Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2011, 10:29:38 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gnome-packagekit, metacity, mutter: подадени в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/mutter.master.bg.po

  r2235 r2283  
  1212"Project-Id-Version: mutter master\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
   14"POT-Creation-Date: 2011-03-23 21:38+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2011-03-23 21:43+0200\n"
  1616"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2222"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2323
  24 #: ../src/core/bell.c:302
   24#: ../src/core/all-keybindings.h:88
   25msgid "Switch to workspace 1"
   26msgstr "Превключване към работен плот 1"
   27
   28#: ../src/core/all-keybindings.h:90
   29msgid "Switch to workspace 2"
   30msgstr "Превключване към работен плот 2"
   31
   32#: ../src/core/all-keybindings.h:92
   33msgid "Switch to workspace 3"
   34msgstr "Превключване към работен плот 3"
   35
   36#: ../src/core/all-keybindings.h:94
   37msgid "Switch to workspace 4"
   38msgstr "Превключване към работен плот 4"
   39
   40#: ../src/core/all-keybindings.h:96
   41msgid "Switch to workspace 5"
   42msgstr "Превключване към работен плот 5"
   43
   44#: ../src/core/all-keybindings.h:98
   45msgid "Switch to workspace 6"
   46msgstr "Превключване към работен плот 6"
   47
   48#: ../src/core/all-keybindings.h:100
   49msgid "Switch to workspace 7"
   50msgstr "Превключване към работен плот 7"
   51
   52#: ../src/core/all-keybindings.h:102
   53msgid "Switch to workspace 8"
   54msgstr "Превключване към работен плот 8"
   55
   56#: ../src/core/all-keybindings.h:104
   57msgid "Switch to workspace 9"
   58msgstr "Превключване към работен плот 9"
   59
   60#: ../src/core/all-keybindings.h:106
   61msgid "Switch to workspace 10"
   62msgstr "Превключване към работен плот 10"
   63
   64#: ../src/core/all-keybindings.h:108
   65msgid "Switch to workspace 11"
   66msgstr "Превключване към работен плот 11"
   67
   68#: ../src/core/all-keybindings.h:110
   69msgid "Switch to workspace 12"
   70msgstr "Превключване към работен плот 12"
   71
   72#: ../src/core/all-keybindings.h:122
   73msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
   74msgstr "Превключване към работния плот вляво"
   75
   76#: ../src/core/all-keybindings.h:126
   77msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
   78msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
   79
   80#: ../src/core/all-keybindings.h:130
   81msgid "Switch to workspace above the current workspace"
   82msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
   83
   84#: ../src/core/all-keybindings.h:134
   85msgid "Switch to workspace below the current workspace"
   86msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
   87
   88#: ../src/core/all-keybindings.h:150
   89msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
   90msgstr ""
   91"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се използва "
   92"изскачащ прозорец"
   93
   94#: ../src/core/all-keybindings.h:153
   95msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
   96msgstr ""
   97"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред, "
   98"като се използва изскачащ прозорец"
   99
   100#: ../src/core/all-keybindings.h:157
   101msgid "Move between windows, using a popup window"
   102msgstr ""
   103"Преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ прозорец"
   104
   105#: ../src/core/all-keybindings.h:160
   106msgid "Move backward between windows, using a popup window"
   107msgstr ""
   108"Преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
   109"изскачащ прозорец"
   110
   111#: ../src/core/all-keybindings.h:163
   112msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
   113msgstr ""
   114"Преместване на фокуса между панелите и работния плот, като се използва "
   115"изскачащ прозорец"
   116
   117#: ../src/core/all-keybindings.h:166
   118msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
   119msgstr ""
   120"Преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред, като се "
   121"използва изскачащ прозорец"
   122
   123#: ../src/core/all-keybindings.h:171
   124msgid "Move between windows of an application immediately"
   125msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
   126
   127#: ../src/core/all-keybindings.h:174
   128msgid "Move backward between windows of an application immediately"
   129msgstr ""
   130"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
   131"обратен ред"
   132
   133#: ../src/core/all-keybindings.h:177
   134msgid "Move between windows immediately"
   135msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
   136
   137#: ../src/core/all-keybindings.h:180
   138msgid "Move backward between windows immediately"
   139msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
   140
   141#: ../src/core/all-keybindings.h:183
   142msgid "Move between panels and the desktop immediately"
   143msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот"
   144
   145#: ../src/core/all-keybindings.h:186
   146msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
   147msgstr ""
   148"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред"
   149
   150#: ../src/core/all-keybindings.h:203
   151msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
   152msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работния плот"
   153
   154#: ../src/core/all-keybindings.h:206
   155msgid "Show the panel's main menu"
   156msgstr "Показване на основното меню на панела"
   157
   158#: ../src/core/all-keybindings.h:209
   159msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
   160msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела „Стартиране на програма“"
   161
   162#: ../src/core/all-keybindings.h:211
   163msgid "Start or stop recording the session"
   164msgstr "Начало или край на запис на сесия"
   165
   166#: ../src/core/all-keybindings.h:252
   167msgid "Take a screenshot"
   168msgstr "Снимане на екрана"
   169
   170#: ../src/core/all-keybindings.h:254
   171msgid "Take a screenshot of a window"
   172msgstr "Снимка на отделен прозорец"
   173
   174#: ../src/core/all-keybindings.h:256
   175msgid "Run a terminal"
   176msgstr "Стартиране на терминал"
   177
   178#: ../src/core/all-keybindings.h:271
   179msgid "Activate the window menu"
   180msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
   181
   182#: ../src/core/all-keybindings.h:274
   183msgid "Toggle fullscreen mode"
   184msgstr "Превключване на режима за цял екран"
   185
   186#: ../src/core/all-keybindings.h:276
   187msgid "Toggle maximization state"
   188msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
   189
   190#: ../src/core/all-keybindings.h:278
   191msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
   192msgstr "Превключване на видимостта на прозореца над другите прозорци"
   193
   194#: ../src/core/all-keybindings.h:280
   195msgid "Maximize window"
   196msgstr "Максимизиране на прозорец"
   197
   198#: ../src/core/all-keybindings.h:282
   199msgid "Restore window"
   200msgstr "Възстановяване на прозорец"
   201
   202#: ../src/core/all-keybindings.h:284
   203msgid "Toggle shaded state"
   204msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
   205
   206#: ../src/core/all-keybindings.h:286
   207msgid "Minimize window"
   208msgstr "Минимизиране на прозореца"
   209
   210#: ../src/core/all-keybindings.h:288
   211msgid "Close window"
   212msgstr "Затваряне на прозореца"
   213
   214#: ../src/core/all-keybindings.h:290
   215msgid "Move window"
   216msgstr "Преместване на прозорец"
   217
   218#: ../src/core/all-keybindings.h:292
   219msgid "Resize window"
   220msgstr "Оразмеряване на прозорец"
   221
   222#: ../src/core/all-keybindings.h:295
   223msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
   224msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни плотове"
   225
   226#: ../src/core/all-keybindings.h:299
   227msgid "Move window to workspace 1"
   228msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
   229
   230#: ../src/core/all-keybindings.h:302
   231msgid "Move window to workspace 2"
   232msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
   233
   234#: ../src/core/all-keybindings.h:305
   235msgid "Move window to workspace 3"
   236msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
   237
   238#: ../src/core/all-keybindings.h:308
   239msgid "Move window to workspace 4"
   240msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
   241
   242#: ../src/core/all-keybindings.h:311
   243msgid "Move window to workspace 5"
   244msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
   245
   246#: ../src/core/all-keybindings.h:314
   247msgid "Move window to workspace 6"
   248msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
   249
   250#: ../src/core/all-keybindings.h:317
   251msgid "Move window to workspace 7"
   252msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
   253
   254#: ../src/core/all-keybindings.h:320
   255msgid "Move window to workspace 8"
   256msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
   257
   258#: ../src/core/all-keybindings.h:323
   259msgid "Move window to workspace 9"
   260msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
   261
   262#: ../src/core/all-keybindings.h:326
   263msgid "Move window to workspace 10"
   264msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
   265
   266#: ../src/core/all-keybindings.h:329
   267msgid "Move window to workspace 11"
   268msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
   269
   270#: ../src/core/all-keybindings.h:332
   271msgid "Move window to workspace 12"
   272msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
   273
   274#: ../src/core/all-keybindings.h:344
   275msgid "Move window one workspace to the left"
   276msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
   277
   278#: ../src/core/all-keybindings.h:347
   279msgid "Move window one workspace to the right"
   280msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
   281
   282#: ../src/core/all-keybindings.h:350
   283msgid "Move window one workspace up"
   284msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
   285
   286#: ../src/core/all-keybindings.h:353
   287msgid "Move window one workspace down"
   288msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
   289
   290#: ../src/core/all-keybindings.h:356
   291msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
   292msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
   293
   294#: ../src/core/all-keybindings.h:358
   295msgid "Raise window above other windows"
   296msgstr "Издигане на прозореца над другите"
   297
   298#: ../src/core/all-keybindings.h:360
   299msgid "Lower window below other windows"
   300msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
   301
   302#: ../src/core/all-keybindings.h:364
   303msgid "Maximize window vertically"
   304msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
   305
   306#: ../src/core/all-keybindings.h:368
   307msgid "Maximize window horizontally"
   308msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
   309
   310#: ../src/core/all-keybindings.h:372
   311msgid "Move window to north-west (top left) corner"
   312msgstr "Преместване на прозореца в северозападния (горния ляв) ъгъл на екрана"
   313
   314#: ../src/core/all-keybindings.h:375
   315msgid "Move window to north-east (top right) corner"
   316msgstr ""
   317"Преместване на прозореца в североизточния (горния десен) ъгъл на екрана"
   318
   319#: ../src/core/all-keybindings.h:378
   320msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
   321msgstr "Преместване на прозореца в югозападния (долния ляв) ъгъл на екрана"
   322
   323#: ../src/core/all-keybindings.h:381
   324msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
   325msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния (долния десен) ъгъл на екрана"
   326
   327#: ../src/core/all-keybindings.h:385
   328msgid "Move window to north (top) side of screen"
   329msgstr "Преместване на прозореца в северния (горния) край на екрана"
   330
   331#: ../src/core/all-keybindings.h:388
   332msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
   333msgstr "Преместване на прозореца в южния (долния) край на екрана"
   334
   335#: ../src/core/all-keybindings.h:391
   336msgid "Move window to east (right) side of screen"
   337msgstr "Преместване на прозореца в източния (десния) край на екрана"
   338
   339#: ../src/core/all-keybindings.h:394
   340msgid "Move window to west (left) side of screen"
   341msgstr "Преместване на прозореца в западния (левия) край на екрана"
   342
   343#: ../src/core/all-keybindings.h:397
   344msgid "Move window to center of screen"
   345msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
   346
   347#: ../src/core/bell.c:310
  25348msgid "Bell event"
  26349msgstr "Събитие за звънец"
   
  63386msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  64387
  65 #: ../src/core/keybindings.c:756
   388#: ../src/core/keybindings.c:759
  66389#, c-format
  67390msgid ""
   
  73396#. * supposed to launch a program fails.
  74397#.
  75 #: ../src/core/keybindings.c:2456
   398#: ../src/core/keybindings.c:2468
  76399#, c-format
  77400msgid ""
   
  84407"%s"
  85408
  86 #: ../src/core/keybindings.c:2546
   409#: ../src/core/keybindings.c:2558
  87410#, c-format
  88411msgid "No command %d has been defined.\n"
  89412msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  90413
  91 #: ../src/core/keybindings.c:3558
   414#: ../src/core/keybindings.c:3570
  92415#, c-format
  93416msgid "No terminal command has been defined.\n"
  94417msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
  95418
  96 #: ../src/core/main.c:130
   419#: ../src/core/main.c:206
   420msgid "Disable connection to session manager"
   421msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
   422
   423#: ../src/core/main.c:212
   424msgid "Replace the running window manager"
   425msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци"
   426
   427#: ../src/core/main.c:218
   428msgid "Specify session management ID"
   429msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
   430
   431#: ../src/core/main.c:223
   432msgid "X Display to use"
   433msgstr "X дисплеят, който да се използва"
   434
   435# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
   436# пренасяне.
   437#: ../src/core/main.c:229
   438msgid "Initialize session from savefile"
   439msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
   440
   441#: ../src/core/main.c:235
   442msgid "Make X calls synchronous"
   443msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
   444
   445#: ../src/core/main.c:506
   446#, c-format
   447msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
   448msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
   449
   450#: ../src/core/main.c:522
   451#, c-format
   452msgid ""
   453"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
   454msgstr ""
   455"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
   456"обичайните теми.\n"
   457
   458#: ../src/core/mutter.c:42
  97459#, c-format
  98460msgid ""
   
  110472"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
  111473
  112 #: ../src/core/main.c:261
  113 msgid "Disable connection to session manager"
  114 msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
  115 
  116 #: ../src/core/main.c:267
  117 msgid "Replace the running window manager with Mutter"
  118 msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Mutter"
  119 
  120 #: ../src/core/main.c:273
  121 msgid "Specify session management ID"
  122 msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
  123 
  124 #: ../src/core/main.c:278
  125 msgid "X Display to use"
  126 msgstr "X дисплеят, който да се използва"
  127 
  128 # Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
  129 # пренасяне.
  130 #: ../src/core/main.c:284
  131 msgid "Initialize session from savefile"
  132 msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
  133 
  134 #: ../src/core/main.c:290
   474#: ../src/core/mutter.c:56
  135475msgid "Print version"
  136476msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
  137477
  138 #: ../src/core/main.c:296
  139 msgid "Make X calls synchronous"
  140 msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
  141 
  142 #: ../src/core/main.c:302
  143 msgid ""
  144 "Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
  145 msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
  146 
  147 #: ../src/core/main.c:308
   478#: ../src/core/mutter.c:62
  148479msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
  149480msgstr "Списък с приставки за мениджъра за наслагването разделени с „,“"
  150 
  151 #: ../src/core/main.c:314
  152 msgid "Whether window popup/frame should be shown when cycling windows."
  153 msgstr ""
  154 "Дали при обхождането през прозорците, да се показват изскачащите и "
  155 "служебните прозорци."
  156 
  157 #: ../src/core/main.c:321
  158 msgid "Internal argument for GObject introspection"
  159 msgstr "Вътрешен аргумент за интроспекцията на GObject"
  160 
  161 #: ../src/core/main.c:648
  162 #, c-format
  163 msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  164 msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
  165 
  166 #: ../src/core/main.c:664
  167 #, c-format
  168 msgid ""
  169 "Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
  170 msgstr ""
  171 "Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
  172 "обичайните теми.\n"
  173 
  174 #: ../src/core/main.c:725
  175 #, c-format
  176 msgid "Failed to restart: %s\n"
  177 msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
  178481
  179482#.
   
  188491#.
  189492#.
  190 #: ../src/core/prefs.c:541 ../src/core/prefs.c:702
   493#: ../src/core/prefs.c:543 ../src/core/prefs.c:704
  191494#, c-format
  192495msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  193496msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
  194497
  195 #: ../src/core/prefs.c:628 ../src/core/prefs.c:871
   498#: ../src/core/prefs.c:630 ../src/core/prefs.c:873
  196499#, c-format
  197500msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
   
  199502"Стойността %d записана в ключа на GConf — „%s“ е извън обхвата от %d÷%d\n"
  200503
  201 #: ../src/core/prefs.c:672 ../src/core/prefs.c:749 ../src/core/prefs.c:797
  202 #: ../src/core/prefs.c:861 ../src/core/prefs.c:1336 ../src/core/prefs.c:1352
  203 #: ../src/core/prefs.c:1369 ../src/core/prefs.c:1385
   504#: ../src/core/prefs.c:674 ../src/core/prefs.c:751 ../src/core/prefs.c:799
   505#: ../src/core/prefs.c:863 ../src/core/prefs.c:1324 ../src/core/prefs.c:1340
   506#: ../src/core/prefs.c:1357 ../src/core/prefs.c:1373
  204507#, c-format
  205508msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  206509msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
  207510
  208 #: ../src/core/prefs.c:1215
   511#: ../src/core/prefs.c:1203
  209512#, c-format
  210513msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
   
  213516"настройките зададени в „%s“\n"
  214517
  215 #: ../src/core/prefs.c:1274
   518#: ../src/core/prefs.c:1262
  216519#, c-format
  217520msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
  218521msgstr "Не може да се замени стойността на ключа на GConf, „%s“ липсва\n"
  219522
  220 #: ../src/core/prefs.c:1476
   523#: ../src/core/prefs.c:1447
  221524msgid ""
  222525"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  226529"неправилно поведение.\n"
  227530
  228 #: ../src/core/prefs.c:1553
   531#: ../src/core/prefs.c:1524
  229532#, c-format
  230533msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  233536"анализирано\n"
  234537
  235 #: ../src/core/prefs.c:1615
   538#: ../src/core/prefs.c:1586
  236539#, c-format
  237540msgid ""
   
  242545"модификатор на бутон на мишката\n"
  243546
  244 #: ../src/core/prefs.c:2045
   547#: ../src/core/prefs.c:2016
  245548#, c-format
  246549msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  247 msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  248 
  249 #: ../src/core/prefs.c:2229 ../src/core/prefs.c:2731
   550msgstr "Грешка при задаване на броя на работни плотове да е %d: %s\n"
   551
   552#: ../src/core/prefs.c:2200 ../src/core/prefs.c:2702
  250553#, c-format
  251554msgid "Workspace %d"
  252555msgstr "Работен плот %d"
  253556
  254 #: ../src/core/prefs.c:2261 ../src/core/prefs.c:2439
   557#: ../src/core/prefs.c:2232 ../src/core/prefs.c:2410
  255558#, c-format
  256559msgid ""
   
  261564"клавишната комбинация „%s“\n"
  262565
  263 #: ../src/core/prefs.c:2812
   566#: ../src/core/prefs.c:2783
  264567#, c-format
  265568msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  266 msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  267 
  268 #: ../src/core/prefs.c:3028
  269 #, c-format
  270 msgid "Error setting clutter plugin list: %s\n"
  271 msgstr "Грешка при задаване на списъка с приставки на clutter: %s\n"
  272 
  273 #: ../src/core/prefs.c:3072
   569msgstr "Грешка при задаване на името на работния плот %d да е „%s“: %s\n"
   570
   571#: ../src/core/prefs.c:2997
  274572#, c-format
  275573msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
   
  277575"Грешка при задаване на състоянието обновяването на скритите прозорци: %s\n"
  278576
  279 #: ../src/core/prefs.c:3100
   577#: ../src/core/prefs.c:3032
  280578#, c-format
  281579msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
   
  284582"%s\n"
  285583
  286 #: ../src/core/screen.c:577
   584#: ../src/core/screen.c:623
  287585#, c-format
  288586msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
  289587msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
  290588
  291 #: ../src/core/screen.c:593
   589#: ../src/core/screen.c:639
  292590#, c-format
  293591msgid ""
   
  298596"замените с опцията --replace.\n"
  299597
  300 #: ../src/core/screen.c:620
   598#: ../src/core/screen.c:666
  301599#, c-format
  302600msgid ""
   
  306604"дисплей „%s“\n"
  307605
  308 #: ../src/core/screen.c:675
   606#: ../src/core/screen.c:721
  309607#, c-format
  310608msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  311609msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  312610
  313 #: ../src/core/screen.c:860
   611#: ../src/core/screen.c:906
  314612#, c-format
  315613msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  316614msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  317615
  318 #: ../src/core/session.c:856 ../src/core/session.c:863
   616#: ../src/core/session.c:837 ../src/core/session.c:844
  319617#, c-format
  320618msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  321619msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
  322620
  323 #: ../src/core/session.c:873
   621#: ../src/core/session.c:854
  324622#, c-format
  325623msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  326624msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  327625
  328 #: ../src/core/session.c:1014
   626#: ../src/core/session.c:995
  329627#, c-format
  330628msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  331629msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  332630
  333 #: ../src/core/session.c:1019
   631#: ../src/core/session.c:1000
  334632#, c-format
  335633msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  336634msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  337635
  338 #: ../src/core/session.c:1149
   636#: ../src/core/session.c:1130
  339637#, c-format
  340638msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  341639msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  342640
  343 #: ../src/core/session.c:1198
   641#: ../src/core/session.c:1179
  344642#, c-format
  345643msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
   
  347645"Атрибутът <mutter_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
  348646
  349 #: ../src/core/session.c:1211 ../src/core/session.c:1286
  350 #: ../src/core/session.c:1318 ../src/core/session.c:1390
  351 #: ../src/core/session.c:1450
   647#: ../src/core/session.c:1192 ../src/core/session.c:1267
   648#: ../src/core/session.c:1299 ../src/core/session.c:1371
   649#: ../src/core/session.c:1431
  352650#, c-format
  353651msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
  354652msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
  355653
  356 #: ../src/core/session.c:1228
   654#: ../src/core/session.c:1209
  357655#, c-format
  358656msgid "nested <window> tag"
  359657msgstr "вложен етикет <window>"
  360658
  361 #: ../src/core/session.c:1470
   659#: ../src/core/session.c:1451
  362660#, c-format
  363661msgid "Unknown element %s"
  364662msgstr "Непознат елемент %s"
  365663
  366 #: ../src/core/session.c:1822
   664#: ../src/core/session.c:1803
  367665msgid ""
  368666"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
   
  387685msgstr "Отворен е дневника %s\n"
  388686
  389 #: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:179
   687#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:149
  390688#, c-format
  391689msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
   
  409707
  410708#. Translators: This is the title used on dialog boxes
  411 #. eof all-keybindings.h
  412 #: ../src/core/util.c:616 ../src/mutter.desktop.in.h:1
   709#: ../src/core/util.c:615 ../src/mutter.desktop.in.h:1
  413710#: ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
  414711msgid "Mutter"
   
  416713
  417714#. first time through
  418 #: ../src/core/window.c:6472
   715#: ../src/core/window.c:6795
  419716#, c-format
  420717msgid ""
   
  432729#. * about these apps but make them work.
  433730#.
  434 #: ../src/core/window.c:7135
   731#: ../src/core/window.c:7458
  435732#, c-format
  436733msgid ""
   
  452749msgstr "%s (от %s)"
  453750
  454 #: ../src/core/window-props.c:1478
   751#: ../src/core/window-props.c:1479
  455752#, c-format
  456753msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
   
  485782"списъка\n"
  486783
  487 #: ../src/include/all-keybindings.h:88
  488 msgid "Switch to workspace 1"
  489 msgstr "Превключване към работен плот 1"
  490 
  491 #: ../src/include/all-keybindings.h:90
  492 msgid "Switch to workspace 2"
  493 msgstr "Превключване към работен плот 2"
  494 
  495 #: ../src/include/all-keybindings.h:92
  496 msgid "Switch to workspace 3"
  497 msgstr "Превключване към работен плот 3"
  498 
  499 #: ../src/include/all-keybindings.h:94
  500 msgid "Switch to workspace 4"
  501 msgstr "Превключване към работен плот 4"
  502 
  503 #: ../src/include/all-keybindings.h:96
  504 msgid "Switch to workspace 5"
  505 msgstr "Превключване към работен плот 5"
  506 
  507 #: ../src/include/all-keybindings.h:98
  508 msgid "Switch to workspace 6"
  509 msgstr "Превключване към работен плот 6"
  510 
  511 #: ../src/include/all-keybindings.h:100
  512 msgid "Switch to workspace 7"
  513 msgstr "Превключване към работен плот 7"
  514 
  515 #: ../src/include/all-keybindings.h:102
  516 msgid "Switch to workspace 8"
  517 msgstr "Превключване към работен плот 8"
  518 
  519 #: ../src/include/all-keybindings.h:104
  520 msgid "Switch to workspace 9"
  521 msgstr "Превключване към работен плот 9"
  522 
  523 #: ../src/include/all-keybindings.h:106
  524 msgid "Switch to workspace 10"
  525 msgstr "Превключване към работен плот 10"
  526 
  527 #: ../src/include/all-keybindings.h:108
  528 msgid "Switch to workspace 11"
  529 msgstr "Превключване към работен плот 11"
  530 
  531 #: ../src/include/all-keybindings.h:110
  532 msgid "Switch to workspace 12"
  533 msgstr "Превключване към работен плот 12"
  534 
  535 #: ../src/include/all-keybindings.h:122
  536 msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
  537 msgstr "Превключване към работния плот вляво"
  538 
  539 #: ../src/include/all-keybindings.h:126
  540 msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
  541 msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
  542 
  543 #: ../src/include/all-keybindings.h:130
  544 msgid "Switch to workspace above the current workspace"
  545 msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
  546 
  547 #: ../src/include/all-keybindings.h:134
  548 msgid "Switch to workspace below the current workspace"
  549 msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
  550 
  551 #: ../src/include/all-keybindings.h:150
  552 msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
  553 msgstr ""
  554 "Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се използва "
  555 "изскачащ прозорец"
  556 
  557 #: ../src/include/all-keybindings.h:153
  558 msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
  559 msgstr ""
  560 "Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред, "
  561 "като се използва изскачащ прозорец"
  562 
  563 #: ../src/include/all-keybindings.h:157
  564 msgid "Move between windows, using a popup window"
  565 msgstr ""
  566 "Преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ прозорец"
  567 
  568 #: ../src/include/all-keybindings.h:160
  569 msgid "Move backward between windows, using a popup window"
  570 msgstr ""
  571 "Преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
  572 "изскачащ прозорец"
  573 
  574 #: ../src/include/all-keybindings.h:163
  575 msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
  576 msgstr ""
  577 "Преместване на фокуса между панелите и работното място, като се използва "
  578 "изскачащ прозорец"
  579 
  580 #: ../src/include/all-keybindings.h:166
  581 msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
  582 msgstr ""
  583 "Преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен ред, като "
  584 "се използва изскачащ прозорец"
  585 
  586 #: ../src/include/all-keybindings.h:171
  587 msgid "Move between windows of an application immediately"
  588 msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
  589 
  590 #: ../src/include/all-keybindings.h:174
  591 msgid "Move backward between windows of an application immediately"
  592 msgstr ""
  593 "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
  594 "обратен ред"
  595 
  596 #: ../src/include/all-keybindings.h:177
  597 msgid "Move between windows immediately"
  598 msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
  599 
  600 #: ../src/include/all-keybindings.h:180
  601 msgid "Move backward between windows immediately"
  602 msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
  603 
  604 #: ../src/include/all-keybindings.h:183
  605 msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  606 msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот"
  607 
  608 #: ../src/include/all-keybindings.h:186
  609 msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  610 msgstr ""
  611 "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред"
  612 
  613 #: ../src/include/all-keybindings.h:203
  614 msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
  615 msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работния плот"
  616 
  617 #: ../src/include/all-keybindings.h:206
  618 msgid "Show the panel's main menu"
  619 msgstr "Показване на основното меню на панела"
  620 
  621 #: ../src/include/all-keybindings.h:209
  622 msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
  623 msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела „Стартиране на програма“"
  624 
  625 #: ../src/include/all-keybindings.h:211
  626 msgid "Start or stop recording the session"
  627 msgstr "Начало или край на запис на сесия"
  628 
  629 #: ../src/include/all-keybindings.h:252
  630 msgid "Take a screenshot"
  631 msgstr "Снимане на екрана"
  632 
  633 #: ../src/include/all-keybindings.h:254
  634 msgid "Take a screenshot of a window"
  635 msgstr "Снимка на отделен прозорец"
  636 
  637 #: ../src/include/all-keybindings.h:256
  638 msgid "Run a terminal"
  639 msgstr "Стартиране на терминал"
  640 
  641 #: ../src/include/all-keybindings.h:271
  642 msgid "Activate the window menu"
  643 msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
  644 
  645 #: ../src/include/all-keybindings.h:274
  646 msgid "Toggle fullscreen mode"
  647 msgstr "Превключване на режима за цял екран"
  648 
  649 #: ../src/include/all-keybindings.h:276
  650 msgid "Toggle maximization state"
  651 msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
  652 
  653 #: ../src/include/all-keybindings.h:278
  654 msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
  655 msgstr "Превключване на видимостта на прозореца над другите прозорци"
  656 
  657 #: ../src/include/all-keybindings.h:280
  658 msgid "Maximize window"
  659 msgstr "Максимизиране на прозорец"
  660 
  661 #: ../src/include/all-keybindings.h:282
  662 msgid "Restore window"
  663 msgstr "Възстановяване на прозорец"
  664 
  665 #: ../src/include/all-keybindings.h:284
  666 msgid "Toggle shaded state"
  667 msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
  668 
  669 #: ../src/include/all-keybindings.h:286
  670 msgid "Minimize window"
  671 msgstr "Минимизиране на прозореца"
  672 
  673 #: ../src/include/all-keybindings.h:288
  674 msgid "Close window"
  675 msgstr "Затваряне на прозореца"
  676 
  677 #: ../src/include/all-keybindings.h:290
  678 msgid "Move window"
  679 msgstr "Преместване на прозорец"
  680 
  681 #: ../src/include/all-keybindings.h:292
  682 msgid "Resize window"
  683 msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  684 
  685 #: ../src/include/all-keybindings.h:295
  686 msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
  687 msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
  688 
  689 #: ../src/include/all-keybindings.h:299
  690 msgid "Move window to workspace 1"
  691 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  692 
  693 #: ../src/include/all-keybindings.h:302
  694 msgid "Move window to workspace 2"
  695 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  696 
  697 #: ../src/include/all-keybindings.h:305
  698 msgid "Move window to workspace 3"
  699 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  700 
  701 #: ../src/include/all-keybindings.h:308
  702 msgid "Move window to workspace 4"
  703 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  704 
  705 #: ../src/include/all-keybindings.h:311
  706 msgid "Move window to workspace 5"
  707 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  708 
  709 #: ../src/include/all-keybindings.h:314
  710 msgid "Move window to workspace 6"
  711 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  712 
  713 #: ../src/include/all-keybindings.h:317
  714 msgid "Move window to workspace 7"
  715 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  716 
  717 #: ../src/include/all-keybindings.h:320
  718 msgid "Move window to workspace 8"
  719 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  720 
  721 #: ../src/include/all-keybindings.h:323
  722 msgid "Move window to workspace 9"
  723 msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
  724 
  725 #: ../src/include/all-keybindings.h:326
  726 msgid "Move window to workspace 10"
  727 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  728 
  729 #: ../src/include/all-keybindings.h:329
  730 msgid "Move window to workspace 11"
  731 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  732 
  733 #: ../src/include/all-keybindings.h:332
  734 msgid "Move window to workspace 12"
  735 msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  736 
  737 #: ../src/include/all-keybindings.h:344
  738 msgid "Move window one workspace to the left"
  739 msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  740 
  741 #: ../src/include/all-keybindings.h:347
  742 msgid "Move window one workspace to the right"
  743 msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  744 
  745 #: ../src/include/all-keybindings.h:350
  746 msgid "Move window one workspace up"
  747 msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  748 
  749 #: ../src/include/all-keybindings.h:353
  750 msgid "Move window one workspace down"
  751 msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  752 
  753 #: ../src/include/all-keybindings.h:356
  754 msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
  755 msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  756 
  757 #: ../src/include/all-keybindings.h:358
  758 msgid "Raise window above other windows"
  759 msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  760 
  761 #: ../src/include/all-keybindings.h:360
  762 msgid "Lower window below other windows"
  763 msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
  764 
  765 #: ../src/include/all-keybindings.h:364
  766 msgid "Maximize window vertically"
  767 msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  768 
  769 #: ../src/include/all-keybindings.h:368
  770 msgid "Maximize window horizontally"
  771 msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  772 
  773 #: ../src/include/all-keybindings.h:372
  774 msgid "Move window to north-west (top left) corner"
  775 msgstr "Преместване на прозореца в северозападния (горния ляв) ъгъл на екрана"
  776 
  777 #: ../src/include/all-keybindings.h:375
  778 msgid "Move window to north-east (top right) corner"
  779 msgstr ""
  780 "Преместване на прозореца в североизточния (горния десен) ъгъл на екрана"
  781 
  782 #: ../src/include/all-keybindings.h:378
  783 msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
  784 msgstr "Преместване на прозореца в югозападния (долния ляв) ъгъл на екрана"
  785 
  786 #: ../src/include/all-keybindings.h:381
  787 msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
  788 msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния (долния десен) ъгъл на екрана"
  789 
  790 #: ../src/include/all-keybindings.h:385
  791 msgid "Move window to north (top) side of screen"
  792 msgstr "Преместване на прозореца в северния (горния) край на екрана"
  793 
  794 #: ../src/include/all-keybindings.h:388
  795 msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
  796 msgstr "Преместване на прозореца в южния (долния) край на екрана"
  797 
  798 #: ../src/include/all-keybindings.h:391
  799 msgid "Move window to east (right) side of screen"
  800 msgstr "Преместване на прозореца в източния (десния) край на екрана"
  801 
  802 #: ../src/include/all-keybindings.h:394
  803 msgid "Move window to west (left) side of screen"
  804 msgstr "Преместване на прозореца в западния (левия) край на екрана"
  805 
  806 #: ../src/include/all-keybindings.h:397
  807 msgid "Move window to center of screen"
  808 msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
  809 
  810784#: ../src/mutter.schemas.in.h:1
  811785msgid "Attach modal dialogs"
   
  813787
  814788#: ../src/mutter.schemas.in.h:2
  815 msgid "Clutter Plugins"
  816 msgstr "Приставки на Clutter"
  817 
  818 #: ../src/mutter.schemas.in.h:3
  819789msgid ""
  820790"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
   
  823793"Дали скритите прозорци (т.е. минимизираните или на другите плотове) да се "
  824794"обновяват."
   795
   796#: ../src/mutter.schemas.in.h:3
   797msgid ""
   798"Determines whether workspace switching should happen for windows on all "
   799"monitors or only for windows on the primary monitor."
   800msgstr ""
   801"Дали смяната на работни плотове да се извършва на всички монитори или само "
   802"на основния."
  825803
  826804#: ../src/mutter.schemas.in.h:4
   
  834812
  835813#: ../src/mutter.schemas.in.h:6
  836 msgid "Plugins to load for the Clutter-based compositing manager."
  837 msgstr ""
  838 "Приставки, които да се заредят за мениджъра за наслагването ползващ Clutter."
  839 
  840 #: ../src/mutter.schemas.in.h:7
  841814msgid ""
  842815"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
   
  849822"съвместими с PC. Очаква се да е или стандартната стойност или празен низ."
  850823
  851 #: ../src/mutter.schemas.in.h:8
   824#: ../src/mutter.schemas.in.h:7
  852825msgid ""
  853826"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
   
  859832"отделни и да имат собствена заглавна лента."
  860833
  861 #: ../src/tools/mutter-message.c:151
   834#: ../src/mutter.schemas.in.h:8
   835msgid "Workspaces only on primary"
   836msgstr "Работни плотове само на основния монитор"
   837
   838#: ../src/tools/mutter-message.c:123
  862839#, c-format
  863840msgid "Usage: %s\n"
  864841msgstr "Употреба: %s\n"
  865842
  866 #: ../src/ui/frames.c:1104
   843#: ../src/ui/frames.c:1099
  867844msgid "Close Window"
  868845msgstr "Затваряне на прозореца"
  869846
  870 #: ../src/ui/frames.c:1107
   847#: ../src/ui/frames.c:1102
  871848msgid "Window Menu"
  872849msgstr "Меню за прозорците"
  873850
  874 #: ../src/ui/frames.c:1110
   851#: ../src/ui/frames.c:1105
  875852msgid "Minimize Window"
  876853msgstr "Минимизиране на прозореца"
  877854
  878 #: ../src/ui/frames.c:1113
   855#: ../src/ui/frames.c:1108
  879856msgid "Maximize Window"
  880857msgstr "Максимизиране на прозореца"
  881858
  882 #: ../src/ui/frames.c:1116
   859#: ../src/ui/frames.c:1111
  883860msgid "Restore Window"
  884861msgstr "Възстановяване на прозорец"
  885862
  886 #: ../src/ui/frames.c:1119
   863#: ../src/ui/frames.c:1114
  887864msgid "Roll Up Window"
  888865msgstr "Навиване на прозореца"
  889866
  890 #: ../src/ui/frames.c:1122
   867#: ../src/ui/frames.c:1117
  891868msgid "Unroll Window"
  892869msgstr "Развиване на прозореца"
  893870
  894 #: ../src/ui/frames.c:1125
   871#: ../src/ui/frames.c:1120
  895872msgid "Keep Window On Top"
  896873msgstr "Прозорецът да е отгоре"
  897874
  898 #: ../src/ui/frames.c:1128
   875#: ../src/ui/frames.c:1123
  899876msgid "Remove Window From Top"
  900877msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
  901878
  902 #: ../src/ui/frames.c:1131
   879#: ../src/ui/frames.c:1126
  903880msgid "Always On Visible Workspace"
  904881msgstr "Винаги на видимия работен плот"
  905882
  906 #: ../src/ui/frames.c:1134
   883#: ../src/ui/frames.c:1129
  907884msgid "Put Window On Only One Workspace"
  908 msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
   885msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работен плот"
  909886
  910887#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
   
  982959#: ../src/ui/menu.c:100
  983960msgid "Move to Workspace _Down"
  984 msgstr "Преместване в _долния работен плот"
   961msgstr "Преместване на _долния работен плот"
  985962
  986963#. separator
   
  13261303msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
  13271304
  1328 #: ../src/ui/theme.c:4375
   1305#: ../src/ui/theme.c:4410
  13291306#, c-format
  13301307msgid ""
   
  13351312"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  13361313
  1337 #: ../src/ui/theme.c:4905 ../src/ui/theme.c:4930
   1314#: ../src/ui/theme.c:4940 ../src/ui/theme.c:4965
  13381315#, c-format
  13391316msgid ""
   
  13421319"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  13431320
  1344 #: ../src/ui/theme.c:4978
   1321#: ../src/ui/theme.c:5013
  13451322#, c-format
  13461323msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  13471324msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  13481325
  1349 #: ../src/ui/theme.c:5114 ../src/ui/theme.c:5121 ../src/ui/theme.c:5128
  1350 #: ../src/ui/theme.c:5135 ../src/ui/theme.c:5142
   1326#: ../src/ui/theme.c:5149 ../src/ui/theme.c:5156 ../src/ui/theme.c:5163
   1327#: ../src/ui/theme.c:5170 ../src/ui/theme.c:5177
  13511328#, c-format
  13521329msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  13531330msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  13541331
  1355 #: ../src/ui/theme.c:5150
   1332#: ../src/ui/theme.c:5185
  13561333#, c-format
  13571334msgid ""
   
  13621339"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  13631340
  1364 #: ../src/ui/theme.c:5600 ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5725
   1341#: ../src/ui/theme.c:5635 ../src/ui/theme.c:5697 ../src/ui/theme.c:5760
  13651342#, c-format
  13661343msgid ""
   
  13701347"„%s“ не започва така"
  13711348
  1372 #: ../src/ui/theme.c:5608 ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5733
   1349#: ../src/ui/theme.c:5643 ../src/ui/theme.c:5705 ../src/ui/theme.c:5768
  13731350#, c-format
  13741351msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
   
  17541731msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
  17551732
  1756 #: ../src/ui/theme-viewer.c:98
   1733#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
  17571734msgid "_Windows"
  17581735msgstr "_Прозорци"
  17591736
  1760 #: ../src/ui/theme-viewer.c:99
   1737#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
  17611738msgid "_Dialog"
  17621739msgstr "_Диалогов прозорец"
  17631740
  1764 #: ../src/ui/theme-viewer.c:100
   1741#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
  17651742msgid "_Modal dialog"
  17661743msgstr "_Модален диалогов прозорец"
  17671744
  1768 #: ../src/ui/theme-viewer.c:101
   1745#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
  17691746msgid "_Utility"
  17701747msgstr "_Инструмент"
  17711748
  1772 #: ../src/ui/theme-viewer.c:102
   1749#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
  17731750msgid "_Splashscreen"
  17741751msgstr "_Стартиращ екран"
  17751752
  1776 #: ../src/ui/theme-viewer.c:103
   1753#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
  17771754msgid "_Top dock"
  17781755msgstr "_Горен док"
  17791756
  1780 #: ../src/ui/theme-viewer.c:104
   1757#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
  17811758msgid "_Bottom dock"
  17821759msgstr "_Долен док"
  17831760
  1784 #: ../src/ui/theme-viewer.c:105
   1761#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
  17851762msgid "_Left dock"
  17861763msgstr "_Ляв док"
  17871764
  1788 #: ../src/ui/theme-viewer.c:106
   1765#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
  17891766msgid "_Right dock"
  17901767msgstr "_Десен док"
  17911768
  1792 #: ../src/ui/theme-viewer.c:107
   1769#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
  17931770msgid "_All docks"
  17941771msgstr "_Всички докове"
  17951772
  1796 #: ../src/ui/theme-viewer.c:108
   1773#: ../src/ui/theme-viewer.c:109
  17971774msgid "Des_ktop"
  17981775msgstr "Работен _плот"
  17991776
  1800 #: ../src/ui/theme-viewer.c:114
   1777#: ../src/ui/theme-viewer.c:115
  18011778msgid "Open another one of these windows"
  18021779msgstr "Отваряне на друг от следните прозорци"
  18031780
  1804 #: ../src/ui/theme-viewer.c:116
   1781#: ../src/ui/theme-viewer.c:117
  18051782msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
  18061783msgstr "Демонстрационен бутон с икона за отваряне"
  18071784
  1808 #: ../src/ui/theme-viewer.c:118
   1785#: ../src/ui/theme-viewer.c:119
  18091786msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
  18101787msgstr "Демонстрационен бутон с икона за спиране на програмата"
  18111788
  1812 #: ../src/ui/theme-viewer.c:252
   1789#: ../src/ui/theme-viewer.c:253
  18131790msgid "This is a sample message in a sample dialog"
  18141791msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
  18151792
  1816 #: ../src/ui/theme-viewer.c:335
   1793#: ../src/ui/theme-viewer.c:336
  18171794#, c-format
  18181795msgid "Fake menu item %d\n"
  18191796msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
  18201797
  1821 #: ../src/ui/theme-viewer.c:369
   1798#: ../src/ui/theme-viewer.c:370
  18221799msgid "Border-only window"
  18231800msgstr "Прозорец само с граници"
  18241801
  1825 #: ../src/ui/theme-viewer.c:371
   1802#: ../src/ui/theme-viewer.c:372
  18261803msgid "Bar"
  18271804msgstr "Лента"
  18281805
  1829 #: ../src/ui/theme-viewer.c:388
   1806#: ../src/ui/theme-viewer.c:389
  18301807msgid "Normal Application Window"
  18311808msgstr "Нормален прозорец на програма"
  18321809
  1833 #: ../src/ui/theme-viewer.c:392
   1810#: ../src/ui/theme-viewer.c:393
  18341811msgid "Dialog Box"
  18351812msgstr "Диалогов прозорец"
  18361813
  1837 #: ../src/ui/theme-viewer.c:396
   1814#: ../src/ui/theme-viewer.c:397
  18381815msgid "Modal Dialog Box"
  18391816msgstr "Модален диалогов прозорец"
  18401817
  1841 #: ../src/ui/theme-viewer.c:400
   1818#: ../src/ui/theme-viewer.c:401
  18421819msgid "Utility Palette"
  18431820msgstr "Палитра на инструментите"
  18441821
  1845 #: ../src/ui/theme-viewer.c:404
   1822#: ../src/ui/theme-viewer.c:405
  18461823msgid "Torn-off Menu"
  18471824msgstr "Откъсване на менюто"
  18481825
  1849 #: ../src/ui/theme-viewer.c:408
   1826#: ../src/ui/theme-viewer.c:409
  18501827msgid "Border"
  18511828msgstr "Граница"
  18521829
  1853 #: ../src/ui/theme-viewer.c:412
   1830#: ../src/ui/theme-viewer.c:413
  18541831msgid "Attached Modal Dialog"
  18551832msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
  18561833
  1857 #: ../src/ui/theme-viewer.c:743
   1834#: ../src/ui/theme-viewer.c:744
  18581835#, c-format
  18591836msgid "Button layout test %d"
  18601837msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
  18611838
  1862 #: ../src/ui/theme-viewer.c:772
   1839#: ../src/ui/theme-viewer.c:773
  18631840#, c-format
  18641841msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
  18651842msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
  18661843
  1867 #: ../src/ui/theme-viewer.c:816
   1844#: ../src/ui/theme-viewer.c:818
  18681845#, c-format
  18691846msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
  18701847msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
  18711848
  1872 #: ../src/ui/theme-viewer.c:823
   1849#: ../src/ui/theme-viewer.c:825
  18731850#, c-format
  18741851msgid "Error loading theme: %s\n"
  18751852msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
  18761853
  1877 #: ../src/ui/theme-viewer.c:829
   1854#: ../src/ui/theme-viewer.c:831
  18781855#, c-format
  18791856msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
  18801857msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  18811858
  1882 #: ../src/ui/theme-viewer.c:872
   1859#: ../src/ui/theme-viewer.c:875
  18831860msgid "Normal Title Font"
  18841861msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
  18851862
  1886 #: ../src/ui/theme-viewer.c:878
   1863#: ../src/ui/theme-viewer.c:881
  18871864msgid "Small Title Font"
  18881865msgstr "Малък шрифт на заглавието"
  18891866
  1890 #: ../src/ui/theme-viewer.c:884
   1867#: ../src/ui/theme-viewer.c:887
  18911868msgid "Large Title Font"
  18921869msgstr "Голям шрифт на заглавието"
  18931870
  1894 #: ../src/ui/theme-viewer.c:889
   1871#: ../src/ui/theme-viewer.c:892
  18951872msgid "Button Layouts"
  18961873msgstr "Изглед на бутоните"
  18971874
  1898 #: ../src/ui/theme-viewer.c:894
   1875#: ../src/ui/theme-viewer.c:897
  18991876msgid "Benchmark"
  19001877msgstr "Статистика"
  19011878
  1902 #: ../src/ui/theme-viewer.c:941
   1879#: ../src/ui/theme-viewer.c:949
  19031880msgid "Window Title Goes Here"
  19041881msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
  19051882
  1906 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
   1883#: ../src/ui/theme-viewer.c:1055
  19071884#, c-format
  19081885msgid ""
   
  19151892"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
  19161893
  1917 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
   1894#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
  19181895msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  19191896msgstr ""
   
  19211898"грешка"
  19221899
  1923 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
   1900#: ../src/ui/theme-viewer.c:1276
  19241901msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  19251902msgstr ""
   
  19271904"грешка"
  19281905
  1929 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
   1906#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
  19301907msgid "Error was expected but none given"
  19311908msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
  19321909
  1933 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
   1910#: ../src/ui/theme-viewer.c:1282
  19341911#, c-format
  19351912msgid "Error %d was expected but %d given"
  19361913msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
  19371914
  1938 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
   1915#: ../src/ui/theme-viewer.c:1288
  19391916#, c-format
  19401917msgid "Error not expected but one was returned: %s"
  19411918msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
  19421919
  1943 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
   1920#: ../src/ui/theme-viewer.c:1292
  19441921#, c-format
  19451922msgid "x value was %d, %d was expected"
  19461923msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
  19471924
  1948 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
   1925#: ../src/ui/theme-viewer.c:1295
  19491926#, c-format
  19501927msgid "y value was %d, %d was expected"
  19511928msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
  19521929
  1953 #: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
   1930#: ../src/ui/theme-viewer.c:1360
  19541931#, c-format
  19551932msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.