Ignore:
Timestamp:
Feb 3, 2012, 1:40:09 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gedit.master.bg.po

  r2392 r2421  
  1515"Project-Id-Version: gedit master\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2012-01-08 09:35+0200\n"
  18 "PO-Revision-Date: 2012-01-08 09:35+0200\n"
   17"POT-Creation-Date: 2012-02-03 13:38+0200\n"
   18"PO-Revision-Date: 2012-02-03 13:39+0200\n"
  1919"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  2020"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  102102
  103103#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
   104msgid "Ensure Trailing Newline"
   105msgstr ""
   106
   107#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
  104108msgid "Header Font for Printing"
  105109msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
  106110
  107 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
   111#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
  108112msgid "Highlight Current Line"
  109113msgstr "Оцветяване на текущия ред"
  110114
  111 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
   115#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
  112116msgid "Highlight Matching Brackets"
  113117msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
  114118
  115 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
   119#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
  116120msgid ""
  117121"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
   
  122126"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
  123127
  124 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
   128#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
  125129msgid "Insert spaces"
  126130msgstr "Вмъкване на интервали"
  127131
  128 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
   132#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
  129133msgid "Line Number Font for Printing"
  130134msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
  131135
  132 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
   136#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
  133137msgid "Line Wrapping Mode"
  134138msgstr "Режим с пренасяне"
  135139
  136 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
   140#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
  137141msgid ""
  138142"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
   
  143147"на дадена приставка."
  144148
  145 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
   149#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
  146150msgid ""
  147151"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
   
  152156"кодирания на знаци."
  153157
  154 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
   158#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
  155159msgid "Maximum Number of Undo Actions"
  156160msgstr "Максимален брой връщания назад"
  157161
  158 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
   162#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
  159163msgid "Maximum Recent Files"
  160164msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
  161165
  162 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
   166#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
  163167msgid ""
  164168"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
   
  168172"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
  169173
  170 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
   174#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
  171175msgid ""
  172176"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
   
  177181"нататък"
  178182
  179 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
   183#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
  180184msgid "Notebook Show Tabs Mode"
  181185msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
  182186
  183 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
   187#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
  184188msgid ""
  185189"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
   
  189193"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
  190194
  191 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
   195#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
  192196msgid "Print Header"
  193197msgstr "Печатане на горен колонтитул"
  194198
  195 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
   199#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
  196200msgid "Print Line Numbers"
  197201msgstr "Печатане на номера на редове"
  198202
  199 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
   203#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
  200204msgid "Print Syntax Highlighting"
  201205msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
  202206
  203 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
   207#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
  204208msgid "Printing Line Wrapping Mode"
  205209msgstr "Режим с пренасяне при печат"
  206210
  207 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
   211#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
  208212msgid "Restore Previous Cursor Position"
  209213msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
  210214
  211 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
   215#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
  212216msgid "Right Margin Position"
  213217msgstr "Позиция на дясната граница"
  214218
  215 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
   219#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
  216220msgid "Side panel is Visible"
  217221msgstr "Страничният панел е видим "
  218222
  219 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
   223#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
  220224msgid "Smart Home End"
  221225msgstr "Умни „Home“ и „End“"
  222226
  223 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
   227#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
  224228msgid ""
  225229"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
   
  231235"Използват се само познати кодирания на знаци."
  232236
  233 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
   237#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
  234238msgid ""
  235239"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
   
  248252"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
  249253
  250 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
   254#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
  251255msgid ""
  252256"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
   
  260264"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  261265
  262 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
   266#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
  263267msgid ""
  264268"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
   
  273277"както ги виждате тук."
  274278
  275 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
   279#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
  276280msgid ""
  277281"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
   
  279283"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
  280284
  281 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
   285#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
  282286msgid ""
  283287"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
   
  287291"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
  288292
  289 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
   293#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
  290294msgid ""
  291295"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
   
  295299"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
  296300
  297 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
   301#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
  298302msgid ""
  299303"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
   
  303307"подменюто „Последни файлове“."
  304308
  305 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
   309#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
  306310msgid ""
  307311"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
   
  309313msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
  310314
  311 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
   315#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
  312316msgid "Specifies the position of the right margin."
  313317msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
  314318
  315 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
   319#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
  316320msgid ""
  317321"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
   
  326330"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  327331
  328 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
   332#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
  329333msgid "Status Bar is Visible"
  330334msgstr "Лентата на състоянието е видима"
  331335
  332 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
   336#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
  333337msgid "Style Scheme"
  334338msgstr "Стилови схеми"
  335339
  336 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
   340#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
  337341msgid "Tab Size"
  338342msgstr "Размер на табулатора"
  339343
  340 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
   344#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
  341345msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
  342346msgstr ""
   
  344348"оцветяване на текста."
  345349
  346 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
   350#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
  347351msgid "Toolbar is Visible"
  348352msgstr "Лентата с инструменти е видима"
  349353
  350 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
   354#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
  351355msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
  352356msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
  353357
  354 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
   358#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
  355359msgid "Use Default Font"
  356360msgstr "Използване на стандартния шрифт"
  357361
  358 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
   362#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
  359363msgid ""
  360364"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
   
  365369"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
  366370
  367 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
   371#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
  368372msgid ""
  369373"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
   
  373377"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
  374378
  375 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
   379#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
  376380msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
  377381msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
  378382
  379 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
   383#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
  380384msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
  381385msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
  382386
  383 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
   387#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
  384388msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
  385389msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
  386390
  387 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
   391#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
  388392msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
  389393msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
  390394
  391 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
   395#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
  392396msgid ""
  393397"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
  394398msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
  395399
  396 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
   400#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
  397401msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
  398402msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
  399403
  400 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
   404#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
  401405msgid "Whether gedit should highlight the current line."
  402406msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
  403407
  404 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
   408#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
  405409msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
  406410msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
  407411
  408 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
   412#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
  409413msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
  410414msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
  411415
  412 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
   416#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
  413417msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
  414418msgstr ""
  415419"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
  416420
  417 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
   421#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
  418422msgid ""
  419423"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
   
  423427"файл."
  424428
  425 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
   429#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
   430#, fuzzy
   431msgid ""
   432"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
   433msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
   434
   435#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
  426436msgid ""
  427437"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
   
  429439"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
  430440
  431 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
   441#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
  432442msgid ""
  433443"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
   
  436446"видима."
  437447
  438 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
   448#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
  439449msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
  440450msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
  441451
  442 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
   452#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
  443453msgid ""
  444454"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
   
  626636msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
  627637
  628 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:419
   638#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
  629639msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
  630640msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
  631641
  632 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:434
   642#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
  633643#, c-format
  634644msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
  635645msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
  636646
  637 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:629
   647#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
   648#, c-format
   649msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
   650msgstr ""
   651"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
   652"g_mkdir_with_parents(): %s"
   653
   654#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:860
  638655msgid "The selected color scheme cannot be installed."
  639656msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
  640657
  641 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:656
   658#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:887
  642659msgid "Add Scheme"
  643660msgstr "Добавяне на схема"
  644661
  645 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:663
   662#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:894
  646663msgid "A_dd Scheme"
  647664msgstr "_Добавяне на схема"
  648665
  649 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:671
   666#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:902
  650667msgid "Color Scheme Files"
  651668msgstr "Файлове на цветова схема"
  652669
  653 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:678
   670#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:909
  654671#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
  655672msgid "All Files"
  656673msgstr "Всички файлове"
  657674
  658 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:723
   675#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:954
  659676#, c-format
  660677msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
  661678msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
  662679
  663 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:942
   680#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1180
  664681msgid "gedit Preferences"
  665682msgstr "Настройки на gedit"
   
  728745
  729746#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
   747#, fuzzy
   748msgid "Install scheme"
   749msgstr "Стилови схеми"
   750
   751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
  730752msgid "Pick the editor font"
  731753msgstr "Избор на шрифт за редактора"
  732754
  733 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
   755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
  734756msgid "Plugins"
  735757msgstr "Приставки"
  736758
  737 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
   759#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
  738760msgid "Preferences"
  739761msgstr "Предпочитани настройки"
  740762
  741 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
   763#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
  742764msgid "Tab Stops"
  743765msgstr "Табулатори"
  744766
  745 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
   767#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
  746768#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
  747769msgid "Text Wrapping"
  748770msgstr "Режим с пренасяне"
  749771
  750 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
   772#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
   773msgid "Uninstall scheme"
   774msgstr ""
   775
   776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
  751777msgid "View"
  752778msgstr "Изглед"
  753779
  754 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
  755 msgid "_Add..."
  756 msgstr "_Добавяне…"
  757 
  758 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
   780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
  759781msgid "_Autosave files every"
  760782msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
  761783
  762 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:552
   784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24 ../gedit/gedit-view.c:552
  763785msgid "_Display line numbers"
  764786msgstr "Показване на _номера на редовете"
  765787
  766 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
   788#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
  767789msgid "_Enable automatic indentation"
  768790msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
  769791
  770 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
   792#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
  771793msgid "_Tab width:"
  772794msgstr "_Широчина на табулатора:"
  773795
  774 #: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
   796#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
  775797msgid "_minutes"
  776798msgstr "_минути"
  777799
   800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
   801msgid "toolbutton1"
   802msgstr ""
   803
   804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
   805msgid "toolbutton2"
   806msgstr ""
   807
  778808#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
  779 #: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1625
   809#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1559
  780810msgid "Replace"
  781811msgstr "Замяна"
   
  819849msgstr "_След края — от началото"
  820850
  821 #: ../gedit/gedit-app.c:222
   851#: ../gedit/gedit-app.c:224
  822852msgid "There was an error displaying the help."
  823853msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
   854
   855#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
   856msgid "About gedit"
   857msgstr "Относно gedit"
  824858
  825859#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
   
  11021136msgstr "Низът „%s“ не е открит"
  11031137
  1104 #: ../gedit/gedit-document.c:1224 ../gedit/gedit-document.c:1250
   1138#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
  11051139#, c-format
  11061140msgid "Unsaved Document %d"
   
  11081142
  11091143#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
  1110 #: ../gedit/gedit-window.c:2458 ../gedit/gedit-window.c:2465
   1144#: ../gedit/gedit-window.c:2399 ../gedit/gedit-window.c:2406
  11111145msgid "Read-Only"
  11121146msgstr "(само за четене)"
  11131147
  1114 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1145 ../gedit/gedit-window.c:3907
   1148#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3848
  11151149msgid "Documents"
  11161150msgstr "Документи"
   
  16381672msgstr "_Печат…"
  16391673
  1640 #: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:586
   1674#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:585
  16411675msgid "Empty"
  16421676msgstr "Празен"
   
  17821816#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
  17831817msgid "OVR"
  1784 msgstr "ВРХУ"
   1818msgstr "ЗАМ"
  17851819
  17861820#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
  17871821msgid "INS"
  1788 msgstr "ВМКВ"
   1822msgstr "ВМК"
  17891823
  17901824#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
   
  18021836msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
  18031837
  1804 #: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:176
  1805 #, c-format
  1806 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
  1807 msgstr ""
  1808 "Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
  1809 "g_mkdir_with_parents(): %s"
  1810 
  18111838#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
  18121839#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
   
  19221949msgstr "_Отваряне…"
  19231950
  1924 #: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1553
   1951#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1487
  19251952msgid "Open a file"
  19261953msgstr "Отваряне на файл"
   
  21882215
  21892216#. create "Wrap Around" menu item.
  2190 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:553
   2217#: ../gedit/gedit-view-frame.c:546
  21912218msgid "_Wrap Around"
  21922219msgstr "_След края — от началото"
  21932220
  21942221#. create "Match Entire Word Only" menu item.
  2195 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:563
   2222#: ../gedit/gedit-view-frame.c:556
  21962223msgid "Match _Entire Word Only"
  21972224msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
  21982225
  21992226#. create "Match Case" menu item.
  2200 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:573
   2227#: ../gedit/gedit-view-frame.c:566
  22012228msgid "_Match Case"
  22022229msgstr "Зачитане на р_егистъра"
  22032230
  2204 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:774
   2231#: ../gedit/gedit-view-frame.c:767
  22052232msgid "String you want to search for"
  22062233msgstr "Низ, който да бъде търсен"
  22072234
  2208 #: ../gedit/gedit-view-frame.c:781
   2235#: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
  22092236msgid "Line you want to move the cursor to"
  22102237msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
  22112238
  2212 #: ../gedit/gedit-window.c:1008
   2239#: ../gedit/gedit-window.c:942
  22132240#, c-format
  22142241msgid "Use %s highlight mode"
   
  22182245#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
  22192246#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  2220 #: ../gedit/gedit-window.c:1113 ../gedit/gedit-window.c:2152
   2247#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2093
  22212248#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
  22222249#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
   
  22262253msgstr "Обикновен текст"
  22272254
  2228 #: ../gedit/gedit-window.c:1114
   2255#: ../gedit/gedit-window.c:1048
  22292256msgid "Disable syntax highlighting"
  22302257msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
  22312258
  22322259#. Translators: %s is a URI
  2233 #: ../gedit/gedit-window.c:1431
   2260#: ../gedit/gedit-window.c:1365
  22342261#, c-format
  22352262msgid "Open '%s'"
  22362263msgstr "Отваряне на „%s“"
  22372264
  2238 #: ../gedit/gedit-window.c:1555
   2265#: ../gedit/gedit-window.c:1489
  22392266msgid "Open a recently used file"
  22402267msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
  22412268
  2242 #: ../gedit/gedit-window.c:1561
   2269#: ../gedit/gedit-window.c:1495
  22432270msgid "Open"
  22442271msgstr "Отваряне"
  22452272
  2246 #: ../gedit/gedit-window.c:1619
   2273#: ../gedit/gedit-window.c:1553
  22472274msgid "Save"
  22482275msgstr "Запазване"
  22492276
  2250 #: ../gedit/gedit-window.c:1621
   2277#: ../gedit/gedit-window.c:1555
  22512278msgid "Print"
  22522279msgstr "Печат"
  22532280
  2254 #: ../gedit/gedit-window.c:1623
   2281#: ../gedit/gedit-window.c:1557
  22552282msgid "Find"
  22562283msgstr "Търсене"
  22572284
  22582285#. Translators: %s is a URI
  2259 #: ../gedit/gedit-window.c:1783
   2286#: ../gedit/gedit-window.c:1717
  22602287#, c-format
  22612288msgid "Activate '%s'"
  22622289msgstr "Отваряне на „%s“"
  22632290
  2264 #: ../gedit/gedit-window.c:2133
   2291#: ../gedit/gedit-window.c:2074
  22652292msgid "Use Spaces"
  22662293msgstr "Използване на интервали"
  22672294
  2268 #: ../gedit/gedit-window.c:2206
   2295#: ../gedit/gedit-window.c:2147
  22692296msgid "Tab Width"
  22702297msgstr "Широчина на табулатора"
  22712298
  2272 #: ../gedit/gedit-window.c:2315
   2299#: ../gedit/gedit-window.c:2256
  22732300msgid "Bracket match is out of range"
  22742301msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
  22752302
  2276 #: ../gedit/gedit-window.c:2320
   2303#: ../gedit/gedit-window.c:2261
  22772304msgid "Bracket match not found"
  22782305msgstr "Няма съответстваща скоба"
  22792306
  2280 #: ../gedit/gedit-window.c:2325
   2307#: ../gedit/gedit-window.c:2266
  22812308#, c-format
  22822309msgid "Bracket match found on line: %d"
  22832310msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
  2284 
  2285 #: ../gedit/gedit-window.c:4113
  2286 msgid "About gedit"
  2287 msgstr "Относно gedit"
  22882311
  22892312#. ex:set ts=8 noet:
   
  23412364msgstr "Проверка за обновления"
  23422365
  2343 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:256
   2366#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
  23442367msgid "There was an error displaying the URI."
  23452368msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
  23462369
  2347 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:293
   2370#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:294
  23482371msgid "_Download"
  23492372msgstr "_Изтегляне"
  23502373
  2351 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:301
   2374#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:302
  23522375msgid "_Ignore Version"
  23532376msgstr "_Игнориране на версията"
  23542377
  2355 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:316
   2378#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:317
  23562379msgid "There is a new version of gedit"
  23572380msgstr "Има нова версия на gedit"
  23582381
  2359 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:320
   2382#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:321
  23602383msgid ""
  23612384"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
   
  31023125msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
  31033126
   3127#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
   3128#, fuzzy
   3129msgid "Quick open"
   3130msgstr "Бързо отваряне"
   3131
   3132#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
   3133#, fuzzy
   3134msgid "Quickly open documents"
   3135msgstr "Бързо отваряне на файлове"
   3136
   3137#. ex:ts=4:et:
  31043138#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
  31053139#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
   
  31713205msgstr "Архив с изрезки"
  31723206
  3173 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:62
   3207#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:63
  31743208msgid "Add a new snippet..."
  31753209msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
  31763210
  3177 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
   3211#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:116
  31783212msgid "Global"
  31793213msgstr "Глобално"
  31803214
  3181 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:396
   3215#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:400
  31823216msgid "Revert selected snippet"
  31833217msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
  31843218
  3185 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:399
   3219#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:403
  31863220#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
  31873221msgid "Delete selected snippet"
   
  31893223
  31903224#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
  3191 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:659
   3225#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:663
  31923226msgid ""
  31933227"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
   
  31983232
  31993233#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
  3200 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:666
   3234#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:670
  32013235#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
  32023236msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
  32033237msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
  32043238
  3205 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:755
   3239#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:759
  32063240#, python-format
  32073241msgid "The following error occurred while importing: %s"
  32083242msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
  32093243
  3210 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:762
   3244#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:766
  32113245msgid "Import successfully completed"
  32123246msgstr "Внасянето завърши успешно"
  32133247
  3214 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
   3248#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
  32153249#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
  32163250msgid "Import snippets"
  32173251msgstr "Внасяне на на изрезки"
  32183252
  3219 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
  3220 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
  3221 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
  3222 msgid "All supported archives"
  3223 msgstr "Всички поддържани архиви"
  3224 
  3225 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
  3226 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:868
  3227 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:931
  3228 msgid "Gzip compressed archive"
  3229 msgstr "Архив, компресиран с gzip"
  3230 
  3231 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:783
  3232 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:869
  3233 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:932
  3234 msgid "Bzip2 compressed archive"
  3235 msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
  3236 
  3237 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
  3238 msgid "Single snippets file"
  3239 msgstr "Единичен файл с изрезки"
  3240 
  32413253#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
  32423254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
  32433255#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
   3256msgid "All supported archives"
   3257msgstr "Всички поддържани архиви"
   3258
   3259#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
   3260#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872
   3261#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
   3262msgid "Gzip compressed archive"
   3263msgstr "Архив, компресиран с gzip"
   3264
   3265#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
   3266#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
   3267#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
   3268msgid "Bzip2 compressed archive"
   3269msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
   3270
   3271#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
   3272msgid "Single snippets file"
   3273msgstr "Единичен файл с изрезки"
   3274
   3275#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
   3276#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
   3277#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:938
  32443278msgid "All files"
  32453279msgstr "Всички файлове"
  32463280
  3247 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:797
   3281#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
  32483282#, python-format
  32493283msgid "The following error occurred while exporting: %s"
  32503284msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
  32513285
  3252 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
   3286#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
  32533287msgid "Export successfully completed"
  32543288msgstr "Изнасянето завърши успешно"
  32553289
  32563290#. Ask if system snippets should also be exported
  3257 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:841
  3258 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:908
   3291#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:845
   3292#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
  32593293msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
  32603294msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
  32613295
  3262 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:856
  3263 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:926
   3296#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
   3297#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
  32643298msgid "There are no snippets selected to be exported"
  32653299msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
  32663300
  3267 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:861
  3268 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:899
   3301#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:865
   3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:903
  32693303msgid "Export snippets"
  32703304msgstr "Изнасяне на изрезки"
  32713305
  3272 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1040
   3306#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
  32733307msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
  32743308msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
  32753309
  3276 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1042
   3310#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1046
  32773311msgid "Type a new shortcut"
  32783312msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
  32793313
  3280 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
   3314#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
  32813315#, python-format
  32823316msgid ""
   
  32873321"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
  32883322
  3289 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
   3323#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:610
  32903324#, python-format
  32913325msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
   
  34473481#. * "French (France)"
  34483482#.
  3449 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
  3450 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:379
   3483#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
   3484#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:384
  34513485#, c-format
  34523486msgctxt "language"
   
  34573491#. * (one which isn't in our built-in list).
  34583492#.
  3459 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:388
   3493#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:393
  34603494#, c-format
  34613495msgctxt "language"
   
  34663500#. * spell checker
  34673501#.
  3468 #: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:494
   3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:499
  34693503msgctxt "language"
  34703504msgid "Default"
   
  36823716msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
  36833717
   3718#~ msgid "_Add..."
   3719#~ msgstr "_Добавяне…"
   3720
  36843721#~ msgid "Previous location"
  36853722#~ msgstr "Предишно местоположение"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.