Ignore:
Timestamp:
Apr 21, 2011, 7:32:08 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gcalctool, gnome-panel: подадени в master; gcalctool, glade: подадени в gnome-3-0

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gnome-panel.master.bg.po

  r2299 r2304  
  1212"Project-Id-Version: gnome-panel master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2011-04-10 08:48+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2011-04-10 08:48+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2011-04-21 07:29+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-04-21 07:29+0300\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  662662msgstr "Грешка при показване на документа с помощта"
  663663
   664#: ../applets/clock/org.gnome.panel.ClockApplet.panel-applet.in.in.h:1
   665msgid "Clock"
   666msgstr "Часовник"
   667
   668#: ../applets/clock/org.gnome.panel.ClockApplet.panel-applet.in.in.h:2
   669msgid "Clock Applet Factory"
   670msgstr "Фабрика за аплети — часовници"
   671
   672#: ../applets/clock/org.gnome.panel.ClockApplet.panel-applet.in.in.h:3
   673msgid "Factory for clock applet"
   674msgstr "Фабрика за аплети — часовници"
   675
   676#: ../applets/clock/org.gnome.panel.ClockApplet.panel-applet.in.in.h:4
   677msgid "Get the current time and date"
   678msgstr "Показване на текущите дата и време"
   679
  664680#: ../applets/fish/fish.c:217
  665681#, c-format
   
  781797msgstr "секунди"
  782798
   799#: ../applets/fish/org.gnome.panel.FishApplet.panel-applet.in.in.h:1
   800msgid "Display a swimming fish or another animated creature"
   801msgstr "Показва плуваща риба или друг анимиран герой"
   802
   803#: ../applets/fish/org.gnome.panel.FishApplet.panel-applet.in.in.h:2
   804msgid "Fish"
   805msgstr "Риба"
   806
   807#: ../applets/fish/org.gnome.panel.FishApplet.panel-applet.in.in.h:3
   808msgid "From Whence That Stupid Fish Came"
   809msgstr "От где се тая тъпа риба пръкна"
   810
   811#: ../applets/fish/org.gnome.panel.FishApplet.panel-applet.in.in.h:4
   812msgid "Wanda Factory"
   813msgstr "Фабрика за Уанда"
   814
  783815#: ../applets/notification_area/main.c:242
  784816msgid "Panel Notification Area"
  785817msgstr "Област за уведомяване"
  786818
   819#: ../applets/notification_area/org.gnome.panel.NotificationAreaApplet.panel-applet.in.in.h:1
   820msgid "Area where notification icons appear"
   821msgstr "Област, в която се появяват иконите за уведомяване"
   822
   823#: ../applets/notification_area/org.gnome.panel.NotificationAreaApplet.panel-applet.in.in.h:2
   824msgid "Factory for notification area"
   825msgstr "Фабрика за областта за уведомяване"
   826
   827#: ../applets/notification_area/org.gnome.panel.NotificationAreaApplet.panel-applet.in.in.h:3
   828msgid "Notification Area"
   829msgstr "Област за уведомяване"
   830
   831#: ../applets/notification_area/org.gnome.panel.NotificationAreaApplet.panel-applet.in.in.h:4
   832msgid "Notification Area Factory"
   833msgstr "Фабрика за областта за уведомяване"
   834
   835#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:1
   836msgid "Factory for the window navigation related applets"
   837msgstr "Фабрика за аплетите за управление на прозорците"
   838
   839#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:2
   840msgid "Hide application windows and show the desktop"
   841msgstr "Скриване на всички прозорци и показване на работния плот."
   842
   843#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:3
   844msgid "Show Desktop"
   845msgstr "Показване на работния плот"
   846
   847#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:4
   848msgid "Switch between open windows using a menu"
   849msgstr "Превключване между отворените прозорци чрез меню"
   850
   851#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:5
   852msgid "Switch between open windows using buttons"
   853msgstr "Превключване между отворените прозорци чрез бутони"
   854
   855#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:6
   856msgid "Switch between workspaces"
   857msgstr "Превключване между работните плотове"
   858
   859#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:7
   860msgid "Window List"
   861msgstr "Списък с прозорци"
   862
   863#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:8
   864msgid "Window Navigation Applet Factory"
   865msgstr "Фабрика за аплетите за управление на прозорците"
   866
   867#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:9
   868#: ../applets/wncklet/window-menu.c:204
   869msgid "Window Selector"
   870msgstr "Избор на прозорци"
   871
   872#: ../applets/wncklet/org.gnome.panel.Wncklet.panel-applet.in.in.h:10
   873msgid "Workspace Switcher"
   874msgstr "Превключвател на работните плотове"
   875
  787876#: ../applets/wncklet/showdesktop.c:177
  788877#, c-format
   
  858947msgid "_Never group windows"
  859948msgstr "_Никога да не се обединяват в групи"
  860 
  861 #: ../applets/wncklet/window-menu.c:204
  862 msgid "Window Selector"
  863 msgstr "Избор на прозорци"
  864949
  865950#: ../applets/wncklet/workspace-switcher.c:194
   
  26992784msgstr "Отваряне на адрес: %s"
  27002785
  2701 #: ../gnome-panel/panel.c:1396
   2786#: ../gnome-panel/panel.c:1395
  27022787msgid "Delete this panel?"
  27032788msgstr "Премахване на този панел?"
  27042789
  2705 #: ../gnome-panel/panel.c:1400
   2790#: ../gnome-panel/panel.c:1399
  27062791msgid ""
  27072792"When a panel is deleted, the panel and its\n"
   
  27102795"Когато един панел бъде премахнат,\n"
  27112796"настройките му се губят."
   2797
   2798#: ../libpanel-applet/org.gnome.panel.TestApplet.panel-applet.in.h:1
   2799msgid "A simple applet for testing the GNOME panel"
   2800msgstr "Прост аплет за тестване на панела на GNOME"
   2801
   2802#: ../libpanel-applet/org.gnome.panel.TestApplet.panel-applet.in.h:2
   2803msgid "Factory for Test DBus Applet"
   2804msgstr "Фабрика за тестови аплети на DBus"
   2805
   2806#: ../libpanel-applet/org.gnome.panel.TestApplet.panel-applet.in.h:3
   2807msgid "Test DBus Applet"
   2808msgstr "Тестов аплет на DBus"
   2809
   2810#: ../libpanel-applet/org.gnome.panel.TestApplet.panel-applet.in.h:4
   2811msgid "Test DBus Applet Factory"
   2812msgstr "Фабрика за тестови аплети на DBus"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.