Changeset 2425


Ignore:
Timestamp:
Feb 8, 2012, 1:31:36 PM (10 years ago)
Author:
ivalkov
Message:

gnome-disk-utility: Частично обновен до master. Остават 100 непреведени и 21 мъгляви низа

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po

  r2424 r2425  
  99"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2012-02-06 09:52+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2012-02-06 12:54+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2012-02-08 11:40+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2012-02-08 13:28+0200\n"
  1313"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  7070#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:2
  7171msgid "Check this box to see the passphrases entered above"
  72 msgstr ""
   72msgstr "Сложете отметка, за да видите въведената парола"
  7373
  7474#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:5
  7575#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:3
  7676msgid "Confirm passphrase entered above"
  77 msgstr ""
   77msgstr "Потвърдете въведената парола"
  7878
  7979#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:6
   
  8383#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:7
  8484msgid "Enter current passphrase used to protect the data"
  85 msgstr ""
   85msgstr "Въведете текущата парола, която се използва за защита на данните"
  8686
  8787#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:8
  8888msgid "Enter new passphrase used to protect the data"
  89 msgstr ""
   89msgstr "Въведете нова парола, която да се използва за защита на данните"
  9090
  9191#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:9
   
  108108#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:3
  109109msgid "Save in _folder"
  110 msgstr ""
   110msgstr "Запазване в п_апка"
  111111
  112112#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:4
   
  140140#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:4
  141141msgid "Free Space _Following"
  142 msgstr ""
   142msgstr "Свободно пространство _отзад"
  143143
  144144#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:5
   
  152152#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:7
  153153msgid "The free space following the partition, in megabytes"
  154 msgstr ""
   154msgstr "Свободното пространство в мегабайти след дяла."
  155155
  156156#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:8
  157157msgid "The size of the partition to create, in megabytes"
  158 msgstr ""
   158msgstr "Размерът в мегабайти на дяла на създавания дял."
  159159
  160160#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:1
  161161msgid "Checked if an entry in the /etc/crypttab file exists for the device"
  162162msgstr ""
   163"Проверете дали за устройството съществува запис във файла /etc/crypttab"
  163164
  164165#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:2
   
  168169#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:3
  169170msgid "Don't unlock at startup"
  170 msgstr ""
   171msgstr "Да не се отключва при стартиране"
  171172
  172173#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:4 ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:7
  173174msgid "Don't wait for device at startup"
  174 msgstr ""
   175msgstr "Да не се чака за устройството при стартиране"
  175176
  176177#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
   
  179180"udisks-auth]"
  180181msgstr ""
   182"Ако бъде избрано, ще се изисква допълнително упълномощаване за отключване на "
   183"устройството [x-udisks-auth]"
  181184
  182185#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:6
  183186msgid "If checked, the device will not be unlocked at startup [noauto]"
  184187msgstr ""
   188"Ако бъде избрано, устройството няма да бъде отключено при стартиране [noauto]"
  185189
  186190#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:7 ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:13
  187191msgid "If checked, the system won't wait for the device at startup [nofail]"
  188192msgstr ""
   193"Ако бъде избрано, при стартиране системата няма да изчаква за устройството "
   194"[nofail]"
  189195
  190196#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:8
   
  201207"device"
  202208msgstr ""
   209"Парола за устройството. Ако е празно, ще се пита потребителя при настройване "
   210"на устройството"
  203211
  204212#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:11
  205213msgid "Require additional authorization to unlock"
  206 msgstr ""
   214msgstr "Изискване на допълнително упълномощаване за отключване"
  207215
  208216#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:12
   
  216224"prefixed with /dev/mapper/"
  217225msgstr ""
   226"Име, което да се използва за отключеното устройство. За настройка се "
   227"използва името предхождано от /dev/mapper/"
  218228
  219229#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:14
   
  222232"prefixed with <b>/dev/mapper/</b>"
  223233msgstr ""
   234"Име, което да се използва за отключеното устройство. За настройка се "
   235"използва името предхождано от <b>/dev/mapper/</b>"
  224236
  225237#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:15
  226238#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:23
  227239msgid "What's this?"
  228 msgstr ""
   240msgstr "Какво е това?"
  229241
  230242#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:17
  231243#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:25
  232244msgid "_Options"
  233 msgstr ""
   245msgstr "_Настройки"
  234246
  235247#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:18
   
  250262"the <i>active</i> partition"
  251263msgstr ""
   264"Флаг указващ на зареждащата програма на системата откъде да се зареди "
   265"операционната система. Понякога дялове с този флаг се наричат <i>активен</i> "
   266"дял."
  252267
  253268#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:4
  254269msgid "The partition type as a 8-bit unsigned integer"
  255 msgstr ""
   270msgstr "Видът на дяла представен като 8 битово цяло число без знак"
  256271
  257272#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:5
   
  277292#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:1
  278293msgid "Always show in user interface"
  279 msgstr ""
   294msgstr "Винаги да се показва в потребителския интерфейс"
  280295
  281296#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:2
  282297msgid "Checked if entry in the <b>/etc/fstab</b> file exists for the device"
  283298msgstr ""
   299"Проверете дали за устройството съществува запис във файла <b>/etc/fstab</b>"
  284300
  285301#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:3
   302#, fuzzy
  286303msgid "Con_figure mount point and options"
  287 msgstr ""
   304msgstr "_Задаване на точката на монтиране и настройки"
  288305
  289306#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:4
  290307msgid "D_irectory"
  291 msgstr ""
   308msgstr "П_апка"
  292309
  293310#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:5
   
  297314#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:6
  298315msgid "Don't mount at startup"
  299 msgstr ""
   316msgstr "Да не се монтира при стартиране"
  300317
  301318#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:8
  302319msgid "Icon Na_me"
  303 msgstr ""
   320msgstr "И_ме на икона"
  304321
  305322#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:9
   
  308325"udisks-auth]"
  309326msgstr ""
   327"Ако е зададено, ще се изисква допълнително упълномощаване за монтиране на "
   328"устройството [x-udisks-auth]"
  310329
  311330#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:10
   
  314333"its directory is [x-gvfs-show]"
  315334msgstr ""
   335"Ако е зададено, устройството винаги ще се показва в потребителския "
   336"интерфейс, без значение коя е папката му [x-gvfs-show]"
  316337
  317338#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:11
   
  320341"its directory is [x-gvfs-hide]"
  321342msgstr ""
   343"Ако е зададено, устройството никога няма да се показва в потребителския "
   344"интерфейс, без значение коя е директорията му [x-gvfs-hide]"
  322345
  323346#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:12
  324347msgid "If checked, the device will not be mounted at startup [noauto]"
  325348msgstr ""
   349"Ако е зададено, устройството няма да се монтира при стартиране [noauto]"
  326350
  327351#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:14
   
  330354"gvfs-icon=]"
  331355msgstr ""
   356"Ако е зададено, това е името на иконата, която ще се използва за "
   357"устройството в потребителския интерфейс [x-gvfs-icon]"
  332358
  333359#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:15
   
  335361"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
  336362msgstr ""
   363"Ако е зададено, това е името, което ще се използва за устройството в "
   364"потребителския интерфейс [x-gvfs-name]"
  337365
  338366#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
  339367#, fuzzy
  340368msgid "Mount options to use"
  341 msgstr "Точка на монтиране, която да се използва"
   369msgstr "Настройки при монтиране, които да се използват"
  342370
  343371#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
  344372msgid "Never show in user interface"
  345 msgstr ""
   373msgstr "Никога да не се показва в потребителския интерфейс"
  346374
  347375#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:18
  348376msgid "Require additional authorization to mount"
  349 msgstr ""
   377msgstr "Изисква допълнително упълномощаване, за да се монтира"
  350378
  351379#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:19
   
  357385#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:20
  358386msgid "The directory to mount the device in"
  359 msgstr ""
   387msgstr "Папката, в която да се монтира устройството"
  360388
  361389#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
   
  375403#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:3
  376404msgid "Do Not _Automount"
  377 msgstr ""
   405msgstr "Да не се монтира _автоматично"
  378406
  379407#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:4
  380408msgid "H_idden"
  381 msgstr ""
   409msgstr "_Скрито"
  382410
  383411#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:5
   
  386414"interfaces"
  387415msgstr ""
   416"Ако е зададено, в потребителския интерфейс на някои операционни системи "
   417"съдържанието на дяла може да не се показва"
  388418
  389419#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:6
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.