Ignore:
Timestamp:
Oct 4, 2005, 10:43:02 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подавам обновен превод на един низ в Metacity.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/metacity.HEAD.bg.po

  r135 r238  
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-08-10 22:38+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-08-10 22:31+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-10-04 10:48+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  6363msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  6464
  65 #: ../src/display.c:319
   65#: ../src/display.c:307
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
   
  8484msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  8585
  86 #: ../src/frames.c:1125
   86#: ../src/frames.c:1122
  8787msgid "Close Window"
  8888msgstr "Затваряне на прозореца"
  8989
  90 #: ../src/frames.c:1128
   90#: ../src/frames.c:1125
  9191msgid "Window Menu"
  9292msgstr "Меню за прозорците"
  9393
  94 #: ../src/frames.c:1131
   94#: ../src/frames.c:1128
  9595msgid "Minimize Window"
  9696msgstr "Минимизиране на прозореца"
  9797
  98 #: ../src/frames.c:1134
   98#: ../src/frames.c:1131
  9999msgid "Maximize Window"
  100100msgstr "Максимизиране на прозореца"
  101101
  102 #: ../src/frames.c:1137
   102#: ../src/frames.c:1134
  103103msgid "Unmaximize Window"
  104104msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
   
  111111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
  112112
  113 #: ../src/keybindings.c:2620
   113#: ../src/keybindings.c:2654
  114114#, c-format
  115115msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
   
  118118"грешка за команда: %s\n"
  119119
  120 #: ../src/keybindings.c:2725
   120#: ../src/keybindings.c:2759
  121121#, c-format
  122122msgid "No command %d has been defined.\n"
  123123msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  124124
  125 #: ../src/keybindings.c:3570
   125#: ../src/keybindings.c:3609
  126126msgid "No terminal command has been defined.\n"
  127127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
   
  509509"If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
  510510"focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
  511 "specified by the auto_raise_delay key)."
  512 msgstr ""
  513 "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
  514 "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
  515 "ключа auto_raise_delay)."
   511"specified by the auto_raise_delay key). This preference is poorly named, but "
   512"kept for backwards compatibility. To try to be more clear (at least to the "
   513"technically inclined), its meaning is \"automatically raise the window "
   514"following a timeout which is triggered by non-grabbed mouse entry in sloppy "
   515"or mouse focus modes\". It is unrelated to clicking behavior (i.e. this is "
   516"not related to raise-on-click/orthogonal-raise). It is unrelated to entering "
   517"a window during drag and drop (because that results in the application "
   518"grabbing the mouse)"
   519msgstr ""
   520"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
   521"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
   522"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Тази настройка действително е "
   523"неподходящо наименувана, но е запазена, за да се поддържа съвместимост с "
   524"предишните версии на програмата. За да бъдем по-коректни (поне пред по-"
   525"технически ориентираните потребители), значението на тази настройка е "
   526"«автоматично издигане на прозореца след определен интервал, което се "
   527"задейства от влизането на курсора в рамките на прозореца при режими на "
   528"фокусиране „sloppy“ и „mouse“, без прозорецът да е поел входа на мишката "
   529"(напр. не е бил натиснат клавиш на мишката в рамките на прозореца)». Както "
   530"казахме - това поведение не е свързано с натискането на бутоните на мишката "
   531"при автоматичното издигане на прозорец при натискане на бутон. Поведението "
   532"не е свързано и с навлизането на курсора на мишката при действие на "
   533"провлачване и пускане, защото при него прозорецът поема входа на мишката."
  516534
  517535#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
   
  31523170msgstr "Отворен е журналния файл %s\n"
  31533171
  3154 #: ../src/util.c:203
   3172#: ../src/util.c:217
  31553173msgid "Window manager: "
  31563174msgstr "Мениджър на прозорци: "
  31573175
  3158 #: ../src/util.c:349
   3176#: ../src/util.c:363
  31593177msgid "Bug in window manager: "
  31603178msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  31613179
  3162 #: ../src/util.c:378
   3180#: ../src/util.c:392
  31633181msgid "Window manager warning: "
  31643182msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  31653183
  3166 #: ../src/util.c:402
   3184#: ../src/util.c:416
  31673185msgid "Window manager error: "
  31683186msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
   
  31743192
  31753193#. first time through
  3176 #: ../src/window.c:5205
   3194#: ../src/window.c:5208
  31773195#, c-format
  31783196msgid ""
   
  31903208#. * about these apps but make them work.
  31913209#.
  3192 #: ../src/window.c:5876
   3210#: ../src/window.c:5879
  31933211#, c-format
  31943212msgid ""
   
  32273245"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
  32283246"списъка\n"
   3247
   3248#~ msgid ""
   3249#~ "If true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then the "
   3250#~ "focused window will be automatically raised after a delay (the delay is "
   3251#~ "specified by the auto_raise_delay key)."
   3252#~ msgstr ""
   3253#~ "Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
   3254#~ "фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
   3255#~ "ключа auto_raise_delay)."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.