828#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:192
  24612829msgid "No bookmarks defined"
  24622830msgstr "Не е зададена отметка"
   
  24782846msgstr "Редактиране на отметките"
  24792847
  2480 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:120
  2481 msgid "Print but do not open the URI"
  2482 msgstr "Отпечатване без отваряне на адреса"
  2483 
  2484 #. Translators: This is the --help description for the connect to server app,
  2485 #. the initial newlines are between the command line arg and the description
  2486 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:131
  2487 msgid ""
  2488 "\n"
  2489 "\n"
  2490 "Add connect to server mount"
  2491 msgstr ""
  2492 "\n"
  2493 "\n"
  2494 "Добавяне на връзка към отдалечена файлова система"
  2495 
  24962848#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:128
  24972849msgid "SSH"
   
  25532905
  25542906#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:701
  2555 #: ../src/nautilus-properties-window.c:5122 ../src/nautilus-view.c:1465
   2907#: ../src/nautilus-properties-window.c:5123 ../src/nautilus-view.c:1457
  25562908msgid "There was an error displaying help."
  25572909msgstr "Грешка при показването на помощта."
   
  25922944
  25932945#. fourth row: folder entry
  2594 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1008 ../src/nautilus-view.c:1659
   2946#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:1008 ../src/nautilus-view.c:1651
  25952947msgid "_Folder:"
  25962948msgstr "П_апка:"
   
  26232975msgid "Operation cancelled"
  26242976msgstr "Отменена операция"
   2977
   2978#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:120
   2979msgid "Print but do not open the URI"
   2980msgstr "Отпечатване без отваряне на адреса"
   2981
   2982#. Translators: This is the --help description for the connect to server app,
   2983#. the initial newlines are between the command line arg and the description
   2984#: ../src/nautilus-connect-server-dialog-main.c:131
   2985msgid ""
   2986"\n"
   2987"\n"
   2988"Add connect to server mount"
   2989msgstr ""
   2990"\n"
   2991"\n"
   2992"Добавяне на връзка към отдалечена файлова система"
   2993
   2994#. name, stock id
   2995#. label, accelerator
   2996#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:719 ../src/nautilus-view.c:6996
   2997#: ../src/nautilus-view.c:8533
   2998msgid "E_mpty Trash"
   2999msgstr "Из_чистване на кошчето"
   3000
   3001#. label, accelerator
   3002#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:731
   3003msgid "Change Desktop _Background"
   3004msgstr "Промяна на _фона"
   3005
   3006#. tooltip
   3007#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:733
   3008msgid ""
   3009"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
   3010msgstr ""
   3011"Показване на прозорец, който позволява да зададете шарка или цвят за "
   3012"работния плот"
   3013
   3014#. label, accelerator
   3015#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:738
   3016msgid "Empty Trash"
   3017msgstr "Изчистване на кошчето"
   3018
   3019#. tooltip
   3020#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:740 ../src/nautilus-trash-bar.c:207
   3021#: ../src/nautilus-view.c:6997
   3022msgid "Delete all items in the Trash"
   3023msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
   3024
   3025#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:803
   3026msgid "The desktop view encountered an error."
   3027msgstr "Получи се грешка в изгледа като работен плот."
   3028
   3029#: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:804
   3030msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
   3031msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като работен плот."
  26253032
  26263033#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:405
   
  26433050msgstr "Команда"
  26443051
  2645 #. name, stock id
  2646 #. label, accelerator
  2647 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:719 ../src/nautilus-view.c:6875
  2648 #: ../src/nautilus-view.c:8406
  2649 msgid "E_mpty Trash"
  2650 msgstr "Из_чистване на кошчето"
  2651 
  2652 #. label, accelerator
  2653 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:731
  2654 msgid "Change Desktop _Background"
  2655 msgstr "Промяна на _фона"
  2656 
  2657 #. tooltip
  2658 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:733
  2659 msgid ""
  2660 "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
  2661 msgstr ""
  2662 "Показване на прозорец, който позволява да зададете шарка или цвят за "
  2663 "работния плот"
  2664 
  2665 #. label, accelerator
  2666 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:738
  2667 msgid "Empty Trash"
  2668 msgstr "Изчистване на кошчето"
  2669 
  2670 #. tooltip
  2671 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:740 ../src/nautilus-trash-bar.c:207
  2672 #: ../src/nautilus-view.c:6876
  2673 msgid "Delete all items in the Trash"
  2674 msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
  2675 
  2676 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:805
  2677 msgid "The desktop view encountered an error."
  2678 msgstr "Получи се грешка в изгледа като работен плот."
  2679 
  2680 #: ../src/nautilus-desktop-icon-view.c:806
  2681 msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
  2682 msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като работен плот."
  2683 
  26843052#. hardcode "Desktop"
  2685 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:88 ../src/nautilus-desktop-window.c:286
  2686 #: ../src/nautilus-pathbar.c:1200 ../src/nautilus-places-sidebar.c:699
   3053#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:290
   3054#: ../src/nautilus-pathbar.c:1200 ../src/nautilus-places-sidebar.c:693
  26873055msgid "Desktop"
  26883056msgstr "Работен плот"
   
  29883356#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  29893357#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:51
  2990 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2689
   3358#: ../src/nautilus-icon-view.c:2678
  29913359msgid "Compact View"
  29923360msgstr "Сбит изглед"
   
  30193387#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  30203388#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:58
  3021 #: ../src/nautilus-icon-view-container.c:582 ../src/nautilus-icon-view.c:2675
   3389#: ../src/nautilus-icon-view.c:2664 ../src/nautilus-icon-view-container.c:582
  30223390msgid "Icon View"
  30233391msgstr "Изглед като икони"
   
  30303398#. * of navigation windows and in the preferences dialog
  30313399#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:60
  3032 #: ../src/nautilus-list-view.c:1760 ../src/nautilus-list-view.c:3397
   3400#: ../src/nautilus-list-view.c:1716 ../src/nautilus-list-view.c:3342
  30333401msgid "List View"
  30343402msgstr "Изглед като списък"
   
  31803548#. name, stock id
  31813549#. label, accelerator
  3182 #: ../src/nautilus-icon-view.c:1303 ../src/nautilus-icon-view.c:1469
   3550#: ../src/nautilus-icon-view.c:1303 ../src/nautilus-icon-view.c:1467
  31833551msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
  31843552msgstr "Нормален размер на _иконите"
   
  32513619msgstr "По време на преместване в _кошчето"
  32523620
  3253 #: ../src/nautilus-icon-view.c:1470
   3621#: ../src/nautilus-icon-view.c:1468
  32543622msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
  32553623msgstr "Нормален размер на _икона"
  32563624
  32573625#. translators: this is used in the view menu
  3258 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2677
   3626#: ../src/nautilus-icon-view.c:2666
  32593627msgid "_Icons"
  32603628msgstr "_Икони"
  32613629
  3262 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2678
   3630#: ../src/nautilus-icon-view.c:2667
  32633631msgid "The icon view encountered an error."
  32643632msgstr "Получи се грешка в изгледа като икони."
  32653633
  3266 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2679
   3634#: ../src/nautilus-icon-view.c:2668
  32673635msgid "The icon view encountered an error while starting up."
  32683636msgstr "Получи се грешка при стартиране на изгледа като икони."
  32693637
  3270 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2680
   3638#: ../src/nautilus-icon-view.c:2669
  32713639msgid "Display this location with the icon view."
  32723640msgstr "Показване на това местоположение чрез изглед като икони."
  32733641
  32743642#. translators: this is used in the view menu
  3275 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2691
   3643#: ../src/nautilus-icon-view.c:2680
  32763644msgid "_Compact"
  32773645msgstr "_Сбит"
  32783646
  3279 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2692
   3647#: ../src/nautilus-icon-view.c:2681
  32803648msgid "The compact view encountered an error."
  32813649msgstr "Грешка в сбития изглед."
  32823650
  3283 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2693
   3651#: ../src/nautilus-icon-view.c:2682
  32843652msgid "The compact view encountered an error while starting up."
  32853653msgstr "Имаше грешка в сбития изглед при отварянето му."
  32863654
  3287 #: ../src/nautilus-icon-view.c:2694
   3655#: ../src/nautilus-icon-view.c:2683
  32883656msgid "Display this location with the compact view."
  32893657msgstr "Отваряне на това местоположение в сбития изглед."
   
  33893757
  33903758#: ../src/nautilus-list-model.c:395 ../src/nautilus-tree-sidebar-model.c:1252
  3391 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1228
  3392 #: ../src/nautilus-window-slot.c:199
   3759#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1137
   3760#: ../src/nautilus-window-slot.c:201
  33933761msgid "Loading..."
  33943762msgstr "Зареждане…"
  33953763
  3396 #: ../src/nautilus-list-view.c:2577
   3764#: ../src/nautilus-list-view.c:2533
  33973765#, c-format
  33983766msgid "%s Visible Columns"
  33993767msgstr "%s видими колони"
  34003768
  3401 #: ../src/nautilus-list-view.c:2597
   3769#: ../src/nautilus-list-view.c:2553
  34023770msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
  34033771msgstr "Изберете реда, по който информацията да се показва в тази папка:"
   
  34053773#. name, stock id
  34063774#. label, accelerator
  3407 #: ../src/nautilus-list-view.c:2651
   3775#: ../src/nautilus-list-view.c:2607
  34083776msgid "Visible _Columns..."
  34093777msgstr "Видими _колони…"
  34103778
  34113779#. tooltip
  3412 #: ../src/nautilus-list-view.c:2652
   3780#: ../src/nautilus-list-view.c:2608
  34133781msgid "Select the columns visible in this folder"
  34143782msgstr "Избиране на колоните видими в тази папка"
  34153783
  34163784#. translators: this is used in the view menu
  3417 #: ../src/nautilus-list-view.c:3399
   3785#: ../src/nautilus-list-view.c:3344
  34183786msgid "_List"
  34193787msgstr "_Списък"
  34203788
  3421 #: ../src/nautilus-list-view.c:3400
   3789#: ../src/nautilus-list-view.c:3345
  34223790msgid "The list view encountered an error."
  34233791msgstr "Получи се грешка в изгледа като списък."
  34243792
  3425 #: ../src/nautilus-list-view.c:3401
   3793#: ../src/nautilus-list-view.c:3346
  34263794msgid "The list view encountered an error while starting up."
  34273795msgstr "Получи се грешка при стартирането на изгледа като списък."
  34283796
  3429 #: ../src/nautilus-list-view.c:3402
   3797#: ../src/nautilus-list-view.c:3347
  34303798msgid "Display this location with the list view."
  34313799msgstr "Показване на местоположението в изгледа като списък."
  34323800
  3433 #: ../src/nautilus-location-bar.c:55 ../src/nautilus-properties-window.c:3106
   3801#: ../src/nautilus-location-bar.c:54 ../src/nautilus-properties-window.c:3106
  34343802msgid "Location:"
  34353803msgstr "Адрес:"
  34363804
  3437 #: ../src/nautilus-location-bar.c:56
   3805#: ../src/nautilus-location-bar.c:55
  34383806msgid "Go To:"
  34393807msgstr "Отиване:"
  34403808
  3441 #: ../src/nautilus-location-bar.c:181
   3809#: ../src/nautilus-location-bar.c:180
  34423810#, c-format
  34433811msgid "Do you want to view %d location?"
   
  34463814msgstr[1] "Искате ли да видите %d адреса?"
  34473815
  3448 #: ../src/nautilus-location-bar.c:185 ../src/nautilus-mime-actions.c:1047
   3816#: ../src/nautilus-location-bar.c:184 ../src/nautilus-mime-actions.c:1047
  34493817#, c-format
  34503818msgid "This will open %d separate window."
   
  34753843#. name, stock id
  34763844#. label, accelerator
  3477 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:646 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1245
  3478 #: ../src/nautilus-view.c:6927 ../src/nautilus-view.c:7037
  3479 #: ../src/nautilus-view.c:8060 ../src/nautilus-view.c:8338
   3845#: ../src/nautilus-mime-actions.c:646 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1247
   3846#: ../src/nautilus-view.c:7048 ../src/nautilus-view.c:7166
   3847#: ../src/nautilus-view.c:8187 ../src/nautilus-view.c:8465
  34803848msgid "Mo_ve to Trash"
  34813849msgstr "Преместване в ко_шчето"
   
  35003868
  35013869#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1042 ../src/nautilus-mime-actions.c:1785
  3502 #: ../src/nautilus-view.c:965
   3870#: ../src/nautilus-view.c:957
  35033871msgid "Are you sure you want to open all files?"
  35043872msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
   
  35123880
  35133881#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1117
  3514 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1752
  3515 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1758
  3516 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1775
  3517 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1786
  3518 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1792
  3519 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1818
   3882#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1603
   3883#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1609
   3884#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1626
   3885#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1637
   3886#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1643
   3887#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1669
  35203888#, c-format
  35213889msgid "Could not display \"%s\"."
   
  35813949
  35823950#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1863 ../src/nautilus-mime-actions.c:2137
  3583 #: ../src/nautilus-view.c:6047
   3951#: ../src/nautilus-view.c:6168
  35843952msgid "Unable to mount location"
  35853953msgstr "Неуспех при монтирането на местоположение"
  35863954
  3587 #: ../src/nautilus-mime-actions.c:2216 ../src/nautilus-view.c:6194
   3955#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2216 ../src/nautilus-view.c:6315
  35883956msgid "Unable to start location"
  35893957msgstr "Неуспех при стартирането на местоположение"
   
  36013969msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
  36023970
  3603 #: ../src/nautilus-notebook.c:374
   3971#: ../src/nautilus-notebook.c:370
  36043972msgid "Close tab"
  36053973msgstr "Затваряне на подпрозореца"
  36063974
  3607 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:337
   3975#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:325
  36083976msgid "Devices"
  36093977msgstr "Устройства"
  36103978
  3611 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:345
   3979#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:333
  36123980msgid "Bookmarks"
  36133981msgstr "Отметки"
  36143982
  3615 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:548 ../src/nautilus-places-sidebar.c:573
   3983#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:552 ../src/nautilus-places-sidebar.c:577
  36163984#, c-format
  36173985msgid "Mount and open %s"
  36183986msgstr "Монтиране и отваряне на %s"
  36193987
  3620 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:674
   3988#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:671
  36213989msgid "Computer"
  36223990msgstr "Този компютър"
  36233991
  36243992#. tooltip
  3625 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:685 ../src/nautilus-window-menus.c:996
   3993#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:682 ../src/nautilus-window-menus.c:996
  36263994msgid "Open your personal folder"
  36273995msgstr "Отваряне на вашата лична папка"
  36283996
  3629 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:701
   3997#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:695
  36303998msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
  36313999msgstr "Отваряне на работния ви плот като папка"
  36324000
  3633 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:799 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1340
   4001#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:784 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1342
  36344002msgid "File System"
  36354003msgstr "Файлова система"
  36364004
  3637 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:801
   4005#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:786
  36384006msgid "Open the contents of the File System"
  36394007msgstr "Отваряне на съдържанието на файловата система"
  36404008
  3641 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:811 ../src/nautilus-trash-bar.c:191
   4009#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:793 ../src/nautilus-trash-bar.c:191
  36424010msgid "Trash"
  36434011msgstr "Кошче"
  36444012
  3645 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:813
   4013#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:795
  36464014msgid "Open the trash"
  36474015msgstr "Отваряне на кошчето"
  36484016
  3649 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:821
   4017#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
  36504018msgid "Network"
  36514019msgstr "Локална мрежа"
  36524020
  3653 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:853
   4021#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:829
  36544022msgid "Browse Network"
  36554023msgstr "Разглеждане на мрежата"
  36564024
  3657 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:855
   4025#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:831
  36584026msgid "Browse the contents of the network"
  36594027msgstr "Разглеждане на мрежата"
   
  36624030#. name, stock id
  36634031#. label, accelerator
  3664 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1725 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2744
  3665 #: ../src/nautilus-view.c:6965 ../src/nautilus-view.c:6989
  3666 #: ../src/nautilus-view.c:7061 ../src/nautilus-view.c:7696
  3667 #: ../src/nautilus-view.c:7700 ../src/nautilus-view.c:7783
  3668 #: ../src/nautilus-view.c:7787 ../src/nautilus-view.c:7887
  3669 #: ../src/nautilus-view.c:7891
   4032#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1694 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2714
   4033#: ../src/nautilus-view.c:7094 ../src/nautilus-view.c:7118
   4034#: ../src/nautilus-view.c:7190 ../src/nautilus-view.c:7823
   4035#: ../src/nautilus-view.c:7827 ../src/nautilus-view.c:7910
   4036#: ../src/nautilus-view.c:7914 ../src/nautilus-view.c:8014
   4037#: ../src/nautilus-view.c:8018
  36704038msgid "_Start"
  36714039msgstr "_Стартиране"
   
  36734041#. name, stock id
  36744042#. label, accelerator
  3675 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1726 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2751
  3676 #: ../src/nautilus-view.c:6969 ../src/nautilus-view.c:6993
  3677 #: ../src/nautilus-view.c:7065 ../src/nautilus-view.c:7725
  3678 #: ../src/nautilus-view.c:7812 ../src/nautilus-view.c:7916
   4043#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1695 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2721
   4044#: ../src/nautilus-view.c:7098 ../src/nautilus-view.c:7122
   4045#: ../src/nautilus-view.c:7194 ../src/nautilus-view.c:7852
   4046#: ../src/nautilus-view.c:7939 ../src/nautilus-view.c:8043
  36794047#: ../src/nautilus-window-menus.c:935
  36804048msgid "_Stop"
   
  36824050
  36834051#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
  3684 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1731
   4052#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1700
  36854053msgid "_Power On"
  36864054msgstr "_Включване"
  36874055
  3688 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1732 ../src/nautilus-view.c:7729
  3689 #: ../src/nautilus-view.c:7816 ../src/nautilus-view.c:7920
   4056#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1701 ../src/nautilus-view.c:7856
   4057#: ../src/nautilus-view.c:7943 ../src/nautilus-view.c:8047
  36904058msgid "_Safely Remove Drive"
  36914059msgstr "_Безопасно махане на устройство"
  36924060
  3693 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1735
   4061#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1704
  36944062msgid "_Connect Drive"
  36954063msgstr "_Свързване на устройството"
  36964064
  3697 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1736
   4065#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1705
  36984066msgid "_Disconnect Drive"
  36994067msgstr "_Изключване на устройството"
  37004068
  3701 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1739
   4069#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1708
  37024070msgid "_Start Multi-disk Device"
  37034071msgstr "_Стартиране на многодисковото устройство"
  37044072
  3705 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1740
   4073#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1709
  37064074msgid "_Stop Multi-disk Device"
  37074075msgstr "_Спиране на многодисковото устройство"
  37084076
  37094077#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
  3710 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1744 ../src/nautilus-view.c:7799
  3711 #: ../src/nautilus-view.c:7903
   4078#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1713 ../src/nautilus-view.c:7926
   4079#: ../src/nautilus-view.c:8030
  37124080msgid "_Unlock Drive"
  37134081msgstr "_Отключване на устройството"
  37144082
  3715 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1745 ../src/nautilus-view.c:7741
  3716 #: ../src/nautilus-view.c:7828 ../src/nautilus-view.c:7932
   4083#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1714 ../src/nautilus-view.c:7868
   4084#: ../src/nautilus-view.c:7955 ../src/nautilus-view.c:8059
  37174085msgid "_Lock Drive"
  37184086msgstr "_Заключване на устройство"
  37194087
  3720 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1818 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2382
   4088#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1788 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2352
  37214089#, c-format
  37224090msgid "Unable to start %s"
  37234091msgstr "%s не може да се стартира"
  37244092
  3725 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2141 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2169
  3726 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2197
   4093#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2111 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2139
   4094#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2167
  37274095#, c-format
  37284096msgid "Unable to eject %s"
  37294097msgstr "Неуспех при изваждането на %s"
  37304098
  3731 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2337
   4099#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2307
  37324100#, c-format
  37334101msgid "Unable to poll %s for media changes"
  37344102msgstr "%s не може да се следи за смяна на носител"
  37354103
  3736 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2437
   4104#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2407
  37374105#, c-format
  37384106msgid "Unable to stop %s"
   
  37414109#. name, stock id
  37424110#. label, accelerator
  3743 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2660 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1156
  3744 #: ../src/nautilus-view.c:6847 ../src/nautilus-view.c:8254
   4111#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2630 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1158
   4112#: ../src/nautilus-view.c:6968 ../src/nautilus-view.c:8381
  37454113msgid "_Open"
  37464114msgstr "_Отваряне"
   
  37494117#. name, stock id
  37504118#. label, accelerator
  3751 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2668 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1167
  3752 #: ../src/nautilus-view.c:6859 ../src/nautilus-view.c:7019
  3753 #: ../src/nautilus-view.c:8013 ../src/nautilus-view.c:8316
   4119#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2638 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1169
   4120#: ../src/nautilus-view.c:6980 ../src/nautilus-view.c:7148
   4121#: ../src/nautilus-view.c:8140 ../src/nautilus-view.c:8443
  37544122msgid "Open in New _Tab"
  37554123msgstr "_Отваряне в нов подпрозорец"
  37564124
  37574125#. add the "open in new window" menu item
  3758 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2678 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1181
  3759 #: ../src/nautilus-view.c:8004 ../src/nautilus-view.c:8296
   4126#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2648 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1183
   4127#: ../src/nautilus-view.c:8131 ../src/nautilus-view.c:8423
  37604128msgid "Open in New _Window"
  37614129msgstr "Отваряне в _нов прозорец"
  37624130
  37634131#. name, stock id, label
  3764 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2689 ../src/nautilus-window-menus.c:1041
   4132#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2659 ../src/nautilus-window-menus.c:1041
  37654133msgid "_Add Bookmark"
  37664134msgstr "_Добавяне на отметка"
  37674135
  3768 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2695
   4136#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2665
  37694137msgid "Remove"
  37704138msgstr "Изтриване"
  37714139
  3772 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2704
   4140#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2674
  37734141msgid "Rename..."
  37744142msgstr "Преименуване…"
   
  37764144#. name, stock id
  37774145#. label, accelerator
  3778 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2716 ../src/nautilus-view.c:6953
  3779 #: ../src/nautilus-view.c:6977 ../src/nautilus-view.c:7049
   4146#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2686 ../src/nautilus-view.c:7082
   4147#: ../src/nautilus-view.c:7106 ../src/nautilus-view.c:7178
  37804148msgid "_Mount"
  37814149msgstr "_Монтиране"
   
  37844152#. name, stock id
  37854153#. label, accelerator
  3786 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2723 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1272
  3787 #: ../src/nautilus-view.c:6957 ../src/nautilus-view.c:6981
  3788 #: ../src/nautilus-view.c:7053
   4154#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2693 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1274
   4155#: ../src/nautilus-view.c:7086 ../src/nautilus-view.c:7110
   4156#: ../src/nautilus-view.c:7182
  37894157msgid "_Unmount"
  37904158msgstr "_Демонтиране"
   
  37934161#. name, stock id
  37944162#. label, accelerator
  3795 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2730 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1281
  3796 #: ../src/nautilus-view.c:6961 ../src/nautilus-view.c:6985
  3797 #: ../src/nautilus-view.c:7057
   4163#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2700 ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1283
   4164#: ../src/nautilus-view.c:7090 ../src/nautilus-view.c:7114
   4165#: ../src/nautilus-view.c:7186
  37984166msgid "_Eject"
  37994167msgstr "Из_важдане"
   
  38014169#. name, stock id
  38024170#. label, accelerator
  3803 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2737 ../src/nautilus-view.c:6973
  3804 #: ../src/nautilus-view.c:6997 ../src/nautilus-view.c:7069
   4171#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2707 ../src/nautilus-view.c:7102
   4172#: ../src/nautilus-view.c:7126 ../src/nautilus-view.c:7198
  38054173msgid "_Detect Media"
  38064174msgstr "_Засичане на носител"
   
  38084176#. name, stock id
  38094177#. label, accelerator
  3810 #: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2772 ../src/nautilus-view.c:6829
  3811 #: ../src/nautilus-view.c:7074
   4178#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2742 ../src/nautilus-view.c:6950
   4179#: ../src/nautilus-view.c:7203
  38124180msgid "_Properties"
  38134181msgstr "_Свойства"
  38144182
  3815 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:105
  3816 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:155
  3817 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:213
  3818 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:269
   4183#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:108
   4184#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:158
   4185#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:216
   4186#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:272
  38194187msgid "File Operations"
  38204188msgstr "Файлови операции"
  38214189
  3822 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:114
   4190#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:117
  38234191msgid "Show Details"
  38244192msgstr "Повече информация"
  38254193
  3826 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:149
  3827 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:171
   4194#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:152
   4195#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:174
  38284196#, c-format
  38294197msgid "%'d file operation active"
   
  38324200msgstr[1] "%'d една файлови операции в момента"
  38334201
  3834 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:270
   4202#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:273
  38354203msgid "All file operations have been successfully completed"
  38364204msgstr "Всички файлови операции завършиха успешно"
   
  40974465msgstr "Текстов преглед:"
  40984466
  4099 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4481
   4467#: ../src/nautilus-properties-window.c:4482
  41004468msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
  41014469msgstr "Не сте собственик и не може да промените тези права."
  41024470
  4103 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4501
   4471#: ../src/nautilus-properties-window.c:4502
  41044472msgid "SELinux context:"
  41054473msgstr "Контекст на SELinux:"
  41064474
  4107 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4506
   4475#: ../src/nautilus-properties-window.c:4507
  41084476msgid "Last changed:"
  41094477msgstr "Последна промяна:"
  41104478
  4111 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4518
   4479#: ../src/nautilus-properties-window.c:4519
  41124480msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
  41134481msgstr "Прилагане на правата към обхванатите файлове"
  41144482
  4115 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4528
   4483#: ../src/nautilus-properties-window.c:4529
  41164484#, c-format
  41174485msgid "The permissions of \"%s\" could not be determined."
  41184486msgstr "Правата на „%s“ не могат да бъдат определени."
  41194487
  4120 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4531
   4488#: ../src/nautilus-properties-window.c:4532
  41214489msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
  41224490msgstr "Правата на избрания файл не могат да бъдат определени."
  41234491
  4124 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4764
   4492#: ../src/nautilus-properties-window.c:4765
  41254493msgid "Open With"
  41264494msgstr "Отваряне с"
  41274495
  4128 #: ../src/nautilus-properties-window.c:5090
   4496#: ../src/nautilus-properties-window.c:5091
  41294497msgid "Creating Properties window."
  41304498msgstr "Създаване на прозорец за свойствата."
  41314499
  4132 #: ../src/nautilus-properties-window.c:5376
   4500#: ../src/nautilus-properties-window.c:5377
  41334501msgid "Select Custom Icon"
  41344502msgstr "Избор на друга икона…"
   
  42264594msgstr "Резултати от търсенето"
  42274595
  4228 #: ../src/nautilus-search-bar.c:170
   4596#: ../src/nautilus-search-bar.c:146
  42294597msgid "Search:"
  42304598msgstr "Търсене:"
   
  42394607"Възстановяване на избраните обекти в тяхното първоначално местоположение"
  42404608
  4241 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:914 ../src/nautilus-view.c:5644
   4609#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:916 ../src/nautilus-view.c:5733
  42424610#, c-format
  42434611msgid "\"%s\" will be moved if you select the Paste command"
  42444612msgstr "„%s“ ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  42454613
  4246 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:918 ../src/nautilus-view.c:5648
   4614#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:920 ../src/nautilus-view.c:5737
  42474615#, c-format
  42484616msgid "\"%s\" will be copied if you select the Paste command"
  42494617msgstr "„%s“ ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  42504618
  4251 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:957 ../src/nautilus-view.c:5841
   4619#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:959 ../src/nautilus-view.c:5930
  42524620msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
  42534621msgstr "В буфера за обмен няма нищо за поставяне."
   
  42564624#. name, stock id
  42574625#. label, accelerator
  4258 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1197 ../src/nautilus-view.c:6837
   4626#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1199 ../src/nautilus-view.c:6958
  42594627msgid "Create New _Folder"
  42604628msgstr "Създаване на нова _папка"
   
  42644632#. name, stock id
  42654633#. label, accelerator
  4266 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1229 ../src/nautilus-view.c:6893
  4267 #: ../src/nautilus-view.c:7032
   4634#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1231 ../src/nautilus-view.c:7014
   4635#: ../src/nautilus-view.c:7161
  42684636msgid "_Paste Into Folder"
  42694637msgstr "_Поставяне в папката"
   
  42714639#. name, stock id
  42724640#. label, accelerator
  4273 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1259 ../src/nautilus-view.c:6931
  4274 #: ../src/nautilus-view.c:7041 ../src/nautilus-view.c:8359
   4641#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1261 ../src/nautilus-view.c:7052
   4642#: ../src/nautilus-view.c:7170 ../src/nautilus-view.c:8486
  42754643msgid "_Delete"
  42764644msgstr "Из_триване"
  42774645
  4278 #: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1344
   4646#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1346
  42794647msgid "Network Neighbourhood"
  42804648msgstr "Локална мрежа"
  42814649
  4282 #: ../src/nautilus-view.c:967
   4650#: ../src/nautilus-view.c:959
  42834651#, c-format
  42844652msgid "This will open %'d separate tab."
   
  42874655msgstr[1] "Това ще отвори %'d отделни подпрозорци."
  42884656
  4289 #: ../src/nautilus-view.c:970
   4657#: ../src/nautilus-view.c:962
  42904658#, c-format
  42914659msgid "This will open %'d separate window."
   
  42944662msgstr[1] "Това ще отвори %'d отделни прозорци."
  42954663
  4296 #: ../src/nautilus-view.c:1485
   4664#: ../src/nautilus-view.c:1477
  42974665msgid "Select Items Matching"
  42984666msgstr "Избор на обекти по критерии"
  42994667
  4300 #: ../src/nautilus-view.c:1500
   4668#: ../src/nautilus-view.c:1492
  43014669msgid "_Pattern:"
  43024670msgstr "_Шаблон:"
  43034671
  4304 #: ../src/nautilus-view.c:1506
   4672#: ../src/nautilus-view.c:1498
  43054673msgid "Examples: "
  43064674msgstr "Примери:"
  43074675
  4308 #: ../src/nautilus-view.c:1619
   4676#: ../src/nautilus-view.c:1611
  43094677msgid "Save Search as"
  43104678msgstr "Запазване на търсенето"
  43114679
  4312 #: ../src/nautilus-view.c:1642
   4680#: ../src/nautilus-view.c:1634
  43134681msgid "Search _name:"
  43144682msgstr "_Име, което да се търси:"
  43154683
  4316 #: ../src/nautilus-view.c:1664
   4684#: ../src/nautilus-view.c:1656
  43174685msgid "Select Folder to Save Search In"
  43184686msgstr "Изберете папка, в която да запазите търсенето"
  43194687
  4320 #: ../src/nautilus-view.c:2487
   4688#: ../src/nautilus-view.c:2572
  43214689msgid "Content View"
  43224690msgstr "Преглед на съдържанието"
  43234691
  4324 #: ../src/nautilus-view.c:2488
   4692#: ../src/nautilus-view.c:2573
  43254693msgid "View of the current folder"
  43264694msgstr "Изглед на текущата папка"
  43274695
  4328 #: ../src/nautilus-view.c:2688 ../src/nautilus-view.c:2725
   4696#: ../src/nautilus-view.c:2773 ../src/nautilus-view.c:2810
  43294697#, c-format
  43304698msgid "\"%s\" selected"
  43314699msgstr "„%s“ — избран(а)"
  43324700
  4333 #: ../src/nautilus-view.c:2690
   4701#: ../src/nautilus-view.c:2775
  43344702#, c-format
  43354703msgid "%'d folder selected"
   
  43384706msgstr[1] "%'d избрани папки"
  43394707
  4340 #: ../src/nautilus-view.c:2700
   4708#: ../src/nautilus-view.c:2785
  43414709#, c-format
  43424710msgid " (containing %'d item)"
   
  43464714
  43474715#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
  4348 #: ../src/nautilus-view.c:2711
   4716#: ../src/nautilus-view.c:2796
  43494717#, c-format
  43504718msgid " (containing a total of %'d item)"
   
  43534721msgstr[1] " (съдържат общо %'d обекта)"
  43544722
  4355 #: ../src/nautilus-view.c:2728
   4723#: ../src/nautilus-view.c:2813
  43564724#, c-format
  43574725msgid "%'d item selected"
   
  43614729
  43624730#. Folders selected also, use "other" terminology
  4363 #: ../src/nautilus-view.c:2735
   4731#: ../src/nautilus-view.c:2820
  43644732#, c-format
  43654733msgid "%'d other item selected"
   
  43734741#. * the message in parentheses the size of those items.
  43744742#.
  4375 #: ../src/nautilus-view.c:2750
   4743#: ../src/nautilus-view.c:2835
  43764744#, c-format
  43774745msgid "%s (%s)"
  43784746msgstr "%s (%s)"
  43794747
  4380 #: ../src/nautilus-view.c:2763
   4748#: ../src/nautilus-view.c:2848
  43814749#, c-format
  43824750msgid "Free space: %s"
  43834751msgstr "Свободно пространство: %s"
  43844752
  4385 #: ../src/nautilus-view.c:2774
   4753#: ../src/nautilus-view.c:2859
  43864754#, c-format
  43874755msgid "%s, Free space: %s"
   
  43934761#. * be shown.
  43944762#.
  4395 #: ../src/nautilus-view.c:2789
   4763#: ../src/nautilus-view.c:2874
  43964764#, c-format
  43974765msgid "%s, %s"
   
  44104778#. * total size of those items.
  44114779#.
  4412 #: ../src/nautilus-view.c:2808 ../src/nautilus-view.c:2821
   4780#: ../src/nautilus-view.c:2893 ../src/nautilus-view.c:2906
  44134781#, c-format
  44144782msgid "%s%s, %s"
   
  44234791#. * the free space is written.
  44244792#.
  4425 #: ../src/nautilus-view.c:2835
   4793#: ../src/nautilus-view.c:2920
  44264794#, c-format
  44274795msgid "%s%s, %s, %s"
  44284796msgstr "%s%s, %s, %s"
  44294797
  4430 #: ../src/nautilus-view.c:4251
   4798#: ../src/nautilus-view.c:4340
  44314799#, c-format
  44324800msgid "Open With %s"
  44334801msgstr "Отваряне с %s"
  44344802
  4435 #: ../src/nautilus-view.c:4253
   4803#: ../src/nautilus-view.c:4342
  44364804#, c-format
  44374805msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
   
  44404808msgstr[1] "Използвайте „%s“ за отваряне на избраните елементи"
  44414809
  4442 #: ../src/nautilus-view.c:5067
   4810#: ../src/nautilus-view.c:5156
  44434811#, c-format
  44444812msgid "Run \"%s\" on any selected items"
  44454813msgstr "Изпълняване на „%s“ за всеки избран елемент"
  44464814
  4447 #: ../src/nautilus-view.c:5318
   4815#: ../src/nautilus-view.c:5407
  44484816#, c-format
  44494817msgid "Create a new document from template \"%s\""
  44504818msgstr "Създаване на нов документ по шаблона „%s“"
  44514819
  4452 #: ../src/nautilus-view.c:5572
   4820#: ../src/nautilus-view.c:5661
  44534821msgid "All executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
  44544822msgstr ""
  44554823"Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
  44564824
  4457 #: ../src/nautilus-view.c:5574
   4825#: ../src/nautilus-view.c:5663
  44584826msgid ""
  44594827"Choosing a script from the menu will run that script with any selected items "
   
  44634831"вход."
  44644832
  4465 #: ../src/nautilus-view.c:5576
   4833#: ../src/nautilus-view.c:5665
  44664834msgid ""
  44674835"All executable files in this folder will appear in the Scripts menu. "
   
  45224890"прозореца"
  45234891
  4524 #: ../src/nautilus-view.c:5655
   4892#: ../src/nautilus-view.c:5744
  45254893#, c-format
  45264894msgid "The %'d selected item will be moved if you select the Paste command"
   
  45344902"на файлове"
  45354903
  4536 #: ../src/nautilus-view.c:5662
   4904#: ../src/nautilus-view.c:5751
  45374905#, c-format
  45384906msgid "The %'d selected item will be copied if you select the Paste command"
   
  45464914"файлове"
  45474915
  4548 #: ../src/nautilus-view.c:6067
   4916#: ../src/nautilus-view.c:6188
  45494917msgid "Unable to unmount location"
  45504918msgstr "Неуспех при демонтирането на местоположение"
  45514919
  4552 #: ../src/nautilus-view.c:6087
   4920#: ../src/nautilus-view.c:6208
  45534921msgid "Unable to eject location"
  45544922msgstr "Неуспех при изваждането на местоположение"
  45554923
  4556 #: ../src/nautilus-view.c:6102
   4924#: ../src/nautilus-view.c:6223
  45574925msgid "Unable to stop drive"
  45584926msgstr "Неуспех при спирането на устройство"
  45594927
  4560 #: ../src/nautilus-view.c:6588
   4928#: ../src/nautilus-view.c:6709
  45614929#, c-format
  45624930msgid "Connect to Server %s"
  45634931msgstr "Свързване със сървър %s"
  45644932
  4565 #: ../src/nautilus-view.c:6593 ../src/nautilus-view.c:7704
  4566 #: ../src/nautilus-view.c:7791 ../src/nautilus-view.c:7895
   4933#: ../src/nautilus-view.c:6714 ../src/nautilus-view.c:7831
   4934#: ../src/nautilus-view.c:7918 ../src/nautilus-view.c:8022
  45674935msgid "_Connect"
  45684936msgstr "_Свързване"
  45694937
  4570 #: ../src/nautilus-view.c:6607
   4938#: ../src/nautilus-view.c:6728
  45714939msgid "Link _name:"
  45724940msgstr "_Име на връзката:"
  45734941
  45744942#. name, stock id, label
  4575 #: ../src/nautilus-view.c:6825
   4943#: ../src/nautilus-view.c:6946
  45764944msgid "Create New _Document"
  45774945msgstr "Създаване на нов до_кумент"
  45784946
  45794947#. name, stock id, label
  4580 #: ../src/nautilus-view.c:6826
   4948#: ../src/nautilus-view.c:6947
  45814949msgid "Open Wit_h"
  45824950msgstr "Отваряне _с"
  45834951
  4584 #: ../src/nautilus-view.c:6827
   4952#: ../src/nautilus-view.c:6948
  45854953msgid "Choose a program with which to open the selected item"
  45864954msgstr "Избор на програма за отваряне на избрания обект"
  45874955
  45884956#. tooltip
  4589 #: ../src/nautilus-view.c:6830 ../src/nautilus-view.c:8393
   4957#: ../src/nautilus-view.c:6951 ../src/nautilus-view.c:8520
  45904958msgid "View or modify the properties of each selected item"
  45914959msgstr "Преглед или промяна на свойствата на всеки избран обект"
  45924960
  45934961#. tooltip
  4594 #: ../src/nautilus-view.c:6838
   4962#: ../src/nautilus-view.c:6959
  45954963msgid "Create a new empty folder inside this folder"
  45964964msgstr "Създаване на нова празна папка в тази папка"
  45974965
  45984966#. name, stock id, label
  4599 #: ../src/nautilus-view.c:6840
   4967#: ../src/nautilus-view.c:6961
  46004968msgid "No templates installed"
  46014969msgstr "Не са инсталирани шаблони"
   
  46044972#. translators: this is used to indicate that a document doesn't contain anything
  46054973#. label, accelerator
  4606 #: ../src/nautilus-view.c:6843
   4974#: ../src/nautilus-view.c:6964
  46074975msgid "_Empty Document"
  46084976msgstr "_Празен документ"
  46094977
  46104978#. tooltip
  4611 #: ../src/nautilus-view.c:6844
   4979#: ../src/nautilus-view.c:6965
  46124980msgid "Create a new empty document inside this folder"
  46134981msgstr "Създаване на нов, празен документ в тази папка"
  46144982
  46154983#. tooltip
  4616 #: ../src/nautilus-view.c:6848
   4984#: ../src/nautilus-view.c:6969
  46174985msgid "Open the selected item in this window"
  46184986msgstr "Отваряне на избрания обект в нов прозорец"
   
  46234991#. name, stock id
  46244992#. label, accelerator
  4625 #: ../src/nautilus-view.c:6855 ../src/nautilus-view.c:7015
   4993#: ../src/nautilus-view.c:6976 ../src/nautilus-view.c:7144
  46264994msgid "Open in Navigation Window"
  46274995msgstr "Отваряне на навигационен прозорец"
  46284996
  46294997#. tooltip
  4630 #: ../src/nautilus-view.c:6856
   4998#: ../src/nautilus-view.c:6977
  46314999msgid "Open each selected item in a navigation window"
  46325000msgstr "Отваряне на всеки избран обект в навигационен прозорец"
  46335001
  46345002#. tooltip
  4635 #: ../src/nautilus-view.c:6860
   5003#: ../src/nautilus-view.c:6981
  46365004msgid "Open each selected item in a new tab"
  46375005msgstr "Отваряне на всеки избран обект в подпрозорец за папка"
   
  46395007#. name, stock id
  46405008#. label, accelerator
  4641 #: ../src/nautilus-view.c:6863
   5009#: ../src/nautilus-view.c:6984
  46425010msgid "Other _Application..."
  46435011msgstr "_Друга програма…"
  46445012
  46455013#. tooltip
  4646 #: ../src/nautilus-view.c:6864 ../src/nautilus-view.c:6868
   5014#: ../src/nautilus-view.c:6985 ../src/nautilus-view.c:6989
  46475015msgid "Choose another application with which to open the selected item"
  46485016msgstr "Избор на друга програма за отваряне на избрания обект"
   
  46505018#. name, stock id
  46515019#. label, accelerator
  4652 #: ../src/nautilus-view.c:6867
   5020#: ../src/nautilus-view.c:6988
  46535021msgid "Open With Other _Application..."
  46545022msgstr "Отваряне с _друга програма…"
   
  46565024#. name, stock id
  46575025#. label, accelerator
  4658 #: ../src/nautilus-view.c:6871
   5026#: ../src/nautilus-view.c:6992
  46595027msgid "_Open Scripts Folder"
  46605028msgstr "Отва_ряне на папката със скриптовете"
  46615029
  46625030#. tooltip
  4663 #: ../src/nautilus-view.c:6872
   5031#: ../src/nautilus-view.c:6993
  46645032msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
  46655033msgstr ""
   
  46695037#. label, accelerator
  46705038#. tooltip
  4671 #: ../src/nautilus-view.c:6880
   5039#: ../src/nautilus-view.c:7001
  46725040msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
  46735041msgstr ""
   
  46785046#. label, accelerator
  46795047#. tooltip
  4680 #: ../src/nautilus-view.c:6884
   5048#: ../src/nautilus-view.c:7005
  46815049msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
  46825050msgstr ""
   
  46875055#. label, accelerator
  46885056#. tooltip
  4689 #: ../src/nautilus-view.c:6888
   5057#: ../src/nautilus-view.c:7009
  46905058msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
  46915059msgstr ""
   
  46945062
  46955063#. tooltip
  4696 #: ../src/nautilus-view.c:6894
   5064#: ../src/nautilus-view.c:7015
  46975065msgid ""
  46985066"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
   
  47035071
  47045072#. name, stock id, label
  4705 #: ../src/nautilus-view.c:6896
   5073#: ../src/nautilus-view.c:7017
  47065074msgid "Cop_y to"
  47075075msgstr "Ко_пиране в"
  47085076
  47095077#. name, stock id, label
  4710 #: ../src/nautilus-view.c:6897
   5078#: ../src/nautilus-view.c:7018
  47115079msgid "M_ove to"
  47125080msgstr "Пре_местване в"
  47135081
  47145082#. tooltip
  4715 #: ../src/nautilus-view.c:6900
   5083#: ../src/nautilus-view.c:7021
  47165084msgid "Select all items in this window"
  47175085msgstr "Избор на всички обекти в този прозорец"
   
  47195087#. name, stock id
  47205088#. label, accelerator
  4721 #: ../src/nautilus-view.c:6903
   5089#: ../src/nautilus-view.c:7024
  47225090msgid "Select I_tems Matching..."
  47235091msgstr "Избор на обекти по _шаблон…"
  47245092
  47255093#. tooltip
  4726 #: ../src/nautilus-view.c:6904
   5094#: ../src/nautilus-view.c:7025
  47275095msgid "Select items in this window matching a given pattern"
  47285096msgstr "Избиране на обекти в този прозорец напасващи на даден шаблон"
   
  47305098#. name, stock id
  47315099#. label, accelerator
  4732 #: ../src/nautilus-view.c:6907
   5100#: ../src/nautilus-view.c:7028
  47335101msgid "_Invert Selection"
  47345102msgstr "_Обръщане на избора"
  47355103
  47365104#. tooltip
  4737 #: ../src/nautilus-view.c:6908
   5105#: ../src/nautilus-view.c:7029
  47385106msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
  47395107msgstr "Избор само на обектите, които в момента не са избрани"
   
  47415109#. name, stock id
  47425110#. label, accelerator
  4743 #: ../src/nautilus-view.c:6911
   5111#: ../src/nautilus-view.c:7032
  47445112msgid "D_uplicate"
  47455113msgstr "Д_ублиране"
  47465114
  47475115#. tooltip
  4748 #: ../src/nautilus-view.c:6912
   5116#: ../src/nautilus-view.c:7033
  47495117msgid "Duplicate each selected item"
  47505118msgstr "Дублиране на всеки избран обект"
   
  47525120#. name, stock id
  47535121#. label, accelerator
  4754 #: ../src/nautilus-view.c:6915 ../src/nautilus-view.c:8378
   5122#: ../src/nautilus-view.c:7036 ../src/nautilus-view.c:8505
  47555123msgid "Ma_ke Link"
  47565124msgid_plural "Ma_ke Links"
   
  47595127
  47605128#. tooltip
  4761 #: ../src/nautilus-view.c:6916
   5129#: ../src/nautilus-view.c:7037
  47625130msgid "Create a symbolic link for each selected item"
  47635131msgstr "Създаване на символна връзка за всеки избран обект"
   
  47655133#. name, stock id
  47665134#. label, accelerator
  4767 #: ../src/nautilus-view.c:6919
   5135#: ../src/nautilus-view.c:7040
  47685136msgid "_Rename..."
  47695137msgstr "Пре_именуване…"
  47705138
  47715139#. tooltip
  4772 #: ../src/nautilus-view.c:6920
   5140#: ../src/nautilus-view.c:7041
  47735141msgid "Rename selected item"
  47745142msgstr "Преименуване на избрания обект"
  47755143
  47765144#. tooltip
  4777 #: ../src/nautilus-view.c:6928 ../src/nautilus-view.c:8339
   5145#: ../src/nautilus-view.c:7049 ../src/nautilus-view.c:8466
  47785146msgid "Move each selected item to the Trash"
  47795147msgstr "Преместване на всеки избран елемент в кошчето"
  47805148
  47815149#. tooltip
  4782 #: ../src/nautilus-view.c:6932
   5150#: ../src/nautilus-view.c:7053
  47835151msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
  47845152msgstr "Изтриване на всеки избран обект, без преместване в кошчето"
   
  47865154#. name, stock id
  47875155#. label, accelerator
  4788 #: ../src/nautilus-view.c:6935 ../src/nautilus-view.c:7045
   5156#: ../src/nautilus-view.c:7056 ../src/nautilus-view.c:7174
  47895157msgid "_Restore"
  47905158msgstr "_Изваждане"
   5159
   5160#. name, stock id
   5161#. label, accelerator
   5162#. name, stock id, label
   5163#: ../src/nautilus-view.c:7060 ../src/nautilus-window-menus.c:924
   5164msgid "_Undo"
   5165msgstr "_Назад"
   5166
   5167#. tooltip
   5168#: ../src/nautilus-view.c:7061
   5169msgid "Undo the last action"
   5170msgstr "Отмяна на последното действие"
   5171
   5172#. name, stock id
   5173#. label, accelerator
   5174#: ../src/nautilus-view.c:7064
   5175msgid "_Redo"
   5176msgstr "_Повтаряне"
   5177
   5178#. tooltip
   5179#: ../src/nautilus-view.c:7065
   5180msgid "Redo the last undone action"
   5181msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
  47915182
  47925183#.
   
  47985189#. name, stock id
  47995190#. label, accelerator
  4800 #: ../src/nautilus-view.c:6945
   5191#: ../src/nautilus-view.c:7074
  48015192msgid "Reset View to _Defaults"
  48025193msgstr "С_тандартен изглед"
  48035194
  48045195#. tooltip
  4805 #: ../src/nautilus-view.c:6946
   5196#: ../src/nautilus-view.c:7075
  48065197msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
  48075198msgstr ""
   
  48115202#. name, stock id
  48125203#. label, accelerator
  4813 #: ../src/nautilus-view.c:6949
   5204#: ../src/nautilus-view.c:7078
  48145205msgid "Connect To This Server"
  48155206msgstr "Свързване с този сървър"
  48165207
  48175208#. tooltip
  4818 #: ../src/nautilus-view.c:6950
   5209#: ../src/nautilus-view.c:7079
  48195210msgid "Make a permanent connection to this server"
  48205211msgstr "Създаване на постоянна връзка към този сървър"
  48215212
  48225213#. tooltip
  4823 #: ../src/nautilus-view.c:6954
   5214#: ../src/nautilus-view.c:7083
  48245215msgid "Mount the selected volume"
  48255216msgstr "Монтиране на избраната файлова система"
  48265217
  48275218#. tooltip
  4828 #: ../src/nautilus-view.c:6958
   5219#: ../src/nautilus-view.c:7087
  48295220msgid "Unmount the selected volume"
  48305221msgstr "Демонтиране на избраната файлова система"
  48315222
  48325223#. tooltip
  4833 #: ../src/nautilus-view.c:6962
   5224#: ../src/nautilus-view.c:7091
  48345225msgid "Eject the selected volume"
  48355226msgstr "Изваждане на избраната файлова система"
  48365227
  48375228#. tooltip
  4838 #: ../src/nautilus-view.c:6966
   5229#: ../src/nautilus-view.c:7095
  48395230msgid "Start the selected volume"
  48405231msgstr "Стартиране на избраната файлова система"
  48415232
  48425233#. tooltip
  4843 #: ../src/nautilus-view.c:6970 ../src/nautilus-view.c:7917
   5234#: ../src/nautilus-view.c:7099 ../src/nautilus-view.c:8044
  48445235msgid "Stop the selected volume"
  48455236msgstr "Спиране на избраната файлова система"
  48465237
  48475238#. tooltip
  4848 #: ../src/nautilus-view.c:6974 ../src/nautilus-view.c:6998
  4849 #: ../src/nautilus-view.c:7070
   5239#: ../src/nautilus-view.c:7103 ../src/nautilus-view.c:7127
   5240#: ../src/nautilus-view.c:7199
  48505241msgid "Detect media in the selected drive"
  48515242msgstr "Засичане на носител в избраното устройство"
  48525243
  48535244#. tooltip
  4854 #: ../src/nautilus-view.c:6978
   5245#: ../src/nautilus-view.c:7107
  48555246msgid "Mount the volume associated with the open folder"
  48565247msgstr "Монтиране на файловата система, отговаряща на отворената папка"
  48575248
  48585249#. tooltip
  4859 #: ../src/nautilus-view.c:6982
   5250#: ../src/nautilus-view.c:7111
  48605251msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
  48615252msgstr "Демонтиране на файловата система, отговаряща на отворената папка"
  48625253
  48635254#. tooltip
  4864 #: ../src/nautilus-view.c:6986
   5255#: ../src/nautilus-view.c:7115
  48655256msgid "Eject the volume associated with the open folder"
  48665257msgstr "Изваждане на файловата система, отговаряща на отворената папка"
  48675258
  48685259#. tooltip
  4869 #: ../src/nautilus-view.c:6990
   5260#: ../src/nautilus-view.c:7119
  48705261msgid "Start the volume associated with the open folder"
  48715262msgstr "Стартиране на файловата система, отговаряща на отворената папка"
  48725263
  48735264#. tooltip
  4874 #: ../src/nautilus-view.c:6994
   5265#: ../src/nautilus-view.c:7123
  48755266msgid "Stop the volume associated with the open folder"
  48765267msgstr "Спиране на файловата система, отговаряща на отворената папка"
   
  48785269#. name, stock id
  48795270#. label, accelerator
  4880 #: ../src/nautilus-view.c:7001
   5271#: ../src/nautilus-view.c:7130
  48815272msgid "Open File and Close window"
  48825273msgstr "Отваряне на файл и затваряне на прозорец"
   
  48845275#. name, stock id
  48855276#. label, accelerator
  4886 #: ../src/nautilus-view.c:7005
   5277#: ../src/nautilus-view.c:7134
  48875278msgid "Sa_ve Search"
  48885279msgstr "За_пазване на търсенето"
  48895280
  48905281#. tooltip
  4891 #: ../src/nautilus-view.c:7006
   5282#: ../src/nautilus-view.c:7135
  48925283msgid "Save the edited search"
  48935284msgstr "Запазване на редактираното търсене"
   
  48955286#. name, stock id
  48965287#. label, accelerator
  4897 #: ../src/nautilus-view.c:7009
   5288#: ../src/nautilus-view.c:7138
  48985289msgid "Sa_ve Search As..."
  48995290msgstr "Запазване на търсенето _като…"
  49005291
  49015292#. tooltip
  4902 #: ../src/nautilus-view.c:7010
   5293#: ../src/nautilus-view.c:7139
  49035294msgid "Save the current search as a file"
  49045295msgstr "Запазване на текущото търсене във файл"
  49055296
  49065297#. tooltip
  4907 #: ../src/nautilus-view.c:7016
   5298#: ../src/nautilus-view.c:7145
  49085299msgid "Open this folder in a navigation window"
  49095300msgstr "Отваряне на тази папка в навигационен прозорец"
  49105301
  49115302#. tooltip
  4912 #: ../src/nautilus-view.c:7020
   5303#: ../src/nautilus-view.c:7149
  49135304msgid "Open this folder in a new tab"
  49145305msgstr "Отваряне на тази папка в подпрозорец за папка"
   
  49175308#. label, accelerator
  49185309#. tooltip
  4919 #: ../src/nautilus-view.c:7025
   5310#: ../src/nautilus-view.c:7154
  49205311msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
  49215312msgstr ""
   
  49255316#. label, accelerator
  49265317#. tooltip
  4927 #: ../src/nautilus-view.c:7029
   5318#: ../src/nautilus-view.c:7158
  49285319msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
  49295320msgstr ""
   
  49315322
  49325323#. tooltip
  4933 #: ../src/nautilus-view.c:7033
   5324#: ../src/nautilus-view.c:7162
  49345325msgid ""
  49355326"Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
   
  49405331
  49415332#. tooltip
  4942 #: ../src/nautilus-view.c:7038
   5333#: ../src/nautilus-view.c:7167
  49435334msgid "Move this folder to the Trash"
  49445335msgstr "Преместване на тази папка в кошчето"
  49455336
  49465337#. tooltip
  4947 #: ../src/nautilus-view.c:7042
   5338#: ../src/nautilus-view.c:7171
  49485339msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
  49495340msgstr "Изтриване на тази папка, без преместване в кошчето"
  49505341
  49515342#. tooltip
  4952 #: ../src/nautilus-view.c:7050
   5343#: ../src/nautilus-view.c:7179
  49535344msgid "Mount the volume associated with this folder"
  49545345msgstr "Монтиране на файловата система, отговаряща на тази папка"
  49555346
  49565347#. tooltip
  4957 #: ../src/nautilus-view.c:7054
   5348#: ../src/nautilus-view.c:7183
  49585349msgid "Unmount the volume associated with this folder"
  49595350msgstr "Демонтиране на файловата система, отговаряща на тази папка"
  49605351
  49615352#. tooltip
  4962 #: ../src/nautilus-view.c:7058
   5353#: ../src/nautilus-view.c:7187
  49635354msgid "Eject the volume associated with this folder"
  49645355msgstr "Изваждане на файловата система, отговаряща на тази папка"
  49655356
  49665357#. tooltip
  4967 #: ../src/nautilus-view.c:7062
   5358#: ../src/nautilus-view.c:7191
  49685359msgid "Start the volume associated with this folder"
  49695360msgstr "Включването на файловата система, отговаряща на тази папка"
  49705361
  49715362#. tooltip
  4972 #: ../src/nautilus-view.c:7066
   5363#: ../src/nautilus-view.c:7195
  49735364msgid "Stop the volume associated with this folder"
  49745365msgstr "Спиране на файловата система, отговаряща на тази папка"
  49755366
  49765367#. tooltip
  4977 #: ../src/nautilus-view.c:7075
   5368#: ../src/nautilus-view.c:7204
  49785369msgid "View or modify the properties of this folder"
  49795370msgstr "Преглед или промяна на свойствата на тази папка"
  49805371
  49815372#. name, stock id, label
  4982 #: ../src/nautilus-view.c:7078 ../src/nautilus-view.c:7081
   5373#: ../src/nautilus-view.c:7207 ../src/nautilus-view.c:7210
  49835374msgid "_Other pane"
  49845375msgstr "_Друг панел…"
  49855376
  4986 #: ../src/nautilus-view.c:7079
   5377#: ../src/nautilus-view.c:7208
  49875378msgid "Copy the current selection to the other pane in the window"
  49885379msgstr "Копиране на избраното в другия панел в прозореца"
  49895380
  4990 #: ../src/nautilus-view.c:7082
   5381#: ../src/nautilus-view.c:7211
  49915382msgid "Move the current selection to the other pane in the window"
  49925383msgstr "Преместване на избраното в другия панел в прозореца"
   
  49955386#. name, stock id
  49965387#. label, accelerator
  4997 #: ../src/nautilus-view.c:7085 ../src/nautilus-view.c:7089
  4998 #: ../src/nautilus-window-menus.c:995 ../src/nautilus-window-menus.c:1251
   5388#: ../src/nautilus-view.c:7214 ../src/nautilus-view.c:7218
   5389#: ../src/nautilus-window-menus.c:995 ../src/nautilus-window-menus.c:1256
  49995390msgid "_Home"
  50005391msgstr "_Домашна папка"
  50015392
  5002 #: ../src/nautilus-view.c:7086
   5393#: ../src/nautilus-view.c:7215
  50035394msgid "Copy the current selection to the home folder"
  50045395msgstr "Копиране на избраното в домашната папка"
  50055396
  5006 #: ../src/nautilus-view.c:7090
   5397#: ../src/nautilus-view.c:7219
  50075398msgid "Move the current selection to the home folder"
  50085399msgstr "Преместване на избраното в домашната папка"
  50095400
  50105401#. name, stock id, label
  5011 #: ../src/nautilus-view.c:7093 ../src/nautilus-view.c:7097
   5402#: ../src/nautilus-view.c:7222 ../src/nautilus-view.c:7226
  50125403msgid "_Desktop"
  50135404msgstr "Работен _плот"
  50145405
  5015 #: ../src/nautilus-view.c:7094
   5406#: ../src/nautilus-view.c:7223
  50165407msgid "Copy the current selection to the desktop"
  50175408msgstr "Копиране на избраното в работния плот"
  50185409
  5019 #: ../src/nautilus-view.c:7098
   5410#: ../src/nautilus-view.c:7227
  50205411msgid "Move the current selection to the desktop"
  50215412msgstr "Преместване на избраното в работния плот"
  50225413
  50235414#. Translators: %s is a directory
  5024 #: ../src/nautilus-view.c:7178
   5415#: ../src/nautilus-view.c:7306
  50255416#, c-format
  50265417msgid "Run or manage scripts from %s"
   
  50285419
  50295420#. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
  5030 #: ../src/nautilus-view.c:7180
   5421#: ../src/nautilus-view.c:7308
  50315422msgid "_Scripts"
  50325423msgstr "_Скриптове"
  50335424
  5034 #: ../src/nautilus-view.c:7554
   5425#: ../src/nautilus-view.c:7681
  50355426#, c-format
  50365427msgid "Move the open folder out of the trash to \"%s\""
  50375428msgstr "Изваждане на отворената папка от кошчето в „%s“"
  50385429
  5039 #: ../src/nautilus-view.c:7557
   5430#: ../src/nautilus-view.c:7684
  50405431#, c-format
  50415432msgid "Move the selected folder out of the trash to \"%s\""
   
  50445435msgstr[1] "Изваждане на избраните папки от кошчето в „%s“"
  50455436
  5046 #: ../src/nautilus-view.c:7561
   5437#: ../src/nautilus-view.c:7688
  50475438#, c-format
  50485439msgid "Move the selected folder out of the trash"
   
  50515442msgstr[1] "Изваждане на избраните папки от кошчето"
  50525443
  5053 #: ../src/nautilus-view.c:7567
   5444#: ../src/nautilus-view.c:7694
  50545445#, c-format
  50555446msgid "Move the selected file out of the trash to \"%s\""
   
  50585449msgstr[1] "Изваждане на избраните файлове от кошчето в „%s“"
  50595450
  5060 #: ../src/nautilus-view.c:7571
   5451#: ../src/nautilus-view.c:7698
  50615452#, c-format
  50625453msgid "Move the selected file out of the trash"
   
  50655456msgstr[1] "Изваждане на избраните файлове от кошчето"
  50665457
  5067 #: ../src/nautilus-view.c:7577
   5458#: ../src/nautilus-view.c:7704
  50685459#, c-format
  50695460msgid "Move the selected item out of the trash to \"%s\""
   
  50725463msgstr[1] "Изваждане на избраните обекти от кошчето в „%s“"
  50735464
  5074 #: ../src/nautilus-view.c:7581
   5465#: ../src/nautilus-view.c:7708
  50755466#, c-format
  50765467msgid "Move the selected item out of the trash"
   
  50795470msgstr[1] "Изваждане на избраните обекти от кошчето"
  50805471
  5081 #: ../src/nautilus-view.c:7697 ../src/nautilus-view.c:7701
  5082 #: ../src/nautilus-view.c:7888 ../src/nautilus-view.c:7892
   5472#: ../src/nautilus-view.c:7824 ../src/nautilus-view.c:7828
   5473#: ../src/nautilus-view.c:8015 ../src/nautilus-view.c:8019
  50835474msgid "Start the selected drive"
  50845475msgstr "Стартиране на избраното устройство"
  50855476
  5086 #: ../src/nautilus-view.c:7705 ../src/nautilus-view.c:7896
   5477#: ../src/nautilus-view.c:7832 ../src/nautilus-view.c:8023
  50875478msgid "Connect to the selected drive"
  50885479msgstr "Свързване към избраното устройство"
  50895480
  5090 #: ../src/nautilus-view.c:7708 ../src/nautilus-view.c:7795
  5091 #: ../src/nautilus-view.c:7899
   5481#: ../src/nautilus-view.c:7835 ../src/nautilus-view.c:7922
   5482#: ../src/nautilus-view.c:8026
  50925483msgid "_Start Multi-disk Drive"
  50935484msgstr "_Стартиране на многодисковото устройство"
  50945485
  5095 #: ../src/nautilus-view.c:7709 ../src/nautilus-view.c:7900
   5486#: ../src/nautilus-view.c:7836 ../src/nautilus-view.c:8027
  50965487msgid "Start the selected multi-disk drive"
  50975488msgstr "Стартиране на избраното многодисково устройство"
  50985489
  5099 #: ../src/nautilus-view.c:7712
   5490#: ../src/nautilus-view.c:7839
  51005491msgid "U_nlock Drive"
  51015492msgstr "_Отключване на устройството"
  51025493
  5103 #: ../src/nautilus-view.c:7713 ../src/nautilus-view.c:7904
   5494#: ../src/nautilus-view.c:7840 ../src/nautilus-view.c:8031
  51045495msgid "Unlock the selected drive"
  51055496msgstr "Отключване на избраното устройство"
  51065497
  5107 #: ../src/nautilus-view.c:7726
   5498#: ../src/nautilus-view.c:7853
  51085499msgid "Stop the selected drive"
  51095500msgstr "Спиране на избраното устройство"
  51105501
  5111 #: ../src/nautilus-view.c:7730 ../src/nautilus-view.c:7921
   5502#: ../src/nautilus-view.c:7857 ../src/nautilus-view.c:8048
  51125503msgid "Safely remove the selected drive"
  51135504msgstr "Безопасно махане на избраното устройство"
  51145505
  5115 #: ../src/nautilus-view.c:7733 ../src/nautilus-view.c:7820
  5116 #: ../src/nautilus-view.c:7924
   5506#: ../src/nautilus-view.c:7860 ../src/nautilus-view.c:7947
   5507#: ../src/nautilus-view.c:8051
  51175508msgid "_Disconnect"
  51185509msgstr "_Изключване"
  51195510
  5120 #: ../src/nautilus-view.c:7734 ../src/nautilus-view.c:7925
   5511#: ../src/nautilus-view.c:7861 ../src/nautilus-view.c:8052
  51215512msgid "Disconnect the selected drive"
  51225513msgstr "Изключване на избраното устройство"
  51235514
  5124 #: ../src/nautilus-view.c:7737 ../src/nautilus-view.c:7824
  5125 #: ../src/nautilus-view.c:7928
   5515#: ../src/nautilus-view.c:7864 ../src/nautilus-view.c:7951
   5516#: ../src/nautilus-view.c:8055
  51265517msgid "_Stop Multi-disk Drive"
  51275518msgstr "_Спиране на многодисково устройство"
  51285519
  5129 #: ../src/nautilus-view.c:7738 ../src/nautilus-view.c:7929
   5520#: ../src/nautilus-view.c:7865 ../src/nautilus-view.c:8056
  51305521msgid "Stop the selected multi-disk drive"
  51315522msgstr "Спиране на избраното многодисково устройство"
  51325523
  5133 #: ../src/nautilus-view.c:7742 ../src/nautilus-view.c:7933
   5524#: ../src/nautilus-view.c:7869 ../src/nautilus-view.c:8060
  51345525msgid "Lock the selected drive"
  51355526msgstr "Заключване на избраното устройство"
  51365527
  5137 #: ../src/nautilus-view.c:7784 ../src/nautilus-view.c:7788
   5528#: ../src/nautilus-view.c:7911 ../src/nautilus-view.c:7915
  51385529msgid "Start the drive associated with the open folder"
  51395530msgstr "Стартиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51405531
  5141 #: ../src/nautilus-view.c:7792
   5532#: ../src/nautilus-view.c:7919
  51425533msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
  51435534msgstr "Свързване към устройството, отговарящо на отворената папка"
  51445535
  5145 #: ../src/nautilus-view.c:7796
   5536#: ../src/nautilus-view.c:7923
  51465537msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
  51475538msgstr ""
  51485539"Стартиране на многодисковото устройство, отговарящо на отворената папка"
  51495540
  5150 #: ../src/nautilus-view.c:7800
   5541#: ../src/nautilus-view.c:7927
  51515542msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
  51525543msgstr "Отключване на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51535544
  5154 #: ../src/nautilus-view.c:7813
   5545#: ../src/nautilus-view.c:7940
  51555546msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
  51565547msgstr "_Спиране на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51575548
  5158 #: ../src/nautilus-view.c:7817
   5549#: ../src/nautilus-view.c:7944
  51595550msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
  51605551msgstr "Безопасно махане на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51615552
  5162 #: ../src/nautilus-view.c:7821
   5553#: ../src/nautilus-view.c:7948
  51635554msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
  51645555msgstr "Изключване на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51655556
  5166 #: ../src/nautilus-view.c:7825
   5557#: ../src/nautilus-view.c:7952
  51675558msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
  51685559msgstr "Спиране на многодисковото устройството, отговарящо на отворената папка"
  51695560
  5170 #: ../src/nautilus-view.c:7829
   5561#: ../src/nautilus-view.c:7956
  51715562msgid "Lock the drive associated with the open folder"
  51725563msgstr "Заключване на устройството, отговарящо на отворената папка"
  51735564
  5174 #: ../src/nautilus-view.c:8056 ../src/nautilus-view.c:8334
   5565#: ../src/nautilus-view.c:8183 ../src/nautilus-view.c:8461
  51755566msgid "_Delete Permanently"
  51765567msgstr "_Окончателно изтриване"
  51775568
  5178 #: ../src/nautilus-view.c:8057
   5569#: ../src/nautilus-view.c:8184
  51795570msgid "Delete the open folder permanently"
  51805571msgstr "Окончателно изтриване на отворената папка"
  51815572
  5182 #: ../src/nautilus-view.c:8061
   5573#: ../src/nautilus-view.c:8188
  51835574msgid "Move the open folder to the Trash"
  51845575msgstr "Преместване на отворената папка в кошчето"
  51855576
  5186 #: ../src/nautilus-view.c:8241
   5577#: ../src/nautilus-view.c:8368
  51875578#, c-format
  51885579msgid "_Open With %s"
  51895580msgstr "_Отваряне с %s"
  51905581
  5191 #: ../src/nautilus-view.c:8298
   5582#: ../src/nautilus-view.c:8425
  51925583#, c-format
  51935584msgid "Open in %'d New _Window"
   
  51965587msgstr[1] "Отваряне в %'d _нови прозорци"
  51975588
  5198 #: ../src/nautilus-view.c:8318
   5589#: ../src/nautilus-view.c:8445
  51995590#, c-format
  52005591msgid "Open in %'d New _Tab"
   
  52035594msgstr[1] "Отваряне в %'d нови _подпрозорци"
  52045595
  5205 #: ../src/nautilus-view.c:8335
   5596#: ../src/nautilus-view.c:8462
  52065597msgid "Delete all selected items permanently"
  52075598msgstr "Окончателно изтриване на всички избрани елементи"
  52085599
  5209 #: ../src/nautilus-view.c:8391
   5600#: ../src/nautilus-view.c:8518
  52105601msgid "View or modify the properties of the open folder"
  52115602msgstr "Преглед или промяна на свойствата на отворената папка"
  52125603
  5213 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:170 ../src/nautilus-view-dnd.c:204
  5214 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:295
   5604#: ../src/nautilus-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-view-dnd.c:206
   5605#: ../src/nautilus-view-dnd.c:297
  52155606msgid "Drag and drop is not supported."
  52165607msgstr "Изтеглянето и пускането не се поддържа."
  52175608
  5218 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:171
   5609#: ../src/nautilus-view-dnd.c:173
  52195610msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
  52205611msgstr "Изтеглянето и пускането се поддържа само в локалните файлови системи."
  52215612
  5222 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:205 ../src/nautilus-view-dnd.c:296
   5613#: ../src/nautilus-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-view-dnd.c:298
  52235614msgid "An invalid drag type was used."
  52245615msgstr "Използван е невалиден вид изтегляне."
  52255616
  52265617#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
  5227 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:373
   5618#: ../src/nautilus-view-dnd.c:375
  52285619msgid "dropped text.txt"
  52295620msgstr "пуснат_текст.txt"
   
  52325623#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
  52335624#.
  5234 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:418
   5625#: ../src/nautilus-view-dnd.c:420
  52355626msgid "dropped data"
  52365627msgstr "пуснат текст"
  52375628
  5238 #: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:82
   5629#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:83
  52395630msgid ""
  52405631"Do you want to remove any bookmarks with the non-existing location from your "
   
  52425633msgstr "Искате ли да изтриете отметките с несъществуващ адрес от вашия списък?"
  52435634
  5244 #: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:84
   5635#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:85
  52455636#, c-format
  52465637msgid "The location \"%s\" does not exist."
  52475638msgstr "Местоположението „%s“ не съществува."
  52485639
  5249 #: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:87
   5640#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:88
  52505641msgid "Bookmark for Nonexistent Location"
  52515642msgstr "Отметка на несъществуващо местоположение"
  52525643
  5253 #: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:317
   5644#: ../src/nautilus-window-bookmarks.c:316
  52545645msgid "Go to the location specified by this bookmark"
  52555646msgstr "Отиване на местоположението указано от тази отметка"
  52565647
  5257 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:600
  5258 msgid "You can choose another view or go to a different location."
  5259 msgstr "Можете да изберете друг изглед или различно местоположение."
  5260 
  5261 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:619
  5262 msgid "The location cannot be displayed with this viewer."
  5263 msgstr ""
  5264 "Местоположението не може да бъде изобразено с тази програма за преглед."
  5265 
  5266 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1228
   5648#: ../src/nautilus-window.c:1429
   5649#, c-format
   5650msgid "%s - File Browser"
   5651msgstr "%s — файлов браузър"
   5652
   5653#. Set initial window title
   5654#: ../src/nautilus-window.c:1897 ../src/nautilus-window-menus.c:384
   5655msgid "Nautilus"
   5656msgstr "Файлов мениджър (Nautilus)"
   5657
   5658#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1137
  52675659msgid "Searching..."
  52685660msgstr "Търсене…"
  52695661
  5270 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1755
   5662#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1606
  52715663msgid "Nautilus has no installed viewer capable of displaying the folder."
  52725664msgstr "В Nautilus не е инсталирана програма за преглед на тази папка."
  52735665
  5274 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1761
   5666#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1612
  52755667msgid "The location is not a folder."
  52765668msgstr "Местоположението не е папка."
  52775669
  5278 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1767
   5670#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1618
  52795671#, c-format
  52805672msgid "Could not find \"%s\"."
  52815673msgstr "„%s“ не може да бъде открит."
  52825674
  5283 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1770
   5675#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1621
  52845676msgid "Please check the spelling and try again."
  52855677msgstr "Проверете правописа и опитайте отново."
  52865678
  5287 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1778
   5679#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1629
  52885680#, c-format
  52895681msgid "Nautilus cannot handle \"%s\" locations."
  52905682msgstr "Nautilus не може да обработва адреси „%s“."
  52915683
  5292 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1781
   5684#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1632
  52935685msgid "Nautilus cannot handle this kind of location."
  52945686msgstr "Nautilus не може да обработва този вид адреси."
  52955687
  5296 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1788
   5688#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1639
  52975689msgid "Unable to mount the location."
  52985690msgstr "Местоположението не може да се монтира."
  52995691
  5300 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1794
   5692#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1645
  53015693msgid "Access was denied."
  53025694msgstr "Достъпът е отказан."
   
  53075699#. * the proxy is set up wrong.
  53085700#.
  5309 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1803
   5701#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1654
  53105702#, c-format
  53115703msgid "Could not display \"%s\", because the host could not be found."
  53125704msgstr "„%s“ не може да се покаже, защото хостът не е открит."
  53135705
  5314 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1805
   5706#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1656
  53155707msgid ""
  53165708"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
   
  53195711"са верни."
  53205712
  5321 #: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1820
   5713#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1671
  53225714#, c-format
  53235715msgid ""
   
  53285720"Изберете друга програма за преглед на изображения и опитайте отново."
  53295721
  5330 #: ../src/nautilus-window-menus.c:355
   5722#: ../src/nautilus-window-menus.c:357
  53315723msgid ""
  53325724"Nautilus is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
   
  53405732"ваше решение) по-късна версия."
  53415733
  5342 #: ../src/nautilus-window-menus.c:359
   5734#: ../src/nautilus-window-menus.c:361
  53435735msgid ""
  53445736"Nautilus is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
   
  53515743"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
  53525744
  5353 #: ../src/nautilus-window-menus.c:363
   5745#: ../src/nautilus-window-menus.c:365
  53545746msgid ""
  53555747"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  53645756#. * e.g. 1999-2011.
  53655757#.
  5366 #: ../src/nautilus-window-menus.c:378
   5758#: ../src/nautilus-window-menus.c:380
  53675759msgid "Copyright © %Id–%Id The Nautilus authors"
  53685760msgstr "Авторски права © %Id–%Id — авторите на Nautilus"
  53695761
  5370 #. Set initial window title
  5371 #: ../src/nautilus-window-menus.c:382 ../src/nautilus-window.c:1998
  5372 msgid "Nautilus"
  5373 msgstr "Файлов мениджър (Nautilus)"
  5374 
  5375 #: ../src/nautilus-window-menus.c:384
   5762#: ../src/nautilus-window-menus.c:386
  53765763msgid ""
  53775764"Nautilus lets you organize files and folders, both on your computer and "
   
  53855772#. * box to give credit to the translator(s).
  53865773#.
  5387 #: ../src/nautilus-window-menus.c:396
   5774#: ../src/nautilus-window-menus.c:398
  53885775msgid "translator-credits"
  53895776msgstr ""
   
  53995786"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  54005787
  5401 #: ../src/nautilus-window-menus.c:399
   5788#: ../src/nautilus-window-menus.c:401
  54025789msgid "Nautilus Web Site"
  54035790msgstr "Уеб сайта на Nautilus"
  54045791
  54055792#. name, stock id, label
  5406 #: ../src/nautilus-window-menus.c:913
   5793#: ../src/nautilus-window-menus.c:911
  54075794msgid "_File"
  54085795msgstr "_Файл"
  54095796
  54105797#. name, stock id, label
  5411 #: ../src/nautilus-window-menus.c:914
   5798#: ../src/nautilus-window-menus.c:912
  54125799msgid "_Edit"
  54135800msgstr "_Редактиране"
  54145801
  54155802#. name, stock id, label
  5416 #: ../src/nautilus-window-menus.c:915
   5803#: ../src/nautilus-window-menus.c:913
  54175804msgid "_View"
  54185805msgstr "_Изглед"
  54195806
  54205807#. name, stock id, label
  5421 #: ../src/nautilus-window-menus.c:916
   5808#: ../src/nautilus-window-menus.c:914
  54225809msgid "_Help"
  54235810msgstr "Помо_щ"
   
  54255812#. name, stock id
  54265813#. label, accelerator
  5427 #: ../src/nautilus-window-menus.c:918
   5814#: ../src/nautilus-window-menus.c:916
  54285815msgid "_Close"
  54295816msgstr "_Затваряне"
  54305817
  54315818#. tooltip
  5432 #: ../src/nautilus-window-menus.c:919
   5819#: ../src/nautilus-window-menus.c:917
  54335820msgid "Close this folder"
  54345821msgstr "Затваряне на тази папка"
  54355822
  5436 #: ../src/nautilus-window-menus.c:922
   5823#: ../src/nautilus-window-menus.c:920
  54375824msgid "Prefere_nces"
  54385825msgstr "Настрой_ки"
  54395826
  5440 #: ../src/nautilus-window-menus.c:923
   5827#: ../src/nautilus-window-menus.c:921
  54415828msgid "Edit Nautilus preferences"
  54425829msgstr "Редактиране на настройките на Nautilus"
  54435830
  5444 #. name, stock id, label
  54455831#: ../src/nautilus-window-menus.c:925
  5446 msgid "_Undo"
  5447 msgstr "_Назад"
  5448 
  5449 #: ../src/nautilus-window-menus.c:926
  54505832msgid "Undo the last text change"
  54515833msgstr "Отмяна на последната промяна на текста"
   
  56826064
  56836065#. name, stock id, label
  5684 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1026 ../src/nautilus-window-menus.c:1115
   6066#: ../src/nautilus-window-menus.c:1026 ../src/nautilus-window-menus.c:1116
  56856067msgid "_Back"
  56866068msgstr "На_зад"
  56876069
  5688 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1027 ../src/nautilus-window-menus.c:1117
   6070#: ../src/nautilus-window-menus.c:1027 ../src/nautilus-window-menus.c:1118
  56896071msgid "Go to the previous visited location"
  56906072msgstr "Отиване на предишния посетен адрес"
  56916073
  56926074#. name, stock id, label
  5693 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1029 ../src/nautilus-window-menus.c:1130
   6075#: ../src/nautilus-window-menus.c:1029 ../src/nautilus-window-menus.c:1132
  56946076msgid "_Forward"
  56956077msgstr "На_пред"
  56966078
  5697 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1030 ../src/nautilus-window-menus.c:1132
   6079#: ../src/nautilus-window-menus.c:1030 ../src/nautilus-window-menus.c:1134
  56986080msgid "Go to the next visited location"
  56996081msgstr "Отиване на следващия посетен адрес"
   
  57556137msgstr "Показване на следващия подпрозорец"
  57566138
  5757 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1053 ../src/nautilus-window-pane.c:487
   6139#: ../src/nautilus-window-menus.c:1053 ../src/nautilus-window-pane.c:508
  57586140msgid "Move Tab _Left"
  57596141msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
   
  57636145msgstr "Преместване на този подпрозорец наляво"
  57646146
  5765 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1056 ../src/nautilus-window-pane.c:495
   6147#: ../src/nautilus-window-menus.c:1056 ../src/nautilus-window-pane.c:516
  57666148msgid "Move Tab _Right"
  57676149msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
   
  58296211
  58306212#. tooltip
  5831 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1085 ../src/nautilus-window-menus.c:1146
   6213#: ../src/nautilus-window-menus.c:1085 ../src/nautilus-window-menus.c:1149
  58326214msgid "Search documents and folders by name"
  58336215msgstr "Търсене на документи или папки по име"
   
  58616243msgstr "Страничният панел стандартно да показва „Дървото на папките“"
  58626244
  5863 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1118
   6245#: ../src/nautilus-window-menus.c:1119
  58646246msgid "Back history"
  58656247msgstr "Назад през историята"
  58666248
  5867 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1133
   6249#: ../src/nautilus-window-menus.c:1135
  58686250msgid "Forward history"
  58696251msgstr "Напред през историята"
  58706252
  5871 #: ../src/nautilus-window-menus.c:1248
   6253#: ../src/nautilus-window-menus.c:1253
  58726254msgid "_Up"
  58736255msgstr "_Нагоре"
  58746256
  5875 #: ../src/nautilus-window-pane.c:477
   6257#: ../src/nautilus-window-pane.c:498
  58766258msgid "_New Tab"
  58776259msgstr "Нов _подпрозорец"
  58786260
  5879 #: ../src/nautilus-window-pane.c:506
   6261#: ../src/nautilus-window-pane.c:527
  58806262msgid "_Close Tab"
  58816263msgstr "_Затваряне на подпрозореца"
  5882 
  5883 #: ../src/nautilus-window.c:1508
  5884 #, c-format
  5885 msgid "%s - File Browser"
  5886 msgstr "%s — файлов браузър"
  58876264
  58886265#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:96
   
  59366313msgid "Open %s"
  59376314msgstr "Отваряне с „%s“"
  5938 
  5939 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:80
  5940 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:85
  5941 msgid "Send To..."
  5942 msgstr "Изпращане…"
  5943 
  5944 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:81
  5945 msgid "Send file by mail, instant message..."
  5946 msgstr "Изпращане на файл като е-поща или бързо съобщение…"
  5947 
  5948 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:86
  5949 msgid "Send files by mail, instant message..."
  5950 msgstr "Изпращане на файлове като е-поща или бързо съобщение…"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.