Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2011, 11:36:18 PM (10 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

anjuta, accerciser, nautilus, gtkhtml, gnome-panel: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/accerciser.master.bg.po

  r1861 r2316  
  11# Bulgarian translation of accerciser po-file.
  2 # Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the accerciser package.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg> 2007, 2008, 2009.
   4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org> 2007, 2008, 2009, 2011.
  55#
  66msgid ""
   
  88"Project-Id-Version: accerciser master\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2009-08-24 22:57+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2009-08-24 22:57+0300\n"
  12 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   10"POT-Creation-Date: 2011-08-10 23:24+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2011-08-10 23:23+0300\n"
   12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   14"Language: bg\n"
  1415"MIME-Version: 1.0\n"
  1516"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
   
  2324#: ../accerciser.desktop.in.in.h:2 ../src/lib/accerciser/main_window.py:39
  2425msgid "Accerciser Accessibility Explorer"
  25 msgstr "Разглеждане на достъпността с accerciser"
   26msgstr "Разглеждане на достъпността с Accerciser"
  2627
  2728#: ../accerciser.desktop.in.in.h:3
   
  192193msgstr "<b>непознато</b>"
  193194
  194 #: ../plugins/interface_view.ui.h:13 ../plugins/interface_view.py:332
  195 #: ../plugins/interface_view.py:825
   195#: ../plugins/interface_view.ui.h:13 ../plugins/interface_view.py:334
   196#: ../plugins/interface_view.py:827
  196197msgid "<i>(no description)</i>"
  197198msgstr "<i>(без описание)</i>"
   
  425426msgstr "Позволява разглеждането на различни свойства на интерфейса"
  426427
  427 #: ../plugins/interface_view.py:227 ../plugins/interface_view.py:229
  428 #: ../plugins/interface_view.py:230
   428#: ../plugins/interface_view.py:229 ../plugins/interface_view.py:231
   429#: ../plugins/interface_view.py:232
  429430msgid "(not implemented)"
  430431msgstr "(не е реализирано)"
  431432
  432433#. add accessible's name to buffer
  433 #: ../plugins/interface_view.py:701 ../plugins/validate.py:279
   434#: ../plugins/interface_view.py:703 ../plugins/validate.py:279
  434435#: ../src/lib/accerciser/accessible_treeview.py:389
  435436#: ../src/lib/accerciser/plugin/plugin_manager.py:369
   
  437438msgstr "Име"
  438439
  439 #: ../plugins/interface_view.py:708
   440#: ../plugins/interface_view.py:710
  440441msgid "URI"
  441442msgstr "Адрес"
  442443
  443 #: ../plugins/interface_view.py:715
   444#: ../plugins/interface_view.py:717
  444445msgid "Start"
  445446msgstr "Начало"
  446447
  447 #: ../plugins/interface_view.py:722
   448#: ../plugins/interface_view.py:724
  448449msgid "End"
  449450msgstr "Край"
  450451
  451 #: ../plugins/interface_view.py:883
   452#: ../plugins/interface_view.py:885
  452453msgid "Too many selectable children"
  453454msgstr "Прекалено много избрани деца"
  454455
  455 #: ../plugins/interface_view.py:1228 ../plugins/interface_view.py:1231
   456#: ../plugins/interface_view.py:1230 ../plugins/interface_view.py:1233
  456457msgid "<i>(Editable)</i>"
  457458msgstr " <i>(Редактируем)</i>"
   
  472473msgid "Inspect accessible under mouse"
  473474msgstr "Разглеждане на достъпния обект под мишката"
  474 
  475 #. A Dogtail (http://people.redhat.com/zcerza/dogtail) format script.
  476 #: ../plugins/script_recorder.ui.h:2
  477 msgid "Dogtail"
  478 msgstr "Dogtail"
  479 
  480 #. An LDTP format script (http://ldtp.freedesktop.org/wiki)
  481 #: ../plugins/script_recorder.ui.h:4
  482 msgid "LDTP"
  483 msgstr "LDTP"
  484 
  485 #. A native script format.
  486 #: ../plugins/script_recorder.ui.h:6
  487 msgid "Native"
  488 msgstr "Собствени"
  489 
  490 #: ../plugins/script_recorder.ui.h:7
  491 msgid "Script Type"
  492 msgstr "Вид на скрипта"
  493 
  494 #: ../plugins/script_recorder.py:176
  495 msgid "Script Recorder"
  496 msgstr "Програма за запис на скрипт"
  497 
  498 #: ../plugins/script_recorder.py:178
  499 msgid "Creates dogtail style scripts"
  500 msgstr "Създаване на скриптове на dogtail"
  501 
  502 #: ../plugins/script_recorder.py:342
  503 msgid "The current script will be lost."
  504 msgstr "Текущият скрипт ще бъде изгубен."
  505 
  506 #: ../plugins/script_recorder.py:343
  507 msgid "Confirm clear"
  508 msgstr "Потвърждаване на изчистването"
  509475
  510476#: ../plugins/validate.ui.h:1 ../plugins/validate.py:360
   
  574540#: ../plugindata/validate/basic.py:8
  575541msgid "Basic"
  576 msgstr "Основно"
   542msgstr "Основен интерфейс"
  577543
  578544#: ../plugindata/validate/basic.py:9
   
  580546msgstr "Проверка на основния потребителски интерфейс на програма за достъпност"
  581547
  582 #: ../plugindata/validate/basic.py:24
   548#: ../plugindata/validate/basic.py:28
  583549#, python-format
  584550msgid "actionable %s is not focusable or selectable"
  585551msgstr "обектът с действие %s не може да се фокусира или избере"
  586552
  587 #: ../plugindata/validate/basic.py:42
   553#: ../plugindata/validate/basic.py:46
  588554#, python-format
  589555msgid "interactive %s is not actionable"
  590556msgstr "взаимодействащият обект %s не притежава действие"
  591557
  592 #: ../plugindata/validate/basic.py:56
   558#: ../plugindata/validate/basic.py:61
  593559msgid "more than one focused widget"
  594560msgstr "повече от един фокусиран графичен обект"
  595561
  596 #: ../plugindata/validate/basic.py:81
   562#: ../plugindata/validate/basic.py:87
  597563#, python-format
  598564msgid "%s has no text interface"
   
  602568#. index mismatch.
  603569#.
  604 #: ../plugindata/validate/basic.py:100
   570#: ../plugindata/validate/basic.py:107
  605571#, python-format
  606572msgid "%s index in parent does not match child index"
  607573msgstr "%s индексът на вложеност на родителя не съвпада с този на детето"
  608574
  609 #: ../plugindata/validate/basic.py:145
   575#: ../plugindata/validate/basic.py:153
  610576#, python-format
  611577msgid "Missing reciprocal for %s relation"
   
  615581#. the name or label.
  616582#.
  617 #: ../plugindata/validate/basic.py:194
   583#: ../plugindata/validate/basic.py:202
  618584#, python-format
  619585msgid "%s missing name or label"
  620586msgstr "%s е без име или етикет"
  621587
  622 #: ../plugindata/validate/basic.py:210
  623 #, python-format
  624 msgid "focusable %s has table interface, no selection interface"
   588#: ../plugindata/validate/basic.py:220
   589#, python-format
   590msgid "focusable %s has a table interface, but not a selection interface"
  625591msgstr ""
  626592"фокусируемият обект %s е с табличен интерфейс, а не с такъв за избиране"
   
  630596#. For example: "button has focused state without focusable state".
  631597#.
  632 #: ../plugindata/validate/basic.py:237
   598#: ../plugindata/validate/basic.py:249
  633599#, python-format
  634600msgid "%s has %s state without %s state"
  635 msgstr "обект %s притежава състояние %s без състояние %s"
   601msgstr "Обектът %s притежава състояние %s без състояние %s"
  636602
  637603#. Translators: The radio button does not belong to a set, thus it is useless.
  638604#. The first variable is the object's role name.
  639605#.
  640 #: ../plugindata/validate/basic.py:262
   606#: ../plugindata/validate/basic.py:275
  641607#, python-format
  642608msgid "%s does not belong to a set"
   
  648614#. given index.
  649615#.
  650 #: ../plugindata/validate/basic.py:296
   616#: ../plugindata/validate/basic.py:310
  651617#, python-format
  652618msgid "%(rolename)s index %(num)d does not match row and column"
  653619msgstr ""
  654 "индексът на вложеност на %(rolename)s — %(num)d не съвпада с реда и колоната"
   620"Индексът на вложеност на %(rolename)s — %(num)d не съвпада с реда и колоната"
  655621
  656622#. Translators: The "parent index" is the order of the child in the parent.
   
  660626#. are index numbers.
  661627#.
  662 #: ../plugindata/validate/basic.py:326
   628#: ../plugindata/validate/basic.py:342
  663629#, python-format
  664630msgid ""
  665 "%(rolename)s parent index %(num1)d does not match row and column index %"
  666 "(num2)d"
   631"%(rolename)s parent index %(num1)d does not match row and column index "
   632"%(num2)d"
  667633msgstr ""
  668 "индексът на вложеност на %(rolename)s — %(num1)d не съвпада с индекса на ред "
   634"Индексът на вложеност на %(rolename)s — %(num1)d не съвпада с индекса на ред "
  669635"и колона %(num2)d"
  670636
  671 #: ../plugindata/validate/basic.py:352
   637#: ../plugindata/validate/basic.py:369
  672638#, python-format
  673639msgid "%s has no name or description"
   
  682648msgstr "_Съдържание"
  683649
  684 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:129
   650#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:128
  685651msgid ""
  686652"Accerciser could not see the applications on your desktop.  You must enable "
   
  691657"направите това сега?"
  692658
  693 #: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:147
   659#: ../src/lib/accerciser/accerciser.py:145
  694660msgid "Note: Changes only take effect after logout."
  695661msgstr "Бележка: Промените влизат в сила след излизане от системата."
   
  759725#: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:34
  760726msgid "accerciser Preferences"
  761 msgstr "Настройки на accerciser"
   727msgstr "Настройки на Accerciser"
  762728
  763729#: ../src/lib/accerciser/prefs_dialog.py:40
   
  796762msgid "translator-credits"
  797763msgstr ""
  798 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   764"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
  799765"\n"
  800766"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.