Changeset 213


Ignore:
Timestamp:
Sep 29, 2005, 12:49:42 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще задобрява все повече. В galeon съм коригирал кавичките и средната точка.

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/anjuta.HEAD.bg.po

  r208 r213  
   1# Bulgarian translation of Anjuta po file
   2# Copyright (C) 2005 THE anjuta'S COPYRIGHT HOLDER
   3# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
   4# Atanas atan Pyuskyulev <atan@cacad.com>, 2005.
  15#
  26msgid ""
  37msgstr ""
  4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
   8"Project-Id-Version: anjuta cvs head\n"
  59"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  6 "POT-Creation-Date: 2005-09-09 18:01+0200\n"
  7 "PO-Revision-Date: 2005-09-25 18:50+0300\n"
  8 "Last-Translator: Атанас atan Пюскюлев <atan@cacad.com>\n"
   10"POT-Creation-Date: 2005-09-29 12:41+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2005-09-29 12:43+0300\n"
   12"Last-Translator: Atanas atan Pyuskyulev <atan@cacad.com>\n"
  913"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1014"MIME-Version: 1.0\n"
  1115"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit"
   16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
   17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1318
  1419#: ../anjuta.desktop.in.in.h:1
   
  3540#: ../plugins/gdb/anjuta-gdb.glade.h:1 ../plugins/macro/anjuta-macro.glade.h:1
  3641#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:1
  37 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:1
  3842#: ../plugins/symbol-browser/anjuta-symbol-browser-plugin.glade.h:1
  3943#: ../plugins/terminal/anjuta-terminal-plugin.glade.h:1
   
  342346"This will be set in configure and Makefiles will be generated for them. They "
  343347"will be built after the source (src/) directory during \"make\"."
  344 msgstr "Задаване на списък със празен разделител на папките изграждани "
  345 "след модула с изходен код. "
  346 "Това ще бъде записано от конфигурацията и ще се генерират Makefiles за тях. Ще"
  347 "бъдат изградени след папката с изходен код (src/) по време на \"make\"."
   348msgstr ""
   349"Задаване на списък със празен разделител на папките изграждани след модула с "
   350"изходен код. Това ще бъде записано от конфигурацията и ще се генерират "
   351"Makefiles за тях. Щебъдат изградени след папката с изходен код (src/) по "
   352"време на \"make\"."
  348353
  349354#: ../anjuta.glade.h:70
   
  352357"This will be set in configure.in and Makefiles will be generated for them. "
  353358"They will be built before the source (src/) directory during \"make\"."
  354 msgstr "Задаване на списък със празен разделител на папките изграждани "
  355 "след модула с изходен код. "
  356 "Ще бъдат записани от конфигуратора и Makefiles ще ги генерират "
   359msgstr ""
   360"Задаване на списък със празен разделител на папките изграждани след модула с "
   361"изходен код. Ще бъдат записани от конфигуратора и Makefiles ще ги генерират "
  357362"след папката с изходния код (src/) по време на \"make\"."
  358363
   
  381386#: ../anjuta.glade.h:76
  382387msgid "High-Level Optimization (Functions inlined wherever possible)"
  383 msgstr "Оптимизиране на високо ниво (функциите се оптимизират, където е възможно)"
   388msgstr ""
   389"Оптимизиране на високо ниво (функциите се оптимизират, където е възможно)"
  384390
  385391#: ../anjuta.glade.h:77
   
  402408msgstr ""
  403409"Въвеждане на съществуващ проект. Конвертиране на проекта в Anjuta проект с "
  404 "помощника по въвеждането. "
  405 "Без загуба на данни или променяне на съдържанието."
   410"помощника по въвеждането. Без загуба на данни или променяне на съдържанието."
  406411
  407412#: ../anjuta.glade.h:81
   
  520525"no project open, they will be global preferences."
  521526msgstr ""
  522 "Забележка: ако в момента има отворен проект, предпочитанията за страницата са тези на "
  523 "проекта и ще бъдат заредени и запазени с проекта. "
  524 "Ако няма отворен проект, те ще бъдат глобални."
   527"Забележка: ако в момента има отворен проект, предпочитанията за страницата "
   528"са тези на проекта и ще бъдат заредени и запазени с проекта. Ако няма "
   529"отворен проект, те ще бъдат глобални."
  525530
  526531#. Must declare static, because it will be used forever
   
  636641#: ../anjuta.glade.h:131
  637642msgid "Reset all sticky tags during update (looses branch) [-A]"
  638 msgstr "Връщане на всички лепкави етикети при обновяване (губене на разклонение) [-A]"
   643msgstr ""
   644"Връщане на всички лепкави етикети при обновяване (губене на разклонение) [-A]"
  639645
  640646#: ../anjuta.glade.h:132
   
  728734"skeleton of various Project types."
  729735msgstr ""
  730 "Създаване на нов проект. Помощникът за приложения ще Ви преведе през стъпките на "
  731 ъздаването на нов проект. С помощника за приложения е възможно създаването на "
  732 келет от няколко типа за проекти."
   736"Създаване на нов проект. Помощникът за приложения ще Ви преведе през "
   737тъпките на създаването на нов проект. С помощника за приложения е възможно "
   738ъздаването на скелет от няколко типа за проекти."
  733739
  734740#: ../anjuta.glade.h:151
   
  744750#: ../anjuta.glade.h:153
  745751msgid "Supports are only available to File mode compilation and build."
  746 msgstr "Поддръжката е налична само за методите компилиране и изграждане на файла."
   752msgstr ""
   753"Поддръжката е налична само за методите компилиране и изграждане на файла."
  747754
  748755#: ../anjuta.glade.h:154
   
  10431050msgstr "Поддържани кодировки"
  10441051
  1045 #: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:735
   1052#: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:758
  10461053msgid "launcher.c: Error while reading child pty\n"
  10471054msgstr "launcher.c: наследеният тип не може да бъде прочетен\n"
  10481055
  1049 #: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:919 ../libanjuta/resources.c:253
   1056#: ../libanjuta/anjuta-launcher.c:942 ../libanjuta/resources.c:253
  10501057#: ../libanjuta/resources.c:262 ../plugins/gdb/utilities.c:279
  10511058#, c-format
   
  11611168"\n"
  11621169"System: "
  1163 msgstr "\n"
   1170msgstr ""
   1171"\n"
  11641172"Система:"
  11651173
   
  12891297#: ../libegg/eggtreemodelfilter.c:276
  12901298msgid "The virtual root (relative to the child model) for this filtermodel"
  1291 msgstr "Виртуалният корен (отнасящ се за моделът наследник) за този модел на филтър"
   1299msgstr ""
   1300"Виртуалният корен (отнасящ се за моделът наследник) за този модел на филтър"
  12921301
  12931302#: ../libegg/eggtreeviewstate.c:54
   
  14261435#: ../plugins/build/build_file.c:73
  14271436msgid "The executable is up-to-date, there is no need to build it again."
  1428 msgstr "Изпълнимият файл е с най-нова версия, няма нужда от повторно изграждане."
   1437msgstr ""
   1438"Изпълнимият файл е с най-нова версия, няма нужда от повторно изграждане."
  14291439
  14301440#: ../plugins/build/build_file.c:88
   
  15371547#: ../plugins/build/clean_project.c:115
  15381548msgid "Unable to Clean All for the Project. Check Settings->Commands."
  1539 msgstr "Неуспешно изчистване за всички на проекта. Проверете Настройки->Команди."
   1549msgstr ""
   1550"Неуспешно изчистване за всички на проекта. Проверете Настройки->Команди."
  15401551
  15411552#: ../plugins/build/clean_project.c:124
   
  19601971msgid ""
  19611972"<span size=\"large\" weight=\"bold\">GObject Class Template Builder</span>"
  1962 msgstr "<span·size=\"large\"·weight=\"bold\">Изграждане на клас на темплейт за GObject</span>"
   1973msgstr ""
   1974"<span·size=\"large\"·weight=\"bold\">Изграждане на клас на темплейт за "
   1975"GObject</span>"
  19631976
  19641977#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.glade.h:9
  19651978msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Generic C++ Class Builder</span>"
  1966 msgstr "<span·size=\"large\"·weight=\"bold\">Стандартно изграждане на C++ клас</span>"
   1979msgstr ""
   1980"<span·size=\"large\"·weight=\"bold\">Стандартно изграждане на C++ клас</span>"
  19671981
  19681982#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.glade.h:10
   
  20412055"Lesser General Public License (LGPL)\n"
  20422056"No License\n"
  2043 msgstr "General Public License (GPL)\n"
   2057msgstr ""
   2058"General Public License (GPL)\n"
  20442059"Lesser General Public License·(LGPL)\n"
  20452060"No License\n"
   
  20662081"project. Note that the creating class's parameters will be taken from the "
  20672082"active tab. Please be sure to fill all required fields marked by *."
  2068 msgstr "Модулът създава клас от типът, който сте указали и го добавя към проекта. Параметрите за класът ще бъдат взети от активният таб. Уверете се, че всички полета означени с * са попълнени."
   2083msgstr ""
   2084"Модулът създава клас от типът, който сте указали и го добавя към проекта. "
   2085"Параметрите за класът ще бъдат взети от активният таб. Уверете се, че всички "
   2086"полета означени с * са попълнени."
  20692087
  20702088#: ../plugins/class-gen/anjuta-class-gen-plugin.glade.h:36
   
  20812099"protected\n"
  20822100"private"
  2083 msgstr "public\n"
   2101msgstr ""
   2102"public\n"
  20842103"prоtected\n"
  20852104"private"
   
  20912110"The file '%s' already exists.\n"
  20922111"Do you want to replace it with the one you are saving?"
  2093 msgstr "Файлът '%s' съществува.\n"
   2112msgstr ""
   2113"Файлът '%s' съществува.\n"
  20942114"Да се презапише ли с този, който запазвате?"
  20952115
   
  21082128"An error occurred when trying to write GObject Class Template. Check file "
  21092129"permissions."
  2110 msgstr "Възникна грешка при опита да се запише клас темплейта за GObject. Проверете правата на файла."
   2130msgstr ""
   2131"Възникна грешка при опита да се запише клас темплейта за GObject. Проверете "
   2132"правата на файла."
  21112133
  21122134#: ../plugins/class-gen/class_gen.c:480 ../plugins/class-gen/class_gen.c:488
   
  21312153
  21322154#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:5
  2133 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:2
   2155#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:1
  21342156msgid "<b>Options:</b>"
  21352157msgstr "<b>Настройки:</b>>"
   
  21472169"won't be removed from CVS before you use CVS Commit. <b>You have been warned!"
  21482170"</b>"
  2149 msgstr "<b>Please·note:·</b>\n"
   2171msgstr ""
   2172"<b>Please·note:·</b>\n"
  21502173"\n"
  2151 "Потвърждаването ще изтрие файлът от твърдия диск и CVS хранилището. Файлът няма да бъде премахнат от хранилището без потвърждение. <b>Предупредени сте!"
   2174"Потвърждаването ще изтрие файлът от твърдия диск и CVS хранилището. Файлът "
   2175"няма да бъде премахнат от хранилището без потвърждение. <b>Предупредени сте!"
  21522176"</b>"
  21532177
   
  22052229
  22062230#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:23
  2207 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:4
   2231#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:3
  22082232msgid "Choose file or directory to add:"
  22092233msgstr "Избиране на файл или папка за добавяне:"
  22102234
  22112235#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:24
  2212 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:5
   2236#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:4
  22132237msgid "Choose file or directory to commit:"
  22142238msgstr "Избиране на файл или папка за съхранение:"
   
  22272251
  22282252#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:28
  2229 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:6
   2253#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:5
  22302254msgid "Choose file or directory to remove:"
  22312255msgstr "Избиране на файл или папка за премахване:"
  22322256
  22332257#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:29
  2234 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:7
   2258#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:6
  22352259msgid "Choose file or directory to update:"
  22362260msgstr "Избиране на файл или папка за обновяване:"
   
  22492273
  22502274#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:33
  2251 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:8
   2275#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:7
  22522276msgid "Do not act recursively"
  22532277msgstr "Нерекурсивно действие"
   
  22662290"Extern (rsh)\n"
  22672291"Password server (pserver)\n"
  2268 msgstr "Local\n"
   2292msgstr ""
   2293"Local\n"
  22692294"Extern (rsh)\n"
  22702295"Сървър за парола (pserver)\n"
  22712296
  22722297#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:40
  2273 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:10
   2298#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:9
  22742299msgid "Log message:"
  22752300msgstr "Съобщение за дневник:"
   
  23072332"Standard diff\n"
  23082333"Patch-Style diff"
  2309 msgstr "Стандартни разлики\n"
   2334msgstr ""
   2335"Стандартни разлики\n"
  23102336"Стил на кърпенето на разликите"
  23112337
   
  23152341
  23162342#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:51
  2317 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:22
   2343#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:24
  23182344msgid "Use revision/tag: "
  23192345msgstr "Използване на проверка/етикет: "
   
  23242350
  23252351#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:53
  2326 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:23
   2352#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:25
  23272353msgid "Username: "
  23282354msgstr "Потребителско име: "
   
  23332359
  23342360#: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.glade.h:55
  2335 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:24
   2361#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:26
  23362362msgid "Whole project"
  23372363msgstr "Цял проект"
   
  27542780"Closing it will result in stopping the process.\n"
  27552781"Do you still want close the editor?"
  2756 msgstr "Редактора е използван като изходен буфер за операция.\n"
   2782msgstr ""
   2783"Редактора е използван като изходен буфер за операция.\n"
  27572784"Затварянето му ще доведе до спиране на процеса.\n"
  27582785"Все още ли искате да затворите редактора?"
   
  27632790"The file '%s' is not saved.\n"
  27642791"Do you want to save it before closing?"
  2765 msgstr "Файлът '%s' не е запазен.\n"
   2792msgstr ""
   2793"Файлът '%s' не е запазен.\n"
  27662794"Желаете ли да го запазите преди затваряне?"
  27672795
   
  27762804"Are you sure you want to reload '%s'?\n"
  27772805"Any unsaved changes will be lost."
  2778 msgstr "Презареждане на '%s'?\n"
   2806msgstr ""
   2807"Презареждане на '%s'?\n"
  27792808"Незапазените промени ще бъдат загубени."
  27802809
  27812810#: ../plugins/editor/action-callbacks.c:238
  2782 #: ../plugins/editor/text_editor.c:323
   2811#: ../plugins/editor/text_editor.c:326
  27832812msgid "_Reload"
  27842813msgstr "_Презареждане"
   
  27982827"Incremental search for '%s' failed. Press Enter or click Find to continue "
  27992828"searching at the top."
  2800 msgstr "Вътрешното търсене за '%s' пропадна. Натиснете Enter или Намиране, за да продължите "
  2801 "търсенето отначало."
   2829msgstr ""
   2830"Вътрешното търсене за '%s' пропадна. Натиснете Enter или Намиране, за да "
   2831"продължите търсенето отначало."
  28022832
  28032833#: ../plugins/editor/action-callbacks.c:1304
   
  28292859"*.c *.cpp *.cxx *.cc *.C *.h *.H *.hh *.hxx *.hpp Makefile.am configure.* "
  28302860"README AUTHORS ChangeLog *.m4"
  2831 msgstr "*.c·*.cpp·*.cxx·*.cc·*.C·*.h·*.H·*.hh·*.hxx·*.hpp·Makefile.am·configure.* "
   2861msgstr ""
   2862"*.c·*.cpp·*.cxx·*.cc·*.C·*.h·*.H·*.hh·*.hxx·*.hpp·Makefile.am·configure.* "
  28322863"README·AUTHORS·ChangeLog·*.m4"
  28332864
   
  31053136"Enter the command line arguments for the 'indent' program. Read the info "
  31063137"page for 'indent' for more details"
  3107 msgstr "Enter the command line arguments for the 'indent' program. Read the info·"
  3108 "page for 'indent' for more details"
   3138msgstr ""
   3139"Enter the command line arguments for the 'indent' program. Read the "
   3140"info·page for 'indent' for more details"
  31093141
  31103142#: ../plugins/editor/anjuta-document-manager.glade.h:74
   
  33793411#: ../plugins/editor/anjuta-document-manager.glade.h:141
  33803412msgid "Space-seperated list of directory name patterns to ignore"
  3381 msgstr "Образец на списък на папки разделени с празно пространство за пропускане"
   3413msgstr ""
   3414"Образец на списък на папки разделени с празно пространство за пропускане"
  33823415
  33833416#: ../plugins/editor/anjuta-document-manager.glade.h:142
   
  35693602#: ../plugins/editor/plugin.c:179
  35703603msgid "Convert End Of Line characters to DOS EOL (CRLF)"
  3571 msgstr "Превръщани на знаците за край на ред в знаци за край на ред на DOS (CRLF)"
   3604msgstr ""
   3605"Превръщани на знаците за край на ред в знаци за край на ред на DOS (CRLF)"
  35723606
  35733607#: ../plugins/editor/plugin.c:181
   
  35773611#: ../plugins/editor/plugin.c:182
  35783612msgid "Convert End Of Line characters to Unix EOL (LF)"
  3579 msgstr "Превръщане на знаците за край на ред в знаци за край на ред на Unix (LF)"
   3613msgstr ""
   3614"Превръщане на знаците за край на ред в знаци за край на ред на Unix (LF)"
  35803615
  35813616#: ../plugins/editor/plugin.c:184
   
  35853620#: ../plugins/editor/plugin.c:185
  35863621msgid "Convert End Of Line characters to Mac OS EOL (CR)"
  3587 msgstr "Превръщане на знаците за край на ред в знаци за край на ред на Mac OS (CR)"
   3622msgstr ""
   3623"Превръщане на знаците за край на ред в знаци за край на ред на Mac OS (CR)"
  35883624
  35893625#: ../plugins/editor/plugin.c:187
   
  42274263#: ../plugins/editor/search-replace.c:1037
  42284264msgid "Unable to build user interface for Search And Replace"
  4229 msgstr "Не може да се изгради потребителският интерфейс за търсене и заместване"
  4230 
  4231 #: ../plugins/editor/text_editor.c:309
   4265msgstr ""
   4266"Не може да се изгради потребителският интерфейс за търсене и заместване"
   4267
   4268#: ../plugins/editor/text_editor.c:312
  42324269#, c-format
  42334270msgid ""
   
  42354272"the current buffer.\n"
  42364273"Do you want to reload it?"
  4237 msgstr "Файлът '%s' е по-нов от тази\n"
   4274msgstr ""
   4275"Файлът '%s' е по-нов от тази\n"
  42384276"информация в буфера.\n"
  42394277"Желаете ли да го презаредите?"
  42404278
  4241 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1195
   4279#: ../plugins/editor/text_editor.c:1198
  42424280msgid "Could not get file info"
  42434281msgstr "Информацията за файла не може да бъде прочетена"
  42444282
  4245 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1202
   4283#: ../plugins/editor/text_editor.c:1205
  42464284msgid "This file is too big. Unable to allocate memory."
  42474285msgstr "Файлът е твърде голям. Не може да се задели памет."
  42484286
  4249 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1209
   4287#: ../plugins/editor/text_editor.c:1212
  42504288msgid "Could not open file"
  42514289msgstr "Файлът не може да се отвори"
  42524290
  4253 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1217
   4291#: ../plugins/editor/text_editor.c:1220
  42544292msgid "Error while reading from file"
  42554293msgstr "Грешка при четене от файла"
  42564294
  4257 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1253
   4295#: ../plugins/editor/text_editor.c:1256
  42584296msgid ""
  42594297"The file does not look like a text file or the file encoding is not "
  42604298"supported. Please check if the encoding of file is in the supported "
  42614299"encodings list. If not, add it from the preferences."
  4262 msgstr "Файлът не изглежда да е текстов файл или кодировката на файла не е поддържана. Проверете дали кодирането на файла е в списъка с кодировки. Ако не е, добавете я от предпочитанията."
  4263 
  4264 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1418
   4300msgstr ""
   4301"Файлът не изглежда да е текстов файл или кодировката на файла не е "
   4302"поддържана. Проверете дали кодирането на файла е в списъка с кодировки. Ако "
   4303"не е, добавете я от предпочитанията."
   4304
   4305#: ../plugins/editor/text_editor.c:1421
  42654306#, c-format
  42664307msgid ""
   
  42684309"\n"
  42694310"Details: %s"
  4270 msgstr "Не може да се зареди файл: %s\n"
   4311msgstr ""
   4312"Не може да се зареди файл: %s\n"
  42714313"\n"
  42724314"Подробности: %s"
  42734315
  4274 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1465
   4316#: ../plugins/editor/text_editor.c:1468
  42754317#, c-format
  42764318msgid "Could not save file: %s."
  42774319msgstr "Не може да се запази файл: %s."
  42784320
  4279 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1641
   4321#: ../plugins/editor/text_editor.c:1644
  42804322msgid "Auto format is currently disabled. Change the setting in Preferences."
  4281 msgstr "Автоматичното форматиране е изключено за момента. Променете го от настройките в Предпочитания."
  4282 
  4283 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1660
   4323msgstr ""
   4324"Автоматичното форматиране е изключено за момента. Променете го от "
   4325"настройките в Предпочитания."
   4326
   4327#: ../plugins/editor/text_editor.c:1663
  42844328msgid "Error in auto formatting ..."
  42854329msgstr "Грешка при автоматичното форматиране ..."
  42864330
  42874331#. FIXME: anjuta_set_active ();
  4288 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1676
   4332#: ../plugins/editor/text_editor.c:1679
  42894333#, c-format
  42904334msgid "Anjuta does not know %s!"
  42914335msgstr "Anjuta не разпознава %s!"
  42924336
  4293 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1701
   4337#: ../plugins/editor/text_editor.c:1704
  42944338#, c-format
  42954339msgid ""
  42964340"Error in auto formatting ...\n"
  42974341"Details: %s"
  4298 msgstr "Грешка при автоматичното форматиране ...\n"
   4342msgstr ""
   4343"Грешка при автоматичното форматиране ...\n"
  42994344"Подробности:  %s"
  43004345
  4301 #: ../plugins/editor/text_editor.c:1946
   4346#: ../plugins/editor/text_editor.c:1949
  43024347#, c-format
  43034348msgid ""
   
  43064351"This may result in improper behaviour or instabilities.\n"
  43074352"Anjuta will fall back to built in (limited) settings"
  4308 msgstr "Не може да се заредят глобалните настройки по подразбиране и конфигурационните файлове:\n"
   4353msgstr ""
   4354"Не може да се заредят глобалните настройки по подразбиране и "
   4355"конфигурационните файлове:\n"
  43094356"%s.\n"
  43104357"Това може да доведе до грешно поведение или нестабилност.\n"
   
  44674514"\n"
  44684515"You may choose to try opening it with the following plugins or applications."
  4469 msgstr "<b>Не може да се отвори \"%s\"</b>.\n"
   4516msgstr ""
   4517"<b>Не може да се отвори \"%s\"</b>.\n"
  44704518"\n"
  4471 "Няма модул, операция по подразбиране или приложение конфигурирано да поддържа този тип файлове.\n"
   4519"Няма модул, операция по подразбиране или приложение конфигурирано да "
   4520"поддържа този тип файлове.\n"
  44724521"\n"
  44734522"Миме тип: %s.\n"
   
  47134762"Enter the File name.\n"
  47144763"The extension will be added according to the type."
  4715 msgstr "Въвеждане име на файл.\n"
   4764msgstr ""
   4765"Въвеждане име на файл.\n"
  47164766"Разширението ще бъде добавено в зависимост от типа на файла."
  47174767
   
  49114961#: ../plugins/file-wizard/plugin.c:98
  49124962msgid "Insert the CVS Header keyword (full path revision, date, author, state)"
  4913 msgstr "Въвеждане на CVS ключова дума за хедъра (пълен път на ревизия, дата, автор, състояние)"
   4963msgstr ""
   4964"Въвеждане на CVS ключова дума за хедъра (пълен път на ревизия, дата, автор, "
   4965"състояние)"
  49144966
  49154967#: ../plugins/file-wizard/plugin.c:100
   
  49194971#: ../plugins/file-wizard/plugin.c:101
  49204972msgid "Insert the CVS Id keyword (file revision, date, author)"
  4921 msgstr "Въвеждане CVS ключова дума за идентификатор(ревизия на файл, дата, автор)"
   4973msgstr ""
   4974"Въвеждане CVS ключова дума за идентификатор(ревизия на файл, дата, автор)"
  49224975
  49234976#: ../plugins/file-wizard/plugin.c:103
   
  50075060#: ../plugins/gdb/breakpoints.c:500
  50085061msgid "You must give a valid location to set the breakpoint."
  5009 msgstr "Трябва да зададете валидно местоположение, за да зададете точка на пречупване."
   5062msgstr ""
   5063"Трябва да зададете валидно местоположение, за да зададете точка на "
   5064"пречупване."
  50105065
  50115066#: ../plugins/gdb/breakpoints.c:1591
   
  50855140"Unable to initialize debugger.\n"
  50865141"Make sure Anjuta is installed correctly."
  5087 msgstr "Не може да се намери: %s.\n"
   5142msgstr ""
   5143"Не може да се намери: %s.\n"
  50885144"Не може да се инициализира дебъгера.\n"
  50895145"Уверете се, че сте инсталирали Anjuta правилно."
   
  50995155#: ../plugins/gdb/debugger.c:665
  51005156msgid "Open an executable or attach to a process to start debugging.\n"
  5101 msgstr "Отваряне на изпълним файл или прикачване към процес за стартиране процеса за проверяване на грешки.\n"
   5157msgstr ""
   5158"Отваряне на изпълним файл или прикачване към процес за стартиране процеса за "
   5159"проверяване на грешки.\n"
  51025160
  51035161#: ../plugins/gdb/debugger.c:674
   
  51575215"Program is ATTACHED.\n"
  51585216"Do you still want to stop Debugger?"
  5159 msgstr "Програмата е ПРИКАЧЕНА.\n"
   5217msgstr ""
   5218"Програмата е ПРИКАЧЕНА.\n"
  51605219"Все още ли желаете да спрете дебъгера?"
  51615220
   
  51645223"Program is RUNNING.\n"
  51655224"Do you still want to stop Debugger?"
  5166 msgstr "Програмата е СТАРТИРАНА.\n"
   5225msgstr ""
   5226"Програмата е СТАРТИРАНА.\n"
  51675227"Все още ли желаете да спрете дебъгера?"
  51685228
   
  51885248"A process is already running.\n"
  51895249"Would you like to terminate it and attach the new process?"
  5190 msgstr "Има стартиран процес.\n"
   5250msgstr ""
   5251"Има стартиран процес.\n"
  51915252"Желаете ли да го прекъснете и да закачите нов процес?"
  51925253
   
  53985459#: ../plugins/gdb/plugin.c:222
  53995460msgid "Send a kernel signal to the process being debugged"
  5400 msgstr "Изпращане на сигнал от ядрото към процеса, който се проверява за грешки"
   5461msgstr ""
   5462"Изпращане на сигнал от ядрото към процеса, който се проверява за грешки"
  54015463
  54025464#: ../plugins/gdb/plugin.c:228
   
  56545716"\n"
  56555717"Your changes will be lost if you don't save them.\n"
  5656 msgstr "<span·weight=\"bold\"·size=\"larger\">Запазване промените към проект на glade \"%s\" преди затваряне?</span>\n"
   5718msgstr ""
   5719"<span·weight=\"bold\"·size=\"larger\">Запазване промените към проект на "
   5720"glade \"%s\" преди затваряне?</span>\n"
  56575721"\n"
  56585722"Промените ще се загубят, ако не ги запазите.\n"
   
  58735937"Are you sure you want to remove all the completed todo items in the category "
  58745938"\"%s\"?"
  5875 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете всички завършени todo записи в категорията \"%s\"?"
   5939msgstr ""
   5940"Сигурни ли сте, че искате да премахнете всички завършени todo записи в "
   5941"категорията \"%s\"?"
  58765942
  58775943#: ../plugins/gtodo/egg-datetime.c:296
   
  60386104#: ../plugins/gtodo/egg-datetime.c:447
  60396105msgid "week-starts-monday: yes"
  6040 msgstr "седмицата-започва-с-понеделник: да"
   6106msgstr "week-starts-monday: yes"
  60416107
  60426108#: ../plugins/gtodo/egg-datetime.c:545
   
  63326398"<span size=\"small\">Copyright © 2003-2004 Qball Cow (Qball@qball.homelinux."
  63336399"org)</span>"
  6334 msgstr "<span·size=\"small\">Авторски права·©·2003-2004 Qball Cow (Qball@qball.homelinux."
  6335 "org)</span>"
   6400msgstr ""
   6401"<span·size=\"small\">Авторски права·©·2003-2004 Qball Cow (Qball@qball."
   6402"homelinux.org)</span>"
  63366403
  63376404#: ../plugins/gtodo/libgtodo.c:609
   
  64046471"\n"
  64056472"<b>Priority:</b>\t\t<span color=\"dark green\">%s</span>"
  6406 msgstr "\n"
   6473msgstr ""
   6474"\n"
  64076475"<b>Приоритет:</b>\t\t<span·color=\"dark·green\">%s</span>"
  64086476
   
  64126480"\n"
  64136481"<b>Priority:</b>\t\t%s"
  6414 msgstr "\n"
   6482msgstr ""
   6483"\n"
  64156484"<b>Приоритет:</b>\t\t%s"
  64166485
   
  64206489"\n"
  64216490"<b>Priority:</b>\t\t<span color=\"red\">%s</span>"
  6422 msgstr "\n"
   6491msgstr ""
   6492"\n"
  64236493"<b>Приоритет:</b>\t\t<span·color=\"red\">%s</span>"
  64246494
   
  64286498"\n"
  64296499"<b>Comment:</b>\t%s"
  6430 msgstr "\n"
   6500msgstr ""
   6501"\n"
  64316502"<b>Коментар:</b>\t%s"
  64326503
   
  64436514" only useful for programs calling gtodo\n"
  64446515"-?\t--help\tThis Message.\n"
  6445 msgstr "gtodo v%s\n"
   6516msgstr ""
   6517"gtodo v%s\n"
  64466518"gtodo приема следните опции от командния ред:\n"
  64476519"-s\t--show\tпоказване на todo записите по техните ID.\n"
   
  64646536#, c-format
  64656537msgid "When you delete the category \"%s\", all containing items are lost"
  6466 msgstr "При изтриване на категорията \"%s\", всички записи, които съдържа също ще бъдат изтрити"
   6538msgstr ""
   6539"При изтриване на категорията \"%s\", всички записи, които съдържа също ще "
   6540"бъдат изтрити"
  64676541
  64686542#: ../plugins/gtodo/mcategory.c:146 ../plugins/subversion/svn-notify.c:79
   
  70537127"Please review the failure messages.\n"
  70547128"Examine and remove any rejected files.\n"
  7055 msgstr "Кърпенето пропадна.\n"
   7129msgstr ""
   7130"Кърпенето пропадна.\n"
  70567131"Прегледайте съобщенията за грешки.\n"
  70577132"Проучване и премахване на всички отхвърлени файлове.\n"
   
  70997174"Cannot open: %s\n"
  71007175"&s"
  7101 msgstr "Не може да се отвори: %s\n"
   7176msgstr ""
   7177"Не може да се отвори: %s\n"
  71027178"&s"
  71037179
   
  71137189"Cannot open: %s\n"
  71147190"XML parse error."
  7115 msgstr "Не може да се отвори: %s\n"
   7191msgstr ""
   7192"Не може да се отвори: %s\n"
  71167193"Грешка в разбора на XML."
  71177194
   
  71227199"Cannot open: %s\n"
  71237200"Does not look like a valid Anjuta project."
  7124 msgstr "Не може да се отвори: %s\n"
   7201msgstr ""
   7202"Не може да се отвори: %s\n"
  71257203"Не изглежда като валиден проект на Anjuta."
  71267204
   
  71407218#: ../plugins/project-import/anjuta-project-import.glade.h:1
  71417219msgid "Enter the base path of your project (where configure.in can be found):"
  7142 msgstr "Въведете основният път на вашия проект (където се намира configure.inc):"
   7220msgstr ""
   7221"Въведете основният път на вашия проект (където се намира configure.inc):"
  71437222
  71447223#: ../plugins/project-import/anjuta-project-import.glade.h:2
   7224#: ../plugins/project-mkfile-import/anjuta-project-mkfile-import.glade.h:2
  71457225msgid "Enter the project name:"
  71467226msgstr "Въведете име на проекта:"
  71477227
  71487228#: ../plugins/project-import/anjuta-project-import.glade.h:3
   7229#: ../plugins/project-mkfile-import/anjuta-project-mkfile-import.glade.h:3
  71497230msgid "Import Project"
  71507231msgstr "Въвеждане на проект"
   
  71547235"This wizard will help you to import an existing automake/autoconf managed "
  71557236"project into anjuta."
  7156 msgstr "Този помщник ще Ви помогне да вуведете automake/autoconf проект в Anjuta."
   7237msgstr ""
   7238"Този помщник ще Ви помогне да вуведете automake/autoconf проект в Anjuta."
  71577239
  71587240#: ../plugins/project-import/project-import.c:89
   7241#: ../plugins/project-mkfile-import/project-mkfile-import.c:84
  71597242msgid ""
  71607243"This does not look like a project root dir!\n"
  71617244"Continue anyway?"
  7162 msgstr "Това не изглежда като главната папка на проекта!\n"
   7245msgstr ""
   7246"Това не изглежда като главната папка на проекта!\n"
  71637247"Продължаване?"
  71647248
  71657249#: ../plugins/project-import/project-import.c:113
   7250#: ../plugins/project-mkfile-import/project-mkfile-import.c:106
  71667251#, c-format
  71677252msgid ""
  71687253"Project name: %s\n"
  71697254"Project path: %s\n"
  7170 msgstr "Име на проект: %s\n"
   7255msgstr ""
   7256"Име на проект: %s\n"
  71717257"Път на проект: %s\n"
  71727258
  71737259#: ../plugins/project-import/project-import.c:284
   7260#: ../plugins/project-mkfile-import/project-mkfile-import.c:276
  71747261#, c-format
  71757262msgid ""
  71767263"Generation of project file failed. Please check if you have write access to "
  71777264"the project directory: %s"
  7178 msgstr "Генерирането на файл за проекта пропадна. Проверете имате ли права в папката на проекта: %s"
   7265msgstr ""
   7266"Генерирането на файл за проекта пропадна. Проверете имате ли права в папката "
   7267"на проекта: %s"
  71797268
  71807269#: ../plugins/project-manager/plugin.c:217
   
  72117300"\n"
  72127301"The group will not be deleted from file system."
  7213 msgstr "%sГрупа: %s\n"
   7302msgstr ""
   7303"%sГрупа: %s\n"
  72147304"\n"
  72157305"Групата няма да бъде изтрита от файловата система."
   
  72267316"\n"
  72277317"The source file will not be deleted from file system."
  7228 msgstr "%sИзходен код: %s\n"
   7318msgstr ""
   7319"%sИзходен код: %s\n"
  72297320"\n"
  72307321"Файлът с изходен код няма да бъде премахнат от файловата система."
   
  72347325"Are you sure you want to remove the following from project?\n"
  72357326"\n"
  7236 msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да премахнете това от проекта?\n"
   7327msgstr ""
   7328"Сигурни ли сте, че желаете да премахнете това от проекта?\n"
  72377329"\n"
  72387330
   
  72427334"Failed to remove '%s':\n"
  72437335"%s"
  7244 msgstr "Не може да се премахне '%s':\n"
  7245 "%"
   7336msgstr ""
   7337"Не може да се премахне '%s':\n"
   7338"%s"
  72467339
  72477340#: ../plugins/project-manager/plugin.c:570
   
  73617454"Anjuta version %s or later is required to open this Project.\n"
  73627455"Please upgrade to the latest version of Anjuta (Help for more information)."
  7363 msgstr "Версия на Anjuta %s или по-нова е необходима за отварянето на този проект.\n"
   7456msgstr ""
   7457"Версия на Anjuta %s или по-нова е необходима за отварянето на този проект.\n"
  73647458"Обновете до по-нова версия на Anjuta (прочетете Помощ за повече информация)."
  73657459
   
  73787472"not use glade for GUI editing,  please specify a custom command for it in "
  73797473"[Project]->[Project Configuration]->[GUI editor command]"
  7380 msgstr "Файл .glade не е намерен в указаната главна папка на проекта. Ако не използвате glade за графично редактиране, укажете стандартната команда за него в [Проект]->[Конфигурация на проект]->[Команди на графичния редактор]"
   7474msgstr ""
   7475"Файл .glade не е намерен в указаната главна папка на проекта. Ако не "
   7476"използвате glade за графично редактиране, укажете стандартната команда за "
   7477"него в [Проект]->[Конфигурация на проект]->[Команди на графичния редактор]"
  73817478
  73827479#: ../plugins/project-manager/project_dbase.c:1605
   
  73847481"A .glade file does not\n"
  73857482"exist in the top level Project directory."
  7386 msgstr "Файл .glade не е\n"
   7483msgstr ""
   7484"Файл .glade не е\n"
  73877485"намерен в главната папка на проекта."
  73887486
   
  74017499"Unable to get relative file name for %s\n"
  74027500" in %s"
  7403 msgstr "Не може да се зададе свързано име на файл за %s\n"
   7501msgstr ""
   7502"Не може да се зададе свързано име на файл за %s\n"
  74047503" в %s"
  74057504
   
  74277526"Are you sure you want to remove the item\n"
  74287527"'%s' from the Project?"
  7429 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете записа\n"
   7528msgstr ""
   7529"Сигурни ли сте, че искате да премахнете записа\n"
  74307530"'%s' от проекта?"
  74317531
   
  76377737"Project is not saved.\n"
  76387738"Do you want to save it before closing?"
  7639 msgstr "Проектът не е запазен.\n"
   7739msgstr ""
   7740"Проектът не е запазен.\n"
  76407741"Желаете ли да го запазите преди затваряне?"
  76417742
   
  77577858"does not exist.\n"
  77587859"Do you want to create it now ?"
  7759 msgstr "\"%s\"\n"
   7860msgstr ""
   7861"\"%s\"\n"
  77607862"не е намерен.\n"
  77617863"Желаете ли да го създадете ?"
   
  77727874"does not exist in the current module directory.\n"
  77737875"Do you want to IMPORT (copy) it into the module?"
  7774 msgstr "\"%s\"\n"
   7876msgstr ""
   7877"\"%s\"\n"
  77757878"не съществува в текущата папка с модули.\n"
  77767879"Желаете ли да го ВМЪКНЕТЕ (копирате) в модула?"
   
  78357938"Confirm the following information:\n"
  78367939"\n"
  7837 msgstr "Потвърждаване на информацията:\n"
   7940msgstr ""
   7941"Потвърждаване на информацията:\n"
  78387942"\n"
  78397943
   
  78757979"The import operation has already begun.\n"
  78767980"Click Cancel to skip the customisation stage, or Next to continue."
  7877 msgstr "Операцията за въвеждането е вече започната.\n"
  7878 "Изберете Отказване, за да пропуснете изграждането на скелета или Следващ, за да продължите."
   7981msgstr ""
   7982"Операцията за въвеждането е вече започната.\n"
   7983"Изберете Отказване, за да пропуснете изграждането на скелета или Следващ, за "
   7984"да продължите."
  78797985
  78807986#: ../plugins/project-manager/project_import_gui.c:46
   
  78867992"\n"
  78877993"THIS IS AN EXPERIMENTAL FEATURE\n"
  7888 msgstr "Помощника за въвеждане на проект проверява папката за\n"
   7994msgstr ""
   7995"Помощника за въвеждане на проект проверява папката за\n"
  78897996"съществуващ код на проект и ще се опита да преобразува структурата\n"
  78907997"в проект на Anjuta. Има вероятност за обновяване\n"
   
  79308037msgid "Source Paths"
  79318038msgstr "Изходни пътища"
   8039
   8040#: ../plugins/project-mkfile-import/anjuta-project-mkfile-import.glade.h:1
   8041#, fuzzy
   8042msgid "Enter the base path of your project (where the Makefile can be found):"
   8043msgstr ""
   8044"Въведете основният път на вашия проект (където се намира configure.inc):"
   8045
   8046#: ../plugins/project-mkfile-import/anjuta-project-mkfile-import.glade.h:4
   8047#, fuzzy
   8048msgid ""
   8049"This wizard will help you to import an existing Makefile project into anjuta."
   8050msgstr ""
   8051"Този помщник ще Ви помогне да вуведете automake/autoconf проект в Anjuta."
  79328052
  79338053#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:2
   
  79618081"structure for the application. Please answer the questions carefully, as it "
  79628082"may not be possible to change some of the settings later."
  7963 msgstr "Помощника на приложения ще създаде основният скелет на проекта,"
  7964 "включително всички файлове за изграждането. Ще бъдете запитани за подробности за началната структура на приложението. Отговорете внимателно на въпросите, понеже има вероятност да не можете да промените някои от настройките по-късно."
   8083msgstr ""
   8084"Помощника на приложения ще създаде основният скелет на проекта,включително "
   8085"всички файлове за изграждането. Ще бъдете запитани за подробности за "
   8086"началната структура на приложението. Отговорете внимателно на въпросите, "
   8087"понеже има вероятност да не можете да промените някои от настройките по-"
   8088"късно."
  79658089
  79668090#: ../plugins/project-wizard/anjuta-project-wizard.glade.h:15
   
  79728096"Confim the following information:\n"
  79738097"\n"
  7974 msgstr "Потвърждаване на информацията:\n"
   8098msgstr ""
   8099"Потвърждаване на информацията:\n"
  79758100"\n"
  79768101
   
  79948119"Directory \"%s\" already exists. Project creation could fail if some files "
  79958120"cannot be written. Do you want to continue?"
  7996 msgstr "Папката \"%s\" вече съществува. Създаването на проекта може да пропадне, "
  7997 "ако някои от файловете не могат да бъдат записани. Желаете ли да продължите?"
   8121msgstr ""
   8122"Папката \"%s\" вече съществува. Създаването на проекта може да пропадне, ако "
   8123"някои от файловете не могат да бъдат записани. Желаете ли да продължите?"
  79988124
  79998125#: ../plugins/project-wizard/druid.c:809
   
  80018127"Could not find autogen version 5, please install the autogen package. You "
  80028128"can get it from http://autogen.sourceforge.net"
  8003 msgstr "Няма намерена версия на autogen 5, инсталирайте autogen пакета. Можете "
  8004 "да го свалите от http://autogen.sourceforge.net"
   8129msgstr ""
   8130"Няма намерена версия на autogen 5, инсталирайте autogen пакета. Можете да го "
   8131"свалите от http://autogen.sourceforge.net"
  80058132
  80068133#: ../plugins/project-wizard/druid.c:817
  80078134msgid "Unable to build project wizard user interface"
  8008 msgstr "Не може да се изгради потребителския интерфейс за помощника на проекта."
   8135msgstr ""
   8136"Не може да се изгради потребителския интерфейс за помощника на проекта."
  80098137
  80108138#: ../plugins/project-wizard/install.c:379
   
  80598187msgstr "Примерен модул"
  80608188
  8061 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:3
   8189#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:2
  80628190msgid "<b>Subversion Options</b>"
  80638191msgstr ""
  80648192
  8065 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:9
   8193#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:8
  80668194msgid "Force"
  80678195msgstr "Принудително"
  80688196
  8069 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:11
   8197#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:10
  80708198msgid "Password:"
  80718199msgstr "Парола:"
  80728200
   8201#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:11
   8202msgid "Realm:"
   8203msgstr "Област:"
   8204
  80738205#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:12
  8074 msgid "Realm:"
   8206#, fuzzy
   8207msgid "Realm: "
  80758208msgstr "Област:"
  80768209
   
  80848217
  80858218#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:15
   8219#, fuzzy
   8220msgid "Remember this decision"
   8221msgstr "Запомняне на парола"
   8222
   8223#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:16
  80868224msgid "Repository authorization"
  80878225msgstr "Упълномощение на хранилището"
  80888226
  8089 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:16
   8227#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:17
  80908228msgid "Subversion Preferences"
  80918229msgstr ""
  80928230
  8093 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:17
   8231#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:18
  80948232msgid "Subversion: Add file/directory"
  80958233msgstr ""
  80968234
  8097 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:18
   8235#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:19
  80988236msgid "Subversion: Commit file/directory"
  80998237msgstr ""
  81008238
  8101 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:19
   8239#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:20
  81028240msgid "Subversion: Remove file/directory"
  81038241msgstr ""
  81048242
  8105 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:20
   8243#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:21
  81068244msgid "Subversion: Update file/directory"
  81078245msgstr ""
  81088246
  8109 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:21
   8247#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:22
  81108248msgid "TODO!"
  81118249msgstr "TODO!"
  81128250
  8113 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:25
   8251#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:23
   8252msgid "Trust server"
   8253msgstr ""
   8254
   8255#: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.glade.h:27
  81148256msgid "realm"
  81158257msgstr "област"
   
  81638305msgstr "svn.diff"
  81648306
  8165 #: ../plugins/subversion/svn-auth.c:82
   8307#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:82 ../plugins/subversion/svn-auth.c:132
   8308#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:188
  81668309msgid "Authentication canceled"
   8310msgstr ""
   8311
   8312#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:163
   8313#, fuzzy
   8314msgid "Hostname: "
   8315msgstr "Потребителско име: "
   8316
   8317#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:164
   8318msgid "Fingerprint: "
   8319msgstr ""
   8320
   8321#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:165
   8322msgid "Valid from: "
   8323msgstr ""
   8324
   8325#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:166
   8326msgid "Valid until: "
   8327msgstr ""
   8328
   8329#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:167
   8330msgid "Issuer DN: "
   8331msgstr ""
   8332
   8333#: ../plugins/subversion/svn-auth.c:168
   8334msgid "DER certificate: "
  81678335msgstr ""
  81688336
   
  84008568#: ../plugins/tools/dialog.c:340
  84018569msgid "Unable to build user interface for tool list"
  8402 msgstr "Не може да се изгради потребителския интерфейс за списъка с инструменти"
   8570msgstr ""
   8571"Не може да се изгради потребителския интерфейс за списъка с инструменти"
  84038572
  84048573#: ../plugins/tools/dialog.c:360
   
  84168585#: ../plugins/tools/editor.c:443
  84178586msgid "Unable to build user interface for tool variable"
  8418 msgstr "Не може да се изгради потребителски интерфейс за променлива на инструмент"
   8587msgstr ""
   8588"Не може да се изгради потребителски интерфейс за променлива на инструмент"
  84198589
  84208590#: ../plugins/tools/editor.c:459
   
  84388608"The shortcut is already used by another component in Anjuta. Do you want to "
  84398609"keep it anyway ?"
  8440 msgstr "Връзката е използвана от друга част на Anjuta. Желаете ли да я запазите?"
   8610msgstr ""
   8611"Връзката е използвана от друга част на Anjuta. Желаете ли да я запазите?"
  84418612
  84428613#: ../plugins/tools/editor.c:813
   
  84508621#: ../plugins/tools/editor.c:974
  84518622msgid "Unable to build user interface for tool editor"
  8452 msgstr "Не може да се изгради потребителски интерфейс за редактора на инструменти"
   8623msgstr ""
   8624"Не може да се изгради потребителски интерфейс за редактора на инструменти"
  84538625
  84548626#: ../plugins/tools/execute.c:322
   
  85498721"Unable to display help. Please make sure Anjuta documentation package is "
  85508722"install. It can be downloaded from http://anjuta.org"
  8551 msgstr "Не може да се покаже помоща. Уверете се, че пакетът с документацията е инсталиран. Можете да го свалите от http://anjuta.org"
   8723msgstr ""
   8724"Не може да се покаже помоща. Уверете се, че пакетът с документацията е "
   8725"инсталиран. Можете да го свалите от http://anjuta.org"
  85528726
  85538727#: ../src/anjuta.c:199
   
  87838957msgid "Anjuta test shell"
  87848958msgstr "Тестова обвивка на Anjuta"
  8785 
 • fifth-toe/galeon.HEAD.bg.po

  r207 r213  
  1010"Project-Id-Version: Galeon\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-09-29 10:11+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-09-29 11:46+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-09-29 12:53+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-09-29 12:47+0300\n"
  1414"Last-Translator: Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../GNOME_Galeon_Automation.server.in.h:1
   
  139139"bookmarks under it manually."
  140140msgstr ""
  141 "Съдържанието на папката \"%s\" се създава автоматично. Не можете да добавяте "
   141"Съдържанието на папката „%s“ се създава автоматично. Не можете да добавяте "
  142142"или премахвате отметки от папката ръчно."
  143143
   
  164164#: ../bookmarks/bookmarks-epiphany.c:331
  165165msgid "Epiphany RDF bookmarks format"
  166 msgstr "Epiphany·RDF формат на отметки"
   166msgstr "Epiphany RDF формат на отметки"
  167167
  168168#: ../bookmarks/bookmarks-export-druid-konqueror.c:94
   
  520520#, c-format
  521521msgid "Use \"%s\" to open the selected item"
  522 msgstr "Използване на \"%s\" за отваряне на избрания обект"
   522msgstr "Използване на „%s“ за отваряне на избрания обект"
  523523
  524524#: ../embed/galeon-embed-popup.c:330 ../src/galeon-popup.c:354
   
  596596#, c-format
  597597msgid "\"%s\""
  598 msgstr "\"%s\""
   598msgstr "„%s“"
  599599
  600600#: ../embed/js-console.c:178
  601601#, c-format
  602602msgid "Line %d, Column %d, File \"%s\" in \"%s\""
  603 msgstr "Ред %d, позиция %d, файл \"%s\" в \"%s\""
   603msgstr "Ред %d, позиция %d, файл „%s“ в „%s“"
  604604
  605605#: ../embed/js-console.c:279
   
  635635"mozdev.org or http://www.mozilla.org/projects/xprint/."
  636636msgstr ""
  637 "Проверете дали променливата на обкръжението <tt>\"XPSERVERLIST\"</tt> "
  638 "съдържа поне един валиден Х сървър за печат. За повече подробности вижте "
  639 "http://xprint.mozdev.org или http://www.mozilla.org/projects/xprint/."
   637"Проверете дали променливата на обкръжението <tt>„XPSERVERLIST“</tt> съдържа "
   638"поне един валиден Х сървър за печат. За повече подробности вижте http://"
   639"xprint.mozdev.org или http://www.mozilla.org/projects/xprint/."
  640640
  641641#: ../galeon.desktop.in.h:1
   
  10371037msgstr ""
  10381038"Допълнителна настройка за различен от системния изглед на лентата с "
  1039 "инструменти. Възможните стойности са: \"system\" - съобразяване със "
  1040 "системната настройка, \"icons_only\" - показване само на икони, \"text_only"
  1041 "\" - показване само на текст, \"text_below\" - текст под иконите и "
  1042 "\"text_beside\" - текст до иконите"
   1039"инструменти. Възможните стойности са: „system“ - съобразяване със системната "
   1040"настройка, „icons_only“ - показване само на икони, „text_only“ - показване "
   1041"само на текст, „text_below“ - текст под иконите и „text_beside“ - текст до "
   1042"иконите"
  10431043
  10441044#: ../galeon.schemas.in.h:84
   
  14881488#, c-format
  14891489msgid "Could not load layout user interface file '%s'"
  1490 msgstr "Не може да бъде зареден файлът '%s' на изгледа"
   1490msgstr "Не може да бъде зареден файлът „%s“ на изгледа"
  14911491
  14921492#: ../libegg/dock/egg-dock-layout.c:680
   
  15111511"While loading layout: don't know how to create a dock object whose nick is '%"
  15121512"s'"
  1513 msgstr "При изграждане на изгледа не може да се създаде обекта с име \"%s\""
   1513msgstr "При изграждане на изгледа не може да се създаде обекта с име „%s“"
  15141514
  15151515#: ../libegg/dock/egg-dock-layout.c:1305
   
  15411541#, c-format
  15421542msgid "Open this file with \"%s\"?"
  1543 msgstr "Да бъде ли отворен този файл с \"%s\"?"
   1543msgstr "Да бъде ли отворен този файл с „%s“?"
  15441544
  15451545#. can this actually happen?
   
  15681568"The site %s wants to set another cookie. You already have %d cookie from "
  15691569"this site."
   1570msgid_plural ""
  15701571"The site %s wants to set another cookie. You already have %d cookies from "
  15711572"this site."
  1572 msgstr ""
   1573msgstr[0] ""
  15731574"Сайтът %s иска да запише нова бисквитка. Вече имате %d бисквитка от този "
  15741575"адрес."
   1576msgstr[1] ""
  15751577"Сайтът %s иска да запише нова бисквитка. Вече имате %d бисквитки от този "
  15761578"адрес."
   
  16351637#, c-format
  16361638msgid "“%s” protocol is not supported."
  1637 msgstr "Протоколът \"%s\" не се поддържа."
   1639msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
  16381640
  16391641#. FIXME: get the list of supported protocols from necko
   
  16411643msgid ""
  16421644"Supported protocols are “http”, “https”, “ftp”, “file”, “smb” and “sftp”."
  1643 msgstr "Поддържаните протоколи са \"http\", \"https\", \"ftp\", \"file\", \"smb\" и \"sftp\"."
   1645msgstr ""
   1646"Поддържаните протоколи са „http“, „https“, „ftp“, „file“, „smb“ и „sftp“."
  16441647
  16451648#. Translators: %s is the path and filename, for example "/home/user/test.html"
   
  16471650#, c-format
  16481651msgid "File “%s” not found."
  1649 msgstr "Файлът \"%s\" не е намерен."
   1652msgstr "Файлът „%s“ не е намерен."
  16501653
  16511654#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:197
   
  16571660#, c-format
  16581661msgid "“%s” could not be found."
  1659 msgstr "\"%s\" не беше намерено."
   1662msgstr "„%s“ не беше намерено."
  16601663
  16611664#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:207
   
  16631666"Check that you are connected to the internet, and that the address is "
  16641667"correct."
  1665 msgstr ""
  1666 "Проверете свързаността си с Интернет и дали адресът е правилен."
   1668msgstr "Проверете свързаността си с Интернет и дали адресът е правилен."
  16671669
  16681670#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:209
  16691671msgid "If this page used to exist, you may find an archived version:"
  1670 msgstr "Ако тази страница е съществувала преди, може да намерите предишна версия "
   1672msgstr ""
   1673"Ако тази страница е съществувала преди, може да намерите предишна версия "
  16711674
  16721675#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:218
  16731676#, c-format
  16741677msgid "“%s” refused the connection."
  1675 msgstr "\"%s\" отказа връзката."
   1678msgstr "„%s“ отказа връзката."
  16761679
  16771680#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:220 ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:233
   
  16821685"again later."
  16831686msgstr ""
  1684 "Възможно е сървърът да е натоварен или да имате проблем с връзката с мрежата. Опитайте отново по-късно."
   1687"Възможно е сървърът да е натоварен или да имате проблем с връзката с "
   1688"мрежата. Опитайте отново по-късно."
  16851689
  16861690#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:222 ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:235
   
  16931697#, c-format
  16941698msgid "“%s” interrupted the connection."
  1695 msgstr "\"%s\" прекъсна връзката."
   1699msgstr "„%s“ прекъсна връзката."
  16961700
  16971701#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:244
  16981702#, c-format
  16991703msgid "“%s” is not responding."
  1700 msgstr "\"%s\" не отговаря."
   1704msgstr "„%s“ не отговаря."
  17011705
  17021706#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:246
   
  17151719#, c-format
  17161720msgid "“%s” redirected too many times."
  1717 msgstr "\"%s\" пренасочи повече от допустимия брой пъти."
   1721msgstr "„%s“ пренасочи повече от допустимия брой пъти."
  17181722
  17191723#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:266
   
  17241728#, c-format
  17251729msgid "“%s” requires an encrypted connection."
  1726 msgstr "\"%s\" изисква сигурна връзка."
   1730msgstr "„%s“ изисква сигурна връзка."
  17271731
  17281732#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:278
   
  17301734"The document could not be loaded because encryption support is not installed."
  17311735msgstr ""
  1732 "Документът не може да бъде зареден, защото не е инсталирана поддръжка за шифриране."
   1736"Документът не може да бъде зареден, защото не е инсталирана поддръжка за "
   1737"шифриране."
  17331738
  17341739#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:288
  17351740#, c-format
  17361741msgid "“%s” dropped the connection."
  1737 msgstr "\"%s\" отказа връзката."
   1742msgstr "„%s“ отказа връзката."
  17381743
  17391744#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:290 ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:315
   
  17501755"try again."
  17511756msgstr ""
  1752 "Този документ не може да бъде прегледан без връзка с мрежата. Настройте Galeon за работа с включена мрежа и опитайте отново."
   1757"Този документ не може да бъде прегледан без връзка с мрежата. Настройте "
   1758"Galeon за работа с включена мрежа и опитайте отново."
  17531759
  17541760#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:313
  17551761#, c-format
  17561762msgid "“%s” denied access to port “%d”."
  1757 msgstr "\"%s\" отказа достъп до порт \"%d\"."
   1763msgstr "„%s“ отказа достъп до порт „%d“."
  17581764
  17591765#: ../mozilla/GaleonAboutModule.cpp:324
   
  26772683#, c-format
  26782684msgid "Go back to \"%s\""
  2679 msgstr "Назад до \"%s\""
   2685msgstr "Назад до „%s“"
  26802686
  26812687#: ../src/galeon-action-navigation.c:203
  26822688#, c-format
  26832689msgid "Go forward to \"%s\""
  2684 msgstr "Напред до \"%s\""
   2690msgstr "Напред до „%s“"
  26852691
  26862692#: ../src/galeon-action-navigation.c:704
   
  27792785#, c-format
  27802786msgid "Apply the user style from \"%s\" to the page"
  2781 msgstr "Прилагане на стила от \"%s\" към страницата"
   2787msgstr "Прилагане на стила от „%s“ към страницата"
  27822788
  27832789#: ../src/galeon-css-menu.c:154
  27842790#, c-format
  27852791msgid "Render the page using the \"%s\" style"
  2786 msgstr "Показване на страницата с каскадния стил \"%s\""
   2792msgstr "Показване на страницата с каскадния стил „%s“"
  27872793
  27882794#: ../src/galeon-css-menu.c:360 ../src/galeon-window.c:308
   
  28012807#, c-format
  28022808msgid "Display the page using the \"%s\" encoding"
  2803 msgstr "Показване на страницата с кодова таблица \"%s\""
   2809msgstr "Показване на страницата с кодова таблица „%s“"
  28042810
  28052811#: ../src/galeon-encoding-menu.c:321
   
  29042910msgstr ""
  29052911"Заредената инстанция на Galeon не отговаря. Прекъсването на процеса <tt>"
  2906 "\"galeon\"</tt> може да разреши проблема."
   2912"„galeon“</tt> може да разреши проблема."
  29072913
  29082914#: ../src/galeon-nautilus-view.c:783
   
  32403246#, c-format
  32413247msgid "Add \"%s\" to the Sidebar?"
  3242 msgstr "Да се добави ли \"%s\" към страничния панел?"
   3248msgstr "Да се добави ли „%s“ към страничния панел?"
  32433249
  32443250#: ../src/galeon-sidebars.c:162
   
  32703276"\n"
  32713277"Това не би трябвало да се случва, но можете да разрешите проблема, като "
  3272 "изпълните <tt>\"galeon-config-tool --install-schemas\"</tt>."
   3278"изпълните <tt>„galeon-config-tool --install-schemas“</tt>."
  32733279
  32743280#: ../src/galeon-shell.c:293
   
  33323338#, c-format
  33333339msgid "View tab titled \"%s\""
  3334 msgstr "Отиване на страницата \"%s\""
   3340msgstr "Отиване на страницата „%s“"
  33353341
  33363342#: ../src/galeon-window.c:303 ../ui/nautilus-galeon-view-ui.xml.in.h:35
   
  36213627#: ../src/galeon-window.c:390
  36223628msgid "Go to the My Portal"
  3623 msgstr "Зареждане на страницата \"Моят портал\""
   3629msgstr "Зареждане на страницата „Моят портал“"
  36243630
  36253631#: ../src/galeon-window.c:391
   
  39763982"You have requested to show %d bookmarked site in a different window or tab. "
  39773983"Are you sure?"
   3984msgid_plural ""
  39783985"You have requested to show %d bookmarked sites in different windows or tabs. "
  39793986"Are you sure?"
  3980 msgstr ""
   3987msgstr[0] ""
  39813988"Поискахте да заредите %d адрес от отметките в различен прозорец или "
  39823989"страница. Сигурни ли сте?"
   3990msgstr[1] ""
  39833991"Поискахте да заредите %d адреса от отметките в различни прозорци или "
  39843992"страници. Сигурни ли сте?"
   
  39984006#, c-format
  39994007msgid "Move tab to window \"%s\""
  4000 msgstr "Премествани на страницата в процорец \"%s\""
   4008msgstr "Премествани на страницата в процорец „%s“"
  40014009
  40024010#: ../src/galeon-window-menu.c:198
   
  61276135#, c-format
  61286136msgid "File \"%s\" is not writable"
  6129 msgstr "Файлът \"%s\" не може да се записва"
   6137msgstr "Файлът „%s“ не може да се записва"
  61306138
  61316139#: ../utils/gul-gui.c:443
   
  61416149#, c-format
  61426150msgid "Replace \"%s\"?"
  6143 msgstr "Да бъде ли заменено \"%s\"?"
   6151msgstr "Да бъде ли заменено „%s“?"
  61446152
  61456153#: ../utils/gul-gui.c:467
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.