Changeset 205

Timestamp:
Sep 28, 2005, 5:55:50 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Ще направя превод на тази програмка. Това тук е все още празен файл po, но скоро ще го запълня.

File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.