Changeset 208

Timestamp:
Sep 29, 2005, 12:02:12 PM (17 years ago)
Author:
kaladan
Message:

Anjuta - първи превод от Атанас Пюскюлев (Atan)

Преводът е първи и съм сигурен, че му предстои развитие и поправяне на грешки. Въпреки това, считам, че преводът е готов да бъде пратен към CVS-a и да бъде тестван публично.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.