Changeset 2002


Ignore:
Timestamp:
Feb 27, 2010, 1:00:57 PM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gedit: подаден в master

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/master/gedit.master.bg.po

  r1997 r2002  
  88# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
  99# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
   10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
  1011#
  11 #
  1212msgid ""
  1313msgstr ""
  1414"Project-Id-Version: gedit master\n"
  15 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&component=general\n"
  16 "POT-Creation-Date: 2010-02-20 10:40+0000\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2010-02-27 09:56+0200\n"
   15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
   16"POT-Creation-Date: 2010-02-27 12:59+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2010-02-27 12:59+0200\n"
  1818"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2727msgstr "Редактиране на текстови файлове"
  2828
  29 #: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2
  30 #: ../gedit/gedit-print-job.c:759
   29#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:759
  3130msgid "Text Editor"
  3231msgstr "Текстов редактор"
   
  4140
  4241#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:1
  43 msgid "A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
  44 msgstr "Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
   42msgid ""
   43"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
   44"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
   45msgstr ""
   46"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
   47"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
  4548
  4649#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:2
   
  4952
  5053#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:3
  51 #| msgid "Auto indent"
  5254msgid "Automatic indent"
  5355msgstr "Автоматичен отстъп"
  5456
  5557#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:4
  56 #| msgid "Auto Detected Encodings"
  5758msgid "Automatically Detected Encodings"
  5859msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
  5960
  6061#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:5
  61 #| msgid "Auto Save"
  6262msgid "Autosave"
  6363msgstr "Автоматично запазване"
  6464
  6565#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:6
  66 #| msgid "Auto Save Interval"
  6766msgid "Autosave Interval"
  6867msgstr "Интервал за автоматично запазване"
   
  117116
  118117#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:19
  119 msgid "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines."
  120 msgstr "Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
   118msgid ""
   119"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
   120"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
   121"lines."
   122msgstr ""
   123"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
   124"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
  121125
  122126#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:20
   
  133137
  134138#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
  135 msgid "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is writable by default."
  136 msgstr "Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. Стандартно схемата „file“ позволява запис."
   139msgid ""
   140"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
   141"writable by default."
   142msgstr ""
   143"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
   144"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
  137145
  138146#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:24
  139 msgid "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
  140 msgstr "Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ на дадена приставка."
   147msgid ""
   148"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
   149"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
   150msgstr ""
   151"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
   152"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
   153"на дадена приставка."
  141154
  142155#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:25
  143 #| msgid ""
  144 #| "List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file "
  145 #| "selector. Only recognized encodings are used."
  146 msgid "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file selector. Only recognized encodings are used."
  147 msgstr "Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати кодирания на знаци."
   156msgid ""
   157"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
   158"selector. Only recognized encodings are used."
   159msgstr ""
   160"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
   161"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
   162"кодирания на знаци."
  148163
  149164#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:26
  150 #| msgid "Max Number of Undo Actions"
  151165msgid "Maximum Number of Undo Actions"
  152166msgstr "Максимален брой връщания назад"
   
  157171
  158172#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:28
  159 msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions."
  160 msgstr "Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
   173msgid ""
   174"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
   175"\" for unlimited number of actions."
   176msgstr ""
   177"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
   178"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
  161179
  162180#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:29
  163 msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
  164 msgstr "Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 нататък"
   181msgid ""
   182"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
   183"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
   184msgstr ""
   185"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
   186"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
   187"нататък"
  165188
  166189#. Translators: This is the Editor Font.
   
  177200
  178201#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:36
  179 #| msgid ""
  180 #| "Number of minutes after which gedit will automatically save modified "
  181 #| "files. This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned "
  182 #| "on."
  183 msgid "Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
  184 msgstr "Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
   202msgid ""
   203"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
   204"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
   205msgstr ""
   206"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
   207"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
  185208
  186209#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:37
   
  229252
  230253#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:51
  231 #| msgid ""
  232 #| "Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of "
  233 #| "a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
  234 #| "recognized encodings are used."
  235 msgid "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized encodings are used."
  236 msgstr "Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. Използват се само познати кодирания на знаци."
   254msgid ""
   255"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
   256"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
   257"recognized encodings are used."
   258msgstr ""
   259"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
   260"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
   261"Използват се само познати кодирания на знаци."
  237262
  238263#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:52
  239 msgid "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use \"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of the text instead of the start/end of the line."
  240 msgstr "Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да се придвижва в началото на текста, а не на реда."
   264msgid ""
   265"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
   266"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
   267"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
   268"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
   269"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
   270"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
   271"the text instead of the start/end of the line."
   272msgstr ""
   273"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
   274"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
   275"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
   276"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
   277"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
   278"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
   279"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
  241280
  242281#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
  243 msgid "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
  244 msgstr "Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   282msgid ""
   283"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
   284"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
   285"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
   286"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
   287"here."
   288msgstr ""
   289"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
   290"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
   291"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
   292"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
   293"изписани точно, както ги виждате тук."
  245294
  246295#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
  247 msgid "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
  248 msgstr "Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   296msgid ""
   297"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
   298"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
   299"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
   300"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
   301"here."
   302msgstr ""
   303"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
   304"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
   305"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
   306"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
   307"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  249308
  250309#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:55
  251 msgid "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
  252 msgstr "Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
   310msgid ""
   311"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
   312msgstr ""
   313"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
  253314
  254315#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:56
  255 msgid "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
  256 msgstr "Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
   316msgid ""
   317"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
   318"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
   319msgstr ""
   320"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
   321"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
  257322
  258323#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:57
  259 msgid "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
  260 msgstr "Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
   324msgid ""
   325"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
   326"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
   327msgstr ""
   328"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
   329"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
  261330
  262331#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:58
  263 msgid "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the \"Recent Files\" submenu."
  264 msgstr "Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в подменюто „Последни файлове“."
   332msgid ""
   333"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
   334"in the \"Recent Files\" submenu."
   335msgstr ""
   336"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
   337"подменюто „Последни файлове“."
  265338
  266339#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:59
  267 msgid "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters."
   340msgid ""
   341"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
   342"characters."
  268343msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
  269344
   
  281356
  282357#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:63
  283 msgid "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
  284 msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са „GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
   358msgid ""
   359"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
   360"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
   361"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
   362"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
   363"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
   364"mentioned here."
   365msgstr ""
   366"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
   367"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
   368"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
   369"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
   370"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
   371"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
  285372
  286373#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:64
   
  289376
  290377#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:65
  291 #| msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
  292378msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
  293 msgstr "Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за оцветяване на текста."
   379msgstr ""
   380"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
   381"оцветяване на текста."
  294382
  295383#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:66
   
  310398
  311399#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:70
  312 #| msgid ""
  313 #| "Whether gedit should automatically save modified files after a time "
  314 #| "interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
  315 #| "option."
  316 msgid "Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" option."
  317 msgstr "Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
   400msgid ""
   401"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
   402"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
   403"option."
   404msgstr ""
   405"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
   406"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
  318407
  319408#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:71
  320 msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
  321 msgstr "Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
   409msgid ""
   410"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
   411"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
   412msgstr ""
   413"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
   414"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
  322415
  323416#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:72
   
  330423
  331424#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:74
  332 #| msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
  333425msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
  334426msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
   
  339431
  340432#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:76
  341 msgid "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
  342 msgstr "Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
   433msgid ""
   434"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
   435msgstr ""
   436"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
  343437
  344438#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:77
  345 #, fuzzy
  346 #| msgid "Whether gedit should highlight the current line."
  347439msgid "Whether gedit should highlight the bracket matching the selected one."
  348 msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
   440msgstr "Дали gedit да отбелязва скобата отговаряща на избраната в момента."
  349441
  350442#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:78
   
  362454#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:81
  363455msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
  364 msgstr "Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
   456msgstr ""
   457"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
  365458
  366459#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:82
  367 msgid "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded."
  368 msgstr "Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди файл."
   460msgid ""
   461"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
   462"loaded."
   463msgstr ""
   464"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
   465"файл."
  369466
  370467#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:83
  371 msgid "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
   468msgid ""
   469"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
  372470msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
  373471
  374472#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:84
  375 #| msgid ""
  376 #| "Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
  377473msgid "Whether the side pane at the left of editing windows should be visible."
  378 msgstr "Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
   474msgstr ""
   475"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
  379476
  380477#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:85
  381 msgid "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
  382 msgstr "Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е видима."
   478msgid ""
   479"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
   480msgstr ""
   481"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
   482"видима."
  383483
  384484#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:86
   
  387487
  388488#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:87
  389 msgid "Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
  390 msgstr "Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
   489msgid ""
   490"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
   491"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
   492"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
   493"font."
   494msgstr ""
   495"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
   496"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
   497"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
  391498
  392499#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:88
   
  416523
  417524#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
  418 #| msgid "Logout _without Saving"
  419525msgid "Log Out _without Saving"
  420526msgstr "Изход _без запазване"
   
  434540#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
  435541#, c-format
  436 msgid "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
  437 msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost."
  438 msgstr[0] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат загубени безвъзвратно."
  439 msgstr[1] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
   542msgid ""
   543"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
   544msgid_plural ""
   545"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
   546"lost."
   547msgstr[0] ""
   548"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
   549"загубени безвъзвратно."
   550msgstr[1] ""
   551"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
   552"загубени безвъзвратно."
  440553
  441554#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:421
  442 msgid "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
  443 msgstr "Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
   555msgid ""
   556"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
   557msgstr ""
   558"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
   559"загубени безвъзвратно."
  444560
  445561#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:427
  446562#, c-format
  447 msgid "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be permanently lost."
  448 msgid_plural "If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
  449 msgstr[0] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще бъдат загубени безвъзвратно."
  450 msgstr[1] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
   563msgid ""
   564"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
   565"permanently lost."
   566msgid_plural ""
   567"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
   568"permanently lost."
   569msgstr[0] ""
   570"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
   571"бъдат загубени безвъзвратно."
   572msgstr[1] ""
   573"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
   574"бъдат загубени безвъзвратно."
  451575
  452576#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:437
  453577#, c-format
  454 msgid "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
  455 msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost."
  456 msgstr[0] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
  457 msgstr[1] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
   578msgid ""
   579"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
   580msgid_plural ""
   581"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
   582"lost."
   583msgstr[0] ""
   584"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
   585"загубени безвъзвратно."
   586msgstr[1] ""
   587"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
   588"загубени безвъзвратно."
  458589
  459590#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:452
  460591msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
  461 msgstr "Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени безвъзвратно."
   592msgstr ""
   593"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
   594"безвъзвратно."
  462595
  463596#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:458
  464597#, c-format
  465 msgid "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be permanently lost."
  466 msgid_plural "If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be permanently lost."
  467 msgstr[0] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
  468 msgstr[1] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
   598msgid ""
   599"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
   600"permanently lost."
   601msgid_plural ""
   602"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
   603"permanently lost."
   604msgstr[0] ""
   605"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
   606"загубени безвъзвратно."
   607msgstr[1] ""
   608"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
   609"загубени безвъзвратно."
  469610
  470611#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:473
  471612#, c-format
  472 msgid "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
  473 msgid_plural "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
  474 msgstr[0] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени безвъзвратно."
  475 msgstr[1] "Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат загубени безвъзвратно."
   613msgid ""
   614"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
   615msgid_plural ""
   616"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
   617msgstr[0] ""
   618"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
   619"безвъзвратно."
   620msgstr[1] ""
   621"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
   622"загубени безвъзвратно."
  476623
  477624#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:516
   
  483630#, c-format
  484631msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
  485 msgstr "Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
   632msgstr ""
   633"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
  486634
  487635#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:535
   
  500648#, c-format
  501649msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
  502 msgid_plural "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
  503 msgstr[0] "Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
  504 msgstr[1] "Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди затварянето?"
   650msgid_plural ""
   651"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
   652msgstr[0] ""
   653"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
   654msgstr[1] ""
   655"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
   656"затварянето?"
  505657
  506658#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:725
   
  514666#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:748
  515667msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
  516 msgstr "Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени безвъзвратно."
   668msgstr ""
   669"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
   670"безвъзвратно."
  517671
  518672#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:321
  519 #| msgid "Character codings"
  520673msgid "Character Encodings"
  521674msgstr "Кодиране на знаците"
   
  536689
  537690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
  538 #| msgid "Character codings"
  539691msgid "Character encodings"
  540692msgstr "Кодиране на знаците"
   
  545697
  546698#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
  547 #| msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
  548699msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
  549 msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редактора"
   700msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
  550701
  551702#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:581
   
  724875
  725876#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
  726 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2
  727 #: ../gedit/gedit-window.c:1522
   877#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1522
  728878msgid "Replace"
  729879msgstr "Замяна"
  730880
  731 #: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311
  732 #: ../gedit/gedit-window.c:1520
   881#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311 ../gedit/gedit-window.c:1520
  733882msgid "Find"
  734883msgstr "Търсене"
   
  776925
  777926#: ../gedit/gedit.c:126
  778 msgid "Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line"
   927msgid ""
   928"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
   929"command line"
  779930msgstr ""
  780931"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
  781 "                                    използвано при отварянето на файлове чрез\n"
   932"                                    използвано при отварянето на файлове "
   933"чрез\n"
  782934"                                    командния ред"
  783935
   
  793945
  794946#: ../gedit/gedit.c:132
  795 #| msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
  796947msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
  797948msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
   
  8501001msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
  8511002
  852 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:643
  853 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:866
   1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:866
  8541004#, c-format
  8551005msgid "Saving file '%s'…"
   
  8721022#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1134
  8731023#, c-format
  874 msgid "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
  875 msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost."
  876 msgstr[0] "Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени безвъзвратно."
  877 msgstr[1] "Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1024msgid ""
   1025"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
   1026msgid_plural ""
   1027"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
   1028"lost."
   1029msgstr[0] ""
   1030"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
   1031"безвъзвратно."
   1032msgstr[1] ""
   1033"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
   1034"безвъзвратно."
  8781035
  8791036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1143
  880 msgid "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
  881 msgstr "Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1037msgid ""
   1038"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
   1039msgstr ""
   1040"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
   1041"безвъзвратно."
  8821042
  8831043#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1149
  8841044#, c-format
  885 msgid "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be permanently lost."
  886 msgid_plural "Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
  887 msgstr[0] "Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат загубени безвъзвратно."
  888 msgstr[1] "Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1045msgid ""
   1046"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
   1047"permanently lost."
   1048msgid_plural ""
   1049"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
   1050"permanently lost."
   1051msgstr[0] ""
   1052"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
   1053"загубени безвъзвратно."
   1054msgstr[1] ""
   1055"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
   1056"загубени безвъзвратно."
  8891057
  8901058#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1159
  8911059#, c-format
  892 msgid "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
  893 msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost."
  894 msgstr[0] "Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
  895 msgstr[1] "Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1060msgid ""
   1061"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
   1062msgid_plural ""
   1063"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
   1064"lost."
   1065msgstr[0] ""
   1066"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
   1067"безвъзвратно."
   1068msgstr[1] ""
   1069"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
   1070"безвъзвратно."
  8961071
  8971072#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1174
  8981073msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
  899 msgstr "Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1074msgstr ""
   1075"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
   1076"безвъзвратно."
  9001077
  9011078#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1180
  9021079#, c-format
  903 msgid "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently lost."
  904 msgid_plural "Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently lost."
  905 msgstr[0] "Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат загубени безвъзвратно."
  906 msgstr[1] "Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1080msgid ""
   1081"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
   1082"permanently lost."
   1083msgid_plural ""
   1084"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
   1085"permanently lost."
   1086msgstr[0] ""
   1087"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
   1088"загубени безвъзвратно."
   1089msgstr[1] ""
   1090"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
   1091"загубени безвъзвратно."
  9071092
  9081093#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1195
  9091094#, c-format
  910 msgid "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
  911 msgid_plural "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
  912 msgstr[0] "Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени безвъзвратно."
  913 msgstr[1] "Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени безвъзвратно."
   1095msgid ""
   1096"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
   1097msgid_plural ""
   1098"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
   1099msgstr[0] ""
   1100"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
   1101"безвъзвратно."
   1102msgstr[1] ""
   1103"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
   1104"безвъзвратно."
  9141105
  9151106#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1221
   
  9281119"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
  9291120"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
   1121"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
  9301122"\n"
  9311123"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  9511143msgstr "Низът „%s“ не е открит"
  9521144
  953 #: ../gedit/gedit-document.c:1046
  954 #: ../gedit/gedit-document.c:1061
   1145#: ../gedit/gedit-document.c:1046 ../gedit/gedit-document.c:1061
  9551146#, c-format
  9561147msgid "Unsaved Document %d"
  9571148msgstr "Незапазен документ %d"
  9581149
  959 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:97
  960 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:111
  961 #: ../gedit/gedit-window.c:2271
  962 #: ../gedit/gedit-window.c:2276
  963 #| msgid "Read Only"
   1150#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:97 ../gedit/gedit-documents-panel.c:111
   1151#: ../gedit/gedit-window.c:2271 ../gedit/gedit-window.c:2276
  9641152msgid "Read-Only"
  9651153msgstr "(само за четене)"
  9661154
  967 #: ../gedit/gedit-documents-panel.c:780
  968 #: ../gedit/gedit-window.c:3670
   1155#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:780 ../gedit/gedit-window.c:3670
  9691156msgid "Documents"
  9701157msgstr "Документи"
  9711158
  972 #: ../gedit/gedit-encodings.c:138
  973 #: ../gedit/gedit-encodings.c:180
  974 #: ../gedit/gedit-encodings.c:182
  975 #: ../gedit/gedit-encodings.c:184
  976 #: ../gedit/gedit-encodings.c:186
  977 #: ../gedit/gedit-encodings.c:188
  978 #: ../gedit/gedit-encodings.c:190
  979 #: ../gedit/gedit-encodings.c:192
   1159#: ../gedit/gedit-encodings.c:138 ../gedit/gedit-encodings.c:180
   1160#: ../gedit/gedit-encodings.c:182 ../gedit/gedit-encodings.c:184
   1161#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
   1162#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
  9801163msgid "Unicode"
  9811164msgstr "Уникод"
  9821165
  983 #: ../gedit/gedit-encodings.c:151
  984 #: ../gedit/gedit-encodings.c:175
  985 #: ../gedit/gedit-encodings.c:225
  986 #: ../gedit/gedit-encodings.c:268
   1166#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:175
   1167#: ../gedit/gedit-encodings.c:225 ../gedit/gedit-encodings.c:268
  9871168msgid "Western"
  9881169msgstr "Западно"
  9891170
  990 #: ../gedit/gedit-encodings.c:153
  991 #: ../gedit/gedit-encodings.c:227
   1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:227
  9921172#: ../gedit/gedit-encodings.c:264
  9931173msgid "Central European"
   
  9981178msgstr "Южно европейско"
  9991179
  1000 #: ../gedit/gedit-encodings.c:157
  1001 #: ../gedit/gedit-encodings.c:171
   1180#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:171
  10021181#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
  10031182msgid "Baltic"
  10041183msgstr "Балтийско"
  10051184
  1006 #: ../gedit/gedit-encodings.c:159
  1007 #: ../gedit/gedit-encodings.c:229
  1008 #: ../gedit/gedit-encodings.c:242
  1009 #: ../gedit/gedit-encodings.c:246
  1010 #: ../gedit/gedit-encodings.c:248
  1011 #: ../gedit/gedit-encodings.c:266
   1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:229
   1186#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:246
   1187#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:266
  10121188msgid "Cyrillic"
  10131189msgstr "Кирилица"
  10141190
  1015 #: ../gedit/gedit-encodings.c:161
  1016 #: ../gedit/gedit-encodings.c:235
   1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
  10171192#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
  10181193msgid "Arabic"
  10191194msgstr "Арабско"
  10201195
  1021 #: ../gedit/gedit-encodings.c:163
  1022 #: ../gedit/gedit-encodings.c:270
   1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:270
  10231197msgid "Greek"
  10241198msgstr "Гръцко"
   
  10281202msgstr "Иврит видим"
  10291203
  1030 #: ../gedit/gedit-encodings.c:167
  1031 #: ../gedit/gedit-encodings.c:231
   1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
  10321205#: ../gedit/gedit-encodings.c:272
  10331206msgid "Turkish"
   
  10501223msgstr "Арменско"
  10511224
  1052 #: ../gedit/gedit-encodings.c:197
  1053 #: ../gedit/gedit-encodings.c:199
   1225#: ../gedit/gedit-encodings.c:197 ../gedit/gedit-encodings.c:199
  10541226#: ../gedit/gedit-encodings.c:213
  10551227msgid "Chinese Traditional"
   
  10601232msgstr "Кирилица/Руска"
  10611233
  1062 #: ../gedit/gedit-encodings.c:204
  1063 #: ../gedit/gedit-encodings.c:206
  1064 #: ../gedit/gedit-encodings.c:208
  1065 #: ../gedit/gedit-encodings.c:238
   1234#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:206
   1235#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:238
  10661236#: ../gedit/gedit-encodings.c:253
  10671237msgid "Japanese"
  10681238msgstr "Японско"
  10691239
  1070 #: ../gedit/gedit-encodings.c:211
  1071 #: ../gedit/gedit-encodings.c:240
  1072 #: ../gedit/gedit-encodings.c:244
  1073 #: ../gedit/gedit-encodings.c:259
   1240#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:240
   1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:244 ../gedit/gedit-encodings.c:259
  10741242msgid "Korean"
  10751243msgstr "Корейско"
  10761244
  1077 #: ../gedit/gedit-encodings.c:216
  1078 #: ../gedit/gedit-encodings.c:218
   1245#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:218
  10791246#: ../gedit/gedit-encodings.c:220
  10801247msgid "Chinese Simplified"
   
  10851252msgstr "Грузинско"
  10861253
  1087 #: ../gedit/gedit-encodings.c:233
  1088 #: ../gedit/gedit-encodings.c:274
   1254#: ../gedit/gedit-encodings.c:233 ../gedit/gedit-encodings.c:274
  10891255msgid "Hebrew"
  10901256msgstr "Иврит"
   
  10941260msgstr "Кирилица/Украинска"
  10951261
  1096 #: ../gedit/gedit-encodings.c:255
  1097 #: ../gedit/gedit-encodings.c:261
   1262#: ../gedit/gedit-encodings.c:255 ../gedit/gedit-encodings.c:261
  10981263#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
  10991264msgid "Vietnamese"
   
  11091274
  11101275#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:272
  1111 #| msgid "Auto Detected"
  11121276msgid "Automatically Detected"
  11131277msgstr "Автоматично открито"
   
  11281292
  11291293#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:81
  1130 #| msgid "C_haracter Coding:"
  11311294msgid "C_haracter Encoding:"
  11321295msgstr "Кодиране на з_наците:"
   
  11491312
  11501313#: ../gedit/gedit-help.c:104
  1151 #| msgid "There was an error displaying help."
  11521314msgid "There was an error displaying the help."
  11531315msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
   
  11691331#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:272
  11701332msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
  1171 msgstr "Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
   1333msgstr ""
   1334"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
  11721335
  11731336#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
   
  11871350#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:259
  11881351msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
  1189 msgstr "Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е монтирано."
   1352msgstr ""
   1353"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
   1354"монтирано."
  11901355
  11911356#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:263
   
  12011366#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:300
  12021367#, c-format
  1203 msgid "Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are correct and try again."
  1204 msgstr "Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и опитайте отново."
   1368msgid ""
   1369"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
   1370"correct and try again."
   1371msgstr ""
   1372"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
   1373"опитайте отново."
  12051374
  12061375#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:313
  12071376#, c-format
  1208 #| msgid ""
  1209 #| "Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
  1210 #| "and try again."
  1211 msgid "Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1212 msgstr "Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и опитайте отново."
   1377msgid ""
   1378"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
   1379"try again."
   1380msgstr ""
   1381"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
   1382"опитайте отново."
  12131383
  12141384#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:321
   
  12401410
  12411411#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:460
  1242 #| msgid "Ch_aracter Coding:"
  12431412msgid "Ch_aracter Encoding:"
  12441413msgstr "Кодир_ане на знаците:"
   
  12631432
  12641433#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:637
  1265 msgid "The number of followed links is limited and the actual file could not be found within this limit."
  1266 msgstr "При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки файлът не бе открит."
   1434msgid ""
   1435"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
   1436"found within this limit."
   1437msgstr ""
   1438"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
   1439"файлът не бе открит."
  12671440
  12681441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:641
   
  12761449
  12771450#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:649
  1278 #| msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
  12791451msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
  12801452msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
   
  12861458
  12871459#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:652
  1288 #| msgid "Select a character coding from the menu and try again."
  12891460msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
  12901461msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
   
  12961467
  12971468#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:660
  1298 #| msgid ""
  1299 #| "The file you opened has some invalid characters, if you continue editing "
  1300 #| "this file you could make this document useless."
  1301 msgid "The file you opened has some invalid characters. If you continue editing this file you could make this document useless."
  1302 msgstr "Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го редактирате, можете да го повредите."
   1469msgid ""
   1470"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
   1471"this file you could make this document useless."
   1472msgstr ""
   1473"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
   1474"редактирате, можете да го повредите."
  13031475
  13041476#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
   
  13081480#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:670
  13091481#, c-format
  1310 #| msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
  13111482msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
  1312 msgstr "Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %s."
   1483msgstr ""
   1484"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
   1485"s."
  13131486
  13141487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:674
  13151488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:742
  1316 #| msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
  13171489msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
  13181490msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
   
  13201492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:737
  13211493#, c-format
  1322 #| msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
  13231494msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
  1324 msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %s."
   1495msgstr ""
   1496"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
   1497"s."
  13251498
  13261499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:740
  1327 #| msgid ""
  1328 #| "The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
  1329 #| "the specified character coding."
  1330 msgid "The document contains one or more characters that cannot be encoded using the specified character encoding."
  1331 msgstr "Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани чрез определеното кодиране на знаците."
   1500msgid ""
   1501"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
   1502"the specified character encoding."
   1503msgstr ""
   1504"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
   1505"чрез определеното кодиране на знаците."
  13321506
  13331507#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:839
   
  13371511
  13381512#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:853
  1339 msgid "gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to edit it anyway?"
  1340 msgstr "gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това да го редактирате?"
   1513msgid ""
   1514"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
   1515"edit it anyway?"
   1516msgstr ""
   1517"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
   1518"да го редактирате?"
  13411519
  13421520#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:912
   
  13641542#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:959
  13651543msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
  1366 msgstr "Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да се запази ли въпреки това?"
   1544msgstr ""
   1545"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
   1546"се запази ли въпреки това?"
  13671547
  13681548#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1050
   
  13741554#, c-format
  13751555msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
  1376 msgstr "Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
   1556msgstr ""
   1557"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
  13771558
  13781559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1069
  1379 #| msgid ""
  1380 #| "gedit could not backup the old copy of the file before saving the new "
  1381 #| "one. You can ignore this warning and save the file anyway, but if an "
  1382 #| "error occurs while saving, you could lose the old copy of the file. Save "
  1383 #| "anyway?"
  1384 msgid "gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
  1385 msgstr "gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
   1560msgid ""
   1561"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
   1562"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
   1563"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
   1564msgstr ""
   1565"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
   1566"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
   1567"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
   1568"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
  13861569
  13871570#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
  13881571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1129
  13891572#, c-format
  1390 msgid "gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1391 msgstr "gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
   1573msgid ""
   1574"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
   1575"the location correctly and try again."
   1576msgstr ""
   1577"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
   1578"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  13921579
  13931580#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1137
  1394 msgid "gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1395 msgstr "gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
   1581msgid ""
   1582"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
   1583"the location correctly and try again."
   1584msgstr ""
   1585"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
   1586"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
  13961587
  13971588#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1146
  13981589#, c-format
  1399 msgid "%s is not a valid location. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1400 msgstr "%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
   1590msgid ""
   1591"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
   1592"correctly and try again."
   1593msgstr ""
   1594"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
   1595"правилно и опитайте отново."
  14011596
  14021597#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1152
  1403 msgid "You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1404 msgstr "Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали правилно местоположението и опитайте отново."
   1598msgid ""
   1599"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
   1600"that you typed the location correctly and try again."
   1601msgstr ""
   1602"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
   1603"правилно местоположението и опитайте отново."
  14051604
  14061605#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1158
  1407 msgid "There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space and try again."
  1408 msgstr "На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и опитайте отново."
   1606msgid ""
   1607"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
   1608"and try again."
   1609msgstr ""
   1610"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
   1611"опитайте отново."
  14091612
  14101613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1163
  1411 msgid "You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you typed the location correctly and try again."
  1412 msgstr "Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
   1614msgid ""
   1615"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
   1616"typed the location correctly and try again."
   1617msgstr ""
   1618"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
   1619"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
  14131620
  14141621#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1169
   
  14171624
  14181625#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1174
  1419 msgid "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of the file names. Please use a shorter name."
  1420 msgstr "Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на файловете. Използвайте по-кратко име."
   1626msgid ""
   1627"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
   1628"the file names. Please use a shorter name."
   1629msgstr ""
   1630"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
   1631"файловете. Използвайте по-кратко име."
  14211632
  14221633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1181
  1423 #| msgid ""
  1424 #| "The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
  1425 #| "sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
  1426 #| "not have this limitation."
  1427 msgid "The disk where you are trying to save the file has a limitation on file sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not have this limitation."
  1428 msgstr "Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
   1634msgid ""
   1635"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
   1636"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
   1637"have this limitation."
   1638msgstr ""
   1639"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
   1640"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
  14291641
  14301642#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1196
   
  14541666msgstr "П_резареждане"
  14551667
  1456 #: ../gedit/gedit-panel.c:356
  1457 #: ../gedit/gedit-panel.c:528
   1668#: ../gedit/gedit-panel.c:356 ../gedit/gedit-panel.c:528
  14581669msgid "Empty"
  14591670msgstr "Празен"
   
  15091720#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1138
  15101721#, c-format
  1511 #| msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  15121722msgid "Expected `%s', got `%s' for key %s"
  15131723msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
   
  16461856msgstr "Кодирането не може да се открие автоматично."
  16471857
  1648 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:70
  1649 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:76
   1858#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
  16501859msgid "OVR"
  16511860msgstr "ВРХУ"
  16521861
  1653 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:70
  1654 #: ../gedit/gedit-statusbar.c:76
   1862#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
  16551863msgid "INS"
  16561864msgstr "ВМКВ"
   
  16731881#, c-format
  16741882msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
  1675 msgstr "Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на g_mkdir_with_parents(): %s"
   1883msgstr ""
   1884"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
   1885"g_mkdir_with_parents(): %s"
  16761886
  16771887#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
   
  17881998msgstr "_Отваряне…"
  17891999
  1790 #: ../gedit/gedit-ui.h:59
  1791 #: ../gedit/gedit-window.c:1450
   2000#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1450
  17922001msgid "Open a file"
  17932002msgstr "Отваряне на файл"
   
  18402049
  18412050#: ../gedit/gedit-ui.h:88
  1842 #| msgid "Setup the page settings"
  18432051msgid "Set up the page settings"
  18442052msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
   
  19222130msgstr "Търсене назад за същия текст"
  19232131
  1924 #: ../gedit/gedit-ui.h:122
  1925 #: ../gedit/gedit-ui.h:125
   2132#: ../gedit/gedit-ui.h:122 ../gedit/gedit-ui.h:125
  19262133msgid "_Replace..."
  19272134msgstr "_Замяна…"
  19282135
  1929 #: ../gedit/gedit-ui.h:123
  1930 #: ../gedit/gedit-ui.h:126
   2136#: ../gedit/gedit-ui.h:123 ../gedit/gedit-ui.h:126
  19312137msgid "Search for and replace text"
  19322138msgstr "Търсене и заменяне на текст"
   
  20222228
  20232229#: ../gedit/gedit-ui.h:171
  2024 #| msgid "Edit text at fullscreen"
  20252230msgid "Edit text in fullscreen"
  20262231msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
   
  20482253#: ../gedit/gedit-utils.c:1140
  20492254#, c-format
  2050 #| msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
  20512255msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
  20522256msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
   
  20942298#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
  20952299#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
  2096 #: ../gedit/gedit-window.c:1060
  2097 #: ../gedit/gedit-window.c:1972
   2300#: ../gedit/gedit-window.c:1060 ../gedit/gedit-window.c:1972
  20982301#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
  20992302#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:419
   
  22002403
  22012404#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:246
  2202 #| msgid "There was an error displaying the url."
  22032405msgid "There was an error displaying the URI."
  22042406msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
   
  22112413#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:297
  22122414#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:316
  2213 #, fuzzy
  2214 #| msgid "_Ignore case"
  22152415msgid "_Ignore Version"
  2216 msgstr "_Игнориране на главни/малки"
   2416msgstr "_Игнориране на версията"
  22172417
  22182418#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:332
   
  22212421
  22222422#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:336
  2223 #| msgid ""
  2224 #| "You can download the new version of gedit by pressing on the download "
  2225 #| "button"
  2226 msgid "You can download the new version of gedit by clicking on the download button or ignore that version and wait for a new one"
  2227 msgstr "Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
   2423msgid ""
   2424"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
   2425"or ignore that version and wait for a new one"
   2426msgstr ""
   2427"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
  22282428
  22292429#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update.schemas.in.h:1
   
  22322432
  22332433#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  2234 msgid "Analyzes the current document and reports the number of words, lines, characters and non-space characters in it."
   2434msgid ""
   2435"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
   2436"characters and non-space characters in it."
  22352437msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
  22362438
   
  22572459
  22582460#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
  2259 #| msgid "Name"
  22602461msgid "File Name"
  22612462msgstr "Файл"
   
  22822483
  22832484#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:424
  2284 #| msgid "Get statistic info on current document"
  22852485msgid "Get statistical information on the current document"
  22862486msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
   
  24922692#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
  24932693msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
  2494 msgstr "Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
   2694msgstr ""
   2695"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
  24952696
  24962697#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
   
  25362737
  25372738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
  2538 #| msgid ""
  2539 #| "If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first "
  2540 #| "opened document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus "
  2541 #| "this generally applies to opening a document from the command line or "
  2542 #| "opening it with nautilus etc)"
  2543 msgid "If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this generally applies to opening a document from the command line or opening it with Nautilus, etc.)"
  2544 msgstr "Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през Nautilus, и т.н.)"
   2739msgid ""
   2740"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
   2741"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
   2742"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
   2743"with Nautilus, etc.)"
   2744msgstr ""
   2745"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
   2746"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
   2747"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
   2748"Nautilus, и т.н.)"
  25452749
  25462750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
   
  25492753
  25502754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
  2551 msgid "Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the bookmarks view"
  2552 msgstr "Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди вместо изгледа на отметките"
   2755msgid ""
   2756"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
   2757"bookmarks view"
   2758msgstr ""
   2759"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
   2760"вместо изгледа на отметките"
  25532761
  25542762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
  2555 #| msgid "Set Location To First Document"
  25562763msgid "Set Location to First Document"
  25572764msgstr "Местоположението да е на първия документ"
   
  25592766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
  25602767msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
  2561 msgstr "Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
   2768msgstr ""
   2769"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
  25622770
  25632771#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
  2564 msgid "The file browser root directory to use when loading the file browser plugin and onload/tree_view is TRUE."
  2565 msgstr "Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
   2772msgid ""
   2773"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
   2774"and onload/tree_view is TRUE."
   2775msgstr ""
   2776"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
   2777"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
  25662778
  25672779#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
  2568 msgid "The file browser virtual root directory to use when loading the file browser plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below the actual root."
  2569 msgstr "Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва да е под истинската основна папка."
   2780msgid ""
   2781"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
   2782"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
   2783"the actual root."
   2784msgstr ""
   2785"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
   2786"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
   2787"да е под истинската основна папка."
  25702788
  25712789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
  2572 msgid "The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top of the filter_mode."
  2573 msgstr "Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
   2790msgid ""
   2791"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
   2792"of the filter_mode."
   2793msgstr ""
   2794"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
   2795"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
  25742796
  25752797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
  2576 msgid "This value determines what files get filtered from the file browser. Valid values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary (filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary files)."
  2577 msgstr "Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и на двоичните файлове)."
   2798msgid ""
   2799"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
   2800"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
   2801"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
   2802"files)."
   2803msgstr ""
   2804"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
   2805"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
   2806"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
   2807"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
   2808"на двоичните файлове)."
  25782809
  25792810#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:597
   
  26642895
  26652896#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3305
  2666 msgid "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the file visible"
  2667 msgstr "Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, трябва да промените филтъра си"
   2897msgid ""
   2898"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2899"settings to make the file visible"
   2900msgstr ""
   2901"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
   2902"видим, трябва да промените филтъра си"
  26682903
  26692904#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
   
  26732908
  26742909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3568
  2675 msgid "The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the file visible"
  2676 msgstr "Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, трябва да промените филтъра си"
   2910msgid ""
   2911"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2912"settings to make the file visible"
   2913msgstr ""
   2914"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
   2915"трябва да промените филтъра си"
  26772916
  26782917#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
   
  26822921
  26832922#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3617
  2684 msgid "The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the directory visible"
  2685 msgstr "Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, трябва да промените филтъра си"
   2923msgid ""
   2924"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
   2925"settings to make the directory visible"
   2926msgstr ""
   2927"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
   2928"трябва да промените филтъра си"
  26862929
  26872930#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:704
   
  26942937
  26952938#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
  2696 #| msgid "_Move To Trash"
  26972939msgid "_Move to Trash"
  26982940msgstr "Преместване в _кошчето"
   
  27112953
  27122954#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
  2713 #| msgid "Open a recently used file"
  27142955msgid "Open selected file"
  27152956msgstr "Отваряне на файла"
   
  28493090
  28503091#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  2851 #| msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
  28523092msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
  2853 msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел."
   3093msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
  28543094
  28553095#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   
  28863126
  28873127#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  2888 #| msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
  28893128msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
  28903129msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
   
  28963135
  28973136#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
  2898 #| msgid "<b>Activation</b>"
  28993137msgid "Activation"
  29003138msgstr "Задействане"
   
  29293167#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
  29303168#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:686
  2931 #| msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
  29323169msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
  29333170msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
   
  29753212#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
  29763213#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:679
  2977 #| msgid ""
  2978 #| "This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
  2979 #| "single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
  2980 msgid "This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
  2981 msgstr "Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
   3214msgid ""
   3215"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
   3216"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
   3217msgstr ""
   3218"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
   3219"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
  29823220
  29833221#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:776
   
  30533291#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
  30543292#, python-format
  3055 #| msgid "The archive `%s` could not be created"
  30563293msgid "The archive \"%s\" could not be created"
  30573294msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
   
  30593296#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
  30603297#, python-format
  3061 #| msgid "Target directory `%s` does not exist"
  30623298msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
  30633299msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
   
  30653301#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
  30663302#, python-format
  3067 #| msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
  30683303msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
  30693304msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
   
  30723307#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
  30733308#, python-format
  3074 #| msgid "File `%s` does not exist"
  30753309msgid "File \"%s\" does not exist"
  30763310msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
   
  30783312#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
  30793313#, python-format
  3080 #| msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
  30813314msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
  30823315msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
   
  30843317#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
  30853318#, python-format
  3086 #| msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
  30873319msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
  30883320msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
   
  30903322#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
  30913323#, python-format
  3092 #| msgid "The archive `%s` could not be extracted"
  30933324msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
  30943325msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
   
  31023333#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
  31033334#, python-format
  3104 #| msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
  31053335msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
  31063336msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
   
  31083338#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:594
  31093339#, python-format
  3110 #| msgid ""
  3111 #| "Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
  3112 #| "aborted."
  3113 msgid "Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution aborted."
  3114 msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено време. Изпълнението ѝ се преустановява."
   3340msgid ""
   3341"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
   3342"aborted."
   3343msgstr ""
   3344"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
   3345"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
  31153346
  31163347#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:602
  31173348#, python-format
  3118 #| msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
  31193349msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
  31203350msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
   
  33123542
  33133543#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
  3314 #| msgid "Languages"
  33153544msgid "Language"
  33163545msgstr "Език"
   
  33373566
  33383567#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:15
  3339 #| msgid "Words"
  33403568msgid "word"
  33413569msgstr "дума"
   
  37283956
  37293957#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
  3730 #| msgid "Frameborder"
  37313958msgid "Frame border"
  37323959msgstr "Граница на рамката"
   
  37413968
  37423969#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
  3743 #| msgid "Framespacing"
  37443970msgid "Frame spacing"
  37453971msgstr "Пространство между рамките"
   
  38064032
  38074033#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
  3808 #| msgid "Header cell ID's"
  38094034msgid "Header cell IDs"
  38104035msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
   
  38564081
  38574082#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
  3858 #, fuzzy
  3859 #| msgid "I18N BiDi over-ride"
  38604083msgid "I18N BiDi override"
  38614084msgstr "Промяна на посоката на текста"
   
  43234546
  43244547#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
  4325 #| msgid "Space separated archive list"
  43264548msgid "Space-separated archive list"
  43274549msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
   
  43484570
  43494571#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
  4350 #| msgid "Standby load msg"
  43514572msgid "Standby load message"
  43524573msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
   
  44854706
  44864707#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
  4487 #| msgid "Topmargin in pixels"
  44884708msgid "Top margin in pixels"
  44894709msgstr "Горната граница в пиксели"
   
  45884808
  45894809#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
  4590 #| msgid "Function cosin"
  45914810msgid "Function cosine"
  45924811msgstr "Функция косинус"
   
  47815000
  47825001#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
  4783 #| msgid "Symbol hyphen ---"
  47845002msgid "Symbol em-dash ---"
  47855003msgstr "Знакът em-dash ---"
  47865004
  47875005#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
  4788 #| msgid "Symbol hyphen --"
  47895006msgid "Symbol en-dash --"
  47905007msgstr "Знакът en-dash --"
   
  48435060
  48445061#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
  4845 #| msgid ""
  4846 #| "Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
  4847 #| "strings without having to type them."
  4848 msgid "Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a document without having to type them."
  4849 msgstr "Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/низове без нужда да се въвеждат отново."
   5062msgid ""
   5063"Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a "
   5064"document without having to type them."
   5065msgstr ""
   5066"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
   5067"низове без нужда да се въвеждат отново."
  48505068
  48515069#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
   
  49825200msgid "_Prompt for a format"
  49835201msgstr "Посочване на _формат"
  4984 
  4985 #~ msgid "Backup Copy Extension"
  4986 #~ msgstr "Разширение на резервните копия"
  4987 #~ msgid ""
  4988 #~ "Extension or suffix to use for backup file names. This will only take "
  4989 #~ "effect if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
  4990 #~ msgstr ""
  4991 #~ "Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни "
  4992 #~ "копия. Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
  4993 #~ msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
  4994 #~ msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
  4995 #~ msgid "Character Codings"
  4996 #~ msgstr "Кодиране на знаците"
  4997 #~ msgid "Could not obtain backup filename"
  4998 #~ msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
  4999 #~ msgid "0"
  5000 #~ msgstr "0"
  5001 #~ msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
  5002 #~ msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
  5003 #~ msgid "<b>Language</b>"
  5004 #~ msgstr "<b>Език</b>"
  5005 #~ msgid "<b>word</b>"
  5006 #~ msgstr "<b>дума</b>"
  5007 #~ msgid "HttP header name"
  5008 #~ msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
  5009 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.