Changeset 242

Timestamp:
Oct 4, 2005, 2:51:01 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

Добавена е папка Freedesktop. В тази папка ще слагаме преводи на програми, които се поддържат от този проект. В момента съм добавил актуализиран превод на system-tools-backends. В този превод са поправени известна доза правописни грешки.

Location:
freedesktop
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.