Changeset 2387


Ignore:
Timestamp:
Jan 17, 2012, 4:17:50 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-screensaver: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-screensaver.master.bg.po

  r2286 r2387  
  1 # Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
  2 # Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  4 # This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
  5 # Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
  6 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
  7 # Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
   1# Bulgarian translation of gnome-utils po-file.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
   3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
   4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
   5# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
   6# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
   7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
   8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
   9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012.
   10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
  811#
  912msgid ""
  1013msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: gnome-screensaver master\n"
   14"Project-Id-Version: gnome-utils master\n"
  1215"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2011-03-25 21:47+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2011-03-25 21:47+0200\n"
  15 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
   16"POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:46+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:46+0200\n"
   18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1619"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1720"Language: bg\n"
   
  2124"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2225
  23 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:46
  24 msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
  25 msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори"
  26 
  27 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:48
  28 msgid "Query the state of the screensaver"
  29 msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
  30 
  31 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:50
  32 msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
  33 msgstr ""
  34 "Запитване за времето на активност на екранния\n"
  35 "                             предпазител"
  36 
  37 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:52
  38 msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
  39 msgstr ""
  40 "Съобщава на стартирания екранен предпазител\n"
  41 "                             веднага да заключи екрана"
  42 
  43 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:54
  44 msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
  45 msgstr ""
  46 "Включване на екранния предпазител (изчистване\n"
  47 "                             на екрана)"
  48 
  49 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:56
  50 msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
  51 msgstr ""
  52 "Ако екранният предпазител е активен — да се\n"
  53 "                             деактивира (включване на екрана)"
  54 
  55 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:58 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
  56 #: ../src/gnome-screensaver.c:56
  57 msgid "Version of this application"
  58 msgstr "Версия на програмата"
  59 
  60 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:224
  61 #, c-format
  62 msgid "The screensaver is active\n"
  63 msgstr "Екранният предпазител е активен\n"
  64 
  65 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:226
  66 #, c-format
  67 msgid "The screensaver is inactive\n"
  68 msgstr "Екранният предпазител не е активен\n"
  69 
  70 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:256
  71 #, c-format
  72 msgid "The screensaver has been active for %d second.\n"
  73 msgid_plural "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
  74 msgstr[0] "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунда.\n"
  75 msgstr[1] "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунди.\n"
  76 
  77 #: ../src/gnome-screensaver-command.c:258
  78 #, c-format
  79 msgid "The screensaver is not currently active.\n"
  80 msgstr "В момента екранният предпазител не е включен.\n"
  81 
  82 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
  83 msgid "Show debugging output"
  84 msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
  85 
  86 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
  87 msgid "Show the logout button"
  88 msgstr "Показване на бутона за изход"
  89 
  90 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
  91 msgid "Command to invoke from the logout button"
  92 msgstr "Команда стартирана от бутона за изход"
  93 
  94 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
  95 msgid "Show the switch user button"
  96 msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
  97 
  98 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:67
  99 msgid "Message to show in the dialog"
  100 msgstr "Съобщение, което да се покаже в прозореца"
  101 
  102 #. Translators: This is the example input for the --status-message command line option.
  103 #. Translators: This is the example input for the --away-message command line option.
  104 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:69 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:73
  105 msgid "MESSAGE"
  106 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
  107 
  108 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:71
  109 msgid "Not used"
  110 msgstr "Не се използва"
  111 
  112 #. login: is whacked always translate to Username:
  113 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
  114 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185 ../src/gs-auth-pam.c:698
  115 msgid "Username:"
  116 msgstr "Потребител:"
  117 
  118 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
  119 #: ../src/gs-auth-pam.c:166
  120 msgid "Password:"
  121 msgstr "Парола:"
  122 
  123 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
  124 msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
  125 msgstr "Изисква се да смените паролата си незабавно (остаряла парола)"
  126 
  127 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
  128 msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
  129 msgstr ""
  130 "Необходимо е незабавно да смените паролата (администраторът ви е задължил)"
  131 
  132 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
  133 msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
  134 msgstr "Регистрацията ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
  135 
  136 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
  137 msgid "No password supplied"
  138 msgstr "Не е предоставена парола"
  139 
  140 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
  141 msgid "Password unchanged"
  142 msgstr "Паролата е непроменена"
  143 
  144 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
  145 msgid "Cannot get username"
  146 msgstr "Не може да се получи потребителското име"
  147 
  148 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:194
  149 msgid "Retype new Unix password:"
  150 msgstr "Въведете отново новата парола за UNIX:"
  151 
  152 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:195
  153 msgid "Enter new Unix password:"
  154 msgstr "Въведете нова парола за UNIX:"
  155 
  156 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:196
  157 msgid "(current) Unix password:"
  158 msgstr "(текуща) парола за UNIX:"
  159 
  160 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:197
  161 msgid "Error while changing NIS password."
  162 msgstr "Грешка при сменяне на паролата за NIS."
  163 
  164 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:198
  165 msgid "You must choose a longer password"
  166 msgstr "Трябва да изберете друга парола."
  167 
  168 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:199
  169 msgid "Password has been already used. Choose another."
  170 msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."
  171 
  172 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:200
  173 msgid "You must wait longer to change your password"
  174 msgstr "Трябва да изчакате по-дълго, за да смените паролата си."
  175 
  176 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:201
  177 msgid "Sorry, passwords do not match"
  178 msgstr "Паролите не съвпадат."
  179 
  180 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:267
  181 msgid "Checking…"
  182 msgstr "Проверка…"
  183 
  184 #: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:309 ../src/gs-auth-pam.c:457
  185 msgid "Authentication failed."
  186 msgstr "Неуспех при удостоверяването."
  187 
  188 #: ../src/gnome-screensaver.c:57
  189 msgid "Don't become a daemon"
  190 msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
  191 
  192 #: ../src/gnome-screensaver.c:58
  193 msgid "Enable debugging code"
  194 msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
  195 
  196 #: ../src/gnome-screensaver.desktop.in.in.h:1
  197 msgid "Launch screensaver and locker program"
  198 msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключване"
  199 
  200 #: ../src/gnome-screensaver.desktop.in.in.h:2
  201 msgid "Screensaver"
  202 msgstr "Предпазител на екрана"
  203 
  204 #: ../src/gs-auth-pam.c:397
  205 #, c-format
  206 msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
  207 msgstr "Не може да се установи услугата %s: %s\n"
  208 
  209 #: ../src/gs-auth-pam.c:423
  210 #, c-format
  211 msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
  212 msgstr "Не може да се настрои PAM_TTY=%s"
  213 
  214 #: ../src/gs-auth-pam.c:455
  215 msgid "Incorrect password."
  216 msgstr "Неправилна парола."
  217 
  218 #: ../src/gs-auth-pam.c:471
  219 msgid "Not permitted to gain access at this time."
  220 msgstr "В момента нямате право на достъп."
  221 
  222 #: ../src/gs-auth-pam.c:477
  223 msgid "No longer permitted to access the system."
  224 msgstr "Вече нямате право на достъп до системата."
  225 
  226 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1148
  227 msgid "failed to register with the message bus"
  228 msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
  229 
  230 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1158
  231 msgid "not connected to the message bus"
  232 msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
  233 
  234 #: ../src/gs-listener-dbus.c:1167 ../src/gs-listener-dbus.c:1197
  235 msgid "screensaver already running in this session"
  236 msgstr "предпазителят на екрана вече е стартиран в тази сесия"
  237 
  238 #: ../src/gs-lock-plug.c:256
  239 msgid "Time has expired."
  240 msgstr "Времето изтече."
  241 
  242 #: ../src/gs-lock-plug.c:287
  243 msgid "You have the Caps & Num Lock keys on."
  244 msgstr "Клавишите „Caps Lock“ и „Num Lock“ са натиснати."
  245 
  246 #: ../src/gs-lock-plug.c:290
  247 msgid "You have the Caps Lock key on."
  248 msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат."
  249 
  250 #: ../src/gs-lock-plug.c:293
  251 msgid "You have the Num Lock key on."
  252 msgstr "Клавишът „Num Lock“ е натиснат."
  253 
  254 #: ../src/gs-lock-plug.c:1350
  255 msgid "S_witch User…"
  256 msgstr "_Смяна на потребител…"
  257 
  258 #: ../src/gs-lock-plug.c:1359
  259 msgid "Log _Out"
  260 msgstr "_Изход"
  261 
  262 #: ../src/gs-lock-plug.c:1366
  263 msgid "_Unlock"
  264 msgstr "_Отключване"
  265 
  266 #: ../src/gs-lock-plug.c:1401
  267 msgid "_Password:"
  268 msgstr "Па_рола:"
  269 
  270 #. Translators, this is the 24h date format used in the panel clock
  271 #: ../src/gs-window-x11.c:2199
  272 msgid "%a %R"
  273 msgstr "%a, %R"
  274 
  275 #. Translators, this is the 12h date format used in the panel clock
  276 #: ../src/gs-window-x11.c:2202
  277 msgid "%a %l:%M %p"
  278 msgstr "%a %l:%M %p"
   26#: ../src/gnome-screenshot.c:143
   27msgid "Error while saving screenshot"
   28msgstr "Грешка при запазването на снимката"
   29
   30#: ../src/gnome-screenshot.c:147
   31#, c-format
   32msgid ""
   33"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
   34" Error was %s.\n"
   35" Please choose another location and retry."
   36msgstr ""
   37"Снимката не може да бъде запазена в %s.\n"
   38" Грешка: %s\n"
   39" Въведете друго местоположение и пробвайте пак."
   40
   41#: ../src/gnome-screenshot.c:336
   42msgid "Screenshot taken"
   43msgstr "Направена е снимка"
   44
   45#: ../src/gnome-screenshot.c:495
   46msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
   47msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия прозорец"
   48
   49#: ../src/gnome-screenshot.c:666
   50msgid "Send the grab directly to the clipboard"
   51msgstr "Изпращане на снимката директно в буфера за обмен"
   52
   53#: ../src/gnome-screenshot.c:667
   54msgid "Grab a window instead of the entire screen"
   55msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран"
   56
   57#: ../src/gnome-screenshot.c:668
   58msgid "Grab an area of the screen instead of the entire screen"
   59msgstr "Снимка на област, а не на целия екран"
   60
   61#: ../src/gnome-screenshot.c:669
   62msgid "Include the window border with the screenshot"
   63msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
   64
   65#: ../src/gnome-screenshot.c:670
   66msgid "Remove the window border from the screenshot"
   67msgstr "Изключване на рамката на прозореца от снимката"
   68
   69#: ../src/gnome-screenshot.c:671
   70msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
   71msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
   72
   73#. translators: this is the last part of the "grab after a
   74#. * delay of <spin button> seconds".
   75#.
   76#: ../src/gnome-screenshot.c:671 ../src/screenshot-interactive-dialog.c:423
   77msgid "seconds"
   78msgstr "секунди"
   79
   80#: ../src/gnome-screenshot.c:672
   81msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
   82msgstr "Какъв ефект да се добави към снимката (сянка, рамка или никакъв)"
   83
   84#: ../src/gnome-screenshot.c:672
   85msgid "effect"
   86msgstr "ефект"
   87
   88#: ../src/gnome-screenshot.c:673
   89msgid "Interactively set options"
   90msgstr "Интерактивно задаване на настройки"
   91
   92#: ../src/gnome-screenshot.c:682
   93msgid "Take a picture of the screen"
   94msgstr "Снимане на екрана"
   95
   96#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
   97msgid "Save images of your desktop or individual windows"
   98msgstr "Запазване на снимки на екрана или индивидуални прозорци"
   99
   100#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
   101msgid "Screenshot"
   102msgstr "Снимане на екрана"
   103
   104#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:3
   105msgid "Take a screenshot of the current window"
   106msgstr "Снимка на текущия прозорец"
   107
   108#: ../src/gnome-screenshot.desktop.in.h:4
   109msgid "Take a screenshot of the whole screen"
   110msgstr "Снимка на целия екран"
   111
   112#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:1
   113msgid "*"
   114msgstr "*"
   115
   116#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:2
   117msgid "C_opy to Clipboard"
   118msgstr "_Копиране в буфера за обмен"
   119
   120#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:3
   121msgid "Save Screenshot"
   122msgstr "Запазване на снимка на екрана"
   123
   124#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:4
   125msgid "Save in _folder:"
   126msgstr "_В папка:"
   127
   128#: ../src/gnome-screenshot.ui.h:5
   129msgid "_Name:"
   130msgstr "_Име:"
   131
   132#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:1
   133msgid "Border Effect"
   134msgstr "Ефект на рамката"
   135
   136#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:2
   137msgid ""
   138"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
   139"\"none\", and \"border\"."
   140msgstr ""
   141"Ефект, който да се добави към снимката. Възможни стойности са "
   142"„shadow“ (сянка), „none“ (нищо), и „border“ (рамка)."
   143
   144#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:3
   145msgid ""
   146"Grab just the current window, rather than the whole desktop. This key has "
   147"been deprecated and it is no longer in use."
   148msgstr ""
   149"Заснемане само на текущия прозорец, а не на целия работен плот. Този ключ е "
   150"изоставен и вече не се ползва."
   151
   152#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:4
   153msgid "Include Border"
   154msgstr "Включване на рамка"
   155
   156#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:5
   157msgid "Include ICC Profile"
   158msgstr "Включване на цветовия профил"
   159
   160#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:6
   161msgid "Include Pointer"
   162msgstr "Включване на показалеца"
   163
   164#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:7
   165msgid "Include the ICC profile of the target in the screenshot file"
   166msgstr "Включване на цветовия профил на заснетия прозорец в снимката"
   167
   168#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:8
   169msgid "Include the pointer in the screenshot"
   170msgstr "Включване на показалеца в снимката"
   171
   172#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:9
   173msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
   174msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
   175
   176#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:10
   177msgid "Screenshot delay"
   178msgstr "Забавяне преди заснемане на екрана"
   179
   180#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:11
   181msgid "Screenshot directory"
   182msgstr "Папка за снимките на екрана"
   183
   184#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:12
   185msgid "The directory the last screenshot was saved in."
   186msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
   187
   188#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:13
   189msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
   190msgstr "Изчакване в секунди преди заснемането."
   191
   192#: ../src/org.gnome.gnome-screenshot.gschema.xml.in.h:14
   193msgid "Window-specific screenshot (deprecated)"
   194msgstr "Снимка на прозорец (този ключ е изоставен и не се ползва)"
   195
   196#: ../src/screenshot-config.c:78
   197#, c-format
   198msgid ""
   199"Conflicting options: --window and --area should not be used at the same "
   200"time.\n"
   201msgstr ""
   202"Несъвместими опции: „--window“ и „--area“ не могат да бъдат използвани "
   203"едновременно.\n"
   204
   205#: ../src/screenshot-config.c:85
   206#, c-format
   207msgid ""
   208"Conflicting options: --area and --delay should not be used at the same "
   209"time.\n"
   210msgstr ""
   211"Несъвместими опции: „--ared“ и „--delay“ не могат да бъдат използвани "
   212"едновременно.\n"
   213
   214#: ../src/screenshot-dialog.c:171
   215msgid ""
   216"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
   217"Please check your installation of gnome-utils"
   218msgstr ""
   219"Липсва файлът с описание на интерфейса за програмата за\n"
   220"снимки на екрана. Проверете инсталацията на gnome-utils"
   221
   222#: ../src/screenshot-dialog.c:192
   223msgid "Select a folder"
   224msgstr "Избор на папка"
   225
   226#: ../src/screenshot-dialog.c:301
   227msgid "Screenshot.png"
   228msgstr "Снимка.png"
   229
   230#. translators: this is the name of the file that gets made up
   231#. * with the screenshot if the entire screen is taken
   232#: ../src/screenshot-filename-builder.c:119
   233#, c-format
   234msgid "Screenshot at %s.png"
   235msgstr "Снимка-%s.png"
   236
   237#. translators: this is the name of the file that gets
   238#. * made up with the screenshot if the entire screen is
   239#. * taken
   240#: ../src/screenshot-filename-builder.c:126
   241#, c-format
   242msgid "Screenshot at %s - %d.png"
   243msgstr "Снимка-%s-%d.png"
   244
   245#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:165
   246msgid "None"
   247msgstr "Никакъв"
   248
   249#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:166
   250msgid "Drop shadow"
   251msgstr "Със сянка"
   252
   253#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:167
   254msgid "Border"
   255msgstr "С рамка"
   256
   257#. * Include pointer *
   258#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:271
   259msgid "Include _pointer"
   260msgstr "Включване на _показалеца"
   261
   262#. * Include window border *
   263#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:281
   264msgid "Include the window _border"
   265msgstr "Включване на _рамката на прозореца в снимката"
   266
   267#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:298
   268msgid "Apply _effect:"
   269msgstr "Прилагане на _ефект:"
   270
   271#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
   272msgid "Grab the whole _desktop"
   273msgstr "Снимка на _целия работен плот"
   274
   275#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:374
   276msgid "Grab the current _window"
   277msgstr "Снимка на _текущия прозорец"
   278
   279#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:386
   280msgid "Select _area to grab"
   281msgstr "Избор на _област за заснемане"
   282
   283#. translators: this is the first part of the "grab after a
   284#. * delay of <spin button> seconds".
   285#.
   286#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:403
   287msgid "Grab _after a delay of"
   288msgstr "Снимка _след"
   289
   290#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:441
   291#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:449
   292msgid "Take Screenshot"
   293msgstr "Снимка на екрана"
   294
   295#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:450
   296msgid "Effects"
   297msgstr "Ефекти"
   298
   299#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:455
   300msgid "Take _Screenshot"
   301msgstr "_Снимка на екрана"
   302
   303#: ../src/screenshot-utils.c:713
   304msgid "Error loading the help page"
   305msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.