Changeset 1993


Ignore:
Timestamp:
Feb 23, 2010, 10:42:58 AM (11 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

gstreamer: пратен на робота

File:
1 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/gstreamer-0.10.26.2.bg.po

  r1985 r1993  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: gstreamer 0.10.25.2\n"
   8"Project-Id-Version: gstreamer 0.10.26.2\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-01-26 19:15+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-01-29 14:48+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2010-02-18 14:06+0000\n"
   11"PO-Revision-Date: 2010-02-23 10:27+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  100100msgstr "Без стартирането на спомагателен процес при изчитането на регистъра"
  101101
  102 #: gst/gst.c:382
   102#: gst/gst.c:388
  103103msgid "GStreamer Options"
  104104msgstr "Настройки на GStreamer"
  105105
  106 #: gst/gst.c:383
   106#: gst/gst.c:389
  107107msgid "Show GStreamer Options"
  108108msgstr "Показване на опциите на GStreamer"
  109109
  110 #: gst/gst.c:936
   110#: gst/gst.c:947
  111111msgid "Unknown option"
  112112msgstr "Непозната опция"
   
  117117msgstr "ГРЕШКА: от елемент %s: %s\n"
  118118
  119 #: gst/gstelement.c:317 gst/gstutils.c:2369 tools/gst-launch.c:522
   119#: gst/gstelement.c:317 gst/gstutils.c:2369 tools/gst-launch.c:525
  120120#, c-format
  121121msgid ""
   
  325325msgstr "Няма стандартно съобщение за грешка за областта %s с код %d."
  326326
  327 #: gst/gstpipeline.c:509
   327#: gst/gstpipeline.c:530
  328328msgid "Selected clock cannot be used in pipeline."
  329329msgstr "Избраният часовник не може да се използва в конвейер."
   
  463463msgstr "адрес"
  464464
  465 #: gst/gsttaglist.c:165
   465#: gst/gsttaglist.c:163
  466466msgid ""
  467467"Origin of media as a URI (location, where the original of the file or stream "
   
  471471"файл)"
  472472
  473 #: gst/gsttaglist.c:169
   473#: gst/gsttaglist.c:168
  474474msgid "homepage"
  475475msgstr "сайт"
  476476
  477 #: gst/gsttaglist.c:171
   477#: gst/gsttaglist.c:169
  478478msgid "Homepage for this media (i.e. artist or movie homepage)"
  479479msgstr "Страница в Интернет за тази медия (напр. сайт на изпълнител/филм)"
  480480
  481 #: gst/gsttaglist.c:174
   481#: gst/gsttaglist.c:172
  482482msgid "description"
  483483msgstr "описание"
  484484
  485 #: gst/gsttaglist.c:174
   485#: gst/gsttaglist.c:172
  486486msgid "short text describing the content of the data"
  487487msgstr "кратък текст — съдържание"
  488488
  489 #: gst/gsttaglist.c:177
   489#: gst/gsttaglist.c:175
  490490msgid "version"
  491491msgstr "версия"
  492492
  493 #: gst/gsttaglist.c:177
   493#: gst/gsttaglist.c:175
  494494msgid "version of this data"
  495495msgstr "версия на тези данни"
  496496
  497 #: gst/gsttaglist.c:178
   497#: gst/gsttaglist.c:176
  498498msgid "ISRC"
  499499msgstr "ISRC"
  500500
  501 #: gst/gsttaglist.c:180
   501#: gst/gsttaglist.c:178
  502502msgid "International Standard Recording Code - see http://www.ifpi.org/isrc/"
  503503msgstr "Стандартен, международен код на запис — http://www.ifpi.org/isrc/"
   
  507507msgstr "организация"
  508508
  509 #: gst/gsttaglist.c:185
   509#: gst/gsttaglist.c:184
  510510msgid "copyright"
  511511msgstr "авторски права"
  512512
  513 #: gst/gsttaglist.c:185
   513#: gst/gsttaglist.c:184
  514514msgid "copyright notice of the data"
  515515msgstr "означение на авторските права на данните"
  516516
  517 #: gst/gsttaglist.c:187
   517#: gst/gsttaglist.c:186
  518518msgid "copyright uri"
  519519msgstr "адрес за авторски права"
  520520
  521 #: gst/gsttaglist.c:188
   521#: gst/gsttaglist.c:187
  522522msgid "URI to the copyright notice of the data"
  523523msgstr "адрес на означението на авторските права на данните"
  524524
  525 #: gst/gsttaglist.c:191
   525#: gst/gsttaglist.c:190
  526526msgid "contact"
  527527msgstr "контакт"
  528528
  529 #: gst/gsttaglist.c:191
   529#: gst/gsttaglist.c:190
  530530msgid "contact information"
  531531msgstr "информация за контакт"
  532532
  533 #: gst/gsttaglist.c:193
   533#: gst/gsttaglist.c:192
  534534msgid "license"
  535535msgstr "лиценз"
  536536
  537 #: gst/gsttaglist.c:193
   537#: gst/gsttaglist.c:192
  538538msgid "license of data"
  539539msgstr "лиценз на данните"
  540540
  541 #: gst/gsttaglist.c:195
   541#: gst/gsttaglist.c:194
  542542msgid "license uri"
  543543msgstr "адрес на лиценза"
  544544
  545 #: gst/gsttaglist.c:196
   545#: gst/gsttaglist.c:195
  546546msgid "URI to the license of the data"
  547547msgstr "адрес на лиценза на данните"
  548548
  549 #: gst/gsttaglist.c:199
   549#: gst/gsttaglist.c:198
  550550msgid "performer"
  551551msgstr "изпълнител"
  552552
  553 #: gst/gsttaglist.c:200
   553#: gst/gsttaglist.c:199
  554554msgid "person(s) performing"
  555555msgstr "кой изпълнява данните"
  556556
  557 #: gst/gsttaglist.c:203
   557#: gst/gsttaglist.c:202
  558558msgid "composer"
  559559msgstr "композитор"
  560560
  561 #: gst/gsttaglist.c:204
   561#: gst/gsttaglist.c:203
  562562msgid "person(s) who composed the recording"
  563563msgstr "композитор/и на записа"
  564564
  565 #: gst/gsttaglist.c:208
   565#: gst/gsttaglist.c:207
  566566msgid "duration"
  567567msgstr "продължителност"
  568568
  569 #: gst/gsttaglist.c:208
   569#: gst/gsttaglist.c:207
  570570msgid "length in GStreamer time units (nanoseconds)"
  571571msgstr "продължителност в единици на GStreamer (наносекунди)"
  572572
  573 #: gst/gsttaglist.c:211
   573#: gst/gsttaglist.c:210
  574574msgid "codec"
  575575msgstr "кодер"
  576576
  577 #: gst/gsttaglist.c:212
   577#: gst/gsttaglist.c:211
  578578msgid "codec the data is stored in"
  579579msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните"
  580580
  581 #: gst/gsttaglist.c:215
   581#: gst/gsttaglist.c:214
  582582msgid "video codec"
  583583msgstr "видео кодер"
  584584
  585 #: gst/gsttaglist.c:215
   585#: gst/gsttaglist.c:214
  586586msgid "codec the video data is stored in"
  587587msgstr "кодер, чрез който са съхранени видео данните"
  588588
  589 #: gst/gsttaglist.c:218
   589#: gst/gsttaglist.c:217
  590590msgid "audio codec"
  591591msgstr "аудио кодер"
  592592
  593 #: gst/gsttaglist.c:218
   593#: gst/gsttaglist.c:217
  594594msgid "codec the audio data is stored in"
  595595msgstr "кодер, чрез който са съхранени аудио данните"
  596596
  597 #: gst/gsttaglist.c:221
   597#: gst/gsttaglist.c:220
  598598msgid "subtitle codec"
  599599msgstr "кодер за субтитрите"
  600600
  601 #: gst/gsttaglist.c:221
   601#: gst/gsttaglist.c:220
  602602msgid "codec the subtitle data is stored in"
  603603msgstr "кодер, чрез който са съхранени данните на субтитрите"
  604604
  605 #: gst/gsttaglist.c:223
   605#: gst/gsttaglist.c:222
  606606msgid "container format"
  607607msgstr "информация за контейнера"
  608608
  609 #: gst/gsttaglist.c:224
   609#: gst/gsttaglist.c:223
  610610msgid "container format the data is stored in"
  611611msgstr "формат на контейнера, в който са съхранени данните"
  612612
  613 #: gst/gsttaglist.c:226
   613#: gst/gsttaglist.c:225
  614614msgid "bitrate"
  615615msgstr "скорост на битовете"
  616616
  617 #: gst/gsttaglist.c:226
   617#: gst/gsttaglist.c:225
  618618msgid "exact or average bitrate in bits/s"
  619619msgstr "точна или усреднена скорост на битовете"
  620620
  621 #: gst/gsttaglist.c:228
   621#: gst/gsttaglist.c:227
  622622msgid "nominal bitrate"
  623623msgstr "номинална скорост на битовете"
  624624
  625 #: gst/gsttaglist.c:228
   625#: gst/gsttaglist.c:227
  626626msgid "nominal bitrate in bits/s"
  627627msgstr "номинална скорост на битовете в bps"
  628628
  629 #: gst/gsttaglist.c:230
   629#: gst/gsttaglist.c:229
  630630msgid "minimum bitrate"
  631631msgstr "минимална скорост на битовете"
  632632
  633 #: gst/gsttaglist.c:230
   633#: gst/gsttaglist.c:229
  634634msgid "minimum bitrate in bits/s"
  635635msgstr "минимална скорост на битовете в bps"
  636636
  637 #: gst/gsttaglist.c:232
   637#: gst/gsttaglist.c:231
  638638msgid "maximum bitrate"
  639639msgstr "максимална скорост на битовете"
  640640
  641 #: gst/gsttaglist.c:232
   641#: gst/gsttaglist.c:231
  642642msgid "maximum bitrate in bits/s"
  643643msgstr "максимална скорост на битовете в bps"
  644644
  645 #: gst/gsttaglist.c:235
   645#: gst/gsttaglist.c:234
  646646msgid "encoder"
  647647msgstr "кодер"
  648648
  649 #: gst/gsttaglist.c:235
   649#: gst/gsttaglist.c:234
  650650msgid "encoder used to encode this stream"
  651651msgstr "кодер, чрез който е кодиран този поток"
  652652
  653 #: gst/gsttaglist.c:238
   653#: gst/gsttaglist.c:237
  654654msgid "encoder version"
  655655msgstr "версия на кодера"
  656656
  657 #: gst/gsttaglist.c:239
   657#: gst/gsttaglist.c:238
  658658msgid "version of the encoder used to encode this stream"
  659659msgstr "версия на кодера, чрез който е кодиран този поток"
  660660
  661 #: gst/gsttaglist.c:241
   661#: gst/gsttaglist.c:240
  662662msgid "serial"
  663663msgstr "сер. №"
  664664
  665 #: gst/gsttaglist.c:241
   665#: gst/gsttaglist.c:240
  666666msgid "serial number of track"
  667667msgstr "сериен номер на песента"
  668668
  669 #: gst/gsttaglist.c:243
   669#: gst/gsttaglist.c:242
  670670msgid "replaygain track gain"
  671671msgstr "усилване на песента при изпълнение"
  672672
  673 #: gst/gsttaglist.c:243
   673#: gst/gsttaglist.c:242
  674674msgid "track gain in db"
  675675msgstr "усилване на песента в db"
  676676
  677 #: gst/gsttaglist.c:245
   677#: gst/gsttaglist.c:244
  678678msgid "replaygain track peak"
  679679msgstr "максимално усилване на песента при изпълнение"
  680680
  681 #: gst/gsttaglist.c:245
   681#: gst/gsttaglist.c:244
  682682msgid "peak of the track"
  683683msgstr "максимално усилване на песента"
  684684
  685 #: gst/gsttaglist.c:247
   685#: gst/gsttaglist.c:246
  686686msgid "replaygain album gain"
  687687msgstr "усилване на албума при изпълнение"
  688688
  689 #: gst/gsttaglist.c:247
   689#: gst/gsttaglist.c:246
  690690msgid "album gain in db"
  691691msgstr "усилване на албума в db"
  692692
  693 #: gst/gsttaglist.c:249
   693#: gst/gsttaglist.c:248
  694694msgid "replaygain album peak"
  695695msgstr "максимално усилване на албума при изпълнение"
  696696
  697 #: gst/gsttaglist.c:249
   697#: gst/gsttaglist.c:248
  698698msgid "peak of the album"
  699699msgstr "максимално усилване на албума"
  700700
  701 #: gst/gsttaglist.c:251
   701#: gst/gsttaglist.c:250
  702702msgid "replaygain reference level"
  703703msgstr "еталонно максимално усилване на песента при изпълнение"
  704704
  705 #: gst/gsttaglist.c:252
   705#: gst/gsttaglist.c:251
  706706msgid "reference level of track and album gain values"
  707707msgstr "еталонно ниво на усилването на песните и албумите"
  708708
  709 #: gst/gsttaglist.c:254
   709#: gst/gsttaglist.c:253
  710710msgid "language code"
  711711msgstr "езиков код"
  712712
  713 #: gst/gsttaglist.c:255
   713#: gst/gsttaglist.c:254
  714714msgid "language code for this stream, conforming to ISO-639-1"
  715715msgstr "езиковият код на този поток според ISO-639-1"
  716716
  717 #: gst/gsttaglist.c:257
   717#: gst/gsttaglist.c:256
  718718msgid "image"
  719719msgstr "изображение"
  720720
  721 #: gst/gsttaglist.c:257
   721#: gst/gsttaglist.c:256
  722722msgid "image related to this stream"
  723723msgstr "изображение свързано с този поток"
  724724
   725#. TRANSLATORS: 'preview image' is a compound noun here, not verb+noun
  725726#: gst/gsttaglist.c:259
  726727msgid "preview image"
   
  759760msgstr "местоположение"
  760761
  761 #: gst/gsttaglist.c:271
   762#: gst/gsttaglist.c:269
  762763msgid ""
  763764"human readable descriptive location of where the media has been recorded or "
   
  765766msgstr "разбираемо описание на мястото на запис или създаване на медията"
  766767
  767 #: gst/gsttaglist.c:274
   768#: gst/gsttaglist.c:272
  768769msgid "geo location latitude"
  769770msgstr "географска широчина"
  770771
  771 #: gst/gsttaglist.c:276
   772#: gst/gsttaglist.c:273
  772773msgid ""
  773774"geo latitude location of where the media has been recorded or produced in "
   
  778779"според WGS84 (0 при екватора, отрицателна в южното полукълбо)"
  779780
  780 #: gst/gsttaglist.c:279
   781#: gst/gsttaglist.c:277
  781782msgid "geo location longitude"
  782783msgstr "географска дължина"
  783784
  784 #: gst/gsttaglist.c:281
   785#: gst/gsttaglist.c:278
  785786msgid ""
  786787"geo longitude location of where the media has been recorded or produced in "
   
  792793"полукълбо)"
  793794
  794 #: gst/gsttaglist.c:284
   795#: gst/gsttaglist.c:282
  795796msgid "geo location elevation"
  796797msgstr "надморска височина"
  797798
  798 #: gst/gsttaglist.c:286
   799#: gst/gsttaglist.c:283
  799800msgid ""
  800801"geo elevation of where the media has been recorded or produced in meters "
   
  804805"според WGS84 (0 при средното морско равнище)"
  805806
  806 #: gst/gsttaglist.c:289
   807#. TRANSLATORS: 'show name' is a compound noun here, not verb+noun
   808#: gst/gsttaglist.c:287
  807809msgid "show name"
  808810msgstr "име на шоу"
  809811
  810 #: gst/gsttaglist.c:290
   812#: gst/gsttaglist.c:288
  811813msgid "Name of the tv/podcast/series show the media is from"
  812814msgstr ""
  813815"Името телевизионно или Интернет шоу, поредица от серии, от което е медията"
  814816
  815 #: gst/gsttaglist.c:293
   817#. TRANSLATORS: 'show sortname' is a compound noun here, not verb+noun
   818#: gst/gsttaglist.c:292
  816819msgid "show sortname"
  817820msgstr "име на шоу за подреждане"
  818821
  819 #: gst/gsttaglist.c:294
   822#: gst/gsttaglist.c:293
  820823msgid ""
  821824"Name of the tv/podcast/series show the media is from, for sorting purposes"
   
  824827"ползва се при подреждане"
  825828
  826 #: gst/gsttaglist.c:297
   829#: gst/gsttaglist.c:296
  827830msgid "episode number"
  828831msgstr "номер на епизода"
  829832
  830 #: gst/gsttaglist.c:298
   833#: gst/gsttaglist.c:297
  831834msgid "The episode number in the season the media is part of"
  832835msgstr "Номерът на епизода в поредицата за сезона"
  833836
  834 #: gst/gsttaglist.c:301
   837#: gst/gsttaglist.c:300
  835838msgid "season number"
  836839msgstr "номер на сезона"
  837840
  838 #: gst/gsttaglist.c:302
   841#: gst/gsttaglist.c:301
  839842msgid "The season number of the show the media is part of"
  840843msgstr "Номерът на сезона в поредицата, от която е медията"
  841844
  842 #: gst/gsttaglist.c:305
   845#: gst/gsttaglist.c:304
  843846msgid "lyrics"
  844847msgstr "текст"
  845848
  846 #: gst/gsttaglist.c:305
   849#: gst/gsttaglist.c:304
  847850msgid "The lyrics of the media, commonly used for songs"
  848851msgstr "Текстът на медията, често се използва за песни"
  849852
  850 #: gst/gsttaglist.c:308
   853#: gst/gsttaglist.c:307
  851854msgid "composer sortname"
  852855msgstr "композитор при подреждане"
  853856
  854 #: gst/gsttaglist.c:309
   857#: gst/gsttaglist.c:308
  855858msgid "person(s) who composed the recording, for sorting purposes"
  856859msgstr "Композитор/и за записа, ползва се при подреждане"
  857860
  858 #: gst/gsttaglist.c:311
   861#: gst/gsttaglist.c:310
  859862msgid "grouping"
  860863msgstr "групиране"
  861864
  862 #: gst/gsttaglist.c:312
   865#: gst/gsttaglist.c:311
  863866msgid ""
  864867"Groups related media that spans multiple tracks, like the different pieces "
   
  868871"концерт. Това ниво е по-високо от песен, но по-ниско от албум."
  869872
  870 #: gst/gsttaglist.c:354
   873#: gst/gsttaglist.c:352
  871874msgid ", "
  872875msgstr ", "
   
  940943msgstr "не е позволен празен конвейер"
  941944
  942 #: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2106
   945#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2145
  943946msgid "Internal clock error."
  944947msgstr "Вътрешна грешка на часовника."
  945948
  946 #: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2457 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2468
   949#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:2506 libs/gst/base/gstbasesrc.c:2517
  947950#: libs/gst/base/gstbasesink.c:3842 plugins/elements/gstqueue.c:1210
  948 #: plugins/elements/gstqueue2.c:1606
   951#: plugins/elements/gstqueue2.c:1605
  949952msgid "Internal data flow error."
  950953msgstr "Вътрешна грешка на потока от данни."
   
  10021005msgstr "Не е указано име на файл за четене."
  10031006
  1004 #: plugins/elements/gstfilesrc.c:1059 plugins/elements/gstqueue2.c:1011
   1007#: plugins/elements/gstfilesrc.c:1059 plugins/elements/gstqueue2.c:1010
  10051008#, c-format
  10061009msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
   
  10261029msgstr "Грешка след заявения брой повторения."
  10271030
  1028 #: plugins/elements/gstqueue2.c:997
   1031#: plugins/elements/gstqueue2.c:996
  10291032msgid "No Temp directory specified."
  10301033msgstr "Не е указана временна папка"
  10311034
  1032 #: plugins/elements/gstqueue2.c:1003
   1035#: plugins/elements/gstqueue2.c:1002
  10331036#, c-format
  10341037msgid "Could not create temp file \"%s\"."
  10351038msgstr "Не може да се създаде временният файл „%s“."
  10361039
  1037 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:201
   1040#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:209
  10381041msgid "caps"
  10391042msgstr "възможности"
  10401043
  1041 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:202
   1044#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:210
  10421045msgid "detected capabilities in stream"
  10431046msgstr "засечените възможности на потока"
  10441047
  1045 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:205
   1048#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:213
  10461049msgid "minimum"
  10471050msgstr "минимум"
  10481051
  1049 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:210
   1052#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:218
  10501053msgid "maximum"
  10511054msgstr "максимум"
  10521055
  1053 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:215
   1056#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:223
  10541057msgid "force caps"
  10551058msgstr "принудително прилагане на възможности"
  10561059
  1057 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:216
   1060#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:224
  10581061msgid "force caps without doing a typefind"
  10591062msgstr "принудително прилагане на възможности без търсене на видовете"
  10601063
  1061 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:530
  1062 #: plugins/elements/gsttypefindelement.c:879
   1064#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:559
   1065#: plugins/elements/gsttypefindelement.c:939
  10631066msgid "Stream contains no data."
  10641067msgstr "Потокът не съдържа никакви данни"
   
  11061109msgid "%d blacklist entry"
  11071110msgid_plural "%d blacklist entries"
  1108 msgstr[0] ""
  1109 msgstr[1] ""
   1111msgstr[0] "%d забранен запис"
   1112msgstr[1] "%d забранени записа"
  11101113
  11111114#: tools/gst-inspect.c:1064
   
  11461149"реализация"
  11471150
  1148 #: tools/gst-inspect.c:1578
   1151#: tools/gst-inspect.c:1580
  11491152#, c-format
  11501153msgid "Could not load plugin file: %s\n"
  11511154msgstr "Файлът на приставката не може да бъде зареден: %s\n"
  11521155
  1153 #: tools/gst-inspect.c:1583
   1156#: tools/gst-inspect.c:1585
  11541157#, c-format
  11551158msgid "No such element or plugin '%s'\n"
   
  11861189msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: елементът на име „%s“ не е открит.\n"
  11871190
  1188 #: tools/gst-launch.c:421
   1191#: tools/gst-launch.c:424
  11891192#, c-format
  11901193msgid "Got message #%u from element \"%s\" (%s): "
  11911194msgstr "Получено е съобщение #%u от елемент „%s“ (%s): "
  11921195
  1193 #: tools/gst-launch.c:425
   1196#: tools/gst-launch.c:428
  11941197#, c-format
  11951198msgid "Got message #%u from pad \"%s:%s\" (%s): "
  11961199msgstr "Получено е съобщение #%u от допълването „%s:%s“ (%s): "
  11971200
  1198 #: tools/gst-launch.c:429
   1201#: tools/gst-launch.c:432
  11991202#, c-format
  12001203msgid "Got message #%u from object \"%s\" (%s): "
  12011204msgstr "Получено е съобщение #%u от обект „%s“ (%s): "
  12021205
  1203 #: tools/gst-launch.c:433
   1206#: tools/gst-launch.c:436
  12041207#, c-format
  12051208msgid "Got message #%u (%s): "
  12061209msgstr "Получено е съобщение #%u (%s): "
  12071210
  1208 #: tools/gst-launch.c:470
   1211#: tools/gst-launch.c:473
  12091212#, c-format
  12101213msgid "Got EOS from element \"%s\".\n"
  12111214msgstr "Получен е EOS (край на потока) от елемент „%s“.\n"
  12121215
  1213 #: tools/gst-launch.c:479
   1216#: tools/gst-launch.c:482
  12141217#, c-format
  12151218msgid "FOUND TAG      : found by element \"%s\".\n"
  12161219msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около елемент „%s“.\n"
  12171220
  1218 #: tools/gst-launch.c:482
   1221#: tools/gst-launch.c:485
  12191222#, c-format
  12201223msgid "FOUND TAG      : found by pad \"%s:%s\".\n"
  12211224msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около допълването „%s:%s“.\n"
  12221225
  1223 #: tools/gst-launch.c:485
   1226#: tools/gst-launch.c:488
  12241227#, c-format
  12251228msgid "FOUND TAG      : found by object \"%s\".\n"
  12261229msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ      : открит около обект „%s“.\n"
  12271230
  1228 #: tools/gst-launch.c:488
   1231#: tools/gst-launch.c:491
  12291232msgid "FOUND TAG\n"
  12301233msgstr "ОТКРИТ ЕТИКЕТ\n"
  12311234
  1232 #: tools/gst-launch.c:503
   1235#: tools/gst-launch.c:506
  12331236#, c-format
  12341237msgid ""
   
  12391242"%s\n"
  12401243
  1241 #: tools/gst-launch.c:520
   1244#: tools/gst-launch.c:523
  12421245#, c-format
  12431246msgid "WARNING: from element %s: %s\n"
  12441247msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от елемент %s: %s\n"
  12451248
  1246 #: tools/gst-launch.c:567
   1249#: tools/gst-launch.c:570
  12471250msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
  12481251msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането…\n"
  12491252
  1250 #: tools/gst-launch.c:582
   1253#: tools/gst-launch.c:585
  12511254msgid "buffering..."
  12521255msgstr "буфериране…"
  12531256
  1254 #: tools/gst-launch.c:593
   1257#: tools/gst-launch.c:596
  12551258msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
  12561259msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
  12571260
  1258 #: tools/gst-launch.c:601
   1261#: tools/gst-launch.c:604
  12591262msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
  12601263msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
  12611264
  1262 #: tools/gst-launch.c:610
   1265#: tools/gst-launch.c:613
  12631266msgid "Redistribute latency...\n"
  12641267msgstr "Преразпределяне на латентността…\n"
  12651268
  1266 #: tools/gst-launch.c:621
   1269#: tools/gst-launch.c:624
  12671270#, c-format
  12681271msgid "Setting state to %s as requested by %s...\n"
  12691272msgstr "Задаване на състоянието на %s по заявка на %s…\n"
  12701273
  1271 #: tools/gst-launch.c:637
   1274#: tools/gst-launch.c:640
  12721275msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
  12731276msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира…\n"
  12741277
  1275 #: tools/gst-launch.c:673
   1278#: tools/gst-launch.c:679
  12761279msgid "Output tags (also known as metadata)"
  12771280msgstr "Изходни съобщения за етикетите (метаданните)"
  12781281
  1279 #: tools/gst-launch.c:675
   1282#: tools/gst-launch.c:681
  12801283msgid "Output status information and property notifications"
  12811284msgstr "Да се дават изходни съобщения за състоянието и промяната на свойства"
  12821285
  1283 #: tools/gst-launch.c:677
   1286#: tools/gst-launch.c:683
  12841287msgid "Do not print any progress information"
  12851288msgstr "Да не се отпечатва информация за напредъка"
  12861289
  1287 #: tools/gst-launch.c:679
   1290#: tools/gst-launch.c:685
  12881291msgid "Output messages"
  12891292msgstr "Изходни съобщения"
  12901293
  1291 #: tools/gst-launch.c:681
   1294#: tools/gst-launch.c:687
  12921295msgid "Do not output status information of TYPE"
  12931296msgstr "Да не се дават изходни съобщения от следните ВИДове за състоянието "
  12941297
  1295 #: tools/gst-launch.c:681
   1298#: tools/gst-launch.c:687
  12961299msgid "TYPE1,TYPE2,..."
  12971300msgstr "ВИД1,ВИД2,…"
  12981301
  1299 #: tools/gst-launch.c:684
   1302#: tools/gst-launch.c:690
  13001303msgid "Save xml representation of pipeline to FILE and exit"
  13011304msgstr "Запазване на конвейера във вид на XML във ФАЙЛа и изход"
  13021305
  1303 #: tools/gst-launch.c:684
   1306#: tools/gst-launch.c:690
  13041307msgid "FILE"
  13051308msgstr "ФАЙЛ"
  13061309
  1307 #: tools/gst-launch.c:687
   1310#: tools/gst-launch.c:693
  13081311msgid "Do not install a fault handler"
  13091312msgstr "Да не се инсталира модул за обработка на грешки"
  13101313
  1311 #: tools/gst-launch.c:689
   1314#: tools/gst-launch.c:695
  13121315msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
  13131316msgstr ""
   
  13151318"програмата)"
  13161319
  1317 #: tools/gst-launch.c:691
   1320#: tools/gst-launch.c:697
  13181321msgid "Force EOS on sources before shutting the pipeline down"
  13191322msgstr ""
  13201323"Принудително извеждане на EOS за източниците преди спирането на конвейера"
  13211324
  1322 #: tools/gst-launch.c:763
   1325#: tools/gst-launch.c:771
  13231326#, c-format
  13241327msgid "ERROR: pipeline could not be constructed: %s.\n"
  13251328msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран: %s.\n"
  13261329
  1327 #: tools/gst-launch.c:767
   1330#: tools/gst-launch.c:775
  13281331msgid "ERROR: pipeline could not be constructed.\n"
  13291332msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не може да бъде конструиран.\n"
  13301333
  1331 #: tools/gst-launch.c:771
   1334#: tools/gst-launch.c:779
  13321335#, c-format
  13331336msgid "WARNING: erroneous pipeline: %s\n"
  13341337msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: конвейер с грешки: %s\n"
  13351338
  1336 #: tools/gst-launch.c:798
   1339#: tools/gst-launch.c:806
  13371340msgid "ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.\n"
  13381341msgstr "ГРЕШКА: не е открит елемент за конвейер — „pipeline“.\n"
  13391342
  1340 #: tools/gst-launch.c:804 tools/gst-launch.c:886
   1343#: tools/gst-launch.c:812 tools/gst-launch.c:894
  13411344msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
  13421345msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА…\n"
  13431346
  1344 #: tools/gst-launch.c:809
   1347#: tools/gst-launch.c:817
  13451348msgid "ERROR: Pipeline doesn't want to pause.\n"
  13461349msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не изпълнява даването на пауза.\n"
  13471350
  1348 #: tools/gst-launch.c:814
   1351#: tools/gst-launch.c:822
  13491352msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
  13501353msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ…\n"
  13511354
  1352 #: tools/gst-launch.c:818
   1355#: tools/gst-launch.c:826
  13531356msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
  13541357msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА…\n"
  13551358
  1356 #: tools/gst-launch.c:821 tools/gst-launch.c:834
   1359#: tools/gst-launch.c:829 tools/gst-launch.c:842
  13571360msgid "ERROR: pipeline doesn't want to preroll.\n"
  13581361msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да превърти напред.\n"
  13591362
  1360 #: tools/gst-launch.c:827
   1363#: tools/gst-launch.c:835
  13611364msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
  13621365msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН…\n"
  13631366
  1364 #: tools/gst-launch.c:839
   1367#: tools/gst-launch.c:847
  13651368msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
  13661369msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ…\n"
  13671370
  1368 #: tools/gst-launch.c:846
   1371#: tools/gst-launch.c:854
  13691372msgid "ERROR: pipeline doesn't want to play.\n"
  13701373msgstr "ГРЕШКА: конвейерът не иска да проработи.\n"
  13711374
  1372 #: tools/gst-launch.c:866
   1375#: tools/gst-launch.c:874
  13731376msgid "EOS on shutdown enabled -- Forcing EOS on the pipeline\n"
  13741377msgstr "Включен е EOS при спиране — извеждане на EOS по конвейера\n"
  13751378
  1376 #: tools/gst-launch.c:869
   1379#: tools/gst-launch.c:877
  13771380msgid "Waiting for EOS...\n"
  13781381msgstr "Изчакване на EOS…\n"
  13791382
  1380 #: tools/gst-launch.c:874
   1383#: tools/gst-launch.c:882
  13811384msgid "EOS received - stopping pipeline...\n"
  13821385msgstr "Получен е край на поток: конвейерът се спира…\n"
  13831386
  1384 #: tools/gst-launch.c:876
   1387#: tools/gst-launch.c:884
  13851388msgid "An error happened while waiting for EOS\n"
  13861389msgstr "Възникна грешка при изчакването на EOS\n"
  13871390
  1388 #: tools/gst-launch.c:883
   1391#: tools/gst-launch.c:891
  13891392msgid "Execution ended after %"
  13901393msgstr "Изпълнението завърши след %"
  13911394
  1392 #: tools/gst-launch.c:894
   1395#: tools/gst-launch.c:902
  13931396msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
  13941397msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ…\n"
  13951398
  1396 #: tools/gst-launch.c:899
   1399#: tools/gst-launch.c:907
  13971400msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
  13981401msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА…\n"
  13991402
  1400 #: tools/gst-launch.c:904
   1403#: tools/gst-launch.c:912
  14011404msgid "Freeing pipeline ...\n"
  14021405msgstr "Конвейерът се освобождава…\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.