Changeset 209

Timestamp:
Sep 29, 2005, 12:09:01 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

Griffith - първи превод на програмата (официално)

Преводът ще бъде пратен на авторите от самия преводач. Качваме това в хранилището, за да имате по-удобен достъп до него, ако ви се наложи.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.