Changeset 204


Ignore:
Timestamp:
Sep 27, 2005, 11:26:02 AM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

И отново корекции за 100%

Location:
desktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.gnome-2-12.bg.po

  r146 r204  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2005-08-13 20:17+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2005-08-13 20:14+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2005-09-27 11:26+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2005-09-27 11:16+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  186186msgstr "%s: Игнориране на подозрителния файл с бисквитка %s"
  187187
  188 #: ../daemon/auth.c:898 ../daemon/gdm.c:2122 ../daemon/gdm.c:2478
   188#: ../daemon/auth.c:898 ../daemon/gdm.c:2124 ../daemon/gdm.c:2480
  189189#, c-format
  190190msgid "Can't write to %s: %s"
   
  310310msgstr "%s: Неуспех при отварянето на именуван канал"
  311311
  312 #: ../daemon/gdm.c:307
   312#: ../daemon/gdm.c:308
  313313#, c-format
  314314msgid ""
   
  319319"s, но тя не съществува. Коригирайте конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  320320
  321 #: ../daemon/gdm.c:315
   321#: ../daemon/gdm.c:316
  322322#, c-format
  323323msgid "%s: Authdir %s does not exist. Aborting."
  324324msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не съществува. Спиране на програмата."
  325325
  326 #: ../daemon/gdm.c:320
   326#: ../daemon/gdm.c:321
  327327#, c-format
  328328msgid ""
   
  333333"s, но това не е папка. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  334334
  335 #: ../daemon/gdm.c:328
   335#: ../daemon/gdm.c:329
  336336#, c-format
  337337msgid "%s: Authdir %s is not a directory. Aborting."
  338338msgstr "%s: Папката за упълномощаване %s не е папка. Спиране на програмата."
  339339
  340 #: ../daemon/gdm.c:341
   340#: ../daemon/gdm.c:342
  341341#, c-format
  342342msgid ""
   
  346346"ServAuthDir %s."
  347347
  348 #: ../daemon/gdm.c:377
   348#: ../daemon/gdm.c:378
  349349#, c-format
  350350msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
   
  353353"подразбиране."
  354354
  355 #: ../daemon/gdm.c:459
   355#: ../daemon/gdm.c:460
  356356#, c-format
  357357msgid "%s: BaseXsession empty; using %s/gdm/Xsession"
  358358msgstr "%s: BaseXsession е празен. Използва се %s/gdm/Xsession"
  359359
  360 #: ../daemon/gdm.c:512
   360#: ../daemon/gdm.c:514
  361361#, c-format
  362362msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
  363363msgstr "%s: Стандартният X сървър не е намерен, опитват се алтернативните"
  364364
  365 #: ../daemon/gdm.c:554
   365#: ../daemon/gdm.c:556
  366366#, c-format
  367367msgid "%s: XDMCP was enabled while there is no XDMCP support; turning it off"
   
  370370"изключва."
  371371
  372 #: ../daemon/gdm.c:567
   372#: ../daemon/gdm.c:569
  373373#, c-format
  374374msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off automatic login"
   
  377377"изключва."
  378378
  379 #: ../daemon/gdm.c:580
   379#: ../daemon/gdm.c:582
  380380#, c-format
  381381msgid "%s: Root cannot be logged in automatically, turning off timed login"
   
  384384"влизане се изключва."
  385385
  386 #: ../daemon/gdm.c:586
   386#: ../daemon/gdm.c:588
  387387#, c-format
  388388msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  389389msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  390390
  391 #: ../daemon/gdm.c:596
   391#: ../daemon/gdm.c:598
  392392#, c-format
  393393msgid "%s: No greeter specified."
  394394msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане."
  395395
  396 #: ../daemon/gdm.c:599
   396#: ../daemon/gdm.c:601
  397397#, c-format
  398398msgid "%s: No remote greeter specified."
  399399msgstr "%s: Няма зададена програма за посрещане при отдалечен достъп."
  400400
  401 #: ../daemon/gdm.c:603
   401#: ../daemon/gdm.c:605
  402402#, c-format
  403403msgid "%s: No sessions directory specified."
  404404msgstr "%s: Няма зададена папка за сесии."
  405405
  406 #: ../daemon/gdm.c:628
   406#: ../daemon/gdm.c:630
  407407#, c-format
  408408msgid "%s: Empty server command; using standard command."
  409409msgstr "%s: Празна команда към сървър, ползва се стандартна."
  410410
  411 #: ../daemon/gdm.c:671
   411#: ../daemon/gdm.c:673
  412412#, c-format
  413413msgid "%s: Display number %d in use!  Defaulting to %d"
  414414msgstr "%s: Дисплей с номер %d е зает! Ще се използва %d"
  415415
  416 #: ../daemon/gdm.c:690
   416#: ../daemon/gdm.c:692
  417417#, c-format
  418418msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  419419msgstr "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  420420
  421 #: ../daemon/gdm.c:702 ../daemon/gdm.c:742
   421#: ../daemon/gdm.c:704 ../daemon/gdm.c:744
  422422#, c-format
  423423msgid "%s: XDMCP disabled and no static servers defined. Aborting!"
   
  427427#. start
  428428#. server uid
  429 #: ../daemon/gdm.c:720
   429#: ../daemon/gdm.c:722
  430430#, c-format
  431431msgid ""
   
  436436"d, за да е възможно конфигуриране!"
  437437
  438 #: ../daemon/gdm.c:735
   438#: ../daemon/gdm.c:737
  439439msgid ""
  440440"XDMCP is disabled and GDM cannot find any static server to start.  "
   
  444444"Програмата спира. Коригирайте конфигурацията %s и рестартирайте GDM."
  445445
  446 #: ../daemon/gdm.c:759
   446#: ../daemon/gdm.c:761
  447447#, c-format
  448448msgid ""
   
  453453"рестартирайте."
  454454
  455 #: ../daemon/gdm.c:766
   455#: ../daemon/gdm.c:768
  456456#, c-format
  457457msgid "%s: Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
  458458msgstr "%s: Не може да се открие потребителя на GDM - „%s“. Програмата спира!"
  459459
  460 #: ../daemon/gdm.c:773
   460#: ../daemon/gdm.c:775
  461461msgid ""
  462462"The GDM user is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  466466"позволено заради сигурността. Коригирайте %s и рестартирайте GDM."
  467467
  468 #: ../daemon/gdm.c:781
   468#: ../daemon/gdm.c:783
  469469#, c-format
  470470msgid "%s: The GDM user should not be root. Aborting!"
  471471msgstr "%s: Потребителят на GDM не трябва да е „root“. Програмата спира!"
  472472
  473 #: ../daemon/gdm.c:788
   473#: ../daemon/gdm.c:790
  474474#, c-format
  475475msgid ""
   
  480480"рестартирайте GDM."
  481481
  482 #: ../daemon/gdm.c:795
   482#: ../daemon/gdm.c:797
  483483#, c-format
  484484msgid "%s: Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
  485485msgstr "%s: Не може да се намери групата на GDM (%s). Програмата спира!"
  486486
  487 #: ../daemon/gdm.c:802
   487#: ../daemon/gdm.c:804
  488488msgid ""
  489489"The GDM group is set to be root, but this is not allowed since it can pose a "
   
  493493"заради сигурността. Коригирайте настройките на GDM и го рестартирайте."
  494494
  495 #: ../daemon/gdm.c:810
   495#: ../daemon/gdm.c:812
  496496#, c-format
  497497msgid "%s: The GDM group should not be root. Aborting!"
  498498msgstr "%s: Групата на GDM не може да е „root“. Програмата спира!"
  499499
  500 #: ../daemon/gdm.c:825
   500#: ../daemon/gdm.c:827
  501501#, c-format
  502502msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  505505"потребителя за GDM"
  506506
  507 #: ../daemon/gdm.c:832
   507#: ../daemon/gdm.c:834
  508508#, c-format
  509509msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
   
  512512"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  513513
  514 #: ../daemon/gdm.c:843
   514#: ../daemon/gdm.c:845
  515515#, c-format
  516516msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
   
  519519"бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  520520
  521 #: ../daemon/gdm.c:852
   521#: ../daemon/gdm.c:854
  522522msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  523523msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  524524
  525 #: ../daemon/gdm.c:854
   525#: ../daemon/gdm.c:856
  526526#, c-format
  527527msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  528528msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  529529
  530 #: ../daemon/gdm.c:878
   530#: ../daemon/gdm.c:880
  531531#, c-format
  532532msgid ""
   
  539539"собствениците или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  540540
  541 #: ../daemon/gdm.c:888
   541#: ../daemon/gdm.c:890
  542542#, c-format
  543543msgid "%s: Authdir %s is not owned by user %s, group %s. Aborting."
   
  546546"Програмата спира!"
  547547
  548 #: ../daemon/gdm.c:894
   548#: ../daemon/gdm.c:896
  549549#, c-format
  550550msgid ""
   
  557557"правата или конфигурацията на GDM и го рестартирайте."
  558558
  559 #: ../daemon/gdm.c:905
   559#: ../daemon/gdm.c:907
  560560#, c-format
  561561msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
   
  565565
  566566#. FIXME: how to handle this?
  567 #: ../daemon/gdm.c:961 ../daemon/gdm.c:969 ../daemon/gdm.c:2253
  568 #: ../daemon/gdm.c:2261
   567#: ../daemon/gdm.c:963 ../daemon/gdm.c:971 ../daemon/gdm.c:2255
   568#: ../daemon/gdm.c:2263
  569569#, c-format
  570570msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s\n"
   
  573573"пространство на диска. Грешката е: %s\n"
  574574
  575 #: ../daemon/gdm.c:963 ../daemon/gdm.c:971 ../daemon/gdm.c:2255
  576 #: ../daemon/gdm.c:2263
   575#: ../daemon/gdm.c:965 ../daemon/gdm.c:973 ../daemon/gdm.c:2257
   576#: ../daemon/gdm.c:2265
  577577#, c-format
  578578msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace.  Error: %s"
   
  581581"пространство на диска. Грешката е: %s"
  582582
  583 #: ../daemon/gdm.c:981
   583#: ../daemon/gdm.c:983
  584584#, c-format
  585585msgid "%s: fork() failed!"
   
  587587
  588588#. should never happen
  589 #: ../daemon/gdm.c:984 ../daemon/slave.c:3647
   589#: ../daemon/gdm.c:986 ../daemon/slave.c:3652
  590590#, c-format
  591591msgid "%s: setsid() failed: %s!"
  592592msgstr "%s: Неуспешен setsid(): %s!"
  593593
  594 #: ../daemon/gdm.c:1171
   594#: ../daemon/gdm.c:1173
  595595#, c-format
  596596msgid "%s: Trying failsafe X server %s"
  597597msgstr "%s: Опит за аварийна сесия с X сървър %s"
  598598
  599 #: ../daemon/gdm.c:1189
   599#: ../daemon/gdm.c:1191
  600600#, c-format
  601601msgid "%s: Running the XKeepsCrashing script"
  602602msgstr "%s: Изпълнява се скрипта XKeepsCrashing"
  603603
  604 #: ../daemon/gdm.c:1309
   604#: ../daemon/gdm.c:1311
  605605msgid ""
  606606"The X server (your graphical interface) cannot be started.  It is likely "
   
  618618#. * reading will do him good
  619619#. * }
  620 #: ../daemon/gdm.c:1321
   620#: ../daemon/gdm.c:1323
  621621#, c-format
  622622msgid ""
   
  627627"време. Засега дисплей %s бива забранен"
  628628
  629 #: ../daemon/gdm.c:1329 ../daemon/gdm.c:3048
   629#: ../daemon/gdm.c:1331 ../daemon/gdm.c:3050
  630630msgid "Master suspending..."
  631631msgstr "Компютърът преминава в състояние на заспиване..."
  632632
  633 #: ../daemon/gdm.c:1383
   633#: ../daemon/gdm.c:1385
  634634#, c-format
  635635msgid "System is rebooting, please wait ..."
  636636msgstr "Компютърът се рестартира, изчакайте ..."
  637637
  638 #: ../daemon/gdm.c:1385
   638#: ../daemon/gdm.c:1387
  639639#, c-format
  640640msgid "System is shutting down, please wait ..."
  641641msgstr "Компютърът се спира, изчакайте..."
  642642
  643 #: ../daemon/gdm.c:1396
   643#: ../daemon/gdm.c:1398
  644644msgid "Master halting..."
  645645msgstr "Спиране..."
  646646
  647 #: ../daemon/gdm.c:1409
   647#: ../daemon/gdm.c:1411
  648648#, c-format
  649649msgid "%s: Halt failed: %s"
  650650msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  651651
  652 #: ../daemon/gdm.c:1418
   652#: ../daemon/gdm.c:1420
  653653msgid "Master rebooting..."
  654654msgstr "Рестартиране..."
  655655
  656 #: ../daemon/gdm.c:1431
   656#: ../daemon/gdm.c:1433
  657657#, c-format
  658658msgid "%s: Reboot failed: %s"
  659659msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s!"
  660660
  661 #: ../daemon/gdm.c:1532
   661#: ../daemon/gdm.c:1534
  662662#, c-format
  663663msgid "Reboot or Halt request when there is no system menu from display %s"
   
  665665"Заявка за рестартиране или спиране, когато няма системно меню от дисплей %s"
  666666
  667 #: ../daemon/gdm.c:1541
   667#: ../daemon/gdm.c:1543
  668668#, c-format
  669669msgid "Restart, Reboot or Halt request from a non-static display %s"
   
  672672
  673673#. Bury this display for good
  674 #: ../daemon/gdm.c:1607
   674#: ../daemon/gdm.c:1609
  675675#, c-format
  676676msgid "%s: Aborting display %s"
  677677msgstr "%s: Отказ на дисплей %s"
  678678
  679 #: ../daemon/gdm.c:1758
   679#: ../daemon/gdm.c:1760
  680680msgid "GDM restarting ..."
  681681msgstr "GDM се рестартира ..."
  682682
  683 #: ../daemon/gdm.c:1762
   683#: ../daemon/gdm.c:1764
  684684msgid "Failed to restart self"
  685685msgstr "Неуспех при рестартирането на GDM"
  686686
  687687#. FIXME: note that this could mean out of memory
  688 #: ../daemon/gdm.c:1836
   688#: ../daemon/gdm.c:1838
  689689msgid "main daemon: Got SIGABRT. Something went very wrong. Going down!"
  690690msgstr ""
   
  692692"Програмата спира!"
  693693
  694 #: ../daemon/gdm.c:1994
   694#: ../daemon/gdm.c:1996
  695695msgid "Do not fork into the background"
  696696msgstr "Без преминаване във фонов режим"
  697697
  698 #: ../daemon/gdm.c:1996
   698#: ../daemon/gdm.c:1998
  699699msgid "No console (static) servers to be run"
  700700msgstr "Няма конзолни (статични) сървъри, които да се стартират"
  701701
  702 #: ../daemon/gdm.c:1998 ../gui/gdmsetup.c:4556
   702#: ../daemon/gdm.c:2000 ../gui/gdmsetup.c:4595
  703703msgid "Alternative configuration file"
  704704msgstr "Алтернативен конфигурационен файл"
  705705
  706 #: ../daemon/gdm.c:1998 ../gui/gdmsetup.c:4556
   706#: ../daemon/gdm.c:2000 ../gui/gdmsetup.c:4595
  707707msgid "CONFIGFILE"
  708708msgstr "КОНФИГУРАЦИОНЕН_ФАЙЛ"
  709709
  710 #: ../daemon/gdm.c:2000
   710#: ../daemon/gdm.c:2002
  711711msgid "Preserve LD_* variables"
  712712msgstr "Запазване на променливите LD_*"
  713713
  714 #: ../daemon/gdm.c:2002
   714#: ../daemon/gdm.c:2004
  715715msgid "Print GDM version"
  716716msgstr "Показване на версията на GDM"
  717717
  718 #: ../daemon/gdm.c:2004
   718#: ../daemon/gdm.c:2006
  719719msgid "Start the first X server but then halt until we get a GO in the fifo"
  720720msgstr ""
   
  722722"получаване на съобщение в програмния канал"
  723723
  724 #: ../daemon/gdm.c:2111 ../daemon/gdm.c:2447
   724#: ../daemon/gdm.c:2113 ../daemon/gdm.c:2449
  725725#, c-format
  726726msgid "Can't open %s for writing"
  727727msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис"
  728728
  729 #: ../daemon/gdm.c:2168 ../gui/gdmchooser.c:2059
   729#: ../daemon/gdm.c:2170 ../gui/gdmchooser.c:2059
  730730#, c-format
  731731msgid ""
   
  737737"командата.\n"
  738738
  739 #: ../daemon/gdm.c:2191
   739#: ../daemon/gdm.c:2193
  740740msgid "Only root wants to run gdm\n"
  741741msgstr "Само администраторът може да изпълни gdm\n"
  742742
  743 #: ../daemon/gdm.c:2207 ../daemon/gdm.c:2211 ../daemon/gdm.c:2286
  744 #: ../daemon/gdm.c:2290 ../daemon/gdm.c:2294 ../daemon/gdm.c:2298
  745 #: ../daemon/gdm.c:2308 ../daemon/gdm.c:2314 ../daemon/gdm.c:2325
   743#: ../daemon/gdm.c:2209 ../daemon/gdm.c:2213 ../daemon/gdm.c:2288
   744#: ../daemon/gdm.c:2292 ../daemon/gdm.c:2296 ../daemon/gdm.c:2300
   745#: ../daemon/gdm.c:2310 ../daemon/gdm.c:2316 ../daemon/gdm.c:2327
  746746#: ../daemon/misc.c:1746 ../daemon/misc.c:1750 ../daemon/misc.c:1754
  747747#: ../daemon/misc.c:1761 ../daemon/misc.c:1765 ../daemon/misc.c:1769
   
  749749#: ../daemon/slave.c:835 ../daemon/slave.c:845 ../daemon/slave.c:855
  750750#: ../daemon/slave.c:867 ../gui/gdmchooser.c:1938 ../gui/gdmchooser.c:1941
  751 #: ../gui/gdmchooser.c:1944 ../gui/gdmlogin.c:3821 ../gui/gdmlogin.c:3831
  752 #: ../gui/gdmlogin.c:3836 ../gui/greeter/greeter.c:1298
   751#: ../gui/gdmchooser.c:1944 ../gui/gdmlogin.c:3822 ../gui/gdmlogin.c:3832
   752#: ../gui/gdmlogin.c:3837 ../gui/greeter/greeter.c:1298
  753753#: ../gui/greeter/greeter.c:1306 ../gui/greeter/greeter.c:1309
  754754#, c-format
   
  756756msgstr "%s: Грешка при задаване на обработката на сигнал %s: %s"
  757757
  758 #: ../daemon/gdm.c:2235
   758#: ../daemon/gdm.c:2237
  759759msgid "gdm already running. Aborting!"
  760760msgstr "GDM вече е стартиран. Преустановяване на действието!"
  761761
  762 #: ../daemon/gdm.c:2334
   762#: ../daemon/gdm.c:2336
  763763#, c-format
  764764msgid "%s: Error setting up CHLD signal handler"
  765765msgstr "%s: Грешка при задаване на обработка на сигнал CHLD"
  766766
  767 #: ../daemon/gdm.c:3462
   767#: ../daemon/gdm.c:3464
  768768msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
  769769msgstr "Заявката DYNAMIC е отказана: няма идентификация"
  770770
  771 #: ../daemon/gdm.c:4000 ../daemon/gdm.c:4018 ../daemon/gdm.c:4346
  772 #: ../daemon/gdm.c:4399 ../daemon/gdm.c:4453 ../daemon/gdm.c:4497
  773 #: ../daemon/gdm.c:4523
   771#: ../daemon/gdm.c:4002 ../daemon/gdm.c:4020 ../daemon/gdm.c:4349
   772#: ../daemon/gdm.c:4402 ../daemon/gdm.c:4456 ../daemon/gdm.c:4500
   773#: ../daemon/gdm.c:4526
  774774#, c-format
  775775msgid "%s request denied: Not authenticated"
   
  778778#. Don't print the name to syslog as it might be
  779779#. * long and dangerous
  780 #: ../daemon/gdm.c:4036
   780#: ../daemon/gdm.c:4038
  781781msgid "Unknown server type requested; using standard server."
  782782msgstr "Заявка за неизвестен вид сървър, използва се стандартен сървър."
  783783
  784 #: ../daemon/gdm.c:4040
   784#: ../daemon/gdm.c:4042
  785785#, c-format
  786786msgid ""
   
  11421142msgstr "%s: Не може да се създаде процес gdmchooser"
  11431143
  1144 #: ../daemon/slave.c:3548
   1144#: ../daemon/slave.c:3553
  11451145#, c-format
  11461146msgid "%s: Could not open ~/.xsession-errors"
  11471147msgstr "%s: Не може да се отвори ~/.xsession-errors"
  11481148
  1149 #: ../daemon/slave.c:3683
   1149#: ../daemon/slave.c:3688
  11501150#, c-format
  11511151msgid "%s: Execution of PreSession script returned > 0. Aborting."
   
  11541154"преустановява."
  11551155
  1156 #: ../daemon/slave.c:3727
   1156#: ../daemon/slave.c:3732
  11571157#, c-format
  11581158msgid "Language %s does not exist; using %s"
  11591159msgstr "Езикът %s не съществува, използва се %s"
  11601160
  1161 #: ../daemon/slave.c:3728
   1161#: ../daemon/slave.c:3733
  11621162msgid "System default"
  11631163msgstr "Системни настройки по подразбиране"
  11641164
  1165 #: ../daemon/slave.c:3744
   1165#: ../daemon/slave.c:3749
  11661166#, c-format
  11671167msgid "%s: Could not setup environment for %s. Aborting."
   
  11691169"%s: Не може да се зададе обкръжението за %s. Влизането се преустановява."
  11701170
  1171 #: ../daemon/slave.c:3791
   1171#: ../daemon/slave.c:3796
  11721172#, c-format
  11731173msgid "%s: setusercontext() failed for %s. Aborting."
  11741174msgstr "%s: неуспешно setusercontext() за %s. Влизането се преустановява."
  11751175
  1176 #: ../daemon/slave.c:3797
   1176#: ../daemon/slave.c:3802
  11771177#, c-format
  11781178msgid "%s: Could not become %s. Aborting."
   
  11801180"%s: Неуспех при придобиване на права на %s. Влизането се преустановява."
  11811181
  1182 #: ../daemon/slave.c:3860
   1182#: ../daemon/slave.c:3865
  11831183#, c-format
  11841184msgid "%s: No Exec line in the session file: %s. Starting failsafe GNOME"
   
  11871187"авариен GNOME"
  11881188
  1189 #: ../daemon/slave.c:3866
   1189#: ../daemon/slave.c:3871
  11901190msgid ""
  11911191"The session you selected does not look valid.  Running the GNOME failsafe "
   
  11951195"аварийната сесия на GNOME."
  11961196
  1197 #: ../daemon/slave.c:3880
   1197#: ../daemon/slave.c:3885
  11981198#, c-format
  11991199msgid ""
   
  12041204"ще се опита с аварийна сесия за GNOME."
  12051205
  1206 #: ../daemon/slave.c:3886
   1206#: ../daemon/slave.c:3891
  12071207msgid ""
  12081208"Cannot find or run the base session script.  Running the GNOME failsafe "
   
  12131213
  12141214#. yaikes
  1215 #: ../daemon/slave.c:3901
   1215#: ../daemon/slave.c:3906
  12161216#, c-format
  12171217msgid "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
   
  12201220"GNOME, пробва се xterm"
  12211221
  1222 #: ../daemon/slave.c:3906
   1222#: ../daemon/slave.c:3911
  12231223msgid ""
  12241224"Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
   
  12281228"xterm."
  12291229
  1230 #: ../daemon/slave.c:3914
   1230#: ../daemon/slave.c:3919
  12311231msgid ""
  12321232"This is the Failsafe GNOME session.  You will be logged into the 'Default' "
   
  12381238"проблемите във Вашата инсталация."
  12391239
  1240 #: ../daemon/slave.c:3929
   1240#: ../daemon/slave.c:3934
  12411241msgid "Cannot find \"xterm\" to start a failsafe session."
  12421242msgstr "Не може да се открие „xterm“, за да се стартира аварийна сесия."
  12431243
  1244 #: ../daemon/slave.c:3942
   1244#: ../daemon/slave.c:3947
  12451245msgid ""
  12461246"This is the Failsafe xterm session.  You will be logged into a terminal "
   
  12531253"прозореца и натиснете клавиша „Enter“."
  12541254
  1255 #: ../daemon/slave.c:3969
   1255#: ../daemon/slave.c:3974
  12561256#, c-format
  12571257msgid "%s: User not allowed to log in"
  12581258msgstr "%s: Забранено е на потребителя да влиза в системата"
  12591259
  1260 #: ../daemon/slave.c:3972
   1260#: ../daemon/slave.c:3977
  12611261msgid "The system administrator has disabled your account."
  12621262msgstr "Системният администратор е спрял достъпа Ви до системата."
  12631263
  1264 #: ../daemon/slave.c:4003
   1264#: ../daemon/slave.c:4008
  12651265msgid "Error! Unable to set executable context."
  12661266msgstr "Грешка! Не може да се зададе контекст на изпълнение."
  12671267
  12681268#. will go to .xsession-errors
  1269 #: ../daemon/slave.c:4011 ../daemon/slave.c:4016
   1269#: ../daemon/slave.c:4016 ../daemon/slave.c:4021
  12701270#, c-format
  12711271msgid "%s: Could not exec %s %s %s"
   
  12731273
  12741274#. we can't really be any more specific
  1275 #: ../daemon/slave.c:4027
   1275#: ../daemon/slave.c:4032
  12761276msgid "Cannot start the session due to some internal error."
  12771277msgstr "Не може да бъде стартирана сесията заради вътрешна грешка"
  12781278
  1279 #: ../daemon/slave.c:4081
   1279#: ../daemon/slave.c:4086
  12801280#, c-format
  12811281msgid "%s: User passed auth but getpwnam(%s) failed!"
   
  12841284"неуспешно!"
  12851285
  1286 #: ../daemon/slave.c:4094
   1286#: ../daemon/slave.c:4099
  12871287#, c-format
  12881288msgid "%s: Execution of PostLogin script returned > 0. Aborting."
   
  12911291"преустановява."
  12921292
  1293 #: ../daemon/slave.c:4116
   1293#: ../daemon/slave.c:4121
  12941294#, c-format
  12951295msgid ""
   
  13101310"в аварийна сесия."
  13111311
  1312 #: ../daemon/slave.c:4128
   1312#: ../daemon/slave.c:4133
  13131313#, c-format
  13141314msgid "%s: Home directory for %s: '%s' does not exist!"
  13151315msgstr "%s: Домашната папка на %s: „%s“ не съществува!"
  13161316
  1317 #: ../daemon/slave.c:4207
   1317#: ../daemon/slave.c:4212
  13181318msgid ""
  13191319"Your $HOME/.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.  This "
   
  13261326"настройки за достъп - 644."
  13271327
  1328 #: ../daemon/slave.c:4333
   1328#: ../daemon/slave.c:4338
  13291329msgid ""
  13301330"GDM could not write to your authorization file.  This could mean that you "
   
  13381338"Обърнете се към системния администратор."
  13391339
  1340 #: ../daemon/slave.c:4409
   1340#: ../daemon/slave.c:4414
  13411341#, c-format
  13421342msgid "%s: Error forking user session"
  13431343msgstr "%s: Грешка при създаването на процес за потребителска сесия"
  13441344
  1345 #: ../daemon/slave.c:4490
   1345#: ../daemon/slave.c:4495
  13461346msgid ""
  13471347"Your session only lasted less than 10 seconds.  If you have not logged out "
   
  13551355"оправите проблема."
  13561356
  1357 #: ../daemon/slave.c:4498
   1357#: ../daemon/slave.c:4503
  13581358msgid "View details (~/.xsession-errors file)"
  13591359msgstr "Подробен преглед (на файла ~/.xsession-errors)"
  13601360
  1361 #: ../daemon/slave.c:4641
   1361#: ../daemon/slave.c:4646
  13621362msgid "GDM detected a shutdown or reboot in progress."
  13631363msgstr "GDM установи, че в момента тече спиране или рестартиране на компютъра."
  13641364
  1365 #: ../daemon/slave.c:4735
   1365#: ../daemon/slave.c:4740
  13661366#, c-format
  13671367msgid "Ping to %s failed; whacking display!"
  13681368msgstr "Неуспех при пращането на ping до %s. Дисплеят е отхвърлен!"
  13691369
  1370 #: ../daemon/slave.c:5006
   1370#: ../daemon/slave.c:5011
  13711371#, c-format
  13721372msgid "%s: Fatal X error - Restarting %s"
  13731373msgstr "%s: Фатална грешка в X - рестартира се %s"
  13741374
  1375 #: ../daemon/slave.c:5075
   1375#: ../daemon/slave.c:5080
  13761376msgid ""
  13771377"Login sound requested on non-local display or the play software cannot be "
   
  13821382"съществува."
  13831383
  1384 #: ../daemon/slave.c:5431
   1384#: ../daemon/slave.c:5436
  13851385#, c-format
  13861386msgid "%s: Failed starting: %s"
  13871387msgstr "%s: Неуспех при стартиране на %s"
  13881388
  1389 #: ../daemon/slave.c:5438 ../daemon/slave.c:5577
   1389#: ../daemon/slave.c:5443 ../daemon/slave.c:5582
  13901390#, c-format
  13911391msgid "%s: Can't fork script process!"
  13921392msgstr "%s: Не може да се създаде процес за скрипт!"
  13931393
  1394 #: ../daemon/slave.c:5532
   1394#: ../daemon/slave.c:5537
  13951395#, c-format
  13961396msgid "%s: Failed creating pipe"
  13971397msgstr "%s: Не може да се създаде програмен канал"
  13981398
  1399 #: ../daemon/slave.c:5571
   1399#: ../daemon/slave.c:5576
  14001400#, c-format
  14011401msgid "%s: Failed executing: %s"
   
  14171417
  14181418#: ../daemon/verify-crypt.c:126 ../daemon/verify-pam.c:440
  1419 #: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3158
   1419#: ../daemon/verify-shadow.c:125 ../gui/gdmlogin.c:3159
  14201420msgid "Please enter your username"
  14211421msgstr "Въведете Вашето потребителско име"
   
  16971697msgstr ""
  16981698"\n"
  1699 "Идентификацията пропадна. Регистъра (големината) на буквите е от значение."
   1699"Идентификацията пропадна. Регистърът (големината) на буквите е от значение."
  17001700
  17011701#: ../daemon/verify-pam.c:1051 ../daemon/verify-pam.c:1154
   
  19091909
  19101910#: ../gui/gdmXnestchooser.c:509 ../gui/gdmchooser.c:2074
  1911 #: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:683 ../gui/gdmlogin.c:3646
  1912 #: ../gui/gdmphotosetup.c:479 ../gui/gdmsetup.c:4593
   1911#: ../gui/gdmdynamic.c:157 ../gui/gdmflexiserver.c:690 ../gui/gdmlogin.c:3647
   1912#: ../gui/gdmphotosetup.c:480 ../gui/gdmsetup.c:4631
  19131913#: ../gui/greeter/greeter.c:1260
  19141914msgid "Could not access GDM configuration file.\n"
   
  20232023msgstr "Неуспех при отварянето на икона по подразбиране на хост: %s"
  20242024
  2025 #: ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmlogin.c:3846
   2025#: ../gui/gdmchooser.c:1952 ../gui/gdmlogin.c:3847
  20262026#: ../gui/greeter/greeter.c:1317 ../gui/greeter/greeter.c:1324
  20272027msgid "Could not set signal mask!"
   
  21322132
  21332133#. markup
  2134 #: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:708
   2134#: ../gui/gdmcomm.c:437 ../gui/gdmflexiserver.c:715
  21352135msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  21362136msgstr ""
  21372137"Неуспех при свързване с GDM (програмата за управление на дисплеи на GNOME)"
  21382138
  2139 #: ../gui/gdmcomm.c:440 ../gui/gdmflexiserver.c:711
   2139#: ../gui/gdmcomm.c:440 ../gui/gdmflexiserver.c:718
  21402140msgid "Perhaps you have an old version of GDM running."
  21412141msgstr "Може би вече е стартирана стара версия на GDM."
   
  22342234
  22352235#. markup
  2236 #: ../gui/gdmflexiserver.c:100
   2236#: ../gui/gdmflexiserver.c:101
  22372237msgid "Cannot change display"
  22382238msgstr "Дисплеят не може да бъде променен"
  22392239
  2240 #: ../gui/gdmflexiserver.c:177
   2240#: ../gui/gdmflexiserver.c:178
  22412241msgid "Nobody"
  22422242msgstr "Никой"
  22432243
  2244 #: ../gui/gdmflexiserver.c:212
   2244#: ../gui/gdmflexiserver.c:213
  22452245#, c-format
  22462246msgid "Display %s on virtual terminal %d"
  22472247msgstr "Дисплей %s на виртуален терминал %d"
  22482248
  2249 #: ../gui/gdmflexiserver.c:217
   2249#: ../gui/gdmflexiserver.c:218
  22502250#, c-format
  22512251msgid "Nested display %s on virtual terminal %d"
  22522252msgstr "Вложен дисплей %s на виртуален терминал %d<"
  22532253
  2254 #: ../gui/gdmflexiserver.c:247 ../gui/gdmlogin.c:3005
  2255 #: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:243
   2254#: ../gui/gdmflexiserver.c:248 ../gui/gdmlogin.c:3006
   2255#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:246
  22562256msgid "Username"
  22572257msgstr "Потребителско име"
  22582258
  2259 #: ../gui/gdmflexiserver.c:256
   2259#: ../gui/gdmflexiserver.c:257
  22602260msgid "Display"
  22612261msgstr "Дисплей"
  22622262
  2263 #: ../gui/gdmflexiserver.c:310
   2263#: ../gui/gdmflexiserver.c:316
  22642264msgid "Open Displays"
  22652265msgstr "Отваряне на дисплеи"
   
  22672267#. parent
  22682268#. flags
  2269 #: ../gui/gdmflexiserver.c:313
   2269#: ../gui/gdmflexiserver.c:319
  22702270msgid "_Open New Display"
  22712271msgstr "_Отваряне на нов дисплей"
  22722272
  2273 #: ../gui/gdmflexiserver.c:315
   2273#: ../gui/gdmflexiserver.c:321
  22742274msgid "Change to _Existing Display"
  22752275msgstr "Преминаване към _съществуващ дисплей"
  22762276
  2277 #: ../gui/gdmflexiserver.c:323
   2277#: ../gui/gdmflexiserver.c:329
  22782278msgid ""
  22792279"There are some displays already open.  You can select one from the list "
   
  22832283"отворите нов."
  22842284
  2285 #: ../gui/gdmflexiserver.c:390 ../gui/gdmflexiserver.c:803
   2285#: ../gui/gdmflexiserver.c:396 ../gui/gdmflexiserver.c:810
  22862286msgid "Can't lock screen"
  22872287msgstr "Неуспех при заключването на екрана"
  22882288
  2289 #: ../gui/gdmflexiserver.c:393 ../gui/gdmflexiserver.c:806
   2289#: ../gui/gdmflexiserver.c:399 ../gui/gdmflexiserver.c:813
  22902290msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
  22912291msgstr "Неуспех при забраняването на предпазителя на екрана"
  22922292
  2293 #: ../gui/gdmflexiserver.c:550
   2293#: ../gui/gdmflexiserver.c:556
  22942294msgid "Choose server"
  22952295msgstr "Избор на сървър"
  22962296
  2297 #: ../gui/gdmflexiserver.c:561
   2297#: ../gui/gdmflexiserver.c:567
  22982298msgid "Choose the X server to start"
  22992299msgstr "Избор на X сървър за стартиране"
  23002300
  2301 #: ../gui/gdmflexiserver.c:567
   2301#: ../gui/gdmflexiserver.c:573
  23022302msgid "Standard server"
  23032303msgstr "Стандартен сървър"
  23042304
  2305 #: ../gui/gdmflexiserver.c:633
   2305#: ../gui/gdmflexiserver.c:639
  23062306msgid "Send the specified protocol command to gdm"
  23072307msgstr "Изпращане на команда със зададения протокол на GDM"
  23082308
  2309 #: ../gui/gdmflexiserver.c:633
   2309#: ../gui/gdmflexiserver.c:639
  23102310msgid "COMMAND"
  23112311msgstr "КОМАНДА"
  23122312
  2313 #: ../gui/gdmflexiserver.c:634
   2313#: ../gui/gdmflexiserver.c:640
  23142314msgid "Xnest mode"
  23152315msgstr "Режим на Xnest"
  23162316
  2317 #: ../gui/gdmflexiserver.c:635
   2317#: ../gui/gdmflexiserver.c:641
  23182318msgid "Do not lock current screen"
  23192319msgstr "Без заключване на текущия екран"
  23202320
  2321 #: ../gui/gdmflexiserver.c:636
   2321#: ../gui/gdmflexiserver.c:642
  23222322msgid "Debugging output"
  23232323msgstr "Съобщения за грешка"
  23242324
  2325 #: ../gui/gdmflexiserver.c:637
   2325#: ../gui/gdmflexiserver.c:643
  23262326msgid "Authenticate before running --command"
  23272327msgstr "Идентификация преди изпълнение на --команда"
  23282328
   2329#: ../gui/gdmflexiserver.c:644
   2330msgid "Start new flexible session, do not show popup"
   2331msgstr "Начало на нова гъвкава сесия, да не се показва изскачащ прозорец"
   2332
  23292333#. markup
  2330 #: ../gui/gdmflexiserver.c:737
   2334#: ../gui/gdmflexiserver.c:744
  23312335msgid "You do not seem to have the authentication needed for this operation"
  23322336msgstr "Изглежда нямате идентификация за тази операция."
  23332337
  2334 #: ../gui/gdmflexiserver.c:741
   2338#: ../gui/gdmflexiserver.c:748
  23352339msgid "Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  23362340msgstr "Може би Вашият файл .Xauthority не е коректен"
  23372341
  23382342#. markup
  2339 #: ../gui/gdmflexiserver.c:766
   2343#: ../gui/gdmflexiserver.c:773
  23402344msgid "You do not seem to be logged in on the console"
  23412345msgstr "Изглежда не сте влезли в конзолата."
  23422346
  2343 #: ../gui/gdmflexiserver.c:769
   2347#: ../gui/gdmflexiserver.c:776
  23442348msgid "Starting a new login only works correctly on the console."
  23452349msgstr "Стартирането на ново влизане работи само на конзолата"
  23462350
  23472351#. markup
  2348 #: ../gui/gdmflexiserver.c:821
   2352#: ../gui/gdmflexiserver.c:828
  23492353msgid "Cannot start new display"
  23502354msgstr "Неуспех при стартирането на нов дисплей"
   
  28562860
  28572861#. markup
  2858 #: ../gui/gdmlogin.c:815 ../gui/gdmlogin.c:2868
   2862#: ../gui/gdmlogin.c:815 ../gui/gdmlogin.c:2869
  28592863msgid "_Restart"
  28602864msgstr "_Рестартиране"
   
  28652869
  28662870#. markup
  2867 #: ../gui/gdmlogin.c:829 ../gui/gdmlogin.c:2881
   2871#: ../gui/gdmlogin.c:829 ../gui/gdmlogin.c:2882
  28682872#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1077 ../gui/greeter/greeter_system.c:77
  28692873#: ../gui/greeter/greeter_system.c:198
   
  28762880
  28772881#. markup
  2878 #: ../gui/gdmlogin.c:851 ../gui/gdmlogin.c:2895
   2882#: ../gui/gdmlogin.c:851 ../gui/gdmlogin.c:2896
  28792883#: ../gui/greeter/greeter_system.c:89
  28802884msgid "_Suspend"
   
  29532957
  29542958#: ../gui/gdmlogin.c:1318 ../gui/gdmlogin.c:1332 ../gui/gdmlogin.c:1964
  2955 #: ../gui/gdmlogin.c:2471 ../gui/gdmlogin.c:3111
   2959#: ../gui/gdmlogin.c:2471 ../gui/gdmlogin.c:3112
  29562960msgid "_Username:"
  29572961msgstr "_Потребителско име:"
   
  30173021#. Translators: You should translate time part as
  30183022#. %H:%M if your language does not have AM and PM
  3019 #. equivalent.
  3020 #: ../gui/gdmlogin.c:2623 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
   3023#. equivalent.  Note: %l is a strftime option for
   3024#. 12-hour clock format
   3025#: ../gui/gdmlogin.c:2624 ../gui/greeter/greeter_item.c:161
  30213026msgid "%a %b %d, %l:%M %p"
  30223027msgstr "%d %b, %a. %H:%M"
  30233028
  3024 #: ../gui/gdmlogin.c:2672
   3029#: ../gui/gdmlogin.c:2673
  30253030msgid "Finger"
  30263031msgstr "Finger"
  30273032
  3028 #: ../gui/gdmlogin.c:2776
   3033#: ../gui/gdmlogin.c:2777
  30293034msgid "GDM Login"
  30303035msgstr "Влизане в системата чрез GDM"
  30313036
  3032 #: ../gui/gdmlogin.c:2819 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
   3037#: ../gui/gdmlogin.c:2820 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1057
  30333038msgid "_Session"
  30343039msgstr "_Сесия"
  30353040
  3036 #: ../gui/gdmlogin.c:2826 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
   3041#: ../gui/gdmlogin.c:2827 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1052
  30373042msgid "_Language"
  30383043msgstr "_Език"
  30393044
  3040 #: ../gui/gdmlogin.c:2838 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
   3045#: ../gui/gdmlogin.c:2839 ../gui/greeter/greeter_system.c:152
  30413046msgid "_XDMCP Chooser..."
  30423047msgstr "Програма за избор чрез _XDMCP..."
  30433048
  3044 #: ../gui/gdmlogin.c:2845 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
  3045 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:349
   3049#: ../gui/gdmlogin.c:2846 ../gui/greeter/greeter_system.c:159
   3050#: ../gui/greeter/greeter_system.c:355
  30463051msgid ""
  30473052"Run an XDMCP chooser which will allow you to log into available remote "
   
  30513056"наличните отдалечени машини, ако има такива."
  30523057
  3053 #: ../gui/gdmlogin.c:2854 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
   3058#: ../gui/gdmlogin.c:2855 ../gui/greeter/greeter_system.c:167
  30543059msgid "_Configure Login Manager..."
  30553060msgstr "_Конфигуриране на входната програма..."
  30563061
  3057 #: ../gui/gdmlogin.c:2861 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
  3058 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:369
   3062#: ../gui/gdmlogin.c:2862 ../gui/greeter/greeter_system.c:174
   3063#: ../gui/greeter/greeter_system.c:375
  30593064msgid ""
  30603065"Configure GDM (this login manager). This will require the root password."
   
  30633068"потребителя „root“."
  30643069
  3065 #: ../gui/gdmlogin.c:2875
   3070#: ../gui/gdmlogin.c:2876
  30663071msgid "Restart your computer"
  30673072msgstr "Рестартиране на компютъра"
  30683073
  3069 #: ../gui/gdmlogin.c:2888 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
   3074#: ../gui/gdmlogin.c:2889 ../gui/greeter/greeter_system.c:205
  30703075msgid "Shut down the system so that you may safely turn off the computer."
  30713076msgstr "Спиране на компютъра, така че спокойно да го загасите."
  30723077
  3073 #: ../gui/gdmlogin.c:2902 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
   3078#: ../gui/gdmlogin.c:2903 ../gui/greeter/greeter_system.c:218
   3079#: ../gui/greeter/greeter_system.c:338
  30743080msgid "Suspend your computer"
  30753081msgstr "Приспиване на компютъра"
  30763082
  3077 #: ../gui/gdmlogin.c:2908 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
   3083#: ../gui/gdmlogin.c:2909 ../gui/greeter/greeter_parser.c:1062
  30783084msgid "_Actions"
  30793085msgstr "_Действия"
  30803086
  3081 #: ../gui/gdmlogin.c:2917
   3087#: ../gui/gdmlogin.c:2918
  30823088msgid "_Theme"
  30833089msgstr "_Тема"
  30843090
  3085 #: ../gui/gdmlogin.c:2928 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
   3091#: ../gui/gdmlogin.c:2929 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:165
  30863092#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1072
  30873093msgid "_Quit"
  30883094msgstr "_Изход"
  30893095
  3090 #: ../gui/gdmlogin.c:2930 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
   3096#: ../gui/gdmlogin.c:2931 ../gui/greeter/greeter_canvas_item.c:167
  30913097#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1067
  30923098msgid "D_isconnect"
  30933099msgstr "Р_азкачване"
  30943100
  3095 #: ../gui/gdmlogin.c:2998 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:237
   3101#: ../gui/gdmlogin.c:2999 ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:240
  30963102msgid "Icon"
  30973103msgstr "Икона"
  30983104
  30993105#. markup
  3100 #: ../gui/gdmlogin.c:3679 ../gui/gdmlogin.c:3710 ../gui/gdmlogin.c:3754
   3106#: ../gui/gdmlogin.c:3680 ../gui/gdmlogin.c:3711 ../gui/gdmlogin.c:3755
  31013107#: ../gui/greeter/greeter.c:786 ../gui/greeter/greeter.c:818
  31023108#: ../gui/greeter/greeter.c:863
   
  31043110msgstr "Неуспех при стартиране на програмата за посрещане"
  31053111
  3106 #: ../gui/gdmlogin.c:3680 ../gui/gdmlogin.c:3711
   3112#: ../gui/gdmlogin.c:3681 ../gui/gdmlogin.c:3712
  31073113#, c-format
  31083114msgid ""
   
  31143120"рестартирайте компютъра."
  31153121
  3116 #: ../gui/gdmlogin.c:3717 ../gui/greeter/greeter.c:870
   3122#: ../gui/gdmlogin.c:3718 ../gui/greeter/greeter.c:870
  31173123msgid "Restart"
  31183124msgstr "Рестартиране"
  31193125
  3120 #: ../gui/gdmlogin.c:3755
   3126#: ../gui/gdmlogin.c:3756
  31213127#, c-format
  31223128msgid ""
   
  31283134"рестартирайте компютъра."
  31293135
  3130 #: ../gui/gdmlogin.c:3761
   3136#: ../gui/gdmlogin.c:3762
  31313137msgid "Restart gdm"
  31323138msgstr "Рестартиране на GDM"
  31333139
  3134 #: ../gui/gdmlogin.c:3763
   3140#: ../gui/gdmlogin.c:3764
  31353141msgid "Restart computer"
  31363142msgstr "Рестартиране на компютъра"
  31373143
  3138 #: ../gui/gdmlogin.c:3798
   3144#: ../gui/gdmlogin.c:3799
  31393145#, c-format
  31403146msgid "Can't open DefaultImage: %s. Suspending face browser!"
   
  31443150
  31453151#. markup
  3146 #: ../gui/gdmlogin.c:3963 ../gui/greeter/greeter.c:1550
   3152#: ../gui/gdmlogin.c:3964 ../gui/greeter/greeter.c:1550
  31473153msgid "Session directory is missing"
  31483154msgstr "Папката за сесии липсва"
  31493155
  3150 #: ../gui/gdmlogin.c:3965 ../gui/greeter/greeter.c:1552
   3156#: ../gui/gdmlogin.c:3966 ../gui/greeter/greeter.c:1552
  31513157msgid ""
  31523158"Your session directory is missing or empty!  There are two available "
   
  31583164
  31593165#. markup
  3160 #: ../gui/gdmlogin.c:3989 ../gui/greeter/greeter.c:1577
   3166#: ../gui/gdmlogin.c:3990 ../gui/greeter/greeter.c:1577
  31613167msgid "Configuration is not correct"
  31623168msgstr "Конфигурацията е грешна"
  31633169
  3164 #: ../gui/gdmlogin.c:3991 ../gui/greeter/greeter.c:1579
   3170#: ../gui/gdmlogin.c:3992 ../gui/greeter/greeter.c:1579
  31653171msgid ""
  31663172"The configuration file contains an invalid command line for the login "
   
  31713177
  31723178#. markup
  3173 #: ../gui/gdmlogin.c:4016 ../gui/greeter/greeter.c:1606
   3179#: ../gui/gdmlogin.c:4017 ../gui/greeter/greeter.c:1606
  31743180msgid "No configuration was found"
  31753181msgstr "Не беше открита конфигурация"
  31763182
  3177 #: ../gui/gdmlogin.c:4018 ../gui/greeter/greeter.c:1608
   3183#: ../gui/gdmlogin.c:4019 ../gui/greeter/greeter.c:1608
  31783184msgid ""
  31793185"The configuration was not found.  GDM is using defaults to run this "
   
  31993205msgstr "Избор на изображение"
  32003206
  3201 #: ../gui/gdmphotosetup.c:255
   3207#: ../gui/gdmphotosetup.c:256
  32023208msgid "All Images"
  32033209msgstr "Всички изображение"
  32043210
  32053211#. Filter name: First description then file extension, eg. "The PNG-Format (*.png)".
  3206 #: ../gui/gdmphotosetup.c:275
   3212#: ../gui/gdmphotosetup.c:276
  32073213#, c-format
  32083214msgid "%s (*.%s)"
   
  32973303"повторно автоматично."
  32983304
  3299 #: ../gui/gdmsetup.c:1628 ../gui/gdmsetup.c:2256
   3305#: ../gui/gdmsetup.c:1664 ../gui/gdmsetup.c:2293
  33003306msgid "Open File"
  33013307msgstr "Отваряне на файл"
  33023308
  3303 #: ../gui/gdmsetup.c:1643
   3309#: ../gui/gdmsetup.c:1680
  33043310msgid "PNG and JPEG"
  33053311msgstr "PNG и JPEG"
  33063312
  3307 #: ../gui/gdmsetup.c:2100 ../gui/gdmsetup.c:2140 ../gui/gdmsetup.c:2355
  3308 #: ../gui/gdmsetup.c:2365 ../gui/gdmsetup.c:2375
   3313#: ../gui/gdmsetup.c:2137 ../gui/gdmsetup.c:2177 ../gui/gdmsetup.c:2393
   3314#: ../gui/gdmsetup.c:2403 ../gui/gdmsetup.c:2413
  33093315msgid "None"
  33103316msgstr "Без"
  33113317
  3312 #: ../gui/gdmsetup.c:2264
   3318#: ../gui/gdmsetup.c:2302
  33133319msgid "All files"
  33143320msgstr "Всички файлове"
  33153321
  3316 #: ../gui/gdmsetup.c:3013
   3322#: ../gui/gdmsetup.c:3051
  33173323msgid "Archive is not of a subdirectory"
  33183324msgstr "Архивът не е на подпапка"
  33193325
  3320 #: ../gui/gdmsetup.c:3021
   3326#: ../gui/gdmsetup.c:3059
  33213327msgid "Archive is not of a single subdirectory"
  33223328msgstr "Архивът не е на една подпапка"
  33233329
  3324 #: ../gui/gdmsetup.c:3045 ../gui/gdmsetup.c:3123
   3330#: ../gui/gdmsetup.c:3083 ../gui/gdmsetup.c:3161
  33253331msgid "File not a tar.gz or tar archive"
  33263332msgstr "Файлът не е във формат tar.gz или tar"
  33273333
  3328 #: ../gui/gdmsetup.c:3047
   3334#: ../gui/gdmsetup.c:3085
  33293335msgid "Archive does not include a GdmGreeterTheme.info file"
  33303336msgstr "В архив липсва файл GdmGreeterTheme.info"
  33313337
  3332 #: ../gui/gdmsetup.c:3069
   3338#: ../gui/gdmsetup.c:3107
  33333339msgid "File does not exist"
  33343340msgstr "Файлът не съществува"
  33353341
  33363342#. markup
  3337 #: ../gui/gdmsetup.c:3184
   3343#: ../gui/gdmsetup.c:3222
  33383344msgid "No file selected"
  33393345msgstr "Не е избран файл"
  33403346
  33413347#. markup
  3342 #: ../gui/gdmsetup.c:3212
   3348#: ../gui/gdmsetup.c:3250
  33433349msgid "Not a theme archive"
  33443350msgstr "Не е архив с тема"
  33453351
  3346 #: ../gui/gdmsetup.c:3213
   3352#: ../gui/gdmsetup.c:3251
  33473353#, c-format
  33483354msgid "Details: %s"
   
  33513357#. FIXME: if exists already perhaps we could also have an
  33523358#. * option to change the dir name
  3353 #: ../gui/gdmsetup.c:3231
   3359#: ../gui/gdmsetup.c:3269
  33543360#, c-format
  33553361msgid ""
   
  33603366
  33613367#. markup
  3362 #: ../gui/gdmsetup.c:3317
   3368#: ../gui/gdmsetup.c:3355
  33633369msgid "Some error occurred when installing the theme"
  33643370msgstr "Появи се някаква грешка при инсталиране на темата"
  33653371
  3366 #: ../gui/gdmsetup.c:3357
   3372#: ../gui/gdmsetup.c:3395
  33673373msgid "Select new theme archive to install"
  33683374msgstr "Избиране на нов архив с тема за инсталиране"
  33693375
  3370 #: ../gui/gdmsetup.c:3361
   3376#: ../gui/gdmsetup.c:3399
  33713377msgid "_Install"
  33723378msgstr "_Инсталиране"
  33733379
  3374 #: ../gui/gdmsetup.c:3429
   3380#: ../gui/gdmsetup.c:3468
  33753381#, c-format
  33763382msgid "Do you really wish to remove theme '%s' from the system?"
  33773383msgstr "Наистина ли желаете да премахнете темата „%s“ от системата?"
  33783384
  3379 #: ../gui/gdmsetup.c:3447
   3385#: ../gui/gdmsetup.c:3486
  33803386msgid "_Remove Theme"
  33813387msgstr "П_ремахване на тема"
  33823388
  33833389#. This is the temporary help dialog
  3384 #: ../gui/gdmsetup.c:4201
   3390#: ../gui/gdmsetup.c:4240
  33853391#, c-format
  33863392msgid ""
   
  34063412
  34073413#. markup
  3408 #: ../gui/gdmsetup.c:4643
   3414#: ../gui/gdmsetup.c:4681
  34093415msgid "You must be the root user to configure GDM."
  34103416msgstr ""
   
  40604066msgstr "Вече е влязъл"
  40614067
   4068#: ../gui/greeter/greeter_item_ulist.c:196
   4069msgid "Theme broken, must have pam-message label!"
   4070msgstr ""
   4071"Темата е развалена! В нея трябва да има етикет за съобщение на системата pam "
   4072"(pam-message)."
   4073
  40624074#: ../gui/greeter/greeter_parser.c:1082 ../gui/greeter/greeter_system.c:211
  40634075msgid "Sus_pend"
   
  40944106msgstr "Избор на сесия"
  40954107
  4096 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:193
   4108#: ../gui/greeter/greeter_system.c:193 ../gui/greeter/greeter_system.c:321
  40974109msgid "Reboot your computer"
  40984110msgstr "Рестартиране на компютъра"
   
  41144126msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  41154127
  4116 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:332
   4128#: ../gui/greeter/greeter_system.c:335
  41174129msgid "Sus_pend the computer"
  41184130msgstr "Прис_пиване на компютъра"
  41194131
  4120 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:346
   4132#: ../gui/greeter/greeter_system.c:352
  41214133msgid "Run _XDMCP chooser"
  41224134msgstr "Стартиране на програмата за избор чрез XDMCP"
  41234135
  4124 #: ../gui/greeter/greeter_system.c:366
   4136#: ../gui/greeter/greeter_system.c:372
  41254137msgid "Confi_gure the login manager"
  41264138msgstr "Нас_тройване на програмата за вход"
   
  41684180msgstr "Щастлив GNOME"
  41694181
  4170 #: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:612
  4171 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:927
   4182#: ../gui/modules/dwellmouselistener.c:653
   4183#: ../gui/modules/keymouselistener.c:926
  41724184#, c-format
  41734185msgid ""
   
  41784190"което е свързано с (%s)"
  41794191
  4180 #: ../gui/modules/keymouselistener.c:255
   4192#: ../gui/modules/keymouselistener.c:254
  41814193#, c-format
  41824194msgid "Cannot open gestures file: %s"
 • desktop/nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po

  r183 r204  
  1313"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner gnome HEAD\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2005-09-06 16:03+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2005-09-05 11:18+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2005-09-27 11:11+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2005-09-27 11:10+0300\n"
  1717"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  259259
  260260#: ../cdburn.glade.h:19
   261msgid "_Make Another Copy"
   262msgstr "О_ще едно копие"
   263
   264#: ../cdburn.glade.h:20
  261265msgid "_Write"
  262266msgstr "_Запис"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.