Changeset 2377


Ignore:
Timestamp:
Jan 17, 2012, 4:17:38 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

glib-networking: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/glib-networking.master.bg.po

  r2267 r2377  
  11# Bulgarian translation of glib-networking po-file.
  2 # Copyright (C) 2011 Free Software Foundation
   2# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation
  33# This file is distributed under the same license as the glib-networking package.
  4 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: glib-networking\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2011-02-22 23:06+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2011-02-22 23:05+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2012-01-08 11:01+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2012-01-08 11:00+0200\n"
  1212"Last-Translator:  Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:142
   20#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
  2121msgid "Proxy resolver internal error."
  2222msgstr "Вътрешна грешка при откриването на сървъра-посредник."
   
  3232msgstr "Сертификатът във формат PEM не може да бъде анализиран: %s<"
  3333
  34 #: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:214
   34#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
  3535#, c-format
  3636msgid "Could not parse DER private key: %s"
  3737msgstr "Частният ключ във формат DER не може да бъде анализиран: %s"
  3838
  39 #: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:234
   39#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
  4040#, c-format
  4141msgid "Could not parse PEM private key: %s"
  4242msgstr "Частният ключ във формат PEM не може да бъде анализиран: %s"
  4343
  44 #: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:275
   44#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
  4545msgid "No certificate data provided"
  4646msgstr "Липсват данни за сертификат"
  4747
  48 #: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:356
   48#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:349
  4949msgid "Server required TLS certificate"
  5050msgstr "Сървърът изисква сертификат за TLS"
  5151
  52 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:241
   52#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:202
  5353#, c-format
  5454msgid "Could not create TLS connection: %s"
  5555msgstr "Не може да се създаде връзка по TLS: %s"
  5656
  57 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:479
   57#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:481
  5858msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
  5959msgstr "Отсрещната страна не осъществи ръкостискане по TLS"
  6060
  61 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:497
   61#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:501
  6262msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
  6363msgstr "Отсрещната страна изиска неправилно ново ръкостискане по TLS"
  6464
  65 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:511
   65#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:519
  6666msgid "TLS connection closed unexpectedly"
  6767msgstr "Връзката по TLS неочаквано прекъсна"
  6868
  69 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:799
  70 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:825
   69#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:814
   70#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:840
  7171#, c-format
  7272msgid "Error performing TLS handshake: %s"
  7373msgstr "Грешка при ръкостискане по TLS: %s"
  7474
  75 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:876
   75#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:888
  7676msgid "Unacceptable TLS certificate"
  7777msgstr "Неприемлив сертификат за TLS"
  7878
  79 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1023
   79#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1025
  8080#, c-format
  8181msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
  8282msgstr "Грешка при четене на данни по TLS от гнездо: %s"
  8383
  84 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1049
   84#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1051
  8585#, c-format
  8686msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
  8787msgstr "Грешка при запис на данни по TLS към гнездо: %s"
  8888
  89 #: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1095
   89#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1097
  9090#, c-format
  9191msgid "Error performing TLS close: %s"
  9292msgstr "Грешка при затваряне на TLS: %s"
   93
   94#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
   95msgid "Certificate has no private key"
   96msgstr "Сертификатът е без частен ключ"
   97
   98#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
   99msgid ""
   100"This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
   101"locked."
   102msgstr ""
   103"Това е последният ви шанс да въведете правилен ПИН. При грешка устройството "
   104"ще бъде заключено."
   105
   106#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
   107msgid ""
   108"Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
   109"further failures."
   110msgstr ""
   111"Няколко последователно въведени ПИН-а са били грешни. При поредна грешка "
   112"устройството ще бъде заключено."
   113
   114#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
   115msgid "The PIN entered is incorrect."
   116msgstr "Неправилен ПИН."
   117
   118#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
   119msgid "Module"
   120msgstr "Модул"
   121
   122#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
   123msgid "PKCS#11 Module Pointer"
   124msgstr "Указател към модул за PKCS#11"
   125
   126#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
   127msgid "Slot ID"
   128msgstr "Идентификатор на гнездо"
   129
   130#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
   131msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
   132msgstr "Идентификатор на гнездо за PKCS#11"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.